I arbeidslivet Murer og flislegger (Utdrag)

Page 1Innhold Igor er murer 4 Igor kommer på jobb 6 Utstyr 8 Morgenmøte 12 På jobb 14 HMS 16 Igor er syk 18 Egenmeldingsskjema 19 Ordliste nivå A1–A2 20

A1 A2

Arbeidsplan 22 Kundekontakt 23 Varmekabler og mambran 24 Flislegging 26 Fuging 28 Renovering 30 Et uhell 32 Tillitsvalgt og verneombud 33 Personalmøte 34 Framtidsplaner 36 Ordliste nivå A2–B1 38 Om yrket murer og flislegger 42

A2 B1

3


A1 A2

Igor er murer Igor kommer fra Polen. Han er 31 år. Han er gift og har to barn. Igor er arbeidsinnvandrer. Familien hans kommer fra Krakow. De kom til Norge for 10 år siden. Igor er murer i et firma. Firmaet heter Mur og Flis. Igor har arbeidet i firmaet i 10 år. Det er et stort firma med 15 ansatte.

O Oppgaver

4

MURER OG FLISLEGGER

1 Hvor kommer Igor fra? 2 Hvilket yrke har han? 3 Hvor lenge har han arbeidet i firmaet?


A1–A2

5


Igor kommer på jobb Det er mandag. Igor begynner på jobb klokka 07.00. Han kommer klokka 06.50 og skifter til arbeidsklær i garderoben. Han møter en arbeidskollega i garderoben. – Hei Jan. Har du hatt ei fin helg? – Ja takk, du også? – Ja, jeg og familien har vært på fisketur. Været var fint. – Ja, det var det. Jeg og Kari var også på tur i helga. – Skal vi arbeide ute i dag? – Jeg vet ikke. Vi får informasjon på morgenmøtet. En murer må ha arbeidsklær, vernesko, vernebriller og hørselvern. Igor tar også på seg kneputer.

KNEPUTER

O Oppgaver

6

MURER OG FLISLEGGER

1 Hvorfor kommer han på jobb kl 06.50? 2 Hvorfor bruker han vernebriller og hørselsvern? 3 Hvorfor tar han på seg kneputer på knærne?


HØRSELVERN, HJELM, VERNEBRILLER, VERNESKO, HANSKER

A1–A2

7


Morgenmøte Alle ansatte møter på personalrommet hver mandag. Formannen informerer om arbeidet denne uka. De ansatte har forskjellige arbeidsoppgaver. Igor og Daniel skal avslutte en jobb på ei pipe i et privat hus. De skal pusse muren og sette inn en ny vedovn. Igor arbeider ofte sammen med Daniel. De skal hente utstyr på lageret.

12

MURER OG FLISLEGGER


– Jeg har hentet bøtter, murskjeer og blandevisp. Har vi mørtel på lageret? – Nei, det må vi kjøpe på byggevarebutikken. – Trenger vi noe mer? – Ja, vi må ha med ei tralle. Ovnen er veldig tung.

O Oppgaver

1 Hvorfor henter han ei tralle? 2 Hvorfor har de morgenmøte? 3 Hvor ofte har de morgenmøte? A1–A2

13


HMS Kunden har kjøpt en ny vedovn. Den står i garasjen. Ovnen er veldig tung. De må bruke ei tralle når de flytter på den. Etterpå må de montere ovnen til muren. De må løfte ovnen på plass. Det er viktig å løfte riktig. – Denne ovnen var tung! – Ja, pass på ryggen din når du løfter. – Vi må løfte med beina og ikke med ryggen.

16

MURER OG FLISLEGGER


Helse, miljø og sikkerhet er viktig i arbeidslivet. Vi kaller det HMS. En murer må alltid tenke på HMS. Husk verneutstyr: briller, hørselsvern, hansker, vernesko, hjelm og vernebriller. VERNEUTSTYR

RIKTIG LØFTETEKNIKK

O Oppgaver

1 Hvorfor setter de ovnen oppå ei tralle? 2 Se på bildene. Hvordan løfter de ovnen? 3 Hvorfor er det viktig å løfte riktig? A1–A2

17


Ordliste NIVÅ A1–A2 Ord og uttrykk i teksten

Forklaring på norsk

en arbeidsinnvandrer

en innvandrer som kommer for å jobbe

et firma

en bedrift

en ansatt

en som jobber i firmaet

å skifte klær

å bytte klær

en garderobe

et rom der du kan bytte klær

en arbeidskollega

en du jobber sammen med

arbeidsklær

klær du bruker på jobben

vernesko

sko med forsterkninger

vernebriller

briller som beskytter øynene mot skader

hørselvern

øreklokker eller øreplugger som demper lyd

et morgenmøte

planleggingsmøte om morgenen

et personalrom

et pauserom for de ansatte

en formann

en arbeidsleder

en arbeidsoppgave

noe som skal gjøres på jobben

å avslutte

å gjøre seg ferdig med noe

ei pipe

en kanal som slipper ut røyk

20

MURER OG FLISLEGGER

Forklaring på morsmål

Skriv på eget ark


Ord og uttrykk i teksten

Forklaring på norsk

å pusse

å gjøre en overflate jevn

en mur

en vegg eller noe annet som er laget av murstein/ blokker

å sette inn

å montere, sette på plass

en vedovn

en ovn for fyring med ved

utstyr

ting vi bruker i jobben

et lager

et sted der vi har ting vi bruker i jobben

en mørtel

en blanding av mursement eller sement og kalk, sand og vann

jevn

glatt, slett, uten forhøyninger

å blande

å røre noe sammen

en masse

en deig, blanding av noe

å tørke

å få væske ut av noe

å montere

å sette noe sammen/på plass

å løfte

å flytte noe oppover

HMS

helse, miljø, sikkerhet

å ha vondt

å ha smerter

elendig

dårlig

et prosjekt

noe som skal gjøres

Forklaring på morsmål

A1–A2

21


Personalmøte Firmaet Mur og Flis prioriterer HMS høyt, og formannen mener at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er veldig viktig. Han vil at de ansatte alltid skal ha HMS i bakhodet når de utfører arbeidsoppgaver.

møteinnkalling Sted:

Personalrommet

Tid:

Torsdag kl. 14.00

Saker: ■

Branninstrukser

Førstehjelpskurs

Inntak av lærlinger

Eventuelt

Ha alltid fokus på HMS. Det er viktig!

Formannen starter møtet:

Sak 1 Jeg har vært i samtale med den tillitsvalgte og verneombudet. Vi vil ha økt fokus på brannsikkerhet. Branninstruksene her på huset er like viktige som ute i felten. Jeg foreslår at vi tar en runde i huset etter dette møtet. Det er deres eget ansvar å sette dere inn i instruksene. Dere må vite hvor nødutgangene, brannslange og brannslukningsapparat er.

34

MURER OG FLISLEGGER


Sak 2 Vi arrangerer førstehjelpskurs neste mandag kl. 14.00. Firmaet har førstehjelpskurs to ganger i året fordi det er viktig.

Sak 3 Vi skal ta inn to nye lærlinger i firmaet om to måneder. I den forbindelse ønsker jeg at dere tenker nøye igjennom om dere vil være veiledere. Det er en viktig jobb. Si fra til meg om dere er interessert.

Eventuelt Har dere noen saker under eventuelt? Hvis ikke, har jeg en liten ting som jeg vil ta opp. Det gjelder en av kundene våre. Kunden har gitt tilbakemelding om at det var dårlig ryddet etter oppdraget. Restavfallsdunken var full av flisavfall og papirsekker. Det må vi prøve å unngå. Vi må huske å rydde skikkelig etter oss. Hvis dere har mye avfall, må det tas med til konteinerne her på huset. Vi er jo avhengige av fornøyde kunder og av å ha et godt rykte.

O Oppgaver

1 Hva tror du de gjør på et førstehjelpskurs? 2 Hvem tror du holder kurset? 3 Hvorfor er førstehjelpskurs viktig? 4 Hvorfor er det viktig med et godt rykte? A2–B1

35