Contact #91: Prix de la CCFT / Cena FČOK

Page 1

• Participation tchèque au salon GI Lyon / Česká účast na veletrhu GI v Lyonu ’8

• Actualités des sociétés membres / Novinky členských společností ’ 20

• Agenda des événements / Kalendář akcí ’ 23

AVRIL-MAI/ DUBEN-KVĚTEN 2019

#91

Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque/ Cena Francouzsko-české obchodní komory Histoire entrepreneuriale / Podnikatelský příběh Innovation technologique / Technologická inovace Entreprise humaine / Odpovědná firma v oblasti sociální Entreprise verte / Odpovědná firma v oblasti životního prostředí


Jsme úspěšní již 10 let!

zdroj: www.interbrand.com

www.axa.cz

AXA JE HRDÝM PARTNEREM


Édito & Sommaire Úvodník & Obsah

ÉDITO/ÚVODNÍK

Chers amis, Votre Chambre se lance dans la nouvelle année pleine d’énergie et avec de nombreuses évolutions et nouveautés. Elle poursuit sa digitalisation avec un nouveau CRM, les inscriptions aux événements via le portail GoOut et, surtout, un nouveau site internet avec un design plus moderne, une meilleure ergonomie et beaucoup plus intuitif. Sur celui-ci, nos membres auront accès à un espace privilégié, l’ « Espace membre » avec entre autres, l’annuaire des membres en ligne, des contacts concrets ainsi que des offres exclusives. L’équipe permanente de la Chambre a évolué en ce début d’année et Michal Macko est dorénavant à sa tête. Je suis certain que vous saurez lui apporter l’appui et la confiance nécessaire pour poursuivre la transformation de notre Chambre et la mener sur les voies du succès, plus proche de vous et à votre écoute. Cette année la CCFT se joindra évidemment aux célébrations des 15 ans de l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne, car quoi de plus naturel pour ce pays au cœur de l’Europe. En attendant, place aux Prix de la CCFT et à notre Soirée de Gala. — Drazí přátelé, Vaše Komora se do dalšího roku vydává plna energie a ve znamení několika změn a novinek. V rámci pokračující digitalizace zavádí nové CRM, dále přihlašování na akce přes portál GoOut a především nové webové stránky, které nabídnou moderní design a budou uživatelsky přívětivější. Členské společnosti tam najdou pouze jim vyhrazený „prostor pro členy“ s online ročenkou členů včetně aktuálních kontaktních informací a také exkluzivní nabídky od členů pro členy. K vývoji došlo na začátku tohoto roku i ve stálém týmu Komory, v jehož čele nyní stojí Michal Macko. Jsem přesvědčen, že mu propůjčíte svou důvěru a poskytnete tolik potřebnou podporu, aby mohl pokračovat v transformaci naší Komory a vést ji k úspěchu, tak aby vám byla bližší a splňovala vaše očekávání. FČOK se letos přidá k oslavám patnáctého výročí vstupu České republiky do Evropské unie, což je pro zemi, která leží v samém srdci Evropy, naprostou přirozeností. Ještě předtím se můžeme těšit na udílení Ceny FČOK a Gala večer. Très cordialement / Srdečně váš Roland Bourgeois, Président de la CCFT / Předseda FČOK

SOMMAIRE/OBSAH

• Économie et actualités / Ekonomika a aktuality • Appui aux entreprises / Podpora pro podniky

4

8

• Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque / Cena Francouzsko-české obchodní komory 12 • Espace membres / Členská sekce

20

• Vie de la Chambre / Ze života komory

23

• Culture / Kultura

30

/#91 2019 Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

www.ccft-fcok.cz

Ont collaboré à ce numéro / Na čísle spolupracovali: Linda Salajková, Petra Hujerová, Marta Wallenfelsová, Julia Leyris, Tereza Křikavová, Léa Briffoteau Atelier graphique / Grafické studio: Symbiont Impression / Tisk: TISKAP s.r.o.

Tirage / Náklad: 3 000 exemplaires / 3000 výtisků Registrační číslo MK ČR: E 21622 Les opinions exprimées dans les articles externes ne reflètent pas forcément l’opinion de la CCFT. / Názory vyjádřené v otištěných externích článcích nevyjadřují nutně názor FČOK.

COMITÉ PATRONAL/KLUB PATRONŮ

ENGIE logotype_gradient_BLUE_CMYK 14/04/2015 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1 C100%

Zone de protection 2 Zone de protection 3

Avril—Mai 2019  Contact 91 3


Économie et actualités Ekonomika a aktuality

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a revu légèrement à la hausse ses prévisions de croissance pour le premier semestre, avec une hausse du PIB à 0,4 % attendue au premier puis au deuxième trimestre. La croissance attendue par l’Insee en zone euro est de +0,3 % pour les deux premiers trimestres de l’année, inférieure au rythme français. Le gouvernement français table désormais sur une hausse du PIB de 1,4 % pour l’ensemble de l’année 2019. Quant à la Tchéquie, la banque nationale tchèque ČNB prévoit actuellement une croissance de PIB de 2,9 % pour l’année 2019. Une autre source d’optimisme pour la France est la création de 85 000 nouveaux emplois au premier semestre, prévue par l’Insee, ce qui devrait ramener le chômage à 8,7 %. Selon Les Echos, les mesures prises au pied du mur pour répondre à la crise des « gilets jaunes » (plus de 10 milliards d’euros mis sur la table) se révèlent

La part des achats en ligne via les téléphones portables a dépassé 50 %

propices pour compenser l’essoufflement du commerce mondial. —

Francouzský národní institut pro statistiku a ekonomické studie (Insee) upravil své předchozí předpovědi růstu HDP pozitivním směrem. Během prvního a druhého čtvrtletí předpokládá nárůst HDP ve Francii o 0,4 %. Předpokládaný růst HDP v celé eurozóně je pro stejné období podle Insee jen 0,3 %, tedy pomalejší, než ve Francii. Francouzská vláda v současnosti počítá s růstem HDP pro rok 2019 v celkové výši 1,4 %. Česká národní banka pro tuzemské HDP předpokládá růst 2,9 %. Dalším zdrojem optimismu ve Francii je očekávaný vznik 85 000 nových pracovních míst během prvního pololetí. Nezaměstnanost by tak díky tomu měla klesnout na 8,7 %. Podle Les Echos se vládní opatření, přijatá v důsledku hnutí žlutých vest, která již stála přes 10 miliard, nakonec ukazují jako vhodná kompenzace za zpomalující světový obchod.

En Europe, la part des achats en ligne par l’intermédiaire des appareils mobiles, le M-commerce, a augmenté de 10 % au cours de ces deux dernières années pour atteindre 54 %. Les achats via les téléphones sont principalement utilisés par les plus jeunes, appelés aussi la génération Y où cette méthode représente 62 % des paiements. L’année dernière, les Tchèques ont effectué 42 % de leurs achats sur des boutiques en ligne via leur téléphone portable, cependant la majorité continue à utiliser régulièrement leurs ordinateurs portables pour leurs achats. Ces chiffres résultent d’une enquête paneuropéenne réalisée par la société de transport DPD. Le nombre de personnes qui préfèrent la livraison à domicile des marchandises est en baisse, en Tchéquie et en Europe contrairement à ceux qui préfèrent récupérer leur colis dans un point relais du transporteur, en hausse. En République tchèque, la popularité des points relais (35 %) est nettement supérieure à la moyenne européenne (17 %). L’ensemble du commerce en ligne en Europe est dominé par l’achat de vêtements et de chaussures, suivi par les livres, les produits pour la santé et beauté et enfin l’électronique en cinquième position. Le marché alimentaire en ligne est en expansion. En 2018, 14 % des Tchèques ont commandés des aliments en ligne, ce qui reste légèrement inférieur à la moyenne européenne. La part des commandes tchèques dans les

boutiques en ligne étrangères augmente également. KREDIT: PIXABAY

L’ANNÉE 2019 DÉMARRE SUR DES BASES ENCOURAGEANTES POUR L’ÉCONOMIE FRANÇAISE/ ROK 2019 VYPADÁ PRO FRANCOUZSKOU EKONOMIKU VELMI SLIBNĚ

Podíl on-line nákupů přes mobil loni přesáhl 50 %

Podíl nakupování na internetu přes mobilní zařízení, tzv. M-commerce, se v Evropě za poslední dva roky zvýšil o deset procentních bodů na 54 %. Mobilní nákupy používají především tzv. mileniálové, mezi kterými má podíl 62 %. Češi loni uskutečnili přes mobil 42 % nákupů v e-shopech, většina Čechů ale k nákupům stále využívá nejčastěji notebooky. Vyplývá to z celoevropského průzkumu přepravní firmy DPD. Počet lidí, kteří preferují doručení zboží domů, klesá, a to v tuzemském i evropském měřítku. Naproti tomu roste skupina, která si zásilku raději převezme na výdejním místě přepravce. V České republice je obliba výdejních míst dokonce výrazně vyšší (35 %) proti evropskému průměru (17 %). Celému on-line obchodu v Evropě dominuje nákup módy a obuvi, následují knihy, produkty pro zdraví a krásu a na pátém místě elektronika. Roste také internetový trh s jídlem. Potraviny si loni na e-shopech objednalo 14 % Čechů, což je stále lehce za evropským průměrem. Roste také podíl českých objednávek ze zahraničních e-shopů.

2,8 %

2,1 %

22,6 CZK/USD

0,9 %

8,8 %

25,6 CZK/EUR

Taux de croissance réel du PIB / Reálný růst HDP v % (Q4/2018)

Taux de chômage / Míra nezaměstnanosti v %, meziročně (01/2019)

Taux de change / Devizové kurzy (20/03/2019)

4  Contact 91  Avril—Mai 2019


Le chiffre d’affaires de l’industrie du jeu tchèque a augmenté de 34 % Le chiffre d’affaires de l’industrie du jeu tchèque a augmenté de 34 % l’année dernière pour atteindre trois milliards de couronnes. Le succès de plusieurs jeux a aidé ce domaine spécifique de l’économie. Les jeux tchèques les plus vendus sont Euro Truck Simulator 2 (6,5 millions vendus), Machinarium et Mafia 3. En République tchèque, 31 jeux ont été créés l’an dernier, la plupart parmi eux étaient des jeux destinés aux PC et consoles de jeux (67 %). Le développement des plateformes mobiles occupait 61 % des entreprises. La distribution de jeux en ligne a considérablement augmenté et a dépassé la distribution sur des supports externes. En 2017, l’industrie du jeu vidéo a réalisé un chiffre d’affaires de 2,26 milliards de CZK, soit

plus de deux fois les revenus de la production cinématographique tchèque. 76 sociétés impliquées dans le développement de jeux en République tchèque emploient 1 500 personnes. Cependant, selon l’Association des développeurs de jeux tchèques, qui a publié les chiffres, contrairement aux cinéastes, les développeurs ne bénéficient pas du soutien de l’État. Les Tchèques font également partie des meilleurs créateurs de jeux de société au monde et environ 500 jeux de société sont diffusés sur le marché tchèque chaque année. Obrat českého herního průmyslu loni stoupl o třetinu na tři miliardy Kč

Obrat tuzemského herního průmyslu loni vzrostl o 34 % na tři miliardy korun, oboru pomohl úspěch několika herních titulů. Nejprodávanější české hry jsou Euro Truck Simulator 2 (prodáno 6,5 milionu kusů), Machinarium a Mafia 3.

UNICHOC11059888_inzerce_186x120_v01_lhu_PRINT.indd 1

KREDIT: EURO TRUCK SIMULATOR

Économie et actualités Ekonomika a aktuality

Le jeu / Hra Euro Truck Simulator 2

Loni v Česku vzniklo 31 her, nadále převládaly hry pro PC a herní konzole s podílem 67 %. Vývoji pro mobilní platformy se věnovalo 61 % firem. Digitální distribuce her výrazně rostla a převýšila distribuci na externích nosičích. V roce 2017 byl obrat herního průmyslu 2,26 miliardy Kč, tedy více než dvojnásobek tržeb české

filmové produkce. Vývoji her se v Česku věnuje 76 firem, v nichž pracuje na 1 500 lidí. Podle Asociace českých herních vývojářů, která čísla zveřejnila, však vývojáři na rozdíl od filmařů nemají státní podporu. Češi patří také k nejlepším tvůrcům deskových her na světě a na českém trhu ročně vychází kolem pěti set deskových her.

04.03.19 11:30 Avril—Mai 2019  Contact 91 5


LA FRANCE CONTINUE D’ÊTRE LE 4E CLIENT POUR LA TCHÉQUIE/ FRANCIE, ČTVRTÁ NEJČASTĚJŠÍ DESTINACE PRO ČESKÝ EXPORT

E

n 2018, les marchandises en provenance de la République tchèque vers la France ont totalisé 7,6 milliards d’euros (198 milliards de couronnes), les biens exportés de la France vers la Tchéquie avaient une valeur de 4,8 milliards d’euros (125 milliards de couronnes). Avec un chiffre d’affaires total de 12,4 milliards d’euros d’échanges commerciaux, la France conserve sa position de 4ème destination dans l’exportation des produits tchèques. La France est également le plus important partenaire commercial de la République tchèque parmi les pays avec lesquels elle n’a pas de frontière commune. La France est le sixième importateur de la République tchèque, devant la Russie et l’Autriche. L’Allemagne est le principal partenaire commercial de la France et de la République tchèque, deux pays qui partagent également l’orientation sur ces trois économies : les industries automobile, électrique et mécanique. La plupart des biens exportés depuis la Tchéquie vers la France font partis de ces secteurs.

L’investissement français dans les voitures et les banques Le volume total des investissements français directs en République tchèque s’élève à 9,7 milliards d’euros. Depuis 2010, ces investisseurs ont réalisés des revenus d’IDE moyens d’un milliard d’euros par an. La France est le quatrième investisseur en stock en République tchèque. L’IDE français en Tchéquie est supérieur à celui par exemple, des États-Unis. Actuellement 460 entreprises françaises réalisant un chiffre d’affaires total ou supérieur à 10 milliards d’euros emploient près de 70 000 personnes en Tchéquie. Parmi

6  Contact 91  Avril—Mai 2019

les investissements majeurs figurent l’usine automobile de PSA à Kolín, Veolia, les groupes industriels Saint Gobain, Valeo et Faurecia, les géants alimentaires Danone et Savencia, Komerční banka du groupe Société Générale, ainsi que de nombreux prestataires de services. Les entreprises tchèques sont elles aussi de plus en plus présentes en France. Le volume des investissements tchèques en stock en France est de 500 millions d’euros.

V

roce 2018 putovalo do Francie zboží z Česka v celkové hodnotě 7,6 miliardy eur (198 miliard korun) a opačným směrem to bylo 4,8 miliardy eur (125 mld. Kč). S celkovým obratem vzájemného obchodu 12,4 miliard eur si Francie uchovává pozici 4. nejvýznamnější exportní destinace pro české výrobky. Francie je pro Česko také nejdůležitějším obchodním partnerem z těch, se kterými nemá společnou hranici. Francie je pro Českou republiku šestým nejdůležitějším dovozcem a řadí se tak před Rusko a Rakousko. Pro Francii i pro Česko je shodně největším obchodním partnerem Německo. Obě země pojí také zaměření na automobilový a elektrotechnický průmysl a strojírenství. Právě z těchto sektorů jsou také výrobky, které nejčastěji putují z Česka do země galského kohouta. Francouzské investice do aut a bank Celkový objem francouzských investic v Česku je 9,7 miliard eur. Od roku 2010 investorům plyne průměrný zisk ve výši jedné miliardy eur ročně. Francie je čtvrtým největším investorem v Česku a v celkovém

KREDIT: VALEO

Économie et actualités Ekonomika a aktuality

součtu jsou její investice zde vyšší než třeba americké. V tuzemsku nyní působí na 460 francouzských firem s celkovým obratem přes 10 miliard eur, zaměstnávají skoro 70 tisíc osob. K největším investicím patří automobilka PSA v Kolíně, Veolia, průmyslové skupiny Saint Gobain, Valeo nebo Faurecia, potravinářské kolosy Danone a Savencia, Komerční banka a mnozí poskytovatelé služeb. České firmy se také čím dál tím více prosazují ve Francii. Celkový objem českým investic ve Francii je 500 milionů eur.

12,4 mld EUR Échanges commerciaux entre la France et la Tchéquie en 2018 / Vzájemná obchodní výměna mezi Francií a ČR v roce 2018

9,7 mld EUR Le volume total des investissements français directs en Tchéquie / Celkový objem francouzských investic v ČR

0,5 mld EUR Le volume des investissements tchèques en stock en France / Celkový objem českým investic ve Francii Source / Zdroj: Service économique de l’Ambassade de France


Because we believe that every employee deserves to access proper nutrition

At the edge of innovation

Regular lunch

Healthy you – Happy you Already more than 600,000 beneďŹ ciaries are having the freedom of choice to use their meal vouchers & cards in 32,000 restaurants, canteens & food stores

edenred.cz

Our promise at the cutting edge of innovation


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE MISE À L’HONNEUR PAR LA CCFT AU FČOK PREZENTUJE ČESKO NA STROJÍRENSKÉM VELETRHU GLOBAL INDUSTRIE VE FRANCII Plus de 90 pays ont été représentés à cette deuxième édition du salon Global Industrie Lyon, l’un des événements majeurs de l’industrie mondiale. 40 % des exposants proviennent d’Europe, d’Asie, d’Amérique ou encore d’Afrique. La présence de la République tchèque, et plus particulièrement de la Chambre de commerce franco-tchèque au sein d’un tel événement, semble donc évidente. GI à Lyon, MSV à Brno La première édition du salon Global Industrie a eu lieu en mars 2018, à l’époque celle-ci se déroulait à Paris. Sur une surface d’exposition de 100 000 m², 2 254 exposants et 40 800 visiteurs sont venus. Parmi les exposants figurent en grande partie des fabricants finaux d’équipements techniques. Midest 2019, qui fait partie de Global Industrie, est un salon étroitement spécialisé sur la sous-traitance industrielle. L’équivalant tchèque du salon lyonnais est le Salon international de la construction mécanique (MSV) à Brno, organisé par Veletrhy Brno. Les deux salons sont comparables par leur taille et nombre de visiteurs, celui de Brno a célébré la 60e édition en 2018. On peut y observer la présence du Pavillon France, organisé depuis 16 ans par la Chambre de commerce franco-tchèque qui accueille chaque année entre 15 et 20 exposants industriels français. La prochaine édition se tiendra du 7 au 11 octobre 2019.

Coopération tchèque à Lyon Les exposants étrangers représentent 40 % des présences au salon Global industrie, une vingtaine d’entre eux proviennent d’ailleurs

8  Contact 91  Avril—Mai 2019

de République tchèque. Michal Macko, le gérant de la Chambre de commerce franco-tchèque, en compagnie de son collègue Martin Dytrych, se sont rendus à Lyon pour promouvoir l’industrie et le savoir-faire technique tchèque. C’est effectivement à Lyon qu’ils ont entamé une coopération plus étroite avec Czech Trade et CzechInvest, avec qui la CCFT partage la volonté de promouvoir la Tchéquie en France. « La République tchèque est un pays à fort potentiel industriel et elle continue à affirmer une réelle croissance au niveau de la production. L’année précédente, cette dernière a progressé de 3 % par rapport à 2017, et marque ainsi une augmentation pour la cinquième année consécutive. Le succès de nombreuses entreprises automobiles et aérospatiales en Tchéquie est sans doute la raison décisive pour laquelle des industriels français se lancent sur le marché tchèque. » affirme Michal Macko, gérant de la CCFT.

N

ejvětší průmyslový veletrh ve střední a východní Evropě je brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh, ve Francii je to Salon Global Industrie, který se konal na začátku března ve francouzském Lyonu. Českou republiku a její přednosti pro francouzské firmy tam představila také

Les Tchèques au salon Global Industrie / Češi na veletrhu Global industrie v Lyonu. De la gauche / zleva: Robert Keil, CzechInvest, Vítězslav Blažek, CzechTrade, Michal Macko, CCFT/FČOK.

Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci s Veletrhy Brno. Mezi dvacítkou českých vystavovatelů figuroval i Czechtrade, pořadatel oficiální české účasti. První ročník veletrhu Global Industrie se konal v březnu 2018, tehdy ještě v Paříži. Na výstavní plochu 100 000 m² přijelo 2 254 vystavovatelů, kteří přilákali 40 800 návštěvníků. Mezi vystavovateli jsou z velké části finální výrobci strojírenských zařízení. Midest 2019, který je součástí veletrhu Global Industrie, je pak úzce profilovaný veletrh se zaměřením pouze na strojírenské subdodávky. Od letošního roku se veletrh přestěhoval do Lyonu, regionu s velkou koncentrací strojírenských firem. Zahraniční vystavovatelé představují na Global industrie 40 %, českých firem najdeme na veletrhu celkem dvacet. Patří mezi ně i Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK), která byla jedinou zahraniční obchodní komorou na veletrhu. Její přítomnost měla však zcela jasný význam. Komora poskytuje širokou škálu poradenských služeb českým i francouzským malých a středním firmám, které chtějí podnikat na zahraničním trhu a již 16 let je pořadatelem Francouzského pavilonu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ten se letos uskuteční od 7. do 11. října. Francouzsko-českou obchodní komoru na veletrhu v Lyonu reprezentovali její jednatel Michal Macko a Martin Dytrych. Využili příležitosti nejen k prezentaci předností české ekonomiky a průmyslu, ale také k navázání užších vztahů se státními organizacemi CzechTrade a CzechInvest.


61ÈME SALON INTERNATIONAL INDUSTRIEL

7–11 10 2019 BRNO RÉPUBLIQUE TCHÈQUE


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

LE GRANULÉ PLASTIQUE FRANÇAIS POUR LES INDUSTRIELS TCHÈQUES FRANCOUZSKÝ PLASTOVÝ GRANULÁT PRO ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ FIRMY L’entreprise familiale plasturgiste française, Addiplast Group, a commencé à découvrir la Tchéquie il y a seulement un an. Une rencontre à Grenoble avec la Chambre de commerce franco-tchèque les a inspirée à venir au Salon International de la Construction Mécanique (MSV) à Brno en octobre 2018 après lequel la société est devenue encore plus active sur le marché tchèque. Lenka Lesová, consultante senior de l’équipe de la CCFT, désormais représente la société à temps partiel auprès des clients tchèques et slovaques. Addiplast est ainsi plus proche de ses clients que depuis la France. En mars dernier, le directeur export d’Addiplast Group, Edouard Chantegraille, s’est rendu en Tchéquie pour les premiers rendez-vous avec des industriels tchèques, arrangés par la CCFT.

10  Contact 91  Avril—Mai 2019

Salon MSV, point de départ En quoi la production d’Addiplast Group est-elle si spéciale ? Tout simplement, ils savent faire la recette de la matière en fonction des besoins concrets du client, ceci en ajoutant, dans la proportion exacte et bien donnée, des additifs (des fibres de verre, du bois (miscanthus), du talc ou des colorants) dans n’importe quelle première matière de base (PA, PP, PC, PBT, ABS etc.) pour produire des granulés sur mesure. Ils ont leur propre centre de recherche et de développement et deux sites de production qui assurent une livraison rapide. Un grand avantage est aussi l’homologation de leur gamme de matières chez les géants de l’industrie automobile européenne. Les produits d’Addiplast Group sont utilisés le plus souvent par des clients des secteurs pharmaceutique, électronique ou automobile. Vu que ces secteurs constituent des piliers de l’échange commercial franco-tchèque, Addiplast Group a décidé de tester le marché tchèque pour leur développement à l’international. Le premier pas fut la participation au Salon International de

la Construction Mécanique à Brno en tant qu’exposant au Pavillon France. Les rencontres dans le cadre du salon MSV étant fructueuses, M. Chantegraille a jugé important « d’occuper le terrain, montrer que nous avons une présence en Tchéquie et Lenka Lesová en tant que notre représentante le fait très bien. Elle fait le travail pour accompagner, rassurer les prospects/clients et promouvoir notre entreprise ainsi que ses produits. »

Mission commerciale en Tchéquie Après quelques semaines de travail intense de prospection et à la recherche de clients potentiels concrets, la Chambre de commerce franco-tchèque a réussi à organiser des rencontres chez des industriels tchèques clés. Edouard Chantegraille est venu en Tchéquie pour discuter en personne avec les décideurs de ces entreprises. « Nous avons demandé à Mme Lesová de nous introduire chez les entreprises que nous avions ciblées et avec qui nous sommes en contact aujourd’hui. Maintenant, il reste encore à concrétiser les projets mais nous


Appui aux entreprises Podpora pro podniky sommes certains que cela va fonctionner. Nous sommes déjà très satisfaits. Nous sommes toujours en phase de projets avec les différentes entreprises contactées. Notre activité nécessite parfois 1 an à 2 ans de travail avant de réaliser les premières ventes. Nous avons cependant commencé à échantillonner et tester nos produits...cela est un bon signe, » déclare Edouard Chantegraille.

F

rancouzská rodinná plastikářská firma Addiplast Group začala objevovat Českou republiku teprve před rokem. Schůzka s Francouzsko-českou obchodní komorou v Grenoblu ji inspirovala k účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně v říjnu 2018, v rámci Francouzského pavilonu. Vzájemná spolupráce se po účasti na veletrhu prohloubila a senior konzultant FČOK, Lenka Lesová, se dokonce stala obchodní zástupkyní Addiplast Group pro Českou republiku a Slovensko. FČOK pak letos v březnu zprostředkovala exportnímu řediteli Addiplast Group Edouardu Chantegraillovi v České republice první obchodní jednání s českými výrobci.

Výchozí bod jménem Mezinárodní strojírenský veletrh Čím je výroba Addiplast Group tak výjimečná? Jednoduše řečeno, Addiplast Group umí přidat do jakéhokoliv základního plastového materiálu (PA, PP, PC, PBT, ABS) například skleněná vlákna, dřevo, mastek nebo barviva, a vytvořit tak granuláty každému klientovi na míru. Firma má vlastní výzkumné a vývojové centrum a celou polovinu jejich výroby představují speciální směsi vytvořené podle zadání klientů. Díky dvěma výrobním závodům jsou neobyčejně flexibilní a na jejich dodávky se nikdy nečeká. Velkou výhodou proti konkurenci jsou homologované produkty, plnění obtížných testů a certifikace pro největší evropské automobilky. Nejčastěji jsou výrobky Addiplast používány jako obaly ve farmacii, elektronice nebo v automobilovém průmyslu. A jelikož tyto sektory představují pilíře obchodních vztahů mezi Českou republikou a Francií, rozhodl se Addiplast Group v rámci svého pronikání na mezinárodní pole vyzkoušet i český trh. Prvním krokem tak byla účast na MSV v Brně, kde Addiplast Group patřil k vystavovatelům na Francouzském pavilonu. Setkání na MSV přinesla své ovoce, podle Edouarda Chantegraille bylo důležité

„získat na českém a slovenském trhu silou pozici a ukázat, že jsme v České republice a na Slovensku aktivní, což naše obchodní zástupkyně Lenka Lesová zvládla velice dobře. Jednala s potenciálními klienty a šířila dobré jméno naší společnosti i našich produktů.“ Obchodní cesta za českými potencionálními klienty Po několika týdnech intenzivního hledání potenciálních klientů se Francouzsko-české obchodní komoře podařilo uspořádat obchodní jednání s klíčovými českými výrobci. Edouard Chantegraille přijel do České republiky, aby mohl se zástupci českých společností diskutovat osobně. „Požádali jsme Lenku Lesovou, aby nás představila vybraným českým společnostem, se kterými nyní jednáme. Společné projekty ještě nejsou dotaženy do konce, ale jsme si jisti, že budou fungovat. Již nyní jsme velmi spokojení. Stále jsme ve fázi plánování společných projektů s kontaktovanými společnostmi, opravdovému obchodování předchází někdy i rok nebo dva společné práce. Přesto jsme již našim partnerům rozeslali k testování náš materiál… což je dobré znamení,“ uvedl Chantegraille.

gefco.cz +420 844 444 844

TIME CRITICAL SOLUTIONS V GEFCO posouváme hranice rychlosti 24/7/365

Potřebujete přepravit svou zásilku na místo určení co nejrychleji? V GEFCO posouváme hranice rychlosti přepravy se zachováním vynikající kvality. A to jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní úrovni. Váš požadavek vyřešíme okamžitě. Kontaktovat nás můžete kdykoli – bez ohledu na den nebo hodinu.

Avril—Mai 2019  Contact 91 11


Prix de la CCFT Cena FČOK

6 ÉDITION DES PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE /6. ROČNÍK CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY E

12  Contact 91  Avril—Mai 2019

La France est un pays qui offre une multitude d’opportunités. Ces dernières années, cela comprend des innovations et des technologies plus avancées, une approche active dans le domaine de l’économie circulaire et de la protection de l’environnement, ainsi que la promotion des startups et de leurs idées. La gastronomie et l’art de vivre ne sont pas en reste, car elles sont à juste titre un des symboles de la France. / Francie je země, která může mnohé nabídnout. V posledních letech to jsou zejména nejvyspělejší technologie a inovace, aktivní přístup k problematice cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí nebo podpora startupů a jejich akcelerace. Stranou nezůstává ani gastronomie a umění žít, bez kterých by to ani nebyla Francie.


Prix de la CCFT Cena FČOK Les trophées pour les lauréats du Prix de a CCFT par l’artiste tchèque Milan Pekař. / Vázy pro vítěze Cen FČOK z dílny českého designéra Milana Pekaře.

L

a République tchèque est une destination attrayante pour les Français et pour les entreprises françaises. Le commerce bilatéral est en croissance constante et seule la Chambre de commerce franco-tchèque aide chaque année plus de 70 entreprises françaises à développer leurs activités commerciales en Tchéquie. Quelques 500 entreprises françaises opèrent actuellement en République tchèque, nombreuses sont celles qui ont une histoire entrepreneuriale unique et présentent de beaux exemples de succès avec des idées et concepts exceptionnels. C’est eux, qui ont mérité le Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque. — Česká republika je pro Francouze i francouzské firmy přitažlivou destinací. Vzájemný obchod neustále roste a jen Francouzsko-česká obchodní komora ročně pomůže s rozvojem podnikání v tuzemsku více než 70 francouzským firmám, kterých v současnosti působí v Česku na 500. A některé z nich za sebou mají opravdu zajímavé příběhy, velké úspěchy a ojedinělé nápady a koncepce. Právě tyto vynikající francouzsko-české příklady si zaslouží Cenu Francouzsko-české obchodní komory.

L’évaluation et le Jury Les inscriptions au concours étaient ouvertes du 20 janvier au 20 février 2019. Le Prix de la CCFT est décerné dans 4 catégories. Le Jury d’experts a choisi trois finalistes dont un lauréat dans chaque catégorie. Leur choix était basé sur une évaluation individuelle suivie d’une délibération lors de la réunion du Jury. Nous remercions tous les membres du Jury pour leur temps et leur évaluation. Hodnocení a porota Přihlášení do soutěže bylo možné od 20. ledna do 20. února 2019. Cena FČOK nabídla celkem 4 kategorie. Nejlepší projekty v každé kategorii a vítěze vybrala odborná porota na základě individuálních hlasování a následné diskuse na zasedání poroty. Všem porotcům za jejich čas a hodnocení děkujeme.

Roland Bourgeois, président de la CCFT, président du Jury / předseda FČOK, předseda poroty Vladimír Bärtl, vice-ministre, Ministère de l’industrie et du commerce / náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiří Cívka, PR manager, AXA Czech Republic and Slovakia Michaela Číhalíková, manager RSE / CSR manažerka, Edenred Pierre Farineau, adjoint du chef de service économique, Ambassade de France / zástupce ekonomického rady, Velvyslanectví Francie v Praze Soňa Jonášová, fondatrice et directrice de l’Institut de l’économie circulaire / zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Lucie Mádlová, fondatrice et directrice exécutive de l’Association de la Responsabilité sociale / zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Martina Mašková, journaliste de Radio tchèque Plus / Český rozhlas Plus Dita Pasquier, Business Financing Tribe Leader, Komerční banka a.s.

Avril—Mai 2019  Contact 91 13


Prix de la CCFT Cena FČOK

CATÉGORIES /KATEGORIE 1

1. HISTOIRE HISTOIRE ENTREPRENEURIALE/ ENTREPRENEURIALE/ PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH 2. INNOVATION TECHNOLOGIQUE/ TECHNOLOGICKÁ INOVACE LE GAGNANT/VÍTĚZ: 3. ENTREPRISE HUMAINE/ EASY BNB ODPOVĚDNÁ FIRMA V OBLASTI SOCIÁLNÍ 4. ENTREPRISE VERTE/ ODPOVĚDNÁ FIRMA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ce prix récompense un entrepreneur ou une entreprise de moins de cinq ans se distinguant par sa créativité, son originalité, son dynamisme, ses perspectives de croissance, ou bien sa capacité à lever des fonds. / Cena v této kategorii je udělena společnosti mladší pěti let nebo podnikateli, kteří jsou výjimeční svou originalitou, kreativitou a dynamickým přístupem k podnikání nebo svými finančními úspěchy prokazují potenciál dalšího růstu.

En 2016, deux jeunes Français, Kevin Gestin et Faical Orakzai, basés à Prague, ont décidé d’offrir leurs services de concierge sur Airbnb. Leurs services partent du simple nettoyage et de la communication avec les clients logés jusqu’à la reconstruction des appartements, la prise de photos pour une meilleure présentation marketing et également un service juridique. En moins de trois ans, leur start-up spécialisée dans la location à court terme sur des sites comme Airbnb ou Booking. com a grandi à la vitesse de 300 % par an. Ils gèrent actuellement 70 appartements à Prague avec pour objectif de se développer dans d’autres villes européennes.

14  Contact 91  Avril—Mai 2019

Ces deux jeunes français ont déjà 25 employés et ont récemment levés des fonds auprès du groupe RSBC afin d’accélérer leur développement. Le jury a apprécié la qualité de leur business modèle, qui a déjà prouvé un succès à l’international. Ils ont su identifier une opportunité et la saisir pleinement tout en respectant les règles en étant partenaires à la fois d’Airbnb et des autorités tchèques. Il a également été apprécié qu’ils aient gardé Prague comme point de départ pour leur expansion à l’international. — V roce 2016 dva mladí Francouzi žijící v Praze, Kevin Gestin a Faical Orakzai, dostali nápad nabízet své služby správce bytů na platformě Airbnb. Jejich služby zahrnují běžné činnosti jako úklid a komunikaci s krátkodobými nájemci, ale také nadstandartní služby jako zajištění rekonstrukce bytu, pořízení fotografií bytu pro lepší marketing nebo dokonce právní servis. Za necelé tři roky jejich start-up pro správu krátkodobých pronájmů na portálech jako Airbnb nebo Booking.com vzrostl o 300 %. V současnosti se easy BNB stará o 70 bytů v Praze a další plán je jasný – expanze do dalších evropských metropolí. Tito dva mladí Francouzi už v Praze zaměstnávají 25 lidí a jejich projekt natolik oslovil skupinu RSBC, že do nich investovala blíže nespecifikovanou částku na podporu růstu do zahraničí. Porota ocenila kvalitu obchodního modelu easy BNB, který se již osvědčil i v mezinárodním měřítku. Dovedli dobře rozpoznat příležitost a využít ji a zároveň respektují pravidla a normy. Dokáží být partnerem obou stran, Airbnb i lokálních úřadů, což je v této problematické oblasti velmi záslužné. Porota také ocenila, že si pro svůj další zahraniční rozvoj vybrali Prahu jako výchozí bod a své sídlo.

FINALISTE/FINALISTA:

EPDOR La société tchèque Epdor a été fondée en 2015 à l’initiative de la société Grant Thornton Advisory et de Peter Szenásy, qui dirige actuellement la société. Epdor, spécialiste du conseil technique dans le domaine de l’énergie et des technologies intelligentes, a connu lors de sa première année d’existence une croissance de 49 % et de 26 % l’année suivante. En 2018, elle a contribuée grâce à ses conseils et ses finances à la création de la filiale Epdor France. L’activité principale d’Epdor France est le conseil en informatique et en sécurité pour une clientèle française. Ils développent des applications web, des applications mobiles


Prix de la CCFT Cena FČOK et assurent le bon fonctionnement des systèmes et leur sécurité. La partie technique de l’entreprise repose sur le savoir-faire des ingénieurs et programmateurs tchèques spécialistes dans des domaines variés. Epdor fait appel à différents experts en fonction de la nature de chaque projet. Le Jury a particulièrement apprécié le courage d’une entreprise tchèque de se lancer sur le marché français ainsi que la promotion du savoir-faire tchèque dans le domaine du TIC en France. — Česká společnost Epdor byla založena v roce 2015 z iniciativy firmy Grant Thorton Advisory a Petera Szenásyho, který Epdor vede. Firma nabízející technické poradenství v oblasti inovačních přístupů pro energetiku a inteligentní technologie v prvním roce existence rostla o 49 %, ve druhém roce o 26 %. V roce 2018 se pak ideově i finančně podílela na založení dceřiné společnosti ve Francii. Epdor France nabízí vývoj strategie a architektury informačních systémů francouzským klientům, technickou stránku věci zajišťují čeští programátoři a specialisté na jednotlivé oblasti, které firma poptává na konkrétní projekty. Porota ocenila odvahu české firmy ke vstupu na francouzský trh a propagaci českého know-how v oblasti IT.

FINALISTE ET PRIX DU JURY ’COUP DE CŒUR’/FINALISTA A ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY

MONSIEUR BOUCHON

de fleurs. Monsieur Bouchon avec sa table en bois sur roulettes arrive dans un parc, la déplie, allume des bougies, sert du vin de qualité et souhaite une bienvenue chaleureuse aux clients avant de servir un menu gastronomique. En 7 mois d’existence, il a augmenté son chiffre d’affaire de 60 % et il se dit satisfait de couvrir ses coûts mensuels grâce à la gastronomie française. Le Jury a apprécié la forte motivation de M. Jacquet, son originalité, ses résultats économiques prometteurs et surtout la promotion de gastronomie française de qualité en Tchéquie. — Jonathan Jacquet, mladý francouzský kuchař a someliér, se v srpnu 2018 stal Monsieur Bouchonem, tedy doslova „panem zátkou“. Rozhodl se v Praze rozjet neotřelý podnikatelský plán – pořádat soukromé večeře, kurzy vaření, degustace vína a hlavně pop-up večeře pro firemní i soukromé klienty. Na váš stůl z jeho rukou putují typické recepty francouzské kuchyně připravené z místních čerstvých produktů. Jeho originální koncept večeří zavede strávníky na tak neobvyklá místa jako je park nebo třeba květinářství. Monsieur Bouchon prostě vezme svůj dřevěný skládací stůl na kolečkách, přijede například do parku, stůl rozloží, zapálí svíčky, nalije kvalitní víno a s úsměvem naservíruje gastronomické menu o několika chodech. Za 7 měsíců od spuštění projektu vzrostl jeho obrat o 60 %. Sám Jonathan říká, že je svým výdělkem spokojený, neboť pokryje všechny jeho výdaje díky francouzské gastronomii. Porota ocenila osobní zapálení Jonathana Jacqueta, originalitu, slibné ekonomické výsledky a jeho příspěvek k propagaci kvalitní francouzské gastronomie v Čechách.

2 Jonathan Jacquet, jeune chef cuisinier et sommelier français, est devenu Monsieur Bouchon en août 2018. C’est à Prague qu’il a lancé son idée d’organiser des dîners privés, cours de cuisine, dégustations de vin et dîners pop-up pour les entreprises ou clients particuliers. Il propose des plats typiques de cuisine française tout en utilisant des produits locaux et frais. Son concept original de dîners éphémères amène ses consommateurs sur des lieux inattendus tels qu’un parc ou une boutique

INNOVATION TECHNOLOGIQUE/ TECHNOLOGICKÁ INOVACE Ce prix récompense une entreprise qui, en 2018 a conçue et/ou implémentée un produit, un processus ou un service apportant une amélioration significative

en termes de qualité, d’efficacité et d’usage. Cette entreprise se distingue par l’apport d’une innovation nécessitant une technicité spécifique et se démarquant de la concurrence. / Cena v této kategorii je udělena společnosti, která v roce 2018 vyvinula nebo implementovala významnou technologickou inovaci v oblasti výroby nebo služeb, a zvýšila tak kvalitu produktu/služby, celkovou produktivitu nebo obrat společnosti.

LE GAGNANT/VÍTĚZ:

VEOLIA

À la demande de l’investisseur, la société Veolia a mis au point un système de gestion de la chaleur unique pour le bâtiment V-Tower dans le quartier de Pankrác à Prague, en utilisant les conduites d’eau comme source de chaleur renouvelable. Grâce à la solution technologique de Veolia, le bâtiment résidentiel de 30 étages utilise une pompe à chaleur pour le chauffage et le refroidissement capable d’extraire la chaleur de l’environnement. La stabilité de la source de chaleur est importante pour le fonctionnement de ce principe. Les tuyaux d’eau ont une température stable entre 6 et 11°C tout au long de l’année. La pompe à chaleur, qui est raccordée à la conduite d’alimentation, a donc une source stable de chaleur à faible potentiel et un rendement jusqu’à deux fois supérieur à la variante classique. Le pic de consommation de chaleur est résolu par le réseau de chauffage urbain. Auparavant, des systèmes similaires étaient utilisés dans les réservoirs d’eau, mais les applications de conduites d’eau sont nouvelles. L’innovation technologique permet de couvrir 75 % des besoins en chaleur de la V-Tower et la chaleur ainsi obtenue est 30 % moins chère que celle des chaudières à gaz. Le projet a reçu le certificat Leed Platinum pour son respect de l’environnement. Le jury a reconnu l’innovation comme un excellent exemple de projet énergétique circulaire complexe, qui peut également être appliqué partout où le débit d’eau dans le Avril—Mai 2019  Contact 91 15


Prix de la CCFT Cena FČOK réseau d’eau et d’assainissement est suffisant et où l’eau circule par gravité. De plus, les mesures lors du fonctionnement réel prouvent que la solution n’est pas seulement écologique, mais aussi économique, ce qui est un argument très convaincant en faveur de la protection de l’environnement et de cette technologie en particulier. — Společnost Veolia na základě poptávky investora vyvinula pro budovu V-Tower na pražském Pankráci unikátní systém tepelného hospodářství, který využívá vodovodní sítě jako obnovitelného zdroj tepla. Třicetipatrový bytový dům díky technologickému řešení od Veolia využívá k vytápění i chlazení tepelné čerpadlo, které umí využívat teplo z okolního prostředí. Důležitá je pro fungování tohoto principu stabilita zdroje tepla. Tepelné čerpadlo, které je napojeno na přívodní řad o teplotě 6-11°C, má tedy v tomto případě stabilní zdroj nízkopotencionálního tepla a až dvakrát větší účinnost než v klasické variantě. Špičkové odběry tepla jsou řešeny dodávkou ze sítě dálkového vytápění. Dříve se podobné systémy využívaly ve vodojemech, ale aplikace na vodovodní potrubí je novinkou. Technologická inovace umožnila pokrýt 75 % potřeby na vytápění budovy V-Tower a získané teplo je o 30 % levnější než v případě plynových kotlů. Projekt získal certifikát Leed Platinum za ohleduplnost k životnímu prostředí. Porota inovaci ocenila jako skvělý příklad komplexního projektu cirkulární energie, který je navíc aplikovatelný kdekoliv, kde je dostatečný průtok vody ve vodovodní a kanalizační síti a voda proudí gravitačně. Měření v běžném provozu navíc dokazuje, že je nejen ekologické, ale také ekonomické, což je velmi přesvědčivý argument ve prospěch ochrany životního prostředí i konkrétně této technologie.

FINALISTES/FINALISTÉ:

ALEEGO En 2018, Aleego a créé une plateforme en ligne qui propose aux clients, le plus souvent des entreprises, de commander des missions de drone avec un pilote professionnel pour prendre des images ou tourner des vidéos. Les données recueillies pendant le vol sont ensuite traitées par le logiciel développé par Aleego et sont envoyées dans un rapport analytique et clair au client. Cette technologie est populaire en raison des coûts incomparablement inférieurs et des délais de livraison plus courts par rapport à la photographie aérienne classique. Elle permet également de tourner des

16  Contact 91  Avril—Mai 2019

vidéos. Le système est utilisé par exemple, pour estimer les stocks de grands entrepôts ou pour inspecter des tuyaux longues distance. Avec l’aide de celui-ci, vous pouvez construire un modèle en 3D pour concevoir un système de protection d’un bâtiment, en effet des vidéos avec des caméras infrarouges permettent de détecter les fuites de chaleur des bâtiments ou de surveiller la fonctionnalité des panneaux solaires. La société est tchèque et son fondateur français Maxime Brivois, vit à Prague depuis plusieurs années. En juin 2018, l’Agence spatiale européenne (ESA) a choisi Aleego pour une incubation de deux ans dans l’incubateur ESA BIC Prague. Le jury a apprécié le bon exemple d’Aleego dans l’utilisation de technologies modernes et de drones pour une meilleure gestion d’entreprise, applicable à de nombreux secteurs. Il a également reconnu l’approche éthique et responsable vis à vis de la législation complexe relative aux drones en République tchèque. — V roce 2018 založila společnost Aleego online platformu, na níž si mohou zákazníci zejména z řad firem objednat mise dronů s kvalifikovanými piloty za účelem snímkování. Data sesbíraná během letu zpracuje program od Aleego do přehledného analytického reportu, který putuje k zákazníkovi. Tato technologie je v posledních letech vyhledávaná zejména díky nesrovnatelně nižším nákladům a kratší době dodání oproti klasickým leteckým fotografiím. Navíc umožňuje natáčet i videa. Systém se využívá například k monitorování zásob ve velkých skladech nebo inspekci dálkových potrubí. S jeho pomocí lze sestavit i 3D model sloužící například k navržení zabezpečení, pomocí termokamery lze zjistit úniky tepla z budov nebo funkčnost solárních panelů. Firma je česká, jejím zakladatelem je Francouz Maxime Brivois, který v Praze žije již několik let. V červnu 2018 si Evropská kosmická agentura (ESA) vybrala Aleego k dvouleté inkubaci v pražském kosmickém inkubátoru ESA BIC Prague. Porota ocenila Aleego jako dobrý příklad využití moderních technologií a dronů k chodu firmy, aplikovatelný pro mnoho oborů. Cenný je také etický a zodpovědný přístup ke komplikované legislativě spojené s drony v ČR.

MARK2 CORPORATION CZECH La combinaison de la gestion des installations et de la technologie moderne a créée le produit e-Reception. Il s’agit d’une technologie unique disponible 24/7, offrant une augmentation significative de l’efficacité

dans la gestion des bâtiments. E-Reception peut être utilisé comme service d’accueil dans les hôtels ou navigation de visiteurs dans des bâtiments administratifs et des hôpitaux, comme kiosque sur les entrées des zones logistiques et distributeur de cartes de bénéfices et de chèques-cadeaux dans des centres commerciaux ou encore pour l’enregistrement de patients. La plate-forme de communication centrale est un grand écran tactile, où le visiteur choisit le motif de sa visite et le robot le renseigne sur la procédure à suivre. La technologie scanne et vérifie l’authenticité du document requis. En cas de visite prévue en avance, le visiteur s’identifie à l’aide d’un QR code qui lui a été communiqué par MMS ou par email. Le système donne au visiteur une carte d’accès pour ouvrir la porte ou appelle l’ascenseur avec l’étage demandé. En cas de demande inhabituelle ou de problème, le visiteur contacte l’opérateur. En République tchèque, il s’agit de la première solution universelle qui peut être utilisée pour différents types de bâtiments. Le retour sur investissement pour les entreprises est de l’ordre de 12 mois. Dans le futur, la société prévoit la création de M2C Space, qui permettra une gestion à distance des technologies dans le bâtiment. Le jury a apprécié les économies de temps et de coûts pour les entreprises et pour les visiteurs, ainsi que l’aspect environnemental du produit qui réduit les besoins en papier grâce à la technologie. D’une certaine manière, il répond également à la pénurie actuelle de main-d’œuvre sur le marché tchèque. — Spojením facility managementu a moderních technologií vznikl produkt e-Reception. Jde o unikátní technologii s non-stop provozem, která nabízí výrazné zefektivnění obslužnosti budov. E-Reception lze využít například jako hotelový check-in, pro navigaci návštěvníků v administrativních budovách nebo nemocnicích, kiosek na vjezdech do logistických areálů, výdej benefitních karet a dárkových poukazů v obchodních centrech nebo registraci pacientů. Ústřední komunikační platformou je velký dotykový displej, na kterém návštěvník zvolí důvod návštěvy a robot ho poté naviguje dále. Technologie naskenuje a následně ověří pravost požadovaného dokladu. V případě dopředu sjednané návštěvy načte QR kód, který je zaslán formou MMS nebo emailem. Návštěvníkovi vydá přístupovou kartu pro otevření dveří nebo přivolání výtahu s dopravou do patřičného patra. V případě nestandardního požadavku či problému se návštěvník spojí s operátorem. V České republice se jedná o první univerzální řešení použitelné pro různé typy


Prix de la CCFT Cena FČOK budov. Návratnost investice pro firmy je v řádu 12 měsíců. V Budoucnu firma plánuje M2C Space, jež by umožnil vzdálené ovládání objektových technologií. Porota ocenila úsporu času a finančních nákladů pro firmy i návštěvníky a také ekologický aspekt produktu, který díky technologiím omezuje spotřebu papíru. Svým způsobem také řeší aktuální nedostatek pracovních sil na českém trhu.

3

ENTREPRISE HUMAINE /ODPOVĚDNÁ FIRMA V OBLASTI SOCIÁLNÍ Ce prix récompense une entreprise pour sa gestion remarquable du capital humain qui l’entoure ou qui la définit. Cette entreprise socialement engagée, excelle par ses activités externes (volontariats, mécénat, dons, coopération avec des ONG, etc.) ou internes (gouvernance participative, soutien du développement professionnel, égalité des chances, bienêtre, gestion de l’équilibre etc.). / Cena v této kategorii je udělena společnosti, která významným způsobem podporuje rozvoj lidského kapitálu ve svém okolí. Angažuje se v podpoře neziskových organizací, má vlastní nadační fond, zapojuje se do dobrovolnických prací, přispívá k rozvoji svého regionu a vnímá zaměstnance jako klíčovou součást společnosti a podporuje jejich rozvoj a vzdělávání.

LE GAGNANT/VÍTĚZ:

ACCENTURE

Dans ses activités, Accenture cherche à soutenir les 17 objectifs de développement durable, qui font partie du document de l’ONU intitulé « Transformer notre monde: un programme de développement durable à l’horizon 2030 ». On retrouve chez Accenture une multitude de projets locaux orientés sur l’éducation et les possibilités de trouver un emploi en République tchèque, des éco-activités ou des programmes pour les parents. Leur réseau permanent de bénévoles comprend environ 40 employés et plus de 400 employés participent à la course caritative Teribear. Au cours de la dernière année, les employés d’Accenture ont donné 850 heures de bénévolat et la société a apporté un soutien financier de 3 millions de couronnes. Les employés eux-mêmes ont versé 157 907 CZK pour soutenir des personnes et des projets dans le cadre d’activités de volontariat et 144 000 CZK pour soutenir des projets sélectionnés avec la Fondation de Tereza Maxová. Parmi les principaux projets, citons l’Académie Accenture, grâce à laquelle 115 jeunes ont trouvé un emploi, 164 autres jeunes ont bénéficié de consultations individuelles (diagnostics professionnels, préparation à un entretien) et 60 femmes ont suivi un cours de requalification Digital Academy organisé en coopération avec l’organisation à but non lucratif Czechitas. Plus d’une centaine d’enfants en ont appris davantage sur la littératie financière grâce à un cours gratuit en entreprise organisé par Accenture. Les employés d’Accenture se sont également joints à l’événement Ukliďme Česko (Nettoyons la Tchéquie). Le jury a apprécié le nombre et la diversité des projets de RSE soutenus par l’entreprise, l’implication active des employés, des personnes handicapées, ainsi que la conception des projets à long-terme. — Při svém podnikání se Accenture snaží podporovat 17 cílů udržitelného rozvoje, které jsou součástí dokumentu OSN pod názvem Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Má ovšem také mnoho lokálních projektů, které se zaměřují na podporu vzdělanosti a možnosti získání práce v ČR; podporu neziskového sektoru v ČR; ekoaktivity nebo programy pro rodiče. Jejich stálá síť dobrovolníků zahrnuje cca 40 zaměstnanců, dalších 400 se účastní charitativního běhu Teribear. Celkově za poslední rok zaměstnanci Accenture věnovali 850 hodin dobrovolnickým činnostem a firma poskytla finanční podporu ve výši 3 miliony korun. Samotní zaměstnanci přispěli částkou 157 907 Kč na podporu jednotlivců a projektů v rámci dobrovolnických aktivit a částkou 144 000

korun na podporu projektů vybraných spolu s Nadací Terezy Maxové. Mezi hlavní projekty patří Accenture Academy, jejímž prostřednictvím získalo práci 115 mladých lidí. Dalších 164 mladých lidí firma podpořila individuálními konzultacemi (profesní diagnostika, příprava na pohovor), 60 žen absolvovalo rekvalifikační kurz Digital Academy pořádaného ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas. Více než stovka dětí se dozvěděla více o finanční gramotnosti díky kurzu, který firma zdarma pořádá. Zaměstnanci se zapojili také například do projektu Ukliďme Česko. Porota ocenila množství a rozmanitost projektů z oblasti CSR, jež firma podporuje, aktivní zapojení zaměstnanců, hendikepovaných a dlouhodobost a koncepčnost projektu.

FINALISTES/FINALISTÉ:

LESAFFRE Depuis 2015, le producteur de levure de boulanger Lesaffre soutient l’organisation à but non lucratif Náruč dětem, qui prend en charge des enfants dans des familles d’accueils et fournit aide et conseils aux parents de ces dîtes familles. Lors du marché de Noël au centre-ville d’Olomouc, Lesaffre organise un stand nommé « Un bon endroit pour vivre » et vend de la brioche de Noël tchèque Vánočka, une pâte à tartiner à base de levure et du punch. Plus de la moitié des 80 employés de Lesaffre contribuent au succès de l’opération par leur travail ou leur présence sur le stand. En 2018, le revenu versé à l’association a été 2500 euros. Le jury a apprécié l’implication personnelles des employés et l’activité dans la région. — Od roku 2015 podporuje výrobce pekařského droždí Lessafre neziskovou organizaci Náruč dětem, která se stará o děti v pěstounských rodinách a poskytuje pomoc a poradenství pěstounům. Každým rokem pro tuto organizaci v rámci vánočního stánku Dobré místo pro život vydělává Lesaffre prodejem vánoček, drožďové pomazánky a punče na trhu v Olomouci. Na akci se vlastní účastí a výrobou podílí více než polovina z 80 zaměstnanců firmy. V roce 2018 charitu díky prodeji podpořili částkou 2500 euro. Porota ocenila osobní angažovanost zaměstnanců a aktivitu v regionech.

Avril—Mai 2019  Contact 91 17


Prix de la CCFT Cena FČOK

SODEXO PASS ČESKÁ REPUBLIKA

FONDATION VEOLIA/ NADAČNÍ FOND VEOLIA

Sodexo, spécialiste des avantages sociaux et de la restauration, s’est orienté sur le soutien des personnes âgées. Depuis 2012, le projet Plníme přání (Nous réalisons les souhaits) contribue à l’amélioration de la vie quotidienne des personnes âgées afin de les inciter à passer activement leur temps libre. Le projet vise à aider et à soutenir les maisons de retraite et autres organisations travaillant avec les personnes âgées. Au total, la société a investi 650 000 couronnes et a réalisé 35 souhaits concrets exprimés par des personnes ou des organismes. Parmi les souhaits exaucés, citons le Senior Park avec ses appareils pour faire des exercices physiques dans le centre d’accueil pour personnes âgées de Česká Kamenice, l’achat d’une table thérapeutique dotée d’un équipement interactif pour soutenir le développement des habiletés de motricité fine dans le Centre des services sociaux de Děčín, un voyage à Rome auquel ont participé des personnes âgées du Centre intergénérationnel Jesenice ou encore l’achat de tricycles électriques pour adultes, grâce auxquels les clients de l’organisation SENIOR Otrokovice peuvent aller se promener dans la nature avec des lycéens. Le jury a apprécié que ce projet soit le seul dédié aux personnes âgées. — Specialista na firemní benefity a stravování Sodexo se zaměřil na podporu seniorů. Projekt Plníme přání seniorům již od roku 2012 přispívá ke zlepšení kvality každodenního života seniorů a snaze inspirovat je k aktivnímu trávení volného času. Projekt se zaměřuje na pomoc a podporu domovů důchodců a dalších organizací pracujících se seniory. Celkově firma investovala 650 000 korun a splnila 35 přání. Mezi splněná přání patří vybudovaný Senior park se cvičebními stroji v Domově pro seniory a pečovatelské službě Česká Kamenice, zakoupený terapeutický stůl s interaktivním zařízením podporující rozvoj jemné motoriky v Centru sociálních služeb Děčín, výlet do Říma, kterého se zúčastnili senioři z Mezigeneračního centra Jesenice, nebo nákup elektrotříkolky, díky které se klienti organizace SENIOR Otrokovice mohou spolu s gymnazisty vydat do přírody. Porota ocenila, že se tento projekt jako jediný věnuje práci se seniory.

Le programme de longue durée MiNiGRANTY Veolia soutient depuis 2008 le volontariat des employés de Veolia, qu’ils exécutent pendant leur temps libre et en faveur des projets d’intérêt public dans leur région. Chaque employé peut soumettre une candidature une fois par an pour soutenir un projet auquel il participe personnellement. La part des employés impliqués est d’environ 5 %. En 2018, la onzième édition du programme a soutenu 144 projets par une somme totale dépassant 4 millions de couronnes. Comme les années précédentes, les projets qui ont réussi ont été axés sur le soutien des activités et des loisirs des enfants et des jeunes (35 %) et le soutien des groupes défavorisés (33 %). Dans la somme totale des finances réparties, 13 % ont été attribués aux projets en relation avec la vie communautaire, la même part a été allouée aux projets environnementaux. En 11 ans, Veolia a soutenu 1 307 projets soit une somme totale dépassant 34 millions de couronnes. Le jury a apprécié que l’entreprise ait donnée à ses employés la possibilité de proposer leurs propres projets et idées et ainsi influencer l’investissement de l’entreprise en matière de responsabilité sociétale. — Dlouhodobý program MiNiGRANTY Veolia od roku 2008 podporuje dobrovolnictví, které zaměstnanci Veolie konají ve svém volném čase v rámci veřejně prospěšných projektů v regionech. Každý zaměstnanec může jednou ročně předložit žádost o podporu jím vybraného projektu, ve kterém se osobně angažuje. Podíl zapojených zaměstnanců se pohybuje kolem 5 %. V roce 2018 proběhl jedenáctý ročník programu, během kterého byla mezi 144 podpořených projektů rozdělena částka převyšující 4 miliony korun. Stejně jako v předchozích ročnících se nejvíce úspěšných projektů věnovalo podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže (35 %) a podpoře znevýhodněných skupin (33 %). Na podporu projektů rozvíjejících komunitní život a prostředí bylo poskytnuto 13 % celkových finančních prostředků, stejně jako na projekty s environmentálním zaměřením. Za 11 let projektu podpořila Veolia 1 307 projektů celkovou částkou přes 34 milionů korun. Porota ocenila, že firma dala možnost vlastním zaměstnancům přijít s nápady a ovlivnit tak investice firmy do společenské odpovědnosti.

18  Contact 91  Avril—Mai 2019

4

ENTREPRISE VERTE/ ODPOVĚDNÁ FIRMA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ce prix récompense l’entreprise la plus performante sur des enjeux environnementaux et de développement durable, dont le comportement obéit aux principes de l’économie circulaire ou par exemple investit dans la préservation ou la restauration de la biodiversité, etc. / Cena v této kategorii je udělena společnosti, která svou činností a přístupem přispívá k ochraně životního prostředí, chová se v duchu oběhového hospodářství nebo například aplikuje investiční politiku ve prospěch ochrany životního prostředí.

LE GAGNANT/VÍTĚZ:

GROUPE SEB

En moyenne 8 petits appareils électroménagers de l’une des marques du groupe SEB sont vendus chaque seconde dans le monde. La société française ayant de nombreuses succursales en République tchèque a décidé en 2008 de modifier le concept général de sa production et en particulier l’approche de la durée de vie du produit. Pour tous ses produits, le groupe SEB offre une garantie de réparation de dix ans et les pièces de rechange sont disponibles dans les 48 heures. Si votre produit acheté chez SEB tombe en panne, vous pouvez l’apporter dans un de leur magasin et le faire réparer pour un prix raisonnable. Toutes les pièces de rechange sont en stock pendant au moins 10 ans. De


Prix de la CCFT Cena FČOK surcroît avec la technologie d’impression 3D, l’entreprise prévoit une garantie plus longue, car toutes les pièces pourront être imprimées en un seul exemplaire grâce aux dessins techniques pour les imprimantes, et ce même des années après la fin de la production en masse du produit. Le principe de l’écoconception, c’està-dire le design qui prend en compte la durée de vie du produit et sa réparabilité, est la valeur la plus élevée de l’échelle des principes de l’économie circulaire. Selon le Jury, l’approche du groupe SEB a un impact global en donnant un avantage concurrentiel aux producteurs européens vis-à-vis de la production asiatique. L’implication des fournisseurs dans ce processus, un potentiel significatif pour le futur et la possibilité d’application de ces principes dans d’autres secteurs, constituent un autre avantage. — Každou vteřinu se na světě prodá v průměru 8 malých domácích elektrospotřebičů od jedné ze značek skupiny SEB. Firma francouzského původu s mnoha pobočkami v ČR se v roce 2008 rozhodla, že změní celkovou koncepci své výroby a hlavně přístup k životnosti výrobků. Na všechny své výrobky dává garanci opravitelnosti na dobu deseti let, náhradní díly jsou k dodání do 48 hodin. Pokud se vám jejich výrobek pokazí, můžete jim ho donést a za přijatelnou cenu vám jej opraví. Všechny náhradní součástky jsou na skladě minimálně po dobu 10 let. Navíc s technologií 3D tisku firma plánuje i delší garanci, protože jakékoliv součástky půjde díky nákresům vytisknout v jediném exempláři i dlouho po ukončení výroby. Princip eko-koncepce, tedy tvorby designu s ohledem na životnost a opravitelnost výrobku, je nejvýše na hodnotovém žebříčku cirkulární ekonomiky. Přístup Groupe SEB má podle poroty navíc globální dopad, neboť staví evropskou produkci do lepší pozice vůči konkurenci z Asie. Dalšími pozitivy je zapojení dodavatelů do celkového principu a významný potenciál do budoucna, aplikovatelný i v dalších oborech.

FINALISTES/FINALISTÉ:

HELLO BANK! La banque Hello bank!, membre du groupe français BNP Paribas, soutient Rekola, la start-up tchèque de partage de vélos roses, qui vise à rendre la mobilité écologique disponible dans les villes tchèques. En 2018, la banque a payé chaque location de vélo pour une durée inférieure à 15 minutes et l’a ainsi

rendue gratuite pour les utilisateurs dans les villes de Prague, Brno, Ostrava, Olomouc et Liberec. Environ 80 % de tous les trajets ont duré moins de 15 minutes et la banque a investi 10 millions de couronnes dans le projet en un an. Grâce au financement par Hello bank!, les trajets à vélo de Rekola ont empêché la production de 62 tonnes de dioxyde de carbone et les cyclistes ont utilisé ces vélos gratuitement pendant plus de 7 millions de minutes. En seulement une année, le nombre d’utilisateurs de Rekola a triplé, le nombre de trajets a été multiplié par cinq. En soutenant le projet, Hello bank! contribue aux économies des utilisateurs de vélos et protège l’environnement. Le projet est également souvent à l’origine des discussions sur l’infrastructure cyclable de la ville. Le projet a gagné en popularité lors de la fermeture de pont de Libeň à Prague, lorsque des vélos roses sont apparus des deux côtés du pont et ont permis un transport gratuit alors que les transports en commun et les voitures n’étaient pas autorisés à circuler sur le pont en rénovation. Le jury a apprécié qu’Hello Bank! s’engage dans un domaine éloigné de sa vocation première d’institution financière, dans la protection de l’environnement. De surcroît, la possibilité d’utiliser des vélos gratuitement a incité de nombreuses personnes à utiliser des modes de transport plus respectueux de l’environnement. — Hello bank!, člen francouzské skupiny BNP Paribas, podporuje Rekola – český start up projekt růžových sdílených kol, který si klade za cíl dostupnou ekologickou mobilitu v českých městech. V roce 2018 banka hradila každou jízdu do 15 minut zdarma v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Liberci. Zhruba 80 % všech jízd bylo do 15 minut a banka za rok do projektu investovala 10 milionů korun. Díky jízdám na Rekolech hrazených bankou se za rok ušetřilo na emisích 62 tun CO2 a cyklisté najezdili přes 7 milionů minut zdarma. Za pouhý rok došlo ke trojnásobnému navýšení uživatelů Rekol a počet zápůjček se znásobil pětkrát. Hello bank! podporou projektu pomáhá šetřit finance a hlavně životní prostředí, je také mnohdy impulzem pro diskusi nad cyklistickou infrastrukturou v daném městě. Do širšího povědomí se projekt dostal v době uzavření pražského Libeňského mostu, kdy se růžová kola objevila na obou stranách mostu a umožnila bezplatnou přepravu přes most, na který nesměly tramvaje ani auta. Porota ocenila, že se Hello bank! angažuje v oboru, kterým se finanční instituce primárně nemusí zabývat, tedy životním

prostředím. Možnost využít kola zdarma navíc mnohé motivovala k častějšímu využívání šetrnějších druhů přepravy.

SUEZ VYUŽITÍ ZDROJŮ En janvier 2017, l’entreprise Suez a lancé une ligne de recyclage de matière plastique à Němčice nad Hanou. La nouvelle ligne moderne dotée d’une technologie unique permet de traiter jusqu’à 5000 tonnes de déchets plastiques par an. En recyclant, Suez substitue la matière première primaire issue du pétrole pour protéger les ressources naturelles. Les plastiques sous forme de granulés sont réutilisés dans le processus de fabrication par d’autres acteurs industriels qui produisent des feuilles, des sacs et d’autres produits en plastique créés à partir de cette matière. L’exploitation de la ligne elle-même est respectueuse de l’environnement. Elle utilise des sources d’énergie provenant de la décharge de déchets adjacente et son exploitation est thermiquement autonome. Seulement 50 m3 d’eau / h circulent dans le système, mais la consommation d’eau propre n’est que de 1 à 2 m3 / h, grâce à la station d’épuration intégrée. Lors du lavage primaire de la matière fournie, c’est-à-dire des déchets plastiques, l’eau est nettoyée puis réutilisée. La société a investi dans le projet 83 millions de couronnes et grâce au recyclage des plastiques à Němčice 3,5 millions de litres de pétrole par an sont économisés. — V lednu 2017 společnost spustila linku na recyklaci plastu v Němčicích nad Hanou. Pomocí nové moderní linky s unikátní technologií je možné zpracovat až 5000 tun plastového odpadu ročně. Díky recyklaci nahrazuje Suez primární surovinu, která se vyrábí z ropy, a chrání tak přírodní zdroje. Plasty v podobě regranulátu vrací zpět do výrobního procesu dalším zpracovatelům, kteří z této suroviny vyrábějí plastové folie, sáčky a další výrobky. Také samotný provoz linky je šetrný k životnímu prostředí, využívá mimo jiné energetických zdrojů z přilehlé skládky odpadu a provoz je tepelně soběstačný. V systému cirkuluje 50 m3 vody/h, spotřeba čisté vody z řadu je však pouze 1 - 2 m3/h, a to díky vybudované čistírně odpadních vod, která je součástí provozu. Při primárním praní dodávané suroviny, tedy plastového odpadu, se voda čistí a následně opakovaně využívá. Firma do projektu investovala 83 milionů korun a díky recyklaci plastů v Němčicích se ročně ušetří 3,5 milionu litrů ropy.

Avril—Mai 2019  Contact 91 19


Espace membres Členská sekce

LES MAGASINS LE PATIO DANS UN STYLE FRANÇAIS CHIC/ NOVINKY V OBCHODECH LE PATIO V CHIC FRANCOUZSKÉM STYLU

Nouveau magasin Celio dans le centre commercial Nový Smíchov

Nová prodejna Celio v OC Nový Smíchov

Celio, une marque française de vêtements pour hommes a ouvert son magasin phare en Europe centrale et orientale le 30 octobre 2018 au rez-de-chaussée du centre commercial Nový Smíchov au cœur de Prague. Ce magasin Celio, le 13e en République tchèque, avec une surface de 400 m2 correspond par son design et sa taille aux magasins Celio des Champs-Élysées de

Francouzská pánská módní značka Celio otevřela 30. října svůj flagship store pro region střední a východní Evropy v přízemí obchodního centra Nový Smíchov. Prodejna Celio o velikosti 400 m² svým stylem a formátem odpovídá prodejnám Celio na Champs Elysées v Paříži či Corso Vittorio Emanuele v Miláně. Prodejna nabízí pánskou módu ve čtyřech základních liniích – casual, essentials, denim a smart; je 13. pobočkou v ČR.

Offre d’interprétation élargie

Vous aimez être originaux et créer votre propre style de décoration d’intérieur ? Alors les nouveautés des magasins Le Patio, venues directement du salon parisien Maison & Objet, sont faits pour vous : des canapés haut de gamme en velours, lins et autres matériaux de la société familiale française Home Spirit, des textiles pour la maison de la marque Vivaraise, des draps en lin et des couettes légères ou encore des tissus aux motifs en forme de feuilles de palmier. Tous les produits sont disponibles dans les boutiques et sur le magasin en ligne.

— Jste rádi originální a chcete si vytvářet svůj vlastní, osobní, styl bydlení? Pak jsou pro vás určené novinky Le Patia, dovezené přímo z lednového pařížského veletrhu Maison & Objet: kvalitní pohovky ze sametu, lnu a dalších materiálů francouzské rodinné firmy Home Spirit a bytový textil autorské značky Vivaraise; příjemné lněné povlečení včetně lehkých přikrývek, oboustranných přehozů a polštářů se vzory palmových listů. Vše nakoupíte jak v kamenných obchodech, tak i v e-shopu.

Augmentation de 10 % pour Renault Trucks

Renault Trucks ont enregistrées une hausse record de 23 %. —

L’Association des pompiers volontaires a apprécié l’attention que la société ESSOX porte sur la sensibilisation du public à la prévention des événements à haut risque et des incendies. La directrice générale d’ESSOX Jana Hanušová et le directeur commercial Luděk Čermák, ont reçu une médaille commémorative du centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie des mains du maire des pompiers volontaires Jiří Žižka. —

10% nárůst fakturovaných vozidel Renault Trucks

Hasiči ocenili Essox za prevenci požárů

Renault Trucks zakončil rok 2018 s celkovým objemem 54 868 fakturovaných vozidel, což znamená 10% nárůst v porovnání s předchozím rokem. Největší nárůst fakturací byl zaznamenán v Evropě (+13,5%), v samotné Francii to bylo 10 %. Rekordní nárůst o 23 % zaznamenala také ojetá vozidla Renault Trucks.

Sdružení dobrovolných hasičů ocenilo podporu, kterou věnuje ESSOX osvětě v oblasti prevence požárů. Generální ředitelka společnosti ESSOX Jana Hanušová a obchodní ředitel Luděk Čermák převzali z rukou starosty dobrovolných hasičů Jiřího Žižky pamětní medaili ke 100. výročí založení Československa.

Renault Trucks a clôturé l’année 2018 avec un total de 54 868 véhicules facturés, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. La plus forte augmentation du volume des facturations a été enregistrée en Europe hors France (+ 13,5%), le chiffre en France a augmenté de 10 %. Les ventes des véhicules d’occasion de

20  Contact 91  Avril—Mai 2019

Paris et au Corso Vittorio Emanuele de Milan. Le magasin propose quatre lignes de prêt-à-porter pour homme basique - casual, essentials, denim et chic. —

Médaille pour Essox de la part des pompiers

David Lantsoght, interprète de conférence polyglotte, vient d’élargir son offre en créant une plateforme linguistique composée d’interprètes indépendants. Les langues de référence restent le français, l’allemand, l’anglais et le tchèque, avec une offre supplémentaire de 3 langues (italien, arabe, roumain). Cette coopération a pour vocation de réagir rapidement et flexiblement aux besoins divers et souvent urgents des clients, aussi bien en République tchèque qu’à l’international. — Rozšířená nabídka tlumočnických služeb

David Lantsoght, polyglot a konferenční tlumočník, rozšířil svou jazykovou nabídku klientům o 3 další jazyky (italština, arabština, rumunština). Učinil tak zahájením spolupráci s kolegy v rámci jedné jazykové platformy, kde základními jazyky nadále zůstávají francouzština, němčina, angličtina a čeština. Záměrem této spolupráce je rozšíření kapacity s cílem rychle a flexibilně reagovat na poptávky klientů, jak v České Republice, tak v zahraničí.


Espace membres Členská sekce

Gefco modifie les véhicules Peugeot

qui viennent de quitter la ligne de production. —

GEFCO en République tchèque a modifié une flotte de 460 véhicules utilitaires Peugeot Boxer et Expert en un temps record de 5 mois. Entre octobre 2018 et février 2019, la société a préparé les renforts de l’espace de chargement de tous ces véhicules, elle a apporté des modifications sur mesure et a livré les voitures entièrement préparées au dépôt du client. Dans la ville tchèque Kolín, Gefco ajuste chaque année plus de 30 000 nouvelles voitures

Gefco upravuje vozidla Peugeot

GEFCO v České republice upravilo flotilu 460 užitkových vozů typu Peugeot Boxer a Expert v rekordním čase 5 měsíců. Od října 2018 do února 2019 připravila společnost v rámci postprodukčních operací výztuhy nákladního prostoru celé flotily i další individuální úpravy a dodala vozy kompletně připravené do depa klienta. Ročně GEFCO v Kolíně upraví více než 30 000 nových vozů, které právě opustily výrobní linku.

Nicolas Eich

Jan Kotous

Nicolas Eich a été nommé directeur général d’Edenred République tchèque, expert en avantages aux employés. Précédemment, Eich a dirigé le comparateur tchèque des produits financiers ChytryHonza.cz. — Novým generálním ředitelem společnosti Edenred Česká republika byl jmenován Nicolas Eich. Do společnosti Edenred, poskytovatele firemních benefitů, přichází z tuzemského srovnávače finančních produktů ChytryHonza.cz. Tam působil rovněž v nejvyšší manažerské pozici.

En janvier, Jan Kotous et son équipe de cinq experts ont renforcé le cabinet d’avocat Deloitte Legal. Jan Kotous est spécialisé dans les fusions et acquisitions, dans le droit bancaire et financier et le droit des sociétés. Il est devenu le troisième partenaire dans le board de Deloitte Legal. — Od ledna advokátní kancelář Deloitte Legal posílil Jan Kotous a jeho pětičlenný tým. Jan Kotous se specializuje na oblast fúzí a akvizic, bankovnictví a financí a také na korporátní právo. Stal se třetím partnerem v nejužším vedení Deloitte Legal.

ART&EVENT GALLERY ČERNÁ LABUŤ

ENGEL & VÖLKERS

NOUVEAUX MEMBRES/ NOVÍ ČLENOVÉ À LA MAISON

AKCENTA CZ A.S.

Directeur général / Generální ředitel Petr KOCOUREK Šafránkova 1, 155 00, Praha 5 atelier@alamaison.cz +420 602 790 392 www.alamaison.cz

Directeur général et commercial / Generální a obchodní ředitel Milan CERMAN Nerudova 1361/31, 500 02, Hradec Králové milan.cerman@akcenta.eu +420 498 777 770 www.akcentacz.cz

Sales and Event Manager Zuzana KAZDOVÁ Na Poříčí 25, 110 00, Praha 1 event@cernalabut.cz +420 777 287 770 www.cernalabut.cz

Spécialiste dans l’échange de devises, les paiements internationaux et les transactions de couverture pour les entreprises et aussi les entrepreneurs. / Specialista na směnu měn, zahraniční platby a zajišťovací obchody pro firmy a podnikatele.

Espace pour vos formations, événements, conférences, dégustations de vin, concerts, vernissages, soirées publiques ou privées. / Prostor pro školení, eventy, konference, ochutnávky vín, koncerty, vernisáže nebo veřejné i soukromé oslavy.

Conception et réalisation d’intérieurs, vente en gros et de détail – accessoires d’intérieur, textiles, papiers peints, parfums, lits, matelas. / Návrhy a realizace interiérů, velkoobchod a maloobchod – interiérové doplňky, textil, tapety, parfémy, postele, matrace.

Andreas Graf von SCHLIK Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00, Praha 5 pragueandel@engelvoelkers.com +420 233 091 011 www.engelvoelkers.com Société internationale de conseil et de courtage en immobilier, spécialiste en vente et location d’immobilier et de bâtiments commerciaux (logements, centres commerciaux, terrains). / Mezinárodní poradenská a makléřská společnost zabývající se prodejem a pronájmem Avril—Mai 2019  Contact 91 21


Espace membres Členská sekce

nemovitostí a komerčních budov (činžovní a obchodní domy, pozemky).

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S. Dimitrij MAKSIMOVIČ Pařížská 26, 110 00, Praha 1 info@epholding.cz +420 232 005 200 www.epholding.cz Un groupe énergétique de premier plan en Europe centrale, basé à Prague. EPH regroupe plus de 50 entreprises employant près de 25 000 personnes. / Přední středoevropská energetická skupina se sídlem v Praze, pokrývající kompletní hodnotový řetězec od těžby hnědého uhlí přes výrobu až po distribuci elektřiny a tepla. Skupinu EPH tvoří více než 50 společností, které zaměstnávají téměř 25 tisíc lidí.

LE PATIO LIFESTYLE S.R.O.

Propriétaire, directrice générale / Majitelka, generální ředitelka JUDr. Monika WHITE Dušní 8, 110 00, Praha 1 monika@lepatio.cz +420 222 934 402 www.lepatio.cz Les magasins Le Patio proposent des meubles uniques, des collections limitées d’accessoires pour la maison et d’éclairage du monde entier, y compris de la Tchéquie, des bijoux originaux, des livres et des parfums d’intérieur. Les services proposés incluent un aménagement intérieur sur mesure. / Obchody Le Patio nabízí unikátní kusy nábytku spolu s limitovanými kolekcemi bytových doplňků a osvětlení z celého světa včetně ČR. Dále zde nakoupíte originální šperky, knihy a bytové parfémy. Součástí služeb je interiérový design na míru.

22  Contact 91  Avril—Mai 2019

LESAFFRE ČESKO A.S.

Directeur général / Generální ředitel Jérôme LEBRIEZ Hodolanská 1296/34, 779 00, Olomouc www.lesaffre.cz Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre conçoit, produit et apporte des solutions innovantes pour la panification, le goût & plaisir alimentaire, le bienêtre & la santé et la biotechnologie. Lesaffre s’engage pour mieux nourrir et protéger la planète. / Rodinná skupina Lesaffre, světový leader v oblasti droždí a fermentace, se zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávání inovativních řešení v oblasti pekárenství, výživy & chuti, zdravotní péče a biotechnologie. Lesaffre se zavázala chránit a lépe pečovat o naši planetu.

TRUSTWORTHY INVESTMENT CZ A.S. Directeur général / Generální ředitel Jan DUCHOSLAV Na Výsluní 201/13, 10000, Praha 1 denisa.dudova@twicz.cz +420 777 453 953 www.twicz.cz Leader sur le marché mondial de la numismatique, des métaux précieux et des diamants. Service de conseils gratuits pour construire un portefeuille d’investissements. Partenaire de la Monnaie de Paris, de la Banque de France et autres. / TrustWorthy Investment CZ a.s. je lídrem na světovém trhu v oboru numismatiky, drahých kovů a diamantů. Svým klientům poskytuje bezplatný poradenský servis při sestavení investičního portfolia. Společnost je partnerem Monnaie de Paris, Banque de France a mnoha dalších na globálním trhu.

VITIS SPOL. S R.O.

LOBKOWICZ EVENTS MANAGEMENT S.R.O.

Directeur général / Generální ředitel William LOBKOWICZ Jiřská 3, 119 00, Praha 1 +420 233 324 876 www.lobkowicz.com Event management, location d’espaces. Organisation de vos événements sur mesure. Location de quatre propriétés exclusives de la famille Lobkowicz : le palais au Château de Prague, le château de la Renaissance Nelahozeves, le château baroque avec les domaines viticoles Roudnice et le château fort Střekov. / Event management, pronájem prostor. Pronájem čtyř exkluzivních Lobkowiczkých nemovitostí: Lobkowiczký palác na Pražském hradě, renesanční zámek Nelahozeves, barokní zámek s vinařstvím Roudnice a hrad Střekov.

Directeur général / Generální ředitel Jindřich BAŇAŘ U Podjezdu 802, 696 62, Strážnice +420 777 701 020 www.vino-vitis.cz Culture de raisins, production de vin. Nous gérons 30 ha de nos propres vignobles, nous vendons une partie des raisins, nous produisons des vins de qualité. / Pěstování hroznů, výroba vína. Obhospodařujeme 30 ha vlastních vinic, část hroznů prodáváme, z části vyrábíme přívlastková vína.

MEMBRES INDIVIDUELS/ INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ MIROSLAVA JECHOUX Komenského 539, 68708, Buchlovice

m.jechoux@csad.uh.cz +420 317 850 429 Management de crise. PDG d’une entreprise de production et de logistique. / Krizový management. CEO výrobní a logistické společnosti.

JUDR. MILAN LISTÍK Internacionální 1225/19, 165 00, Praha 6 milan@listik.cz +420 775 280 582 www.listik.cz Services juridiques, fondés sur l’approche personnelle envers les clients, sur la professionnalité, l’expertise juridique et sur la connaissance spécialement du milieu français. / Právní služby založené na osobním přístupu ke klientům, na profesionalitě, právní erudici a znalostech zejména francouzského prostředí.

FRÉDÉRIC MAZIÈRE Bulharská 1, 101 00, Praha 10 fredericmaziere55@gmail.com +420 603 459 710 Conseiller d’entreprise. / Firemní poradenství.

BENJAMIN ROULLAND Pobřežní 95/74, 186 00, Praha 8 ben.roulland@gmail.com +420 608 074 390 Spécialisé dans le commerce agroalimentaire. Import de France, Italie, Royaume-Uni de produits alimentaires frais et distribution auprès des réseaux de grande distribution en Europe centrale. / Specialista na zemědělsko-potravinářský prodej. Dovoz čerstvých potravinářských produktů z Francie, Itálie a Velké Británie. Dodavatel do velkoobchodních sítí ve střední Evropě.


Vie de la Chambre Ze života komory

A NOTER DANS VOS AGENDAS/ ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE Rendez-vous avec les nouveaux membres de la CCFT / Setkání s novými členy FČOK

SAVE THE DATE

Petit déjeuner des directrices générales / Snídaně ředitelek 24/5, 8h–10h

Rencontre entre les nouveaux membres et membres actuels de la CCFT. / Setkání nových členů a stávajících členů FČOK.

Journée française à Brno Francouzský den v Brně

16/4, 16h30–19h30 PETERKA & PARTNERS, Karlovo náměstí 671/24 , Praha 1

En coopération avec la Chambre de commerce régionale de Brno. / Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou v Brně.

Petit déjeuner des directeurs généraux / Snídaně generálních ředitelů

30/5/2019

Maintenant tous les 3e mercredi du mois. / Nově každý třetí pátek v měsíci. 12/4, 8h–9h30 17/5, 8h–9h30 21/6, 8h–9h30

10h General Managers Brunch Hotel Barceló Brno Palace, Šilingrovo náměstí 265/2 Brno-střed 16h Tournoi de pétanque / Turnaj v pétanque Park Lužánky, Lidická 50, Brno

Around the World

Gastro Club La Bistronomie à la française au Bistro à Table. Événement en français. 22/5, 8h30–9h30 Bistro à Table, Mařákova 276/10, 160 00 Praha 6

FRENCH CZECH GOLF CUP 2019 BEROUN GOLF CLUB Jeudi / Čtvrtek 6/6/2019 Beroun Golf Club, Na Veselou 909, Beroun 266 01

Digitalks 5/6, 9h–11h Événement commun des chambres de commerce étrangères en République tchèque autour des boissons et plats traditionnels des différents pays. / Společná akce zahraničních komor v ČR. 30/5, 18h Restaurant Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praha 1

HR Strategy Club

Cafés du commerce

Artificial intelligence and HR: upskilling, reskilling, surviving

6/5, 18h30 art&event gallery Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1

15/5, 8h–10h

3/6/2019 Lieu sera précisé / Místo bude upřesněno

Tournoi de pétanque à Prague / Turnaj v pétanque v Praze

Node5 Radlická 180/50, 150 00 Praha 5-Smíchov

Entrainements à la course à pied / Běžecké tréninky

17/4, 18h30–20h 15/5, 18h30–20h 19/6, 18h30–20h

Occasion idéale pour le networking lors du plus grand tournoi amateur de pétanque en Tchéquie. / Ideální příležitost k business networkingu během největšího amatérského turnaje v pétanque v Česku.

Départ / Start: Running Mall, Františka Křížka 461/11, Praha 7 Lieu / Místo: Stromovka

29/8, 16h30–22h00 Zahrady Trojského zámku, U Trojského zámku 2, Praha 7 – Troja

mercredis / středy

Avril—Mai 2019  Contact 91 23


Vie de la Chambre Ze života komory

SPEED BUSINESS QUO VADIS

DÉBAT SUR L’ÉCONOMIE TCHÈQUE/ DEBATA O ČESKÉ EKONOMICE La Chambre de commerce franco-tchèque a organisé un débat sur les prévisions économiques pour l’année 2019 avec deux invités remarquables : Vojtěch Benda, membre du Conseil de la Banque nationale tchèque (ČNB) et Jan Vejmělek, économiste en chef de Komerční banka. L’événement connu comme Quo Vadis a reçu plus de 50 participants des sociétés membres de la Chambre et des journalistes. Le débat s’est tenu dans le bâtiment récemment rénové sur la place Venceslas, le siège de Komerční banka, partenaire de l’événement. Vojtěch Benda a exprimé ses doutes quant à la réalisation du scénario d’appréciation de la couronne, comme elle figure dans les prévisions la Banque centrale. Selon Benda, une dépréciation de la couronne, pourrait être la raison d’une augmentation des taux d’intérêt. Jan Vejmělek a ajouté que la Komerční banka prévoyait deux hausses du taux cette année (en mai et août). Il perçoit la probabilité croissante que la ČNB pourrait faire ce pas déjà en mars. Les facteurs clés pour la décision des

24  Contact 91  Avril—Mai 2019

banquiers seront la couronne et les données sur l’inflation tchèque en février. — Francouzsko-česká obchodní komora uspořádala diskusi o ekonomických výhledech na rok 2019 se dvěma význačnými hosty: Vojtěchem Bendou z České národní banky a Janem Vejmělkem, hlavním ekonomem Komerční banky. Akce s názvem Quo Vadis se účastnila padesátka hostů z řad členských společností Komory i novináři. Vojtěch Benda na diskusi pořádané ve spolupráci s Komerční bankou v jejich renovovaných prostorách na Václavském náměstí vyjádřil pochybnosti, zda se naplní scénář posilující koruny, jak centrální banka ve své prognóze předpokládá. Neposilující koruna by pak podle něj vytvořila prostor pro zvýšení úrokových sazeb. Jan Vejmělek doplnil, že Komerční banka pro letošek vidí prostor pro dvojí zvýšení sazeb (v květnu a srpnu) s tím, že také vnímá zvyšující se pravděpodobnost, že by k tomuto kroku mohla ČNB přistoupit již v březnu. Rozhodne prý koruna a únorová inflační data.

Même si le nom de l’événement peut prêter à confusion avec le speed dating, le Speed Business Meeting de la Chambre est une occasion pour faire des rencontres utiles pour votre entreprise. En 100 minutes, vous avez la possibilité de faire 10 rencontres, chacune d’une durée de 10 minutes, et chercher des sujets de coopération possible entre vos deux sociétés respectives. Un côté des tables est occupé par les membres de la Chambre de commerce franco-tchèque, de l’autre, se trouvent cette fois des membres de la Chambre de commerce et d’industrie allemande et de la Chambre de commerce néerlandaise. Tandis que la première partie de la soirée est rythmée par des rendez-vous qui durent précisément 10 minutes, la deuxième partie de la soirée se destine au networking. Les participants ont pu poursuivre des discussions déjà initiées ou rencontrer cinquante autres

entreprises présentes dans la salle. Le Speed Business Meeting a eu lieu le 7 mars à l’hôtel Jalta. —

Nenechte se mýlit podobností názvu se speed datingem, v našem případě jde jen a pouze o byznys. Za 100 minut mají účastníci možnost seznámit se se zástupci deseti firem a během desetiminutových schůzek zjistit, jak by mohli spolupracovat. Na jedné straně tentokrát seděli členové Francouzsko-české obchodní komory, na straně druhé členské společnosti Německé obchodní a průmyslové komory a Nizozemské obchodní komory. Po přesným harmonogramem svázané první části pokračovaly diskuse v uvolněnějším duchu. Účastníci mohli pokračovat v dříve započatých rozhovorech nebo se seznamovat s dalšími z padesátky firem, které neměli možnost potkat během schůzek. Speed business meeting se konal 7. března v hotelu Jalta.


Vie de la Chambre Ze života komory

WOMEN PROFESSIONAL NETWORKING: A LA MAISON

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCFT/VALNÁ HROMADA FČOK Le mercredi 20 mars s’est tenue l’assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque. Au programme : Un bilan de l’année 2018, le vote du budget et la présentation des nouveautés et des grands axes de développement pour l’année actuelle, proposés par le Conseil et l’équipe permanente de la Chambre. Un des mots d’ordre pour 2019 est la digitalisation. En effet, la Chambre se lance dans l’utilisation de plusieurs nouvelles technologies. Une nouveauté, que de nombreux membres ont déjà essayée, est l’inscription aux événements et paiement en ligne grâce au portail GoOut. Également, invisible mais très utile, le nouveau CRM, logiciel de gestion des données, des contacts et des opportunités commerciales, est arrivé en février dernier au sein de la CCFT. Un changement majeur viendra en avril avec le lancement du nouveau site web de la Chambre. Un design plus moderne, une meilleure ergonomie, et surtout, on y découvrira un site beaucoup plus intuitif, qui accueillera désormais les internautes. Sur ce nouveau site, les sociétés membres auront accès à un « espace membre » avec l’annuaire des membres

en ligne, où ils trouveront des contacts concrets ainsi que des offres exclusives pour les membres. — Ve středu 20. března se konala valná hromada členů Francouzskočeské obchodní Komory. Na programu bylo shrnutí roku 2018 a schvalování rozpočtu, výbor a stálý tým Komory představili také největší akce a plány na nadcházející rok. Jedním z hesel roku 2019 je digitalizace, pozornost se tedy věnovala novým technologiím, které se postupně v Komoře objevují. Novinkou, kterou si již mnozí vyzkoušeli, je přihlašování na akce s možností online platby přes portál GoOut. Ač zvenčí neviditelná, přesto užitečná, je implementace nového CRM, systému pro správu kontaktů a obchodních příležitostí. Zásadní změnou bude v dubnu spuštění nového webu Komory, který má společné funkce a design pro téměř stovku francouzských komor ve světě, je intuitivní, responsivní a uživatelsky příjemný. Pro členské společnosti bude zajímavá zejména část dostupná po přihlášení, která nabídne online ročenku členů včetně kontaktů nebo exkluzivní nabídky pro členy.

La troisième édition de Women’s Business Club, rencontre réservée exclusivement aux femmes professionnelles, s’est tenue le jeudi 14 mars dans le centre de présentation des objets design pour la maison et pour les bureaux New Living Center. Le partenaire de la soirée et également propriétaire des locaux, était la société A la Maison. Plus de 80 participantes des sociétés membres des Chambres de commerce française, italienne, espagnole et suisse ont apprécié la possibilité de consulter des experts sur le thème du design d’intérieur, aussi bien pour leur maison que pour leur bureau. L’invité d’honneur était le photographe tchèque Jadran Šetlík, qui a exposé pour l’occasion une partie de sa collection de portraits de personnalités célèbres. Il s’est également chargé du tirage au sort. Suite à ce tirage, les heureuses gagnantes se sont vues offrir des cadeaux luxueux de la part de : A la Maison, Delor, Devon&Devon, Magnilfex, Plas et ProCeram. Merci aux généreux partenaires de la soirée et aux participantes. La prochaine rencontre du Women’s Business Club sera organisée en octobre 2019.

— Již třetí setkání pod hlavičkou Women’s Business Club, ryze dámského klubu, proběhlo ve čtvrtek 14. března, ve spolupráci se společností A la Maison v nově otevřeném obchodním centru zaměřeném na interiérové doplňky New Living Center. Více než 80 účastnic z členských společností obchodních komor Francouzské, Italské, Španělské a Švýcarské ocenilo možnost konzultace s odborníky na téma interiéru jak svého domova, tak kanceláře. Tombolu losoval fotograf Jadran Šetlík, který na setkání zapůjčil část své sbírky fotografií známých osobností. Luxusní ceny věnovali hostitel akce A la Maison a partneři Delor, Devon&Devon, Magnilfex, Plas a ProCeram. Děkujeme partnerům akce i účastnicím a těšíme se na další setkání pro dámy v říjnu 2019.

Avril—Mai 2019  Contact 91 25


Vie de la Chambre Ze života komory

DIGITALKS : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE/ UMĚLÁ INTELIGENCE

L

e mercredi 6 mars 2019 a eu lieu « Digitalks », un événement organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque avec le soutien de la société AXA. Un panel d’experts a discuté dans NODE 5 - un espace de coworking à Prague - de l’impact de la technologie sur nos emplois, notre vie, notre santé et notre éducation. Parmi eux, Michal Pěchouček, fondateur de l’intelligence artificielle à l’Université technique tchèque ČVUT, Petr Baudišm co-fondateur de Rossum.ai, Ivo Gavenda, Senior Manager chez Accenture responsable de l’automatisation des processus robotiques et de l’intelligence artificielle, Vladimír Kadlec, directeur de recherche chez Seznam.cz, et Dmytro Turchyn, responsable de l’intelligence artificielle au siège européen de Microsoft. Avant de commencer, voici ce que vous devez savoir sur l’IA L’Intelligence Artificielle est « l’imitation de l’intelligence humaine à l’aide de procédés informatiques ». Il ne s’agit pas seulement de programmer un ordinateur pour conduire une voiture obéissant aux feux de circulation, mais aussi d’anticiper les signes de réactivité humaine sur la route. Aussi intimidant que cela puisse paraître, cette technologie n’est pas nouvelle et existe en réalité, depuis un demi-siècle. Aujourd’hui, vous trouverez une forme d’Intelligence Artificielle dans l’apprentissage automatique (Machine learning), la vision informatique, le processus naturel d’apprentissage ou l’apprentissage approfondi. Trois différents types d’intelligence artificielle • IA étroite : une tâche pour une machine, par exemple : RankBrain par Google et Siri par Apple • IA générale : une machine capable de comprendre le monde aussi bien que n’importe quel être humain, et avec la même capacité d’apprentissage afin d’accomplir des tâches diverses et variées. • IA « Super Intelligent » : Cela surpasserait tous les humains dans tous les domaines : mathématique, écriture, prescription de médicaments et bien d’autres procédés.

26  Contact 91  Avril—Mai 2019

Les limites de l’intelligence artificielle Nous croyons que les machines ne seront pas capables d’éprouver de la compassion ou de développer des réponses et en argumenter les raisons contrairement aux humains. Il est aussi difficile de surpasser l’humain dans la créativité, la psychologie et la communication émotionnelle. D’un point de vue technique, l’IA est limitée par une quantité de données disponibles, par exemple les données en langue tchèque. Cependant l’IA a déjà été utilisée par l’agence de presse tchèque pour rédiger des articles résumant les résultats des élections. Les machines prendront-elles le relais dans 20 ans ? Une question légitime et redoutable en effet, la réponse peut être effrayante. Voici quelques exemples pour vous donner une idée : si vous êtes comptable, vous avez 94 % de risque qu’une machine prenne votre place dans les 20 prochaines années. Si vous êtes acteur, 37 %. Finalement le pourcentage de risque que votre dentiste soit remplacé par une IA est de 0,004 %. Selon une étude récente d’Accenture, la crainte des employés de perdre leur emploi diminue. Ils demandent aujourd’hui à leurs gestionnaires de leur donner les moyens et outils nécessaires afin de travailler au même rythme que le développement de l’IA ainsi si 30 à 50 % de chaque position peut être automatisé, l’employé évoluera à des postes plus élaborés au sein de son entreprise. En effet, pratiquement tous les emplois peuvent être remplacés s’ils n’évoluent pas avec leur temps et ne s’adaptent pas au progrès technologique. C’est pourquoi un partenariat entre les machines et l’homme est très recommandé. Ce n’est pas nous versus les machines, mais nous avec les machines versus le problème. De cette façon, les humains peuvent continuer à faire ce qu’ils font le mieux : Être humains.

V

e středu 6. března uspořádala Francouzsko-česká obchodní komora za podpory společnosti AXA diskusi ze série „Digitalks“. V coworkingovém prostoru Node5 se debatovalo o dopadu technologií na naši práci, život, zdraví nebo vzdělávání. V panelu se sešli zakladatel oboru umělé inteligence (AI) na ČVUT Michal Pěchouček, spoluzakladatel Rossum.ai Petr Baudišm, Senior Manager for AI v Accenture Ivo Gavenda, vedoucí výzkumu v Seznam.cz Vladimír Kadlec a vedoucí AI pro evropské sídlo Microsoftu Dmytro Turchyn. Co byste měli vědět o umělé inteligenci Umělá inteligence je obor zabývající se „stroji, které vykazují známky inteligentního

chování“. Nejde pouze o vytvoření programu, který za nás bude například řídit auto a zastavovat na červenou, naše auto bude dokonce vykazovat prvky lidské kreativity za volantem. A ač to může být děsivé, tato technologie nepředstavuje žádnou novinku, o umělé inteligenci mluvíme již přes půl století. Dnes najdeme umělou inteligenci ve strojovém učení (Machine Learning), počítačovém vidění, zpracování přirozeného jazyka nebo například v hlubokém učení. Tři typy umělé inteligence • Úzká: jeden úkol pro jeden program, například RankBrain od Googlu nebo Siri od Applu. • Obecná: program chápe svět stejně jako člověk a má stejnou kapacitu učit se a vykonávat nejrůznější úkoly. • Super inteligence: předčí lidi ve všech oblastech – v matematice, psaní knih, předepisování léků Hranice umělé inteligence Předpokládáme, že na rozdíl od lidí, nejsou stroje schopné soucitu a nedokáží odpovědět na otázku a svou odpověď zdůvodnit. Lidé jsou taktéž nenahraditelní v oblasti kreativity, psychologie a emocionální komunikace. Pokud se na věc podíváme z technického hlediska, možnosti umělé inteligence jsou omezeny množstvím dat, které má k dispozici – například množstvím dat v češtině. I přesto však umělou inteligenci používá například Česká tisková kancelář ke generování článků shrnujících průběžné výsledky voleb. Můžou nás stroje do 20 let nehradit? Tuto otázku si klade každý a všichni váhají s odpovědí, která může být až děsivá. Proč? Protože pokud pracujete jako účetní, je 94% šance, že vás stroje nahradí, u herců je to 37 %. Nejméně ohrožení jsou zubaři, u kterých je riziko pouze 0,004 %. Podle studie společnosti Accenture se zaměstnanci umělé inteligence obávají čím dál méně, naopak žádají své zaměstnavatele, aby jim poskytli dostatečné prostředky k tomu, aby umělou inteligenci mohli využít ve svůj prospěch. 30–50 % každé práce totiž může být automatizováno. Pravdou zůstává, že umělou inteligencí mohou být nahrazeny všechny profese, pokud se nebudou vyvíjet a pokud se nepřizpůsobí technologickému pokroku. Spolupráce mezi lidmi a stroji je proto více než žádoucí. Zaměstnanci budou pracovat lépe, pokud se naučí používat umělou inteligenci, která zvýší jejich výkon a podpoří jejich kreativitu. Neřešíme situaci lidé vs. stroje, nýbrž stroje vs. problém, a máme tak dostatek prostoru pro to, co umíme nejlíp: být lidští.


Vie de la Chambre Ze života komory

4 CAFÉ DU COMMERCE

HOTEL WILSON Sur la place Venceslas, en face du Musée national, se trouve l’hôtel 5 étoiles Wilson, membre du groupe familial espagnol Barceló. Une visite guidée des chambres au style méditerranéen avec une vue sur le centre-ville a été offerte. Lors

Pour tous ceux qui souhaitent faire de nouvelles rencontres pour faire évoluer leurs business, le Café du commerce est une occasion à ne pas manquer. Cet événement a lieu tous les premiers lundis du mois, dans des localités diverses, toujours en relation avec des sociétés membres de la Chambre. Venez faire, vous aussi, du networking autour d’un verre de vin. Café du commerce je skvělá příležitost pro navazování nových kontaktů pro vaše podnikání. Každé první pondělí v měsíci se hostům představí nová lokalita spjatá s členskou společností komory. Networking se sklenkou vína v ruce nikdy nebyl příjemnější.

EDENRED La société Edenred, un des membres fondateurs de la Chambre, a accueilli les participants du Café du commerce de l’édition du mois de mars, dans le bâtiment Butterfly, siège de la société depuis l’automne dernier. Les produits les plus connus d’Edenred en Tchéquie sont les tickets restaurant. L’entreprise

est également réputée pour offrir diverses solutions de motivation et récompenses pour les salariés. Le bâtiment Butterfly, en forme de papillon, comme son nom l’indique, est un exemple d’architecture moderne dans le charmant quartier pragois, Karlín. Sa façade et son toit sont couverts de plantes, ce qui illustre à merveille les valeurs d’Edenred, qui soutient l’environnement avec l’utilisation de solutions écologiques. — Francouzská společnost Edenred, jeden ze zakládajících členů Komory, hostila březnové Café du commerce v budově Butterfly v Karlíně. Edenred je přední dodavatel stravenek a benefitních karet pro zaměstnance. Firma se na podzim loňského roku přestěhovala do moderní budovy Butterfly. Fasádu budovy ve tvaru motýla i její střechu pokrývají rostliny a vykazuje i další ekologické prvky.

CHOCO CAFÉ En plus du networking, l’édition de février chez Choco café a proposé un menu varié de gourmandises telles que des pralinés, macarons ou quiches. Les invités ont beaucoup appris sur le chocolat grâce à l’introduction de la propriétaire de cette chocolaterie familiale Saša Hurtová, suivie d’une présentation

HOTEL LEONARDO Le café du commerce de novembre a été accueilli par l’hotel Leonardo, nouveau membre du groupe Jan Hotels. La rencontre traditionnelle autour d’un verre de vin a proposé une version hivernale de la boisson populaire – le vin chaud. La deuxième possibilité était le vin bio de Lenka Vlková. Une cinquantaine d’invités ont fait des rencontres et découvert les locaux historiques de l’hôtel installés dans un bâtiment historique du XVe siècle.

du networking, du vin morave a été servi par le vigneron Vitis, nouveau membre de la Chambre. — Na vrcholu pražského Václavského náměstí stojí s výhledem na široké okolí pětihvězdičkový hotel Wilson, člen španělských hotelových řetězců Barceló. Hotel nabídl prohlídku pokojů ve středomořském stylu. Při networkingu hostům naléval víno majitel vinařství Vitis, nového člena Komory.

d’un duo surprenant : le chocolat et le porto. Les trois sortes de porto - un blanc et deux rouges - accompagnées de chocolat avec du sel de mer ou du poivre, spécialement sélectionné pour former une alliance de goût parfaite. — Únorové setkání vedle nových kontaktů nabídlo také potěšení pro chuťové pohárky v mnoha podobách: pralinky, makronky nebo francouzské slané koláče. Hosté se o čokoládě dozvěděli také mnoho zajímavostí díky úvodu majitelky rodinné čokoládovny Choco café Saši Hurtové, po které následovalo párování čokolády a portského vína. Tři duhy portského vína – jedno bílé a dvě červená – doprovodily speciálně vybrané čokolády s mořskou solí nebo pepřem.

Un peu plus de ses quatre-vingts chambres offrent une vue imprenable sur le château de Prague et la rivière Vltava. — Hostitelem listopadového Café du commerce byl hotel Leonardo, který je nově součástí skupiny Jan Hotels. Tradiční setkání nad sklenkou vína v chladnějším počasí nabídlo zimní variantu oblíbeného nápoje. Padesátka hostů se tak seznamovala a objevovala krásy historické budovy z 15. století s šálkem svařeného vína v ruce. Druhou možností občerstvení byla biovína od Lenky Vlkové. Hosté si mohli také prohlédnout některé z osmi desítek pokojů, často s výhledem na Vltavu a Pražský hrad. Avril—Mai 2019  Contact 91 27


Vie de la Chambre Ze života komory

LA GASTRONOMIE FRANÇAISE EN TCHÉQUIE FRANCOUZSKÁ GASTRONOMIE V ČECHÁCH

Petit déjeuner avec Zdeněk Pohlreich

Tous les pays dans le monde possèdent chacun leur spécificité en matière de gastronomie. La gastronomie française n’est plus à démontrer, elle est devenue une culture, un art de la table et un pur bonheur pour les originaires du pays. C’est pourquoi les entreprises s’y intéressent. C’est le sujet du Gastro club, une rencontre régulière des professionnels du domaine basés en Tchéquie. Un large public a pu en profiter lors du marché Bonjour Jiřák. Dobré jídlo, a zejména to francouzské, je velmi oblíbeným tématem. Francouzské gastronomii jako oboru podnikání se věnuje Gastro club, širokou veřejnost mohl zaujmout trh s francouzskými produkty Bonjour Jiřák.

28  Contact 91  Avril—Mai 2019

Diriez-vous que la gastronomie française est coûteuse, chic et souvent inexplorée par les convives tchèques ? Les Tchèques savent-ils profiter de la bonne nourriture au même titre que les Français ? Ont-ils le savoir-faire pour cuisiner des aliments comme eux ? Ces questions ont été posées lors de la quatrième réunion du Gastro Club, dont l’invité était Zdeněk Pohlreich, Chef tchèque. Il semble que le grand paradoxe de la gastronomie tchèque réside dans le fait qu’elle « ne chéris pas » la gastronomie française mais qu’elle s’en est tout de même inspirée par le passé. N’oublions pas que la république tchèque et la France ont des coutumes locales et des exigences différentes en ce qui concerne l’alimentation. Cependant les restaurants tchèques achètent eux aussi leurs légumes et produits frais au marché de Rungis à Paris, de la même manière que les meilleurs restaurants du monde entier. Que conseil M. Pohlreich aux Français qui souhaitent améliorer l’image de la cuisine française en République tchèque afin de l’introduire auprès des gourmets locaux ? « Ouvrez des bistros à des prix raisonnables. Et peut-être qu’avec le temps, nous apprendrons en Tchéquie à apprécier l’élégance et le raffinement de la cuisine française. »

Snídaně se Zdeňkem Pohlreichem Francouzská gastronomie je drahá, posh a pro české strávníky mnohdy zcela neznámá. Nebo to tak není? A umíme si jídlo užit stejně jako Francouzi? Nejen tyto otázky zazněly při čtvrtém setkání Gastro Clubu, jehož hostem byl český šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Zdá se, že velkým paradoxem české gastronomie je ona “neláska” k francouzské kuchyni a zároveň fakt, že vše, co se kvalitní

restaurace a zkušení šéfkuchaři u nás kdy naučili, má kořeny právě ve Francii. Je třeba dodat, že obě země mají přeci jenom trochu odlišné výchozí podmínky, pokud jde o úroveň stravování. Ale i české restaurace nakupují suroviny v pařížské tržnici Rungis, stejně jako nejlepší podniky z celého světa. A co radí pan Pohlreich Francouzům, kteří chtějí image francouzské kuchyně v ČR zlepšit a seznamovat s ní místní gurmety? Otevřít si bistro za normální ceny. A třeba se časem i v Čechách naučíme ocenit důvtip, eleganci a sofistikovanost francouzské kuchyně.

Bonjour Jiřák Pendant trois jours en novembre, une allée de stands aux couleurs de la France est apparue sur la place Jiřího z Poděbrad, surnommée Jiřák en tchèque. Ce marché français « Bonjour Jiřák » a été organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque. Cette allée tricolore pleine de goûts et de saveurs offrait des spécialités françaises traditionnelles, ainsi que leurs versions modernes avec des pâtisseries ou encore du vin. Un badge aux motifs du marché et de Týden Francie était à disposition de chaque visiteur. Un concours photographique pour l’image « la plus française » permettait de gagner des cadeaux. La nouveauté interactive de cette édition a été la disposition d’une carte en ligne France lover’s map of Prague sur le portail Mapotic. À chaque fois que vous avez envie de goût français, il vous suffit de consulter cette carte de la ville et de choisir un restaurant, café ou bar à vin proche de vous offrant des produits de France. Francouzský trh Bonjour Jiřák Na tři dny na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad vyrostly stánky ozdobené trikolorou, připravované pokrmy provoněly širé okolí a přilákaly stovky zájemců o francouzskou gastronomii. Pořadatelem francouzských trhů Bonjour Jiřák byla Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci s Městskou částí Praha 3. Ulička plná chutí a vůní nabídla tradiční francouzské pochutiny, jejich moderní varianty či sladkosti, chybět nemohlo ani víno. Každý návštěvník si mohl odnést placku do klopy s motivy francouzského trhu nebo Týdne Francie. Návštěvníci se také utkali ve fotografické soutěži o „nejfrancouzštější“ snímek, vítěz si odnesl dárkový balíček. Interaktivní novinkou letošního roku je online mapa France lover’s map of Prague na portálu Mapotic. Když dostanete chuť na Francii, stačí se podívat do mapy a vybrat si nejbližší restauraci, kavárnu nebo vinárnu nabízející francouzské produkty.


Vie de la Chambre Ze života komory

RETOUR SUR.../ BEAUJOLAIS NOUVEAU & SVATOMARTINSKÉ Deux grands événements de la communauté franco-tchèque ont allié leurs forces pour l’édition 2018 : la soirée dédiée aux Beaujolais Nouveau et Svatomartinské et l’ouverture de Týden Francie, la semaine française.

La soirée de Beaujolais nouveau et Svatomartinské au Palais Kaiserstein. / Večer Beaujolais nouveau a Svatomartinské v Kaiserštejnském paláci.

Dvě oblíbené společenské události se v letošním roce propojily a třetí čtvrtek v listopadu patřil degustaci mladých vín Beaujolais nouveau a Svatomartinského a zároveň zahájil Týden Francie.

La 15e édition de la soirée des vins primeurs a rassemblé au palais Kaiserstejn plus de 400 participants, 6 Beaujolais et 11 différents types du Svatomartinské, vin primeur tchèque. Des chansons françaises et un jeu de piste ont rythmés la soirée. Vous pouvez d’ores et déjà réserver la date du 21 novembre pour l’édition de 2019. — Do Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí přišlo více než 400 milovníků francouzské kultury, gastronomie a mladých vín. K ochutnání bylo šest vzorků Beaujolais, které se podle mnohých letos opravdu vydařilo, a 11 druhů svatomartinského vína. Průběh večera hostům zpestřila zpěvačka francouzskými šansony i další hudbou. Účastníci měli také možnost odpovídat na soutěžní otázky na stáncích jednotlivých partnerských společností. Již teď si můžete zapsat do diáře příští ročník, bude 21. listopadu.

Partenaires / Partneři

Avril—Mai 2019  Contact 91 29


TÝDEN UMĚNÍ

LES GARS D’EN BAS !

Culture Kultura

CONCERT/KONCERT: LES GARS D’EN BAS !

22–28/4/2019

10+18+23/4/2019

Différentes localités à Prague / Různá místa v Praze www.tydenumeni.cz Des musées prestigieux, tels que la Galerie nationale et le Musée des arts décoratifs, ainsi que des galeries privées et des salles de vente participent à la deuxième édition de la Semaine de l’Art à Prague. Plus de 100 événements prévus au programme du festival : des ouvertures d’expositions, des rencontres avec des artistes, des visites guidées ainsi que d’autres manifestations. Les amateurs d’art ancien, moderne et contemporain seront comblés. La galerie Zdeněk Sklenář présentera des livres d’arts rares à disposition des bibliophiles qui pourront les feuilleter, les toucher ou les regarder. Des ateliers de restauration ainsi que des dépôts de musées vont également ouvrir leurs portes au public. Des visites guidées d’expositions, des promenades autour de la découverte de sites intéressants, des ateliers pour les enfants et les adultes et bien plus encore vous attendent lors de cette semaine de l’Art. — Druhého pražského Týdne umění se účastní jak přední muzea, v čele s Národní galerií a Uměleckoprůmyslovým museum, tak i komerční galerie a aukční síně. V rámci festivalu proběhne kolem stovky vernisáží, setkání s umělci, komentovaných prohlídek a dalších doprovodných akcí. Na své si přijdou milovníci starého, moderního i současného umění. Milovníci knih o umění mají možnost listovat vzácnými tisky a bibliofiliemi, nahlížet a dotýkat se všech knih, které vyšly v rámci ediční řady galerie Zdeňka Sklenáře. Můžete nahlédnout do restaurátorských ateliérů nebo muzejních depozitářů, chystá se několik komentovaných prohlídek výstav i procházek po zajímavých lokalitách. Výtvarné dílny a workshopy čekají na děti i dospělé.

30  Contact 91  Avril—Mai 2019

Différentes localités à Prague / Různá místa v Praze Composé de deux français et trois tchèques, le groupe « Les gars d’en bas » joue une musique aux influences nombreuses telles que la musique des Balkans, le jazz, le swing tzigane et la chanson française. Avec deux guitares, une contre- basse, un accordéon et une clarinette ils vous emporteront vers des douces sonorités et balades acoustiques, chaudes et naturelles. Après une tournée

internationale, ils reviennent en Tchéquie pour une série de concerts, inspirés de leurs voyages. — Po několika letech cestování a koncertování ve více než dvaceti zemích, se nyní Les Gars d’en Bas představují také v Čechách a přivážejí s sebou hudební zážitky inspirované těmi cestovatelskými. Hudební uskupení Les Gars d’en Bas, tedy „Chlapi ze zdola“, je složené ze dvou Francouzů a tří Čechů. V jejich hudbě zaslechnete prvky balkánské i cikánské hudby, jazzu, swingu nebo šansonu. Jejich kytara, basa, akordeon a klarinet vás uhranou příjemným a melodickým zvukem.

DIVADLO D21

LA SEMAINE DE L’ART/ TÝDEN UMĚNÍ

UBU ROI/KRÁL UBU 17/4/2019, 19h30

Divadlo D21, Záhřebská 21, Praha 2 www.divadlod21.cz

« Jusqu’où pouvons-nous aller dans le désir de pouvoir et de propriété? » Le théâtre pragois Divadlo D21 présentera une nouvelle adaptation d’Ubu roi. Cette pièce grotesque de l’« enfant terrible » de la littérature française et du père de la pataphysique Alfred Jarry est mise en scène par Jakub Šmíd. Les spectateurs assisteront à la montée sociale inévitable d’un primitif lâche et analphabète. Une des pièces de théâtre les plus scandaleuses de l’histoire, où l’absurde devient normal dans une vague de fantaisie, d’humour, de persiflage, de lyrisme accompagné de drame grotesque. (Spectacle uniquement en tchèque.) — Kam až lze zajít v touze po moci a majetku? Divadlo D21 uvede v Praze novou adaptaci Krále Ubu, groteskní hry „enfant terrible“

francouzské literatury a otce patafyziky Alfreda Jarryho, v režii Jakuba Šmída. Diváci mohou sledovat nezadržitelný společenský vzestup jednoho zbabělého negramotného primitiva. Jedna z nejskandálnějších her v dějinách světového divadla, ve které se nesmysl proměňuje na smysl v proudu fantazie, humoru, perzifláže, lyriky a drastické grotesky.BY THE TIME YOU MASTER THE GAME, THE RULES HAVE CHANGED.

ANTICIPATING YOUR BUSINESS ENVIRONMENT We support your business in adapting to ever changing environments. Our expertise across the globe helps you understand your environment and turn changes into opportunities.

©“3 man chess”

IN A CHANGING WORLD,

www.bnpparibas.cz

The bank for a changing world


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.