__MAIN_TEXT__

Page 1


Innhold Innledning ................................................................................................................. 7 Del 1 BARNS SEKSUALITET OG HVORDAN DEN KOMMER TIL UTTRYKK ..... 11 Kapittel 1 Når starter seksualiteten? ..................................................................................... 13 Kapittel 2 Barns seksualitet ..................................................................................................... 21 Kapittel 3 Barnets seksuelle utvikling .................................................................................... 29 Kapittel 4 Når barn leker seksuelle leker eller «doktorleker» ........................................... 51 Kapittel 5 Onani ......................................................................................................................... 57 Del 2 HVORDAN KAN VOKSNE FORSTÅ OG MØTE BARNAS SEKSUELLE UTTRYKK? ........................................................................................ 71 Kapittel 6 Voksnes reaksjoner på barns utforskning av egen og andre barns nakne kropper .............................................................................. 73 Kapittel 7 Snakk med barn om seksualitet ........................................................................... 81 Kapittel 8 Utfordringer voksne møter når de skal snakke med barn om seksualitet ..... 95

5

101113 GRMAT Barna og seksualiteten 200201.indd 5

23/10/2019 12:37


innhold

Kapittel 9 Når forstår barn hvordan vi blir til? En undersøkelse ...................................... 103 Kapittel 10 Hvordan vi kan snakke med barn om seksualitet, kropp, genitalier og hvordan barn blir til ......................................................................... 109 Avslutning ................................................................................................................. 121 Tillegg Kjært barn har mange navn – ulike benevnelser på genitalier ....................... 123 Referanser ................................................................................................................. 126 Anbefalt videre lesing ............................................................................................. 127

6

101113 GRMAT Barna og seksualiteten 200201.indd 6

23/10/2019 12:37


Innledning Helt fra vi blir født er seksualiteten en viktig del av vår utvikling som mennesker. Jeg har vært opptatt av dette siden 1980, da jeg studerte til førskolelærer og var på en forelesning om barn og seksualitet med tittelen Innovertiss og utovertiss. Foreleserne snakket om hvordan voksne skal te seg når barn leker nakne sammen, onanerer eller spør om seksualitet. De lot oss også diskutere hva vi kunne si til barn som ikke selv spurte om seksualitet. I 1980-årene var det ganske vanlig at barn lekte såkalte doktorleker, både hjemme og i barnehagen. Det fantes bildebøker som viste hvordan barn blir til. Barna lærte tidlig hvordan de hadde kommet inn i – og ut av – skjeden eller ved keisersnitt. Mange som jobbet i barnehage og skole hadde gjerne et avslappet forhold til barns seksuelle leker, også når vi så dem utforske egne og andre barns kropper og genitalier. Hvis vi oppdaget at våre egne barn eller barn i barnehagen lekte «puleleker», sørget vi for at de som ikke ville være med, fikk komme seg ut av leken uten oppstyr. I løpet av 1990-årene ble disse lekene, og denne kunnskapen om kroppens funksjoner og seksualitet, mye vanskeligere å komme inn på og snakke om. For mange er seksualitet ennå skam- og tabubelagt, noe som gjør at enkelte kan synes at temaet er vanskelig å snakke om på en naturlig måte. Dette ønsker jeg at denne boken skal bidra til å endre på. Jeg ønsker å spre kunnskap til dere som jobber med barn, som utdanner dere til å jobbe med barn og som selv har barn, barnebarn og barn dere er tanter og onkler til. Kunnskapen kan være nødvendig for å kunne hjelpe barn til å få et trygt og godt forhold til kroppen sin og bli stolt og glad i seg selv og sine følelser, også sine seksuelle følelser.

7

101113 GRMAT Barna og seksualiteten 200201.indd 7

23/10/2019 12:37


innledning

Seksualitet Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte i 1984 seksualitet slik: • «Seksualiteten er en integrert del av ethvert menneskes personlighet. • Seksualiteten er et basalt behov og et aspekt ved det å være menneske som ikke kan skilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleie. Det handler ikke om hvorvidt man får orgasme eller ikke og er ikke summen av våre erotiske liv. Dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualiteten er så mye mer. Det er hva som driver oss til å søke etter kjærlighet, varme og intimitet. Den blir uttrykt i måten vi føler og beveger oss på, tar på eller blir tatt på. Det er like mye å være sensuell som å være seksuell. • Seksualiteten har innflytelse på våre tanker, følelser, handlinger og derved på vår mentale og fysiske helse. • Fordi helse er en fundamental menneskerett, må også seksuell helse være en basal menneskerett.»

Denne boken handler om barnas seksualitet. Barn har i liten grad noen opplevelse eller egen forståelse av hva seksualitet er. De leker og utforsker. Det er vi voksne som snarere benevner barnas utforskningsaktiviteter som seksuelle. Jeg vil formidle hva som er vanlig innen «doktorleker» og andre seksuelle leker der genitalier er involvert – eller når gode kroppslige fornemmelser kommer til uttrykk. Boken sier en del om hva barn er opptatt av, men også om hvordan voksne kan fortelle barn om unnfangelse og fødsel. Den viser hvordan voksne kan bidra til å gi barn glede av å utforske kroppen sin, også sammen med andre barn. Denne kunnskapen kan også bidra til å gi voksne større trygghet til å møte barna og fortelle dem om kropp, følelser og seksualitet. I boken drøfter jeg hvordan voksne kan håndtere sine egne reaksjoner og egen atferd i disse møtene med barn – også når barna uttrykker sin seksualitet, enten det skjer i full offentlighet, i grupper bak lukkede dører eller når barna stiller spørsmål voksne synes det kan være vanskelig, ubehagelig eller flaut å svare på. Trygge voksne som har kunnskaper, gir gode svar. De kan også hjelpe barna 8

101113 GRMAT Barna og seksualiteten 200201.indd 8

23/10/2019 12:37


innledning

til å våge å spørre om vanskelige temaer – og bidrar til at neste generasjon får et mer avslappet og avklart forhold til egen kropp og seksualitet. Boken er skrevet for alle som arbeider med barn, enten som veiledere innen barnevern, helsesøstre, pedagoger i skole eller barnehage og sosiallærere, eller som ansatte ved barnehjem, BUP, PPT og helsestasjoner. Den er også svært nyttig for studenter innen de samme fagene samt foreldre og andre som har omsorg for barn. Boken har to hoveddeler. Kapitlene i første del handler om barnas seksuelle utvikling og hvordan seksualiteten kommer til uttrykk. I del to forklarer jeg hvordan vi voksne kan forstå, møte og snakke med barna om disse seksuelle uttrykkene. Psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi Thore Langfeldt er vel den som i mange år var den fremste i Norge innenfor dette temaet. Han har siden 1960-årene engasjert seg, arbeidet terapeutisk og forsket blant annet på barns seksualitet og seksuelle utvikling, og overgrep mot barn. I slutten av 1970-årene skrev Langfeldt en bok om barns seksualitet. Boken hadde trange kår i Norge og kom først ut i Danmark. I 1986 ga det norske forlaget Cappelen ut hans bok Har du lyst, har du lov, en sentral bok som i høyeste grad ble starten på interessen for, og som økte kunnskapsnivået om, barns seksualitet i Norge. Jeg vil takke Synne Hall Arnøy, Rosa kompetanse, for engasjement og utfyllende kommentarer til manuskriptet i denne 2. utgaven av boken. Rosa kompetanse holder kurs for ansatte i skole, barnehage, barnevern og helsevesen om normer, kjønnsmangfold, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende og praksisnære.

9

101113 GRMAT Barna og seksualiteten 200201.indd 9

23/10/2019 12:37

Profile for Cappelen Damm

Barna og seksualiteten  

Barn og seksualitet og seksuelle overgrep mot barn er svært vanskelige temaer for de fleste av oss. Barn leker og utforsker. Det er vi voksn...

Barna og seksualiteten  

Barn og seksualitet og seksuelle overgrep mot barn er svært vanskelige temaer for de fleste av oss. Barn leker og utforsker. Det er vi voksn...