Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millioner e ns b rer

1A

ok

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

LĂŚ

Espen Skovdahl

B okmĂĽl


Anne-Lise Gjerdrum • Espen Skovdahl

en er s

k

1A

bo

Lær

Tusen millioner Bokmål

Tusen millioner sommerfugler danser tusen millioner smyger, smetter, sanser lille sommerfugl ikke fly din vei sett deg på min hånd så jeg kan telle deg telle tusen millioner Syng «Tusen millioner». Tekst og noter s. 112. CD1 spor 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 1

11.11.11 13.15


Til læreren Ny utgave fra og med 2011 š :[ddo[kj]Wl[dWlJki[dc_bb_ed[h]_h[b[l[he]b©h[h[Z[l[hajªo[d[Z[jh[d][h\ehd kompetansemålene i K06. Kompetansemålene er brutt ned til konkrete delmål og tilpasset veiledningen til fagplanen. š B©h[l[ha[j[]d[hi[]]eZj\ehl[_b[Z[jcWj[cWj_aakdZ[hl_id_d]e]Xohfh_a[ Z_\\[h[di_[h_d]ickb_]^[j[h]`[ddecijehXh[ZZ[_aecfed[djbªid_d][d$ Nettsted š :[ddo[kj]Wl[d^Wh\jj[jijehje]_dd^ebZih_ajd[jjij[Zc[Zªl_d]ieff]Wl[hj_bXZ[ kapitler og emner, samt morsomme spill for trening av grunnleggende ferdigheter og hoderegning. š <ehb©h[h[dÄdiaedah[j[h"jWbb_d`[he]ij_bbXWhabeaa[j_bXhkaf_dj[hWaj_ljWlb["_j_bb[]] j_baef_[h_d]ieh_]_dWb[h"iWcWhX[_Zieff]Wl[h"fhªl[he]ia`[cW[h\ehlkhZ[h_d]Wl måloppnåelse. Grunnbøker på interaktiv tavle š 7bb[]hkddXªa[d[j_bXoi_Z_]_jWb[l[hi`ed[hjWlb[Xªa[h\ehl_id_d]f_dj[hWaj_ljWlb[$ Her er sangene og tekstene til Tusen millioner knyttet til hver enkelt side og det er lagt _ddc[jeZ_ia[aecc[djWh[hj_b^`[bf\ehb©h[h[d$B©h[h[daWde]ii[bl[da[bjb[]][_dd kommentarer og knytte lenker til de enkelte sidene. Tusen millioner 1–4 består av: š =hkddXea7e]8 š Eff]Wl[Xea š @[]h[]d[hdªjj[h($j_b*$jh_dd š Eff]Wl[aehj($j_b*$jh_dd š B©h[h[diXea7e]8 š <Wi_jj_beff]Wl[Xea*$jh_dd Tilleggsmateriell: š J[bb[l[hiecjki[dj_d]X_bZ[Xea š 9Zc[ZiWd][h Laborativt materiell: š JWbbX_bZ[h š JWbbijhb[h š H[]d[f[hb[h Fagnettsted: http://tusenmillioner.cappelendamm.no http://tusenmillionar.cappelendamm.no

1A_TMLærerperm 031111.indd 2

11.11.11 13.15


Innhold

1A_TMLærerperm 031111.indd 3

Kapittel 1

Tallene 1, 2 og 3

4

Kapittel 2

Tallene 4, 5 og 0

22

Kapittel 3

Tallene 6 og 7

40

Kapittel 4

Tallene opp til 12

54

Kapittel 5

Geometri og måling

72

Kapittel 6

Repetisjon

80

Fasit til ekstraoppgaver

82

Fasit til oppgaveboka (1A)

86

Fordeling av kompetansemål på 1. og 2. årstrinn

97

Veiledet undervisning

99

Vurdering

99

Om nettstedet

100

Tekster og eventyr

104

Noter til sangene

112

Kopieringsoriginaler

122

Vurderingsskjema til vinterprøve 1A

162

11.11.11 13.15


Mål I dette kapitlet skal du lære om • 1-, 2- og 3-mengder • tallsymbolene 1, 2 og 3 • størrelse • lengde

Kapittel 1 Tallene 1, 2 og 3

Tell ballongene og tegn like mange streker.

4

7

Side 4

5

Bursdagssang til Hare Hopp

Hvor mange perler er det nå? (like mange)

Hare Hopp har bursdag Les høyt Les om bursdagen til Hare Hopp. Tekst s. 104. 5 Syng Syng «Bursdagssang til Hare Hopp». Tekst og noter s. 113. CD 1 spor 7

5

5

+

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Tell ulike leker, dyr osv. som barna foreslår.

Forøvinger Tell gjenstander. Det siste tallet forteller hvor mange det er! +

Hvor langt kan du telle? +

Lag en lenke av ti regneperler, fem i hver farge, og tell dem fram og tilbake hver dag (barna lager hver sin lenke).

+

Tell opp et antall regneperler. Hvor mange i alt? +

Legg et antall regneperler på bordet. Flytt på perlene.

4

1A_TMLærerperm 031111.indd 4

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.15


I boka Forslag til spørsmål: Hvem ser du på bildet? (Hare Hopp, Kari og Sofus) Hvilken form har bordet? (rundt) Hvilke ting har samme form som bordet? (kaken, en krakk, asjettene, klokka) Hvor mange pærer? (3) bananer? (3) jordbær? (3) glass? (2) gafler? (2) Hvor mange glass/gafler mangler? (1) Er det andre ting det er tre av? (trekk-opp mus, sokker på gulvet, karameller, ...) +

de: Her er fem og vi tar bort én. Hvor mange er det nå? (4) Vi ser: Fem ta bort én er lik fire. Osv. +

Barna legger hodet på pulten og lytter. Læreren lager forskjellige lyder, for eksempel klapper i hendene tre ganger: Hvor mange lyder hørte du? Vi deler opp antall lyder i for eksempel to klapp og ett knips. Hvilke lyder hørte du? Hvor mange lyder hørte du i alt? Osv. +

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Tell ulike leker, dyr osv. som barna foreslår. La barna komme opp og tegne like mange tellestreker som tingene de teller.

Husker du hva Hare Hopp fikk i fødselsdagspresang? (en gulrot, en kjærlighet på pinne) +

Lag regnefortellinger: Hvor mange bananer ser du? (3) Hare Hopp spiser opp en. Hvor mange bananer er igjen? (2) Hvor mange ballonger ser du? (3) To ballonger sprekker. Hvor mange er igjen? (1)

Flere aktiviteter Les eventyret om geitekillingen som kunne telle til ti. Tekst s. 104. +

La barna ta med leker hjemmefra. Sorter lekene etter en eller flere egenskaper. Hvor mange av hver? Hvor mange til sammen? For eksempel biler, dukker, baller, båter, ... +

Arbeid med tallbilder og tallinjen – barnas egne og på nettstedet. Vis barna tallbildet 1:

Side 5 Tallforståelse 1-2-3 Forøvinger Lag 1-, 2- og 3-mengder av regneperlene. Vis meg en 2-mengde, 1-mengde og 3-mengde. Vis meg to 3-mengder, tre 2-mengder etc. Legg perlene etter antall – det minste først.

Legg tallbildet under tallinjen og si høyt i kor: 1 Pek på tallet på tallinjen.

+

Lag mønster av regneperlene. En gul, en blå, en rød, en gul, en blå – hvilken farge skal den neste perlen ha? (rød) den neste? (gul) Osv.

+

Lag ditt eget mønster. Fortell om mønsteret du har lagd, for eksempel rød, gul, blå, blå, rød, gul, blå, blå. +

Tegn ulike mengder fra 1 til 4 på tavla. Hvor mange er det i hver av mengdene? Til hver av mengdene føyer vi til én og sier for eksempel: Her er to og vi får én til. Hvor mange er det nå? (3) Vi ser: to og én er tre. Her er fire og vi får én til. Hvor mange er det nå? (5) Osv. På samme måte kan vi tegne mengder på tavla fra 1 til 5 og pusse ut én fra hver meng-

I boka Tegn like mange streker som det er ballonger.

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 5

5

11.11.11 13.15


EN

Øv på å skrive 1-tall.

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

1 š

š

š

š

š

š

š

š

š

š

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sett ring rundt 1-mengdene. Tell og lag regnefortellinger.

1 1 er en bamse som labber av sted 6

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

5

7

Tellevise

Side 6

og tegner et stort 1-tall på bakken. (Læreren skriver et 1-tall på tavla.)

Tallsymbolet 1 Forøvinger Vis meg én bok, én blyant, én sekk, én appelsin etc.

I boka Vi teller perlene (1) som har flyttet inn i tierhuset og ser på tallets plass på tallinjen.

+

+

Hvilke ting i klasserommet er det én av? (For eksempel én blomsterpotte, én rød genser, én dør, én svamp)

Hvor mange rom er tomme? (9)

+

Hvor mange kroner ser du?

Øv på ordenstallene. Sett sammen for eksempel én rød, én blå, én gul og én grønn regneperle. Hvilken farge har den første perlen? tredje perlen? andre perlen?

+

+

Hva tror du Hare Hopp sier? +

Vis med fingrene antallet 1.

Syng Syng «Tellevise». Tekst og noter s. 114. CD 1 spor 5

+

Hvor mange bamser ser du? (1) Hvor mange spann? (1) Hvor skal Bamse, tror du? +

Les høyt Ingen er så flink til å telle som Hare Hopp. Han teller alt han ser: trær og blomster, biler og båter, kongler og nøtter. Sofus og Kari har lært å telle til 10 av Hare Hopp. «Tell bakover også,» sier han. Og de er blitt nesten like flinke til å telle bakover som framover. Når de leker gjemsel, må den som står, telle til 10 og tilbake. Hare Hopp kan tallene også, og han har lovet at Sofus og Kari skal få lære tallene. «Tallet ett er kjempelett,» sier han

6

1A_TMLærerperm 031111.indd 6

Tegn 1 blomst ved siden av bamsen, 1 tre, 1 sol eller 1 av noe annet. Fortell hva du har tegnet. +

Hvilket tall peker den korte viseren på? Hva er klokka? +

Spor tallsymbolet mange ganger med fargestifter. +

Skriv verset på tavla. Les verset i kor mens læreren følger

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.15


teksten med en pekestokk eller liknende. Klapp rytmen i verset. Lytt etter ord med én og to stavelser.

+

Form 1-tall i plastilin/trolldeig. +

Flere aktiviteter Lag et tallkort med tallsymbolet 1. Spor med fingeren på tallsymbolet og tegn én ting på baksiden. Oppbevar tallkortene i en konvolutt.

Klipp ut tallsymbolet av sandpapir, og lim det på kartong (mal eventuelt med lim og strø sand over). Etter hvert som barna blir kjent med flere tallsymboler, kan de få kjenne på symbolene med bind for øynene og gjette hvilke det er.

1

+

Lag en klokkeregle: Klokka ett er jeg mett (trett, svett, lett …) Se flere klokkeregler i «Tellevers om tusen ting». «Tellevers om tusen ting» er en bildebok for begynneropplæringen i matematikk. Fins også som tavlebok på nettstedet til Tusen millioner. Her kan vi lese og lære utenat rim og regler.

+

Skriv tallsymbolet bak på ryggen til noen. «Gjett hvilket tall jeg skriver på ryggen din!»

Side 7 Tallsymbolet 1 forts. I boka Skriv pene 1-tall. Pass på at barna begynner å skrive tallet slik som pilen antyder.

 

+

+

Tallforming: Tegn tallsymbolet 1 midt på et stort ark. Klipp ut bilder av forskjellige gjenstander og lim dem opp i samme antall som tallsymbolet viser, for eksempel en bil, et hus, en sjokolade.

Tegn en ring rundt 1-mengdene og sett pil inn til tallet som forteller at disse mengdene tilhører tallet 1. Kryss over mengder som ikke er 1-mengder (her to duer og to fly). Hvilke 1-mengder fant du? +

Kan du finne rimordene til 1-mengdene du fant? Lag et vers med rimordene, for eksempel: Jeg ser en flue jeg ser en lue Skriv verset på tavla, og les i kor mens læreren følger teksten med en pekestokk eller liknende. Klapp rytmen i verset. Hvor mange klapp har rimordene? (2)

Mine notater +

Tegn 1-tall i lufta. +

Tegn store 1-tall på ark eller tavler, og spor etterpå med fingeren. +

Skriv 1-tall med våte pensler på tavla.

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 7

7

11.11.11 13.15


Pek på bildene og syng.

Et hoppetau

to gjess

en sau

Sett blått kryss på den største figuren. Deretter setter du rødt kryss på den minste figuren. en pram

to lokk

og to lam i en søledam

en kokk

to hus

to baller

sitron

en bil

en pil

og en mus

og en sparegris

og sjokoladeis

8

og en kasse med brus

en måne som lyser om natten

en mus som blir fanget av katten 9

Et hoppetau (mel. Sønnavindsvalsen)

Side 8 Arbeid med lese-, skrive- og telleretningen Les høyt (Vis side 8 på interaktiv tavle eller se i boka) «I dag vil jeg synge,» sa Hare Hopp. «Jeg har tegnet en sang, og nå er jeg spent på om dere kan synge den! Men først kan vi jo lese den i kor. Pek på bildene etter hvert som vi leser.» «Hvilket bilde skal vi peke på først?» spurte Sofus. «Kan vi begynne med katten?» «Nei, nei, sett fingeren på hoppetauet,» sa Hare Hopp, «og så leser vi langsomt» (barna er med og leser i kor.) Ett hoppetau, to gjess, en sau en pram og to lam i en søledam, to lokk, en kokk, en bil, en pil, to hus og en mus og en kasse med brus, to baller og en sparegris, en måne som lyser om natten, sitron og sjokoladeis, en mus som blir fanget av katten

8

1A_TMLærerperm 031111.indd 8

• La barna fortelle om størrelsen til bamsene øverst på siden.

9

Syng Syng «Et hoppetau». Tekst og noter s. 115. CD 1 spor 9 I boka Hvor mange is? biler? (1,1) Hva ser du én av? to av? +

Sett ring rundt 2-mengder. Fortell hva du har satt ring rundt. +

Finn ord i sangen med én stavelse som rimer: pram – lam lokk – kokk pil – bil mus – hus – brus

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.16


Side 9 Størst/minst Forøving Tegn enkle figurer på tavla. La barna peke på figurene og fortelle om størrelsene. Bruk begrepene nedenfor.

Den grønne sirkelen er minst. Den røde sirkelen er størst. Den blå sirkelen er større enn den grønne sirkelen. Den blå sirkelen er mindre enn den røde sirkelen.

Les høyt «Se på de fine tingene jeg har,» sa Hare Hopp og tømte en eske full av ulike ting ut på gulvet. «Det er litt vanskelig å holde orden på dem, så nå vil jeg sette et blått kryss på de største tingene og et rødt kryss på de minste. Men kan du hjelpe meg?» I boka Her ser du Kari, Hare Hopp og Sofus med hver sin bamse. La barna fortelle hvem som holder den største bamsen – og hvem som holder den minste. Bruk begrepene minst, størst, større enn og mindre enn når barna forteller hvor de har satt kryssene. Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 9

9

11.11.11 13.16


TO

Øv på å skrive 2-tall.

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

2 š

š

š

š

š

š

š

š

š

š

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sett ring rundt 2-mengder. Tell ekornene og lag regnefortellinger.

2 2 er to ekorn i et furutre 10

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

5

11

Tellevise

Side 10 Tallsymbolet 2 Forøvinger Vis meg to bøker, to blyanter, to sekker, to appelsiner etc. +

Hvilke ting i klasserommet er det to av? (for eksempel to blomsterpotter to røde gensere, to dører, to svamper) +

Arbeid med tallbilder og tallinjen – barnas egne og på nettstedet. Lag tallbildet 2 på forskjellige måter: 2

1 og 1

+ +

Legg tallbildene i stigende rekkefølge fra 1 til 2: 1

Kan du sette sammen to regneperler i én farge? to farger? Fortell om 2-mengdene du har lagd.

2

+ +

Legg tallbildene under tallinjen og tell i kor: 1 2 Pek på tallene på tallinjen.

Tell opp seks perler. Hvor mange 2-mengder kan du lage? (3) Tell opp 10 perler. Hvor mange 2-mengder kan du lage? (5) +

Arbeid med flanotavlen på nettstedet og tell gjenstander som barna foreslår.

10

1A_TMLærerperm 031111.indd 10

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.16


Flere aktiviteter Lag et tallkort med tallsymbolet 2. Spor med fingeren på tallsymbolet, og tegn to ting på baksiden.

(

+

Lag klokkeregler: Klokka 2 skal jeg ro Sokker og sko klokka er 2 Se flere klokkeregler i «Tellevers om tusen ting». +

+

Lag regnefortellinger: Her er to appelsiner. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli én? Her er én appelsin. Hvor mange flere appelsiner må jeg få for at jeg skal ha to appelsiner?

Arbeid mer med tallsymbolet 2. Se beskrivelse til tallforming s. 7. +

Arbeid med klokka på nettstedet.

Les høyt «Nå kan dere gjette hva jeg så i furutreet i dag,» sa Hare Hopp. «Det hadde stor, buskete hale og spiste kongler. Det begynner på E ….» «Riktig, Sofus! Det var et ekorn. Så kom det et ekorn til. Hvor mange ekorn så jeg i treet nå? Ja, Kari, det var to ekorn i treet, så nå passer det jo at dere får lære tallet 2,» sa Hare Hopp og tegnet et stort, fint 2-tall på bakken. (Læreren skriver 2 på tavla.) I boka Tell perlene som har flyttet inn i tierhuset og se på tallets plass på tallinjen. 2 er 1 mer enn 1! +

Hvor mange rom er tomme? +

Hvor mange kroner? +

Side 11

Hva tror du Hare Hopp sier? +

Tallsymbolet 2 forts.

Vis med fingrene antallet 2. +

+

I boka Skriv pene 2-tall. Pass på at barna begynner å skrive tallet slik pilen og prikkene antyder.

Tegn flere ting. Fortell hva du har tegnet.

+

+

Tegn ring rundt 2-mengdene, og sett pil inn til tallet som forteller at disse mengdene tilhører tallet 2. Kryss over mengder som ikke er 2-mengder (her en skilpadde og tre hatter).

Hvor mange ekorn? (2) Hvor mange nøtter? (2)

Skriv verset om ekornene på tavla. Les i kor og se om dere finner bokstaver vi nå har lært. Sett gjerne strek med forskjellige farger under bokstavene dere finner. Klapp rytmen i verset. Lytt etter ord med én og to stavelser. +

Hvilket tall peker den korte viseren på? Hva er klokka? +

Spor tallsymbolet mange ganger med fargestifter.

+

Kan du finne rimord til 2-mengdene du fant? Lag et vers med rimordene, for eksempel: Her er to trær her er to bær Skriv verset på tavla, og les i kor mens læreren følger teksten med en pekestokk eller liknende. Klapp rytmen i verset. Hvor mange klapp har ordene?

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 11

11

11.11.11 13.16


Hjelp bamsen med å finne veien til blåbærspannet.

Sett blått kryss på den lengste figuren. Deretter setter du rødt kryss på den korteste figuren.

Hjelp ekornet med å finne veien til nøttene.

12

• La barna fortelle om lengden til fiskene øverst på siden.

Side 12

13

lene og enda kortere lenke av de blå perlene.

Labyrinter (motorisk trening) I boka Bamse har mistet blåbærspannet sitt. Hjelp ham med å finne det! Ekornet har mistet to nøtter. Hjelp det med å finne dem!

Fortell om lenkene du har lagd. +

Ordne gjenstander etter økende eller synkende lengde. +

Bestem at en mengde bare skal bestå av pinner med en bestemt lengde. Hvilke pinner hører ikke med i mengden? +

Side 13

Sorter pinner i mengder etter lik lengde. +

Lengde

Mål hvor langt klasserommet er med museskritt. Får dere samme resultat? Diskuter hvorfor / hvorfor ikke.

Forøvinger Tegn enkle linjer på tavla. La barna peke på linjene og fortelle om lengdene. Bruk begrepene nedenfor.

+

Mål lengden rundt skolen med skritt. Får dere samme resultat? Diskuter hvorfor / hvorfor ikke. +

Den grønne linjen er kortest. Den røde linjen er lengst. Den blå linjen er lengre enn den grønne linjen. Den blå linjen er kortere enn den røde linjen.

Lek leken «Skaff meg» (uteaktivitet). Be barna om å finne en lengre pinne enn den som blir vist fram, tre pinner med ulik lengde osv. Barna kan gjerne deles inn i grupper og så er det om å gjøre å finne tingene raskest mulig. Leken egner seg godt til å trene på begreper og relasjoner mellom disse.

+

Lag lenker av ulik lengde av regneperlene. Lag for eksempel en lang lenke av de røde perlene, kort lenke av de gule per-

12

1A_TMLærerperm 031111.indd 12

I boka La barna fortelle om fiskene Hare Hopp har fått. Bruk

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.16


begrepene lengst, kortest, lengre enn og kortere enn. +

Les instruksjonen sammen med barna. Først leser vi: «Sett blått kryss på den lengste figuren. Gjør det!» Etter at barna har løst denne oppgaven, leser vi: «Deretter setter vi rødt kryss på den minste figuren. Gjør det!» «Hva syns dere vi skal kalle figurene som ikke har fått kryss?» (For eksempel: mellomste, litt kortere enn den lengste, litt lengre enn den korteste, ...)

Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 13

13

11.11.11 13.16


Tell figurene og tegn like mange streker.

Fargelegg fiskene og harene i riktige farger.

1

1

1

2 3

2 2

1

3

3

15

• 14Fortell eventyret om Bukkene Bruse og dramatiser.

Side 14

Syng Syng «Lille Bukken Bruse».

Ordenstall Les høyt «Jeg har lyst på et eventyr,» sa Hare Hopp en kveld. «Et eventyr før jeg skal legge meg. Det kan godt være et skummelt et med troll som skal komme og ta meg! Kanskje Kari kan fortelle?» Kari hadde hørt farfar fortelle eventyr så mange ganger at hun kunne noen av dem utenat. «Jeg kan et om et troll som ville ta tre bukker som skulle til seters for å gjøre seg fete,» sa Kari. «Er det gulrøtter der?» sa Hare Hopp. «Hvis det er gulrøtter der, vil jeg bli med til setra for å gjøre meg fet jeg også!» Kari lo. «Det vet jeg ikke så mye om, men her har jeg et bilde fra eventyret. Her ser du bukkene, trollet og setra. Jeg kan ikke se noen gulrøtter der, men nå skal du høre:» Les eventyret om de tre bukkene Bruse. Tekst s. 105.

Dramatiser og syng Grupper på fire synger og spiller for hverandre (troll og tre bukker). Repeter gjerne replikkene i eventyret: Hva sa trollet da den minste bukken gikk over brua? Hva svarte bukken da? Hva sa trollet da? Osv.

14

1A_TMLærerperm 031111.indd 14

Lille bukken Bruse trippet over trollebru. «Nå tar jeg deg,» sa trollet, og var så gram i hu. «Nei og nei, ta ikke meg, jeg er tynn og liten jeg, den som kommer etter, mye mere metter». «Så gå da,» sa trollet. Mellom bukken Bruse trasket over trollebru. «Nå tar jeg deg,» sa trollet, og var så gram i hu. (Gram betyr sint.) «Nei og nei, ta ikke meg, jeg er tynn og liten jeg, den som kommer etter, mye mere metter. «Så gå da,» sa trollet. Store bukken Bruse trampet over trollebru. «Nå tar jeg deg,» sa trollet, og var så gram i hu.

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.16


Side 15

«Nei og nei, ta ikke meg, bare kom, jeg stanger deg. Pang og pang, det skramlet, stygge trollet ramlet.

Like mange Forøvinger Læreren klapper to ganger. Kan du klappe like mange klapp?

Store Bukken Bruse stanget trollet ned i vann, og alle bukk’ne Bruse gikk til setervang. Nå er denne visa slutt, bukkene går ofte ut, danser over brua opp til setersbua.

+

Læreren viser tre regneperler. Kan du vise like mange perler? +

Læreren tegner for eksempel tre blomster på tavla. Kan du tegne like mange streker? +

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Tell ulike leker, dyr osv. som barna foreslår. Se beskrivelse til s. 5.

Tekst: Arvid Høglund

Forøving Arbeid med regneperler: Den første perlen er rød, den andre perlen er blå, den tredje perlen er gul, ... Hvilken farge har den første perlen? den tredje perlen? ...

I boka Barna teller enkeltvis og i kor og tegner like mange streker som det er antall figurer i mengdene.

Mine notater I boka Forslag til spørsmål: Hvem går først over brua? Hvor står den mellomste bukken? Hvem går sist over brua? Hvem ligger under brua? Hva ser du tre av på bildet? (fugler som flyr og fugler som sitter i tretoppene, bukker) Hva ser du fem av på bildet? (harer, fisker, sopp) +

Tell beina på én bukk, to bukker, tre bukker. Tell øyne, horn og haler. +

Hvor mange sopp er det i alt? Hvor mange står igjen hvis du plukker to? +

Fargelegg harene og fiskene etter fargen på terningene. Hvor mange røde/blå/gule harer/fisker? Tell dem. Hvor mange harer/fisker er det i alt? Lag regnefortellinger om harene/fiskene.

Samarbeidsoppgaver Trollet under brua så fire bein. Hva tror du trollet så? (For eksempel en bukk, en hare, to mennesker, to høner ...). Hvis trollet hadde sett seks bein, hva tror du trollet så da? (For eksempel én bukk og ett menneske, én hare og to høner ...). Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet.

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 15

15

11.11.11 13.16


TRE

Øv på å skrive 3-tall. 11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

3 š

š

š

š

š

š

š

š

š

š

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sett ring rundt 3-mengdene. Tell endene og lag regnefortellinger.

3 3 er tre ender som svømmer i en dam 16

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

11

17

Tre små ender

Side 16

+

Legg tallbildene under tallinjen og tell i kor: 1 2 3 Pek på tallene på tallinjen.

Tallsymbolet 3 Forøvinger Vis meg tre bøker, tre blyanter, tre kritt etc. +

Hvilke ting i klasserommet er det tre av? +

Hvor mange 3-mengder går det an å lage av barna i klassen? Gå sammen tre og tre, og tell opp hvor mange 3-mengder det blir. Hvor mange blir til overs? +

Hvor mange 3-mengder kan du lage av fem perler? (1 og 2 til overs) åtte perler? (2 og 2 til overs) +

Arbeid med tallbilder og tallinjen – barnas egne og på nettstedet. Lag tallbildet 3 på forskjellige måter: + 3

2 og 1 1 og 2

+

Legg tallbildene i stigende rekkefølge fra 1 til 3:

1

2

Lag regnefortellinger: Her er tre appelsiner. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli to? Her er to appelsiner. Hvor mange flere appelsiner må jeg få for at jeg skal ha tre appelsiner? Osv.

3

16

1A_TMLærerperm 031111.indd 16

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.16


+

tallets plass på tallinja. 3 er 1 mer enn 2!

Arbeid med flanotavlen på nettstedet og tell gjenstander som barna foreslår:

+

Hvor mange rom er tomme? (7) +

Hvor mange kroner? +

Hva tror du Hare Hopp sier? +

Hvilket tall peker den korte viseren på? Hva er klokka? +

Vis med fingrene antallet 3. +

Hvor mange ender er det? +

På den ene siden av dammen er det noen gule andunger. Tegn dem. +

Tegn tre baller. Tegn flere ting. Fortell hva du har tegnet. Én and er gul og to er brune. Fargelegg dem. +

+

Kan du sette sammen tre regneperler i én farge? to farger? tre farger? Fortell om 3-mengdene du har lagd.

Spor med fargestifter på tallsymbolet. +

Lag klokkeregler:

3 Klokka tre må jeg le (se, bli med, …) Gråte og le, klokka er …

1 og 2

Flere aktiviteter Arbeid mer med tallsymbolet 3. Se beskrivelse til tallforming s. 7.

2 og 1 1 og 1 og 1

+ +

Tell opp og sett sammen tre perler i ulike farger. Hvilken farge har den første perlen? tredje perlen?

Lag et tallkort med tallsymbolet 3. Spor på tallsymbolet og tegn tre ting på baksiden.

3

+

Tell opp to perler. Ta en til. Hvor mange i alt? +

Tell opp tre perler. Hvor mange er det igjen hvis du tar bort to? +

Tell opp tre perler. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli to igjen? +

Tell opp to perler. Hvor mange mangler jeg for at det skal bli tre perler?

Side 17 Tallsymbolet 3 forts. I boka Skriv pene 3-tall. Pass på at barna begynner å skrive tallet slik pilen og prikkene antyder. +

Tegn ring rundt 3-mengdene og sett en pil inn til tallet som forteller at disse mengdene tilhører tallet 3. Kryss over mengder som ikke er 3-mengder (her to piler og to båter).

Syng Syng sangen «Tre små ender». Tekst og noter s. 116. CD 1 spor 11.

+

Kan du finne rimord til 3-mengdene du fant? Lag et vers med rimordene, for eksempel:

Dramatiser til sangen Lag en mengdering på gulvet av et tau, tegnet med kritt eller liknende. Tre barn er ender inni ringen (vannet). Alle synger mens endene følger sangen. Mellom hvert vers spør vi: Hvor mange er innenfor ringen (i vann)? Hvor mange er utenfor ringen (på land)?

Her er tre hus her er tre krus

I boka Vi teller perlene som har flyttet inn i tierhuset og ser på

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 17

17

11.11.11 13.16


Tell figurene og tegn like mange streker.

Fargelegg dyrene i riktige farger.

2

1 2

3

19

18Fortell eventyret om Pannekaka og dramatiser. •

Side 18 Tallene 1, 2 og 3 Les høyt Det hadde regnet hele dagen, og Sofus, Kari og Hare Hopp var lei av å være inne. «Vi går til farfar og får et eventyr,» sa Sofus. Farfaren til Sofus bodde i Blåklokkelia 7. Det beste barna visste var å sitte i sofaen hos farfar og høre ham fortelle. Farfar var som en eventyrbok. Han kunne sikkert 100 eventyr, og han ble visst aldri lei av å fortelle. «Fortell eventyret om pannekaka,» ba Kari. «Jeg har så veldig lyst på pannekaker!» «Kan du ikke fortelle et om gulrøtter,» sa Hare Hopp. «Jeg har mest lyst på gulrøtter!» Farfar lo. «Jeg tror kanskje vi får ta det om pannekaka i dag, så får vi se hva vi kan gjøre med lystene deres etterpå!» Mens farfar fortalte, så barna på et stort, fint bilde fra eventyret. Les eventyret om pannekaka. Tekst s. 105. «Men nå har jeg også lyst på pannekaker,» sa farfar da han var ferdig med å fortelle. «Bli med ut på kjøkkenet. Jeg har oppskrift på verdens beste blåbærpannekaker! Og du, Hare Hopp, kan få en hel bunt med gulrøtter!»

I boka Vi teller i kor og enkeltvis antall barn, voksne og dyr. +

Forslag til spørsmål: Hvem triller først? (pannekaka) Hvem kommer bakerst? (gamlefar) Hvor mange pannekaker er det? (1) Grisen spiser pannekaka. Hvor mange er igjen? (Ingen – null) +

Fargelegg dyrene etter fargen på terningene.

Flere aktiviteter Skriv/tegn oppskriften nedenfor på tavla og les den sammen med barna. Røren holder til 10 pannekaker. Hvordan kan vi forstørre røren slik at det blir nok til alle i klassen? Oppskrift på pannekaker: 2 kopper hvetemel 1 teskje salt 3 og en halv kopp melk 2 egg +

Arbeid med begreper knyttet til alder: ung, gammel, like gammel som, like ung som, yngre enn, eldre enn +

Arbeid med begreper knyttet til rekkeforståelse: før, etter, i

18

1A_TMLærerperm 031111.indd 18

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.16


midten, mellom, midt mellom, først, sist, nummer, første, andre, på samme plass, foran, bak +

Still opp i rekkefølge. Hvem står først? sist? i midten? som nr. 2? nr. 3? Osv. +

Fingerregle til ordenstallene: Den første ville lirke den andre ville pirke den tredje ville steke den fjerde ville leke den femte ville lill, lill, lill ville også hjelpe til

Samarbeidsoppgaver Hare Hopp, Sofus og Kari får to pannekaker hver. Hvordan skal vi finne ut hvor mange pannekaker de får i alt? (Tegn pannekakene og like mange streker som det er pannekaker til hver.) La barna finne på flere oppgaver selv. Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet.

Side 19 Like mange Forøving Se beskrivelse til s. 15. I boka Barna teller enkeltvis og i kor og tegner like mange streker som det er antall figurer i mengdene. Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 19

19

11.11.11 13.16


Prøv deg selv Skriv tallene.

1 2 3 Hvor mange?

Sett ring rundt riktig tall.

1 2 3 1 2 3 1 2 3

3

2

1

3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 20

13

Pepperkakebakevise Syng Syng «Pepperkakebakevise». Tekst og noter s. 117. CD 1 spor 13 I boka Sett ring rundt det riktige tallet til mengden (former og pepperkaker). Flere aktiviteter Lag pepperkaker med barna. Diskuter hvor stor deig dere vil ha, og om dere må forstørre oppskriften. Hvordan gjør vi det? Pynt pepperkakene med melis og nonstop. Samtal om baksten etterpå og fortell hvor mange kaker dere har lagd. Hvordan skal kakene fordeles? Hvor mange blir det til hver?

20

1A_TMLærerperm 031111.indd 20

21

Pepperkakebakevise

Side 20

Oppskrift på pepperkaker: En halv kopp sirup 3 spiseskjeer sukker 3 spiseskjeer bakefett 1 spiseskje melk 2 kopper hvetemel

Ekstraoppgaver side 85 Ekstr

En halv teskje bakepulver En halv teskje salt En halv teskje muskatnøtt En halv teskje kanel En halv teskje nellik En halv teskje ingefær

Side 21 Prøv deg selv Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Fra nå av har vi fokus på instruksjoner. Det er viktig å lære barna å lese dem. De færreste vil kunne klare dette på egen hånd, men vi kan lese sammen. Skriv instruksjoner på tavla (eller se i tavleboka på interaktiv tavle) og følg teksten med pekefingeren. Les mange ganger i kor og etter hvert enkeltvis. Lær noen ord som går igjen ofte som ordbilder, for eksempel: Hvor mange, til sammen, tell, sett ring, skriv, regn, velg selv ... Det er viktig at disse uttrykkene repeteres slik at ordene fester seg på netthinnen. Arbeid også med sammenbinding av lydrette ord når vi har lært bokstavene. Klapp rytmen i ordene og sett sammen stavelsene. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv» arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 85. Deretter arbeider de i oppgaveboka, med

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

11.11.11 13.16


kopieringsoriginaler eller med oppgaver på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom kapitteloppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller emner i Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barna som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspill eller arbeide med Løko. Se veiledet undervisning s. 99.

Kopieringsoriginaler og på nettstedet 1.1 2- og 3-mengder 1.2 Antall 1, 2 og 3 1.3 Antall 1 til 5 1.4 Antall 1 til 5

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv:

både i Lærerens bok s. 122 s. 124 s. 126 s. 128

Kopieringsoriginaler på nettstedet 1.5 Mynter 1.6 Tallbilder 1–6 1.7 Tallbilder 7–8 1.8 Tallbilder 9–10 1.9 Tallkort 0–3 1.10 Tallkort 4–7 1.11 Tallkort 8–10 1.12 Tallsymbol 1 1.13 Tallsymbol 2 1.14 Tallsymbol 3 Kapittelprøve 1

kk grunnleggende l d fferdighetstrening d h Programmet d dekker i matematikk for alle emner fra 1. til 4. trinn. Hvert emne er delt inn i oppgavetrinn med stigende vanskegrad og barna arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter. Disse emnene passer til kapittel 1: s .ATURLIGETALL s +J’POGSALG s +LOKKA s "EGREPER

Mine notater

Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 1.

O Oppgavene har h stigende d vanskegrad, k d og barna b ser hele h l tiden d hvor langt de har kommet. I spillene trener barna faktakunnskaper og grunnleggende ferdigheter knyttet til kapitlet.

Tusen millioner 1A • Kapittel 1

1A_TMLærerperm 031111.indd 21

21

11.11.11 13.16


Mål I dette kapitlet skal du lære om • 4-, 5- og 0-mengder • tallsymbolene 4, 5 og 0 • høyde • venstre og høyre

Kapittel 2 Tallene 4, 5 og 0

• antall

Trekk strek mellom samme antall.

22

14

Side 22 Per Olsson hadde en bondegård Syng Syng «Per Olsson hadde en bondegård». Tekst og noter s. 118. CD 1 spor 14 I boka Forslag til spørsmål: Hva tenker du på når du ser dette bildet? Hva slags dyr ser du? Hvor mange ender er det i dammen? (2) på land? (3) i alt? (5) Hva ser du på taket? (3 katter og 1 geit, 3 blomster) Hvilket dyr er det fire av? (høner) Hvor mange hester ser du? (3)

Per Olsson hadde en bondegård

23

Flere aktiviteter Lag regnefortellinger: To høner verper to egg hver. Hvor mange egg i alt? (4) En dag fant Kari fem egg i hønsehuset. Hun spiste to egg. Resten ga hun til farfar. Hvor mange egg fikk farfar? (3) En dag fikk den ene hunden tre valper. Hvor mange hunder var det på bondegården nå? (7) +

Lag en bondegård med hus og gjerder av papir. Sett sammen en utstilling med små lekedyr, eller lag dyr i plastilin, leire eller trolldeig. Dikt regnefortellinger til bondegården. Materiell: Papir, plastilin, leire eller trolldeig

+

Én høne går inn i huset. Hvor mange er igjen? (3) +

Inne i huset er det to katter. Hvor mange katter er det i alt? (5) Bak huset er det to hunder. Hvor mange hunder er det da i alt? (4) +

Tell: Hvor mange trinn har stigen? (9)

22

1A_TMLærerperm 031111.indd 22

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


Side 23 Mengde/antall Forøvinger Kast en terning og vis like mange perler som terningen viser. +

Kast en terning og se om noe i værelset har samme mengde som antall øyne på terningen, for eksempel tre bøker på en pult, tre bilder på veggen, tre lamper i taket, ... +

Kast en terning og tegn den med samme antall øyne på tavla. Tegn like mange streker. +

Kast to terninger og tegn dem med samme antall øyne på tavla. Tegn like mange streker.

I boka Øv ordene «Trekk strek» som ordbilde. Skriv ordene på tavla og les i kor og enkeltvis. Skriv gjerne hele setningen på tavla og les instruksjonen sammen med barna – i kor og enkeltvis. +

La barna se på eksemplet og drøfte hva de skal gjøre. Vi arbeider her med å knytte riktig mengde til riktig antall øyne på terningene.

Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

1A_TMLærerperm 031111.indd 23

23

11.11.11 13.16


FIRE

Øv på å skrive 4-tall.

11 12 1 2

10 9

4

8 7

6

4

š 2 š1 š 2 š š š š š š š š š

1

3 5

š š š š š š š š

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sett ring rundt riktig tall.

Tell lammene og lag regnefortellinger.

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

4 er fire

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

små hvite lam 24

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

5

25

Tellevise

Side 24 Tallsymbolet 4 Forøvinger Vis meg for eksempel fire fargestifter, fire viskelær, fire perler etc. +

Se på ting i klasserommet. Hva ser du fire av? Her er fire epler. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli to? Her er to epler. Hvor mange flere må jeg få for at jeg skal ha fire epler? Osv. +

Arbeid med tallbilder og tallinjen – barnas egne og på nettstedet. Lag tallbildet 4 på forskjellige måter:

Hvilke ting i rommet er det fire av? +

Hvor mange 4-mengder går det an å lage av barna i klassen? Gå sammen fire og fire og tell opp hvor mange 4-mengder det blir. Hvor mange blir til overs?

+

+

Legg tallbildene i stigende rekkefølge fra 1 til 4:

4

3 og 1 2 og 2 1 og 3

Kan du sette sammen fire regneperler i én farge? to farger? tre farger? fire farger? Fortell om 4-mengdene du har lagd. +

Tell opp fem perler. Hvor mange 4-mengder kan du lage av fem perler? (1) Hvor mange blir til overs? (1) +

Tell opp seks perler. Hvor mange 4-mengder kan du lage av seks perler? (1) Hvor mange blir til overs? (2) Osv. Fortsett oppover og la barna oppdage hvor mange 4-mengder de kan få av ulike antall.

1

2

3

4

+

Legg tallbildene under tallinjen og tell i kor: 1 2 3 4 Pek på tallene på tallinjen.

+

Lag regnefortellinger:

24

1A_TMLærerperm 031111.indd 24

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


Bremse og gire klokka er … Se flere klokkeregler i «Tellevers om tusen ting».

Flere aktiviteter Arbeid mer med tallsymbolet 4. Se beskrivelse til tallforming s. 7. +

*

Lag et tallkort med tallsymbolet 4. Spor på tallsymbolet med fingeren og tegn fire ting på baksiden. +

Fordel fire perler i hendene og tegn fire perler på tavla. «Jeg har like mange perler som du ser på tavla. Hvor mange tror du jeg har i hver hånd?» Tegn de ulike kombinasjonene på tavla. (4-0, 3-1, 2-2)

Syng og llek S k Syng «Hvor er du mitt lille lam?». Tekst og noter s. 119. CD 1 spor 15

+

Dramatiser til sangen Fire barn er lam og sitter bak en bakkekam (et bord, gardin, …). Klassen synger mens ett og ett lam kommer fram. Klassen: «Hvor er du mitt lille lam, gode snille, lille lam?» Ett lam titter fram og synger: «Jeg er bak en bakkekam – er ditt lille lam» (kommer helt fram). Verset synges fire ganger – til alle lammene er kommet fram. Still spørsmål etter hvert vers: Hvor mange lam er kommet fram? Hvor mange er bak bakkekammen? Hvor mange lam er det i alt? I boka Vi teller perlene som har flyttet inn i tierhuset og ser på tallets plass på tallinjen. 4 er 1 mer enn 3!

Legg tallkortene fra 1 til 4 i stigende rekkefølge. Læreren sier for eksempel: «Kan du vise meg et tall som er større enn 2? mindre enn 4?» Barna holder opp kortene sine.

Side 25 Tallsymbolet 4 forts. I boka Skriv pene 4-tall. Pass på at barna begynner å skrive tallet slik som pilene og prikkene antyder. +

Nederst setter barna ring rundt det riktige tallet til mengden.

+

Hvor mange rom er tomme? (6)

Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Tell ulike leker, dyr osv. som barna foreslår. La barna komme opp og skrive tallsymbolene til mengdene.

+

Hvor mange kroner? +

Hva tror du Hare Hopp sier? +

Spor med fargestifter på tallsymbolet. +

Hvilket tall peker den korte viseren på? Hva er klokka? +

Vis med fingrene antallet 4. +

Hvor mange lam er det? Hvor mange spann er det? +

Hva ser du til høyre for lammene? +

Ved siden av lammene er det noen baller. Tegn ballene. Hvor mange baller har du tegnet? Er det flere eller færre baller enn lam? +

Lag klokkeregler: Klokka fire ser jeg blomsten spire (vil jeg spille på lire …)

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

1A_TMLærerperm 031111.indd 25

25

11.11.11 13.16


Tell figurene og tegn like mange streker.

Pek på bildene og syng.

1 heks

1 hest

1 kjeks

2 hus

1 sau som hopper tau

og her 1 troll som spiser mat

2 krus

5 griser i 1 trau

6 frosker på 1 fat

3 katter leker med 1 mus

og her er 4 tissemaur på ryggen til 1 dinosaur

nå kan jeg telle mine tær, at 5 og 5 er 10, se her

at Per og Pål og jeg er 3, det kan vel alle se! 26

27

• Mel. Da klokka klang

Side 26

Side 27

Arbeid med lese-, skrive- og telleretningen

Like mange

Syng Syng sangen «En heks, en kjeks». Melodi: «Da Klokka klang»

Forøvinger Se beskrivelse til s. 15.

1 heks, 1 kjeks, 2 hus, 2 krus 3 katter leker med 1 mus 1 hest, 1 sau som hopper tau 5 griser i et trau og her er 4 tissemaur på ryggen til 1 dinosaur og her 1 troll som spiser mat 6 frosker på et fat nå kan jeg telle mine tær at 5 og 5 er 10, se her at Per og Pål og jeg er 3, det kan vel alle se!

I boka Barna tegner like mange streker som det er dyr/ting. Flere aktiviteter Tegn ulike mengder av perler fra 1 til 5 på tavla. Hvor mange er det i hver av mengdene? +

Tegn fem perler på tavla. Læreren sier: «Jeg har like mange perler som du ser på tavla (vis perlene). Nå gjemmer jeg noen i hver hånd og du får se hvor mange jeg har i den ene hånden (gjem den andre hånden bak på ryggen). Hvor mange ser du i den ene hånden? (for eksempel 2) Hvor mange er det i hånden jeg har bak på ryggen? (3) Vi ser: 3 og 2 er lik 5 Gi mange eksempler.

26

1A_TMLærerperm 031111.indd 26

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


Mine notater

Tusen millioner 1A â&#x20AC;˘ Kapittel 2

1A_TMLĂŚrerperm 031111.indd 27

27

11.11.11 13.16


Sett blått kryss på den høyeste figuren. Deretter setter du rødt kryss på den laveste figuren.

28

Tell fuglene. Tegn like mange fugler på greinene til høyre.

29

• La barna fortelle om høyden til tårnene øverst på siden.

Side 28

barna forteller hvor de har satt kryss i rutene.

Høyde Forøving Tegn enkle stolper på tavla. La barna peke på stolpene og fortelle om høydene. Bruk begrepene nedenfor.

Flere aktiviteter Sammenlikne høyden til trær og hus eller høyden til forskjellige gjenstander i klasserommet og i nærmiljøet.

Side 29 Øverst/nederst – høyre/venstre I boka Hvor mange fugler er det på øverste grein til venstre? (3) til høyre? (3) Hvor mange fugler er det på nederste grein til venstre? (1) til høyre? (1) Osv. +

Tegn like mange fugler på greinene til høyre. +

Den grønne stolpen er lavest. Den røde stolpen er høyest. Den blå stolpen er høyere enn den grønne stolpen. Den blå stolpen er lavere enn den røde stolpen.

I boka La barna fortelle om tårnene Hare Hopp og Sofus har bygd. Bruk begrepene høyest, lavest, høyere enn, lavere enn når

28

1A_TMLærerperm 031111.indd 28

Tell: Hvor mange fugler i alt? (18)

Flere aktiviteter Arbeid med begreper knyttet til plassering: på, over, under, imellom, midt i, i, inntil, ved siden av, nede, oppe, foran, bak, til venstre for, til høyre for, innenfor, utenfor, ovenfor, nedenfor, øverst, nederst

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


+

Plasser eller flytt på gjenstander. Samtal om plasseringen. +

La også barna innta stillinger og flytte seg i forhold til begrepene. +

Fortell om gjenstander i en hylle; hvor de er plassert.

Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

1A_TMLærerperm 031111.indd 29

29

11.11.11 13.16


FEM

Øv på å skrive 5-tall.

11 12 1

2

2

10 9

3 4

8 7

6

5 1

5

š š

1

2

š

š

š

š

š

š

š

š

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hvor mange øyne?

Tell hønene og lag regnefortellinger.

5 er fem høner som legger egg 30

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

5

5

5

5

3

4

4

4

5

4 31

Tellevise

+

Side 30

Hvor mange 5-mengder kan du lage av 10 perler? (2) +

Tallsymbolet 5

Tell opp to og tre perler. Hvor mange perler er det i alt? (5) +

Forøvinger Vis meg for eksempel fem fargestifter, fem viskelær, fem fingre, fem perler, ...

Tell opp fire perler. Ta én til. Hvor mange blir det i alt? (5) +

+

Tell opp fem perler. Hvor mange er det igjen hvis du tar bort to? (3)

Hvilke ting i rommet er det fem av?

+

+

Tell opp fem perler. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli igjen to? (3)

Hvor mange 5-mengder går det an å lage av barna i klassen? Gå sammen fem og fem og tell opp hvor mange 5-mengder det blir. Hvor mange blir til overs? +

Sett sammen regneperler i mengder fra 1 til 5. Ordne mengdene i stigende rekkefølge. +

Tell opp fem perler. Hvordan kan du dele opp fem på forskjellige måter? (For eksempel to blå, to røde og én grønn.) +

Tell opp seks perler. Hvor mange 2-mengder kan du lage? Hvor mange perler blir til overs? (3 og 0) +

Tell opp og sett sammen fem perler. Hvilken farge har den første perlen? den tredje perlen? den fjerde perlen? osv.

30

1A_TMLærerperm 031111.indd 30

+

Tell opp to perler. Hvor mange mangler du for at det skal bli fem perler? (3) +

Jeg har fem perler. Du har tre. Hvor mange flere perler har jeg enn deg? (2) +

Lag mønster av perlene og fortell om mønsteret du har lagd, for eksempel 2 røde, 1 grønn og 1 gul, 2 røde, 1 grønn og 1 gul osv. +

Lag regnefortellinger: Se på ting i klasserommet. Hva ser du fem av? Her er fem bøker. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli fire? Her er to blyanter. Hvor mange flere må jeg få for at jeg skal ha fem blyanter? Osv.

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


+

+

Arbeid med tallbilder og tallinjen – barnas egne og på nettstedet. Lag tallbildet 5 på forskjellige måter:

Hva tror du Hare Hopp sier? +

Hvor mange kroner er det? +

Spor med fargestifter på tallsymbolet. 5

+

4 og 1 3 og 2 2 og 3 1 og 4

+

Hvilket tall peker den korte viseren på? Hva er klokka?

Legg tallbildene i stigende rekkefølge fra 1 til 5:

+

Hvor mange høner er det? Hvor mange matskåler er det? + 1

2

3

4

Hønene legger ett egg hver. Tegn dem i boka og fargelegg i to ulike farger. Fortell om eggene du har tegnet.

5

+

+

Legg tallbildene under tallinjen og tell i kor: 1 2 3 4 5 Pek på tallene på tallinjen.

Tegn flere ting. Fortell hva du har tegnet. +

Skriv verset om hønene på tavla. Les i kor og se om dere finner bokstaver vi nå har lært. Sett gjerne strek med forskjellige farger under bokstavene dere finner. Klapp rytmen i verset. Lytt etter ord med én og to stavelser.

Flere aktiviteter Arbeid mer med tallsymbolet 5. Se beskrivelse til tallforming s. 7. +

5

Lag et tallkort med tallsymbolet 5. Spor med fingeren på tallsymbolet og tegn fem ting på baksiden. +

Legg tallkortene fra 1 til 5 i stigende rekkefølge. Læreren sier for eksempel: «Kan du vise meg et tall som er større enn 2? mindre enn 5?» Barna holder opp kortene sine.

+

Tegn fem perler på tavla. «Jeg har like mange perler som du ser på tavla. Hvor mange tror du jeg har i hver hånd?» (5-0, 4-1, 3-2) Tegn de ulike kombinasjonene på tavla.

Les høyt «Vi er ganske flinke til å telle nå,» sa Sofus og Kari en dag de kom fra bondegården. Her hadde de hjulpet til med å ta inn egg, ta opp gulrøtter og høste epler. Regnemester Hare Hopp, som Sofus og Kari hadde begynt å kalle ham, var svært fornøyd med barna sine. De hadde talt alt de holdt på med. De la 10 og 10 egg i kartonger, plukket gulrøtter og lagde bunter på 10 og 10, høstet epler og la 10 i hver pose. «Så, nå er det på tide å lære noen nye tall, for vi kan jo bare 1, 2, 3 og 4,» fortsatte Kari. «Hvilke tall vil dere lære nå, da?» sa Hare Hopp. (Hvilke tall syns dere?) «Ja, det må jo være 5 og 6 det,» sa Sofus. «5 er fem høner som legger egg og her skriver jeg 5 på en vegg,» rimte Hare Hopp. På en gammel låvevegg skrev han et 5-tall med våt labb og tegnet fem høner ved siden av tallet. I boka Tell perlene som har flyttet inn i tierhuset og se på tallets plass på tallinjen. 5 er 1 mer enn 4!

Side 31 Tallsymbolet 5 forts. Forøvinger Barna kaster to terninger, tegner dem og skriver tallet til mengden. +

Utfordring: Kast tre terninger. Tegn dem. Hvor mange prikker i alt?

I boka Skriv pene 5-tall. Pass på at barna begynner å skrive tallet slik som pilene og prikkene antyder. +

Nederst skal barna skrive riktig antall øyne til terningene som en forøving til addisjon. Vi snakker om hvor mange øyne det er til sammen på terningene, og skriver tallet i ruten.

+

Hvor mange rom er tomme? (5)

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

1A_TMLærerperm 031111.indd 31

31

11.11.11 13.16


Trekk strek til riktig tall. 0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Sett blått kryss på høna med flest egg. Deretter setter du rødt kryss på høna med færrest egg.

32

• La barna fortelle om eggene øverst på siden.

20

33

Reven er i hønsehuset

Side 32 Flere enn – færre enn Forøvinger La barna lage mengder med perler i ulike farger slik som vist nedenfor – eller tegn fire mengder på tavla. La barna peke på mengdene og fortelle om antallene. Bruk begrep-ene nedenfor.

Her er en 4-mengde, en 2-mengde og to 3-mengder. Det er flest grønne perler. Den færrest røde perler. Det er flere blå perler enn røde perler. Det er færre røde perler enn gule perler. Det er like mange gule og blå perler. +

Hvilken mengde har flest perler? færrest perler? Hvor mange flere blå perler enn røde perler? Hvor mange flere røde perler enn gule perler? +

Arbeid med flanotavlen og la barna komme fram og fortelle om forholdet mellom ulike mengder.

32

1A_TMLærerperm 031111.indd 32

I boka La barna fortelle om eggene hønene øverst på siden har lagt. Bruk begrepene flest, færrest, flere enn, og færre enn når barna forteller hvor de har satt kryss i rutene. Syng Syng sangen «Reven er i hønsehuset». Tekst og noter s. 119. CD 1 spor 20

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


Side 33 Tallinjen Forøvinger Tegn en tallinje på tavla. Lars har tre katter. Pek på tallet på tallinjen. Nina har fem hester. Pek på tallet på tallinjen. Osv. +

Bruk kritt og tegn en tallinje på gulvet fra 0 til 5: 

&

'

(

)

*

+

Det går også an å bruke tallkort (laminer dem og fest dem på gulvet med tape):

0

(

1

*

3

5

Et barn går fram og tilbake på tallene etter beskjed fra læreren: «Stå på 2. Gå to skritt fram. Hvilket tall står du på nå? (4) Gå tre skritt tilbake. Hvilket tall står du på nå? (1) +

Tegn en tallinje på gulvet fra 0 til 10, eller bruk tallkort:  &

'

(

)

*

+

,

-

.

/

'&

0 1 ( 3 * 5 6 - . / 10 La et barn stå på 0. Hopp med to skritt av gangen. Hvilke tall hopper du på? (2-4-6-8-10) Så hopper du tilbake. Hvilke tall hopper du på nå? (10-8-6-4-2)

I boka Sett pil fra mengdene til tallene på tallinjen som forteller hvor mange det er. Flere aktiviteter Tegn fem egg som dekoreres med ulike mønstre. Lim eggene på papptallerkener med 5-tall på. Materiell: Papir, saks, tegnesaker Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

1A_TMLærerperm 031111.indd 33

33

11.11.11 13.16


Øv på å skrive 0-tall.

NULL

0 š

š

š

š

š

š

š

š

š

š

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tell fruktene på fatet. Hvor mange er det av hver?

Lag regnefortellinger.

5

4

0

3 35

34

+

Side 34

Spor med fargestifter på tallsymbolet.

Tallsymbolet 0 Forøving Lag regnefortellinger: Sofus har 4 kr. Han kjøper en ball som koster 4 kr. Hvor mange kroner har han igjen? (0 kr) Kari har tre epler. Hun spiser opp alle eplene. Hvor mange epler har hun igjen? (0)

Flere aktiviteter Lag et tallkort med tallsymbolet 0 og spor med fingeren på tallsymbolet. +

0

Arbeid mer med tallsymbolet 0. Se beskrivelse til tallforming s. 7. +

I boka Vi ser på tierhuset. Det er tomt. Hva tror du Hare Hopp sier?

Legg tallkortene fra 0 til 5 i stigende rekkefølge. Læreren sier for eksempel: «Kan du vise meg et tall som er mindre enn 1?» Barna holder opp kortene sine.

+

+

Hvor mange fluer sitter på osten? (5) Fluene flyr av gårde (se på bildet til høyre). Hvor mange er det nå? (0)

Finn mengder fra 1 til 3 og legg mengdene i hver sine esker, på tallerkener eller liknende. Legg riktig tallkort foran hver mengde. Ta nå bort tingene i en mengde og spør hvor mange ting som er i mengden nå. Hvilket tallkort skal ligge foran den tomme mengden? (0)

+

Hvor mange katter er det i kurven? (3) Se på bildet til høyre. Hvor tror du kattene har gjort av seg? Hvor mange er i kurven nå? (0) +

Hvor mange kaker ligger på fatet? (3) Se på bildet til høyre. Hvor mange kaker er det nå? Hvem kan ha spist dem opp? (Kanskje Hare Hopp?) (0)

34

1A_TMLærerperm 031111.indd 34

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


Side 35 Tallsymbolet 0 forts. I boka Skriv pene 0-tall. Pass på at barna begynner å skrive tallet slik som pilen og prikkene antyder. +

Nederst teller barna fruktene og skriver riktig tall til hver frukt. Les instruksjonen til oppgaven sammen med barna. Hva skal vi gjøre? Øv «Hvor mange» som ordbilde. +

Lag regnefortellinger til bildet: Hvor mange epler ser du? (4) Sofie tar to epler. Hvor mange er igjen? (2) Så tar Sofus to epler. Hvor mange er igjen nå? (0) Hvor mange plommer ser du? (3) Kari tar to og Sofus tar én. Hvor mange plommer er igjen? (0) Hvor mange pærer ser du? (5) Tor tar tre pærer. Hvor mange er igjen? (2)

Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

1A_TMLærerperm 031111.indd 35

35

11.11.11 13.16


Tell figurene og tegn like mange streker. r

3k 2 kr

2 kr

5 kr 4 kr

Fargelegg riktig antall kroner.

37

36

Side 36

Syng Syng «Kjøpevise». Tekst og melodi s. 120. CD 1 spor 18

Like mange Forøvinger Se beskrivelse til s. 15. I boka Les instruksjonen sammen med barna. «Kan du peke på ordet «mange»?» Øv «Tell figurene» som ordbilde.

I boka Les instruksjonen sammen med barna. Øv ordbildet «antall kroner». +

Hare Hopp selger kaker. Vis med penger (lekepenger) hva du må betale hvis du kjøper muffins, kanelbolle, kringle, bløtkake eller bolle. +

Side 37

Skriv på tavla: 2 kr, og la barna lese og vise med penger hva som står. Gi mange eksempler.

På kafé

+

Hva er dyrest? billigst? (bløtkake/muffins og kringle)

Forøving Klipp ut 1-kroner og 5-kroner av kopieringsoriginal 1.5 (på nettstedet) og la barna ha én 5-krone og fem 1-kroner hver. Det er lurt å laminere kopieringsoriginalene før pengene klippes ut. Hva tror du er mest av én 5-krone og fem 1-kroner? Hvis du skal kjøpe en blyant til 3 kr, hva betaler du med? (tre 1-kroner) Hvis du skal kjøpe en bolle til 5 kr, hva betaler du med? (en 5-krone eller fem 1-kroner) I kafeen til Hare Hopp betaler vi med 1-kroner.

36

1A_TMLærerperm 031111.indd 36

+

Hvor mye mer må du betale for bløtkake enn muffins? (3 kr) +

Nå kan du handle i butikken til Hare Hopp! Fargelegg like mange kroner som kakene koster.

Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Lag et bakeri. La barna foreslå hva de forskjellige kakene skal koste og lag regnefortellinger til.

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


Mine notater

+

Arbeid med begreper knyttet til kjøp og salg: billig, dyrt, pris, tilbud, rabatt, like billig som, like dyrt som, dyrere enn, billigere enn Forslag til problemstillinger: s (VAKANJEGFÂťFOR s (VORMYEKOSTER s (VORMYEDYREREER s (VORMYEBILLIGEREER s (ARJEGRÂťDTIL s (VORMANGEKANJEGFÂťFOR s (VORMYESKALJEGHATILBAKE s (VORMYEHARJEGIGJENHVISJEGKJÂ&#x2019;PER s *EGHARKRONER(VORMYEMERMÂťJEGSPAREHVISJEG skal kunne kjøpe ...? s (VORDANKANDUBETALE +

Vi leker butikk: Snakk med de foresatte, og hør om det er mulig at barna tar med seg 10 kronestykker. Alternativt kan barna klippe ut lekepenger. Det er viktig at de gjør seg kjent med myntene før salget i butikken starter. Tell 1-kronene fram og tilbake til 10. Vis meg 2 kroner, 4 kroner ..., osv. Vi lager ting som vi kan selge og kjøpe i butikken vĂĽr. Vi kan ha tomme esker og kartonger som vi priser, men mest spennende blir det kan hende om vi har spiselige ting. Her kan barna ha med noe hjemmefra, eller vi baker mufďŹ ns, boller, eplepai osv., som vi priser fra 1 krone til 5 kroner. Vi kan tegne plakater med bilder (tegninger) av varene med priser, gjerne med myntene tegnet ved siden av. Det bør vĂŚre ĂŠn butikk til hver gruppe pĂĽ ďŹ re til seks barn. La barna veksle pĂĽ ĂĽ stĂĽ bak disken.

Tusen millioner 1A â&#x20AC;˘ Kapittel 2

1A_TMLĂŚrerperm 031111.indd 37

37

11.11.11 13.16


Prøv deg selv

Tell dyrene. Skriv riktig tall.

Skriv tallene.

4

3

5

4 5 0 Trekk strek til riktig tall.

2

5

4

1

3

2

0

1

2

3

4

5

Trekk strek fra terningene til riktig tall.

1

2

3

4

3

5

5

3

Ekstraoppgaver side 87

39

38

Side 38

Side 39

Finne tallet til mengden

Prøv deg selv

Forøving Vis blyanter, bøker, epler etc. i tallområdet 1 til 5. Barna viser med tallkort eller sier/skriver tallet til den aktuelle mengden. I boka Les instruksjonen sammen med barna. Øv ordbildene «tell» og «skriv riktig tall». +

Barna skriver riktig antall i rutene.

Flere aktiviteter Hvilket tall kommer etter 4? (5) før 2? (1) etter 3? (4) Osv. +

Tell fram og tilbake til 10 på perlelenken som består av fem og fem perler i to farger.

38

1A_TMLærerperm 031111.indd 38

Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med begrenset leseforståelse må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv», arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 87. Deretter arbeider de i oppgaveboka, med kopieringsoriginaler eller med oppgaver på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom kapitteloppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller emner i Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barna som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspill eller arbeide med Løko. Se veiledet undervisning s. 99.

Kopieringsoriginaler både i Lærerens bok og på nettstedet 2.1 Like mange s. 130 2.2 Høyre og venstre s. 132 2.3 Antall 1 til 5 s. 134 2.4 Fra 0 til 5 s. 136

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

11.11.11 13.16


Kopieringsoriginaler på nettstedet 2.5 Tallsymbolet 0 2.6 Tallsymbolet 4 2.7 Tallsymbolet 5 Kapittelprøve 2 Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 2.

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

Disse emnene passer till kapittel k l 2: s s s s

.ATURLIGETALL +J’POGSALG +LOKKA "EGREPER

Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 2

1A_TMLærerperm 031111.indd 39

39

11.11.11 13.16


Mål I dette kapitlet skal du lære om • 6- og 7-mengder • tallsymbolene 6 og 7

Kapittel 3 Tallene 6 og 7

Trekk strek mellom samme antall.

40

• Fortell eventyret om Snehvit og de sju dvergene.

Side 40 Snøhvit og de sju dvergene Les høyt «I dag så jeg et underlig lite hus i skogen,» sa farfar. «Det var ingen som var der, men døra sto åpen, så jeg gikk inn. Der inne var det vel fint! Rundt et grønt bord sto sju stoler. Det var sju tallerkener på bordet, så jeg tenkte med meg selv at her, her må Snøhvit og de sju dvergene bo! Hva tror dere?» «Hvem er Snøhvit og de sju dvergene?» spurte Kari. «Jeg har aldri hørt om dem,» sa Sofus. «Er det noen du kjenner?» «Nei,» sa farfar, «men det er et eventyr om dem, så hvis dere vil, skal jeg fortelle dere det eventyret.» Det beste de visste var å høre farfar fortelle eventyr. Farfar satte seg i gyngestolen med Hare Hopp på fanget. Sofus og Kari satte seg på hver sin skammel tett inn til gyngestolen. Så begynte farfar å fortelle med den spennende eventyrstemmen sin: Les eventyret om Snøhvit og de sju dvergene. Tekst s. 106.

Forøving Samtal om eventyret med vekt på ordenstall: Hvordan var den første sengen? (for kort) den andre sengen? (for lang) den tredje sengen? (for smal) den fjerde sengen? (for bred) den sjuende sengen? (passet akkurat)

40

1A_TMLærerperm 031111.indd 40

41

Hvordan tror du den femte sengen var? (kanskje for hard) den sjette sengen? (kanskje for myk) Hvem har sittet på stolen min, sa den … (første) dvergen. Hvem har spist av tallerkenen min, sa den … (andre) dvergen. Hvem har spist av brødet mitt, sa den … (tredje) dvergen. Hvem har spist av kjøttet mitt, sa den … (fjerde) dvergen. Hvem har spist med gaffelen min, sa den … (femte) dvergen. Hvem har skåret med kniven min, sa den … (sjette) dvergen. Hvem har drukket av kruset mitt, sa den … (sjuende) dvergen.

I boka Les instruksjonen sammen med barna. Øv ordbildet «antall». +

Forslag til spørsmål: Hva tenker du på når du ser bildet? Hva slags trær ser du? (1 furutre, 1 grantre) Se på trærne. Finn likheter og ulikheter på grantrær og furutrær ute: Grantrær: korte barnåler, ovale kongler, greiner ned til bakken. Furutrær: Lange barnåler, runde kongler, greiner høyt oppe på stammen. Hvor mange kubber ligger øverst/nederst? (2, 4) i alt? (6) Pek på den 1. dvergen, 3. dvergen, 6. dvergen osv. Hvor mange koster ser du ved stativet? (6) Hvor mange koster har Snøhvit? (1) Hvor mange koster er det i alt? (7) Hvor mange grankongler ser du? (7)

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

11.11.11 13.16


Hvor mange furukongler ser du? (4) +

Vis meg like mange perler som det er grankongler. (7) Vis meg like mange perler som det er vedkubber. (6)

Side 41 Mengde/antall Forøvinger Kast en terning og tegn den med samme antall øyne på tavla. Tegn like mange streker. +

Kast to terninger og tegn dem med samme antall øyne. Tegn like mange streker.

I boka La barna se på eksemplet og drøfte hva de skal gjøre. Vi arbeider her med å knytte riktig mengde til riktig antall øyne på terningene. Flere aktiviteter Læreren fordeler seks perler i hendene, for eksempel to perler i den ene hånden og fire i den andre. Læreren holder den ene hånden på ryggen og viser fram perlene i den andre hånden. «Hvor mange perler er det i hånden jeg har gjemt på ryggen? Vi ser at 4 og 2 er lik 6. Gi mange eksempler slik at vi lærer tallvennene til 6. Gjør det samme med sju perler og lær tallvennene til 7.

Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

1A_TMLærerperm 031111.indd 41

41

11.11.11 13.16


SEKS

Øv på å skrive 6-tall.

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

6 š

š

š

š

š

š

š

š

š

š

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hvor mange øyne?

Tell hanene og lag regnefortellinger.

6 er seks haner med sporer og skjegg 42

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

5

2

5

6

6

3

5

4

5

4 43

Tellevise

Side 42

+

Tell opp seks perler. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli to igjen?

Tallsymbolet 6

+

Forøvinger Lag en lenke av for eksempel fem røde regneperler og én blå perle. Hvor mange perler har jeg her? Vi ser at 6 er 5 og 1.

+

Sett sammen perler i mengder fra 1 til 6. Vi ordner mengdene i stigende rekkefølge.

Lag en 6-mengde og bruk tre farger på perlene:

Fortell om 6-mengden du har lagd, for eksempel: «Jeg har lagd en 6-mengde av tre røde, to gule og én blå perle.» Vi ser: 3 og 2 og 1 er lik 6 +

Tell opp seks perler. Hvor mange 3-mengder kan du lage?

Tell opp fire perler. Hvor mange mangler du for at det skal bli seks perler?

+

+

Tell opp og sett sammen seks perler i ulike farger. Hvilken farge har den første perlen? den tredje? den fjerde? Osv.

Jeg har seks perler. Du har fire. Hvor mange flere perler har jeg enn deg? Hvor mange færre perler har du enn meg? Lag mange eksempler.

+

+

Tell opp to røde perler og fire gule perler. Hvor mange perler blir det i alt?

+

+

Hvor mange 6-mengder kan du lage av 8 perler? (1) 10 perler? (1) 12 perler? (2) Hvor mange til overs? (0)

Tell opp fem perler. Ta én til. Hvor mange blir det i alt?

+

+

Arbeid med tallbilder og tallinjen – barnas egne og på nettstedet. Lag tallbildet 6 på forskjellige måter:

Tell opp seks perler. Hvor mange er det igjen hvis du tar bort to?

42

1A_TMLærerperm 031111.indd 42

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

11.11.11 13.16


legg dem; noen grønne og noen gule. Fortell om dem. + 6

Hanene har mistet to fjær hver. Tegn fjærene. Hvor mange fjær i alt?

5 og 1 4 og 2 3 og 3 2 og 4 1 og 5

+

+

Legg tallbildene i stigende rekkefølge fra 1 til 6:

Skriv verset om hanene på tavla. Les i kor, og sett strek under alle bokstaver av én type, for eksempel e. Hvor mange er det i alt? Klapp rytmen i verset. Lytt etter antall klapp i en strofe, for eksempel: 6 er seks haner (fem klapp).

1

2

3

4

5

+

6

Lag en klokkeregle:

+

Legg tallbildene under tallinjen og tell i kor: 1 2 3 4 5 6 Pek på tallene på tallinjen.

Klokka seks møtte jeg en heks (spiste jeg en kjeks, …) Se flere klokkeregler i «Tellevers om tusen ting».

Flere aktiviteter Lag et tallkort med tallsymbolet 6. Spor med fingeren på tallsymbolet og tegn seks ting på baksiden.

6

+

Legg kortene fra null til seks i stigende rekkefølge. Læreren sier for eksempel: «Kan du vise meg et tall som er større enn 3? mindre enn 6?» Barna holder opp kortene sine. +

Arbeid mer med tallsymbolet 6. Se beskrivelse til tallforming s. 7. +

Lag regnefortellinger: Se på ting i klasserommet. Hva ser du seks av? Her er seks bøker. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli fire? Her er to bøker. Hvor mange flere må jeg få for at jeg skal ha seks bøker? Osv.

I boka Les instruksjonen sammen med barna. Øv ordbildet «tell». +

Tell perlene som har flyttet inn i tierhuset og se på tallets plass på tallinjen. 6 er 1 mer enn 5! +

Side 43 Tallsymbolet 6 forts. Forøving Bruk en tom eggekartong med plass til seks egg. Skriv tallene fra 1 til 6 i bunnen. La barna ha hver sin tomme eggekartong, og spill sammen to og to. Kast en terning og legg like mange perler på tallet i kartongen som øynene på terningen viser. Den som først har fylt alle rommene, vinner spillet.

Hvor mange rom er tomme? (4) +

I boka Skriv pene 6-tall. Pass på at barna begynner å skrive tallet slik som pilene og prikkene antyder.

Hva tror du Hare Hopp sier?

+

+

Nederst skal barna skrive riktig antall øyne til terningene som en forøving til addisjon. Vi snakker om hvor mange øyne det er til sammen på terningene, og skriver tallet i ruten.

+

Hvor mange kroner?

Spor med fargestifter på tallsymbolet. +

Hvilket tall peker den korte viseren på? Hva er klokka? +

Vis med fingrene antallet 6. +

Hvor mange haner er det? +

Hanene har hver sin matskål. Tegn seks matskåler og farge-

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

1A_TMLærerperm 031111.indd 43

43

11.11.11 13.17


Lag et diagram som forteller hvor mange baller det er av hver farge.

Trekk strek fra 0 til 7.

TELL FRA 0 TIL 7 OG TILBAKE IGJEN!

45

44

I boka Hvor mange baller er det av hver farge? Fargelegg like mange ruter som det er baller av hver farge. Begynn nederst.

Side 44

Flere aktiviteter Hvert barn får et A4-ark og tegner to mengderinger. Vis hvordan vi kan fordele seks perler i de to mengderingene.

Tallrekken Forøving Hvilket tall kommer foran 6? (5) etter 5? (6) foran 5? (4) etter 6? (7) I boka Trekk strek fra 1 til 7, og finn ut hva dvergene har – eller gjør.

Barna forteller hvordan de fordeler perlene: «Jeg har to perler i den ene ringen og fire i den andre.» «Jeg har fire perler i den ene ringen og to i den andre.» Vi ser at 4 og 2 er lik 6.

Side 45 Søylediagram Forøving Lag søylediagram med ruter på tavla. Bestem hva dere vil undersøke, og kryss av i diagrammet hvor mange det er av hver gjenstand; for eksempel ulike leker, farger på klær, skolesekker, gensere etc. Vi kan også lage en undersøkelse over fargene på bilene på en parkeringsplass.

44

1A_TMLærerperm 031111.indd 44

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

11.11.11 13.17


Mine notater

Tusen millioner 1A â&#x20AC;˘ Kapittel 3

1A_TMLĂŚrerperm 031111.indd 45

45

11.11.11 13.17


SJU

Øv på å skrive 7-tall.

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

7 š

š

š

š

š

š

š

š

š

š

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hjelp prinsen med å finne veien til Snehvit.

Tell kattene og lag regnefortellinger.

Skriv nabotallene.

7 er sju katter

456

som bor i et hus 46

• La barna tegne flere ting og fortelle om det de har tegnet.

5

567

567 47

Tellevise

Side 46

blå, tre røde og to grønne) Fortell om 7-mengden du har lagd.

Tallsymbolet 7

+

Forøvinger Lag en lenke av for eksempel fem røde og to blå perler. Hvor mange perler har jeg her? Vi ser at 7 er 5 og 2!

Arbeid med tallbilder og tallinjen – barnas egne og på nettstedet. Lag tallbildet 7 på forskjellige måter:

7

+

Sett sammen regneperler i mengder fra 1 til 7. Vi ordner mengdene i stigende eller synkende rekkefølge.

6 og 1 5 og 2 4 og 3 3 og 4 2 og 5 1 og 6

+

Legg tallbildene i stigende rekkefølge fra 1 til 7:

+

Tell opp sju perler. Hvor mange 2-mengder kan du lage? 3-mengder? 4-mengder? Hvor mange blir det til overs? +

Tell opp og sett sammen sju perler i ulike farger. Hvilken farge har den første perlen? den tredje? den fjerde? Osv.

1

2

3

4

5

6

7

+

+

Tell opp tre perler og fire perler. Hvor mange perler er det i alt?

Legg tallbildene under tallinjen og tell i kor: 1 2 3 4 5 6 7 Pek på tallene på tallinjen.

+

Tell opp seks perler. Ta én til. Hvor mange er det i alt? +

Tell opp sju perler. Hvordan kan du lage 7 på forskjellige måter ved å bruke tre farger på perlene? (for eksempel to

46

1A_TMLærerperm 031111.indd 46

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

11.11.11 13.17


+

Vis med fingrene antallet 7. +

Hvor mange katter er det? +

Kattene har et nøste hver å leke med. Tegn nøstene. Fargelegg dem i to farger. +

Hvor er kattene? (på taket, ved siden av huset, foran huset) +

Hvor mange katter er det på taket? i vinduene? i alt? +

Lag klokkeregler: Klokka sju ligger trollet under ei bru

+

Vi lager regnefortellinger: Se på ting i klasserommet. Hva ser du sju av? Her er sju stoler. Hvor mange må jeg ta bort for at det skal bli fire? Her er to stoler. Hvor mange flere stoler må jeg få for at jeg skal ha sju stoler? Osv.

Les høyt «Du snakker så mye om sju,» sa Kari en dag de var i butikken og handlet. Hare Hopp vimset rundt og bestemte: «Vi skal ha sju bananer og sju epler, sju pærer og sju appelsiner, og disse pakkene med blå druer koster 7 kr,» sa han og puttet varene i handlekurven. «Hvordan vet du at de koster 7 kr?» undret Sofus. «Se, her står det et 7-tall med «kroner» etter,» sa Hare Hopp. «Og denne pakken med tomater koster 7 kr,» sa han og viste dem en pakke tomater med prislapp på. (Skriv 7 kr på tavla). «Er det for å lære oss 7-tallet at du har tatt oss med hit?» sa Kari. «Du er virkelig en ivrig regnemester, Hare Hopp!» «Ja,» sa Hare Hopp. «Og hør nå bare her:» «7 er sju katter som bor i et hus» «Og nå kjøper vi oss en brus,» rimte han. «Vet dere hva den koster? Se på prislappen! 7 kr. Og her er en bunt gulrøtter. Hva koster gulrøttene?» Hare Hopp pekte på tavla med priser. «7 kr,» svarte Kari og Sofus, fornøyde over å kjenne igjen 7-tallet. «Riktig, gulrøttene koster 7 kr, og de tar jeg selv!» sa Hare Hopp og knasket fornøyd i vei på en diger gulrot.

I boka Tell perlene som har flyttet inn i tierhuset og se på tallets plass på tallinjen. 7 er 1 mer enn 6! +

Hest og ku klokka er … Se flere klokkeregler i «Tellevers om tusen ting».

Flere aktiviteter Lag et tallkort med tallsymbolet 7. Spor med fingeren på tallsymbolet og tegn sju ting på baksiden. +

-

Legg kortene fra 0 til 7 i stigende rekkefølge. Læreren sier for eksempel: «Kan du vise meg et tall som er større enn 4? mindre enn 7?» Barna holder opp kortene sine. +

Arbeid mer med tallsymbolet 7. Se beskrivelse til tallforming s. 7.

Samarbeidsoppgaver Hvor mange øyne har tre katter i alt? (6) Sofus ser fire lysende katteøyne i mørket. Hvor mange katter er det? (2) Kim ser seks lysende katteøyne i mørket. Hvor mange katter er det? (3) Hvor mange poter har to katter? (8) Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet.

Side 47 Tallsymbolet 7 forts.

Hvor mange rom er tomme? (3) +

I boka Skriv pene 7-tall. Pass på at barna begynner å skrive tallet slik som pilen og prikkene antyder.

Hva tror du Hare Hopp sier?

+

+

Nederst på siden forsøker barna å finne ut hvordan de skal løse oppgaven selv.

+

Hvor mange kroner?

Spor med fargestifter på tallsymbolet. +

Hvilket tall peker den korte viseren på? Hva er klokka?

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

1A_TMLærerperm 031111.indd 47

47

11.11.11 13.17


66

67

64

19 18

17

I boka Terningspillet går fra 1 til 100. Barna kaster terningen etter tur, og teller framover så mange ruter som øynene viser. Det er spennende med høye tall, og de som kjenner tallene vil kunne si for eksempel: «Nå har jeg kommet til sekstitre!» De lager ellers sine egne regler. For eksempel kan de fargelegge de rutene som har 0 som siste siffer med rødt. Det kan bety at de går tre ruter fram. Og rutene som har 5 som siste siffer med blått. Det kan bety at de går to ruter tilbake. Flere aktiviteter Spill 7-Svarteper. Antall spillere: 2–4. Dere trenger en kortstokk. I en kortstokk fjernes kortene 7, 8, 9, 10 og bildekortene. Ess er 1. La sparkongen være svarteper. Kortene blandes og deles ut av et av barna (giveren). I stedet for å la to like kort være par, er kort med sum 7 par. Vi ser ikke på fargene, kun tallene, for eksempel er ruterto og kløverfem et par. Med tre spillere blir det ni kort til giveren og åtte kort til de to andre spillerne. Spillerne sorterer eventuelle par før spillet begynner. Den som sitter til venstre for giveren trekker fra giveren. Deretter trekker spillerne kort fra hverandre etter tur og legger ned eventuelle nye par. Det er om å gjøre å bli kvitt alle kortene på hånden. Den som sitter igjen med Svarteper har tapt.

48

1A_TMLærerperm 031111.indd 48

98

97

96

95

86 81

49

• Fortell eventyret om Rødhette og ulven.

Side 48–49

80

85

52 51 50

49

48

79

84

53

47

78

83

46

77

82

45

76

87

44

54

20 16

75

55

21 15

56

14

74

88

22

12

57

11

13

43

90

10

73

89

23

42

91

9

72

58

8

59

41

7

71

92

24

40

6

70

93

39

60

26 5

48

38

69

61

27 4

68

62

25

3

Spill spillet om Rødhette og ulven. Dere trenger en brikke hver og en terning. Lag regler selv.

65

34

33

32

31

37

94

28

2

63

1

99

29

36

100

30

35

+

Spill krig. Spill sammen to og to. Dere trenger en kortstokk. Fjern alle bildekortene. Del kortene i to like bunker. Spillerne får en bunke hver. En av spillerne er leder. Når lederen sier «Opp» vender spillerne det øverste kortet i bunken og legger det på bordet. Den som har det høyeste kortet, får begge kortene. Disse legges til side. Dersom begge får like kort, for eksempel to femmere, blir det «krig». Da legger spillerne opp tre kort etter hverandre. Den som har det høyeste kortet sist, vinner alle kortene som er lagt ned. Den som til slutt har flest kort, har vunnet. Lag eventuelt egne regler for spillet.

Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

11.11.11 13.17


Tusen millioner 1A • Kapittel 3

1A_TMLærerperm 031111.indd 49

49

11.11.11 13.17


7 kr

Trekk strek til riktig tall.

6 kr

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

4 kr r

3k

5 kr

2 kr

Fargelegg riktig antall kroner.

50

19

51

Kjøpevise

Side 50

Les høyt Sofus, Kari og Hare Hopp har spart noen kroner for å kjøpe en presang til Sofie, som har bursdag. De ser først i utstillingsvinduet for å se hva som er å få kjøpt, og hva det koster.

Kjøp og salg Syng Syng «Kjøpevise». Tekst og noter s. 120. CD 1 spor 18

I boka Les instruksjonen sammen med barna. Øv ordbildet «kroner». +

Forøving Arbeid med flanotavlen på nettstedet og lag en lekebutikk. La barna forslå hva de forskjellige lekene skal koste.

Hvor mye koster bamsen? seilbåten? Osv. +

Vis like mange perler som bamsen/seilbåten/ballen koster. +

Hare Hopp har 5 kr. Hva kan han velge mellom? (and, ball, elefant, bamse) +

Kari har 6 kr. Kan hun kjøpe seilbåten? Hva kan hun velge mellom? +

Kari kjøper bamsen. Hvor mange kroner får hun igjen? (3 kr) +

Sofus vil kjøpe to ting. Han har 7 kr. Hvilke to ting kan han kjøpe? (and og bamse, elefant og and, ball og and, elefant og bamse) +

Hva er dyrest? (seilbåten) Hva er billigst? (anda)

50

1A_TMLærerperm 031111.indd 50

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

11.11.11 13.17


+

Lag flere regnefortellinger til bildet, og la også barna prøve å stille spørsmål og lage regnefortellinger. +

Nederst fargelegger barna like mange kroner som lekene koster.

Flere aktiviteter Arbeid med begreper knyttet til kjøp og salg. Se beskrivelse til s. 37.

Side 51 Angi mengder på tallinjen Forøvinger Se beskrivelse til s. 33. +

Gå fram og tilbake på tallinjen og fortell om tallene du står på. +

Vis fram mengder med ulikt antall og pek på tallet til mengden. Hvor mange blyanter? (for eksempel 6) Hvor er tallet til mengden på tallinjen? Hvor mange bøker? (for eksempel 4) Hvor er tallet til mengden på tallinjen? Osv.

I boka Les instruksjonen sammen med barna. Øv ordbildet «tall». +

Trekk piler fra mengdene til riktige tall på tallinjen.

Mine notater

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

1A_TMLærerperm 031111.indd 51

51

11.11.11 13.17


Skriv tallene som mangler.

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Prøv deg selv Skriv tallene.

6 7 Trekk strek til riktig tall.

0 1 2 3 4 5 6 7

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 Tegn riktig antall. Velg selv hva du vil tegne.

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

6

7

Ekstraoppgaver side 89

53

52

Side 52 Tallinjen Forøvinger Tegn en tallinje fra 0 til 7 på tavla og tell fram og tilbake. +

Arbeid med nabotall. Hvilket tall kommer foran 7? etter 5? Osv.

I boka Les instruksjonen sammen med barna. Øv ordbildet «skriv». +

Her har noen tall falt av tallinjene! Kan du reparere dem?

Side 53 Prøv deg selv Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med begrenset leseforståelse må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv» arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 89. Deretter arbeider de i oppgaveboka, med kopieringsoriginaler eller med oppgaver på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom

52

1A_TMLærerperm 031111.indd 52

kapitteloppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller emner i Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barna som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspill eller arbeide med Løko. Se veiledet undervisning s. 99.

Kopieringsoriginaler både i Lærerens bok og på nettstedet 3.1 Antall 1 til 7 s. 138 3.2 Antall 1 til 7 s. 140 3.3 Antall 1 til 7 s. 142 3.4 I butikken s. 144 Kopieringsoriginaler på nettstedet 3.5 Tallsymbolet 6 3.6 Tallsymbolet 7 3.7 Terningspill Kapittelprøve 3 Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 3.

Tusen millioner 1A • Kapittel 3

11.11.11 13.17


Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider sテ・ langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

Disse emnene passer till kapittel k l 3: s s s s

.ATURLIGETALL +Jツ単OGSALG +LOKKA "EGREPER

Mine notater

Tusen millioner 1A 窶「 Kapittel 3

1A_TMLテヲrerperm 031111.indd 53

53

11.11.11 13.17

Tusen millioner 1A Lærerens bok  

Tusen millioner 1A Lærerens bok

Tusen millioner 1A Lærerens bok  

Tusen millioner 1A Lærerens bok