Page 1

Cappelen Damm Akademisk

Ă˜konomi, markedsføring og organisasjonsfag


Ă˜konomi, markedsføring og organisasjonsfag 2014 Cappelen Damm Akademisk


© CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Omslagsbilde: Shutterstock Sats: Paul Heisholt Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 www.cda.no akademisk@cappelendamm.no Vi tar forbehold om endringer i priser og trykkfeil.


KJÆRE LESER Velkommen til 2014-katalogen for økonomi, markedsføring og organisasjonsfag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På www.cda.no finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høyskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på www.cda.no. Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne 2014-kataloger for følgende fagområder: • • • • • •

Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningene Helse- og sosialfag Humanistiske fag Juridiske fag Samfunnsvitenskapelige fag

Oslo, februar 2014 Birgit Skaldehaug forlagssjef

3


Tor Paulson

Erlend Aas Gulbrandsen

Elisabeth Holmberg

Live Aasand

Nils Jørgen Gundersen

Annelin Birkeland

redaksjonssjef – økonomi, markedsføring og organisasjonsfag tor.paulson@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 05 mobil: 472 92 226

redaktør – markedsføringsfag og forskningsmetode elisabeth.holmberg@ cappelendamm.no

manusredaktør nils.gundersen@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 17 mobil: 458 85 840

Birgit Skaldehaug forlagssjef birgit.skaldehaug@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 00 mobil: 991 52 728

redaktør – bedrifts- og samfunnsøkonomi, matematikk og statistikk erlend.aas.gulbrandsen@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 14 mobil: 408 45 124

redaktør – organisasjons- og ledelsesfag live.aasand@ cappelendamm.no

markedsansvarlig annelin.birkeland@ cappelendamm.no dir.: 21 61 66 09 mobil: 452 09 969


INNHOLDSFORTEGNELSE Organisasjon og ledelse

9

Innovasjon og entreprenørskap

41

Markedsføring

49

Bedriftsøkonomi og finans

63

Samfunnsøkonomi

77

Regnskap og revisjon

83

Metode

91

Ordbøker

103

Cappelens upopulære skrifter

107

Forfatterregister

110

Tittelregister

114

Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand Telefon: 21 61 65 00 akademisk@cappelendamm.no www.cda.no

Foreleser/fagansvarlig: Ønsker du å vurdere noen av våre utgivelser for pensum? Bestill vurderingseksemplar på www.cda.no. 5


Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for 2014. Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: • • • • •

kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboken beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV

Boken skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på 150.000 kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november 2014. Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no. Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2014.

6


Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her f책r du faglig p책fyll, kaffe/frokost og mulighet for 책 treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene v책re. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl. 8.30 til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se www.cda.no for oppdatert program.

7


Organisasjon og ledelse


ORGANISASJON OG LEDELSE

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Ansvarlig og lønnsom Strategier for ansvarlige forretningsmodeller Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan? Ansvarlig og lønnsom utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Det krever at ansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer virksomhetens evne til å skape, levere og kapre verdi. 2013 1. utgave 268 s. 978-82-02-39475-2 Kr 399,-

Ansvarlighet omfatter både hvordan bedrifter kan ta ansvar for å skape positive effekter, og hvordan de har ansvar for å redusere negative effekter av forretningsdriften. Boken bidrar med et helhetlig rammeverk for å integrere ansvarlighet i bedrifters forretningsmodeller. Gjennom eksempler og teori gis leseren innsikt i hvordan slike endringer i forretningsmodellen – forretningsmodellinnovasjoner – kan gjennomføres i praksis. Målgruppen for Ansvarlig og lønnsom er studenter og forskere innen økonomi og ledelse samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor. «Forfatterne tar helt riktig tak i sammenhengen mellom forretningsmodell og ansvarlighet – noe som er avgjørende for at ansvarlighet skal bli mer enn et honnørord eller et veldedighetsprosjekt.» Ylva Lindberg, daglig leder i SIGLA og medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Lars Jacob Tynes Pedersen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet siviløkonom fra NHH og tok sin doktorgrad samme sted. Pedersen er tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap samt forskningsprogrammene Senter for tjenesteinnovasjon og Beyond Budgeting. Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad fra Karlstads universitet. Jørgensen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap.

10


ORGANISASJON OG LEDELSE

Julian Birkinshaw

Bli en bedre sjef Hvorfor god ledelse er så vanskelig Dette er ikke bare enda en bok om å bli en mer effektiv leder. Bli en bedre sjef forklarer hvorfor alle de velkjente rådene om god ledelse sjelden blir fulgt. Ved å rette søkelyset på ledelse slik de ansatte opplever den, gir Julian Birkinshaw oss innsiktsfulle og nyttige råd om hva vi kan gjøre annerledes – både når vi leder andre og når vi utformer de organisasjonene vi arbeider i. Birkinshaw har brukt mye tid ute i bedriftene for bedre å forstå hvordan livet som ansatt oppleves. Han har intervjuet mange hundre ansatte og ledere, og gjennomført undersøkelser med flere tusen respondenter.

2014 1. utgave 978-82-02-44172-2

Boken har et klart budskap om hva som bidrar til god ledelse, og kan anvendes både av den ansatte og av sjefen. Den lokker lederen ut av sin komfortsone og viser hvordan han/hun kan tenke nytt. Boken viser også hvordan den ansatte kan hjelpe seg selv til å bli ledet mer effektivt, og den utforsker begrensninger og sykdomstegn som kan prege organisasjonene vi jobber for.

Julian Birkinshaw er professor i strategi og entreprenørskap ved London Business School. Han har en omfattende akademisk produksjon om ledelse av internasjonale selskaper, innovasjon og entreprenørskap og strategi bak seg. Han har publisert i ledende tidsskrift, og bøkene hans er oversatt til en rekke språk. Birkinshaw er en internasjonalt etterspurt foredragsholder og er rådgiver for flere av verdens mest kjente selskaper. Han er ofte sitert i publikasjoner som The Economist, Wall Street Journal og The Times. Han er sammen med Gary Hamel grunnlegger av The Management Innovation Lab (MLab), som er et unikt partnerskap mellom akademia og bedrifter for å utvikle bedre ledelsesmodeller.

11


ORGANISASJON OG LEDELSE

Atle Midttun (red.)

CSR and Beyond A Nordic Perspective Following the neoliberal turn in the 1980s, leading global companies have established an influential trend in business through adoption of the doctrine of corporate social and environmental responsibility (CSR).

2013 1. utgave 448 s. 978-82-02-41215-9 Kr 498,-

This book critically explores the new megatrend and its varying interpretations and presents overviews of several fields of CSR practice: governance, business ethics, SRI/ESG investment, communication, reporting, labour relations/HR, supply chain management, life cycle analysis, climate strategy, innovation, leadership and public policy. The book also presents visions of CSR development going forward. While the book contributes to the international research frontier, it also reflects its Nordic context, both with respect to authorship and empirical focus. Chapters on leading companies and on state CSR initiatives illustrate how the Nordic tradition has fostered pioneering CSR positions both in business and public policy. In the final chapter the book engages in the broader international debate on CSR, democracy, and value creation, with leading international critical thinkers in dialogue with industrial strategists. Atle Midttun is a professor at the Norwegian Business School, the Department of Innovation and Economic Organisation. He holds a PhD degree in Economic Sociology at Uppsala University in Sweden. Midttun is a co-director of two of the School's research centres: The Centre for Energy and Environment and The Centre for Corporate Responsibility. He has conducted research and published extensively on topics such as corporate social responsibility, economic regulation, innovation, energy, and sustainability. Contributors: Joel Bakan, Bjørn-Tore Blindheim, Atle Blomgren, Pål Brun, Benedicte Brøgger, Peggy Simcic Brønn, Paddy Coulter, Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Dagfinn Døhl Dybvig, Annik Magerholm Fet, Maria Gjølberg, Lars G. Hassel, Morten Huse, Tatiana Iakovleva, Ove D. Jakobsen, Eva Joly, Arno Kourula, Oluf Langhelle, Thomas Laudal, George Monbiot, Jørgen Randers, Torger Reve, Natalia Semenova, Elin Staurem, Vivi M.L. Storsletten, Susanne Sweet, Caroline Taylor, Mark B. Taylor, Hanne Thornam, Elzbieta Toporowska, Steen Vallentin and Fred Wenstøp.

12


Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal

ORGANISASJON OG LEDELSE

Etikk for beslutningstakere

Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser? Etikk for beslutningstakere gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boken bygger på nyere forskning innenfor disse fagområdene. Teorier om etikk og samfunnsansvar kombineres med organisasjonsteoriens innsikter i beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer. Gjennom å trekke inn disse perspektivene gir forfatterne en helhetlig fremstilling av etikk og bedrifters samfunnsansvar, spesialtilpasset for hovedgruppen av lesere – økonomistudenter, studenter i organisasjon og ledelse og aktører i nærings- og samfunnslivet.

2014 1. utgave 978-82-02-38330-5

Noen av hovedtemaene som behandles i boken: • • • • • •

Etisk navigasjon og etiske retninger Bedriften som moralsk aktør Interessentteori, bærekraftighet og den tredelte bunnlinjen Etisk regnskap, miljøregnskap og rapportering Samfunnsansvar i den norske konteksten Operasjonalisering og iverksetting av samfunnsansvar

Siri Granum Carson er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk ved NTNU, hvor hun blant annet underviser og veileder masterstudenter i etikk. Norunn Kosberg er foreleser for norske studenter i utlandet ved Gateway College. Hun har flere års undervisningserfaring innenfor etikk og filosofi. Tom Skauge er førsteamanuensis ved Institutt for økonomiske og administrative fag ved Høgskolen i Bergen, og førsteamanuensis II ved Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

13


ORGANISASJON OG LEDELSE

Roger Klev og Ola Edvin Vie (red.)

Et praksisperspektiv på ledelse I Et praksisperspektiv på ledelse er det sentrale punkt at organisasjonens ledelse formes gjennom det daglige arbeid, og at man derfor må flytte blikket fra de formelle ledelsesoppgavene til lederens daglige gjøremål.

2014 1. utgave 978-82-02-39472-1 Kr 399,-

Ledelse er i dette perspektivet en form for håndverk hvor man til enhver tid må ta standpunkt, kommunisere og samhandle med andre mennesker. I likhet med andre håndverksfag læres ledelse best gjennom egne erfaringer, enten disse oppnås ved selv å være leder eller ved observasjon av andre. Samtidig spiller fag og teori en viktig rolle i refleksjonsprosesser som gjør erfaring om til praktisk relevant kunnskap. Vi håper at boken, med sine mange ferske og interessante caser fra norsk næringsliv, vil gi leseren inspirasjon til å reflektere over ledelse, og at mange ledere vil følge opp bokas problemstillinger i praksis. Samtidig ønsker vi å inspirere til en diskusjon om ledelse som i større grad tar utgangspunkt i lederens hverdag. Denne kan, som vi vet, være preget av kompleksitet og usikkerhet, urealistiske krav og forventninger, prestasjonsjag og ikke minst emosjonelt og følelsesmessig press. Ola Edvin Vie er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han disputerte i 2009 med avhandlingen «Shadowing managers engaged in care: Discovering the emotional nature of managerial work». Han har i tillegg publisert journalartikler og tre kapitler i Stäffan Tangblad (red.) The Work of Managers, Oxford University Press. Roger Klev har vært førsteamanuensis i organisasjonsutvikling ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og er nå ansvarlig for lederutvikling i Reinertsen AS. Sammen med professor Morten Levin har han nettopp utgitt boken Participative Transformation: Learning and Development in Practising Change (Gower, 2012), og sammen med Arne Carlsen og Georg von Krogh har han redigert boken The Dynamics of Professional Service Work (Palgrave, 2004). Øvrige bidragsytere er Erlend Dehlin, Frode Heldal, Jonas A. Ingvaldsen, Ingunn Hybertsen Lysø, Jonas A. Ingvaldsen, Torild Oddane og Håvard Åsvoll.

14


ORGANISASJON OG LEDELSE

Tom Karp

Endring i organisasjoner Ideologi, teori og praksis Organisatorisk endring er et fagfelt som har fått mye oppmerksomhet de siste 20–30 år, både av utøvende ledere, medarbeidere, forskere, i media og populærlitteraturen. Temaet er aktuelt i en samtid hvor forandringspresset på organisasjoner og dets ledere, samt individene som jobber der, er sterkt tilstede. I denne boken gis en grundig oversikt over fagfeltet. Faget handler om å bevege en organisasjon, dens arbeidsgrupper og individene som jobber der, fra en tilstand til en annen tilstand. Det kan være forandringer i struktur, kultur, verdier, kompetanse, arbeidsprosesser, samhandlingsmønstre, systemer, produksjonsmetoder, eller forandring av enkeltindividers kompetanse, holdninger og organisatoriske atferd. Forandring fører ofte til samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle prosesser som har potensial i seg til å skape reaksjoner og oppmerksomhet. Fagfeltet er derfor omgitt av myter, forventninger, følelser og blandede erfaringer.

2014 1. utgave 978-82-02-39481-3 Kr 449,-

Boken tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske perspektiver på forandring i organisasjoner. Den dekker den teoretiske bredden og dybden i feltet, men har samtidig et mål om å være praksisrelevant for dem som har ambisjoner om å forandre i organisasjoner.

Tom Karp er professor i ledelse ved Markedshøyskolen. Hans forskning er i hovedsak konsentrert om ledelse, forandringsledelse, selvledelse, lederutvikling, organisatorisk forandring og personlig utvikling. I tillegg har han bred praktisk erfaring med gjennomføring av forandringsprosjekter, både som rådgiver og fra sin tidligere karriere som leder på toppnivå.

15


ORGANISASJON OG LEDELSE

Adam Grant

Gi og ta Hvordan lykkes gjennom å hjelpe andre

2014 1. utgave 978-82-02-43674-2 Kr 369,-

Adam Grant undersøker hvorfor noen klatrer til topps på jobben, i politikken og i organisasjonslivet, og han viser at suksess avhenger av hvordan vi omgås hverandre. Gi og ta viser hva nettverking, samarbeid, påvirkning, forhandlinger og lederskap har til felles. De fleste opptrer enten som «skaffere», «delere» eller «balansekunstnere». Skaffere forsøker å hevde seg ved å få så mye som mulig fra andre, mens balansekunstnerne gir så mye som de får tilbake. Delerne, derimot, er den sjeldne rasen som bidrar til andre uten å forvente noe i retur. Grant viser at disse tre personlighetstypene har stor innvirkning på suksess. Mens noen delere blir utnyttet og utbrent, oppnår resten svært gode resultater. Grant kombinerer forskning og historiefortelling når han viser hvordan en av USAs beste nettverkere utviklet kontaktnettet sitt, hvorfor den kreative hjernen bak et av de mest populære TV-showene er helt anonym, og hvordan vi kunne ha forutsett Enrons fallitt fire år før det var for sent.

Adam Grant er den yngste professoren ved The Wharton School og en ettertraktet foredragsholder. Han har en ph.d. i organisasjonspsykologi fra University of Michigan og en B.A. fra Harvard University.

16


ORGANISASJON OG LEDELSE

Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik

Idea Work Om profesjonell kreativitet Hva skal til for å finne olje i et område der mange har prøvd, men feilet? Hva skal til for å designe bygg som blir prisvinnende kulturelle landemerker? Og hva kan de beste arkitektene, oljeleterne, forretningsadvokatene, journalistene og forretningsutviklerne innen bankvirksomhet og trading-analyse ha til felles? Boken Idea Work. Om profesjonell kreativitet kan gi deg svarene. Boken bygger på et fireårig forskningsprosjekt med samme navn. I dette prosjektet sammenlignet en gruppe norske og internasjonale forskere praksis for ekstraordinært idéarbeid i seks virksomheter: Snøhetta, Statoil, Advokatfirmaet Thommessen, SpareBank 1, Thompson Reuters Point Carbon og Aftenpostens A-magasinet. Forfatterne viser i Idea Work hvordan disse ledende bedriftene jobber forbausende likt når de arbeider kreativt med å utvikle og realisere ideer.

2012 1. utgave 240 s. 978-82-02-39468-4 Kr 398,-

Idea Work finnes på norsk og engelsk. «Prepare to be surprised. This book on idea work significantly enriches how we see, understand and do the everyday work of making ideas transformative. The book is simultaneously simple and profound, playful and serious, practical and theoretical...» Jane Dutton, Robert L. Kahn Distinguished University Professor of Business Administration and Psychology, University of Michigan

Arne Carlsen er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring som oppdragsforsker og har ledet prosjektet «Idea Work». Stewart Clegg er professor og direktør ved Senter for ledelse og organisasjonsstudier ved University of Technology, Sydney, og visiting professor ved Universidade Nova, Lisbon, Copenhagen Business School og EM-Lyon. Reidar Gjersvik driver aksjonsforskning om kunnskap, endring, læring og idearbeid i organisasjoner.

17


ORGANISASJON OG LEDELSE

Kim S. Cameron og Robert E. Quinn

Identifisering og endring av organisasjonskultur De konkurrerende verdier • Hva er organisasjonskultur? • Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon? • Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav organisasjonen står overfor? • Hvilken miks av verdier er viktig i din organisasjon? • Hvilken lederkompetanse trengs? 2013 1. utgave 278 s. 978-82-02-39651-0 Kr 349,-

Forfatterne ønsker med boken Identifisering og endring av organisasjonskultur å hjelpe deg med slike spørsmål. De gir ingen lettvinte svar og raske oppskrifter, men presenterer et velprøvd analytisk rammeverk og en metodikk for å kunne identifisere og endre organisasjonskultur og ledelseskompetanse. Forfatterne tar utgangspunkt i etablert teori, et omfattende empirisk materiale og egen konsulentpraksis. Grunnholdningen deres er analytisk, pragmatisk og konstruktiv. Cameron og Quinn får frem at verden er tvetydig og utspiller seg i paradoksene. De vet at det er krevende å få til bevisste endringer av organisasjonskultur, men at det nettopp derfor er viktig å vite hva man gjør. Boken har blitt en internasjonal bestselger innen fagbøker, med stor aksept både i akademia og blant praktikere. Den norske oversettelsen er basert på tredje utgave av Diagnosing and Changing Organizational Culture fra 2012. Boken bygger på det anerkjente «The Competing Value Framework», som er et rammeverk for å identifisere og endre organisasjonskultur og ledelsesprofil. Dette rammeverket, sammen med praktiske verktøy som presenteres i boken, gjør det lettere å gå fra analyse til handling og gjennomføring. Boken egner seg godt for studenter på bachelor- og masternivå. Den er også spesielt nyttig for ledere på alle nivå, og for dem som jobber med organisasjons- og lederutvikling i stabsfunksjoner eller som konsulenter.

18


ORGANISASJON OG LEDELSE

Tina Søreide

Korrupsjon Mekanismer og mottiltak Hva er korrupsjon? Hvorfor er korrupsjon et problem? Og hvorfor er det så vanskelig å innføre effektive tiltak mot korrupsjon? Korrupsjon. Mekanismer og mottiltak drøfter årsakene til korrupsjon, peker på de samfunnsmessige konsekvensene av korrupsjonsproblemet og viser hvorfor det er så vanskelig å bekjempe det. Forfatteren tar utgangspunkt i beslutningstakeres insentiver og synliggjør betydningen av institusjonelle rammevilkår, organisatoriske strukturer, statlige funksjoner og internasjonal politikk. Innsikt i disse forholdene er avgjørende for forståelsen av hvorfor korrupsjon oppstår og hvordan tiltak mot korrupsjon virker. Fremstillingen tar utgangspunkt i en norsk kontekst og norske rettsregler, men belyser også korrupsjon som et internasjonalt problem. Den presenterer relevant faglitteratur på feltet, gir forklaring av sentrale begreper og drøfter grunnleggende mekanismer i tilknytning til korrupsjon.

2013 1. utgave 248 s. 978-82-02-41353-8 Kr 349,-

Forfatteren gir en samfunnsøkonomisk fremstilling av temaet, men boken er skrevet med tanke på flere faggrupper, som statsvitere, jurister, politi og journalister samt studenter innen disse områdene.

Tina Søreide er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Hun er nå postdoktor ved Juridisk fakultet i Bergen for å bidra til å belyse strafferettslige utfordringer og har permisjon fra sin forskerstilling ved Chr. Michelsens Institutt. Hun har studert korrupsjonsrelaterte utfordringer siden 1999, i en rekke industrier, statlige etater og land, og har utgitt mange fagpublikasjoner om temaet.

19


ORGANISASJON OG LEDELSE

Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.)

Medieøkonomi Konflikt og samspill Professor Robert G. Picard beskrev en gang medieøkonomi som «et foreldreløst barn». Generell økonomisk teori er selvsagt et av opphavene til fagfeltet, men medieøkonomi er også sterkt påvirket av andre disipliner og perspektiver, som organisasjonsteori, strategi, institusjonell teori, reguleringsteori, entreprenørskap og politisk økonomi. 2014 1. utgave 176 s. 978-82-02-40574-8 Kr 349,-

Medieøkonomi. Konflikt og samspill gir en fremstilling av medieøkonomi med utgangspunkt i et: • • • • •

mediepolitisk samfunnsperspektiv – viser hvordan reguleringskrefter påvirker mediene og deres samfunnsrolle industriperspektiv – analyserer medieutviklingen som en industriell prosess markedsperspektiv – diskuterer ulike markedsformer, posisjoneringsstrategier og differensiering bedriftsperspektiv – drøfter innovasjon, entreprenørskap og valg av organisering i mediebedrifter produktperspektiv – analyserer sammenhengene mellom økonomisk logikk og journalistisk hverdagspraksis

I boken bruker forfatterne en rekke analytiske modeller og verktøy for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier. Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI. Han har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Universitetet i Bergen med en avhandling om arbeiderbevegelsens retoriske instruksjonslitteratur i 1930-årene. Mona K. Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk på Handelshøyskolen BI. Hun er ph.d. med doktorgrad fra BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (cand.phil.). Øvrige bidragsytere er Johann Roppen (ph.d.) fra Høgskulen i Volda, Arne H. Krumsvik (ph.d.) fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Jens Barland (ph.d.) fra Høgskolen i Gjøvik.

20


ORGANISASJON OG LEDELSE

Arne Krokan

Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boken handler om. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi er en bok for alle som: • vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester • vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien • skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor

2013 1. utgave 176 s. 978-82-02-41214-2 Kr 269,-

Nettverksøkonomi er den første boken i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Den andre boken tar opp betingelser for forretningsutvikling og nye forretningsmodeller, mens den tredje boken er en bredere analyse av samfunnsmessige utfordringer som følger av teknologiske endringer. Arne Krokan er mag.art. i familiesosiologi og dr.polit. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er professor ved NTNU og professor II ved Markedshøyskolen. Arne Krokan

Den digitale økonomien 1. utgave 2010 Kr 439,-

21


ORGANISASJON OG LEDELSE

Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk

Liker – liker ikke

Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen?

2013 1. utgave 229 s. 978-82-02-38192-9 Kr 349,-

Liker – liker ikke bygger på omfattende undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier. Den går inn i en rekke sentrale debatter knyttet til sosiale medier, blant annet om digitale skiller, slacktivisme, ekkokamre, ekstremisme og cyberbalkanisering, og avviser en rekke myter. Boken nyanserer utopiene og dystopiene som ofte knyttes til sosiale medier. Den drøfter kritisk konsekvensene for offentlighet, forskyvninger mellom offentlig og privat, personvern og ytringsfrihet og gir nye teoretiske perspektiver for å forstå disse endringene.

Rune Karlsen er statsviter (ph.d.), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hans forskning har fokusert på valg, valgkamp og politisk kommunikasjon. Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet. Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningen hennes har fokusert på endringer i sivilsamfunnet med en spesiell interesse i frivillige organisasjoner. Hun er involvert i flere prosjekter knyttet til nettverks- og informasjonssamfunnet. Bernard Enjolras har både doktorgrad i sosiologi fra Québec Universitet i Montréal (Canada) og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Sorbonne i Paris (Frankrike). Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

22


ORGANISASJON OG LEDELSE

Helene Loe Colman

Organisasjonsidentitet Organisasjonsidentitet gir en oversikt over eksisterende forskning og teori på feltet, og knytter dette sammen med empiriske eksempler til andre organisasjonsfenomener. Hva skjer med medarbeidernes organisasjonsidentitet ved oppkjøp og fusjoner? I hvilken grad er det viktig å ta hensyn til de ansattes opplevelse av organisasjonsidentitet for å få til en vellykket integrasjonsprosess? Organisasjonsidentitet handler om «hvem vi er som organisasjon». I bokens første del beskrives i korte trekk: • Hva organisasjonsidentitet er • Hvordan organisasjonsidentitet utvikles • I hvilken grad, og hvordan, organisasjonsidentitet endres

2014 1. utgave 978-82-02-39477-6

Spørsmålet om «hvem vi er som organisasjon» har mange konsekvenser for strategi, endring og ytelse i virksomheten. Andre del av boken tar for seg hvordan organisasjonsidentitet henger sammen med virksomheters strategiutvikling og -endring, oppkjøp og fusjoner og internasjonalisering.

Helene Loe Colman er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor hun er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk. Colman er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og tok sin doktorgrad på Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsområder er blant annet innen fusjoner og oppkjøp og integrering av oppkjøp og fusjoner, organisasjonsidentitet, kunnskapsintensive virksomheter, multinasjonale virksomheter og internasjonalisering.

23


ORGANISASJON OG LEDELSE

Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre og Kristin Woll

Organisasjonsteori

Organisasjonsteori er utviklet for undervisningsformål av et forfatterlag som både representerer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise faget på universitet og høgskoler.

2014 1. utgave 978-82-02-38329-9 Kr 539,-

Boken bygger på den svenske Organisation och organisationer av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Det sterke svenske forfatterlaget har fått med seg Kristin Woll som medforfatter til den norske utgaven. Boken gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den er organisert etter den historiske utviklingen av organisasjonsteorien. Slik synliggjøres konteksten som ulike skoleretninger og teorier vokser frem i. Boken dekker de emner som tradisjonelt inngår i organisasjonsteorifaget slik det undervises på universitet og høyskoler.

Ulla Eriksson-Zetterquist er professor ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet, hvor hun leder GRI, som er høgskolens institutt for tverrvitenskapelig forskning. Thomas Kalling er professor og leder på Institutet för Ekonomisk forskning ved Universitetet i Lund. Alexander Styhre er professor ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Kristin Woll er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø.

24


ORGANISASJON OG LEDELSE

Beate Elstad og Donatella De Paoli

Organisering og ledelse av kunst og kultur Kunst- og kulturfeltet har spesielle egenskaper som gjør at det trenger egne analyser og egen teori. Forfatterne har skrevet en fagbok som systematiserer undersøkelser, forskning, teori og bidrag om organisasjoner i kunst- og kulturfeltet. I boken diskuteres spørsmål knyttet til organisering og ledelse av kunstinstitusjoner, kunstneriske grupper, begivenheter, frilansere og småbedrifter, nettverk, og kunstproduksjoner. • • • • • • • •

Hvorfor er kunstinstitusjoner så vanskelig å endre? Hvordan fremme kreativitet i ensembler og grupper? Hvilke interessenter må festivalledere håndtere? Hvordan motivere og lede frivillige? Hvordan starte egen virksomhet? Hvordan kan frilansere lede seg selv i det daglige arbeidet? Hva slags betydning kan nettverk ha? Hvordan organisere og lede kunstproduksjoner?

2014 2. utgave 356 s. 978-82-02-40387-4 Kr 499,-

Organisering og ledelse av kunst og kultur er aktuell for ledere i kunst- og kulturfeltet, kunstnere og kulturarbeidere, kulturbyråkrater og administratorer så vel som fagfolk, forskere og studenter som er interessert i organisering og ledelse av kunst og kultur. «... et must for alle som jobber med kultur- eller kulturprosjektledelse i Norge og den eneste fagkilde på feltet som er basert på norske forhold.» Kristin Danielsen, biblioteksjef i Oslo kommune

Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun var sentral i etableringen av bachelorprogrammet Kultur og Ledelse på BI og både forsker og foreleser innen kunstledelse, produksjons- og prosjektledelse, teamledelse og nyere perspektiver innen ledelse. Beate Elstad har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er førsteamanuensis og fagansvarlig for årsstudiet i kulturledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun foreleser i organisasjon og ledelsesfag generelt og spesifikt innen kunst- og kulturfeltet.

25


ORGANISASJON OG LEDELSE

Kjell Arne Røvik, Eli Moksnes Furu og Tor Vidar Eilertsen (red.)

Reformideer i norsk skole

Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør utføres.

2014 1. utgave 978-82-02-43015-3

De fleste samfunnsområder og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt, preges av mange reformideer og høy reformaktivitet. Eksempler på reformideer som har fått tilnærmet global utbredelse er mål- og resultatstyring, kvalitetssikring, balansert målstyring og idealet om flatere organisasjonsstrukturer. I Reformideer i norsk skole stilles fire hovedspørsmål: • • • •

Hvor kommer reformideene fra? Hva handler de om? Hvordan spres og sirkulerer ideene i skolesektoren? Hva skjer når ideene forsøkes implementert og tatt i bruk i skolen?

Boken vil være relevant for forskere, studenter og praktikere som er interessert i reformer innen det norske skolefeltet. Den vil også være relevant for lesere som er interessert i teorier om og eksempler på reformideer og reformaktivitet generelt.

Tor Vidar Eilertsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Eilertsen har over 20 års erfaring innen lærerutdanning. Eli Moksnes Furu er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Furu er særlig opptatt av skoleutvikling og utdanningsledelse. Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han er også professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Røvik spesialiserer seg innen kunnskapsgrunnlaget for omstilling i organisasjoner.

26


ORGANISASJON OG LEDELSE

Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

Strategisk HRM Strategisk HRM er en lærebok på norsk for bachelor- og masterstudenter, og for ledere og HR-ansatte som ønsker å sette seg inn i grunnlaget for strategisk Human Resources Management (HRM) og hvordan dette kan utvikles. Strategisk HRM handler om kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe med strategisk HRM i en HRavdeling. Boken viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt er i sterk endring. Boken presenterer ulike ansettelsesformer og tiltak som virksomheter bruker for å få fatt i den arbeidskraften og kompetansen de trenger. HRM virker gjennom de ansatte, og de ansattes oppfatninger av HRM er også viktig for deres egen innsats. Boken legger derfor vekt på å presentere ulike modeller og strategier som kan sikre gode resultater for virksomheten, men også behovene til den enkelte medarbeider.

2014 1. utgave 978-82-02-39478-3 Kr 599,-

Aslaug Mikkelsen er professor i ledelse ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, i 2004. I perioden 2007–2011 var hun rektor samme sted. I sitt doktorgradsarbeid, og siden gjennom flere større prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, har Mikkelsen vært spesielt interessert i ledelse og de organisatoriske faktorene som påvirker helse, arbeidsmiljø og produktivitet. Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. innen endringsledelse med vekt på bedrifters samfunnsansvar fra Universitetet i Stavanger. Hans spesialfelt er institusjonelle analyser og bedrifters samfunnsansvar. Øvrige bidragsytere: Gunhild Bjaalid, Iver Bragelien, Lars Asle Einarsen, Trude Furunes, Svein Tvedt Johansen, Jan Erik Karlsen, Stein Knardahl, Ola Kvaløy, Annet H. de Lange, Jon Erland Lervik, Ingunn Hybertsen Lysø, Einar Marnburg, Kjersti Melberg, Torstein Nesheim, Karen Modesta Olsen, Trude Høgvold Olsen, Thomas Smedsvig, Laura E. Mercer Traavik, Ingvild Vartdal og Beatrice I.J.M. van der Heijden.

27


ORGANISASJON OG LEDELSE

Ole Chr. Gulli og Kjell Standal

Styrehåndboken Styrehåndboken er en håndbok i ordets rette forstand. Den inneholder alt det et styremedlem, en virksomhetsleder eller en eier trenger å vite for at vedkommende selv og virksomheten skal få maksimalt utbytte av styrearbeidet. Boken egner seg for det erfarne så vel som det ferske styremedlemmet. Selv om aksjeloven står sentralt som næringslivslov, er boken anvendelig både med tanke på styrearbeid innen det private næringsliv og det offentlige. 2014 7. utgave 978-82-02-44610-9

Denne 7. utgaven er oppdatert med hensyn til de over 20 endringene som ble foretatt i aksjeloven i 2013. Boken består av to deler: Første del er «verktøykassen». Denne delen beskriver de daglige utfordringene i styret, som innholdet i og strukturen på styrearbeidet, og verktøyene som – riktig brukt – fører til et praktisk og effektivt styrearbeid. Første del omhandler også grunnleggende prinsipper og forutsetninger for det gode styrearbeid. Bokens andre del er «ressursbanken». Denne delen beskriver prosesser og utfordringer som virksomheten står eller kan stå overfor.

Ole Chr. Gulli er siviløkonom fra NHH og har arbeidet som styremedlem i og rådgiver for mindre og mellomstore bedrifter i en årrekke. Han har vært både selvstendig næringsdrivende og daglig leder av virksomheter. Nå driver han sitt eget selskap Styre & Stell AS, med prosjektutvikling, investeringer og styrearbeid. Gulli er hyppig brukt som kursleder i styrearbeid, både på bedriftsinterne og eksterne kurs. Kjell Standal er utdannet cand. mag., og har arbeidet både i offentlig og privat sektor. Han har vært rektor ved to av BIs regionale høgskoler og foreleser fortsatt for Handelshøyskolen BI innen fagfeltet styrearbeid. Han har også hatt en deltidsstilling ved Høgskolen i Molde. Han benyttes flittig som foreleser og kursholder i både små og store selskaper. I dag eier og driver han Elinora Consulting AS, et konsulentselskap som har spesialisert seg på styrearbeid.

28


ORGANISASJON OG LEDELSE

Robert F. Lusch og Stephen L. Vargo

Tjenestedominant logikk Premisser, perspektiver og muligheter I 2004 publiserte Stephen L. Vargo og Robert F. Lusch en banebrytende artikkel om hvordan verdiskapning bør forstås gjennom en «tjenestedominant (TD) logikk». Der beskriver de en overgang fra et varefokusert og bedriftsorientert syn til et tjenestefokusert og kundeorientert perspektiv. I denne etterlengtede boken presenterer forfatterne en grundig redegjørelse for prinsipper og anvendelse av TD-logikken. De beskriver et tydelig alternativ til det dominerende synet på den planstyrte, produksjonsorienterte og profittmaksimerende bedriften, gjennom å stille opp et solid rammeverk for organisasjonen basert på ti grunnleggende prinsipper.

2014 1. utgave 978-82-02-43646-9

For bedrifter og organisasjoner har TD-logikken en betydning langt utover det rent markedsføringsmessige, og er uavhengig av bransje. Boken gir leseren en forståelse av hvorfor bytte av tjenester er den grunnleggende mekanismen i alle sosiale og økonomiske transaksjoner. Den er skrevet i en lett tilgjengelig stil og vil appellere til både studenter, forskere og bedriftsledere.

Stephen L. Vargo er professor i markedsføring ved University of Hawaii. Før universitetskarrieren jobbet han i gründerbedrifter og fungerte som rådgiver for flere selskaper og statlige myndigheter. Professor Vargos primære forskningsområder er markedsføringsteori og forbrukernes referanseskalaer. Robert F. Lusch er professor i entreprenørskap ved Eller College of Management, University of Arizona. Han var tidligere redaktør i Journal of Marketing og styreformann i American Marketing Association. I sin forskning fokuserer Lusch på markedsføringsstrategi og -teori, spesielt på tjenestedominant logikk. Den norske utgaven av boken har et forord skrevet av professor Bård Tronvoll ved Høgskolen i Hedmark i samarbeid med forfatterne.

29


ORGANISASJON OG LEDELSE

Jan Kristian Karlsen

Tid til arbeid – tid til overs Hvilke utfordringer står kunnskapsarbeidere og deres arbeidsgivere overfor i dag, og hvordan kan disse utfordringene løses?

2014 1. utgave 978-82-02-39486-8

Arbeidsdagen er i endring. Gamle mønstre brytes opp. Kravene til konkurransekraft øker. Mobil hverdag og fleksibilitet brer om seg. Skillet mellom arbeid og fritid blir mer utydelig. Effektive og gode arbeidsdager vil kreve at kunnskapsarbeiderne og ledere i virksomhetene mestrer arbeidsmåter som er tilpasset den nye virkeligheten. Imidlertid handler det også om rammebetingelser i samfunn og arbeidsliv, hvilke løsninger og ordninger den enkelte virksomhet tilbyr, og hvordan medarbeidere bruker betingelsene. I Tid til arbeid – tid til overs belyser forfatteren viktige forhold som fremmer og hemmer produktivitet i kunnskapsorganisasjoner. Fremstillingen er basert på internasjonal og nasjonal forskning, og på forfatterens egne erfaringer og eget tallmateriale. Boken har fokus på følgende temaer: • Hvordan skape effektive arbeidsdager • Hvordan fysisk utforming av arbeidsplassen påvirker effektiviteten • Hvordan forholdet mellom IT-systemer og organisering er misforstått i dagens arbeidsliv • Hvordan generasjonsspenninger vil prege fremtidens arbeidsliv • Hvordan ledere i kunnskapsbedrifter kan balansere egne behov og medarbeidernes behov for lederskap i et fleksibelt og krevende arbeidsliv

Jan Kristian Karlsen er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Company Pulse AS. Karlsen har høy kunnskap om mobil hverdag, effektiv arbeidsdag og metoder for utvikling av gode arbeidsplasser, både private og offentlige virksomheter i inn- og utland. Karlsen arbeider også med forskning og metodiske undersøkelser innen temaet nye arbeidsformer og tidsbruksanalyser.

30


ORGANISASJON OG LEDELSE

Trond Vernegg og Magne Otterdal

Valebrokks metode Et hjerte av gull, en neve av stål Hvorfor ble Kåre Valebrokk en historisk medieleder, det flere har kalt en medielegende? I Valebrokks metode går forfatterne bak mytene og anekdotene og beskriver en av Norges mest bemerkelsesverdige ledere og virksomhetsbyggere, en person helt utenom det vanlige. Boken handler om hvordan Valebrokk drev frem sine prosjekter, hvordan han skrev, hvordan han forvandlet Dagens Næringsliv og TV2 og videreutviklet disse mediebedriftene. Valebrokk visste hvordan han skulle lede sine medarbeidere til suksess og hvordan han skulle forholde seg til sine eiere og styrer. Han utviklet nye publikasjoner og kanaler og bygget nettverk. Valebrokk ble en av norsk næringslivs sterkeste ledere som frihetsdyrkende journalist og redaktør.

2013 1. utgave 320 s. 978-82-02-42656-9 Kr 398,-

Valebrokks strategier og metoder er inspirerende for dagens og fremtidens medarbeidere og ledere, ikke bare i pressen, men for alle som er opptatt av å tenke nytt, igangsette prosjekter og sette ideer og ambisjoner ut i livet. Boken er en levende fortelling om en person med ekstrem oppdrift og vilje og evne til å skape noe.

Magne Otterdal var medarbeider i Dagens Næringsliv fra 1981–2009, tre tiår hvor han var tett involvert i utviklingen av avisen, hvorav 15 år under Valebrokks lederskap. Otterdal gikk «Valebrokk-skolen» som utøvende journalist i felten, som desksjef, som korrespondent og redaksjonssjef. Han var medgründer av Oslo Business Memo i 2010, en medievirksomhet som driver nyutvikling bl.a. i redaksjonell virksomhet og publisering. Trond Vernegg har presseerfaring fra Farmand, Frisprog, Se og Hør, Billedbladet NÅ og Dagens Næringsliv. Fra 1986 har han arbeidet som forretningsadvokat og styremedlem i en rekke selskaper og han har vært formann i Riksmålsforbundet siden 1990. Etter at han gikk over i advokatvirksomhet etter en periode som journalist under Kåre Valebrokks ledelse, har han opprettholdt kontakten og vært samtaleog diskusjonspartner med Valebrokk gjennom nær 30 år.

31


ORGANISASJON OG LEDELSE

Gerd Engelsrud

Styring og vern Arbeidsrett i offentlig sektor Boken gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten – både på individuelt og kollektivt nivå. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og konkrete tariffavtaler i offentlig sektor.

2013 | 476 s. | 978-82-02-39986-3 | Kr 629,-

Gerd Engelsrud

Oppgaver i arbeidsrett Oppgaver i arbeidsrett er et oversiktlig og praktisk hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Blant annet løfter forfatteren frem sentrale elementer ved hjelp av margkommentarer. Forfatteren gir generelle råd om det å skrive oppgaver og om hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp. Boken inneholder praktiske og teoretiske oppgaver samt kontrollspørsmål.

2013 | 128 s. | 978-82-02-43499-1 | Kr 199,-

Storeng, Beck & Due Lund

Arbeidsrett Boken henvender seg til alle som ønsker kunnskap om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgivere og arbeidstakere har i et ansettelsesforhold. Den vil være et nyttig hjelpemiddel i bedrifter og organisasjoner og er også velegnet til undervisning ved høgskoler og universiteter.

2012 | 128 s. | 978-82-02-37415-0 | Kr 298,-

32


ORGANISASJON OG LEDELSE

Jan Erik Karlsen

Forbi bunnlinjen Balansert HMS-økonomi Forfatteren forklarer hvordan virksomheter kan bruke IK-HMS-regelverket til å utvikle en helhetlig styringsmodell for fleksibel, lønnsom og bærekraftig produksjon. Boken trekker veksler på bedriftsøkonomi, strategi og verdibasert HMS-ledelse, og bygger på forfatterens mangeårige forskning innen HMS-feltet.

2012 | 208 s. | 978-82-02-39487-5 | Kr 349,-

Jan Erik Karlsen

Metoder for HMS-regulering Boken knytter metodeutvikling og -anvendelse for HMS-regulering til ideen om et bærekraftig produksjonsliv. Bærekraftige virksomheter krever nye ledelsesformer og åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn og motiver, men de krever også at man har tilstrekkelige hjelpemidler i metodekassen for HMS-forbedring. Boken presenterer og analyserer de mest sentrale og nyeste bidragene på HMSfeltet. 2011 | 240 s. | 978-82-02-31565-8 | Kr 419,-

Jan Erik Karlsen

Systematisk HMS-arbeid Ledelse for organisatorisk bærekraft Systematisk HMS-arbeid gir en prinsipiell og praktisk innføring for studenter og ansatte i bedrifter som ønsker å lære HMS-ledelse. Forfatteren presenterer ulike perspektiver på HMS-utfordringer, diskuterer modeller og verktøy for å kartlegge HMS-situasjonen på arbeidsplassen og viser hvordan man kan iverksette effektive HMS-tiltak.

2010 | 200 s. | 978-82-7634-851-4 | Kr 369,-

33


ORGANISASJON OG LEDELSE

Ole André Bråten

Håndbok i krisehåndtering Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Alle nivåer i en organisasjon må være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt. Boken gir derfor verktøy for å forebygge og mestre kriser.

2013 | 104 s. | 978-82-02-41175-6 | Kr 199,-

Ole André Bråten

Håndbok i konflikthåndtering Forebygging av trakassering, trusler og vold Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. Boken vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon. 2011 | 160 s. | 978-82-7634-906-1 | Kr 319,-

Jonas Eriksen

Krise- og beredskapsledelse Teamtrening Kriser og ulykker håndteres ikke av enkeltpersoner, men av team. Hvordan kan vi best trene på effektiv krise- og ulykkeshåndtering? Boken presenterer en struktur som kan anvendes til systematisk trening av krise- og beredskapsteam. Målgruppen er personell som arbeider i team eller med teamutvikling innen krise- og ulykkeshåndtering.

2011 | 277 s. | 978-82-02-33429-1 | Kr 419,-

34


ORGANISASJON OG LEDELSE Roald Nygård

Aktør eller brikke? 1. utgave 2007 Kr 439,-

Marcus Selart

A leadership perspective on decision making 1. utgave 2010 Kr 439,-

William Brochs-Haukedal

Per Øystein Saksvik (red.)

8. utgave 2010 Kr 629,-

3. utgave 2011 Kr 659,-

Arbeids- og lederpsykologi

Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø (red.)

Klinisk organisasjonspsykologi 1. utgave 2009 Kr 579,-

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Per Øystein Saksvik

Mestring av endringer i arbeidslivet 1. utgave 2008 Kr 179,-

Tom Tiller og Svein Helgesen

Birger Wersland

1. utgave 2011 Kr 259,-

1. utgave 2010 Kr 269,-

Bedre leder

Bedre medarbeider- og utviklingssamtaler

35


ORGANISASJON OG LEDELSE W. Chan Kim og Renée Mauborgne

Jan Erik Karlsen og Erik F. Øverland

1. utgave 2010 Kr 189,-

1. utgave 2010 Kr 439,-

Blue Ocean Strategy

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.)

Et helsevesen uten grenser? 2. utgave 2009 Kr 539,-

Knut Høivik

Foretaksstraff 1. utgave 2012 Kr 890,-

Jon-Arild Johannessen og Bjørn Olsen

Fremtidige strategier og organisasjonsformer 1. utgave 2009 Kr 539,-

36

Carpe futurum!

Siri Granum Carson og Norunn Kosberg

Etikk

1. utgave 2011 Kr 349,-

Kaas, Kaggestad, Kristiansen, Hekneby, Torvik, Ulseth og Wersland

Fra ord til handling 1. utgave 2007 Kr 439,-

Bente R. Løwendahl og Fred Wenstøp

Grunnbok i strategi 3. utgave 2010 Kr 629,-


ORGANISASJON OG LEDELSE Halvor Nordby

Rolf Lunheim

1. utgave 2009 Kr 309,-

1. utgave 2010 Kr 339,-

Kommunikasjon og helseledelse

Cathrine Filstad og Gunnhild Blåka

Learning in Organizations 1. utgave 2006 Kr 399,-

Petter Gottschalk

Ledelse og økonomisk kriminalitet 1. utgave 2010 Kr 419,-

Steinar Bjartveit og Kjetil Eikeset

Makt og verdighet 1. utgave 2008 Kr 659,-

Kulturforståelse for næringslivet

Tom Karp

Ledelse i sannhetens øyeblikk 1. utgave 2010 Kr 439,-

Otto Ottesen (red.)

Ledelse

1. utgave 2011 Kr 379,-

Nicholas Ind

Meaning at Work 1. utgave 2010 Kr 199,-

37


ORGANISASJON OG LEDELSE Nicholas Ind

Å skape mening på jobb (e-bok) 1. utgave 2011 Kr 269,-

Henning Jakhelln

Oversikt over arbeidsretten

Norwegian Employment Law 1. utgave 2008 Kr 309,-

Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen (red.)

4. utgave 2006 Kr 849,-

Utfordringer for norsk planlegging

Siw Skrøvset og Tom Tiller

Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland, Jon Magnussen og Trond Bjørnenak

Verdsettende ledelse 1. utgave 2011 Kr 259,-

Kjell Løvik

Øvelse gjør mester 1. utgave 2010 Kr 469,-

38

Helga Aune og Preben Mo Fredriksen

1. utgave 2012 Kr 439,-

Økonomi og helse 2. utgave 2008 Kr 519,-


_ et uunnværlig verktøy for deg som jobber med arbeidsrett eller har personalansvar!

arbeidsrett.no er et online oppslagsverk med detaljerte og fyldige kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, lønnsnemndloven og allmenngjøringsloven. I tillegg er den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer og konkurranseklausulene grundig behandlet. arbeidsrett.no er en brukervennlig inngangsport til arbeidsretten, med logisk strukturert informasjon, grundige og praktiske kommentarer, godt utbygde kryssreferanser internt og lenker til rettskilder eksternt, og gode søkemuligheter og utskriftsfunksjoner. arbeidsrett.no behandler arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsgivere og arbeidstakere møter i praksis. Kommentarene er skrevet av mer enn 30 advokater og jurister, i faglig samarbeid med redaktørene Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth, og ajourføres fortløpende. Enten du er advokat, arbeidsgiver, personalleder, tillitsvalgt eller student, vil arbeidsrett.no, i bokform eller på nett, være et nyttig verktøy for deg som arbeider med spørsmål knyttet til arbeidsrett. Informasjon om abonnementspriser og lisenser, gratis prøvetilgang og studenttilgang finnes på www.arbeidsrett.no.

ARBEIDSRETT.NO KOMMENTARER TIL ARBEIDSMILJØLOVEN Jakhelln, Aune, Kroken og Lenth (red.) Kr 1189,-

ARBEIDSRETT.NO KOMMENTARER TIL ARBEIDSTVISTLOVEN Jakhelln, Gisle og Aune (red.) Kr 529,-

39


Innovasjon og entreprenørskap


INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Ansvarlig og lønnsom Strategier for ansvarlige forretningsmodeller Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan? Ansvarlig og lønnsom utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Det krever at ansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer virksomhetens evne til å skape, levere og kapre verdi. 2013 1. utgave 268 s. 978-82-02-39475-2 Kr 399,-

Ansvarlighet omfatter både hvordan bedrifter kan ta ansvar for å skape positive effekter, og hvordan de har ansvar for å redusere negative effekter av forretningsdriften. Boken bidrar med et helhetlig rammeverk for å integrere ansvarlighet i bedrifters forretningsmodeller. Gjennom eksempler og teori gis leseren innsikt i hvordan slike endringer i forretningsmodellen – forretningsmodellinnovasjoner – kan gjennomføres i praksis. Målgruppen for Ansvarlig og lønnsom er studenter og forskere innen økonomi og ledelse samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor. «Forfatterne tar helt riktig tak i sammenhengen mellom forretningsmodell og ansvarlighet – noe som er avgjørende for at ansvarlighet skal bli mer enn et honnørord eller et veldedighetsprosjekt.» Ylva Lindberg, daglig leder i SIGLA og medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Lars Jacob Tynes Pedersen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet siviløkonom fra NHH og tok sin doktorgrad samme sted. Pedersen er tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap samt forskningsprogrammene Senter for tjenesteinnovasjon og Beyond Budgeting. Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad fra Karlstads universitet. Jørgensen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap.

42


INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik

Idea Work Om profesjonell kreativitet Hva skal til for å finne olje i et område der mange har prøvd, men feilet? Hva skal til for å designe bygg som blir prisvinnende kulturelle landemerker? Og hva kan de beste arkitektene, oljeleterne, forretningsadvokatene, journalistene og forretningsutviklerne innen bankvirksomhet og trading-analyse ha til felles? Boken Idea Work. Om profesjonell kreativitet kan gi deg svarene. Boken bygger på et fireårig forskningsprosjekt med samme navn. I dette prosjektet sammenlignet en gruppe norske og internasjonale forskere praksis for ekstraordinært idéarbeid i seks virksomheter: Snøhetta, Statoil, Advokatfirmaet Thommessen, SpareBank 1, Thompson Reuters Point Carbon og Aftenpostens A-magasinet. Forfatterne viser i Idea Work hvordan disse ledende bedriftene jobber forbausende likt når de arbeider kreativt med å utvikle og realisere ideer.

2012 1. utgave 240 s. 978-82-02-39468-4 Kr 398,-

Idea Work finnes på norsk og engelsk. «Prepare to be surprised. This book on idea work significantly enriches how we see, understand and do the everyday work of making ideas transformative. The book is simultaneously simple and profound, playful and serious, practical and theoretical...» Jane Dutton, Robert L. Kahn Distinguished University Professor of Business Administration and Psychology, University of Michigan

Arne Carlsen er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring som oppdragsforsker og har ledet prosjektet «Idea Work». Stewart Clegg er professor og direktør ved Senter for ledelse og organisasjonsstudier ved University of Technology, Sydney, og visiting professor ved Universidade Nova, Lisbon, Copenhagen Business School og EM-Lyon. Reidar Gjersvik driver aksjonsforskning om kunnskap, endring, læring og idearbeid i organisasjoner.

43


INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.)

Innovasjon – organisasjon, region, politikk Hva kjennetegner den norske innovasjonsmåten? Innovasjon – organisasjon, region, politikk diskuterer sentrale begreper, modeller og teorier for innovasjon fra den internasjonale faglitteraturen, og setter dem i sammenheng med særegenheter ved norsk økonomi.

2013 1. utgave 358 s. 978-82-02-38331-2 Kr 449,-

Boken gir innsikt i hvordan innovasjonsaktivitet foregår i bedrifter og regioner, og hvorfor noen bedrifter og regioner fremstår som særlig innovative, mens andre bedrifter og regioner i liten grad evner å utvikle nye varer og tjenester. Videre beskriver boken hvordan innovasjonspolitikk utvikles og gjennomføres, og Norges utfordringer og muligheter innen innovasjonspolitikk.

Arne Isaksen er professor i økonomisk geografi ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder og forsker ved Agderforskning. Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av regionale klynger, innovasjonssystemer og regionalpolitikk. Birgit Abelsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, og forsker særlig på struktur og endring i helsevesenet. Abelsen var under arbeidet med boken direktør for Norut Alta. Hun har ledet forskerprosjektet i VRIFinnmark. Stig-Erik Jakobsen er professor i økonomisk geografi og leder for Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen. Han har særlig forsket på regional næringsutvikling, innovasjon i næringslivet og innovasjonspolitikk. Øvrige bidragsytere er Sveinung Eikeland, Arild Aurvåg Farsund, Arnt Fløysand, Jens Kristian Fosse, Knut Hidle, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, James Karlsen, Trine Kvidal, Torbjørn Lorentzen, Roger Henning Normann, Kristin Wallevik, Kristin Woll og Tor Helge Aas.

44


INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Toril Ringholm, Håvard Teigen og Nils Aarsæther (red.)

Innovative kommuner Boken gir et bredt bilde av innovasjon i norske kommuner, og fokuserer både på kommunalt nyskapingsarbeid og resultatene av dette arbeidet. Forfatterne drøfter den normative og den analytiske bruken av innovasjonsbegrepet, samtidig som de diskuterer forskningen som er gjort på kommunalt utviklingsarbeid. Nils Aarsæther er dr.philos. og professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Toril Ringholm er dr.polit., arbeider som seniorforsker ved Norut og har ledet flere prosjekter innenfor lokalsamfunns- og regionalforskning. Håvard Teigen er professor i regional økonomi og politikk ved Avdeling for økonomi og organisasjonsfag, Høgskolen i Lillehammer.

2013 1. utgave 336 s. 978-82-02-41182-4 Kr 449,-

Nicholas Ind, Clare Fuller og Charles Trevail

Det samskapte merket Hvordan samskaping genererer innovasjoner og utvikler merker Samskaping, eller «co-creation», har de senere årene fått mye oppmerksomhet innenfor fagområder som strategi, markedsføring, merkevarebygging og innovasjonsledelse. Det handler om å skape konkurransefortrinn ved å fokusere på hvordan verdiskaping skjer i samspillet mellom organisasjonen og kundene. Det samskapte merket undersøker hvordan samskaping kan bidra til å hjelpe organisasjoner med å være nytenkende i forhold til kundene sine. Nicholas Ind er forfatter, konsulent og førsteamanuensis ved Markedshøyskolen. Han har tidligere ledet Iconmedialabs konsulentavdeling i Sverige og drevet eget selskap i England. Ind har også skrevet Meaning at Work, The Corporate Image, Living the Brand og biografien til Terence Conran. Han har en doktorgrad i filosofi fra The European Graduate School i Sveits. Clare Fuller og Charles Trevail er medforfattere på boken Det samskapte merket.

2012 1. utgave 224 s. 978-82-02-36729-9 Kr 379,-

45


INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning Bind 1: System og institusjon Tobindsverket Hva er innovasjon? oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning dreier seg om, hva man studerer, hvordan man studerer det, hva man anser som gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om. Første bind handler om innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer. 2011 | 350 s. | 978-82-7634-951-1 | Kr 439,-

Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning Bind 2: Organisasjon og medvirkning – en norsk modell? Andre bind av Hva er innovasjon? ser nærmere på den delen av norsk innovasjonsforskning som omhandler innovasjon på bedrifts- og organisasjonsnivå.

2013 | 344 s. | 978-82-7634-964-1 | Kr 398,-

Nils Per Hovland

Entreprenørskap og innovasjonsledelse Dette er boken for studenter som ønsker å starte ny virksomhet eller å drive nyskaping på andre måter. Boken gir en praktisk stegfor-steg-fremstilling og viser hvordan man kan utvikle og styre et nyskapingsprosjekt. Den kan ellers være interessant for dem som vil lære mer om entreprenørskap og utfordringer som ofte kan oppstå.

2012 | 218 s. | 978-82-02-36686-5 | Kr 398,-

46


INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Bjørn Willy Åmo

Entreprenørskapsutdanning i endring Boken presenterer en fremgangsmåte for å kartlegge de forventningene og utfordringene en utdanningsinstitusjon som tilbyr entreprenørskapsutdanning møter. Den tegner også et bilde av entreprenørskap i Norge og inviterer til faglig debatt om hvordan entreprenørskap, utdanning og entreprenørskapsutdanning skal forstås og ageres.

2012 | 204 s. | 978-82-02-40547-2 | Kr 398,-

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)

Perspektiver på entreprenørskap Boken handler om entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng. Den tar opp sentrale temaer som: forretningsplan, etableringsprosess, marked og kunderelasjoner, økonomistyring i nyetableringer og utfordringer for nye selskaper i vekstfasen, Born Globals og prinsipper for e-business og entreprenørskap. Boken drøfter eksempler og caser som kobler teori og praksis.

2012 | 357 s. | 978-82-7634-956-6 | Kr 445,-

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold

Praktisk brukertesting Boken inneholder praktiske råd for planlegging og gjennomføring av brukertester, for eksempel når det gjelder websider, intranett, interne fagapplikasjoner, grensesnitt for mobile enheter, selvbetjeningsløsninger osv., også før man er ferdig. Testingen går både på innhold og brukervennlighet. Boken inneholder også tips, ekspertuttalelser og maler til bruk under tester.

2011 | 192 s. | 978-82-02-34350-7 | Kr 389,-

47


Markedsføring


MARKEDSFØRING

Lena Mossberg og Malin Sundström

Markedsføringsboka Markedsføringsboka er en grunnleggende innføringsbok i markedsføring. Boken hviler på en stødig teoretisk grunn, og er i sin form moderne, praktisk, rikt illustrert og oversiktlig. Hvordan markedsføringens ulike deler henger sammen blir forklart grundig, ofte ved å benytte nordiske eksempler.

2013 1. utgave 368 s. 978-82-02-39926-9 Kr 569,-

Temaene i boken dekker kravene for kurset Markedsføring i NRØAs rammeplan for bachelor i økonomi og administrasjon. Den norske utgaven har blitt tilpasset norske forhold, lover og regler. I Markedsføringsboka kan man følge markedsføreren Ida som jobber i en fiktiv bedrift. Leseren blir kjent med de problemene hun støter på i sin arbeidshverdag – og hvordan hun velger å løse disse. Ved hjelp av karakteren Ida blir det abstrakte konkret, gjennom at leseren får se hvordan hun benytter sin kjennskap til grunnleggende teori for å løse problemstillinger i en krevende virkelighet. Markedsføringsboka er en komplett og moderne lærebok med alt det en student på grunnleggende nivå behøver. Boken er en oversettelse av den svenske Marknadsföringsboken (Studentlitteratur, 2011). Det vil på sikt bli utviklet en tilhørende nettressurs, med fordypningsmateriale og tilleggskomponenter som blant annet case og intervjuer samt eksamensrelevante øvingsoppgaver for studentene.

Lena Mossberg er professor i markedsføring ved Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes forskningsområder er innen opplevelsesøkonomi, kundeatferd, servicekvalitet og kundetilfredsstillelse. Hun har også en professor ll-stilling ved Handelshøyskolen i Bodø. Mossberg har tidligere utgitt to bøker, begge oversatt til norsk. Malin Sundström er lektor i markedsføring ved Högskolan i Borås, hvor hun underviser i markedsføring og konsumentatferd, med særlig fokus på e-handel og kjøpsbeslutninger. Hun har også en lang erfaring som oppdragsforsker.

50


MARKEDSFØRING

Bendik M. Samuelsen, Adrian Peretz og Lars E. Olsen

Merkevareledelse på norsk 2.0 Merkevareledelse er en av bedriftens viktigste strategier for å bygge og vedlikeholde verdier for eiere, kunder og ansatte. Et merke er en eiendel som må overvåkes og utvikles etter beste evne, i nær dialog med kundene. Til slutt er det kunden som avgjør hvor sterkt merket egentlig er; det er gjennom kjøp man skaper omsetning og prestasjoner i markedet. Merkevareledelse bør følge en tydelig prosess med gode verktøy. I Merkevareledelse på norsk 2.0 tar forfatterne utgangspunkt i hvilke verdier merket skal skape for eiere og kunder, for så grundig å presentere de nødvendige stegene for å nå de strategiske målene for merket. Denne andre utgaven befester bokens posisjon som den første norske akademiske læreboken om merkevareledelse fra et norsk perspektiv. Det er lagt stor vekt på tilpasning til norske forhold, og det er utviklet en egen merkevareblogg til boken.

2010 2. utgave 514 s. 978-82-02-31353-1 Kr 629,-

Målgruppen for boken er alle som er interessert i merkevarebygging, uansett om de jobber i privat eller offentlig virksomhet, eller studerer merkevareledelse på universitet eller høyskole.

Lars E. Olsen, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, er siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og arbeider med sin doktoravhandling ved Handelshøyskolen BI. Olsen har publisert arbeider i Journal of Advertising, European Journal of Marketing og Advances in Consumer Research, i tillegg til i norske tidsskrifter som Magma og Beta. Adrian Peretz, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, har en MBA fra Columbia Business School og PhD fra Norges Handelshøyskole. Han har mange års erfaring fra merkevareavdelingen i Mills, hvorav flere år som merkevaredirektør. Bendik Meling Samuelsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og har sin doktorgrad fra NHH i 2004 innen markedsføring og kommunikasjon. Ved BI har han faglig ansvar for bachelorprogrammet i markedskommunikasjon, i tillegg til ansvar for kurs i merkevarebygging og markedskommunikasjon i BIs Master of Science program.

51


MARKEDSFØRING

Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.)

Medieøkonomi Konflikt og samspill Professor Robert G. Picard beskrev en gang medieøkonomi som et foreldreløst barn. Generell økonomisk teori er selvsagt et av opphavene til fagfeltet, men medieøkonomi er også sterkt påvirket av andre disipliner og perspektiver, som organisasjonsteori, strategi, institusjonell teori, reguleringsteori, entreprenørskap og politisk økonomi. 2014 1. utgave 176 s. 978-82-02-40574-8 Kr 349,-

Medieøkonomi. Konflikt og samspill gir en fremstilling av medieøkonomi med utgangspunkt i et • • • • •

mediepolitisk samfunnsperspektiv – viser hvordan reguleringskrefter påvirker mediene og deres samfunnsrolle industriperspektiv – analyserer medieutviklingen som en industriell prosess markedsperspektiv – diskuterer ulike markedsformer, posisjoneringsstrategier og differensiering bedriftsperspektiv – drøfter innovasjon, entreprenørskap og valg av organisering i mediebedrifter produktperspektiv – analyserer sammenhengene mellom økonomisk logikk og journalistisk hverdagspraksis

I boken bruker forfatterne en rekke analytiske modeller og verktøy for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier. Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI. Han har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Universitetet i Bergen med en avhandling om arbeiderbevegelsens retoriske instruksjonslitteratur i 1930-årene. Mona K. Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk på Handelshøyskolen BI. Hun er ph.d med doktorgrad fra BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (cand.phil.). Øvrige bidragsytere er Johann Roppen (ph.d) fra Høgskulen i Volda, Arne H. Krumsvik (ph.d) fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Jens Barland (ph.d) fra Høgskolen i Gjøvik.

52


MARKEDSFØRING

Arne Krokan

Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boken handler om. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi er en bok for alle som: • vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester • vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien • skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor

2013 1. utgave 176 s. 978-82-02-41214-2 Kr 269,-

Nettverksøkonomi er den første boken i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Den andre boken tar opp betingelser for forretningsutvikling og nye forretningsmodeller, mens den tredje boken er en bredere analyse av samfunnsmessige utfordringer som følger av teknologiske endringer. Arne Krokan er mag.art. i familiesosiologi og dr.polit. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er professor ved NTNU og professor II ved Markedshøyskolen. Arne Krokan

Den digitale økonomien 1. utgave 2010 Kr 439,-

53


MARKEDSFØRING

Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk

Liker – liker ikke

Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen?

2013 1. utgave 229 s. 978-82-02-38192-9 Kr 349,-

Liker – liker ikke bygger på omfattende undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier. Den går inn i en rekke sentrale debatter knyttet til sosiale medier, blant annet om digitale skiller, slacktivisme, ekkokamre, ekstremisme og cyberbalkanisering, og avviser en rekke myter. Boken nyanserer utopiene og dystopiene som ofte knyttes til sosiale medier. Den drøfter kritisk konsekvensene for offentlighet, forskyvninger mellom offentlig og privat, personvern og ytringsfrihet og gir nye teoretiske perspektiver for å forstå disse endringene.

Rune Karlsen er statsviter (ph.d.), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hans forskning har fokusert på valg, valgkamp og politisk kommunikasjon. Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet. Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningen hennes har fokusert på endringer i sivilsamfunnet med en spesiell interesse i frivillige organisasjoner. Hun er involvert i flere prosjekter knyttet til nettverks- og informasjonssamfunnet. Bernard Enjolras har både doktorgrad i sosiologi fra Québec Universitet i Montréal (Canada) og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Sorbonne i Paris (Frankrike). Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

54


MARKEDSFØRING

Robert F. Lusch og Stephen L. Vargo

Tjenestedominant logikk Premisser, perspektiver og muligheter I 2004 publiserte Stephen L. Vargo og Robert F. Lusch en banebrytende artikkel om hvordan verdiskapning bør forstås gjennom en «tjenestedominant (TD) logikk». Der beskriver de en overgang fra et varefokusert og bedriftsorientert syn til et tjenestefokusert og kundeorientert perspektiv. I denne etterlengtede boken presenterer forfatterne en grundig redegjørelse for prinsipper og anvendelse av TD-logikken. De beskriver et tydelig alternativ til det dominerende synet på den planstyrte, produksjonsorienterte og profittmaksimerende bedriften, gjennom å stille opp et solid rammeverk for organisasjonen basert på ti grunnleggende prinsipper.

2014 1. utgave 978-82-02-43646-9

For bedrifter og organisasjoner har TD-logikken en betydning langt utover det rent markedsføringsmessige, og er uavhengig av bransje. Boken gir leseren en forståelse av hvorfor bytte av tjenester er den grunnleggende mekanismen i alle sosiale og økonomiske transaksjoner. Den er skrevet i en lett tilgjengelig stil og vil appellere til både studenter, forskere og bedriftsledere.

Stephen L. Vargo er professor i markedsføring ved University of Hawaii. Før universitetskarrieren jobbet han i gründerbedrifter og fungerte som rådgiver for flere selskaper og statlige myndigheter. Professor Vargos primære forskningsområder er markedsføringsteori og forbrukernes referanseskalaer. Robert F. Lusch er professor i entreprenørskap ved Eller College of Management, University of Arizona. Han var tidligere redaktør i Journal of Marketing og styreformann i American Marketing Association. I sin forskning fokuserer Lusch på markedsføringsstrategi og -teori, spesielt på tjenestedominant logikk. Den norske utgaven av boken har et forord skrevet av professor Bård Tronvoll ved Høyskolen i Hedmark i samarbeid med forfatterne.

55


MARKEDSFØRING

Nina Furu

Sjangerskriving i digitale kanaler Skal du lykkes med tekstene dine på nett, må du kunne tilpasse dem de ulike digitale kanalene. Klarer for eksempel kunden å finne siden din via søkemotorer? Formidler du informasjonen slik at brukerne forstår deg? Blir de inspirert til å like og dele din oppdatering på Facebook? Det er teksten som avgjør om du lykkes.

2013 1. utgave 168 s. 978-82-02-41420-7 Kr 319,-

I Sjangerskriving i digitale kanaler får du viktige innspill og veiledning i kunsten å skrive godt og riktig for nett. Du lærer å tilpasse form og innhold til nettopp den sjanger du liker å uttrykke deg i, alt fra nyhetstekster, blogginnlegg og netthandelstekster, til markedsføring via e-post, oppdateringer på Facebook og Twitter. Skal du kommunisere godt i vår digitale verden, er denne boken et must!

Nina Furu er en nestor innen norsk webkommunikasjon. Hun har vært nettredaktør for flere norske magasiner og portaler, driver Nettredaktørskolen i Oslo og er rådgiver for en rekke av landets største nettsteder innen både privat og offentlig sektor. Hun er i dag seniorpartner i Webgruppen, og en mye brukt kursleder og foredragsholder i inn- og utland. Dette er hennes femte fagbok om webkommunikasjon.

Ove Dalen

Effektiv nettskriving 1. utgave 2009 Kr 489,-

56


MARKEDSFØRING

Nicholas Ind, Clare Fuller og Charles Trevail

Det samskapte merket Hvordan samskaping genererer innovasjoner og utvikler merker Samskaping, eller co-creation, har de senere årene fått mye oppmerksomhet innen fagområder som strategi, markedsføring, merkevarebygging og innovasjonsledelse. Det handler om å skape konkurransefortrinn ved å fokusere på hvordan verdiskaping skjer i samspillet mellom organisasjonen og kundene. 2012 | 224 s. | 978-82-02-36729-9 | Kr 379,-

Petter A. Berg

Kunsten å selge Etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner En rekke undersøkelser viser at salg og relasjonsbygging vurderes som de viktigste og mest kritiske forretningsprosesser i flertallet av bedriftene. Boken gir leseren grunnleggende kunnskaper for å mestre denne prosessen. Kunsten å selge tar sikte på å være en praktisk håndbok for studenter, selgere og ledere.

2012 | 380 s. | 978-82-02-38004-5 | Kr 499,-

Petter A. Berg

Salgsledelse – om coaching av selgere Boken beskriver først og fremst hvordan salgslederes atferd bør endres fra lederatferd til coachingatferd, som er en mer omfattende og støttende lederatferd. Dette vises ved den vekt som legges på inspirasjon, motivasjon, tillit og dialog.

2009 | 292 s. | 978-82-02-31208-4 | Kr 539,-

57


MARKEDSFØRING

Ann-Jorid Pedersen

Opplevelsesøkonomi Kunsten å designe opplevelser Boken gir en innføring i opplevelsesdesign og viser hvilke forretningsmuligheter opplevelsesøkonomien kan gi. Boken bygger på en kombinasjon av teori, forfatterens egne erfaringer og fortellinger om noen av Norges dyktigste opplevelsesbedrifter. Boken er skrevet både for studenter og for dem som har befatning med opplevelser i sitt arbeid.

2012 | 248 s. | 978-82-02-36737-4 | Kr 349,-

Aksel Tjora (red.)

Festival! Mellom rølp, kultur og næring Boken inneholder analyser av festivalenes betydning for bl.a. sosiale fellesskap, kulturelle opplevelser, lokal og etnisk identitet, tradisjon og historie, stedsutvikling og stolthet, næringsutvikling og økonomi. Boken argumenterer for at festivalene er viktige hendelser og kan brukes for å forstå mer generelle aspekter ved sosialt liv.

2013 | 312 s. | 978-82-02-42221-9 | Kr 399,-

Thomas Moen

123 blogg For nysgjerrige, nybegynnere og eksperter 123 blogg gir deg en innføring i hva en blogg er, hvordan du oppretter din egen blogg og hvordan du kan utvikle bloggen, få den til å engasjere og få flere til å besøke og følge den.

2012 | 80 s. | 978-82-02-35843-3 | Kr 268,-

58


MARKEDSFØRING Trond Blindheim, Thor Øivind Jensen, Frode Nyeng og Karl-Fredrik Tangen

Kristin Asdal og Eivind Jacobsen (red.)

Forbrukerens ansvar

Forbruk

1. utgave 2009 Kr 469,-

Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)

Trond Albert Skjelbred, Trond Blindheim og Idar Vollvik

1. utgave 2007 Kr 579,-

1. utgave 2009 Kr 339,-

1. utgave 2004 Kr 499,-

Forbrukersosiologi

Idar Vollvik om PR

Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.)

Christian Grönroos

1. utgave 2010 Kr 439,-

1997 Kr 399,-

Markedets fremtid

Geir Gripsrud og Arne Nygaard

Markedsføringskanaler 4. utgave 2005 Kr 539,-

Markedsføring av tjenester

Tom Rosendahl og Torbjørn Hodne

Markedsføring i et tverrfaglig perspektiv 1. utgave 2008 Kr 539,-

59


MARKEDSFØRING Thorolf Helgesen

Berit von der Lippe (red.)

6. utgave 2004 Kr 539,-

5. utgave 2006 Kr 599,-

Markedskommunikasjon

Runar Døving

Micael Dahlén

1. utgave 2007 Kr 389,-

1. utgave 2011 Kr 269,-

Merkevarer

Nextopia

Jon-Arild Johannessen, Johan Olaisen og Bjørn Olsen

Rune Bjerke og Nicholas Ind

1. utgave 2009 Kr 539,-

1. utgave 2007 Kr 499,-

Omdømme

Richard Normann

Service Management 3. utgave 2000 Kr 379,-

60

Medier, politikk og samfunn

Organisasjonsdrevet merkebygging


NYTT I PRIVATRETTEN

Nytt i privatretten utgis av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk. Formålet med utgivelsen er å holde leserne informert og oppdatert på viktige områder innenfor privatretten. Artiklene i Nytt i privatretten er skrevet av landets ledende forskere innenfor privatrettslige fag. I nyhetsbrevet finner du blant annet kommentarer til aktuelle dommer, informasjon om ny lovgivning, omtale av viktige nye bøker og informasjon om konferanser og kurs. Det kommer fire utgaver av Nytt i privatretten i året. Et årsabonnement koster 570,- (2014). Studentpris er kr 285,-. Nytt i privatretten blir kun distribuert som abonnement. Abonnement bestilles per telefon: 21 61 66 13 eller e-post: jus@cappelendamm.no. Et doms- og emneregister for Nytt i privatretten er tilgjengelig på forlagets internettsider. Der finner du også eldre utgaver av bladet, som er gratis tilgjengelig i pdf-format. Se www.cda.no.

61


Bedriftsøkonomi og finans


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga

Alt du trenger å vite om pensjon

2013 2. utgave 256 s. 978-82-02-39159-1 Kr 449,-

Alt du trenger å vite om pensjon fremstiller temaet pensjon på en lettfattelig måte. Ved hjelp av praktiske eksempler og illustrasjoner synliggjøres konsekvenser av aktuelle pensjonsvalg for så vel arbeidsgiver som arbeidstaker. Boken fremstiller helheten i pensjonssystemet på en unik måte og gir et godt grunnlag for økonomiplanlegging. Den er rik på nyttige tips og synliggjør mulige fallgruver. Forfatterne deler sine erfaringer med pensjonsreformen og redegjør for nye regler og forslag til nye tjenestepensjonsprodukter. De går blant annet grundig gjennom reglene om tjenestepensjon, med tips til hva bedriftene bør tenke på for å kunne foreta riktige valg. Boken er à jour per mars 2013, med blant annet Banklovkommisjonens delutredning II og III. Alt du trenger å vite om pensjon henvender seg både til privatpersoner, ansatte og bedrifter i privat og offentlig sektor. I bedriftene vil den være spesielt nyttig for alle som arbeider med pensjon, økonomi, seniorpolicy, omstilling m.m. Som leser får du en brukervennlig oversikt over pensjon fra folketrygden og arbeidsforhold samt private ordninger. Boken er skrevet av to av Norges fremste og mest erfarne eksperter på pensjon, Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga.

Alexandra Plahte er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstillinger. Plahte er kjent for sine evner til å formidle komplekst stoff på en forståelig måte. Hun brukes mye som foredragsholder og er stadig å se i media. Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun har de siste tolv årene arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder. Tidligere arbeidet hun i mange år med pensjonsog trygdeytelser etter folketrygdloven og ulike trygdeavtaler i NAV Internasjonalt. Nordstoga har også skrevet fagartikler for ulike tidsskrifter.

64


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Ansvarlig og lønnsom Strategier for ansvarlige forretningsmodeller Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan? Ansvarlig og lønnsom utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Det krever at ansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer virksomhetens evne til å skape, levere og kapre verdi. Ansvarlighet omfatter både hvordan bedrifter kan ta ansvar for å skape positive effekter, og hvordan de har ansvar for å redusere negative effekter av forretningsdriften. Boken bidrar med et helhetlig rammeverk for å integrere ansvarlighet i bedrifters forretningsmodeller. Gjennom eksempler og teori gis leseren innsikt i hvordan slike endringer i forretningsmodellen – forretningsmodellinnovasjoner – kan gjennomføres i praksis.

2013 1. utgave 268 s. 978-82-02-39475-2 Kr 399,-

Målgruppen for Ansvarlig og lønnsom er studenter og forskere innen økonomi og ledelse samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor. «Forfatterne tar helt riktig tak i sammenhengen mellom forretningsmodell og ansvarlighet – noe som er avgjørende for at ansvarlighet skal bli mer enn et honnørord eller et veldedighetsprosjekt.» Ylva Lindberg, daglig leder i SIGLA og medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Lars Jacob Tynes Pedersen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet siviløkonom fra NHH og tok sin doktorgrad samme sted. Pedersen er tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap samt forskningsprogrammene Senter for tjenesteinnovasjon og Beyond Budgeting. Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad fra Karlstads universitet. Jørgensen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap.

65


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Anatoli Bourmistrov and Olov Olson (eds.)

Accounting, Management Control and Institutional Development Accounting, Management Control and Institutional Development addresses important contemporary and future research problems in the fields of accounting, management control and institutional development.

2014 1. utgave 978-82-02-44483-9

The topics covered in the book are grouped into three broad categories: 1) Governmental and public sector accounting research 2) Accounting and management control in different contexts 3) Management, organizations and institutional development Within each of these categories, the reader will find contributions and research questions that are at the forefront of academic research. The book will appeal to researchers and students alike and can be used as a resource at the graduate and post-graduate levels both in Norway and internationally. Contributors: Pawan Adhikari, Christian Eide Andvik, Anatoli Bourmistrov, James L. Chan, Barbara Czarniawska, Frøystein Gjesdal, Levi Gårseth-Nesbakk, Odd Birger Hansen, Rowan Jones, Sten Jönsson, Katarina Kaarbøe, Chamara Kuruppu, Anita Meidell, Andrei Mineev, Jan Mouritsen, Lars Niska, Salme Näsi, Olov Olson, Inger Johanne Pettersen, Kerstin Sahlin, John Skår and Konstantin Timoshenko.

Hans Fredrik Marthinussen (red.)

Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens Boken omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet som har tilknytning til flere land, går konkurs, herunder kompliserte spørsmål om jurisdiksjon, lovvalg og likebehandling av kreditorene. Særlig grundig behandler forfatterne den rettslige situasjonen ved bankinsolvens. 2014 | 978-82-02-44289-7 | Kr 398,-

66


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Erlend Haaskjold

Kontraktsforpliktelser Boken omhandler hvilke regler som gjelder når man skal fastsette innholdet i kontrakter. Forfatteren gjennomgår forskjellige metoder som partene kan benytte for å oppnå en klar og presis angivelse av kontraktsgjenstanden.

Erlend Haaskjold, cand.jur. fra Universitetet i Oslo, M.A., LL.M. (London), B.C.L. (Oxford) og Barrister (England & Wales), er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Han har dessuten bred erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister.

2013 2. utgave 736 s. 978-82-02-39432-5 Kr 1099,-

Olav Fr. Perland

Tilretteleggeransvar Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner Forfatteren gir en faglig svært grundig, men samtidig praktisk gjennomgang av verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner. Kravene til informasjonsgrunnlaget og erstatningsansvar ved svikt i informasjonsgrunnlaget står sentralt i fremstillingen.

Olav Fr. Perland er partner i advokatfirmaet Wiersholm AS, der han hovedsakelig arbeider med tvisteløsning og rådgivning innen selskapsog kontraktsrett.

2013 1. utgave 970 s. 978-82-02-29248-5 Kr 1290,-

67


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Dag Jørgen Hveem, Jon Mjølhus, Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte

Personlig økonomi 2013/2014 Hvordan gjøre klokest mulige beslutninger for din privatøkonomi, gjennom hele livet? Personlig økonomi 2013/2014 viderefører den over 20 år lange suksessen til forgjengerne i Personlig økonomi-serien, og er oppdatert på det siste innen skattesatser, pensjonsregler og relevante lover og dommer. Boken er også utvidet med blant annet nytt stoff om fondssparing. 2013 2. utgave 808 s. 978-82-02-41145-9 Kr 749,-

Personlig økonomi 2013/2014 kan brukes som et oppslagsverk, og de ulike kapitlene gir brukervennlige oversikter over sentrale emner som: • • • • • • • •

sparing og investeringer lån boligøkonomi familieøkonomi skatt planlegging av personlig økonomi arv og arveavgift forsikring og pensjon

Dag Jørgen Hveem er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hveem er advokat og har i tillegg en bachelorgrad i finans. Han foreleser og forsker innen bank, finans og personlig økonomi. Jon Mjølhus er førstelektor i finans ved Høgskolen i Buskerud og partner i Epsilon Private Equity. Mjølhus har jobbet 20 år innen finans og media samt forelest ved Handelshøyskolen BI. Alexandra Plahte er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstillinger. Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun har de siste tolv årene arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder.

68


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Arthur J. Brudvik

Skatterett for næringsdrivende 2014 Boken inneholder det viktigste som næringsdrivende og deres skatterådgivere bør ha kjennskap til når det gjelder skatt på alminnelig inntekt og personinntekt i og utenfor virksomhet, samt skatt på formue. Den er velegnet både som lærebok og som håndbok og oppslagsbok. Denne utgaven er ajourført iht. lover og regler pr. 1.1.2014.

2014 | 882 s. | 978-82-02-44003-9 | Kr 839,-

Arthur J. Brudvik

Skatterett for økonomer Boken er et opplagt førstevalg for dem som ønsker en kortere innføring i skatterett. Den er en lettlest og informativ fremstilling av gjeldende skatteregler og er velegnet som lærebok på begynnernivå. Boken gir en kortfattet oversikt over gjeldende skattesystem og de grunnleggende prinsippene i skatteretten.

2012 | 328 s. | 978-82-02-37927-8 | Kr 428,-

Arthur J. Brudvik

Oppgavesamling i skatterett med løsningsforslag Boken viser skattereglene anvendt i praksis på sentrale problemstillinger. Oppgavesamlingen er meget nyttig for alle som arbeider med skatt og regnskap. Den er dessuten en glimrende støttebok for studenter som arbeider med skatterett.

2011 | 280 s. | 978-82-02-34884-7 | Kr 439,-

69


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Bernt Arne Bertheussen og Espen Sirnes

doIT finans doIT finans er et praktisk og lett tilgjengelig læreverk tilpasset bachelornivået innen investering og finansiering i økonomisk-administrative fag og på siviløkonomstudiet. Læreverket dekker alle emnene i læreplanen for faget, og består av teori, spørsmål og oppgaver – i tillegg til et lynkurs i Excel.

2012 | 278 s. | 978-82-7634-961-0 | Kr 398,-

Knut Høivik

Foretaksstraff En analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger Forfatteren gir en omfattende og grundig analyse av grunnvilkårene i straffeloven § 48a for å straffe foretak, typisk aksjeselskaper. Utgangspunktet i bestemmelsen er et representasjonsansvar, altså at foretaket identifiseres med en fysisk representants lovbrudd, men bestemmelsen inneholder også regler om kumulasjonsansvar og organisasjonsansvar. 2012 | 472 s. | 978-82-02-33426-0 | Kr 890,-

Jan Erik Karlsen

Forbi bunnlinjen Balansert HMS-økonomi Forfatteren forklarer hvordan virksomheter kan bruke IK-HMS-regelverket til å utvikle en helhetlig styringsmodell for fleksibel, lønnsom og bærekraftig produksjon. Boken trekker veksler på bedriftsøkonomi, strategi og verdibasert HMS-ledelse, og bygger på forfatterens mangeårige forskning innen HMS-feltet.

2012 | 208 s. | 978-82-02-39487-5 | Kr 349,-

70


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal

Finansiell risikostyring Finansiell risikostyring handler om hvordan bedrifter kan håndtere finansiell risiko forbundet med sterkt svingende priser i finans- og råvaremarkeder. Boken inneholder en rekke eksempler som belyser hvordan dette kan håndteres i praksis, og den er aktuell både for studenter og praktikere innen finans.

2012 | 268 s. | 978-82-02-31207-7 | Kr 398,-

Pål E. Korsvold og Geir Bjønnes Høidal

Finansiell risikostyring – Oppgaver og løsninger Denne oppgaveboken til Finansiell risikostyring vil være et nyttig hjelpemiddel for studenter for å tilegne seg teorien som blir belyst i hovedboken. Boken kan også være aktuell for praktikere innen finans.

2012 | 54 s. | 978-82-02-37534-8 | Kr 129,-

Geir Heivoll

Jus for økonomiske og administrative studier Boken gir en oversikt over rettsregler på ulike sentrale områder som personer i økonomiske og administrative stillinger bør kjenne til. Den er skrevet for studenter på kortere økonomiske og administrative studier og egner seg også for andre som ønsker en enkel oversikt over sentrale regler på de områdene boken behandler. 2012 | 360 s. | 978-82-02-39316-8 | Kr 398,-

71


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Jens Henrik Larsen og Jon Mjølhus

Formuesforvaltning Boken gir en helhetlig, praktisk og effektiv gjennomgang av private investeringer i alle aktivaklasser. Den er svært aktuell som investeringsguide for enhver med en viss finansiell formue, og nyttig for alle som aspirerer til å få en.

2012 | 352 s. | 978-82-02-33736-0 | Kr 498,-

Jens Henrik Larsen

Formuesforvaltning. Oppgavehefte Formuesforvaltning. Oppgavehefte inneholder repetisjonsoppgaver til boken Formuesforvaltning. Oppgaveheftet er godt egnet som eksamenstrening og kan brukes uavhengig av hovedboken. I tillegg til oppgaver er det en utfyllende fasit og en oversiktlig formelsamling.

2012 | 56 s. | 978-82-02-40113-9 | Kr 198,-

Ann-Jorid Pedersen

Opplevelsesøkonomi Kunsten å designe opplevelser Boken gir en innføring i opplevelsesdesign og viser hvilke forretningsmuligheter opplevelsesøkonomien kan gi. Boken bygger på en kombinasjon av teori, forfatterens egne erfaringer og fortellinger om noen av Norges dyktigste opplevelsesbedrifter. Boken er skrevet både for studenter og for dem som har befatning med opplevelser i sitt arbeid.

2012 | 248 s. | 978-82-02-36737-4 | Kr 349,-

72


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland

Regnskap og budsjett i staten – en innføring Boken åpner med en introduksjon til statlig sektor og inneholder sektorspesifikke forhold. Deretter redegjøres det for en del bestemmelser om praksis forbundet med statlig regnskap og budsjett. Det diskuteres dessuten på et bredere grunnlag hvordan regnskap og budsjett i statlig sektor inngår i en styringssammenheng.

2010 | 358 s. | 978-82-02-31381-4 | Kr 419,-

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland

Regnskap og budsjett i kommunesektoren – en innføring Boken gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren og bidrar med faglig innsikt som vil være nyttig i tidsaktuelle debatter om regnskap, budsjett og styring i denne sektoren. Boken er skrevet for studenter innenfor økonomiske og administrative fag samt politikere, journalister og andre som ønsker innsikt i temaet. 2012 | 342 s. | 978-82-02-31391-3 | Kr 359,-

Levi Gårseth-Nesbakk

Regnskap og budsjett i offentlig sektor – en oppgavesamling Denne oppgaveboken hører til bøkene Regnskap og budsjett i staten og Regnskap og budsjett i kommunesektoren, og vil være et nyttig hjelpemiddel for å tilegne seg teori fra de to hovedbøkene.

2014 | 978-82-02-32150-5

73


BEDRIFTSØKONOMI OG FINANS Filip Truyen

Aksjonærenes myndighetsmisbruk 1. utgave 2005 Kr 869,-

Knut Boye og Steen Koekebakker

Finansielle emner 14. utgave 2006 Kr 659,-

Jone Engh

Finansrådgivers ansvar og plikter 1. utgave 2009 Kr 419,-

Petter Gottschalk

Ledelse og økonomisk kriminalitet 1. utgave 2010 Kr 419,-

74

Knut Bergo

Børs- og verdipapirrett 3. utgave 2009 Kr 539,-

Jon Olav Mjølhus

Finansmarkeder 1. utgave 2010 Kr 439,-

Knut Boye og Christine B. Meyer (red.)

Fusjoner og oppkjøp 2. utgave 2008 Kr 439,-


LOVER, FORSKRIFTER OG SAMLEUTGAVER

Cappelen Damm Akademisk har et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter. Våre særtrykk av lover og forskrifter samt samleutgaver kan kjøpes i bokhandelen. En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på www.cda.no. Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

75


Samfunnsøkonomi


SAMFUNNSØKONOMI

Viggo Andreassen

Innføring i mikroøkonomi for økonomisk-administrative studier Hver dag tas det en rekke beslutninger av de minste aktørene i det økonomiske systemet, nemlig konsumentene og produsentene. Flere av disse beslutningene er økonomisk motivert, og påvirker klimaet i verden. For å kunne forklare og senere påvirke disse beslutningene, må vi først forstå hvordan den økonomiske aktiviteten er organisert.

2012 1. utgave 348 s. 978-82-02-28606-4 Kr 549,-

Innføring i mikroøkonomi gir en grundig innføring i både den økonomiske atferden til konsumenten og produsenten samt i ulike markedsøkonomiske system. I boken er det først og fremst de samfunnsøkonomiske aspektene som står i fokus. Boken er tilpasset innføringskurset i mikroøkonomi ved landets høgskoler og universiteter og følger nasjonalt råd for høyere utdanning (NRØA) sin anbefalte plan for hvilke tema som skal behandles i faget. Det er også funnet plass til tema som usikkerhet, asymmetrisk informasjon og spillteori.

Viggo Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Han arbeider for tiden som instituttleder ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Harstad hvor han også foreleser i mikroøkonomi.

Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen

Innføring i mikroøkonomi – oppgaver og løsninger

1. utgave 2014 Kr 249,-

78


SAMFUNNSØKONOMI

Arne Krokan

Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boken handler om. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi er en bok for alle som: • vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester • vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien • skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor

2013 1. utgave 176 s. 978-82-02-41214-2 Kr 269,-

Nettverksøkonomi er den første boken i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Den andre boken tar opp betingelser for forretningsutvikling og nye forretningsmodeller, mens den tredje boken er en bredere analyse av samfunnsmessige utfordringer som følger av teknologiske endringer. Arne Krokan er mag.art. i familiesosiologi og dr.polit. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er professor ved NTNU og professor II ved Markedshøyskolen. Arne Krokan

Den digitale økonomien 1. utgave 2010 Kr 439,-

79


SAMFUNNSØKONOMI

Leif Helland

Årsak og tilfeldighet Modeller, eksperimenter og atferd i samfunnsvitenskapene Hvor godt kan vi si at spillmodeller beskriver menneskelig samhandling? Og hvilke svar kan laboratorieeksperimenter gi oss her?

2014 1. utgave 978-82-02-37930-8

Flere samfunnsvitenskapelige fenomener analyseres best i spillmodeller. Det finnes spillmodeller for prisdannelse i markeder, demokratisk partikonkurranse, forhandlinger, frembringelse av fellesgoder, lobbying, og en lang rekke andre fenomener som samfunnsvitere er opptatt av. I senere år har en søkt svar på dette spørsmålet ved å gjennomføre kontrollerte laboratorieeksperimenter der en bestemt spillmodell gjenskapes i laboratoriet. Det rekrutteres subjekter som samhandler under spilleregler, informasjonsstruktur og belønninger som svarer til modellens. Belønningene er prestasjonsbaserte, og gis typisk sett i rede penger. Dette gir subjektene insentiver til å opptre tenksomt. Eksperimentene gir oss atferdsdata som kan analyseres. Og siden eksperimentellmetode tilordner subjektene til eksperiment- og kontrollgrupper på en tilfeldig måte, gir det oss et bedre grunnlag for å trekke slutninger om årsaker, enn det man typisk sett vil ha grunnlag for i feltdata. Eksperimenter med spillmodeller har vist at faktisk atferd ofte havner langt fra modellens likevekt. En forskningsfront har opptatt seg av standardmodellens forklaringskraft i fordelingsspørsmål, og spørsmål om frembringelse av fellesgoder. Det fremvoksende forskningsprogrammet gir nyanserte svar: Standardmodellen bryter sammen i noen situasjoner, og virker bedre enn forventet i andre.

Leif Helland er statsviter og professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hans forskningsområder er blant annet innenfor anvendt spillteori, sammenliknende politisk økonomi og partikonkurranse. Helland har publisert i flere anerkjente tidsskrifter, og har tidligere skrevet boken Demokrati og effektivitet (Universitetsforlaget, 2008) sammen med Rune Jørgen Sørensen.

80


SAMFUNNSØKONOMI Leiv Opstad

Innføring i makroøkonomi 1. utgave 2010 Kr 599,-

Leiv Opstad

Innføring i makroøkonomi (oppgavebok) 1. utgave 2011 Kr 319,-

Knut Anton Mork

Vidar Ringstad

3. utgave 2004 Kr 439,-

1. utgave 2005 Kr 379,-

Makroøkonomi

Vidar Ringstad

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider 5. utgave 2011 Kr 619,-

Vidar Ringstad

Samfunnsøkonomi og sunn fornuft 1. utgave 2007 Kr 439,-

Kulturøkonomi

Vidar Ringstad

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider (oppgavebok) 3. utgave 2011 Kr 349,-

Erling Eide og Endre Stavang

Rettsøkonomi 2. utgave 2008 Kr 749,-

81


Regnskap og revisjon


REGNSKAP OG REVISJON

Anatoli Bourmistrov and Olov Olson (eds.)

Accounting, Management Control and Institutional Development Accounting, Management Control and Institutional Development addresses important contemporary and future research problems in the fields of accounting, management control and institutional development.

2014 1. utgave 978-82-02-44483-9

The topics covered in the book are grouped into three broad categories: 1) Governmental and public sector accounting research 2) Accounting and management control in different contexts 3) Management, organizations and institutional development Within each of these categories, the reader will find contributions and research questions that are at the forefront of academic research. The book will appeal to researchers and students alike and can be used as a resource at the graduate and post-graduate levels both in Norway and internationally. Contributors: Pawan Adhikari, Christian Eide Andvik, Anatoli Bourmistrov, James L. Chan, Barbara Czarniawska, Frøystein Gjesdal, Levi Gårseth-Nesbakk, Odd Birger Hansen, Rowan Jones, Sten Jönsson, Katarina Kaarbøe, Chamara Kuruppu, Anita Meidell, Andrei Mineev, Jan Mouritsen, Lars Niska, Salme Näsi, Olov Olson, Inger Johanne Pettersen, Kerstin Sahlin, John Skår and Konstantin Timoshenko.

Anatoli Bourmistrov, PhD, is a professor at Bodø Graduate School of Business (HHB)/University of Nordland (UiN). He is head of the section Accounting and Management Control and program coordinator of the joint degree programs Master of Science in Energy Management and Master of Science in Sustainable Management at HHB. He is also a project manager at the High North Center at HHB/UiN. Olov Olson has been a professor in business administration, especially accounting, since 1988. He was first employed by the Norwegian School of Economics, and since 1998 by the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg.

84


Dag Jørgen Hveem, Jon Mjølhus, Hilde Nordstoga og Alexandra Plahte

REGNSKAP OG REVISJON

Personlig økonomi 2013/2014 Hvordan gjøre klokest mulige beslutninger for din privatøkonomi, gjennom hele livet? Personlig økonomi 2013/2014 viderefører den over 20 år lange suksessen til forgjengerne i Personlig økonomi-serien, og er oppdatert på det siste innen skattesatser, pensjonsregler og relevante lover og dommer. Boken er også utvidet med blant annet nytt stoff om fondssparing. Personlig økonomi 2013/2014 kan brukes som et oppslagsverk, og de ulike kapitlene gir brukervennlige oversikter over sentrale emner som: • • • • • • • •

sparing og investeringer lån boligøkonomi familieøkonomi skatt planlegging av personlig økonomi arv og arveavgift forsikring og pensjon

2013 2. utgave 808 s. 978-82-02-41145-9 Kr 749,-

Dag Jørgen Hveem er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hveem er advokat og har i tillegg en bachelorgrad i finans. Han foreleser og forsker innen bank, finans og personlig økonomi. Jon Mjølhus er førstelektor i finans ved Høgskolen i Buskerud og partner i Epsilon Private Equity. Mjølhus har jobbet 20 år innen finans og media samt forelest ved Handelshøyskolen BI. Alexandra Plahte er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstillinger. Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as. Hun har de siste tolv årene arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder.

85


REGNSKAP OG REVISJON

Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein

Regnskapsorganisering Bokføring og intern kontroll

2014 6. utgave 282 s. 978-82-02-42896-9 Kr 549,-

Regnskapsorganisering (tidligere Regnskapsorganisasjon) gir en grundig og systematisk fremstilling av de oppgavene 2. som må utføres og de rammebetingelsene som gjelder når et regnskap skal utarbeides. Boken gir god forståelse for hvordan kjerneaktivitetene i foretak er organisert i forretningsprosesser og hvordan opplysningene fra disse systematiseres i regnskapsrutiner. Intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen er sentral i fremstillingen. I boken er også de formelle kravene til eksterne regnskapsførere omtalt. Sjette utgave av Regnskapsorganisering er betydelig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven, med mer vektlegging av risikovurdering og styring av risiko. Sammenhengen mellom regnskapspostene, forretningsprosessene og de underliggende regnskapsrutinene er fortsatt et gjennomgående tema, og formålet er å vise hvordan den interne kontrollen må legges opp slik at de regnskapsrapportene som produseres er pålitelige og egnet som beslutningsgrunnlag for de ulike regnskapsbrukerne. Bokføringsloven med tilhørende forskrift har fått en grundig behandling i et eget kapittel. Både bokføringsloven og øvrige lovbestemmelser som regulerer pliktig rapportering er oppdatert med de lov- og forskriftsendringer som har funnet sted per 1.1.2014. Fremstillingen av intern kontroll og riskostyring er forankret i COSOs rammeverk for intern kontroll og helhetlig risikostyring. Hvert kapittel avsluttes med oppsummerende spørsmål. Løsninger til disse spørsmålene finnes som vedlegg bak i boken. I tillegg anbefales det at man arbeider med oppgavene i den tilhørende oppgavesamlingen Regnskapsorganisasjon. Bokføring og intern kontroll – Oppgavesamling.

2010 5. utgave 144 s. 978-82-02-31653-2 Kr 339,-

86

Bjørgunn Havstein er statsautorisert revisor og er ansatt som førstelektor og fagansvarlig for bachelorstudiet i revisjon og regnskap ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Tove-Gunn Moen er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun er ansatt som fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS.


REGNSKAP OG REVISJON

Faglitterært forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend for 2014. Stipendet deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: • • • • •

kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé disposisjon begrunnelse for behovet for læreboken beskrivelse av målgruppa og faglig nivå forfatters CV

Boken skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Stipendet er på 150.000 kroner og vinnerprosjektet vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Juryen har anledning til å dele stipendet i to like store deler, dersom kandidatene vurderes likt. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner og ledes av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Vinneren offentliggjøres i midten av november 2014. Søknad sendes på e-post til forfatterstipend@cappelendamm.no. Søknader mottas fortløpende, innleveringsfrist er 1. oktober 2014.

87


REGNSKAP OG REVISJON

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland

Regnskap og budsjett i staten – en innføring Boken åpner med en introduksjon til statlig sektor og inneholder sektorspesifikke forhold. Deretter redegjøres det for en del bestemmelser om praksis forbundet med statlig regnskap og budsjett, og det diskuteres på et bredere grunnlag hvordan regnskap og budsjett i statlig sektor inngår i en styringssammenheng.

2010 | 358 s. | 978-82-02-31381-4 | Kr 419,-

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland

Regnskap og budsjett i kommunesektoren – en innføring Boken gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren og bidrar med faglig innsikt som vil være nyttig i tidsaktuelle debatter om regnskap, budsjett og styring i denne sektoren. Boken er skrevet for studenter innenfor økonomiske og administrative fag samt politikere, journalister og andre som ønsker innsikt i temaet. 2012 | 342 s. | 978-82-02-31391-3 | Kr 359,-

Levi Gårseth-Nesbakk

Regnskap og budsjett i offentlig sektor – en oppgavesamling Denne oppgaveboken hører til bøkene Regnskap og budsjett i staten og Regnskap og budsjett i kommunesektoren, og vil være et nyttig hjelpemiddel for å tilegne seg teori fra de to hovedbøkene.

2014 | 978-82-02-32150-5

88


REGNSKAP OG REVISJON Arne Kinserdal

Finansiell rapportering og analyse/Financial reporting and analysis 13. utgave 2005 Kr 539,-

Arne Kinserdal

Grunnleggende finansregnskapsforståelse 5. utgave 2008 Kr 439,-

Bror Petter Gulden

Revisjon 6. utgave 2010 Kr 759,-

Bjørn Torgrimsen og Marianne Husby

Oppgavesamling i skatterett 12. utgave 2012 Kr 429,-

Arne Kinserdal

Finansregnskap med analyse 13. utgave 2005 Kr 539,-

Frøystein Gjesdal, Erlend Kvaal og Steinar S. Kvifte (red.)

Internasjonale regnskapsstandarder 1. utgave 2006 Kr 589,-

Bror Petter Gulden

Oppgavesamling i revisjonsfag 7. utgave 2010 Kr 439,-

Atle Johnsen og Erlend Kvaal

Regnskapsloven 1. utgave 1998 Kr 699,-

89


Metode


METODE

Simen Andersen Øyen og Birger Solheim

Akademisk skriving – en skriveveiledning Du kan lese og pugge så mye du orker, men det er de skriftlige arbeidene du produserer i løpet av studiet du i hovedsak evalueres ut fra. Du får med andre ord ikke karakterer ut fra hva du kan, men ut fra hvordan du formidler dette i en tekst.

2013 1. utgave 112 s. 978-82-02-39682-4 Kr 249,-

Akademisk skriving – en skriveveiledning skal hjelpe deg til nettopp det: å knekke den akademiske skrivekoden og få deg i gang med å skrive tekster slik sensorene vil ha dem. Å bli flink til å skrive krever øvelse på lik linje med å lære å spille piano eller å bli en dyktig fotballspiller. Og den samme regelen gjelder her: Regelmessig øvelse gjør mester. Forfatterne gir studentene pedagogiske råd om hvordan de bør jobbe med en tekst, hvordan de kan komme i gang tidlig med skrivingen og hvordan de kan forstå og gjøre bruk av den akademiske sjangeren når de studerer. Rådene som gis illustreres med teksteksempler fra bachelor- og masteroppgaver. Forfatterne har i en årrekke undervist og veiledet studenter i førstesemesteremnet Akademisk skriving ved Universitetet i Bergen.

Simen Andersen Øyen har mastergrad i filosofi og er stipendiat ved Senter for Vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han jobber med avhandlingen «Multiple moderniteter» og «multiple demokratier»: en kritisk tilnærming til spørsmålet om demokratisering i Kina. Han har publisert flere artikler og blant annet vært medredaktør på antologien Markedets fremtid (2010) og Humanioras fremtid (2011). Birger Solheim er førsteamanuensis i tysk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og jobber nå som faglig koordinator for Akademisk skriving. Han har publisert bøker, vitenskapelige artikler, intervjuer, oversettelser og bokennmeldelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har han holdt en rekke foredrag og workshops om skriving for forskjellige fagmiljøer. I tillegg har Anders Johansen, professor i sakprosastudier ved Universitetet i Bergen, skrevet kapittelet Sett i gang!.

92


METODE

Bente R. Løwendahl og Fred Wenstøp

Skriv gode oppgaver! Skriv gode oppgaver! er en oversiktlig og praktisk bok for alle som skal skrive en akademisk oppgave. Boken er rik på tips, konkrete eksempler og anvendt kunnskap om oppgaveskriving. Den inkluderer blant annet innsikt i bruk av verktøy som SPSS, Excel og Word samt oversikt over nyttige databaser. Boken egner seg spesielt for studenter som vil lære å skrive gode oppgaver, men den egner seg også godt for studentveiledere. I denne andre utgaven har alle verktøyene blitt oppdatert til å gjelde de siste tilgjengelige versjonene per mars 2013.

2013 2. utgave 82 s. 978-82-02-41234-0 Kr 239,-

Bente R. Løwendahl, ph.d. (Wharton), er professor ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI. Hun har skrevet en rekke artikler, bokkapitler og bøker og har spesielt interesse for kunnskapsintensive tjenestebedrifter. Hun er også nasjonalt fagansvarlig (med Fred E. Wenstøp) for strategifaget på bachelorstudiene. Fred Wenstøp har en doktorgrad i Management Science fra University of California, Berkeley. Han er professor ved Handelshøyskolen BI, og har utviklet selvvalgt prosjektoppgave som evalueringsform i fagene strategi og beslutningsanalyse. Opplegget har blitt benyttet av mange kull med studenter som har skrevet oppgaven i grupper og med stort læringsutbytte.

93


METODE

Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen

Fersk i felten Etnografisk metode for førstegangsreisende Hvordan i all verden gjør man et feltarbeid? Feltarbeidets metodikk er et emne som ofte oppleves som litt uhåndgripelig for studenter, både før de drar på feltarbeid, mens de er underveis, og noen ganger etterpå. Dette er ment som en brukervennlig metodebok man kan ta med seg i sekken, spesielt rettet mot samfunnsvitere som er på sine første feltarbeid. 2014 1. utgave 978-82-02-41839-7

Som feltarbeider må man ofte klare seg uten å ha medstudenter eller fagpersoner rundt seg. Boken beskriver den ferske feltarbeiderens utfordringer i den rekkefølgen de møtes og tar for seg spørsmål som: Hvordan skal man få kontakt? Hvordan nærmer man seg dem man skal studere på en respektfull og etisk forsvarlig måte? Hvordan kan man lytte og skrive feltnotater på en god måte, slik at man kan stole på at det endelige resultatet er tro mot samtalepartnerne man har hatt? Og hvordan kjenner man egentlig igjen et funn? Boken diskuterer også problemstillinger som vennskap, ensomhet og ubehag over å være en outsider. Fersk i felten er den første metodeboken på norsk som tar fatt i hva som kjennetegner feltarbeidet i en digital tidsalder og diskuterer hva som blir enklere og hva som blir vanskeligere i denne nye settingen. Målgruppen for boken er antropologistudenter på bachelor- og masternivå og studenter innen andre samfunnsvitenskapelige fag og andre disipliner som bruker feltarbeid.

Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hagen har studert journalister og arkitekter på feltarbeid i Teheran, Oslo og New York. Hun har undervist i kvalitativ metode på Handelshøyskolen BI, Markedshøyskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Gro Stueland Skorpen er sosialantropolog med mastergrad i sosialantropologi. Hun har også en tverrfagligemastergrad i teknologi, innovasjon og samfunn. Hun arbeider som kommunikasjons- og nettrådgiver ved Universitetet i Oslo. Skorpen har gjort feltarbeid blant journalister og lobbyister i Bergen og Brussel.

94


METODE

Steffen Johannessen og Aina Landsverk Hagen

Nøkler til kulturforståelse Nøkler til kulturforståelse gir en innføring i sentrale antropologiske begreper og introduserer studenter for antropologiske metoder for feltarbeid og analyse. Boken hjelper leseren til bedre å forstå, ta lærdom av og handle på bakgrunn av nye erfaringer i en verden preget av globalisering og kulturell kompleksitet. Nøkler til kulturforståelse gir en grunnleggende, anvendbar og dagsaktuell kompetanse på kulturfeltet. Kompetansen er basert på fire grunnelementer: 1) Et presist og håndterlig begrepsapparat, 2) en innføring i antropologisk metode, etikk og analyse, 3) selvforståelse i form av kunnskap om egen kultur, og 4) en introduksjon til utvalgte temaer av relevans for studenter som skal ut i et internasjonalt orientert arbeidsliv.

2014 1. utgave 978-82-02-41616-4

Emner som tas opp i boken er kulturbegrepet, kulturrelativisme, etnosentrisme, identitet, intervju, observasjon, Norge og Norden fra et antropologisk perspektiv, globalisering, handel og resiprositet, identitet og forbruk i konsumsamfunnet, visuelle medier og reklame. Målgruppen er bachelorstudenter ved Handelshøyskolen BI og universitetene, og studenter på lavere grad ved Markedshøyskolen og Handelshøyskolen.

Steffen Johannessen er sosialantropolog med master fra Universitetet i Oslo. Han er doktorgradsstipendiat ved Halle-Wittenberg Universitetet og Max Planck-instituttet for sosialantropologi i Halle i Tyskland og arbeider ved Handelshøyskolen BI, Institutt for kultur, kommunikasjon og språk, der han har nasjonalt fagansvar for faget Kulturforståelse. Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hagen har studert journalister og arkitekter på feltarbeid i Teheran, Oslo og New York. Hun har undervist i kvalitativ metode på Handelshøyskolen BI, Markedshøyskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Gudrun Skjælåen Rudningen har bidratt med kapittelet som omhandler visuell kultur og medier.

95


METODE

Audun Farbrot

Forskningskommunikasjon Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere Forskningskommunikasjon handler om å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant for utvalgte målgrupper. Den enkelte forskers engasjement og ønske om å kommunisere sin forskning er viktig for å oppnå dette. Men først og fremst er forskningskommunikasjon et håndverk som må læres og prøves ut i praksis. Dette er den første håndboken i forskningskommunikasjon skrevet for norske forhold. 2013 1. utgave 184 s. 978-82-02-41179-4 Kr 329,-

Boken legger vekt på å gi konkrete råd og tips, og omhandler blant annet: • • • • • • • •

Mål og målgrupper for forskningskommunikasjon Strategier for å komme på trykk med kronikker og debattinnlegg Kunsten å holde foredrag Kunsten å lage vellykkete forskningsarrangementer Tips for å lykkes på den internasjonale arenaen Overordnede strategier for effektiv formidling Evaluering av egen forskningskommunikasjon Hvordan man kommuniserer fagkunnskap i sosiale medier

Boken henvender seg til forskere og masterstudenter, i tillegg til kommunikasjonsarbeidere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og kunnskapsbedrifter. Audun Farbrot er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Ken Friedman og Arne Nygaard

Forskningsstrategi og publisering 1. utgave 2008 Kr 439,-

96


METODE

Tor Grenness

Hvordan kan du vite om noe er sant? Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter En hyppig benyttet påstand i samfunns- og nærlingslivsdebatten er «forskning viser». I disse sammenhengene sidestilles ofte forskningsresultater med sannhet. Men resultatene her er imidlertid sjelden så sikre som vi kan få inntrykk av. Hvordan kan du vite om noe er sant? viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning og tar opp hvordan slik usikkerhet kan reduseres. Bare den som tar seg bryet med å sette seg inn i de mest sentrale metodeproblemene, vil være i stand til å se enkeltundersøkelsers svakheter og styrker. I denne nye og reviderte utgaven blir også tema som problemformulering, etikk og etiske retningslinjer behandlet dypere. Nytt er også et kapittel som tar for seg selve struktureringen av en oppgave samt de ulike suksesskriteriene som bør være på plass for å komme i havn med en god oppgave.

2012 2. utgave 234 s. 978-82-02-38279-7 Kr 329,-

Utgivelsen retter seg først og fremst mot studenter som skal skrive en større oppgave hvor egen problemformulering er utgangspunktet.

Tor Grenness er utdannet statsviter og har doktorgrad i Business Administration (DBA) fra Henley Management College/Brunel University. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, der han blant annet underviser i forsknings- og utredningsmetode på ulike nivåer.

97


METODE

Vibeke Bårnes og Mariann Løkse

Information Literacy How to Find, Evaluate and Cite Sources Information literacy is a handbook indispensable for students and researchers writing exams, essays, articles and thesis. All the technical and formal sides of written work are described in this book, and it illustrates how to benefit from the library and electronic databases.

2014 1. utgave 978-82-02-44430-3

Vibeke Bårnes er fagansvarlig for samfunnsfag ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Mariann Løkse er fagansvarlig for humanistiske fag ved Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Pål Lauritzen

Matematikk for økonomer: Oppgaver med løsninger Denne oppgavesamlingen er tilpasset kurset «Matematikk for økonomer» på Handelshøyskolen BI og er et nyttig hjelpemiddel til å forberede seg til obligatoriske innleveringer og eksamen.

2009 1. utgave 256 s. 978-82-02-30995-4 Kr 419,-

98

En del av oppgavene er tidligere eksamensoppgaver, sortert etter emner. På denne måten blir det enklere å finne frem til hvilke oppgaver som passer til temaene i kurset etter hvert som de blir gjennomgått. I tillegg til å ha med tidligere eksamensoppgaver, innleder forfatteren hvert kapittel med eksempler med kommentarer og øvingsoppgaver. Pål Lauritzen er matematiker med mange års undervisningserfaring og har vært ansatt ved Handelshøyskolen BI siden 1991. Han er nasjonalt fagansvarlig for grunnkurset i matematikk ved BI og forsker i matematikkdidaktikk.


Harald Bjørnestad, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner

METODE

Matematikk for økonomi og samfunnsfag Matematikk for økonomi og samfunnsfag er skrevet for metodekurset i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Innholdet er lagt tett opp til Rammeplan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, men læreboken kan også benyttes på høgskoler og universiteter som innleder studiet med et kurs i matematikk/statistikk/metode tilsvarende fem til ti studiepoeng. Boken er lagt opp for studenter med lite matematisk kompetanse. Forfatterne går derfor meget grundig til verks i begynnelsen. Etter hvert som leseren blir fortrolig med matematisk tankegang, økes tempoet noe. Det første kapitlet, «Grunnleggende emner», kan leses som et forkurs.

2012 8. utgave 536 s. 978-82-7634-867-5 Kr 679,-

Forfatterne har lagt mer vekt på å utvikle leserens intuitive matematiske forståelse enn teorigjennomgang og bevisførsel. Eksempler og oppgaver er valgt med tanke på at leseren skal bli fortrolig med reelle problemer fra økonomi og samfunnsfag. Forfatterne bruker grafisk kalkulator aktivt og viser hvordan den kan være et nyttig verktøy for deg som skal anvende matematikken. Flere oppgaver, eksempler og modeller er løst ved hjelp av regnearket Excel. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag gir detaljerte løsninger på mer enn halvparten av oppgavene i hovedboken, både oppgavene i teksten og de oppsummerende oppgavene i slutten av hvert kapittel. De øvrige oppgavene er det gitt fasitsvar på. Flere oppgaver er hentet fra eksamensoppgaver som er gitt ved høgskoler og universitet.

2010 8. utgave 272 s. 978-82-7634-868-2 Kr 359,-

99


METODE Geir Gripsrud, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset

Metode og dataanalyse 2. utgave 2010 Kr 549,-

Ragnhild Silkoset

Enkel brukermanual for JMP 1. utgave 2010 Kr 219,-

Per Christian Hagen

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk 6. utgave 2010 Kr 619,-

Dag Ingvar Jacobsen

Hvordan gjennomføre undersøkelser? 2. utgave 2005 Kr 549,-

100

-Geir Gripsrud og Ragnhild Silkoset

Metode og dataanalyse. Oppgavesamling 2. utgave 2010 Kr 339,-

Stein Erik Grønland

Logistikkledelse 4. utgave 2010 Kr 499,-

Knut Halvorsen

Å forske på samfunnet 5. utgave 2008 Kr 499,-

Pål Lauritzen

Slik bruker du eksamenskalkulatoren Texas Instruments BA II Plus 1. utgave 2007 Kr 259,-


METODE PĂĽl Lauritzen

Using the Texas Instruments BA II Plus 1. utgave 2007 Kr 209,-

Frode Nyeng og Grete Wennes (red.)

Tall, tolkning og tvil 1. utgave 2006 Kr 439,-

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold

Praktisk brukertesting 1. utgave 2011 Kr 389,-

101


Ordbøker


ORDBØKER Åge Lind

Åge Lind

3. utgave 2013 Kr 399,-

5. utgave 2009 Kr 439,-

Engelsk-norsk juridisk ordbok

Einar Hansen og Åge Lind

Einar Hansen og Åge Lind

1. utgave 2008 Kr 439,-

2. utgave 2010 Kr 439,-

Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok

Einar Hansen

Bedre engelsk forretningsspråk

Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok

Michal Jan Filipek, Maciej Iwanow og Romuald Iwanow

5. utgave 2007 Kr 439,-

Norsk-polsk polsknorsk juridisk ordbok

Gerda Moter Erichsen

Pål E. Korsvold og Helle Snellingen

Ord og uttrykk på fire språk 3. utgave 2011 Kr 389,-

104

Norsk-engelsk juridisk ordbok

1. utgave 2010 Kr 439,-

Norsk-engelsk / engelsk-norsk økonomisk ordbok 3. utgave 2000 Kr 269,-


ORDBØKER

MODERNE OG PRAKTISKE ORDBØKER TIL STUDIEBRUK Cappelen Damms ordbøker er nyttige håndbøker når man skal lese utenlandsk faglitteratur, finne betydningen til fremmedord, eller selv formulere seg bedre og mer nyansert enten det er på norsk eller på et fremmedspråk. • • • •

Oppdatert ordutvalg Tydelig og brukervennlig artikkelstruktur Rikelig med eksempler og faste uttrykk Minigrammatikk, kart og faktasider Cappelen Damms sorte ordbøker er tilgjengelige i digital versjon hos iFinger: www.ifinger.com

TITTEL

STIVBIND

PRIS

Stor engelsk ordbok

9788202108236

995,-

Latinsk ordbok

9788202154998

780,-

Engelsk ordbok

9788202267247

295,-

Fransk ordbok

9788202186272

295,-

Spansk ordbok

9788202162894

295,-

Engelsk ordbok – yrkesfag

FLEXIBIND

PRIS

9788202256487

295,-

9788202273903

275,-

9788202189228

295,-

9788202254247

295,-

Tysk ordbok

9788202255114

295,-

Bokmål-nynorsk ordbok

9788202372545

265,-

Norsk ordbok – bokmål

9788202260590

265,-

105


Cappelens upopulære skrifter ble startet i 1948, og til langt ut på 70-tallet var dette en presisjeserie med et betydelig ry. Serien plasserte seg i samtidens debatt på en måte som har gjort mange av titlene til klassiske kulturdokumenter. I 1991 revitaliserte vi serien. Hovedvekten ligger på nye titler av sentrale tenkere innenfor den vestlige kulturkrets, med enkelte innslag av sentrale klassikere. En fullstendig oversikt over titler i salg finner du på våre nettsider.

Cappelens upopulære skrifter


CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER

Marcel Mauss

Gaven Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn Gaven har som tema de sosiale implikasjonene av gaveutveksling i arkaiske samfunn. Boken har relevans langt utover antropologisk tenkning som akademisk disiplin, nettopp slik som Mauss selv i boken bidrar til både komparativ filologi, sosialfilosofi, politisk tenkning og generell sosiologi.

1996 | 240 s. | 978-82-456-0039-1 | Kr 299,-

Niklas Luhmann

Økologisk kommunikasjon I denne boken skriver den tyske sosiologen Niklas Luhmann om hvordan samfunnet reagerer på miljøproblemer, ikke hvordan det burde reagere for å bedre sitt forhold til miljøet. Han har ikke mye til overs for den såkalte miljøetikken. Økologi handler her konsekvent om det moderne samfunnet og dets forhold til sin omverden.

2009 | 296 s. | 978-82-02-29904-0 | Kr 299,-

Richard Sennett

Intimitetstyranniet Et utdrag fra den sosiologiske klassikeren The Fall of Public Man (1977). Sennett peker på det faktum at vi i vår tid søker personlig mening i det som burde vært upersonlig, for eksempel politikken.

1992 | 152 s. | 978-82-02-13597-3 | Kr 239,-

108


Michel Foucault

Forelesninger om regjering og styringskunst 1. utgave 2002 Kr 259,-

Zygmunt Bauman

Savnet fellesskap 1. utgave 2000 Kr 289,-

CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER Niccolò Machiavelli

Fyrsten

3. utgave 2003 Kr 299,-

Seyla Benhabib

Et annet verdensborgerskap 1. utgave 2011 Kr 269,-

Friedrich Kittler

Annie Le Brun

1. utgave 2009 Kr 299,-

2011 Kr 259,-

Mediefilosofi

Charles Taylor

Autentisitetens etikk 1. utgave 1998 Kr 239,-

Virkelighetsoverdose

Georg Henrik von Wright

Vitenskapen og fornuften 1. utgave 1991 Kr 239,-

109


FORFATTERREGISTER

A Abelsen, Birgit Andreassen, Viggo Asdal, Kristin Aune, Helga

44 78 59 38, 39

B Bang, Tor Bauman, Zygmunt Benhabib, Seyla Berg, Petter A. Bergo, Knut Bertheussen, Bernt Arne Birkinshaw, Julian Bjartveit, Steinar Bjerke, Rune Bjørnenak, Trond Bjørnestad, Harald Blindheim, Trond Blåka, Gunnhild Bourmistrov, Anatoli Boye, Knut Bredesen, Ivar Brochs-Haukedal, William Brudvik, Arthur J. Brun, Annie Le Bråten, Ole André Bårnes, Vibeke

20, 52 109 109 57 74 70 11 37 60 38 99 59 37 66, 84 74 78 35 69 109 34 98

C Cameron, Kim S. Carlsen, Arne Carson, Siri Granum Clegg, Stewart Colman, Helene Loe

18 17, 43 13, 36 17, 43 23

D Dahlén, Micael Dalen, Ove Døving, Runar

60 56 60

E Eide, Erling Eikeset, Kjetil Eilertsen, Tor Vidar Elstad, Beate Engelsrud, Gerd Engh, Jone Enjolras, Bernard Erichsen, Gerda Moter Eriksen, Jonas Erikson, Truls Eriksson-Zetterquist, Ulla

81 37 26 25 32 74 22, 54 104 34 47 24

F Falleth, Eva Farbrot, Audun Filipek, Michal Jan Filstad, Cathrine Foucault, Michel Fredriksen, Preben Mo Friedman, Ken Fuller, Clare Furu, Eli Moksnes Furu, Nina

38 96 104 37 109 38 96 45, 57 26 56

G Gisle, Jon Gjersvik, Reidar Gjesdal, Frøystein Gottschalk, Petter Grant, Adam Grenness, Tor Gripsrud, Geir Grönroos, Christian Grønland, Stein Erik Gulden, Bror Petter Gulli, Ole Chr. Gårseth-Nesbakk, Levi

39 17, 43 89 37, 74 16 97 59, 100 59 100 89 28 73, 88

H Haaskjold, Erlend Hagen, Aina Landsverk

67 94, 95


FORFATTERREGISTER

Hagen, Per Christian Halvorsen, Knut Hansen, Einar Haug, Kjell Havstein, Bjørgunn Heivoll, Geir Hekneby, Torbjørn Helgesen, Svein Helgesen, Thorolf Helland, Leif Hodne, Torbjørn Hovland, Nils Per Husby, Marianne Hveem, Dag Jørgen Høidal, Geir Bjønnes Høivik, Knut

100 100 104 36 86 71 36 35 60 80 59 46 89 68, 85 71 36, 70

I Ind, Nicholas 37, 38, 45, 57, 60 Isaksen, Arne 44 Iwanow, Maciej 104 Iwanow, Romuald 104 J Jacobsen, Dag Ingvar 100 Jacobsen, Eivind 59 Jakhelln, Henning 38, 39 Jakobsen, Stig-Erik 44 Jensen, Thor Øivind 59 Jenssen, Jan Inge 47 Johannessen, Jon-Arild 36, 60 Johannessen, Steffen 95 Johnsen, Atle 89 Johnsen, Hans Chr. Garmann 46 Jørgensen, Sveinung 10, 42, 65 K Kaarbøe, Oddvar M. Kaas, Dag Kaggestad, Johan Kalling, Thomas Karlsen, Jan Erik

36 36 36 24 33, 36, 70

Karlsen, Jan Kristian 30 Karlsen, Rune 22, 54 Karp, Tom 15, 37 Kim, W. Chan 36 Kinserdal, Arne 89 Kittler, Friedrich 109 Klev, Roger 14 Knudsen, Morten William 59 Koekebakker, Steen 74 Kolvereid, Lars 47 Korsvold, Pål E. 71, 104 Kosberg, Norunn 13, 36 Kristiansen, Hans Trygve 36 Kristiansen, Ronny 38 Krokan, Arne 21, 53, 79 Kroken, Nina 39 Kvaal, Erlend 89 Kvifte, Steinar S. 89 L Larsen, Jens Henrik Laudal, Thomas Lauritzen, Pål Lenth, Claude A. Lind, Åge Lippe, Berit von der Luhmann, Niklas Lunheim, Rolf Lusch, Robert F. Løkse, Mariann Løvik, Kjell Løwendahl, Bente R.

72 13, 27 98, 100, 101 39 104 60 108 37 29, 55 98 38 36, 93

M Machiavelli, Niccolò 109 Madsen, Ole Jacob 59 Magnussen, Jon 38 Marthinussen, Hans Fredrik 66 Mauborgne, Renée 36 Mauland, Helge 73, 88 Mauss, Marcel 108 Mellemvik, Frode 73, 88


FORFATTERREGISTER

Meyer, Christine B. Midttun, Atle Mikkelsen, Aslaug Mjølhus, Jon Moen, Thomas Moen, Tove-Gunn Mork, Knut Anton Mossberg, Lena

74 12 27 68, 72, 74, 85 58 86 81 50

N Nordby, Halvor Nordstoga, Hilde Normann, Richard Nyeng, Frode Nygaard, Arne Nygård, Roald Nyland, Kari Nyseth, Torill Nytrø, Kjell

37 64, 68, 85 60 59, 101 59, 96 35 38 38 35

O Olaisen, Johan Olsen, Bjørn Olsen, Lars E. Olsen, Trond Olson, Olov Olsson, Ulf Henning Opstad, Leiv Otterdal, Magne Ottesen, Otto

60 36, 60 51 36 66, 84 99, 100 81 31 37

P Paoli, Donatella De 25 Pedersen, Ann-Jorid 58, 72 Pedersen, Lars Jacob Tynes 10, 42, 65 Peretz, Adrian 51 Perland, Olav Fr. 67 Pettersen, Inger Johanne 38 Plahte, Alexandra 64, 68, 85 Pålshaugen, Øyvind 46

Q Quinn, Robert E.

18

R Ringholm, Toril Ringstad, Vidar Rosendahl, Tom Røvik, Kjell Arne

45 81 59 26

S Saksvik, Per Øystein Samuelsen, Bendik M. Schjelderup, Gerhard Emil Selart, Marcus Sennett, Richard Silkoset, Ragnhild Sirnes, Espen Skauge, Tom Skjelbred, Trond Albert Skorpen, Gro Stueland Skrøvset, Siw Snellingen, Helle Solheim, Birger Solvoll, Mona K. Standal, Kjell Stavang, Endre Steen-Johnsen, Kari Storeng, Beck & Due Lund Styhre, Alexander Sundström, Malin Søreide, Tina Søyland, Svein T Tangen, Karl-Fredrik Taylor, Charles Teigen, Håvard Thøgersen, Joachim Tiller, Tom Tjora, Aksel Toftøy-Andersen, Eli Tolcsiner, Frank

35 51 59 35 108 100 70 13 59 94 38 104 92 20, 52 28 81 22, 54 32 24 50 19 99

59 109 45 78 35 58 47, 101 99


FORFATTERREGISTER

Torgrimsen, Bjørn Torvik, Per Bård Trevail, Charles Truyen, Filip U Ulseth, Otto V Vargo, Stephen L. Vernegg, Trond Vie, Ola Edvin Vollvik, Idar W Wennes, Grete Wenstøp, Fred Wersland, Birger Wold, Jon Gunnar Woll, Kristin Wollebæk, Dag Wright, Georg Henrik von

89 36 45, 57 74

36

29, 55 31 14 59

101 36, 93 35, 36 47, 101 24 22, 54 109

Ø Øverland, Erik F. Øyen, Simen Andersen

36 59, 92

Å Åmo, Bjørn Willy Aarsæther, Nils

47 38, 45


TITTELREGISTER

123 blogg 58 A Accounting, Management Control and Institutional Development 66, 84 A leadership perspective on decision making 35 Akademisk skriving – en skriveveiledning 92 Aksjonærenes myndighetsmisbruk 74 Aktør eller brikke? 35 Alt du trenger å vite om pensjon 64 Ansvarlig og lønnsom 10, 42, 65 Arbeids- og lederpsykologi 35 Arbeids- og organisasjonspsykologi 35 Arbeidsrett 32 arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven 39 arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidstvistloven 39 Autentisitetens etikk 109 B Bedre engelsk forretningsspråk 104 Bedre leder 35 Bedre medarbeider- og utviklingssamtaler 35 Bli en bedre sjef 11 Blue Ocean Strategy 36 Børs- og verdipapirrett 74 C Carpe futurum! CSR and Beyond

36 12

D Den digitale økonomien 21, 53, 79 Det samskapte merket 45, 57 doIT finans 70

E Effektiv nettskriving 56 Endring i organisasjoner 15 Engelsk-norsk juridisk ordbok 104 Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok 104 Enkel brukermanual for JMP 100 Entreprenørskap og innovasjonsledelse 46 Entreprenørskapsutdanning i endring 47 Et annet verdensborgerskap 109 Et helsevesen uten grenser? 36 Et praksisperspektiv på ledelse 14 Etikk 36 Etikk for beslutningstakere 13 F Fersk i felten 94 Festival! 58 Finansiell rapportering og analyse/ Financial reporting and analysis 89 Finansiell risikostyring 71 Finansiell risikostyring – Oppgaver og løsninger 71 Finansielle emner 74 Finansmarkeder 74 Finansregnskap med analyse 89 Finansrådgivers ansvar og plikter 74 Forbi bunnlinjen 33, 70 Forbruk 59 Forbrukerens ansvar 59 Forbrukersosiologi 59 Forelesninger om regjering og styringskunst 109 Foretaksstraff 36, 70 Formuesforvaltning 72 Formuesforvaltning. Oppgavehefte 72 Forskningskommunikasjon 96 Forskningsstrategi og publisering 96 Fra ord til handling 36


TITTELREGISTER

Fremtidige strategier og organisasjonsformer 36 Fusjoner og oppkjøp 74 Fyrsten 109

Internasjonale konkurser 66 Internasjonale regnskapsstandarder 89 Intimitetstyranniet 108

G Gaven 108 Gi og ta 16 Grunnbok i strategi 36 Grunnleggende finansregnskapsforståelse 89

J Jus for økonomiske og administrative studier

H Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning I Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning II Hvordan gjennomføre undersøkelser? Hvordan kan du vite om noe er sant? Håndbok i konflikthåndtering Håndbok i krisehåndtering

46 46 100 97 34 34

I Idar Vollvik om PR 59 Idea Work 17, 43 Identifisering og endring av organisasjonskultur 18 Information Literacy 98 Innføring i makroøkonomi 81 Innføring i makroøkonomi – oppgaver og løsninger 81 Innføring i mikroøkonomi 78 Innføring i mikroøkonomi – oppgaver og løsninger 78 Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk 100 Innovasjon – organisasjon, region, politikk 44 Innovative kommuner 45

71

K Klinisk organisasjonspsykologi 35 Kommunikasjon og helseledelse 37 Kontraktsforpliktelser 67 Korrupsjon 19 Krise- og beredskapsledelse 34 Kulturforståelse for næringslivet 37 Kulturøkonomi 81 Kunsten å selge 57 L Learning in Organizations 37 Ledelse 37 Ledelse i sannhetens øyeblikk 37 Ledelse og økonomisk kriminalitet 37, 74 Liker – liker ikke 22, 54 Logistikkledelse 100 M Makroøkonomi 81 Makt og verdighet 37 Markedets fremtid 59 Markedsføring av tjenester 59 Markedsføring i et tverrfaglig perspektiv 59 Markedsføringsboka 50 Markedsføringskanaler 59 Markedskommunikasjon 60


TITTELREGISTER

Matematikk for økonomer: Oppgaver med løsninger 98 Matematikk for økonomi og samfunnsfag 99 Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag 99 Meaning at Work 37 Mediefilosofi 109 Medier, politikk og samfunn 60 Medieøkonomi 20, 52 Merkevareledelse på norsk 2.0 51 Merkevarer 60 Mestring av endringer i arbeidslivet 35 Metode og dataanalyse 100 Metode og dataanalyse. Oppgavesamling 100 Metoder for HMS-regulering 33 N Nettverksøkonomi 21, 53, 79 Nextopia 60 Norsk-engelsk juridisk ordbok 104 Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok 104 Norsk-engelsk/engelsk-norsk økonomisk ordbok 104 Norsk-polsk polsk-norsk juridisk ordbok 104 Norwegian Employment Law 38 Nøkler til kulturforståelse 95 O Omdømme 60 Oppgaver i arbeidsrett 32 Oppgavesamling i revisjonsfag 89 Oppgavesamling i skatterett 89 Oppgavesamling i skatterett med løsningsforslag 69 Opplevelsesøkonomi 58, 72 Ord og uttrykk på fire språk 104

Organisasjonsdrevet merkebygging 60 Organisasjonsidentitet 23 Organisasjonsteori 24 Organisering og ledelse av kunst og kultur 25 Oversikt over arbeidsretten 38 P Personlig økonomi 2013/2014 68, 84 Perspektiver på entreprenørskap 47 Praktisk brukertesting 47, 101 R Reformideer i norsk skole 26 Regnskap og budsjett i kommune sektoren – en innføring 73, 88 Regnskap og budsjett i offentlig sektor – en oppgavesamling 73, 88 Regnskap og budsjett i staten – en innføring 73, 88 Regnskapsloven 89 Regnskapsorganisasjon 86 Regnskapsorganisering 86 Rettsøkonomi 81 Revisjon 89 S Salgsledelse 57 Samfunnsøkonomi og sunn fornuft 81 Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider 81 Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider – oppgaver og løsninger 81 Savnet fellesskap 109 Service Management 60 Sjangerskriving i digitale kanaler 56


TITTELREGISTER

Skatterett for næringsdrivende 2014 69 Skatterett for økonomer 69 Skriv gode oppgaver! 93 Slik bruker du eksamenskalkulatoren Texas Instruments BA II Plus 100 Strategisk HRM 27 Styrehåndboken 28 Styring og vern 32 Systematisk HMS-arbeid 33 T Tall, tolkning og tvil 101 Tid til arbeid – tid til overs 30 Tilretteleggeransvar 67 Tjenestedominant logikk 29, 55 U Using the Texas Instruments BA II Plus Utfordringer for norsk planlegging

101 38

V Valebrokks metode 31 Verdsettende ledelse 38 Virkelighetsoverdose 109 Vitenskapen og fornuften 109 Ø Økologisk kommunikasjon Økonomi og helse Øvelse gjør mester

108 38 38

Å Å forske på samfunnet Å skape mening på jobb Årsak og tilfeldighet

100 38 80


118

Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2014 Cappelen Damm Akademisk  
Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2014 Cappelen Damm Akademisk  

Katalog 2014.