Page 1

• Soirée de Gala de la CCFT / Galavečer FČOK  > 15

• Appui aux entreprises / podpora pro podniky: Mouton-Rivom > 16

• Nouveaux membres / Noví členové > 18

JUIN-SEPTEMBRE/ ČERVEN-ZÁŘÍ 2019

#92 15 ans de la République tchèque dans l’Union européenne / 15 let České republiky v Evropské unii

ans / let Interviews et articles / Rozhovory a reportáže: Věra Jourová, commissaire européenne / eurokomisařka Frédéric Petit, député français / francouzský poslanec Tomáš Petříček, ministre des affaires étrangères de la RT / ministr zahraničních věcí ČR


Renault recommends


Édito & Sommaire Úvodník & Obsah

ÉDITO/ÚVODNÍK

SOMMAIRE/OBSAH

• Économie et actualités / Ekonomika a aktuality

4

• 15 ans de la République tchèque dans l’Union européenne / 15 let České republiky v Evropské unii Chers amis, L’événement phare de ce printemps pour nos membres fut la soirée de Gala et la remise des Prix de la Chambre. Votre confiance a été très appréciée et je remercie ici chaleureusement tous ceux qui ont permis la réalisation de cette rencontre et en ont fait un événement inoubliable, très certainement à reproduire l’an prochain et ainsi renouveler cette tradition. Notre prochaine grande occasion de rencontre et de networking sera bien sûr fin août la 16e édition du tournoi de pétanque à Prague, le plus grand tournoi amateur en Tchéquie. N’hésitez pas à inscrire vos équipes, le tournoi étant souvent complet déjà fin juillet ! Le 1er mai, la République tchèque a célébré son 15e anniversaire au sein de l’Union européenne et nous constatons avec plaisir l’évolution positive de la population tchèque envers celle-ci. Pour souligner les effets positifs de ces 15 années communes, ce numéro du magazine Contact vous propose un dossier exhaustif avec interview, analyses, statistiques et opinions sur ce thème majeur. Bonne lecture Drazí přátelé, Hlavní událostí letošního jara byl pro naše členy Galavečer a slavnostní udílení Cen FČOK. Velmi si ceníme vaší důvěry a srdečně děkuji všem, kteří umožnili realizaci tohoto setkání a učinili z něj nezapomenutelný večer, který jistě v příštím roce s chutí zopakujeme a stane se tak novou tradicí. Další příležitostí k setkání a networkingu bude na konci srpna již 16. ročník turnaje v pétanque v Praze, který je největším amatérským turnajem v pétanque v Česku. Neváhejte s přihlášením svého týmu, turnaj bývá již na konci července vyprodaný! Prvního května slaví Česká republika 15 let od svého vstupu do Evropské unie a s potěšením konstatujeme, že popularita EU stoupá také v očích Čechů. O pozitivech 15 společně strávených let si můžete přečíst v rozhovorech, článcích a analýzách v tomto čísle časopisu Contact, které jsme věnovali důležitému tématu Evropské unie. Příjemné čtení Roland Bourgeois, Président de la CCFT / Předseda FČOK

6

• Appui aux entreprises / Podpora pro podniky

15

• Espace membres / Členská sekce

16

• Vie de la Chambre / Ze života komory

19

• Culture / Kultura

26

/#92 2019 Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

www.ccft-fcok.cz

Ont collaboré à ce numéro / Na čísle spolupracovali: Linda Salajková, Marta Wallenfelsová, Julia Leyris, Tereza Křikavová, Guillaume Narguet Atelier graphique / Grafické studio: Symbiont Impression / Tisk: TISKAP s.r.o.

Tirage / Náklad: 3 000 exemplaires / 3000 výtisků Registrační číslo MK ČR: E 21622 Les opinions exprimées dans les articles externes ne reflètent pas forcément l’opinion de la CCFT. / Názory vyjádřené v otištěných externích článcích nevyjadřují nutně názor FČOK.

COMITÉ PATRONAL/KLUB PATRONŮ

ENGIE logotype_gradient_BLUE_CMYK 14/04/2015 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1 C100%

Zone de protection 2 Zone de protection 3

červen—září 2019  Contact 92 3


KREDIT: LIME

Économie et actualités Ekonomika a aktuality

KREDIT: UNSPLASHED

CONSTRUCTION DU TGV TCHÈQUE SELON LES NORMES FRANÇAISES PRÉVUE POUR 2025/ STAVBA TRATÍ PRO RYCHLOVLAKY PODLE FRANCOUZSKÝCH NOREM V ROCE 2025

Projet de la Mairie de Paris pour limiter les trottinettes

L

e ministre des Transports tchèque Vladimír Kremlík (ANO) a annoncé que la construction des premières lignes de train à grande vitesse dans le pays commencera en 2025 et elle se fera d’après les normes françaises. L’Administration des voies de chemin de fer tchèque (SŽDC) va acheter ces normes à SNCF Mobilités pour 11 millions de couronnes (428 000 euros). Selon le directeur générale de la compagnie tchèque, Jiří Svoboda, l’acquisition de ces normes françaises, déjà en vigueur et éprouvées, représente un avantage plutôt que d’en développer de nouvelles. Selon SŽDC, leur acquisition a également raccourci le temps de préparation de la construction de 5 ans. Les premiers tronçons à grande vitesse en Tchéquie vont apparaître entre Prague et Běchovice et entre Přerov et Ostrava, et seront plutôt courts. Le chemin tant demandé entre Prague et Dresde en Allemagne devrait prendre plus de temps en raison de problèmes liés au

4  Contact 92  juin—septembre 2019

rachat de terrains autour de Prague, selon Svoboda.

— Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) oznámil, že stavba prvních vysokorychlostních tratí v České republice by měla začít v roce 2025 a bude využívat francouzské normy. Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) normy platné pro vysokorychlostní vlaky francouzských státních drah TGV odkoupí od společnosti SNCF Mobilités za 11 milionů korun. Podle generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody je využití zavedených a fungujících norem vhodnější, než vyvíjet nový postup. Převzetí francouzského postupu podle SŽDC zkrátilo také přípravy stavby o pět let. Prvními vysokorychlostními úseky v Česku budou tratě mezi Prahou a Běchovicemi a Přerovem a Ostravou, tedy poměrně krátké úseky. V případě dlouho očekávané rychlodráhy Praha-Drážďany podle Svobody bude příprava trvat déle, a to zejména kvůli problémům s výkupy pozemků u Prahy.

Lundi 13 mai, une nouvelle étape dans la régulation du développement croissant des trottinettes électriques dans la capitale française a été marquée par la signature d’une charte de bonne conduite par la Ville de Paris et les principaux opérateurs. Ces sociétés devront en particulier cesser de laisser leurs trottinettes n’importe où dans la ville, et respecter les emplacements qui seront définis par la Mairie, qui a prévue environ 2 500 places de stationnement disponibles d’ici la fin 2019. L’essor de ce mode de déplacement est démontré par le nombre conséquent de 20 000 trottinettes apparues dans la capitale, et ce phénomène s’est observé en seulement une année. Actuellement 11 opérateurs sont actifs à Paris. Le premier étant en juin 2018 Lime, puis Bird au début de l’été et Bolt, en septembre la même année, suivie de Wind. La nouvelle charte entraine aussi des pénalités. Les

contrevenants s’exposent désormais à un procès-verbal de 135 euros en cas de circulation sur les trottoirs. Le stationnement gênant est également verbalisé à 35 euros, et les trottinettes en cause peuvent être envoyées en fourrière. — Paříž podepsala plán na omezení elektrických koloběžek v centru

V pondělí 13. května započala nová etapa raketového rozvoje elektrických koloběžek v centru francouzské metropole. Pařížská radnice podepsala chartu správného chování s hlavními provozovateli těchto dopravních prostředků. Společnosti tak již nemohou své koloběžky nechávat kdekoliv, ale musí respektovat radnicí vyhrazené prostory. Radnice přislíbila do konce roku vyhradit pro koloběžky 2 500 speciálních stání. Důkazem rozvoje elektrických koloběžek je nárůst jejich počtu za první rok existence na 15 až 20 tisíc kusů. V současnosti v Paříži působí 11 provozovatelů. První byl v červnu 2018 Lime, během léta následovali Bird a Bolt, vzápětí Wind. Nová charta zavádí také pokuty až do výše 135 euro za jízdu na chodníku. Za neoprávnění parkování hrozí pokuta 35 euro a tyto koloběžky mohou být odtaženy na odstavné parkoviště.


Économie et actualités Ekonomika a aktuality

Les boutiques en ligne tchèques parmi les plus dynamiques d’Europe centrale Selon le portail de paiement PayU, les boutiques en ligne tchèques sont les plus actives de la région d’Europe Centrale et de l’Est à l’étranger. Actuellement, 37,6 % des magasins en ligne tchèques vendent leurs produits et services dans d’autres pays. Pour comparer, les ventes vers l’étranger représentent 7,7 % des ventes des boutiques en ligne en Pologne, 15,5 % en Hongrie et la moyenne de l’Union européenne est de 16,6 %. Il existe environ 41 000 boutiques en ligne en République tchèque et le pays enregistre la plus grande part de boutiques en ligne par mille habitants en Europe. České e-shopy patří k nejrychleji expandujícím ve střední Evropě

České internetové obchody jsou podle údajů platební brány PayU nejaktivnější v regionu střední a východní Evropy v expanzi do zahraničí. Své zboží a služby v současnosti prodává do jiných zemí 37,6 % z tuzemských e-shopů. Například v Polsku je to 7,7 % tamních e-shopů a v Maďarsku 15,5 %, průměr Evropské unie činí 16,6 %. V Česku existuje přibližně 41 tisíc internetových obchodů a země tak má nejvyšší podíl e-shopů na tisíc obyvatel v Evropě.

Le nombre de touristes français en Tchéquie en forte hausse

Au cours du premier trimestre de cette année, quatre millions de touristes se sont logées en République tchèque, les étrangers étant plus nombreux que les locaux. Il s’agit d’une hausse interannuelle de 1,8 %. Quelques 10,8 millions de nuits dans les hôtels, pensions et campings ont été pourvus. On remarque une croissance importante de 17 % du nombre de visiteurs français dont les séjours se sont également prolongés. En revanche, la baisse globale modérée du nombre de touristes étrangers, selon les analystes, indique la stagnation attendue. Nárůst počtu francouzských turistů v Česku

V letošním prvním čtvrtletí se v Česku ubytovaly čtyři miliony turistů, což bylo meziročně o 1,8 procenta víc. Hostů ze zahraničí bylo více než domácích. Celkem si v hotelech, penzionech a kempech koupili 10,8 milionu noclehů. Výrazně se zvýšil počet turistů z Francie, meziročně téměř o 17 %, jejich pobyty se také prodloužily. Naopak celkový mírný pokles zahraničních turistů značí podle analytiků očekávanou stagnaci.

Livraison à domicile en Tchéquie, drive en France

La livraison de nourriture à domicile est très populaire en République tchèque. Une étude réalisée par la société Acoware montre qu’un habitant sur sept achète de la nourriture en ligne. Le service est déjà disponible pour près de 4,5 millions de personnes. Au total, les grands détaillants du secteur alimentaire représentent 10 % des ventes au détail du marché en ligne en Tchéquie. Faute de capacités disponibles, les entreprises testent de nouvelles méthodes de livraison des marchandises. L’année dernière, Rohlík.cz a mis au point une nouveauté : les boîtes de refroidissement, situées dans des immeubles de bureaux où le client peut également faire livrer les marchandises. Avec d’autres grandes entreprises, il teste la livraison des achats directement dans le coffre des véhicules. Contrairement aux Tchèques, pour récupérer leur commande, les Français utilisent à 81 % le drive, ce système où ils doivent eux-mêmes se déplacer en magasin, contre 19 % optant pour la livraison à domicile, selon les données de l’institut Nielsen. En France, 11,2 millions de foyers commandent des produits alimentaires et de consommation courante par Internet, sur les 27,9 millions

comptabilisés par Nielsen. Ils achètent en premier des produits de beauté, des brosses à dent et du café. En mai 2019, il existait 5 113 sites de drive en France. V Česku se nákup doručuje domů, ve Francii se vyzvedává autem

V Česku se velké popularitě těší doručování potravin. Ze studie společnosti Acoware vyplývá, že každý sedmý Čech nakupuje jídlo přes internet. Služba je dostupná už pro bezmála 4,5 milionu lidí. Celkem si velcí prodejci potravin ukrajují z maloobchodních tržeb tuzemské e-commerce přes 10 %. Většímu nárůstu počtu nakupujících ale brání hlavně chybějící kapacity, i proto společnosti testují nové způsoby doručování zboží. V minulém roce přišel Rohlík.cz s novinkou chladicích boxů, umístěných v kancelářských budovách, kam si zákazník rovněž může nechat zboží doručit. Společně s dalšími velkými společnostmi testuje doručování nákupů přímo do kufru vozidel. Na rozdíl od Čechů, Francouzi ve velké využívají tzv. drive, tedy vyzvednutí autem předem po internetu objednaného nákupu. Tuto možnost ve Francii využívá 81 % nakupujících, dovážku domů volí jen 19 %, jak vyplývá z průzkumu agentury Nielsen. V květnu 2019 bylo ve Francii údajně 5 113 těchto výdejních míst s označením „drive“. Podle stejného průzkumu využívá ve Francii objednávek potravin a zboží denní potřeby přes internet na 11,2 milionu domácností z celkových téměř 28 milionů, jež agentura ve Francii započítala. Nejčastěji nakupují kosmetické přípravky, zubní kartáčky a kávu.

2,5 %

1,9 %

25,7 CZK/USD

1,1 %

8,8 %

22,9 CZK/EUR

Taux de croissance réel du PIB / Reálný růst HDP v % (Q1/2019)

Taux de chômage / Míra nezaměstnanosti v %, meziročně (03/2019)

Taux de change / Devizové kurzy (16/05/2019) červen—září 2019  Contact 92 5


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU

QUELLES RELATIONS LA FRANCE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ONT-ELLES AU SEIN DE L’UE ET PARTAGENT-ELLES LA MÊME VISION DE L’EUROPE ?/ JAKÉ VZTAHY MÁ FRANCIE S ČESKOU REPUBLIKOU V RÁMCI EU A SHODNOU SE SPOLU NA BUDOUCNOSTI KONTINENTU? Auteur / Autor: Kateřina Zichová, Euractiv

L’année dernière, nous avons célébré le centenaire des relations bilatérales entre la France et la République tchèque. Les deux pays étant membres de l’Union européenne, leurs relations et leur coopération bilatérale possèdent également une dimension européenne. Tandis que la France et son président pro-européen Emmanuel Macron s’emploient à relancer le processus d’intégration dans l’UE, la réputation de la République tchèque a été endommagée en raison essentiellement de sa position négative sur la question de la migration.

6  Contact 92  juin—septembre 2019

N

ous sommes les témoins d’une approche active de la France d’une part et d’une stagnation et d’une politique de refus de la Tchéquie d’autre part. Les deux pays peuvent-ils donc conserver des relations stables au niveau européen et collaborer efficacement ? Leurs visions de l’avenir de l’UE sont en effet assez distinctes.

Des partenaires traditionnels L’origine des relations entre la France et la République tchèque remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Elles ont ensuite été rétablies après la chute du régime communiste quand la Tchéquie, après avoir retrouvé sa liberté, a voulu adhérer aux structures démocratiques occidentales qui incluaient l’UE. Pourtant, selon Eliška Tomalová, de l’Institut des études internationales de l’Université Charles, « pas plus pour la Tchéquie que pour la France, les relations mutuelles après la fin de la Guerre froide ne constituaient une priorité de leur politique étrangère. » Leur relation a donc pris une dimension européenne pour la première fois en 2004 suite à l’adhésion de la République tchèque à l’UE. Traditionnellement, la France était opposée à l’élargissement de l’UE. Néanmoins, dans le contexte historique, l’adhésion des pays de l’Est, dont la République tchèque, était tellement évidente que le processus a été soutenu y compris par la France. C’est du moins ce

que pense Zdeněk Sychra, de la Faculté des sciences sociales de l’Université Masaryk, qui s’intéresse à la problématique de l’adhésion depuis longtemps. « Les craintes de la France relatives à la stabilité de l’UE après son élargissement ont finalement entraîné un ralentissement du processus et retardé l’intégration des nouveaux membres à 2004. Par ailleurs, leur adhésion a été précédée d’une réforme interne de l’UE », ajoute-t-il. La seconde moitié de l’année 2008, marquée par la présidence française du Conseil de l’UE a constitué une étape importante pour les relations franco-tchèques au niveau européen. Suivie par la présidence tchèque au premier semestre 2009, la coopération entre les deux pays a permis d’activer et d’approfondir leurs relations – entre autres raisons parce qu’un trio de pays assurant successivement la présidence travaille ensemble pour mettre en place un programme commun pour 18 mois. Depuis 2008, la coopération franco-tchèque repose sur plusieurs partenariats stratégiques, qui sont mis en œuvre dans le cadre de « Plans d’action » pluriannuels. D’après Tomalová, cette coopération entre Paris et Prague dans le cadre de la présidence tournante a contribué au rétablissement des relations réciproques. Elle ajoute que le moment clé a été la première étape du Plan d’action 2011–2013. A cette époque, l’énergie nucléaire était le dossier prioritaire. Compte tenu des approches similaires des deux pays dans ce domaine, l’énergie nucléaire est devenue le


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU principal sujet de leur coopération au niveau européen. Pour le reste, Français et Tchèques étaient toujours plutôt en désaccord dans les autres domaines. « Quant aux priorités géographiques au sein de l’UE, alors que la France soutenait la coopération avec les pays méditerranéens, la Tchéquie était orientée vers les Balkans et les pays d’Europe de l’Est », estime Tomalová dans son texte sur la politique étrangère de la République tchèque vis-à-vis de la France.

Des relations stables dans un environnement instable Bien que l’Europe soit confrontée à diverses crises telles que la migration, le Brexit ou les changements politiques, les relations franco-tchèques restent stables. « Je ne pense pas que les relations franco-tchèques dans l’UE aient beaucoup changé. Dans une certaine mesure, elles ont été influencées par l’élection d’Emmanuel Macron, qui est probablement le premier

« Les deux pays partagent la même position par exemple sur la taxation des géants du web. Ces domaines ont le potentiel de créer un environnement pour un futur développement de la coopération dans l’UE. » 

Martin Michelot, Europeum

président qui s’intéresse véritablement à la situation en Europe centrale. C’est bien entendu un facteur positif pour les relations bilatérales, mais qui n’a pas non plus modifié fondamentalement leur dynamisme », affirme Martin Michelot, du think-tank Europeum. Un autre tournant important a été la réunion du format dit d’Austerlitz (aussi appelé triangle de Slavkov) entre la Tchéquie, la Slovaquie et l’Autriche, qu’Emmanuel Macron a rejoint en 2017. D’après Tomalová, cette rencontre a été importante car elle a permis à ses acteurs de discuter du détachement des travailleurs transfrontaliers, question controversée à l’époque. Au-delà, elle a surtout été l’occasion pour la France d’interagir avec les pays d’Europe centrale. La coopération actuelle s’inscrit dans le cadre du Plan d’action du partenariat stratégique pour la période 2018–2022. Son objectif est d’augmenter la fréquence des rencontres bilatérales entre représentants de l’État, ainsi que de renforcer au niveau européen la coopération entre les organes de coordination pour les politiques de l’UE. Le Plan d’action se focalise par exemple sur la défense, la justice et les affaires intérieures, les affaires économiques et financières ainsi que sur l’environnement, les transports, l’énergie et la politique sociale. D’après Michelot, les principaux domaines de coopération au niveau européen sont la défense et la stratégie numérique. « Les deux pays partagent la même position par exemple sur la taxation des géants du web. Ces domaines ont le potentiel de créer un environnement pour un futur développement de la coopération dans l’UE, mais il y a encore pas mal de travail. »

Un Macron ambitieux et des Tchèque passifs Depuis son élection, Emmanuel Macron présente des visions ambitieuses de l’avenir de l’Europe et de l’intégration au sein de l’UE. En 2017, tout d’abord, dans son discours à la Sorbonne, il a exposé son projet d’approfondissement de l’intégration dans les domaines de la défense, de l’écologie, de la migration, de la politique agricole commune, de la numérisation et de la zone euro. Cette année, le président français a de nouveau présenté au public sa vision de l’Europe reformée. Celle-ci comprend par exemple le projet de création d’une Agence européenne de protection de la démocratie, des règles communes pour l’acceptation et le rejet des demandes d’asile ou encore le renforcement de la coopération en matière de défense et de politique sociale. červen—září 2019  Contact 92 7


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU Les relations franco-tchèques sont stables et d’après Martin Michelot, elles ne sont « ni excellentes, ni mauvaises, mais assez bonnes ». Pourtant, les attitudes des deux pays sur la question de l’intégration diffèrent de façon assez importante. À l’exception du soutien général à la coopération dans le domaine de la défense et du strict rejet des quotas de migrants, la position tchèque est illisible. Grâce à la rhétorique ouverte d’Emmanuel Macron, les objectifs français sont largement connus, alors que la République tchèque reste muette. Tout cela ne contribue pas au développement positif des relations. « Les Français ressentent toujours une certaine frustration qui découle de la réaction insuffisante de la République tchèque aux propositions et visions de Macron », estime Michelot. À part la déclaration du Premier ministre Andrej Babiš, qui considère les propositions et visions du président français comme étant « hors de la réalité », les Tchèques n’ont pas vraiment réagi. Néanmoins, Michelot souligne que si les partis d’Emmanuel Macron et d’Andrej Babiš sont élus lors des élections européennes en mai, ils se retrouveront au sein de la même fraction des libéraux (ALDE) au Parlement, ce qui pourrait influencer positivement les relations. Plus généralement, un refroidissement de la coopération entre les deux pays n’est pas à craindre : d’ores et déjà, Paris et Prague se préparent à la présidence du Conseil de l’UE, dont la République tchèque aura la responsabilité lors du deuxième semestre 2022.

101 ans des relations bilatérales / let vzájemných vztahů

2004 adhésion de la Tchéquie dans l’UE / vstup ČR do EU

2022 présidences du Conseil de l’UE successives de la France et de la Tchéquie / Francie a ČR postupně předsedají Radě EU 8  Contact 92  juin—septembre 2019

V minulém roce uběhlo sto let od navázání bilaterálních vztahů mezi Francií a Českou republikou. Vzhledem k tomu, že jsou oba státy členy Evropské unie, mají jejich vztahy a vzájemná spolupráce v současnosti i unijní dimenzi. Zatímco Francie v poslední době díky proevropsky laděnému přístupu prezidenta Emmanuela Macrona znovu startuje integrační motor EU, pověst České republiky v rámci bloku byla především kvůli jejímu odmítavému postoji v otázce migrace pošramocena.

N

yní jsme na poli Evropské unie svědky na jedné straně aktivního francouzského přístupu a na druhé straně české stagnace a politiky odmítání. Mohou spolu státy i přesto udržet v rámci Unie kvalitní vztahy a efektivně spolupracovat? Představy o budoucím směřování EU jsou totiž v obou zemích značně odlišné. Tradiční partneři Bilaterální vztahy Francie a České republiky mají svůj počátek už v období po první světové válce. K jejich obnovení pak došlo až po pádu komunismu, kdy Česká republika po znovunabytí svobody začala usilovat o své začlenění do západních demokratických struktur včetně Evropské unie. Eliška Tomalová z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy nicméně upozorňuje, že: „Ani pro Českou republiku, ani pro Francii nebyl vzájemný vztah po konci Studené války prioritní vazbou zahraniční politiky“. Unijní rozměr spolupráce pak odstartoval až oficiální vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Francie se totiž tradičně stavěla proti rozšiřování bloku. V kontextu historických událostí bylo ale východní rozšíření, jehož součástí byla i Česká republika, věcí tak samozřejmou, že jej oficiálně podpořila i Francie. Alespoň se tak domnívá Zděněk Sychra z Fakulty

sociálních studií Masarykovy univerzity, který se problematice rozšiřování EU dlouhodobě věnuje. „Francouzské obavy o stabilitu EU po rozšíření se nakonec promítly do jeho zpomalení a oddálení vstupu nových členů až na rok 2004, čemuž předcházela vnitřní reforma EU,“ dodává. Významnou etapu česko-francouzských vztahů v rámci EU pak přineslo období předsednictví Francie v Radě EU v druhé polovině roku 2008 a navazující předsednictví České republiky v první polovině roku 2009. Díky spolupráci došlo k aktivizaci a prohloubení vzájemných vztahů především proto, že aktéři tří po sobě jdoucích předsednictví spolupracují a vytvářejí 18měsíční program. Od roku 2008 rámují spolupráci Česka a Francie strategická partnerství, která jsou

„Země se shodnou například v otázce danění internetových gigantů. Tyto oblasti mají potenciál vytvořit prostředí pro rozvinutí další spolupráce na unijní úrovni“ 

Martin Michelot


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU a energetiky či sociální politiky. Michelot mezi současné klíčové oblasti spolupráce na úrovni EU řadí především obranu a digitální agendu. „Země se shodnou například v otázce danění internetových gigantů. Tyto oblasti mají potenciál vytvořit prostředí pro rozvinutí další spolupráce na unijní úrovni, ale stále je na čem pracovat,“ říká.

realizována prostřednictvím několikaletých „Akčních plánů“. Podle Tomalové umožnila příležitost česko-francouzské spolupráce v rámci předsednictví EU dokončení procesu jakéhosi znovuobjevování vzájemných vazeb a za zlomové považuje právě období prvního Akčního plánu v letech 2011-2013. V této době dominovala spolupráci oblast jaderné energetiky, která se díky podobným postojům zemí stala hlavním tématem spolupráce i na úrovni Evropské unie. Na ostatních tématech se ale v rámci EU země spíše neshodovaly. „Z hlediska geografických priorit vně EU Francie upřednostňovala užší spolupráci se Středomořím, zatímco ČR podporovala orientaci na Balkán a státy východní Evropy,“ uvádí ve svém textu o české zahraniční politice vůči Francii Tomalová. Stabilní vztahy v nestabilním prostředí Ačkoliv Evropu nyní obcházejí krize v podobě migrace a brexitu, či změny politického rázu, tak česko-francouzské vazby zůstávají stabilní. „Neřekl bych, že se vztahy Francie a ČR v EU nějak zásadně proměnily. Dílčím faktorem, který je ovlivnil, bylo zvolení Macrona,

který je pravděpodobně prvním prezidentem, který se skutečně zajímá o to, co se děje ve střední Evropě. To je samozřejmě pro vzájemné vztahy pozitivním faktorem, ale nijak zásadně to neproměnilo jejich dynamiku,“ podotýká Martin Michelot z think-tanku Europeum. Důležitým milníkem bylo také jednání tzv. Slavkovského formátu (ČR, Slovensko a Rakousko), ke kterému se v roce 2017 připojil i Emmanuel Macron. Podle Tomalové bylo toto setkání významné díky tomu, že státy spolu mohly jednat o tehdy kontroverzní otázce přeshraničního vysílání pracovníků. Setkání bylo ale především příležitostí pro francouzskou interakci se státy střední Evropy. Současná spolupráce zemí je rámována Akčním plánem strategického partnerství pro období let 2018-2022. Jeho cílem je zvyšovat četnost dvoustranných setkání státních představitelů a na evropské úrovni pak posilovat spolupráci mezi koordinačními orgány unijních politik. Akční plán se soustředí například na oblast obrany, spravedlnosti a vnitřních záležitostí, hospodářských a finančních záležitostí, nebo také oblast životního prostředí, dopravy

Ambiciózní Macron a pasivní Česko Od svého zvolení přichází prezident Macron s ambiciózními vizemi o budoucnosti Evropy a integrace v rámci Evropské unie. Nejprve v roce 2017 prezentoval ve svém projevu na Sorbonně návrh na prohloubení integrace v oblasti obrany, ekologie, migrace, společné zemědělské politiky, digitalizace a eurozóny. Letos pak svou vizi reformované Evropy představil Macron veřejnosti znovu. V ní kromě jiného navrhuje například vytvoření Evropské agentury pro ochranu demokracie, společná pravidla pro přijímání a odmítání žadatelů o azyl či prohloubení spolupráce v obraně a sociální politice. Ačkoliv francouzsko-české vztahy lze označit za stabilní a slovy Martina Michelota „ani výborné, ani špatné, ale celkem dobré“, pozice k jednotlivým aspektům integrace se v jejich rámci stále do značné míry liší. Kromě obecné podpory obranné spolupráce a striktního odmítání uprchlických kvót je ale český přístup nečitelný. Francouzské ambice jsou totiž díky Macronově otevřené rétorice známé, zatímco Česká republika oněměla, což pozitivnímu vývoji vztahů zrovna nenapomáhá. „Francouzi jsou stále trochu frustrovaní z nedostatečné reakce ze strany Česka na návrhy a vize prezidenta Macrona,“ říká Michelot. Kromě vyjádření českého premiéra Andreje Babiše, který považuje Macronovy návrhy za vize „mimo realitu“, se Francouzi totiž žádných významnějších reakcí z Česka nedočkali. Michelot však zároveň poukazuje na to, že Macronova a Babišova strana, budou-li v květnových volbách do Evropského parlamentu zvoleny, spadají do stejné parlamentní frakce liberálů (ALDE), což by mohlo vztahy pozitivně ovlivnit. Zamrznutí spolupráce mezi zeměmi však nehrozí, už teď se totiž připravují na další navazující předsednictví Rady Evropské unie, kterého se Česká republika ujme ve druhé polovině roku 2022.

červen—září 2019  Contact 92 9


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU

KREDIT: COMMISSION EUROPÉENNE / EVROPSKÁ KOMISE

LES TCHÈQUES ONT BEAUCOUP À OFFRIR À L’EUROPE VĚRA JOUROVÁ: MÁME EVROPĚ CO NABÍDNOUT

Věra Jourová est, depuis quatre ans, la commissaire européenne à la Justice, aux Consommateurs et à l’Egalité des genres. Elle a été chargée de représenter la République tchèque à la Commission européenne par l’ancien Premier ministre Bohuslav Sobotka. Bien que son poste ne soit pas directement concerné par les élections au Parlement européen, elle participe à de nombreux débats professionnels et publics et sensibilise le large public aux sujets européens. Les membres de la Chambre de commerce francotchèque ont eu l’occasion unique de rencontrer Věra Jourová en personne et de lui poser leurs propres questions.

10  Contact 92  juin—septembre 2019

Comment l’UE a-t-elle changé au fil des années? Elle s’est élargie. Nous avons récemment célébré le 15e anniversaire de son grand élargissement, lorsque Tchèques, Polonais, Slovaques, Hongrois et d’autres peuples ont rejoint les 15 membres de l’époque. Cet élargissement a été un moment historique et a changé l’UE pour toujours. Nous participons depuis à la prise des décisions, à la construction du futur du continent avec notre point de vue et notre sensibilité. Les Tchèques ont apporté à l’UE par exemple leur approche pragmatique et entrepreneuriale, leur réticence à la réglementation excessive, leur culture et leur sens de l’humour. L’UE est plus interconnectée et la présence d’entreprises françaises en République tchèque en est un bel exemple. Le marché intérieur s’est agrandi, les obstacles pour les affaires ont été supprimés. Mais ce n’est bien sûr pas un projet terminé. Nous avons besoin d’une intégration économique plus équitable, nous devons nous adapter à un monde en pleine mutation, comme par exemple aux récentes tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Ce n’est qu’ensemble

que nous pouvons réagir avec fermeté et confiance en nous-mêmes. Comment la position de la République tchèque au sein de l’UE devrait-elle être façonnée à l’avenir ? Je souhaiterais que la République tchèque soit un acteur fort et sûr de lui, qu’elle crée des partenariats stratégiques et n’ait pas peur de critiquer. Nous avons beaucoup à offrir à l’Europe, et, dans une certaine mesure, c’est déjà le cas, nous avons de bons négociateurs, des entreprises et des scientifiques qui ont du succès. Vous avez une expérience des scènes politiques tchèque et européenne. Quelles sont les différences et quelle est la culture politique dans les institutions européennes ? J’ai le grand avantage d’avoir occupé des postes à tous les niveaux de la politique nationale. J’ai commencé à la mairie de Třebíč. Je suis ensuite entrée au ministère du Développement régional où j’ai commencé au poste de directrice, et ce n’est qu’ensuite que je suis devenue vice-ministre et finalement ministre. Je me sers de cette expérience dans mon travail aujourd’hui


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU encore, je m’efforce de voir quelles retombées il aura sur la vie des gens. La concurrence est forte à Bruxelles et j’ai l’impression de participer à un jeu simultané, d’avoir plusieurs parties en cours à la fois. La culture politique dans les institutions est très correcte, les gens ont le sentiment de créer quelque chose pour l’ensemble de l’Europe et se comportent de façon exemplaire. J’ai rencontré de nombreux collègues qui sont très fiers de leur travail. La double qualité des aliments fait partie de vos responsabilités. Peut-elle être défendue efficacement et quelles sont les prochaines démarches à entreprendre ? J’ai proposé un règlement juridique qui mettrait fin à cette pratique de double qualité des aliments et je bénéficie du soutien de l’ensemble de la Commission. Son président, Jean-Claude Juncker, a mentionné la double qualité des aliments comme une des affaires qu’il entend résoudre lors de son discours annuel au Parlement européen. Nous disposons actuellement d’une législation au niveau européen, qui doit être mise en œuvre au niveau national. Au début du mois de mai, nous avons rencontré le ministre de l’Agriculture tchèque pour discuter de la législation tchèque en la matière. Pour ce qui est de mon travail, nous communiquerons prochainement les résultats du premier test de produits mené à l’échelle de toute l’Europe. Je souhaite continuer à soutenir les autorités nationales dans la réalisation de tests pour ainsi mettre la pression sur ceux qui sont réellement concernés par la double qualité des aliments. Je suis convaincue, qu’avec cette nouvelle législation et une volonté politique forte, nous pourrons mettre fin à cette pratique. Dans quels domaines la France et la République tchèque pourraient-elles coopérer davantage ? Le principe fondateur de l’UE est une coopération constante dans tous les domaines. Nous devrions apprendre à mieux nous connaître tant sur le plan professionnel que personnel. Nous devrions avoir davantage d’étudiants tchèques en France dans le cadre du programme Erasmus, et inversement. Cela nous permettrait de mieux nous comprendre et de coopérer, par exemple en matière de commerce ou de marché intérieur. Les défis communs, tels que le changement climatique, l’intelligence artificielle ou la crise économique future, seront tout simplement trop grands pour qu’un pays puisse les affronter seul. Le moment est venu de jeter des ponts et d’approfondir les relations pour pouvoir s’en servir dans les moments difficiles.

Věra Jourová je již čtyři roky komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Mandát zastupovat Českou republiku v Evropské Komisi dostala od tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky. Ač v nevolitelné funkci, s blížícími se volbami do Evropského parlamentu se účastní mnoha odborných i veřejných debat a podporuje povědomí o Evropské Unii. Členové Francouzsko-české obchodní komory měli jedinečnou možnost se s Věrou Jourovou setkat osobně a položit jí vlastní otázky. Jak se v průběhu let EU změnila? Rozrostla se. Zrovna nedávno jsme oslavili 15. výročí velkého rozšíření, kdy se Češi, Poláci, Slováci, Maďaři a další národy připojili k 15 existujícím členům. Toto rozšíření bylo historickým momentem a navždy EU změnilo. Začali jsme se podílet na rozhodování, utváření budoucnosti celého kontinentu a přinesli jsme naši perspektivu a vnímavost. Češi například přispěli svým pragmatickým a podnikatelským přístupem, neochotou týkající se nadměrné regulace, svou kulturou a smyslem pro humor. Evropská unie se stala propojenější a přítomnost francouzských podniků v České republice je toho dobrým příkladem. Vnitřní trh se rozšířil, odstranily se překážky pro podnikání. Ale není to samozřejmě hotový projekt. Potřebujeme spravedlivější hospodářskou integraci, musíme se přizpůsobit měnícímu se světu, jako např. nedávnému americko-čínskému obchodnímu napětí. Pouze společně na to můžeme reagovat tvrdým, sebejistým způsobem. Jak by měla být do budoucna formována pozice České republiky v Unii? Já bych si přála, aby byla Česká republika silným, sebevědomým hráčem, aby dokázala tvořit strategická partnerství a nebála se být kritická. Máme Evropě co nabídnout a do určité míry se to již děje, máme dobré vyjednavače, úspěšné podniky a vědce.

působila na Ministerstvu pro místní rozvoj jako ředitelka a až potom jako náměstkyně ministra a pak ministryně. Z toho čerpám i ve své dosavadní práci, snažím se vidět, jaký dopad bude mít na lidi. Tady v Bruselu je obrovská konkurence a mám pocit, že hraju neustále simultánku, mám rozehraných více partií najednou. Politická kultura v institucích je velmi slušná, lidé tady mají pocit, že vytváří něco pro celou Evropu a začínají u sebe. Potkala jsem mnoho kolegů, kteří na svou práci jsou vyloženě hrdí. Dvojí kvalita potravin spadá pod váš resort. Může být hájena účinně? Jaké jsou další kroky? Já jsem navrhla právní předpis, který by dvojí kvalitu potravin ukončil a mám v tomto ohledu podporu celé Komise. Předseda Komise Juncker to ve svém výročním projevu před Evropským parlamentem vyzdvihl jako jednu z věcí, kterou chce vyřešit. Takže nyní máme legislativu na úrovni EU, která musí být implementována na úrovni národní. Začátkem května jsme se setkali s českým ministrem zemědělství, abychom projednali příslušnou českou legislativu. Co se mé práce týče, brzy oznámíme výsledky prvního celoevropského testování výrobků. Chci nadále podporovat národní orgány při provádění testů a vyvíjet tak tlak na ty, kterých se dvojí kvalita potravin skutečně týká. Jsem přesvědčena, že s touto novou legislativou a silnou politickou vůlí tuto praxi ukončíme. V jakých oblastech by mohla Francie a Česká republika více spolupracovat? Celá podstata EU je, že bychom měli neustále více spolupracovat ve všech oblastech. Měli bychom se lépe poznat na podnikatelské a osobní úrovni. Měli bychom mít více studentů z České republiky, kteří jdou studovat do Francie přes program Erasmus, a naopak. To by nám umožnilo si lépe porozumět a lépe spolupracovat např. co se obchodu nebo vnitřního trhu týče. Společné výzvy, jako je změna klimatu, vývoj v oblasti umělé inteligence nebo budoucí hospodářské krize, budou zkrátka příliš velké na to, aby se s nimi každá země vyrovnala sama. Teď je čas na to, abychom vybudovali mosty a prohloubili vztahy, abychom je mohli využít v těžších časech.

Máte zkušenosti s českou a evropskou politikou. Jak se liší a jaká je politická kultura v institucích EU? Mám velkou výhodu, že jsem opravdu prošla všemi stupni národní politiky. Začínala jsem v Třebíči na městském úřadě, potom jsem červen—září 2019  Contact 92 11


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU

FRÉDÉRIC PETIT : L’UNION EUROPÉENNE EST UN MOYEN DE RÉGLER DES CONFLITS/ FRÉDÉRIC PETIT: EVROPSKÁ UNIE JE PROSTŘEDEK PRO ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Ingénieur en environnement, chef d’entreprise à Varsovie et député français à la fois, Frédéric Petit est depuis les élections législatives de 2017 le représentant des Français établis hors de France. Lors de son passage à Prague pour débattre de l’Europe avec l’ex candidat présidentiel Marek Hilšer, il a partagé avec la Chambre de commerce franco-tchèque son point de vue sur la région, sur l’Europe ou sur le climat.

Quelle est selon vous l’approche des Tchèques envers l’Union européenne ? J’ai lancé une série de débats citoyen sur l’Europe et dans tous les pays, je l’ai fait avec un élu local. Je crois qu’en Tchéquie et de même en Pologne, après l’euphorie de l’adhésion à l’UE, il y a des désenchantements qui sont normaux et que je ne considère pas comme un vrai problème. La société tchèque ne se range pas parmi les plus ouvertes au monde et est très industrielle, comme ma région natale – la Lorraine. Les habitants sont directs et concrets et la question de l’identité tchèque revient très souvent, beaucoup plus souvent qu’ailleurs. Je crois que le pays est travaillé par des débats qui ne sont pas toujours des débats

12  Contact 92  juin—septembre 2019

très honnêtes, tels que sur l’immigration, au lieu de se concentrer sur des vrais enjeux de formation, d’avenir des jeunes, de développement dans certains métiers etc. Je pense qu’il faudrait en parler dans le cadre européen.

qu’elle va vivre avec moins, moins consommer d’énergie, moins produire de CO2. Et après, il y a des réponses techniques où il ne faut pas faire semblant que c’est un citoyen qui va décider. La prochaine tournée de mes débats sera consacrée à ce type de sujet.

La France, doit elle et en est-elle capable de devenir le leader de l’UE ? Je ne pense pas que l’Europe a besoin de grands leaders. L’Europe s’est construite sur des différences. L’UE n’est pas un accord multilatéral ou géographique, l’Union européenne est un moyen de régler des conflits. Nous oublions souvent la devise de l’Union européenne Unis dans la diversité. Il est normal que nous ne parlions pas tous la même langue, nous avons intérêts parfois différents, mais grâce à l’UE les conflits sont gérés car elle propose des mécanismes. Nous sommes une communauté malgré les désenchantements, c’est comme un mariage – on verra si ça va durer ou pas.

Depuis 2017, vous êtes le député chargé de contrôler le gouvernement dans le domaine de l’éducation. Quel est son état en France ? Le modèle français d’amener un enfant au bac est caractéristique dans la manière de comprendre l’éducation, qu’il faut bien différencier d’une simple instruction. Dès l’âge de deux ans, les enfants vont dans l’école maternelle, c’est déjà une école. Nous avons un Service de la vie scolaire, qui est rare dans d’autres pays. On considère qu’il n’y a pas que les enseignants qui sont responsables de l’éducation de l’enfant.

Un des sujets actuels de l’UE est le changement climatique. Quels sont les démarches individuelles à réaliser et que devraient faire les gouvernements selon vous ? Généralement, il y a un certain nombre de sujets qui sont mal débattus sur le plan citoyen. On confond un peu des thématiques d’ingénierie et des thématiques de choix de société et des citoyens. Chacun peut choisir quel étendue aura sa trace carbone individuelle, mais dans certains domaines concernant l’environnement, il faut distinguer le choix politique du choix technique. La société peut décider

Quelle est la position du français dans le monde ? Je suis un partisan du multilinguisme en Europe. J’aime la comparer à la biodiversité sur la planète. Elle nous garantit que la vie continuera à exister quoi qu’il arrive. Un petit être qui parait inutile aujourd’hui, sera utile dans 100 ou 1000 ans. Je crois également au concept de la « linguodiversité ». On apprend nos langues mutuellement pour trouver la langue commune. La Francophonie comprend 87 pays et non seulement la Francophonie n’appartient plus à la France, qui est une minorité, mais la France est aussi le seul de ces pays où on ne parle que le français.


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU

Vystudoval environmentální studia, vedl firmu ve Varšavě a teď je poslancem. Kariéra Frédérica Petit je velmi rozmanitá, od roku 2017 je poslancem zastupujícím francouze žijící mimo Francii. Během svého pobytu v Praze, kam přijel debatovat o Evropě s bývalým kandidátem na prezidenta Markem Hilšerem, se s Francouzsko-českou obchodní komorou podělil o svůj názor na Českou republiku, Evropu nebo změny klimatu.

Jaký je podle vás přístup Čechů k Evropské unii? Uspořádal jsem sérii debat s občany, v rámci kterých diskutujeme ve všech zemích Evropské unie o Evropě, a to vždy za účasti místního politika. Jsem toho názoru, že v České republice stejně jako v Polsku vystřídalo euforii, která panovala po vstupu do EU, určité rozčarování. Tento jev je však normální a já si nemyslím, že představuje větší problém.

Rencontre avec le ministre Tomáš Petříček

Česká společnost není nejotevřenější společností na světě, je založená na průmyslu – stejně jako můj rodný region Lotrinsko. Lidé jsou zde velmi bezprostřední a přímočaří a velmi často se zabývají otázkou národní identity – mnohem častěji než v jiných zemích. Myslím si, že o některých tématech se v České republice nediskutuje zcela upřímně. Hodně se mluví například o migraci, ale Česko by se mělo soustředit spíše na zlepšení vzdělávání, na rozvoj či budoucnost mladých lidí. O těchto tématech bychom měli diskutovat i na evropské úrovni. Měla by se Francie stát lídrem v rámci Evropské unie a je toho vůbec schopná? Nemyslím si, že Evropa potřebuje velké lídry. Evropa je založená na odlišnostech. Evropská unie není vícestranná nebo teritoriální dohoda, Evropská unie je prostředek, jak řešit konflikty. Často zapomínáme na její heslo Jednotná v rozmanitosti. Je přirozené, že nemluvíme všichni stejným jazykem či že občas máme jiné zájmy, avšak v rámci unijních mechanismů dokážeme konflikty řešit. I přes neshody tvoříme jednu komunitu. Evropská unie je jako manželství a my uvidíme, zda vydrží, či nikoliv. Jedno z aktuálních témat EU je globální oteplování. Co proti němu můžou dělat jednotlivci a jaké kroky by podle vás měly podniknout vlády států? Obecně lze říct, že na úrovní jednotlivců se vedou diskuze, které neprobíhají správným způsobem. Občas zaměňujeme technologická témata za témata občanská a společenská. Každý se může sám za sebe rozhodnout, jak velká bude jeho uhlíková stopa, avšak v některých oblastech, například v oblasti životní prostředí, musíme rozlišovat mezi politickými a technickými rozhodnutími. Společnost se může rozhodnout, že se

Dans le cadre de la conférence Prague European Summit, les membres de la Chambre de commerce franco-tchèque ont eu une occasion unique de rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Tomáš Petříček. Le ministre a accueilli une quinzaine d’invités à l’appartement Masaryk, dans le siège de son institution à Loretánské náměstí. Tomáš Petříček a été très ouvert dans la discussion et, outre ses opinions officielles, il a évoqué plusieurs attitudes et observations personnelles de la politique internationale ou de récents voyages d’État. La discussion a été suivie par une visite de l’appartement de Jan Masaryk, ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères entre 1940 et 1948.

uskromní. Že bude spotřebovávat méně energie nebo že bude produkovat méně CO2. Pak zde ale máme technologické otázky, u kterých nelze předstírat, že o nich budou rozhodovat občané. Tomuto tématu se budu věnovat v příští sérii debat. V roce 2017 jste byl zvolen, abyste v rámci svého mandátu dohlížel na kroky vlády v oblasti vzdělávání. Jak je na tom vzdělávání ve Francii? Způsob, jakým ve Francii dovedeme dítě k maturitě, je poměrně specifický tím, jak chápeme pojem vzdělávání. Vzdělávání totiž rozhodně neznamená pouze výuku, ale také jistou formu výchovy. Děti jdou do mateřské školy a již na této úrovni se jedná opravdu o školu, tedy o jejich formování pro budoucnost. Ve Francii existují také poradci pro školní život (Service de la vie scolaire), což je v jiných zemích poměrně vzácné. Myslíme si totiž, že nejen učitelé jsou zodpovědní za vzdělávání a výchovu dítěte. Jakou pozici má francouzština ve světě? Jsem velkým zastáncem mnohojazyčnosti v Evropě. Často ji přirovnávám k biodiverzitě na naší planetě. Biodiverzita nám zaručuje, že život na Zemi bude pokračovat za jakýchkoliv okolností. Malý živočich, který se dnes může zdát zcela zbytečný, se za stovky nebo tisíce let může ukázat jako nepostradatelný. Velmi také věřím v koncept „jazykodiverzity“. Navzájem se učíme své jazyky, abychom nalezli jazyk společný. Frankofonie nyní sdružuje 87 zemí, a nejenže tyto země již nepatří Francii, která je v této komunitě frankofonních zemí v menšině, ale Francie je dokonce jedinou zemí Frankofonie, kde se mluví pouze francouzsky.

Setkání s ministrem Tomášem Petříčkem V rámci konference Prague European Summit dostali členové Francouzsko-české obchodní komory jedinečnou příležitost setkat se s ministrem zahraničních věcí České republiky Tomášem Petříčkem. Patnáctku hostů ministr uvítal v Masarykově bytě na Loretánském náměstí. Tomáš Petříček byl v diskusi velmi otevřený a vedle oficiálních stanovisek zmínil i několik osobních postojů a postřehů z mezinárodní politiky či nedávných státních cest. Po diskusi následovala prohlídka bytu Jana Masaryka, československého ministra zahraničních věcí v letech 1940 až 1948.

červen—září 2019  Contact 92 13


15 ans de la Tchéquie dans l’UE 15 let Česka v EU

ELECTIONS EUROPÉENNES 2019/EVROPSKÉ VOLBY 2019 Les partis proeuropéens sont parvenus à contenir la poussée des eurosceptiques lors des Elections européennes, qui se sont terminées le dimanche 26 mai. La dispersion des voix augure des négociations délicates entre les groupes pour former des alliances au sein du Parlement. Parmi les tendances communes dans plusieurs pays sont les votes pour les eurosceptiques et populistes en hausse et également un grand succès des « verts », soit des formations qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement. Contrairement aux éditions précédentes, les électeurs européens se sont massivement rendus aux urnes. Selon les chiffres du Parlement, la participation

atteindrait 51 % dans l’Union en moyenne, 50,7 % en France et 28,7 % en Tchéquie, l’un des plus bas enregistré dans l’UE. D’après les résultats partiels provisoires, le bloc de centre droit, constitué du Parti populaire européen (PPE), avec 177 sièges estimés, et des sociaux-démocrates (149), ont perdu leur majorité pour la première fois depuis 1979. Ils devront donc élargir leur coalition en invitant une troisième fraction, probablement ALDE libérale, dont fait partie le mouvement ANO de premier ministre tchèque Andrej Babiš. En Tchéquie, les élections ont été emportées par ANO, leader du gouvernement actuel. Les conservateurs de l’ODS arrivent assez loin derrière, le parti Pirate n’arrive qu’en troisième position, malgré les grandes attentes. Les sociaux-démocrates ČSSD, ne vont avoir aucun député européen. En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen, malgré les résultats en-dessous des attentes, devance La République En marche du président Macron, qui

s’est engagé personnellement dans la campagne. La lutte de ces deux grandes personnalités s’accentue avec l’approche de l’élection présidentielle de 2022. — Ve volbách do Evropského parlamentu, které skončily v neděli 26. května, se proevropským stranám podařilo zastavit nárůst euroskeptických stran a hnutí. Rozdrobenost hlasů však nechává tušit nadcházející opatrné vyjednávání, nezbytná pro vznik většinové koalice. Společným znakem volebních výsledků hned v několika zemích je nárůst počtu hlasů pro euroskeptická a populistická hnutí nebo úspěch zelených stran, které kladou důraz na ochranu životního prostředí. Ve srovnání s předchozími volbami se voliči vydali k urnám v opravdu hojném počtu. Podle oficiálních čísel Parlamentu byl evropský průměr 51 %. Ve Franci hlasovalo 50,7 % voličů, v Česku byla účast mezi nejnižšími v Unii, 28,7 %. Podle předběžných výsledků dosavadní vládnoucí blok Evropské

lidové strany EPP (177 mandátů) a Progresivní aliance socialistů a demokratů S&D (149 mandátů) nezíská většinu. Poprvé od roku 1979 tak budou muset oslovit třetího partnera, kterým bude nejspíš liberální frakce ALDE, do níž spadají i europoslanci za české hnutí ANO. V Česku se jednoznačným vítězem voleb do evropského parlamentu stalo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, následováno s jistým odstupem Občanskou demokratickou stranou. Na třetím místě se umístili Piráti a zaostali tak nad optimistickým očekáváním. Vládní ČSSD nezískala ani jeden mandát. Ve Francii je vítězem voleb Marine Le Penová a její Národní sjednocení (dříve Národní fronta). Ačkoliv nevyhrála tak drtivě, jak někteří předpokládali, porazila stranu La République en marche prezidenta Emmanuela Macrona, který se osobně angažoval v kampani. Vzájemný střet obou osobností můžeme považovat za zahřívací kolo před francouzskými prezidentskými volbami v roce 2022.

Résultats en France / Výsledky ve Francii Partie / Strana

Orientation / Orientace

Pourcentage des votes / Procenta hlasů

Nombre de sèges / Počet mandátů

Rassemblement national (ex-Front National) / Národní sjednocení (dříve Národní fronta)

Extrême droite / Extrémní pravice

23,31 %

22

La République en marche/MoDem

Centristes et libéraux / Centristé a liberálové

22,41 %

21

Europe écologie-Les Verts / Zelení

Ecologistes et régionalistes

13,47 %

12

Les Républicains/Les Centristes / Republikání/Centristé

Conservateurs / Konzervativci

8,48 %

8

La France insoumise / Nepoddajná Francie*

Gauche radicale / Extrémní levice

6,31 %

6

Parti socialiste/Place publique

Sociaux-démocrates / Sociální demokraté

6,19 %

5 * Neexistuje ustálený překlad

Résultats en Tchéquie / Výsledky v ČR Partie / Strana

Orientation / Orientace

Pourcentage des votes / Procenta hlasů

Nombre de sèges / Počet mandátů

ANO 2011

Centristes et libéraux / Centristé a liberálové

21,18 %

6

Občanská demokratická strana / Parti démocrate civique

Conservateurs / Konzervativci

14,54 %

4

Česká pirátská strana / Parti pirate tchèque

Ecologistes et régionalistes

13,95 %

3

TOP 09 (libéraux-conservateurs) & STAN (Maires et indépendants)

Conservateurs / Konzervativci

11,65 %

3

Svoboda a přímá demokracie / Liberté et Démocratie directe

Extrême droite / Extrémní pravice

9,14 %

2

KDU-ČSL / Union chrétienne démocrate - Parti populaire tchécoslovaque

Conservateurs / Konzervativci

7,24 %

2

KSČM / Parti communiste de Bohême et Moravie

Gauche radicale / Extrémní levice

6,94 %

1 Source / Zdroj: europa.eu

14  Contact 92  juin—septembre 2019


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

MOUTON RIVOM : LES INDUSTRIELS TCHÈQUES VONT ADORER NOTRE OUTILLAGE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE/ MOUTON RIVOM: ČEŠTÍ VÝROBCI SI ZAMILUJÍ NAŠE NÁSTROJE ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ Il était une fois un ouvrier de nom Pierre Ferret, qui a construit la première filière de tréfilage en diamant au monde. Quelques péripéties et 150 ans plus tard, la société Mouton-Rivom est devenue leader mondial dans l’outillage de formage des métaux et des machines d’usinage des filières en carbure de tungstène. La prochaine étape de cette société française est la conquête du marché tchèque (CCFT), avec le soutien et les services de la Chambre de commerce franco-tchèque.

L

a production de Mouton Rivom est en quelque sorte une Rolls-Royce parmi les machines-outils car leurs rectifieuses d’intérieurs et tourets de polissage ont des outils en carbure de tungstène. Ils proposent également des différents outillages dotés de la même technologie et qualité incomparable. A partir de mai 2019, leurs produits sont proposés sur le marché tchèque par Joseph Muller, employé de la CCFT, qui est en même temps un représentant commercial à temps partagé pour la société Mouton-Rivom. Pour apprendre à connaitre les technologies mentionnées et le modèle économique et stratégique de l’entreprise, M. Muller s’est rendu dans leurs sites de production à

proximité de Lyon et de Dijon. Après plusieurs jours de formation, il a commencé le projet de représentation par la traduction du site internet de la société en tchèque. L’étape suivante est la prise de contact avec des sociétés, qui ont déjà coopéré avec Mouton Rivom dans le passé pour enchaîner avec une recherche de clients potentiels sur le marché tchèque. « La République tchèque est un pays très industrialisé, ce que la visite du Salon international de la construction mécanique MSV à Brno nous a bien confirmé. Je suis persuadée que nos produits vont trouver rapidement des acheteurs locaux, également grâce au soutien commercial de la Chambre de commerce franco-tchèque, » déclare Karine Lobreau, Export Coordinator chez Mouton Rivom.

Před více než 150 lety francouzský dělník v jako první na světě vyrobil diamantovou matrici pro tažení drátu. Ta se stala základem dnešního úspěchu francouzské společnosti Mouton Rivom, světové jedničky ve výrobě nástrojů na tváření kovů a obráběcích strojů ze slinutých karbidů. Dalším cílem v rozvoji společnosti je dobýt český trh, a to za podpory obchodního oddělení Francouzsko-české obchodní komory.

V

ýrobky Mouton Rivom jsou Rolls-Royce mezi obráběcími stroji, jelikož jejich brusky pro vnitřní broušení otvorů a leštící bubny nabízejí nástroje ze slinutých karbidů. Mezi jejich výrobky patří i další nástroje, jejichž kvalita a technologické řešení nemají obdoby. Od května 2019 jsou výrobky Mouton Rivom dostupné i na českém trhu, a to díky zaměstnanci FČOK Josephu Müllerovi, který je zároveň obchodním zástupcem společnosti Mouton Rivom na částečný úvazek. Slinuté karbidy jsou samy o sobě téma hodné podrobnějšího studia. Pustil se do něj, společně s firemní strategií a technologiemi, také Joseph Müller při návštěvě výrobních závodů Mouton Rivom v blízkosti Lyonu a Dijonu. Ve výrobě strávil několik dní, během kterých sbíral informace jak o procesu výroby, tak o firmě samotné. Po návratu do České republiky začal s překladem jejich internetových stránek do češtiny. Dalším krokem bude navázat kontakt se společnostmi, které už s Mouton Rivom dříve spolupracovaly, a najít nové potenciální klienty na českém trhu. Už při naší návštěvě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jsme si ověřili, že Česká republika je velmi průmyslová země. Jsem přesvědčená, že naše výrobky se velmi záhy uplatní u místních výrobních firem, a to i díky podpoře Francouzsko-české obchodní komory,“ říká za Mouton Rivom koordinátorka vývozu Karine Lobreau.

červen—září 2019  Contact 92 15


Espace membres Členská sekce

Veolia fait revivre le château d’eau de Kladno

CHALLENGE APRÈS-VENTE RENAULT TRUCKS/SOUTĚŽ POPRODEJNÍCH TÝMŮ RENAULT TRUCKS La troisième édition de RTEC, compétition consacrée à l’après-vente ouverte au réseau de distribution et de réparation international de Renault Trucks, a débuté. Un total de 1 642 équipes, soit 6 134 participants représentant 86 pays, se sont inscrits aux présélections pour concourir au titre de « Meilleure équipe après-vente Renault Trucks ». Les 24 meilleures équipes participeront à la grande finale, à Lyon le 19 juin prochain.

20 ans de Sixt en République tchèque La société Sixt et Sixt Leasing fournissent des services de location de voitures et de leasing opérationnels en République tchèque depuis 20 ans. Sixt, qui possède des succursales dans tout le pays, est avec 500 véhicules l’une des plus grandes sociétés de location de voitures en République tchèque. Elle est également l’une des plus grandes sociétés de leasing car elle possède en Tchéquie 4 000 véhicules de toutes marques. La société est en croissance constante depuis 20 ans et réalise un chiffre

16  Contact 92  juin—septembre 2019

— Třetí ročník soutěže poprodejních týmů RTEC, která je určená mezinárodní distribuční a servisní síti Renault Trucks, je v plném proudu. 6 134 účastníků z 86 zemí, tvořící 1 642 týmů od ledna poměřuje své znalosti v písemných testech s cílem zajistit si místo ve velkém finálovém klání, které se pro 24 nejlepších týmů uskuteční 19. června v Lyonu.

d’affaires de près de milliard de couronnes par an. En France, Sixt est la deuxième entreprise de location la plus renommée. Sixt slaví 20 let v České republice

Autopůjčovna Sixt a Sixt Leasing poskytuje služby pronájmů aut a operativního leasingu v Česku již 20 let. Firma s pobočkami po celé republice patří mezi největší mezinárodní autopůjčovny českého trhu, disponuje 500 vozidly. Sixt je současně jednou z největších leasingových společností (4000 vozidel všech značek) v Česku. Firma již 20 let soustavně roste a dosahuje obratu téměř ¾ miliardy korun ročně. Ve Francii je Sixt druhá nejznámější půjčovna.

Le château d’eau de Kladno a servi pendant de nombreuses années, mais en 1997, il a été fermé et remplacé par un nouveau réservoir. Véolia lui redonne une nouvelle vie et un nouveau sens en y construisant un centre moderne de gestion des infrastructures de l’eau ainsi qu’une exposition interactive sur la biodiversité et une salle panoramique avec, par beau temps, une vue sur le mont Ještěd. Le quatrième étage du réservoir accueillera un centre de distribution de Středočeské vodárny (société de gestion de l’eau en Bohême centrale) pour diriger la distribution de l’eau dans la région de Kladno et de Mělník. Cela représente une alimentation en eau

d’environ 290 000 habitants et traitement des eaux usées pour 180 000 habitants. Veolia oživuje Kladenský vodojem

Kladenský vodojem sloužil dlouhá léta, ale v roce 1997 byl odstaven a nahrazen vodojemem novým. Veolia této zajímavé stavbě, která tvoří jednu z dominant Rozdělova, dává zcela nový význam a buduje zde moderní smart centrum pro správu vodohospodářské infrastruktury a také interaktivní expozice biodiverzity a vyhlídkový sál, odkud je za dobré viditelnosti vidět až na Ještěd. Ve čtvrtém patře vodojemu bude sídlit dispečink Středočeských vodáren, a.s., odkud bude řízena vodohospodářská infrastruktura Kladenska a Mělnicka. To znamená dodávku vody zhruba pro 290 tisíc obyvatel a odkanalizování a čištění odpadních vod pro 180 tisíc obyvatel.

Rénovation de l’hôtel Art Deco Imperial Le légendaire hôtel Art Deco Imperial Hotel, ouvert en 1914, a présenté une belle surprise à tous ses clients par la rénovation de ses chambres et suites, mais aussi la réception et le bar. Toutes les chambres réhabilitées font référence au style original du bâtiment, un fabuleux mélange d’Art déco, d’Art nouveau et de Cubisme. Les décorations en mosaïques dans le café et dans les salles de l’hôtel, qui propose 126 chambres, offrent une expérience très particulière.

Renovace legendárního hotelu

Legendární Art Deco Imperial hotel s tradicí od roku 1914 si pro všechny své hosty připravil velkou novinku – nově renovované pokoje i apartmá, recepci a bar. Všechny renovované prostory odkazují na původní styl budovy ve stylu art deca, secese a kubismu. Zážitkem jsou zejména mozaikové dekorace v kavárně i v prostorách hotelu, který nabízí celkem 126 pokojů.


Espace membres Členská sekce

Marek Feltl, qui a occupé le poste de directeur général chez IKEA pour la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie pendant six ans jusqu’en septembre dernier, est devenu PDG d’Atalian République tchèque le 15 avril. Atalian assure des diverses formes de nettoyage

et d’entretien des bâtiments, le facility management. — Marek Feltl, který do loňského září šest let působil jako generální ředitel IKEA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, se 15. dubna stal generálním ředitelem společnosti Atalian Česká republika, jež se zabývá nejrůznějšími formami úklidu a údržby, zajišťuje takzvaný facility management.

SEMI-MARATHON À KARLOVY VARY/1/2 MARATON KARLOVY VARY Karlovy Vary la ville thermale qui se transforme en une ville dédiée au Cinéma chaque année est aussi sportive ! Le troisième weekend de mai, la ville a accueilli sa 7e édition de semi-marathon organisé par Run Czech. 4 000 coureurs ont pris part à la course principale, le programme de l’après-midi était autour d’une course familiale avec 3 000 enfants et adultes. La course de Karlovy Vary a lancé la deuxième édition de la série des courses EuroHeroes Challenge destiné à soutenir l’athlétisme européen d’endurance.

— Karlovy Vary jsou z jedné poloviny lázněmi, z té druhé městem zaslíbeným filmu. O třetím květnovém víkendu však patřily běžcům. Konal se zde sedmý ročník Mattoni ½ Maratonu, který pořádá Run Czech. Hlavního závodu se dohromady účastnilo na 4 tisíce běžců, jeho součástí byl také odpolední nesoutěžní dm rodinný běh, který byl zcela naplněný a zúčastnilo se jej 3 tisíce dětí a dospělých. Závod odstartoval rozšířený druhý ročník velkého projektu EuroHeroes Challenge na podporu evropské vytrvalostní atletiky.

Dacia partenaire du Café silencieux

sert également aux étudiants et jeunes diplômés des écoles professionnelles pour se former au début de leur carrière. Dacia partnerem chráněné Tiché kavárny

Depuis mai, Kateřina Floriánová et Denisa Švecová, deux avocates expérimentées, sont les nouveaux membres de l’équipe tchèque du droit de la propriété intellectuelle chez Bird & Bird. Elles ont plus de 15 ans d’expériences dans le droit de la propriété intellectuelle, sa protection et son utilisation commerciale, en particulier dans le domaine des marques. Leur expérience comprend également des conseils sur des questions de concurrence déloyale.

— Od května letošního roku se novými posilami českého týmu práva duševního vlastnictví Bird & Bird staly dvě zkušené advokátky Kateřina Floriánová a Denisa Švecová. Obě se právu duševního vlastnictví, jeho ochraně a komerčnímu využití, zejména oblasti ochranných známek, věnují více než 15 let. Jejich zkušenosti zahrnují také poradenství v otázkách nekalé soutěže.

Dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale d’entreprise, Dacia a décidé d’associer ses activités en République tchèque au monde des personnes souffrant de déficience auditive. Deux véhicules Dacia Dokker Van 1,6 SCe frigorifiques ont été remis aux employés du Café et de la Confiserie, ce qui leur permet d’augmenter l’efficacité de leurs activités et le nombre de commandes livrés par jour. À Prague, le premier Café silencieux avec un personnel souffrant de déficience auditive a été créé au printemps 2011. Dans ces cafés les serveurs, cuisiniers et chefs pâtissiers sont malentendants. Le café

V rámci strategie sociální zodpovědnosti společnosti se značka Dacia rozhodla spojit své aktivity v České republice se světem neslyšících. Zaměstnancům Tiché kavárny a cukrárny byly předány dva vozy Dacia Dokker Van 1,6 SCe s chladicím boxem, aby pomohly zvýšit efektivitu aktivit těchto dvou středisek a zvýšit počet denních zavážek produktů cukrárny ke konečným zákazníkům. První pražská Tichá kavárna s neslyšící obsluhou vznikla na jaře 2011. V Tiché kavárně i cukrárně pracují neslyšící číšníci, kuchaři a cukráři. Kavárna slouží též jako tréninkové prostředí a nabízí podporu studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní začátky. červen—září 2019  Contact 92 17


Espace membres Členská sekce

NOUVEAUX MEMBRES/ NOVÍ ČLENOVÉ EASYBNB

Directeur général / Generální ředitel Kevin GESTIN V Jámě 1, 110 00, Praha kevin@easybnb.co www.easybnb.com Start-up spécialisée dans la location à court terme sur des sites comme Airbnb ou Booking.com. / Start-up specializující se na krátkodobé pronájmy na stránkách jako Airbnb nebo Booking.com.

JAZYGO ! – EXPLORATA INVEST

Directeur général / Generální ředitel Dempsey PASTERNAK Mánesova 917/28, 120 00, Praha 2

dempsey.pasternak@jazygo.cz +420 602 101 109 www.jazygo.cz La formation en langages vivants et les cours de développement personnel en milieu d’entreprise. / Jazykové kurzy a kurzy osobního rozvoje v rámci podniku.

MONSIEUR BOUCHON – JONATHAN JACQUET U Sparty 14, 170 00, Praha 7 bouchonpraha@gmail.com Chef privé et sommelier. / Soukromý kuchař a someliér.

LA BONNE IMPRESSION MARTINA ZÁVODNÁ Directeur général / Generální ředitel Jonathan-David SCHRODER Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 hey@labonneimpression.fr +33 6 59 15 53 65 www.labonneimpression.fr Fabrication personnalisée de moules à chocolat, de chocolats bas-relief ou biscuits chocolats, conception de chocolats axés sur les cultures et art, recherche et développement, conseil en moulage 3D rapide, ateliers de modelage,

RDV AVEC LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA CCFT/ SETKÁNÍ S NOVÝMI ČLENY FČOK 18  Contact 92  juin—septembre 2019

moulage, chocolaterie. / Výroba čokolády na míru, personalizované ručně vyráběné čokolády s nízkým reliéfem nebo čokoládové sušenky, čokoládový design orientovaný na kulturu a umění, výzkum a poradenství v oblasti potravinářské výroby založené na 3D potravinářských výrobcích, modelovací, lisovací, čokoládové dílny.

MEMBRES INDIVIDUELS / INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ KAREL KREJČÍ Podvinný mlýn 282/16, 190 00, Praha 9 – Libeň kkrejci@wocasolution.eu +420 605 233 612

Klimentská 1216/46, 110 02, Praha Martina.Zavodna@bakermckenzie. com +420 724 356 323 Avocate travaillant avec le cabinet d’avocat international Baker & McKenzie de Prague. / Advokátka spolupracující s mezinárodní advokátní kanceláří Baker & McKenzie Prague.

Working Capital Specialist

Mardi 16 avril 2019 a eu lieu le Rendez-vous avec les nouveaux membres dans les locaux du cabinet d’avocats Peterka & Partners. Cette rencontre réunissait les 29 nouveaux membres, qui ont adhéré entre mars 2018 et aujourd’hui, et les membres actuels de la CCFT. C’est avec un mot d’ouverture du président de la Chambre de commerce franco-tchèque, Monsieur Roland Bourgois, du gérant de la chambre, Monsieur Michal Macko et de la directrice de Peterka & Partners, Madame Adéla Krbcová, que l’événement a commencé. La soirée s’est poursuivie par les présentations de chaque nouveau membre. Chacun disposait de 3 minutes pour expliquer les activités de son entreprise et les services proposés. Membres individuels, start-ups, ou encore grands

groupes… Chaque secteur et chaque entreprise peut trouver sa place à la Chambre !

— V úterý 16. dubna se konalo setkání s novými členy Komory v prostorách advokátní kanceláře Peterka & Partners. Na akci se sešli jak noví členové, kteří do Komory vstoupili od března 2018, tak zástupci stávajících členských společností. Mezi členy se tak nyní řadí 29 nových firem. Po úvodním slovu pana předsedy FČOK Rolanda Bourgeois, jednatele Michala Macko a ředitelky Peterka & Partners pro ČR, paní Adély Krbcové, dostali slovo noví členové. Každý z nich měl tři minuty na představení svých aktivit. Ať už se jedná o individuální členy, startupy nebo velké nadnárodní společnosti, každý z nich má v Komoře své místo.


Vie de la Chambre Ze života komory

A NOTER DANS VOS AGENDAS/ ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE Tournoi de pétanque à Prague / Turnaj v pétanque v Praze

Entraînement à la pétanque avec HST / Trénink v pétanque s HST

Préparez-vous au tournoi de pétanque, en compagnie des membres de la Chambre de commerce Suisse – République tchèque. / Připravte se na turnaj v pétanque ve společnosti členů obchodní komory Švýcarsko-Česká republika. 22/8/2019, 18h–20h Letenský zámeček, Letenské sady 341, Praha 7 Occasion idéale pour le Networking lors du plus grand tournoi amateur de pétanque en Tchéquie. / Ideální příležitost k business networkingu během největšího amatérského turnaje v pétanque v Česku. 29/8/2019, 16h30–22h00 Zahrady Trojského zámku, U Trojského zámku 2, Praha 7-Troja

Top Executives Breakfast Event reserved exclusively for top executives and active decision makers, members of the French-Czech Chamber of Commerce. Event in English. 21/6/2019, 8h–9h30 Komerční banka, Václavské náměstí 41, Praha 1 20/9/2019, 8h–9h30 AXA Czech Republic & Slovakia, Lazarská 13/8 , Praha 2 18/10/2019, 8h–9h30 Arval CZ, Milevská 2095/5, Praha 4-Nusle

LANCEMENT EN SEPTEMBRE !/ ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ!

Nouvelle plateforme pour les responsables marketing et communication des sociétés membres de la CCFT. Intervention des experts et partage des bonnes pratiques. Séance d’ouverture va définir avec vous le futur de ce nouveau club. / Nová klubová platforma pro představitele členských společností FČOK, kteří mají na starosti marketing a komunikaci. Setkání s odborníky na aktuální témata a sdílení zkušeností. První setkání bude interaktivní a společně určíme budoucí směřování tohoto nového klubu.

Pavillon France au Salon International de la construction mécanique à Brno / Francouzský pavilon na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Beaujolais Nouveau & Svatomartinské 2019

Entraînements à la course à pied / Běžecké tréninky Un entraînement complet avec un professionnel est prévu pour les participants. Échauffement et départ pour une course à l’extérieur à 18h15. / Pro účastníky je připraven kompletní trénink s profesionálním trenérem. Rozcvičení a začátek běhu venku v 18h30. mercredis / středy, 18h30–20h 19/6/2019 11/9/2019 16/10/2019 13/11/2019 Départ / Start: Running Mall, Františka Křížka 461/11, Praha 7 Lieu / Místo: Stromovka, Letná

Chambers Cup 4�5 km : O2 Relai pragois / O2 Pražská štafeta 27/6/2019, 18h–21h Výstaviště Holešovice, Stromovka

7–11/10/2019 Výstaviště 405/1, Brno

Cocktail francoitalo-tchèque / Francouzsko-italskočeský koktejl

mardi / úterý 8/10/2019, 16h Výstaviště 405/1, Brno

21/11/2019, 18h30–23h00 Lieu sera précisé / Místo bude upřesněno červen—září 2019  Contact 92 19


Vie de la Chambre Ze života komory

SOIRÉE DE GALA ET REMISE DES PRIX DE LA CCFT/ FRANCOUZSKO-ČESKÉ GALA A UDÍLENÍ CENY FČOK

Prix de la CCFT dans la catégorie Entreprise humaine pour Accenture. / Cenu FČOK v kategorii Odpovědná firma v oblasti sociální získala společnost Accenture. De la gauche / zleva: Nicholas Eich (Edenred), Anna Jakoubková, Kateřina Rampasová (Accenture), SE Roland Galharague, ambassadeur de France / Velvyslanec Francie v ČR.

M Prix de la CCFT dans la catégorie Histoire entrepreneuriale pour easy BNB / Cenu FČOK v kategorii Podnikatelský příběh získal easy BNB. De la gauche / zleva: Kevin Gestin, Faical Orakzai (easy BNB), Thomas Bordier (CCFT/FČOK), Petr Formánek, Komerční banka. Partenaires / Partneři:

20  Contact 92  juin—septembre 2019

esdames en tenue de soirée, messieurs avec des nœuds papillon, du champagne, un magicien et des finalistes enthousiastes ont conduit avec virtuosité cette 6e édition du Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque. La soirée de gala organisée dans la grande salle de bal de l’hôtel Hilton à Prague a été riche en surprises et en moments forts. Parmi plus de 150 invités présents figuraient des représentants du gouvernement tchèque, des diplomates, des représentants du monde des affaires franco-tchèques

Partenaires institutionnels / Institucionální partneři:

et les partenaires de la soirée : AXA Česká republika, Edenred, hotel Hilton et Komerční banka. La soirée a débuté par un cocktail de bienvenue à l’esprit informel dans le hall d’accueil et sur la terrasse surplombant la rivière Vltava. Parmi les invités et avec désinvolture, en réalisant des tours avec tissus et cartes le magicien a diverti et amusé les convives. Les portes de la salle principale se sont ouvertes à sept heures et demie et les invités se sont installés à des tables. Kateřina Etrychová et Lukáš Kovanda ont animés la soirée.

Partenaire média / Mediální partner:

Merci à nos partenaires produits / Za produkty a dárky děkujeme:


Vie de la Chambre Ze života komory Histoires entrepreneuriale, innovation et responsabilité La soirée a été rythmée par la cérémonie de la remise des Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque selon quatre catégories. Des vases en céramique du designer tchèque Milan Pekař, pour les lauréats du Prix de la CCFT, ont été remportés par les sociétés easy BNB, Veolia, Accenture, Groupe SEB et e chef cuisinier Jonathan Jacquet. Que serait la soirée de Gala sans son diner inoubliable préparé par Hilton Hôtel et ces trois plats accompagnés par des vins français et moraves apportés par Chez Greg et Vinselekt Michlovský. Le gâteau surprise et les macarons ont été préparés par la chocolaterie familiale Choco café. Le jeune pianiste Patrik Kačo quand à lui a assuré l’accompagnement musical de la soirée. À la fin du diner et de la cérémonie, le groupe The Shots a surpris les convives avec une sélection entraînante de chansons allant de la pop aux comédies musicales tchèques. Des photos amusantes avec des accessoires originaux ont été créées avec Selfiemat.

Soirée de gala de la CCFT / Galavečer Francouzsko-české obchodní komory

Prix de la CCFT dans la catégorie Innovation technologique pour Veolia et leur projet V-Tower. / Cenu FČOK v kategorii Technologická inovace získala Veolia za projekt V-Tower. De la gauche / zleva: Petr Očko (vice-ministre de l’Industrie et du Commerce / náměstek Ministryně průmyslu a obchodu), Robert Gauci (AXA Czech republic and Slovakia), Reda Rahma (Veolia).

červen—září 2019  Contact 92 21


Vie de la Chambre Ze života komory

Prix du Jury pour Monsieur Bouchon. / Zvláštní cena poroty kuchaři a someliérovi Jonathanu Jacquetovi, který vystupuje jako Monsieur Bouchon.

D

Groupe musical The Shots. / Kapela The Shots.

Prix de la CCFT dans la catégorie Entreprise verte pour Groupe SEB. / Cena FČOK v kategorii Odpovědná firma v oblasti environmentální pro Groupe SEB za garanci opravitelnosti výrobků. De la gauche / zleva: Roland Bourgeois (CCFT/ FČOK), Romain Duron (Groupe SEB) Soňa Jonášová (Institut de l’économie circulaire / Institut cirkulární ekonomiky).

ámy ve večerních šatech, pánové s motýlky, šampaňské, kouzelník a nedočkaví finalisté 6. ročníku soutěže o Cenu Francouzsko-české obchodní komory. Galavečer ve velkém sále hotelu Hilton v Praze byl plný překvapení i silných zážitků. Mezi více než 150 hosty v sále byli představitelé francouzsko-české podnikatelské komunity, diplomaté i zástupci české vlády. Partnery večera byly společnosti AXA Česká republika, Edenred, hotel Hilton a Komerční banka. Úvod večera probíhal v neformálním duchu v předsálí a na terase s výhledem na Vltavu. Mezi hosty se sklenkou vína se nenuceně pohyboval kouzelník a svými triky se šátky, provázky či kartami bavil přihlížející dámy i pány. Před půl osmou se otevřely brány hlavního sálu a hosté zamířili ke kulatým stolům. Moderátory večera byli Kateřina Etrychová a Lukáš Kovanda. Podnikatelské příběhy, inovace i odpovědnost Rytmus večera určovalo udílení Cen Francouzsko-české obchodní komory ve čtyřech kategoriích. Porcelánové vázy od českého designéra Milana Pekaře si odnesli společnosti easy BNB, Veolia, Accenture, Groupe SEB a kuchař Jonathan Jacquet. Neopomenutelnou součástí galavečera je samotná večeře, která v tomto případě sestávala z tříchodového menu a francouzského a moravského vína, které dodali Chez Greg a Vinselekt Michlovský. Překvapením i dezertem byl dort z dílny rodinné čokoládovny Choco café, který společně zakrojili čestní hosté a partneři večera. Hudební doprovod večera obstaral začínající klavírista Patrik Kačo. Po skončení hlavního programu večera na hosty čekalo hudební překvapení v podobě jihlavské kapely The Shots, která hrála chytlavý výběr skladeb a písniček od tanečních až po české muzikály. Před fotostěnou a selfiematem vznikaly humorné fotografie se stylovými doplňky.

22  Contact 92  juin—septembre 2019


Vie de la Chambre Ze života komory

PETIT DÉJEUNER DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX / SNÍDANĚ GENERÁLNÍCH ŘEDITELŮ

TOP EXECUTIVES BREAKFAST MAZARS A partir du mois de mai, cette rencontre régulière a changé de nom pour devenir Top executives breakfast. La séance de mai a été accueillie par la société de conseil et d’audit Mazars, dont le siège est à Karlín. Guillaume Bosc, Head of French Desk chez Mazars, s’est

La rencontre des dirigeants des sociétés membres est désormais devenue mensuelle. Alors que dans le passé, les Petits déjeuners des directeurs généraux se tenaient uniquement dans les hôtels, les rencontres dans le nouveau format peuvent être accueillis également par des sociétés membres qui disposent d’une salle de taille suffisante. Pravidelné setkání vrcholných manažerů členských společností je nově měsíční. Hostiteli snídaní však už nejsou jen členské hotely, ale také společnosti, které mohou nabídnout konferenční prostory pro dvacítku účastníků.

chargé du rôle de l’hôte et a lancé le débat. — V květnu setkání pod novým názvem Top Executives Breakfast zavítalo do Karlína, do sídla poradenské a auditorské společnosti Mazars. Za hostitele vystoupil Guillaume Bosc, Head of French Desk z Mazars a dal první podněty k diskusi.

Le débat de directeurs des entreprises membres. / Debata ředitelů členských společností.

peopleTOretail CORINTHIA Avant ce changement, la rencontre de mars a été accueillie, comme plusieurs fois déjà dans le passé, par l’hôtel Corinthia. Une nouveauté a été la présence du conseiller économique de l’Ambassade de France Philippe Brunel, qui est désormais un invité régulier de cette série exclusive des événements.

— Ještě před přerodem snídaně generálních ředitelů na Top Executives breakfast, první letošní setkání proběhlo v hotelu Corinthia, který své prostory pro tuto akci poskytl již poněkolikáté. Novinkou byla přítomnost pana Philippa Brunela, ekonomického rady Francouzského velvyslanectví, který je nově pravidelným hostem této exkluzivní řady setkání.

Les premiers à avoir le courage d’inviter les dirigeants des sociétés membres dans leurs locaux ont été peopleTOretail. Le siège de cette agence de recrutement est à Anděl, directement en face du Lycée français de Prague. Les premiers débats ont étés entamés déjà lors du petit déjeuner copieux, l’ouverture officielle de l’événement a été assurée par Roland Bourgeois, le président de la Chambre, M. Brunel a poursuivi par un rappel des principales actualités économiques. Le débat a ensuite

enfleuré des sujets comme le bâtiment et la construction, les conditions pour les entreprises en République tchèque ou l’emploi. — První, kdo se odvážil pozvat manažery členských firem do svých prostor, byli peopleTOretail. Originální personální agentura sídlí na pražském Andělu, přímo naproti Francouzskému lyceu. Debata se rozproudila už u bohaté snídaně, o formální úvod se postaral předseda FČOK Roland Bourgeois. Současné ekonomické dění shrnul Philippe Brunel, dalšími náměty hovoru byl například stav českého stavebnictví, podmínky pro firmy nebo zaměstnanost. červen—září 2019  Contact 92 23


Vie de la Chambre Ze života komory

CAFÉ DU COMMERCE Art Deco Imperial

La traditionnelle rencontre du Café du commerce, organisée par la Chambre de commerce franco-tchèque tous les premiers lundis du mois, offrait une occasion unique de visiter l’Hôtel Art Deco Imperial, ses chambres et sa réception récemment rénovées. Les invités ont eu le plaisir de découvrir la décoration Art Nouveau et ont pu profiter d’un accueil chaleureux de la part de la direction de l’hôtel. Un crémant et des plats savoureux, pour lesquelles le Café Imperial est connu ont été servis.

Parmi les hôtes figurait Lukáš Koubek, copropriétaire du restaurant partenaire Next Door, qui se trouve en face de cet hôtel. Un deuxième hôtel moderne Cosmopolitan, également part de ce groupe d’entreprises, a accueilli les visiteurs et fait visiter ces chambres. — Tradiční setkání s názvem Café du commerce, které Francouzsko-česká obchodní komora pořádá každé první pondělí v měsíci, na začátku dubna nabídlo jedinečnou příležitost k návštěvě Art Deco Imperial Hotelu a jeho nově renovovaných pokojů a recepce. Na hosty čekala secesní výzdoba, přátelské uvítání managementem hotelu, crémant a vynikající pohoštění, jímž je café Imperial proslulé. Mezi mluvčími byl i Lukáš Koubek, spolumajitel jen pár kroků vzdálené partnerské restaurace Next Door. V téže budově se nachází také moderní hotel Cosmopolitan, do jehož pokojů mohli hosté také nahlédnout.

Art & Event Gallery Černá labuť

En mai, le Café du commerce à la galerie d’art et d’événementielles Černá Labuť a été artistique. Les participants ont été accueillis au dernier étage du bâtiment dans un décor imaginé par la fameuse architecte tchèque Eva Jiřičná qui compte parmi ses œuvres l’Orangerie, les Jardin royaux du château de Prague ou encore le hall d’entrée du musée londonien Victoria & Albert Museum. C’est dans ce décor minimaliste qu’ont été présentés les tableaux d’art contemporain de l’artiste Dan

Trantina dans le cadre de l’exposition « Me too and Too me and Me all ». Les invités de l’événement ont eu l’occasion de participer à une visite guidée de l’exposition par l’artiste lui-même. Certains ont également profité de la vue imprenable sur Prague que leur offrait la terrasse de la galerie. — V úvodu května otevřela své dveře a také terasu s výhledem na Prahu galerie Černá Labuť. Tento kulturní a společenský prostor v centru Prahy, a také nový člen Komory, nabídl umělecký program. Výstavou „Me too and too me and Me all“ provedl hosty sám autor Dan Trantina. Hosté měli díky tomuto pozvání možnost navštívit nejvyšší patro budovy, které navrhla slavná česká architektka Eva Jiřičná, která je například autorkou Oranžerie a Královské zahrady na Pražském hradě nebo vstupní haly Victoria & Albert museum v Londýně.

Courses à pied du printemps Běžecké jaro

Depuis cinq ans la Chambre de commerce vous propose des échauffements dynamiques et courses de fond, un entrainement en deux étapes avec un instructeur individuel. Ainsi en tant que membres vous avez la possibilité d’améliorer votre technique de course à pied afin de vous mettre en forme et de bonne humeur. Pendant le printemps, une fois par mois, les entraîneurs professionnels de Running Mall ont menés des cours de course à pied dans le parc Stromovka.

24  Contact 92  juin—septembre 2019

Dynamická rozcvička, vytrvalostní běh a dvoufázový trénink, pečlivý strečink a osobní dohled trenéra. To vše již pátým rokem nabízí Francouzsko-česká obchodní komora. Její členové a příznivci se tak mohou zdokonalit v běžecké technice a udělat něco pro své zdraví, dobrou kondici a pohodu. Celé jaro probíhaly každý měsíc hodinové tréninky pod vedením profi trenérů Running Mallu ve Stromovce.


Insertion publicitaire Reklamní inzerce

G-SNOW : PAPIER ULTRA BLANC D’UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE/ G-SNOW: ULTRA BÍLÝ PAPÍR VÝJIMEČNÉ KVALITY

L

’entreprise Antalis, distributeur européen remarquable de papier et de communication visuelle, a lancé une nouvelle sorte de papier : G-Snow produit par l’entreprise Arctic Paper. Le nouveau papier ultra blanc couché de haute qualité est destiné avant tout aux imprimeurs qui veulent assurer un résultat exceptionnel de leur impression. Arctic Paper est connu pour ses marques de papier de haute qualité et pour son originalité. Le G-Snow combine ces deux phénomènes et les amène au plus haut niveau. La teinte blanche unique, la surface lisse, la vraie solidité et l’impression extraordinaire vous séduiront. Si vous y ajoutez une fluidité d’impression, de la fiabilité, un traitement facile et une large gamme d’applications, il vous sera facile de comprendre pourquoi tous les experts d’impression choisissent le G-Snow.

La qualité et les résultats incomparables La surface lisse et mate donne au papier G-Snow du caractère et de l’originalité. Grâce à la solidité du papier, même les papiers à faible grammage restent suffisament rigides. G-Snow et un papier sans bois ultra blanc dont le contraste, les couleurs et les détails sont accentués avec précision. L’excellente fluidité du passage dans l’imprimante, l’extraordinaire absorption de l’encre et la haute qualité de la reproduction de l’image ne sont que quelques caractéristiques du G-Snow qui assurent aux experts la réussite des gros tirages, plus efficace et sans stress. Le G-Snow vous assure une impression incroyable de première qualité.

Idéal pour chacun de vos projets Le G-Snow et un papier universel qui convient aux : rapports, catalogues, livres artistiques, prospectus ou brochures. Grâce à sa teinte blanche, il est possible de le combiner avec le papier Amber Graphic. Le G-Snow est fabriqué en Suède et sa production ne laisse aucune empreinte carbone. Le papier a des certificats FSC® et PEFCTM. Il est disponible en feuilles ou en rouleaux, avec un grammage de 115 à 250 g/m2.

S

polečnost Antalis, přední evropský distributor papíru a řešení visual communication, zařadila nově do svého sortimentu papír G-Snow od výrobce Arctic Paper. Zcela nový ultra bílý vysoce kvalitní natíraný papír G-Snow je vyvinutý pro tiskařské experty, jejichž cílem je nabídnout výjimečný výsledek tisku.

Arctic Paper je známý svými značkami papíru, které přinášejí vynikající kvalitu tisku a osobitý dojem, přičemž G-Snow posouvá tyto dva fenomény na vyšší úroveň. Brilantní bílý odstín, hladký povrch, skutečná pevnost a vynikající výsledky tisku umožňují, že se tvořivá práce stane středobodem pozornosti. Přidejte k tomu výbornou průchodnost papíru, spolehlivost, bezproblémové zpracování a širokou škálu aplikací a bude snadné pochopit, proč je G-Snow pro odborníky na tisk samozřejmou volbou. Nesrovnatelná kvalita i výsledky Hladký a matný povrch dává papíru G-Snow charakteristickou identitu s jedinečným a prvotřídním pocitem. Vysoký volumen a pevnost zaručují tuhost také u nižších gramáží. G-Snow je bezdřevý papír s ultra bílým povrchem, přičemž barvy, kontrast i detaily jsou precizně zvýrazněné. Skvělá průchodnost tiskovým strojem, rychlá absorpce inkoustu a vysoká kvalita reprodukce obrazu jsou nedílnými součástmi tohoto papíru - pomáhají odborníkům v oblasti tisku zvládnout vysoce objemové náklady efektivněji a bez stresu. G-Snow přináší neuvěřitelný tisk v nadstandardní kvalitě. Ideální pro každý projekt G-Snow je skutečně univerzální papír vhodný pro firemní reporty, vysoce kvalitní katalogy, umělecké knihy, letáky, speciální mailingy či brožury. Díky stejnému odstínu bílé je možné jej kombinovat s papírem Amber Graphic. G-Snow se vyrábí ve Švédsku a jeho výrobní proces nezanechává uhlíkovou stopu. Papír je certifikovaný FSC® i PEFCTM. Je dostupný v arších i v rolích, v gramážích od 115 do 250 g/m². červen—září 2019  Contact 92 25


NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

FESTIVAL ARENA

Culture Kultura

IMPRESSIONNISME FRANÇAIS : LES FESTIVAL DU THÉÂTRE ET DU CHEFS D’ŒUVRE DE LA COLLECTION DU CIRQUE ARENA/ CIRKUSOVOMUSÉE ORDRUPGAARD/ FRANCOUZSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL ARENA IMPRESIONISMUS: MISTROVSKÁ 12. 6. – 26. 6. 2019 Smíchovská náplavka, Praha DÍLA ZE SBÍRKY ORDRUPGAARD Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1 www.ngprague.cz

Sur ses peintures, Claude Monet essayait de capturer l’impression immédiate de l’instant présent. Pour lui et d’autres peintres impressionnistes, l’expérience personnelle de la nature ou de la ville et de la peinture en plein air était importante. Les œuvres pleines de lumière et de couleurs constituent cette exposition, qui présentera une collection unique d’art français du musée danois Ordrupgaard. On retrouvera dans les salles du Palais Kinský plus de soixante œuvres d’art uniques des impressionnistes tels que Claude Monet, Edgard Degas et Camille Pissarro, mais aussi des peintres romantiques comme Eugène Delacroix ou des réalistes comme Gustave Courbet. — Claude Monet se ve svých obrazech snažil zachytit bezprostřední dojem z určitého okamžiku. Pro něj i další impresionistické malíře byl důležitý osobní prožitek z přírody či města a malba v plenéru. Díla plná světla a barev budou prezentována na výstavě, která představí unikátní sbírku francouzského umění z dánského muzea Ordrupgaard. Zastoupeni budou především impresionisté jako například Claude Monet, Edgard Degas nebo Camille Pissarro, ale mezi šedesátkou unikátních výtvarných děl zazáří romantické malby Eugèna Delacroix, zatímco realistický způsob zobrazení zastupuje Gustave Courbet.

26  Contact 92  juin—septembre 2019

www.festivalarena.cz

Cette année, ce festival qui durera 15 jours propose, outre les nouveautés produites par le théâtre des Frères Forman, un spectacle en première mondiale et plusieurs productions étrangères inédites en République tchèque. Prague, précisément le quai de la rivière « Smíchovská náplavka », accueillera l’une des troupes les plus célèbres, le Circus Trottola, qui présentera son tout nouveau spectacle intitulé « Campana ». La France est représentée par Atelier Lefeuvre dont les performances sont

LSSH

29. 6.–13. 10. 2019

LE FESTIVAL D’ÉTÉ DE LA MUSIQUE ANCIENNE FÊTE SES 20 ANS/LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY SLAVÍ 20 LET 11. 7.–6. 8. 2019

Differents endroits à Prague / Různá místa v Praze www.letnislavnosti.cz Le festival international de musique Letní slavnosti staré hudby célèbre cette année son 20e anniversaire. Les membres de la CCFT bénéficient d’une réduction symbolique de 20 % sur les billets. Cette édition du festival s’ouvrira avec un programme appelé Jubilate Deo dans l’église Saint-Simon et Juda à Prague. Musica

reconnues pour leurs exploits artistiques brillants, leur ironie et leur humeur. Ils proposeront dans les locaux du bateau Tajemství l’avant-première mondiale de leur spectacle « Parbleu ! ». Chaque journée du festival proposera des scènes de théâtre, des concerts sur le bateau et sur le quai, des cours de danse, des ateliers pour enfants et diverses occasions pour se reposer dans un espace original sur le bord de la rivière. L’accès au site est gratuit pendant toute la durée du festival. — Letos nabídne patnáctidenní festival vedle novinek z produkce Divadla bratří Formanů také jednu světovou a několik českých premiér zahraničních představení. Na pražskou Smíchovskou náplavku přijede jeden z nejznámějších cirkusových souborů Circus Trottola se svou zbrusu novou show „Campana“. Francii zastupují Atelier Lefeuvre a jejich performance plné brilantní artistiky, skvělých hereckých výkonů, a hlavně vtipu s notnou dávkou sebeironie a nadhledu. V prostorách lodi Tajemství nabídnou světovou předpremiéru s názvem „Parbleu!” Každý festivalový den nabídne návštěvníkům divadelní představení, koncerty na souši i na lodi, tančírnu, dílny pro děti a také dostatek příležitostí k relaxaci v originálním prostoru na břehu řeky. Vstup do areálu je zdarma.

Prague avec des chants rappelant la majesté des temples vénitiens et saxons des 16e et 17e siècles. Le lundi 29 juillet, les locaux du château de Troja vont résonner par la musique des salons parisiens du 18e siècle. La soirée de clôture de festival est au Rudolfinum avec le spectacle « Soirée pour le roi ». Cette reconnaissance affectueuse de l’opéra baroque français associe art vocal et art de la danse. — Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby letos oslaví 20. výročí od svého založení a členové FČOK mají na vstupenky symbolickou slevu 20 %. Letošní ročník zahájí pořad s názvem Jubilate Deo v kostele svatého Šimona a Judy v Praze. Musica Instrumenta z Drážďan a tuzemská Cappella Mariana představí oslavná díla benátských a saských chrámů 16. a 17. století. Hudba pařížských salónů 18. století rozezní v pondělí 29. července prostory Zámku Troja. Závěr festivalu bude v Rudolfinu patřit představení Večer pro krále, jež je láskyplným vyznáním francouzské barokní opeře, v níž se snoubí pěvecké umění s uměním tanečním.


BY THE TIME YOU MASTER THE GAME, THE RULES HAVE CHANGED.

ANTICIPATING YOUR BUSINESS ENVIRONMENT We support your business in adapting to ever changing environments. Our expertise across the globe helps you understand your environment and turn changes into opportunities.

©“3 man chess”

IN A CHANGING WORLD,

www.bnpparibas.cz

The bank for a changing world

Profile for CCFT - FČOK

Contact #92: 15 ans dans l’UE/ 15 let ČR v EU  

Contact #92: 15 ans dans l’UE/ 15 let ČR v EU  

Profile for ccft-fcok
Advertisement