Klar Helse- og oppvekstfag (utdrag)

Page 1


AR KLAR Hilde Vikse Rhonda Helen Nes Lothe

AR KLAR Helse- og oppvekstfagInnhold Sykehjem................................................... 5 Barnehage........................................... 23 Apotek....................................................... 35 Yrker.............................................................. 43 HMS................................................................ 51 Nyttige ord.......................................... 63 Å være i jobb................................... 85KAPIT TEL 1

Sykehjem • Et sykehjem er en institusjon for

pasienter som trenger omsorg og pleie av helsepersonell.

• På et sykehjem jobber sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, og leger.

KAPIT TEL  1

5


ORD OG UT TRYKK

PÅ SYKEHJEMMET

Alarm En alarm er et lydsignal som forteller at pasienten trenger hjelp.

Avdeling En avdeling er et område for en gruppe beboere på sykehjemmet.

Bekken Et bekken er en beholder pasienten kan bruke til å tisse eller bæsje i.

6


Bind Et bind suger opp urin og utflod.

Bleie Ei bleie er et papirbind som suger opp urin og holder på avføring.

Blodtrykksapparat Et blodtrykksapparat er en maskin som måler blodtrykket til pasienten.

KAPIT TEL  1

7


ORD OG UT TRYKK

PÅ SYKEHJEMMET

Dekontaminator En dekontaminator er en maskin som vasker og desinfiserer utstyr ved å bruke høy temperatur.

Dosett En dosett er en beholder vi kan bruke til å sortere tabletter etter mengde og tidspunkt.

Dostol En dostol er en stol som plasseres over toalettet, eller med bekken under.

8


Febertermometer Et febertermometer er et instrument som måler kroppstemperaturen til pasienten.

Fothviler En fothviler er et møbel som pasienten hviler bena på.

Gebiss/ tannprotese Et gebiss / en tann­ protese er kunstige tenner som kan tas ut av munnen.

KAPIT TEL  1

9


ORD OG UT TRYKK

PÅ SYKEHJEMMET

Heis En heis er en maskin som kan løfte og flytte pasienten.

Høreapparat Et høreapparat er et lite apparat til å ha i øret for å høre bedre.

Journal En journal er en samling av informasjon om pasienten.

10


Lager Et lager er et rom hvor vi lagrer tøy og utstyr til stell .

Legemiddel Et legemiddel er en medisin.

Løftekladd En løftekladd er et tøystykke som brukes til å løfte og flytte pasienten.

KAPIT TEL  1

11


ORD OG UT TRYKK

PÅ SYKEHJEMMET

Mating Mating er å gi mat til pasienten med skje eller gaffel.

Matlaging Matlaging er å lage mat.

12


Medisinbeger Et medisinbeger er et lite plastglass som vi legger medisin i.

Medisinrom Et medisinrom er et rom hvor vi lagrer medisiner og utstyr.

Medisintralle En medisintralle er en tralle som vi bruker til oppbevaring og utdeling av medisiner.

KAPIT TEL  1

13


ORD OG UT TRYKK

PÅ SYKEHJEMMET

Mosing Mosing er å knuse maten slik at den blir lettere å tygge og svelge.

Oksygenapparat Et oksygenapparat er en maskin som gir oksygen til pasienten.

Pasientsmykke Et pasientsmykke er en trådløs alarm som pasienten har rundt halsen eller på hånden.

14


Personalrom Et personalrom er et sted hvor de ansatte får rapport og har møter og pauser.

Prekestol En prekestol er et gåstativ med hjul og støtte under armene.

Pussbekken Et pussbekken bruker vi til å samle opp spytt eller oppkast.

KAPIT TEL  1

15


ORD OG UT TRYKK

PÅ SYKEHJEMMET

Ren sone En ren sone er en del av skyllerommet hvor vi plasserer rent og desinfisert utstyr.

Rullator En rullator er et gåstativ med hjul og håndtak.

Rullestol En rullestol er en stol med hjul.

16


Seil Et seil brukes sammen med en heis for å løfte pasienten.

Sengehest En sengehest er et slags gjerde for å unngå at noen faller ut av senga.

Sengepost En sengepost er en avdeling på et sykehus.

KAPIT TEL  1

17


ORD OG UT TRYKK

PÅ SYKEHJEMMET

Servering Servering er å sette fram mat til pasienten.

Skjermbrett Et skjermbrett er en flyttbar vegg som skjermer pasienten for innsyn.

Skyllerom Et skyllerom er et rom hvor vi vasker utstyr, klær, urinflasker og bekken.

18


Stell Et stell er når vi tar vare på den personlige hygienen til pasienten.

Stetoskop Et stetoskop er et instrument for å høre hjerteslag og respirasjon hos pasienten.

Stikklaken Et stikklaken er et smalt laken som legges tvers over senga.

KAPIT TEL  1

19


ORD OG UT TRYKK

PÅ SYKEHJEMMET

Søsterhjelp En søsterhjelp er en bøyle over senga som pasienten kan gripe fatt i for å reise seg opp.

Uren sone En uren sone er en del av skyllerommet hvor vi plasserer skittent utstyr.

Urinflaske Ei urinflaske er ei flaske mannlige pasienter kan tisse i.

20


EGNE NOTATER

KAPIT TEL  1

21


On the job

CHAPTER 7

On the job contains information about what you need to know as an employee.

Norsk

Engelsk

Forklaring

Arbeidsgiver

Employer

An employer is one who pays someone a salary to do a job.

Arbeidsinstruks

Work instruction

A work instruction is a description of how to do a task.

Arbeidsplan

Work schedule

A work schedule is an overview of when and how long to work.

Arbeidstaker

Employee

An employee works and receives payment.

Egenmelding

Self-certification

Self-certification is a notification from you to your employer if you cannot work due to illness or injury.

Fast ansatt

Permanent employee

A permanent employee has a secure job.

WORDS AND E XPL ANATION 123


WORDS AND E XPL ANATION

Norsk

Engelsk

Forklaring

Holiday pay

Holiday pay is accumulated salary from the year before as you get paid as salary the following summer.

Tax exemption card

A tax exemption card is a tax deduction card that shows that the employer is not to deduct tax.

Lærekonktrakt

Apprenticeship contract

An apprenticeship contract is an agreement between a training company and an apprentice.

Lærling

Apprentice

An apprentice learns an occupation by working in a company.

Lønnsslipp

Payslip

A payslip is an overview of how much you get paid to work each month.

Midlertidig ansatt

Temporary employee

A temporary employee has a job for a certain period of time.

Monthly wage

Monthly wage is the salary you earn in 1 month before tax is deducted.

Feriepenger

Frikort

Månedslønn

124

ENGLISH APPENDIX


Norsk

Engelsk

Forklaring

Training

Training is when you get to learn and know about what to do in the job.

Termination

Termination is when you or the employer terminates the employment contract.

Skattekort

Tax deduction card

A tax deduction card is a document from the Tax Agency showing how much tax you have to pay.

Stilling

Position

A position is your job.

Sykefravær

Absence due to illness

An absence due to illness is the time you are away from work due to illness.

Medical certification

A medical certification is a notification from the doctor to the employer that you cannot work because of illness or injury.

Hourly wage

Hourly wage is the salary you earn in 1 hour before tax is deducted.

Opplæring

Oppsigelse

Sykemelding

Timelønn

WORDS AND E XPL ANATION 125


WORDS AND E XPL ANATION

Norsk

Engelsk

Forklaring

Turnus

Rotation

A rotation is a work schedule where the shifts are at different times of the day.

Vakt

Shift

Shift is a working time that begins and ends at a specific time.

Vikar

Substitute

A substitute works in the position of another worker.

Annual wage

Annual wage is the salary you earn within 1 year before tax is deducted.

Årslønn

126

ENGLISH APPENDIX


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 1. utgave, 1. opplag ISBN 978-82-02-67126-6 Omslag: Tine Svae, Svovel Design og sats: Tine Svae, Svovel Illustratør: Linda Liknes, Karmøy Trykkeri Fotograf: Karina Lange Bilderedaktør: Rhonda Nes Lothe Forlagsredaktør: Nina Schjelderup Krogh Repro: Narayana Press, Danmark 2020 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Takk til alle personer og modeller som har bidratt i boken. Vi setter stor pris på dere! En særlig takk til Haugaland vgs for lån av lokaler, elever og ansatte. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet for i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Utviklet i samarbeid med Proxi.

Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. www.cdu.noIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.