Page 1

Tove Dahl Solbu

Morten Sæther

M U S I KK I S U M

4

Elevbok

Bokmål


Tove Dahl Solbu

Morten Sæther

MUSIKKISUM 4 Elevbok Bokmål

J.W. Cappelens Forlag AS


In Vi musiserer

d l o h n Puff, den lille dragen

5

side

Kom, rekk meg hånden

side

14

Petters bursdagsvise

side

23

Singing all together

side

30

A let a go go

side

37

Dikt blir musikk

side

2

43

16

SAH!

9

18

side

Hvis du ser en krokodille

side

26

Fløytelåt

side

32

Sugerhill gang

side

side

Akte, gòòkte, golme

Arirang

side

Festcalypso

38

Skrotmusikk

side

45

side

27

Hoangho

side

34

Vi komponerer

Fred over alle på jorden

Anne syng til månen

side

48

20

side

Sjå sola, du Ola

side

28

Faidoli

side

36

Tegneserie-fabel

side Fullfør melodien

12

side

40

Finn kontrastene

side

49


Yoghurtgitar og elektrikerbasun

50

side

Hvor i all verden?

55

side

Lytt til Áøytene

side

60

Alfabetet

side

65 68

Tonelek med terningkast

side

side Hvor i Europa?

56

side

Malaika

side

62

Det klinger så herlig

side

66

Hvilken sang er dette?

Sirkus

side

Vi lytter

73

Opus nummer Zoo

side

70

51

Lytt og gjett

side

58

Mozart, hvem er det?

side

63

Miks

Bakgårdskatter

side

53

De Lillos

side

59

Kom, mai du skjønne, milde

side

64

Hva står det her?

side

67

Ekornet og skogens farer

side

71

Vi spiller blokkÁøyte

side

74 3


© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2006 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lover eller avtaler kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Musikkisum følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget musikk og er laget til bruk på grunnskolens barnetrinn. Illustrasjoner: Anna Fiske Omslagsdesign: Lene Jacobsen Øvrige illustrasjoner: AllOverPress: Bruno Barbey/Magnum s. 55nm, Davis Alan Harvey s. 55nh. Solveig Lid Ball s. 26. Mauritius Images Sverige s. 55nv. Samfoto: Dimola s. 55øv, Kerstin Mertens s. 55øh. Scanpix: Corbis s. 17, Knut Utler s. 26, AP s. 38, Corbis/Arcivo Iconografico s. 63, Jan Petter Lynau s. 59, Mats Andersson s. 62. Væring: C. Skredsvig s. 33 Forlagsredaktør: Ingar Ebbestad Grafisk formgiving: Capella Media AS, Susanne Kittelsen Trykk/innbinding: Merkur Trykk AS, 2006 ISBN-13: 978-82-02-25175-8 ISBN-10: 82-02-25175-3 www.cappelen.no http://musikkisum.cappelen.no

4


V i mu

s i s

r e r e

Puff, den lille dragen G

#

³ žH ž

ž Puff,

Am

G

si - denav

C

É

dra - gen

Em

de

sto - re

ž

ž

Puff,

den

lil

D

ž ž ž ž ma - gisk dyr

fra

-

ž

É

le

dra

G

Em

ž ž

bor

i

hav

et

i

et

ž

og

gen

A7

i

ved

U

frem - med

land.

G

ž

ž

lyk - ke - lig

og

ž D7

gut - tens fan - ta

É

ž

fri,

et

G

H ž ž ž ž ž ž ž ž e - ven - tyr

vann

ž

ž

ž

fjernt

ž

É

ž

D

C

-

É

A7

Hm

ž

G

É

É

ž ž ž ž ž

G

Am

ž

den lil - le

ž ž ž ž 

Hm

 U -

si.

- si.

Tekst: Leonard Lipton. Melodi: Peter Yarrow. Norsk tekst: PhilipKruse Š 1963 (renewed) Pepamar Music & Honalee Melodies. Trykt med tillatelse av Warner/Chappell Music Scandinavia AB/Notfabriken Music Publishing AB

5


Puff, den lille dragen, bor i et vann ved siden av de store hav i et fjernt og fremmed land. Puff, den lille dragen, lykkelig og fri, et magisk dyr fra eventyr i guttens fantasi. Sammen har de krysset hvert hav fra syd til nord. Konger og prinsesser har dem ofte ved sitt bord. Tyver og pirater rørte aldri dem. Man ferdes trygt og uten frykt med Puff som følgesvenn. Puff, den lille … Drager lever evig mens gutter blir til menn, og evnen til å drømme blir av mange lagt igjen. Lenge ventet Puff før han skjønte det var slutt, for ingen kom, den trolldom som de hadde, var nå brutt. Puff, den lille … Der stod han ved stranden med tårer på sitt kinn, hans såre brøl ble kun besvart av nattens kalde vind. Han tittet bort på veien, så la han seg på svøm, og dukker sikkert opp igjen i andre gutters drøm. Puff, den lille …

6


Puff, the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee. Little Jackie Paper loved that rascal Puff, and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff! Engelske ord autumn = høst frolicked = boltret rascal = skurk

1a

Lag en rytme som du kan spille til sangen Klapp rytmen til denne teksten mange ganger etter hverandre: Puff den lille dragen / Puff den lille dragen

b Lag ditt eget ostinat. Finn en rytme i sangteksten som du kan gjenta nĂĽr dere synger.

Ostinat er en fast rytme som kommer mange ganger etter hverandre.

7


2 Tegn din egen fantasidrage. Bestem om den skal se glad, trist, sint eller morsom ut.

8


Festcalypso

A C

H  ž

ž ž ž ž ž

ž

En

fest

-

ca - lyp

-

so

G7

ž -

 ž

ž -

ž

ca - Iyp

C

fest

ž ž ž ž ž

ž

kan

al

-

le

dan

-

se.

En

C

 ž fest

Dm

ž

ca - Iyp

ž

ž

-

so

ž

ž

ž

ž

det

er

gøy.

H ž

³

ž

En

Dm

ž

ž

ž

ž

ž

-

so

der

får

man

G7

ž

ž

sjan

-

ž

ž se

til

C

 ž

ž

ž

ž

å

stem

-

ž

ž

ning - en

ž him

ž -

ž

ž

³

mel - høy.

Tekst og melodi: Thord Gummesson. Norsk tekst: Lis Ellum © 1990 Warner/Chappell Music Scandinavia AB Trykt med tillatelse av Notfabriken Music Publishing AB

9


B

 H ž En

C

Dm

 É

fest, det er

fest,

kjem - pe

-

gø ,

det

er

ž

ž ž ž kjem - pe

-

gøy,

En fest-calypso med hele kroppen. En fest-calypso fra topp til tĂĽ. En fest-calypso, ja det er toppen. Ja, bare dans det du ďŹ nner pĂĽ.

Calypso er en type musikk som det er vanlig ĂĽ danse til i Latin-Amerika.

H � ³ ž ž ž ž ž

fest, det er

kjem - pe - gøy,

G7

En fest-calypso, en fest’lig greie. En fest-calypso er ürets hit. En fest-calypso gjør ingen leie. Og lüta den blir du ikke kvitt!

10

en

Dm

ž ž

C

³ H ž ž ž ž ž É ž ž

É ž ž

C

G7

ž en

É fest,

en

C

ž ž det

er

É gøy.

Âł


Rytmeostinat 1

44 œj ˙ En

2

3

44 ‰ 4 ‰ 4

œ

œ

œ œ œ

fest

det

er

˙

œ

œ

˙

fest

det

er

fest

kjem - pe

..

œ

œ

..

det

er

œ -

gøy

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ..

Al - le dan-ser, al - le dan-ser,

al - le dan - ser, al - le dan - ser.

Du kan ved hjelp av tekstene i sangen lage en calypso som dere kan danse til.

3

Øv på å klappe rytmene i eksempel 1, 2 og 3 ved å lese teksten på samme måte som du synger den i sangen. Eksempel 3 klapper du jevnt mens du leser: alle danser, alle danser.

Sammen med to andre elever kan dere øve på å klappe hver deres rytme. Klapp dem samtidig.

Prøv ut rytmene ved bruk av rytmeinstrumenter.

4

Lag en dans. Calypso kan danses som rekkedans. Her er det lov å vrikke på rumpa! Den som går først i rekka finner på bevegelser som de andre hermer. Skriv ned eller tegn bevegelsene dere finner på.

11


Fred over alle pĂĽ jorden C

G/H

 ž

ž ž ž

Fred

o - ver

al

G

F

 U

ž

vĂĽrt.

MĂĽt

F

 ž den

-

ž ž

É

le

jor

-

D9

ž ž ž som

ž ž

ar - bei - der

pĂĽ

-

ž

ž

ž

te

det

all

den,

4

G7

F

É

� ž

hĂĽrdt,

gi

Fred over alle i landet. Fred over oss i vĂĽr by MĂĽtte den alltid gi hus til dem som gir andre ly. Fred over oss her i hjemmet. Fred over naboen vĂĽr. MĂĽtte en fredelig nabo vĂŚre i fred hvor han gĂĽr.

D9

ž ž ž

ž

É

1,2,3

Fred over alle pĂĽ jorden. Fred over arbeidet vĂĽrt. MĂĽtte det alltid ernĂŚre dem som arbeider hĂĽrdt.

12

Am

fred

ž

ž

tid

er

o - ver

ar

ž ž -

bei - det

C/E

É

-

nĂŚ

ž -

G7

ž ž ž

ž

re

C

ž ž

É

oss det dag - li - ge

brød.

Fred over barnet i vogga, og over den som skal dø. Mütte vür jord bli oss vennlig og gi oss det daglige brød. Tekst: Bertolt Brecht Melodi: Elever ved Åsveien skole Arr.: Olav SelnÌs Norsk tekst: Georg Johannesen Š Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1964

Â?


Spillestemme Spill denne melodien pü blokkøyte eller stavspill.

 É

É

É

É

É

É

U

É

É

C

C

H

H

A

A

G

F

F

1,2,3

4

 É

É

É

É

É

ž

ž

 É

É

U

E

E

F

A

G

A

H

F

F

E

Den passer godt som 2. stemme til sangen. Spiller du trompet eller klarinett, kan du spille disse notene:

## 4 Ë™ & 4 &

##

Ë™

Ë™

Ë™

Ë™

Ë™

1,2,3

Ë™

Ë™

Ë™

w

Ë™

Ë™

4

Ë™

Ë™

Ĺ“

Ĺ“

.. Ë™

Ë™

w

5

Les diktet høyt for deg selv noen ganger. Noen elever kan lese diktet mens andre nynner melodien.

6

Lag ditt eget vers om fred. Bruk samme rim og rytme som i de andre versene du har lÌrt. Fred over ‌

13


Kom, rekk meg hünden  G  É

D/F

rekk

É

vi

ž

Det

glel

C

D7/C

É

ž

Det

H ž

ž

glel

gĂĽr

G

É

vi

-

der

ž

ž

sam - men,

ž

ž

me - re

H ž ž der

li

har

langt

ž

ž

É

kan

vi

mĂĽ

-

ž

ž

enn

du

B dim

H/D

ž

U

ĂĽ

gĂĽ.

D

-

É

U

let

nĂĽ.É kan

-

Em

É

U

skje

tror.

Am7

D7

G

É

U

gen

jord

ž

ž

ž

É

vet

pĂĽ

vĂĽr

e

Kom, rekk meg hünden, vi har langt ü gü. Nür vi gür sammen, kan vi mület nü. Det gjelder mer enn du kanskje tror. Det gjelder livet pü vür egen jord. Vi mü gü sammen, det er alt vi vet. Da heter veien vür: rettferdighet. Kom, rekk meg hünden, vi vil dele alt og reise opp igjen det liv som falt! Tekst: Eivind Skeie. Melodi: Sigvald Tveit Š Norsk Musikforlag A/S, Oslo

14

ž

A7

A

G/H

-

ž

Em7

D

ž )

C

ž

hĂĽn - den,

G/H

 Am Émeg

D7/C

NĂĽrH ž ž

ž

Kom,-


Spillestemme

  U

U

U

U

U

U

U

U

G

A

H

C

C

H

A

A U C

7a

U

U

U

U

A

H

H

C

U

U

U

G

A

G

Lag et fredsdikt på fire linjer. Ta med disse ordene:

fred

frihet

gutter

verden store

venner

jenter

små

b Framfør diktene og syng Kom, rekk meg hånden. 15


Arirang Trad. Korea

3 &4 . œ A

-

j œ œ œ

œ.

ri - rang

A

j œ œ œ

& œ. A

-

ri - rang

œ

œ

Na

rul

beo

j œ œ œ

& œ. sib

ri

do

-

œ

œ œ œ œ

˙.

ri - rang

a

ra

yo

œ œ œ œ œ œ ko

& ˙

-

j œ œ œ

go - e

ro

œ. neom

-

ri

j œ œ

˙.

ea

da

kan

œ

œ

œ

œ œ œ œ

ri

go

ka

si

œ œ œ œ œ œ mot

ka

seo

œ.

neu

nim

-

j œ œ

bal - boung

nan

˙. eun

˙. da

Denne sangen kommer fra Korea. Finn Korea på et kart over Asia. Arirang er en sang som de fleste barn i Korea kjenner. Den handler om et vakkert fjell og om en som lengter etter å komme dit.

8a

Hvis du kan litt noter, kan du finne alle de forskjellige tonene i sangen. Skriv dem her: C

D

& w

w

Det er nok å tegne en runding, enten på linje eller i mellomrom. Hvor mange toner fant du? 16


b

Finn et stavspill. Legg på de tonene du fant. Lag spillestemmer som passer til sangen.

En pentaton melodi har fem toner.

9

C

&

D

E

F

G

A

H

C

œ œ œ œ œ œ œ œ

Mal eller tegn et bilde. Vis bildet mens dere synger sangen. 17


Akte, gòòkte, golme C

 ž

ž

ž

Ak - te

ž

ž

gook - te

ž

gol

-

me

ž

ž

ž

daa - te

G7

stoer - re

ž

tjoel

-

ž

ž

njiel - je

 ž

ž

tjijh - te

ž

ž

vijh - te

ž

govh

ž

-

te

ž

gaeks - te

ž

ž

ukt

ž

aah - kan

sie

ž

ž

stoer - re

ž

ž

ž

ž -

ž

aajj - an

stoer - re

C

 ž -

ž

ž

kie

truh

-

ž

ž

kieh

bueh

ž -

kie

ž

ž

b—— -

ti

ž

krovh

ž

G7

ž

-

te

ž

ž

guk

-

ž

Gåal - jo

sie

ž -

Dette er en sørsamisk telleregle. Regla passer fint til melodien «Å, jeg vet en seter».

18

me

C

 ž

luh

ž

ž

Sørsamisk:

Norsk tekst:

Akte, gòòkte, golme daate stoerre tjoelme

En, to, tre her er en stor knute

sti!


njielje, vijhte, govhte aahkan stoerre krovhte

fire, fem, seks bestemors store gryte

tjijhte, gaekste, uktsie aajjan stoerre guksie

sju, åtte, ni bestefars store drikkekar

luhkie truhkieh buehkie bòòti

ti store bukker stanga de ti bollene på bordet!

Gåaljosti!

10

Tell til 10 på samisk Akte, gòòkte …

11 a

Les regla uten at du sier tallordene. Spill i stedet for å telle.

b Finn fram ti ulike instrumenter. Bestem hvilket som skal være en, to, tre osv.

c Les regla i kor og spill på instrumentene i stedet for å telle.

19


Anne syng til mĂĽnen C

 ž ž Mil - li

C

 ž fint

ž ž ž ž )

Am

o - nar stjer - ner

smĂĽ,

-

sjĂĽ

nĂĽr

C

eg

ž og

god

nĂĽr

han

Dm

kan

ligg

ĂĽt

fĂĽ

rei

ž ž ) -

te

pĂĽ.

-

se

ž vil

ly

-

se

gra - der

ž

dit.

bort

i

vil

Â?

É

li - ke

ž

Han

er

G7

hit,

G7

ž

Eg

G7

ž žH ž ž

ž

er sĂĽ

³ ž ž

ž

Dm

Dm

ž

blĂĽ

žž

H ž ž ³ ž ž

H ž ž

ž

Â?

G7

kul - den au - kar

A7

ž

det

og

ik - kje

ž žH ž

i

ž žH ž ž

Am

C

him - me - len

om

mĂĽ - ne

ž

ž žH ž ž

spø - rje mü - nen

H ž ž ž

kvel - den kjem

ein

É

Dm

Am

ž ž ) ž ž

sik - kert snill

og

G7

ž žH ž ž

ž ž

Am

C

 ž )ž ž

Âł

ž

H H ž ž ž ž

H ž ž ü

Dm

ž og

C

ž )

É

som - ma - ren.

Tekst: Toby Johansson/Halldis Moren Vesaas. Melodi: Toby Johansson

20


Millionar stjerner smĂĽ, og ein mĂĽne i det blĂĽ er sĂĽ ďŹ nt og sjĂĽ nĂĽr kvelden kjem og kulden aukar pĂĽ. Eg vil spørje mĂĽnen om eg ikkje kan fĂĽ reise dit. Han er sikkert snill og god nĂĽr han vil lyse like hit, Og himmelen ligg ĂĽtte grader bort i sommaren. Eg tar varme klede pĂĽ, sokkar smĂĽ og vottar blĂĽ. Og den ďŹ ne jakka som eg fekk av farfar tar eg pĂĽ. Og sĂĽ bed eg mĂĽnen At han jagar bort kvar vintersky Og lar sola sleppe fram sĂĽ det blir sommar snart pĂĽ ny, og sommaren ligg ĂĽtte grader bort i himmelen.

Müne- og stjernemusikk Med stavspill, triangel og andre ting som klinger kan du lage musikk. Dette kan du spille før sangen begynner!

 Â?

Â?

 É

É

C

C

É

É

A

A

É

É

D

D

É

Â?

Â?G

C D E F G A H C D

21


12 a

Hva tenker du på når du ser stjerner og månen på himmelen? Skriv alle ord du kommer på: …………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………….

b De ordene du kommer på, kan du lage rytme med. Bytt rekkefølge og finn en god måte å lese dem høyt på: …………………………………………………………. …………………………………………………………..

c Lek med tonene: C A D G og spill dem i samme rytme som du leser ordene

G

A

C

D

 Det du lager kan du spille som forspill til sangen. Skriv opp det du lagde, så husker du det!

22


Petters bursdagsvise F

 A 

SĂĽ

syn - ger

øns - ker ham

vi

for

til

Pet - ter

Iyk - ke

ž

 A ž ž ž ž vÌrt vel - dig

F

pĂĽ

-

somt

med

G

Lž ž ž ž

 A ž ž ž ž lek

-

te

pent

og

pyn - te - lig

F

 A ž Takk

ž ž

ž

for

vi

at

C7

A ž ž ž ž Takk for

at

vi

i

ž var

ž ž ž gür

i - gjen,

og

det - te

gla - de

³ H ž

he - ders - dag.

C

A

ž ž ž ž

ž

al - le

og

ž

ž ž ž ž sto - re

³ H ž

lag

F

hans

ž ž

mor

ž

ž ž ž ž ž ž

ž ž ž ž

 A ž ž ž ž

har

ž

ž ž ž ž

H ž

C7

sø - te

Det

P ž

Âł

smĂĽ

som

C7

ž

nĂĽ

ž ž skal

til

ž

ž

ĂĽ

gĂĽ.

Â?

C

ž ž her

og

ž

ž takk

ž ž

ž

for

vi

at

É kom.

F

ž ž ž

ž

ž

hipp - skvir - re - vipp - bom

-

Âł

bom.

Melodi: Küre Siem. Tekst: Alf Prøysen Š 1996/1997 Norsk Musikforlag A/S, Oslo

Først ønsker vi at Petter en trekkoppbil mĂĽ fĂĽ, istedenfor den bilen som vi kjørt’ i stykker nĂĽ. SĂĽ hĂĽper vi at han ďŹ nner ballen sin igjen. Den spratt visst opp i suppa da vi drev og lekte me’n. Takk for at vi var her ‌ 23


Ja, hipp hurra for Petter, det synger vi i kor, for alle har vi likt oss, så nær som vesle Tor. Da han sku’være blindebukk, så butta’n mot et bord og tok med seg presangen sin og furta hjem til mor. Takk for at vi var her … Så takker vi for maten som her har vært å få, især for den med pultost og spekepølse på. Og bløtekaka var lekker især da Petter datt og fikk den over hue så det så ut som en hatt. Takk for at vi var her … Ja, lenge leve Petter, vi ønsker han vil få en like morsom bursdag til neste år som nå, med like mye boller og jordbærbrus og is og med de samme gjestene som nå, naturligvis. Takk for at vi var her …

24


Spillestemmer C

Stavspill:

G

 UU

U U

F

C

Disse to klangene passer som spillestemmer til sangen. Du kan spille klangen alene med to køller, eller dere kan spille sammen to og to. Begynn slik:

& œœ

Så må du bytte til:

œ œ & œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

Øv deg på å høre når du må bytte klang.

13 a

Lag et forspill til sangen. Til selve sangen passer det fint med tromme. Rytmen skal gjøre sangen enda morsommere. Som tromme kan du bruke plastbøtte, spann o.l.

b Lag en framføring av sangen. Noen kan være solister og synge et vers hver. Noen kan ha ansvar for spillestemmene. Flest mulig synger refrenget.

c Finn på bevegelser og dramatisering som passer til teksten. Bruk gjerne morsomme hatter og ballonger osv.

25


SAH! Kouame Sereba er en afrikansk musiker som kommer fra Elfenbenskysten. Nå bor han her i Norge. I mange land i Afrika snakker de ikke om å spille, danse, synge, fortelle – nei, der har de ett ord som dekker alt sammen! I Elfenbenskysten heter det ordet«Sah». Så nå skjønner du hva overskriften betyr. Denne munnharpen kalles en do-do.

Trommen kalles djembe.

Sangen som Kouame Sereba synger, lærer du best ved å høre. Når dere kan sangen godt, kan dere tenke dere at dere sitter i mørket i en stor skog. Syng sangen om igjen og om igjen, men stadig litt svakere. En gruppe kan synge ho nafi ho. En annen gruppe ja jo ja. Husk å klappe, dere må bli kvitt så mange mygg som mulig!

14 a

Lytt til djemben og spill med. Det er mange ting rundt deg som kan være rytmeinstrumenter.

b Ut på gulvet og dans! Du trenger ikke så stor plass, men hele kroppen må være med: hendene, armene, hodet, skuldrene, magen, rompa og beina. 26


Hvis du ser en krokodille 1

Hvis du ser en krokodille i dit badekar, ska’ du ikke være bange, for den er så rar, men ta’ og gi’ den en kop kaffe og en go’ cigar!

2

Hvis der sidder en gorilla i dit cykelskur, ska’ du bare ta’ det roligt, den bli’r ikke sur, når den får et par bananer og en cykeltur. 3

Hvis der ligger en løve på dit skrivebord, ska’ du ikke løbe ut å si’ det te’ din mor. Når du klapper den på ryggen, gør den ikke spor. Tekst og melodi: Jørgen Sørensen © 1970 Edition Wilhelm Hansen AS, København

15 a

Lag et vers om en kamel. Tegn kamelen. Hvis du …

b Finn noen rytmeinstrumenter du kan spille på til verset ditt. 27


Sjå sola, du Ola  ž

ž

Sjå

ž

 ž lys

so

-

ner

-

ž

ž

ž

la,

du

O

ž

ž

bak

vo

ž -

la,

-

ž

ž

la,

sjå

ž ž det

ž

må - nen,

ž

ž

blir

ž

an

-

ne

ž

É

du

Per!

ž

É

slags

ver.

ž Det

Arr. Erling Bisgaard © Norsk Musikforlag A/S, Oslo

Sjå sola, du Ola går i 3-takt. Da teller vi til tre i hver takt. Vi deler inn taktene ved å sette taktstreker. I notene til sangen mangler det taktstreker. Dem kan du lage.

16

3

Øv deg på å være dirigent. Når du dirigerer ned 3-takt, beveger du armen slik du ser på tegningen.

opp 2 1

Si disse ordene mens du dirigerer:

bort

Ned-bort-opp, ned-bort-opp eller tung-lett-lett, tung-lett-lett.

Prøv disse ordene også: sto-re-bror ep-le-slang val-nøt-ter ku-rum-pe

28

Skala er et italiensk ord som betyr trapp.


17 a

Hvilke ord passer her?

b Finn på noen selv, skriv og tegn i de tomme rutene.

18

Se på notene til sangen. På notelinjene nedenfor skriver du første note i hver takt. Da får du etter hvert en lang rekke med noter som står etter hverandre nedover. En slik rekke kaller vi en skala. Den første noten er C, og den siste noten er C.

 29


Singing all together E  D � � ½  ž ž ž ž ž ž ž Sing - ingž ž

Â? Â?ž ž

Â? Â?

all to - geth - er,

ž ž

Â? Â?

� ž ž ž ž ž ž É girl and

A7

boy.

bo - dy sing-ing a

E

É

Â?

song,

A7

ž ž ž ž ž all

day

long,

Lž

ž ž eve - ry

-

30

ž ž ž ž eve - ry - bo - dy

D

ž

bo - dy

ž ž ž sing all day

Singing all together, singing just for joy. Singing all together, every girl and boy. Everybody singing a song, everybody singing a song, everybody sing all day long, everybody sing all day long. Hva handler denne sangen om?

Eve - ry - bo - dy

D

ž ž ž ž ž ž ž Lž ž ž ž ž -

joy.

D

eve - ry

eve - ry

Â?

ž ž É just for

A7

E

sing

D

sing - ing

½ ž ž ž ž ž

sing - ing a song,to - geth - er,

E

Sing - ingall

A7

É long.

Â?


Vi synger komp De to stemmene under kan du synge eller spille samtidig som noen andre synger sangen på vanlig måte. 1

:/:Pom pom pom pom :/:

2

:/:Sing your song :/:

19 a

Når du synger sangen kan du spille disse tonene på gitarstrengene:

E A D G H E

4 | D /// | E ///| A /// | D ///| 4

C D E F G A H C

b Du kan også spille det samme på piano eller stavspill. Spill hver tone fire ganger før du skifter tone. 31

Musikkisum 4 Elevbok  

Musikkisum 4 Elevbok