Page 1

Odd-Magne Bøe

Kai Lennert Johansen

Tove Dahl Solbu

M U S I KK I S U M

5 Elevbok

Bokmål


Odd-Magne Bøe Kai Lennert Johansen Tove Dahl Solbu

MUSIKKISUM 5 Elevbok Bokmål

J.W. Cappelens Forlag AS


old h n n I Vi musiserer

Tellemazurka

side Nå tennes tusen julelys

18

side

Barnas blues

side

5

Happy Xmas

side

20

Skotsk dans

32 36 side

Linjedans

side

side

side 2

7

Grevling i taket

side

Fra bilde til musikk

side

38

Rutenettspill

55 57 side

Med kost og bøtte

side

11

Det står ein friar uti gar’e

14

side

Everybody loves Saturday night

Den samiske nasjonalsangen

side

side

Vi danser en rondo

Polonese

24 27

Afrikansk dans

side

side

side

40

Skriv ned lydforløp

side

48 50

Lytt godt etter så får du det til!

side

Vi komponerer

44

Ballongens klage

Historien om de tre små Àsk

Høstvise

43

Komposisjonen «Ja!»

45 46

Lag din egen melodi!

52 53 side

side

30

side

Jamaica

side

54


Vi lytter

Den store, lille mannen

side

Bli kjent med skolekorpset

Halling

58 60 62 63 sideside

side side

side

Gjendines bĂĽdnlĂĽt

Sitting down here

Hva kan du?

Sangquiz med titler

70

side

side

side

side

Guantanamera

Chan chan

En kort reise til Paris

Salsa

side Este niĂąo lindo

Bli kjent med symfoniorkesteret

side side

65 67 68 69

Ut i verden

side

Kong Kastsjeis spill

71

The banana boat song

side

73 74 76 side

side

Bokstavsalsa

77 78 80 side

side

3


© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2006 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. MusikkisuM føler læreplanene for Kunnskapsløftet i faget musikk og er laget til bruk på grunnskolens barnetrinn. Grafisk formgiver: Capella Media AS, Susanne Kittelsen Omslagsdesign: Lene Jacobsen Illustrert av Liv Vatle Forlagsredaktør: Ingar Ebbestad Andre illustrasjonskilder: AKG-images, maleri av Toby Edward Rosenthal, 1870 s. 42. All Over Press: Erling Hægeland/Dagbladet s. 68. Fotofil: Eli Berge s. 64. Samfoto: Jan Arve Dale s. 66, Fredrik Naumann s. 73. Scanpix: Anita Weber/SIPA s. 44, Geir Olsen/VG s. 62. O. Væring: Theodor Kittelsen s. 50 SCANPIX s. 65 Sats og ombrekking: Capella Media AS Trykk og innbinding: Merkur Trykk AS, 2006 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 10: 82-02-23691-6 ISBN 13: 978-82-02-23691-5 www.cappelen.no http://musikkisum.cappelen.no

4


V i mu

s i s

r e r e

Tellemazurka Folkemelodi

A /: En og to og tre og fir’ og fem og seks og sju og ått’ og ni og ti og elleve :/

B

/: tolv og tretten, fjorten, femten, seksten :/

C Sytten, atten og nitten, tjue! Klapp på :

3

6

Tramp på :

5

10

9

12 …

15

20 …

5


Stavspillstemmer A-del

B-del

C-del

1a

Tenk ut fra tallrekka i sangen hvilke tall som er med i 3-gangen. Disse tallene kan du prøve å klappe på neste gang dere synger sangen.

b Hvilke tall i sangen hører hjemme i 5-gangen? Prøv å trampe på disse tallene mens dere synger.

c Syng sangen mens dere klapper 3-gangen og tramper 5-gangen. d Hva kan dere gjøre med 4-gangen? e Skriv opp tallrekka fra for eksempel 1 til 8 og bestem dere for å lage en bestemt lyd på noen av tallene, samtidig som dere teller om og om igjen i jevnt tempo. Eksempel

= klapp |: 1 6

2

3

4

5

6

7

8 :|


Høstvise

Tekst og melodi: Stein Skøyeneie. Arr.: Kai Lennert Johansen ©Norsk Musikforlag A/S, Oslo

2

Men i natt når jeg sov, kom herr Frost på besøk. Hva har hendt med mitt tre? Alle blader har falt. Refreng 3 Hvor ble blomstene av, de som stod her så fint? Hvor har fuglene reist, de som plystret så glad? Refreng

7


Sang- eller spillestemme til refrenget

Spillestemme for Bb-instrumenter til refrenget

Spillestemme for Eb-instrumenter til refrenget

2a

Se på tegningen og lag en liste over grønnsaker, frukt og bær som blir høstet inn.

b Lag små høstdikt der du bruker ord fra lista. 8


Det var en mørk høstkveld i september. Vinden blåste friskt, og bladene fra trærne nærmest suste omkring oss. Vi i 5B-gjengen hadde samlet oss i parkområdet denne torsdagskvelden, og planen var å streife omkring både i parken og andre steder i byen for å oppleve

noe spennende. Alle hadde vi lommelykter med. Det var nødvendig i mørket. Først hadde vi bestemt oss for å spionere på folk i parken, men vi hadde også tenkt oss en tur bortom den nedlagte fabrikken. Der kunne det visst skje litt av hvert …

SIRENER

RAS

HUND

BABY

TYV

KATT

ULYKKE

9


3a

Lag en fortsettelse på historien der du bruker ordene fra tegningen på forrige side eller finner på dine egne.

b Finn fram til lyder eller lydkilder som passer, slik at historien blir mest mulig spennende.

c Finn en tittel til historien. d Gjør opptak av hele lydhistorien.

Visste du at … • mange komponister har latt seg inspirere av høsten til å lage komposisjoner. Vivaldi er en av dem, men også Grieg lagde i 1866 et musikkstykke med tittelen I høst.

10 10


Historien om de tre smü Àsk Amerikansk sanglek

11 11


1

Har du hørt historien om de tre små fisk, som endte sine dager i en fiskehandlers disk, og de svømte og de svømte og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Bob-bob-dæddi-dæddi, bob-bob-su! Bob-bob-dæddi-dæddi, bob-bob-su! 2

Den ene hette Per og den andre hette Hans, Og den tredje vet vi ikke, for han var utenlandsk, Og de svømte og de svømte og de svømte rundt, For deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Bob-bob … Rytmestemmer

Akkordinstrumenter Vers og refreng spilles likedan. Break!

|: C / Am / | Dm / G7 / :| C / Am / Dm / D7 / | G7 / / / | G7 / C Har du … Bob-bob …

svømte og de …rundt. mor hadde..

Break etyr stopp! b Bassgitar kan spille de store bokstavene i rolig tempo: Break!

|: C A |D G :| C A | D D | G / | G C | 12

sunt

||


På tangentinstrument kan dere legge de ulike akkordene slik:

Spillestemmer

4 a Gå sammen to og to og lag et klappemønster til sangen. b Lag nye rytmestemmer til arrangementet dere lager. c Lag et potpurri med «fiske-sanger»!

Visste du at … • typisk for torsken er en skjeggtråd, tre ryggfinner og to gattfinner. • det fins ca. 24 arter av torskefamilien i norske farvann. Noen av dem er torsk, polartorsk, sølvtorsk, hyse, hvitting, lyr, sei og brosme. • torsken vandrer til spesielle gyteplasser for å forplante seg. • skrei = kjønnsmoden torsk. Skreien kommer inn til kysten for å gyte, for så å trekke til havs igjen. • lake heter den eneste torskefisken som lever i ferskvann. 13 13


Det stür ein friar uti gar’e '

   ž ž ž '

ž

#

ž

ž

ž

$

É

ž ž

ž ž ž

ž

É

$

ž ž

ž H ž ž ž

ž

'

ž ž

'

$

ž ž ž

'

ž ž

'

ž ž

'

'

ž ž ž ž

 $ž ž   $ž 

ž ž žžž ž ž ž 3

ž

#

3

ž

³ ž ž ž

ž '

ž

³ ž ž ž '

3 H ž ž ž ž ž

Norsk folkevise. Tekst: Mali Furunes. Arr.: Ketil Vea Š Norsk Musikforlag A/S, Oslo

2

/: To hundre riksdalar seier han at han har :/ /: Sei han nei, vis han vei, du mi dotter, Dalia :/ 3

/: Det stür ein friar uti gar’e, mor lilla, hau, hau :/ /: Kor mange pengar haver han, du mi dotter, Dalia? :/ 4

/: Fem hundre riksdalar seier han at han har :/ /: Lat opp døra og slepp han inn, du mi dotter, Dalia :/

14


Spillestemme for stavspill

# 3 & 4 ‰ Œ Kor man-ge

&

#

œ

œ

pen - gar

pen - gar

œ

œ ha - ver

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ ha-ver

han

du mi

han!

dot - ter Da - li - a!

œ

œ

œ

œ

Du mi

dot

œ œ

-

œ ter Da

œ Kor man-ge

œ. -

li - a.

Spillestemme for Bb-instrument

5a

Finn fire–fem elever å arbeide sammen med. Planlegg hvordan dere kan mime eller dramatisere handlingen i sangen. Her er rollene: Mor lilla

Dot ter D al

ia

tre friere To eller

Bli enige om fordelingen av rollene. Når dere har snakket sammen en stund om hvordan dere vil mime handlingen, kan dere begynne å øve.

15


b Framfør for de andre i klassen. c Lag en forestilling med sang, spill, dans og dramatisering og opptre for noen, for eksempel foreldrene deres. Triol En note med et 3-tall over kaller vi en triol. 3

En

varer like lenge som

Opptakt En hel takt begynner med et tungt slag. I tretakt blir det slik: tung–lett lett (ku–rom–pa). I denne visa kommer noe foran det første tunge slaget. Det kaller vi opptakt. (Vi synger for eksempel: Det står ein –).

6a

Tegn av dette skjemaet:

Tretakt 1 2 3 4 5 6

16

Totakt

Opptakt


b Hvilke av disse sangene går i tretakt? Hvilke går i totakt? Hvilke av dem har opptakt? Kryss av i skjemaet ditt.

1 Per Spelmann 2 Kjerringa med staven 3 Gærne dyr 4 Fader Jakob 5 Det står ein friar 6 Grevling i taket

7

Let i sangbøker og lag en liste over norske folkeviser.

Visste du at … • «Friar» er en som går og sier til ei jente at han har blitt glad i henne og har lyst til å gifte seg med henne. I gamle dager måtte den som ville fri, først gå til jentas foreldre og spørre om lov. Han hadde størst sjanse til å få ja hvis han hadde mange penger eller eide en fin gård. • folkeviser er slike viser som vi verken kjenner komponisten eller forfatteren til. Folk lærte dem av hverandre ved å synge dem.

17


Nå tennes tusen julelys

Tekst og melodi: Emmy Köhler. Norsk tekst: Lars Søraas d.y. ©Norsk Musikforlag A/S, Oslo

2

Og over land og by i kveld går julens glade bud Om ham som fødtes i en stall, vår Frelser og vår Gud. 3

Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned, Og minn oss om at julens bud er kjærlighet og fred. 4

Til hvert et fattig hjerte send et lysstreif ifra sky, Så finner det den rette vei, og det blir jul på ny.

18


Spillestemme Spill sammen med cd-en, og lær denne spillestemmen.

# c Œ & ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙.

8

Snakk med foreldrene eller besteforeldrene dine og finn ut mer om hvordan de feiret jul da de var barn.

9a

Les versene og lag en tegneserie med fire ruter, en rute for hvert vers. I det første verset kan dere jo tegne mange lys, ikke sant? Fargelegg alle rutene.

b Gå sammen i grupper og les et vers hver til akkompagnementet på cd-en. Du skal lese verset rolig og i takt med musikken! Kanskje dere skal lese i kor?

c Hvilke andre julesanger handler om fred? Skriv en liste i arbeidsboka di.

19


Happy Xmas (War is over)

Tekst og melodi: John Lennon og Yoko Ono Š Lenono Music / Ono Music / EMI Blackwood Music Inc. Trykt med tillatelse av EMI Music Publishing Scandinavia AB.

20


2

3

And so this is Xmas we hope you have fun the near and the dear ones the old and the young.

And so it is Xmas for weak and for strong, the rich and the poor ones the road is so long.

Refreng

4

A merry, merry Xmas and a happy New Year, let’s hope it’s a good one Without any fear.

And so happy Xmas for black and for white, for the yellow and red ones let’s stop all the fights. Refreng

Overstemme sammen med 3. og 4. vers:

21


Spillestemmer til versene Spill disse tonene etter bokstaver pĂĽ stavspill, piano eller synt. Fire takter med rolige slag. Fire slag i hver takt. Lytt pĂĽ cd-en og lĂŚr stemmene! 1. og 3. vers

| D / / / | E / / / |A / / / | D / / /|| 2. og 4. vers

| G / / / | A / / / | D / / / | G / / / || Denne stemmen er litt vanskeligere. Bytt ut F-staven med staven F#. 1. og 3. vers | F# E G F# | G F# A G | F# E D E | F# E G F# || 2. og 4. vers

| H A C H | C H D C | H A G A | H A C H ||

Og med noter blir det slik

Spillestemmer til refrenget

22


10 a

Gå sammen i grupper. Tren på å lese et av de engelske versene som talekor til akkompagnementet på cd-en.

b Framfør for resten av klassen.

11 a

Hva betyr Happy Xmas på norsk?

b Hvordan kan du skrive Happy Xmas på en annen måte uten å ta med X?

c Kan du si Happy Xmas på andre språk? d Vi har plukket ut noen av ordene i versene og oversatt dem til norsk. Kan du skrive den riktige oversettelsen i arbeidsboka di slik: black = svart Hvilke av disse ordene fra sangen hører sammen på samme vis?

Xmas m oro

frykt

fun

merr y

fe a r

12 a

old

jul

gammel

gled elig

John Lennon, som har laget denne melodien, har spilt gitar og sunget i The Beatles. Finn ut hvem som spilte i dette bandet, hvor de kom fra, og når de var populære. Let enten blant cd-er hjemme, i musikkbøker eller på Internett. Skriv ned svarene, og sammenlikn med de andre i klassen.

b Hvem er Yoko Ono som står som komponist sammen med John Lennon? Søk på Internett og finn ut hvor hun kommer fra, og hva hun gjør nå.

23


Grevling i taket

Tekst og melodi: Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen © Norsk Musikforlag A/S, Oslo

3

Goddagen lille grevling du, det der var ikke smart! Du skulle tenkt på slike ting i sted. Å havne langt der oppe i et tak er ganske rart, og særlig når du drev og grov deg ned. Vi har en grevling i taket …

24


4

Sü opp blir ned og ned blir opp, og foran det blir bak. Og tran blir brus og metemark blir lyn. Du grov deg ned i gulvet ditt og havnet i vürt tak. En svimmel grevling er et sjeldent syn. Vi har en grevling i taket ‌

Besifring for akkordinstrumenter Vers

G / |G / | C / | C / | D7 / |D7 / |G / |G / | G / |G / |C / |C / |D7 / |D7 / | G / |G / || Refreng

G / |G / |A7 / |A7 / |G / |G / |D7 / |D7 / | G / |G7 / |C / |C / |G / |D7 / | G / |G / || 25


Spillestemmer – refreng

Bb-instrumenter – refreng

Visste du at … • grevlingen kan veie bortimot 22 kg. • det fins albinogrevlinger. De er nesten hvite. • grevlingene bruker halekjertlene til å duftmerke hverandre. Slik gjenkjenner de hverandre. • grevlingen er altetende og spiser både fugler, krypdyr, pattedyr, fisk og insekter. 26


Everybody loves Saturday night

Fra Sierra Leone

fero Sato deh Nigeri o r a w o a nsk: Nob Fransk : Tou t le m onde aime samedi soir k : s Y i e d d er eyn Jid er ho t lib s habbes bay nakht lu Kinesi uan li pai h i Russisk: Vs s n s e k r : Re n ie m n ravits a subbota vietcheram i Japan yo bi gasuk o s d k i s k k k : o e : K j D s m a e a re d zhdi m T a rad sabuto vietcher 27


Spillestemmer for Bb-instrument

LĂŚr stemmene utenat!

Spillestemmer for Eb-instrumenter

LĂŚr stemmene utenat!

13

28

Lag rytmestemmer dere syns passer til sangen.


14 a

Hvilke land tror du disse hodeplaggene hører hjemme i? Skriv det inn i arbeidsboka di.

1 Nigeria

5 Russland

2 Fr ankr ike

3 Israel

6 USA

4 Kina

D B A B E C

F

b Få tak i eller lag slike hodeplagg og bruk dem under en framføring.

Visste du at … • •

den kinesiske muren er ca. 4000 km lang. Den ble antakelig påbegynt ca. 300 år e.Kr., men er hovedsakelig fra 1400-tallet. firedelsnoten varer like lenge som to åttedelsnoter. 29

Musikkisum 5 Elevbok  

Musikkisum 5 Elevbok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you