Klar Bygg- og anleggsteknikk (utdrag)

Page 1AR KLAR Hilde Vikse Rhonda Helen Nes Lothe

AR KLAR Bygg- og anleggsteknikkInnhold Byggeplassen..................................... 5 Verktøy........................................................ 31 Planlegging og dokumentasjon............................. 47 Yrker............................................................... 57 HMS.............................................................. 65 Nyttige ord........................................... 77 Å være i jobb................................... 89KAPIT TEL 1

Byggeplassen å byggeplassen er vanlige P arbeidsoppgaver grunn- og betongarbeid, murerarbeid og tømrerarbeid.

KAPITTEL  1 5


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Aluminium Aluminium er et grunnstoff som er sterkt og har lav vekt.

Anleggsmaskiner En anleggsmaskin er en maskin som flytter jord- og steinmasser på anleggsplassen.

Arbeidsbukk En arbeidsbukk gir støtte og avlastning til ulike arbeidsoppgaver.

6


Arbeidslag Et arbeidslag består av to til seks fagarbeidere som gjør produksjonsarbeid.

Arbeidslampe En arbeidslampe bruker du for å lyse opp et arbeidsområde.

KAPITTEL  1 7


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Arbeidsstasjon En arbeidsstasjon er der du gjør arbeidsoppgavene dine.

Armatur En armatur er utstyr eller tilbehør til tekniske installasjoner.

8


Armering En armering er en forsterkning av betongen ved å bruke jernstenger.

Betong En betong består av sement, vann og sand og brukes til å støpe med.

ndingsverk

Bindingsverk Et bindingsverk er en byggemåte for trehus.

KAPITTEL  1 9


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Bjelkelag Et bjelkelag er tykke planker som er en del av konstruksjonen til gulv eller tak.

Brakke En brakke er et lettbygd hus som brukes som pauserom og møterom på byggeplasser.

Bunnsvill

Bunnsvill En bunnsvill er en stender til å feste på gulvet i en lettvegg.

10


Byggeplassleder En byggeplassleder har ansvar for driften av bygge­ plassen og for gjennomføringen av byggeprosjektet.

Bærekonstruksjon En bærekonstruksjon holder byggverket oppreist.

KAPITTEL  1 11


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Container En container er en beholder som oppbevarer avfall.

Drager En drager er en bjelke som støtter opp og bærer andre bjelker.

Dumper En dumper er en maskin som transporterer og dumper jord- og steinmasser.

12


Fall Et fall er en helling i gulvet som leder vann mot sluket.

Fliselim Et fliselim er et lim som fester fliser til vegg og gulv.

Fliselegge Å fliselegge er å montere fliser på gulv eller vegg.

KAPITTEL  1 13


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Forskaling En forskaling er former satt sammen av støp.

Fuge En fuge er et mellomrom mellom fliser og mellom teglstein.

14


Fugemasse En fugemasse er et stoff til å fylle og tette fuger.

Fyllmasse En fyllmasse er jord- og steinmasse som jevner ut terrenget.

Gesims En gesims er overgangen mellom tak og vegg på et hus.

KAPITTEL  1 15


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Gesimshøyde En gesimshøyde er avstanden fra bakken til skjæringen mellom ytterveggen og takflaten.

Gipsplate En gipsplate bruker du som underlag for tapeter, fliser og maling.

Gravemaskin En gravemaskin er en maskin som graver ut bygge- og anleggsområder.

16


Gulvlegging Gulvlegging er å lime eller legge parkett eller laminat på gulv.

Hjullaster En hjullaster er en maskin som laster og transporterer løse masser

Isolasjon En isolasjon er et materiale som hindrer tap av varme.

KAPITTEL  1 17


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Ledningsnett Et ledningsnett er en samling av rør og elektriske ledninger.

Legering En legering er en blanding av ulike metaller.

Listverk Et listverk er tynne trestykker mellom vegg og gulv, vegg og tak eller rundt vinduer og dører.

18


osholt

Losholt En losholt er en stender til dør- og vindusåpninger i trehus.

Malebrett Et malebrett er et kar i plast til å fordele maling på rull eller kost.

Maling En maling er et stoff til å behandle overflater med, for at de skal tåle mer og få den fargen du vil ha.

KAPITTEL  1 19


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Murverk Et murverk er murstein satt sammen med mørtel.

Møne Et møne er den høyeste delen av taket på en bygning.

Mørtel En mørtel er materialet som binder sammen murstein.

20


verdekning

Overdekning En overdekning er en ekstra forsterkning under toppsvillen.

Pipe eller skorstein En pipe eller skorstein er laget av mur, betong eller blikk og fjerner røyk og tilfører luft til peisen.

Rør-i-rør-system Et rør-i-rør-system består av et indre og et ytre vannrør, veggbokser og et fordelerskap.

KAPITTEL  1 21


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Sement En sement er et bindemiddel som blir hardt når det tørker.

Servant En servant er en vaskekum til å vaske hender eller utstyr i.

22


kråbånd

Skråbånd Et skråbånd er en planke som brukes til å stabilisere en konstruksjon.

Slipe Å slipe er å gjøre et materiale jevnt og glatt

Sparkle Å sparkle er å fylle sparkel i skjøter, kanter og ujevne overflater.

KAPITTEL  1 23


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Sprinkleranlegg Et sprinkleranlegg slukker brann automatisk ved å slippe ut vann fra et anlegg montert i taket.

Stender

Stender En stender er en planke som er del av bindingsverket i trehus.

Stillas Et stillas er en midlertidig arbeids­plattform i høyden.

24


Støpe Å støpe er å helle flytende materiale i en form som størkner og blir til et fast materiale.

Stål Et stål er en legering av jern som du kan smi.

Takkonstruksjon En takkonstruksjon er det bærende grunnlaget for taket.

KAPITTEL  1 25


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Taktekking En taktekking er å gjøre taket vind- og vanntett.

Tapetlim Et tapetlim er et lim som fester tapet på vegg.

Tapetsere Å tapetsere er å lime tapet på vegg.

26


Teglstein En teglstein er en stein som er laget av brent eller tørket leire.

ppsvill

Toppsvill En toppsvill er en stender til taket på en lettvegg.

Underlag Et underlag er et materiale til å legge under gulv.

KAPITTEL  1 27


ORD OG UT TRYKK BYGGEPL ASSEN

Veihøvel En veihøvel er en maskin som planerer ut veier og plasser og flyplasser.

Våtrom Et våtrom er et rom med vanntilførsel og sluk i gulvet.

28


EGNE NOTATER

KAPITTEL  1 29


On the job

CHAPTER 7

On the job contains information about what you need to know as an employee.

Norsk

Engelsk

Forklaring

Arbeidsgiver

Employer

An employer is one who pays someone a salary to do a job.

Arbeidsinstruks

Work instruction

A work instruction is a description of how to do a task.

Arbeidsplan

Work schedule

A work schedule is an overview of when and how long to work.

Arbeidstaker

Employee

An employee works and receives payment.

Self-certification

Self-certification is a notification from you to your employer if you cannot work due to illness or injury.

Egenmelding

WORDS AND E XPL ANATION 129


WORDS AND E XPL ANATION ENGLISH APPENDIX

Norsk

Engelsk

Forklaring

Fast ansatt

Permanent employee

A permanent employee has a secure job.

Holiday pay

Holiday pay is accumulated salary from the year before as you get paid as salary the following summer.

Tax exemption card

A tax exemption card is a tax deduction card that shows that the employer is not to deduct tax.

Lærekonktrakt

Apprenticeship contract

An apprenticeship contract is an agreement between a training company and an apprentice.

Lærling

Apprentice

An apprentice learns an occupation by working in a company.

Lønnsslipp

Payslip

A payslip is an overview of how much you get paid to work each month.

Midlertidig ansatt

Temporary employee

A temporary employee has a job for a certain period of time.

Feriepenger

Frikort

130


Norsk

Engelsk

Forklaring

Monthly wage

Monthly wage is the salary you earn in 1 month before tax is deducted.

Training

Training is when you get to learn and know about what to do in the job.

Termination

Termination is when you or the employer terminates the employment contract.

Skattekort

Tax deduction card

A tax deduction card is a document from the Tax Agency showing how much tax you have to pay.

Stilling

Position

A position is your job.

Sykefravær

Absence due to illness

An absence due to illness is the time you are away from work due to illness.

Medical certification

A medical certification is a notification from the doctor to the employer that you cannot work because of illness or injury.

Månedslønn

Opplæring

Oppsigelse

Sykemelding

WORDS AND E XPL ANATION

131


WORDS AND E XPL ANATION ENGLISH APPENDIX

Norsk

Engelsk

Forklaring

Hourly wage

Hourly wage is the salary you earn in 1 hour before tax is deducted.

Turnus

Rotation

A rotation is a work schedule where the shifts are at different times of the day.

Vakt

Shift

Shift is a working time that begins and ends at a specific time.

Substitute

A substitute works in the position of another worker.

Annual wage

Annual wage is the salary you earn within 1 year before tax is deducted.

Timelønn

Vikar

Årslønn

132


EGNE NOTATER

133


EGNE NOTATER

134


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 1. utgave, 1. opplag ISBN 978-82-02-67127-3 Omslag: Tine Svae, Svovel Design og sats: Tine Svae, Svovel Illustratør: Linda Liknes, Karmøy Trykkeri Fotograf: Karina Lange Bilderedaktør: Rhonda Nes Lothe Forlagsredaktør: Nina Schjelderup Krogh Repro: Narayana Press, Danmark 2020 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Takk til alle personer og modeller som har bidratt i boken. Vi setter stor pris på dere! En særlig takk til Haugaland vgs for lån av lokaler, elever og ansatte. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet for i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Utviklet i samarbeid med Proxi.

Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. www.cdu.noIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.