Page 1

Janne Aasebø Johnsen og Ketil Selnes

Kaleido Les er en del av Cappelen Damms norskverk Kaleido 1–4. Kaleido Les er norskprodusert og består av 40 titler fordelt på fire nivåer, 10 titler på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Kaleido Les grønn (nivå 1) følger i de første bøkene bokstavprogresjonen i Kaleido lese- og skrivebok 1A for 1. trinn. Kaleido Les blå (nivå 2) bruker alle bokstavene i alfabetet, men har få ord og korte setninger. Kaleido Les gul (nivå 3) har korte setninger og litt mer tekst. Kaleido Les rød (nivå 4) har lengre tekster for dem som trenger utfordringer.   Kaleido Les egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og lystlesing. Bak i bøkene er det oppgaver. På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det flere arbeidsoppgaver til småbøkene.  

LES

Sa n s e n e

I S B N 978-82-02-40010-1 978-82-02-25567-1 ISBN ISBN 978-82-02-40010-1 978-82-02-xxxxx-x

9

Bokmål

Omslag nivå 2.indd 8

788202 4 20 50 51 60 71 www.cdu.no

05.04.13 16:17


LES

Sansene

Tekst: Janne Aasebø Johnsen Illustrasjoner: Ketil Selnes Bokmål

2_6_Sansene.indd 1

05.04.13 16:24


Jeg har fem sanser. 2

2_6_Sansene.indd 2

05.04.13 16:24


Jeg kan se. 3

2_6_Sansene.indd 3

05.04.13 16:24


Jeg kan høre. 4

2_6_Sansene.indd 4

05.04.13 16:24


Jeg kan lukte. 5

2_6_Sansene.indd 5

05.04.13 16:24


Jeg kan smake. 6

2_6_Sansene.indd 6

05.04.13 16:24


Jeg kan føle. 7

2_6_Sansene.indd 7

05.04.13 16:24


Sansene viser meg verden. 8

2_6_Sansene.indd 8

05.04.13 16:24

Profile for Cappelen Damm

Sansene  

KALEIDO Les, nivå 2.

Sansene  

KALEIDO Les, nivå 2.