Page 1

Engelsk er enda morsommere med Stairs! KRISTIN MORTEN - HEIDI HÅKENSTAD - MARIANNE UNDHEIM VESTGÅRD

Nyhet! Stairs 3 My Textbook og Stairs 3 My Workbook

Mange Stairs-brukere har ønsket seg Workbook og Textbook også på 3. trinn. Dette har vi gjort noe med! Nå har vi en ny komponentløsning på 3. trinn med My Workbook 3 og My Textbook 3. I disse får elevene mer lesestoff og nye oppgaver. Temaene er de samme, og du bruker samme ordbanken som tidligere. Ny cd og lærerveiledning kommer også. Alle disse komponentene benevnes som Utgave 2. Ønsker du likevel å fortsette med Stairs 3 My English Book, er denne fortsatt i salg. Husk å bestille riktig bok.

LÆREVERKET BESTÅR AV: ! het

Ny

Til verket er det laget tavlebøker tilrettelagt for bruk på digital tavle. Tavlebøkene kan bestilles på cdu.no. For mer informasjon, se

tavleboka.no

• • • • • • • • • • •

My English Book (Stairs 1+2 og 3) My Textbook (Stairs 3 og 4) My Workbook (Stairs 3 og 4) Flash Cards (1+2, 3 og 4) Cd Stairs 3 + 4 Activity Cards Teacher’s Book (1+2, 3, ny 3 og 4) Stairs tavlebok Fagnettsted Stairs 1+2 App Stairs 3+4 App


NYHET! Stairs Readers er småbøker som følger temaene og ordbanken i Stairs. Du vil også kjenne igjen karakterene fra verket. Nivået er tilpasset de ulike trinnene. Bøkene har oppgaver, og det følger en lærerveiledning med. Enten du ønsker å praktisere veiledet lesing på engelsk, å gi elevene ekstra lesetrening eller å gi dem paroppgaver, er disse bøkene et verdifullt supplement til Stairs 1–4.

Med Stairs Readers får elevene mulighet til å lese morsomme, korte og meningsfulle tekster med god lesestøtte.

1. og 2. trinn

Nyhet!

Stairs App til Iphone og Android Kan kjøpes i App Store og hos Google Play for kr14,-

stairs.cdu.no

3. trinn

TITTEL

BOKMÅL

NYNORSK

PRIS

1 + 2 My English Book (e)

978-82-02-23507-9

felles

122,–

1 + 2 Flash Cards

978-82-02-25352-3

felles

427,–*

1 + 2 Cd (2 stk.)

978-82-02-25280-9

felles

592,–*

1 + 2 Teacher’s Book Utgave 2 My Textbook 3 NY

978-82-02-25279-3 978-82-02-41155-8

felles 978-82-02-41157-2

473,– 173,–

Utgave 2 My Workbook 3 NY

978-82-02-41158-9

978-82-02-41159-6

123,–

Utgave 2 Teacher’s Book 3 NY 978-82-02-41153-4

felles

435,–

Utgave 2 Cd Stairs 3 NY

978-82-02-41154-1

felles

450,–

3 My English Book (e)

978-82-02-26623-3

978-82-02-26624-0

127,–

3 Flash Cards

978-82-02-25565-7

felles

545,–*

3 Cd (2 stk.)

978-82-02-25283-0

felles

592,–*

3 Teacher’s Book

978-82-02-25282-3

felles

553,–

4 My Textbook

978-82-02-25285-4

978-82-02-26921-0

178,–

4 My Workbook (e)

978-82-02-25284-7

978-82-02-26923-4

127,–

4 Flash Cards

978-82-02-25567-1

felles

655,–*

4 Cd (3 stk.) 4 Teacher’s Book

978-82-02-25288-5 978-82-02-25286-1

felles felles

689,–* 553,–

3. og 4. trinn

3+4 Activity Cards

978-82-02-30628-1

978-82-02-31557-3

754,–*

Stairs Readers

Stairs 1+2 Readers NY

978-82-02-38864-5

felles

820,-

Stairs 3 Readers NY

978-82-02-38866-9

felles

820,-

Stairs 4 Readers NY

978-82-02-38868-3

felles

820,-

4. trinn

1–4 Tavlebøker (lærerlisens)

Bestilles på cdu.no **

Veiledende utsalgspriser. (e)=Engangsbok.

0,–

*Prisene er inkl. mva. **Varighet: Ett skoleår

Stairs 3 Workbook og Textbook, produktark  

Beskrivelse av nye utgaver for 3. trinn. Cappelen Damms engelskverk, Stairs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you