Page 1

     


Innhold HVA ER  TAVLEBOKA?  .................................................................................................................................................  2   ÅPNE  TAVLEBOKA  ......................................................................................................................................................  3   VELG  VERSJON  ....................................................................................................................................................................  3   OM  DENNE  BOKA  .................................................................................................................................................................  3   INTRODUKSJONSVIDEO  .........................................................................................................................................................  3   BRUKE  TAVLEBOKA  ....................................................................................................................................................  4   HOVEDFUNKSJONER  .............................................................................................................................................................  4   Vis  enkeltside  ..............................................................................................................................................................  4   Vis  dobbeltside  ............................................................................................................................................................  4   Bla  i  boka  .....................................................................................................................................................................  4   Vis  veiledning  til  enkeltsider  ........................................................................................................................................  4   Tegn  eller  skriv  ............................................................................................................................................................  5   Merk  tekst  ...................................................................................................................................................................  5   Visk  ut  .........................................................................................................................................................................  5   Ord  med  lyd  .................................................................................................................................................................  5   Sett  inn  gule  lapper  .....................................................................................................................................................  5   Zoom  inn  .....................................................................................................................................................................  5   Avslutt  eller  gjør  nye  valg  ............................................................................................................................................  5   Velg  verktøy  ................................................................................................................................................................  5   ANDRE  FUNKSJONER  ............................................................................................................................................................  6   Tøm  siden  ....................................................................................................................................................................  6   Lag  notatark  ................................................................................................................................................................  6   Merk  sider  som  favoritter  ...........................................................................................................................................  6   Vis  fullskjerm  ...............................................................................................................................................................  6   SIDEOVERSIKT  ...........................................................................................................................................................  7   Nøkkelord  ....................................................................................................................................................................  7   Favoritter  ....................................................................................................................................................................  7   Sider  hvor  du  har  lagt  inn  eget  innhold  .......................................................................................................................  7   EKSTRA  INNHOLD  ......................................................................................................................................................  8   Media  ..........................................................................................................................................................................  8   Spill  av  lyd  ...................................................................................................................................................................  8   Legg  inn  lenker  selv  .....................................................................................................................................................  8   NOTATARK  ................................................................................................................................................................  9   Lag  notatark  ................................................................................................................................................................  9   Faner  ...........................................................................................................................................................................  9   Skriv  på  notatarket  ......................................................................................................................................................  9   Tøm  notatark  ..............................................................................................................................................................  9   KONTAKT  OSS  ..........................................................................................................................................................  10    

1  


Hva er Tavleboka?

Tavleboka  er  et  interaktivt  undervisningsverktøy.     Den  er  utviklet  med  tanke  på  bruk  i  klasserommet,  og  er  tilpasset  både  prosjektorer  og  interaktive  tavler.  Tavleboka   samsvarer  med  læreboka,  men  noen  sider  i  Tavleboka  kan  i  tillegg  ha  interaktive  elementer  som  støtter  opp  under   innholdet.  Dette  kan  være  innlest  lyd,  animasjoner,  oppgaver  eller  lenker.  Du  har  også  mulighet  til  å  legge  inn  eget   innhold  i  Tavleboka.  Dette  vil  bli  lagret  automatisk.    

2  


Åpne Tavleboka

Velg versjon   Når  du  åpner  Tavleboka  for  første  gang,  må  du  markere  feltet  «Ny  versjon».  Klikk  så  på  «Gi  nytt  navn»  og  lag  din  egen   tittel  på  boka.  Nå  har  du  opprettet  din  egen  versjon  av  denne  Tavleboka.   Du  kan  opprette  flere  versjoner  av  én  og  samme  tavlebok.  I  hver  enkelt  versjon  blir  alle  tekst-­‐  og  tegnedata  som  du   eller  elevene  har  lagt  inn,  lagret  automatisk.  Dette  kan  være  nyttig  hvis  du  skal  undervise  to  forskjellige  klasser.     Når  du  har  valgt  en  versjon,  kan  boka  åpnes  ved  å  klikke  på  «Åpne  valgt  versjon  av  boka».  

Om denne  boka   Denne  fanen  inneholder  en  beskrivelse  av  den  spesifikke  Tavleboka  du  har  valgt.  Her  får  du  også  valget  «Last  ned   brukermanual».  

Introduksjonsvideo I  fanen  «Introduksjonsvideo»  finner  du  en  gjennomgang  av  nøkkelfunksjonene  i  Tavleboka.  

3  


Bruke Tavleboka

 

Hovedfunksjoner Under  boksiden  finner  du  alle  hovedfunksjonene.  Ved  hjelp  av  disse  kan  du  blant  annet  tegne,  markere  tekst,  viske   bort  tegninger,  legge  til  gule  lapper  eller  zoome  inn  på  siden.   Vis  enkeltside      Skifter  til  enkeltsidevisning.       Vis  dobbeltside   Skifter  til  dobbelsidevisning.       Bla  i  boka   Klikk  på  pila  for  å  bla  til  forrige  eller  neste  side.  Hvis  du  klikker  på  teksten  mellom  bla-­‐pilene,  får  du  opp   en  slider  som  du  kan  bruke  for  å  bla  flere  sider  av  gangen.     Vis  veiledning  til  enkeltsider   Noen  sider  har  informajon  og  tips  til  lærer.     4    


Tegn eller  skriv     Når  du  klikker  på  dette  ikonet,  åpnes  fargepaletten,  og  du  kan  velge  farge  på  tusjen.  Dette  verktøyet  kan   brukes  på  boksiden  og  i  notatark.  For  å  fjerne  tegninger  fra  siden  kan  du  bruke  «Visk  ut»  eller  «Tøm   siden».   Merk  tekst   Når  du  klikker  på  dette  ikonet,  åpnes  fargepaletten,  og  du  kan  velge  farge  på  markeringstusjen  Den  er   transparent  og  brukes  for  å  markere  tekst.  For  å  fjerne  markeringer  fra  siden  kan  du  bruke  «Visk  ut»  eller   «Tøm  siden».   Visk  ut   Viskelæret  brukes  til  å  fjerne  tegninger  fra  en  bokside  og  et  notatark.     Ord  med  lyd   Dette  ikonet  finner  du  i  enkelte  bøker.  Når  du  klikker  på  det,  markeres  enkeltord  eller  setninger  med  en   stiplet  ramme.  Når  du  klikker  i  rammen,  blir  ordet  eller  setningen  lest  opp.     Sett  inn  gule  lapper     Her  har  du  mulighet  til  å  legge  inn  egen  tekst  eller  stikkord  på  en  bokside.  Klikk  på  ikonet,  og  du  får  opp   en  gul  lapp  (tekstboks).  Du  må  skrive  ved  hjelp  av  tastatur.  Du  kan  ikke  stå  i  fullskjermvisning  når  du  skal   bruke  tastaturet.  Gule  lapper  kan  flyttes  ved  å  klikke  og  dra  i  det  svarte  toppfeltet.    Du  kan  minimere  dem   ved  å  klikke  på  ikonet  i  venstre  hjørne.  Du  kan  åpne  den  igjen  ved  å  klikke  på  ikonet.    For  å  slette  en     tekstboks  kan  du  klikke  på  ikonet  i  høyre  hjørne.     Zoom  inn   Når  du  klikker  på  ikonet,  åpnes  en  pop  up-­‐meny  hvor  du  kan  dra  i  en  slider  for  å  bestemme  hvor  langt  inn   du  vil  zoome.  For  å  bevege  siden  når  du  har  zoomet  inn,  kan  du  klikke  på  hånden  i  pop  up-­‐vinduet.  Hvis   du  vil  deaktivere  denne  funksjonen,  klikker  du  på  hånden  igjen.   Avslutt  eller  gjør  nye  valg   Her  kan  du  logge  ut,  gå  til  Min  side  på  cdu.no,  vise  omslag,  gå  til  introsider  eller  velge  nye  versjoner  av   Tavleboka.     Velg  verktøy   Enkelte  tavlebøker  leveres  med  egne  verktøy,  for  eksempel  en  klokke  eller  en  kalkulator.    

5  


Andre funksjoner     Tøm  siden   Hvis  du  vil  slette  dine  egne  tegninger  eller  markeringer  på  en  side,  klikker  du  på  dette  ikonet.  Du  får   valget  mellom  «Slett  kun  tegninger»  eller  «Slett  alt».  «Slett  kun  tegninger»  fjerner  tegninger  og   markeringer,  og  «Slett  alt»  fjerner  også  gule  lapper  (tekstbokser).     Lag  notatark   Hver  bokside  har  fem  notatark  (faner).  Når  du  har  skrevet  eller  tegnet  på  ett  av  disse,  får  ikonet  en  grønn   markør.  Hvis  du  vil  slette  innholdet  på  et  notatark,  bruker  du  søppelbøtteikonet  «Tøm  siden».         Merk  sider  som  favoritter   Du  kan  merke  sider  som  favoritter  ved  å  klikke  på  dette  ikonet.  Da  får  ikonet  en  grønn  markør.  Du  får   oversikt  over  favorittsidene  dine  ved  å  klikke  på  «Sideoversikt»  øverst  til  venstre.     Vis  fullskjerm   Bruk  dette  ikonet  for  å  aktivere/deaktivere  fullskjermvisning.  I  fullskjermvisning  kan  du  ikke  benytte   tastaturet.    

6  


Sideoversikt

I  «Sideoversikt»  kan  du  raskt  få  oversikt  over  innholdet  i  boka,  og  du  kan  raskt  gå  til  en  ønsket  side.    

Nøkkelord Nøkkelord  kan  brukes  for  lett  å  finne  fram  til  bestemte  sider.  Når  du  klikker  på  ett  eller  flere  nøkkelord,  vises  sidene  som  er   knyttet  til  disse  nøkkelordene.  Nøkkelordene  er  lagt  inn  av  forlaget.  Det  er  ikke  alle  tavlebøker  som  har  nøkkelord.  Du  kan  ikke   legge  inn  egne  nøkkelord.  

Favoritter Her  vises  sidene  du  har  merket  som  favoritter.    

Sider hvor  du  har  lagt  inn  eget  innhold   Når  du  har  lagt  inn  eget  innhold  på  sider  (for  eksempel  gule  lapper,  notater  eller  tegninger),  blir  de  markert  med  en   liten  grønn  trekant  i  sideoversikten.  Slik  kan  du  lett  finne  igjen  disse  sidene.    

7  


Ekstra innhold

Noen  tavlebøker  er  beriket  med  ekstra  innhold  som  lyd,  videoer,  lenker  eller   interaktive  oppgaver.  Dette  vises  med  disse  ikonene  på  boksidene:  

Lenke

Oppgave

Lyd

Video

De fire  ulike  typene  medieinnhold  som  kan  legges  inn  på  boksiden:    lenke,     oppgave,  lyd  og  video.       Innholdet  aktiveres  ved  å  klikke  på  ikonene.    

Media Her  får  du  oversikt  over  alt  interaktivt  innhold  tilknyttet  boksiden.  Du  kan  aktivere   innholdet  ved  å  klikke  på  lista.  Du  kan  også  legge  til  dine  egne  lenker.    

Spill av  lyd   Lydavspilleren  aktiveres  når  du  klikker  på  lydikonet  på  boksiden  eller  på  lydfilen  i   «Media».    

Legg inn  lenker  selv   Klikk  på  «Legg  til  Lenke»  i  «Media».  En  egen  dialogboks  åpnes,  og  du  kan  skrive  inn  lenken  du  vil  legge  til,  gi  den  et  navn  og  velge   hvilken  side  du  vil  knytte  den  til.  Dine  egne  lenker  vises  bare  på  lista  i  «Media»,  ikke  med  eget  ikon  på  boksiden.    

8  


Notatark

Lag notatark   På  notatarket  kan  du  notere  og  tegne.  Når  du  har  lagt  inn  innhold  på  et  notatark,  får  ikonet  en  grønn  markør.  I   notatarket  fungerer  tegneverktøyene  på  samme  måte  som  på  boksiden.  Du  kan  velge  mellom  blankt  ark,  linjeark   eller  rutenett.  

Faner Notatarket  har  fem  faner,  der  du  kan  legge  inn  forskjellig  innhold.  En  fane  fungerer  som  en  egen  side,  noe  som  betyr  at  du  kan   slette  alt  innhold  i  en  fane  uten  at  de  andre  berøres.  

Skriv på  notatarket   For  å  skrive  må  du  aktivere  tastaturet  nederst  i  venstre  hjørne  av  notatarket.  Når  du  er  ferdig  med  å  skrive,   deaktiverer  du  tastaturet  ved  å  klikke  på  ikonet  igjen.  Du  kan  ikke  bruke  tastaturet  når  du  er  i  fullskjermvisning.  

Tøm  notatark     Tegninger  i  notatark  kan  fjernes  med  viskelær.  Hvis  du  vil  slette  både  tekst  og  tegninger,  klikker  du  på  «Tøm  siden»-­‐ ikonet  på  toppen  av  siden.    

9  


Kontakt oss For tekniske  spørsmål  vedørende  din  konto  hos  Cappelen  Damm  Undervisning,  kontakt  oss  på:           Cappelen  Damm  Undervisning   Postadresse:  0055  Oslo   Besøksadresse:  Akersgata  47/49,  0180  Oslo   Kundeservice:  21  61  66  73   cdukunde@cappelendamm.no          

10  

Tavleboka brukermanual  

Brukermanual for Cappelen Damms interaktive undervisningsverktøy, Tavleboka.