Page 1

denne formen for språkbruk virker. Hvilke språklige virkemidler er det ­ som gjør at noen lar seg forføre eller manipulere av mobbing, netthets og hatretorikk? Hva kan man gjøre for å motvirke hatprat? Hatprat er en form for språkbruk som kan forsterke og skape negative følelser, holdninger og oppfatninger overfor en gruppe mennesker eller et individ. Hatprat gjør skade, og kan føre til utrygghet og frykt hos utvalgte grupper og individer. Språkbruken kan redusere folks verdi som menneske,­og på den måten være et angrep på deres verdighet. I sin ­ytterste konsekvens kan hatprat inspirere og motivere til hatkriminalitet ­

Anne Birgitta Nilsen er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Høgskolen i Oslo. Hun har sin faglige bakgrunn fra lingvistikk, arabisk og Midtøstenstudier. Nilsen har publisert en rekke vitenskapelige artikler og er redaktør og forfatter av flere fagbøker, blant annet Diskursanalyse i praksis (2011). Forfatteren formidler også aktivt forskningsresultater i aviser og tidsskrifter.

HATPRAT

og terrorisme.

Anne Birgitta Nilsen

HATPRAT Boka gir innsikt i hva hatprat er, og kunnskap om hvorfor

HAT PRAT

Anne Birgitta Nilsen

ISBN 978-82-02-45360-2

I S B N 978-82-02-45360-2

9

788202 453602 www.cda.no

978-82-02-45360-2.Hatprat.indd 1

17.10.14 14.44

Profile for Cappelen Damm

Hatprat bla i bok  

Hatprat bla i bok