Klar - språkboks (noen utvalgte kort)

Page 1

LES SNAKK SKRIV OG ØV

KLAR KLAR KLAR KLAR

SE 4 AV DE 43 KORTENE I BOKSEN

Språkboks


Les Rapport En rapport er en melding som gir informasjon om et emne, noe som undersøkes, eller et oppdrag. En rapport skal være informativ og kan ha forslag til endringer. Eksempler på rapporter er:

• jobbrapport • teknisk rapport • skaderapport

L ES O G F O R K L A R


Les Oppgaver • Forklar hva dokumentet handler om. • Forklar disse ordene: varsel, krav, ovennevnte, omfang og utarbeidet.

• Forklar hva som menes med at

«det framgår av skaderapporten».

• Forklar hva «utbedring av skaden blir dekket av oss» betyr.

L ES O G F O R K L A R


Øv SAMMENSAT T E OR D

flink danse

avis

tre

hus

eple

Øveoppgaver • Sett sammen ord. • Øv på å si ordene høyt. • Hvilke ordklasser er ordene dine satt sammen av?

varm jente

skole lese


Øv Sammensatte ord

SAMMENSAT T E OR D

• Sammensatte ord er ord som du setter sammen til nye ord. • Sammensatte ord skal skrives sammen. Det kalles samskriving. • Sammensatte ord har trykket på det første ordet. bade + ball = badeball kontor + stol = kontorstol lese + bok = lesebok pen + sko = pensko skole + flink = skoleflink Forklaring

Substantiv + adjektiv Noen ganger bruker substantiv + adjektiv sammen for å vise hvordan en person er: fantasifull = har mye fantasi Substantiv + substantiv Når to substantiv kommer etter hverandre, skriver vi dem som ett ord: skolelag = et lag på en skole Verb + substantiv Verbet forteller noe om substantivet: snakke + boble = snakkeboble Adjektiv + substantiv Vi skriver adjektiv+substantiv som ett ord når adjektivet er svar på spørsmålet «Hva slags?»: fin + kjole = finkjole


Snakk Oppgaver • Ta utgangspunkt i bildet på andre siden av kortet og skriv en dialog.

• Hva kan du si når du starter dagen på jobb og møter kollegaer?

• Hvordan kan du starte en samtale i lunsjen?

• Hvilke temaer kan du snakke med en kollega om?

• Øv på å svare på spørsmålene i boksen.

S A M TA L E

Tips

Vanlige spørsmål å få fra andre på jobb er: - Hvor kommer du fra? - Når begynte du her? - Hvem kjenner du her? - Hva gjør du? - Hva driver du med? - Trives du på jobben?


Snakk Jobbsamtale

Det er viktig å skape et godt førsteinntrykk på jobb. Les deg opp om arbeidsplassen. Vis interesse og still spørsmål. Du må presentere deg til nye kollegaer. Hva forteller du om deg selv? Tips

Forslag til samtalestartere på jobb: - Unnskyld, jeg har et spørsmål, har du litt tid? - Jeg vil finne ut hvordan ...

S A M TA L E


Skriv Oppgaver • Når gir du beskjeder? Skriv ei liste.

• Hvem skriver du beskjeder til? Skriv ei liste.

• Skriv disse beskjedene: – Du kommer for sent i dag. – Minn en venn om å møtes et sted. – Bekreft en avtale med en venn. – Du trenger fri fra jobben.

MINISKRIVING

Forklaring

En beskjed skal være - direkte - konkret - lett å forstå Gi en god beskjed - Gi én beskjed om gangen. - Si eller skriv hvem beskjeden er til. - Skriv eller snakk tydelig. - Husk å si hvem du er.


Skriv Beskjed En beskjed er kort informasjon du gir til noen. En beskjed kan du gi som en SMS, skrive på en papirlapp eller gi muntlig. Beskjeden må være tydelig og enkel å forstå.

MINISKRIVING

Eksempel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.