Qed 1 7 bind2 bla i bok

Page 1

Boka er inndelt i følgende 12 kapitler: 1. Tallenes hemmeligheter 2. Geometri 3. Funksjonslære 4. Statistikk og kvantitativ metode 5. Kvalitative metoder i matematikkdidaktisk forskning 6. Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn 7. Aspekter av lærerens undervisningskunnskap i matematikk 8. Internasjonale studier i matematikk – design, relevans, resultater og trender 9. Vurdering 10. Kartlegging og undervisning i dynamisk perspektiv 11. Problemløsning i matematikk 12. Utematematikk

Redaktører: Trond Stølen Gustavsen har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo og er professor ved Institutt for matematikk og naturfag, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Kristin Ran Choi Hinna er cand.scient. i matematikkdidaktikk fra Høgskolen i Agder og er førstelektor ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. Inger Christin Borge har doktorgrad i matematikk fra University of Oxford og er ansatt ved Universitetet i Oslo hvor hun er førsteamanuensis ved Matematisk institutt, førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og fagreferent i matematikk ved Realfagsbiblioteket.

QED 1-7

Utvalget av emner til QED 1–7-bøkene er tilpasset de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen og erfaringer og synspunkter fra lærerutdanninger i Norge. Bøkene er forankret i forskning og presenterer oppdatert kunnskap om matematikk som undervisningsfag tilpasset behovene i dagens skole og samfunn.

Gustavsen, Choi Hinna, Borge og Andersen (red.)

QED 1–7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 2 er tilpasset 30 studiepoeng fordypning i matematikk og bygger videre på de 30 studiepoengene som er obligatoriske i grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn.

T R O N D S T Ø L E N G U S TAV S E N KRISTIN RAN CHOI HINNA INGER CHRISTIN BORGE PEER SVERRE ANDERSEN (RED.)

QED 1-7

Peer Andersen er cand.scient. i matematikk fra Universitetet i Bergen og er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanningsfag, Høgskolen i Telemark.

Bind 2 ISBN 978-82-02-42092-5

9 788202 420925 www.cda.no

MATEMATIKK FOR GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN Bind 2