Page 29

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 27 av 996)

27

indre obj. direkte objekt som etter betydningen er nært knyttet til verbet; eks.: leve et rikt liv inf. infinitiv ink. inkoativt verb (uttrykker en endring, at noe begynner å bli slik) interj. interjeksjon intrans. intransitivt (kan ikke ha akkusativobjekt) istf. istedenfor, i stedet for it. italiensk jf. jevnfør jur. i juridisk bet. kelt. keltisk klass. klassisk (klassisk latin, 100 f.Kr.-14 e.Kr., også kalt gullalderlatin) koll. kollektiv(t) kollokv. kollokvialt (om folkelig dagligtale) komp. komparativ konj. konjunksjon konkr. i konkret betydning, konkret kons. konsonant kontr. kontrahert, sammentrukket kr. i kristen betydning, kristen term lat. latin m. masculinum, hankjønn m. med med. medisinsk medialt ordet viser til gresk medium; latin har ikke en egen verbform for å «gjøre noe i egen interesse», og det nærmeste vi kommer, er det refleksive: vaske seg. metonym. metonymi (retorisk talefigur der en istedenfor det ordet en mener, setter et ord det har innholdsmessig sammenheng med, f.eks. «gull» for «seier») mht. med hensyn til mil. i militært språk ml. mellom m.m. med mer mngl. mangler mots. motsatt, i motsetning til motsetn. motsetning myt. mytisk, mytologisk n. neutrum, intetkjønn ndfr. nedenfor neg. negativ(t) no. norsk nom. nominativ norr. norrønt o.a. og annet (andre) obj. objekt objektspred. objektspredikativ obl., se casus obl. o.fl. og flere o.l. og lignende o.m. og mer omkr. omkring omtr. omtrent

Latinsk ordbok  

Latin-norsk

Latinsk ordbok  

Latin-norsk