Ledelse som setter spor utdrag

Page 1

Michael Fullan

Ledelse som setter spor - Etterlat alltid dine medarbeidere i lĂŚring


Michael Fullan

Ledelse som setter spor

Etterlat alltid dine medarbeidere i lĂŚring Oversatt av Synne Victoria Guldahl, Tone Guldahl og Omar Mekki

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 3

27.04.17 10.34


© CAPPELEN DAMM AS 2017 © 2017, Indelible Leadership by Michael Fullan. “All rights reserved. This translation published under license by Corwin, a SAGE publishing Company.” ISBN 978-82-02-55023-3 1. utgave, 1. opplag 2017 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Lene Nyheim, Bardus Design Sats: Laboremus Oslo AS Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2017 www.cda.no akademisk@cappelendamm.no

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 4

27.04.17 10.34


Kommentarer til Ledelse som setter spor «Rekkevidden av Michael Fullans ideer har ingen grenser. Han viser hvordan ledere kan skape vei til varig forbedring. Som vanlig identifiserer han et kritisk problem som vi burde ha visst om – enhver leder forlater sin post på et tidspunkt, og dersom for mye avhenger av lederen, blir muligheten for kontinuitet svært begrenset. Lær hvordan du i dag kan påvirke kraftig på en måte som setter tydelige spor og viser vei for fremtiden.» Avis Glaze – Educ-Quest International «Det er få som har en bredere og dypere innsikt enn Michael Fullan når det kommer til lederutvikling i dagens turbulente skolemiljøer. At elevene selv er en viktig endringskraft som i dag er oversett, og at de ekte ledelsesferdighetene som trengs i dag, kan læres, er bare to av Fullans betimelige innsikter i Ledelse som setter spor.» Peter Senge – MIT and Academy for Systemic Change «Denne boken er en enestående, tydelig og presis guide for skole­ ledere som ønsker å gjøre en reell forskjell i utfordrende tider. Fullan er en mester!» Tony Wagner, forfatter av The Global Achievement Gap og Creating Innovators

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 5

27.04.17 10.34


«Ledelse som setter spor utfordrer og veileder ledere i å hjelpe elever og lærere til dyp læring. Fullan har vist hvorfor nytt lederskap er kritisk i vår tid, og – enda viktigere – han avdekker hvordan det ser ut i praksis. Les boken og gå enda dypere i lederskapet ditt!» Laura Schwalm, seniorpartner i California Education Partners «Ledelse som setter spor er helt enkelt fantastisk! Fullans bok stiller til rådighet et eksepsjonelt rammeverk for handling i den komplekse tiden vi lever i. Boken inneholder verktøy, massevis av gullkorn, overraskende innsikter og tankevekkende utfordringer. Jeg tok meg selv i å sette disse ideene ut i praksis umiddelbart. Som den erfarne rådgiveren på transformerende lederskap Fullan er, har han allerede sørget for å etterlate denne leseren i læring.» Mike East, leder, K-12 Education, IBM Canada Ltd.

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 6

27.04.17 10.34


Innhold Kommentarer til Ledelse som setter spor.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Forord. . . ............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Om forfatteren.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Norsk forord. . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Forfatterens notater – Dybdeledelse: å håndtere seks sterke spenningsfelt........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1 Moralsk imperativ og oppløftende lederskap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 Å mestre innhold og prosess.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 Å lede og å lære i like stort omfang. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4 Å se elever som endringsagenter og protesjeer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5 Å mate og å bli matet av systemet.. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6 Å være både en viktig og en unnværlig aktør.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Takk. . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Referanser.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

7

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 7

27.04.17 10.34


Forord Dagens ledere og kommende ledere står overfor to trusler. Kravene som pålegges dem, er mangfoldige, usammenhengende, nådeløse og kaotiske. Og rådene de får – fra sjefer, bøker, arbeidsseminarer, jobbeskrivelser og rådgivere – er en kombinasjon av halvsannheter, utydelige generaliseringer, oppstykkede løsninger og improviserte ideer. Allikevel har det aldri tidligere vært større behov for gode lederes bidrag. Ledelse som setter spor er et begrep jeg bruker vekselvis med dybdeledelse: Ledere som bevisst fokuserer på dyp endring, og gjør dette ved å engasjere andre ledere på alle nivåer i systemet, og som dermed bygger kapasitet for i dag og for fremtiden. Dersom slike ledere lærer hver dag og hjelper andre med å lære å lære, vet de at når tiden kommer for å forlate et ledelsesoppdrag, vil de alltid etterlate medarbeidere i læring. Vi trenger dyp ledelse for å oppnå dype læringsresultater. De dype læringsprestasjonene er det vi nå kaller de globale kompetansene eller «the 6 Cs» (de seks kompetansene): character (karakterstyrke), citizenship (medborgerskap), collaboration (samhandling), communication (kommunikasjon), creativity (kreativitet) og critical thinking (kritisk tenking). Spørsmålet jeg forsøker å finne et svar på i denne boken, er hva slags lederegenskaper som vil befordre disse kvalitetene i hele systemet. (Vi dropper diskusjonen rundt de globale kompetansene nå; mine lederkvaliteter vil være verdifulle for en hvilken som helst læringsprestasjon.)

9

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 9

27.04.17 10.34


forord

Målet mitt er å utlede ledelseskunnskap og ferdigheter til et sett kjennetegn som er forståelige, overkommelige og gjensidig forsterkende, og som gir synergieffekter. De lederferdighetene jeg identifiserer, kan læres og utvikles hos andre som ledere som setter spor, jobber sammen med. Ledelse som setter spor, betyr ledelse som er varig, holdbar, og umulig å glemme eller å utslette. For å få til dette må du gå i dybden – veldig dypt, og du må få med deg mange (og noen ganger, som vi kommer til å se senere, må du la andre ta deg ned i dybden). Du må alltid være både innovativ og konsoliderende – noe som senere gir både fleksibilitet og stabilitet. For at dette skal være mulig, må du mestre noen få ferdigheter som du kan konsentrere deg om, og som forsterker hverandre gjennom bruk. Etter hvert som du anvender dem, vil ideer og praksis i økende grad bli allemannseie. For tiden er det flere strømninger som virker sammen, og som stimulerer den dype endringsagendaen. Det er umulig å opprettholde status quo, delvis på grunn av de dramatiske endringene som skjer i verden, men også fordi tradisjonell undervisning ikke lenger er relevant eller engasjerende. Disse kreftene kaller på ledere som stimulerer og responderer på ungdommers tendens til å ville bryte ut av tradisjonell undervisning og heller fordype seg i lidenskapelig læring som gir dem muligheter for å leve mer interessante og produktive liv – særlig når det gjelder menneskers naturlige tendens til å skape noe verdifullt for seg selv og for menneskeheten. Å hjelpe menneskeheten er et naturlig evolusjonært instinkt. Det unnlater å vise seg hos noen individer og under noen forhold, men over tid vil det alltid være sterkt. En av hovedgrunnene til dette er at utdanning gir viktige bidrag til temaet medmenneskelighet. Slik kan ledere gjøre oss alle en tjeneste ved å avdekke og frigjøre vårt individuelle og sosiale potensial til å hjelpe oss selv, samtidig som vi hjelper menneskeheten. Dypt lederskap sørger for at dette skjer i dag, i morgen og, fra et evolusjonært perspektiv, for alltid.

10

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 10

27.04.17 10.34


forord

Jeg hevder ikke at alle de innovative idéene om utdanning i denne boken er helt nye, men det som er nytt, er at de implementeres i vanlige skoler i stadig større omfang, spesielt det nye fenomenet med elever som radikale end­rings­agen­ter. Det nye er noen nøkkelperspektiver på hvordan man skal lede denne dype endrings­trans­ formasjonen. Lederskapsmodellen kan ses som et sett av seks spenningsfelt som må håndteres. Hvordan kan ledere 1) kombinere moralsk imperativ og oppløftende lederskap, 2) mestre innhold og prosess, 3) lede og lære i like stort omfang, 4) se elever som end­rings­agen­ter, 5) mate og bli matet av systemet og 6) være både viktige og unnværlige aktører? Denne boken handler om å håndtere disse seks krevende spenningsfeltene. De påfølgende kapitlene vil fortelle deg om hvordan du skal lede i denne dynamiske verdenen.

11

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 11

27.04.17 10.34


Om forfatteren Michael Fullan, Order of Canada, er professor emeritus ved Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto. Han var spesialrådgiver innen utdanning for tidligere statsminister i Ontario, Dalton McGuinty fra 2003 til 2013, og han fungerer nå som én av fire rådgivere for statsminister Kathleen Wynne. Fullan har mottatt æresdoktorater fra University of Edinburgh, University of Leicester, Nipissing University, Duquesne University og Hong Kong Institute of Education. Han er konsulent for regjeringer og skolesystemer i mange land. Fullan har vunnet mange priser for sine mer enn tretti bøker, inkludert 2015 Grawemeyer Award in Education sammen med Andy Hargreaves for Professional Capital. Bøkene inkluderer bestselgere som Leading in a Culture of Change, The Six Secrets of Change, Change Leader, All Systems Go, Motion Leadership og The Principal: Three Keys to Maximizing Impact. Hans seneste bøker er Evaluating and Assessing Tools in the Digital Swamp (med Kathelyn Donnelly), Leadership; Key Competencies for Whole-System Change (med Lyle Kirtman), The New Meaning of Educational Change (5. utgave), Freedom to Change og Coherence (med Joanne Quinn). For å finne ut mer, besøk Fullans webside: www.michaelfullan.ca.

12

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 12

27.04.17 10.34


Norsk forord Michael Fullan er en av verdens mest kjente utdanningsforskere. Han har skrevet en rekke prisbelønnede bøker om skole- og systemutvikling, og han er en av arkitektene bak Ontarios utdanningssuksess. Han blir i dag brukt som rådgiver av utdanningsmyndigheter over hele verden. Fullan er også en kjent og anerkjent bidragsyter til skole- og systemutvikling i Norge, brukt flere ganger på utdanningskonferanser arrangert av Utdanningsdirektoratet, og blant annet omtalt slik (Utdanningsdirektoratet, 2015): Kanadierne professor Michael Fullan og dr. Avis Glaze er rådgivere for regjeringer verden over når det gjelder skoleutvikling og utdanningsreformer. De er opptatt av at alle nivåer i utdanningssystemet må jobbe sammen for å gjøre skolen god. De hevder at mange av tiltakene vi ofte tyr til nasjonalt og lokalt, ikke virker, og har konkrete forslag til hvordan vi kan bruke riktige og virkningsfulle strategier i skoleutviklingsarbeidet.

Fullan er en forsker som liker seg best når han er nær praksisfeltet; han forsker på praksis, skriver en bok – forsker videre og får nye kunnskaper og erfaringer – og skriver så en ny bok på grunnlag av sine nye erfaringene. Deretter danner de nye erfaringene grunnlag for den neste boken han skal skrive. Slik akkumulerer han forsk­ nings- og praksisbasert kunnskap om ledelse og endring. Derfor vil vi alltid finne tydelige spor av hans tidligere bøker i de nye han

13

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 13

27.04.17 10.34


norsk forord

skriver. Vi mener at dette er en av grunnene til at Fullans praktiskteoretiske tilnærming til skoleutvikling stadig er relevant. I denne boken bygger han bl.a. på et stort forsknings- og utviklingsprosjekt kalt «New Pedagogies For Deeper Learning» (NPDL), som involverer mer enn 700 skoler i åtte forskjellige land. I Indelible Leadership, som vi har oversatt som Ledelse som setter spor, utdyper Fullan hva han mener skal til for at ledere skal kunne bidra til dype og varige endringer i sine organisasjoner. Boken handler om hva ledere kan gjøre for å skape en skole der elevene beholder sitt engasjement og sin lidenskap for å lære til beste for sine omgivelser og menneskeheten. Han stiller mange gode spørsmål, og han gir leserne konkrete råd om hvordan de kan forholde seg til utfordringer de står overfor. Hva er egentlig dyp endring? Hva er «den nye pedagogikken» som har betydning for elever, lærere og foresatte? Hvilken type lederskap er nødvendig for å lykkes med dyp endring? Hvordan kan vi fremme forbedringer i hele systemet gjennom samlet innsats på alle nivåer? Dette er noen av spørsmålene han stiller, og som han forsøker å gi noen svar på i Ledelse som setter spor. Boken er strukturert rundt seks spenningsfelt som Fullan mener lederne må håndtere. Det første handler om hvordan ledere kan kombinere moralske imperativ på den ene siden og oppløftende lederskap på den andre. Det andre dreier seg om spenningen mellom innhold og prosess, mens det tredje viser til hvordan ledere må klare å finne balansen mellom egen læring og ledelse av andre. Å se elever snarere som end­rings­agen­ter enn som passive konsumenter av kunnskap skildres i det fjerde spenningsfeltet. Det femte omhandler spenningen mellom å mate og å bli matet av systemet. Til sist drøftes spenningen mellom at ledere på den ene siden må være viktige aktører i å drive utvikling på egen skole og samtidig må de bygge kompetanse og kapasitet slik at de selv blir overflødige i skolens videre drift og utvikling.

14

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 14

27.04.17 10.34


norsk forord

Vi mener at Fullans fokus på elevene som end­rings­agen­ter er særlig interessant og et tema som bør få større oppmerksomhet også i Norge. Fullan hevder at det ligger et stort og uforløst potensial i å trekke elevene mer aktivt med i reelle drøftinger om hva som skal være en god og relevant utdanning for dem. Han påpeker trender vi også ser i norsk skole, der elevenes motivasjon synker og kjedsomheten øker jo lenger opp i klassetrinnene de kommer. Det er spennende og interessant å se hvordan vi her i Norge kan bruke endringskraften i elevmassen mer produktivt enn vi gjør. Vi mener også at vi har et svært godt utgangspunkt for å lykkes med dette, fordi elevmedvirkning ikke er noe nytt i våre skoler. Et annet poeng som fascinerer oss, er hans beskrivelser av den gode lederen; som en klok balansekunstner som er mer opptatt av å stille spørsmål enn av å gi svar, som tør å sette i gang og drive arbeid gjennom både å slippe og å ta kontroll, som er sikker på at han må levere noe inn i systemet for å kunne få noe tilbake; hun som kan spasere ut gjennom døren og etterlate seg en arbeidsplass i fortsatt vekst og utvikling. Klarer du det, har du gjort en god lederjobb, sier Fullan. Vi er også begeistret for måten Fullan knytter utvikling i skolen til utvikling for den enkelte, for lokalsamfunnet og for menneskeheten. Vi er i en sektor som har stor potensiell innvirkningskraft på fremtiden; la oss bruke den til det beste. Tone Guldahl og Omar Mekki Stiftelsen IMTEC

15

106986 GRMAT Ledelse som setter spor 170101.indd 15

27.04.17 10.34