Kaleido 1a leseskrive blabok

Page 1

Ronny Johansen og Torill Andersen

Med Kaleido faller bitene på plass!

1

1

• lese– og skrivebok i ett

• skriving fra første dag

• tydelig differensiering

• enkel komponentløsning

LESE- OG SKRIVEBOK A

Kaleido er Cappelen Damms nye norskverk for barnetrinnet Med Kaleido viderefører vi vår solide posisjon når det gjelder leseopplæring. Vi legger fortsatt vekt på arbeid med lesestrategier og metoder som veiledet lesing, men med Kaleido tar vi også med skriving fra første stund! Kaleido 1 består av disse komponentene:

• Kaleido lese– og skrivebok A

• Kaleido lese– og skrivebok B

• Kaleido LES (Småbøker)

• Lærerens bok

• Kaleido digital lærerressurs med tavlebok og tilleggsstoff

• Elevnettsted med oppgaver og lesetrening

- OG LES E

K A

S

EBO KRIV

www.kaleido.cdu.no

I S B N 978-82-02-32933-4

9

788202 329334 www.cdu.no

Kaleido 1 A 329334 BOKMÅL.indd 1

Bokmål

ISBN 978-82-02-32933-4

Bokmål

19.05.15 17.44Torill Andersen og Ronny Johansen

Lese- og skrivebok 1A Bokm책l

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 1

15/05/15 14:30


Til dere hjemme! Gratulerer med førsteklassing! Nå sitter du med barnets første lesebok i hendene. Det vil si, vi har laget en kombinert lese- og skrivebok. I denne vil du finne: • Ulike tekster, som skal leses på ulike måter. Noen tekster kan barna prøve å lese selv, fordi de aktuelle bokstavene er gjennomgått og barna skal øve på leseteknikken. Andre tekster trenger barna hjelp til å lese, fordi de her først og fremst skal få teksterfaring. • Ulike skriveoppgaver, som skal skrives på ulike måter. Noen ganger er det viktig å øve på bokstavformen og å stave ord riktig. Andre ganger er det meningen at barna skal få prøve å skrive på den måten de vil og kan. De skal eksperimentere og utforske med skrivingen, akkurat som da de fikk eksperimentere og prøve seg fram da de lærte seg å snakke. Lesetekstene er merket slik:

Les selv, Les sammen,

når tekstene er laget ut fra hvilke bokstaver som er gjennomgått. De fleste barna vil derfor ha forutsetning for å klare å lese. når de fleste barna ikke har forutsetning for å lese teksten på egenhånd. Da leser en voksen sammen med barnet. Teksten kan også leses felles i klassen eller i en gruppe.

Alle skriveoppgavene er merket Skriv Andre ikoner er

Farge/tegne

Synge

Læreren kan gi mer informasjon om hvordan oppgaver skal skrives, om disse kommer hjem som lekse. Læreren kan også fortelle mer om hvordan man kan lese sammen med barna, når det trengs støtte. Til slutt: Vi har laget en bok barna kan tegne, streke, notere og skrive i. Det viktigste er ikke alltid at dette skal se «pent og prydelig ut», men at barna tar i bruk skriftspråket og har så mye aktivitet knyttet til arbeidet med boka, som mulig. Dette er en bruksbok, og vårt ønske er at den ser ut som nettopp det, når førsteklassingen har jobbet seg gjennom den. Lykke til! Hilsen forfatterne 2

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 2

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Innhold 1

SEKK OG PENNAL …… side 6 Bokstaver: s i l Ordbilde: og

2

HVOR BOR DU? …… side 30 Bokstaver: o a m Ordbilde: jeg

3

BARNE-TV …… side 56 Bokstaver: e n f Ordbilde: er

4

HURRA FOR DEG! …… side 80 Bokstaver: å r u Ordbilder: meg og deg

5

TIL DEG FRA MEG …… side 100 Bokstaver: v æ y Ordbilde: det

6

TULL OG TØYS …… side 122 Bokstaver: h ø d Ordbilde: med 3

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 3

15/05/15 14:30


Vi g책r i 1. klasse

4

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 4

15/05/15 14:30


Vi jobber p책 skolen

5

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 5

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

6

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 6

15/05/15 14:30


Syng.

Første dag Endelig så står vi her med skolesekk og fine klær, ja, ventetiden, den har vært fryktelig lang, og lærer’n vår, hun smiler blidt og ønsker oss velkommen hit til skolen for første gang. Første dag i 1. klasse, det er vi som står her nå. Vi skal lære oss en masse og sier klar og ferdig, gå! Hogne Moe

Skriv.

Hei, hva heter dere?

7

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 7

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

1

1

Sett strek.

8

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 8

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Les selv.

S SSSSSS SSSSSS

ss...

ssss

Les sammen.

Sara – Se, så fin er slangen min, sier Sara. Slangen smiler, snur seg, snor seg og glor på deg.

9

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 9

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Skriv.

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 10

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Skriv.

Tegn.

sko

11

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 11

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Les sammen.

Sant eller usant? Jeg spiser i klasserommet.

Jeg sover i klasserommet.

Jeg løper i klasserommet.

Jeg har pĂĽ innesko i klasserommet.

Jeg rekker opp hĂĽnda i klasserommet. 12

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 12

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Skriv.

Tegn.

Pennalet mitt

Sekken min

13

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 13

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

1 2

1

Sett strek.

14

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 14

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Les selv.

IS IS IS IS SI SI SI SI IS

SI IS

SI IS

Les sammen.

Is Du kan ikke ikke like is. Søt vanilje-is. Sur sitron-is. Stor saft-is. Du kan ikke ikke like is.

15

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 15

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Skriv. 1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

16

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 16

15/05/15 14:30


SEKK OG PENNAL

Skriv.

Li og Sara vil ha is. Hva sier jentene?

17

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 17

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Les sammen.

Når vi skal til skolen Li går til skolen. Emil tar bussen til skolen. Mamma eller pappa kjører Lisa til skolen. Sara går med fadderen sin til skolen. 18

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 18

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Skriv.

Tegn.

N책r jeg skal til skolen

Sett ring rundt i.

islimsilmiltilnitifire Jeg fant

i-er. 19

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 19

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Syng.

Bolla Pinnsvin Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp, vet alle dyr i skauen at nå skal de snart stå opp. Og fuglene de starter med sitt vekkerklokkekor, da rasler det i grøfta der hvor bregneløvet gror. For nå skal Bolla Pinnsvin gå på skolen.

20

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 20

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

I skauen er en furumo med fire stubber på, og det er dyreskolen, dit skal Bolla Pinnsvin gå. På skolen er det moro, der er mange barn i lag, hun krabber opp på stubben sin og grynter blidt god dag. Og så er Bolla Pinnsvin nådd til skolen. Alf Prøysen

21

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 21

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

1

1

Sett strek

22

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 22

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Les selv.

LI LI SI SIL LI

LI

SI SIL

SI SIL

LI

SIL

Les sammen.

Li og Lisa Li og Lisa leker. Li og Lisa tuller og ler. – Jeg liker å leke, sier Li. – Jeg liker å ha en løs tann, ler Lisa. – La meg få se! sier Li.

23

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 23

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Skriv. 1

1

1

1

1

1

1

1

24

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 24

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Skriv. Finn ord som starter med l.

Labyrint

MÅL

START

Skriv l og les. Skriv i og les.

ås l im ue s

m s l 25

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 25

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Les sammen.

og

lese og skrive snakke og lytte klippe og lime

leke og spille løpe og klatre smile og le

26

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 26

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Li og Lisa Emil og Ali Sara og Fia

Skriv.

Barna i klassen min

og og og

27

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 27

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Les sammen.

Jeg vil lære Jeg vil lære klokka. Jeg vil lære å skrive. Jeg vil lære å regne. Jeg vil lære å plystre. Jeg vil lære å svømme. Jeg vil lære noen nye leker.

28

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 28

15/05/15 14:31


SEKK OG PENNAL

Skriv.

Tegn.

Jeg vil lĂŚre

29

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 29

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

30

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 30

15/05/15 14:31


Les sammen.

Hvor bor du? – Jeg bor i et blått hus, sier Elias. – Jeg bor i et grått hus, sier Emma. – Hvor bor du, Lisa? – Hm, sier Lisa. – Jeg bor i en LEI-LIG-HET. – Jeg bor hos mamma og pappa, sier Elias. – Jeg bor mest hos mamma, sier Emma. – Hvem bor du med, Lisa? – Hm, sier Lisa. – Jeg bor like mye hos begge! – Jeg har to hjem, sier Lisa. – Alt jeg trenger – to steder!

31

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 31

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

1

1

Sett strek.

32

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 32

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les selv.

Oslo Si os og si lo. Si Oslo. Si so og si lo. Si Solo. Si si og si lo. Si silo. Si Oslo og Solo og silo.

Les sammen.

Oslo Onkel Ole bor i en silo. En silo i Oslo. Onkel Ole elsker å bo i en silo i Oslo. Før var det korn i siloen. Nå bor det folk i siloen. 33

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 33

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv.

1

1

1

1

1

1

1

1

34

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 34

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv o og les.

s

l

S

l

s

i

l

s

l

s

t

Skriv o og les.

j

j

s

k

m

e

l

n 35

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 35

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les sammen.

Emils rom Emils rom er grønt. Emils rom har en blå seng. Emils rom har mange bøker. Emils rom har gardiner med fly på. Emil leker mye på rommet. Emil gjør lekser på rommet.

36

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 36

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv.

Tegn.

Rommet mitt

P책 rommet mitt har jeg ... en lampe kosedyr et monster under senga 10 kroner en tann i et vannglass leker 37

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 37

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les sammen.

Navn og adresse Alle har navn. Vi har fornavn og etternavn. Noen har mellomnavn. Huset v책rt har adresse. Adressen sier hvor vi bor. Adressen har gatenavn og nummer.

38

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 38

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv.

Navnet mitt og adressen min

Sett ring rundt o.

ostsolromdorotostomokanolo Jeg fant

o-er. 39

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 39

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

1 2

1

Sett strek.

40

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 40

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les selv.

Ali Ali og Ola i sola. Ali og Silas i sola. Ali og Lilli i sola. Alle i sola. Ali, Lisa, Ola, Silas og Lilli i sola.

Les sammen.

Utedag Alle er ute i sola i dag. Ali og Silas skal klatre. Lisa og Lilli skal danse. Ola har bakt en kake. Alle f책r smake.

41

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 41

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv.

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

42

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 42

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv a og les.

43

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 43

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les sammen.

Hva er en familie? En familie bor ofte i samme hus. En familie har ofte barn. Noen barn er enebarn. Noen barn har bror eller søster. En familie har voksne. Det kan være mamma og pappa. Det kan være bare mamma. Det kan være bare pappa.

44

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 44

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les sammen.

Her bor

Skriv.

Tegn.

Her bor jeg

45

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 45

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

1

2

1

Sett strek.

46

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 46

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les selv.

Lama – Lama, sa Lisa. – Lilla lama! Lisa lo. Lisa lo og lo og lo. – Lilla lama, mamma! Sim sala, sim sala, sim sala

im!

Les sammen.

Mamma Mamma må le. Lisa hadde glemt lamaen. Lamaen lå på Lisas rom. Mamma fant den mellom madrassen og senga. Mystisk. 47

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 47

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv. 1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

48

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 48

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv m og les.

Sett ring rundt m.

minlamasamammaminlamasim Jeg fant

m-er. 49

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 49

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les sammen.

jeg

Fotoalbum Ola og jeg Lisa og jeg Elias og jeg Li og jeg Ali og jeg

50

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 50

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Skriv.

Tegn.

Mine foto

51

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 51

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les selv.

Smil Smil, Ola! Ola lo. Smil, Milla! Milla lo. Smil, Lilli! Lilli lo. Ola, Milla og Lilli lo og lo og lo.

Les selv.

Masa Lisa – Is, is, is, sa Lisa. – La, la, la, sa mamma. – Solo, solo, solo, sa Lisa. – La, la, la, sa mamma. – Mamma! sa Lisa. – Masa, masa, masa, sa mamma. – La, la, la, sa Lisa. 52

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 52

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Les selv.

I lomma – Lim i lomma, sa Lisa. – Slim i lomma, sa Mia. – Is i lomma, sa Leo. – Is i sola, sa mamma. – Jeg og, sa Lisa og Mia og Leo.

Sett en strek mellom rimordene.

lim lilla sa slim Ola la Milla sola 53

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 53

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

Huset «Kom-aldri-tilbake» Huset «Kom-aldri-tilbake» og huset «Velkommen-igjen» er akkurat like gamle og står i den samme grend. «Kom-aldri-tilbake» har bandhund som glefser til store og små. «Velkommen-igjen» har en liten katt med lyseblå sløyfe på.

54

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 54

15/05/15 14:31


HVOR BOR DU?

«Kom-aldri-tilbake» har selvskudd utenfor døren sin. «Velkommen-igjen» har en bjelle som ringler når folk kommer inn. Og alle er muntre og glade i huset «Velkommen-igjen», men stakkars «Kom-aldri-tilbake» har ikke en eneste venn. Inger Hagerup 55

Kaleido_1kl_A_BM_original.indd 55

15/05/15 14:31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.