Page 1


Emnehefte

9

Brøk Nynorsk Turid Samuelsen Illustratør: Ketil Selnes


Innhald Velkommen til Radius!

I dette heftet skal du arbeide med brøk i mange ulike samanhengar.

Kapittel

1

Ulike brøkar

3

Kapittel

2

Addisjon av brøk

24

Kapittel

3

Subtraksjon av brøk

32

Kapittel

4

Blanda tal og uekte brøk

40

Kapittel

5

Utviding og forkorting av brøk

55

Kapittel

6

Samanlikning av brøkar, og likeverdige brøkar

63

Kapittel

7

Multiplikasjon og divisjon av brøk

72

Kapittel

8

Brøk og desimaltal

78

Namn:

2

Skriv namnet ditt i ruta.


Ulike brøkar

Samtal om korleis pizzaene er delte opp.

3


Ulike brøkar

2

4

Skriv kor mange delar pizzaen er delt i.


Ulike brøkar

4

Skriv kor mange delar pizzaen er delt i.

5


Ulike brøkar

1 3

6

Skriv rett brøk.


Ulike brøkar

4 4

Skriv rett brøk.

7


Ulike brøkar

1 1

8

Skriv rett brøk.


Ulike brøkar 1 2

1 2

1 3

1 3

1 4

2 3

1 2

1 2

1 4

1 3

1 8

1 4

1 4

1 2

2 4

1 3

4 4

2 3

Kryss av for rett brøk.

9


Ulike brøkar

10

4 3

2 1

2 4

1 2

3 4

3 2

2 4

1 4

1 2

3 4

2 6

4 1

8 3

1 6

4 8

1 3

5 8

1 9

Kryss av for rett brøk.


Ulike brøkar

1 2

1 4

2 4

3 4

1 3

4 4

Fargelegg brøken.

11


Ulike brøkar

12

3 6

1 8

1 2

5 8

1 6

1 8

Fargelegg brøken.


Ulike brøkar

1 4

1 16

1 5

2 10

1 6

1 4

Fargelegg brøken.

13


Ulike brøkar

14

1 3

1 4

1 5

2 6

2 4

2 3

4 6

3 5

Set ring rundt rett figur.


Ulike brøkar

2 4

Kor stor brøkdel av druene er gule?

15

Profile for Cappelen Damm

Radius Emnehefte 9 Brøk nyn (utdrag)  

Radius Emnehefte 9 Brøk nyn (utdrag)