Page 1


LĂŚrerutdanningene 2013 Cappelen Damm Akademisk


© CAPPELEN DAMM AS, 2013 ISBN 978-82-02-40442-0 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: iStockphoto Sats: Paul Heisholt Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2013 www.cda.no akademisk@cappelendamm.no Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.


Forord

Kjære leser Velkommen til 2013-katalogen for lærerutdanningene. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker. På nettsidene våre finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre, adressen er www.cda.no. Forlagets utgivelsesprogram er mer omfattende enn noen gang, etter at det opprinnelige Cappelen Damm Akademisk, Akribe, PPS og Cappelen Damm Høyskoleforlaget i 2012 ble slått sammen til et nytt stort akademisk forlag, under navnet Cappelen Damm Akademisk. Både de redaksjonelle miljøene og markedssiden er styrket, og vi er nå til sammen mer enn 40 høyt kvalifiserte forlagsmennesker i Oslo, Kristiansand og København. Sammen med våre forfattere har vi som mål å styrke den norske faglitteraturen og å gi studenter og profesjoner bøker og digitale produkter av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om noen av bøkene eller et frieksemplar for pensumvurdering til kurs innen høyere utdanning. Du kan også melde deg på nyhetsbrev og få løpende informasjon om nye utgivelser på ditt fagområde. Vi har også egne kataloger for følgende fagområder: • • •

Helse- og sosialfag Humanistiske fag Juridiske fag

• •

Samfunnsvitenskapelige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Oslo, januar 2013 Birgit Skaldehaug forlagssjef

3


Innholdsfortegnelse

Kontaktinformasjon

6

Nyhetsbrev

10

Nyheter

11

Barnehagelærerutdanningen Barns utvikling, lek og læring Samfunn, religion, livssyn og etikk Språk, tekst og matematikk Kunst, kultur og kreativitet Natur, helse og bevegelse Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

21 21 29 31 33 35 37

Grunnskolelærerutdanningene Matematikk Norsk Pedagogikk og elevkunnskap RLE Andre fag

43 43 45 55 73 74

Lektorutdanningene

83

Lover og forskrifter

96

Cappelens upopulære skrifter

97

Forfatterregister

99

Tittelregister

102

5


Kontaktinformasjon

KATINKA LØNNE CHRISTIANSEN CAMILLA KOLSTAD DANIELSEN redaksjonssjef – lærerutdanningene redaktør – lærerutdanningene 21 61 66 06 21 61 66 10 katinka.lonne.christiansen@cappelendamm.no camilla.danielsen@cappelendamm.no

Mary-Ann Hjemdahl redaktør – lærerutdanningene 404 28 281 mary-ann.hjemdahl@cappelendamm.no

Mari Eldor markedsansvarlig 901 11 350 mari.eldor@cappelendamm.no

6

INGER JOHANNE HOLTH redaktør – lærerutdanningene 21 61 67 16 inger.johanne.holth@cappelendamm.no

Kjersti Bjerkås markedskonsulent 916 27 818 kjersti.bjerkas@cappelendamm.no

INGEBORG EIDSVÅG FREDWALL redaktør – lærerutdanningene 990 13 376 ingeborg.fredwall@cappelendamm.no

BJØRN OLAV AAS HANSEN redaktør – lærerutdanningene 481 01 453 bjorn.hansen@cappelendamm.no

Maria Braadland LISE LAHN-JOHANNESSEN redaktør – lærerutdanningene redaktør – lærerutdanningene 938 43 731 21 61 66 11 lise.lahn.johannessen@cappelendamm.no maria.braadland@cappelendamm.no

Cecilie von Hirsch Larsen markedssjef 21 61 66 01 cecilie.larsen@cappelendamm.no

Christopher Johansen markedskonsulent 21 61 66 02 christopher.johansen@cappelendamm.no


CAPPELEN DAMM AKADEMISK

Postadresse: 0055 Oslo

Besøksadresse avd. Kristiansand

Sentralbord: 21 61 65 00

Besøksadresse avd. Oslo:

Gimlemoen 19,

akademisk@cappelendamm.no

Akersgata 47/49, 0180 Oslo

4630 Kristiansand

www.cda.no

7


Faglitterært forfatterstipend 2013 Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om forlagets faglitterære prosjektstipend for 2013. Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: • • • • • •

kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet av læreboka beskrivelse av målgruppa faglig nivå (bachelor, master) forfatters CV

Boka skal være på norsk. Prosjektet kan ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden, siden alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse. Vinnerbidraget honoreres med kr 150 000 og utgivelse på Cappelen Damm Akademisk i papirformat, og eventuelt digitalt format. Vinneren utpekes av en jury hvor alle forlagets fagredaksjoner er representert. Juryen ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på formidlingskvalitet og faglig kvalitet. Søknad sendes på e-post til birgit.skaldehaug@cappelendamm.no eller på papir til Birgit Skaldehaug, Cappelen Damm Akademisk, 0055 Oslo. Vinneren offentliggjøres ultimo oktober 2013. Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2013.


Vi søker nye forfattere og bokprosjekter Vi i Cappelen Damm Akademisk ønsker å gi ut stadig bedre faglitteratur, bøker som følger utviklingen innenfor fag, utdanning og arbeidsliv. For å nå dette målet er vi avhengig av å samarbeide med gode faglitterære forfattere. Dersom du har en idé til en bok eller har et manus du ønsker vurdert, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Foran i katalogen og på www.cda.no finner du en oversikt over våre redaktører. De har, i tillegg til god forlagskunnskap, innsikt i de ulike fagområdene og vet hva et manus må inneholde for å nå fram til målgruppe og marked. De har også god kompetanse i å lese og vurdere manus og i å gi veiledning og assistanse underveis i skriveprosessen. Forlagsredaktørene skaffer også dyktige fagkonsulenter og loser manuset trygt på veien fram til ferdig bok. Cappelen Damm Akademisk er en av de store utgiverne av faglitteratur i Norge og har derfor et bredt nettverk og et fagmiljø å trekke veksler på. Vi er ett av de forlagene som gir uttelling innenfor det såkalte «tellekantsystemet», se nærmere informasjon om dette på Universitets- og høgskolerådets hjemmesider www.uhr.no eller ta kontakt med fagutvalgene på utdanningsinstitusjonene. I korte trekk innebærer det at mange av fagbøkene utgitt hos Cappelen Damm Akademisk kvalifiserer for godkjenning som vitenskapelig arbeid ved den høgskolen eller det universitetet du er tilknyttet. For ytterligere informasjon, se forfatterveiledningen på våre nettsider. Vi ser fram til å høre fra deg!

9


Nyhetsbrev

motta nyhetsbrev Hver måned sender vi ut informasjon om nye bøker og nye utgaver per e-post. Du kan velge blant følgende fagområder: • • • • • • • •

Helse- og sosialfag Humanistiske fag IJ-forlaget Juridiske fag Lærerutdanningene Samfunnsvitenskapelige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelens upopulære skrifter (1–2 ganger per år)

Vi håper og tror at dette vil være en enkel og oversiktlig måte å holde seg oppdatert om våre utgivelser på. Registrer deg som nyhetsbrevmottaker på www.cda.no, eller ta direkte kontakt med oss per telefon: 21 61 65 00 eller e-post: akademisk@cappelendamm.no.

Besøk oss på www.cda.no På forlagets nettsider, www.cda.no, får du oversikt over våre nyheter og øvrige titler i salg. Her finner du dessuten innholdsfortegnelser, anmeldelser, forfatteromtaler og annen aktuell informasjon. I tillegg til å melde deg som mottaker av nyhetsbrev, kan du som er fagansvarlig/foreleser be om vurderingseksemplar av aktuelle utgivelser – direkte fra nettsidene. 10


På de neste sidene finner du en oversikt over våre nyheter innenfor lærerutdanningene, både nye titler og nye utgaver.

Nyheter

Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Krogh

nyhet

Les og forstå matematikk

Lesing i matematikk er en grunnleggende ferdighet, og boka gir lærere og lærerstudenter teoretisk forståelse og en modell for eksemplarisk matematikkundervisning. I boka er det materiell til elevene, henvisninger til læreplanen, grunnlag for vurdering og et undervisningsopplegg.

Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken (red.)

Kr 229,72 s. (hft.) 2012 978-82-02-38234-6

nyhet

Syn for skriving

Tekstkulturer og læringsressurser i videregående skole Lykkes elevene med lesing og skriving, lykkes hun og han også med læring i fagene. Men hva skal til for å lykkes med skriving i de ulike tekstkulturene i skolen? Forfatterne henter eksempler både fra studiespesialiserende fag og yrkesfag. Boka passer for lærerstudenter og lærere som arbeider med 8.–13. trinn.

2013 978-82-0240-960-9


Nyheter

Hjørdis H.K. Bakke

nyhet

Natur 1

Barn opplever naturen

(hft.) 2013 978-82-02-40622-6

nyhet

nyhet

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk

Hjørdis H.K. Bakke

Tone Birkeland og Ingeborg Mjør

Barn utforsker naturfenomener

– sjangrar og teksttypar

Kr 368,- (inkl. mva.) 320 s. (hft.) 2012 978-82-02-38923-9

12

Hvordan utvikler elevene skriveferdighetene sine når de skriver på andrespråket? Hva kan elevtekster fortelle oss om elevenes språkutvikling? Denne boka er en hjelp til lærere som skal vurdere språk- og skriveutviklingen hos elever med et annet morsmål enn norsk, og for studenter som skal lære om andrespråksutvikling.

Barnelitteratur

Boka handler om stoffer og fenomener i den fysiske verden. Her er både faktakunnskap og forslag til aktiviteter og eksperimenter sammen med barn. Boka dekker deler av kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse i de nye retningslinjene for barnehagelærerutdanningen og er knytta til fagområdet natur, miljø og teknikk i rammeplanen for barnehagen.

Boka gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet, både historisk og sjangermessig. Eit rikt utval teksteksempel illustrerer litteraturteoretiske problemstillingar. Her finn ein òg synspunkt på litteraturformidling i barnehage og skole. Boka er ei viktig fagbok for grunnskolelærar- og barnehagelærarstudentar.

Barnehagelovsamlingen 2012–2013

Camilla Björklund

Boka er beregnet på alle som eier, driver eller jobber i barnehager. Den inneholder barnehageloven med tilhørende forskrifter, deriblant rammeplanen som detaljert beskriver hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. I tillegg består samlingen av en rekke andre lover og forskrifter det er svært viktig å ha kjennskap til.

nyhet

God nok i norsk?

Boka gir en innføring i begrepet biologisk mangfold og viser hvordan vi kan bidra til bærekraftig utvikling. Den inneholder beskrivelser og bilder av planter og dyr og forslag til turer og aktiviteter med barn til alle årstider. Boka dekker deler av kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse i barnehagelærerutdanningen.

Natur 2

(hft.) 2013 978-82-02-40623-3

Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver

Blant baller og klosser

Kr 358,231 s. (hft.) 2012 978-82-02-37001-5

ny utgave

Kr 358,196 s. (hft.) 2012 978-82-02-34870-0

nyhet

Matematikk for de yngste i barnehagen I denne boka er det fortellinger fra hverdagen i barnehagen. Fortellingene gir gode eksempler på hvordan små barn møter matematikken gjennom lek og i samtaler med jevnaldrende og voksne. Fortellingene er knyttet til forskning og gir rom for refleksjon og drøfting. Boka retter seg mot førskolelærerstudenter og ansatte i barnehagen.

Kr 349,192 s. (hft.) 2012 978-82-02-39044-0


Nyheter

ny utgave

Martin Carlsen, Unni Wathne og Gro Blomgren

Matematikk for barnehagelærere

Kr 429,296 s. (hft.) 2012 978-82-7634-978-8

ny utgave (hft.) 2013 978-82-02-41129-9

nyhet

– avgjørende for elevenes læring og trivsel Denne boka handler om relasjonen mellom lærer og elev, hva den betyr for hvordan elever finner seg til rette på skolen, og ikke minst for deres læringsprosess. Boka gir en bred oversikt over forskning på området. I tillegg beskriver den konkrete forslag til hvordan man kan legge til rette for utvikling av positive relasjoner, og til hvordan negative relasjoner kan endres.

Åsta Birkeland og Nina Carson

Espen Egeberg

Boka gir ei innføring i veiledning, og gir eksempler på veiledningsgrunnlag, på fasene i veiledningssamtalen, på sirkulære spørsmål og på etiske dilemmaer i veiledninga. Veiledning knyttes til prosesser som refleksjon, danning og læring. Boka kan brukes i veiledningsopplæringa i utdanninga og til kompetanseutvikling i barnehagen.

Flerspråklighet, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk metodikk

Liv Klakegg Dahlin, Anne-Gunn Svorkmo og Liv Oddrun Voll

Bente Fønnebø

Denne boka bygger på prosjekter i «teknologi og design» som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boka har tydelig forankring i flere fag og dekker behovet for faglig refleksjon knyttet til praksis. Boka passer GLU og lærere i grunnskolen.

Forming og faglighet

Veiledning for barnehagelærere

nyhet

Relasjonen lærer og elev

Dette er en innføringsbok i matematikk for barnehagelærere med mange konkrete forslag til matematikkaktiviteter som er prøvd ut i praksis. Det at barnehagelæreren undrer seg sammen med barna, at barnehagelæreren og barna stiller spørsmål til hverandre, diskuterer og argumenterer, er et viktig grunnlag for matematikklæring i barnehagen.

Teknologi og design i skolen

Kr 329,(hft.) 2013 978-82-02-38345-9

May Britt Drugli

Kr 296,136 s. (hft.) 2012 978-82-02-33494-9

nyhet

Flere språk – flere muligheter

Forfatteren gir en oversikt over forskning og pedagogisk praksis i forhold til flerspråklighet, språkvansker og utviklingshemning i skole og barnehage. Boka er nyttig for pedagoger og andre profesjonelle i arbeid med flerspråklige med behov for tilpasset opplæring eller spesialpedagogisk tilrettelegging.

Kr 348,240 s. (hft.) 2012 978-82-02-34948-6

nyhet

Kunstneriske bevegelser i barnehagen Boka gir innspill til begreper og temaer i ulike kunstneriske og estetiske prosjekter, i forskning- og utviklingsarbeid der kunst, kultur og kreativitet er sentralt. Den gir eksempler fra kunstprosjekter med og for de yngste barna. Boka tar opp hvordan barns rett til kulturelle ytringer kan styrkes, og hvordan kunstneriske ressurser og uttrykksmåter kan tas i bruk.

(hft.) 2013 978-82-02-40627-1

13


Nyheter også som

Sidsel Germeten og Evelyn Eriksen

e-bok!

Barnevern i barnehage og skole

Møte mellom barn, foreldre og profesjoner

Kr 325,268 s. (hft.) 2012 978-82-02-36861-6

ny utgave

Boka handler om barn, foreldre, barnehage, skole og barneverntjenesten, det vil si barnevern i vid betydning. Den har fokus på læreres arbeid med barn som bekymrer i barnehager og skoler. Et viktig spørsmål som diskuteres er hvordan samarbeidet mellom barnehagen, skolen og barneverntjenesten kan realiseres. Marit Gjervan, Camilla Eline Andersen og Målfrid Bleka

Se mangfold!

Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen

Kr 398,180 s. (hft.) 2012 978-82-02-37779-3

Forfatterne gir teoretiske og praktiske eksempler på hvordan mangfold kan komme til uttrykk, utforskes, skapes og samarbeides om i barnehagen. Boka er spesielt rettet mot førskolelærerstudenter og ansatte i barnehager, men bør også leses av lærere og andre som arbeider med mennesker.

Kjell Åge Gotvassli

nyhet

Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen

(hft.) 2013 978-82-0240-630-1

14

Utviklingen i barnehagesektoren setter store krav til ledelse og kompetanseutvikling i barnehagen. I boka drøftes spørsmål som hvordan en kan anskaffe, rekruttere, utvikle og mobilisere kompetanse. Forfatteren vektlegger også hvordan kompetanseutvikling kan skje gjennom veiledning og coaching, utvikling av læring og endringskompetanse og utvikling av samspillkompetanse.

Barbro Grevholm, Per Sigurd Hundeland, Kristina Juter, Kirsti Kislenko and Per Eskil Persson

nyhet

Nordic research in didactics of mathematics: past, present and future

Boka inneholder en rekke aktuelle artikler om forskning i matematikkdidaktikk i Norden. Forfatterne er lærerutdannere, forskere og stipendiater. Artiklene er fagfellevurdert og godt bearbeidet, slik at det faglige innholdet er av god kvalitet og lett tilgjengelig. Gisle Grimeland

Med åpne sanser

Kr 669,(hft.) 2013 978-82-02-39348-9

ny utgave

Barnet, læreren og naturen

Denne boka er skrevet for førskolelærerutdanningen og de som jobber i barnehagen. Boka forteller hvorfor det er viktig å ta barna med ut, og hvordan man kan gi barna positive møter med naturen. Boka gir faglig påfyll og har mange gode illustrasjoner samt eksempler på aktiviteter.

Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl

Kr 389,192 s. (hft.) 2012 978-82-02-35065-9

nyhet

Den intensive leseopplæringen

Dialog og mestring når lesing har låst seg Noen elever går gjennom det meste av barneskolen uten å få et godt forhold til lesing. De skårer dårlig på prøver og har skapt «utmeldingshandlinger» som forstyrrer læringen deres. Boka viser hvordan man kan snu en negativ utvikling med skreddersydde individuelle lesekurs utviklet og veiledet av spesialpedagoger.

(hft.) 2013 978-82-02-27716-1


Nyheter

nyhet

Kr 398,304 s. (hft.) 2012 978-82-02-36438-0

ny utgave

Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund (red.)

Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.)

Om digitale tilstander i skolen

Artikler med utvalgte tema fra skoleog utdanningsrettens område

Små skritt eller store sprang?

Hvorfor går den digitale utviklingen i skolen og i samfunnet i utakt? Hvorfor tror de fleste at lærerne i skolen ikke klarer å benytte seg produktivt av de nye mediene? Her rettes søkelyset mot samspillet mellom lærer og elev når de bruker digital teknologi og nye medier, og hva slags kunnskaper de får ut av dette læringsarbeidet. Synnøve Haugen, Gunvor Løkken og Monika Röthle (red.)

(hft.) 2013 978-82-02-40920-3

også som

e-bok!

Kr 289,144 s. (hft.) 2012 978-82-02-37885-1

Boka inneholder over 40 artikler knyttet til utdanning og skolegang: blant annet nærskoleprinsippet, tilpasset opplæring og spesialundervisning, testing, karakterer, mobbing og SFO. Skoleledere, lærere og foreldre vil ha like stor nytte av den som advokater og jurister. Den vil også være et praktisk oppslagsverk for andre som arbeider med barn og unge.

Småbarnspedagogikk Synet på de minste barnehagebarna, 1–3 år, har endret seg radikalt de siste årene. Fra å bli betraktet som noen som er avhengig av omsorg, ser vi nå små, kompetente individer i sin verden. Med forståelsen for det lille barnet kommer også behovet for en ny småbarnspedagogikk. Boka er oppdatert i forhold til ny barnehagelærerutdanning.

Formålet med boka er å inspirere til profesjons- og organisasjonslæring i videregående skole. Boka drøfter skolen i kunnskapssamfunnet og presenterer teorier og forskning om temaet. Konkrete praksisepisoder analyseres, og det gis eksempler på hvordan videregående skole kan utforske for å kvalitetsutvikle daglig praksis.

Marit Holm

Ruth Jensen

Opplæring i matematikk Opplæring i matematikk gir en innføring i prinsipper for planlegging og gjennomføring av god matematikkopplæring for elever med matematikkvansker og generelt for alle elever. Boka er en omfattende revisjon av Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og andre elever (2002).

e-bok!

Kr 929,820 s. (innb.) 2012 978-82-02-35882-2

Ruth Jensen og Marit Aas

Å utforske praksis – videregående skole

Fenomenologiske og estetiske tilnærminger

også som

Utdanningsrettslige emner

nyhet

Kr 339,232 s. (hft.) 2012 978-82-02-33807-7

nyhet

Å utforske praksis – videregående skole Skolelisens Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen med utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis. Nettproduktet inneholder videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser.

Kr 398,- (inkl. mva.) (nettsted) 2012

15


Nyheter

Ruth Jensen

nyhet

Å utforske praksis – videregående skole Studentlisens

Kr 398,- (inkl. mva.) (nettsted) 2012 978-82-02-40179-5

nyhet

Dette er en profesjonsrettet og forskningsbasert bok om friluftsliv og uteliv i barnehagen. Formålet er å inspirere til å ta med barna på tur. Boka gir et solid faglig fundament for å planlegge, gjennomføre og evaluere turer. Sentrale temaer er naturopplevelse, sikkerhet, risikomestring, ledelse og profesjonalitet.

Grethe Klæboe og Dagrun Kibsgaard Sjøhelle

Rolv Lundheim

Veiledet lesing og veiledet skriving bør være parallelle aktiviteter fra første skoledag. Forfatterne av denne boka forklarer metodikkens teoretiske grunnlag og viser hvordan den kan settes ut i praksis i begynneropplæringen. Boka inneholder mange engasjerende eksempler fra norsk skole og forslag til ulike undervisningsopplegg. Gjert Langfeldt og Vegard Fusche Moe (red.)

nyhet (hft.) 2013 978-82-02-38471-5

16

Å lære å bli lærer Lærerutdanning etter GLU-reformen

Studenter i grunnskolelærerutdanningene vil med denne boka få en forståelse av hvorfor utdanningen deres er formet slik den er, og hvilke ytre forhold som virker inn på den. Forfatterne ønsker dessuten å gi studentene en verktøyskasse for å mestre utdanningens tre viktigste aspekter: faglig tyngde, didaktisk kompetanse og mestring av sosiale relasjoner.

nyhet

Friluftsliv og uteliv i barnehagen

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen med utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis. Nettproduktet inneholder videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser.

Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen

(hft.) 2013 978-82-02-40404-8

Torbjørn Lundhaug og Henrik Rosted Neegaard

Helse

(hft.) 2013 978-82-02-40625-7

nyhet

Forebyggende helsearbeid i barnehagen Hovedtema i boka er kroppen, ernæring, hygiene og inneklima. Massemedia presenterer stadig nyheter om dette, og det er utfordrende å vurdere kvaliteten av informasjonen. Boka skal gi barnehagelærere et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for å arbeide med tematikken i barnehagen. Boka dekker deler av kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse.

Gunvor Løkken

Levd observasjon

(hft.) 2013 978-82-02-40624-0

nyhet

En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode Boka handler om kunnskap som konstrueres gjennom observasjon som forskningsmetode. Forfatteren framhever hvordan den kroppslig situerte forskeren er interaktivt til stede i alle faser av kunnskapsproduksjonen, fra fortolkende iakttagelse og transkripsjon til analyse og presentasjon. Forskningsetiske sider i en slik prosess belyses.

Kr 278,160 s. (hft.) 2012 978-82-02-32238-0


Nyheter

nyhet

Madeleine Löwing og Wiggo Kilborn

Kulturmøter i matematikkundervisningen Matematikk på 41 ulike språk

Kr 349,(hft.) 2013 978-82-02-39425-7

ny utgave

Kr 298,160 s. (hft.) 2012 978-82-02-35750-4 også som

e-bok!

Kr 368,184 s. (hft.) 2012 978-82-02-38235-3

Brit Mæhlum og Unn Røyneland Innføring i studiet av dialekter

Hvordan tallene er bygd opp, hvordan tid og klokkeslett uttrykkes, hvordan skriftlig regning utføres, og hvordan for eksempel brøk oppfattes, kan variere betydelig fra land til land. I denne boka får man en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøye 40 forskjellige språk.

Boka gir en oversikt over dialektsituasjonen i Norge på begynnelsen av 2000-tallet. Forfatterne bygger på nyere forskning og legger vekt på refleksjon omkring språklig variasjon og dialektendringer, ved siden av å beskrive tradisjonelle dialekttrekk. Boka inneholder dialektkart og nye dialekteksempler.

Grete Lillian Moen

Agnete Nesse

En datters historie

Boka presenterer hele språkhistorien i Norge fra de eldste runefunnene til de nyeste språkendringene i vår samtid. Framstillingen tar utgangspunkt i forholdet mellom tale, skrift og samfunn til ulike tider. Vesentlig gjennom hele boka er hvordan kunnskap om eldre perioder kan gjøre oss bedre kjent med språket slik det er i dag.

Barns møte med psykisk lidelse Hvordan er det å vokse opp med en psykisk syk forelder og ikke bli sett av hjelpeapparatet? Forfatteren ønsker å gjøre de usynlige barna synlige ved å fortelle sin egen historie og gjennom den vise hva fagfolk kan gjøre når de møter disse barna. I denne 2. utgaven vises det til mer relevant teori for utdanningene og for lærere som har elever med psykisk syke pårørende.

James Nottingham

Spesialpedagogiske utfordringer – en innføring

Hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet

Boka er revidert og skrevet for bachelorstudenter i spesialpedagogikk og pedagogikk. Faget aktualiseres i lys av det moderne flerkulturelle samfunn preget av individualitet og mangfold. Forfatteren tar ikke utgangspunkt i de ulike vanskegruppene innenfor spesialpedagogikk, men problematiserer begreper og kjente dikotomier.

Kr 298,200 s. (hft.) 2012 978-82-02-34941-7

nyhet

Innføring i norsk språkhistorie

Ivar Morken

Normalitet og avvik

nyhet

Det norske dialektlandskapet

(hft.) 2013 978-82-02-40048-4

nyhet

Læringsreisen

Denne boka fokuserer på hvordan lærere kan gi elever optimale læringsbetingelser gjennom å skape tankemessige utfordringer for elevene mens de lærer. Det presenteres en rekke undervisningsforslag (beregnet på elever i alderen 5–18 år) som viser hvordan denne teorien kan praktiseres som ledd i tilpasset opplæring.

Kr 379,208 s. (hft.) 2012 978-82-02-33495-6

17


Nyheter

Øyvind Olsholt og Ariane B. Schjelderup

nyhet

Filosofi og etikk i barnehagen

Denne boka er skrevet for den nye barnehagelærerutdanningen som starter opp høsten 2013. Den tar opp fagstoff som gjelder filosofi og etikk innenfor kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk. Et sentralt tema er blant annet filosofisk samtale. (hft.) 2013 978-82-02-40629-5

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)

nyhet

Lærere i skolen som organisasjon

Kr 369,268 s. (hft.) 2012 978-82-7634-883-5

nyhet

Boka er skrevet for lærerstudenter i GLU 1–7 og 5–10. Tema er skolens historiske utvikling, skolens organisering, kollegasamarbeid, læreres profesjonelle utvikling, skole og hjem samarbeidet, profesjonsetikk, samarbeid med ulike etater utenfor skolen som PPT og barnevern, og hva som er skolens funksjon i det norske samfunnet. Kapitlene har konkrete praksiseksempler.

18

Digital litteratur De siste tiårene har det oppstått en ny type litterære tekster, skrevet for skjerm, som tar i bruk flere modaliteter og som involverer leseren på nye måter. Denne boka gir en oversikt over digital litteratur med vekt på skandinaviske eksempler, og diskuterer ulike utfordringer denne litteraturen fører med seg for vårt litteraturbegrep.

Grethe Steen Rønning

Rammeplan for barnehagen, hva så? Rammeplanen skal være utgangspunkt for arbeidet i barnehagen, men det er ingen enkel vei fra plan til praksis. Hva innebærer det å bruke en rammeplan? Boka gir en bred innføring i didaktikk og viser hvordan dette er relevant i en barnehage der medvirkning og danning står i sentrum. Danningsbegrepet blir drøftet i forhold til oppdragelse, sosialisering og utvikling. Margareth Sandvik og Marit Spurkland

Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne

Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen

Mange unge og voksne sliter med å mestre lesing i sin hverdag, å forstå norske tekster, eller de kan slett ikke lese. Denne boka gir pedagoger i videregående skole og voksenopplæring et fleksibelt undervisningsopplegg på fire grunnleggende områder der lesing kan være vanskelig: avkoding, tempo og flyt, leseforståelse og å lese for å lære.

nyhet

En innføring

Vigdis Refsahl

Når lesing er vanskelig

Kr 318,184 s. (hft.) 2012 978-82-02-37270-5

Hans Kristian Rustad

Lær meg norsk før skolestart!

Hvordan skape et godt språkmiljø i barnehagen? Forfatterne av denne boka tar til orde for språkstimulering gjennom tilrettelagte lesestunder og bevisstgjøring gjennom systematisk dokumentasjon av barnas språkutvikling. Framgangsmåten passer alle barn, men forfatterne fokuserer særlig på flerspråklige barns situasjon.

Kr 258,117 s. (hft.) 2012 978-82-02-37271-2

ny utgave

Kr 349,208 s. (hft.) 2013 978-82-7634-982-5

ny utgave

Kr 319,176 s. (hft.) 2012 978-82-02-38717-4


Nyheter

ny utgave

Margareth Sandvik og Marit Spurkland

Språkpermen

Lær meg norsk før skolestart! Pakke à 10 stk.

Kr 98,20 s. 2012 978-82-02-38718-1

nyhet

Språkpermen er utviklet på bakgrunn av en helhetsforståelse av hva det vil si å kunne bruke språket. Verktøyet består av et engangshefte med skjemaer som dekker områdene språkfunksjoner, samtale, lesestund, barnets fortellinger, lesing og skriving og morsmål. Skjemaene brukes til observasjon og oppfølging av enkeltbarns språkutvikling.

Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red.)

Barn lager tekster Om barns tidlige tekstproduksjon og skriving i barnehage og hjem

(hft.) 2013 978-82-02-40596-0

ny utgave (hft.) 2013 978-82-0240-539-7

Hvordan kan personalet i barnehagen støtte barns tekstproduksjon og tidlige skriving? Forfatterne beskriver ulike sitasjoner som kan skape gode teksthendelser for barna. Boka passer for studenter ved barnehagelærerutdanningen, lærerutdannere eller barnehagelærere og andre ansatte i barnehagene.

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)

Hvordan kan vi arbeide for at barn og unge skal utvikle den tekstkyndigheten de trenger for å leve og lære i et komplekst tekstlandskap? Artiklene i boka gir et mangfoldig bilde av hva literacy eller tekstkyndighet i læringskontekster både er og kan være, for barnet i barnehagen, for eleven på ulike trinn i skolen, for studenten og læreren.

ny utgave

Dette er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Samlingen er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFOansatte og administrasjonen i grunnskoler, videregående skoler og ved høyskoler og universiteter. Kr 497,- (inkl. mva.) 480 s. (hft.) 2012 978-82-02-37484-6 Håkan Sollervall

innføring i veiledning og rådgivning

Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Boka kommer med flere innfallsvinkler til hvordan man kan regne og tenke matematisk. Boka inneholder mange regneeksempler med bruk av ulike matematiske representasjonsformer. I slutten av boka er det oppgaver og fasit.

Dette er en innføringsbok i pedagogisk veiledning. Ulike modeller blir presentert med historisk bakgrunn, sentrale begreper, perspektiv på veilederrolle og metoder. Hvert kapittel inneholder kritikk og innvendinger mot modellene. Teoristoffet blir satt inn i sammenheng med veiledningsekspansjonen og de store veiledningstradisjonene.

(hft.) 2013 978-82-0240-598-4

Skolelovsamlingen 2012–2013

Kaare Skagen

I veiledningens landskap

nyhet

Literacy i læringskontekster

nyhet

Tall og de fire regneartene

Kr 289,176 s. (hft.) 2012 978-82-02-38867-6

19


Nyheter

nyhet

Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje

Tor Arne Wølner

Denne boka er skrevet for den nye barnehagelærerutdanninga som starter høsten 2013. Den tar opp fagstoff som gjelder religioner, livssyn og etikk innenfor kunnskapområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk. Ingeborg Tveter Thoresen skriver blant annet om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag, mens Geir Winje skriver om høytidsmarkering som arbeidsmåte.

Dette er en bok som viser muligheter for en annerledes undervisning ved hjelp av interaktive tavler. Hensikten er å gi lærere og lærerstudenter en kort innføring i bruk av tavlene, samtidig som den retter blikket mot metodiske tips. Det er en bok utformet for læringsledelse mot økt dialog og interaktvitet i klasserommet som vil medvirke til å gjøre «lærerens tavle» om til «vår tavle».

Torill Vist og Marit Alvestad (red.)

Solveig Østrem

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen

(hft.) 2013 978-82-02-40628-8

nyhet

Læringskulturer i barnehagen Flerfaglige forskningsperspektiver

Kr 368,292 s. (hft.) 2012 978-82-02-35016-1

ny utgave

Forfatterne studerer læringskulturer i barnehagen ut fra ulike teoretiske perspektiver og ved hjelp av forskjellige metoder. Med læringskulturer forstås praksis, vurderinger, meningsskaping, tradisjoner og verdier for læring som kommuniseres mellom de ulike aktørene. Målet er å bidra til praksis av høy pedagogisk kvalitet i barnehagen.

20

Barnet som subjekt Hva betyr det å anerkjenne barnet som subjekt? Forfatteren mener at barnet er et unikt individ med unik identitet, men som alltid inngår i en relasjonell sammenheng og blir til subjekt i dialog med andre. Hun fokuserer også på det moralfilosofiske grunnlaget for barns rett til medvirkning og hvilke pedagogiske konsekvenser dette har.

Meral Øzerk og Kamil Øzerk

– en innføring i sosiokulturelle perspektiver

Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser

Boka fungerer godt som en introduksjon til og innføring i læring. Forfatteren fokuserer på et sosiokulturelt perspektiv, dvs. antakelsen om at læring skjer gjennom deltakelse i kultur og gjennom de redskaper som er utviklet gjennom historien. Det gis praksisnære eksempler fra skole- og hverdagsliv. Boka er revidert med nye og oppdaterte eksempler.

nyhet

(hft.) 2013 978-82-7634-989-4

nyhet

Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar

Line Wittek

Læring i og mellom mennesker

Kr 338,236 s. (hft.) 2012 978-82-02-36471-7

Interaktive tavler i skolen

Autisme og pedagogikk

Den første boka i Norge som ser på autisme hos barn fra et pedagogisk perspektiv. Den er for alle yrkesgrupper som arbeider med barn med autisme i barnehage og skole. Forfatterne legger vekt på funksjonsvurdering, utredning og pedagogisk tilrettelegging for barnas læring og utvikling.

Kr 318,184 s. (hft.) 2012 978-82-02-36450-2

nyhet

(hft.) 2013 978-82-02-39519-3


Torgeir Alvestad

Små barns forhandlinger i lek

Barnehagelærerutdanningen

Hovedfokus er på de yngste barnehagebarnas relasjoner og samspill gjennom forhandlinger i lek og på hvordan barnehagens personale kan bidra positivt til dette. Forfatteren viser at slike forhandlinger kan føre til læring av sosial, kulturell og personlig kompetanse. Barn lærer ikke bare av voksne, men også i det lekende samværet med hverandre.

Kr 268,(hft.) 2012 978-82-02-27561-7

Inger Billington, Anne Brynhildsen og Wenche May Johansen

Ordbilder En snarvei til språk

Boka beskriver et praktisk verktøy for å stimulere til språkutvikling med utgangspunkt i ordbilder. Metoden egner seg for barn med Downs syndrom, barn med generelt dårlig språkutvikling, minoritetsspråklige barn og barn/unge med autisme. Bjørn Lofterød har skrevet et innledende kapittel om barn med Downs syndrom.

Kr 310,112 s. (hft.) 2004 978-82-04-10437-3

Inger Billington

Petö-metoden En tverrfaglig utfordring

Petö-metoden beskriver en metode for konduktiv opplæring. Metoden blir presentert ut fra et pedagogisk perspektiv med vekt på opplæring av barn med cerebral parese. Boka er skrevet for spesialpedagoger, fysioterapeuter og andre som arbeider innenfor habilitering. Kr 310,184 s. (hft.) 2003 978-82-508-2113-2


Barns utvikling, lek og læring

Marianne Brodin og Ingrid Hylander

May Britt Drugli

Å forstå seg selv og andre

Forskning, teori og praksis

Selv-følelse

Barn viser tidlig medfølelse og utvikler en egen evne til å løse konflikter, men ikke alltid slik de voksne forventer. Ved hjelp av teori og eksempler viser forfatterne hvordan barn uttrykker, utvikler og kommuniserer følelser. Oversatt av Bodil Sunde.

Liten i barnehagen Hensikten med denne boka er å rette fokus mot de aller yngste barna i barnehagen. Det legges vekt på å presentere forskning på dette området og på god praksis. Boka retter seg mot studenter på førskolelærerutdanningen og ansatte i barnehager. Kr 299,160 s. (hft.) 2011 978-82-02-33493-2

Kr 298,120 s. (hft.) 2004 978-82-496-0892-8 May Britt Drugli

Atferdsvansker hos barn

Evidensbasert kunnskap og praksis

Kr 299,144 s. (hft.) 2008 978-82-02-29356-7

Boka belyser hvordan utvikling av atferdsvansker hos barn i alderen 3–8 år kan forstås, hva som kjennetegner alvorlige atferdsvansker, og hvordan slike vansker kommer til uttrykk hjemme, blant barnets venner og i barnehage/skole. Bokas målgruppe er studenter og fagfolk i barnehage, småskole, helsestasjon, barnevern, PPT og BUP. May Britt Drugli

Barn som vekker bekymring

Kr 379,176 s. (hft.) 2008 978-82-02-28722-1

22

Ta tak i egen bekymring og fokuser på hvordan du som voksenperson kan handle aktivt og reflektere over egen praksis. Boka er en «redskapskasse» som du kan ta fram i situasjoner der det trengs å jobbe systematisk med bekymring i forhold til barn i barnehage og småskole.

May Britt Drugli og Mona Engen

Spør barn. Få svar

Samtaler med barn om sosiale relasjoner Dette er en metodebok for fagfolk som har behov for å få informasjon om sosiale relasjoner fra barnet selv, for eksempel i forbindelse med barnevernssaker. Bakerst i boka ligger det ark med figurer som kan stanses ut og brukes under samtalene. Kr 379,176 s. (spiral) 2004 978-82-04-09239-7 Brit Johanne Eide og Nina Winger

Fra barns synsvinkel Intervju med barn – metodiske og etiske refleksjoner

Barn blir lyttet til på en helt annen måte enn tidligere innen barneforskning og pedagogisk praksis. Kunnskap fra barns synsvinkel anses som stadig mer interessant og nødvendig for å bedre kvaliteten i barnehage og skole. Denne boka tar for seg de metodiske, teoretiske og etiske utfordringene ved barneintervjuer.

Kr 289,156 s. (hft.) 2003 978-82-02-21854-6


Barns utvikling, lek og læring

Oddvar Fagerli, Ole Fredrik Lillemyr og Frode Søbstad

Marit Gjervan, Camilla Eline Andersen og Målfrid Bleka

En innføring

Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen

Hva er førskolepedagogikk?

Kr 399,248 s. (hft.) 2011 978-82-7634-930-6

Forfatterne gir teoretiske og praktiske eksempler på hvordan mangfold kan komme til uttrykk, utforskes, skapes og samarbeides om i barnehagen. Boka er spesielt rettet mot førskolelærerstudenter og ansatte i barnehager, men bør også leses av lærere og andre som arbeider med mennesker.

Hildegunn Fandrem

Peik Gjøsund og Roar Huseby

Migrasjon som risikofaktor og ressurs

Kr 259,182 s. (hft.) 2011 978-82-7634-863-7

Hvordan kan migrasjon være både en risikofaktor og en ressurs? Denne boka gir perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen lærer-, barnehagelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer. Liv Gjems og Gunvor Løkken (red.)

Barns læring om språk og gjennom språk Samtaler i barnehagen

Kr 359,240 s. (hft.) 2011 978-82-02-34186-2

Se mangfold!

En bok for barnehagelærere og alle som arbeider med barn. Leken har en sentral plass i barnehagepedagogikken, og boka bidrar til å kaste lys over lekens plass og hvordan vi best kan fremme barns lek. Den utfordrer og stiller nye og engasjerende spørsmål som: Hva er god barnehagepedagogikk? Hvordan fremme dette gjennom fag og kultur?

Mangfold og mestring i barnehage og skole

Barns læring om språk og gjennom språk foregår hele tiden. Forfatterne ønsker å gi førskolelærere økt kunnskap om hvordan barns språklæring og kunnskapstilegnelse inngår i alle former for aktiviteter og samtaler i barnehagen, og på den måten rette oppmerksomheten mot hvordan språklige interaksjoner kan støttes og utvikles i alle situasjoner.

ny utgave

Kr 398,180 s. (hft.) 2012 978-82-02-37779-3

To eller flere ...

Basiskunnskaper i gruppepsykologi Dette er en enkel og oversiktlig innføringsbok som kan brukes i lærerutdanning og helse- og sosialfaglige grunnutdanninger. Sentrale emner er hvilke roller vi spiller, hvordan grupper blir ledet, og hvordan gruppene utvikler seg under ulike forhold. Kr 439,216 s. (hft.) 2009 978-82-02-28872-3

ny utgave

Gisle Grimeland

Med åpne sanser Barnet, læreren og naturen

Denne boka er skrevet for førskolelærerutdanningen og de som jobber i barnehagen. Boka forteller hvorfor det er viktig å ta barna med ut, og hvordan man kan gi barna positive møter med naturen. Boka gir faglig påfyll og har mange gode illustrasjoner samt eksempler på aktiviteter.

Kr 389,192 s. (hft.) 2012 978-82-02-35065-9

23


Barns utvikling, lek og læring

Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide

Utviklingsstøtte

Kr 469,346 s. (hft.) 2011 978-82-7634-611-4

Foreldrefokusert arbeid med barn

Småbarnspedagogikk

Dette er en optimistisk, men realistisk bok om hvordan og hvor langt vi kan bistå barn og deres viktige voksne når de strever. I ulike roller kan vi alle bli betydningsfulle for barn. Forfatterne utvikler teori og begreper med sikte på anvendelse i omsorg, rådgiving, pedagogikk og behandling. Det er tydelig sammenheng mellom teori og en praktisk metodikk som er prøvd ut over lang tid.

Synet på de minste barnehagebarna, 1–3 år, har endret seg radikalt de siste årene. Fra å bli betraktet som noen som er avhengig av omsorg, ser vi nå små, kompetente individer i sin verden. Med forståelsen for det lille barnet kommer også behovet for en ny småbarnspedagogikk. Boka er oppdatert i forhold til ny barnehagelærerutdanning.

Kristin Holte Haug, Grete Jamissen og Carsten Ohlmann (red.)

Digitalt fortalte historier Refleksjon for læring

Kr 369,256 s. (hft.) 2012 978-82-02-36436-6

Digitale fortellinger kan formidle personlig erfaring, informasjon og refleksjon på kreative måter. Gjennom formidling av eksempler fra praksis og diskusjon av læringsmuligheter er formålet med boka å inspirere førskole-, lærerstudenter og undervisere på alle trinn til å arbeide med digital fortelling som et aktuelt og nyttig verktøy i læring.

24

(hft.) 2013 978-82-02-40920-3

Merete Holmsen

Samtalebilder

En vei til kommunikasjon med barn Boka viser hvordan man kan samtale med barn om deres opplevelser, tanker og egne vurderinger av hverdagen i barnehagen og skolen. Illustrert av Kjell E. Midthun. Boka inneholder 15 samtalebilder i farger. Bildene viser et musebarn i dagligdagse situasjoner og gir barna mulighet til identifikasjon. Boka er skrevet for ansatte i barnehage, skolens første klassetrinn og SFO.

Merete Holmsen

Med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet

En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner

I boka vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot studenter innen barnehagelærerutdanningen og idrettsstudenter der sosialisering og lek for barn utgjør sentrale aspekter.

ny utgave

Fenomenologiske og estetiske tilnærminger

Richard Haugen (red.)

Barn og unges læringsmiljø 2

Kr 319,176 s. (hft.) 2006 978-82-7634-717-3

Synnøve Haugen, Gunvor Løkken og Monika Röthle (red.)

Kr 389,160 s. (hft.) 2007 978-82-508-2118-7

Samtalebilder og tegninger

Boka handler om hvordan man kan kommunisere med barn ved hjelp av samtalebilder og barnas egne tegninger. Den inneholder 18 samtalebilder. Målgruppen er helsepersonell og ansatte i barnevern, BUP, PPT og barnehage/skole. Illustrert av Kjell E. Midthun.

Kr 389,248 s. (hft.) 2011 978-82-02-36513-4


Barns utvikling, lek og læring

Merete Holmsen

Samtalebilder

Kr 579,(ringperm) 2010 978-82-02-31449-1

Et kommunikasjonsverktøy

Kvalitetsarbeid i barnehagen

Denne samtalepermen er til bruk for pedagoger, lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, helsesøstre, PPT, barnevern og eventuelt annet pedagogisk personell som kjenner metoden omkring bruk av samtalebilder i kommunikasjon med barn. Permen bygger på forfatterens teoretiske metode som er beskrevet i Samtalebilder og Samtalebilder og tegninger.

Den offentlige oppmerksomheten på barnehager har i mange år vært rettet mot de kvantitative aspektene som bygging av barnehager og foreldrebetaling, men i de siste årene har vi fått en økt oppmerksomhet på barnehagens kvalitet. Vi står nå overfor en ny fase i barnehagens utvikling med endringer av barnehageloven og justering av Rammeplan for barnehagen.

Terje Høiland og Geir Winje

Gunvor Løkken

Om IKT i barnehagen

– om de yngste barnas gruppefellesskap i barnehagen

Nå er det min tur

Kr 229,116 s. (hft.) 2010 978-82-7634-855-2

Dette er en praktisk og inspirerende bok om hvordan IKT kan brukes i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. IKT ses i lys av både fagområder og årsplanlegging, samt lek og moro. Det er mange konkrete eksempler med bruk av bilder og lyd, animasjon, dataspill og interaktive tavler. Forslagene er prøvd ut i praksis med studenter, barn og personale ved barnehager.

Forfatteren retter oppmerksomheten mot de minste barna i barnehagen. Hun skriver om hvordan jevnaldringsrelasjonene oppstår og utvikles i tidlig småbarnsalder, og hvilken betydning de har for barnas sosialiseringsmuligheter i jevnaldringsgruppen.

Gunvor Løkken

– noen perspektiver

Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen

Boka bygger på forfatternes og studenters erfaringer med arbeid med små barn, der det brukes filosofi for å sette erfaringene inn i nye og utfordrende rammer. Boka er ikke ment som en fasit i hvordan en skal jobbe med temaet medvirkning og små barn, men som inspirasjon og utgangspunkt for diskusjoner i personalgrupper og i førskolelærerutdanninger.

Kr 349,224 s. (hft.) 2005 978-82-02-24867-3

Når små barn møtes

Nina Johannesen og Ninni Sandvik

Små barn og medvirkning

Kr 299,104 s. (hft.) 2008 978-82-04-13771-5

Kari Kvistad og Frode Søbstad

Kr 279,153 s. (hft.) 1996 978-82-456-0052-0

Toddlerkultur

Boka handler om den kulturen som konstitueres over tid i daglig sosial omgang mellom små barn i barnehagen. Kulturen preges av kroppslige samhandlinger mer enn språklige, men er likevel meningsfull. Dette er en ny måte å se barns første leveår på som får fram barnets egen stemme. Samtidig utdypes barnehagens verdi for de minste barna.

Kr 309,176 s. (hft.) 2004 978-82-02-23112-5

25


Barns utvikling, lek og læring

ny utgave

Grete Lillian Moen

Ellen Birgitte Ruud

En datters historie

Denne boka handler om hvor viktig det er å ta vare på den sosiale fantasileken i barnehagen. Barnehagepersonalet bør ikke styre barns lek, men de må forholde seg aktivt til den ved å observere leken og gi barna tilpasset støtte underveis. Gjennom sosial fantasilek utvikler barna en relasjonell kompetanse som de vil ha glede av resten av livet.

Barns møte med psykisk lidelse

Kr 298,160 s. (hft.) 2012 978-82-02-35750-4

Hvordan er det å vokse opp med en psykisk syk forelder og ikke bli sett av hjelpeapparatet? Forfatteren ønsker å gjøre de usynlige barna synlige ved å fortelle sin egen historie og gjennom den vise hva fagfolk kan gjøre når de møter disse barna. I denne 2. utgaven vises det til mer relevant teori for utdanningene og for lærere som har elever med psykisk syke pårørende. Wenche Nordli og Bess Merete Schelbred Thormodsæter

Tilstedeværende voksne – medvirkende barn Endringsarbeid i barnehagen

Kr 239,128 s. (hft.) 2010 978-82-7634-853-8

Hva vil det si å være en tilstedværende voksen? Hvordan gi barn reell medvirkning i lek og læring? Boka gir konkrete eksempler på verktøy og metoder som med hell er brukt for å få til et vellykket endringsarbeid slik at barn er blitt medaktører i barnehagehverdagen.

26

Jeg er meg! Min meg En bok om kropp og vonde følelser, ulovlige hemmeligheter og berøringer

Mange barn er utsatt for overgrep eller omsorgssvikt uten at noen gjør noe med det. Boka gir økt kunnskap om å se de barna som må bli sett, og å sette i gang tiltak for barnets beste. Den skal hjelpe voksne til å tørre å si fra mer, når vi er bekymret for om barn opplever ting de ikke bør oppleve. Det kan gjelde om de blir behandlet dårlig med ord, vold eller seksuelle overgrep. Grethe Steen Rønning

Lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen

Rammeplanen skal være utgangspunkt for arbeidet i barnehagen, men det er ingen enkel vei fra plan til praksis. Hva innebærer det å bruke en rammeplan? Boka gir en bred innføring i didaktikk og viser hvordan dette er relevant i en barnehage der medvirkning og danning står i sentrum. Danningsbegrepet blir drøftet i forhold til oppdragelse, sosialisering og utvikling.

Hovedformålet med denne boka er å gi barnehagepersonalet, førskolelærerstudenter og andre studenter på høgskole- og universitetsnivå som er opptatt av førskolebarn, et innblikk i hvordan man i barnehagen kan oppdage, kartlegge og iverksette tiltak overfor barn som ofte blir avvist og ignorert i lek av sine jevnaldrende.

Kr 249,104 s. (hft.) 2011 978-82-02-34123-7

Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland

Ellen Birgitte Ruud

Jeg vil også være med!

Kr 309,184 s. (hft.) 2010 978-82-02-32230-4

Sosial fantasilek – kompetanse for livet

Rammeplan for barnehagen, hva så?

Kr 249,48 s. (innb.) 2012 978-82-7634-784-5

ny utgave

Kr 349,208 s. (hft.) 2013 978-82-7634-982-5


Barns utvikling, lek og læring

Helge Røys

Tone Strømøy

Grunnbok for førskolelærere

Barns selvfølelse – voksnes ansvar

Pedagogikk i barnehagen

Kr 399,232 s. (hft.) 2007 978-82-04-14208-5

Dette er en grunnbok i pedagogisk arbeid og en introduksjon til det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den er først og fremst skrevet for studenter i førskolelærerutdanningen, men vil også være nyttig som oppdatering og påfyll for førskolelærere og assistenter. Boka fokuserer på det praktiske arbeidet i barnehagen, og det samlede perspektivet er helhetlig læring.

Boka bygger på ideen om barnets ideelle handlingsrom mellom frihet og grenser. Barn trenger grenser for å bli sosialisert, men de trenger også frihet for å gjøre egne erfaringer, både gode og dårlige.

Erik Sigsgaard

Bente A. Svenning

Fortellinger om oppdragelse

Barns rettigheter og muligheter til medvirkning i barnehagers bruk av dokumentasjon

Kjeft mindre

Kr 349,208 s. (hft.) 2008 978-82-04-14073-9

Boka baserer seg på historier om oppdragelse og kjefting, der historiene er enkle og gir inspirasjon til drøfting og ettertanke. Fortellingene viser fram hverdagskunnskapen som grunnlag for dialoger om det vi har aller mest kjært – barna våre. Målgruppen for boka er foreldrene, men her er det pedagogisk dokumentasjon for alle aktører i barnehage og skole, førskolelærere og lærere.

Kr 279,104 s. (hft.) 2005 978-82-04-11601-7

Hva fortelles om meg?

I dag er det, både faglig og politisk, slått fast at barnehagebarns egne meninger skal lyttes til. Samtidig er det et sterkt krav fra mange hold om at det barna gjør i barnehagen, skal dokumenteres på forskjellige måter. Forfatteren stiller spørsmålet om barn blir lyttet til når så mye av deres liv blir dokumentert?

Erik Sigsgaard, Rie Haslund og Rikke Sværke Madsen

Frode Søbstad

Boka handler om pedagogikk for barn fra 0 til 3 år. Forfatterne har besøkt og forsket i en rekke velfungerende barnehager, og bygger innholdet i boka på en rekke små historier fra barnas hverdag. Forfatterne beskriver konkret hvordan barnehagens kvalitet avhenger av at hverdagen er preget av gjensidig respekt, dialog, frihet, likeverdighet, varme, glede og anerkjennelse.

Hvordan kan vi fremme livets lyse sider for barna i barnehagen? Barnehagepersonalet har mye erfaring med å bekjempe negativ atferd, men har et lite bevisst forhold til hvor mye det kan bety å stimulere til gledesfylte – og humørfylte – aktiviteter for barna. Forfatteren viser hvordan vi kan bruke noe så grunnleggende som glede og humor til å gi barna livsmot og pågangsmot videre i livet.

Småbarna

Kr 349,184 s. (hft.) 2010 978-82-02-32315-8

Oppdragelse mellom frihet og grenser

Kr 269,144 s. (hft.) 2009 978-82-02-27829-8

Glede og humor i barnehagen

Kr 259,130 s. (hft.) 2006 978-82-02-25821-4

27


Barns utvikling, lek og læring

Kristian Sørensen, Marianne Godtfredsen, Mette Modahl og Bjørn Lerdal

Egenledelse i lek og læring

Kr 209,128 s. (hft.) 2011 978-82-7634-907-8

nyhet

Det man gjør i barnehagen har direkte innvirkning på barnehjernen. Kunnskapen om hjernens utvikling har konsekvenser for pedagogikken i barnehagen. Fokus på egenledelse i rollelek og daglige aktiviteter kan støtte barnets utvikling av et trygt selvbilde, god selvtillit, sosial kompetanse, sikker identitetsfølelse, troen på egne evner og utvikling av vennskap.

28

Hva betyr det å anerkjenne barnet som subjekt? Forfatteren mener at barnet er et unikt individ med unik identitet, men som alltid inngår i en relasjonell sammenheng og blir til subjekt i dialog med andre. Hun fokuserer også på det moralfilosofiske grunnlaget for barns rett til medvirkning og hvilke pedagogiske konsekvenser dette har.

Flerfaglige forskningsperspektiver

Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner

Forfatterne studerer læringskulturer i barnehagen ut fra ulike teoretiske perspektiver og ved hjelp av forskjellige metoder. Med læringskulturer forstås praksis, vurderinger, meningsskaping, tradisjoner og verdier for læring som kommuniseres mellom de ulike aktørene. Målet er å bidra til praksis av høy pedagogisk kvalitet i barnehagen.

Barn som møter særlige utfordringer i livet, trenger faglig bistand, og fagfolk trenger redskaper for å hjelpe barn. Det viktigste redskapet er samtalen. Denne boka er skrevet for å stimulere til flere samtaler med barn som har det vanskelig. Samtaler med barn er praktisk og løsningsorientert med mange eksempler fra samtalesituasjoner.

Maria Øksnes

Meral Øzerk og Kamil Øzerk

Om barns lek i en institusjonalisert barndom

Forfatteren ønsker å gi rom for stemmer fra lekforskere og filosofer som sjelden har blitt lyttet til, for å vise at det går an å forstå lek på andre og rikere måter enn dem som har fått fotfeste innenfor vår tids pedagogiske miljøer. Boka retter seg mot studenter som vil arbeide med barn i barnehage, barneskole, skolefritidsordning eller andre fritidsarenaer.

nyhet

Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar

Haldor Øvreeide

Lekens flertydighet

Kr 369,214 s. (hft.) 2010 978-82-02-31222-0

Barnet som subjekt

Torill Vist og Marit Alvestad (red.)

Læringskulturer i barnehagen

Kr 368,292 s. (hft.) 2012 978-82-02-35016-1

Solveig Østrem

Kr 318,184 s. (hft.) 2012 978-82-02-36450-2

Samtaler med barn

Autisme og pedagogikk

Kr 389,306 s. (hft.) 2009 978-82-7634-583-4

nyhet

Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser Den første boka i Norge som ser på autisme hos barn fra et pedagogisk perspektiv. Den er for alle yrkesgrupper som arbeider med barn med autisme i barnehage og skole. Forfatterne legger vekt på funksjonsvurdering, utredning og pedagogisk tilrettelegging for barnas læring og utvikling.

(hft.) 2013 978-82-02-39519-3


Barns utvikling, lek og læring

Margrete Wiede Aasland

Si det til noen

Kr 279,140 s. (hft.) 2009 978-82-7634-594-0

Se mangfold!

Levi Geir Eidhamar og Paul Leer-Salvesen

Einar Juell

Barn og etikk

Kr 419,244 s. (hft.) 2002 978-82-7634-424-0

Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen Forfatterne gir teoretiske og praktiske eksempler på hvordan mangfold kan komme til uttrykk, utforskes, skapes og samarbeides om i barnehagen. Boka er spesielt rettet mot førskolelærerstudenter og ansatte i barnehager, men bør også leses av lærere og andre som arbeider med mennesker.

Med innføringen av den nye rammeplanen har barnehagen blitt en utdanningsinstitusjon. Forfatteren ønsker å øke forståelsen for barnehagens særpreg og muligheter og bidra til faglige diskusjoner om barnehagens plass i utdanningssystemet og i kunnskapssamfunnet. Boka henvender seg til førskolelærerstudenter, pedagoger i barnehage og skole og alle andre som er opptatt av barns danning og utdanning.

Levi Geir Eidhamar

Tone Strømøy

religioner og livssyn i barnehagen

Barns selvfølelse – voksnes ansvar

Målet med boka er å gi økt kompetanse i møte med barn fra ulike religioner og livssyn. Boka legger særlig vekt på spørsmål knyttet til barn og barneoppdragelse. Den inneholder intervjuer med småbarnsforeldre, barnefortellinger og praktisk informasjon som er nyttig for de ansatte i barnehagen.

Kr 398,180 s. (hft.) 2012 978-82-02-37779-3

Barnehagen som utdanning

Dette er en etikkbok skrevet for alle som arbeider eller forbereder seg på arbeid med barn. Bokas del I gir en innføring i deler av etikkens historie og etiske grunnlagsproblemer, og inviterer til å forsøke seg på etisk analyse og diskusjon. Bokas del II konsentrerer seg om praktiske sider ved det etiske samlivet i barnehagen.

Små mennesker – stort mangfold

ny utgave

Marit Gjervan, Camilla Eline Andersen og Målfrid Bleka

En bok om seksuelle overgrep mot barn og unge Boka beskriver signaler og senskader barn og unge kan vise oss om at noe er galt, hvor du kan henvende deg for å få veiledning og mot til å kunne gjøre alt du kan for å hjelpe barnet. Den gir praktiske råd og kunnskap om hvordan du kan snakke med barn om gode og vonde hemmeligheter og berøringer. Den gir også innsikt i hvordan voksne som ble utsatt for seksuelle overgrep, har hatt det.

Nesten som deg selv

Kr 349,184 s. (hft.) 2008 978-82-7634-584-1

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Kr 298,152 s. (hft.) 2010 978-82-02-29469-4

Oppdragelse mellom frihet og grenser Boka bygger på ideen om barnets ideelle handlingsrom mellom frihet og grenser. Barn trenger grenser for å bli sosialisert, men de trenger også frihet for å gjøre egne erfaringer, både gode og dårlige. Kr 279,104 s. (hft.) 2005 978-82-04-11601-7

29


Samfunn, religion, livssyn og etikk

Det som slår leseren er at denne boka er svært velskrevet, ja, faktisk en av de mest velskrevne lærebøkene jeg har lest – og det begynner å bli noen etter 20 år på høyskole. Om Filosofi og etikk i barnehagen, Per Bjørnar Grande, dosent Høgskolen i Bergen

2. kvartal 2013 / 978-82-02-40628-8

2. kvartal 2013 / 978-82-02-40629-5

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen og Filosofi og etikk i barnehagen er skrevet for den nye barnehagelærerutdanningen som starter opp høsten 2013. Bøkene tar opp fagstoff som gjelder religioner og livssyn, filosofi og etikk innenfor kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk. De vektlegger blant annet barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag (skrevet av Ingeborg Tveter Thoresen ved Høgskolen i Vestfold), høytidsmarkering som arbeidsmåte (Geir Winje, Høgskolen i Vestfold) og filosofisk samtale med barn (Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup, Barne- og ungdomsfilosofene). Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz bidrar med et kapittel som omhandler barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner samt tverretatlig samarbeid. 30


Samfunn, religion, livssyn og etikk

Helje Kringlebotn Sødal

Kristen tro og tradisjon i barnehagen

Kr 419,246 s. (hft.) 2009 978-82-7634-780-7

Boka drøfter hva barnehagens verdigrunnlag kan innebære i praksis, og hvordan barnehagen kan arbeide med fagområdet. Det teoretiske stoffet blir illustrert gjennom varierte eksempler fra barnehagen. Tema er barnehagens verdigrunnlag, barns religion og livstolkning, barns religiøse spørsmål, kristendommen i kulturen og i Norge, høytider og Bibelen i barnehagen.

Barns kultur

Forfatterne tar for seg den delen av barnekulturen som er knyttet til språklige uttrykksformer. De drøfter og gir eksempler på den muntlige sjangerkunnskapen barn tilegner seg gjennom sin egen kultur.

Kr 299,162 s. (hft.) 1997 978-82-456-0457-3 Camilla Björklund

Hvordan kan ulike religiøse høytider og andre merkedager markeres i barnehagen? I boka trekkes 13 høytider fra de fem religionene som er mest utbredt i Norge, spesielt fram. Det er forslag til til fortellinger, bilder og momenter til samtale som kan brukes sammen med barna.

Matematikk for de yngste i barnehagen

Inger Billington, Anne Brynhildsen og Wenche May Johansen

Martin Carlsen, Unni Wathne og Gro Blomgren

Ordbilder

Kr 310,112 s. (hft.) 2004 978-82-04-10437-3

Tone Birkeland og Gunvor Risa (red.)

Geir Winje

Høytidsmarkering i barnehagen

Kr 309,160 s. (spiral) 2010 978-82-7634-856-9

Språk, tekst og matematikk

nyhet

Blant baller og klosser

I denne boka er det fortellinger fra hverdagen i barnehagen. Fortellingene gir gode eksempler på hvordan små barn møter matematikken gjennom lek og i samtaler med jevnaldrende og voksne. Fortellingene er knyttet til forskning og gir rom for refleksjon og drøfting. Boka retter seg mot førskolelærerstudenter og ansatte i barnehagen.

En snarvei til språk

Matematikk for barnehagelærere

Boka beskriver et praktisk verktøy for å stimulere til språkutvikling med utgangspunkt i ordbilder. Metoden egner seg for barn med Downs syndrom, barn med generelt dårlig språkutvikling, minoritetsspråklige barn og barn/unge med autisme. Bjørn Lofterød har skrevet et innledende kapittel om barn med Downs syndrom.

Dette er en innføringsbok i matematikk for barnehagelærere med mange konkrete forslag til matematikkaktiviteter som er prøvd ut i praksis. Det at barnehagelæreren undrer seg sammen med barna, at barnehagelæreren og barna stiller spørsmål til hverandre, diskuterer og argumenterer, er et viktig grunnlag for matematikklæring i barnehagen.

Kr 349,192 s. (hft.) 2012 978-82-02-39044-0

ny utgave

Kr 429,296 s. (hft.) 2012 978-82-7634-978-8

31


Språk, tekst og matematikk

Liv Gjems og Gunvor Løkken (red.)

Barns læring om språk og gjennom språk

Kr 359,240 s. (hft.) 2011 978-82-02-34186-2

Samtaler i barnehagen Barns læring om språk og gjennom språk foregår hele tiden. Forfatterne ønsker å gi førskolelærere økt kunnskap om hvordan barns språklæring og kunnskapstilegnelse inngår i alle former for aktiviteter og samtaler i barnehagen, og på den måten rette oppmerksomheten mot hvordan språklige interaksjoner kan støttes og utvikles i alle situasjoner. Camilla Grieg

Skapende barnehage Matematikk

Kr 239,96 s. (hft.) 2011 978-82-02-34474-0

32

Lesefrø

Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen Leseaktiviteter er en viktig pedagogisk ressurs i barnehagens arbeid med språkstimulering. Denne boka bygger på erfaringer fra fire Lesefrø-barnehager og viser et bredt spekter av aktiviteter med barneboka i sentrum. Boka egner seg for ansatte i barnehager og bibliotek og for studenter i førskolelærer- og bibliotekarutdanningen. Margareth Sandvik og Marit Spurkland

Lær meg norsk før skolestart!

Skapende barnehage er en serie håndbøker tilegnet førskolebarn, førskolelærere, lærere og spesialpedagoger. Bøkene er breddfulle av gode ideer til hvordan man kan arbeide kreativt og samtidig målrettet med fagområdene i barnehagen. Tema for den første boka er barns matematiske kompetanse.

Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen

Bente E. Hagtvet

Margareth Sandvik og Marit Spurkland

Tale og skrift i førskolealderen

Lær meg norsk før skolestart! Pakke à 10 stk.

Språkstimulering

Kr 489,445 s. (hft.) 2004 978-82-02-23766-0

Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Åse Kari H. Wagner

Boka tar opp barns språk- og kommunikasjonsutvikling i førskolealderen, i tale og skrift. Forfatteren har fulgt en rekke førskolebarns skriftspråklige utvikling gjennom lek med skriftmediet og presenterer forslag til pedagogiske tiltak basert på de siste tiårs forskning om tidlige forutsetninger for en god språklig utvikling. Boka henvender seg til førskolelærere og studenter.

Hvordan skape et godt språkmiljø i barnehagen? Forfatterne av denne boka tar til orde for språkstimulering gjennom tilrettelagte lesestunder og bevisstgjøring gjennom systematisk dokumentasjon av barnas språkutvikling. Framgangsmåten passer alle barn, men forfatterne fokuserer særlig på flerspråklige barns situasjon.

Språkpermen

Språkpermen er utviklet på bakgrunn av en helhetsforståelse av hva det vil si å kunne bruke språket. Verktøyet består av et engangshefte med skjemaer som dekker områdene språkfunksjoner, samtale, lesestund, barnets fortellinger, lesing og skriving og morsmål. Skjemaene brukes til observasjon og oppfølging av enkeltbarns språkutvikling.

Kr 319,144 s. (hft.) 2011 978-82-02-33898-5

ny utgave

Kr 319,176 s. (hft.) 2012 978-82-02-38717-4

ny utgave

Kr 98,20 s. 2012 978-82-02-38718-1


Språk, tekst og matematikk

Margareth Sandvik

Helene Valvatne og Margareth Sandvik

Skrivingen blir lettere og mer lystbetont med denne boka! En praktisk håndbok for alle typer fagskriving i førskole- og allmennlærerutdanningen fram til masternivå. Forfatteren belyser skriveprosessen fra idé til ferdig tekst. Man kan også bruke boka som oppslagsverk og finne hjelp og råd der man støter på problemer.

Språkutvikling fram til sjuårsalderen

Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red.)

Ragnhild By (red.)

Skriving i lærerutdanningene

Kr 279,128 s. (hft.) 2006 978-82-02-24520-7

nyhet

Barn lager tekster Om barns tidlige tekstproduksjon og skriving i barnehage og hjem

(hft.) 2013 978-82-02-40596-0

nyhet

(hft.) 2013 978-82-0240-598-4

Kunst, kultur og kreativitet

Hvordan kan personalet i barnehagen støtte barns tekstproduksjon og tidlige skriving? Forfatterne beskriver ulike sitasjoner som kan skape gode teksthendelser for barna. Boka passer for studenter ved barnehagelærerutdanningen, lærerutdannere eller barnehagelærere og andre ansatte i barnehagene. Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)

Literacy i læringskontekster

Hvordan kan vi arbeide for at barn og unge skal utvikle den tekstkyndigheten de trenger for å leve og lære i et komplekst tekstlandskap? Artiklene i boka gir et mangfoldig bilde av hva literacy eller tekstkyndighet i læringskontekster både er og kan være, for barnet i barnehagen, for eleven på ulike trinn i skolen, for studenten og læreren.

Barn, språk og kultur

Dette er en bok for alle som er opptatt av barns språkmiljø og språkutvikling. Boka er spesielt aktuell for norskundervisning i førskole- og allmennlærerutdanningen. Den vil være nyttig for førskole- og skolelærere, foreldre, politikere og ansatte i pedagogiskpsykologisk tjeneste og i barnehage- og skoleforvaltning.

Kr 469,342 s. (hft.) 2007 978-82-02-27750-5

Form møter form Lek møter teater

Hva kan drama bidra med i møtet mellom mennesker? Dette er et sentralt spørsmål for forfatterne av denne boka, som handler om det å arbeide med drama/teater i barnehagen og i førskolelærerutdanningen. Her presenteres en skapende arbeidsmåte som krever voksne som er modige nok til å gå inn i og bli grepet av den dype leken sammen med barna.

Kr 369,240 s. (hft.) 2009 978-82-02-27037-7

Bente Fønnebø

nyhet

Kunstneriske bevegelser i barnehagen Forming og faglighet

Boka gir innspill til begreper og temaer i ulike kunstneriske og estetiske prosjekter, i forskning- og utviklingsarbeid der kunst, kultur og kreativitet er sentralt. Den gir eksempler fra kunstprosjekter med og for de yngste barna. Boka tar opp hvordan barns rett til kulturelle ytringer kan styrkes, og hvordan kunstneriske ressurser og uttrykksmåter kan tas i bruk.

(hft.) 2013 978-82-02-40627-1

33


Kunst, kultur og kreativitet

Skapende barnehage! Skapende barnehage er en serie metodikkbøker for barnehage, første trinn i småskolen, studenter og spesialpedagoger. Hver bok fokuserer på ett av barnehagens fagområder, og kan leses som et kreativt kompass der barns skapende aktivitet, lek, læring og estetikk hører sammen i en helhet. Skapende barnehage - matematikk

Camilla Grieg Kr 239,- / 978-82-02-34474-0 / 2011

Kan vi stimulere barns matematiske kompetanse gjennom skapende aktiviteter med form og farge? Ja, viser Camilla Grieg i denne fargerike inspirasjonsboka, hvor hun åpner døren inn til matematikkens verden gjennom lek med form og farge. Boka er spekket med kreative og praktiske aktiviteter som stimulerer til matematisk refleksjon i den daglige tilværelsen i barnehagen. For hva gjør vi egentlig når vi setter fargerike avtrykk på veggen, eller maler over arket med bred pensel? Vi leker og fabulerer, ja. Men vi gjør også noe mer. Vi adderer, sorterer, måler, teller og klassifiserer! I løpet av 2013 utkommer to nye bøker i serien, tekst/litteratur og naturfag. Camilla Grieg er førskolelærer og har arbeidet med barn i barnehage og skole i mange år. I dag har hun etablert seg som frittstående kursholder og tekstforfatter, og har skriveoppdrag blant annet for Barnehageforum.no og Verktøykassa.

34


Kunst, kultur og kreativitet

Marthe Lise Gjennestad og Camilla Grieg

Ingvild Olsen Olaussen og Morten Sæther

Lek og eksperimentering med farger

Skapende arbeid i barnehagen

Den skallete heksen Boka inspirerer til å eksperimentere med form og farger på en lekende og utforskende måte. Den kan brukes i barnehagen, på SFO og på småskoletrinnet.

Kr 499,192 s. (hft.) 2003 978-82-508-1977-1

ny utgave

Synnøve Haugen, Gunvor Løkken og Monika Röthle (red.)

Småbarnspedagogikk Fenomenologiske og estetiske tilnærminger

(hft.) 2013 978-82-02-40920-3

Synet på de minste barnehagebarna, 1–3 år, har endret seg radikalt de siste årene. Fra å bli betraktet som noen som er avhengig av omsorg, ser vi nå små, kompetente individer i sin verden. Med forståelsen for det lille barnet kommer også behovet for en ny småbarnspedagogikk. Boka er oppdatert i forhold til ny barnehagelærerutdanning.

Leif Hernes, Ellen Os og Ivar Selmer-Olsen

Med kjærlighet til publikum Kunst for barn under tre år

Kr 349,192 s. (hft.) 2010 978-82-02-25840-5

Natur, helse og bevegelse

Dette er en bok om kunst for barn mellom null og tre år. Den handler om barns møte med kunst og om kunsten og kunstnerne som skaper den. Men er det virkelig mulig å formidle kunst til barn under tre år? Ja, særlig hvis kunstnerne toner seg inn mot barna, sier forfatterne som har erfart og forsket på dette i mange år.

Vi kan! Veiledning

Vi kan! tar utgangspunkt i rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet. Aktivitets- og veiledningspakken er en ressurs for å tilrettelegge for læring gjennom bruk av blant annet fortellinger, lek og kreative aktiviteter. I tillegg til veiledningen finnes også produktene Vi kan! Bildesamling (978–82–02–35546–3) og Vi kan! Cd (978–82–02–35545–6).

Kr 561,132 s. (ringperm) 2011 978-82-02-31487-3

Kjetil Steinsholt og Henning Sommerro (red.)

Improvisasjon

Kunsten å sette seg selv på spill Her blir improvisasjon diskutert ut fra ståsteder som musikk, teater, standup, dans, organisasjon og ledelse, pedagogikk og undervisning, rådgivning og fotball. Improvisasjon blir verdsatt i kunst, men kan brukes på mange områder. Kr 489,336 s. (innb.) 2006 978-82-04-12864-5

ny utgave

Gisle Grimeland

Med åpne sanser Barnet, læreren og naturen

Denne boka er skrevet for førskolelærerutdanningen og de som jobber i barnehagen. Boka forteller hvorfor det er viktig å ta barna med ut, og hvordan man kan gi barna positive møter med naturen. Boka gir faglig påfyll og har mange gode illustrasjoner samt eksempler på aktiviteter.

Kr 389,192 s. (hft.) 2012 978-82-02-35065-9

35


Natur, helse og bevegelse

Bøkene omhandler fagstoff innenfor kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse i den nye barnehagelærerutdanningen som starter opp høsten 2013. Natur 1 – Barn opplever naturen Hjørdis H.K. Bakke 978-82-02-40622-6 / 2013

Boka gir en innføring i begrepet biologisk mangfold og viser hvordan vi kan bidra til bærekraftig utvikling. Den inneholder beskrivelser og bilder av planter og dyr og forslag til turer og aktiviteter med barn til alle årstider. Boka er rikt illustrert. Natur 2 – Barn utforsker naturfenomener Hjørdis H.K. Bakke 978-82-02-40623-3 / 2013

Boka handler om stoffer og fenomener i den fysiske verden. Her er både faktakunnskap og forslag til aktiviteter og eksperimenter sammen med barn. Boka er rikt illustrert.

Helse - forebyggende helsearbeid i barnehagen Rolv Lundheim 978-82-02-40624-0 / 2013

Hovedtema i boka er kroppen, ernæring, hygiene og inneklima. Massemedia presenterer stadig nye retninger innen temaer knyttet til helse, og det kan være utfordrende å vurdere kvaliteten av denne informasjonen. Boka er liten og oversiktelig og gir tips til videre fordypning. Friluftsliv og uteliv i barnehagen Torbjørn Lundhaug og Henrik Rosted Neegaard 978-82-02-40625-7 / 2013

Dette er en profesjonsrettet og forskningsbasert bok. Formålet er å inspirere til å ta med barna på tur. Boka gir et solid faglig fundament for å planlegge, gjennomføre og evaluere turer. Sentrale temaer er naturopplevelse, sikkerhet, risikomestring, ledelse og profesjonalitet.


Natur, helse og bevegelse

nyhet

Torbjørn Lundhaug og Henrik Rosted Neegaard

Friluftsliv og uteliv i barnehagen

(hft.) 2013 978-82-02-40625-7

nyhet

Dette er en profesjonsrettet og forskningsbasert bok om friluftsliv og uteliv i barnehagen. Formålet er å inspirere til å ta med barna på tur. Boka gir et solid faglig fundament for å planlegge, gjennomføre og evaluere turer. Sentrale temaer er naturopplevelse, sikkerhet, risikomestring, ledelse og profesjonalitet. Rolv Lundheim

Helse

Forebyggende helsearbeid i barnehagen

(hft.) 2013 978-82-02-40624-0

Hovedtema i boka er kroppen, ernæring, hygiene og inneklima. Massemedia presenterer stadig nyheter om dette, og det er utfordrende å vurdere kvaliteten av informasjonen. Boka skal gi barnehagelærere et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for å arbeide med tematikken i barnehagen. Boka dekker deler av kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse.

Veronica Sherborne

Utvikling gjennom bevegelse For barn i alle aldre med ulike og spesielle behov

Forfatteren viser hvor viktig det er at alle barn får oppleve utvikling gjennom bevegelse. Aktivitetene tar sikte på å gi både fysiske og psykiske læringserfaringer. Bevegelseserfaring er fundamentalt for alle barn, og særlig viktig for barn som har vansker med å forholde seg til sin egen kropp og til andre mennesker.

Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole Forfatteren framstiller fysikkaktiviteter på et grunnleggende nivå og gir faglig bakgrunn og praktiske anvisninger for en rekke forsøk. Han henvender seg til studenter i førskolelærer- og allmennlærerutdanningen og lærere i før- og småskole, men også lærere på andre nivåer i skoleverket vil ha glede av innholdet. Per Arneberg, Einar Juell og Olga Mørk (red.)

Hvordan stimulere barns fysiske utvikling?

Artiklene tar for seg de ulike samtaletypene som foregår i barnehagen, som samtaler mellom ulike profesjoner, foreldresamtaler og samtaler med barn i sorg. Blant bidragsyterne er Turi Pålerud, Berit Bae, Tore Frost, Berit Aanderaa, Lars Gunnar Briseid og Loveleen Brenna.

Boka beskriver den normale fysiske utviklingen fra fødsel til pubertet, og hvordan fysisk aktivitet påvirker denne utviklingen i positiv retning. Forfatteren knytter sammen kunnskap om vekst, utvikling, fysiologi og helse. Boka viser også hvordan man kan påvirke barns fysiske kapasitet, og den gir mange gode eksempler på praktiske lekeaktiviteter som stimulerer fysisk kapasitet hos barn.

Kr 229,152 s. (hft.) 1997 978-82-456-0171-8

Leif Wedøe

Gerd Lise N. Nordbotten

Barns fysiske utvikling

Kr 259,120 s. (hft.) 2006 978-82-7634-642-8

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Kr 389,304 s. (hft.) 2005 978-82-02-24393-7

Samtalen i barnehagen

Kr 310,232 s. (hft.) 2005 978-82-04-11287-3

37


Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Barnehagelovsamlingen 2012–2013

nyhet

Kr 368,- (inkl. mva.) 320 s. (hft.) 2012 978-82-02-38923-9

Boka er beregnet på alle som eier, driver eller jobber i barnehager. Den inneholder barnehageloven med tilhørende forskrifter, deriblant rammeplanen som detaljert beskriver hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. I tillegg består samlingen av en rekke andre lover og forskrifter det er svært viktig å ha kjennskap til.

Aslaug Andreassen Becher, Eivind Karlsson, Karin Elise Fajersson og Ann Merete Otterstad

Grip sjansene!

Kr 329,208 s. (hft.) 2009 978-82-02-29903-3

ny utgave (hft.) 2013 978-82-02-41129-9

38

Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold Ulike utgangspunkt, identiteter og utfordringer gir unike kompetanser. I denne artikkelsamlingen fra Høgskolen i Oslos førskolelærerutdanning er det faglig bredde, teoretisk spenn og plass for ulike erfaringer og praksisstemmer når det gjelder flerkulturelt arbeid for yrkesutøvere med spesiell tilknytning til storby- og minoritetsperspektivet.

Ole Bredesen

Nye gutter og jenter – en ny pedagogikk?

Hvorfor er gutter blitt det problematiske kjønn i skole og barnehage, og hvorfor gjør de det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn jenter? Hvordan reflekterer lærere og førskolelærere om kjønn i sin pedagogiske praksis? Her presenteres forskning om og tiltak for hvordan man kan endre bildet av gutter som vanskelige og jenter som snille.

Loveleen Rihel Brenna

Manzil

Mangfoldig ledelse og utvikling Manzil betyr målet på hindu og urdu og hjem (hus) på arabisk. Denne boka er en veileder for ledere som vil skape en god barnehage eller skole, med et miljø som fremmer læring og utvikling for alle barn – uansett kulturell bakgrunn. Se bokåpner på www.cda.no.

Åsta Birkeland og Nina Carson

May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien

Boka gir ei innføring i veiledning, og gir eksempler på veiledningsgrunnlag, på fasene i veiledningssamtalen, på sirkulære spørsmål og på etiske dilemmaer i veiledninga. Veiledning knyttes til prosesser som refleksjon, danning og læring. Boka kan brukes i veiledningsopplæringa i utdanninga og til kompetanseutvikling i barnehagen.

– gode dialoger

Veiledning for barnehagelærere

Kr 289,148 s. (hft.) 2004 978-82-02-23309-9

Kr 299,176 s. (hft.) 2008 978-82-04-13592-6

Vanskelige foreldresamtaler

Denne boka handler om hvordan man kan unngå at foreldresamtaler oppleves som vanskelige. Den handler spesielt om den samtalen som profesjonelle må ta med foreldre når det har oppstått en bekymring for barnet. Boka retter seg til ansatte i barnehager og skoler, men er også aktuell for ansatte i barnevern, PPT eller BUP.

Kr 369,160 s. (hft.) 2010 978-82-02-29310-9


Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Bente Fønnebø og Unni Jernberg

Barnehagens rammeplan i praksis – mange veier til dokumentasjon og kunnskap

Kr 429,200 s. (hft.) 2008 978-82-04-14239-9 også som

e-bok!

Det er mange måter å være barnehage på! Boka fokuserer på barnehagens egenart og rammeplanens krav til barnehagen som en lærende organisasjon. Boka henvender seg til praksis og utdanning, og den kan brukes i tilknytning til flerfaglige tema og praksisog prosjektperioder i førskolelærerutdanningen. Sidsel Germeten og Evelyn Eriksen

Barnevern i barnehage og skole

Møte mellom barn, foreldre og profesjoner

Kr 325,268 s. (hft.) 2012 978-82-02-36861-6

Utviklingen i barnehagesektoren setter store krav til ledelse og kompetanseutvikling i barnehagen. I boka drøftes spørsmål som hvordan en kan anskaffe, rekruttere, utvikle og mobilisere kompetanse. Forfatteren vektlegger også hvordan kompetanseutvikling kan skje gjennom veiledning og coaching, utvikling av læring og endringskompetanse og utvikling av samspillkompetanse.

Digitalt fortalte historier

Kjell-Åge Gotvassli

Merete Holmsen

Boka tar opp temaer som belyser ulike sider ved utviklingen av et kompetent barnehagepersonale, som lærings- og samspillskompetanse, kompetanseutvikling, personalpolitikk og -planlegging, motstand mot endring og trivsel. Personalet er den viktigste ressursen og har en nøkkelrolle i forhold til å utvikle barnehagen i tråd med barns, foreldres og samfunnets krav.

(hft.) 2013 978-82-0240-630-1

Kristin Holte Haug, Grete Jamissen og Carsten Ohlmann (red.) Refleksjon for læring

Om personal- og kompetanseutvikling i barnehagen

nyhet

Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen

Boka handler om barn, foreldre, barnehage, skole og barneverntjenesten, det vil si barnevern i vid betydning. Den har fokus på læreres arbeid med barn som bekymrer i barnehager og skoler. Et viktig spørsmål som diskuteres er hvordan samarbeidet mellom barnehagen, skolen og barneverntjenesten kan realiseres.

Et kompetent barnehagepersonale

Kr 399,223 s. (hft.) 2004 978-82-7634-523-0

Kjell Åge Gotvassli

Digitale fortellinger kan formidle personlig erfaring, informasjon og refleksjon på kreative måter. Gjennom formidling av eksempler fra praksis og diskusjon av læringsmuligheter er formålet med boka å inspirere førskole-, lærerstudenter og undervisere på alle trinn til å arbeide med digital fortelling som et aktuelt og nyttig verktøy i læring.

Kr 369,256 s. (hft.) 2012 978-82-02-36436-6

Samtalebilder

En vei til kommunikasjon med barn Boka viser hvordan man kan samtale med barn om deres opplevelser, tanker og egne vurderinger av hverdagen i barnehagen og skolen. Illustrert av Kjell E. Midthun. Boka inneholder 15 samtalebilder i farger. Bildene viser et musebarn i dagligdagse situasjoner og gir barna mulighet til identifikasjon. Boka er skrevet for ansatte i barnehage, skolens første klassetrinn og SFO.

Kr 389,160 s. (hft.) 2007 978-82-508-2118-7

39


Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Merete Holmsen

Samtalebilder og tegninger

En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner

Kr 389,248 s. (hft.) 2011 978-82-02-36513-4

Videoene på nettstedet http://aautforskepraksis-barnehage.cappelendamm. no presenterer 11 videosnutter knyttet til læreboka Å utforske praksis. Temaene er lek, samspill og læring. Det er utarbeidet refleksjonsspørsmål til hver film. Målet er at innholdet på nettsiden skal inspirere til videre analyse i forhold til egen praksis eller gjerne barnehagens praksis.

Merete Holmsen

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo

Et kommunikasjonsverktøy

Denne samtalepermen er til bruk for pedagoger, lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, helsesøstre, PPT, barnevern og eventuelt annet pedagogisk personell som kjenner metoden omkring bruk av samtalebilder i kommunikasjon med barn. Permen bygger på forfatterens teoretiske metode som er beskrevet i Samtalebilder og Samtalebilder og tegninger.

40

Kr 399,- (inkl. mva.) (nettsted) 2010 978-82-02-33689-9

Å utforske praksis – barnehagen Studentlisens Videoene på nettstedet http://aautforskepraksis-barnehage.cappelendamm. no presenterer 11 videosnutter knyttet til læreboka Å utforske praksis. Temaene er lek, samspill og læring. Det er utarbeidet refleksjonsspørsmål til hver film. Målet er at innholdet på nettsiden skal inspirere til videre analyse i forhold til egen praksis eller gjerne barnehagens praksis.

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo

Tove Jonstoij og Åsa Tolgraven

Leserne inviteres og inspireres til å utforske egen praksis i lys av ulike teoretiske perspektiv. Gjennom disse utforskingsprosessene vil barnehagepersonalet kunne få flere innfallsvinkler til å forstå situasjoner i barnehagen med tanke på å kvalitetsutvikle tilbudet til barna. Boka presenterer også teori om ledelse og organisasjonsutvikling.

Om Reggio Emilias pedagogiske filosofi

Å utforske praksis – barnehagen

Kr 349,192 s. (hft.) 2010 978-82-02-32225-0

Å utforske praksis – barnehagen Barnehagelisens

Boka handler om hvordan man kan kommunisere med barn ved hjelp av samtalebilder og barnas egne tegninger. Den inneholder 18 samtalebilder. Målgruppen er helsepersonell og ansatte i barnevern, BUP, PPT og barnehage/skole. Illustrert av Kjell E. Midthun.

Samtalebilder

Kr 579,(ringperm) 2010 978-82-02-31449-1

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo

Kr 399,- (inkl. mva.) (nettsted) 2010 978-82-02-34394-1

Hundre måter å tenke på

Den bærende tanken i Reggio Emiliafilosofien er menneskets vilje til kommunikasjon og barnas drivkraft når det gjelder å forstå og utforske verden med alle sanser. Boka henvender seg til alle som jobber med barn.

Kr 309,92 s. (hft.) 2003 978-82-496-0894-2


Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Einar Juell

Kari Kvistad og Frode Søbstad

Med innføringen av den nye rammeplanen har barnehagen blitt en utdanningsinstitusjon. Forfatteren ønsker å øke forståelsen for barnehagens særpreg og muligheter og bidra til faglige diskusjoner om barnehagens plass i utdanningssystemet og i kunnskapssamfunnet. Boka henvender seg til førskolelærerstudenter, pedagoger i barnehage og skole og alle andre som er opptatt av barns danning og utdanning.

Den offentlige oppmerksomheten på barnehager har i mange år vært rettet mot de kvantitative aspektene som bygging av barnehager og foreldrebetaling, men i de siste årene har vi fått en økt oppmerksomhet på barnehagens kvalitet. Vi står nå overfor en ny fase i barnehagens utvikling med endringer av barnehageloven og justering av Rammeplan for barnehagen.

Einar Juell

Magritt Lundestad

Barnehagen som utdanning

Kr 298,152 s. (hft.) 2010 978-82-02-29469-4

Refleksjon Innspill til nye utspill

Boka er skrevet for førskolelærerutdanningen, men er også nyttig for førskolelærere som ønsker å utvikle seg ved å reflektere over egen praksis. Boka handler om å tenke seg om – tenke over det man gjør, skal gjøre og har gjort. Kr 299,108 s. (hft.) 2003 978-82-496-0770-9 Ann Ingjerd Kanestrøm og Anne Haakonsrud

Styreren – en balansekunstner

Kr 299,172 s. (hft.) 2009 978-82-02-29359-8

Dette er en bok om barnehageledelse, med vekt på de utfordringene denne lederrollen medfører. Boka tar for seg de ulike rollene som virksomhetsledere i barnehager må fylle, slik som daglig leder, personalleder og kontaktperson overfor foreldrene. I tillegg tar boka opp samarbeid med instanser utenfor barnehagen.

Kvalitetsarbeid i barnehagen

Kr 349,224 s. (hft.) 2005 978-82-02-24867-3

Konflikter – bare til besvær? Konfliktløsning i barnehagen

Hvilke typer konflikter oppstår i personalgrupper i barnehager? Hvordan bør styrer og ansatte forholde seg til disse? Hva kan være årsakene til en konflikt? Hvordan kan en være forberedt på konflikter? Og hvordan kan vanskelige samtaler gjennomføres? Konflikter kan styres, håndteres og løses, og boka er et godt redskap for leseren til å gjøre nettopp det.

Kr 419,266 s. (hft.) 2010 978-82-7634-610-7

Gunvor Løkken

nyhet

Levd observasjon

En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode Boka handler om kunnskap som konstrueres gjennom observasjon som forskningsmetode. Forfatteren framhever hvordan den kroppslig situerte forskeren er interaktivt til stede i alle faser av kunnskapsproduksjonen, fra fortolkende iakttagelse og transkripsjon til analyse og presentasjon. Forskningsetiske sider i en slik prosess belyses.

Kr 278,160 s. (hft.) 2012 978-82-02-32238-0

41


Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Birgit Malmo og Marit Stemshaug

Samhandling Veien til kompetanse

Boka tar opp det viktige, men av og til vanskelige, samarbeidet mellom hjem og barnehage. Forfatterne har som mål å gi førskolelærerstudenter og barnehageansatte bedre ballast til å kommunisere og samhandle med foreldrene. Kr 299,136 s. (hft.) 2002 978-82-496-0557-6 Wenche Nordli og Bess Merete Schelbred Thormodsæter

Tilstedeværende voksne – medvirkende barn Endringsarbeid i barnehagen

Kr 239,128 s. (hft.) 2010 978-82-7634-853-8

Hva vil det si å være en tilstedværende voksen? Hvordan gi barn reell medvirkning i lek og læring? Boka gir konkrete eksempler på verktøy og metoder som med hell er brukt for å få til et vellykket endringsarbeid slik at barn er blitt medaktører i barnehagehverdagen. Leif Oscar Olsen

Juss i barnehagen

Kr 389,266 s. (hft.) 2011 978-82-7634-748-7

42

Dette er en innføringsbok der de mest sentrale rettslige forhold knyttet til barnehagevirksomheten blir beskrevet. Boka behandler sentrale temaer knyttet til blant annet forholdet mellom foreldrenes og barnehagens bestemmelsesrett, retten til barnehageplass, opptaksprosessen, taushetsplikten og meldeplikten.

Karin Rørnes

Det motstandsdyktige «mobbeviruset» Hvordan utvikle en beredskap som virker i barnehage og skole?

Kunnskapsløftet forutsetter at skoleeier, skoleledere og lærere har kunnskap om og iverksetter tiltak mot mobbing. Boka forteller hvorfor og hvordan dette kan gjøres. Den gir en teoretisk begrunnelse og en praktisk tilnærming til fenomenet. Mobbing må bekjempes gjennom å erkjenne fenomenets eksistens.

Kr 319,188 s. (hft.) 2007 978-82-7634-720-3

Helge Røys

Pedagogikk i barnehagen

Grunnbok for førskolelærere Dette er en grunnbok i pedagogisk arbeid og en introduksjon til det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den er først og fremst skrevet for studenter i førskolelærerutdanningen, men vil også være nyttig som oppdatering og påfyll for førskolelærere og assistenter. Boka fokuserer på det praktiske arbeidet i barnehagen, og det samlede perspektivet er helhetlig læring.

Kr 399,232 s. (hft.) 2007 978-82-04-14208-5

Tone Strømøy

Oppdragelse mellom frihet og grenser Barns selvfølelse – voksnes ansvar

Boka bygger på ideen om barnets ideelle handlingsrom mellom frihet og grenser. Barn trenger grenser for å bli sosialisert, men de trenger også frihet for å gjøre egne erfaringer, både gode og dårlige. Kr 279,104 s. (hft.) 2005 978-82-04-11601-7


Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Krogh

nyhet

Les og forstå matematikk

Grunnskolelærerutdanningene

Lesing i matematikk er en grunnleggende ferdighet, og boka gir lærere og lærerstudenter teoretisk forståelse og en modell for eksemplarisk matematikkundervisning. I boka er det materiell til elevene, henvisninger til læreplanen, grunnlag for vurdering og et undervisningsopplegg.

Liv Klakegg Dahlin, Anne-Gunn Svorkmo og Liv Oddrun Voll

Kr 229,72 s. (hft.) 2012 978-82-02-38234-6

nyhet

Teknologi og design i skolen Denne boka bygger på prosjekter i «teknologi og design» som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boka har tydelig forankring i flere fag og dekker behovet for faglig refleksjon knyttet til praksis. Boka passer GLU og lærere i grunnskolen.

Barbro Grevholm, Per Sigurd Hundeland, Kristina Juter, Kirsti Kislenko and Per Eskil Persson

Kr 329,(hft.) 2013 978-82-02-38345-9

nyhet

Nordic research in didactics of mathematics: past, present and future

Boka inneholder en rekke aktuelle artikler om forskning i matematikkdidaktikk i Norden. Forfatterne er lærerutdannere, forskere og stipendiater. Artiklene er fagfellevurdert og godt bearbeidet, slik at det faglige innholdet er av god kvalitet og lett tilgjengelig.

Kr 669,(hft.) 2013 978-82-02-39348-9


Matematikk

matematikk for grunnskolelærerutdanningen

qed 1-7 og 5-10 Bind 1

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen (red.)

Bind 1-bøkene dekker de første 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 1.–7. og 5.–10. trinn. Bøkene er delt inn i to hoveddeler: en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del. Flere temaer i disse bøkene tas grundigere opp enn det som har vært vanlig i litteratur for lærerutdanningen, blant annet visualisering, bevis og argumentasjon, det flerkulturelle aspektet ved matematikklæring og kognitive kart. QED 1–7. Bind 1 • 978-82-7634-888-0 • 995 s • kr 998,- • 2012 QED 5–10. Bind 1 • 978-82-7634-890-3 • 1119 s • kr 999,- • 2011

Bind 2

Trond Stølen Gustavsen, Kristin Ran Choi Hinna, Inger Christin Borge og Peer Sverre Andersen (red.)

Flere av landets ledende matematikkdidaktikere bidrar i Bind 2. Bøkene er tilpasset de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen og de har et mer forskningsbasert preg enn Bind 1. Bind 2 1–7 bygger på det første bindet og dekker ytterligere 30 studiepoeng for studenter som velger fordypning i undervisningsfaget matematikk. Bind 2 5–10 bygger på det første bindet og dekker den andre 30 studiepoengheten i utdanningen. Det gir kommende lærere videre fordypning i undervisningsfaget matematikk. QED 1–7. Bind 2 • 978-82-7634-889-7 • Planlagt utgivelse vår 2014 QED 5–10. Bind 2 • 978-82-7634-891-0 • Planlagt utgivelse høst 2013


Matematikk også som

e-bok!

Kr 289,144 s. (hft.) 2012 978-82-02-37885-1

nyhet

Marit Holm

Håkan Sollervall

Opplæring i matematikk gir en innføring i prinsipper for planlegging og gjennomføring av god matematikkopplæring for elever med matematikkvansker og generelt for alle elever. Boka er en omfattende revisjon av Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og andre elever (2002).

Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Boka kommer med flere innfallsvinkler til hvordan man kan regne og tenke matematisk. Boka inneholder mange regneeksempler med bruk av ulike matematiske representasjonsformer. I slutten av boka er det oppgaver og fasit.

Madeleine Löwing og Wiggo Kilborn

Liv Marit Aksnes

Opplæring i matematikk

Kulturmøter i matematikkundervisningen Matematikk på 41 ulike språk

Kr 349,(hft.) 2013 978-82-02-39425-7

Hvordan tallene er bygd opp, hvordan tid og klokkeslett uttrykkes, hvordan skriftlig regning utføres, og hvordan for eksempel brøk oppfattes, kan variere betydelig fra land til land. I denne boka får man en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøye 40 forskjellige språk. Pernille Pind

Håndbok i matematikkundervisning

Kr 419,336 s. (hft.) 2011 978-82-02-34252-4

Norsk

Boka er en uvurderlig støtte i matematikkundervisning. Boka foreslår blant annet varierte aktiviteter, og den vektlegger forventet faglig progresjon, vanlige misoppfatninger og faglige utfordringer. Håndbok i matematikkundervisning retter seg mot matematikklærere i grunnskolen, og den er skrevet av en av Danmarks fremste matematikkformidlere.

nyhet

Tall og de fire regneartene

Kr 289,176 s. (hft.) 2012 978-82-02-38867-6

Tid for tale

– munnleg norsk i skolen Munnlege ferdigheiter blir no rekna som «grunnleggjande» i skolen. Tid for tale gir allmennlærarstudentar og norsklærarar ei oversikt over feltet «munnleg norsk» og kjem med ei rekkje praktiske og teoretiske innfallsvinklar til munnlegarbeidet. Kr 339,184 s. (hft.) 2007 978-82-02-26993-7 Liv Marit Aksnes (red.)

Tid for tale – lydeksempel Ein CD med lydeksempel som kan brukast saman med boka Tid for tale – munnleg norsk i skolen. Eksempla dekkjer sjangrane opplesing, forteljing, tale og samtale og omfattar autentiske opptak i klasserommet, radioprogram, debattar og profesjonelle innlesingar av prosa og lyrikk.

Kr 179,- (inkl. mva.) (cd) 2004 978-82-02-24518-4

45


Norsk

Birgita Allard, Margret Rudqvist og Bo Sundblad

Den nye LUS-boken En bok om leseutvikling

Kr 399,208 s. (hft.) 2009 978-82-02-30771-4

Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl

Irene Velsvik Bele (red.)

– på mellomtrinnet

Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer

Elever på mellomtrinnet skal ikke bare lese, men «lese for å lære». Forfatterne av denne boka tar til orde for eksplisitt undervisning i lesestrategier for å styrke forståelsen og dermed læringsutbyttet. De viser hvordan man kan lære elevene å velge hensiktsmessige lesestrategier i møtet med ulike tekster og ulike lesesituasjoner.

Skriv ut!

Kreativ skriving i skolen

46

Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring Grunnleggende lese- og skriveopplæring behandles her fra både en praktisk og en teoretisk synsvinkel. Boka viser hvordan pedagogiske prinsipper fungerer i praksis.

Widar Aspeli

Kr 249,152 s. (hft.) 2007 978-82-02-27054-4

Mening i tekst

Leseutviklingsskjemaet, LUS, er et kvalitativt vurderingsverktøy som bygger på lærerens erfaringer med lesing og med vurdering av elevens leseutvikling over tid. LUS er et redskap for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs nivå og for å organisere og tilpasse bruken av ressurser ut fra elevens kompetanse. Boka, som er oversatt fra svensk, har også med et kapittel om bruken av LUS i norske skoler.

Gode lesestrategier

Kr 249,80 s. (hft.) 2010 978-82-02-31819-2

Ingolv Austad (red.)

Skolene får stadig besøk av forfattere med ulike undervisningsopplegg, som skrivekurs. Hvordan kan lærere bruke disse besøkene konstruktivt og videreføre den kunnskapen forfatterne formidler, etter at de er reist? Kan elevene bli kreative skrivere fordi de har lyst og fordi det er gøy, til tross for at det også er skolearbeid?

Kr 419,320 s. (hft.) 2003 978-82-02-23207-8

Språkvansker

Forfatterne skriver om hva språkvansker er, og om hvordan personer med språkvansker bør møtes i skolen. Sentrale dilemmaer knyttet til kartlegging av spesifikke språkvansker blir også presentert. Boka er skrevet for studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, lærer- og førskolelærerutdanningen.

Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver

Kr 409,262 s. (hft.) 2008 978-82-02-27724-6

nyhet

God nok i norsk?

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk Hvordan utvikler elevene skriveferdighetene sine når de skriver på andrespråket? Hva kan elevtekster fortelle oss om elevenes språkutvikling? Denne boka er en hjelp til lærere som skal vurdere språk- og skriveutviklingen hos elever med et annet morsmål enn norsk, og for studenter som skal lære om andrespråksutvikling.

Kr 358,231 s. (hft.) 2012 978-82-02-37001-5


Norsk

ny utgave

Tone Birkeland og Ingeborg Mjør

Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar

Kr 358,196 s. (hft.) 2012 978-82-02-34870-0

Velkommen til språket

Boka gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet, både historisk og sjangermessig. Eit rikt utval teksteksempel illustrerer litteraturteoretiske problemstillingar. Her finn ein òg synspunkt på litteraturformidling i barnehage og skole. Boka er ei viktig fagbok for grunnskolelærar- og barnehagelærarstudentar.

Skriveøvelser for lærere, elever og andre skrivelystne

Tone Birkeland og Gunvor Risa (red.)

Ruth Danielsen

Barns kultur

Forfatterne tar for seg den delen av barnekulturen som er knyttet til språklige uttrykksformer. De drøfter og gir eksempler på den muntlige sjangerkunnskapen barn tilegner seg gjennom sin egen kultur.

Kr 299,162 s. (hft.) 1997 978-82-456-0457-3

Boka er en verktøykasse med nyttige skriveverktøy, skriveleker og praktiske oppgaver for alle som har lyst til og behov for å lære å skrive bedre og mer kreativt. Oppgavene er samlet og utprøvd av forfatterne gjennom mange års skrivekursvirksomhet.

En bok om de muntlige fortellingssjangrene som eventyr, legender, sagn, myter og bibelfortellinger. Hvordan tilrettelegges en fortellingssituasjon, og hvordan formidler en fortellingene? For studenter og lærere i lærerutdanning og for alle som jobber med barn fra 6 til 9 år.

Martin Engebretsen

Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis

Analyse av sammensatte tekster

Det undervises lite i leseforståelse i skolen. Søkelyset rettes mot ordavkoding og mot den kunnskapen elevene sitter igjen med etter å ha lest. Leseforståelse er en kompleks prosess som lærere må ha et bevisst forhold til for å kunne tilpasse undervisningen og gi gode strategier til elever med ofte svært ulik kompetanse.

Kr 439,336 s. (hft.) 2005 978-82-02-24917-5

Kulturbærende fortellinger, barn og skole

Ivar Bråten (red.)

Leseforståelse

Kr 429,286 s. (hft.) 2007 978-82-02-26175-7

Gro Dahle og Kjersti Wold

Kr 349,242 s. (hft.) 2003 978-82-02-23397-6

Skrift, bilde, lyd Hvordan kan man arbeide analytisk med tekster som består av både skrift, bilder, lyder og grafikk? Dette er et spørsmål som stilles med økende kraft og hyppighet i klasserom, i lærerutdanning og på forskerseminarer. I boka tilbys svar fra ledende forskere på feltet. Den passer for lærere og studenter i siste fase av lærerutdanningen.

Kr 419,260 s. (hft.) 2010 978-82-7634-858-3

47


Norsk

Arne Engelstad og Elise Seip Tønnessen

Jørgen Frost

– en innføring

– på teoretisk grunnlag

Film

Kr 449,272 s. (hft.) 2011 978-82-02-29116-7

Denne boka gir leseren grunnleggende kunnskaper om film. Forfatterne tar utgangspunkt i filmanalyse og presenterer noen av de verktøyene analysen krever. Boka passer for alle som er interessert i film og ønsker å utvide sine kunnskaper. Særlig aktuell er boka for studenter i film- og medieutdanninger ved høyskoler og universiteter.

Målet med denne boka er å bygge bro mellom leseundersøkelser og leseundervisning. Forfatteren presenterer en ramme for den lesepedagogiske tilretteleggingen, der elevenes arbeidsmåte og språklige kontroll under lesingen og utviklingen av basisferdigheter står sentralt. Aktuell bok for alle med ansvar for begynneropplæring i norsk.

Arne Engelstad

Jørgen Frost

Fra bok til film

Om adaptasjoner av litterære tekster

Kr 349,224 s. (hft.) 2007 978-82-02-24521-4

Innføring i den første lese- og skriveopplæringen

Michael Evans

Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl

Teater, film, fjernsyn

48

Lærebok i dramaturgi som gir basiskunnskap i oppbygning av dramatiske tekster for teater, film og fjernsyn. Boka omhandler både standarddramaturgi og alternative former og skisserer særtrekk ved ulike typer dramatiske tekster. Egnet for studier i drama, teater og medievitenskap ved universiteter og høgskoler.

Kr 329,224 s. (hft.) 1999 978-82-456-0719-2

Prinsipper for god leseopplæring

En lettfattelig framstilling av bøker som blir film. Med utgangspunkt i filmatiserte romaner drøfter boka hva som skjer når en historie overføres fra et medium til et annet. Hva er sammenliknbart, og hva må adapteres? Målgruppen er studenter i norsk, litteratur- og filmvitenskap ved universiteter og høgskoler.

Innføring i dramaturgi

Kr 419,304 s. (hft.) 2006 978-82-02-19875-6

Lesepraksis

Stadig mindre homogene elevgrupper øker behovet for å forstå hva lesing er, hvordan leseutviklingen forløper, og hvordan man kan iaktta elevenes leseutvikling. En aktuell teori- og metodebok for lærere og i lærerutdanningen.

Kr 339,173 s. (hft.) 2003 978-82-02-21815-7

nyhet

Den intensive leseopplæringen

Dialog og mestring når lesing har låst seg Noen elever går gjennom det meste av barneskolen uten å få et godt forhold til lesing. De skårer dårlig på prøver og har skapt «utmeldingshandlinger» som forstyrrer læringen deres. Boka viser hvordan man kan snu en negativ utvikling med skreddersydde individuelle lesekurs utviklet og veiledet av spesialpedagoger.

(hft.) 2013 978-82-02-27716-1


Norsk

Praktiske bøker om lesing og skriving Enkle og solide bøker for lærere og andre som arbeider med lese- og skriveundervisning. Anerkjente forfattere viser hvordan man kan skape god undervisning med utgangspunkt i kunnskap fra lese- og skriveforskningen. God leseutvikling i praksis

Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler (kr 269,-) Lena Munck, Agneta Hedenfalk og Annika Palm

God leseutvikling

Kartlegging og øvelser (kr 239,-) Katarina Herrlin og Ingvar Lundberg

God skriveutvikling Kartlegging og undervisning (kr 259,-) Ingvar Lundberg

Gode lesestrategier – på mellomtrinnet (kr 249,-) Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl

49


Norsk

Katarina Herrlin og Ingvar Lundberg

Kr 239,80 s. (hft.) 2008 978-82-02-27415-3

God leseutvikling

Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes og Marit Skarbø Solem

Kartlegging og øvelser

Grammatikken i bruk

Hvordan kan lærere best møte barn som akkurat har begynt i skolen, i deres leseopplæring? Boka viser hvordan man kan kartlegge leseutviklingen, og gir redskap som gjør det mulig å følge og individuelt hjelpe hvert barn videre i de 3–4 første skoleårene, de årene hvor det viktigste grunnlaget for lesing legges.

Framstillingen av grammatikk i denne boka tar utgangspunkt i språket slik det brukes, og ikke i språket som et system, slik tradisjonelle grammatikker gjør. Forfatterne redegjør for sentrale grammatiske kategorier og hvordan disse oppfyller ulike behov når vi snakker og skriver. Boka inneholder også en kortfattet systemgrammatikk.

Hedenfalk, Munck og Palm

Egil Børre Johnsen

Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler

En beretning om lærerskikkelser fra Dickens til Solstad

Ved å kartlegge alle elever oppdager man dem som har stoppet opp i leseutviklingen, men kartleggingen får mening først når den følges opp med de riktige tiltakene. Denne boka gir læreren gode, konkrete øvelser og metodiske tips til hjelp for elever som strever i sin leseutvikling, og er dermed et nyttig verktøy i leseundervisningen.

Dette er en bok som viser lærerskikkelsers store plass i skjønnlitteraturen. En lang rekke betydelige forfattere har etterlatt seg en omfattende innsikt i lærerens verden, noe som forfatteren mener kan gi kunnskap og innfallsvinkler til å utdype dagens debatt om lærerprofesjonen på en annen måte enn en fagbok om emnet kan.

Marit Holm Hopperstad

Anne Lise Jomisko

God leseutvikling i praksis

Kr 269,136 s. (hft.) 2011 978-82-02-34017-9

Alt begynner med en strek

Når barn skaper mening med tegning

Kr 269,151 s. (hft.) 2005 978-82-02-23967-1

50

Å tegne er en aktivitet som barn gjerne engasjerer seg i. De tegner hjemme, i barnehagen og på skolen. Men hva innebærer det å tegne? Forfatteren ser på barns tegning som en meningsskapende aktivitet og viser at barn i stor grad behersker og bruker bildemediet, noe skolen til nå ikke har tatt nok på alvor.

Kr 439,320 s. (hft.) 2011 978-82-02-32869-6

Livet bak kateteret

Kr 398,304 s. (innb.) 2009 978-82-02-29518-9

Samtid

Tekster 2000–2010 Tekstantologi med skjønnlitteratur og sakprosa, skrevet fra 2000 til i dag. Forfatterbiografier, forfatterportretter, ingresser til utdrag av større verk, ordforklaringer og oppgaver. Innledningsartikkelen presenterer tendenser i samtidslitteraturen, noen av de sentrale temaene og gjør rede for kriterier for utvalget. Forfattere og tekster er valgt fordi de skaper debatt og har fått oppmerksomhet.

Kr 300,200 s. (hft.) 2011 978-82-02-34938-7


Norsk

Per Olav Kaldestad og Hanne Knutsen

Diktboka

Om arbeid med poetiske tekstar i skolen Dette er boka for alle som vil stimulere skrivelyst og språkglede hos barn. Boka inneheld ei solid metodisk og teoretisk rettleiing og ein romsleg antologidel med aktuelle dikt av norske og nordiske forfattarar. Ein klassikar i lærarutdanninga. Kr 469,320 s. (hft.) 2006 978-82-02-25855-9 Fridunn Tørå Karsrud

Muntlig fortelling i norskfaget En vei til tekst- og tolkningskompetanse

Kr 299,144 s. (hft.) 2010 978-82-02-32695-1

nyhet

Den muntlige fortellingen har et enormt potensial til å utvikle barns tekst- og tolkningskompetanse på et grunnlag av fantasi, innlevelse og livsmot. Denne boka viser hvordan elever og lærere kan bli gode fortellere, og hvordan man kan bruke fortellinger til å fremme lese- og skriveutvikling og utvikling av metaspråklig kompetanse. Grethe Klæboe og Dagrun Kibsgaard Sjøhelle

Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen

(hft.) 2013 978-82-02-40404-8

Veiledet lesing og veiledet skriving bør være parallelle aktiviteter fra første skoledag. Forfatterne av denne boka forklarer metodikkens teoretiske grunnlag og viser hvordan den kan settes ut i praksis i begynneropplæringen. Boka inneholder mange engasjerende eksempler fra norsk skole og forslag til ulike undervisningsopplegg.

Klara Korsgaard, Monique Vitger og Sara Hannibal

Oppdagende skriving – en vei inn i lesingen

Oppdagende skriving er en metode for skriftspråklæring der barna knekker lesekoden gjennom egen skriving. Forfatterne viser hvordan man kan gjennomføre oppdagende skriving, og hvilke gevinster det gir. Boka er aktuell for alle som jobber med den første lese- og skriveopplæringen, samt studenter i førskolelærer- og lærerutdanningene.

Kr 289,120 s. (hft.) 2011 978-82-02-35228-8

Learning Media

Å lese for livet Barn lærer å lese

Denne boka gir innsikt i hvordan barn lærer å lese. Elevenes livserfaring og tillærte ferdigheter integreres med deres språkkunnskaper. Opplæringen må ta utgangspunkt i elevenes interesser, og innholdet må bety noe for elevene. I boka presenteres en interaktiv lesemodell utviklet i New Zealand.

Kr 299,158 s. (hft.) 2003 978-82-02-22622-0

Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr

Sammensatte tekster Arbeid med digital kompetanse i skolen

Ifølge Kunnskapsløftet skal elever i skolen utvikle digital kompetanse gjennom arbeid med «sammensatte tekster». Denne boka gir en grundig innføring i hva slike tekster består av, hvordan de er satt sammen, og hvordan de virker. Forfatterne gir også praktiske og metodiske innspill til arbeid med sammensatte tekster i skolen. Nettsted: http://sammensattetekster.no.

Kr 329,168 s. (hft.) 2009 978-82-02-27826-7

51


Norsk

Ingvar Lundberg

God skriveutvikling Kartlegging og undervisning

Kr 259,112 s. (hft.) 2009 978-82-02-30654-0

Det må drives med skriveundervisning på alle trinn i skolen, og det er spesielt viktig å gi elevene individuell hjelp i de første skoleårene. I denne boka får lærerne redskap til å følge barnas skriveutvikling i form av et utviklingsskjema som tydeliggjør hvor langt den enkelte eleven har kommet på sin vei mot gode skriveferdigheter.

Solveig-Alma Halaas Lyster

Elever med lese- og skrivevansker Hva vet vi? Hva gjør vi?

Denne boka presenterer hva vi i dag vet om dysleksi og leseforståelsesvansker, og hva lærere kan gjøre for å kartlegge elevenes lese- og skriveutvikling, oppdage lese- og skrivevansker og sette i gang relevante tiltak eller forebyggende og tilpasset opplæring.

leseprøver for grunnskolen Kartleggingsprøvene OL og MiniSL gir nyansert og systematisk informasjon om ferdigheter som er viktige for en god lese- og skriveutvikling. Med utgangspunkt i resultatene kan lærerne planlegge en tilpasset leseopplæring for alle elever, både sterke og svake. Lærerveiledningen viser hvordan prøvene skal gjennomføres og resultatene skal tolkes. Prøvene og veiledningen er aktuell for lærere i 2. og 3. klasse og for spesialpedagoger og andre som ønsker mer kunnskap om gruppers eller enkeltelevers leseferdigheter. Nielsen, Kreiner, Poulsen og Søegård Lærerveiledning

til alle komponentene

Kr 249,88 s. (hft.) 2008 978-82-02-27694-2

Kr 69,2008 Ordleseprøve 64 ord Hefte på åtte sider, kjøpes i sett à fem 978-82-02-23979-4 OL64 (5 stk)

Kr 69,2008 Ordleseprøve 120 ord Hefte på åtte sider, kjøpes i sett à fem 978-82-02-23981-7 OL120 (5 stk)

Kr 89,2008 Setningsleseprøve 1 Hefte på tolv sider, kjøpes i sett à fem 978-82-02-23970-1 MiniSL1 (5 stk)

Kr 89,2008 Setningsleseprøve 2 Hefte på tolv sider, kjøpes i sett à fem 978-82-02-23972-5 MiniSL2 (5 stk)

52

Kr 248,110 s. (hft.) 2012 978-82-02-36515-8


Norsk

nyhet

Brit Mæhlum og Unn Røyneland

Det norske dialektlandskapet Innføring i studiet av dialekter

Kr 298,200 s. (hft.) 2012 978-82-02-34941-7

(hft.) 2013 978-82-02-40048-4

Lokal og sosial variasjon

Boka er ei innføring i varietetar av norsk talemål, både dei lokale, dialektane, og dei sosiale, sosiolektane. Men ettersom den lokale variasjonen framleis er mykje større enn den sosiale, ligg hovudvekta på framstillinga av dialektane. Det er òg ei innføring i det som er spesielt for talemålet, nemleg språklydar.

Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy

Vigdis Refsahl

Innføring i sosiolingvistikk

nyhet

Norsk talemål

Boka gir en oversikt over dialektsituasjonen i Norge på begynnelsen av 2000-tallet. Forfatterne bygger på nyere forskning og legger vekt på refleksjon omkring språklig variasjon og dialektendringer, ved siden av å beskrive tradisjonelle dialekttrekk. Boka inneholder dialektkart og nye dialekteksempler.

Språkmøte

Kr 419,264 s. (hft.) 2008 978-82-02-28344-5

Erik Papazian og Botolv Helleland

Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne

Agnete Nesse

Hans Kristian Rustad

Boka presenterer hele språkhistorien i Norge fra de eldste runefunnene til de nyeste språkendringene i vår samtid. Framstillingen tar utgangspunkt i forholdet mellom tale, skrift og samfunn til ulike tider. Vesentlig gjennom hele boka er hvordan kunnskap om eldre perioder kan gjøre oss bedre kjent med språket slik det er i dag.

nyhet

Når lesing er vanskelig

Denne boka gjev ei innhaldsrik og grunnleggjande innføring i sosiolingvistikk basert på norske tilhøve, med vekt på mellom anna språkleg endring, dialektar, fleirspråklegheit og den norske skriftspråksituasjonen. Boka er aktuell for alle som vil vite meir om språkvariasjon og norsk språk, til dømes studentar i norsk og lingvistikk.

Innføring i norsk språkhistorie

Kr 359,156 s. (hft.) 2005 978-82-7634-539-1

Mange unge og voksne sliter med å mestre lesing i sin hverdag, å forstå norske tekster, eller de kan slett ikke lese. Denne boka gir pedagoger i videregående skole og voksenopplæring et fleksibelt undervisningsopplegg på fire grunnleggende områder der lesing kan være vanskelig: avkoding, tempo og flyt, leseforståelse og å lese for å lære.

Kr 318,184 s. (hft.) 2012 978-82-02-37270-5

nyhet

Digital litteratur En innføring

De siste tiårene har det oppstått en ny type litterære tekster, skrevet for skjerm, som tar i bruk flere modaliteter og som involverer leseren på nye måter. Denne boka gir en oversikt over digital litteratur med vekt på skandinaviske eksempler, og diskuterer ulike utfordringer denne litteraturen fører med seg for vårt litteraturbegrep.

Kr 258,117 s. (hft.) 2012 978-82-02-37271-2

53


Norsk

Margareth Sandvik

Skriving i lærerutdanningene

Kr 279,128 s. (hft.) 2006 978-82-02-24520-7

Ture Schwebs og Hildegunn Otnes

Martin Skjekkeland

Strukturer og sjangrer i digitale medier

Tradisjon og fornying

Kr 379,228 s. (hft.) 2005 978-82-02-24575-7

Dialektar i Noreg

Forfatterne gir en innføring og veiledning i tekstsjangrene på nettet. De kombinerer tilnærmingsmåter og analyseredskaper fra både tradisjonell språk- og litteraturforskning og nyere medie- og tekstforskning. Boka egner seg til medie-, språk- og litteraturstudier.

Norsk talemål er prega av stor variasjon, det gjeld både geografisk og sosial variasjon. Dialektar i Noreg dreier seg i all hovudsak om den geografiske variasjonen me finn i talemålet, og forfattaren gjev eit oversyn over tradisjonelle særmerke. Boka drøftar årsakene til at talemålet endrar seg, og gjev opplysningar om dialektutviklinga og endringar i bymåla.

Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)

Dagrun Skjelbred

Språklige og faglige utfordringer

54

Analyse og vurdering

Spesifikk tekstkompetanse er nødvendig for å videreutvikle og vurdere elevtekster. Elevfortellinger fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet blir i denne boka analysert og vurdert, også ved hjelp av gradert karakterskala.

Med språklige minoriteter i klassen

Kr 449,320 s. (hft.) 2008 978-82-02-27707-9

Elevfortellinger

Skrivingen blir lettere og mer lystbetont med denne boka! En praktisk håndbok for alle typer fagskriving i førskoleog allmennlærerutdanningen fram til masternivå. Forfatteren belyser skriveprosessen fra idé til ferdig tekst. Man kan også bruke boka som oppslagsverk og finne hjelp og råd der man støter på problemer.

tekst.no

Kr 469,311 s. (hft.) 2006 978-82-02-26336-2

Tone Senje og Synnøve Skjong

Denne boka gir en bred og solid oversikt over aktuelle utfordringer for språk- og fagopplæringen i den flerspråklige skolen. Forfatterne kommer med innspill til hvordan man kan gi maksimale læremuligheter for alle elever, uavhengig av språklig bakgrunn og ferdighetsnivå. En viktig bok for alle som arbeider eller skal arbeide i skolen.

Kr 389,226 s. (hft.) 2005 978-82-7634-683-1

Elevens tekst

Et utgangspunkt for skriveopplæring Denne grunnboka innenfor lærerutdanningen viser hvordan elevteksten kan være utgangspunkt for skriveopplæring. Ulike språklige og pedagogiske innfallsvinkler kombineres med et rikt eksempelmateriale. Kr 399,232 s. (hft.) 2006 978-82-02-24767-6


Norsk

Svein Slettan

Inn i barnelitteraturen

Kr 419,374 s. (hft.) 2010 978-82-7634-859-0

Artiklar om bøker for barn og unge

Dette er ei samling artiklar om barneog ungdomsbøker. Forfattaren tek for seg ulike sjangrar og ei rekke forfattarskap, for det meste innanfor samtidslitteraturen, men også frå tidlegare tider. Boka rettar seg mot lærarstudentar og lærarar, bibliotekarar og andre som ønskjer meir kunnskap om barneog ungdomsbøker.

Forfatterne drøfter hvilken tekstkompetanse elevene bør utvikle i skolen. De viser eksempler på en tekstkompetanse for dagens og framtidas uttrykksformer, som ikke går på bekostning av de klassiske ferdighetene i å lese og skrive. Boka passer for studenter ved grunnskolelærerutdanningen 1–7, lærere og lærerutdannere.

Olav Solberg

Petter Aaslestad

Norsk og europeisk forteljekunst

En innføring i anvendt fortelleteori Boka gir redskaper til å analysere fortellende tekster. Spørsmål om teksters autonomi, forholdet mellom fortelling og historie, kronologi, hurtighet, frekvens, fokalisering og fortellestemmens plassering står sentralt. Eksempler fra sentrale deler av den norske litteraturen blir drøftet, med sideblikk på bl.a. Homer, Flaubert og Joyce.

Jan Svennevig

Birgita Allard, Margret Rudqvist og Bo Sundblad

Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse En anerkjent innføring i språklig kommunikasjon. Hvordan blir språklig mening til? Hvordan bygger vi opp tekster? Hvordan kan teorier og begreper brukes i praktisk analyse av ulike teksttyper? Boka egner seg for studenter i ulike språk- og kommunikasjonsfag og for norsklærere i videregående skole.

Kr 399,240 s. (hft.) 2010 978-82-7634-881-1

Narratologi

Norsk og europeisk, munnleg og skriftleg eventyrtradisjon blir her knytt saman i ei solid og lettlesen innføringsbok, retta mot lærarstudentar og studentar i nordisk og folkeminnevitskap. Forfattaren viser lina som går frå brørne Grimm og Asbjørnsen & Moe til nyare litteratur for barn og ungdom, til dømes Harry Potter-bøkene.

Språklig samhandling

Kr 469,296 s. (hft.) 2009 978-82-02-29688-9

Elise Seip Tønnessen og Magnhild Vollan

Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur

Inn i eventyret

Kr 389,247 s. (hft.) 2007 978-82-02-26943-2

Pedagogikk og elevkunnskap

Kr 279,143 s. (hft.) 1999 978-82-456-0251-7

Den nye LUS-boken En bok om leseutvikling

Leseutviklingsskjemaet, LUS, er et kvalitativt vurderingsverktøy som bygger på lærerens erfaringer med lesing og med vurdering av elevens leseutvikling over tid. LUS er et redskap for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs nivå og for å organisere og tilpasse bruken av ressurser ut fra elevens kompetanse. Boka, som er oversatt fra svensk, har også med et kapittel om bruken av LUS i norske skoler.

Kr 399,208 s. (hft.) 2009 978-82-02-30771-4

55


Pedagogikk og elevkunnskap

pedagogikk og elevkunnskap av May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)

Elevmangfold i skolen 1-7 og 5-10 Elevmangfold i skolen er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 1.–7. og 5.–10. trinn i skolen. Bøkene retter oppmerksomheten mot elever i all deres mangfold. Kapitlene i bøkene omhandler barns oppvekstsvilkår, utviklingspsykologi, livssynsmangfold, kriser og traumer, flerkulturalitet og etnisitet, kjønn og kjønnsidentitet og faglige behov og utvikling. Anerkjente forskere har skrevet bidragene til disse bøkene. I kapitlene presenteres praksiseksempler som er relevante for trinnene som utdanningen kvalifiserer for. Lærerarbeid for elevenes læring 1-7 og 5-10 Bøkene tar opp tema som vil bidra til at leseren får en grundig forståelse av det å være lærer og hvordan elevene lærer på 1.–7. og 5.–10. trinn. Kapitlene omhandler planlegging av undervisning, grunnleggende ferdigheter, emosjonelt klima, organisering for læring, læringsstrategier, IKT som støtte for læring og vurdering for læring. Praksiseksemplene er relevante for trinnene.

Lærere i skolen som organisasjon Boka er skrevet for lærerstudenter i GLU 1–7 og 5–10. Tema er skolens historiske utvikling, skolens organisering, kollegasamarbeid, læreres profesjonelle utvikling, skole og hjem samarbeidet, profesjonsetikk, samarbeid med ulike etater utenfor skolen som PPT og barnevern, og hva som er skolens funksjon i det norske samfunnet. Kapitlene har konkrete praksiseksempler. 56


Pedagogikk og elevkunnskap

Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl

Gode lesestrategier

Kr 249,80 s. (hft.) 2010 978-82-02-31819-2

– på mellomtrinnet

Samtalen i skolen

Elever på mellomtrinnet skal ikke bare lese, men «lese for å lære». Forfatterne av denne boka tar til orde for eksplisitt undervisning i lesestrategier for å styrke forståelsen og dermed læringsutbyttet. De viser hvordan man kan lære elevene å velge hensiktsmessige lesestrategier i møtet med ulike tekster og ulike lesesituasjoner.

Boka består av artikler om de ulike samtalene som foregår i skolen, for eksempel elevsamtaler, foreldresamtaler, kollegasamtaler og klassesamtaler. Blant forfatterne er Kirsten Limstrand, Yngve Nordkvelle, Aslaug Kristiansen, Geir Lahnstein, Berit Aanderaa, Ola Sjøbakken og Tore Frost.

Per Arneberg og Bjørn Overland (red.)

Widar Aspeli

Mangfold og muligheter

Kreativ skriving i skolen

Pedagogikk

Denne boka er skrevet for alle typer lærerutdanning, men den vil også være nyttig til fordypning og refleksjon for lærere. Forfatterne beskriver og drøfter sentrale teorier om oppdragelse, dannelse og sosialisering. Kapittel 2 og 3 er utgitt som enkeltbøker. Kr 519,496 s. (innb.) 2003 978-82-508-2165-1

Kr 398,342 s. (hft.) 2004 978-82-04-09424-7

Skriv ut!

Skolene får stadig besøk av forfattere med ulike undervisningsopplegg, som skrivekurs. Hvordan kan lærere bruke disse besøkene konstruktivt og videreføre den kunnskapen forfatterne formidler, etter at de er reist? Kan elevene bli kreative skrivere fordi de har lyst og fordi det er gøy, til tross for at det også er skolearbeid?

Per Arneberg

Tove Aarsnes Baune

Boka gir økt innsikt i hva pedagogisk dannelse er, og tydeliggjør skolen som en dannelsesinstitusjon. Forfatteren presenterer og drøfter teorier om etikk, dialog og den demokratiske lærerprofesjon. Eksemplene i boka er nyttige for læreren i utfordrende samtaler med elever, foreldre og kolleger.

Skolen i historisk perspektiv

Pedagogisk dannelse og etikk

Kr 309,144 s. (hft.) 2007 978-82-04-14215-3

Per Arneberg, Jan Harald Kjærre og Bjørn Overland (red.)

Kr 249,152 s. (hft.) 2007 978-82-02-27054-4

Den skal tidlig krøkes ... Forfatteren presenterer en kortfattet framstilling av grunnskolens og den videregående skolens historie fra middelalderen fram til 2007. Boka er gjennomrevidert i forhold til 1995utgaven og tilpasset studenter i allmennlærerutdanningen, men passer for alle som ønsker å få en innføring i norsk skolehistorie.

Kr 349,237 s. (hft.) 2007 978-82-02-26174-0

57


Pedagogikk og elevkunnskap

Edvard Befring og Bjørg-Elin Moen

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)

Skolens primære formål er å sørge for at barn og ungdom blir personlig kompetente og parate til å møte utfordringer og oppgaver i livet på en konstruktiv måte. Denne boka handler om hvordan skolen gjennom både læring og forebygging har en viktig rolle i å gi ungdom selvtillit, optimisme, motstandsdyktighet og sosial kompetanse.

Hovedtemaet i boka er tidlig innsats i skolen for læring og utvikling hos barn og unge. Boka tar opp sentrale utdanningspolitiske intensjoner med bakgrunn i Kunnskapsløftet og viser til forskning og sentrale teoretiske og praktiske perspektiver med relevans for tidlig innsats i skolen.

Ungdom, læring og forebygging

Kr 359,272 s. (hft.) 2011 978-82-02-34945-5

Inger Billington, Anne Brynhildsen og Wenche May Johansen

Ordbilder En snarvei til språk

Kr 310,112 s. (hft.) 2004 978-82-04-10437-3

Boka beskriver et praktisk verktøy for å stimulere til språkutvikling med utgangspunkt i ordbilder. Metoden egner seg for barn med Downs syndrom, barn med generelt dårlig språkutvikling, minoritetsspråklige barn og barn/unge med autisme. Bjørn Lofterød har skrevet et innledende kapittel om barn med Downs syndrom.

58

Nye gutter og jenter – en ny pedagogikk?

Hvorfor er gutter blitt det problematiske kjønn i skole og barnehage, og hvorfor gjør de det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn jenter? Hvordan reflekterer lærere og førskolelærere om kjønn i sin pedagogiske praksis? Her presenteres forskning om og tiltak for hvordan man kan endre bildet av gutter som vanskelige og jenter som snille.

Loveleen Rihel Brenna

En tverrfaglig utfordring

Mangfoldig ledelse og utvikling

Petö-metoden beskriver en metode for konduktiv opplæring. Metoden blir presentert ut fra et pedagogisk perspektiv med vekt på opplæring av barn med cerebral parese. Boka er skrevet for spesialpedagoger, fysioterapeuter og andre som arbeider innenfor habilitering.

Kr 298,168 s. (hft.) 2012 978-82-02-36093-1

Ole Bredesen

Inger Billington

Petö-metoden

Kr 310,184 s. (hft.) 2003 978-82-508-2113-2

Tidlig innsats – bedre læring for alle?

Kr 289,148 s. (hft.) 2004 978-82-02-23309-9

Manzil

Manzil betyr målet på hindu og urdu og hjem (hus) på arabisk. Denne boka er en veileder for ledere som vil skape en god barnehage eller skole, med et miljø som fremmer læring og utvikling for alle barn – uansett kulturell bakgrunn. Se bokåpner på www.cda.no.

Kr 299,176 s. (hft.) 2008 978-82-04-13592-6


Pedagogikk og elevkunnskap

Ivar Bråten (red.)

Læring

I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv

Kr 379,231 s. (hft.) 2002 978-82-02-21817-1

Rom for alle – blikk for den enkelte

Ivar Bråten (red.)

Hilde Larsen Damsgaard

Boka innledes med et kapittel om Vygotskys liv og lære. I de øvrige kapitlene aktualiseres hans teorier gjennom temaene læring og utvikling i lek og undervisning, metakognitiv teori, språkoppfatninger og skolefaglig læring, den nærmeste utviklingssonens betydning for pedagogisk praksis, den historiske dimensjonen og tospråklighetsforskningen.

I serien Profesjonalitetens mange ansikter ønsker forfatteren å belyse ulike yrkesgruppers profesjonalitet ut fra både felles teoretisk ståsted og yrkesspesifikke krav og dilemmaer. Sentrale spørsmål her er hva som kjennetegner en profesjonell lærer og en profesjonell skolekultur. Boka bygger både på teori og på samtaler med lærere.

Mette Bunting og Lene Heibø Knudsen

Hilde Larsen Damsgaard

Blanke ark – en ny sjanse

Kr 299,160 s. (hft.) 2011 978-82-7634-949-8

Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

Begrepet «læring» er omstridt. Det er betydelig uenighet om hvordan læring skal defineres, hva som kjennetegner læring, og hvor læring finner sted. Denne boka tar for seg de tre mest sentrale perspektivene på læring: det sosiale, det kognitive og mellomperspektivet, det sosialt-kognitive.

Vygotsky i pedagogikken

Kr 298,192 s. (hft.) 1996 978-82-456-0073-5

Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness

Boka tar for seg viktige prinsipper for at barn og unge skal lykkes i skolen. Hva skal til for at elever som ikke mestrer skolen, skal kunne oppleve det motsatte? Hva er viktig når man skal lære? Hvorfor er lesing så viktig? Disse og mange andre spørsmål søker forfatterne å svare på på en lettfattelig måte.

Hvordan skal skolene gi elevene den helhetlige kompetansen de har krav på? Målet kan nås ved tilpasset opplæring basert på elevenes ulike evner og forutsetninger. Dette krever at skolene har en strategi for differensiert opplæring der elevmedvirkning står i fokus.

Kr 349,237 s. (hft.) 2003 978-82-02-23304-4

Den profesjonelle lærer

Kr 309,208 s. (hft.) 2010 978-82-02-32232-8

Med åpne øyne

Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd Boka handler om de krevende møtene mellom elever og lærere i skolen og om hvordan vi kan møte problematferd på en konstruktiv måte. Ved å ta i bruk observasjon som hjelpemiddel for å innhente og bearbeide informasjon kan vi møte elevene med respekt for deres egenart og se eleven bak den negative atferden.

Kr 419,249 s. (hft.) 2003 978-82-02-23000-5

59


Pedagogikk og elevkunnskap

Hilde Larsen Damsgaard

May Britt Drugli

Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole

– avgjørende for elevenes læring og trivsel

Når hver time teller

Kr 419,320 s. (hft.) 2007 978-82-02-27055-1

Boka viser at lærere må ha en helhetlig, kritisk, analytisk og praktisk tilnærming til skolen og de hverdagsutfordringene som opptrer der. Forfatteren beskriver ulike måter å legge til rette på, slik at livet i klasserommet kan ivareta elevenes behov. På en praksisnær måte skaper hun refleksjon og bevissthet om skolens mange utfordringer.

Denne boka handler om relasjonen mellom lærer og elev, hva den betyr for hvordan elever finner seg til rette på skolen, og ikke minst for deres læringsprosess. Boka gir en bred oversikt over forskning på området. I tillegg beskriver den konkrete forslag til hvordan man kan legge til rette for utvikling av positive relasjoner, og til hvordan negative relasjoner kan endres.

Stephen Dobson og Knut Roar Engh (red.)

May Britt Drugli og Mona Engen

Vurdering for læring i fag

Kr 349,238 s. (hft.) 2010 978-82-7634-897-2

60

Kr 296,136 s. (hft.) 2012 978-82-02-33494-9

Samtaler med barn om sosiale relasjoner Dette er en metodebok for fagfolk som har behov for å få informasjon om sosiale relasjoner fra barnet selv, for eksempel i forbindelse med barnevernssaker. Bakerst i boka ligger det ark med figurer som kan stanses ut og brukes under samtalene.

May Britt Drugli

May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien

Evidensbasert kunnskap og praksis

– gode dialoger

Boka belyser hvordan utvikling av atferdsvansker hos barn i alderen 3–8 år kan forstås, hva som kjennetegner alvorlige atferdsvansker, og hvordan slike vansker kommer til uttrykk hjemme, blant barnets venner og i barnehage/skole. Bokas målgruppe er studenter og fagfolk i barnehage, småskole, helsestasjon, barnevern, PPT og BUP.

nyhet

Spør barn. Få svar

Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for læring og integreres i daglig undervisning.

Atferdsvansker hos barn

Kr 299,144 s. (hft.) 2008 978-82-02-29356-7

Relasjonen lærer og elev

Kr 379,176 s. (spiral) 2004 978-82-04-09239-7

Vanskelige foreldresamtaler

Denne boka handler om hvordan man kan unngå at foreldresamtaler oppleves som vanskelige. Den handler spesielt om den samtalen som profesjonelle må ta med foreldre når det har oppstått en bekymring for barnet. Boka retter seg til ansatte i barnehager og skoler, men er også aktuell for ansatte i barnevern, PPT eller BUP.

Kr 369,160 s. (hft.) 2010 978-82-02-29310-9


Pedagogikk og elevkunnskap

nyhet

Espen Egeberg

Flere språk – flere muligheter

Flerspråklighet, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk metodikk

Kr 348,240 s. (hft.) 2012 978-82-02-34948-6

Dilemmaer og spenningsforhold

Forfatteren gir en oversikt over forskning og pedagogisk praksis i forhold til flerspråklighet, språkvansker og utviklingshemning i skole og barnehage. Boka er nyttig for pedagoger og andre profesjonelle i arbeid med flerspråklige med behov for tilpasset opplæring eller spesialpedagogisk tilrettelegging. Roar Engh

Peik Gjøsund og Roar Huseby

På vei mot en bærekraftig vurderingskultur Boka viser hvordan vurdering integrert i daglig undervisning kan bidra til å øke elevenes trivsel, motivasjon og læringsutbytte. Den baserer seg på internasjonal forskning og norske læreres erfaring med vurdering for læring. Den gir retningslinjer for hvordan lærere kan arbeide med vurdering, og inneholder ideer og verktøy. Hildegunn Fandrem

Mangfold og mestring i barnehage og skole Migrasjon som risikofaktor og ressurs

Kr 259,182 s. (hft.) 2011 978-82-7634-863-7

Skolen i klemme

De sterke frontene i dagens skoledebatt går mellom dem som mener at nivået og disiplinen må høynes, og dem som er redde for at skolen ikke lenger er et godt sted å være, eller mellom nyliberalistiske strømninger og reformpedagogikk. Forfatteren hevder at de fleste forhold i skolen avspeiler kulturbrytninger, og analyserer derfor skoledebatten på denne bakgrunn.

Vurdering for læring i skolen

Kr 319,188 s. (hft.) 2011 978-82-7634-945-0

Per Bjørn Foros

Hvordan kan migrasjon være både en risikofaktor og en ressurs? Denne boka gir perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen lærer-, barnehagelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer.

Kr 269,212 s. (hft.) 2006 978-82-02-25626-5

To eller flere ...

Basiskunnskaper i gruppepsykologi Dette er en enkel og oversiktlig innføringsbok som kan brukes i lærerutdanning og helse- og sosialfaglige grunnutdanninger. Sentrale emner er hvilke roller vi spiller, hvordan grupper blir ledet, og hvordan gruppene utvikler seg under ulike forhold. Kr 439,216 s. (hft.) 2009 978-82-02-28872-3 Thomas Gordon

Snakk med oss lærer

Trening i kommunikasjon og konfliktløsning Forfatterens siktemål er å hjelpe til å bedre kontakten mellom læreren og elevene, fremme demokratiske holdninger og metoder i skolen og minske maktbruk og krangel i klasserommet. Boka er et konkret hjelpemiddel når skolen opplever kommunikasjonsbrist mellom elevene og læreren. Kr 279,235 s. (hft.) 1999 978-82-504-2581-1

61


Pedagogikk og elevkunnskap

Ross W. Greene

Utenfor

Elever med atferdsutfordringer

Kr 399,272 s. (hft.) 2011 978-82-02-36787-9

I denne boka beskriver forfatteren hvordan «Problemløsning gjennom samarbeid» – en tilnærmingsmetode som har gitt overbevisende resultater – kan hjelpe utfordrende barn på skolen. Boka passer godt for alle lærere og foreldre samt politikere og andre som bryr seg om skoleproblematikk. Norsk forord ved Jesper Juul.

Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl

nyhet

Den intensive leseopplæringen

Dialog og mestring når lesing har låst seg

(hft.) 2013 978-82-02-27716-1

Noen elever går gjennom det meste av barneskolen uten å få et godt forhold til lesing. De skårer dårlig på prøver og har skapt «utmeldingshandlinger» som forstyrrer læringen deres. Boka viser hvordan man kan snu en negativ utvikling med skreddersydde individuelle lesekurs utviklet og veiledet av spesialpedagoger. Gunnar Handal og Per Lauvås

På egne vilkår

En strategi for veiledning med lærere Et standardverk i veiledningsteori. Forfatterne tar utgangspunkt i at vi alle har en «praksisteori» som preger vår måte å undervise på. Målet med veiledningen må være å øke bevisstheten om vår egen «praksisteori» og å utvikle den videre. Kr 339,160 s. (hft.) 1999 978-82-456-0708-6

62

Kristin Holte Haug, Grete Jamissen og Carsten Ohlmann (red.)

Digitalt fortalte historier Refleksjon for læring

Digitale fortellinger kan formidle personlig erfaring, informasjon og refleksjon på kreative måter. Gjennom formidling av eksempler fra praksis og diskusjon av læringsmuligheter er formålet med boka å inspirere førskole-, lærerstudenter og undervisere på alle trinn til å arbeide med digital fortelling som et aktuelt og nyttig verktøy i læring. Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund (red.)

Små skritt eller store sprang?

Kr 369,256 s. (hft.) 2012 978-82-02-36436-6

nyhet

Om digitale tilstander i skolen

Hvorfor går den digitale utviklingen i skolen og i samfunnet i utakt? Hvorfor tror de fleste at lærerne i skolen ikke klarer å benytte seg produktivt av de nye mediene? Her rettes søkelyset mot samspillet mellom lærer og elev når de bruker digital teknologi og nye medier, og hva slags kunnskaper de får ut av dette læringsarbeidet.

Kr 398,304 s. (hft.) 2012 978-82-02-36438-0

Richard Haugen (red.)

Barn og unges læringsmiljø 1

Grunnleggende prosesser i læring og utvikling Boka omhandler sentrale faktorer som kan tenkes å innvirke på det enkelte barns læring og læringsmiljø. Fra å belyse ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme eller hemme en naturlig læringsprosess, utvides drøftingen til en problematisering av dynamikken som oppstår med barnet i samspill med familie, skole og nærmiljø.

Kr 489,348 s. (hft.) 2006 978-82-7634-711-1


Pedagogikk og elevkunnskap

Richard Haugen (red.)

Barn og unges læringsmiljø 2

Med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet

Kr 319,176 s. (hft.) 2006 978-82-7634-717-3

I boka vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot studenter innen barnehagelærerutdanningen og idrettsstudenter der sosialisering og lek for barn utgjør sentrale aspekter.

Kartlegging og øvelser

Hvordan kan lærere best møte barn som akkurat har begynt i skolen, i deres leseopplæring? Boka viser hvordan man kan kartlegge leseutviklingen, og gir redskap som gjør det mulig å følge og individuelt hjelpe hvert barn videre i de 3–4 første skoleårene, de årene hvor det viktigste grunnlaget for lesing legges.

Hedenfalk, Munck og Palm

Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker

Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler

Forfatterne tar opp en rekke diagnosegrupper som atferdsforstyrrelse, ADHD, autisme, schizofreni, angstlidelser, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, selvskading, psykosomatiske problemer m.m. I tillegg får leseren en innføring i krisepedagogikk samt god oversikt over mindre alvorlige problemer som vanligvis ikke får en diagnose. Richard Haugen (red.)

Barn og unges læringsmiljø 4 Med vekt på lærevansker

Kr 499,364 s. (hft.) 2010 978-82-7634-898-9

God leseutvikling

Richard Haugen (red.)

Barn og unges læringsmiljø 3

Kr 649,558 s. (hft.) 2008 978-82-7634-198-0

Katarina Herrlin og Ingvar Lundberg

I boka drøftes begrepet lærevansker i relasjon til språk og tospråklighet, skriftspråk, matematikk, syn, hørsel, utviklingshemning, ADHD, autisme, Tourette syndrom, migrasjon, psykiske vansker, sosial kompetanse og nonverbale lærevansker. Boka gir en innføring i hvordan lærevansker kan kartlegges, og hvordan barnehage/skole kan samarbeide med hjemmet.

Kr 239,80 s. (hft.) 2008 978-82-02-27415-3

God leseutvikling i praksis

Ved å kartlegge alle elever oppdager man dem som har stoppet opp i leseutviklingen, men kartleggingen får mening først når den følges opp med de riktige tiltakene. Denne boka gir læreren gode, konkrete øvelser og metodiske tips til hjelp for elever som strever i sin leseutvikling, og er dermed et nyttig verktøy i leseundervisningen.

Kr 269,136 s. (hft.) 2011 978-82-02-34017-9

Merete Holmsen

Samtalebilder

En vei til kommunikasjon med barn Boka viser hvordan man kan samtale med barn om deres opplevelser, tanker og egne vurderinger av hverdagen i barnehagen og skolen. Illustrert av Kjell E. Midthun. Boka inneholder 15 samtalebilder i farger. Bildene viser et musebarn i dagligdagse situasjoner og gir barna mulighet til identifikasjon. Boka er skrevet for ansatte i barnehage, skolens første klassetrinn og SFO.

Kr 389,160 s. (hft.) 2007 978-82-508-2118-7

63


Pedagogikk og elevkunnskap

Merete Holmsen

Samtalebilder og tegninger

En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner

Kr 389,248 s. (hft.) 2011 978-82-02-36513-4

Boka handler om hvordan man kan kommunisere med barn ved hjelp av samtalebilder og barnas egne tegninger. Den inneholder 18 samtalebilder. Målgruppen er helsepersonell og ansatte i barnevern, BUP, PPT og barnehage/skole. Illustrert av Kjell E. Midthun. Merete Holmsen

Samtalebilder Et kommunikasjonsverktøy

Kr 579,(ringperm) 2010 978-82-02-31449-1

Sosiokulturelle rammer for barns utvikling En ny tilnærming til studiet av barn. Barn handler rasjonelt ut fra egne premisser, og utviklingen må ses som en kulturell utviklingsprosess der barn justerer og binder seg til andre. Kjernen i studiet av barn blir derfor fortolkning av premisser framfor vurdering av evner og ferdigheter.

På vei mot Kunnskapsløftet

Marit Holm Hopperstad

Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen

Å tegne er en aktivitet som barn gjerne engasjerer seg i. De tegner hjemme, i barnehagen og på skolen. Men hva innebærer det å tegne? Forfatteren ser på barns tegning som en meningsskapende aktivitet og viser at barn i stor grad behersker og bruker bildemediet, noe skolen til nå ikke har tatt nok på alvor.

Kr 309,226 s. (hft.) 2003 978-82-02-21788-4

Halvard Hølleland (red.)

Begrunnelser, løsninger og utfordringer

Når barn skaper mening med tegning

64

Barns livsverden

Denne samtalepermen er til bruk for pedagoger, lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, helsesøstre, PPT, barnevern og eventuelt annet pedagogisk personell som kjenner metoden omkring bruk av samtalebilder i kommunikasjon med barn. Permen bygger på forfatterens teoretiske metode som er beskrevet i Samtalebilder og Samtalebilder og tegninger.

Alt begynner med en strek

Kr 269,151 s. (hft.) 2005 978-82-02-23967-1

Karsten Hundeide

Dette er en helhetlig innføring i den nye skolereformen og forklarer den politiske og pedagogiske bakgrunnen for at den er blitt satt i verk. Forfatterne, som er sentrale forskere og fagformidlere, bidrar med erfaringer, løsninger og utfordringer som vil være avgjørende i arbeidet med å skape et «kunnskapsløft» ved den enkelte skole.

Kr 399,326 s. (hft.) 2007 978-82-02-27238-8

Våre evnerike barn En utfordring for skolen

Boka gir studenter og lærere innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn, og de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna. Diverse undervisningsstrategier vil bli diskutert. Viktigheten av skole-hjem-samarbeid blir belyst, og hvilke strategier skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.

Kr 269,164 s. (hft.) 2011 978-82-7634-895-8


Pedagogikk og elevkunnskap

Ruth Jensen og Marit Aas

Arne Nikolaisen Jordet

Formålet med boka er å inspirere til profesjons- og organisasjonslæring i grunnskolen. Boka drøfter skolen i kunnskapssamfunnet og presenterer teorier og forskning om profesjonsog organisasjonslæring, likeledes om samspill og læring. Konkrete praksisepisoder analyseres, og det gis eksempler på hvordan skolen kan utforske for å kvalitetsutvikle daglig praksis.

Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom

Ruth Jensen og Marit Aas

Arne Nikolaisen Jordet

Å utforske praksis – grunnskolen

Kr 349,208 s. (hft.) 2011 978-82-02-33806-0

Å utforske praksis – grunnskolen Skolelisens

Kr 399,- (inkl. mva.) (nettsted) 2011 978-82-02-35077-2

Begrepet uteskole eksisterer ikke i læreplanene, men er likevel forholdsvis godt kjent. Forfatterens misjon er å vise at uteskole er mye mer enn å flytte undervisningen ut i naturen en gang iblant. Når skolen framhever at det er viktig å knytte undervisningen tettere til elevenes erfaringsbakgrunn, bør uteskole være et sentralt virkemiddel.

Uteskole i teori og praksis

Uteskole er en fruktbar og elevsentrert måte å drive undervisning på. Det handler om å bruke skolens nærmiljø som læringsarena, for så å bringe opplevelsene og erfaringene tilbake til skolen for videre bearbeiding. Uteskole handler om faglige aktiviteter i vid forstand og om kommunikasjon, begrepsutvikling og lek og utfoldelse.

Ruth Jensen og Marit Aas

Gjert Langfeldt og Vegard Fusche Moe (red.)

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring under studiet med utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis. Nettproduktet inneholder videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser.

Kr 479,400 s. (hft.) 2010 978-82-02-28629-3

Nærmiljøet som klasserom

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen med utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis. Nettproduktet inneholder videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser.

Å utforske praksis – grunnskolen Studentlisens

Kr 399,- (inkl. mva.) (nettsted) 2011 978-82-02-35255-4

Klasserommet utenfor

Å lære å bli lærer Lærerutdanning etter GLU-reformen

Studenter i grunnskolelærerutdanningene vil med denne boka få en forståelse av hvorfor utdanningen deres er formet slik den er, og hvilke ytre forhold som virker inn på den. Forfatterne ønsker dessuten å gi studentene en verktøyskasse for å mestre utdanningens tre viktigste aspekter: faglig tyngde, didaktisk kompetanse og mestring av sosiale relasjoner.

Kr 339,208 s. (hft.) 1998 978-82-456-0463-4

nyhet (hft.) 2013 978-82-02-38471-5

65


Pedagogikk og elevkunnskap

Eva Larsson

Mobbet? Det har vi ikke merket!

Kr 379,216 s. (hft.) 2001 978-82-508-2133-0

66

Kartlegging og undervisning

Det må drives med skriveundervisning på alle trinn i skolen, og det er spesielt viktig å gi elevene individuell hjelp i de første skoleårene. I denne boka får lærerne redskap til å følge barnas skriveutvikling i form av et utviklingsskjema som tydeliggjør hvor langt den enkelte eleven har kommet på sin vei mot gode skriveferdigheter.

Lauvås, Lycke og Handal

Petter Mathisen og Rune Høigaard

En håndbok i praktisk veiledningsarbeid

Dette er en metodebok i veiledningspedagogikk. Boka presenterer en rekke metodiske og strategiske framgangsmåter som er av betydning for å få til en god og effektiv kommunikasjon i veiledningsarbeidet. Den er utformet som en alfabetisk oppslagsbok med praktiske og instruktive råd og framgangsmåter.

Per Lauvås og Gunnar Handal

Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh (red.)

Hvordan kan man veilede og utvikle den enkeltes «praktiske yrkesteori» slik at den danner et stadig mer solid og reflektert grunnlag for handling? Forfatterne har hentet eksempler fra skole, førskole, sykepleie og medisin, men også andre yrkesgrupper vil kjenne seg igjen.

Kr 259,112 s. (hft.) 2009 978-82-02-30654-0

Veiledningsmetodikk

Kollegaveiledning kan fortone seg som en enkel sak, men utbyttet avhenger av kvaliteten. Det er derfor viktig at deltakerne utvikler sin innsikt og ferdighet i slik veiledning. Boka inneholder alt som trengs av program, øvelser og materiell for å utvikle kompetanse i kollegial veiledning. Kollegaveiledning er en virksomhet som er i ferd med å vinne innpass på alle trinn i skoleverket.

Veiledning og praktisk yrkesteori

Kr 419,344 s. (hft.) 2000 978-82-02-19880-0

God skriveutvikling

Ved hjelp av et konkret mobbeoffer, «Johan», beskriver Larsson mobbingens raffinerte ondskap. Historien blir belyst ved hjelp av aktuell psykologisk teori. Boka passer godt som utgangspunkt for undervisning om mobbing. Norsk forord av Aslak Aftenstierne Ulberget. Oversatt av Bodil Sunde.

Kollegaveiledning i skolen

Kr 249,128 s. (hft.) 2004 978-82-02-24611-2

Ingvar Lundberg

Kr 359,172 s. (spiral) 2004 978-82-7634-441-7

Didaktikk

Nye teoretiske perspektiver på undervisning Å undervise er en usikker og vanskelig aktivitet, men forfatterne av denne boka ønsker å åpne opp for nye måter å forstå undervisning på. Ved å gi leseren en grunnleggende innsikt i didaktikk og spesielt i den tyske didaktikktradisjonen viser de hvordan man kan se seg selv som lærer og forstå hva undervisning kan og ikke kan makte.

Kr 399,252 s. (hft.) 2010 978-82-02-32231-1


Pedagogikk og elevkunnskap

ny utgave

Grete Lillian Moen

Barns møte med psykisk lidelse En datters historie

Kr 298,160 s. (hft.) 2012 978-82-02-35750-4

Hvordan er det å vokse opp med en psykisk syk forelder og ikke bli sett av hjelpeapparatet? Forfatteren ønsker å gjøre de usynlige barna synlige ved å fortelle sin egen historie og gjennom den vise hva fagfolk kan gjøre når de møter disse barna. I denne 2. utgaven vises det til mer relevant teori for utdanningene og for lærere som har elever med psykisk syke pårørende.

også som

e-bok!

Kr 368,184 s. (hft.) 2012 978-82-02-38235-3

Læringsplakaten Skolens samfunnskontrakt

I boka tar ledende forskere opp de 11 punktene i «Læringsplakaten» til drøfting. Bokas hensikt er å få en samlet kritisk, inspirerende og informativ framstilling av de hovedkrav den representerer for skolen. Her drøftes bl.a. samarbeid mellom skole og hjem, minoritetselever og flerkulturelt syn på skolen, samt bruk av IKT og alternative og varierte arbeidsmetoder.

Monsen, Bjørnsrud, Nyhus og Aasland (red.)

Brit Neumann

– forskning, erfaringer og utvikling

Forfatteren skriver om en drøm, drømmen om skolen som et positivt fellesskap der elevene kan vokse som mennesker på egne vilkår. Alle har evnen til å vokse, og alle har noe å gi. Hva skjer hvis vi tar denne drømmen på alvor? En interessant bok for lærere og lærerstudenter.

Kvalitet i skolen

Kr 309,218 s. (hft.) 2009 978-82-02-28621-7

Jorunn Møller og Liv Sundli (red.)

Vi trenger bedre kvalitet i skolen. Å se hva denne kvaliteten består i, og hvordan vi skal oppnå den, er ikke så enkelt, fordi skolen har mange roller og oppgaver og er en kompleks samfunnsinstitusjon. Boka tar opp debatten om kvalitet i skolen på et praktisk og teoretisk plan, og viser hvor sammensatte skolens kvalitetsutfordringer er.

Menneskeskolen

Kr 289,134 s. (hft.) 1988 978-82-02-10998-1

Ivar Morken

Brit Neumann

Spesialpedagogiske utfordringer – en innføring

Godt fellesskap – god læring

Normalitet og avvik Boka er revidert og skrevet for bachelorstudenter i spesialpedagogikk og pedagogikk. Faget aktualiseres i lys av det moderne flerkulturelle samfunn preget av individualitet og mangfold. Forfatteren tar ikke utgangspunkt i de ulike vanskegruppene innenfor spesialpedagogikk, men problematiserer begreper og kjente dikotomier.

Kr 419,274 s. (hft.) 2007 978-82-7634-733-3

Trygg

Mange skoler og klasser har en usunn kultur som bør endres. Boka tilbyr en konkret arbeidsmetode for endring av slike kulturer. Gjennom en personlig fortellerstil og en rekke konkrete fortellinger viser forfatteren hvordan det er mulig å nå fram til vanskelige elever og klasser, og hvordan vi kan skape trygge fellesskap i skolen ved å fokusere på og arbeide med sosial kompetanse.

Kr 309,183 s. (hft.) 2004 978-82-02-23567-3 67


Pedagogikk og elevkunnskap

aktuelle bøker for GLU 1-7 og 5-10 Frøydis Oma Ohnstad Profesjonsetikk i skolen Læreres etiske ansvar

Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og tar en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. Siden mange etiske dilemmaer oppstår spontant og uten forvarsel i klasserommet, må lærere ofte håndtere dem alene - og etter beste evne. Da er det viktig med etisk gode måter å opptre på.

kr 259,144 s. (hft.) 2010 978-82-7634-827-9

Profesjonsetikk i skolen gir et grunnlag for å forstå en rekke etiske utfordringer som er knyttet til lærerprofesjonen, og viser til nyere forskning på området. Gjennom en rekke konkrete dilemmaer fra læreres egen skolehverdag, belyses mange av de etiske utfordringene lærere møter i skolehverdagen. Boka er delt opp i seks kapitler som gir innsikt i forskjellige sider ved læreres profesjonsetikk. Til hvert kapittel foreslås problemstillinger til diskusjon. May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen Læreren med forskerblikk Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter

Boka er en innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. De mest brukte former for informasjonsinnsamling - observasjon, samtale og spørreskjema - fremstilles på en praktisk, men samtidig kritisk måte. Boka omhandler også systematisk analyse av innsamlet informasjon, både kvantitativ og kvalitativ. Videre gis et innblikk i hvordan undersøkelser kan presenteres muntlig og skriftlig i rapporter og oppgaveinnleveringer, hvordan etiske prinsipper kan ivaretas, og hvordan kvalitet kan fremmes i hele undersøkelsesprosessen. kr 259,162 s. (hft.) 2011 978-82-7634-761-6 68

Boka legger vekt på hvordan kommende lærere systematisk kan undersøke og lære av skolehverdagen. Koblingen mellom praksis og et forskerblikk på egen hverdag står helt sentralt.


Pedagogikk og elevkunnskap

Brit Neumann

Trygg-modellen virker! Læring for livet

Kr 209,104 s. (hft.) 2010 978-82-02-32239-7

nyhet

Kr 379,208 s. (hft.) 2012 978-82-02-33495-6

Forfatteren har utviklet og prøvd ut TRYGG-modellen i mange klasserom. Hun forteller om endringsprosesser hvor voksne og barn utvikler seende fellesskap der den enkelte har evne til å se og handle til det beste for individet og for fellesskapet. Resultatet blir et godt læringsmiljø for alle.

Forsk med!

Lærere og forskere i læringsarbeid Forsk med! er skrevet for lærere, klasseromsforskere, lærerstudenter, lærerutdannere, skoleledere, rådgivere og politikere. Boka inneholder flere artikler som på ulike måter kan bidra til å utvikle undervisningspraksisen i skolen. Kr 299,168 s. (hft.) 2007 978-82-04-13354-0

Læringsreisen

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)

Hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet

Elevmangfold i skolen 1–7

Denne boka fokuserer på hvordan lærere kan gi elever optimale læringsbetingelser gjennom å skape tankemessige utfordringer for elevene mens de lærer. Det presenteres en rekke undervisningsforslag (beregnet på elever i alderen 5–18 år) som viser hvordan denne teorien kan praktiseres som ledd i tilpasset opplæring.

Elevers utvikling fra 5 år til 13 år er et viktig tema i boka. Kapitlene omhandler barns oppvekstsvilkår, utviklingspsykologi, livssynsmangfold, kriser og traumer, flerkulturalitet og etnisitet, kjønn og kjønnsidentitet og faglige behov og utvikling. Kapitlene presenterer praksiseksempler som er relevante for trinnene.

Bjørn Overland

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)

James Nottingham

Pedagogisk dannelse og skoleutvikling

Kr 309,136 s. (hft.) 2009 978-82-02-29357-4

May Britt Postholm

Boka er en fortsettelse av Per Arnebergs bok Pedagogisk dannelse og etikk. Bjørn Overland drøfter sammenhengen mellom pedagogisk dannelse og endringsarbeidet i skolen. Sammenhengen belyses ved hjelp av en rekke teorier og eksempler. Boka vil være nyttig for skoleledere og lærere som er opptatt av å fornye pedagogisk praksis.

Kr 379,(hft.) 2011 978-82-7634-886-6

Elevmangfold i skolen 5–10

Elevers utvikling fra 11 år til 16 år er et viktig tema i boka. Kapitlene omhandler barn og ungdoms oppvekstsvilkår, utviklingspsykologi, livssynsmangfold, kriser og traumer, flerkulturalitet og etnisitet, kjønn og kjønnsidentitet og faglige behov og utvikling. Kapitlene presenterer praksiseksempler som er relevante for trinnene.

Kr 379,(hft.) 2011 978-82-7634-887-3

69


Pedagogikk og elevkunnskap

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)

Lærerarbeid for elevenes læring 1–7

Kr 399,282 s. (hft.) 2011 978-82-7634-884-2

Boka tar opp tema som vil bidra til at leseren får en grundig forståelse av det å være lærer og hvordan elevene lærer på 1.–7. trinn. Kapitlene omhandler planlegging av undervisning, grunnleggende ferdigheter, emosjonelt klima, organisering for læring, læringsstrategier, IKT som støtte for læring og vurdering for læring. Praksiseksemplene er relevante for trinnene. May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)

Lærerarbeid for elevenes læring 5–10

Kr 399,287 s. (hft.) 2011 978-82-7634-885-9

nyhet

Boka tar opp tema som vil bidra til at leseren får en grundig forståelse av det å være lærer og hvordan elevene lærer på 5.–10. trinn. Kapitlene omhandler planlegging av undervisning, grunnleggende ferdigheter, emosjonelt klima, organisering for læring, læringsstrategier, IKT som støtte for læring og vurdering for læring. Praksiseksemplene er relevante for trinnene.

70

Det motstandsdyktige «mobbeviruset» Hvordan utvikle en beredskap som virker i barnehage og skole?

Kunnskapsløftet forutsetter at skoleeier, skoleledere og lærere har kunnskap om og iverksetter tiltak mot mobbing. Boka forteller hvorfor og hvordan dette kan gjøres. Den gir en teoretisk begrunnelse og en praktisk tilnærming til fenomenet. Mobbing må bekjempes gjennom å erkjenne fenomenets eksistens.

Kr 319,188 s. (hft.) 2007 978-82-7634-720-3

Helge Røys, Peik Gjøsund og Roar Huseby

Didaktikk i skolen

Dette er en begynnerbok i didaktikk for allmennlærerstudenter. Den har tidligere vært utgitt med tittelen Sånn eller slik. Boka gir studentene et grunnlag for å fungere som lærere under veiledning i praksisperiodene og planlegge egen undervisning. Kr 359,208 s. (hft.) 2007 978-82-04-14113-2

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)

Therese Sand (red.)

Boka er skrevet for lærerstudenter i GLU 1–7 og 5–10. Tema er skolens historiske utvikling, skolens organisering, kollegasamarbeid, læreres profesjonelle utvikling, skole og hjem samarbeidet, profesjonsetikk, samarbeid med ulike etater utenfor skolen som PPT og barnevern, og hva som er skolens funksjon i det norske samfunnet. Kapitlene har konkrete praksiseksempler.

Boka gir grunnleggende kunnskap om minoriteter i Norge og deres mulighet for integrering i skole og samfunn. Minoritetsgruppers kultur, sosialisering og etniske identitet drøftes. Tospråklighet, tospråklig opplæring, rasisme, holdninger og kommunikasjon blir diskutert.

Lærere i skolen som organisasjon

Kr 369,268 s. (hft.) 2012 978-82-7634-883-5

Karin Rørnes

Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn

Kr 309,227 s. (hft.) 2008 978-82-02-28124-3


Pedagogikk og elevkunnskap

Therese Sand og Marit Storhaug (red.)

Astrid Slåttøy

Boka er rettet mot alle de som skal veilede nyutdannede lærere, både i veilederutdanningen og de som har mentoroppgaver i skolen. Her tas det opp temaer som nyutdannedes behov og mentors oppgaver, organisering og gjennomføring av veiledning, sosialisering til læreryrket og utfordringer knyttet til klasseledelse og elevens motivasjon.

En lærerveiledning

Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)

Roger Säljö

Mentor for nye lærere

Kr 309,168 s. (hft.) 2011 978-82-02-34607-2

Med språklige minoriteter i klassen Språklige og faglige utfordringer

Kr 449,320 s. (hft.) 2008 978-82-02-27707-9

Denne boka gir en bred og solid oversikt over aktuelle utfordringer for språk- og fagopplæringen i den flerspråklige skolen. Forfatterne kommer med innspill til hvordan man kan gi maksimale læremuligheter for alle elever, uavhengig av språklig bakgrunn og ferdighetsnivå. En viktig bok for alle som arbeider eller skal arbeide i skolen.

Boka skal hjelpe lærere til å mestre problematferd i skolen. Det er i dag en målsetting å inkludere alle elever i vanlig skole, og dette har ført til større fokusering på det økende antallet elever med problematferd. Lærernes syn på problematferd har endret seg; de erkjenner nå at det kan være underliggende årsaker til f.eks. aggressivitet og mobbing.

Et sosiokulturelt perspektiv

Hvordan ser samspillet mellom læring og omverdenen ut? Forfatteren argumenterer for at menneskers læring bør forstås i et kommunikativt og sosiohistorisk perspektiv. Han viser hvordan kunnskap og metoder har utviklet seg gjennom historien, og tegner et tankevekkende og utfordrende bilde av menneskets muligheter og begrensninger. Oversatt fra svensk av Sigrid Moen.

Roger Säljö

Råd og tips for foreldre med barn i skolen

Om læreprosesser og kollektiv hukommelse

Boka er delt inn i tre deler. Del 1 omhandler foreldrenes rettigheter og hvilke formelle organer foreldrene kan forholde seg til for å få innflytelse på sine barns skolegang. Del 2 omhandler mange intelligenser og læringsstiler og hvordan legge til rette for og lære barna om læring. Del 3 omhandler konkrete råd og aktiviteter til lesetrening, skrivetrening og oppgaver i matematikk.

Kr 359,220 s. (hft.) 2002 978-82-02-21812-6

Læring i praksis

Kjell Skogen, Mette Bunting og Håvard Tjora

Blanke ark

Kr 279,172 s. (hft.) 2009 978-82-7634-837-8

Problematferd i klasserommet

Kr 419,276 s. (hft.) 2001 978-82-02-19917-3

Læring og kulturelle redskaper Menneskets evne til å utvikle og bevare kunnskap er knyttet til vår evne til å skape redskaper. Slike redskaper er ikke bare tekniske oppfinnelser som forandrer verden rent fysisk, men også språk, bilder, skrift og lover. Dette gjør at vår måte å arbeide, kommunisere og leve på forandres, og dermed endres også vår måte å lære på.

Kr 369,260 s. (hft.) 2006 978-82-02-25805-4

71


Pedagogikk og elevkunnskap

Alfred Oftedal Telhaug

Kunnskapsløftet – ny eller gammel skole? Beskrivelse og analyse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen

Kr 289,186 s. (hft.) 2005 978-82-02-24662-4

Har Kristin Clemet skapt et nytt regime på utdanningssektoren, representerer hun et brudd med tradisjonen og en reversering og restaurering av eldre tiders skolepraksis og skoletenkning? Forfatteren tegner et nyansert bilde av brytningene i skoledebatten.

Bodil Wennberg og Sofia Norberg

Klasseromsledelse

En bok om relasjoner, makt og følelser I denne boka viser Bodil Wennberg og Sofia Norberg hvordan læreren kan skape arbeidsro og bedre forutsetninger for læring gjennom tydelig ledelse i klasserommet. Oversatt av Bodil Sunde.

Kr 289,128 s. (hft.) 2005 978-82-04-11807-3

ny utgave

72

Skolens undervisning – der læreprosesser møtes Boka handler om at skolens undervisning er møtepunkt for historiske, kulturelle og individuelle læreprosesser. Argumentet er at god undervisning dyrker slike møtepunkter og utforsker dem. Bokas teoretiske perspektiv er sosiohistorisk, med vekt på dialogisme. Boka er rettet mot dem som allerede har noe kjennskap til sosiokulturell læringsteori.

Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap Å lære i dilemma og kaos

Boka fokuserer på didaktikken som preger pedagogisk entreprenørskap. Læreprosessene er det sentrale temaet, her beskrives hvilke faktorer som særpreger en entreprenøriell tilnærming til læring. Boka er en oppfølging av Røe Ødegårds bok Framtiden på timeplanen – Pedagogisk Entreprenørskap. Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)

– en innføring i sosiokulturelle perspektiver

Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier

Boka fungerer godt som en introduksjon til og innføring i læring. Forfatteren fokuserer på et sosiokulturelt perspektiv, dvs. antakelsen om at læring skjer gjennom deltakelse i kultur og gjennom de redskaper som er utviklet gjennom historien. Det gis praksisnære eksempler fra skole- og hverdagsliv. Boka er revidert med nye og oppdaterte eksempler.

Kr 349,240 s. (hft.) 2011 978-82-02-32240-3

Inger Karin Røe Ødegård

Line Wittek

Læring i og mellom mennesker

Kr 338,236 s. (hft.) 2012 978-82-02-36471-7

Line Wittek

Kr 319,160 s. (hft.) 2003 978-82-7634-541-4

Å være på nett

Boka handler om hvordan praksisfellesskap som sivilsamfunnet, skole, fritid og arbeidsliv har tatt i bruk de mulighetene for kommunikasjon som ligger i interaktive digitale medier. Teknologien blir stadig lettere å håndtere og brukes av stadig flere, spesielt barn og unge. Det innvarsler en ny type samfunn, nettverkssamfunnet.

Kr 379,295 s. (hft.) 2008 978-82-02-27895-3


Pedagogikk og elevkunnskap

Sissel Østrem

Meral Øzerk og Kamil Øzerk

En første innføring til læreryrket

Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser

Pedagogikk og elevkunnskap

Kr 328,256 s. (hft.) 2010 978-82-02-29438-0

Forfatteren viser hvordan lærere kan være med på å forandre og forbedre elevens opplevelser av skolen hvis de fokuserer på undervisningsoppgavene og ikke på alt de ikke kan gjøre noe med. God undervisningskunst kan gi elevene interesse for fagkunnskap, seg selv og andre mennesker, og gi nye lærere tro på at de kan gjøre en forskjell.

Lærerens rolle, kompetanse og betydning

Dette er et unikt verk i norsk sammenheng. Det gir en samlet og systematisk innføring i de hellige skriftene til jødedommen, kristendommen, islam, hinduismen og buddhismen, skrevet av noen av Norges fremste eksperter. Boka passer for studenter innen religionsvitenskap og RLE i grunnskolelærerutdanningene.

Kamil Øzerk

Pedagogikkens hvordan 2

Metodiske ideer for å styrke elevens læringsutbytte

Kr 349,216 s. (hft.) 2011 978-82-02-34475-7

Den første boka i Norge som ser på autisme hos barn fra et pedagogisk perspektiv. Den er for alle yrkesgrupper som arbeider med barn med autisme i barnehage og skole. Forfatterne legger vekt på funksjonsvurdering, utredning og pedagogisk tilrettelegging for barnas læring og utvikling. Jens Braarvig og Årstein Justnes (red.)

Hvordan kan læreren legge forholdene til rette for at elevene lærer og utvikler seg kunnskapsmessig, ferdighetsmessig, sosialt og følelsesmessig? Forfatteren av denne boka mener at gode lærere er den enkeltfaktoren i skolen som betyr mest for elevenes læringsutbytte. Derfor må lærernes metodekompetanse og pedagogiske repertoar styrkes.

I denne boka, som er den andre under hovedtittelen Pedagogikkens hvordan, går forfatteren konkret til verks og beskriver en rekke ulike undervisningsmetoder til bruk i klasserommet. For det er ikke én metode som skal til for å undervise slik at elevene får et godt læringsutbytte, men mange ulike metoder tilpasset faget og den enkelte eleven.

nyhet

Autisme og pedagogikk

Kamil Øzerk

Pedagogikkens hvordan 1

Kr 299,152 s. (hft.) 2010 978-82-02-33503-8

RLE

(hft.) 2013 978-82-02-39519-3

Hellige skrifter i verdensreligionene

Kr 359,204 s. (hft.) 2011 978-82-7634-902-3

Ruth Danielsen

Kulturbærende fortellinger, barn og skole En bok om de muntlige fortellingssjangrene som eventyr, legender, sagn, myter og bibelfortellinger. Hvordan tilrettelegges en fortellingssituasjon, og hvordan formidler en fortellingene? For studenter og lærere i lærerutdanning og for alle som jobber med barn fra 6 til 9 år.

Kr 349,242 s. (hft.) 2003 978-82-02-23397-6

73


RLE

Levi Geir Eidhamar, Paul Leer-Salvesen og Vigdis Hølen

Den Andre

Etikk og filosofi i skolen

Kr 489,342 s. (hft.) 2007 978-82-7634-716-6

Dette er er en innføringsbok i etikk og filosofi for lærerstudenter. Boka tar opp emner som etikkens historie, prinsipiell etikk, etikk innen ulike livssyn, menneskerettigheter, etisk og moralsk utvikling, verdiformidling, etikkundervisning, områdeetikk og yrkesetikk for lærere. Den gjennomgår sentrale filosofer fra antikken til vår tid.

Marie von der Lippe og Ole Henrik Borchgrevink Hansen

Ett fag – mange muligheter En praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

Kr 289,122 s. (hft.) 2005 978-82-7634-654-1

Dette er en praktisk håndbok i RLEfaget med kreative og utradisjonelle løsninger som inneholder mange eksempler på arbeidsmåter og metoder. De grunnleggende ferdighetene er integrert i undervisningsoppleggene. Oppleggene kan lett tas i bruk og samler elevene på tvers av religions- og livssynstilhørighet. Helje Kringlebotn Sødal (red.)

Kr 459,286 s. (hft.) 2009 978-82-7634-783-8

74

Andre fag

Helje Kringlebotn Sødal (red.)

Kristendommen II Tro og tradisjon

Boka gir innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap. Historiedelen tar opp temaer fra norsk og europeisk kristendomshistorie. Troslære- og etikkdelen er forankret i luthersk kristendomsforståelse. Konfesjonskunnskapsdelen legger vekt på de store trostradisjonene i Norge og på økumenikk.

Kr 479,354 s. (hft.) 2009 978-82-7634-782-1

Helje Kringlebotn Sødal (red.)

Religions- og livssynsdidaktikk En innføring

Boka er beregnet for fagdidaktikkstudier i RLE i grunnskolelærerutdanningen, PPU og for alle som er interessert i religions- og livssynsdidaktikk. Forfatterne knytter teori og praksis nært sammen og vil gi inspirasjon, forståelse og kunnskaper til å arbeide med religions- og livssynsundervisning.

Kristendommen I

Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm

Bibelen

Fysikkdidaktikk

Boka gir en innføring i bibelkunnskap og tar opp historisk bakgrunnsstoff til skriftene i den bibelske boksamlingen. Den gir en presentasjon av de mest sentrale fortellingene. Tilnærmingen er historisk-litterær og behandler fortellingene som litteratur samtidig som de får en forankring i den tiden og det miljøet de ble til i.

Boka er en introduksjon til fysikk som undervisningsfag. Den dekker aspekter ved fysikkens historie og egenart, presenterer perspektiver på læring og undervisning i fysikk, gir innblikk i trekk ved dagens undervisning i programfaget fysikk og elevenes opplevelse av denne. Boka gir tips for undervisning i ulike emner i læreplanen.

Kr 349,197 s. (hft.) 2009 978-82-7634-781-4

Kr 589,436 s. (hft.) 2011 978-82-7634-878-1


Andre fag

Elling Bere og Nina C. Øverby

Om mat og ernæring En introduksjon til hva man bør spise

Kr 369,272 s. (hft.) 2011 978-82-7634-848-4

Boka gir en innføring i faget ernæring, sammenhengen mellom mat og helse og matens betydning for miljøet. Den tar utgangspunkt i det enkle og er tilrettelagt slik at inngående forkunnskaper i naturfag ikke skal være nødvendig. Boka er skrevet for lærerstudenter og barnehagelærerstudenter som tar fordypning eller videreutdanning i Mat og helse, samt studenter innen helsefag.

nyhet

i individuelle idretter og ballspill Boka tar for seg den nyeste forskningen og erfaringsbaserte kunnskapen som ligger til grunn for testing og trening av styrke-, spenst- og hurtighetsegenskaper i individuelle idretter og ballspill. Den beskriver det fysiologiske, psykologiske og idrettsfaglige grunnlaget for trening av styrke, spenst og hurtighet sett i forhold til krav som stilles i utvalgte individuelle idretter og lagballspill. Sidsel Germeten og Evelyn Eriksen

Boka tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Den gir studentene en plattform å arbeide ut fra når de skal planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingsundervisning. Vi ser på fagets egenart og gjeldende læreplan i faget. Sentrale begreper er planlegging, mål, innhold, prinsipper, metoder, vurdering og tilpasset opplæring.

Møte mellom barn, foreldre og profesjoner

Liv Klakegg Dahlin, Anne-Gunn Svorkmo og Liv Oddrun Voll

Marthe Lise Gjennestad og Camilla Grieg

Teknologi og design i skolen

Kr 329,(hft.) 2013 978-82-02-38345-9

Styrketrening

Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk

Kr 379,208 s. (hft.) 2007 978-82-7634-747-0

Eystein Enoksen, Espen Tønnessen og Leif Inge Tjelta (red.)

Denne boka bygger på prosjekter i «teknologi og design» som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boka har tydelig forankring i flere fag og dekker behovet for faglig refleksjon knyttet til praksis. Boka passer GLU og lærere i grunnskolen.

Kr 439,288 s. (hft.) 2007 978-82-7634-704-3 også som

e-bok!

Barnevern i barnehage og skole

Boka handler om barn, foreldre, barnehage, skole og barneverntjenesten, det vil si barnevern i vid betydning. Den har fokus på læreres arbeid med barn som bekymrer i barnehager og skoler. Et viktig spørsmål som diskuteres er hvordan samarbeidet mellom barnehagen, skolen og barneverntjenesten kan realiseres.

Kr 325,268 s. (hft.) 2012 978-82-02-36861-6

Den skallete heksen Lek og eksperimentering med farger

Boka inspirerer til å eksperimentere med form og farger på en lekende og utforskende måte. Den kan brukes i barnehagen, på SFO og på småskoletrinnet.

Kr 499,192 s. (hft.) 2003 978-82-508-1977-1

75


Andre fag

ny utgave

Gisle Grimeland

Med åpne sanser Barnet, læreren og naturen

Kr 389,192 s. (hft.) 2012 978-82-02-35065-9

Boka gir en innføring i kunstmusikkens utvikling i den vesteuropeiske kultur, norsk folkemusikk, jazz, pop/rock og etnomusikk / all verdens folkemusikk. Det følger med en CD med innspilte lytteeksempler. Musikkhistorisk oversikt er beregnet for studenter som har musikk på lærer- og barnehagelærerutdanningene.

Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen

André Horgen

Forfatterne gir en bred innføring i musikkdidaktikk og viser det mangfold av innfallsvinkler og de til dels motstridende synspunkter som preger dette området. Man trenger ikke bare gode musikkfaglige kunnskaper for å gjøre en god jobb som musikkpedagog; man må også kunne tilrettelegge for andres læring, slik at elevene kan utvikle seg musikalsk og menneskelig.

Boka handler om formidling av praktisk vinterfriluftsliv og tar for seg både vinterfriluftsliv og friluftslivsveiledning. Boka er bredt anlagt og tar for seg ulike praktiske sider ved det å ferdes i naturen vinterstid, samtidig som veilederperspektivet hele tiden er med. Stoffet er organisert i tre hoveddeler: Før ferden, Underveis og Etter ferden.

Vivi Ringnes og Merete Hannisdal

André Horgen

Kjemi fagdidaktikk Kjemi i skolen

Kr 419,224 s. (hft.) 2006 978-82-7634-714-2

76

Musikkhistorisk oversikt

Denne boka er skrevet for førskolelærerutdanningen og de som jobber i barnehagen. Boka forteller hvorfor det er viktig å ta barna med ut, og hvordan man kan gi barna positive møter med naturen. Boka gir faglig påfyll og har mange gode illustrasjoner samt eksempler på aktiviteter.

Musikkundervisningens didaktikk

Kr 349,242 s. (hft.) 1998 978-82-456-0602-7

Sigmund Hjorthaug

Boka belyser utfordringer som lærere har på grunn av kjemiens egenart, og gir anbefalinger for kjemiundervisningen i skolen. Elevers forutsetninger, faglige forståelse og læringsvansker har en sentral plass. Teksten er utformet med støtte i forskning og egen undervisningserfaring. Boka er beregnet på studenter som tar naturfag i lærer- og lektorutdanningen.

Kr 259,123 s. (hft.) 2002 978-82-7634-485-1

Friluftslivsveiledning vinterstid

Kr 469,328 s. (hft.) 2009 978-82-7634-799-9

Kano på vann og vassdrag Kanopadling og friluftsveiledning

Boka tar for seg alle praktiske sider ved ferdsel med kano, sett fra et veilederperspektiv. Boka og nettressursen bygger bro mellom praktisk friluftsliv, friluftslivsveiledning og kulturhistorie. Temaer er blant annet: veiledning i friluftsliv som arbeidsmåte, ferdråd og planlegging, utstyr og bekledning, padleteknikk, ly og leir og håndtering av ulykker.

Kr 409,240 s. (hft.) 2009 978-82-7634-613-8


Andre fag

Erlend Hovland (red.)

Rune Høigaard og Arild Jørgensen

Fra 1600 til vår tid

En av de viktigste metodene en trener kan benytte overfor utøveren er individuelle samtaler. Gjennom veiledningssamtaler kan en både motivere utøveren og bidra til at utøveren gjør gode valg og handlinger. I boka presenteres ulike kommunikasjonsteknikker og ulike veiledningsstrategier gjennom mange praktiske eksempler. Hensikten er at samtalen med utøveren blir mest mulig målrettet og effektiv.

Vestens musikkhistorie

Kr 599,448 s. (innb.) 2012 978-82-02-27728-4

Denne læreboka i musikkhistorie for bachelornivå gir innblikk i tidligere tiders forhold til og oppfatninger av musikk, sett i lys av vår tid. Forfatterne problematiserer også hvordan musikkhistorie har vært fortalt, og fortelles. Boka omhandler Vestens kunstmusikk fra og med 1600-tallet, samt jazz, pop og rock. Rune Høigaard

Gruppedynamikk i idrett

Kr 429,256 s. (hft.) 2008 978-82-7634-592-6

Boka tar opp sentrale gruppedynamiske fenomener og prosesser som er avgjørende for å skape gode og effektive grupper. Teoriene og forskningsresultatene som blir presentert, gir leseren et bedre grunnlag for å forstå hva som skjer i en idrettsgruppe. En økt forståelse av idrettsgruppens dynamikk kan bidra til at den enkelte og gruppen som helhet vil fungere og prestere bedre. Rune Høigaard, Bjørn Tore Johansen og Jon Besse Fjeld (red.)

Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk

Kr 439,206 s. (hft.) 2008 978-82-7634-792-0

Boka reflekterer på nyere perspektiver innenfor idrettsvitenskapen. Det problematiseres rundt ulike perspektiver ved spennende og aktuelle områder som: barne- og ungdomsidrett, talentutvikling og tidlig spesialisering, motivasjon og selvtillit i trenerrollen, fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge og utviklingen av kroppsøvings-/idrettsfaget.

Veiledningssamtaler i idrett

Kr 259,108 s. (hft.) 2000 978-82-7634-281-9

Terje Høiland, Geir Winje og Tor Arne Wølner

Digital kompetanse IKT på 1.–4. årstrinn

Hvordan kan digitale verktøy trekkes inn i fagene? Dette er en praktisk bok med eksempler fra matematikkverktøy, interaktive tavler og penner, programmer for bildebehandling, spill, tegneserieprogrammer, programmer for lydopptak og enkle animasjoner. Alle de digitale verktøyene som omtales i boka er prøvd ut med elever mellom seks og ti år.

Kr 259,(hft.) 2011 978-82-7634-931-3 også som

Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.)

e-bok!

Utdanningsrettslige emner Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område

Boka inneholder over 40 artikler knyttet til utdanning og skolegang: blant annet nærskoleprinsippet, tilpasset opplæring og spesialundervisning, testing, karakterer, mobbing og SFO. Skoleledere, lærere og foreldre vil ha like stor nytte av boka som advokater og jurister. Den vil også være et praktisk oppslagsverk for andre som arbeider med barn og unge.

Kr 929,820 s. (innb.) 2012 978-82-02-35882-2

77


Andre fag

Arne Nikolaisen Jordet

Klasserommet utenfor

Begrepet uteskole eksisterer ikke i læreplanene, men er likevel forholdsvis godt kjent. Forfatterens misjon er å vise at uteskole er mye mer enn å flytte undervisningen ut i naturen en gang iblant. Når skolen framhever at det er viktig å knytte undervisningen tettere til elevenes erfaringsbakgrunn, bør uteskole være et sentralt virkemiddel. Arne Nikolaisen Jordet

Rolf Mikkelsen og Per Jarle Sætre (red.)

Uteskole i teori og praksis

En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere

Nærmiljøet som klasserom

Kr 339,208 s. (hft.) 1998 978-82-456-0463-4

Uteskole er en fruktbar og elevsentrert måte å drive undervisning på. Det handler om å bruke skolens nærmiljø som læringsarena, for så å bringe opplevelsene og erfaringene tilbake til skolen for videre bearbeiding. Uteskole handler om faglige aktiviteter i vid forstand og om kommunikasjon, begrepsutvikling og lek og utfoldelse.

78

Kr 419,224 s. (hft.) 2008 978-82-7634-595-7

Geografididaktikk for klasserommet

Boka viser ved hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike metodiske innfallsvinkler kan gjøre geografiundervisningen mer variert. Temaene i boka omhandler bl.a. geografifagets egenart, ekskursjoner i skolen, kart og atlas, bruk av satellittbilder, GIS og IKT i geografiundervisningen. Boka er skrevet for studenter på grunnskolelærerutdanning 1–7 og 5–10, og PPU.

Bjørg Korsnes

Juliet Munden og Astrid Myhre

En grunnleggende innføring i matvarekunnskap og ernæring med vekt på sammenhengen mellom mat og helse. Boka passer for studenter i førskoleog allmennlærerutdanninger og helsefagutdanninger, og for lærere, førskolelærere, helsearbeidere og andre som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge.

English 1–4

Mat og helse

Kr 369,184 s. (hft.) 2009 978-82-02-30454-6

Biologididaktikk

Boka behandler en rekke sentrale spørsmål som knytter seg til undervisningen i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Bokas ulike kapitler gir leserne innsikt i den nyeste kunnskapen som den fagdidaktiske forskningen har framskaffet om undervisning og læring i biologi. Boka gir også eksempler på ideer og forslag til tilnærminger og undervisningsopplegg.

Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom

Kr 479,400 s. (hft.) 2010 978-82-02-28629-3

Peter van Marion og Alex Strømme (red.)

Kr 449,336 s. (hft.) 2012 978-82-7634-831-6

Twinkle twinkle This is a classroom-related, userfriendly resource book for all teachers of English to young learners. It takes up the challenges of Kunnskapsløftet, and through step-by-step-guided activities, links the theory behind the new guidelines to the practice of language teaching.

Kr 339,196 s. (hft.) 2007 978-82-7634-749-4


Andre fag

Robin Munkvold, Aida Fjeldavli, Greta Hjertø og Grete Oline Hole

Nettbasert undervisning

Kr 269,132 s. (hft.) 2008 978-82-7634-195-9

Hva er nettbasert læringsmiljø, og hvordan tilrettelegge dette? Hvordan få en god start på nettbaserte kurs? Hvordan legge til rette for god samhandling og interaksjon mellom lærere og studenter? Hvordan bruke digitale medier?

Jan Erik Mustad, Ulla Rahbek, Jørgen Sevaldsen og Ole Vadmand

Modern Britain Developments in Contemporary British Society

Kr 235,160 s. (hft.) 2012 978-82-02-35061-1

Brelære

Bre, landskap, klimaendringer og datering Boka omhandler breers fysiske egenskaper, breers massebalanse, glasial erosjon, istidsvariasjoner, årsaker til istider og mer kortvarige klimaendringer, samt metoder som benyttes til å datere ulike avsetninger. Boka er primært skrevet for studenter i kvartærgeologi og naturgeografi ved universitet og høyskoler, men også for personer som er interessert i kunnskaper om breer.

Gerd Lise N. Nordbotten

Hvordan stimulere barns fysiske utvikling? Boka beskriver den normale fysiske utviklingen fra fødsel til pubertet, og hvordan fysisk aktivitet påvirker denne utviklingen i positiv retning. Forfatteren knytter sammen kunnskap om vekst, utvikling, fysiologi og helse. Boka viser også hvordan man kan påvirke barns fysiske kapasitet, og den gir mange gode eksempler på praktiske lekeaktiviteter som stimulerer fysisk kapasitet hos barn.

Jens-Ivar Nergård

Kolbjørn Rafoss og Herbert Zoglowek

En studie i samisk kunnskapstradisjon

En innføring i skudd-på-mål-spill

Dette er en bok for alle som arbeider med mennesker som har bånd til en samisk kunnskapstradisjon. Den bør leses av dem som studerer til lærer, barnevernspedagog eller sosionom, og ikke minst av alle som vil arbeide med helse generelt og psykisk helse spesielt.

Kr 349,(hft.) 2011 978-82-7634-946-7

Barns fysiske utvikling

This introduction to British society and culture is written for year course-, teacher training and bachelor students in English and/or political/cultural studies. The focus is on understanding the main features of contemporary British society through discussions of political, historical and cultural processes.

Den levende erfaring

Kr 419,270 s. (hft.) 2006 978-82-02-25665-4

Atle Nesje

Kr 259,120 s. (hft.) 2006 978-82-7634-642-8

Spill og lær ballspill Boka handler om de fire skudd-på-målspillene: basketball, fotball, håndball og innebandy. Første del omhandler innføring i ballek og ballspill. Del to beskriver og diskuterer ulike læringsmål og læringsinnhold. I del tre presenteres forskjellige metodiske modeller. Del fire inneholder et stort utvalg lek- og spilleformer.

Kr 309,180 s. (hft.) 2008 978-82-7634-587-2

79


Andre fag

Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland

Jeg er meg! Min meg En bok om kropp og vonde følelser, ulovlige hemmeligheter og berøringer

Kr 249,48 s. (innb.) 2012 978-82-7634-784-5

Mange barn er utsatt for overgrep eller omsorgssvikt uten at noen gjør noe med det. Boka gir økt kunnskap om å se de barna som må bli sett, og å sette i gang tiltak for barnets beste. Den skal hjelpe voksne til å tørre å si fra mer, når vi er bekymret for om barn opplever ting de ikke bør oppleve. Det kan gjelde om de blir behandlet dårlig med ord, vold eller seksuelle overgrep. Kaare Skagen

ny utgave (hft.) 2013 978-82-0240-539-7

nyhet

I veiledningens landskap

80

ny utgave

Dette er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Samlingen er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFOansatte og administrasjonen i grunnskoler, videregående skoler og ved høyskoler og universiteter. Kr 497,- (inkl. mva.) 480 s. (hft.) 2012 978-82-02-37484-6 Elisabeth Smith

Instruktøren

Dette er ei innføringsbok i pedagogisk veiledning. Ulike modeller blir presentert med historisk bakgrunn, sentrale begreper, perspektiv på veilederrolle og metoder. Hvert kapittel inneholder kritikk og innvendinger mot modellene. Teoristoffet blir satt inn i sammenheng med veiledningsekspansjonen og de store veiledningstradisjonene.

En veiledningsbok for alle som vil jobbe med fitnesssfaget. Den tar for seg elementene instruktører eller personlige trenere på et treningssenter bør være kjent med, som helsestudioetikette, veileder/instruktørrollen osv. Boka tar opp emner som anatomi, fysiologi, biomekanikk og treningslære. Den omhandler også fysisk aktivitet og helse, kost og ernæring, skader og førstehjelp.

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)

Anna S. Songe-Møller og Aud Berggraf Sæbø

Hvordan kan vi arbeide for at barn og unge skal utvikle den tekstkyndigheten de trenger for å leve og lære i et komplekst tekstlandsskap? Artiklene i boka gir et mangfoldig bilde av hva literacy eller tekstkyndighet i læringskontekster både er og kan være, for barnet i barnehagen, for eleven på ulike trinn i skolen, for studenten og læreren.

Et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer

innføring i veiledning og rådgivning

Literacy i læringskontekster

(hft.) 2013 978-82-0240-598-4

Skolelovsamlingen 2012–2013

Kr 279,169 s. (hft.) 2009 978-82-7634-776-0

Ibsen og Holberg i skolen

Hvordan engasjere elevene i arbeidet med dramatiske verk i klasserommet? Hvordan realisere læreplanens krav om elevaktive og kreative læringsformer? Hvordan bruke drama for å motivere til læring? Dette er en praktisk bok som tar Ibsen, Holberg og elevene på alvor. Boka har metodiske undervisningsopplegg med godt gjennomprøvde oppgaver.

Kr 349,196 s. (hft.) 2007 978-82-7634-774-6


Andre fag

Leif Inge Tjelta og Eystein Enoksen (red.)

Tor Arne Wølner

Løping, sykling, langrenn

Dette er en bok som viser muligheter for en annerledes undervisning ved hjelp av interaktive tavler. Hensikten er å gi lærere og lærerstudenter en kort innføring i bruk av tavlene, samtidig som den retter blikket mot metodiske tips. Det er en bok utformet for læringsledelse mot økt dialog og interaktvitet i klasserommet som vil medvirke til å gjøre «lærerens tavle» om til «vår tavle».

Utholdenhetstrening

Kr 379,210 s. (hft.) 2004 978-82-7634-534-6

Utholdenhetstrening – Løping, sykling, langrenn beskriver det forsknings- og erfaringsbaserte grunnlaget for effektiv utholdenhetstrening. Boka fokuserer på viktige treningsprinsipper for å øke prestasjonsnivået innen løping, sykling og langrenn.

Bjørn Tordsson

Friluftsliv, kultur og samfunn

Kr 419,320 s. (hft.) 2010 978-82-7634-894-1

Kr 389,304 s. (hft.) 2005 978-82-02-24393-7

Scenepresentasjon

Framføringsprosjekter med barn og unge Boka viser hvordan barn og unge kan lære å nå fram til et publikum på en god måte. Læreplanens krav er godt ivaretatt idet boka vektlegger tverrfaglig arbeid og belyser læring på mange områder. Den gir innføring i et bredt spekter av uttrykksformer, og viser med konkrete eksempler hvordan en kan administrere prosjekter der skapende arbeid er i fokus.

Leif Wedøe

Margrete Wiede Aasland

Forfatteren framstiller fysikkaktiviteter på et grunnleggende nivå og gir faglig bakgrunn og praktiske anvisninger for en rekke forsøk. Han henvender seg til studenter i førskolelærer- og allmennlærerutdanningen og lærere i før- og småskole, men også lærere på andre nivåer i skoleverket vil ha glede av innholdet.

(hft.) 2013 978-82-7634-989-4

Anne Ørvig og Hanne Knutsen

Boka belyser sider av det norske friluftslivet: dets egenart, historie, meningsdimensjoner og aktuelle problemer. Snarere enn å presentere et kunnskapsstoff i konsentrert form, byr den på gode fortellinger, tankeflukter og refleksjoner. Samtidig gir den en perspektivrik, bred og solid innføring i samfunns- og kulturteori, presentert i en levende og personlig form.

Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole

nyhet

Interaktive tavler i skolen

Kr 419,266 s. (hft.) 2006 978-82-7634-732-6

Si det til noen

En bok om seksuelle overgrep mot barn og unge Boka beskriver signaler og senskader barn og unge kan vise oss om at noe er galt, hvor du kan henvende deg for å få veiledning og mot til å kunne gjøre alt du kan for å hjelpe barnet. Den gir praktiske råd og kunnskap om hvordan du kan snakke med barn om gode og vonde hemmeligheter og berøringer. Den gir også innsikt i hvordan voksne som ble utsatt for seksuelle overgrep, har hatt det.

Kr 279,140 s. (hft.) 2009 978-82-7634-594-0 81


Å Utforske praksis

nyhet Å utforske praksis - videregående skole

Å utforske praksis - grunnskolen

Ruth Jensen og Marit Aas 978-82-02-33807-7 Kr 339,-

Ruth Jensen og Marit Aas 978-82-02-33806-0 Kr 349,-

Formålet med boka er å inspirere til profesjons- og organisasjonslæring i videregående skole. Å utforske praksis – videregående skole drøfter skolen i kunnskapssamfunnet og presenterer teorier og forskning om temaet. Konkrete praksisepisoder analyseres, og det gis eksempler på hvordan videregående skole kan utforske for å kvalitetsutvikle daglig praksis.

Formålet med boka er å inspirere til profesjons- og organisasjonslæring i grunnskolen. Boka drøfter skolen i kunnskapssamfunnet og presenterer teorier og forskning om profesjons- og organisasjonslæring, likeledes om samspill og læring. Konkrete praksisepisoder analyseres, og det gis eksempler på hvordan skolen kan utforske for å kvalitetsutvikle daglig praksis.

Å utforske praksis - barnehagen Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo 978-82-02-32225-0 Kr 349,-

Leserne inviteres og inspireres til å utforske egen praksis i lys av ulike teoretiske perspektiv. Gjennom disse utforskingsprosessene vil barnehagepersonalet kunne få flere innfallsvinkler til å forstå situasjoner i barnehagen med tanke på å kvalitetsutvikle tilbudet til barna. Å utforske praksis – barnehagen presenterer også teori om ledelse og organisasjonsutvikling.

Til alle tre bøkene har forlaget utarbeidet videoressurser som kan benyttes til videre analyse. Lisenser kjøpes på www.cda.no. 82


Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.)

Den globale drabantbyen

Groruddalen og det nye Norge

Lektorutdanningene

Groruddalen anses som en kulturell smeltedigel og en prøve på hvordan nye og gamle nordmenn skal leve sammen. Boka presenterer ulike forskningsbaserte fortellinger fra Groruddalen om blant annet oppvekst, ungdomstid, skolegang, vennskap og framtidsvisjoner. En bok om hva som skal til for å skape tilhørighet i et komplekst, urbant bomiljø.

Kr 388,288 s. (hft.) 2012 978-82-02-38655-9

Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm

Fysikkdidaktikk

Boka er en introduksjon til fysikk som undervisningsfag. Den dekker aspekter ved fysikkens historie og egenart, presenterer perspektiver på læring og undervisning i fysikk, gir innblikk i trekk ved dagens undervisning i programfaget fysikk og elevenes opplevelse av denne. Boka gir tips for undervisning i ulike emner i læreplanen.

Kr 589,436 s. (hft.) 2011 978-82-7634-878-1

Per Arneberg

Pedagogisk dannelse og etikk Boka gir økt innsikt i hva pedagogisk dannelse er, og tydeliggjør skolen som en dannelsesinstitusjon. Forfatteren presenterer og drøfter teorier om etikk, dialog og den demokratiske lærerprofesjon. Eksemplene i boka er nyttige for læreren i utfordrende samtaler med elever, foreldre og kolleger.

Kr 309,144 s. (hft.) 2007 978-82-04-14215-3


Lektorutdanningene

Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken (red.)

nyhet

Syn for skriving

Tekstkulturer og læringsressurser i videregående skole

2013 978-82-0240-960-9

Lykkes elevene med lesing og skriving, lykkes hun og han også med læring i fagene. Men hva skal til for å lykkes med skriving i de ulike tekstkulturene i skolen? Forfatterne henter eksempler både fra studiespesialiserende fag og yrkesfag. Boka passer for lærerstudenter og lærere som arbeider med 8.–13. trinn. Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver

nyhet

God nok i norsk?

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk

Kr 358,231 s. (hft.) 2012 978-82-02-37001-5

Hvordan utvikler elevene skriveferdighetene sine når de skriver på andrespråket? Hva kan elevtekster fortelle oss om elevenes språkutvikling? Denne boka er en hjelp til lærere som skal vurdere språk- og skriveutviklingen hos elever med et annet morsmål enn norsk, og for studenter som skal lære om andrespråksutvikling.

84

Leseforståelse

Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis Det undervises lite i leseforståelse i skolen. Søkelyset rettes mot ordavkoding og mot den kunnskapen elevene sitter igjen med etter å ha lest. Leseforståelse er en kompleks prosess som lærere må ha et bevisst forhold til for å kunne tilpasse undervisningen og gi gode strategier til elever med ofte svært ulik kompetanse.

Kr 429,286 s. (hft.) 2007 978-82-02-26175-7

Ivar Bråten (red.)

Læring

I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv Begrepet «læring» er omstridt. Det er betydelig uenighet om hvordan læring skal defineres, hva som kjennetegner læring, og hvor læring finner sted. Denne boka tar for seg de tre mest sentrale perspektivene på læring: det sosiale, det kognitive og mellomperspektivet, det sosialt-kognitive.

Jens Braarvig og Årstein Justnes

Ivar Bråten (red.)

Dette er et unikt verk i norsk sammenheng. Det gir en samlet og systematisk innføring i de hellige skriftene til jødedommen, kristendommen, islam, hinduismen og buddhismen, skrevet av noen av Norges fremste eksperter. Boka passer for studenter innen religionsvitenskap og RLE i grunnskolelærerutdanningene.

Boka innledes med et kapittel om Vygotskys liv og lære. I de øvrige kapitlene aktualiseres hans teorier gjennom temaene læring og utvikling i lek og undervisning, metakognitiv teori, språkoppfatninger og skolefaglig læring, den nærmeste utviklingssonens betydning for pedagogisk praksis, den historiske dimensjonen og tospråklighetsforskningen.

Hellige skrifter i verdensreligionene

Kr 359,204 s. (hft.) 2011 978-82-7634-902-3

Ivar Bråten (red.)

Kr 379,231 s. (hft.) 2002 978-82-02-21817-1

Vygotsky i pedagogikken

Kr 298,192 s. (hft.) 1996 978-82-456-0073-5


Lektorutdanningene

Jan Bjarne Bøe og Ketil Knutsen

Innføring i historiebruk

Kr 349,192 s. (hft.) 2012 978-82-7634-958-0

Boka viser hvordan en kultur eller et samfunn bruker fortiden i form av minnesmerker, høytidsdager, undervisning, festivaler og reklame. Det er altså samtidens bruk av historien som aktualiseres og drøftes. Gjennom en rekke eksempler viser forfatterne hvordan historien tilpasses konkrete behov i nåtiden.

Representerer skolens utdanning et samfunnsproblem? Tilstanden i norsk skole gir grunn til å spørre om dette. I dag inkluderes alle elever i fellesskolen, men ikke alltid i gode skolefaglige læreprosesser. Elever har i dag rett til 13 års skolegang og bør da ha krav på en undervisning som gir dem et godt utbytte av utdanningen. Erling Lars Dale, Nils Gilje og Sølvi Lillejord

Rom for alle – blikk for den enkelte

I denne boka utvikler forfatterne en teori om gjennomføring av utdanningsreformer, basert på utdanningsforskning, forskning på kunnskapsbasert utdanningspolitikk og på skolefaglig kompetanse. For det at en reform er vedtatt, betyr ikke nødvendigvis at den blir gjennomført i sin helhet, da må hele utdanningssystemet trekke i samme retning.

Hvordan skal skolene gi elevene den helhetlige kompetansen de har krav på? Målet kan nås ved tilpasset opplæring basert på elevenes ulike evner og forutsetninger. Dette krever at skolene har en strategi for differensiert opplæring der elevmedvirkning står i fokus.

Erling Lars Dale

Fellesskolen – reproduksjon av sosial ulikhet

Kr 448,390 s. (hft.) 2008 978-82-02-29047-4

Fellesskolen – skolefaglig læring for alle

Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness

Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

Kr 349,237 s. (hft.) 2003 978-82-02-23304-4

Erling Lars Dale

Hvordan kan skolen, som skal være for alle barn uansett klasse og bakgrunn, være med på å reprodusere sosial ulikhet? Hva kommer det av at skolen, som har som mål å inkludere alle, likevel ikke klarer det? Her presenterer Erling Lars Dale en grunnleggende studie som forklarer den historiske bakgrunnen for tilstanden i dagens skole.

Kr 449,348 s. (hft.) 2008 978-82-02-28362-9

Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet

Kr 339,252 s. (hft.) 2011 978-82-02-34509-9

Martin Engebretsen (red.)

Skrift, bilde, lyd Analyse av sammensatte tekster

Hvordan kan man arbeide analytisk med tekster som består av både skrift, bilder, lyder og grafikk? Dette er et spørsmål som stilles med økende kraft og hyppighet i klasserom, i lærerutdanning og på forskerseminarer. I boka tilbys svar fra ledende forskere på feltet. Den passer for lærere og studenter i siste fase av lærerutdanningen.

Kr 419,260 s. (hft.) 2010 978-82-7634-858-3

85


Lektorutdanningene

Arne Engelstad og Elise Seip Tønnessen

Film

– en innføring

Kr 449,272 s. (hft.) 2011 978-82-02-29116-7

Denne boka gir leseren grunnleggende kunnskaper om film. Forfatterne tar utgangspunkt i filmanalyse og presenterer noen av de verktøyene analysen krever. Boka passer for alle som er interessert i film og ønsker å utvide sine kunnskaper. Særlig aktuell er boka for studenter i film- og medieutdanninger ved høyskoler og universiteter.

Arne Engelstad

Fra bok til film

Om adaptasjoner av litterære tekster

Kr 349,224 s. (hft.) 2007 978-82-02-24521-4

86

Norsk litteratur i tusen år Teksthistoriske linjer

Dette ettbindsverket om litteraturen i Norge fra runene til dataalderen er et must for norsk- og litteraturstudenter ved universiteter og høgskoler. Lærere og elever i videregående skole har også vist seg som flittige brukere av boka.

Kvalitet i leseopplæringen

Erfaringer med oppstart av språkog leseveiledning

Michael Evans

Jørgen Frost (red.)

Teater, film, fjernsyn

– i teori og praksis

Lærebok i dramaturgi som gir basiskunnskap i oppbygning av dramatiske tekster for teater, film og fjernsyn. Boka omhandler både standarddramaturgi og alternative former og skisserer særtrekk ved ulike typer dramatiske tekster. Egnet for studier i drama, teater og medievitenskap ved universiteter og høgskoler.

Kr 499,744 s. (hft.) 1996 978-82-456-0036-0

Jørgen Frost

En lettfattelig framstilling av bøker som blir film. Med utgangspunkt i filmatiserte romaner drøfter boka hva som skjer når en historie overføres fra et medium til et annet. Hva er sammenliknbart, og hva må adapteres? Målgruppen er studenter i norsk, litteratur- og filmvitenskap ved universiteter og høgskoler.

Innføring i dramaturgi

Kr 419,304 s. (hft.) 2006 978-82-02-19875-6

Fidjestøl, Kierkegaard, Longum, Stegane, Aarnes og Aarseth

Kvalitet i leseopplæringen krever at skolen utvikler seg innenfra. Løsningen kan være å gi språk- og leseveiledere ansvar for å planlegge og koordinere leseopplæringen. Denne boka presenterer erfaringer med oppstart av språkog leseveiledning i en kommune og er nyttig for andre som vurderer å gjøre det samme.

Kr 269,120 s. (hft.) 2010 978-82-02-33512-0

Språk- og leseveiledning For å kunne gi god leseopplæring til alle må hele skolen som system fungere godt. Løsningen i denne boka er å la en «språk- og leseveileder» få særskilt ansvar for å utvikle, planlegge og koordinere skolens leseopplæring. Boka kan brukes som håndbok for språk- og leseveiledere, skoleeiere, skoleledere, lærere, spesiallærere og PPT.

Kr 519,432 s. (hft.) 2009 978-82-02-28347-6


Lektorutdanningene

Kåre Fuglseth og Kjell Skogen (red.)

Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk Design og metoder

Kr 419,272 s. (hft.) 2006 978-82-02-25666-1

Boka er skrevet for studenter som tar master i spesialpedagogikk eller andre pedagogiske disipliner, og som har det til felles at de skal kvalifisere seg for et arbeid i skole og utdanning. Det er en enkel og helhetlig innføringsbok i metode og design.

Steinar Gimnes og Jorunn Hareide (red.)

Norske tekster prosa

Kr 599,720 s. (hft.) 2009 978-82-02-30176-7

nyhet

Boka inneholder et representativt utvalg prosatekster fra hele den norske litteraturhistorien. En ypperlig bok for litteratur- og norskstudenter og andre som ønsker de viktigste tekstene samlet mellom to permer. Norske tekster er en serie på to bind med noe av det beste vår skriftkultur har frambrakt av prosa og lyrikk.

Barbro Grevholm, Per Sigurd Hundeland, Kristina Juter, Kirsti Kislenko and Per Eskil Persson

Nordic research in didactics of mathematics: past, present and future

Kr 669,(hft.) 2013 978-82-02-39348-9

Boka inneholder en rekke aktuelle artikler om forskning i matematikkdidaktikk i Norden. Forfatterne er lærerutdannere, forskere og stipendiater. Artiklene er fagfellevurdert og godt bearbeidet, slik at det faglige innholdet er av god kvalitet og lett tilgjengelig.

Vivi Ringnes og Merete Hannisdal

Kjemi fagdidaktikk Kjemi i skolen

Boka belyser utfordringer som lærere har på grunn av kjemiens egenart, og gir anbefalinger for kjemiundervisningen i skolen. Elevers forutsetninger, faglige forståelse og læringsvansker har en sentral plass. Teksten er utformet med støtte i forskning og egen undervisningserfaring. Boka er beregnet på studenter som tar naturfag i lærer- og lektorutdanningen.

Kr 419,224 s. (hft.) 2006 978-82-7634-714-2

Jan-Olav Henriksen

Religion

Mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt I boka tar Jan-Olav Henriksen til orde for at vi trenger mer kunnskap om religion i dagens samfunn for å avdramatisere noen debatter, og for å forstå hva som står på spill i andre. Religion må forstås som en del av menneskelig kultur, og den er ikke tjent med at noen ignorerer den, mens andre vil unndra den kritikk.

Kr 209,160 s. (hft.) 2011 978-82-7634-911-5

Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes og Marit Skarbø Solem

Grammatikken i bruk Framstillingen av grammatikk i denne boka tar utgangspunkt i språket slik det brukes, og ikke i språket som et system, slik tradisjonelle grammatikker gjør. Forfatterne redegjør for sentrale grammatiske kategorier og hvordan disse oppfyller ulike behov når vi snakker og skriver. Boka inneholder også en kortfattet systemgrammatikk.

Kr 439,320 s. (hft.) 2011 978-82-02-32869-6

87


Lektorutdanningene også som

Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.)

e-bok!

Utdanningsrettslige emner Artikler med utvalgte tema fra skoleog utdanningsrettens område

Kr 929,820 s. (innb.) 2012 978-82-02-35882-2

nyhet

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen med utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis. Nettproduktet inneholder videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser.

Ruth Jensen og Marit Aas

Egil Børre Johnsen

Formålet med boka er å inspirere til profesjons- og organisasjonslæring i videregående skole. Boka drøfter skolen i kunnskapssamfunnet og presenterer teorier og forskning om temaet. Konkrete praksisepisoder analyseres, og det gis eksempler på hvordan videregående skole kan utforske for å kvalitetsutvikle daglig praksis. Ruth Jensen

nyhet

Å utforske praksis – videregående skole Skolelisens

Kr 398,- (inkl. mva.) (nettsted) 2012 978-82-02-39548-3

88

Å utforske praksis – videregående skole Studentlisens

Boka inneholder over 40 artikler knyttet til utdanning og skolegang: blant annet nærskoleprinsippet, tilpasset opplæring og spesialundervisning, testing, karakterer, mobbing og SFO. Skoleledere, lærere og foreldre vil ha like stor nytte av boka som advokater og jurister. Den vil også være et praktisk oppslagsverk for andre som arbeider med barn og unge.

Å utforske praksis – videregående skole

Kr 339,232 s. (hft.) 2012 978-82-02-33807-7

Ruth Jensen

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen med utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis. Nettproduktet inneholder videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser.

nyhet

Kr 398,- (inkl. mva.) (nettsted) 2012 978-82-02-40179-5

Livet bak kateteret En beretning om lærerskikkelser fra Dickens til Solstad

Dette er en bok som viser lærerskikkelsers store plass i skjønnlitteraturen. En lang rekke betydelige forfattere har etterlatt seg en omfattende innsikt i lærerens verden, noe som forfatteren mener kan gi kunnskap og innfallsvinkler til å utdype dagens debatt om lærerprofesjonen på en annen måte enn en fagbok om emnet kan.

Kr 398,304 s. (innb.) 2009 978-82-02-29518-9

Anne Lise Jomisko

Samtid

Tekster 2000–2010 Tekstantologi med skjønnlitteratur og sakprosa, skrevet fra 2000 til i dag. Forfatterbiografier, forfatterportretter, ingresser til utdrag av større verk, ordforklaringer og oppgaver. Innledningsartikkelen presenterer tendenser i samtidslitteraturen, noen av de sentrale temaene og gjør rede for kriterier for utvalget. Forfattere og tekster er valgt fordi de skaper debatt og har fått oppmerksomhet.

Kr 300,200 s. (hft.) 2011 978-82-02-34938-7


Lektorutdanningene

Gjert Langfeldt, Eyvind Elstad og Stefan Hopmann (red.)

Ansvarlighet i skolen

Gjert Langfeldt

Peter van Marion og Alex Strømme

Strategier for styring i skoler

Boka behandler en rekke sentrale spørsmål som knytter seg til undervisningen i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Bokas ulike kapitler gir leserne innsikt i den nyeste kunnskapen som den fagdidaktiske forskningen har framskaffet om undervisning og læring i biologi. Boka gir også eksempler på ideer og forslag til tilnærminger og undervisningsopplegg.

Forfatteren viser hvordan styringen av skolene og forholdet mellom stat og kommune har bidratt til utviklingen av norsk utdanningspolitikk de siste 25 årene. Det å stilles til ansvar er blitt styringsmåten de siste årene, og forfatteren mener at styring ikke bare bør knyttes til evne til kontroll, men også evne til å skape tillit.

Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr

Kr 489,370 s. (hft.) 2005 978-82-7634-681-7

Biologididaktikk

Kr 419,224 s. (hft.) 2008 978-82-7634-595-7

Eifred Markussen (red.)

Sammensatte tekster

Videregående opplæring for (nesten) alle

Ifølge Kunnskapsløftet skal elever i skolen utvikle digital kompetanse gjennom arbeid med «sammensatte tekster». Denne boka gir en grundig innføring i hva slike tekster består av, hvordan de er satt sammen, og hvordan de virker. Forfatterne gir også praktiske og metodiske innspill til arbeid med sammensatte tekster i skolen. Nettsted: http://sammensattetekster.no.

Alle ungdomsskoleelever har i dag rett til å begynne i videregående skole. Samfunnet har dermed ambisiøse målsettinger om at videregående opplæring skal være for alle og bidra til sosial utjevning. Men er målsettingene nådd når det fortsatt er mange som ikke fullfører eller består? Hvorfor er skolen fortsatt bare for nesten alle?

Arbeid med digital kompetanse i skolen

Kr 329,168 s. (hft.) 2009 978-82-02-27826-7

A Text-Based Resource Book

Den tradisjonelle norske enhetsskolen er basert på prinsipper om likhet og utjevning. Nye finansielle og organisatoriske styrings- og reguleringsverktøy er i ferd med å utfordre dette. Forfatterne ser på den nye ansvarsstyringen i den norske utdanningssektoren, og boka er et resultat av et omfattende forskningsarbeid på dette feltet.

Ansvar og kvalitet

Kr 309,182 s. (hft.) 2008 978-82-02-28642-2

The English Language This book is the first one ever which, in a Norwegian context, systematically uses the study of the English language as a means towards improving the students' own writing. There is a recurrent theme in the book: increased awareness of the resources of the language and their effects in numerous literary and non-literary texts will make users able to choose correct, varied and effective wordings when they write.

Politiske spørsmål og pedagogiske svar

Kr 419,366 s. (hft.) 2008 978-82-02-28007-9

Per Lysvåg

Kr 369,232 s. (hft.) 2009 978-82-02-28375-9

89


Lektorutdanningene

Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh (red.)

Margunn Mossige, Astrid Skaathun og Marianne Røskeland

Nye teoretiske perspektiver på undervisning

Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole

Didaktikk

Kr 399,252 s. (hft.) 2010 978-82-02-32231-1

Å undervise er en usikker og vanskelig aktivitet, men forfatterne av denne boka ønsker å åpne opp for nye måter å forstå undervisning på. Ved å gi leseren en grunnleggende innsikt i didaktikk og spesielt i den tyske didaktikktradisjonen viser de hvordan man kan se seg selv som lærer og forstå hva undervisning kan og ikke kan makte.

Kva er lese- og skrivevanskar, og korleis kan ein hjelpe elevar med slike vanskar i vidaregåande skole? Med forsking i ryggen viser forfattarane kva for tiltak som verkar for aldersgruppa, og korfor. Boka er retta mot studentar i PPU og spesialpedagogikk, og mot lærarar og rådgjevarar i vidaregåande skole.

Rolf Mikkelsen og Per Jarle Sætre

Jan Erik Mustad, Ulla Rahbek, Jørgen Sevaldsen og Ole Vadmand

Geografididaktikk for klasserommet

Kr 449,336 s. (hft.) 2012 978-82-7634-831-6

Developments in Contemporary British Society

Boka viser ved hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike metodiske innfallsvinkler kan gjøre geografiundervisningen mer variert. Temaene i boka omhandler bl.a. geografifagets egenart, ekskursjoner i skolen, kart og atlas, bruk av satellittbilder, GIS og IKT i geografiundervisningen. Boka er skrevet for studenter på grunnskolelærerutdanning 1–7 og 5–10, og PPU.

This introduction to British society and culture is written for year course-, teacher training and bachelor students in English and/or political/cultural studies. The focus is on understanding the main features of contemporary British society through discussions of political, historical and cultural processes.

Monsen, Bjørnsrud, Nyhus og Aasland (red.)

Brit Mæhlum og Unn Røyneland

– forskning, erfaringer og utvikling

90

Vi trenger bedre kvalitet i skolen. Å se hva denne kvaliteten består i, og hvordan vi skal oppnå den, er ikke så enkelt, fordi skolen har mange roller og oppgaver og er en kompleks samfunnsinstitusjon. Boka tar opp debatten om kvalitet i skolen på et praktisk og teoretisk plan, og viser hvor sammensatte skolens kvalitetsutfordringer er.

Kr 339,233 s. (hft.) 2007 978-82-02-26991-3

Modern Britain

En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere

Kvalitet i skolen

Kr 309,218 s. (hft.) 2009 978-82-02-28621-7

Fleire vegar mot mål

Det norske dialektlandskapet

Kr 235,160 s. (hft.) 2012 978-82-02-35061-1

nyhet

Innføring i studiet av dialekter

Boka gir en oversikt over dialektsituasjonen i Norge på begynnelsen av 2000-tallet. Forfatterne bygger på nyere forskning og legger vekt på refleksjon omkring språklig variasjon og dialektendringer, ved siden av å beskrive tradisjonelle dialekttrekk. Boka inneholder dialektkart og nye dialekteksempler.

Kr 298,200 s. (hft.) 2012 978-82-02-34941-7


Lektorutdanningene

Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy

Roald Nygård

Innføring i sosiolingvistikk

Søkelys på menneskets selvforståelse

Språkmøte

Kr 419,264 s. (hft.) 2008 978-82-02-28344-5

Denne boka gjev ei innhaldsrik og grunnleggjande innføring i sosiolingvistikk basert på norske tilhøve, med vekt på mellom anna språkleg endring, dialektar, fleirspråklegheit og den norske skriftspråksituasjonen. Boka er aktuell for alle som vil vite meir om språkvariasjon og norsk språk, til dømes studentar i norsk og lingvistikk.

Noen mennesker ser på seg selv som frie, handlende aktører, andre ser seg som brikker i et spill de ikke er herre over. Forfatteren viser hva som fremmer selvforståelsen, og vektlegger menneskets frihet til å tolke seg selv og verden på ulike måter for å unngå å bli sittende fast i følelsen av å være et offer for omstendighetene.

Jorunn Møller og Liv Sundli (red.)

Frøydis Oma Ohnstad

Læringsplakaten Skolens samfunnskontrakt

Kr 419,274 s. (hft.) 2007 978-82-7634-733-3

nyhet

(hft.) 2013 978-82-02-40048-4

Aktør eller brikke?

Profesjonsetikk i skolen

I boka tar ledende forskere opp de 11 punktene i «Læringsplakaten» til drøfting. Bokas hensikt er å få en samlet kritisk, inspirerende og informativ framstilling av de hovedkrav den representerer for skolen. Her drøftes bl.a. samarbeid mellom skole og hjem, minoritetselever og flerkulturelt syn på skolen, samt bruk av IKT og alternative og varierte arbeidsmetoder.

Læreres etiske ansvar

Agnete Nesse

Sigurd Ohrem og Odd Haddal (red.)

Innføring i norsk språkhistorie Boka presenterer hele språkhistorien i Norge fra de eldste runefunnene til de nyeste språkendringene i vår samtid. Framstillingen tar utgangspunkt i forholdet mellom tale, skrift og samfunn til ulike tider. Vesentlig gjennom hele boka er hvordan kunnskap om eldre perioder kan gjøre oss bedre kjent med språket slik det er i dag.

Kr 419,309 s. (hft.) 2007 978-82-02-27657-7

Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og tar en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. Boka gir et grunnlag for å forstå etiske utfordringer som er knyttet til lærerprofesjonen. En rekke konkrete dilemmaer fra læreres egen skolehverdag belyser etiske utfordringer lærere møter i skolehverdagen.

Kr 259,144 s. (hft.) 2010 978-82-7634-827-9

Med livet som pensum Danning og læringsprosesser i folkehøgskolen

Som pensumløs og eksamensfri læringsog danningsarena står folkehøgskolen i en særstilling i utdanningssystemet. 10 % av ungdomskullet søker seg til skolene hvert år. Denne boka, som henvender seg til det pedagogiske personalet ved disse skolene, vil være med på å skape bevissthet og refleksjon om folkehøgskolens egenart og rolle.

Kr 319,240 s. (hft.) 2011 978-82-02-35823-5

91


Lektorutdanningene

Bjørn Overland

Therese Sand (red.)

Boka er en fortsettelse av Per Arnebergs bok Pedagogisk dannelse og etikk. Bjørn Overland drøfter sammenhengen mellom pedagogisk dannelse og endringsarbeidet i skolen. Sammenhengen belyses ved hjelp av en rekke teorier og eksempler. Boka vil være nyttig for skoleledere og lærere som er opptatt av å fornye pedagogisk praksis.

Boka gir grunnleggende kunnskap om minoriteter i Norge og deres mulighet for integrering i skole og samfunn. Minoritetsgruppers kultur, sosialisering og etniske identitet drøftes. Tospråklighet, tospråklig opplæring, rasisme, holdninger og kommunikasjon blir diskutert.

Vigdis Refsahl

Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)

Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne

Språklige og faglige utfordringer

Pedagogisk dannelse og skoleutvikling

Kr 309,136 s. (hft.) 2009 978-82-02-29357-4

nyhet

Når lesing er vanskelig

Kr 318,184 s. (hft.) 2012 978-82-02-37270-5

Mange unge og voksne sliter med å mestre lesing i sin hverdag, å forstå norske tekster, eller de kan slett ikke lese. Denne boka gir pedagoger i videregående skole og voksenopplæring et fleksibelt undervisningsopplegg på fire grunnleggende områder der lesing kan være vanskelig: avkoding, tempo og flyt, leseforståelse og å lese for å lære. Hans Kristian Rustad

nyhet

Digital litteratur

Kr 258,117 s. (hft.) 2012 978-82-02-37271-2

92

Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn

Kr 309,227 s. (hft.) 2008 978-82-02-28124-3

Med språklige minoriteter i klassen Denne boka gir en bred og solid oversikt over aktuelle utfordringer for språk- og fagopplæringen i den flerspråklige skolen. Forfatterne kommer med innspill til hvordan man kan gi maksimale læremuligheter for alle elever, uavhengig av språklig bakgrunn og ferdighetsnivå. En viktig bok for alle som arbeider eller skal arbeide i skolen. Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)

En innføring

Literacy i læringskontekster

De siste tiårene har det oppstått en ny type litterære tekster, skrevet for skjerm, som tar i bruk flere modaliteter og som involverer leseren på nye måter. Denne boka gir en oversikt over digital litteratur med vekt på skandinaviske eksempler, og diskuterer ulike utfordringer denne litteraturen fører med seg for vårt litteraturbegrep.

Hvordan kan vi arbeide for at barn og unge skal utvikle den tekstkyndigheten de trenger for å leve og lære i et komplekst tekstlandskap? Artiklene i boka gir et mangfoldig bilde av hva literacy eller tekstkyndighet i læringskontekster både er og kan være, for barnet i barnehagen, for eleven på ulike trinn i skolen, for studenten og læreren.

Kr 449,320 s. (hft.) 2008 978-82-02-27707-9

nyhet

(hft.) 2013 978-82-0240-598-4


Lektorutdanningene

Idar Stegane, Eiliv Vinje og Asbjørn Aarseth

Line Wittek

Norske tekster. Lyrikk inneholder et representativt utvalg dikt fra hele den norske litteraturhistorien. En ypperlig bok for litteratur- og norskstudenter og andre som ønsker de viktigste diktene samlet mellom to permer. Norske tekster er en serie på to bind med noe av det beste vår skriftkultur har frambrakt av prosa og lyrikk.

– en innføring i sosiokulturelle perspektiver

Jan Svennevig

Line Wittek

Norske tekster lyrikk

Kr 599,776 s. (hft.) 2007 978-82-02-26994-4

Språklig samhandling

Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse

Kr 469,296 s. (hft.) 2009 978-82-02-29688-9

Boka fungerer godt som en introduksjon til og innføring i læring. Forfatteren fokuserer på et sosiokulturelt perspektiv, dvs. antakelsen om at læring skjer gjennom deltakelse i kultur og gjennom de redskaper som er utviklet gjennom historien. Det gis praksisnære eksempler fra skole- og hverdagsliv. Boka er revidert med nye og oppdaterte eksempler.

Roger Säljö

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)

Hvordan ser samspillet mellom læring og omverdenen ut? Forfatteren argumenterer for at menneskers læring bør forstås i et kommunikativt og sosiohistorisk perspektiv. Han viser hvordan kunnskap og metoder har utviklet seg gjennom historien, og tegner et tankevekkende og utfordrende bilde av menneskets muligheter og begrensninger. Oversatt fra svensk av Sigrid Moen.

Kr 338,236 s. (hft.) 2012 978-82-02-36471-7

Skolens undervisning – der læreprosesser møtes Boka handler om at skolens undervisning er møtepunkt for historiske, kulturelle og individuelle læreprosesser. Argumentet er at god undervisning dyrker slike møtepunkter og utforsker dem. Bokas teoretiske perspektiv er sosiohistorisk, med vekt på dialogisme. Boka er rettet mot dem som allerede har noe kjennskap til sosiokulturell læringsteori.

Et sosiokulturelt perspektiv

Kr 419,276 s. (hft.) 2001 978-82-02-19917-3

Læring i og mellom mennesker

En anerkjent innføring i språklig kommunikasjon. Hvordan blir språklig mening til? Hvordan bygger vi opp tekster? Hvordan kan teorier og begreper brukes i praktisk analyse av ulike teksttyper? Boka egner seg for studenter i ulike språk- og kommunikasjonsfag og for norsklærere i videregående skole.

Læring i praksis

ny utgave

Kr 349,240 s. (hft.) 2011 978-82-02-32240-3

Sosial kapital i Norge

Sosial kapital – tillit og nettverk – er limet i ethvert samfunn, og Norge scorer høyt på sosial kapital. Boka gir en innføring i sosial kapital som begrep og tar for seg ulike empiriske analyser av sosial kapital i det norske samfunn. Hva gjør innvandring, ny informasjonsteknologi og urbanisering med den norske annerledesheten?

Kr 409,304 s. (hft.) 2011 978-82-02-34529-7

93


Lektorutdanningene

Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)

Petter Aaslestad

Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier

En innføring i anvendt fortelleteori

Å være på nett

Kr 379,295 s. (hft.) 2008 978-82-02-27895-3

Boka handler om hvordan praksisfellesskap som sivilsamfunnet, skole, fritid og arbeidsliv har tatt i bruk de mulighetene for kommunikasjon som ligger i interaktive digitale medier. Teknologien blir stadig lettere å håndtere og brukes av stadig flere, spesielt barn og unge. Det innvarsler en ny type samfunn, nettverkssamfunnet.

Narratologi

Boka gir redskaper til å analysere fortellende tekster. Spørsmål om teksters autonomi, forholdet mellom fortelling og historie, kronologi, hurtighet, frekvens, fokalisering og fortellestemmens plassering står sentralt. Eksempler fra sentrale deler av den norske litteraturen blir drøftet, med sideblikk på bl.a. Homer, Flaubert og Joyce.

Kr 279,143 s. (hft.) 1999 978-82-456-0251-7

lÆremidler for grunn- og videregående skole Cappelen Damm undervisning er Norges største undervisningsforlag.Vi tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole i tillegg til voksenopplæring. Gjennom vårt gode samarbeid med skoler over hele landet lærer vi løpende nye behov å kjenne, og vi får den beste test på læremidlene våre gjennom praktisk bruk i undervisningen. I skolen finner vi også mange av våre gode forfattere og fagkonsulenter. Denne kontaktflaten og kunnskapen vi samler oss gjennom samarbeidet, vil vi bruke til å utvikle oss videre.Vårt mål er å lære av skolen – til beste for skolen – og på den måten være en ledende utvikler av læremidler også i framtiden. På våre nettsider, www.cdu.no, kan du: • Lese om alle våre læremidler og holde deg oppdatert på aktiviteter. • Handle lærebøker og digitale læremidler. • Få direkte tilgang til lisensprogrammer og brukeradministrasjon på Min side.

94


Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole

Realfagslitteratur Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak

GRUNNLEGGENDE ROM STOFF TID FYSIKK for universitet FORKURS Fysikk for forkurs til ingeniørutdanning og og høgskole Et norskspråklig læreverk i fysikk for studenter uten fysikkbakgrunn fra videregående skole.

Kr 880,-

760 s. (hft.) 2011

978-82-02-34733-8

Læreverket dekker den grunnleggende innføringen i generell fysikk for studier som bruker fysikk som redskapsfag: bioteknologi, biologi, kjemi, helse og medisin, klima- og miljøfag, energiøkonomi og ressursforvaltning, geofag og geomatikk, akvakultur og ikke minst naturfag i lærerutdanningen.

Kari Folkvord og Grethe Mahan

engasjerende realfag

Elevaktige arbeidsmåter i biologi og kjemi

Kr 505,160 s. (hft.) 2011 978-82-02-33591-5

Med Engasjerende realfag ønsker vi å vise hvordan formidlingen av realfagene i skolen kan gjøres mer variert og motiverende ved hjelp av elevaktive arbeidsmåter. Boka beskriver arbeidsmåter der elevene gjennom lærerstyrte aktiviteter selv jobber aktivt med realfaglige temaer. For lærere i videregående skole og studenter ved fagdidaktiske realfagkurs ved universiteter og høgskoler.

maritim høgskoleutdanning

Læreverket er skrevet etter studieplanen for ettårig forkurs i fysikk fra 2010. Både metodisk og i sin utforming framstår dette læreverket som det mest moderne og oppdaterte for dette kurset. Verket bygger delvis på Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 til Kunnskapsløftet. Innholdet er preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger.

Kr 830,432 s. (hft.) 2010 978-82-02-32027-0

Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje

SINUS FORKURS

Matematikk for forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Sinus Forkurs inneholder i tillegg til teorien, svært mange eksempler. En del eksempler viser hvordan matematikken brukes i fysikk og andre fag. Eksemplene følges av øvingsoppgaver. Det er lagt stor vekt på å bruke et språk som lar studentene lese både teorien og eksemplene på egen hånd. Alt det vanskeligste stoffet kommer til slutt.

Kr 925,728 s. (innb.) 2009 978-82-02-29412-0

95


Lover og forskrifter

lover, forskrifter og samleutgaver Cappelen Damm Akademisk har landets største utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på www.cda.no. Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet om lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

96


Cappelens upopulære skrifter ble startet 1948, og til langt ut på 70tallet var dette en prestisjeserie med et betydelig ry. Serien plasserte seg i samtidens debatt på en måte som har gjort mange av titlene til klassiske kulturdokumenter. I 1991 revitaliserte vi serien. Hovedvekten ligger på nye titler av sentrale tenkere innenfor den vestlige kulturkrets, med enkelte innslag av gamle sentrale klassikere.

Cappelens upopulære skrifter

En fullstendig oversikt over titler i salg finner du på våre nettsider. Annie Le Brun

Virkelighetsoverdose Virkeligheten er blitt det eneste som teller, hevder Annie Le Brun. Den er blitt det kriteriet alt måles etter, i kunsten og litteraturen som i livet. Men virkeligheten er ingen uskyldig størrelse. Den invaderer oss gjennom et bombardement av ord, tekster og bilder, banaliserer alt og truer sanseligheten og drømmene våre. Kr 249,156 s. (hft.) 2011 978-82-02-33288-4 Jacques Rancière

Sanselighetens politikk Hvordan forholder kunsten seg til det politiske? Hva er det politiske i kunsten? Politikk har med fordeling og inndeling av det sanselige å gjøre, hevder Jacques Rancière. I denne boka gir han et nytt perspektiv på kunstens relevans i samfunnet, både historisk og i vår samtid. Kr 228,102 s. (hft.) 2012 978-82-02-36443-4


Cappelens upopulære skrifter

Mikhail Bakhtin

Martin Buber

Utvalgte skrifter

I denne klassikeren fra 1923 forankrer Buber utspørringen av den moderne tids dilemmaer i en fritenkende fortolkning av den jødiske tradisjon. Et referanseverk og meditasjonsobjekt.

Latter og dialog Boka inneholder sentrale kapitler fra Bakhtins verker om François Rabelais og Fjodor Dostojevskij, originalt oversatt fra russisk. I innledningen tegnes det et riss av Bakhtins tenkning, og det særbakhtinske begrepet kronotop blir drøftet.

Jeg og du

Kr 289,226 s. (hft.) 2003 978-82-02-19863-3

Kr 279,118 s. (hft.) 1992 978-82-02-12394-9 Jean Baudrillard

Michel Foucault

Baudrillard har en unik vilje til å reflektere med filosofisk alvor over tilsynelatende banale og trivielle samfunnsfenomener. I denne boka viser han hvordan realityserier og pornografi utfordrer vår forståelse av menneskelig virkelighet og derfor fortjener seriøs oppmerksomhet.

I norsk sammenheng er Michel Foucault mest kjent gjennom sine studier av makt som disiplinering i institusjoner som anstalter, klinikker og skoler. Mot slutten av sitt liv viet han imidlertid mye tid til en annen maktform enn disiplinering, nemlig det han kalte gouvernementalité, her oversatt med regjering.

Seyla Benhabib

Niklas Luhmann

I to essay viser den politiske filosofen Seyla Benhabib at siden FNs menneskerettighetserklæring kom i 1948, har vi fått et globalt sivilt samfunn som er styrt av verdensborgerlige verdier og universelle rettigheter. Dette er verdier som er vanskelige for noen å akseptere som legitime, fordi de er i konflikt med demokratiske idealer.

I denne boka skriver den tyske sosiologen Niklas Luhmann om hvordan samfunnet reagerer på miljøproblemer, ikke hvordan det burde reagere for å bedre sitt forhold til miljøet. Han har ikke mye til overs for den såkalte miljøetikken. Økologi handler her konsekvent om det moderne samfunnet og dets forhold til sin omverden.

Big Brother og andre virkelighetsillusjoner

Kr 179,84 s. (hft.) 2008 978-82-02-26414-7

Et annet verdensborgerskap

Kr 259,133 s. (hft.) 2011 978-82-02-35091-8

98

Forelesninger om regjering og styringskunst

Kr 259,120 s. (hft.) 2002 978-82-02-21818-8

Økologisk kommunikasjon

Kr 299,296 s. (hft.) 2009 978-82-02-29904-0


Forfatterregister A

Akselberg, Gunnstein Aksnes, Liv Marit Alghasi, Sharam Allard, Birgita Alver, Vigdis Rosvold Alvestad, Marit Alvestad, Torgeir Andersen, Camilla Eline Andersen, Michael Wahl Andersen, Peer Sverre Angell, Carl Anmarkrud, Øistein Arneberg, Per Askeland, Norunn Aspeli, Widar Austad, Ingolv B

53, 91 45 83 46, 55 12, 46, 84 20, 28 21 14, 23, 29 11, 43 44 74, 83 46, 49, 57 37, 57, 83 11, 84 46, 57 46

Bakhtin, Mikhail 98 Bakke, Hjørdis H.K. 12, 36 Baudrillard, Jean 98 Baune, Tove Aarsnes 57 Becher, Aslaug Andreassen 38 Befring, Edvard 58 Bele, Irene Velsvik 46 Benhabib, Seyla 98 Bere, Elling 75 Berggreen, Harald 12, 46, 84 Billington, Inger 21, 31, 58 Birkeland, Tone 12, 31, 47 Birkeland, Åsta 13, 38 Björklund, Camilla 12, 31 Bjørnsrud, Halvor 58, 67, 90 Bleka, Målfrid 14, 23, 29 Blomgren, Gro 13, 31 Borge, Inger Christin 44 Braarvig, Jens 73, 84 Brattenborg, Steinar 75 Brenna, Loveleen Rihel 38, 58 Brodin, Marianne 22 Brun, Annie Le 97 Brynhildsen, Anne 21, 31, 58 Bråten, Ivar 47, 59, 84 Buber, Martin 98 Bungum, Berit 74, 83 Bunting, Mette 59, 71 By, Ragnhild 33

Bøe, Jan Bjarne C

Carlsen, Martin Carson, Nina

85 13, 31 13, 38

D

Dahle, Gro 47 Dahlin, Liv Klakegg 13, 43, 75 Dale, Erling Lars 59, 85 Damsgaard, Hilde Larsen 59, 60 Danielsen, Ruth 47, 73 Dobson, Stephen 60 Drugli, May Britt 13, 22, 38, 60 E

Egeberg, Espen 13, 61 Eide, Brit Johanne 22 Eide, Elisabeth 83 Eidhamar, Levi Geir 29, 74 Elstad, Eyvind 89 Engebretsen, Berit 75 Engebretsen, Martin 47, 85 Engelstad, Arne 48, 86 Engen, Mona 22, 60 Engh, Knut Roar 60 Engh, Roar 61 Enoksen, Eystein 75, 81 Eriksen, Evelyn 14, 39, 75 Eriksen, Thomas Hylland 83 Evans, Michael 48, 86 F

Fagerjord, Anders 51, 89 Fagerli, Oddvar 23 Fajersson, Karin Elise 38 Fandrem, Hildegunn 23, 61 Fidjestøl, Eva S. 86 Fjeld, Jon Besse 77 Fjeldavli, Aida 79 Folkvord, Kari 95 Foros, Per Bjørn 61 Foucault, Michel 98 Frost, Jørgen 14, 48, 62, 86 Fuglseth, Kåre 87 Fønnebø, Bente 13, 33, 39

G

Germeten, Sidsel 14, 39, 75 Gilje, Nils 85 Gimnes, Steinar 87 Gjems, Liv 23, 32 Gjennestad, Marthe Lise 35, 75 Gjervan, Marit 14, 23, 29 Gjøsund, Peik 23, 61, 70 Godtfredsen, Marianne 28 Gordon, Thomas 61 Gotvassli, Kjell Åge 14, 39 Gotvassli, Kjell-Åge 39 Greene, Ross W. 62 Grevholm, Barbro 14, 43, 87 Grieg, Camilla 32, 34, 35, 75 Grimeland, Gisle 14, 23, 35, 76 Grimenes, Arne Auen 95 Trond Stølen 44 H

Haakonsrud, Anne 41 Haddal, Odd 91 Hafstad, Reidun 24 Hagtvet, Bente E. 14, 32, 48, 62 Handal, Gunnar 62, 66 Hanken, Ingrid Maria 76 Hannemyr, Gisle 51, 89 Hannibal, Sara 51 Hannisdal, Merete 76, 87 Hansen, Ole Henrik Borchgrevink 74 Hareide, Jorunn 87 Haslund, Rie 27 Haug, Kristin Holte 24, 39, 62 Haug, Peder 18, 56, 69, 70 Hauge, Trond Eiliv 15, 62 Haugen, Richard 24, 62, 63 Haugen, Synnøve 15, 24, 35 Hedenfalk, Agneta 49, 50, 63 Helleland, Botolv 53 Henriksen, Ellen K. 74, 83 Henriksen, Jan-Olav 87 Hernes, Leif 35 Herrlin, Katarina 49, 50, 63 Hinna, Kristin Ran Choi 44 Hjertø, Greta 79 Hjorthaug, Sigmund 76 Hoel, Trude 32 99


Forfatterregister

Hole, Grete Oline 79 Holm, Marit 15, 45 Holmsen, Merete 24, 25, 39, 40, 63, 64 Hopmann, Stefan 89 Hopperstad, Marit Holm 19, 33, 50, 64 Horgen, André 76 Hovland, Erlend 77 Hundeide, Karsten 64 Hundeland, Per Sigurd 14, 43, 87 Huseby, Roar 23, 61, 70 Hylander, Ingrid 22 Høigaard, Rune 66, 77 Høiland, Terje 25, 77 Hølen, Vigdis 74 Hølleland, Halvard 64 I

Idsøe, Ella Cosmovici Iversen, Harald Morten

64 50, 87

J

Jacobsen, Dag Ingvar 68 Jakhelln, Henning 15, 77, 88 Jamissen, Grete 24, 39, 62 Jensen, Ruth 15, 16, 40, 65, 82, 88 Jernberg, Unni 39 Jerstad, Per 95 Johannesen, Nina 25 Johansen, Bjørn Tore 77 Johansen, Geir 76 Johansen, Wenche May 21, 31, 58 Johnsen, Egil Børre 50, 88 Jomisko, Anne Lise 50, 88 Jonstoij, Tove 40 Jordet, Arne Nikolaisen 65, 78 Juell, Einar 29, 37, 41 Justnes, Årstein 73, 84 Juter, Kristina 14, 43, 87 Jørgensen, Arild 77 K

Kaldestad, Per Olav Kanestrøm, Ann Ingjerd Karlsson, Eivind Karsrud, Fridunn Tørå Kierkegaard, Peter Kilborn, Wiggo 100

51 41 38 51 86 17, 45

Kislenko, Kirsti 14, 43, 87 Kjærre, Jan Harald 57 Klæboe, Grethe 16, 51 Knudsen, Lene Heibø 59 Knutsen, Hanne 51, 81 Knutsen, Ketil 85 Kolstø, Stein Dankert 74, 83 Korsgaard, Klara 51 Korsnes, Bjørg 78 Kranmo, Astrid Lill 40, 82 Krogh, Trine Kjær 11, 43 Krumsvik, Rune Johan 18, 56, 69, 70 Kvistad, Kari 25, 41 L

Langfeldt, Gjert 16, 65, 89 Larsson, Eva 66 Lauvås, Per 62, 66 Leer-Salvesen, Paul 29, 74 Lerdal, Bjørn 28 Liestøl, Gunnar 51, 89 Lillejord, Sølvi 85 Lillemyr, Ole Fredrik 23 Lippe, Marie von der 74 Longum, Micki M. Ezri 86 Luhmann, Niklas 98 Lund, Andreas 15, 62 Lundberg, Ingvar 49, 50, 52, 63, 66 Lundestad, Magritt 41 Lundhaug, Torbjørn 16, 36, 37 Lundheim, Rolv 16, 36, 37 Lycke, Kirsten Hofgaard 66 Lyster, Solveig-Alma Halaas 52 Lysvåg, Per 89 Löwing, Madeleine 17, 45 Løkken, Gunvor 15, 16, 23, 24, 25, 32, 35, 41 M

Madsen, Rikke Sværke Mahan, Grethe Malmo, Birgit Marion, Peter van Markussen, Eifred Mathisen, Petter Midtsundstad, Jorunn H. Mikkelsen, Rolf Mjør, Ingeborg

27 95 42 78, 89 89 66 66, 90 78, 90 12, 47

Modahl, Mette 28 Moe, Vegard Fusche 16, 65 Moen, Bjørg-Elin 58 Moen, Grete Lillian 17, 26, 67 Monsen, Lars 67, 90 Morken, Ivar 17, 67 Mossige, Margunn 90 Munck, Lena 50, 63 Munden, Juliet 78 Munkvold, Robin 79 Munthe, Elaine 18, 56, 69, 70 Mustad, Jan Erik 79, 90 Myhre, Astrid 78 Mæhlum, Brit 17, 53, 90, 91 Møller, Jorunn 67, 91 Mørk, Olga 37 N

Neegaard, Henrik Rosted 16, 36, 37 Nergård, Jens-Ivar 79 Nesje, Atle 79 Nesse, Agnete 17, 53, 91 Neumann, Brit 67, 69 Nilsen, Sven 58 Norberg, Sofia 72 Nordbotten, Gerd Lise N. 37, 79 Nordfjell, Ole Bredesen 38, 58 Nordli, Wenche 26, 42 Nottingham, James 17, 69 Nygård, Roald 91 Nyhus, Lene 67, 90 O

Ohlmann, Carsten 24, 39, 62 Ohnstad, Frøydis Oma 68, 91 Ohrem, Sigurd 91 Olaussen, Ingvild Olsen 35 Oldervoll, Tore 95 Olsen, Leif Oscar 42 Olsholt, Øyvind 18, 30 Onsøien, Ragnhild 38, 60 Orskaug, Odd 95 Os, Ellen 35 Otnes, Hildegunn 50, 54, 87 Otterstad, Ann Merete 38 Overland, Bjørn 57, 69, 92 Oxborough, Gunn Helen Ofstad 32


Forfatterregister P

Palm, Annika 49, 50, 63 Papazian, Erik 53 Persson, Jonas 74, 83 Persson, Per Eskil 14, 43, 87 Pind, Pernille 45 Postholm, May Britt 18, 56, 68, 69, 70 R

Rafoss, Kolbjørn 79 Rahbek, Ulla 79, 90 Rancière, Jacques 97 Refsahl, Vigdis 14, 18, 46, 48, 49, 53, 57, 62, 92 Renstrøm, Reidun 74, 83 Ringnes, Vivi 76, 87 Rinvold, Reinert A. 44 Risa, Gunvor 31, 47 Rudqvist, Margret 46, 55 Rustad, Hans Kristian 18, 53, 92 Ruud, Ellen Birgitte 26 Ryen, Else 54, 71, 92 Rygg, Eli 26, 80 Röthle, Monika 15, 24, 35 Rønning, Grethe Steen 18, 26 Rørnes, Karin 42, 70 Røskeland, Marianne 90 Røyneland, Unn 17, 53, 90, 91 Røys, Helge 27, 42, 70 S

Sand, Therese 70, 71, 92 Sandvik, Margareth 18, 19, 32, 33, 54 Sandvik, Ninni 25 Sandøy, Helge 53, 91 Schjelderup, Ariane B. 18, 30 Schwebs, Ture 54 Segaard, Signe Bock 93 Selj, Elisabeth 54, 71, 92 Selmer-Olsen, Ivar 35 Semundseth, Marit 19, 33 Senje, Tone 54 Sevaldsen, Jørgen 79, 90 Sherborne, Veronica 37 Sigsgaard, Erik 27 Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard 16, 51 Skaathun, Astrid 90 Skagen, Kaare 19, 80

Skjekkeland, Martin 54 Skjelbred, Dagrun 19, 33, 54, 80, 92 Skjong, Synnøve 54 Skogen, Kjell 64, 71, 87 Skogseth, Egil G. 72, 94 Sletbak, Bjørn 95 Slettan, Svein 55 Slåttøy, Astrid 71 Smith, Elisabeth 80 Solberg, Olav 55 Solem, Marit Skarbø 50, 87 Sollervall, Håkan 19, 45 Sommerro, Henning 35 Songe-Møller, Anna S. 80 Spurkland, Marit 18, 19, 32 Stegane, Idar 86, 93 Steinsholt, Kjetil 35 Stemshaug, Marit 42 Storhaug, Marit 71 Strømme, Alex 78, 89 Strømøy, Tone 27, 29, 42 Sundblad, Bo 46, 55 Sundli, Liv 67, 91 Svennevig, Jan 55, 93 Svenning, Bente A. 27 Svorkmo, Anne-Gunn 13, 43, 75 Säljö, Roger 71, 93 Sæbø, Aud Berggraf 80 Sæther, Morten 35 Sætre, Per Jarle 78, 90 Søbstad, Frode 23, 25, 27, 41 Sødal, Helje Kringlebotn 31, 74 Sørensen, Kristian 28 Sørland, Kjartan 12, 46, 84 T

Telhaug, Alfred Oftedal 72 Thoresen, Ingeborg Tveter 20, 30 Thormodsæter, Bess M.S. 26, 42 Tjelta, Leif Inge 75, 81 Tjora, Håvard 71 Tolgraven, Åsa 40 Tordsson, Bjørn 81 Tønnessen, Elise Seip 48, 55, 86 Tønnessen, Espen 75 V

Vadmand, Ole

79, 90

Valvatne, Helene Veum, Aslaug Vinje, Eiliv Vist, Torill Vitger, Monique Voll, Liv Oddrun Vollan, Magnhild Vaaje, Audhild

33 19, 33, 80, 92 93 20, 28 51 13, 43, 75 55 95

W

Wagner, Åse Kari H. 32 Wathne, Unni 13, 31 Wedøe, Leif 37, 81 Welstad, Trond 15, 77, 88 Wennberg, Bodil 72 Willbergh, Ilmi 66, 90 Winger, Nina 22 Winje, Geir 20, 25, 30, 31, 77 Wittek, Line 20, 72, 93 Wold, Kjersti 47 Wollebæk, Dag 93 Wærness, Jarl Inge 59, 85 Wølner, Tor Arne 20, 77, 81 Z

Zoglowek, Herbert

79

Ø

Ødegård, Inger Karin Røe 72 Øksnes, Maria 28 Ørvig, Anne 81 Østerud, Svein 72, 94 Østrem, Sissel 73 Østrem, Solveig 20, 28 Øverby, Nina C. 75 Øvreeide, Haldor 24, 28 Øzerk, Kamil 20, 28, 73 Å

Aagre, Willy 23, 32 Aamotsbakken, Bente 11, 84 Aarnes, Sigurd Aa. 86 Aarseth, Asbjørn 86, 93 Aas, Marit 15, 65, 82, 88 Aasland, Bjørn 67, 90 Aasland, Margrete Wiede 26, 29, 80, 81 Aaslestad, Petter 55, 94 101


Tittelregister A Aktør eller brikke? 91 Alt begynner med en strek 50, 64 Ansvar og kvalitet 89 Ansvarlighet i skolen 89 Atferdsvansker hos barn 22, 60 Autisme og pedagogikk 20, 28, 73 B Barn lager tekster 19, 33 Barn og unges læringsmiljø 1 62 Barn og unges læringsmiljø 2 24, 63 Barn og unges læringsmiljø 3 63 Barn og unges læringsmiljø 4 63 Barn som vekker bekymring 22 Barn, språk og kultur 33 Barnehagelovsamlingen 2012–2013 12, 38 Barnehagen som utdanning 29, 41 Barnehagens rammeplan i praksis 39 Barnelitteratur 12, 47 Barnet som subjekt 20, 28 Barnevern i barnehage og skole 14, 39, 75 Barns fysiske utvikling 37, 79 Barns kultur 31, 47 Barns livsverden 64 Barns læring om språk og gjennom språk 23, 32 Barns møte med psykisk lidelse 17, 26, 67 Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur 55 Big Brother og andre virkelighetsillusjoner 98 Biologididaktikk 78, 89 Blanke ark 71 Blanke ark – en ny sjanse 59 Blant baller og klosser 12, 31 Brelære 79 D Den Andre Den globale drabantbyen Den intensive leseopplæringen Den levende erfaring Den nye LUS-boken Den profesjonelle lærer 102

74 83 14, 48, 62 79 46, 55 59

Den skal tidlig krøkes ... 57 Den skallete heksen 35, 75 Det motstandsdyktige «mobbeviruset» 42, 70 Det norske dialektlandskapet 17, 53, 90 Dialektar i Noreg 54 Didaktikk 66, 90 Didaktikk i skolen 70 Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen 59, 85 Digital kompetanse 77 Digital litteratur 18, 53, 92 Digitalt fortalte historier 24, 39, 62 Diktboka 51 E Egenledelse i lek og læring 28 Elevens tekst 54 Elever med lese- og skrivevansker 52 Elevfortellinger 54 Elevmangfold i skolen 1–7 56, 69 Elevmangfold i skolen 5–10 56, 69 Engasjerende realfag 95 Et annet verdensborgerskap 98 Et kompetent barnehagepersonale 39 Ett fag – mange muligheter 74 F Fellesskolen – reproduksjon av sosial ulikhet 85 Fellesskolen – skolefaglig læring for alle 85 Film 48, 86 Filosofi og etikk i barnehagen 18, 30 Fleire vegar mot mål 90 Flere språk – flere muligheter 13, 61 Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn 70, 92 Forelesninger om regjering og styringskunst 98 Form møter form 33 Forsk med! 69 Fra barns synsvinkel 22 Fra bok til film 48, 86 Friluftsliv, kultur og samfunn 81 Friluftsliv og uteliv i barnehagen 16, 36, 37 Friluftslivsveiledning vinterstid 76

Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole Fysikkdidaktikk

37, 81 74, 83

G Geografididaktikk for klasserommet 78, 90 Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet 85 Glede og humor i barnehagen 27 God leseutvikling 49, 50, 63 God leseutvikling i praksis 49, 50, 63 God nok i norsk? 12, 46, 84 God skriveutvikling 49, 52, 66 Gode lesestrategier 46, 49, 57 Grammatikken i bruk 50, 87 Grip sjansene! 38 Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole 95 Gruppedynamikk i idrett 77 H Hellige skrifter i verdensreligionene 73, 84 Helse 16, 36, 37 Hundre måter å tenke på 40 Hva er førskolepedagogikk? 23 Hva fortelles om meg? 27 Høytidsmarkering i barnehagen 31 Håndbok i matematikkundervisning 45 I I veiledningens landskap 19, 80 Ibsen og Holberg i skolen 80 Improvisasjon 35 Inn i barnelitteraturen 55 Inn i eventyret 55 Innføring i dramaturgi 48, 86 Innføring i historiebruk 85 Innføring i kroppsøvingsdidaktikk 75 Innføring i norsk språkhistorie 17, 53, 91 Instruktøren 80 Interaktive tavler i skolen 20, 81 J Jeg er meg! Min meg Jeg og du Jeg vil også være med!

26, 80 98 26


Tittelregister Juss i barnehagen

42

K Kano på vann og vassdrag 76 Kjeft mindre 27 Kjemi fagdidaktikk 76, 87 Klasserommet utenfor 65, 78 Klasseromsledelse 72 Kollegaveiledning i skolen 66 Konflikter – bare til besvær? 41 Kristen tro og tradisjon i barnehagen 31 Kristendommen I 74 Kristendommen II 74 Kulturbærende fortellinger, barn og skole 47, 73 Kulturmøter i matematikkundervisningen 17, 45 Kunnskapsløftet – ny eller gammel skole? 72 Kunstneriske bevegelser i barnehagen 13, 33 Kvalitet i leseopplæringen 86 Kvalitet i skolen 67, 90 Kvalitetsarbeid i barnehagen 25, 41 L Latter og dialog 98 Lekens flertydighet 28 Les og forstå matematikk 11, 43 Leseforståelse 47, 84 Lesefrø 32 Lesepraksis 48 Levd observasjon 16, 41 Liten i barnehagen 22 Literacy i læringskontekster 19, 33, 80, 92 Livet bak kateteret 50, 88 Lær meg norsk før skolestart! 18, 32 Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap 72 Lærerarbeid for elevenes læring 1–7 56, 70 Lærerarbeid for elevenes læring 5–10 56, 70 Lærere i skolen som organisasjon 18, 56, 70 Læreren med forskerblikk 68 Lærerveiledning til leseprøvene OL64,

OL120, MiniSL1 og MiniSL2 52 Læring 59, 84 Læring i og mellom mennesker 20, 72, 93 Læring i praksis 71, 93 Læring og kulturelle redskaper 71 Læringskulturer i barnehagen 20, 28 Læringsplakaten 67, 91 Læringsreisen 17, 69

Norske tekster prosa 87 Nye gutter og jenter 38, 58 Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk 77 Nærmiljøet som klasserom 65, 78 Nå er det min tur 25 Når hver time teller 60 Når lesing er vanskelig 18, 53, 92 Når små barn møtes 25

M Mangfold og mestring i barnehage og skole 23, 61 Manzil 38, 58 Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk 87 Mat og helse 78 Matematikk for barnehagelærere 13, 31 Med kjærlighet til publikum 35 Med livet som pensum 91 Med språklige minoriteter i klassen 54, 71, 92 Med åpne sanser 14, 23, 35, 76 Med åpne øyne 59 Mening i tekst 46 Menneskeskolen 67 Mentor for nye lærere 71 MiniSL1 52 MiniSL1 52 Mobbet? Det har vi ikke merket! 66 Modern Britain 79, 90 Muntlig fortelling i norskfaget 51 Musikkhistorisk oversikt 76 Musikkundervisningens didaktikk 76

O OL64 52 OL120 52 Om mat og ernæring 75 Oppdagende skriving 51 Oppdragelse mellom frihet og grenser 27, 29, 42 Opplæring i matematikk 15, 45 Ordbilder 21, 31, 58

N Narratologi 55, 94 Natur 1 12, 36 Natur 2 12, 36 Nesten som deg selv 29 Nettbasert undervisning 79 Nordic research in didactics of mathematics: past, present and future 14, 43, 87 Normalitet og avvik 17, 67 Norsk litteratur i tusen år 86 Norsk talemål 53 Norske tekster lyrikk 93

Q QED 1–7, bind 1 og 2 QED 5–10, bind 1 og 2

P Pedagogikk 57 Pedagogikk i barnehagen 27, 42 Pedagogikk og elevkunnskap 73 Pedagogikkens hvordan 1 73 Pedagogikkens hvordan 2 73 Pedagogisk dannelse og etikk 57, 83 Pedagogisk dannelse og skoleutvikling 69, 92 Petö-metoden 21, 58 Prinsipper for god leseopplæring 48 Problematferd i klasserommet 71 Profesjonsetikk i skolen 68, 91 På egne vilkår 62 På vei mot Kunnskapsløftet 64 44 44

R Rammeplan for barnehagen, hva så? 18, 26 Refleksjon 41 Relasjonen lærer og elev 13, 60 Religion 87 Religioner, mangfold og etikk i barnehagen 20, 30 Religions- og livssynsdidaktikk 74 103


Tittelregister Rom Stoff Tid Forkurs

95

S Samhandling 42 Sammensatte tekster 51, 89 Samtalebilder 24, 25, 39, 40, 63, 64 Samtalebilder og tegninger 24, 40, 64 Samtalen i barnehagen 37 Samtalen i skolen 57 Samtaler med barn 28 Samtid 50, 88 Sanselighetens politikk 97 Scenepresentasjon 81 Se mangfold! 14, 23, 29 Selv-følelse 22 Si det til noen 29, 81 Sinus Forkus 95 Skapende barnehage 32, 34 Skolelovsamlingen 2012–2013 19, 80 Skolen i klemme 61 Skolens undervisning – der læreprosesser møtes 72, 93 Skrift, bilde, lyd 47, 85 Skriv ut! 46, 57 Skriving i lærerutdanningene 33, 54 Små barn og medvirkning 25 Små barns forhandlinger i lek 21 Små mennesker – stort mangfold 29 Små skritt eller store sprang? 15, 62 Småbarna 27 Småbarnspedagogikk 15, 24, 35 Snakk med oss lærer 61 Sosial fantasilek – kompetanse for livet 26 Sosial kapital i Norge 93 Spill og lær ballspill 79 Språk- og leseveiledning 86 Språklig samhandling 55, 93 Språkmøte 53, 91 Språkpermen 19, 32 Språkstimulering 32 Språkvansker 46 Spør barn. Få svar 22, 60 Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen 14, 39 Styreren – en balansekunstner 41 Styrketrening 75 Syn for skriving 11, 84

104

T Tall og de fire regneartene 19, 45 Teknologi og design i skolen 13, 43, 75 tekst.no 54 The English Language 89 Tid for tale 45 Tid for tale – lydeksempel 45 Tidlig innsats – bedre læring for alle? 58 Tilstedeværende voksne – medvirkende barn 26, 42 To eller flere ... 23, 61 Toddlerkultur 25 Trygg 67 Trygg-modellen virker! 69 Twinkle twinkle 78 U Ungdom, læring og forebygging 58 Utdanningsrettslige emner 15, 77, 88 Utenfor 62 Utholdenhetstrening 81 Utvikling gjennom bevegelse 37 Utviklingsstøtte 24 V Vanskelige foreldresamtaler 38, 60 Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen 16, 51 Veiledning for barnehagelærere 13, 38 Veiledning og praktisk yrkesteori 66 Veiledningsmetodikk 66 Veiledningssamtaler i idrett 77 Velkommen til språket 47 Vestens musikkhistorie 77 Vi kan! Veiledning 35 Videregående opplæring for nesten alle 89 Virkelighetsoverdose 97 Vurdering for læring i fag 60 Vurdering for læring i skolen 61 Vygotsky i pedagogikken 59, 84 Våre evnerike barn 64 Ø Økologisk kommunikasjon

98

Å Å lese for livet 51 Å lære å bli lærer 16, 65 Å utforske praksis – barnehagen 40, 82 Å utforske praksis – grunnskolen 65, 82 Å utforske praksis – videregående skole 15, 16, 82, 88 Å være på nett 72, 94

Katalog 2013 Lærerutdanningene  

Cappelen Damm Akademisk tilbyr aktuell faglitteratur til de fleste studieretningene innenfor høgskole- og universitetssystemet og for profes...

Katalog 2013 Lærerutdanningene  

Cappelen Damm Akademisk tilbyr aktuell faglitteratur til de fleste studieretningene innenfor høgskole- og universitetssystemet og for profes...