Page 1

Welcome to Stairs 7, Textbook! Read to learn, and just for pleasure. Share your experiences with your friends!

Get down to the reading!

In Stairs 7 you will read fiction and facts about all sorts of characters, incidents and places. Improve your English skills and knowledge while studying interesting topics.

Cecilie Solberg Hege Dahl Unnerud

7

Textbook Bokmål

7

Stairs 5–7 er Cappelen Damms engelskverk for mellomtrinnet. Stairs 5–7, Utgave 2, er skrevet etter revidert læreplan av 2013. Elevene møter tilpassede utfordringer på tre nivåer: Step 1, Step 2 og Step 3.

Cecilie Solberg • Hege Dahl Unnerud

7

Bokmål

Komponenter: • Textbook, tekster på tre nivåer og muntlige oppgaver • Workbook, engangsbok med oppgaver på tre nivåer • Nettsted, stairs.cdu.no med oppgaver og skriveverksted • Lydstoff på cd og ved streaming (Stairs Listen) • Game Box med brettspill • Teacher’s Book med metodiske opplegg • Digital lærerressurs med blant annet tavlebøker og tester I S B N 978-82-02-44123-4

ISBN 978-82-02-44123-4

stairs.cdu.no 9

788202 441234 www.cdu.no

Stairs 7 TB BM OMSLAG TRYKK NY..indd 1

20.05.15 13.59


Cecilie Solberg og Hege Dahl Unnerud

7 UTGAVE 2 TEXTBOOK Bokm책l


© Cappelen Damm AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Stairs 5–7 dekker alle målene i Kunnskapsløftet etter revidert plan 2013, i faget engelsk, og er laget til bruk på grunnskolens barnetrinn. Omslag, formgiving og skriftdesign: Substansdesign.com, Mette E. Gundersen Illustrasjoner: Anne Britt Meese, Solveig Lid Ball (side 48-56), Dave Windett (side 38-44) Språklig konsulent: Emily Haegi Forlagsredaktør: Toril Lindberg Bilderedaktør: Kjersti Laake ISBN 978-82-02-44123-4 Forfatterne har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Repro: RenessanseMedia AS, Asker 2015 Trykking/innbinding: Livionia Print SIA, Latvia, 2015 Utgave 2, Opplag 1 www.cdu.no www.stairs.cappelendamm.no


Welcome to Stairs! I Stairs 7 finner du tekster og oppgaver på tre trinn. Du begynner på Step 1. Her øver du på noe du allerede kan, og samtidig lærer du litt nytt. I margen står det ord som skal hjelpe deg til å forstå teksten. På Step 2 arbeider du videre med temaet. Her er det litt lengre og litt vanskeligere tekster. Også her er det ord i margen som hjelper deg å forstå. Step 3 har enda lengre og mer utfordrende tekster. Her vil du finne mange forskjellige utfordringer! Noen ord finner du i margen, men du kan også bruke ordlista bak eller ordbok hvis det er ord du ikke finner forklaring på og du ønsker å finne grunnformen av ordet. Noen av tekstene er dialoger som du kan lese sammen med andre elever. Du finner også faktaruter i margen. BEFORE READING

Se på bildene.

Les overskriftene.

Let etter ord du kan.

Hva tror du teksten handler om?


Chapter 1

Need to know?

Grammar – Verbs

Agree or disagree

Break the news! from page

6

News or not!

Speaking – Presentation: News

Writing – Persuasive text: Letter – Opinion

Chapter 2

Gutsy – an awesome hero

Grammar – Nouns: plural, Genitive

The

Legendary heroes

deeds of heroes will live! from page

38

Courageous creatures Brave heroes Speaking – Presentation: My hero

Writing – Comic strip

Chapter 3

Tales from old times

Be

Grammar – Adjectives, Adverbs

Unexpected endings

part of the story!

from page

78

Clever characters Speaking – Presentation: My favourite story

Writing – Story

Chapter 4

G’day Australia

Hit the frog and the toad!

from

4

Pick and choose

page

Grammar – Possessives, Reflexive Pronouns Hop to New Zealand

118

Speaking – Role Play: Court case

Writing – Recount


Chapter 5 Australian animals Keep the earth clean! from page

146

Grammar – Prepositions Wildlife down under Global warming Speaking – Debate: Argumentation Writing – Persuasive text: Point of view Chapter 6 For word

Once upon the time Thank you for the words! from page

184

Grammar – Conjunctions – Linking words Troubled tweens Life and Death Biography Speaking – Presentation of a book Writing – Book Review

Expand your vocabulary! from page

Irregular verbs and Glossary

236

5


Chapter 1

Welcome to this busy town. There is nothing

unusual about it. The people who live here are more or less the same as people in any other

town, city or country around the world. So is

their interest in the media. Radio, newspapers, TV, computers and so on play an important role for most of the citizens.

They make different choices, depending on their age, gender and interests. Why are the various media so important to people?

Let’s meet some of the citizens of this

town and try to find out what they prefer!


Jeg kan: presentere n

yheter

Adjectives exciting –

spennende

like medier

hold i u diskutere inn

famous – berømt interesting –

MÅL

skrive argumenterende tekster

idler

lpem ale hje t i g i d ke

bru

interessant naïve – naiv terrible – skrekkelig

Nouns Verbs

citizens – innbyggere commercial – reklame

expect – forvente,

computer –

vente på

datamaskin

listen – lytte

newspaper – avis

look – se

opinion – mening

remember – huske

tablet – nettbrett

Phrases

depending on – avhengig av more or less – mer eller mindre miss out on – gå glipp av

watch – se på

Verbs Conjugation

Presentation of the news

Persuasive text

Break the news!


Need to know? The Town keeping an eye on – holde øye med first floor – annen etasje (UK) leaning – lener seg

Grandma Jones sits outside her home, as she does every morning. Today, she is listening to the radio. At the same time, she is keeping an eye on the street. On the first floor, you can see Grandpa Jones, leaning out of the window. Grandpa Jones: Do you see anything of interest today, my love?

8


Grandma Jones: Yes, it looks as if there is a sale on at the bookshop.

to the left – til

Grandpa Jones: Are you sure, love? The notice is not

venstre

in the window, it is on the wall to the left of the shop.

eyesight – syn

Grandma Jones: Oh dear! My eyesight is getting worse.

dressed up –

I have to see the doctor. Perhaps, I need some new glasses.

utkledd

Grandpa Jones: Look over there! What are those boys up to?

kettle – kjele

Grandma Jones: I think they are making a film! One of them

keep up with –

is dressed up as a superhero!

holde følge med

Grandpa Jones: Okay, love – the kettle is on,

door handle –

and soon the tea will be ready.

dørhåndtak

Grandma Jones: Oh dear, already? How time flies

hooked on –

when you are busy trying to keep up with everything

avhengig av, liker

that is going on in this street.

veldig godt

Grandpa Jones: Well, I would also like to listen to the news on the radio, before Alan and James come to visit. Hurry up! Grandma Jones: Yes, yes, I am on my way. Hope I can find the door handle! Grandma hurries indoors for tea and some more news. She is hooked on both.

Activity Sit together in pairs and talk about what you see in the picture. Which building has the most floors? On which floor do you live? What is the view from your balcony or window?

Workbook page 4-5

9


Listeners for ages – i evigheter

This is Ed and Mary Jones. They have been married for ages.

expecting a visit –

They have three children and six grandchildren. Every day

venter besøk

they listen to the news on their old radio, while they enjoy

worried – bekymret

a nice cup of tea. Today, they are expecting a visit from

upset – oppskaket

their grandchildren, who are fifteen years old and twins.

accident – ulykke

Their names are Alan and James. The boys are taking the

brakes – bremser

bus from where they live to their

hit – traff

grandparents’ home.

witnesses – vitner

While listening to the radio, the two

overview – oversikt

old people get very worried and

nearest – nærmeste

upset. This is what they hear on the

carefully – forsiktig

radio:

Good evening! I am Colin Davies and this is BBC 4. Today there has been an accident in Huntington Road. The brakes failed on bus 39 Forest Hill. The bus hit a group of schoolchildren on their way home from school. Five have been sent to hospital, but we still don’t know who they are. Many of the students and teachers who were witnesses to the accident are in shock. The school is trying to get an overview of the children who were part of the accident. I am on my way to the nearest hospital and as soon as we have something more to report, we will be back with information! Meanwhile, look out and drive carefully!

10


Grandma Jones: This is terrible, Ed! What can we do? Grandpa Jones: I don’t know! Have you got the

safe – trygge

boys’ phone numbers?

safely – trygt

Grandma Jones: Yes, but where is the phone? I can’t remember where I put it, I am too upset, Ed. While looking for the phone, they hear a beeping sound from the sofa. Soon after Mr and Mrs Jones receive a message on their phone saying: “Don’t worry, Grandma and Grandpa! Everything is ok with us! We are safe! We got off the bus safely, and we are just around the corner. Love from Alan and James.”

Activity What can you say instead of “They have been married for ages”? What does the expression “just around the corner” mean? Retell the news to your classmate in your own words.

Workbook page 6

11


Different preferences environment – miljø lyrics – sangtekster

We asked some young people how they use different media.

available –

What type of news are you interested in?

tilgjengelig

What media do you use and why? Vicky, 11 I am interested in politics and the environment. I like the radio because they play good music before and after the news. I prefer pop music, but I also like R&B, hip-hop and rap. When I am with my mum, we listen to pop songs mostly. She doesn’t like the lyrics in my favourite rap songs. If the radio plays rap, she changes the station. I enjoy listening to the radio. I prefer to hear the news, not to read it. My mum drives me to school in the morning and we always listen to the radio news. It is important to know what is happening in the world.

James, 12 I read local news, about my town and my school. I also like to read about films, music and new video games. I choose to read online newspapers. I like them because they are always available. I read them on my computer, tablet or phone. I can always find out what’s going on because I always have my phone with me.

12


Emma, 13 I am interested in news and gossip about celebrities,

gossip – sladder

movie stars and models.

celebrities –

I prefer to get my news from

kjendiser

websites. I like to watch videos

keeping in touch –

and read news articles online.

holde kontakt med

I use my computer for the most part.

my preference – det

I don’t have a tablet. If I had one, I think I would

jeg foretrekker

use that instead. I like tablets because you can take them

mostly – mest

anywhere and use them for reading, watching videos and

in particular –

keeping in touch with your friends.

i særdeleshet, spesielt flick through – blar

Liam, 12

gjennom

My preference is for sports news mostly, and my favourite football team Arsenal in particular. I like to watch the news on TV. I enjoy watching TV because we have a comfy sofa and I like to watch the news and have a sandwich when I get home from football practice. I flick through the different channels and, if the news is boring, I watch a game instead.

Activity How do you know what is happening in the world? What type of news are you interested in? Explain why.

Workbook page 7-8 13


Verbs Verb Conjugation Regel

Infinitiv Infinitive

Preteritum Simple past

Perfektum Past participle (have / has)

play

played

played

start

started

started

plan

planned

planned

perfektum partisipp.

cry

cried

cried

Lær de uregelrette

buy

bought

bought

verbene på side 236.

sing

sang

sung

Regelrette verb ender på -ed i preteritum og perfektum. Uregelrette verb slik som go – went – gone, ender ikke på -ed i

Når vi øver oss i å bøye (conjugate) verb i et skjema, bruker vi Regel

disse formene av verbet: infinitiv, preteritum og perfektum.

Husk at verb i presens skal ende på -s i

Simple present – Vanlig presens

3. person entall.

The radio plays good music. I play the guitar. We play video games.

Regel

Spørsmål og nektelse

I spørsmål og nektende

I don’t (do not) listen to the radio.

setninger i presens må

She doesn’t (does not) play video games.

du bruke do/does som

Do you?

hjelpeverb. I nektende setninger

Present continuous – Presens samtidsform

må du også ha med

I am watching TV right now.

nektelsen not. Forkortet

He is watching TV now.

blir den -n’t.

Look at us! We are all watching TV!

do not = don’t does not = doesn’t.

Husk at presens samtidsform brukes om det som skjer akkurat nå. Du må bøye hjelpeverbet to be etter subjektet. Example:

14

I am talking, he is talking


Past participle – Perfektum partisipp Perfektum partisipp brukes til å danne presens perfektum. Du bruker hjelpeverbet have. Example: I have finished my homework. Du kan også bruke perfektum partisipp til å danne preteritum perfektum. Da snakker du om det du hadde gjort. Du bruker preteritum av hjelpeverbet have. Example: I had already eaten when you came home. Regel

Future – Futurum

Vi kan bruke to be +

Do you see that cloud? It is going to rain!

going to eller will for å

That coat is so thin! You will get wet.

si noe om en handling i framtid.

Will og shall

Vi bruker to be + going

Skal på norsk og shall på engelsk betyr ikke det samme.

to om noe en kan se

Will brukes ofte om noe vi går med på, noe vi lover å gjøre.

eller høre, noe det

Shall betyr bør, noe vi har plikt til å gjøre.

finnes bevis for, eller når det er noe vi

Examples:

har bestemt oss

I will answer the phone. Jeg skal ta telefonen.

for å gjøre.

You shall tidy your room before you watch TV.

Vi bruker will om noe

Du må rydde på rommet ditt før du ser på TV.

vi tror, mener eller

Workbook page 9-21

regner med.

15


Agree or disagree Who decides? widescreen – flatskjerm/ storskjerm tablet – nettbrett What’s on tonight? – Hva er det på TV i kveld? together – sammen med record – her: opptak av program

The Jenkins are always arguing about who has the right to watch programs on the widescreen. Nobody wants to look at his or her favourite program on a tablet. To keep them all happy, they should have a TV each, or should they? Annie is sitting in the sofa watching The Wizards of Waverly Place, when her brother comes into the room. Nicholas: Hello, sister! What’s on tonight? Annie: Hi! I’m watching The Wizards of Waverly Place. Sit down. We can watch it together. Nicholas: No! I want to see the match between Chelsea and Arsenal. One of them is sure to win the Cup. Annie: Can’t you record it and watch it later? Or you could watch it on your tablet. Nicholas: No way! I want to watch it now! Use your own tablet to watch your silly program.

16


Annie: Oh, I hate you! You always decide what we are going to watch.

decide – bestemme

Just because you are older than me doesn’t

barge in – trenge

give you the right to barge in like this.

seg på, forstyrre

Nicholas: Yeah, yeah, move over girl and give me some

space – plass

space. Go and sit in the chair! Your big brother

relax – slappe av

is going to relax!

leave it now – lar

Annie: I’ll tell Dad about this.

det ligge, gir opp

Nicholas: Sure, daddy’s little girl! I am so afraid

otherwise –

of what he’s going to do, ha, ha!

hvis ikke

Annie: Okay! I will leave it now, but tomorrow,

understand – forstå

I will be the one to decide what to watch on TV.

got it – forsto,

The whole evening! Otherwise, I will cut the cable

kan også bety ‘fikk

to the telly! Do you understand? Nicholas: Got it!! You can see anything you like tomorrow.

juling’ almost – nesten time for bed – på

Later, when the match is over, Annie’s brother leaves the

tide å legge seg

room.

give up – gir opp

Annie: Finally! It’s my turn. Let’s see what’s on. Mum: Annie, it’s almost ten o’clock. Isn’t it time for bed? Dad and I are going to watch the news now. Annie: Ohh! I give up!

Activity Who decides what to watch on TV in your home? Which programs do you disagree on? How many TVs do you think a family needs? Name three things that are good about TV as a medium, and three things that are not so good.

Workbook page 22-25

17


How to torture your sister jelly doughnut – smultbolle med syltetøy i couch – sofa napkin – serviett lap – fang untouched – uten å røre den swallow – svelge wave it around – rull den rundt

She ate her jelly doughnut at lunch. You saved yours. It is now two hours later. Sit down next to your sister on the couch. Put the jelly doughnut on a napkin in your lap. Leave it, untouched, until she asks you if you still want it. Then begin eating: “Mmmmmmmmmmmmmmmmm. This is soooooooo good.” Take a large bite and chew with your mouth open so she gets a good view. Swallow and run tongue over lips. “Mmmmmmmmmmmmmmmmm.” Stick tongue in jelly centre and wave it around in the air before pulling it back in mouth. “Don’t you wish you had some?” Take tiny bites. Lick fingers in between. “Boy – there’s nothing like having

18


a jelly doughnut in the middle of the afternoon!” Pop last bit into mouth and pat stomach.

pop – putte raskt pat – klapp

Wander into the room when she calls a friend on the

wander – gå/

telephone. Pick up a book and sit down on the couch. Pretend

vandre inn

to read. Then mimic her as she begins her

mimic – herme,

telephone conversation:

etterape creep – ekling, kryp

Hi, how are you? Hi, how are you? Wha’d you do today?

grown-up – voksen

Wha’d you do today? What? Wait a minute, my sister’s driving me crazy. Wait a minute, my sister’s driving me crazy. Would you cut it out. Would you cut it out. You dirty creep. You dirty creep. Stop repeating me! Stop repeating me! I’ll kill you if you don’t stop! I’ll kill you if you don’t stop! I said STOP! I said STOP! STOP IT! STOP IT! Put down your book and run. From How to eat like a child and other lessons in not being a grown-up by Delia Ephron

Activity In what way does this person torture her sister? How do you and your siblings behave together? Where are you when you talk on the phone? Who do you like to call? Do you prefer text messages or chatting? Why?

Workbook page 25-27

19


Entertainment or education subject – tema lesson – skoletime

Teacher: Good morning, students! Our subject for today’s

entertained –

English lesson is talking about films.

underholdt

Why do you watch films?

those – dem

Mark: I watch films because I want to be entertained.

lyrics – sangtekst

Anna: Or, I want to learn something.

decide – bestemme

Teacher: What kind of films do you like best?

lullaby – vuggevise

Claire: I like to watch comedies. They make me laugh. Ben: I like to watch films, like Harry Potter. I find them exciting. I like the fantasy genre the best. Alison: I don’t like any of those. I prefer documentaries. Teacher: Ok, so we watch different types of films, depending on who we are and what we prefer Claire: Yes, it’s just the same with books. We choose differently. Teacher: Well, students. Today we are going to watch a film. It is one of the classics. I will give you the lyrics from its most well-known song. I want you to read them and then try to decide which film it is. Maybe some of you have seen it already. Let’s find out! Somewhere, over the rainbow, Way up high There’s a land that I heard of Once in a lullaby Somewhere over the rainbow, Skies are blue And the dreams that you dare to dream Really do come true

20


Someday I’ll wish upon a star

synopsis – utdrag

And wake up where the clouds are far behind me

view – se

Where troubles melt like lemon drops, Way above the chimney tops That’s where you’ll find me Somewhere, over the rainbow, Bluebirds fly Birds fly over the rainbow, Why then, oh, why can’t I? If happy little bluebirds fly Beyond the rainbow, Why, oh, why can’t I?

Ben: The lyrics are famous, but I am not sure about the film title. Mark: I know the melody, but I am definitely not going to sing it! Claire: I think it is from the film “The Wizard of Oz”. It is a film about a girl who lives with her aunt and uncle on a farm in Kansas. She has a dog, I can’t remember the name of it, but one day she is caught in a tornado and wakes up in another place. I think she wanted to run away from home because the woman from next door, who was bitten by the dog, wanted it put down. And for some reason the girl went home again and that was when the tornado came. Teacher: You remember a lot from the synopsis. Have any of you seen it or perhaps read the book? (The children are shaking their heads). Ok! Let us view it now! 21


a living scarecrow – et levende fugleskremsel a speaking lion – en løve som kan snakke heroine – heltinne tough – tøff coward – feiging

(Afterwards, they talk about the film). Teacher: Now, I want to know what type of film this is. Ben: It is a very old sort of fantasy film. It can’t be true. There is no such thing as a tin man or a living scarecrow, nor a speaking lion. Teacher: You are quite right! Anyone else who wants to make a comment about the film? Claire: I like the fact that there is a female heroine and that she takes care of the characters she meets along the way. Anna: I think Dorothy is very brave, like when they meet the lion. First, you think he is dangerous and tough. Then when Dorothy defends the others, he behaves like a coward. Claire: He even starts to cry! And he admits he is a coward! Ben: It is very much a fairytale, the good fighting the bad. And winning! Teacher: What about the scarecrow who thinks he has no brain and the tin man who thinks he doesn’t have a heart? And they both hope the Wizard can help them. 22


Alison: I don’t know, but I think the film showed that they both had a brain and a heart.

ruby – rubinrøde

Teacher: What about the ruby slippers?

slippers – tøfler

Anna: They help her against the Witch of the

thoughts – tanker

West.

knocked

Teacher: In the beginning of the film Dorothy

unconscious – slått

runs away from home, but at the end of the film

bevisstløs

she wants to go home. What are your thoughts about this? Mark: The ruby slippers help her, but something puzzles me. Isn’t it all just a dream, because she wakes up in her bed with her family around her? Anna: Perhaps, when she is knocked unconscious by the tornado, instead of dying she goes into this fantasy world where she fights evil. Maybe all the evil things she meets in her fantasy really are all her terrible neighbour who wanted to kill her dog, Toto? Teacher: Interesting thought! Alison: Since there is so much music and dance in this film, isn’t it really a musical? Teacher: Yes, you are right!

Activity What is your favourite film? Name 3 or 4 musicals that have been filmed. Many books have been adapted to film. Name some of them.

Workbook page 28

23


Pick and choose Trying to make a commercial commercial – reklamefilm

In his room, Robin is trying to make

present – presentere

a commercial with his classmate Edward.

slogan – slagord

They have chosen to make a commercial about

relax – slapp av

one of the games for PlayCube 360.

main thing –

It’s not as easy as it looks.

hovedsaken robe – kappe

Edward: Which game do

glasses – briller

we choose? Robin: What about Harry Potter? Edward: How do we present it? Robin: With a good slogan, of course. Edward: That was not a good answer! Something has to happen in the commercial! Robin: Relax! We’re not professionals. Mr Slater said the main thing was to find a great slogan. Edward: That’s easier said than done. Perhaps we drop the film and draw instead. Then we write a slogan on it. No, I guess that’s not enough. We need to film something, too. Robin: That was the idea. Edward: What if you dress like Harry Potter: robe, glasses and everything? Then you jump off your bookshelf, in a sort of flying way. I’ll be filming. Robin: Do you think that will work?

24


Edward: Of course! But we still need a slogan. Robin: What about “PlayCube is life”? Edward: Works fine for me. Get on top of that bookshelf and try to jump. Remember the slogan while you jump! Robin: Okay. Are you ready? Here I come! PlayCube 36 ai, ai, ai, auuuu …

remember – husk use – bruk grab – grip instead – i stedet stupid – dumming

Edward: Are you ok? Robin: No! My foot, I think I broke it! Edward: That’s terrible! Hey, what about this slogan: “Books are boring, use your head, grab your PlayCube instead!” Robin: Call the doctor, stupid!

Activity In what kind of media do you find commercials? Why do they have commercials? Do you know or remember any commercial slogans? What type of commercials do you like best and why? Why do we have commercials? Do commercials always tell the truth about a product? Give reasons for your answer.

Workbook page 29-31

25


Homework Let’s meet Belinda and Vicky. They have come home from school. They are going to do some homework. It is a history project, and they need the computer. Belinda’s mum is at home when they arrive. Will they do what they say?

26


Mum: Hello, Linda. How was your day? Belinda: OK, I guess. Mum, Vicky and I are working together

borrow – låne (av)

on a project. Can we borrow your computer?

paper – her: oppgave

Mum: Depends on what you are going to use it for?

net community –

Belinda: Just to find some information and send the paper to

nettsamfunn

my school mail.

Mum: Hello, Vicky! Vicky: Hello, Mrs. Higgins. It won’t take long. We work in pairs, you see. It’s about the Vikings. Mum: OK, then. I have to go out to the shop. I’ll be back in an hour. See you. Belinda: Let’s go into Mum’s room. The computer’s there on her desk. Find a chair and let’s get to work. Vicky: Computers are great! You can find everything you need. Belinda: Yes! Have you heard about the new net community?

27


stardom – berømmelse the point – poenget profile – profil (fortelle hvem de er) promised – lovet

Vicky: No, what’s it called? Belinda: It’s called ‘Stardom’. The point is that anyone who wants to be famous, can leave their profile there. And then you can be contacted by film makers, musicians and other people in the show business industry. Vicky: That sounds cool. Have you done it? Belinda: No! But I would like to do it. Perhaps we can do it together. You just leave your name and age. Then you write a few lines about yourself, and if they’re interested they will contact you. Vicky: That sounds great! Let’s do it! Belinda: Yes, let’s! But hang on, I think your mum’s back. Hurry! Mum: Hello girls! How are you doing? Have you finished your work? Belinda: Soon! Mum: Can I see what you have written? Vicky: Well, there is … I mean … Mum: Let me have a look. You’ve done nothing, girls! This is not what you promised me, is it? What did you do?

28


Belinda: We were going to look up the Vikings; suddenly we were completely distracted.

were distracted –

Mum: Well, whatever you are supposed to do, you can do it

her: glemte oss

by hand. We have some books about the Vikings, here.

supposed – her:

You can start to read and then you can write afterwards.

skulle

I’ll send your teacher a message about what’s happened.

message – beskjed

Belinda: I’m sorry mum. Can we get a second chance? Mum: No, I don’t think so. You’d better go home, Vicky. Vicky: Goodbye, then. See you tomorrow.

Activity Name three things that are good about the internet. Name three things or more you have to be careful about when you go on the internet. What can you find on the internet? What do you have to be aware of when using the internet? What do you use the internet for? If you don’t have a computer, where else can you find information about a subject?

Workbook page 32-33

29


True or false? power – makt leave out – utelate

The media has power. They can leave important facts out,

last but

and present their own view. So how can we know the truth?

not least – sist,

Do we understand when we are being fooled?

men ikke minst being fooled –

Ali: Have you read the news about what’s-her-name,

bli lurt

the pop singer, today?

what’s-her-name –

Lindy: No, what is it? Has anything bad happened to her?

hva hun nå heter

Matt: Let me guess: She’s getting married again, isn’t she?

guess – gjette

Yu Jin: Do you really believe all that nonsense?

nonsense – tull

Bill: I don’t! Last week they wrote she was pregnant to Wild

pregnant – gravid

Billy Bob, remember?

Shame on them! –

Lindy: Yes, isn’t that great! I hope it’s a boy!

De skulle skamme

If I were to have a baby boy,

seg!

I would call him Angelo, like in angel, you know.

takes us for

Just think of having a bab …

a ride – lurer oss

Matt: I don’t believe it! No one truly believes that rubbish!

engagement ring –

Sara: I believe that part of the press just takes us for a ride!

forlovelsesring

Shame on them!

spoken for –

Shifia: As long as we buy it, they will sell it.

bortlovet

Lindy: It isn’t all lies. She really is wearing an engagement ring, with a diamond as big as a grape. I’ve seen the photos. If I practise I could be a singer, too. Matt: Remember Wild Billy Bob is already spoken for, he, he. Lindy: That’s not funny! Why do you always make fun of me, Matt?

30


Sharif: Because he thinks you’re a bit naïve, Lindy. Gwen: So, you’re saying we should stop

naïve – godtroende

reading gossip, then?

gossip – sladder

Ali: You wouldn’t, you can’t live without it!

made up –

Shifia: How can anyone enjoy reading news

oppdiktet

that they know is made up? Ali: That’s the problem; some of us don’t!

Activity Why are there so many newspapers and magazines that write gossip? What do you think Sharif means when he says Lindy is naïve? Is gossip based on the truth? Give reasons for your answer. If you were a celebrity, how would it feel to read lies about yourself?

Workbook page 34-35

31


News or not! Reading the news hand over – sende gathered around –

The Iqbal family is gathered around the breakfast table.

samlet rundt

Mr Iqbal, as you can see, is a keen reader of the newspaper.

keen – ivrig

Every morning, he has to read the news. Not everyone is

checking – sjekke

happy about it.

catch up on – følge med på Dad: Can you hand over the newspaper, Omar? Omar: Must you always read the paper when we’re eating, Dad? Why not wait and read it on the bus? Dad: Because, I enjoy reading it at home. I like to catch up on what’s happening out there. Besides, Omar, you are always on your phone texting with your friends at breakfast! Omar: What about you, Mum? You’re always chatting and checking all your social media.

32


Mum: Me? No, I’m just catching up on the latest news, like Dad. I’m reading the news, too. I just like to read

important – viktig

on my phone instead.

have been

Anita: Is it really that important? I mean, do you have to read

complaining

the news before you leave the house in the morning?

about –

Dad: Yes! Look here, you three have been complaining about

har klaget på

all the dirt from the dogs in our town. Well, listen to this!

vicar – prest

This reader owns a dog himself.

opinion – mening

Anita: Okay! It’s true, my new shoes got ruined when

closing down –

I stepped in dog poo the other day.

nedleggelse

Mum: I remember. It made me just as angry. I paid for those shoes! Dad: And Omar, look here! The vicar has written his opinion about the closing down of the Youth club. Omar: What? Let me see! Mum: Anyone want more tea?

Activity Which medium does Mr Iqbal prefer in the morning? Beside the local news, what else can you read about in the newspapers? If you want to express your opinion in the newspaper, what can you do? What topics do you think newspapers should write about more? Name some English and Norwegian newspapers. What is the name of your favourite newspaper?

Workbook page 36-38

33


A matter of opinion owners – eiere

Where in the text do we learn that the

smells – lukter

writer himself is a dog owner?

awful – grusomt getting – å få

Dog owners!

dog poo – hundebæsj step – tråkker return – gå tilbake get changed – skifte klær cheap – billig be late for – være sent ute til pile – haug unfair – urettferdig show responsibility – vis ansvar otherwise – ellers town council – byråd immediate action – umiddelbare tiltak hire – leie guards – vakter take care of – ta seg av nearest – nærmeste

Activity

waste bin –

Who is the boy

søppelkasse

angry with? How do we know he is angry?

34

Workbook page 39


Let the youth club live! youth – ungdom disaster – katastrofe town – by by doing so – ved å gjøre det a major mistake – en stor feil pool – biljard opportunity – anledning recognise – kjenne igjen parish – sogn crowded – fullt fighting – slåss support – støtte especially – spesielt contribute – bidra

Activity Sit in small groups and discuss: What is an opinion? Give an example of an opinion. What is democracy? Who can write in the newspapers? Name three things that are good about newspapers as a medium.

0 e 4 g a k p o o kb Wor 35


Presentation

Introduction Start by introducing your news item. Show pictures connected to your

Write and present your

news article.

own news report. You can talk about: – a lost dog – an accident – a bank robbery – a football match – a storm – a volcanic eruption – an earthquake Or you can pick a news item that you find interesting, which already has taken place. Search the internet, newspapers, television or radio for sports news, world news, cultural news. Present them in the same manner as shown below.

Remember Write down key words on a card to support you when you report your news. Make eye contact with your audience. Speak loud and clear, and not too fast. Try to speak with English intonation. Let your audience know they can ask questions after you have finished speaking.

Interesting facts Pick out interesting details regarding your news article: What has happened? Where did it take place? Who was involved? What will happen next?

Conclusion Say something about why you chose to present this news article. Model text: Early yesterday morning an accident occurred in Oslo’s city centre. Two cars were involved. The front of the cars where badly damaged. One car came into the wrong lane and hit the other car in the front. In one of the cars, there was a woman in her forties. In the other car, there were a man in his thirties and his two-yearold daughter. Fortunately, none of the people were hurt, but the ambulance officers examined them before they left. The girl was taken to hospital just in case. The road was blocked for about an hour. A bigger divide could be put between the lanes to make sure this type of accident does not happen again.

3636 36


FACTS

A persuasive text is

Persuasive text Write a letter to the newspaper!

a text that tries to convince the reader of a certain view.

Express your opinion on an issue. Headline

Model text

Make a catchy headline to go with your theme.

Wild dogs terrorise citizens!

First paragraph Write a paragraph that takes a stand on a question. Be clear about what the problem is.

Stray dogs running around in the streets are a big problem in our town.

Second paragraph Support your opinion with facts. Describe how the problem affects people.

Every day we can see dogs running around in our parks. They bark at the birds and chase cats and squirrels.

Third paragraph Include some reasons to support your opinion. Do not use the first person (I think, I believe). Use words that persuade, such as should or must.

All dogs should be kept on a lead, because people can be allergic or afraid of them. Dog owners must know that leaving dogs untied is irresponsible and unacceptable behavior!

Fourth paragraph Sum up your writing by repeating your opinion.

Our town must do something about these stray dogs! Sarah Shepherd, Reading

Persuasive texts can also be: an advertisement – convinces you, for example, to buy something

Workbook page 41

a book review – convinces you to read a chosen book a film review – convinces you to watch a chosen film a pamphlet – convinces you, for example, to travel somewhere 3737 37


Chapter 2

Have you ever met a hero, or been heroic yourself? What does it mean to be brave, to show courage? You don’t need to be a superman to be a hero. Helping a friend, a neighbour or a complete stranger in need can be a heroic action.

In this chapter, you will meet some heroes from

literature, but also brave people and courageous animals from the real world. We hope that you enjoy the texts, and that they inspire your own

acts of courage when you see someone in need.


Jeg kan: planlegge og

Adjectives

lage en tegne

serie

efficient – effektiv enormous – enormt

trendy – moderne,

lsk

ativt på enge

kre uttrykke meg

heroic – heltemodig polite – høflig

MÅL

lese og forstå tekster fra ulike kilder

on om sentasj

n pre

holde e

en helt

kul

Verbs

Phrases

demand – kreve

take for granted –

detect – oppdage experience – oppleve praise – skryte react – reagere

Nouns

ability – evne confidence – selvtillit courage – mot

ta for gitt to make a difference – å utgjøre en forskjell what’s the matter – hva er i veien

deed – dåd, gjerning enemy – fiende hero – helt

Nouns - Plural Genitive

Presentation

Comic strip

s The deed of heroes will live!


Gutsy – an awesome hero P.E. Class changing room – garderobe P.E. (physical

Illustrations by Dave Windett.

education) – kroppsøving sweat suit – joggedress you’ll be in trouble – du kommer til å få kjeft at your service – til tjeneste finally – endelig adjust the clock – stille klokka change – skifte What’s the matter – Hva er i veien locker – garderobeskap courage – mot

Quotation

You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honour. Aristotle

40

Illustrations by Dave Windett


Characters: Superhero: Gutsy

sidekick –

Real name: Guy Smith

bestevenn,

Superpower: spreads

kompanjong

courage and positive

genius – geni

energy (sprinkles magic

arch nemesis –

dust), can fly short

erkefiende

distances

bully – bølle,

Sidekick: Genius Girl

mobber

Real name: Jane Jones Superpower: can make herself invisible, can give confidence, is the most loyal friend anyone can have Arch nemesis: Bully Boy

Activity What happens in the story? Retell it in your own words. What would you do if you were in Sam’s situation? Describe Gutsy. Would you like to have a hero like him at your school? When do you need help from someone? How can children get in trouble for lying? What would you do if one of your friends were in Sam’s situation? Name some superheroes from comic books and comic strips.

Workbook

pages 42-44

41


Standing up to Bullies bully – bølle midget – nedsettende ord om en som er liten polite – høflig getting away – slippe unna geek – dust move – flytte seg make you – få deg til å counting – telle picked the lock – dirket opp låsen of course – selvfølgelig toilet, lavatory, loo – toalett sign – skilt locked – låst throwing away – kaster bort need a pee – må tisse

Illustrations by Dave Windett

42


Character: vicious – Bully Boy

ondskapsfull

INFO: Gutsy’s arch nemesis. Wants to “rule the school”.

rude – frekk

His main weapon is his vicious tongue, but he has been

warn – advarer

known to hit, kick and even bite. He uses his brain, but his friends use their muscles.

Activity Retell the story. What happens? How does it end? Who is being rude in the story? Who is being polite? Do you think Gutsy and Genius girl are good heroes? Why / Why not?

Quotation

“Anyone who does

How do you react if you see someone being bullied?

anything to help a

What can we do about bullying?

child in his life is a

Find the onomatopoeia in the text.

hero to me.”

Workbook page 45-46

Fred Rogers

Facts

Onomatopoeia is the forming of words to express a sound.

43


Fashion Statement fashion statement – moteriktig kledd forget – glemme nanna – bestemor (kallenavn for bestemor, som Besta) bothered – brydd glasses – briller smart – her: stilig trendy – moderne, kul geek – dust branch – grein gate – port fence – gjerde ponytail – hestehale talk behind someone’s back – baksnakke self-confidence – selvtillit

Illustrations by Dave Windett

44


Girls in comics

stand out – skille seg ut

Female characters in comics are often known for being

crowd –

someone’s girlfriend or wife. Minnie Mouse is the lovely

gjeng

female companion of the much more famous Mickey Mouse. However, superheroes are not just men and boys. There are famous superheroes like Catwoman, who fights crime alongside Batman in Gotham City. Other female superheroes include Wonder Woman, Batgirl and Marvel Girl.

Activity What happens in the story? What do the girls mean when they say that something is “sooo last year”? What do you think of the girls’ behaviour? How would you react if you were in Linda’s situation? How can we make each other feel good about ourselves? What do your friends have in common with Genius Girl? What is it like to stand out in a crowd?

Workbook page 47

45


Nouns in plural forms – Substantiver i flertall Regular nouns

Substantiv som ender på

De fleste substantiv ender

-f eller -fe i entall

på -s i flertall Example: a girl – two girls, a

Examples:

boy – two boys

a life – two lives

Regel

a knife – two knives

De fleste substantiv

Irregular nouns

a wife – two wives

som ender på -fe og -f

Uregelrette substantiv bøyes

a half – two halves

får i flertall endelsen

litt annerledes.

a leaf – two leaves

-ves.

Examples:

a life – two lives

a man – two men

a loaf – two loaves

a woman – two women

a shelf – two shelves

a child – two children

a thief – two thieves

a person – two people

a wolf – two wolves

på -o i entall får ofte

Substantiv som ender på

-es som endelse i

-o i entall

Substantiv som ikke telles – mass nouns

flertall. Dette gjelder

Examples:

Noen substantiv kan du

ikke alle ord som

a hero – two heroes

ikke telle eller sette tallord

ender på -o. Vi har for

a potato – two potatoes

foran. Dette gjelder ord

eksempel a photo – two

a tomato – two tomatoes

som:

Regel Substantiv som ender

photos.

Workbook pages 48-50

water, milk, food, sand, Substantiv som ender på

advice, news, paper, hair, ice,

-sh, -ch og -y i entall

homework

Husk også substantiv som ender på -sh, -ch, -y og

Examples:

som får -es eller -ies i

Gutsy gave me a word of

flertall.

advice. Gutsy ga meg et råd.

Example:

Can I have some water,

a brush – many brushes

please? Kan jeg få litt vann,

a branch – many branches

vær så snill?

a hobby – many hobbies 4646


Genitive

Plural: The girls’ clothes

Hovedregel

The doctors’ patients

Apostrof-genitiv forteller noe om et eierforhold og brukes gjerne om personer og dyr. Vi legger til ‘s (apostrof +s). Regular nouns –

Hvis flertall slutter på -s

regelrette substantiver

settes ’ (apostrofen) etter flertalls -s. Irregular nouns –

Regel

Uregelrette substantiver

Substantiv som danner flertall ved

Examples:

vokalbytte eller -en, får

Examples:

The hero’s friend

’s (apostrof + s) i både

Singular:

The heroes’ friend

entall og flertall genitiv.

Bert’s bike

The man’s shoes

The doctor’s patient

The men’s shoes

The girl’s clothes

The woman’s skirt

Grandpa’s jacket

The women’s skirts The person’s choice The people’s choice The child’s toys The children’s toys

Workbook page 51

4747


Legendary heroes lived – bodde

Robin Hood and the silver arrow

going to do about – gjøre med contest – tevling

Once upon a time, there

bowmen –

was a man named

bueskyttere

Robin Hood.

county – et mindre

He lived in Sherwood

område med lokalt

Forest, near Nottingham.

selvstyre compete – konkurrere competition – konkurranse

Sir Guy of Gisborne: What are you going to do about Robin Hood? Sheriff of Nottingham: I am going to hold a contest. The best bowmen of the county will come to compete.

Sir Guy: Robin Hood will never enter the competition. Sheriff: He will! And then he will be mine.

48


Little John: Robin, there

market day –

will be a contest on

markedsdag

market day!

silver arrow –

The prize is a silver arrow

sølvpil

with feathers.

dress as – kle seg ut som wait and see – vent og se pots for sale – krukker til salgs buy – kjøp

Little John: You cannot go, Robin. They will arrest you! Robin Hood: Not if I dress as someone else. Little John: Like who? Robin Hood: Wait and see!

Man: Pots for sale! Come and buy!

man: s ’ f f i r he

Next!

S

49


ne! ell do

e: W

Well done! – Godt

Peopl

gjort! shot – skudd sire – min herre guards – vakter

Sheriff: A fine shot! Can I have a look at your arrow, please? Man: I have no time, sire.

Facts

Robin Hood was a 13th century superhero. He took money from the rich and

s! Guard : f f i ’s r She im! It h p o t s! S Guard ! Hood n i b o R

gave it to the poor. The year 1377 is the

Activity

earliest reference

Why would the sheriff capture Robin Hood?

to Robin Hood, in

What kind of weapon did they use in the contest?

William Langland’s

Find out if Robin Hood was a real or fictional person.

poem, “The vision of William concerning Piers Plowman”. 50

Workbook page 54-56

!

Good


William Tell main – viktigst, William Tell was a tall and strong man. He lived in Altdorf,

hoved-

the main town in Uri.

bow – bue

He was known as the best bowman in all of Switzerland.

for keeps – til odel og eie

William: Come Son, let’s practise!

excited – spent

Son: You don’t need to practise, Dad, you are the best bowman! William: I am good because I have practised a lot, you know. Son: I know, Dad. You practise every day. That’s why you are so good. William: Yes, and I want you to be good, too. Here is your bow and arrow, Son. It’s time you started practising, as well. Son: My first bow. Is it really mine for keeps? William: Yes! I started practising when I was your age. Son: Can we start? I am so excited! William: Yes! But first I will explain a couple of things to you. Come here!

51


And so father and son started practising. Every day the boy Swiss – sveitser,

got better, though not as good as his father.

sveitsisk

At that time the Swiss were ruled by the Austrians.

ruled by – styrt av

The governor of Uri, was Vogt Gessler.

Austrians –

He was evil and a tyrant.

østerrikere tyrant – tyrann

From outside the town, a young boy came running. He cried

piglets – grisunger

out to his parents.

spot – oppdage

Young boy: Mum! Dad! Gessler’s men are coming.

hooves – hover

Father: Quick, hurry! Take this food and the piglets and hide

keep up – holde

in the safe place in the forest. Hurry up, before they spot you!

følge

And take your sister, too.

continued –

Mother: And be quiet.

fortsatte

Gessler’s men mustn’t

questioning –

see or hear you.

utspørring The children ran into the forest. They heard the sound of hooves. The ground was shaking! Sister: Please, don’t run so fast. I can’t keep up! Brother: Let me take the piglets too, maybe that will help. The children continued into the forest to their hiding place. At the farm, Gessler’s men were questioning their parents:

52


Gesslers men: Now! Where do you keep your crop? Father: This is all we’ve got.

crop – avling

Gessler’s men: We don’t believe you.

are warning –

Where have you hidden it?

advarer

Mother: It’s true. We don’t have anything else.

oats – havregryn

Gessler’s men: We are warning you for the last time. Where is your crop? Father: We only have these hens and some oats. The leader of Gessler’s men: You give me no alternative but this! Men! Take the animals and burn their cottage! Parents: No!!! The parents could do nothing but watch their home being burned down.

53


Now they had no roof over their heads. The story of the throughout –

family spread throughout the town of Altdorf. People got

over hele

very upset when they heard about it.

upset – opprørt anger – sinne

In the town, the men reported to Gessler what had happened.

power – kraft

Gessler got mad with anger and decided that now was the

ordered – bestilte

time to show his power. He ordered a pole to be put up in

pole – påle, stang

the town square. On top of the pole, he put a hat. Everyone

square – torg

who passed had to kneel in front of it. This was to humiliate

passed – passerte

the people of Altdorf once and for all. The people hated Vogt

kneel – knele

Gessler, but dared not disobey.

humiliate – ydmyke once and for all – en gang for alle disobey – være ulydig

54


One morning, William passed the hat without kneeling. Vogt Gessler saw this and was furious.

without – uten

Vogt Gessler: Stop! You forgot to kneel!

furious – rasende

William Tell: I will never kneel in front of a silly hat!

silly – dum, tåpelig

Vogt Gessler: Do as I say or you will regret it for the rest of

regret – angre

your life.

revenge – hevn

William Tell: What will you do? You can’t make me.

imagined – forestilt seg

And so William continued walking.

signed – signert,

Gessler swore to take revenge.

underskrevet

He thought of a plan that no one could have imagined.

attend – møte opp,

Some days later, some of Gessler’s men put up a signed

være til stede

notice in the church of Altdorf.

anything – hva som

Man: Look! Let us go and see what is written on the notice.

helst, noe

Woman: I cannot read. What does it say? Man: It says that a famous Austrian bowman is coming to Altdorf. He is the best bowman in Austria. Anyone who wants to can challenge him. Child: Is that all? Man: It also says that all men over twenty must attend. If not they will be killed. Child: But I have not done anything wrong? Woman: Hurry home and tell your parents! And so the word spread throughout Altdorf. William also heard the news.

55


He brought his family to the town square the following day. following –

Gessler was in the crowd. Suddenly he took a step forward.

følgende crowd – (folke) masse suddenly – plutselig forward – framover, fram crossbow – armbrøst target – mål roast – steke hell – helvete

Gessler: Who dares to challenge the greatest bowman of Austria? Take a step forward. William: I dare! I know how to use a crossbow. Show me the target and I will shoot it down without problem. Gessler had said nothing about what the target was. He went into the crowd and got hold of William’s young son. Gessler: I am sorry, Tell. You never asked what the target was going to be. Here it is, your own son. Son: Father, I am scared. Let me go! William: You are an evil man. May you roast in hell! Gessler laughed and pushed the little boy against the tree.

56


He took out a big red apple and placed it on top of the boy’s head.

against – (i)mot whispered – hvisket

Gessler: This will be your target!

raised – hevet aimed – siktet

William went over to his son and whispered that he had to

bowstring –

stand still. If not, things could go very wrong.

buestreng divided – delt

William: Close your eyes, my son, and stand still.

cheered – heiet

Son: I will, father.

rage – raseri tight – tett

William was very nervous. He raised the bow up and aimed it

avoided – unngikk

at the apple on his son’s head. William pulled the bowstring while closing his eyes. Seconds after the crowd cheered. The arrow had divided the apple in two parts. Gessler went mad with rage and walked away. William went over to his son, took him in his arms and held him tight. From that day, Gessler avoided William.

Activity What does “Practise makes perfect” mean? What are the names of the main characters in this text? What job did Gessler have in Austria? What does Gessler put up in the town square? What do you think William thought when he was told that his son was the target? Why does Gessler avoid William in the end? Find words to describe Gessler. Make a mind map. Who does something heroic in this story?

Workbook page 57-61

57


Courageous creatures .A

feathered friend

mines – gruver

People have worked in mines for a great many years. The

considered –

work is considered to be hard and involve a high risk of

betraktet

danger. In coalmines, dangerous gases can occur. The gas

danger – fare

seep out of cracks in the mountain and is difficult to detect

detect – oppdage

since it is colourless and without smell.

colourless – fargeløs

In an attempt to create a safer environment for the miners,

canaries –

it was decided to make use of canaries. In Britain, they

kanarifugler

started using canaries in 1911. There were two canaries in

leak – lekkasje

every mine. If there was a gas leak, the birds would react

react – reagere

with distress. Then the miners had to get out of the mine as

distress – ubehag

58


quickly as possible. If there had been a fire or an explosion in a mine, mine rescuers would also enter the mine with a

fire – brann

canary in a cage or a box. If there was gas inside the mine,

redundant –

the bird would react with distress and the rescuers would

arbeidsløs

return outside.

detectors –

This practice lasted until 1986, when the canaries were made

detektorer,

redundant and replaced by handheld electronic detectors.

sensorer performed – her:

The Dickin Medal

utførte

The Dickin Medal is given to animals for enormous bravery, self-sacrifice, or extreme devotion to duty in the presence of the enemy. During and after World War II, from 1943 to 1949, fifty-four animals received the medal, including thirty-two pigeons, eighteen dogs and three horses

Activity What do you think of the job these canaries performed? What other birds are used in human service? What species of exotic birds do you know?

Workbook page 62

59


A dolphin doer doer – en som er handlekraftig

From: Ben13@wireless.com

diving-masks –

mumandad@wireless.com

dykkermasker

Existing news

huge – enormt number – antall all shapes and

Dear Mum and Dad,

sizes – alle former

You will never guess what happened today.

og størrelser

Granddad and I were out swimming at Mahia Beach, outside

whales – hvaler

Wellington. We have stayed here for the last three days.

disturb – forstyrre

Weather was great and we had our diving-masks and snorkels

failed – mislyktes

on. Snorkeling close to some stones, we saw huge numbers of fish in all shapes and sizes. After some time we snorkeled towards a sandbank, and suddenly out of nowhere came two huge whales. Granddad told me afterwards they were pygmy whales. There was a mother with her baby. They were amazing! We swam away, not to disturb them. When we got out of the water, we realised that the whales were in big trouble. Many people, including Granddad tried to help them get off the sandbank. Unfortunately, they all failed. It was very sad to watch the whales swim towards the sandbank over and over again.

60


After nearly giving up, a shadow came flying through the water. It was a dolphin! It swam between Granddad and the

lead – ledet

other people, and the whales. In some mystical way, it lead

channel – kanal

the two whales out into deeper water towards the channel.

shed some tears –

Everybody on the beach applauded the dolphin! It was quite a

felte noen tårer

moment. I think even Granddad shed some tears, but don’t tell

are leaving –

him I told you.

forlater

We are going back to the beach tomorrow. I hope we don’t

looking

have to save any whales again. Once is enough!

forward to – glede

On Wednesday, we are leaving for the South Island and

seg til

Christchurch. I am really looking forward to it. Lots of love, Ben

Dolphins

Compared to other animals, dolphins are believed to be very intelligent. Bottlenose dolphins are the

Activity

most common

Which island is Ben on?

and well-known

What can you do with a snorkel on?

type of dolphin.

Why do we use a diving mask when diving? What did Ben see when he was snorkeling? How were the whales in big trouble? In what way is this dolphin a ‘doer’?

Workbook page 63

61


What can I do for you? items – gjenstander handler –

An SAR (or a Search and Rescue) dog is trained to search for

hundefører

people or items by finding scents in the air or on the ground.

terrain – terreng

To become an SAR dog, the dog and the handler must put

praise – skryt, ros

in lots of hours of hard work. They practise in all kinds of

obedience weather and in all types of terrain. commands – lydighets-

Training

kommando ensures – sikrer

All dogs like to play and they learn through playing. When you train an SAR dog, the dog is having fun. Every time the dogs get it right, they get lots of praise. That is why they love practising. Hiding the dog’s special toy can be the start of a career as an SAR dog. The dog also needs to work on obedience commands, like when the handler says, “Stay”, the dog stays. Having control of the dog ensures the safety of the dog, the handler and the people involved in operations. Some commands are easy to succeed with. Others require a lot of advanced training. It can take from one to three years before a dog is good enough to be part of a rescue operation. Every day people lose many micro skin cells. Dogs can smell these micro cells when they look for missing people, for example. The SAR dogs ignore their own safety to follow commands. They really are courageous and self-sacrificing!

62


Mountain rescue search dogs operations – her: Each winter people are caught in avalanches on mountains

rednings-

all over the world. It is important to find these people as

operasjoner

soon as possible. Search and rescue dogs are much faster

succeed with –

and more efficient in their search than people are. They can

lykkes med

detect human scent under layers of snow. When they locate a

demand – krever

buried person, they will start barking and digging.

advanced training –

It is said that it takes about twenty men twenty hours to

krevende trening

search an area of 100x100 metres, while it takes a rescue dog

involved in –

only twenty minutes.

involvert i

If there are no bodies buried under the snow within an area,

avalanche – her:

they are also able to tell their handler.

snøskred efficient – effektiv detect – oppdage

layers of snow – lag med snø area – område

63


Service dogs attention – oppmerksomhet

Children are born with

throughout –

different needs. Some need

gjennom

more help and attention

seizure – anfall

throughout their lives than

alert – si fra om,

others. To support these kids,

gjøre oppmerk-

a service dog can be of great

som på

help. They are at the same

occur – hende, skje,

time both a personal assistant

oppstå

and a best friend. A dog is

secure – sikre

never in a bad mood, always

getting lost – bli

ready to perform its duty.

borte, forsvinne

A service dog can detect if a

destination –

child has an epileptic seizure

destinasjon, mål

and alert the child’s parents.

for turen

Seizures can occur in the daytime, but also during the night. Having the dog by the child’s side will make life more secure. A service dog can also be the one that stops a child from getting lost, or helps the child get safely to its destination. For children with diabetes, a service dog can help detect whether the blood sugar is too high or too low. And then the child can have their insulin to regulate the blood sugar.

64


breaks – pauser breather – pustepause, kort For children dependent on a

pause

wheelchair, a dog can help with fetching different items that the child needs, much like a personal assistant. Like any family dog, a service dog also needs breaks, so it is able to perform its much-needed duties. These dogs work hard every day. They therefore need a breather and long walks, and to come together with other dogs just to play and have fun.

Activity What does the word hero mean to you? What have you done, that can be said to be heroic? Search the newspapers and the Internet for animal heroes. Tell your classmates what you found.

Workbook page 64-65

65


Designed for duty experience – erfare, oppleve

Tracker dogs

endangered – utrydningstruet

Do you remember Josephine, who wanted to go to the

ivory tusks –

African savannah to experience real wildlife?

støttenner av

She might need to hurry up because many wild animals are

elfenben

endangered.

attempt – forsøk

The African elephant, for example, is hunted for its valuable

illegal hunt –

ivory tusks. In an attempt to stop the illegal hunt, the

ulovlig jakt

authorities in Kenya and Tanzania have started to use tracker

the authorities –

dogs to find the poachers.

myndighetene tracker dogs – sporhunder the poachers – tyvjegerne, krypskytterne

66


These dogs are able to interpret smells and follow them for hours. So how are they able to do it?

effort – forsøk

Dogs use one third of their brain to interpret smells.

interpret – tyde

Everything has an odour, and dogs are extremely good at at

odour – lukt

distinguishing one smell from another. A dog has between

distinguishing –

125 and 300 million odour cells, while a human only has 5

skille mellom

million. A dog can smell things that would be impossible for

human particles –

humans to detect. When the tracker dogs arrive at a crime

her: menneskelige

scene, they smell the human particles from the poachers.

spor

67


Sense of hearing enemy – fiende messages –

During World War II, dogs played an important role in the

beskjeder

military. They could hear the enemy before the soldiers

marine dogs –

did, and therefore alert them. They could also run between

hunder som

handlers with important messages.

er knyttet til

A German Shepherd, Caesar, who was a marine dog, was

sjøforsvaret

together with his handler on an island in the Pacific fighting

foxhole – revehi,

the Japanese.

her: skjulested

The handler and the dog were resting in a foxhole. While the

traces of blood –

handler slept, Caesar kept watch. Suddenly Caesar heard the

blodspor

attackers. To protect his handler from the enemy, he rushed

battalion’s

out of the foxhole. His handler woke up and called Caesar

command –

back. On his way back, he was shot three times and then

bataljonsjefen

disappeared. After the fight, the soldiers looked for Caesar. They found traces of blood and followed them to the battalion’s command.

68


battlefield – Caesar was operated on, and went back to his handler after

slagmark

some time. Even though Caesar was shot, his bravery had

capable of

made a difference to the soldiers in the battlefield.

hearing – i

Let us try to understand how well a dog’s hearing really is.

stand til å høre

Dogs are capable of hearing sounds no human ear can detect.

greater distances –

They are much better than we are at picking up sounds and

større avstander

they can hear from much greater distances than humans can.

measured – målt

We measure sound in Herz (Hz). Humans can hear up to

upright ears –

20,000 Hz, but some dogs can hear up to 70,000Hz. Some

spisse ører

dogs with upright ears will “catch” sound easier than a dog

folded or dropped

with folded or dropped ears. Dogs can also move their ears

e ars – foldede eller

towards the direction of the sound, humans cannot.

hengeører direction – retning

Activity What facts did you find the most interesting in this text, and why? What does it mean that something is illegal? What does to make a difference mean here?

Workbook page 66-67

69


Brave heroes reward – belønning

An award for heroes – the Carnegie Medal

thought – mente born – født

A hero should have a reward, thought Andrew Carnegie in

only – bare

1911. Carnegie was born in Scotland, and when he was only

fortune – formue

thirteen years old he travelled to America with a dream. He

steel – stål

made his fortune over there in the steel industry, and became

wealthy –

a wealthy man.

velstående, rik

Andrew Carnegie was a very generous man, and had given

generous – generøs,

away almost ninety per cent of his fortune to charities and

gavmild

foundations by the time of his death. Many foundations and

death – død

buildings are named after Andrew Carnegie. One of them is

foundations –

the Carnegie Hero Fund.

stiftelser buildings – bygninger

70


The Carnegie Hero Fund gives a medal to someone who heroically rescues a person, sometimes at the risk of their

heroically – på

own life. The Carnegie Hero Fund

heltemodig vis

exists in many countries, among them Norway.

camping trailer –

One of the Norwegian medalists from 2010 was

campingvogn

Hans Edgar Furujord. He rescued three children from a burning camping trailer.

Activity What does it take to be a hero? What heroic acts can people do? Suggest different situations when people can recue others. Do you know any heroes?

Quotation

“Heroes are ordinary people who make themselves extraordinary.” Gerard Way

Workbook page 68

71


announced –

Malala Yousafzai – a young hero

kunngjorde receive – motta

In October 2014, the Nobel Peace Prize Committee in Oslo

Nobel laureate –

announced that Malala Yousafzai was going to receive the

Nobelprisvinner

Nobel Peace Prize. She is the youngest Nobel Peace Prize laureate in history. She shares the prize with Kailash Satyarti from India.

Malala was born in 1997. She grew up in the Swat Valley

in Northern Pakistan. Her father is a teacher, and he ran a public school in the valley.

The Swat Valley has from time to time found itself in the

middle of a conflict between the Pakistani government and the Taliban. Beginning in 2009, Malala wrote a blog about her

72


life and about how important education for girls is. In her own country, not everyone agreed with her, and she made

education –

the Taliban1 very angry.

utdannelse

fighter – kriger

One day on her way home from school, the bus was

stopped and a Taliban fighter came inside. He asked: “Which

injured – skadet

one of you is Malala?” Then he started shooting. Malala was

airlifted – flydd

shot in the head. She was seriously injured. She was treated

(fraktet med fly)

at a military hospital in Peshawar. After that, she was airlifted

condemnation –

to England and was treated at Birmingham’s Queen Elizabeth

fordømmelse

Hospital.

campaign –

kampanje

Malala decided not to give up. She kept speaking out

for girls’ right to education. On her sixteenth birthday, she

ratification –

spoke at the UN. She said that all you need is “one pen, one

ratifisering

student, one teacher and one book”.

bill – lovforslag

Malala now lives in Birmingham in the UK with her

mother, her father and two younger brothers. She is a student with a normal life, but she also is head of her own foundation. The Malala Foundation works for the right to education for all children.

It says on the foundation website:

“Her assassination attempt received

Activity

worldwide

Why do you think Malala fights for education for girls?

condemnation and

Why do you think Malala wanted to write a blog?

protests across

If you were to write a blog, what would you write about?

Pakistan. Over

If you had the chance to speak at the UN what would your

2 million people

speech be about?

signed the Right

Workbook page 69-70

to Education campaign. The petition helped lead to the

1

The Taliban is a militant organisation in the North of Pakistan. It is a violent group. They called Malala “an enemy of Islam”. Malala is a Muslim herself.

ratification of Pakistan’s first right to education bill.” 73


Standing up for freedom take for granted – ta for gitt provided with – sørget for abolished – avskaffet

The right to freedom of thought and speech is something we should not take for granted. Rosa Parks (1913–2005) knew this. Her grandparents on her mother’s side had both been slaves2. Rosa had attended segregated schools3 from childhood. She had experienced having to walk to school for the first six school years, while white children were provided with bus transportation. After the Civil War4 (1861–1865) in the USA, slavery was abolished. However, that did not mean that slavery ended immediately. Slowly, but surely, the situation for slaves changed, mostly due to slaves who dared to speak up about slaves’ terrible situations.

2 3 4 5

74

A slave is a worker without rights. Segregated schools meant that white American and black American children had to attend different schools. The Civil War was the war between the Northern and Southern States in the USA. The Civil Rights Movement fought a nonviolent struggle to bring full civil rights and equality to all Americans.


In 1896, the Civil Rights Movement5 was founded, but it would take a great many years before African Americans

founded – grunnlagt

were to have the same rights as whites in the USA.

seamstress –

In 1955, black Americans were still not allowed to sit

syerske

wherever they wanted on the buses. One day, on her way

charged – tiltalt

home from the shirt factory in Montgomery, the black

boarded – steg

seamstress Rosa Parks chose not to follow the white driver’s

ombord

instruction. Let us read what happened.

released on bail –

On December 1st, 1955, Rosa was sitting on the bus on her way home from work. She was sitting in the last seat in the back of the bus. After a few stops there were no available seats left, and a white man was left standing. The bus driver told Rosa and the other African Americans to stand up and give their seat to the white person. The others did, but not Rosa. The driver then came up to Rosa and wanted to know if she was going to stand up, and she told him she was not. And he told her he would have to have her arrested. And she told him he may do that. And so he did.

sluppet fri mot kausjon fine – mulkt fee – gebyr, avgift equal rights – like rettigheter

Rosa Parks was arrested and charged, but later the same evening released on bail. On the day of the trial, which took thirty minutes, she was found guilty and had to pay a fine $ 10 and a court fee $ 4. As a reaction to this arrest, the people started to refuse to take the bus. This boycott lasted 381 days. For African Americans this was the start of The Modern Civil Rights Movement (1955 – 1968), which continued to fight for the equal rights for all American citizens.

Activity Why do you think Rosa refused to leave her seat and stand up? How do you think her background influenced her choice? Why do you think the white bus driver acted the way he did? Try to find out how much of a seamstress’ income $ 14 would

Workbook pages 71

have been in 1955. 75


Presentation My Hero Your hero is someone who has shown great courage and made a difference. It can be someone you know, like your parents, a friend, a neighbour or an animal. Take down key words: • Who is your hero? (name, age, sex, person or animal) • What makes him or her a hero? (activities, actions, attitude) • How or where did you learn about your hero? (in your family, neighbourhood, in the newspapers, on TV, radio or the Internet) • Has your hero received a reward or a prize? (what kind of) You can search newspapers, books or the Internet and pick a person you think qualifies as a hero. Use your key words or make a full

Model text:

My hero My hero is my grandfather, Walter Peterson. He is eighty-five years old. My family and I used to stay with my grandparents every summer. Their cottage was close to the sea and we had a small wooden boat. When I was eight years old, my sister and I took the boat without permission. We paddled around and had fun. The weather turned nasty, and before we knew it, we had drifted off and lost both oars. We had forgotten to bring safety-vests and we did not know where we were. The waves were getting larger, and we were very scared. In the meantime, Grandpa had discovered that the boat was gone. He alerted a neighbour, then he set out in a kayak to find us. When he finally found us, we were about to crash into a steep rock. Somehow, he managed to manoeuvre alongside our boat and take hold of the rope. By searching for us, he had risked his own life. In my view, that makes him a real hero.

outline, then explain about your hero. Try to learn the outline by heart, but read from it if you need to

You can include:

Remember to:

• a photo or a video of your hero

• keep eye contact • speak loud and clear • use a normal pace Answer questions 7676

Good luck with your presentation!

• a map • a statement from, or an interview with, your hero

Workbook page 72


Comic strip Draw and write a comic strip Comic strip In a comic strip you can use pictures and words together to tell a story or a joke. Comic strips can be funny, exciting and

You can choose to make a comic

sometimes educational.

strip using Gutsy as your superhero

In your comic strip you should include:

if you want. The characters in your story express

• a hero

themselves through body language,

• an exciting plot

facial expressions, speech bubbles

• a problem (what is the

and thought bubbles.

problem the hero has to solve?)

Workbook page 73

• a climax – the most exciting point in the story • the solution – how is the problem solved? Decide how many squares you will draw.

Title

Characters

Setting

Plot

Climax

Solution

The End

Introduction

Problem

7777

Profile for Cappelen Damm

Stairs7 textbook blabok  

Stairs7 textbook blabok