Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millioner e ns b rer

1B

ok

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

Espen Skovdahl

B okmål 1B_TMLærerens bok_omslag.indd 1

06.02.12 12.32


Anne-Lise Gjerdrum • Espen Skovdahl I llus t ra sjoner : Anne Holt og J ohn Thor esen

en er s

k

1B

bo

Lær

Tusen millioner Bokmål

Tusen millioner svaler under skyer tusen millioner over land og byer fly du vesle svale fly hit ned til meg sett deg på en grein så jeg kan telle deg telle tusen millioner Syng «Tusen millioner». Tekst og noter s. 110. CD1 spor 1

1B_TMLærer_060212.indd 1

06.02.12 12.15


Til læreren Ny utgave fra og med 2011 š :[ddo[kj]Wl[dWlJki[dc_bb_ed[h]_h[b[l[he]b©h[h[Z[l[hajªo[d[Z[jh[d][h\ehd kompetansemålene i K06. Kompetansemålene er brutt ned til konkrete delmål og tilpasset l[_b[Zd_d][dj_b\W]fbWd[d$ š B©h[l[ha[j[]d[hi[]]eZj\ehl[_b[Z[jcWj[cWj_aakdZ[hl_id_d]e]Xohfh_a[ Z_\\[h[di_[h_d]ickb_]^[j[h]`[ddecijehXh[ZZ[_aecfed[djbªid_d][d$ Nettsted š :[ddo[kj]Wl[d^Wh\jj[jijehje]_dd^ebZih_ajd[jjij[Zc[Zªl_d]ieff]Wl[hj_bXZ[ aWf_jb[he][cd[h"iWcjcehiecc[if_bb\ehjh[d_d]Wl]hkddb[]][dZ[\[hZ_]^[j[he] hoderegning. š <ehb©h[h[dÄdiaedah[j[h"jWbb_d`[he]ij_bbXWhabeaa[j_bXhkaf_dj[hWaj_ljWlb["_j_bb[]] j_baef_[h_d]ieh_]_dWb[h"iWcWhX[_Zieff]Wl[h"fhªl[he]ia`[cW[h\ehlkhZ[h_d]Wl måloppnåelse. Grunnbøker på interaktiv tavle š 7bb[]hkddXªa[d[j_bXoi_Z_]_jWb[l[hi`ed[hjWlb[Xªa[h\ehl_id_d]f_dj[hWaj_ljWlb[$ Her er sangene og tekstene til Tusen millioner knyttet til hver enkelt side og det er lagt _ddc[jeZ_ia[aecc[djWh[hj_b^`[bf\ehb©h[h[d$B©h[h[daWde]ii[bl[da[bjb[]][_dd kommentarer og knytte lenker til de enkelte sidene. Tusen millioner 1–4 består av: š =hkddXea7e]8 š Eff]Wl[Xea š @[]h[]d[hdªjj[h($j_b*$jh_dd š Eff]Wl[aehj($j_b*$jh_dd š B©h[h[diXea7e]8 š <Wi_jj_beff]Wl[Xea*$jh_dd Tilleggsmateriell: š J[bb[l[hiecjki[dj_d]X_bZ[Xea š 9Zc[ZiWd][h Laborativt materiell: š JWbbX_bZ[h š JWbbijhb[h š H[]d[f[hb[h Fagnettsted: http://tusenmillioner.cappelendamm.no http://tusenmillionar.cappelendamm.no

1B_TMLærer_060212.indd 2

06.02.12 12.15


Innhold

1B_TMLærer_060212.indd 3

Kapittel 1

Addisjon 0–5

4

Kapittel 2

Subtraksjon 0–5

18

Kapittel 3

Addisjon 0–10 og 10–20

28

Kapittel 4

Subtraksjon 0–10 og 10–20

48

Kapittel 5

Måling og statistikk

64

Kapittel 6

Repetisjon

76

Fasit til ekstraoppgaver

77

Fasit til oppgaveboka (1B)

86

Fordeling av kompetansemål på 1. og 2. årstrinn

103

Veiledet undervisning

105

Vurdering

105

Om nettstedet

106

Noter til sangene

110

Kopieringsoriginaler

122

Vurderingsskjema til sommerprøve 1B

162

06.02.12 12.15


Mål

Kapittel 1

I dette kapitlet skal du lære om • addisjon opp til 5

Addisjon 0–5

Trekk strek fra 0 til 10.

Skriv nabotallene.

234 123 123 4

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

345 345 345

• Fortell eventyret om reveenka.

4

23/11/11

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

Side 4 Eventyret om reveenka Les høyt Det var engang en rev og en revefrue, som bodde langt inne i skogen i revehuset. De var venner og vel forlikt, og levde godt i hop, som parfolk kan gjøre. Men så var det en dag reven hadde vært i hønsehuset til bonden, og der åt han rubb og stubb, og det var for mye for ham. Så ble han syk og døde; og alt det revemor sørget og gråt, så hjalp det ikke, han var død og ble død. Men da han var kommet godt i jorden, og gravølet vel var over, så tok det på å komme friere til enka. Om lørdagskvelden banket det tre slag i døren til revehuset. «Å gå ut, du Korse, og se hva det er,» sa reveenka; hun hadde ei kjette til tjenestejente, og hun hette Korse. Da jenta kom ut, så sto det en bjørn på tråkka. «God kveld,» hilste bjørnen. «God kveld igjen,» sa Korse. «Er reveenka hjemme i kveld?» spurte han. «Hun sitter inne,» svarte jenta. «Hva tar hun seg til i kveld, låter hun ille eller vel?» spurte bjørnen. «Hun sørger over husbonds død og gråter nesa sår og rød – hun vet ikke sin arme råd hun,» sa kjetta. «Be henne ut å gå, så skal hun få et godt råd!» sa bjørnen. Da kjetta kom inn, spurte matmoren: «Hvem er det som tasser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» «Det er frierne dine,» svarte kjetta; «jeg skulle be deg ut og gå, så skulle du få et godt

4

1B_TMLærer_060212.indd 4

234 234 123 5

5

23/11/11

09.15

råd.» «Hvilken farge har pelsen?» spurte revefruen. «Ven vakker brun,» svarte jenta; «svær kar og kvast syn,» sa hun. «La’n gå, la’n gå! Jeg trenger ikke hans råd.» Korse gikk bort og gløttet på døren og sa: «Hun ber deg heimatt gå, hun vil ikke ha noe råd.» Ja, så var det ikke annet å gjøre, bamsen måtte snu og fare sin vei, dit han kom fra. Neste lørdagskvelden banket det på igjen. Den gangen sto en ulv utenfor. «God kveld,» sa ulven, «er reveenka hjemme?» Jo, hun var da det. «Hva gjør hun i kveld, låter hun ille eller vel,» spurte han. «Å, hun vet ikke sin arme råd,» svarte jenta; «hun gråter nesa sår og rød, hun sørger over husbonds død.» «Be henne ut å gå, så skal hun få et godt råd,» sa gråbeinen. «Hvem er det som flyr og banker på, så jeg ikke må kveldsro få,» spurte reveenka. «Å, det er friere, vet jeg,» sa kjetta. «Jeg skulle be deg ut å gå, så skulle du få et godt råd,» sa hun. Nei, først ville revefruen vite hva slags farge pelsen hadde. «Ven vakker grå; lang kropp og lite på,» svarte Korse. «La’n gå, la’n gå, jeg trenger ikke hans råd!» sa enka; og da gråtassen fikk det budet, måtte han gjøre vendereis, han med. Tredje lørdagskvelden gikk det like ens. Det banket tre slag på døren, og kjetta reiste ut og skulle se etter. Så var det en hare. «God kveld,» sa han. «God kveld igjen,» svarte hun; «er det fremmedfolk ute og farer, så sent på kvelden?» sa hun. Ja, det var da det, og så spurte han også, om reveenka var hjemme og

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

06.02.12 12.15


hva hun tok seg til. «Hun gråter nesa sår og rød, hun sørger over husbonds død,» svarte jenta. «Å be henne ut å gå, så skal hun få et godt råd,» sa haren. «Hvem er det som tripper og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» sa matmoren til Korse. «Det er nok friere det, mor!» svarte jenta. Ja, så ville hun vite hvilken farge pelsen hadde denne gangen. «Ven vakker hvit, tett vadmel og uten slit,» sa kjetta. Men det ble ikke bedre, det: «La’n gå, la’n gå, jeg trenger ikke hans råd,» svarte reveenka. Så var det den fjerde lørdagskvelden. Best det var, kom det tre slag i døren til revehuset igjen. «Gå ut og se hva som er på ferde du,» sa enka til tjenestejenta. Da kjetta kom ut, sto det en rev på dørhella. «God kveld og takk for sist,» sa reven. «Sjøl takk for sist,» svarte jenta. «Er revefrua hjemme?» spurte han. «Ja, hun sørger over husbonds død, og gråter nesa sår og rød,» sa jenta; «hun vet ikke sin arme råd, hun stakkar!» «Bare be henne ut å gå, så skal hun få gode råd,» sa reven. Så gikk Korse inn. «Hvem er det som svinser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» spurte matmoren. «Å du vet det,» sa kjetta, «det er frierne dine, det. Jeg skulle be deg ut å gå, så skulle du få gode råd.» «Hva lett har kufta?» spurte reveenka. «Ven vakker rød, – just som hans, som er død,» svarte kjetta. «Kjære, be ham inn å sjå, han har gode råd!» sa enka. «Send meg hit mine sokker små, jeg vil gjerne med ham gå; send meg hit mine sko å knappe, jeg vil gjerne med ham lakke.» Ham ville hun ha, og så ble det bedt lag og bryllup hos reveenka med det samme. Og dersom han ikke har vært i hønsegården, han også, så lever de i revehuset den dag i dag.

Side 5 Tallrekken fra 0 til 10 Syng Syng «Tellevise». Tekst og noter s. 111. CD 1 spor 5 Forøvinger Lag en perlesnor til 10 i to farger:

Tell fra 1 til 10 og tilbake, fra venstre mot høyre i kor og enkeltvis. ★

Hvilket tall kommer etter 2? foran 5? mellom 1 og 3? ★

Vi arbeider med tallkort. Legg kortene i riktig rekkefølge fra 0 til 5. Finn tallkortet 3. Hvilket tall kommer foran 3? etter 3? Finn tallkortet 4. Hvilket tall kommer foran 4? etter 4? Osv.

I boka Trekk strek fra 0 til 10 og finn nabotallene i tallområdet vi nå skal arbeide med. Dette er oppgaver barna vil kjenne igjen fra grunnbok 1A. Flere aktiviteter Gå ut og se hva som kan sorteres, for eksempel bilene som står parkert: Hvor mange hvite, røde, sorte, … biler? Se på hus i nærområdet: Hvor mange hvite, brune, gule, … hus? Se på trærne: Hvor mange grantrær, furutrær, eiketrær, bjør­ ketrær …?

Etter Asbjørnsen og Moe Still spørsmål til eventyret: Hvem kom først til reveenka? (bjørnen) Hvem kom den andre lørdagskvelden? (ulven) Hvem kom den tredje lørdagskvelden? (haren) Hvem kom den fjerde lørdagskvelden? (reven) Hvor mange friere kom til reveenka i alt? (4) (Eventyret egner seg godt for dramatisering.)

I boka Still spørsmål til bildet: Hva tenker du på når du ser dette bildet? Hvem sitter i stolen, tror du? (revemor) Hvor mange reveunger har hun? (5) Hva leker reveungene med? (tog og biler) Hvor mange vogner har toget? (3, 1 lokomotiv) Hva slags biler leker de med? (lastebiler, personbiler) Hvor mange grankongler ser du? (3) Hvor mange furukongler? (2) Hvor mange lys i lysestaken? (4) Hva mer ser du på bordet? (2 bøker, 4 epler) Hvilken form har bildene (rammene) på veggen? (firkantet, rund/oval)

Syng Syng «Reven er i hønsehuset». Tekst og noter s. 112. CD 1 spor 20 Reven er i hønsehuset kom og se! reven har tatt hønene en, to, tre! Fram med kjeppen og jag ham du for reven er en hønsetjuv! 1–2–3–4–5–6–7 reven er en hønsetjuv 7–6–5–4–3–2–1 reven stjal et hønseben!

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

1B_TMLærer_060212.indd 5

5

06.02.12 12.15


Tegn riktig antall perler.

Tell figurene.

5 11

6 4

3 7

3

5

4

2 + 1

4 + 1

3 + 1

2

4

3

1 + 1

2 + 2

1 + 2

5

5

5

2 + 3

3 + 2

4 + 1 7

6

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

6

23/11/11

Side 6

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

7

23/11/11

09.15

I boka Se på bildet og la barna fortelle hva de ser.

Sortering

Forøvinger Hvor mange bilder, dører, vinduer osv. er det i klasserom­ met? Skriv tallene barna kommer fram til på tavla. ★

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis forskjellige leker som barna teller.

Tell snømenn, kjelker, snølykter, osv., og skriv tallene ­nederst på siden.

Side 7 Addisjon opp til 5 Forøving Tegn Pluto på tavla. Barna tegner samtidig hver sin Pluto­ figur på et A4-ark. Legg fem perler i «hodet» til Pluto og tallkort fra 0 til 5 under figuren:

6

1B_TMLærer_060212.indd 6

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

06.02.12 12.15


Flere aktiviteter Tegn fem perler på tavla. Læreren sier: «Jeg har like mange perler som du ser på tavla. Nå gjemmer jeg noen i den ene hånda bak på ryggen og du får se hvor mange jeg har i den andre hånda (vis fram to perler). Hvor mange har jeg i hån­ da bak på ryggen? (3)» Gi mange eksempler og la alle få en oppgave. Her vil vi få et godt bilde av barnas tallbegreper opp til 5. Gjør det samme med tre og fire perler.

+

1

0

Mine notater

2

3

4

5

Fordel så perlene på hver side i kroppen og legg riktige tall­ kort i «føttene»:

3

+

2

Tallkortene forteller hvordan vi har delt perlene. Les høyt i kor og enkeltvis: tre pluss to Gi mange eksempler. Vi kan også starte med å legge et tallkort i «hodet» til Pluto. Så fordeler vi perler på hver side av kroppen og legger rik­ tige tallkort i «føttene»:

4

1

+

3

Les høyt i kor og enkeltvis: tre pluss tre Gi mange eksempler.

I boka Vi ser på eksempelet og tegner like mange perler som tallene på føttene forteller. Deretter ser vi på hver enkelt Plutofigur og forteller: tre er to pluss en, fem er fire pluss en osv.

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

1B_TMLærer_060212.indd 7

7

06.02.12 12.15


0

1

2

3

4

Jeg legger 3 + 2 tallbilder under tallinjen!

5

3+2=_ 5 2+3=_ 5 Hvor mange perler i alt?

Se på tallinjen og regn ut. 0

1

2

3

4

5

0

2+1=_ 3 0

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

_ 5 1 =_ 4 +_

_ 2 1 =_ 1 +_

_ 4 3 =_ 1 +_

_ 4 1 =_ 3 +_

_ 3 2 =_ 1 +_

_ 5 2 =_ 3 +_

_ 5 4 =_ 1 +_

_ 4 2 =_ 2 +_

_ 4 0 =_ 4 +_

_ 5 3 =_ 2 +_

3+1=_ 4

5

0

2+2=_ 4 0

2+2=_ 4

1

2

3

4

5

2+3=_ 5

5

0

4+1=_ 5

1

2

3

4

5

1+3=_ 4

9

8

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

8

23/11/11

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

Side 8

9

23/11/11

09.15

Gi mange eksempler.

Addisjon på tallinjen Addisjon kan komme til uttrykk på mange forskjellige må­ ter og vi starter med sammenslåing av mengder. Her kan vi først starte med regnefortellinger og vi bruker barna som konkreter, for deretter å se på tallbilder mot tallinjen – og lager regnestykker i boka.

Vis tre røde og to grønne tallbilder (barnas egne eller på nettstedet) og sett dem sammen i forskjellig mønster:

Legg deretter tallbildene under tallinjen:

Forøvinger La to jenter og to gutter komme fram. Hvor mange jenter? (2) gutter? (2) barn i alt? (4) Skriv på regnespråket (på tavla): 2+2=4 og les høyt: to pluss to er lik fire Gi mange eksempler. ★

Her har jeg tre røde blyanter og to gule blyanter. Hvor mange blyanter i alt? (5) Skriv på regnespråket (på tavla): 3+2=5 og les høyt: tre pluss to er lik fem

8

1B_TMLærer_060212.indd 8

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

06.02.12 12.15


Mine notater

Skriv på regnespråket (på tavla): 3+2=5 og les høyt: tre pluss to er lik fem Hvis barna har sine egne tallinjer og tallbilder, kan de legge tallbilder under tallinjen og lage regnestykker som de skriver i kladdeboka. Pass på å legge tallbildene fra 0!

I boka Vi forbereder her barna til å få en «mental tallinje». Nyere forskning har vist at dette er spesielt viktig for barn med reg­ nevansker. Se på hvordan Hare Hopp har lagt tallbildene un­ der tallinjen og lagd regnestykker. Øv hvordan vi leser regne­ stykkene på regnespråket ved å lese fra venstre mot høyre.

Side 9 Addisjon opp til 5 forts. Forøving Arbeid med regneperler. Sett sammen perler i ulike farger opp til fem, og fortell om mengdene dere lager. Eksempel Jeg har satt sammen fire røde og én gul perle:

Hva blir det på regnespråket? 4+1=5 Fire pluss én er lik fem. Jeg har satt sammen en gul og fire røde perler:

Hva blir det på regnespråket? 1+4=5 Én pluss fire er lik fem. Hva ser vi? (At vi kan bytte om leddene i addisjon – den kommutative lov)

I boka La barna fortelle om fargene på perlene og hvordan regne­ stykkene blir på regnespråket. Flere aktiviteter Hvilket regnestykke passer til svaret? La barna velge hvert sitt tall i tallområdet 0 til 5. Læreren sier forskjellige regne­ stykker og barna reiser seg hvis svaret på regnestykket er det samme som tallet de har valgt.

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

1B_TMLærer_060212.indd 9

9

06.02.12 12.15


3 pluss 2 er lik 5. 2 pluss 1 er lik 3.

Hva oppdager du?

2+1=3

Regn ut.

2 pluss 3 er også lik 5.

Regn ut.

3+1=_ 4

4+1=_ 5

2+1=_ 3

1+2=_ 3

2+2=_ 4

1+3=_ 4

3+1=_ 4

1+3=_ 4

3+2=_ 5

3+1=_ 4

_ 3 +_ 2 =_ 5

_ 2 +_ 3 =_ 5

4+1=_ 5

1+1=_ 2

_ 3 +_ 1 =_ 4

_ 1 +_ 3 =_ 4 11

10

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

10

23/11/11

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

11

23/11/11

09.15

Side 10 Addisjon opp til 5 Forøvinger Vi arbeider nå med addisjon ved øking. La tre barn komme fram og lag regnefortellinger: Hvor mange barn står her? (3) Så kommer et barn til fram. Hvor mange er det? (1) Hvor mange barn er framme i alt? (4) Skriv på regnespråket (på tavla): 3+1=4 og les høyt: tre pluss en er lik fire ★

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis frukt, leker og andre ting som barna dikter regnefortellinger til.

I boka Lag regnefortellinger og skriv på regnespråket hva Hare Hopp har fått: Hare Hopp har fått to blå pakker og får en gul pakke til. Hvor mange pakker har Hare Hopp nå? (3) Skriv på regnespråket (på tavla): 2+1=3 og les høyt: to pluss en er lik tre ★

La barna lage regnefortellinger til bildene: Her er tre gule

10

1B_TMLærer_060212.indd 10

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

06.02.12 12.15


pakker og så får vi en pakke til. Hva heter det på regne­ språket?

Oppdager barna at vi kan bytte om leddene i addisjon? ★

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis at vi kan bytte om leddene i addisjon og øv den kommutative lov.

3+1=4 Tre pluss en er lik fire. ★

La barna komme opp og skrive noen av regnestykkene på tavla. Etter at vi har arbeidet sammen om de første bildene kan barna forsøke å løse oppgavene individuelt.

Flere aktiviteter Spill «Først fullt». Antall spillere: 2 Dere trenger en terning, brikker i to farger og et spillebrett som vist nedenfor:

1

3

5

6

2

1

5

4

3

I boka Vi ser på eplene Kim og Sofus holder. Vi ser:

Barna fyller inn tall på brettet fra 1 til 6. Det samme tallet kan tas med flere ganger. Spillerne kaster terningen etter tur og legger en brikke på tallet som korresponderer med antall øyne på terningen. Hvis tallet er opptatt, går turen til den andre spilleren. Den som har flest brikker på brettet når alle tallene på brettet er opptatt, vinner spillet.

Side 11

3+2=2+3 Dikt regnefortellinger til bildene av barna, fuglene osv., og la barna prøve å formulere den kommutative loven med egne ord. Deretter arbeider de individuelt med oppgavene.

Mine notater

Den kommutative lov Syng Syng «Matematikkvise». Tekst og noter s. 113. CD 1 spor 29 Forøvinger Hold en blyant i venstre hånd og to blyanter i høyre hånd. Skriv på tavla (på regnespråket): 1+2=3 Bytt om. Skriv på regnespråket: 2+1=3 Tegn på tavla, for eksempel:

4+1=5

1+4=5

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

1B_TMLærer_060212.indd 11

11

06.02.12 12.15


Tegn perlene og skriv tallene som mangler. Det skal være like mye på begge sider av =!

2+1=_ 3 Tegn perlene som mangler og skriv riktig tall.

4=3+_ 1

3=2+_ 1

1+1=_ 2

1+2=_ 3

5=2+_ 3

4=2+_ 2

3+2=_ 5

2+3=_ 5

3=1+_ 2

5=3+_ 2 13

12

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

12

23/11/11

Side 12 Addisjon opp til 5

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

13

23/11/11

09.15

Hvilken pose må vi legge til på høyre side for at vekten skal være i likevekt? (posen med to baller) Vi tegner en pose med to baller på høyre side:

Forøvinger Her ville det vært fint om vi hadde hatt en skålvekt. Legg for eksempel tennisballer i gjennomsiktige plastposer, lag eventuelt nøyaktig like kuler av plastilin.

Eventuelt kan vi tegne en skålvekt på tavla. Tegn også to poser med to baller på venstre side. På regnespråket (skriv på tavla): 1+1=2 Les høyt: En pluss en er lik to ★

Vi legger for eksempel posen med en ball og posen med to baller på venstre side av vekten og spør: Hvilken pose må vi legge på høyre side av vektskålen for å få likevekt? (posen med tre baller)

12

1B_TMLærer_060212.indd 12

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

06.02.12 12.15


Gi mange eksempler og la barna komme fram og eksperi­ mentere med plastposene på skålvekta. ★

Utfordring: La barna legge to plastposer med baller på ven­ stre side og finne ut hvilke to plastposer som må legges på høyre side for å få likevekt. For eksempel:

Hva ser vi? En og to er lik tre På regnespråket (skriv på tavla): 1+2=3 Les høyt: En pluss to er lik tre La barna komme fram – gjerne to og to, og eksperimentere med posene på skålvekta og fortelle hva de gjør. Deretter skriver de hva de har gjort på regnespråket.

I boka Barna tegner perlene i posene og skriver tallene i regnestyk­ kene.

Her kan barna se at 3 + 4 = 5 + 2. ★

La barna legge en pose på venstre side (for eksempel med tre, fire eller fem baller) og se hvilke to poser som må legges i den høyre skåla for å få likevekt:

Side 13 Addisjon opp til 5 Forøvinger Det er viktig å arbeide med at det skal være like mye på hver side av likhetstegnet, og at summen også kan stå på venstre side av likhetstegnet. Har kan vi fortsatt bruke skålvekta og plastposene med tennisballer, eventuelt plastilin, til å kon­ kretisere:

?

?

I boka Barna tegner perlene i posene og skriver tallene i regnestyk­ kene. Mine notater

?

5 = 2 + ___ Hvilken pose må vi legge på vekta på høyre side for å få likevekt? (posen med tre baller) Vi ser: 5 = 2 + 3 Les høyt: Fem er lik to pluss tre

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

1B_TMLærer_060212.indd 13

13

06.02.12 12.15


Skriv tallene som mangler.

1 kr

4=_ 3 +_ 1

3= 2 +1

2 kr 3 kr

3 kr

2=_ 1 +_ 1

5=_ 3 +_ 2

3=_ 1 +_ 2

4=_ 2 +_ 2

1=_ 1 +_ 0

5=_ 2 +_ 3

3=_ 3 +_ 0

2=_ 2 +_ 0

4=_ 1 +_ 3

5=_ 1 +_ 4

Hva må Kari betale for kakene?

4 kr

4 kr

5 kr

2 kr

5 kr

4 kr 15

14

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

14

23/11/11

Side 14 Forøving Barna lager mengder av regneperlene i to farger som viser hva hvert tall kan være, for eksempel: 3

15

23/11/11

09.15

4=2+2

Addisjon opp til 5

1 2

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

4

5

5 = 3 + 2 5 = 2 + 3

5=5+0 5=0+5

5=4+1 5=1+4

I boka Videre arbeid med at vi har summen på venstre side av lik­ hetstegnet. Vi ser på perlene og lager regnestykker som vist i første rute. Samarbeidsoppgaver Lag minst tre addisjonsstykker der summen blir 5.

Lag regnestykker til perlene i kladdebøkene:

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet. 1 = 0 + 1

1=1+0

2 = 1 + 1

2=0+2 2=2+0

Side 15

3 = 1 + 2 3 = 2 + 1

3=0+3 3=3+0

Hos baker’n

4 = 1 + 3 4 = 3 + 1

4=0+4 4=4+0

14

1B_TMLærer_060212.indd 14

Forøvinger Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Lag en bakebutikk og la barna dikte regnefortellinger til.

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

06.02.12 12.15


Tegn kronestykker på tavla opp til 5 kr og la barna komme fram og skrive tallene til mengdene.

1

1

1

1 1

3 kr

1

1 1 5 kr

1

1 2 kr

Syng Syng «Kjøpevise». Tekst og noter s. 114. CD 1 spor 18 I boka La barna tegne kronestykker ved siden av kakene hvis de synes det er vanskelig å finne summen. Mine notater

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

1B_TMLærer_060212.indd 15

15

06.02.12 12.15


Prøv deg selv Regn ut. 0

1

2

3

4

5

3+2=_ 5

Se på tallinjen og regn ut.

2+3=_ 5

1+2=_ 3 4+1=_ 5 3+0=_ 3 2+1=_ 3 1+1=_ 2 3+2=_ 5 2+2=_ 4 2+3=_ 5 1+3=_ 4

1+3=_ 4

Hvor mange kroner i alt? 2 kr

3 kr

5 kr

4=2+_ 2 3=2+_ 1 4=4+_ 0 3=1+_ 2 4=1+_ 3 5=2+_ 3 1=0+_ 1 5=4+_ 1 2=2+_ 0

3 kr

Fargelegg ballene i riktige farger.

4 5 3+1

Tegn blomster i vasene og lag regnestykker.

3+2

4+1

2+2

0+5 1+4

0+4 1+3

Regn ut.

For eksempel:

_ 3 +_ 2 =_ 5

1 kr

2 kr

4+1=_ 5 1+2=_ 3 2+3=_ 5 2+2=_ 4 3+2=_ 5 1+3=_ 4

_ 2 +_ 2 =_ 4

Ekstraoppgaver side 80

17

16

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

16

23/11/11

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

Side 16

17

23/11/11

09.15

Vi arbeider på tallinjen Forøvinger Tegn en tallinje med kritt på gulvet fra 0 til 10. Barna «er» Hare Hopp som går fram og tilbake på tallene på tallinjen: Stå på 0 og gå tre skritt fram. Hvilket tall står du på nå? (3)

Nederst kan vi la barna først komme med muntlige forslag til hva slags – og hvor mange blomster de skal tegne i va­ sene. De kan gjerne legge antallet med perler først.

Vi ser: 0 + 3 = 3 Stå på 2 og gå to skritt fram. Hvilket tall står du ved nå? (4) ★

Bruk regneperler når du skal konkretisere regnestykker som har summen først. Vi kan eventuelt peke på summen og legge tallbilder fra 0, for eksempel: Hvor mye må jeg legge til 2 for å få 4? (2) 4 = 2 + ___ 0

1

2

3

4

5

6

4

+

1

=5

I boka Vi ser på Hare Hopp som hopper på tallinjen og ser på tal­ linjen når vi trenger hjelp.

16

1B_TMLærer_060212.indd 16

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

06.02.12 12.15


Side 17

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

Prøv deg selv Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med lesevansker må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv» arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 80. Deretter arbeider de i oppga­ veboka, med kopieringsoriginaler eller med oppgaver på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom kapittel­ oppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller emner i Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barna som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspill eller arbeide med Løko. Se veiledet ­undervisning s. 105.

Kopieringsoriginaler både i Lærerens bok og på nettstedet 1.1 Tallsymbolene 1, 2 og 3 s. 122 s. 124 1.2 Addisjon 1 til 5 1.3 Nabotall s. 126 1.4 Addisjon 1 til 5 s. 128 Kopieringsoriginaler i tillegg på nettstedet Kapittelprøve 1

Disse emnene passer til kapittel 1: • • • • •

Naturlige tall Addisjon Hoderegning – addisjon Kjøp og salg Begreper

Mine notater

Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 1.

Tusen millioner 1B • Kapittel 1

1B_TMLærer_060212.indd 17

17

06.02.12 12.15


Mål

Kapittel 2

I dette kapitlet skal du lære om: • subtraksjon opp til 5

Subtraksjon 0–5

Trekk strek fra 10 til 0.

Trekk strek fra tallene til riktig plass på tallinjen.

1

2

4

3

0

5

Skriv tallene i stigende rekkefølge.

1 18

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

5

2

3

2

3

• Fortell eventyret om gutten med gulleplet.

18

23/11/11

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

Side 18 Gutten og gulleplet Les høyt Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. «Dere skal få plante et epletre hver», sa bonden til sønnene sine. «Den som steller treet sitt best, får nok lønn for strevet.» Sønnene plantet hvert sitt tre, og trærne vokste år for år. Treet til den eldste var det største og hadde de fineste eplene. Treet til den mellomste var litt mindre, og det var eplene og. Men treet til den yngste var kortvokst og hadde bare noen bitte små, røde epler.

1

4 4

5 19

19

23/11/11

Han sang: Epler små, alle kan få tra-la-la-la Da fikk han øye på den gamle kona. «God dag», bestemor, hilste han. «Du ser trett og sliten ut. Sett deg her og hvil deg. Eplene på treet mitt er små. Men vil du smake, skal jeg plukke ned til deg.» Kona takket, og gutten høstet fire røde epler. Bare ett ble igjen. Det hang i øverste toppen. Da kona hadde spist og hvilt seg, takket hun gutten fordi han hadde tatt så vel imot henne. Hun gikk tre ganger rundt det vesle epletreet. Så sa hun lavt: «Voks deg stort og fint. Lønn gutten som hjalp en gammel krok.»

Så var det en torsdagskveld. Den eldste sønnen var ute i hagen og stelte omkring treet sitt. Da kom en gammel kone forbi. «Guds fred», hilste hun. «Har du et par epler til en gammel krok?» «Nei,» sa gutten tvert. «Jeg har ikke mer enn jeg trenger.»

Og borte var hun. I det samme begynte treet å vokse. Eplet i toppen ble stort og skinte som gull. Gutten klatret opp i treet og høstet gulleplet. Dette vil jeg gi til kongen, tenkte han.

Neste torsdagskveld var den mellomste sønnen ute i hagen. Han drev og støttet opp greinene på treet sitt. De var tunge av epler. Da kom den gamle kona forbi. «Guds fred», hilste hun. «Jeg har gått langt og er sulten. Har du et par epler til en gammel krok?» «Nei,» svarte han tvert. «Jeg har ikke mer enn jeg trenger.»

Kongen tok vel imot gutten og spurte hvilket ærend han hadde. «Jeg ville bare gi deg dette gulleplet», sa gutten. Kongen ble glad og svarte: «Som takk vil jeg gi deg prinsessen og halve kongeriket.» «Takk som byr», sa gutten. «Men jeg er glad i dattera på nabogården. Og riket klarer nok du, konge, å styre alene.»

Den tredje torsdagskvelden var den yngste sønnen ute i hagen. Han gledet seg over den vakre, røde fargen på de små eplene.

Etter Rikka Deinboll

18

1B_TMLærer_060212.indd 18

09.15

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

06.02.12 12.16


Samtal om eventyret: Hvor mange sønner hadde bonden? (3) Hvordan var treet til den eldste sønnen? (størst) Hvordan var treet til den yngste sønnen? (minst) Hvem var ute den første torsdagskvelden? (den eldste ­sønnen) Hvem var ute den andre torsdagskvelden? (den mellomste sønnen) Hvem var ute den tredje torsdagskvelden? (den yngste ­sønnen) Hvor mange epler høstet gutten ned til den gamle kona? (fire røde epler) Hvor mange epler hang igjen? (ett eple) Hvor mange epler hadde det vært i alt på epletreet? Hvor mange ganger gikk kona rundt treet? (tre ganger) Hvordan gikk det med det lille eplet på treet? (det ble til et gulleple) Hva gjorde gutten med gulleplet? (ga det til kongen)

Viktig! Vi bør daglig telle fra 0 til 20 og tilbake.

I boka Vi trekker strek fra 10 til 0, og finner tallenes plass på ­tallinjen. ★

Nederst skriver barna tallene i stigende rekkefølge.

Mine notater

I boka Samtal om bildet: Hvor mange epler er det på treet til venstre? (10) til høyre? (8) Hvor mange epler ligger på bakken? (17) Hvor mange trinn er det på stigen? (8) Hvis du står på det femte trinnet, hvor mange trinn er det igjen til toppen? (3)

Side 19 Tallrekken fra 0 til 10 og fra 10 til 0 Syng Syng «Tjue mus». Tekst og noter s. 115. CD 2 spor 11 Vi sier: Langt inni skogen bak stein og grus, bor 20 mus i et musehus. Vi synger: En og to og tre og fire, fem seks og sju, åtte, ni og ti elleve, tolv, tretten, fjorten, femten seksten, sytten, atten, nitten, tjue Vi sier: Men så kommer Andersens grådige katt, den vil på musejakt i natt: Vi synger: Tjue, nitten, atten, sytten, seksten, femten, fjorten, tretten, tolv og elleve, ti, ni, åtte, sju, seks, fem, fire, tre og to og en. Ingen mus, ingen mus danser rundt i et musehus.

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

1B_TMLærer_060212.indd 19

19

06.02.12 12.16


Hvor mange perler er igjen?

Jeg tar bort to tallbilder! 0

1

2

3

4

Jeg gir bort to perler.

Jeg gir bort én perle.

5

5–2=_ 3 5–1=4 Regn ut.

Regn ut. 0

1

2

3

4

5

0

4–1=_ 3 0

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5–_ 3 2 =_

4–_ 1 3 =_

4–_ 2 2 =_

5–_ 2 3 =_

2–_ 1 1 =_

3–_ 1 2 =_

5–_ 4 1 =_

2–_ 0 2 =_

3–_ 2 1 =_

4–_ 3 1 =_

2–1=_ 1

5

0

5–1=_ 4 0

1

2

3

4

5

4–2=_ 2

5

0

3–2=_ 1

1

2

3

4

5

5–3=_ 2

21

20

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

4–2=2

20

23/11/11

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

Side 20

21

23/11/11

09.15

Vi leser: Fem minus fire er lik en

Subtraksjon opp til 5 Subtraksjon og multiplikasjon går for å være de vanskeligste regneartene. Subtraksjon ved minsking (reduksjon) er kan­ skje den subtraksjon barna kjenner best: Det ligger tre kaker på et fat. Jeg spiser opp en kake. Hvor mange kaker er igjen? Deretter er det jo interessant for barna å vite hvor mye mer eller mindre de har av noe, – så vi vil også arbeide med sub­ traksjon ved sammenlikning: Mikkel har åtte biler og Sofie har fem biler. Hvor mange flere biler har Mikkel enn Sofie? 8–5=3

Hvor mange epler ligger under det mellomste treet? (4) Den mellomste gutten spiser to av eplene. Hvor mange er igjen? (2) På regnespråket (skriv på tavla): 4–2=2 Vi leser: Fire minus to er lik to ★

Arbeid med tallbilder og tallinjen – barnas egne og på nett­ stedet. Barna legger fire røde tallbilder under tallinjen og tar bort ett til regneoperasjonen 4 – 1. De ser da både mengden og tallsymbolet 3, som blir svaret.

Denne subtraksjon er vanskeligere å forklare (konkretisere) enn subtraksjon ved minsking, så derfor starter vi først med subtraksjon ved minsking. Senere vil vi også arbeide med addisjonsmetoden i subtraksjon (oppfylling).

Forøvinger Vi kan starte med å se på bildet på side 18 og lage regnefor­ tellinger: Den yngste gutten hadde fem epler på treet. Han ga bort fire epler til kona. Hvor mange epler hadde han igjen? (1) På regnespråket (skriv på tavla): 5–4=1

20

1B_TMLærer_060212.indd 20

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

06.02.12 12.16


Lag epler av plastilin og dikt regnefortellinger til, for eksem­ pel: Her er fem epler. Jeg gir bort tre epler. Hvor mange epler har jeg igjen?

Mine notater

I boka Barn som trenger det, bruker konkretiseringsmateriell som støtte til oppgavene.

Side 21 Subtraksjon opp til 5 Forøvinger Lag en lenke med fem perler og gi bort to av perlene:

Hvor mange perler er igjen? (3) På regnespråket (skriv på tavla): 5–2=3 Vi leser: Fem minus to er lik tre ★

Lag en lenke av fire perler. Gi bort to av perlene. Hvor man­ ge perler er igjen? (2) På regnespråket (skriv på tavla): 4–2=2 Gi mange eksempler.

I boka La barna fortelle til noen av bildene før de løser oppgavene individuelt. Flere aktiviteter Sett sammen perlene og lag en perlesnor av to og to perler til 20. Tell med to og to om gangen og pek på perlesnora:

2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 Vi øver også på å telle bakover fra 20 til 0.

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

1B_TMLærer_060212.indd 21

21

06.02.12 12.16


5 minus 1 er lik 4.

Lag regnefortellinger.

5–1=4

2–1=_ 1

3–1=_ 2

4–1=_ 3

4–2=_ 2

3–_ 1 =_ 2

5–_ 1 =_ 4

4–_ 3 =_ 1

4–_ 2 =_ 2

4–_ 2 =_ 2

5–_ 1 =_ 4

Regn ut.

4–1=_ 3

3–1=_ 2

2–1=_ 1

5–1=_ 4

5–2=_ 3

4–2=_ 2

5–1=_ 4

3–1=_ 2

23

22

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

22

23/11/11

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

23

Side 22

På regnespråket:

Subtraksjon opp til 5

4–2=2

Forøvinger Arbeid med regneperler. Læreren viser fem regneperler og sier: Hvor mange «epler» har jeg? Jeg gir bort ett eple (gir et barn en regneperle). Hvor mange «epler» har jeg igjen? Hvor­ dan kan vi skrive det på regnespråket?

Bruk mange verbale formuleringer for å gi en bred bak­ grunn for begrepet «minus». Minus kan være noe som knu­ ses, visner, tas bort, slukner, mistes osv.

5–1=4

23/11/11

09.15

Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Vis leker og andre ting og dikt regnefortellinger til. Sett kryss over leker dere tar bort eller «kast» dem i søppelkassa.

Vi leser: Fem minus en er lik fire Gi flere eksempler. ★

Tegn på tavla og be barna lage en regnefortelling til tegnin­ gen. Skriv på regnespråket det barna forteller. Eksempel Jeg har fire epler og gir bort to epler.

22

1B_TMLærer_060212.indd 22

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

06.02.12 12.16


I boka Vi leser det Hare Hopp sier, og skriver på regnespråket. Barna forteller til bildene og leser regnestykkene. Deretter løser de oppgavene individuelt.

Side 23 Subtraksjon ved minsking Forøving Her kan vi ha for eksempel fire tente lys. Vi slukker to av dem. Hvordan kan vi skrive det vi gjorde på regnespråket (skriv på tavla)? 4–2=2 Les: Fire minus to er lik to

I boka Barna løser oppgavene individuelt etter først å ha fortalt til bildene. Her får vi barn og dyr som løper bort og fugler som flyr bort, epler som blir spist opp og blomster som visner. Samarbeidsoppgaver Lag minst tre subtraksjonsstykker der svaret blir 3. ★

Se flere samarbeidsoppgaver på nettstedet.

Mine notater

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

1B_TMLærer_060212.indd 23

23

06.02.12 12.16


Gulrøtter 1 kr.

Skriv riktige tall i sirklene. +1

3 +1

4

4

–1

5

–1

+1

3

1 +2

4

3

2

–1

5

–4

1 Du har:

1

Du kjøper:

Du har igjen: Tegn pengene.

1 +2

4

2

–2

+2

2

1

3

–2

4 kr

1

2 kr

1

1 +3

5

2

–1

–1

4

3

2

+2

4 kr

4

1 kr

2 kr 1

1

3 kr 1

5 kr

Skriv tallet:

3 kr

1

2 kr

Kari har tre bamser. Hva har Kari? _ 3 bamser

1

5 kr

4 kr

1 kr 25

24

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

24

23/11/11

Side 24 Addisjon og subtraksjon er motsatte ­regnearter Forøvinger Vi arbeider med regneperler. Føy sammen og ta fra hveran­ dre for eksempel tre røde og to blå regneperler. Skriv på regnespråket:

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

25

23/11/11

09.15

La barna formulere med egne ord hva som skjer når de a­ dderer og subtraherer med samme tall.

I boka Barna forteller til noen av bildene før de arbeider individu­ elt med oppgavene. ★

Nederst leser vi teksten i kor. Barna skriver tallet som fortel­ ler hvor mange bamser Kari har.

3+2=5

Side 25

5–2=3 ★

La barna selv arbeide med konkreter og skrive hva de gjør på regnespråket. Eksempel

I butikken Forøving Repeter myntene 1 kr og 5 kr. Læreren sier: «Jeg kjøper gulrøtter for 3 kr. Tegn pengene.» «Jeg kjøper gulrøtter for 5 kr. Tegn pengene.» «På hvilke måter kan du tegne 5 kr?»

4+1=5 Når barna tegner penger, kan de gjøre det på enkleste måte: 5–1=4

24

1B_TMLærer_060212.indd 24

1

5

10

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

06.02.12 12.16


I boka Vi arbeider med de første oppgavene sammen før barna løser oppgavene individuelt. Flere aktiviteter Arbeid med flanotavlen på nettstedet. Kjøp epler for 1 kr per stk. på «torget» og vis pengene dere betaler med og har igjen.

Mine notater

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

1B_TMLærer_060212.indd 25

25

06.02.12 12.16


Prøv deg selv Regn ut. 0

1

2

3

Se på tallinjen og regn ut.

4

5

5–2=_ 3

4–1=_ 3 1–1=_ 0 5–2=_ 3 3–1=_ 2 3–2=_ 1 4–3=_ 1 5–1=_ 4 4–2=_ 2 5–4=_ 1 5–_ 2 =3 3–_ 1 =2 4–_ 3 =1 4–_ 2 =2 2–_ 2 =0 5–_ 3 =2 2–_ 1 =1 5–_ 4 =1 4–_ 4 =0

5–3=_ 2

4–1=_ 3

5–2=_ 3

4–2=_ 2

Trekk strek fra 0 til 10.

Hvor mange gulrøtter spiser Hare Hopp? Sett kryss og lag regnestykker. Regn ut.

For eksempel:

_ 4 –_ 2 =_ 2

5–2=_ 3 3–3=_ 0 3–2=_ 1 4–1=_ 3 5–1=_ 4 2–0=_ 2

_ 5 –_ 1 =_ 4

Ekstraoppgaver side 90

26

89771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

26

23/11/11

09.1589771_tusen millioner 1B_FASIT_.indd

27

27

23/11/11

Side 26

Side 27

Subtraksjon opp til 5

Prøv deg selv

Forøvinger Tegn en tallinje med kritt på gulvet fra 0 til 10. Barna kan «være» Hare Hopp og hoppe bakover på tallinjen. Stå på 5 og gå to skritt tilbake. Hvilket tall står du på nå? (3) Vi ser:

Prøven bør løses individuelt. Her er oppgavetyper alle bør kjenne. Les instruksjonene flere ganger sammen med barna før de løser oppgavene. Barn med lesevansker må få hjelp. Etter at barna har regnet «Prøv deg selv» arbeider de videre med ekstraoppgaver på s. 90. Deretter arbeider de i oppga­ veboka, med kopieringsoriginaler eller med oppgaver på nettstedet. På nettstedet kan barna velge mellom kapittel­ oppgaver og spill til kapitlene i Regnehuset eller emner i Regneskipet. Til slutt gjennomfører de kapittelprøven (pdf på nettstedet). Læreren ser nå om det kan være aktuelt å dele inn i mestringsgrupper og ha veiledet undervisning. Viktigst er det å hjelpe gruppen med barna som trenger mest støtte. De som klarte kapittelprøven bra, kan for eksempel arbeide videre med oppgaver i de ulike komponentene til verket, spille ferdighetsspill eller arbeide med Løko. Se veiledet ­undervisning s. 105.

5–2=3 ★

Stå på 3 og gå to skritt tilbake. Hvilket tall står du ved nå? (1) Vi ser: 3–2=1 Gi mange eksempler.

I boka Barna ser på tallinjen når de løser oppgavene. ★

Oppgaven nederst leser vi sammen i kor og enkeltvis. Her kan vi øve ordene «Hvor mange» som ordbilder. Ha gjerne oppgaven som leselekse.

26

1B_TMLærer_060212.indd 26

09.15

Kopieringsoriginaler både i Lærerens bok og på nettstedet 2.1 Tallsymbolene 4, 5 og 6 s. 130 2.2 Motsatte regnearter s. 132 2.3 Subtraksjon 0 til 5 s. 134 2.4 Hvor mange kroner i pungen? s. 136

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

06.02.12 12.16


Kopieringsoriginaler i tillegg på nettstedet Kapittelprøve 2 Regnehuset I Regnehuset velger barna om de vil arbeide med oppgaver eller spill til kapittel 2.

Regneskipet I Regneskipet velger barna emner selv og arbeider så langt de klarer i forhold til alder og egne ferdigheter:

Disse emnene passer til kapittel 2: • • • • •

Naturlige tall Subtraksjon Hoderegning – subtraksjon Kjøp og salg Begreper

Mine notater

Tusen millioner 1B • Kapittel 2

1B_TMLærer_060212.indd 27

27

06.02.12 12.16

Tusen millioner 1B Lærerens bok  

Tusen millioner 1B Lærerens bok