Profile for Cappelen Damm

Utdrag Produktiv motivasjon i arbeidslivet  

Hva vet vi om hva som motiverer medarbeidere? Ved å presentere ulike motivasjonsteorier og forskningsfunn relatert til disse teoriene, gir d...

Utdrag Produktiv motivasjon i arbeidslivet  

Hva vet vi om hva som motiverer medarbeidere? Ved å presentere ulike motivasjonsteorier og forskningsfunn relatert til disse teoriene, gir d...