__MAIN_TEXT__

Page 1

• Nouveau site web / Nový web www.chambre.cz >4

• Pavillon France, Salon MSV / Mezinárodní strojírenský veletrh > 19

• Evènements de la Chambre à venir / Připravované akce Komory > 34

OCTOBRE 2019– FÉVRIER 2020/ ŘÍJEN 2019– ÚNOR 2020

#93

BRNO ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES BRNO A NOVÉ TECHNOLOGIE

Interviews et reportages / Rozhovory a reportáže Markéta Vaňková, maire de Brno / primátorka Brna Jiří Kuliš, Veletrhy Brno Aleksander Raczynski, Gefco Frédéric Couppey, Chambrelan


SAVE THE DATE

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU & SVATOMARTINSKÉ

JEUDI/ČTVRTEK 21/11/2019 PISCINE MUNICIPALE/ OBČANSKÁ PLOVÁRNA, U PLOVÁRNY 1, PRAHA 1

www.chambre.cz

SOIRÉE DE GALA ET REMISE DE PRIX/ GALAVEČER A PŘEDÁNÍ CENY FČOK Programme de la soirée de Gala / Program galavečera

Catégories de Prix / Kategorie Cen

Networking Dîner gala / Galavečeře Remise des Prix / Vyhlášení Ceny FČOK Performances artistiques / Umělecká vystoupení • Tirage au sort / Tombola

1. Histoire entrepreneuriale / Podnikatelský příběh / Entrepreneurial Success Story 2. Responsabilité sociétale des entreprises / Společenská odpovědnost firem / Corporate Social Responsibility 3. Excellence made in France

• • • •

Les inscriptions sont ouvertes du 14 octobre au 6 décembre 2019. La remise des Prix aura lieu dans le cadre de la soirée de Gala le 6 février 2020. / Přihlášky do soutěže je možné zasílat od 14. října do 6. prosince 2019. Slavnostní vyhlášení laureátů Cen FČOK proběhne v rámci galavečera 6. února 2020.

JEUDI/ČTVRTEK 6/2/2020 NÁRODNÍ DŮM NA SMÍCHOVĚ, NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 82/16, PRAHA 5-SMÍCHOV


Édito & Sommaire Úvodník & Obsah

ÉDITO/ÚVODNÍK Chers amis, En cette rentrée 2019, bienvenue à Brno ! Cette édition de Contact est dédiée à la deuxième ville de la République tchèque, réputée pour ses universités, son grand nombre d’entreprises innovantes dans des domaines aussi variés que les programmes antiviraux, les microscopes électroniques ou bien encore dans l’industrie mécanique et également pour sa qualité de vie. Vous trouverez ainsi au cœur de ce magazine un dossier spécial consacré à Brno et aux nouvelles technologies, une interview de la maire de Brno Markéta Vaňková, que les membres ont pu rencontrer récemment lors d’un petit-déjeuner inspiratif, sans oublier que cet automne, la Chambre se délocalise pour le Salon international de la construction mécanique au sein de son Pavillon France. Votre Chambre poursuit son évolution avec le lancement du nouveau site web www.chambre.cz et son espace privilège dédié aux membres. Vous pouvez y actualiser vos coordonnées, contacter d’autres membres, leur proposer des offres spéciales… Nous sommes bien sûr à votre écoute et votre service pour vous guider à travers ce nouveau site. La rentrée sera riche en événements nombreux, tant professionnels que culturels, nos clubs plus actifs et plus nombreux que jamais, et je vous invite à consulter le programme des évènements et activités afin de ne rien manquer. Bonne lecture et au plaisir de nous rencontrer très prochainement. Drazí přátelé, vítejte v Brně! Právě Brnu je věnováno toto vydání časopisu Contact. Druhé největší město České republiky se proslavilo svými univerzitami a velkým počtem inovativních podniků v mnoha oblastech od antivirových programů, přes elektronové mikroskopy, až po strojírenský průmysl. V neposlední řadě je Brno také známé vysokou kvalitou života. Hlavním tématem tohoto čísla Contactu je právě Brno a nové technologie. Přečíst si můžete také rozhovor s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, jíž mohli členové Komory potkat na inspirativním setkání Business Women Clubu. Nesmíme také zapomenout, že i tento rok se FČOK na podzim na jeden týden přestěhuje do Francouzského pavilonu na Mezinárodní strojírenský veletrh. Komora se neustále rozvíjí a důkazem toho je například spuštění nových webových stránek www.chambre. cz, které obsahují mimo jiné i exkluzivní prostor pouze pro členy FČOK. Zde můžete například aktualizovat své údaje, navázat kontakt s ostatními členy a nabízet jim své speciální nabídky. Tým FČOK je vám samozřejmě neustále k dispozici a kdykoliv vás novými stránkami provede. Podzim bude bohatý na akce pořádané Komorou, a to jak odborné, tak kulturní. Naše kluby nikdy nebyly aktivnější a já vás srdečně zvu k nahlédnutí do Kalendáře akcí, aby vám nic důležitého neuniklo. Příjemné čtení a brzy na viděnou. Roland Bourgeois, Président de la CCFT / Předseda FČOK

SOMMAIRE/OBSAH

4

• Chambre 2.0 / Komora 2.0 • Brno et les nouvelles technologies / Brno a nové technologie 

6

• Appui aux entreprises / Podpora pro podniky

20

• Espace membres / Členské společnosti

28

• Vie de la Chambre / Ze života komory

32

/#93 2019/2020 Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory Photo sur la couverture / Fotografie na obálce: Michal Jenčo

www.chambre.cz

Ont collaboré à ce numéro / Na čísle spolupracovali: Linda Salajková, Julia Leyris, Tereza Křikavová Atelier graphique / Grafické studio: Symbiont Impression / Tisk: TISKAP s.r.o. Papier G-SNOW offert par / Dodavatel papíru G-SNOW: Antalis

COMITÉ PATRONAL/KLUB PATRONŮ

ENGIE logotype_gradient_BLUE_CMYK 14/04/2015 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1 C100%

Zone de protection 2 Zone de protection 3

Tirage / Náklad: 2 500 exemplaires / 2 500 výtisků Registrační číslo MK ČR: E 21622 Les opinions exprimées dans les articles externes ne reflètent pas forcément l’opinion de la CCFT. / Názory vyjádřené v otištěných externích článcích nevyjadřují nutně názor FČOK.


Chambre 2.0 Komora 2.0

ÉVÈNEMENTS ET SERVICES DE QUALITÉ, RÉSEAU DE CONTACTS ET AVANTAGES POUR LES MEMBRES KOMORA 2.0: KVALITNÍ AKCE A SLUŽBY, SÍŤ KONTAKTŮ A ČLENSKÉ VÝHODY Cette année entre janvier et juin, la Chambre à organisé 32 évènements dont plus des trois quarts gratuits pour les membres. Nos évènements professionnels, sociaux, culturels et sportifs ont réuni plus de 1 100 invités - contacts potentiels pour développer votre entreprise. D'ici la fin de l'année, nous planifions plus de 30 évènements où nous attendons près de 2 000 participants. Le plus grand fut le tournoi de pétanque de Prague avec 340 joueurs. Le Beaujolais nouveau à Občanská plovárna accueillera jusqu'à 600 personnes alors n'hésitez pas à vous inscrire. Za prvních 6 měsíců letošního roku Komora uspořádala 32 akcí a více než tři čtvrtiny z nich byly pro členy zdarma. Na odborných, společenských, kulturních nebo sportovních akcích se setkalo více než 1 100 hostů – potencionálních kontaktů pro rozvoj vašeho podnikání. Na druhou polovinu roku je v plánu dalších více než 30 akcí s očekávanou účastí 2 000 hostů. K největším patřil turnaj v pétanque v Praze s 340 hráči, na Beaujolais nouveau, na Občanskou plovárnu, vás může přijít až 600. Ale s přihláškami neváhejte. 4  Contact 93  octobre 2019—février 2020

LES INVITÉS DE LA CHAMBRE EN 2019 /HOSTÉ KOMORY V ROCE 2019 Tomáš Petříček, ministre des affaires étrangères de la RT / ministr zahraničních věcí ČR Věra Jourová, commissaire européenne / eurokomisařka Luděk Niedermayer, député européen / europoslanec Markéta Vaňková, maire de Brno / primátorka Brna Vojtěch Benda, membre du conseil de la Banque nationale tchèque / člen bankovní rady České národní banky Zdeněk Pohlreich, chef / šéfkuchař

EN 6 MOIS.../ ZA PRVNÍCH 6 MĚSÍCŮ ROKU...

32 évènements entre janvier et juin / akcí od ledna do června

77 % gratuits pour les membres / pro členy zdarma

1 106 participants aux évènements / účastníků na akcích

17 nouveaux membres / nových členů

7 top executives meetings : 98 participants / 98 účastníků

14 évènements chez les sociétés membres / akcí u členských společností


Chambre 2.0 Komora 2.0

COMMENT RENDRE VOTRE ENTREPRISE PLUS VISIBLE GRÂCE À LA CHAMBRE ? ET QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER ? La Chambre de commerce franco-tchèque s’est rapidement modernisée depuis le début de l’année tout en restant une plate-forme pour le développement de votre entreprise dans l’environnement franco-tchèque. Sous la devise Chambre 2.0 nous apportons des nouveaux outils et opportunités qui rendront votre adhésion à la Chambre encore plus utile et bénéfique. Vous allez profiter des avantages surtout dans le domaine de la communication en ligne, principalement grâce à notre nouveau site www.chambre.cz, que nous avons lancé à la fin de l’été. Choisissez les avantages qui seront les plus intéressants pour vous. L’avantage principal pour les membres est l’annuaire des entreprises membres en ligne. En plus, vous y trouverez des contacts des sociétés membres des chambres de commerce françaises partout dans le monde. À l’aide d’un simple formulaire, vous pouvez proposer vos services à d’autres membres ou présenter les nouvelles de votre entreprise. Bien sûr, nous sommes présents sur les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn et Twitter. • Annuaire des membres en ligne – toujours à jour, vous pouvez personnaliser le profil de votre entreprise vous-même. • Contacter directement les membres – après la connexion à l’espace membre, vous pouvez compléter votre profil personnel et contacter directement un des 36 500 contacts des sociétés membre de 123 chambres de commerce françaises dans 93 pays. • Offres spéciales – possibilité d’offrir ou de profiter des offres spéciales d’autres membres. • Articles sur les membres – articles sur les actualités de votre entreprise dans le magazine Contact et dans la section actualités des membres sur notre site web. • Vidéo – interview avec les participants aux évènements et les clients de la CCFT.

JAK DÍKY KOMOŘE BUDETE VÍCE VIDĚT? A KOHO POZNÁTE? Francouzsko-česká obchodní komora na začátku roku vykročila svižným tempem ke svému novému modernímu já, ale zůstává i platformou pro rozvoj vašeho podnikání ve francouzsko-českém prostředí. Pod heslem Komora 2.0 přinášíme nové nástroje a možnosti, díky kterým pro vás bude členství v Komoře ještě užitečnější a výhody budou snáze dostupné. Většina z nich se odehrává v prostředí online komunikace a mnohé z nich se váží k novému webu www.chambre.cz, který jsme spustili v závěru léta. Vyberte si, která ze členských výhod je pro vás ta nejzajímavější. Hlavní výhodou pro členy je vždy aktuální online ročenka členských společností. Navíc v ní můžete vyhledat i kontakty z francouzských obchodních komor jinde ve světě. Přes jednoduchý formulář můžete ostatním členům nabízet své služby nebo prezentovat novinky z vaší společnosti. Samozřejmostí jsou i sociální sítě: Facebook, LinkedIn a Twitter. • Online ročenka členů – vždy aktuální, vy sami si můžete upravit profil své společnosti. • Přímé oslovení členů – po přihlášení můžete vyplnit svůj osobní profil a přímo oslovit či požádat o kontakt členské společnosti 123 francouzských obchodních komor z 93 zemí světa, které mají celkem 36 500 členů. • Speciální nabídky – Možnost nabízet i využít speciální nabídky od členů pro členy • Články o členech – články o novinkách z vaší společnosti v časopise Contact a v sekci členských aktualit na webu. • Video – rozhovory s účastníky akcí a klienty FČOK.

NOUS SOUTENONS VOTRE ENTREPRISE Au cours de cette année, 36 entreprises se sont tournées vers notre service d’appui aux entreprises. Le plus souvent il s’agissait de la réalisation d’une étude du marché ou de la recherche de clients ou de distributeurs potentiels. Les services de la Chambre ont également servi aux nombreuses entreprises, membres ou pas, en tant qu’agence d’intérim. Par exemple, nous avons participé à la conception d’une politique des ressources humaines, à la recherche

d’employés ou à la création de contrat de travail. • La bourse d’emploi – sur le site web de la Chambre, vous pouvez rechercher un emploi ou proposer un poste. Tous les services fournis jusqu’à présent sous le nom Incubateur PME intègrent cet automne la nouvelle marque LeBooster. Les services restent de la même qualité et en plus vous pouvez les trouver sous le même nom dans d’autres chambres de commerce françaises dans le monde entier. Votre Chambre fait partie du réseau de 123 chambres de commerce françaises dans le monde CCIFI. Certaines n’ont que quelque membres et employés, d’autres ont des centaines voire des milliers de sociétés membres comme c’est le cas au Maroc. Par rapport au nombre d’employés, la Chambre de commerce franco-tchèque est l’une des plus petites, mais l’étendue des services de service d’appui aux entreprises ou le nombre et la variété d’évènements est l’un des plus vastes.

PODPORUJEME VAŠE PODNIKÁNÍ Poradenských služeb oddělení na podporu podnikání FČOK využilo za letošní první pololetí 36 firem. Nejčastěji se jednalo o studie trhu nebo vyhledání potencionálních klientů či distributorů. Mnohé firmy, ať už členské či nikoliv, využily také služeb Komory jako agentury práce. Pomáhali jsme například s formulováním personální politiky, vyhledáním zaměstnanců i jejich zaměstnáním. • Burza práce – na webu Komory můžete práci hledat, ale také ji nabízet. Všechny poskytované služby, doposud známé jako Podnikatelský inkubátor, od letošního podzimu nově spadají pod hlavičku LeBooster. Služby zůstávají stejně kvalitní a pod stejným názvem je navíc najdete i v dalších francouzských obchodních komorách ve světě. Síť LeBooster nabízí v 68 zemích celkem 102 business center, ve kterých je 1 560 pracovních míst. Vaše Komora je členem sítě francouzských obchodních komor ve světě, stejně jako 123 dalších. Některé mají jen pár členů i zaměstnanců, některé čítají stovky nebo dokonce tisíce členských firem, jako v případě Maroka. Francouzsko-česká obchodní komora patří podle počtu zaměstnanců spíše k těm menším, rozsahem poskytovaných poradenských služeb obchodního oddělení nebo počtem a rozmanitostí akcí však patří k nejaktivnějším.

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 5


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie KREDIT: 5× #BRNOREGION, 1× BVV

LE PARADIS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES/BRNO, RÁJ TECHNOLOGICKÝCH FIREM Brno est une très belle ville, pleine d’opportunités, d’entreprises et d’étudiants. La région de Moravie de Sud est, également grâce à Brno, la région qui a la croissance du PIB la plus rapide de République tchèque et qui excelle dans plusieurs domaines technologiques. La deuxième ville du pays, avec 380 milles habitants, a su tout de même conserver son caractère amical et communautaire. Simplement, Brno est une ville aux caractéristiques très diversifiées et aux opportunités innombrables.

6  Contact 93  octobre 2019—février 2020

B

rno est une région économiquement très puissante. Entre 2006 et 2016, le produit intérieur brut par habitant de la région a progressé de 29,8 %, le plus rapide dans l’ensemble du pays. Pour comparer, pendant la même période, le PIB de Prague a progressé de 22 %. La région de Moravie du Sud, dont Brno est la capitale, est à l’origine de 10,8 % du PIB de la République tchèque (513 666 millions CZK, 20 millions euros). Un PIB par habitant, aux alentours de 80 % de la moyenne de l’UE, similaire par exemple aux régions Franche-Comté, Poitou-Charentes ou Lorraine. Les investissements dans la recherche et le développement sont depuis de nombreuses années parmi les priorités de la région de Moravie du Sud et atteignent approximativement 15 milliards de couronnes (580 millions euros) par an, la plupart des investissements venant des entreprises. Tandis que les subventions en provenance des fonds européens arrivent par vagues, les entreprises de Brno investissent dans la recherche appliquée, expérimentale et primaire, une somme de 8,5 milliards de couronnes par an (329 millions euros). Contrairement à Prague où la recherche est financée majoritairement par des fonds publics, à Brno le secteur privé est à l’origine

de 60 % des investissements, les universités contribuent avec 29 % et le gouvernement avec 11 %. Dans le secteur des entreprises, il y a 1 chercheur pour 1 000 employés en Moravie du Sud. Dans la région, environ 20 000 savants sont impliqués dans la recherche de nouvelles technologies, méthodes et options, et travaillent sur 450 sites. Leur nombre augmente également très rapidement dans tout le pays.

Microscopes, industrie mécanique, programmes antivirus et jeux Ces quatre thèmes représentent les principaux articles d’exportation de la métropole morave. Le Salon international de l’industrie mécanique (MSV) de Brno, qui se tient en ce début d’octobre pour la 61e fois, est le plus grand salon industriel d’Europe centrale et de l’Est avec plus de 80 000 visiteurs chaque année. Le pays partenaire en cette année 2019 est la République tchèque elle-même car elle peut aussi présenter de nombreuses technologies de pointe. Les entreprises françaises participent au salon MSV au sein du Pavillon France, organisé depuis 17 ans par la Chambre de commerce franco-tchèque.


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

2018, emploie dans son siège à côté de la cité U de VUT Brno plus de 1 000 employés. La construction d’un satellite, la part supérieure de la fusée porteuse Vega ou des pièces de la Station spatiale internationale sont parmi les produits de SAB Aerospace de Brno-Medlánky.

Centre d’innovation de Moravie du Sud

Le premier microscope électronique a été apporté à Brno en 1947 par l’Administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction (UNRRA). Quatre ans plus tard, les ingénieurs de Brno ont présenté la version tchèque de cet appareil et aujourd’hui, un tiers de la production mondiale des microscopes électroniques est fabriqué à Brno. Operation Flashpoint, Mafia, Samorost ou Machinarium… pour la plupart d’entre nous des titres inconnus, pour les amateurs des jeux vidéo ce sont des noms de jeux iconiques et les preuves du succès des développeurs des jeux tchèques. Tous les jeux mentionnés sont nés à Brno où 400 développeurs vivent. La plupart de leurs jeux vidéo sont vendus à l’étranger. Les Tchèques atteignent un haut niveau également dans les jeux de société. Récemment, le concepteur tchèque Vladimír Chvátil, diplômé de la faculté d’informatique de l’Université Masaryk de Brno, a reçu un prix pour son jeu Codenames (Krycí jména). Brno est également le siège de nombreuses entreprises du domaine des logiciels et TIC. Eduard Kučera et Pavel Baudiš ont commencé à développer leur premier programme antiviral en 1988. Leur entreprise Avast, aujourd’hui numéro

un mondial, a son siège dans le bâtiment Vlněna à proximité de la gare centrale de Brno. En 2015, l’entreprise américaine Red Hat, un des leaders des logiciels à code source ouverte, a ouvert le plus grand des centres de recherche universitaire de nouvelles applications à Brno. L’entreprise, qui a annoncé l’achat par IBM en automne

Le Centre d’innovation de Moravie du Sud (JIC), situé sur le campus en croissance rapide de l’Université Masaryk, coordonne et soutient les entrepreneurs. En 2017, FabLab Brno, un atelier numérique public disponible 24/24 et premier en République tchèque, a été ouvert par JIC. Ils ont également aidé plusieurs entreprises de Brno à se développer plus rapidement ou à trouver des investisseurs. Spin-off universitaire, Flowmon Networks de Brno est devenu une société internationale prospère qui aide à protéger les réseaux informatiques contre les cybermenaces et les attaques DDoS dans plus de 35 pays. Des musiciens du monde entier jouent sur des synthétiseurs fabriqués par la société de musique Bastl Instruments. En plus de la fabrication des instruments, ils ont lancé une maison d’édition musicale et un club de musique. Phonexia, une start-up de six chercheurs de Brno, est devenue un acteur mondialement reconnu sur le marché des technologies vocales. Grâce à JIC, un chercheur indien a rejoint l’équipe et Phonexia grandit à une vitesse à deux chiffres. Une consultation d’une thèse de fin d’études et une étude comparative des solutions sans fil pour le compte de l’Agence spatiale européenne sont à l’origine de l’entreprise Sewio. Leur technologie consiste à localiser avec précision les objets à l’intérieur des bâtiments en temps réel. L’algorithme d’achat

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 7


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

BRNO EN CHIFFRES / BRNO V ČÍSLECH

de billets d’avions Kiwi.com est aujourd’hui l’une des entreprises les plus connus de Brno.

Partenariat Brno et Rennes Brno a également un autre thème commun avec la France : un partenariat avec la ville de Rennes, située à 1 400 kilomètres. Le partenariat entre la métropole morave et la capitale de la Bretagne remonte au milieu des années 1960. Les deux villes continuent à s’enrichir dans les domaines allant du développement économique à la culture, en passant par l’éducation et le sport.

380 000 Nombre d’habitants / Počet obyvatel

138 600 Nombre d’entreprises et autoentrepreneurs à Brno / Počet firem a podnikatelů v Brně

35 715 Kč Salaire moyen à Brno en 2018 / Průměrná mzda v Brně v roce 2018

141 % PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’UE / HDP na obyvatele vzhledem k průměru EU Source / Zdroj : #brnoregion

8  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Brno je krásné město plné příležitostí, pokrokových firem a studentů. Jihomoravský kraj je i díky Brnu regionem s nejrychleji rostoucím HDP v České republice a exceluje v několika technologických odvětvích. Druhé největší město v zemi, s 380 tisíci obyvateli, si ale také dokázalo uchovat svůj přátelský charakter a komunitní život. Brno je zkrátka město plné nesourodých charakteristik i nekonečných možností.

B

rno je ekonomicky velmi silný region. Mezi lety 2006 a 2016 vzrostl tamní regionální hrubý domácí produkt na obyvatele o 29,8 %, nejrychleji z celé republiky – v Praze to bylo 22 %. Jihomoravský kraj vytváří 10,8 % HDP v ČR (513 666 mil. Kč). Pro srovnání, podobné HDP na obyvatele, tedy okolo 80 % průměru EU, najdeme ve Francii v regionech Franche-Comté, Poitou-Charentes nebo Loraine. V jihomoravském kraji se také dlouhodobě investuje do vědy a výzkumu, v posledních letech se investice pohybují na úrovni 15 miliard korun ročně a za většinou z nich stojí podnikatelský sektor. Zatímco evropské fondy jako zdroj financování přichází ve vlnách, brněnské firmy na aplikovaný, experimentální a základní výzkum dávají stabilně přibližně částku 8,5 miliard korun ročně. V Praze jsou hlavním zdrojem příjmů pro výzkum státní finance, ale v Brně to jsou firmy (60 %) a vysokoškolské výdaje a vládní představují jen 29 %, respektive 11 %. Na každých 1 000 zaměstnaných v Jihomoravském kraji (JMK) připadá 1 výzkumný pracovník v podnikatelském sektoru. V regionu se hledání nových technologií, metod a možností věnuje na 20 000 vědeckých pracovníků, sdružených ve 450 pracovištích. Jejich počet také roste nejrychleji v celé republice. Mikroskopy, strojírenství, antivirové programy a hry Tato čtyři témata představují hlavní vývozní artikly moravské metropole. Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně, který se letos pořádá již po jedenašedesáté, je největším průmyslovým veletrhem ve střední a východní Evropě a každoročně jeho


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

branami projde na 80 000 návštěvníků. Letošní partnerskou zemí je Česká republika a vlastně proč ne? Vždyť v tuzemsku je také mnoho nových technologií, které můžeme představit světu. Firmy z Francie se veletrhu MSV účastní v rámci Francouzského pavilonu, jehož pořadatelem je Francouzsko-česká obchodní komora. První elektronový mikroskop do Brna přivezla v roce 1947, v rámci poválečné pomoci, Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (UNRRA). Už o čtyři roky později čeští vědci vyrobili první českou verzi tohoto přístroje. Dnes se celá třetina elektronových mikroskopů na světě vyrábí právě v Brně. Operation Flashpoint, Mafia, Samorost nebo Machinarium… pro většinu smrtelníků neznámé pojmy, pro znalce počítačových her to jsou ikonické názvy her a zároveň symboly úspěchu českých vývojářů. Výše jmenované hry jsou dílem brněnských vývojářů, kterých v tomto městě najdeme celkem na 400. Většina jejich výrobků míří do zahraničí. Ke světové špičce patří Češi i v deskových hrách. Nejen díky ocenění za hru Krycí jména si věhlas získal herní designér Vladimír Chvátil, absolvent Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Brno je také sídlem mnoha dalších softwarových a IT firem. Eduard Kučera a Pavel

Baudiš začali první antivirus vyvíjet už v roce 1988, nyní je z Avastu největší antivirová firma na světě a sídlí v kancelářském prostoru Vlněna nedaleko brněnského hlavního nádraží. Americká softwarová společnost Red Hat, jeden z největších světových dodavatelů softwaru založeného na otevřeném zdrojovém kódu, v Brně v roce 2015 otevřela jedno ze svých čtyř světových univerzitních center pro výzkum a vývoj nových aplikací. Firma, která loni na podzim oznámila přesun pod křídla IBM, sídlí poblíž kampusu VUT v Brně, kde zaměstnává zhruba tisícovku lidí. Konstrukce satelitu, vrchní část nosné rakety Vega nebo součástky pro Mezinárodní vesmírnou stanici – to jsou jen některé z projektů SAB Aerospace z Medlánek. Jihomoravské inovační centrum Koordinaci a podpoře podnikatelů se věnuje také Jihomoravské inovační centrum (JIC) se sídlem v rychle se rozvíjejícím kampusu Masarykovy univerzity. V roce 2017 otevřeli FabLab Brno, nonstop veřejně přístupnou digitální dílnu v Česku. Pomohli také několika brněnským firmám v dalším rozvoji. Z původně akademického spin-offu vyrostl brněnský Flowmon Networks do úspěšné mezinárodní firmy, jež pomáhá

chránit počítačové sítě proti kybernetickým hrozbám a DDoS útokům ve více než 35 zemích světa. Hudebníci z celého světa hrají na syntezátory, které vyrobila brněnská firma nadšenců do muziky Bastl Instruments. K nástrojům postupně přibylo i hudební vydavatelství a klub. Ze startupu šestice akademiků se Phonexia stala globálně uznávaným hráčem na trhu s řečovými technologiemi. V týmu už mají díky JIC i indického výzkumníka a rostou dvoucifernou rychlostí. Na začátku příběhu společnosti Sewio je konzultace diplomové práce a komparativní studie bezdrátových řešení pro Evropskou vesmírnou agenturu. Jejich technologie spočívají v přesné lokalizaci objektů uvnitř budov v reálném čase. K dnes již notoricky známým brněnským úspěšným firmám patří také algoritmus pro nákup letenek Kiwi.com. Partnerství Brno a Rennes Brno s Francií pojí i další téma – partnerství s 1 400 kilometrů vzdáleným městem Rennes. Partnerství moravské metropole a hlavního města Bretaně se datuje do poloviny 60. let minulého století. Obě města si dnes mají mnoho co nabídnout a obohacují se v mnoha oblastech od hospodářského rozvoje, kultury, školství až po sport.

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 9


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

MARKÉTA VAŇKOVÁ : BRNO EST UNE VILLE QUI OFFRE DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS/ MARKÉTA VAŇKOVÁ: BRNO JE MĚSTEM PŘÍLEŽITOSTÍ

À la tête de la ville de Brno depuis novembre 2018, Markéta Vaňková est une jeune avocate patriote. En tant que maire de Brno, elle a déjà accompli beaucoup de choses et réserve encore de belles initiatives. D’après elle, Brno est une ville qui offre de nombreuses opportunités et attire les investissements. Une ville qu’elle aime et où il fait bon vivre. Markéta Vaňková a été notre invitée lors de la rencontre du Women’s Business Club organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque le 20 septembre à l’hôtel Barceló Brno Palace. Si vous deviez décrire Brno en cinq mots, quels seraient-ils ? « Brno est mon amour ». Ce ne sont que quatre mots que je ne cesse de répéter mais ils expriment tout. Car il est difficile de ne choisir que cinq attributs pour une ville telle que Brno – je suis sûre que j’oublierais quelque chose. Brno est changeant, et pas seulement selon les saisons. Chacun y trouve ce qu’il cherche et si on ne trouve pas on le crée pour soi-même, mais aussi pour les autres. C’est pourquoi Brno est si extraordinaire : c’est une ville avec beaucoup d’opportunités.

Markéta Vaňková, maire de Brno / Markéta Vaňková, primátorka Brna

10  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Depuis presqu’un an, vous êtes la maire de Brno. Que considérez-vous comme votre plus grande réussite ? Tout d’abord, nous avons tenu notre promesse et offert aux habitants un nouveau système de stationnement résidentiel plus simple, plus confortable et moins cher. Le conflit causé par l’ancienne direction de la ville a provoqué un retard dans la construction du Centre culturel de Janáček. Depuis le début de l’année, j’ai mené une série de négociations qui ont été conclues par un commun accord entre les architectes et s’il n’y a pas d’imprévu, la construction d’une nouvelle salle de concert à la sonorité excellente et qui est très attendue par les citoyens de Brno, pourra commencer dès l’été 2020. Nous avons aussi réduit la durée de fermeture de la route principale du quartier Dornych ce qui est une bonne nouvelle pour les transports de toute la ville et une preuve de l’efficacité de l’équipe pour la coordination des travaux routiers qui a été mise en place après notre élection. Finalement, nous avons trouvé un meilleur emplacement pour la construction

du hall multifonctionnel de Brno. Personnellement, je ne cesse de croire que les citoyens de Brno profiteront du championnat du monde de hockey sur glace en 2024. Pour conclure, j’apprécie énormément que malgré les informations négatives des médias, notre coalition fonctionne, nous sommes capables de trouver des compromis et pour l’avenir, c’est la chose la plus importante. D’après vous, quelles sont les priorités du développement de Brno ? D’ici 2022, il faut absolument terminer et adopter le plan territorial. D’un point de vue commun, cela peut paraître lointain, mais les délais des anciens représentants de Brno ont causé un déficit de temps et nous forcent à travailler de façon très intense et efficace. Néanmoins, dans la mesure du possible, nous essayons de commencer de plus grands développements de logements avant cette date. Le plus urgent à Brno c’est le transport et il nous faut construire un grand périphérique. C’est pourquoi, après une importante réflexion, nous avons pris la décision radicale de fermer complétement les lignes de tram dans la direction Brno Bystrc en septembre prochain afin que les travaux de Žabovřeská I. soient rapides car c’est là où le trafic est le plus critique. J’espère donc que la fin des travaux va compenser la gêne occasionnée par la fermeture de cette ligne de tram. Dans ce contexte, il faut aussi parler du déplacement de la gare ferroviaire. L’investissement est à faire par l’État et c’est au gouvernement et au Ministère des Transports de prendre des décisions à présent, mais selon les informations dont je dispose, le projet est traité. Notre partie du devoir est d’assurer l’infrastructure en relation avec la gare ainsi que l’accès par le transport public. Les experts des chemins de fer ont déjà décidé le côté technique et cet automne l’agence d’architecture de la ville lancera l’appel d’offre pour la construction du hall de la gare, s’adressant aussi aux architectes étrangers. Comment expliquez-vous que Brno soit attirant pour les entreprises qui y placent leurs investissements et créent leurs succursales ? En cherchant de nouvelles possibilités, chaque investisseur s’intéresse tout d’abord au marché du travail et plus précisément à la disponibilité des salariés qualifiés. Grâce au secteur universitaire de Brno, nous avons une main d’œuvre hautement qualifiée en


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

abondance. De plus, Brno est proche des trois capitales de l’Europe centrale : Prague, Bratislava et Vienne. Mais avant tout, la vie à Brno est très agréable et les salariés l’apprécient. Qu’est-ce que Brno fait pour attirer les investissements étrangers ? Notre intérêt à long terme est d’attirer les investisseurs qui ont une grande valeur ajoutée et qui exigent une main d’œuvre qualifiée. Nous sommes intéressés par exemple par l’implantation des départements de recherche et développement ou de design des grandes entreprises internationales. Plus concrètement, nous sommes très actifs dans la Stratégie d’innovation régionale, nous nous occupons des étrangers à travers le Brno Expat Centre et nous collaborons étroitement avec l’agence CzechInvest qui est souvent le premier contact pour les investisseurs étrangers. Et il ne faut pas oublier que nous soutenons la présentation de la région à l’étranger par #brnoregion. Néanmoins, nous nous focalisons aussi sur les entreprises tchèques. La priorité étant de créer des conditions telles qu’elles puissent être fondées, se développer et garder leur siège dans la région. Brno a reçu le surnom de « Silicon Valley tchèque », quelles nouvelles inventions sont nées ici ces dernières années ? En appelant Brno « Silicon Valley », on suppose que c’est une ville innovante, qui crée des start-ups et où se trouve surtout des entreprises technologiques. Jusqu’ici, je suis d’accord. Cependant contrairement à la Silicon Valley américaine, Brno ne veut pas être perçue comme une ville où la vie est trop chère et où le travail passe loin devant la vie personnelle. Brno est aussi orientée vers la famille et les loisirs, ici les habitants apprécient l’équilibre entre leur vie personnelle et leur travail. Brno est un des centres de sciences et d’innovations les plus progressifs d’Europe centrale. Les institutions scientifiques y sont très actives surtout dans le domaine de la biologie, de la médecine et des recherches de matériaux. En Europe, les centres de recherche de Brno se rangent parmi ceux avec le plus grand succès dans le domaine des subventions internationales. J’aimerais mentionner par exemple le Centre pour la recherche des substances toxiques RECETOX ou l’Institut technologique de l’Europe central CEITEC. Brno est aussi un centre informatique important : nous excellons avant tout en sécurité cybernétique ou microscopie électronique. Plusieurs entreprises mondiales

y ont créées leurs divisions de recherche et développement. En même temps, les compagnies tchèques s’y développent et deviennent des leaders mondiaux. J’utilise souvent l’exemple de Kiwi.com, société active dans le domaine de la mobilité et du transport, Y SOFT, qui propose de solutions intelligentes de bureau ou encore TESCAN qui produit les microscopes électroniques. Parmi les priorités de votre programme, vous mentionnez le « développement du parc d’exposition ». Où en est le projet et quel est le rôle de Veletrhy Brno dans son évolution ? Le seul actionnaire de Veletrhy Brno est la ville elle-même, nous avons donc toutes les informations concernant les projets de la société et nous agissons tous dans un commun accord. Cela concerne par exemple la vente de la majorité de l’hôtel Holiday Inn, ce qui représente une possibilité de couvrir les investissements de centaines de millions de couronnes tchèques dont nous avons besoin pour rénover les pavillons et moderniser les locaux pour le stockage. Nous sommes aussi d’accord en ce qui concerne « l’ouverture » du parc d’exposition qui a été beaucoup discuté récemment. L’ancienne coalition avait une vision d’ouverture très étendue du parc d’exposition avec laquelle nous n’étions pas d’accord dès le début. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous voulons mettre le parc à disposition du public que pour quelques évènements. Le projet de construction du hall multifonctionnel derrière le pavillon Z est la preuve de notre volonté d’utiliser et dynamiser cette localité. Dans une étude internationale récente, les étudiants du monde entier ont placé Brno dans le Top 10 pour son attractivité et son atmosphère. Est-ce qu’on reconnait Brno à sa « jeunesse » et son caractère international ? Absolument. Il suffit de se promener dans les rues et d’observer. Grâce à la présence de ses nombreux étudiants, Brno possède un esprit jeune, créatif et dynamique. Un grand avantage de la ville est son caractère compact. A mon avis, elle est d’une taille idéale – elle n’est pas trop grande, mais elle reste vivante. C’est pourquoi elle est si populaire aussi auprès des étudiants étrangers. Brno dispose de plusieurs programmes d’études universitaires renommés. Toute la République tchèque fait face à une fuite de jeunes talents : est-ce que c’est aussi le cas pour Brno ?

Les jeunes viennent à Brno de toute la région pour faire leurs études, même de la Slovaquie. Pendant leurs années universitaires, ils trouvent du travail et après avoir fini les études, ils s’installent. Brno a beaucoup à proposer : non seulement des opportunités d’emploi mais aussi une vie culturelle et sportive. Les salariés, les scientifiques et les étudiants étrangers apportent une ambiance internationale qui se voit aussi dans la gastronomie. Avec un peu d’exagération je peux dire que Brno est une ville cosmopolite qui a gardé son caractère communautaire et authentique d’un endroit où tous les gens se connaissent. Pour la jeune génération actuelle, cela peut être très attirant.

V čele druhého největšího města České republiky stojí od listopadu 2018 mladá právnička a brněnská patriotka Markéta Vaňková. Za necelý rok ve funkci primátorky Brna za ní je vidět kus práce a velké plány má i do budoucna. Brno je dle jejích slov městem příležitostí, příjemným městem pro život, lákavou destinací pro investory a také její láskou. Markéta Vaňková byla hostem setkání Women’s Business Clubu Francouzsko-české obchodní komory, který se konal 20. září v hotelu Barceló Brno Palace.

Pokud byste měla Brno popsat 5 slovy, jaká by to byla? Brno je moje láska. To jsou sice jen slova čtyři, která navíc pořád opakuju, ale za mě je v nich vše. Vybrat totiž pouze pětici přívlastků pro město, jako Brno, by bylo málo a něco důležitého by jistě chybělo. Protože Brno je proměnlivé, nejen podle ročních období, a každý, kdo v něm chce něco hledat, svoje najde. A nenajde-li, tak to zkusí udělat, aby to mohli poznat nebo dostat také ostatní. I to je na Brnu jedinečné: je městem příležitostí. Máte za sebou prakticky rok ve funkci primátorky Brna. Co považujete za tuto dobu za svůj největší profesní úspěch? Splnili jsme slib a nabídli nový, jednodušší, příjemnější a levnější systém rezidentního parkování. Série jednání, jež jsem vedla od počátku roku, vyústila v dohodu mezi architekty ve sporu, který kvůli neuváženým říjen 2019—únor 2020  Contact 93 11


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie krokům minulého vedení města brzdil výstavbu Janáčkova kulturního centra. A pokud se nic nečekaného nestane, příští rok v létě by se mohl Brňany vytoužený koncertní sál se špičkovou akustikou začít budovat. V podstatě o rok se podařilo zkrátit uzavírku na Dornychu, což výrazně uleví dopravě v celém městě. Je to i potvrzením toho, že skupina koordinátora oprav a uzavírek, kterou jsme po nástupu na radnici založili, opravdu funguje. Našli jsme novou, lepší polohu pro vybudování multifunkční haly a pořád věřím, že si v ní Brňané užijí hokejové mistrovství v roce 2024. A nesmírně si cením toho, že navzdory nejrůznějším zaručeným zprávám médií naše koalice funguje a dokážeme se domluvit. V tom vidím největší devízu i do budoucna. Jaké jsou podle vás hlavní priority dalšího rozvoje města Brna? Zásadním je do konce roku 2022 dokončení a schválení územního plánu. Pro laika se může zdát, že to je dost dlouhá doba, pravdou je, že prodlevy předchozích představitelů Brna nás dostaly do časové tísně a musíme pracovat velmi intenzivně a efektivně. Širší bytovou zástavbu alespoň v rámci možností se ale určitě pokusíme rozjet už dřív. Nejbolavějším místem Brna je pak doprava. Takže určitě budování Velkého městského okruhu. I proto jsme se třeba odhodlali po pečlivém zvážení k poměrně radikálnímu opatření a schválili od září příštího roku úplnou tramvajovou výluku ve směru na Bystrc. Díky tomu se však výrazně urychlí dokončení části Žabovřeská I. Právě v této lokalitě bývá situace nejkritičtější, a tak doufám, že brzká průjezdnost bude dostatečnou náplastí za nepohodlí, které vyřazení „jedničky“ přinese. S dopravou souvisí samozřejmě přesun nádraží. Jde sice o investici státu, v tuto chvíli jsou další kroky na vládě a ministerstvu dopravy, podle mých informací se však na projektu pracuje. Na Brně zůstává připravit potřebnou navazující infrastrukturu včetně dostupnosti nového nádraží MHD. O technickém řešení mají železničáři už jasno, letos na podzim plánuje Kancelář městského architekta vypsat veřejnou soutěž s oslovením i zahraničních účastníků na podobu samotné nádražní budovy. Čím je Brno přitažlivé pro firmy, které zde investují a zakládají své pobočky? Každého investora při hledání nových příležitostí v současné době asi nejvíce zajímá pracovní trh, respektive, zda v daném místě nalezne dostatek kvalitních zaměstnanců. V Brně je díky silnému univerzitnímu

12  Contact 93  octobre 2019—février 2020

sektoru zdroj vysoce kvalifikované pracovní síly. Kromě toho má Brno i velmi výhodnou polohu v blízkosti tří hlavních středoevropských měst – Prahy, Bratislavy a Vídně. A především je to město velmi příjemné pro život, a to zaměstnanci dokážou ocenit. Co dělá Brno pro přilákání zahraničních investic? Dlouhodobým zájmem města je přilákat do Brna a regionu ty části zahraničních investic, které mají vysokou přidanou hodnotu a vyžadují přítomnost vysoce kvalifikované pracovní síly. Tedy snažit se o získání např. vývojových či designových divizí významných mezinárodních společností. Konkrétně jsme velmi aktivní v rámci Regionální inovační strategie, pečujeme o cizince prostřednictvím Brno Expat Centre a také úzce spolupracujeme s agenturou CzechInvest, která je pro zahraniční investory často prvním kontaktním místem. Současně podporujeme nástroj zahraniční prezentace regionu #brnoregion. Nicméně v centru našeho zájmu jsou také tuzemské firmy. Prioritou pro nás je vytvářet takové podmínky, aby mohly v regionu vznikat, mít možnost se rozvíjet a udržet si zde svá sídla. Brnu se přezdívá české Silicon Valley, co dalo světu v poslední době za nové objevy? Tato přezdívka Brno přirovnává k oblasti, kde vznikají inovace, zakládají se start-upy, koncentrují se firmy zaměřené především na oblast informačních technologií. Z tohoto pohledu s příměrem souhlasím. Oproti americkému Silicon Valley však Brno nechce být vnímáno pouze jako místo, kde je život drahý a vše kromě práce musí stranou. Zdejší způsob života je orientován také na rodinu a koníčky. Lidé zde ocení work-life balance. Brno aktuálně patří k nejprogresivnějším centrům vědy a inovací ve střední Evropě. Působí zde vědecko-výzkumné instituce především v oblasti biologie, lékařské vědy a materiálového výzkumu. Tato pracoviště patří k nejúspěšnějším v Evropě při získávání mezinárodních grantů – zde bych zmínila například Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX nebo Středoevropský technologický institut CEITEC. Brno je také významným centrem informačních technologií, zejména počítačové bezpečnosti, a naprostou špičkou je i v elektronové mikroskopii. Několik významných světových firem zde má své vývojové divize. Současně zde rostou ryze brněnské firmy, které se stávají hráči na globálním trhu. Jako příklad uvádím společnost Kiwi.com působící v oblasti mobility a cestování, Y SOFT nabízející inteligentní kancelářská

řešení nebo TESCAN vyrábějící elektronové mikroskopy. Mezi programovými prioritami uvádíte „rozvoj areálu výstaviště“. Jak tento plán postupuje a jakou roli v postupu projektu hrají Veletrhy Brno? Jediným akcionářem Veletrhů Brno je město, takže máme veškeré informace o plánech vedení společnosti a postupujeme ve vzájemné shodě. Včetně například prodeje většinového podílu v hotelu Holiday Inn. Je to možnost, jak pokrýt očekávané investice ve výši stovek milionů korun třeba na rekonstrukci pavilonů či modernizaci prostor pro skladové hospodářství. Ve shodě jsme i v otázce kolem nedávno skloňované možnosti „otevření“ areálu výstaviště. S jeho zpřístupněním v tak rozsáhlé podobě, jak to plánovala minulá koalice, jsme nesouhlasili od počátku. Což neznamená, že brány výstaviště mají být pro veřejnost vyjma některých akcí zavřené. Právě výstavba multifunkční haly za pavilonem Z je důkazem toho, že s využitím této lokality a jejím oživením samozřejmě počítáme. V nedávném průzkumu mezi studenty z celého světa se Brno umístilo v Top 10 pro svou přitažlivost a příjemné prostředí pro život. Je na městě jeho „mládí“ a mezinárodní charakter znát? Zcela určitě. Stačí projít se v jeho ulicích a rozhlédnout se kolem sebe. Přítomnost mnoha studentů dodává městu mladistvého ducha, kreativitu a dynamiku. Velkou výhodou města je jeho kompaktnost. Dle mého názoru má ideální velikost. Není příliš velké, a přesto je živé. Myslím, že i to má vliv na vysokou popularitu Brna mezi zahraničními studenty. V Brně je několik renomovaných vysokoškolských studijních oborů. Celá republika se potýká s odlivem mladých talentovaných lidí, je to také případ Brna nebo funguje regionální patriotismus nebo jiné motivy, proč v Brně zůstávat? Za studiem do Brna míří mladí z celého regionu i ze Slovenska. Již v průběhu studií zde studenti často nachází zaměstnání a poté se zde usadí. Město nabízí zajímavé pracovní příležitosti, ale také možnosti kulturního a sportovního vyžití. Přítomnost zahraničních pracovníků, vědců či studentů zde navíc vytváří multikulturní atmosféru, která se projevuje mimo jiné i v podobě místní gastroscény, která je už vyhlášená i za hranicemi. S nadsázkou lze říci, že Brno je kosmopolitní město, které si uchovalo svůj komunitní charakter autentického místa, kde se lidé mezi sebou znají. To může být pro mladou generaci v současné době velmi atraktivní.


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

BRNO, LA PUISSANCE MONDIALE DE MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE/ MIKROSKOPOVÁ VELMOC BRNO

à photon, mais les lentilles optiques sont remplacées par des lentilles électromagnétiques et des électrons sont utilisés à la place des photons pour examiner l’objet. Les meilleurs microscopes électroniques permettent actuellement des résolutions supérieures à 1/1 000 000, soit plus de mille fois supérieures à celles des microscopes conventionnels. Le prix moyen d’un microscope électronique est 20 millions de couronnes (776 000 euros). La microscopie électronique est utilisée, par exemple, en biologie, en médecine, dans la recherche des matériaux ou dans la criminalistique.

Trois entreprises, un tiers de la production mondiale

Imaginez, vous êtes sur la Lune et vous regardez la planète Terre à travers un immense télescope, vous discernez alors clairement les êtres humains marchant dans les rues comme si vous étiez en train d’étudier un échantillon dans un microscope. Cela vous parait-il irréel ? Pourtant c’est précisément ce type de grossissement qu’offrent les microscopes électroniques aujourd’hui. Chaque année Brno exporte 700 pièces d’une valeur totale de 12 milliards de couronnes, soit 460 millions d’euros. Brno est tout simplement une puissance en microscopie électronique. Le premier microscope électronique a été apporté à Brno en 1947 par l’Administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction (UNRRA) dans le cadre de leur mission de reconstruction de l’Europe d’après-guerre. Seulement quatre ans plus tard, les scientifiques de l’Université technique de Brno (VUT) ont présenté la première version tchèque de cet appareil disponible en vente le Tesla BS 241. La version de bureau de cet appareil a remporté une médaille d’or à l’Expo en 1958. À cette époque, seuls trois autres pays dans le monde fabriquaient des microscopes électroniques. Le principe d’un microscope électronique est similaire à un microscope optique ou

14  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Un tiers de la production mondiale de microscopes électroniques provient de Brno, où la concentration d’entreprises et de scientifiques spécialisés dans ce domaine est absolument unique. Sur les 700 appareils fabriqués à Brno par seulement trois entreprises, 93 % sont exportés à l’étranger. Les trois entreprises investissent près de 20 millions d’euros par an en recherche et développement de la microscopie. Thermo Fisher Scientific, avec 600 microscopes vendus par an est le numéro un à Brno. La société emploie 800 personnes, dont plus de la moitié sont diplômés et dispose d’une surface de production de plus de 30 000 mètres carrés. En 2016, la valeur totale des microscopes électroniques exportés par Thermo Fisher Scientific était de 8,2 milliards de couronnes, soit 317 millions euros. Une autre grande marque dans le domaine, Tescan, qui fait partie du groupe Tescan Orsay Holding depuis 2013, détenue à 78 % par l’entrepreneur tchèque Jaroslav Klíma. Ce groupe franco-tchèque compte plus de 2 500 installations de microscopes dans près de 80 pays à travers le monde et Klíma a été nommée Entrepreneur de l’année 2011 dans la région de Moravie du Sud. Delong Instruments est le troisième acteur sur le marché de Brno, également riche de plus de 25 ans de R&D. Étant le seul propriétaire du brevet, la société est également le seul fabricant de microscopes électroniques de bureau au monde.

Představte si teleskop, kterým se z povrchu Měsíce díváte na Zemi a vidíte jednotlivé lidi, jak jdou po ulici nebo třeba něco zkoumají v mikroskopu. Právě takové zvětšení

umožňují elektronové mikroskopy, kterých se z Brna každoročně vyváží přes 700 v celkové hodnotě 12 miliard korun. Brno je zkrátka mikroskopová velmoc. První elektronový mikroskop do Brna přivezla v roce 1947 v rámci poválečné pomoci Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (UNRRA). Už o čtyři roky později čeští vědci z VUT Brno představili první veřejně prodejnou verzi tohoto přístroje, Tesla BS 241. Stolní verze jejich přístroje získala v roce 1958 zlatou medaili na výstavě Expo. V té době vyráběly elektronové mikroskopy pouze další tři země na světě. Elektronový mikroskop je v principu obdobou optického neboli fotonového mikroskopu, optické čočky jsou však nahrazeny elektromagnetickými čočkami a místo fotonů jsou ke zkoumání objektu použity elektrony. Ty nejlepší elektronové mikroskopy v současnosti umožňují rozlišení větší než 1 : 1 000 000, tedy více než tisíckrát větší než ty klasické. Průměrná cena jednoho elektronového mikroskopu je 20 milionů korun. Elektronová mikroskopie se využívá například v biologických aplikacích, medicíně, materiálovém výzkumu či v kriminalistice. Tři firmy, třetina světové produkce Celá třetina světové produkce elektronových mikroskopů vzniká právě v Brně, kde je naprosto jedinečná koncentrace firem a vědců zaměřených na tento obor. Celých 93 % ze 700 přístrojů vyrobených v Brně míří do zahraničí a tři tamní firmy investují do vývoje v součtu téměř půl miliardy korun ročně. Celosvětově největší podíl na prodejích má s 600 mikroskopy ročně Thermo Fisher Scientific. Firma s výrobními prostorami přes 30 000 metrů čtverečních zaměstnává 800 lidí, více než polovina z nich jsou absolventi vysokých škol. V roce 2016 vyvezli do světa mikroskopy v celkové hodnotě 8,2 miliardy korun. Další významnou značkou v oboru je Tescan, který je od roku 2013 součástí Tescan Orsay Holding, ve kterém drží 78% podíl český podnikatel Jaroslav Klíma. Česko-francouzská skupina má více než 2 500 instalací v téměř 80 zemích světa a Klíma byl vyhlášen podnikatelem roku 2011 v Jihomoravském kraji. Třetím hráčem na brněnském trhu je Delong Instruments, taktéž s více než 25letou tradicí vývoje. Vzhledem ke skutečnosti, že je firma vlastníkem patentu, tak je také jediným výrobcem stolních elektronových mikroskopů na světě.


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

Vous vous amusez avec des jeux vidéo de temps en temps, mais ne vous en vantez pas ? Ne vous inquiétez pas, un tiers de la population européenne recherche le même loisir au moins une fois par semaine. Pour vous rassurer encore plus, les jeux vidéo développent la créativité et la pensée analytique, créent de nombreux emplois et profitent économiquement à l’État. L’industrie du jeu vidéo est sans aucun doute une industrie rentable, et un des épicentres européens est Brno. A Brno, on retrouve plus de 30 entreprises du secteur des jeux et plus de 500 développeurs et développeuses de jeux. Il y a environ 1 700 personnes avec un tel métier en République tchèque et leur nombre est en croissance

constante. Le seul frein est le manque de la main d’œuvre. Tout un écosystème des activités étudiantes, bénévoles, commerciales et universitaires est lié aux jeux dans la ville de Brno. Chaque mois, les développeurs se réunissent lors des GameDev Area Meetups, pendant les gamejams, des équipes disposent d’entre 24 et 48 heures pour concevoir un jeu et le parc d’exposition de Brno accueille chaque mai la conférence Game Access. L’Université Masaryk de Brno propose déjà 12 cours spécialisés sur les jeux vidéo allant de la psychologie des jeux à la conception et au développement de jeux. Le chiffre d’affaires mondial du secteur des jeux en 2018 s’est élevé à 137,9 milliards de dollars. La République tchèque a généré un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards de couronnes, soit une augmentation de 34 % par rapport à l’année précédente. Un résultat dont le pays de cette taille peut être fier. En outre, la majorité absolue des entreprises du secteur sont toujours basées en République tchèque, où elles paient également leurs impôts. Le secteur des jeux apporte non seulement des revenus à l’économie tchèque, mais devient également un important produit d’exportation. Selon diverses estimations, 90 à 99 % de la production tchèque des jeux vidéo sont exportés. Les principales destinations sont les États-Unis, d’où proviennent 35 % des revenus, suivis de l’Allemagne avec 15 %. Les jeux vidéo de Brno, qui ont décroché le plus grand succès mondial sont Game Flashpoint, Mafia, Samorost ou Machinarium.

Hrajete občas videohry, ale moc se tím nechlubíte? Nebojte, stejnou zábavu jako vy vyhledá alespoň jednou týdně třetina evropské populace. Videohry navíc rozvíjí kreativitu a analytické myšlení, vytváří nespočet pracovních pozic a jsou přínosem pro státní kasu. Videoherní průmysl je rozhodně ekonomicky přínosné odvětví a jedním z evropských epicenter je právě Brno. V Brně je více než 30 firem, které se věnují hernímu průmyslu a přes 500 herních vývojářů a vývojářek. V celé ČR je jich přibližně 1700 a práce by byla i pro další, pokud by se našli. Okolo her v Brně existuje celý ekosystém aktivit od studentských, dobrovolných až po komerční či univerzitní. Každý měsíc probíhají setkání vývojářů zvané GameDev Area Meetupy, pořádají se gamejamy, během kterých skupina lidí vytvoří hru za 24 až 48 BOHEMIA INTERACTIVE STUDIO

LES JEUX VIDÉO DE BRNO RENTABLES/VIDEOHRY Z BRNA VYDĚLÁVAJÍ

AMANITA DESIGN

Operation Flashpoint

Samorost

hodin a na brněnském výstavišti se vždy v květnu koná mezinárodní konference Game Access. Na Masarykově univerzitě je už 12 kurzů věnovaných hrám, od herní psychologie až po design a vývoj her. Celosvětové tržby z herního průmyslu v roce 2018 dosáhly 137,9 miliard dolarů. Česká republika generovala obrat přes 3 miliardy korun, meziročně o 34 % více. Toto skóre je na velikost naší země více než solidní výsledek. Absolutní většina firem v oboru má navíc i nadále sídlo v Česku, kde také platí daně. Herní průmysl české ekonomice přináší nejenom daně, ale stává se i významným exportním artiklem. Podle různých odhadů odchází 90 až 99 % české tvorby do zahraničí. Hlavní vývozní zemí jsou Spojené státy, odkud pochází 35 % příjmů, s 15 % následuje Německo. Celosvětově největší úspěchy slavily z dílen brněnských vývojářů hry Operation Flashpoint, Mafia, Samorost nebo Machinarium.

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 15


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

DIGITALISATION DE L’INDUSTRIE ET LA FRANCE AU SALON MSV 2019/DIGITALIZACE PRŮMYSLU A FRANCIE NA MSV 2019

Cette année, MSV se concentre sur la numérisation de l’industrie. Comment le thème sera-t-il mis en avant au salon ? L’exposition spéciale Digitální továrna 2.0 (Usine digitale 2.0) présentera la numérisation industrielle en pratique et le contexte des solutions industrielles numériques. Des entreprises telles que Microsoft ou ABB ont été impliquées dans la préparation, ce sera j’espère une garantie de succès. Le parcours numérique connectera les autres exposants qui ont leur mot à dire sur la numérisation. De nombreuses entreprises françaises s’orientent certainement vers la numérisation de l’industrie et pourraient présenter leurs solutions. MSV est caractérisé par une forte participation d’exposants étrangers. Qu’est-ce qui rend le salon si attrayant pour eux ? En Europe, le salon MSV occupe une position significative de salon industriel pour l’Europe centrale. Pour les entreprises des pays occidentaux, y compris la France, il s’agit du meilleur moyen pour rencontrer des clients d’Europe centrale au même endroit et au même moment. Je connais beaucoup d’entreprises qui utilisent régulièrement le salon MSV pour leurs activités commerciales avec des clients de pays voisins.

Jiří Kuliš, directeur général de la société Veletrhy Brno / Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno

Le Salon international de l’industrie mécanique à Brno expose à nouveau les dernières tendances et innovations dans le domaine des technologies industrielles. Le salon se tient du 7 au 11 octobre 2019 et présente plus de 1 600 exposants, y compris des exposants français. « La République tchèque n’est pas un pays pauvre d’Europe de l’Est. Elle a une industrie de pointe qui utilise les dernières technologies. Les entreprises françaises seront convaincus en visitant le Salon MSV de Brno », a déclaré Jiří Kuliš, directeur général de la société Veletrhy Brno (Salons de Brno).

16  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Pourquoi le Salon de l’industrie mécanique de Brno est devenu le salon le plus important de l’Europe centrale ? On observe plusieurs facteurs. Premièrement, la République tchèque est un pays hautement industrialisé avec une part importante de l’industrie sur le PIB. Statistiquement parlant, nous sommes peut-être le pays le plus industrialisé de l’UE. Ensuite Le salon MSV a progressivement évolué du salon général des produits industriels vers le salon présentant des nouvelles technologies industrielles. Et enfin l’infrastructure ainsi que la qualité supérieur du parc d’exposition de Brno, parmi les principaux parcs d’exposition européens et qui en plus bénéficie d’un très bon emplacement stratégique. Des entreprises françaises participent également au salon MSV. Voyez-vous la France comme un partenaire important de MSV ? Je suis heureux que la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT) réussisse régulièrement à organiser une participation commune d’entreprises françaises. Je sais que ce n’est pas facile, car le marché tchèque n’est malheureusement pas un territoire prioritaire pour les entreprises françaises. Il existe toujours des préjugés selon lesquels la République tchèque est un pays pauvre et

peu développé d’Europe de l’Est, qui appartient plutôt à la Russie qu’à l’UE. Il est donc fortement apprécié que la CCFT organise ces visites des délégations des régions industrielles de France au salon MSV. Les visiteurs Français constatent alors que la Tchéquie est bien plus avancée qu’ils ne le pensaient. Par la même occasion, les entreprises tchèques ont la possibilité de découvrir les technologies industrielles provenant de France. Pourquoi coopérez-vous avec la Chambre de commerce franco-tchèque en particulier ? Parce que la CCFT crée des « ponts » entre la République tchèque et la France, comme nous le faisons également. Il ne suffit pas de venir au salon, il faut également s’y préparer, organiser des rendez-vous avec des partenaires potentiels. Et c’est exactement ce que la Chambre propose avec des conseils et des services d’appui aux entreprises françaises dans le domaine du commerce et du marketing. Quelle est l’importance du salon MSV pour la République tchèque ? Le MSV est l’événement économique le plus important de l’année en République tchèque. Le gouvernement tchèque y rencontre régulièrement des représentants du monde des affaires tchèque lors de l’Assemblée de la Confédération de l’industrie et de transport de la République tchèque (SPD ČR), qui est la plus grande institution économique du pays. Depuis dix ans, nous avons réussi à avoir des pays européens et d’outre-mer en tant que partenaires du salon MSV. La France n’ayant pas encore été partenaire, j’aimerais l’inviter à participer davantage avec le soutien du gouvernement français en tant que pays partenaire de salon MSV dans les années à venir.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně opět ukáže nejnovější trendy a novinky v oblasti průmyslových technologií. Konat se bude od 7. do  11. října 2019 a představí se na něm více než 1 600 vystavovatelů včetně těch z Francie. „Česká republika není chudá země na východě Evropy. Má vyspělý průmysl, který používá nejmodernější technologie. Francouzské firmy se o tom mohou přesvědčit na MSV v Brně, “ říká Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

Letošní MSV se zaměří na digitalizaci průmyslu. Jak bude téma na veletrhu zvýrazněno? Speciální expozice Digitální továrna 2.0 představí, co je digitalizace průmyslu v praxi, představí souvislosti digitálních průmyslových řešení. Do přípravy se zapojily firmy jako Microsoft nebo ABB, takže to je snad záruka úspěchu. Digitální stezka propojí další vystavovatele, kteří mají k digitalizaci co říct. Určitě se najde i řada francouzských firem, které se digitalizací průmyslu zabývají a mohly by ukázat svá řešení. Pro MSV je typická vysoká zahraniční účast vystavovatelů. Čím je pro ně veletrh tak atraktivní? MSV má v Evropě specifickou pozici průmyslového veletrhu pro střední Evropu. Pro firmy ze západních zemí včetně Francie je to ta nejvhodnější možnost, jak se potkat na jednom místě v jeden čas se zákazníky ze střední Evropy. Znám mnoho takových firem, které pravidelně využívají MSV pro své obchodní aktivity se zákazníky ze sousedních zemí.

Proč je to právě strojírenský veletrh v Brně, který se stal významným pro region střední Evropy? To je dáno více faktory. Zaprvé skutečností, že Česká republika je velmi industrializovaná země s vysokým podílem průmyslu na tvorbě HDP. Statisticky jsme snad nejprůmyslovější země v rámci EU. MSV se postupně vyprofilovalo ze všeobecného veletrhu spíše strojírenských výrobků do veletrhu průmyslových technologií. Dalším faktorem je infrastruktura a standard brněnského výstaviště, které patří mezi přední evropská výstaviště a má velmi dobrou strategickou polohu. Veletrhu se účastní i francouzské firmy. Vnímáte Francii jako významného partnera MSV? Jsem rád, že se Francouzsko-české obchodní komoře (FČOK) daří organizovat kolektivní účast francouzských firem. Vím, že to není jednoduché, protože český trh bohužel není pro francouzské firmy prioritním teritoriem. Stále existují předsudky, že Česko je chudá, nerozvinutá země na východě Evropy, která patří více k Rusku než do EU. Proto je dobré, že FČOK organizuje na MSV i delegace z průmyslových oblastí Francie. Návštěvníci z Francie zjistí,

že jsme přeci jen vyspělejší, než si mysleli. Zároveň místní firmy mají možnost seznámit se s průmyslovými technologiemi z Francie. Proč spolupracujete právě s Francouzskočeskou obchodní komorou? Protože FČOK vytváří „mosty“ mezi Českem a Francií, obdobně jako my. Na veletrh nestačí jen přijet, ale je potřeba se na něj i připravit, zajistit si jednání s potenciálními partnery. A to je právě parketa Komory, která poskytuje obchodní a marketingové poradenství a podporu francouzským firmám. Jaký význam má MSV pro Českou republiku? MSV je nejvýznamnější hospodářskou akcí roku v Česku. Pravidelně se zde setkává česká vláda se zástupci českého byznysu na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který je největší hospodářskou institucí v zemi. Po deset let se dařilo získat některou z evropských či zámořských zemí jako partnera veletrhu. Francie zatím nebyla partnerskou zemí veletrhu, takže si dovoluji tímto pozvat Francii, aby se zúčastnila ve větším rozsahu za podpory francouzské vlády jako partner MSV v příštích letech.

Les choses se décident où les gens se rencontrent Salons internationaux 2020 BVV Trade Fairs Brno, République tchèque CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES, ÉLECTROTECHNIQUE ET MACHINES-OUTILS

INDUSTRIE DU BÂTIMENT, INDUSTRIE DU BOIS ET FABRICATION DE MEUBLES

AMPER MSV 2020 IMT FOND-EX WELDING PROFINTECH PLASTEX

Salon du Bâtiment Brno DSB (Bois et bâtiments Brno) MOBITEX URBIS SMART CITY FAIR

17.-20. 03. 05.-09. 10. 05.-09. 10. 05.-09. 10. 05.-09. 10. 05.-09. 10. 05.-09. 10.

EQUIPEMENTS AGRICOLES ET SYLVESTRES TECHAGRO SILVA REGINA BIOMASS

31. 03.-04. 04. 31. 03.-04. 04. 31. 03.-04. 04.

Calendrier complet des salons disponible sur :

www.bvv.cz

26.-29. 02. 26.-29. 02. 26.-29. 02. 03.-04. 06.

MODE, CHAUSSURE, MAROQUINERIE ET ACCESSOIRES STYL KABO OPTA

INDUSTRIE ALIMENTAIRE, GASTRONOMIE, RESTAURATION SALIMA SALIMA TECHNOLOGY MBK G+H VINEX EmbaxPrint

20.-23. 04. 20.-23. 04. 20.-23. 04. 20.-23. 04. 20.-23. 04. 20.-23. 04.

22.-24. 02./22.-23. 08. 22.-24. 02./22.-23. 08. 13.-15. 03.

Chambre de commerce franco-tchèque IBC, Pobřežní 3 186 00 Prague 8 République tchèque info@chambre.cz www.chambre.cz

Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 CZ - 603 00 Brno République tchèque Tél. : +420 54115 1111 Fax : +420 54115 3070 E-mail : info@bvv.cz

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 17


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

CHAMBRE DE COMMERCE REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BRNO Nous sommes l’une des plus grandes chambres de commerce régionales sur le territoire tchèque. En coopération avec la Région de Moravie du Sud (Jihomoravský kraj) et la ville statutaire de Brno, nous offrons à nos membres des services exclusifs. Nos activités sont divisées en trois domaines : 1. 2. 3.

Soutien du commerce Vaste palette de services de conseil Activités dans nos clubs

Nous avons fondé le Centre du commerce international que nous développons toujours. Au sein de la RHK Brno sont organisées des missions de commerce, des activités éducatives et consultatives orientées sur l’export et un cours de haut niveau « Manager du commerce international ». Depuis sa fondation, notre INDUSTRY CLUSTER 4.0 a fait un bon bout de chemin : aujourd’hui il associe 28 représentants des entreprises de construction mécanique et des sociétés IT. Son objectif étant le soutien de la compétitivité et des initiatives innovatives dans le domaine de l’Industrie 4.0. La RHK Brno organise aussi chaque année une conférence internationale sur ce sujet et la prochaine édition aura lieu le 21 janvier 2020. Elle sera dédiée concrètement à la numérisation de la production. La RHK Brno fait partie d’un grand projet consacré à la sécurité cybernétique ; actuellement nous créons une nouvelle plateforme « Go green » dont le but sera le soutien et l’analyse du comportement écologique des entreprises.

18  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Formations, clubs d’affaires et bal À partir de fin 2019 jusqu’à mai 2022, nous allons réaliser un nouveau projet « Formation des membres de la Chambre de commerce régionale de Brno II », financé par le Fond Social Européen (FSE). Le projet se concentre sur le renforcement des compétences et connaissances des employées des entreprises membres. De plus, toutes les activités seront totalement couvertes par les subventions. Nous soutenons le développement des relations des entreprises : chaque année, la RHK Brno organise des rencontres commerciales, un bal rétro, des activités sportives, des journées portes ouvertes et des rencontres en petit format pour les entreprises. Nous avons fondé un Business Club et un Ladies Club dans lesquels vous pouvez rencontrer des personnes intéressantes venant du milieu des affaires, de la politique et de la culture. Nous sommes ouverts à tous ceux qui s’intéressent à la RHK Brno ou à nos activités. Si vous voulez profiter de nos services, n’hésitez pas ! En cas d’intérêt de votre part, vous pouvez devenir membre de notre communauté hyperactive. Nous sommes plus qu’une chambre. Nous sommes un Business Club.

RHK Brno je jednou z největších komor působících v rámci sítě na území ČR. Svým členům poskytuje ve spolupráci s Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem nadstandardní služby. Její činnost obsahuje 3 základní strategické pilíře: 1. 2. 3.

Podpora obchodu Široké spektrum poradenských a konzultačních služeb Klubová činnost

Notre partenaire en région / Náš partner v regionu

Založili jsme a neustále rozvíjíme Centrum mezinárodního obchodu, v jehož rámci organizujeme obchodní mise, realizujeme proexportně orientovanou poradenskou a vzdělávací činnost a součástí tohoto centra je sofistikovaný kurz „Manažer mezinárodního obchodu“. Velký kus cesty ušel od svého založení před třemi lety také náš INDUSTRY CLUSTER 4.0, který má aktuálně 28 členů z řad strojírenských a IT firem a klade si za cíl posílit konkurenceschopnost a inovační aktivity v oblasti Průmyslu 4.0. V této souvislosti pořádáme každý rok mezinárodní konferenci, další se uskuteční 21. ledna 2020 a bude věnována digitalizaci výroby. Jsme součástí velkého projektu věnovanému kybernetické bezpečnosti a nově dáváme dohromady platformu „Go green“, která bude podporovat a analyzovat ekologické chování firem. Vzdělávání, klubová činnost i retroples Od konce roku 2019 do března roku 2022 bude probíhat realizace nového projektu financovaného prostřednictvím Evropského sociálního fondu s názvem Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno II. Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem RHK Brno a veškeré projektové aktivity budou plně hrazeny z dotačních zdrojů. Podporujeme síťování firem, každoročně připravujeme několik podnikatelských setkání, výstřední retroples, sportovní akce, dny otevřených dveří a organizujeme neformální setkávání menších skupin firem. Založili jsme Business Club a Ladies Club, v rámci nichž připravujeme setkání se zajímavými osobnostmi z podnikatelského, politického i kulturního života. Jsme otevřeni všem zájemcům o komorové hnutí i naše jednotlivé aktivity. Pokud chcete naše služby vyzkoušet, přijďte, v případě spokojenosti se můžete stát součástí našeho hyperaktivního společenství. Jsme víc než jen komora. Jsme business club.


Brno et les nouvelles technologies Brno a nové technologie

PAVILLON FRANCE/ FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2019/STANDS/ V 42, 43/G1 8–10/P 135/B 5 7–11/10/2019, BRNO 61e édition du Salon international de la construction mécanique 12 exposants français dans les pavillons V, G1, P et B 17e édition du Pavillon France organisée par la Chambre de commerce franco-tchèque 61. Mezinárodní strojírenský veletrh 12 francouzských vystavovatelů v pavilonech V, G1, P a B Organizátorem 17. ročníku Francouzského pavilonu je Francouzsko-česká obchodní komora

— www.pavillon-france.eu

ABI PROFILS www.abiprofils.com 35 ans d’expériences dans le domaine de l’extrusion et co-extrusion de tubes et profilés plastiques. / 35 let zkušeností a inovací v oblasti extruze a koextruze technických plastových trubek a profilů.

CHAMBRELAN www.chambrelan.cz Conception et fabrication de glissières télescopiques et de rails de guidage linéaire. / Průmyslové teleskopické kuličkové lišty a lineární kolejnicová vedení.

CODEXPRO www.codexpro.com Conception et réalisation des outillages pour le moulage de produits en matière plastique. / Návrh, vývoj a výroba nástrojů a forem pro vstřikování plastů.

GLOBAL INDUSTRIE PARIS 2020 global-industrie.com Du 31 mars au 4 avril 2020 – Paris,

le grand rendez-vous international de l’industrie. / 31. března – 3. dubna 2020 – Paříž, místo setkání globálního průmyslu.

LACHANT SPRING CZ

SFH

www.martis.cz Conception et fabrication de ressorts fils et plats, négoce en fil. / Koncepce a výroba pružin z drátu a plochých profilů, obchod s drátem.

www.sfh.fr Conception et fabrication de machines pour le traitement des copeaux d’usinage et filtration des liquides de coupe. / Vývoj a výroba strojů na recyklaci kovových třísek z obrábění a zpětné získávání řezných kapalin.

MANUTHIERS https://manuthiers.com Spécialiste de l’injection plastique, la bi-injection et le surmoulage multi-matières pour tous secteurs d’activités. Innovations avec une traditions depuis 1958. / Specialista na vstřikování plastových dílů, včetně dvoukomponentního vstřikování a zastřikování. Inovace s tradicí od roku 1958.

NUMALLIANCE www.numalliance.com Conception, fabrication et vente de machines à CN pour le pliage

et formage du fil, tube et feuillard métallique. / Vývoj, výroba a prodej CNC strojů pro ohýbání a formování drátů, trubek a pásů, včetně dodatečných operací.

SYNERGIE www.synergie-recruitment.cz Offre globale de services dans la gestion et le développement des ressources humaines : recrutement, travail temporaire, formation et conseil. / Kompletní nabídka v oblasti HR služeb pro průmyslové podniky a logistické firmy. Poskytujeme pronájem pracovních sil do výrobních provozů, logistiky, skladovacích a operátorských center.

TECHNETICS GROUP www.technetics.com Conception et production sur mesure des solutions d’étanchéité haute performance utilisées dans les filières critique telles que le nucléaire, oil & gas et autres. /Vývoj a zakázková výroba vysoce výkonných těsnění pro použití v kritických oblastech, jako je jaderný průmysl, oil & gas a další.

TEGAMO CZECH www.tegamo.cz Fournisseur de technologies de nettoyage et de recyclage pour l’industrie, y compris la manipulation et maintenance. / Dodavatel čistících, recyklačních a dalších technologií pro průmysl, včetně jejich obsluhy a údržby.

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA www.total.cz Huiles industrielles, lubrifiants plastiques et liquides spéciaux. / Průmyslové oleje, maziva a speciální kapaliny.

MACSOFT - LATOUR - SATIME - SILFAX - EMS

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 19


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

COOPÉRATION FRANCO-TCHÈQUE DANS LE RECYCLAGE DES COPEAUX D’USINAGE par une dans des sacs préparés. Chacune des briquettes porte le logo SFH, car cette chaîne de traitement des copeaux est le résultat d’une coopération entre la société tchèque Tegamo et la société française SFH.

En vous approchant du site industriel situé à la périphérie de Kladno, ville tchèque à proximité de Prague, vous entendez déjà les résonnances du broyage et du pressage. En entrant dans le hall de production, vous avez une vue sur des montagnes des copeaux d’aluminium et trois machines exceptionnelles. Au début, les copeaux sont versés dans une trémie, transportés par un convoyeur avec vis et broyés pour finalement être pressés en briquettes, ressemblant un peu à des grosses rondelles d’aluminium, pour finalement tomber une 20  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Avec le soutien de la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT), les deux sociétés participent également au Salon international de la construction mécanique à Brno dans le cadre de Pavillon France. La CCFT guide la société Tegamo dans la prospection de marché et la recherche de nouveaux clients potentiels en Tchéquie. La coopération entre la société tchèque Tegamo et la société française SFH a débuté en 2011. À cette époque, la CCFT cherchait

pour SFH un distributeur pour le marché tchèque et s’est également adressé à Tegamo avec cette offre. Les négociations ont abouti à une coopération à long terme, qui se poursuit jusqu’à présent. Tegamo a aidé SFH à achever le développement d’un nouveau type de machine plus performante et en est devenu le premier utilisateur et propriétaire. La ligne de recyclage était équipée d’un système révolutionnaire à l’époque, capable de séparer les grosses pièces métalliques contenues dans des copeaux (rebuts, outils, outillage) et est devenue le fondement des lignes de recyclage actuelles. Celles-ci sont équipées d’un système de broyage des copeaux avec séparation des pièces étrangères et d’une essoreuse des liquides de coupe. Les copeaux métalliques séchés sont acheminés vers un container, qui se remplit uniformément grâce aux capteurs placés dans le récipient. Les pièces étrangères éliminées tombent dans un tiroir à part et les liquides de coupe peuvent être filtrés et réutilisés dans la production. Une autre pièce pouvant être ajoutée au système est la briqueteuse. De plus, l’ensemble du système est contrôlé à distance et son opérateur reçoit les informations sur l’état et la charge de la machine directement par SMS ou par courriel. Lors du traitement des copeaux, il n’y a pas de perte de temps, la ligne et le container sont utilisés de manière optimale et l’entreprise de production n’a pas à s’inquiéter. Tegamo fourni une machine sur mesure, l’installe et propose également des opérateurs et un service complet. Un des grands avantages de ce système est sa modularité, flexibilité et une qualité stable du matériel à la sortie de la ligne, destiné à être traité par la suite dans les fonderies. Sur le marché tchèque, Tegamo


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

Petr Bláha, directeur exécutif de Tegamo Czech sur le site de Kladno. / Petr Bláha, výkonný ředitel Tegamo Czech, ve výrobních prostorách v Kladně. a placé des lignes de traitement complètes et des solutions mobiles très flexibles. Une prise électrique standard suffit pour les mettre en marche.

Écologique et économique La séparation des liquides de coupe et des copeaux d’outillage ainsi que le briquetage présentent deux principaux avantages : c’est économique et écologique. La principale raison est une économie des frais de logistique de transport et la possibilité de réutiliser les liquides de coupe dans la production. En effet l’humidité habituelle des copeaux en aluminium est entre 20 et 40 %. Les liquides de coupe représentent pour le traiteur de déchets métalliques final une charge supplémentaire car ces liquides ne lui sont pas nécessaires et il doit s’occuper de la liquidation écologique. Le grand point positif de cette technologie est sa contribution à la protection de l’environnement. Elle participe à la diminution du volume du transport routier, au recyclage du matériel par sa remise dans le système de production, à la prolongation de durée de vie des liquides de coupe et à la diminution du volume des déchets. L’utilisation des technologies de la société Tegamo par les entreprises est avantageuse économiquement et aussi bénéfique pour l’environnement. Vous aurez la possibilité de découvrir cette technologie au Pavillon France au Salon MSV au stand 135 de Tegamo et SFH dans le pavillon P.

TEGAMO A SFH: ČESKO-FRANCOUZSKÁ SPOLUPRÁCE PŘI RECYKLACI TŘÍSEK Z OBRÁBĚNÍ Z průmyslové haly na okraji Kladna se ozývají zvuky drcení a lisování. Když vstoupíte do výrobních prostor, naskytne se vám pohled na hromady hliníkových třísek a tři stroje, do nichž se třísky sypou a šnekovým dopravníkem se posouvají k ústí stroje. Na konci z něj, po stlačení lisem, do připravených pytlů padají brikety, které vypadají tak trochu jako velké hliníkové puky. A na každém z nich je logo SFH, protože tato zpracovatelská linka je výsledkem spolupráce české firmy Tegamo a francouzské SFH. Obě firmy se také společně účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu, kde s podporou Francouzsko-české obchodní komory vystavují v rámci Francouzského pavilonu. Tegamo s FČOK spolupracuje také na prospekci trhu a oslovení nových potencionálních klientů na českém trhu. Spolupráce mezi českou společností Tegamo a francouzskou firmou SFH začala v roce

2011. FČOK tehdy pro SFH hledala distributora na českém trhu a s touto nabídkou oslovila i Tegamo. Vzájemná jednání vyústila v dlouhodobou spolupráci, která pokračuje dodnes. Tegamo pomohlo SFH s dokončením vývoje nového výkonnějšího typu stroje a stalo se jeho prvním uživatelem a majitelem. Linka byla vybavena v té době revolučním systémem separace velkých kovových těles obsažených v třískách (zmetky, nástroje, ruční nářadí) a stala se základem pro dnešní recyklační linky. Ty jsou vybaveny právě drtičem třísek se separací cizích těles a odstředivkou řezné kapaliny. Vysušené kovové třísky jsou dopraveny do sběrného kontejneru a rovnoměrně jej naplní díky kontrole čidly, vyřazená velká tělesa padají zvlášť do nádob a řezná kapalina může být filtrována a vracena do výroby. Dalším dílem, který se do systému může přidat, je briketovačka. Celý systém je navíc pod kontrolou i na dálku a jeho operátor dostává informace o stavu a vytížení stroje přímo přes SMS nebo email do svého telefonu. Při zpracování třísek tak nevznikají prodlevy, linka i kontejner jsou optimálně vytíženy a výrobní firma se o ně nemusí starat. Tegamo stroj na míru nainstaluje, případně obsluhuje, a poskytuje komplexní servis. Velkou výhodou celého konceptu je jeho modularita, flexibilita a jednotná kvalita výstupního materiálu určeného k dalšímu zpracování ve slévárnách. Tegamo umístilo na českém trhu jak kompletní linky, tak mobilní řešení, které je velice flexibilní a k provozu potřebuje pouze elektrickou zásuvku. Ekologické a ekonomické Důvody k oddělení řezných kapalin od třísek z obrábění, případně jejich briketování, jsou ekologické a ekonomické nebo se vzájemně prolínají. Mezi hlavní důvody patří zásadní snížení logistických nákladů a možnost recyklace řezného média a vracení zpět do oběhu. Běžně totiž dosahuje vlhkost hliníkových třísek 20–40 %. Řezné médium je po odvezení pro koncového zpracovatele kovového odpadu přítěží, neboť je pro něj nevyužitelné a musí ho na své náklady likvidovat. Velkým pozitivem celé technologie je její prospěšnost pro životní prostředí. Vede ke snížení objemu nákladní přepravy, napomáhá recyklaci materiálu prodloužením životnosti emulze a snižuje produkci odpadů. Využití technologie společnosti Tegamo je tak pro firmy nejen ekonomicky výhodné, ale také prospěšné životnímu prostředí. Celou technologii si budete moci prohlédnout na Francouzském pavilonu na veletrhu MSV, na stánku 135 Tegamo + SFH v pavilonu P. 

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 21


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

CHAMBRELAN : SUR DE BONS RAILS !/CHAMBRELAN : FRANCOUZSKÉ TELESKOPICKÉ LIŠTY PRO LETADLOVÉ LODĚ I ČESKÉ VLAKY

Quand il était petit, son père l’emmenait à l’usine et les glissières télescopiques à billes étaient ses jouets. En 2000, Frédéric Couppey a repris l’entreprise familiale Chambrelan et en 20 ans, il en a fait un des leaders mondiaux des glissières télescopiques industrielles et de rails de guidage linéaire. Aujourd’hui, l’export représente plus des deux tiers de l’activité et la République tchèque fait partie des destinations à plus grand succès. Le principal responsable de ce succès est le PDG actuel Frédéric Couppey, qui nous a parlé de sa passion pour l’entreprise et de ces projets de développement.

22  Contact 93  octobre 2019—février 2020

De 5 M€ de chiffre d’affaires en 2000, Chambrelan est passée à plus de 12 M€ l’an dernier. De l’époque presque artisanale, Chambrelan est passé à la conception assistée par ordinateur et à la production automatisée. « Nous sommes passés des perceuses manuelles aux machines automatiques. Tout est informatisé, de la commande, à la production jusqu’à l’expédition » explique Frédéric Couppey. L’un des secrets de la réussite de cette PME avec 45 employés est qu’elle travaille à la demande, presque à l’unité. « Nous sommes orientés sur des marchés de petites mesures et petites séries, des marchés de niche et nous sortons 300 000 pièces par an de nos ateliers. » Les glissières Chambrelan mesurent de 1 à 3 mètres et peuvent supporter jusqu’à 1,5 tonne. Les produits Chambrelan se retrouvent, par exemple, dans les trains de Škoda Transportation, sur la porte du conducteur du tramway du Havre (ville d’origine de Chambrelan), dans l’équipement d’usines et de machines-outils ou dans les porte-avions. Face à ses concurrents, Chambrelan est le seul à produire en France. Cette décision garantit, selon M. Couppey, la qualité élevée des produits et contribue au succès de développement à l’export.

Succès mondial La première destination étrangère pour les glissières de Chambrelan fut l’Allemagne, peu après il s’est implanté en République

tchèque. « Succès de l’export est de présenter une façade locale aux designers locaux, et d’être présents à leur côté lors du développement » pense Frédéric Couppey. Cette tactique a été utilisée sur le marché tchèque également. Il y a presque 15 ans, Frédéric Couppey a fait appel aux services de la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT) pour une première étude de marché. Le succès de leurs produits de qualité dans ce pays hautement industrialisé a été si prometteur que M. Couppey a recruté le premier commercial, basé dans l’Incubateur de la CCFT, pour être présent en Tchéquie et puis a engagé la création d’une filiale locale. L’année suivante, Chambrelan a participé pour la première fois en tant qu’exposant au Pavillon France au Salon international de l’industrie mécanique à Brno (MSV) et y revient tous les ans. « La CCFT adapte ses services spécialement pour nous : elle nous aide à créer la société, la domicilier et à assurer la comptabilité. Le service de la Chambre a été pour nous un support total et exemplaire qui nous a permi de nous concentrer sur le développement des ventes. Nous sommes partis de zéro il y a 15 ans pour atteindre près de 750 000 euros aujourd’hui. Nous avons coopéré avec plusieurs chambres de commerce, mais seule la CCFT nous a offert tous les services nécessaires. Chez la CCFT, il y a toujours eu une réactivité et un suivi de nos besoins. » La filiale à Prague est devenue le point de départ pour une expansion vers les pays d’Europe de l’Est. Et Frédéric Couppey vise haut pour son entreprise. Prochaines destinations les USA et le Mexique, et l’Asie, l’Inde, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon ayant déjà été abordés.

V dětství ho tatínek brával s sebou do továrny a malý Frédéric si tam hrál s kuličkovými teleskopickými lištami. V roce 2000 Frédéric Couppey rodinou firmu Chambrelan převzal. Za dvacet let z ní vybudoval jednoho ze světových lídrů v oboru průmyslových teleskopických lišt a kolejnicového vedení. Dvě třetiny výrobků Chambrelan dnes putují do zahraničí a Česká republika patří k nejúspěšnějším destinacím. Při rozhovoru s prezidentem společnosti Frédéricem Couppey


Appui aux entreprises Podpora pro podniky se snadno nakazíte nadšením pro tento ojedinělý průmyslový produkt i firmu. Na začátku tisíciletí byl Chambrelan s trochou nadsázky spíše řemeslnou firmou, dnes se na vývoji nových produktů podílí počítače a produkce je automatizovaná. Firma se také od obratu 5 milionů eur v roce 2000 posunula na současných 12 milionů eur. „Od ručních vrtaček jsme přešli na automatické stroje a vše od objednávky, přes výrobu až po expedici je automatizované,“ vysvětluje Frédéric Couppey. Za svůj úspěch vděčí firma o 45 zaměstnancích svému osobnímu přístupu, vyrábí na zakázku, můžeme mluvit téměř o kusové výrobě. „Zaměřujeme se na menší série a specifické obory a trhy, v našich dílnách každý rok vznikne 300 000 výrobků.“ Lišty Chambrelan měří jeden až tři metry a mají nosnost až 1,5 tuny. Najdete je například ve vlacích Škoda Transportation, ve dveřích řidiče tramvají ve městě Le Havre, kde Chambrelan vznikl a sídlí, patří také k vybavení továren, zařízení obráběcích strojů, a dokonce jsou i na letadlových lodích.

Na rozdíl od konkurence je Chambrelan jediný, kdo vyrábí přímo ve Francii. Rozhodnutí zachovat výrobu právě v okolí Le Havre je podle Frédérica Couppey zárukou vysoké kvality a jedním z důvodů exportního úspěchu společnosti. Celosvětový úspěch První zahraničí destinací, kde Chambrelan založil pobočku, bylo Německo, Česká republika následovala krátce poté. „Export je úspěšný, když máte lokální identitu a místní inženýři vědí o vaší přítomnosti a jste po jejich boku při navrhování nových výrobků,“ je přesvědčen Couppey. Stejnou taktiku firma uplatnila i pro český trh. Téměř před 15 lety se Frédéric Couppey obrátil na Francouzsko-českou obchodní komoru (FČOK), která pro něj zpracovala první studii trhu. Zájem o kvalitní výrobky Chambrelan byl v průmyslově založené Česku tak slibný, že se Couppey rozhodl zaměstnat prostřednictvím FČOK prvního obchodníka na částečný úvazek. Ten působil v podnikatelském inkubátoru FČOK a zastupoval Chambrelan pro český trh, následovalo založení české pobočky. O rok později se

Chambrelan poprvé účastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jako vystavovatel na Francouzském pavilonu a svou účast každoročně opakuje. „FČOK rozvíjí nabídku svých služeb speciálně pro naše potřeby: pomohla nám založit pobočku, poskytuje nám virtuální sídlo firmy a vede nám i účetnictví. Vysoká kvalita a profesionalita služeb nabízených Komorou nám umožnila soustředit se čistě na samotný obchod. Letos totiž utržíme přes 19 milionů korun, a to tam, kde jsme před patnácti lety začínali na nule. Spolupracovali jsme s mnoha obchodními komorami, ale jen FČOK nám nabídla všechny potřebné služby v požadované kvalitě. FČOK dovede vždy pružně reagovat a vyhovět našim potřebám,“ říká Frédéric Couppey, prezident a generální ředitel Chambrelanu. Pražská pobočka Chambrelan se stala výchozím bodem pro další rozvoj společnosti do východní Evropy a Frédéric Couppey má další ambice. Plánovanými destinacemi jsou Spojené státy, Mexiko a Asie, jednání už začala v Indii, na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji a v Japonsku. 

61. Mezinárodní strojírenský veletrh 61ÈMe salon international industriel 7.– 11. 10. 2019 brno cz

inzerce 186x120_cz-fr_DF-TCFTF-Bvv19.indd 1

03.09.199314:31 říjen 2019—únor 2020  Contact  23


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

L’ENTREPRISE FRANÇAISE OXYMETAL LANCE UN SITE DE PRODUCTION À PILSEN EN TCHÉQUIE/ FRANCOUZSKÝ OXYMETAL ROZJÍŽDÍ VÝROBU V PLZNI

Première machine installée à Oxymetal à Pilsen. / První stroj v Oxymetalu v Plzni.

En France, le spécialiste de la découpe laser OXYMETAL est le leader dans son domaine. En tant que première destination pour son développement à l’étranger, OXYMETAL a choisi la République tchèque. Après une étude des localités possibles pour son implantation, réalisée en coopération avec la Chambre de commerce franco-tchèque, OXYMETAL ouvrira un nouveau site de production à Pilsen, dans l’ancien site industriel de Škoda, en Bohême de l’Est. Le président de la société Philippe Chédru et le directeur du site David Morin nous ont guidé à travers l’entreprise peu avant son ouverture.

24  Contact 93  octobre 2019—février 2020

En France, OXYMETAL dispose déjà de neuf sites de production avec 30 machines de découpe laser et 400 employés. Chaque année, ils traitent plus de 40 000 tonnes d’acier, leurs produits sont majoritairement destinés à des clients des secteurs de l’équipement industriel, des transports et de l’énergie. La stratégie d’OXYMETAL derrière cette implantation à l’étranger est sur deux axes : accompagner ses clients français présents en Europe centrale et y conquérir des nouvelles parts de marché. La ville tchèque de Pilsen a été choisie pour plusieurs raisons. Le président de la société Philippe Chédru a dirigé une entreprise industrielle avec un site en Tchéquie dans les années 2000. Il connait donc bien le milieu, les points forts du marché local et de la main d’œuvre. « La République tchèque est située de façon idéale par rapport à d’autres implantations industrielles de nos clients, l’infrastructure de transport vers les pays voisins est très bonne. La culture industrielle exceptionnelle de ce pays est un atout pour nous. En France, il y approximativement 1 000 lasers et en Tchéquie, on en retrouve 850, mais comparez la taille des deux pays ! »

Coopération avec la CCFT sur la recherche de bâtiment Après avoir choisi la République tchèque, OXYMETAL a fait appel aux services de la Chambre de commerce franco-tchèque pour réaliser une recherche d’un site industriel potentiel. Selon les exigences techniques et géographiques, l’équipe de services d’appui

aux entreprises de la Chambre a identifiée dix localités pouvant être envisagées. Une fois les propositions validées par OXYMETAL, le responsable du projet de la CCFT s’est rendu en personne sur les sites pour les photographier et vérifier les conditions précises d’achat ou de location avant d’envoyer l’étude complète à OXYMETAL. Après la visite du site industriel de Pilsen et la finalisation du contrat, le déménagement a pu commencer. Aujourd'hui, la Chambre de commerce franco-tchèque soutient OXYMETAL avec la conception de la politique des ressources humaine et l’aide à trouver ses premiers employés. OXYMETAL est également devenu membre de la CCFT et il est exposant au Salon international de la construction mécanique à Brno, où la CCFT est également présente par le Pavillon France. La production de la première filiale étrangère d’OXYMETAL a été lancée en septembre. Un vrai succès seulement un an après le premier contact entre l’entreprise avec la Chambre. « Nous sommes très heureux d’avoir sollicité la Chambre de commerce franco-tchèque dès le départ de ce projet. Ils ont été très efficaces, et leurs conseils pertinents nous ont permis de gagner du temps et éviter des erreurs, globalement la collaboration a été très bénéfique. » déclare Philippe Chédru. Le spécialiste de la découpe laser OXYMETAL est ainsi devenu un bel exemple d’investissement français en République tchèque, qui créera également des emplois et est un modèle à suivre.


Appui aux entreprises Podpora pro podniky Ve Francii je specialista na laserové vyřezávání OXYMETAL jedničkou ve svém oboru. Pro zahraniční rozvoj si jako svou první destinaci vybrali Českou republiku. Po studii možných lokalit ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou letos na podzim otevírá nový výrobní závod v Plzni, v průmyslovém areálu bývalé Škodovky. Po areálu nás těsně před otevřením provedli prezident společnosti Philippe Chédru a ředitel závodu David Morin.

OXYMETALu měla dva hlavní důvody: být nablízku stávajícím francouzským klientům, kteří působí ve střední Evropě a také zde získat klienty nové. Pro volbu Plzně existovalo hned několik důvodů. Prezident společnosti Philippe Chédru již po roce 2000 v Česku působil, řídil průmyslovou firmu s výrobním závodem v Česku. Zná tedy místní prostředí i kvality zdejšího trhu a pracovní síly. „Česko má ideální centrální pozici vůči továrnám našich klientů v regionu, má dobré dopravní napojení na okolní země. Panuje tu vynikající průmyslová kultura, což je pro naši firmu velké plus. Ve Francii funguje přibližně tisícovka laserů, v ČR jich je 850. Ale porovnejte si velikost obou zemí!“

Spolupráce s FČOK na vyhledání prostor

Po volbě České republiky OXYMETAL oslovil Ve Francii už má OXYMETAL devět výFrancouzsko-českou obchodní komoru robních závodů, ve kterých byste našli (FČOK) s poptávkou na vyhledání potencio30 laserových řezacích strojů a na 400 zanálních výrobních Dle technických městnanců. Ročně zpracují 40 000 tun Pub-175x125:Mise en přes page 1 22/10/08 11:15 Pageprostor. 1 a geografických požadavků pak obchodní oceli, výrobky z ní putují nejčastěji ke klitým Komory vytipoval desítku prostor, které entům ze sektoru průmyslového vybavení, by přicházely v úvahu. Po validaci návrhů přepravy a energetiky. Zahraniční expanze Pub-175x125:Mise en page 1 22/10/08 11:15 Page 1

ze strany OXYMETALu vedoucí projektu na straně FČOK vybrané haly osobně objel, nafotil, zjistil detailní podmínky koupě či nájmu a celou studii zaslal OXYMETALu. Po návštěvě objektu v průmyslovém areálu v Plzni a finálních úpravách smlouvy mohlo začít stěhování. Dnes již Komora firmě OXYMETAL pomáhá s koncepcí HR strategie a vyhledáním prvních zaměstnanců. OXYMETAL se také stal členem FČOK a vystavuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, na kterém FČOK organizuje Francouzský pavilon. Provoz v první zahraniční pobočce firmy OXYMETAL byl spuštěn v září, což lze považovat za opravdový úspěch, pouhý rok po prvním kontaktu mezi firmou a Komorou. „Jsme velmi rádi, že jsme se obrátili na Francouzsko-českou obchodní komoru již v počátcích našeho projektu. Byli velice výkonní a jejich věcné rady nám ušetřily mnoho času a chyb. Celkově byla spolupráce s CCFT velmi přínosná,“ je přesvědčen Philippe Chédru. Specialista na laserové vyřezávání OXYMETAL je ukázkou francouzské investice v Česku, která navíc povede k vytvoření pracovních míst a je příkladem hodným následování.

GUIDAGE

GUIDAGE om

n.c

la bre

m ham .co w.c brelan w w m

sur cha AO www. C 3D sur

3D

CAO

et

et

TRANSLATION TRANSLATION

charges jusqu'à 1000 kg - grandes longueurs, jusqu'à 2 mètres

charges jusqu'à 1000 kg - grandes longueurs, jusqu'à 2 mètres

BP 995 - 76061 LE HAVRE Cedex Tél. : + 33 (0)2 35 24 62 80 - Fax : + 33 (0)2BP35995 25 02 00 - E-mail : info@chambrelan.com - 76061 LE HAVRE Cedex Tél. : + 33 (0)2 35 24 62 80 - Fax : + 33 (0)2 35 25 02 00 - E-mail : info@chambrelan.com

Fiches techniques disponibles sur www.chambrelan.com

Fiches techniques disponibles sur www.chambrelan.com

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 25


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

LE BUSINESS C’EST COMME UN TETRIS – MÊME SI ON A DU SUCCÈS, RIEN N’EST TERMINÉ/PODNIKÁNÍ JE JAKO TETRIS – I KDYŽ SE DAŘÍ, NIKDY NENÍ HOTOVO

GEFCO, entreprise de transport et de logistique, opère sur le marché tchèque depuis 2003 et est numéro un dans l’industrie automobile au niveau du marché européen de la logistique. Aleksander Raczynski dirige depuis six ans la filiale tchèque et a repris il y a 2 ans la filiale Slovaque. Sa vie tourne autour de GEFCO et de ses employés qui représentent selon lui les valeurs fondamentales de l’entreprise. Avec le magazine Contact Aleksander Raczynski a partagé des nouvelles sur la logistique, l’intelligence artificielle ou encore la course à pied. 26  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Quel est votre plus grand succès dans la direction de GEFCO ? Généralement, pour mesurer le succès, on utilise les index financiers. En 6 ans, nous avons réussi à doubler notre chiffre d’affaire. Nous avons également élargi notre portefeuille de clients et nous sommes plus visibles sur le marché. En somme, l’entreprise prospère. Pour moi personnellement, le succès c’est d’avoir généré une équipe brillante. À GEFCO, nous sommes très fiers de nos employés talentueux qui ont un grand potentiel de croissance dans le cadre de l’entreprise que ce soit en République tchèque ou à l’étranger. Je suis très fier d’eux. Est-ce que GEFCO préserve son atmosphère française ? GEFCO est une entreprise internationale avec un air français ce qui la rend encore

plus intéressante. Nous faisons partie des projets français, nous soutenons les chambres de commerce françaises dans les pays où nous sommes actifs. A l’origine, nous n’avions travaillé qu’avec PSA, aujourd’hui nous collaborons avec une multitude de marques, on peut constater que nous sommes plutôt internationaux et indépendants. Dans le business il faut être flexible. Vous avez commencé dans l’industrie automobile, mais aujourd’hui vous vous engager dans plusieurs secteurs. Nous sommes nés dans le monde de l’industrie automobile et nous fournissons aujourd’hui des services pratiquement pour toutes les usines automobiles et leurs fournisseurs. Ce secteur reste le domaine principal de notre activité. Cependant, la diversification du portefeuille de clients au cours de ces cinq dernières années est aussi importante. Nous travaillons actuellement pour les producteurs d’acier, d’électronique, de produits pharmaceutiques, de cosmétique et de biens de consommation tels que le textile. Nous proposons des consultations en matière de logistique, d’impôt ou de douane. Vous avez récemment commencé à proposer le service vehicle remarketing. Quel est son succès ? Nous travaillons avec des nouvelles voitures depuis de nombreuses années et nous les transportons en entier ou en pièces détachées dans toute l’Europe. Il y a quelques années, nous avons réalisé le potentiel des véhicules plus anciens. Les gens demandent de plus en plus de services tels que le covoiturage, ils préfèrent acheter des voitures d’occasion plutôt que des neuves et avec le service vehicle remarketing nous réagissons à ces tendances. De plus, tout peut être manié grâce à l’application. Nous nettoyons, réparons, inspectons, modifions et personnalisons les voitures utilisées brièvement par exemple dans des entreprises. Nous les vendons presque immédiatement et nous les livrons directement chez les clients. Comment les innovations telles que les voitures électriques ou les systèmes autonomes influencent votre entreprise ? Les véhicules autonomes peuvent dès aujourd’hui arriver jusqu’à la maison du client. Reste à savoir comment la voiture résoudrait un problème sur le trajet. Les aspects juridiques ne progressent pas aussi rapidement que le développement technologique.


Appui aux entreprises Podpora pro podniky Je vois une plus grande opportunité dans l’intelligence artificielle. Elle peut influencer le processus de prise de décision au sein des entreprises et gérer certains processus logistiques. Premièrement, nous devons comprendre le fonctionnement de l’intelligence artificielle, ainsi que la manière dont on peut la désactiver et l’empêcher de se connecter à une source d’énergie. Elle est tout de même intelligente. Nous ne devons pas oublier les aspects éthiques et juridiques. De nombreuses entreprises souhaitent utiliser l’intelligence artificielle pour gagner un avantage concurrentiel, mais il ne faut pas oublier les risques qu’elle peut apporter. Si elle fonctionne comme un algorithme qui nous aide à calculer la route ou la charge optimale, c’est génial. Mais que se passerait-il si l’intelligence artificielle me remplaçait, voire même si elle remplaçait des médecins ? Aimez-vous conduire ? J’aime beaucoup conduire. J’aime les voitures et les motos. Cependant, le travail de directeur est orienté notamment sur la direction des employés et GEFCO m’offre non seulement une excellente équipe mais aussi un environnement automobile. Quels sont vos futurs projets pour faire développer GEFCO ? Le business est une histoire sans fin. C’est comme un Tetris - même si vous avez du succès, il disparaît immédiatement et vous devez continuer d’essayer. Rien n’est jamais terminé. De nombreux indicateurs économiques montrent que nous allons bientôt faire face à un ralentissement économique. C’est un cycle naturel auquel nous devons nous préparer. Que souhaitiez-vous à GEFCO ? Qu’il existe pour toujours ! J’aime vraiment mon travail. Quand je reviens d’un weekend en Pologne et que je passe les panneaux devant nos entrepôts à Jažlovice je suis vraiment fier. GEFCO était une petite compagnie de transport située près de Kolín et aujourd’hui nous sommes une marque. Nous avons vraiment propulsé GEFCO au plus haut niveau et c’est notre grand succès.

Přepravní a logistická společnost GEFCO působí na českém trhu od roku 2003, v automobilovém průmyslu je jedničkou na evropském trhu. Posledních šest let vede českou pobočku Aleksander Raczynski, před dvěma lety mu přibylo také Slovensko. Pro firmu žije, nejvíce si cení kvalitního týmu talentovaných zaměstnanců a na automobilový průmysl v mnoha ohledech nedá dopustit. O novinkách v logistice, umělé inteligenci i běhání se Aleksander Raczynski podělil v rozhovoru pro časopis Contact. Co považujete za svůj největší úspěch za 6 let působení v GEFCO v ČR? Všeobecně se za měřítko úspěchu považují finanční ukazatele. Za 6 let se nám podařilo prakticky zdvojnásobit obrat, výrazně jsme také rozšířili naše klientské portfolio, na trhu jsme viditelnější, zkrátka dobře se nám daří. Pro mě osobně je úspěch, že se nám podařilo vybudovat skvělý tým. V GEFCO jsme velmi hrdí na naše zaměstnance, máme tu mnoho talentů s potenciálem dalšího růstu v rámci firmy ať už v Česku nebo i do zahraničí. Na ně jsem hrdý. Zachovává si GEFCO francouzskou atmosféru? GEFCO je mezinárodní společnost s francouzským nádechem, což ji činí o to zajímavější. Jsme součástí francouzských projektů, podporujeme francouzské obchodní komory v zemích, kde působíme. Pracujeme i s dalšími značkami, než jen původní PSA, takže jsme opravdu spíše mezinárodní a nezávislí. V byznysu je potřeba být flexibilní. Začali jste v automobilovém průmyslu, ale dnes působíte i v dalších oblastech. Zrodili jsme se ve světě automobilového průmyslu a dnes již zajišťujeme služby prakticky pro všechny automobilky i jejich dodavatele. Tento sektor je stále nejvýznamnější oblastí našeho podnikání. Diverzifikace klientského portfolia v posledních pěti letech je ale výrazná. V současnosti pracujeme také pro výrobce oceli, elektroniky, farmaceutický, kosmetický průmysl či spotřební zboží jako je například textil. Běžně poskytujeme logistické, daňové nebo celní poradenství. Nedávno jste začali nabízet službu vehicle remarketing, jak je úspěšná?

Již dlouhá léta pracujeme s novými vozy a přepravujeme je v celku i po částech po celé Evropě. Před několika lety jsme si ale uvědomili, jaký je potenciál ve starších vozidlech. Lidé si častěji žádají služby jako sdílení vozidel, preferují nákup ojetých vozů před novými a my jim touto službou vycházíme vstříc. Vše lze navíc obsluhovat přes aplikaci. Vozy, které krátce sloužily například ve firmách, vyčistíme, opravíme, zkontrolujeme, upravíme dle přání zákazníka a prakticky okamžitě opět prodáme a dovezeme klientovi až domů. Jak inovace jako elektrická auta nebo autonomní systémy ovlivňují vaše podnikání? Autonomní vozidla by již dnes mohla sama dojet ke klientovi před dům. Otázkou zůstává, co by se mohlo stát cestou a jak by auto problém vyřešilo. Právní aspekty nejdou v tuto chvíli kupředu tak rychle, jako jde vývoj technologií. Větší příležitost vidím v umělé inteligenci, která může ovlivňovat rozhodovací procesy uvnitř firem a spravovat některé logistické procesy. Nejprve musíme pochopit, jak umělá inteligence funguje, a také jak ji vypnout a zabránit jí v připojení ke zdroji elektřiny. Je přece inteligentní. Nesmíme opomínat ani etické a právní aspekty. Mnoho firem chce využít umělou inteligenci, aby získaly konkurenční výhodu, ale nesmíme zapomínat ani na rizika, která přináší. Pokud by fungovalo jako algoritmus, který nám pomůže vypočítat optimální trasu nebo zatížení, je to skvělé, ale co kdyby nahradila umělá inteligence mě nebo třeba doktory? Řídíte rád? Řídím moc rád. Mám rád auta i motorky, ale práce manažera je hlavně o lidech a Gefco mi nabízí jak skvělý tým, tak automobilové prostředí. Jaké jsou vaše další plány na rozvoj GEFCO? Byznys je nekonečný příběh. Je to jako Tetris – i když se vám něco podaří, tak to hned zmizí a musíte se snažit dál. Nikdy není hotovo. Obávám se, a mnohé ekonomické ukazatele to naznačují, že poměrně brzy budeme čelit zpomalení ekonomiky. Je to přirozený cyklus a my se na tuto fázi musíme připravit. Co byste popřál GEFCO? Aby existovalo napořád! Mám opravdu rád svou práci. Když se vracím z víkendu v Polsku a míjím cedule u našich skladů v Jažlovicích, tak jsem opravdu hrdý. Gefco kdysi bývala malá přepravní firma u Kolína, dnes jsme značka. Opravdu jsme Gefco posunuli na top level a to je náš obrovský úspěch.

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 27


Espace membre Členské společnosti

NOUVEAUX MEMBRES/ NOVÍ ČLENOVÉ ANDROS CENTRAL EUROPE

Représentant RT et RS / Zástupce pro CZ a SK Jérôme WALTER Porzellangasse 21/OG1/1, 1090 Wien/Vídeň, Autriche/Rakousko +420 775 125 125 jerome.walter@andros.fr www.bonne-maman.com Entreprise de l’industrie agroalimentaire spécialisée dans la transformation de fruits et de laitages. Produits Bonne maman. / Společnost činná v potravinářském průmyslu, která se specializuje na zpracování ovoce a mléka. Výrobky Bonne maman.

AROMA EXTRACT LABS Directeur général / Generální ředitel Nicolas FITAIRE Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 +420 774 562 344 nf@natureight.com natureight.com Extraction de CBD. Licence sous contrôle du Ministère de la Santé (licence 24/2019). / Extrakce CBD Licence pod vedením Ministerstva zdravotnictví (Číslo 24/20198).

AXWAY SOFTWARE SA

Entreprise qui aide à moderniser le système d’information et à tirer pleinement profit du monde digital. / Společnost, která pomáhá modernizovat informační systémy a optimalizuje zisk za pomoci nových technologií.

CONTEXTO CONSULTING S.R.O.

L’ingénierie et la fabrication d’équipements spécifiques sur mesure pour l’industrie automobile. / Společnost činná v oblasti strojírenství a výroby zařízení na míru pro automobilový průmysl.

GRIZZLINK, S.R.O. Gérant / Jednatel Tomáš VACEK Mánesova 27, 120 00 Praha 2 info@contexto.cz +420 603 459 844 www.contexto.cz Nous sommes une agence numérique à service complet. Nous regardons votre entreprise à travers les yeux d’un entrepreneur et nous cherchons des opportunités pour votre croissance future. Nous sommes intéressés par la concurrence, le modèle commercial, les valeurs de la marque et l’efficacité de l’argent investi afin que nous puissions grandir ensemble à long terme. / Jsme fullservisová digitální agentura. A něco navíc. Neděláme jen online marketing, jsme váš nový prodejní kanál. Díváme se váš business očima podnikatele a hledáme příležitosti pro váš další růst. Zajímá nás konkurence, obchodní model, hodnoty značky a efektivita vynaložených peněz tak, abychom dlouhodobě mohli růst společně.

CORETEC CZ S.R.O. HR Leader Dominique FOUGERAT Tour W – 102 terrasse Boieldieu, 92085 Puteaux La Defense, France +33 1 47 17 24 11 www.axway.com

SEGRO Logistics park Prague – 5A building H, 253 01, Hostivice +33 2 99 68 68 01

Business Unit Manager Central Europe Antoine HUBERT

28  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Partenaires / Partneři Martin DRÁB, Jiří JAKL Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00 Praha 2 nekousu@grizzlink.cz +420 732 310 940 www.grizzlink.cz

Královský pivovar Krušovice a Velké Březno.

LK SERVIS

Représentant / Zástupce Ladislav KAVAN Slánská 381/10, 163 00, Praha 6 +420 235 325 659 www.gernetic.cz Représentation générale de la cosmétique française Gernétic pour RT et RS. / Generální zastoupení francouzské kosmetiky GERnétic pro ČR a SK.

MANUTAN, S.R.O.

Agence stratégique de communication et marketing. / Strategická a komunikační agentura, marketing.

HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, A. S.

Directeur général / Generální ředitel Nikolay MLADENOV Office Praha, Antala Staška 38, 140 00 Praha 4 arnaud.jarry@heineken.com +420 702 266 635 www.heinekenceskarepublika.cz Troisième plus grand producteur de bière au monde et numéro un en Europe. Propriétaire de Starobrno, Královský pivovar Krušovice et Velké Březno en République tchèque. / Třetí největší pivovarnická skupina na světě a evropská jednička mezi výrobci piva. V České republice vlastní Starobrno,

Directeur général / Generální ředitel Tomáš STŘELSKÝ Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava – Třebovice josef.mik@manutan.cz www.manutan.cz Fournisseur de produits et services aux entreprises : des fournitures de bureau aux équipements informatiques. / Dodavatel vybavení firem a kancelářského zařízení.

OREL AND FRIENDS S.R.O.

Gérant / Jednatel Stéphane CORBET Na kovárně 472/8, 101 00 Praha 10 stephane_corbet@yahoo.fr www.orelandfriends.cz


Espace membre Členské společnosti

Magasin proposant une sélection unique d’objets artisanaux tchèques. / Obchod nabízející jedinečné české řemeslné výrobky.

OXYMETAL

Président / Předseda Philippe CHÉDRU Tylova 1/57, 301 00 Plzeň 3 +420 725 810 591 info@oxymetal.com www.oxymetal.com Leader français de la découpe de pièces métalliques pour l’industrie, du prototype à la grande série, spécialiste de découpe laser. / Společnost zabývající se řezáním kovů pro průmyslové použití, od prototypů po velké série, specialista na laserové vyřezávání.

PRAGUE FOODIE EXPERTS S.R.O.

Directeur général / Generální ředitel Tomáš BERGMANN Údolní 212/1, 147 00 Praha Braník bergmann@jezkoncept.cz www.praguefoodieexperts.cz Représentation de trois entreprises : Gare Restaurant, Jez Koncept, Hostivařská přehrada. / Zástupce tří společností: Gare Restaurant, Jez Koncept, Hostivařská přehrada.

TCC S.R.O.

Gérant / Jednatel Petr BRICHCÍN Rohanské nábřeží 671/15A, 186 00 Praha 8 +420 234 616 161 www.tcc.cz

Solution HR, service de conseil, diagnostique et développement professionnel, coaching. / Řešení v oblasti HR, poradenství, profesní diagnostika, rozvoj, koučování.

TRANSEARCH

Managing partner Roman MOLEK Na příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1 roman.molek@transearch.com www.transearch.com Recrutement, conseil en management, formation. / Nábor, lidské zdroje a vzdělávání.

VIP HOMES

Directrice commerciale / Obchodní manažerka Mária MIHINOVÁ Nádražní 110, 150 00, Praha 5 – Smíchov

+420 251 512 610 mihinova@viphomes.cz www.viphomes.cz Recherche des logements de luxe pour des clients tchèques ou étrangers dans les plus beaux quartiers de Prague. Vente, location, services de qualité, accueil familial. / Vyhledávání kvalitního bydlení pro české a zahraniční klienty v nejkrásnějších částech Prahy. Prodej, pronájem, kvalitní služby na profesionální úrovni, osobní přístup.

MEMBRES INDIVIDUELS/ INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ JANA HOFEROVÁ Jagellonská 16, 130 00 Praha 3 jana.hoferova@email.cz +420 732 166 767

ERIC WITT Sušická 852/32, Praha 6 – Dejvice e.witt@cabinetwitt.fr +420 731 624 482

EKO – LOGIKA, évènement par BNP PARIBAS

DEVEHO Consulting Group fête ses 10 ans

DEVEHO Consulting Group slaví 10 let

DEVEHO Consulting group, expert de la mise en œuvre de Sage Business Cloud Enterprise Management, a été fondé en 2009 à Lyon en France. En 2013, le groupe a créé une succursale à Bratislava, il opère actuellement aussi en République tchèque et en Hongrie. Aujourd’hui, DEVEHO Consulting group compte 60 employés dans 8 succursales en Europe.

DEVEHO Consulting group, specialista na implementaci systémů Sage Business Cloud Enterprise Management, byla založen v roce 2009 v Lyonu. V roce 2013 vznikla Bratislavská pobočka společnosti, v současnosti působí také v České republice a v Maďarsku. DEVEHO Consulting group má dnes 60 zaměstnanců v 8 evropských pobočkách.

Le Groupe BNP Paribas, banque française engagée et responsable, organise avec sa fondation entre le 1er octobre et le 15 novembre 2019 plusieurs évènements autour de l’environnement et du dérèglement climatique. L’Institut français de Prague, en tant que partenaire, accueillera dans ses locaux Climat 360°, une exposition conçue par la Cité des sciences et de l’industrie, un lieu Universcience. Au programme également des conférences scientifiques, journalistiques et sur la finance verte, projections de films, marché de vins bios, ateliers ou activités ludiques pour les plus petits.

EKO – LOGIKA, akce organizovaná BNP PARIBAS

Skupina BNP Paribas, angažovaná a odpovědná francouzská banka, pořádá od 1. října do 15. listopadu 2019 několik akcí spojených s životním prostředím a klimatickými změnami. Francouzský institut bude jakožto partner hostit výstavu KLIMA 360 °, vytvořenou Cité des sciences et de l’industrie, un lieu Universcience a Nadací BNP Paribas. Na programu jsou také vědecké a novinářské konference a konference o zelených financích, filmové projekce, trh bio vín, workshopy a zábavné hry pro děti. říjen 2019—únor 2020  Contact 93 29


Espace membre Členské společnosti

Course caritative Bolloré pour SOS Villages d’Enfants

CÉLÉBRATION DU 100E ANNIVERSAIRE DE LA MARQUE CITROËN À LETŇANY/OSLAVY 100 LET VÝROČÍ ZNAČKY CITROËN V LETŇANECH La célébration spectaculaire du centenaire de Citroën a eu lieu début septembre à l’aéroport de Letňany à Prague. Malgré la pluie, dix mille visiteurs ont célébré le jubilé de la marque française avec les représentants de l’entreprise en République tchèque. Au cœur de la fête, figurait une exposition de 140 voitures de collection. Parmi les véhicules les plus captivants il y avait une camionnette de pompiers ainsi qu’une Citroën B10 datant de 1928, quand aux modèles les plus nombreux, c’étaient les Citroën 2CV, qui ont célébré leurs 70 ans l’année dernière.

— Velkolepá oslava stého výročí automobilky Citroën proběhla na začátku září na letišti v pražských Letňanech. Navzdory dešti zde společně s českým zastoupením oslavilo významné jubileum francouzské značky deset tisíc lidí. Základem oslav byla výstava veteránů a historických automobilů, kterých bylo možné obdivovat celkem 140. Mezi nejzajímavější patřil hasičský speciál, nejstarší exponát byl s rokem výroby 1928 Citroën B10, nejvíce bylo takzvaných „kachen“, tedy Citroëny 2CV, které loni oslavily sedmdesátiny.

Jeudi 26 septembre 2019, les employés de Bolloré Logistics Czech Republic ont participé à la 4ème édition de la journée marathonienne. Cet événement sportif interne a été créé par Cyrille Bolloré, PDG du Groupe, afin de collecter chaque année des fonds pour des organisations caritatives. Depuis 2016, Marathon Day réunit les employés de toutes les filiales du Groupe Bolloré du monde entier le même jour à la même heure. Cette année, plus de 13 000 employés ont achevé les 5km de la course, parmi eux les employés de la filiale de Prague et de Zlín. Pour chaque inscription, trois euros sont reversés à une organisation caritative. Le groupe, qui accompagne les jeunes à travers ses programmes de sponsoring, a décidé cette année de soutenir SOS Villages d’Enfants, comme il l’avait fait l’année dernière. Depuis plus de 60 ans, SOS Villages d’Enfants permet aux frères et sœurs de grandir ensemble dans un environnement

easyBNB rachète StayInProvence

familial, soutenu par une relation éducative durable et efficace en liaison avec un éducateur familial. Charitativní běh Bolloré ve prospěch SOS dětských vesniček

Ve čtvrtek 26. září 2019 se zaměstnanci společnosti Bolloré Logistics Czech Republic zúčastnili 4. ročníku maratónského dne. Tato interní sportovní akce byla založena Cyrillem Bolloré, CEO Bolloré Group, aby každoročně získávala finanční prostředky pro charitativní organizace. Marathon Day od roku 2016 sdružuje zaměstnance všech dceřiných společností Bolloré ve stejný den a stejnou hodinu. Letos dokončilo pětikilometrový běh více než 13 000 zaměstnanců včetně zaměstnanců zlínské a pražské pobočky. Za každou registraci jsou charitativní organizaci věnovány tři eura. Bolloré Group, která podporuje mladé lidi prostřednictvím sponzorských programů, se letos rozhodla, stejně jako v loňském roce, podpořit SOS Villages d’Enfants. Ty již více než 60 let umožňují sourozencům vyrůst společně v rodinném prostředí, podporovaném vzdělávacím a efektivním dlouhodobým vztahem ve spojení s rodinným vychovatelem.

appréciées d’Aix-en-Provence. L’équipe StayInProvence rejoint easyBNB, tous les postes sont conservés. easyBNB odkupuje francouzskou StayInProvence

Après 15 ans de carrière dans l’entreprise, Lubomír Leško est devenu partenaire et directeur de PETERKA & PARTNERS Slovaquie. Natália Tunegová est la nouvelle vice-directrice. / Partnerem a ředitelem PETERKA & PARTNERS pro Slovensko byl jmenován Lubomír Leško, který v tamní pobočce působí již 15 let. Jeho zástupkyní na pozici Senior Associate bude Natália Tunegová.

En septembre 2019, Emmanuel Regent a été nommé directeur général de Legrand en République tchèque et en Slovaquie. M. Regent a occupé des postes en France, en Algérie et en Iran. / V září 2019 byl Emmanuel Regent jmenován novým generálním ředitelem společností Legrand v České republice a na Slovensku. Dříve působile na pozicích ve Francii, Alžírsku nebo v Iránu.

30  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Depuis sa fondation en 2016, la société easyBNB, spécialiste de la gestion de locations courtes durées, s’accroit avec une vitesse de 300 % par an. Active dans plusieurs villes européennes avec une forte position en République tchèque et en France, easyBNB a des projets de développement en Europe Centrale et du Sud. A ce jour, la société a généré plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires pour ses clients. L’acquisition la plus récente est l’achat de StayInProvence, une des conciergeries Airbnb les plus

Společnost easyBNB, správce krátkodobých pronájmů, roste od svého založení v roce 2016 tempem 300 % ročně. Působí nyní v několika evropských městech s dominantním postavením ve Francii a České republice a s dalšími plány na expanzi do střední a jižní Evropy. Dosud společnost svým klientům vygenerovala příjmy ve výši více než 2 miliony EUR. Poslední akvizicí je jeden z nejuznávanějších správců nemovitostí v Aix-en-Provence. Tým StayInProvence se připojí k easyBNB a všechny pracovní pozice zůstanou zachovány.


Espace membre Členské společnosti AutoMat change le logo après 17 ans

domaines tels que la planification urbaine, le changement climatique et la disponibilité de logements.

L’Association AutoMat, qui soutient les transports respectueux de l’environnement, a présenté le nouveau logo et l’identité visuelle complète, créés sur mesure par l’agence Butterflies & Hurricanes. Le nouveau style visuel fait partie d’un changement plus important qui inclut une nouvelle devise, « Une inspiration pour la ville » et un nouveau site Web. L’association renforce également ses activités dans des

AutoMat mění po 17 letech logo

Barceló Brno Palace a soutenu l’hôpital pour enfants de Brno

pour célébrer le 15e anniversaire de cet évènement.

Fondation NIKÉ avec l’hôtel Barceló Brno Palace et Automotodrom Brno, a.s. ont organisé une séance de dédicaces avec deux jeunes coureurs de moto de compétition dans le cadre du Grand Prix de Brno. La séance s’est déroulée mercredi 31 juillet 2019 à l’hôpital pour enfants de Brno avec la participation des célèbres coureurs Karel Abraham et Jakub Kornfeil. Lesquels ont avec la directrice générale du Barceló Brno Palace, Adela Brickman, rendu visite aux enfants des services de pédiatrie et de chirurgie en leur apportant des bonbons et des cadeaux pour les encourager à se rétablir. À la fin de l’événement, ils ont partagé entre les enfants et le personnel de l’hôpital un gâteau

Spolek AutoMat, který podporuje způsoby přepravy šetrné k životnímu prostředí, představil nové logo i celou vizuální identitu, kterou mu na míru ušili ve studiu Butterflies & Hurricanes. Nový vizuální styl je součástí širší změny, která zahrnuje i nové motto „Nádech pro město“ a nový web. Spolek také posiluje aktivity týkající se například urbanismu, klimatické změny či dostupnosti bydlení.

Barceló Brno Palace v Brněnské dětské nemocnici

ONDŘEJ SYNEK DEVIENT LE NOUVEAU VISAGE DU GROUPE AXA /ONDŘEJ SYNEK SE STAL NOVOU TVÁŘÍ SKUPINY AXA

Nadační fond NIKÉ s hotelem Barceló Brno Palace a společností Automotodrom Brno, a.s. pořádali ve středu, 31. července 2019 další ročník autogramiády mladých motocyklových závodníků v rámci brněnské Grand Prix. Autogramiáda probíhala ve Fakultní nemocnici Brno za účasti slavných jezdců Karla Abrahama a Jakuba Kornfeila. Závodníci společně s generální ředitelkou hotelu Barceló Brno Palace Adélou Brickman navštívili děti na pediatrickém a chirurgickém oddělení, kde jim udělali radost sladkostmi a dárečky a povzbudili je v jejich rekonvalescenci. Na závěr akce rozkrojili dort k 15. výročí této akce, který rozdělili mezi děti a zaměstnance nemocnice.

Le rameur, sportif olympique et multiple champion du monde, Ondřej Synek, est devenu le partenaire officiel et le visage d’AXA en République tchèque et en Slovaquie. AXA renforce ainsi son positionnement mondial avec pour motto #KnowYouCan, qui met l’accent sur la confiance en soi - le moteur de chacun pour atteindre ses objectifs. AXA s’appuie ainsi sur ses activités de communication, dans lesquelles elle vise à motiver le grand public à faire du sport et à adopter un mode de vie sain. AXA est également devenu le partenaire principal de la légendaire course d’aviron sur la rivière Vltava AXA Primátorky.

G-Snow inzerce_186x60.qxp_- 26/09/2019 15:47 Page 1

— Veslař, olympionik a několikanásobný mistr světa Ondřej Synek se stal oficiálním partnerem a tváří skupiny AXA Česká republika a Slovensko, která tak v Česku a na Slovensku posiluje svůj globální positioning #KnowYouCan zaměřený na sebedůvěru – motor každého člověka k dosažení individuálních cílů. AXA tak navazuje na své komunikační aktivity, v jejichž rámci motivuje širokou veřejnost k prevenci, sportu a zdravému životnímu stylu. AXA se letos také stala titulárním partnerem legendárního veslařského závodu na Vltavě AXA Primátorky.

G-SNOW: ULTRA BÍLÝ PAPÍR VÝJIMEČNÉ KVALITY

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 31


Vie de la Chambre Ze života Komory

16e/16. édition du tournoi à Prague / ročník turnaje v Praze

340 participants / účastníků

LE PLUS GRAND TOURNOI DE PÉTANQUE JAMAIS ORGANISÉ PAR LA CCFT/ NEJVĚTŠÍ TURNAJ V PÉTANQUE V HISTORII FČOK

170 parties jouées / odehraných zápasů

0,5 tonnes de boules de pétanque / tuny koulí na pétanque Merci aux partenaires / Děkujeme partnerům turnaje

32  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Comme chaque année le Tournoi de Pétanque de Prague s’est déroulé dans les magnifiques jardins du Château de Troja. Cette 16e édition, organisée par la Chambre de commerce francotchèque aussi connue comme le plus grand évènement estival de la communauté franco-tchèque, a été un succès !

Ce fut le plus grand tournoi jamais organisé par la Chambre avec plus de 340 joueurs. Dans une ambiance détendue et agréable et accompagnée d’une douce soirée d’été. La CCFT remercie chaleureusement ses principaux partenaires sans qui cet évènement n’existerait pas : Danone, DS Automobiles, Edenred, Engel & Völkers, FM Logistic et Leaseplan. Les grands gagnants de cette compétition sont les trois joueurs de l’équipe des sociétés : Pilous Packaging et GM International (jointes à l’occasion du tournoi). Des produits de qualité et une semaine de location de voiture gratuite ont été également offerts par Danone et DS Automobiles aux nombreux participants à leur tirage au sort. Grâce à l’application MYIA, grande nouveauté de cette 16e édition, les participants ont pu suivre en direct la soirée, photos, informations, jeux et tirages au sort mais également la liste des participants, les numéros des terrains ou le plan des jardins. Pour remercier les personnes s’étant inscrites sur l’application, la Chambre a offert trois bouteilles de vin. Rien ne pouvait mieux clore les 6 premiers mois 2019 de la Chambre, après plus de 30 évènements (dont près de 80 % gratuit pour les membres) et plus de 1 100 participants. L’équipe de la CCFT est en pleine forme pour entamer la rentrée de septembre et espère que vous aussi !


Vie de la Chambre Ze života Komory Již 16. ročník Turnaje v pétanque Francouzsko-české obchodní komory se opět konal v zahradách Trojského zámku v Praze. Největší akce francouzsko-české podnikatelské komunity letošního léta sklidila velký ohlas. S více než 340 účastníky se jednalo o největší turnaj v pétanque v historii Komory a nadále se řadí k největším turnajům v tomto sportu v České republice. Příjemná a uvolněná atmosféra společně s vydařeným počasím přispěly k úspěchu celé akce.

FČOK děkuje všem partnerům večera za jejich podporu: Danone, DS Automobiles, Edenred, Engel & Völkers, FM Logistic a Leaseplan. V turnaji tříčlenných týmů zvítězil tým složený z firem Pilous Packaging a GM International. Všichni účastníci turnaje měli také možnost soutěžit o zápůjčku vozu DS na týden zdarma a o produktové balíčky Danone. Velkou novinkou letošního ročníku byla interaktivní networkigová aplikace Myia. Díky ní měli účastníci vždy aktuální přehled o programu večera, rozpisech hřišť, partnerech turnaje i ostatních hostech, které také mohli přes aplikaci kontaktovat. Jako poděkování všem, kteří si aplikaci stáhli, vylosovala Komora tři výherce, kteří dostali láhev vína. Těžko si představit lepší způsob, jak zakončit první pololetí roku, během kterého

Komora uspořádala více než 30 akcí pro více než 1 100 hostů. Navíc téměř 80 % akcí bylo pro členy zdarma. Tým Komory je v nejlepší formě a těší se na vás na dalších akcích již letos v září. Brzy na viděnou! 

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 33


Vie de la Chambre Ze života Komory

A NOTER DANS VOS AGENDAS/ ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Networking for Professional Ladies: The ceremony of well-being Evènement commun des chambres de commerce française, italienne, espagnole et suisse en République tchèque, destinés aux femmes dirigeantes. Dégustation de produits gastronomiques, tirage au sort des cadeaux, networking. / Společná akce francouzské, italské, španělské a švýcarské obchodní komory v České republice pro ženy ve vedoucích pozicích. Ochutnávka gastronomických specialit, tombola o dárky od partnerů a networking. 15/10/2019, 18–21h Art & Event Gallery Černá Labuť

COCKTAIL FRANCO-ITALO-TCHÈQUE/ FRANCOUZSKO-ITALSKO-ČESKÝ KOKTEJL

18/10/2019, 8h–9h30 Arval CZ, Milevská 2095/5, Praha 4-Nusle 15/11/2019, 8h–9h30 Veolia, Florentinum, Na Florenci 15, Praha 1 13/12/2019, 8h–9h30 Saint-Gobain CZ & SK, Smrčkova 2485/4, Praha 8

16/10/2019, 9–11h Node5, Radlická 50, Praha 5

Supply Chain Breakfast: Digital Supply Chain opportunities in Central Europe

22/10/2019, 9–11h Worklounge Diamond Wenceslas Square, Budova Diamant, Václavské nám. 3, Praha 1

Café du commerce

mardi / úterý 8/10/2019, 16h Výstaviště 405/1, Brno

Event reserved exclusively for top executives and active decision makers, members of the French-Czech Chamber of Commerce. Event in English.

Why non-banking companies are becoming payment players? What will differentiate one from the other? How can banks stay competitive? What does it mean for shops and shoppers?

Platform open to individuals wanting to share their experiences and new developments in the field of Supply Chain and Purchasing.

Pavillon France au Salon International de la construction mécanique à Brno / Francouzský pavilon na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Top Executives Breakfast

Digitalks: the future of payment

Snídaně Top manažerek Top Executives Breakfast – for women only Petit-déjeuner avec Stéphane Blain, océanographe et activiste écologique français, organisé dans le cadre du mois du climat en coopération avec la Fondation BNP et Institut français de Prague. / Debatní snídaně s francouzským oceánografem a ekologickým aktivistou Stéphanem Blainem. Ve spolupráci s nadací BNP a Francouzským institutem v Praze v rámci Měsíce klimatu. En français. / Ve francouzstině. 25/10/2019, 8–10h IFP/Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 

34  Contact 93  octobre 2019—février 2020

4/11, 18h30–21h Galerie de Café Louvre / Galerie Café Louvre, Národní 22, Praha 1 Le Café du Commerce est l’évènement accueilli par des sociétés membres chaque premier lundi du mois. Cette fois avec l’exposition et en présence de peintre Rumen Sazdov, membre de la CCFT. / Setkání Café du commerce vždy první pondělí v měsíci zavítá do jedné členské společnosti FČOK. Tentokrát Rumen Sazdov, člen FČOK, hosty osobně provede výstavou svých obrazů v galerii Café Louvre. Save the date: 2/12 3/2 Lieu sera précisé / Místo bude upřesněno

King Content is dead: How to create content

Nouvelle plateforme pour les responsables marketing et communication des sociétés membres de la CCFT. Intervention des experts et partage des bonnes pratiques. / Nová klubová platforma pro představitele členských společností FČOK, kteří mají na starosti marketing a komunikaci. Setkání s odborníky na aktuální témata a sdílení zkušeností. 29/11/2019, 9–11h Lieu sera précisé / Místo bude upřesněno


Vie de la Chambre Ze života Komory Rencontre avec Tomáš Šebek / Setkání s Tomášem Šebkem

2ème Soirée Film du Nouvel An avec Febiofest / 2. Novoroční filmový večer s Febiofestem

Une rencontre avec un médecin, écrivain et coureur en une seule personne. Après le débat profitez de l’entraînement complet avec un professionel à Stromovka ou Letná, auquel Tomáš Šebek participera également. / Setkání s lékařem, spisovatelem a běžcem v jedné osobě. Po debatě následuje běžecký trénink za účasti Tomáše Šebka a s profesionálním trenérem.

En coopération autres chambres de commerce étrangères en Tchéquie. / Ve spolupráci se zahraničními obchodními komorami v ČR.

16/10/2019, 18h–18h45 Running Mall, Františka Křížka 461/11, Praha 7

“Under the same Toque” – debate with 3 chefs

Entraînements à la course à pied / Běžecké tréninky

Un entraînement complet avec un professionnel est prévu pour les participants. Échauffement et départ pour une course à l’extérieur à 18h30. / Pro účastníky je připraven kompletní trénink s profesionálním trenérem. Rozcvičení a začátek běhu venku v 18h30. mercredis / středy, 18h30–20h 16/10/2019 13/11/2019 Départ / Start: Running Mall, Františka Křížka 461/11, Praha 7 Lieu / Místo: Stromovka, Letná

Violon Gala / Houslový recitál: Vadim Répin Vadim Répin, le violoniste de renommée mondiale avec son partenaire le plus fréquent au piano, Andrei Korobejnikov à la Maison Municipale. / Světoznámý houslista Vadim Repin a jeho klavírní partner Andrej Korobejnikov v Obecním domě. 27/11/2019, 19h30–21h40 Maison Municipale / Obecní dům, Nám. Republiky 5, Praha 1

16/1/2020, 17h30–22h00 Grandhotel Bohemia, Králodvorská 4, Praha 1

Gastro Club

19/11/2019, 8h30–10h30 Bellevue restaurant, Smetanovo nábř. 329, Praha 1 – Staré Město

Beaujolais Nouveau & Svatomartinské 2019 Save the date: jeudi / čtvrtek 21/11/2019, 18h30–23h Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

Soirée de Gala et remise de Prix / Galavečer a předání Ceny FČOK 6/2/2020, 18h30–23h Národní dům na Smíchově, náměstí 14. října 82/16, Praha 5-Smíchov Catégories / Kategorie 1. Histoire entrepreneuriale / Podnikatelský příběh 2. Responsabilité sociétale des entreprises / Společenská odpovědnost firem 3. Excellence made in France Les inscriptions sont ouvertes du 14 octobre au 6 décembre 2019. / Přihlášky do soutěže je možné zasílat od 14. října do 6. prosince 2019.

LES CLUBS DE LA CHAMBRE/ TEMATICKÉ KLUBY La Chambre de commerce franco-tchèque organise 7 plateformes thématiques avec des rencontres régulières : HR, Gastro, Digitalks, Top executives, Business Women. Ces clubs destinés aux experts des différents domaines sont gratuits pour les membres. Cet automne, deux nouveaux clubs sont lancés : le vendredi 13 septembre le Morning Marketing et le 22 octobre le Supply chain & Purchase beakfast. Si ces sujets correspondent à votre poste ou intérêt, vous êtes les bienvenus pour nous y rejoindre.

Marketing is Dead! How to create content La première séance du Morning Marketing a été ouverte par un vote à l’aide des pommes et des oranges pour évoquer l’expression en anglais “Don’t mix Apples with Oranges!” qui revient à « mélanger les torchons et les serviettes » en français. Une trentaine d’experts en marketing et communication des sociétés membres a ensuite discuté sur le concept de marketing, son utilité, ses risques ou des cas réussi. La rencontre du 29 novembre va porter sur le content marketing. — V rámci Francouzsko-česká obchodní komory funguje celkem 7 tematických platforem a každá z nich nabízí několik setkání v průběhu roku. V rámci klubů se setkávají experti z členských společností i další hosté z konkrétních oblastí a pro členy Komory jsou všechna tato setkání zdarma. Zatím existují kluby pro HR, Gastro, Digitalks, Top executives, Business Women. Letos na podzim zahájí Komora dva nové kluby: v pátek 13. září Morning Marketing a 22. října snídaně Supply chain & Purchase. Pokud vás některé z témat zaujalo, neváhejte se dalších klubů zúčastnit. Marketing is Dead! How to create content První setkání Morning Marketing otevřelo hlasování o budoucnosti marketingu s pomocí jablek a pomerančů. Ovoce evokovalo sousloví “Don’t mix Apples with Oranges!”, kterému odpovídá české míchat jablka a hrušky. Třicítka odborníků na marketing a komunikaci z členských společností FČOK se pak pustila do diskuse o konceptu marketingu, jeho využitelnosti v dnešní době, jeho rizicích i úspěšných kampaních. Další setkání 29. listopadu se zaměří na content marketing. 

říjen 2019—únor 2020  Contact 93 35


Vie de la Chambre Ze života Komory

LE DÉPUTÉ EUROPÉEN LUDĚK NIEDERMAYER INVITÉ DU PETITDÉJEUNER DÉBAT/ EUROPOSLANEC LUDĚK NIEDERMAYER HOSTEM DEBATNÍ SNÍDANĚ

La République tchèque est membre de l’Union européenne depuis plus de 15 ans et les entreprises tchèques et françaises actives à l’export opèrent souvent dans le contexte européen. Les membres de la Chambre de commerce franco-tchèque ont donc profité de l’occasion pour discuter avec l’eurodéputé tchèque Luděk Niedermayer des tendances de l’économie européenne, des changements de direction de la Banque centrale européenne et aussi de l’électromobilité. Merci à l’hotel MamaShelter à PragueHolešovice d’avoir accueilli cet évènement exceptionnel. Une des premières questions concernait la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) en devenir, Christine Lagarde, qui dirigeait jusqu’alors le Fond monétaire international. Au vue des perspectives actuelles, Christine Lagarde est selon Luděk Niedermayer un excellent choix. En effet sa grande culture générale et sa capacité à écouter et discuter avec les politiciens et les experts est un atout non négligeable. Elle

36  Contact 93  octobre 2019—février 2020

pourrait également contribuer à l’évolution de l’image de la BCE vers une institution moins technocratique. L’un des sujets majeur à aborder était l’utilisation des fonds européens. Luděk Niedermayer a souligné à cet égard que l’Union européenne ne détermine que le cadre de base de ces fonds, mais que le fonctionnement dépend à 90 % de la République tchèque elle-même. Selon le portail d’actualités Euractiv.cz, depuis le début de la période de programmation 2014–2020 jusqu’au milieu de cette année, la Commission européenne a versée à la République tchèque 2,9 milliards d’euros, soit 13,2 % du total alloué de 22,4 milliards d’euros. A la fin du premier semestre 2019, la République tchèque disposait des contrats et des accords pour des subventions d’une somme totale de 12,9 milliards d’euros, soit 57,6 %. En prenant en compte ces chiffres, Luděk Niedermayer met en garde contre une utilisation irréfléchie et précipitée des subventions en fin de période au détriment d’une programmation de qualité pour la période suivante. En réponse à une question sur la mobilité électrique, le député européen a confié que sa famille utilisait un véhicule électrique comme deuxième voiture. Il fait quelques 25 000 km par an en chargeant grâce à des panneaux solaires et est satisfait que ses déplacements ne nuisent pas autant à l’environnement. Luděk Niedermayer a également évoqué le paradoxe que les Tchèques utilisent argumentant que l’infrastructure de chargement des véhicules électriques serait insuffisante alors qu’il est prouvé statistiquement que 90 % des chargements de véhicules électriques se fait à domicile. Selon Niedermayer, il est dommage que les parties concernées se disputent plutôt que de discuter de façon réaliste et concrète. Luděk Niedermayer a clôturé le débat par une pensée intéressante, qui pourrait inspirer les Tchèques. Plutôt que de se rendre à Bruxelles pour prendre quelque chose, le rapporter fastueusement dans son pays en disant « Regardez ce que je vous ai apporté ! » il est nécessaire de créer ici, chez soi et d’apporter à Bruxelles notre expérience afin de construire concrètement.

Česká republika je již 15 let členem Evropské unie a čeští i francouzští podnikatelé se často pohybují v celoevropském kontextu. O současných trendech v evropské ekonomice, změnách

ve vedení Evropské centrální banky nebo elektromobilitě přišel se členy Francouzsko-české obchodní komory diskutovat český europoslanec Luděk Niedermayer. Exkluzivní diskusní setkání na začátku září laskavě hostil hotel MamaShelter v pražských Holešovicích. Jedna z prvních otázek se týkala nově vybrané prezidentky Evropské centrální banky (ECB), jíž se stane Christine Lagarde, která doposud vedla Mezinárodní měnový fond. Podle Luďka Niedermayera je ze současné perspektivy Lagarde skvělou volbou, neboť má široký rozhled a bude schopná jednat s politiky i odborníky a také jim naslouchat. Mohla by přispět i k posunu celkového obrazu ECB směrem k méně technokratické instituci. Evropským tématem, které nemohlo zůstat stranou, bylo čerpání dotací. Luděk Niedermayer v tomto ohledu zdůraznil, že Evropská unie určuje jen základní rámec, ale fungování evropských fondů z 90 % záleží na České republice. Podle serveru Euractiv. cz od začátku programového období 2014 až 2020 do poloviny letošního roku Evropská komise Česku proplatila 76,6 miliardy korun, tedy 13,2 % z celkově přidělených 580,7 miliardy korun. Smluvně zajištěno mělo Česko v polovině roku 334,5 miliardy korun, tedy 57,6 %. Luděk Niedermayer v souvislosti s těmito čísly varuje před překotným dočerpáváním dotací v závěru období na úkor kvalitního plánování programů na období následující. Europoslanec se hostům v odpovědi na dotaz na elektromobilitu svěřil, že jeho rodina používá jako druhé vozidlo právě elektromobil. Ročně s ním ujede na 25 000 km a nabíjí ho ze solárních panelů na střeše a je rád, že svými přesuny nezatěžuje zbytečně více životní prostředí. Luděk Niedermayer také zmínil paradox, že Češi se vymlouvají na nedostatečnou dobíjecí infrastrukturu, ale statistiky ukazují, že 90 % všech dobíjení elektromobilů probíhá doma. Podle jeho názoru je škoda, že zainteresované strany se hádají a ukazují, kdo má větší svaly a požadavky, místo aby realisticky diskutovaly. Luděk Niedermayer zakončil diskusi zajímavou myšlenkou, kterou by se Češi mohli inspirovat. Je potřeba doma něco vybudovat a se zkušenostmi jít stavět do Bruselu, ne naopak – jet do Bruselu, tam něco vzít a hrdinně to dovézt domu a hlásit – koukejte, co jsem přivezl!


Vie de la Chambre Ze života Komory

O N R

V posledních měsících uspořádala Francouzsko-česká obchodní komora hned tři velké akce v Brně a do města se opět chystá v rámci Francouzského pavilonu na Mezinárodním strojírenském veletrhu.

B

En quelques mois, la Chambre de commerce franco-tchèque a organisé trois grands évènements à Brno et reviendra à nouveau dans le cadre du Pavillon France au Salon International de la construction mécanique.

avec le soutien des spectateurs, en somme une centaine de personnes. Chaque équipe a joué trois tours jusqu’à 13 points. L’organisation professionnelle a été assurée par le club CZ Pétanque. La troisième place a été remportée par l’équipe Chambrelan qui a battu l’équipe Chempex. Le gagnant du tournoi fut Pastis 51, la seule équipe française présente au tournoi, remportant la finale contre l’équipe de Café Podnebí. Les partenaires de la Journée française de Brno ont été l’hôtel Barceló Brno Palace, Edenred, Leaseplan et Café Podnebí. Les cadeaux pour les gagnants ont été offerts par Bonne Maman et Jan Becher-Pernod Ricard.

Débat avec madame le maire de Brno, Markéta Vaňková

Business Brunch Jeudi 30 mai, quelques 40 managers se sont réunis dans le cadre de la Journée française à Brno, organisée par la CCFT en coopération avec la Chambre de commerce régionale et la Mairie de Brno. Lors de ce business brunch, généreusement accueilli par l’hôtel Barceló Brno Palace, les membres des deux chambres de commerce, les représentants de l’Ambassade de France à Prague et ceux de la Mairie de Brno ont pu échanger et discuter entre eux. Les principaux sujets évoqués pendant le débat ont été l’économie, la qualité de l’environnement pour les entreprises et les investissements en République tchèque. Pendant le déjeuner, les participants ont pu rencontrer de nouveaux partenaires potentiels et chercher des nouveaux projets communs éventuels.

Tournoi de pétanque à Brno La Journée française de Brno s’est poursuivie dans l’après-midi par un tournoi de pétanque dans le parc Lužánky, où 28 équipes de trois joueurs se sont affrontées

Dans le cadre du Women’s Business Club pour des femmes-entrepreneurs, une vingtaine de membres de la Chambre de commerce franco-tchèque ont eu la possibi-

lité de discuter avec madame le maire de la ville de Brno Markéta Vaňková. Vous pouvez lire l’interview complète de cette femme exceptionnelle également dans ce numéro du magazine Contact. Merci aux partenaires de cette rencontre qui nous ont reçus dans des locaux élégants – l’hôtel Barceló Brno Palace et la mairie de la ville de Brno. Ne manquez pas, mardi 8 octobre, le cocktail franco-italo-tchèque qui se tiendra entre les stands des exposants du Pavillon France au Salon international de la construction mécanique au parc des expositions de Brno.

Ve čtvrtek 30. května se Brno stalo dějištěm setkání 40 vrcholných manažerů velkých i menších francouzských a moravských firem v rámci Francouzského dne. Ten pořádala Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a Magistrátem moravské metropole. Na dopoledním Business brunchi, který laskavě hostil hotel Barceló Brno Palace, se do diskuse zapojily členské firmy obou komor, ale také zástupci Francouzského velvyslanectví a magistrátu Brna. Prvními tématy byly ekonomika, kvalita podnikatelského prostředí nebo francouzské investice v Čechách. Při obědě pokračovalo vzájemné poznávání a hledání možných společných byznysových projektů. Turnaj v pétanque Odpoledne Francouzský den v Brně pokračoval turnajem v pétanque. V parku Lužánky se sešla stovka hostů, 28 tříčlenných týmů a další dvacítka diváků a fanoušků. Každý tým čekala tři herní kola pétanque do 13 bodů, o organizaci hry se profesionálně postarali CZ Pétanque. V boji o třetí místo tým Chambrelan překonal Chempex, finále vyhrál jediný ryze francouzský tým Pastis 51, když porazil tým Café Podnebí. Partnerem celého dne byly společnosti hotel Barceló Brno Palace, Edenred, Leaseplan a Café Podnebí. Dárky pro vítěze věnovaly také společnosti Bonne Maman a Jan Becher-Pernod Ricard. Diskuse s primátorkou Vaňkovou V rámci platformy pro ženy-manažerky s názvem Women’s Business Club měla dvacítka členek Francouzsko-české obchodní komory možnost diskuse s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou. Celý rozhovor s primátorkou si můžete přečíst také v tomto čísle časopisu Contact. Partnerem setkání v krásném prostředí byl hotel Barceló Brno Palace a magistrát města Brna. Další možnost pro setkání příznivců Komory v Brně bude Francouzsko-italsko-český koktejl na Mezinárodním strojírenském veletrhu. V úterý 8. října se odehraje přímo mezi stánky Francouzského pavilonu v pavilonu V na brněnském výstavišti. říjen 2019—únor 2020  Contact 93 37


Vie de la Chambre Ze života Komory

TOP EXECUTIVES BREAKFAST KOMERČNÍ BANKA Sous la chaleur du mois de juin, une vingtaine de dirigeants de nos compagnies membres se sont réunis pour un petit déjeuner sur la terrasse de Komerční banka sur la place Venceslas. Les débats sur des sujets d’actualité ont eu cette fois deux invités – deux économistes. Tomáš Hochmeister, le chef du Investment banking à la KB a rejoint la filiale praguoise après quelques années à Londres et à Paris. Les invités étaient intéressés par exemple par son point de vue sur le Brexit et sur le secteur

bancaire en Europe. Le deuxième invité de Komerční banka était son économiste en chef Jan Vejmělek. Le rôle d’animateur a été assuré avec élégance par Dita Pasquier, la Tribe Lead de Komerční banka et en même temps membre du Conseil de la Chambre de commerce franco-tchèque. — V horkém červnovém počasí se dvacítka manažerů členských společností sešla na pracovní snídani na terase Komerční banky na Václavském náměstí. Debata nad aktuálními tématy měla tentokrát dva hosty – ekonomy. Šéf investičního bankovnictví Tomáš Hochmeister přišel do pražské pobočky po několika letech v Londýně a Paříži, hosty tedy zajímal například jeho pohled na Brexit a evropský bankovní sektor. Druhým hostem za Komerční banku byl její hlavní ekonom Jan Vejmělek. Moderátorské role se s grácií zhostila Dita Pasquier, Tribe Lead v Komerční bance a zároveň členka Výboru Francouzsko-české obchodní komory.

TOP EXECUTIVES BREAKFAST AXA CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA À la rentrée, le Top Executive Breakfast a été accueilli par AXA Czech Republic and Slovakia dans leur siège rue Lazarská. La présentation de cette compagnie d’assurance et des sujets d’actualités dans le secteur a été assurée par le CEO de l’entreprise Robert Gauci.

La suite du débat a été animée par Eva Decroix, avocate et membre du Conseil de la CCFT. — Po letní přestávce se další Top Executives Breakfast kona 20. září v prostorách AXA Czech republic and Slovakia v Lazarské. Představení pojišťovny i aktuálních témat v daném sektoru se ujal generální ředitel společnosti Robert Gauci. Moderátorem následné diskuse byla Eva Decroix, advokátka a členka Výboru FČOK. s’ouvrira très bientôt. Nous vous tiendrons informé de l’ouverture, aucun doute quant à l’atmosphère conviviale qui règnera dans ce bar et nous souhaitons bonne chance aux projets ambitieux et innovants de son propriétaire. —

CAFÉ DU COMMERCE CHEZ GREG CAFÉ DU COMMERCE MAMA SHELTER

Avec une vue imprenable sur la ville de Prague, des chambres, un restaurant, ou encore un bar atypique. —

En juin, c’était l’hôtel Mama Shelter, qui a accueilli les participants du Café du commerce sur leur splendide terrasse colorée, sous ce beau soleil d’été. Selon son fondateur, le concept Mama incarne « l’idéal de l’hospitalité, c’est-à-dire bien plus qu’un simple minibar et un oreiller, Mama est un sanctuaire qui reste ouvert à tous. » Les participants ont assisté à une visite guidée des lieux insolites du Mama Shelter.

V červnovém slunci hostil setkání Café du commerce na terase plné barev hotel Mama Shelter. Koncept Mama dle svého zakladatele zosobňuje „ideál pohostinnosti, je to víc než jen polštář a minibar, Mama je svatyně otevřená pro každého.“ Hosté setkání mohli navštívit netradiční designové prostory hotelu s výhledem na Prahu, včetně pokojů, restaurace i velmi originálního baru.

38  Contact 93  octobre 2019—février 2020

Le Café du commerce de la rentrée s’est tenu Chez Greg dans l’une de ses trois boutiques, à Arbesovo náměstí. Une rencontre conviviale autour de très bons mousseux et vins français que nous a fait découvrir notre hôte. Chez Greg propose plus de 300 bouteilles de vin différentes dont la majorité provient de France et également des produits gastronomiques de qualité : pâtés, terrines, saucissons. La soirée a accueilli une trentaine de personnes qui a eu l’occasion de découvrir et visiter en avant-première le futur bar attenant qui

První Café du commerce v novém školním roce laskavě hostil obchod s vínem Chez Greg v jedné ze svých tří poboček, na Arbesově náměstí. Během neformálního setkání v příjemné atmosféře si hosté mohli vychutnat šampaňské a francouzská vína, která hostům představil sám majitel. Obchod nabízí na 300 vín, z nich většina pochází z Francie, a také různé gastronomické lahůdky, například paštiky a klobásky. Večer si přišla užít třicítka hostů, kteří měli jako první možnost vidět prostory, kde již brzy otevře nový bar Chez Greg. O zahájení provozu Vás budeme informovat a věříme, že bude bar příjemným místem k vychutnání si vína, stejně jako zmiňovaný obchod. Majiteli přejeme mnoho úspěchů v jeho ambiciózních projektech a děkujeme za pozvání.


La République tchèque

BRNO

#brnoregion

www.brnoregion.com

Les domaines économiques clés de la région Développement des logiciels et des ordinateurs Instruments de précision (microscopes électroniques) Technologies avancées de production et de mécanique Sciences de la vie Technologies pour l´industrie aéronautique

TOP 10 fDi's Mid-Sized European Cities of the Future 2018/19

FDI Strategy Human Capital and Lifestyle


EKOLOGIKA Let’s go green

Conferences

Scientific, journalistic, economic conferences and panel discussions with international experts

Exhibition Climate 360°

Created by the BNP Paribas Foundation and Cité des Sciences et de l´Industrie, un lieu Universcience, to raise awareness of climate change

Organic Wine Market

Come to the tasting workshop and learn more about organic Czech and French wines

Film Projections

7 films and documentaries will be broadcasted

Activities for Children

Drawing contests in school and Environment-related “Story time” every Wednesday

Workshops For more information and registration: www.ifp.cz

1. 10. 15. 11. 2019

Profile for CCFT - FČOK

Contact #93: Brno et les nouvelles technologies / Brno a nové technologie  

Magazine bilingue de la Chambre de commerce franco-tchèque sur l'actualité économique des deux pays et les entreprises membres. / Dvojjazyčn...

Contact #93: Brno et les nouvelles technologies / Brno a nové technologie  

Magazine bilingue de la Chambre de commerce franco-tchèque sur l'actualité économique des deux pays et les entreprises membres. / Dvojjazyčn...

Profile for ccft-fcok
Advertisement