Page 1

ABCArbeidsbok2 7111485

30 03 06

10:01

Side 1

Bokmål

CAPPELENS

ABC

Elevbok 2

Cappelens ABC legger opp til en helhetlig, systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn. Lek, samtaler, lytting, sang og eksperimentering med språket er viktige virkemidler i læringsprosessen. Elevbøkene har lese- og skriveoppgaver med langsom, men tydelig progresjon og klar struktur. Flere av lesetekstene har melodi som fins på cd-en til verket. Leseboka har en bokstavinnlæringsdel og et mangfold av tekster både fra eldre og nyere tid.

ANNE LISE AASGAARD SOLLI SISSEL HOLT JOHANSEN

Cappelens ABC har følgende komponenter: • • • • • • • •

Elevbok 1, 2, 3 og 4 Lesebok Oppgavekort Bildebok 1, 2 og 3 Bokstavplansjer Cd Lærerens bok Nettsted: http://abc.cappelen.no

ISBN-10: 82-02-25412-4 ISBN-13: 978-82-02-25412-4

9

788202 254124 www.cappelen.no

Navn......................


Sissel Holt Johansen • Anne Lise Aasgaard Solli

CAPPELENS

ABC Elevbok 2

BOKMÅL


© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2006 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med J.W. Cappelens Forlag AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Cappelens ABC følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget norsk og er laget til bruk på grunnskolens barnetrinn.

Hovedill: David Keeping og Kristin Oftedal Omslagsdesign: RenessanseMedia AS, Marit Hole Grafisk formgiving: RenessanseMedia AS, Marit Hole Forlagsredaktør: Lene E. Kongsvik Hernæs/Tone Planting Fløisand Trykking/innbinding: Livonia Print Sia, 2012 Utgave 1 Opplag 6 ISBN 978-82-02-25412-4 www.cdu.no http://abc.cappelendamm.no


MIN ANDRE SKOLEBOK

NAVN:................................ BURSDAG:.........................


1

V

LOFT STUE KJELLER

V

VVVVVVV SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED V-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR V-LYD TIL SLUTT.

V 4


REBUS. SE PÅ BILDET. SI ORDET. HVILKEN LYD HØRER DU FØRST I ORDET? SKRIV.

+

+

+

=

LES HELORD, KLAPP RYTMEN OG SKRIV INN BOKSTAVENE.

VASE VA-SE

REV

REV

LES.

SIRI VIL RIME MEL SEL RI SI. OLE VIL RIME MIL SIL RO SO.

MIL SIL RO SO

MEL SEL RI SI.

5


VINTERDAG DET ER VINTERDAG MED SNØ OG KJEMPEGLI. VI KAN GÅ PÅ SKØYTER OG SKI. OLE ER I AKEBAKKEN. SIRI HAR FÅTT SNØ I NAKKEN. VARG HAR OGSÅ NOE Å SI: VOV, VOV, VOV. HAN VIL NOK SKLI.

Les teksten høyt sammen med barnet. Har dere vært i akebakken i år? Går det an å gå på skøyter der du bor? Hvilke ord starter med V? Ser du noen ord som slutter på V? Hvilke to ord hører du i akebakken? (ake og bakken) Klapp nakken. Hva rimer på nakken? Hvor mange navn finner du i teksten? Kan du lage rimord til skli og snø?

6


JEG KAN SKRIVE.

JEG KAN SKRIVE MER.

… …

7


N 1

2

LOFT STUE KJELLER

N

NNNNNN SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED N-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR N-LYD TIL SLUTT.

N 8


REBUS. SE PÅ BILDET. SI ORDET. HVILKEN LYD HØRER DU FØRST I ORDET? SKRIV.

+

+

+

=

LES HELORD, KLAPP RYTMEN OG SKRIV INN BOKSTAVENE.

NESE NE-SE

SMILE SMI-LE

LES.

SER SER SER SER

NINA NI NESER? NORA EN VASE? OLE EN IS? SIRI EN NESE?

9


SNØMANNEN SNØMANNEN NIKKER TIL OSS ALLE. HETER SNØMANNEN KALLE? HAN HAR MAGE STOR OG FIN. HAN ER RØD PÅ NESEN SIN. TROR DU AT HAN FRYSER? HØR SOM HAN NYSER! KANSKJE KALD PÅ SINE FØTTER, SMILER MED SIN MUNN AV NØTTER.

Les teksten høyt sammen med barnet. Er det snø hos dere? Hva kan man lage av snø? Hvilke ord starter med N? Klapp smiler. Hører du ler i smiler? Klapp nyser. Hører du ser i nyser? Hvilke andre ord hører du ser i? Kan du lage rimord til fryser?

10


JEG KAN SKRIVE.

JEG KAN SKRIVE MER.

… …

11


3

Å 2

LOFT

1

STUE KJELLER

Å

ÅÅÅÅÅÅ SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED Å-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR Å-LYD TIL SLUTT.

Å 12


REBUS. SE PÅ BILDET. SI ORDET. HVILKEN LYD HØRER DU FØRST I ORDET? SKRIV.

+

+

+

=

LES HELORD, KLAPP RYTMEN OG SKRIV INN BOKSTAVENE.

MÅNE MÅ-NE

LÅVE LÅ-VE

LES.

ÅSE RIMER LÅSE, ÅSE. OLE RIMER ÅL, MÅL. SIRI RIMER LÅNE, MÅNE.

ÅL, MÅL

LÅSE, ÅSE LÅNE MÅNE

13


ÅRSTIDER ÅRET HAR SÅ MANGE SIDER. SOMMER, HØST OG VINTER OG VÅR ER ÅRETS TIDER. VI HAR MANGE TEMPERATURER, VARMT OG KALDT OG REGN SOM LURER. AV MÅNEDER ER DET TOLV I ÅRET. SOMMEREN ER GANSKE KORT. DA KAN VI BADE OG FÅR MYGGSTIKK PÅ LÅRET.

Les teksten høyt sammen med barnet. Kan du månedene? I hvilken måned har du bursdag? Er det sommer, høst, vinter eller vår? Kan du lage rimord til ordet året? Du hører å-lyd i tolv. Kan du andre tall med å-lyd?

14


JEG KAN SKRIVE.

JEG KAN SKRIVE MER.

… …

15


K 1

2

LOFT STUE KJELLER

K

KKKKKKK SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED K-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR K-LYD TIL SLUTT.

K 16


REBUS. SE PÅ BILDET. SI ORDET. HVILKEN LYD HØRER DU FØRST I ORDET? SKRIV.

+

+

+

=

LES HELORD, KLAPP RYTMEN OG SKRIV INN BOKSTAVENE.

KAKE KA-KE

KAM

KAM

LES. JA

NEI

KAN EN KAKE RO? KAN EN MÅKE RI? KAN EN KAM LESE? KAN SIRI LE? 17


KARNEVAL KARNEVAL, KARNEVAL, KOM OG BLI MED PÅ KARNEVAL. KLE DEG UT PÅ KARNEVAL. SYNG OG DANS PÅ KARNEVAL. BLI MED OG SYNG EN KARNEVALSTRALL. TRA LA LA LA LA LA LA LA.

Les teksten høyt sammen med barnet. Hva har du lyst til å kle deg ut som når du skal på karneval? Har de voksne vært på karneval? Fortell. Let etter karneval. Hvor mange ganger ser du ordet? Lytt godt til ordet karneval. Kan du høre et guttenavn i ordet?

18


TEGN TIL TEKSTEN.

DATO:....................................

19


JEG KAN SKRIVE.

JEG KAN SKRIVE MER.

20

… …


Sett strek under de ordene som eleven leser riktig.

IS

RI

ÅL

NI

RO

LE

SOL

RIS

MÅL

SEL

RIM

KÅL

LIM

AKE

KAM

MOR

OLE

MEL

DATO:....................................

21


F 1

2

3

LOFT STUE KJELLER

F

FFFFFFFF SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED F-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR F-LYD INNI SEG.

F 22


SETT KRYSS I RUTA FOR DET DU SER PÅ BORDET.

FISK

MELK

FEM

MÅNE

IS

FAR

SOL

KAKE

LES.

FIA FÅR FIRE FISKER. ALF FÅR EN FISK. = FISKER.

23


FEST I DAG ER DET FEST PÅ SKOLEN VÅR. SOLA SKOLE FYLLER 20 ÅR. KLOKKA FEM ER DET FYRVERKERI. DA KAN DU TRO AT SIRI OG OLE BLIR KRY. DE HAR FUNNET EN FROSK SOM SATT I EN HATT. DEN HOPPET PÅ FRØKEN OG GJETT OM HUN SKVATT.

Les teksten høyt sammen med barnet. Hvor gammel er skolen din? Har dere hatt fest for skolen deres? Hva gjorde dere? Fem starter med F. Kan du flere tall som starter med F? Hvilke andre ord starter med F? Hva rimer på kry? Hva rimer på hatt? Hva rimer på fem? Hva blir tilbake når du tar vekk F i frøken? Hvilket ord får du når du setter F foran år?

24


JEG KAN SKRIVE.

KLAPP RYTMEN I ORDET OG SETT EN STREK FOR HVER STAVELSE DU HØRER.

… …

25


U 1

LOFT STUE KJELLER

U

UUUUUU SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED U-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR U-LYD INNI SEG.

U 26


STRYK OVER ALLE TULLEORD. PLUKK DE ORDENTLIGE ORDENE UT AV UNAS ARK OG SKRIV DEM PÅ LINJEN UNDER.

LUS

KU

MUS MEK

NÅME FO

LES.

UNA FÅR FEM KUER. NOA FÅR EN KU. = KUER.

27


UNAS ARK HVA KAN VI SE PÅ UNAS BÅT? EN ULV MED NISSELUE. TO UGLER SOM HAR SNUE. TRE SAUER MED BIKINITRUSER. FIRE FLUER SOM BARE SNUSER. HVA KAN VI SE PÅ UNAS BÅT? NI LUS I UNAS HÅR. TI DUER SOM KOMMER OG GÅR. SJU KUER MED KLÆR MED HULLER. ÅTTE MUS SOM BARE TULLER.

Les teksten høyt sammen med barnet. Har du hørt om Noas ark? Han hadde også mange dyr i båten sin. Vet du hvilke dyr han hadde med seg? Let etter ord med U. Finn rimord til hår. Bytt ut hår med et rimord og les setningen. Hører du ler i ugler, huller og tuller? Hører du ser i truser og snuser?

28


JEG KAN SKRIVE.

KLAPP RYTMEN I ORDET OG SETT EN STREK FOR HVER STAVELSE DU HØRER.

… …

29


B 1 2

LOFT STUE KJELLER

B

BBBBBBB SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED B-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR B-LYD INNI SEG.

B 30


SETT KRYSS I RUTA FOR DET DU FINNER PÅ BILDET.

BIE

REV

IS

SOL

BOK

BAMSE

MÅNE

BIL

LES.

SIRI LESER EN BOK. OLE LESER EN BOK. BAMSE LESER EN BOK.

31


BOKORMEN JEG ER EN SKIKKELIG BOKORM SOM KRYPER OMKRING I HVER EN BOK. JEG VET AT DEN SOM LESER BLIR GLAD OG KANSKJE LITT KLOK. JEG PASSER PÅ ALLE BØKER, OG ALLE SOM LÅNER DEM. ER DET EN BOK DU LIKER, KAN DU LÅNE DEN MED HJEM. DU FINNER MEG KANSKJE I BOKA, SOM DU SKAL LESE NÅ.

Les teksten høyt sammen med barnet. Hva heter den fineste boka du har lest? Hvilken bok syns de voksne er finest? Hvordan ser en bokorm ut? Har du sett noen bokormer på skolens bibliotek? Kanskje dere kan lage et fint bokormmerke til å ha som bokmerke i boka? Hva rimer på klok? Kan du finne rimord til bøker? Bytt ut bøker med et rimord og les setningen. Hører du ser i passer og leser?

32


JEG KAN SKRIVE.

KLAPP RYTMEN I ORDET OG SETT EN STREK FOR HVER STAVELSE DU HØRER.

… …

33


T 2

1

LOFT STUE KJELLER

T

T TTTTTT SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED T-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR T-LYD INNI SEG.

T 34


SETT X PA ELLER FARGELEGG ALT SOM HAR T I SEG.

LES.

SIRI LEKER TROLL. OLE TROMMER. EN, TO, TRE. TROM, TROM, TROM.

35


TEATER TEATER, TEATER DET ER KJEMPEGØY. DA KAN VI KLE OSS UT I RART OG MORSOMT TØY. NOEN ER TIGER OG ANDRE ER TROLL. KANSKJE TROLLET SPREKKER NÅR KLOKKA ER TOLV? JANNE, SIRI OG OLE ER MED. HAR DE GJEMT SEG? FINN ALLE TRE.

Les teksten høyt sammen med barnet. Har du spilt eller sett teater på skolen? Hva handlet det om? Let etter T. Hører du ti i tiger? Kan du andre tall på T? Hører du mor i morsomt? Sett inn mamma i stedet og hør på det rare ordet (mammasomt). Kan du finne ord som rimer på gøy? Bytt ut gøy med et rimeord og les setningen. Hører du kan i kanskje? Let etter ordet kan.

36


TEGN TIL TEKSTEN.

37


JEG KAN SKRIVE.

KLAPP RYTMEN I ORDET OG SETT EN STREK FOR HVER STAVELSE DU HØRER.

38

… …


Be eleven klappe stavelser og skrive en strek for hver stavelse.

DATO:....................................

39


Y 1

2

LOFT STUE KJELLER

Y

YYYYYYY SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED Y-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR Y-LYD INNI SEG.

Y 40


TIL

OLE ER SYK. SIRI SKRIVER TIL OLE.

1 2

OLE! BLI FORT F R FRA S ISK! IRI

SKRIV ET KOSELIG KORT TIL EN SOM ER SYK. ØV DEG FØRST PÅ ET ARK FØR DU SKRIVER I BOKA DI.

41


RIMESANG SIER DU SYK, SÅ RIMER DET PÅ MYK. SIER DU FLY, SÅ RIMER DET PÅ BY. SIER DU RYKE, SÅ RIMER DET PÅ STRYKE. VI RIMER OG HAR DET SKØY, FOR RIME DET ER GØY. SIER DU MYGG, SÅ RIMER DET PÅ RYGG. SIER DU TYVER, SÅ RIMER DET PÅ LYVER. SIER DU LYSE, SÅ RIMER DET PÅ FRYSE. VI RIMER OG HAR DET SKØY, FOR RIME DET ER GØY.

Les teksten høyt sammen med barnet. Her kan du ha mye moro. Bytt ut rimord med nye og les. Det kan bli mange nye, morsomme setninger. Finn flere rimord til lyse. Hvilke ord hører du Y i? Sett T foran rygg. Hvilket ord blir det?

42


JEG KAN SKRIVE.

JEG KAN SKRIVE MER.

… …

43


H 1

2

3

LOFT STUE KJELLER

H

H HHHHH SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED H-LYD.

H 44


OG LES.

SIRI SER EN HEST OG EN KU. OLE SER EN HARE OG EN HANE.

FINN PÅ NAVN TIL DYRENE. SKRIV UNDER.

45


HAREN HOPPE NÅ SKAL DU FÅ HØRE OM HAREN HOPPE. HAN BODDE I EN HULE UNDER HUSET TIL FRU POPPE. HOPPE VAR SÅ GLAD I Å HOPPE, AT HAN IKKE KUNNE STOPPE. FRU POPPE SATT I HUSET SITT OG LED, FORDI HUSET HUMPET OPP OG NED.

Les teksten høyt sammen med barnet. Har du sett en hare i nærheten av stedet der du bor? Hvilke andre dyr liker seg i hager? Kjenner du noen som heter Poppe? Hva heter naboene dine? Tror du det bor noen harer der? Let etter ord med H. Klapp ordene. Ta vekk H i høre. Hvilket nytt ord får du? Kan du finne opp i Poppe, stoppe, hoppe?

46


JEG KAN SKRIVE.

JEG KAN SKRIVE MER.

… …

47


2

Ø 1

LOFT STUE KJELLER

Ø

ØØØØØØ SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED Ø-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR Ø-LYD INNI SEG.

Ø 48


FRA LES.

SIRI RØVER EN LØK FRA OLE. OLE RØVER EN LØVE FRA SIRI. SIRI OG OLE ER RØVERE. LES ORDENE OG SETT RING RUNDT DET DU TROR ER I SEKKEN. TEGN.

LØK

OST

KU

LØVE

KANIN

BRUS

KAKE

ØRE

49


VI ER RØVERE VI ER RØVERE VI. VI ER RØVERE VI. MEN HVA VI RØVER KAN VI IKKE SI. MEN SÅ SKUMLE VI ER. JA, SÅ SKUMLE VI ER. VI RØVER BÅDE HER OG DER.

Les teksten høyt sammen med barnet. Kjenner du røverne Kasper og Jesper og Jonatan? Kjenner du noen som har vært i Kardemomme by? Spør de voksne om dere kan finne boka «Folk og røvere i Kardemomme by» som Thorbjørn Egner har skrevet. Finn nye ord som rimer på røve. Let etter alle ord med Ø i. Hvilket ord finner du le i?

50


JEG KAN SKRIVE.

… …

51


G 1

2

LOFT STUE KJELLER

G

G GGGGG SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED G-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR G-LYD INNI SEG.

G 52


LES.

EN

SIRI OG OLE GÅR EN TUR. GRISEN GÅR EN TUR. UGLA FLYR EN TUR. HVILKE DYR SER DU? SKRIV.

53


BONDEGÅRDEN PÅ EN GÅRD ER DET MYE RART Å SE, BÅDE GRISER, GJESS OG KUER. MEN DET ER IKKE NOK MED DET. PÅ LÅVEN KAN DU LIGGE HØYT PÅ STRÅ, OG DER KAN DU LIGGE LENGE, HELT TIL DU BLIR GAMMEL OG GRÅ. DET ER MANGE LYDER MIDT PÅ NATTEN. ER DET SPØKELSER VI HØRER? SOM REGEL SÅ ER DET BARE KATTEN.

Les teksten høyt sammen med barnet. Hvilke dyr møter vi på gården? Hvilket dyr kunne du tenke deg å kose med? Let etter alle G-ord. Si ordene sakte og tydelig. Hvor mange fant du? Hvilket ord kan du høre is i? Klapp spøkelser og griser. Hvilket ord hører du i ordene? Finn rimord til grå. Bytt ut ordet med et rimord og les setningen.

54


TEGN TIL TEKSTEN.

55


SI ORDENE TYDELIG OG SAKTE. SETT STREK UNDER ORD SOM IKKE ER TULLEORD.

KØ KRIS GÅL KU

GØ GRIS KÅL GU

JEG KAN SKRIVE.

56

… …


Sett en rød strek under de bokstavene eleven kan si lyden til.

V N Å K F B U G Ø H T Y

Be eleven lytte ut første lyd og skrive bokstaven.

DATO:....................................

57


D 1

2

LOFT STUE KJELLER

D

DDDDDD SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED D-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR D-LYD INNI SEG.

D 58


LES.

HAR

SIRI OG OLE LEKER MED DRAGER. OLE HAR EN RØD DRAGE. SIRI HAR EN GUL DRAGE. TEGN SIRIS, OLES OG DIN EGEN DRAGE.

59


DRAGEFESTIVAL I DAG ER DET DRAGEFESTIVAL. VIL DU VÆRE MED? DET BLÅSER, OG DRAGENE SVEVER AV STED. DE FLYR SÅ HØYT AT DE NESTEN FORSVINNER. DEN SOM GÅR HØYEST OG FLOTTEST VINNER. DET BLIR ET DIPLOM TIL DEN SOM KLARER DET. HOLD GODT I TRÅDEN, SÅ FLYR DU IKKE MED.

Les teksten høyt sammen med barnet. Har du lekt med en drage? Hvordan fikk du dragen til å sveve høyt? Hvordan kan et fly og en luftballong sveve i lufta? Klapp dra-ge-fes-ti-val. Hvilke ord hører du i dragefestival? Let etter kunneordet DET. Hvor mange fant du?

60


SI ORDENE TYDELIG OG SAKTE. SETT STREK UNDER ORD SOM IKKE ER TULLEORD.

DO

TO

FAT

FAD

TUE

DUE

BADE

BATE

JEG KAN SKRIVE.

61


Æ 2

3

1

LOFT STUE KJELLER

Æ

ÆÆÆÆÆ SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED Æ-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR Æ-LYD INNI SEG.

Æ 62


DET

LES.

DET ER MANDAG. SIRI OG OLE SER GRØNNE ÆRFUGL-EGG. DET ER TIRSDAG. SIRI OG OLE SER ÆRFUGL-REDER. LES ORDENE. SETT RING RUNDT TINGENE DU TROR SIRI OG OLE SER PÅ ONSDAG.

BOK KAMEL DINOSAUR BÆR FISK MÅNE

PÆRE LØVE FLY DRAGE EGG TÆR

HVA TROR DU OLE SER? SKRIV.

OLE SER PÅ ONSDAG.

OG

63


ÆRFUGLEN ÆRFUGLEN LAGER LUNE FINE REDER. DEN PLUKKER DUN FRA KROPPEN OG DYTTER MANGE STEDER. ÆRFUGLEN LIGGER PÅ EGGENE I DUNET, OG ER SOM EN DYNE OG HOLDER DEM LUNE. ÆRFUGLEN HAR SVØMMEHUD MELLOM SINE TÆR, OG DE SVØMMER PÅ HAVET I ALL SLAGS VÆR.

Les teksten høyt sammen med barnet. Hvordan ser en ærfugl ut? Har du ærfuglfjær i dyna di? Let etter ord med Æ i seg. Hvor mange fant du? Finn rimord til tær. Sett V foran eggene. Hva får du da? Finn ugle i ærfuglen. Klapp kroppen. Hører du pen i kroppen?

64


JEG KAN SKRIVE.

JEG KAN SKRIVE MER.

… …

65


J 1

LOFT STUE KJELLER

J

JJJJJJJJJ SETT STREK TIL BILDER SOM STARTER MED J-LYD.

J 66


JEG LES.

DET ER JULI. OLE SIER: JEG SER TUSEN JORD-BÆR! SIRI SIER: JEG SER EN MILLION JORD-BÆR! SE NØYE PÅ ORDENE. SETT STREK TIL RIKTIG JORDBÆR.

DET

JEG

JEG OG

DET DET

JEG

DET

OG

OG JEG

OG JEG

DET OG

67


PLUKKE JORDBÆR JEG VIL PLUKKE JORDBÆR. VIL DU VÆRE MED? VI PLUKKER I ET SPANN. JEG VET ET HEMMELIG STED. RØDT I RØDT SÅ LANGT ØYET KAN SE. JORUNN, JON OG JANNE SKAL OGSÅ VÆRE MED. NÅR VI KOMMER HJEM, KAN VI LAGE SYLTETØY. KOM, VI FORTER OSS. DETTE SKAL BLI GØY.

Les teksten sammen med barnet. Har du prøvd å plukke jordbær og tre dem på et strå? Hva slags bær liker du aller best? Let etter ord med J. I Jorunn kan du finne flere navn. Kjenner du noen som heter Jo og Unn? Hører du Anne i Janne? Hvilke ord kan du finne i syltetøy? I jordbær? Finn rimord til spann. Bytt ut spann med et rimeord og les.

68


ØV OG SKRIV.

JEG

DET

OG

HAR

TIL

… …

69


P 1 2

LOFT STUE KJELLER

P

PPPPPPP SETT RING TIL BILDER SOM STARTER MED P-LYD. SETT RING RUNDT BILDER SOM HAR P-LYD INNI SEG.

P 70


SKAL

LES.

MOR OG SIRI SKAL TIL POST-HUSET. SIRI SKAL POSTE BREV TIL MORMOR. LES ORDENE RUNDT PAKKENE OG VELG HVA DU VIL HA I PAKKENE DINE. SKRIV ORDENE I RIKTIGE LYDBOKSER.

LUS

APE

MUS IS

HEST ÅL

FE MÅKE

KU GRIS

71


FRU PAPPIPO FRU PAPPIPO ER RAR KAN DU TRO. HUN HAR EN PAPEGØYE MED STRIPETE TRØYE, OG EN LITEN APE SOM ER FLINK TIL Å RAPE. HUN GÅR PÅ TUR MED PARAPLY, OG HILSER PÅ ALLE HUN KJENNER I VÅR BY. HUN BOR I ET HUS MED EN KJELLER FULL AV BRUS.

Les teksten høyt sammen med barnet. Hva syns du om fru Pappipo? Er hun morsom, rar, skummel, koselig eller heksete? Kjenner du en slik dame der du bor? Let etter ord med P. Ta vekk R i rape. Hva får du da? Sett P foran en. Hva får du da?

72


SI ORDENE TYDELIG OG SAKTE. SETT STREK UNDER ORD SOM IKKE ER TULLEORD.

BÆR

PÆR

PÅL

BÅL

BY

PY

POK

BOK

JEG KAN SKRIVE.

… …

73


Si en bokstav. Be eleven skrive bokstaven.

Be eleven skrive alle lydene den hører i ordet.

74

DATO:....................................


SETT STREK TIL ORDENE HVOR DU FINNER BOKSTAVEN C. HVOR MANGE C-ER FANT DU?

CYMBALER

CANADA

CECILIE

GURO

CATHRINE

C

GYDA

CANADA

CALLE

PARIS CAT

75


WWWW QQQQQQ XXXXXXX 76

ZZZZZZZZ


C-W-Q-X-Z SI DEM FORT FOR DET ER LETT C-W-Q-X-Z ER I ALFABETET RETT OG SLETT C-W-Q-X-Z DE FINS I NAVN OG SKRIV DEM RETT C-W-Q-X-Z AV PIZZA BLIR JEG VELDIG METT C-W-Q-X-Z UFF, NÅ BLE JEG VELDIG TRETT. Z-Z-Z-Z-Z-Z-…

Les teksten høyt sammen med barnet. Snakk om at vi ikke ser og hører disse bokstavene så mye på norsk, men at vi ofte finner dem i navn. Kjenner du noen som har noen av disse bokstavene i navnet sitt? C kan uttales både som K og S. Mange utenlandske ord har også sneket seg inn i det norske språket. Kjenner vi til noen? Wc, pc, campingvogn, cowboy, pizza, taxi, chips, ishockey osv.

77


Be eleven sette strek under ordet som passer til bildet.

SOL

LOS

SLO

LÅVE

LØVE

LYVE

LIM

LYS

LØK

HANE

HEST

HARE

LYS

LYN

LØK

SEL

SIL

SOL

GRI

GRUS

GRIS

DATO:....................................


GRATULERER! NÅ ER DU FERDIG MED ELEVBOK 1 OG 2.

DATO KJÆRE HILSEN


Cappelens ABC Elevbok 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you