Page 1

Amber Huls Annemijn Peeters Carlijn Vanlaer Charlotte Buitenhuis Emily Flynn

signalerings Yoga studio Breda


Signaleringsverslag

3

groep 01

Index:

01

Pag: 04

Voorwoord

Pag: 06

Aanleiding opdracht/leeswijzer

Pag: 08

Doel opdracht en hoofdvraag

Pag: 10

Aanpak opdracht

Pag: 14

Gebruikte theorie

Pag: 16

18 signalen

Pag: 66

Top 5 signalen

Pag: 80

Aanbeveling

Pag: 82

Nawoord

Pag: 84

Onderzoeksplan

Pag: 88

Bibliografie


5

‘Voorwoord’ Dit signaleringsverslag is gericht op jongeren. In dit verslag hebben wij als groep signalen verzameld en uiteindelijk een top 5 gemaakt met de belangrijkste signalen. In dit verslag staan volgens ons nieuwe innovaties en vernieuwingen op het gebied van health, apperance en human mouvement. Graag willen wij onze opdrachtgever Saskia Hugers bedanken voor de input en wij willen Fontys Hogeschool bedanken voor de begeleiding gedurende het signaleringsverslag. Wij wensen u veel leesplezier, Amber Huls Annemijn Peeters Carlijn Vanlaer

Charlotte Buitenhuis Emily Flynn

02


Signaleringsverslag

7

groep 03

Aanleiding en leeswijze Opdracht

Aanleiding De oprichter van Yoga Studio Breda, Saskia, richtte deze studio op nadat ze zelf al een lange tijd aan yoga had gedaan. Aan het begin van haar yogatijd vond ze dat de yogalessen die ze kreeg niet genoeg gericht waren op haar zelf. Na op verschillende plekken in de wereld yogales gegeven en gevolgd te hebben, wilde ze haar eigen studio op richten die wél meer aandacht heeft voor haar leerlingen. Hierdoor is ook te veronderstellen dat Yoga Studio Breda een persoonlijke benadering heeft in vergelijking met andere instellingen. Deze methode, de lyengar methode, onderscheidt zich van andere instellingen door: - gedetailleerde aanwijzingen voor het uitvoeren van de yogahoudingen; - inzicht in de anatomie van het lichaam en de relatie tussen lichaam en geest; - persoonlijke benadering bij o.a. rug- en nekklachten;

- een speciaal voor yoga ingerichte lesruimte met alle benodigde hulpmiddelen zoals matjes, dekens, kussens, riemen, blokken en verschillende soorten banken. “ Bron: www.yogastudiobreda.nl Yoga is erg goed voor de houding, het zenuwenstelsel en om rust te vinden in geest en lichaam. Er zijn ook jongeren en ouderen die naar de yogastudio komen met klachten als stress en hyperventilatie, maar ook met burn-outs. Yoga Studio Breda verzorgt lessen voor jong, oud, gevorderden en beginners. De leeftijden van de leerlingen lopen dan ook erg uiteen. Er wordt zelfs yogales aan jongere kinderen gegeven, hierbij gaat het puur om bewegen en ontspannen zodat de kinderen zich meer bewust worden van hun lichaam. Saskia ervaart dat er de laatste jaren steeds meer jongeren yogales volgen.

De visie van deze yogastudio is erg overeenkomend met de sector health omdat deze visie als volgt is: ‘gezond zijn is niet alleen niet

ziek zijn, maar ook fysiek mentaal en sociaal je zelf goed voelen. Yoga draagt hieraan bij doordat het niet alleen je houding verbeterd, maar ook inspeelt op geestelijke rust ’. Saskia’s doel van de yogalessen is vooral dat mensen zichzelf tegen komen en zich verder ontwikkelen tijdens de lessen.

Omdat yoga een steeds populairdere bezigheid is voor jong en oud, gingen wij opzoek naar nieuwe bewegingen die plaats vinden op alle gebieden die een inspiratie kunnen zijn voor deze studio en voornamelijk onder de doelgroep jongeren. www.yogastudiobreda.nl

Leeswijzer Na de aanleiding worden het doel en de aanpak van het signaleringsverslag beschreven. Hierna volgt een uitleg over de gebruikte theorie; trendanalyse en lifestyleresearch. Van pagina 15 t/m pagina 66 worden 18 interessante, relevante en innovatieve signalen gepresenteerd. Als gevolg op deze 18 signalen worden er hiervan 5 verder toegelicht omdat deze extra relevant zijn voor onze opdrachtgever, Saskia. Vervolgens de aanbeveling en het nawoord om nog enkele punten te verduidelijken en aan te geven hoe wij het maken van dit verslag hebben ervaren. Het onderzoeksplan kunt u vinden op pagina 85 t/m 87 en het verslag eindigt met de bibliografie.

03


9

‘Doel en hoofdvraag’ Doel De doelstelling is het schrijven van een signaleringsverslag waarin wij, als student, signalen zullen verzamelen die zowel relevant als interessant zijn voor de opdrachtgever. Het voornaamste doel van deze uitgewerkte signalen is het inspireren van de opdrachtgever voor ontwikkelingen in het heden of in de toekomst. Hoofdvraag Hoe kunnen wij de opdrachtgever inspireren en helpen in verdere ontwikkeling van het bedrijf?

04


Signaleringsverslag

11

groep 03

‘Aanpak van de opdracht’ Aanpak Voor het signaleringsverslag is gebruik gemaakt van field-, maar vooral deskresearch. DESKRESEARCH Er is bij dit signaleringsverslag veelal gebruik gemaakt van het internet als bron. Er is hiervoor gekozen omdat er op internet erg veel en snel signalen te vinden zijn. Ook is het internet handig om snel een actualiteit bij het signaal te zoeken als onderbouwing. De afbeeldingen uit het verslag komen ook van het internet. De eerste stap die wij gezet hebben, was informatie zoeken over de opdrachtgever. Dit is gedaan op het internet en is onderdeel van het deskresearch. De gevonden informatie is vervolgens gebruikt om interview-vragen op te stellen voor het fieldresearch dat plaats zou vinden met de opdrachtgever. 05


13

‘Desk- en fieldonderzoek’ Het deskresearch is dus gedaan om informatie over de opdrachtgever te krijgen, maar ook voor de signalen en actualiteiten De signalen zijn in de loop van de eerste vier weken van het project verzameld. Daarna zijn de signalen verdeeld en uitgewerkt. Fieldresearch Fieldresearch is gedaan door middel van een groepsinterview met Saskia, de oprichter van Yoga Studio Breda en tevens onze opdrachtgever. Tijdens dit interview is veel informatie verzameld over hoe Yoga Studio Breda tot stand is gekomen en welke normen en waarden Saskia hecht aan haar studio en yoga in het algemeen. Ook werd er een beeld gevormd over de doelgroep en de wijze waarop Saskia en haar collega’s lesgeven. Voor de rest van het signaleringsverslag is geen gebruik gemaakt van verdere fieldresearch. 06


Signaleringsverslag

groep 01

Signaleringsverslag

15

groep 03

Gebruikte theorie

Trendanalyse en lifestyleresearch

Wat is een signaal? Een signaal is een nieuw product, idee of dienst, of iets wat je opvalt. Het is vernieuwend en innovatief. Vormen van onderzoek Er zijn twee manieren van onderzoeken: een zuiver wetenschappelijk onderzoek en een toegepast onderzoek. Wij hebben gebruik gemaakt van een toegepast onderzoek. Dit is gericht op het ontwikkelen van praktisch bruikbare producten en methoden. Doelstelling De doelstelling is het antwoord op de vraag waarom je het onderzoek doet en wat je hiermee wilt bereiken. Kwantitatief Dit houdt in: cijfermatige informatie, statistische analyses; onderzoeker neemt afstand en is gericht op toetsing van hypothesen.

07

Kwalitatief Dit houdt in: niet/nauwelijks cijfermatige, de beleving die de onderzochte aan de situatie geeft staat centraal, onderzoek doen “in het veld”. Kwalitatieve vormen: - observatie - interview - groepsinterview Er zijn een aantal trendniveaus: - mega trend: voorbeeld, de vergrijzing in Nederland - macro trend: age elasticity - micro trend: een hype of rage Trendwatcher Een trendwatcher is open-minded, nieuwsgierig, niet moralistisch, analytisch, maakt gebruik van verschillende bronnen, breed geinteresseerd, denkt in verbanden en heeft gevoeligheid voor het ‘nieuwe’.

Belangrijke trendwatchers Er zijn een paar belangrijke trendwatchers die nu een grote rol spelen in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is Lidewij Edelkoort, zij is trendwatcher en trendvoorspeller. Zij geeft vaak colleges in verschillende grote steden over de hele wereld. Indeling zorg De zorg kan worden ingedeeld in vier lijnen: • Preventie (nulde lijn): voorlichting instanties •Eerste lijn: paramedische beroepen waar mensen terecht kunnen zonder dat ze een doorverwijzing hebben van een arts, fysiotherapeut of diëtist •Tweede lijn: verwijzing van een arts, bv. bloedonderzoek doen, verwijzen naar een specialist •Derde lijn: revalidatiecentra, top specialisaties bv. een kindercardioloog, iemand weet heel veel van een klein gedeelte


Signaleringsverslag

15

groep 03

‘18 signalen’

relevante signalen

08


Signaleringsverslag

19

groep 03

‘Excessively Long Shoes’ Signaal 1 Jaar: 2016 Sector: appearance en health Land: Engeland, Londen Beschrijving Excessively long shoes zijn ontworpen door designer Paulina Lenoir voor haar afstudeerproject van Central Saint Martin in Londen. Het zijn extreem lange schoenen met als achterliggende gedachte dat je minder gehaast door het leven gaat en dat deze schoen de snelheid vermindert.

09

Maatschappelijke relevantie: Waneer je in een stad of op het treinstation loopt en je kijkt om je heen dat zie je dat iedereen om je heen haast heeft. De maatschappij is vaak geobsedeerd met haast maken. Alles moet zo snel mogelijk. Hierdoor verlies je de controle over het bepalen van het individuele tempo en de interpretatie van tijd.


Signaleringsverslag

groep 01

Signaleringsverslag

21

groep 03

Vervolg

signaal 1

Door de vorm, het gewicht en de lengte van de schoenen word je gedwongen langzamer te lopen, waardoor er een contrast met (de snelheid van) je omgeving ontstaat. Hierdoor sta je nog meer stil bij de tijd en doe je een stapje terug van de hectische leefstijl van de omgeving. Deze schoenen helpen je te onthaasten.

Waarden en behoeften Tegenwoordig zijn de mensen steeds meer opzoek naar rust en een gezonde leefstijl. Geen stress helpt ook bij een gezonde leefstijl.

Stress en haast We leven in een tijd van stress en haast en dit is een belangrijk maatschappelijk probleem. Alles moet snel en mensen nemen niet genoeg de tijd voor bepaalde dingen.

Deze gevolgen zouden verholpen kunnen worden door bepaalde yoga technieken, waardoor je stress meer onder controle kan krijgen.

Stress heeft een aantal gevolgen: hoofdpijn, nek-en rugproblemen, maag- en darmklachten, hartkloppingen en slapeloosheid.

Stress en rust Het is relevant, omdat dit signaal een oplossing is voor haast en stress en omdat het een erg actueel probleem is. Veel mensen hebben last van haast en daarom zou yoga een goede oplossing zijn om de rust terug te vinden bij deze mensen. Relevant Het is een probleem wat al een langere tijd speelt en nu nog steeds actueel is. De digitalisering en nieuwe technieken zorgen ervoor dat je constant bezig met werk, je telefoon en internet. Dit kan bij veel mensen stress opleveren en haast veroorzaken. Mensen krijgen hierdoor steeds meer lichamelijke problemen en dit zorgt ervoor dat de mens slechter gaat presteren op het werk. http://www.froot.nl/posttype/froot/deze-extreem-lange-schoenen-dwingen-je-om-langzamer-te-lopen/

10


Signaleringsverslag

23

groep 03

‘Life saving blanket’ Signaal 2 Jaar: 2016 Sector: health Land: China Beschrijving De deken is ontworpen door studenten van Zehjang University in China en heeft een ‘Red Dot award voor conceptueel ontwerp’ gewonnen. De EHBO deken zorgt voor bescherming in gevaar van nood of met een ongeluk. Met de deken kan je gemakkelijk een persoon reanimeren zonder een EHBO-diploma te hebben. Stel dat er op dat moment geen EHBO’er in de buurt is kan je iemand zijn leven hiermee redden. Wat kaart het aan Met dit signaal wordt duidelijk dat het belangrijk is dat iemand een EHBO diploma haalt. Als iemand in een kritieke toestand is, is het belangrijk dat de omgeving deze persoon zou kunnen reanimeren. 11


Signaleringsverslag

25

groep 03

Vervolg

signaal 2

Maatschappelijke relevantie: Er gebeuren regelmatig ongelukken waarbij mensen niet weten wat ze moeten doen, hoe ze een persoon moeten reanimeren of hoe ze met een persoon moeten omgaan. Dit hulpmiddel is een goede en levensreddenende ondersteuning in geval van nood. Verhoogd risico Gezondheid is een steeds belangrijker onderwerp in onze maatschappij. Ook door de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen en die hebben een verhoogd risico om te verongelukken.

12

‘Life savind blanket’

‘www.trendhunter.com

Waarden/behoefte De behoefte van veiligheid wordt hiermee naar boven gebracht. Als dit product op de markt zou komen zullen mensen zich veiliger voelen op straat, met de gedachte dat er altijd iemand is die je kan reanimeren door middel van dit kleed.

Maatschappij Dit signaal is relevant, omdat er veel levens mee gered kunnen worden en omdat gezondheid een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij speelt. Tijdloos Dit blijft relevant omdat het een tijdloos product is. Dit product is altijd bruikbaar over een aantal jaren nog steeds, omdat niet iedereen een EHBO diploma heeft of gaat halen. http://www.trendhunter.com/trends/first-aid-blanket


Signaleringsverslag

27

groep 03

Signaal 3

Social mirror

Beschrijving The Social Mirror is een initiatief van winkeliers in Hoog Catharijne. Deze spiegel geeft shoppers virtueel advies dat wordt gegeven door verschillende modevloggers. Het idee is dat de shoppers in de spiegel kijken en dan live kunnen overleggen over hun ‘te kopen’ outfit met de vloggers. De spiegel werd als eerst gebruikt in het weekend van 17 en 18 september 2016 en zal vier weken te vinden zijn in het Hoog Catharijne winkelcentrum, de eerste twee weekenden in The Sting.

13 Martin Hols, Social Mirror The Sting

Maatschappelijke relevantie Steeds vaker filmen mensen hun bezigheid en zetten deze op social-media-sites. Vloggen noemt men dit. Ook geven vloggers make-up tutorials of laten zij zien wat in hun ogen de nieuwste modetrends worden. Dit is kenmerkend voor de tijd waarin wij nu leven, omdat steeds meer op het internet gebeurd.

We communiceren niet alleen meer via social media, we nemen ook ideeën over en worden beïnvloed. Dit slaat terug op The Social Mirror, die ervoor zorgt dat modevloggers kunnen zeggen wat de persoon voor de spiegel wel of niet moet dragen. Toekomst Het social media gebruik van Nederlanders neemt elk jaar toe. (Danny Oosterveer, 2016) Meer en meer gadgets en apps komen op de markt en mensen zijn onafscheidelijk geworden van het internet. Het is slim voor bedrijven om hierop in te spelen om zo meer te kunnen verkopen. https://fashionunited.nl/nieuws/retail/kijken-hoog-catharijne-lanceert-the-social-mirror/2016091627138 http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2016-whatsapp-overstijgt-facebook


Signaleringsverslag

groep 01

Signaleringsverslag

29

groep 03

Signaal 4

Mini forests

Beschrijving Designer Asif Khan creëerde drie ruimtes. Doorzichtige ‘dozen’ gevuld met planten genaamd; Connect, Create and Relax. Deze drie mini bossen worden gedurende het London Design Festival 2016 midden in de stad Londen geïnstalleerd en zijn open voor publiek tussen 17 en 25 september 2016. Maatschappelijke relevantie De namen van de drie ruimtes kun je zien als behoeftes. De behoefte aan connectie, samenwerking in creëren en rust. In deze maatschappij waar mensen gehaast en druk zijn en door social media en digitalisering steeds meer op hun telefoon bezig zijn en minder met fysiek contact, ontstaat er behoefte aan rust en offline socializen. Deze ruimtes maken dit mogelijk.

14

Relax In de Relax ruimte kan men tot rust komen tussen de planten. Het voelt alsof je midden in de natuur bent, ver weg van de drukke wereld. Mensen die werken in de stad kunnen in hun pauzes even ontsnappen aan de drukte. Create De maatschappelijke relevantie van de Create ruimte, is dat mensen niet meer met elkaar, maar om elkaar heen leven. Zoals Khan zegt: “There are nowadays many communities in Shoreditch that are overlapping each other. You’ve got the tech startups, you’ve got Friday-night traffic of people coming out to party, you’ve got an established residential community, and it’s an incredibly busy throughfare for cars and pedestrians. Those communities don’t cross positively. They don’t help each other or learn from each other.”. (Alice Morby, 2016)

Daarom creëerde hij deze ruimte die voor verschillende gemeenschappen bruikbaar is, en waar ze hopelijk in samen zullen werken. Connect In een maatschappij waarin steeds meer en meer digitaal is en waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van de smartphone, wordt er minder offline contact gemaakt met mensen. In deze ruimte staat een lange tafel waar mensen aan kunnen zitten en praten met elkaar. Vreemde mensen die offlinegesprekken voeren. Toekomst In de toekomst zou dit plan verder uitgewerkt kunnen worden en in alle grote steden kunnen worden gebruikt. Omdat deze ruimtes tijdens het London Design Festival worden geopend, zal er waarschijnlijk minder rust zijn dan dat de forests zouden moeten brengen.


31

‘Maatschappelijke bewegingen’ Pas je dit echter toe op een langere periode, zodat men de tijd heeft om er aan te wennen en er echt in te kunnen functioneren (waar de kamers eigelijk voor bestemd zijn), zullen deze forests op lange termijn aan de behoeftes van de maatschappij voldoen. De maatschappelijke bewegingen die ten gronde liggen aan deze ruimtes zullen nog wel even blijven spelen. Digitalisering neemt verder en verder toe. Ook stress, mede onder jongeren, blijft groeien. (meereffecten.nl, 2015) De achterliggende gedachten van de MINI FORESTS zijn daarom relevant voor de toekomst. http://inhabitat.com/asif-khan-and-mini-unveil-3plant-filled-microshelters-for-urbanites/ http://www.meereffect.nl/verzuim-onder-jongeren-door-stress-stijgt/ http://www.dezeen.com/2016/09/15/ asif-khan-architect-mini-living-forests-installation-london-design-festival-2016/

15


Signaleringsverslag

groep 01

Signaleringsverslag

33

groep 03

Signaal 5

The Dullahan

Beschrijving Het ‘Dullahan’ apparaat is ontworpen door James Edwards. Dit apparaat identificeert de problemen van een slechte houding. Je kunt het vastbinden aan je rug. Door een mix van sensoren, vertelt de ‘Dullahan’ wanneer de wervelkolom zich in een verkeerde positie bevindt. Het apparaat beschikt over LED-verlichting, over het gehele ruggengraat geïnspireerde design. Neem je een goede houding aan dan kleurt de ‘Dullahan’ blauw. Bij een slechte houding, wordt het gedeelte dat afwijkt roodgekleurd. “Zitten is het nieuwe roken” Het is algemeen bekend dat steeds meer mensen zich bewust worden van de slechte houding die zij aannemen door het urenlang zitten. Uit onderzoek van het CBS is zelfs gebleken dat Nederlands veel zitten, maar jongeren het meest.

16

Zo laat dit artikel van het CBS weten, dat: “Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van o.a. RIVM, VeiligheidNL en CBS. In dit onderzoek schatten respondenten zelf in hoelang ze gemiddeld zitten tijdens werk, school of studie, vervoer of vrije tijd. Het zitgedrag van Nederlanders verschilt per leeftijdsgroep. Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten het minst, gemiddeld 7,3 uur per dag. Jongerenzittendagelijksgemiddeld drie uur meer. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan deze hoge score zijn zitten tijdens de les, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik. In het weekend brengen de meeste Nederlanders gemiddeld minder uren zittend door dan doordeweeks. Dit geldt echter niet voor de ouderen.

Het aantal uren dat zij op een weekenddag of een doordeweekse dag zitten is ongeveer gelijk.” (www.cbs.nl, 2016, Centraal Bureau voor de Statistiek) Maatschappelijke relevantie De ‘Dullahan’ is relevant voor de maatschappij, omdat al uit bovenstaand citaat blijkt dat Nederlanders dagelijks gemiddeld 8,7 uur zitten. Door het vele zitten ben je snel geneigd om een verkeerde houding aan te nemen. Dit apparaat corrigeert je houding. Het apparaat is juist nu in opkomst, omdat de technologisering/digitalisering op het werk sterk toeneemt. Dit blijkt uit een artikel op ScanSYS. Werkend Nederland heeft behoefte aan de ‘Dullahan’, omdat ze werken belangrijk vinden maar hun gezondheid misschien nog wel meer.


Signaleringsverslag

35

groep 03

‘toekomst’ Dit zal voor een langere tijd relevant blijven, omdat er nog geen concrete oplossing is gevonden voor het zitgedrag. Het is dus goed voor op de korte termijn. Zodra er een nieuwere innovatie op komst is, waardoor het zitgedrag af zal nemen, is de ‘Dullahan’ minder relevant. Bronnen: http://www.yankodesign.com/2016/09/20/back-to-the-future/ http://www.scansys.eu/2016/07/01/nieuwe-werken-imagecapture/

17


Signaleringsverslag

03

groep 03

Signaal 6

Slaapproblemen op het werk

Signaal 6 Jaar: 2016 Sector: health Land: Binnenland Beschrijving Één op de zes werknemers kampt met slaapproblemen. Dat komt voornamelijk door problemen op het werk, blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Mensen slapen slecht doordat ze te veel werken of het werk niet goed kunnen loslaten. Ook liggen ze vaak wakker door een vervelend gesprek met een collega. Volgens de onderzoekers kan meer dan de helft van de mensen met slaapproblemen zich niet goed concentreren. Een kwart maakt zelfs fouten door het slaapgebrek. Maatschappelijke relevantie Het is zorgwekkend dat er steeds meer mensen kampen met slaapgebrek, op het werk. Het is een maatschappelijk probleem dat veel voorkomt in Nederland.

De slaapproblemen die er zijn worden onderschat. http://nos.nl/artikel/2131565-werk-veroorzaakt-veel-slaapproblemen.html

Oorzaak Mensen kunnen het werk slecht loslaten, hierdoor liggen ze vaak wakker; door bijvoorbeeld een vervelend gesprek met een collega. Powernap-ruimte Tegen dit probleem is er in Amsterdam een kantoor die gebruik maakt van powernap-ruimtes. Het is een initiatief in het kantorencomplex Spaces, waar ondernemers een werkruimte kunnen huren. Het bedrijf werd benaderd door een ontwerper die al langer met het idee van de ruimtes voor een powernap speelde. Hij besloot het erop te wagen. http://www.lindanieuws.nl/nieuws/powernap-op-zaak-amsterdamse-kantoor-gewoon/

Yoga oplossing Waar de oefeningen op de mat zorgen voor een sterker lichaam, kan yoga buiten de mat ervoor zorgen dat je mentaal sterker wordt. “Meer dan een miljoen Nederlanders lopen rond met burn-out-klachten. Dat zijn mensen die hun grenzen niet goed genoeg kennen, of die stelselmatig bewust over hun grens gaan.” De talloze prikkels die mensen dagelijks krijgen door nieuwe berichten op sociale media, het constant bereikbaar zijn of gebruik van de smartphone maakt dat mensen het leven als veeleisend kunnen ervaren, volgens de yogadocent. “In plaats van de hele tijd daar maar op reageren, kun je ook afstand nemen en kijken”, legt Noorloos uit. http://www.nu.nl/werk-en-prive/4129260/ opgaan-in-overdaad-prikkels-zorgt-burn-outklachten-.html

18


Signaleringsverslag

groep 01

Signaleringsverslag

39

groep 03

Signaal 7

The Daily Mile

Beschrijving The Daily Mile is bedacht door Elaine Wyllie. Het concept is ontstaan op basisschool St. Ninians in Schotland waar Wyllie hoofddocent is. Het initiatief is ingezet omdat een groot percentage van de leerlingen lijdt aan overgewicht. Wyllie laat haar leerlingen elke dag anderhalve kilometer (mile) rennen. The Daily Mile is al zeer bekend in Schotland en Engeland, en waait nu over naar Nederland. De initiatiefnemer in Nederland, Erben Wennemars, is een voormalig Nederlands langebaanschaatser. Hij laat weten zich hiervoor in te zetten: “Ik geloof in bewegen, voel mij maatschappelijk betrokken en dat is dan ook mijn drijfveer”, aldus Erben Wennemars. (www.rtlnieuws.nl, 2016, Erben Wennemars)

19

Maatschappelijke relevantie The Daily Mile wordt dus ingezet om schoolkinderen ervan bewust te maken dat het belangrijk is om elke dag voldoende te bewegen. We leven in een maatschappij

waarbij overgewicht steeds meer toeneemt onder de jongere generatie. Dit blijkt uit het artikel: “Fors meer kinderen met levensbedreigend overgewicht” op de nieuwssite www.nu.nl. Hier wordt uitgelegd dat: “Het aantal kinderen in Nederland in de leeftijd tussen twee en achttien jaar met een levensbedreigende vorm van overgewicht (morbide obesitas) is in dertig jaar tijd flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in samenwerking met VUmc en het LUMC. De resultaten zijn dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One. Had in 1980 nog 0,08 procent van de kinderen de aandoening, in 2009 was dat 0,56 procent. Concreet komt dat neer op 18.500 kinderen met morbide obesitas.” (www.nu.nl, 2014, ANP) http://www.rtlnieuws.nl/nederland/erben-wennemars-laat-schoolkinderen-elke-dag-een-kwartier-rennen http://www. nu.nl/gezondheid/3752958/fors-meer-kinderen-met-levensbedreigend-overgewicht.html

Ouders vinden het gewoonweg erg belangrijk om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen, want het is een ‘never ending problem’. Daarom is een initiatief als The Daily Mile dé perfecte oplossing. Kinderen worden bewust van hun gezondheid en het bewegen verhoogt o.a. hun concentratievermogen. Daarnaast kost het geen geld en vergt het maar een kwartiertje per dag input van de kinderen. Het is dus de ultieme strijd tegen obesitas. Toekomst Uit bovenstaand artikel blijkt dat overgewicht steeds meer toeneemt en daarom lijkt dit dus een onoplosbaar probleem. Door The Daily Mile wereldwijd in te zetten, kan dit probleem stapje bij stapje worden aangepakt. De kinderen worden hierdoor zelf bewust van hun gezondheid, wat kan leiden tot een gezonde twist in de maatschappij. Gezondheid blijft nu eenmaal belangrijk en daarom zal The Daily Mile relevant blijven.


Signaleringsverslag

41

groep 03

Signaal 8 Yeshi

Beschrijving Sieraden bedrijf Lokai en het goede doel genaamd ‘charity: water’, hebben samen Walk With Yeshi gecreëerd. Walk With Yeshi neemt mensen mee, via de Facebook Messenger Chabot, naar Ethiopië waar ze te zien krijgen hoe Ethiopische vrouwen elke dag een gruwelijke reis afleggen opzoek naar water. Yeshi, een meisje uit Ethiopië, loopt twee en een half uur met een grote container op haar rug naar het schone water. Mensen kunnen dit volgen door middel van Facebook Chat waarop Yeshi precies verteld wat er tijdens haar reis gebeurt. Ze maakt dit verhaal duidelijk door ook video’s, plaatjes, GIFS, audiobestanden en interactieve kaarten toe te voegen. Ook kunnen de mensen die Yeshi volgen direct vragen stellen en hun eigen media uploaden. 20

Lokai lanceerde Walk With Yeshi op 31 augustus 2016.

Maatschappelijke Relevantie Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van virtual reality. Door de digitalisering van de afgelopen jaren kunnen wij steeds meer met behulp van het internet, en zien wij dat er ook steeds meer online gebeurt. Walk With Yeshi probeert met behulp van de social media site Facebook mensen bewuster te laten worden van de gruwelijke reis die sommigen af moeten leggen simpel en alleen voor schoon water, doordat zij door middel van virtual reality direct in contact komen. Ook hoeven mensen niks extra’s te kopen en niet veel extra tijd vrij te maken in het drukke leven. Doordat mensen makkelijk kunnen mee kijken, op hun smartphone, met wat er gebeurt, zullen zij misschien sneller geneigd zijn te doneren. Zij hoeven niks te veranderen aan hun dagelijkse gang van zaken en kunnen tussen al het gehaast door, gewoon op hun telefoon kijken om te kunnen zien hoe het gaat in Ethiopië.

Walk With Yeshi (PRNewsFoto/Lokai)w http://www.springwise.com/charity-chatbot-raises-awareness-via-virtual-journey/ 21 Sep 2016 - Charity chatbot raises awareness via virtual journey – auteur onbekend http://www.digital90210.com/2016/09/lokais-walk-yeshi/ Lokai’s “Walk With Yeshi” Propels Responsive Technology - Tria Choong – 1 september 2016


43

‘Toekomst’ Toekomst Walk With Yeshi zou een goed begin kunnen zijn van een nieuwe manier van geld inzamelen. Door direct contact te hebben met een groep mensen die het moeilijk hebben, ontstaat sneller een medelevend gevoel dan wanneer je alleen verhalen hoort of reclames ziet op de tv. Er wordt een gevoel gecreëerd alsof het dichterbij staat, doordat je live contact hebt met een van de slachtoffers zelf. Met de technologie die zich steeds verder en verder ontwikkeld, kunnen er in de toekomst meer programma’s en projecten georganiseerd worden die het makkelijk en snel maken om contact te krijgen met mensen die hulp nodig hebben. Hopelijk kan er op deze manier meer geld opgehaald worden en kunnen we zorgen voor een betere wereld voor iedereen. 21


Signaleringsverslag

45

groep 03

Signaal 9

Smart textiles

Jaar: 2016 Sector: Human movement en appearance Land: China en VS Smart textiles Smart textiles zijn al langer bekend. Dit zijn stoffen met een extra functie. De oorspronkelijke functies van kleding zijn: het beschermen van het lichaam en het behouden van lichaamswarmte. Aan smart textile (‘slim textiel’) zijn technologische extra’s toegevoegd. Er is nu een smart textile bedacht door wetenschappers uit China en de VS, dat lichaamsbeweging en zonlicht omzet in energiebronnen. Hiermee kun je bijvoorbeeld je telefoon opladen. De stof is gebaseerd op goedkope, lichtgewichte polymeren die bekleed zijn met metalen en halfgeleiders. Hierdoor is energieopslag door het materiaal mogelijk.

Door de stijgende olieprijs, de klimaatverandering en doordat mensen onafhankelijk willen worden van leveranciers van fossiele brandstoffen is er weer veel vraag naar duurzame energie. Door deze innovatieve ‘smart textiles’ wordt er minder energie verspild, zelfs de energie die vrijkomt bij normale dagelijkse lichaamsbeweging. Je beweegt toch, niks doen met de vrijgekomen energie is dus zonde! Kleding heb je altijd bij je, dus de energiebron ook. Je kunt dus op elk moment van de dag je telefoon opladen.

Uit een Europese studie van CE Delft blijkt dat burgers van Nederland en kleine bedrijfjes, in 2050 een kwart van de elektriciteit zelf op kunnen wekken. (Energie overheid, 28-09-2016) Met dit als uitgangspunt, zijn de smart textiles erg innovatief en relevant voor de toekomst. Hier gaan wij zeker nog meer over horen! http://www.livescience.com/56139-textile-harvests-ener gy-from-body-movements.html http://www.energieoverheid.nl www.wikipedia.nl

Op 12 september vertelden de wetenschappers in de krant “Nature Energy” hoe zij met deze ‘smart textiles’ ook zonne-energie vast kunnen leggen. Ze bewerken polymeervezels met verschillende materialen, waardoor ze kabel-achtige zonnecellen kunnen maken. Zonnecellen zijn op dit moment ook razend populair, kijk maar eens naar al die zonnepanelen die je overal tegenkomt! 22


Signaleringsverslag

47

groep 03

Signaal 10

Pro-actieve wekker

Sommige mensen zijn gezegend met het feit dat zodra ze hun bed zien, ze meteen in slaap kunnen vallen. Andere mensen kunnen daarentegen urenlang liggen woelen in hun bed en op deze manier kostbare tijd aan slaap missen. Kello Labs Incorporated (waaronder de oprichters Antione Markarian, Greg Markarian en Fred Germain) stuitten allemaal op ditzelfde probleem en besloten samen te zoeken naar de ideale oplossing. Ze kwamen met Kello, de pro-actieve wekker. Kello draait voornamelijk om het reguleren van je lichaamsklok om zo meer rust (en ruimte) in lichaam en geest te creëren. De Kello heeft naast de functie van een wekker namelijk ook nog andere functies: - Slaap trainer: De voordelen hiervan zijn dat je sneller in slaap valt, minder zal snoozen, jetlag tegen kan gaan, powernaps kan reguleren en een slaap ritme zal creëren voor jezelf. 23 Bron http://www.trendhunter.com/trends/proactive-alarm-clock Bedrijf The Kello http://www.getkello.com/ Slaap informatie http://educatie.ntr.nl/beterslapen/index.jsp?nr=574728&site=site_beterslapen

- Elektronische radio: Wakker worden in de ochtend met je favoriete afspeellijsten van onder andere Spotify, Deezer of normale radio. Dit alles zonder het nodig hebben van een telefoon, wat weer zorgt voor een digital detox.

- Bediening van je huis: Door middel van Kello hoef je je bed niet meer uit om het licht uit te doen of je verwarming te reguleren. In onze prestatiemaatschappij worden we niet beloond voor ontspanning, maar juist voor inspanning. Door deze leefwijze plant men overdag steeds minder ruimte in voor ontspanning, wat de hersenactiviteit dusdanig verhoogd dat je fysieke en geestelijke herstel tijdens je nachtrust negatief kan worden beïnvloed. Een goede kernslaap van minstens 5 uur in combinatie met ontspanning door de dag heen is de basis voor een goed herstel van lichaam en geest. (NTR, 2005) Kello staat aan het roer van een verandering. Het eigen heft in handen nemen, om op deze manier uiteindelijk een betere versie van jezelf te creëren. Zeker de young professionals in het arbeidsveld en de studenten komen flink wat uren slaap tekort, terwijl slaap juist zo bevorderlijk is voor het behalen van de gewenste resultaten op een zo’n productief mogelijke wijze. Kello kan dus de ultieme uitkomst zijn voor de slapeloze nachten die Millenials moeten doorstaan, om op deze manier meer rust te creëren in het drukke bestaan en op deze manier beter resultaten te kunnen afleveren.


Signaleringsverslag

49

groep 03

Signaal 11 Count it

Beschrijving Count.it is een sociaal wellness platform en verbindt draagbare tracking apparaten en apps met elkaar om gemeenschappelijke fitness uitdagingen te creĂŤren en werkplek wellness te vernieuwen. Count.it is ontworpen door Count It Labs in New York. Het concept is gelanceerd in 2016, en dient nu honderden bedrijven in de Verenigde Staten. Tracking apparaten stellen de plaats vast waar men zich bevindt. Onder plaatsbepaling verstaan we: “De kunst om vast te stellen op welke plaats (op aarde, in de lucht, in de ruimte, enz.) men zich (ongeveer of precies) bevindt, en de wijze waarop deze plaats wordt aangeduid. (www.nl.wikipedia.org, 2016, Wikimedia Foundation, Inc.)

24 Fitmagazine

Maatschappelijke relevantie Het doel van Count.it is om bedrijven uit te dagen door werkplekken met elkaar te laten concurreren via de aangesloten fitness-platforms. Overgewicht op de werkvloer neemt elk jaar toe en door middel van dit concept kan dit probleem worden teruggedrongen. Want volgens

het Nationaal Kompas Volksgezondheid, heeft 45% van de Nederlandse beroepsbevolking overgewicht en 12% zelfs ernstig overgewicht. Zo toont onderzoek aan dat mensen met overgewicht sneller kans hebben op ongevallen. (www. personeelsnet.nl, 2015, Redactie). Toekomst Doordat overgewicht kan leiden tot meer ongevallen op het werk biedt Count.it hiervoor de oplossing. Het zijn gemeenschappelijke fitness uitdagingen waardoor het personeel onderling door elkaar wordt getriggerd. Het zal uitgroeien tot een soort strijd waarbij men een steeds hogere score wil behalen. Ook kan er gestreden worden tegen andere bedrijven wat de uitdaging extra aantrekkelijk maakt. Er wordt dus op een leuke manier aan beweging gedaan, waarbij de achterliggende gedachte draait om het bewust worden van je eigen gezondheid. http://www.rtlnieuws.nl/nederland/erben-wennemars-laat-schoolkinderen-elke-dag-een-kwartier-rennen http:// www.nu.nl/gezondheid/3752958/fors-meer-kinderen-met-levensbedreigend-overgewicht.html


Signaleringsverslag

groep 01

Signaleringsverslag

51

groep 03

Signaal 12

Jouw inkomen bepaald wat je betaalt

“Artikel 25 1. Iedereen heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin. Waaronder inbegrepen: voeding, kleding, huisvesting, geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten. Alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen; ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. 2. … ” (College voor de Rechten van Mens, 2014)

25

Uit bovenstaand citaat is een van de dertig grondrechten van de mens te lezen. De relevantie van dit signaal is dikgedrukt in bovenstaand signaal. Gezonde voeding is een humaan recht. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid tot het aanschaffen ervan, doordat ze onder de armoedegrens leven.

Sam Polk en David Foster, de mensen achter Everytable liepen ook tegen dit probleem aan tijdens hun werk in horeca in Los Angeles (Amerika). Dus kwamen ze met een oplossing. De restaurants van Everytable hebben verschillende prijzen, gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de inwoners in de omliggende regio van het desbetreffende restaurant. De eerste vestiging van Everytable is 30 juli geopend in Zuid-Los Angeles, met gezonde maaltijden (denk salades, kip, fruit, etc…) geprijsd voor minder dan $4.50, terwijl in concurrerende restaurants diezelfde maaltijden $8 kosten. Volgens de missie van Everytable, die te vinden is op hun website, vertonen de gemeenschappen waar geen budget is voor gezonde voeding meer tekenen van obesitas, diabetes en stress. (Everytable, 2016)

Armoede is er altijd al geweest, zowel in Amerika als in Nederland. Oplossingen ervoor zijn er ook altijd al geweest. Maar deze oplossingen waren gericht op het feit om armoede zelf op te lossen, terwijl Everytable zich aanpast naar de situatie. Ze proberen armoede niet te lossen, ze komen juist met een tegemoetkoming voor diegene in deze situatie. Juist deze manier van het “oplossen” van een al langer bestaand probleem en de missie van Everytable maakt het relevant voor de tijd van nu. Armoede zal nooit verdwijnen, maar een tegemoetkoming zoals dit idee kan het leed van personen levend in armoede een hoop verzachten. http://www.thisisinsider.com/everytablehealthy-fast-food-chain-changes-prices-depending-on-neighborhood-2016-7 à gepost door This is Insider http://www.everytable.com/ à website van Everytable http://www.everytable. com/mission/ à missie Everytable https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij à mensen rechten


Signaleringsverslag

53

groep 03

Signaal 13

DistractaGone

Beschrijving De DistractaGone is een soort van kluis, ontworpen om afleiding tegen te gaan. De bedoeling van de kluis is dat gebruikers hun mobiele telefoon erin opsluiten zodat ze hier niet meer naar om kunnen kijken. Het product is ontworpen door Ingmar Larsen en staat op de website kickstarter.com sinds 14 september 2016. De DistractaGone heeft plaats voor vier telefoons. Wanneer de telefoons in de kluis liggen, kunnen de gebruikers van de telefoons er pas bij wanneer de ingestelde timer is afgegaan.

26 http://www.nu.nl/mobiel/4155117/eigen-smartphonegebruik-wordt-flink-onderschat.html 30 oktober 2015,‘Eigen smartphonegebruik wordt flink onderschat’, https://www.bright.nl/nieuws/nu-te-koop-telefoonkluisje-tegen-afleiding Nu te koop: telefoonkluisje tegen afleiding , woensdag 14 september 2016, Bram van Dijk http://consumers.ofcom.org.uk/news/digital-detoxers-ditching-devices/ 4 augustus 2016, Digital detoxers ditch their devices

Maatschappelijke relevantie Mensen zijn vaker bezig op hun smartphone dan dat ze zelf doorhebben. Twee keer zo vaak zelfs (NU.nl, 2015). Door de ontwikkeling van de trend ‘Digital Detox’, het fenomeen dat een tegentrend is van de digitalisering en online contact, is te veronderstellen dat er mensen zijn die genoeg krijgen van het onlineleven en weer offline

contact willen. Zoals de site digitaldetox.org aangeeft moeten we disconnecten om te kunnen reconnecten. (digitaldetox.org, 2014) Deze telefoon kluis zorgt ervoor dat er weer goede offlinegesprekken gevoerd kunnen worden, zonder de afleiding van de mobiele telefoon. Toekomst Het aantal mensen met smartphones en het aantal uur online neemt de afgelopen jaren sterk toe. (ofcom.org.uk, 2016) DistractaGone is een goed product om een begin te maken aan vermindering van telefoon gebruik, en zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden zodat er meer offline contact zal ontstaan en mensen niet alleen op het internet sociaal zijn.


Signaleringsverslag

55

groep 03

Signaal 14

personal space bubble

Jaar: 2016 Sector: leisure, living, human movement Land: VS, San Fransisco Wil je rustig een boek lezen? Wil je slapen maar maken de buren veel lawaai? Ben je in gesprek en wil je liever niet dat mensen mee luisteren? Muzo is een apparaat waarmee je al het geluid om je heen kan dempen en blokkeren. Door één druk op de knop worden, door anti-vibratie technologie, alle geluidsgolven tegengehouden. Het apparaat heeft drie verschillende standen: rust, slaap en geheim (senerity, sleep en secret). Ook hoort er een app bij waarmee je naast het dempen van geluid, ook rustgevende geluiden en soundscapes aan het apparaat kan toevoegen.

27

In deze hectische maatschappij is het af en toe wel fijn om je even terug te trekken uit de drukte en even te kunnen genieten van stilte, maar het is nooit helemaal stil. Door de muzo kun je dus totale stilte creëren en genieten van je rust, bijvoorbeeld tijdens het lezen van een boek of tijdens het mediteren. Alle prikkels op een dag moet je verwerken en dat verwerken kost energie, daardoor heb je meer slaap nodig maar door al die prikkels slaap je ook nog eens minder goed. Door stilte krijg je minder prikkels binnen en heb je even de rust om prikkels te verwerken. Muzo is nu nog maar een campagne op Kickstarter, maar er zijn heel veel mensen geïnteresseerd in dit concept. De ontwikkelaar van Muzo, team Celestrial Tribe, dacht aan een streefbedrag van 100.000 dollar door middel van crowdfunding.

Maar tot nu toe hebben 2.984 investeerders samen 532.666 dollar opgehaald om de Muzo werkelijkheid te laten worden. Er is dus erg veel behoefte aan het blokkeren van geluid. Via Indiegogo kun je de Muzo al bestellen voor ongeveer 145 euro, er zit alleen wel een ‘maar’ aan; de Muzo’s worden pas in 2017 verscheept. Nog even wachten dus.. Maar wij denken dat we zeker nog wat gaan horen van dit gekke apparaatje! http://www.want.nl/geluid-blokkeren-met-muzo/ https://www.indiegogo.com/projects/muzostate-of-the-art-vibration-monitoring-sys-soundsleep#/ http://www.dutchcowboys.nl/gadgets/muzopersoonlijke-stilte-in-een-klein-doosje https://www.kickstarter.com/projects/1280803647/muzo-your-personal-zonecreator-with-noise-blockin/description


Signaleringsverslag

57

groep 03

Signaal 15

Kinetisch standbeeld

Een standbeeld trekt misschien niet zo snel je aandacht. Een bewegend standbeeld waarin verschillende kinetische onderdeeltjes synchroon bewegen en op deze manier nieuwe vormen creëren daarentegen misschien wel. Kinetic Rain is een standbeeld wat te vinden is in de eerste vertrekhal op het Changi vliegveld in Singapore. Het is ontworpen door artiesten, animateurs en programmeurs van de Duitse Art+Com firma. Het doel van het standbeeld is volgens hen het volgende: “aims to be a source of identity for its location, and provides a moment for passengers to contemplate and reflect” (Art+Com, z.d.) Het standbeeld neemt zo’n 75 vierkante meter in beslag, met een hoogte van 7,3 meter. Kinetic Rain bestaat uit twee aparte delen, enkele meters uit elkaar gemonteerd. Elk segment bevat zo’n 600 koperkleurige aluminium regendruppels, die elk zo’n 180 gram wegen.

Elke ‘regendruppel’ is apart verbonden per draad tot aan het plafond, die door een computer gestuurde motor uiteindelijk bediend kunnen worden. Juist omdat elke ‘regendruppel’ apart bediend kan worden, kunnen de bewegingen tot het aannemen van de vormen heel synchroon en rustig worden uitgevoerd. De installatie is geprogrammeerd om in een tijdsbestek van vijftien minuten, zestien verschillende vormen te kunnen aannemen. Enkele vormen die je voorbij kan zien komen zijn geheel in thema van de omgeving; een vliegtuig, hete luchtballon of een vlieger. De veranderende behoefte die Kinetic Rain aankaart is het feit dat we als internationaliserende samenleving en prestatiemaatschappij constant ‘on the road’ zijn.

En dat we juist daardoor vergeten tijd voor onszelf te nemen om weer tot rust te komen, in zowel lichaam als geest. Wanneer je je gestrest voelt in een drukke situatie, is er niet altijd de mogelijkheid om weer tot rust te komen omdat de volgende berg werk weer op je ligt te wachten. Kinetic Rain is hier de uitkomst voor.

http://m.changiairport.com/terminal1/ à Changi vliegveld Singapore is de plaats waar het te vinden is https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5 54819651374403&id=363765800431935 à Viral Thread heeft het gepost op facebook http://www.nu.nl/mobiel/4156803/mobiel-dataverbruik-in-jaar-tijd-verdubbeld-opkomst-4g. html --> mobiel internet gebruik https://debaak.nl/inspiratie/artikelen/2015/07/ prestatiemaatschappij-leidt-tot-stres maatschappij

28


Signaleringsverslag

59

groep 03

Signaal 16

Meditatie in plaats van strafwerk

Jaar: 2016 Sector: Health, human movement Land: Amerika (Maryland, Baltimore) Op de Robert W. Coleman lagere school in Baltimore, Maryland hebben ze een nieuwe regel ingevoerd. In plaats van een strafwerklokaal moeten leerlingen die zich slecht gedragen naar de ‘Mindfull Moment Room’. Hier krijgen zij ademhalingsoefeningen en meditatie om tot rust te komen. Er wordt ook aan hun gevraagd om te vertellen wat er is gebeurd en waarom ze dat gedaan hebben. Dat werkt beter in combinatie met meditatie, dan dat zij voor straf in een saai lokaal moeten zitten en strafwerk moeten maken. Dit idee is bedacht in samenwerking met “The Holistic Life Foundation”, wie al 10 jaar naschoolse activiteiten organiseert zoals Holistic Me, waarbij kinderen mindfulness oefeningen en yoga krijgen. Het resultaat is geweldig, kinderen zijn echt stil als ze mediteren.

Het werkt op die school zo goed dat er in een jaar tijd niemand geschorst is. Nu is natuurlijk de vraag of dit in Nederland ook zal werken en waarom dit ook echt nodig kan zijn voor sommige leerlingen. In Nederland is één basisschool ook al begonnen met deze strafmethode. De leerlingen van deze school zagen het alleen niet als straf, mediteren leek ze wel leuk en ontspannend. Toch is dit voor leerlingen op het voortgezet onderwijs waarschijnlijk anders, zij gaan liever een middagje shoppen of een pilsje drinken op het terras. Maar het blijkt dat een groot deel van de studenten, 40-50% volgens Studentrum, last heeft van psychische klachten, met name stress en oververmoeidheid. De reden hiervoor is dat studenten vaak het leren combineren met een pittige bijbaan en een zeer actief verenigingsleven, hierdoor zijn in- en ontspanning niet in evenwicht. Voor deze studenten is het erg slim om te mediteren en yoga-

oefeningen te doen, om even tot rust te komen en te ontspannen tussen alle studentenstress door. Zij zullen meditatie waarschijnlijk eerst dus als straf zien omdat het ook als straf wordt opgedragen en omdat ze liever iets anders doen dan dat ‘vage mediteren’, maar zij zullen waarschijnlijk merken dat het erg goed voor hen is en dat zij er meer rust en ontspanning door krijgen. Dit verschilt natuurlijk wel per persoon. Toch is het niet gek dat ze dit ook op de basisschool als straf geven. U zult het misschien niet denken, maar er zijn erg veel kinderen die last hebben van stress. Dit laten zij merken door braken, hoofdpijn en buikpijn en de reden voor de stress is vaak dat ouders te veel van hen verwachten. Ze moeten het goed doen op school, een leuke hobby vinden en ervoor zorgen dat ze veel vriendjes en vriendinnetjes hebben. Dit kan leiden tot concentratieproblemen en slechte schoolprestaties. Meditatie kan hier dus een goede oplossing voor zijn.

29


61

‘Stress en spanningen’ Er wordt tot nu toe nog maar weinig gedaan aan stress en spanningen bij kinderen en studenten. Als dat zo blijft zullen deze problemen in de toekomst ook niet zomaar weggaan. Meditatie op school in plaats van straffen zou dit voor een groot deel kunnen verminderen. http://www.upworthy.com/this-school-replaceddetention-with-meditation-the-results-are-stunning http://www.rtlnieuws.nl/editienl/mediteren-inplaats-van-strafwerk-tot-tien-tellen-anno-2016 http://www.studentrum.nl/psychisch-welzijn/ chronische-stress-en-burn-out#>-stress-je-bentniet-de-enige-45-lijdt-met-je-mee http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/48148-stress-bij-kinderen-wat-te-doen-

30

als-je-kind-stress-heeft.html


Signaleringsverslag

63

groep 03

Signaal 17 Sleep Yoga

Word je weleens wakker met spierpijn door het slapen? Of dat je wakker wordt en nog steeds moe bent? We hebben twee ideeën gevonden van kussens die je slaap verbeteren. Het ene kussen zorgt voor een goede houding in bed waardoor je makkelijk in een diepe slaap valt. Het andere kussen laat een aromatische geur vrij dat je helpt heel relaxt in slaap te vallen. Jaar: 2015 Sector: Health, living Land: Southern California, USA Het merk Sleep Yoga heeft een serie kussens ontworpen die je kunt combineren voor de meest comfortabele houding in bed. De kussens bestaan voor 45% uit katoen en voor 55% uit lyocell. Lyocell is een kunstmatige textielvezel gemaakt van houtpulp. De kussens zijn zacht, absorberend en zullen nooit hun vorm verliezen. De naam ‘Sleep Yoga’ hebben zij gekozen omdat ze met hun producten de lichaamshouding willen verbeteren en door yoga doe je dat ook.

Door een goede houding tijdens je slaap zal je niet alleen stijfheid en pijn voorkomen, maar het zal je ook helpen vrijer te kunnen ademen. In onze moderne leefstijl zitten we erg veel, soms uren achter elkaar. Op het werk, op school, achter je laptop of voor de tv. Zitten is niet gezond en daardoor voel je je na een lange tijd zitten vaak ook moe of krijg je zelfs spierpijn van het zitten. ’s Avonds ga je dan het liefst op tijd naar bed en hoop je op een goede nachtrust. Maar het blijkt dat de meesten de dag eindigen met een slechte/ongezonde houding tijdens hun slaap. Een slecht kussen kan daarnaast voor nog meer klachten en problemen zorgen.Het wordt mensen steeds meer duidelijk dat zitten niet goed voor je is, maar echt veel verandering in de leefstijl zien wij nog niet. Zij weten dat het niet goed is maar ze doen er nog niet veel aan. Zolang er niks aan gedaan wordt, is het wel belangrijk om dan in ieder geval je

houding tijdens je slaap te verbeteren. Deze kussens zijn hier de oplossing voor en hier zullen wij de komende jaren nog veel van horen. Behoefte aan een goede nachtrust heeft iedereen, de kussens zijn nu alleen nog niet zo bekend maar zodra er meer publiciteit is denken wij dat er enorm veel vraag naar deze Yoga Sleep pillows zijn. Toen wij dit signaal gevonden hadden vonden wij nog een kussen dat je slaap ook verbeterd. Wij vonden het interessant om deze twee te koppelen tot één relevant signaal. De ‘Z Zoned Dough Memory Foam Pillow’ is een kussen dat een aromatische lavendelgeur afgeeft wat bedoeld is om te helpen bij het slapen. Lavendel werd van oudsher het liefdeskruid genoemd, als je dit in je hoofdkussen deed zou het romantische gevoel tot leven worden gebracht. De geur van lavendel helpt bij het voorkomen van stress en slapeloosheid en het kan migraine verlichten. 31


Signaleringsverslag

65

groep 03

‘Hierdoor zal slaappijn verdwijnen’ Uit studies is gebleken dat lavendel ook kan zorgen voor betere concentratie, een beter humeur en dat het mensen met slaapproblemen zal helpen. De kussens zijn ontworpen voor een ontspannende sfeer net voordat je gaat slapen, waardoor je makkelijker in slaap valt. Het design van het kussen is therapeutisch en comfortabel. Het is een zacht, deeg-achtig-schuim kussen dat zich vormt naar je lichaam. Het is een open-cel formule waar je druk op kan zetten, maar het zal zijn vorm altijd terugkrijgen en dus nooit zijn originele vorm verliezen. Door dit pin-core design zal slaappijn verdwijnen.

32

33

http://sleep-yoga.com http://www.trendhunter.com/trends/improve-slumber http://www.trendhunter.com/trends/aromatherapy-pillow https://www.linenspa.com/products/z-doughmemory-foam-zoned-pillow-by-malouf/ https://www.maloufsleep.com/blog/producthighlight-the-new-zoned-dough-memory-foampillows-1/


Signaleringsverslag

67

groep 03

Signaal 18

Luisteren naar je onderbuikgevoel

Merle Bergers en Leif Czakai van de Design Academy Eindhoven, de ontwerpers van de Belly Bar stelden zichzelf de volgende vraag: “Waarom praten we wel over eten, maar niet over het proces wat er gebeurd na het eten?”. Tijd voor verandering en die verandering is nu hier! De Belly Bar is een soort schort waarmee je geluiden van je organen uit je onderbuik kan beluisteren. Het pak bevat twee stethoscopen en een versterker met bijbehorende koptelefoon. Qua uiterlijk lijkt de Belly Bar precies op de organen die je met het apparaat kan beluisteren, het lijkt weliswaar op een soort kaart. Ontwerper Merle Bergers zegt het volgende: “Normaal vinden we die geluiden gênant en proberen we ze te verbergen. Maar eigenlijk is het heel normaal, het is juist mooi om te horen en het geeft veel infomatie over hoe het met je lichaam gaat!” 34 https://munchies.vice.com/nl/articles/luisteren-naar-je-onderbuik-is-zo-verkeerd-nog-niet?utm_source=munchiesfbned à gepost door Munchies http://www.bellybar.net/ à site van Belly Bar

De geluiden die afkomstig zijn van ons spijsverteringssysteem worden meer gezien als een last dan een zegen. Echter kunnen deze geluiden je zoveel vertellen van het feit dat je ‘honger’ zou hebben. Je darmen bevatten zo’n één tot drie kilo aan bacteriën en naast je eten verteren hebben deze bacteriën ook een andere taak. Juist omdat je als mens eigenlijk bestaat uit verschillende

koloniën die je uiteindelijk maken tot de mens die je nu bent, is het belangrijk om te begrijpen welke verhalen de verschillende koloniën je proberen te vertellen. (Custers, 2016) Om je eigen lichaam meer te leren begrijpen, om niet zozeer voor eigen dokter te spelen maar puur uit interesse voor onze eigen gezondheid, is de Belly Bar de ultieme uitkomst. Het is de perfecte mogelijkheid om meer over je lichaam te leren door écht naar je lichaam te luisteren. De Belly Bar staat voor de verandering dat mensen zich steeds bewuster worden van hun eigen gezondheid. Door de Belly Bar te gebruiken, worden gesprekken aangeknoopt over onderwerpen die normaal nooit zouden worden besproken terwijl ze er wel degelijk toe doen. Een ander voordeel wat de Belly Bar met zich mee brengt, is niet in educatief opzicht maar in het geestelijke opzicht. Door het apparaat op een persoon te installeren waar je hecht mee bent, kun je jullie band versterken. De geluiden kunnen namelijk een gevoel van veiligheid, verbondenheid en warmte veroorzaken waardoor je je closer voelt tot de desbetreffende persoon.


Signaleringsverslag

67

groep 03

‘top 5 signalen’

beste signalen

35


Signaleringsverslag

71

groep 03

Signaal 1

Excessively long shoes

Excessivly long shoes Dit signaal is een van de top 5 signalen van het signaleringsverslag. De schoen is een ontwerp van een designer die gekeken heeft naar de maatschappij en wat er nu speelt. Voorkomend probleem Haast is een van de meest voorkomende problemen die nu spelen in de maatschappij. Om dit probleem te voorkomen heeft ze deze schoen bedacht. Daarom is dit signaal toegevoegd aan de top 5. Mensen gaan steeds meer stil staan bij hun gezondheid. Haast en stress is ongezond en kan lichamelijke problemen en klachten veroorzaken.

36 Froot

Cijfers Ruim de helft van de Nederlanders heeft last van stressgeralateerde lichamelijke klachten, dit blijkt uit een enquete van gezondheidsnet.

https://www.gezondheidsnet.nl/stress-en-burn-out/half-nederland-heeft-lichamelijke-klachten-door-stress

Oplossing Een oplossing voor dit probleem kan yoga zijn, omdat yoga stress vermindert, maar ook zorgt voor een goede doorbloeding van je lichaam waardoor je minder stress krijgt en waardoor je stress onder controle kan krijgen. Verzekeringspakket Het kan zijn dat yoga in de toekomst in het verzekeringspakket komt. Doordat het een maatschappelijk probleem is en wordt, en veel mensen er last van hebben, zal de zorgverzekeraar hier misschien op korte termijn in investeren.


Signaleringsverslag

73

groep 03

Signaal 2 Count.it

Count.it is al zeer bekend in de Verenigde Staten en zal waarschijnlijk de komende tijd steeds bekender gaan worden, omdat overgewicht op de werkvloer nu eenmaal elk jaar toeneemt. Want volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid, heeft 45% van de Nederlandse beroepsbevolking overgewicht en 12% zelfs ernstig overgewicht. Zo toont onderzoek aan dat mensen met overgewicht sneller kans hebben op ongevallen. (www. personeelsnet.nl, 2015, Redactie).

Ook zorgt school voor stress en dit beïnvloedt de gezondheid op een negatieve manier. Door te bewegen wordt je blij en dit heeft gunstige effecten, want mensen die regelmatig sporten hebben 1,5 tot 2 keer minder kans op een dergelijke stemmingsstoornis. (www. gezondheidsnet.nl, 2016, Andrea Steinmetz en Liza Leijenhorst) Count.it kan er dus voor zorgen dat jongeren gestimuleerd worden om hun kwaliteit van het leven te verbeteren.

Zitten is nu eenmaal het nieuwe roken. Dit geldt niet alleen voor de werkvloer maar ook voor jongeren. Uit een nieuw onderzoek over “zitgedrag” van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat jongeren maar liefst 10,4 uur per dag zitten. (www.telegraaf. nl, 2016, Arianne Mantel). Count. it is dus ontworpen om te dienen voor het bedrijfsleven maar kan ook goed worden ingezet op scholen. Een schooldag duurt al snel 6 uur en zorgt mede voor het stijgende zitgedrag onder studenten.

Yoga bestaat in diverse vormen. In Yogastudio Breda ligt de focus op de hatha yoga vorm, waarbij het doel is om een bewuster en evenwichtiger leven te leren leiden. Dit is essentieel om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Het Count. it platform zou kunnen worden ingezet op scholen waarbij yoga wordt toegevoegd aan de gemeenschappelijke fitness uitdagingen.

Yoga werkt ontspannend en dit verlaagt de stress die jongeren ervaren. Tel daarbij op dat de extra beweging per dag kan leiden tot een daling van het percentage studenten dat kampt met overgewicht. Door het inzetten van yoga op scholen krijgt dit begrip meer bekendheid bij deze doelgroep, waardoor dit een interessante ontwikkeling kan worden. http://www.springwise.com/workplaces-compete-via-connected-fitness-platform/ http://www.telegraaf.nl/binnenland/26183789/__Jongere_zit_zich_ziek__.html https://www.gezondheidsnet.nl/sporten/bewegen-is-goed-voor-alleshttp://yogastudiobreda.nl

37 https://www.fitmagazine.ie/magazine/article/four-ways-to-make-your-workplace-fitter


Signaleringsverslag

75

groep 03

Signaal 3

Kinetisch standbeeld

Zoals aangegeven bij de debriefing wilde Saskia, de oprichtster van Yoga Studio Breda, meer rust en ruimte op zowel lichamelijk als geestelijk gebied creëren voor haar leerlingen. Dit kinetische standbeeld is een mooi voorbeeld om te laten zien hoe je rust kan creëren in een drukke situatie, namelijk op het vliegveld. Yoga Studio Breda en Kinetic Rain hebben uiteindelijk hetzelfde doel, maar dan op een andere manier uitgevoerd. Het constant online willen zijn is een aspect in de huidige technologische maatschappij wat veel energie vergt van haar participanten. Cijfers tonen aan dat het gebruik van mobiel internet de laatste jaren zeker twee keer is verdubbeld.

38 http://m.changiairport.com/terminal1/ à Changi vliegveld Singapore is de plaats waar het te vinden is https://m.facebook.com/story.php?story_fbid =554819651374403&id=363765800431935 à Viral Thread heeft het gepost op facebook http://www.nu.nl/mobiel/4156803/mobiel-dataverbruik-in-jaar-tijd-verdubbeld-opkomst-4g.html --> mobiel internet gebruik https://debaak.nl/inspiratie/artikelen/2015/07/prestatiemaatschappij-leidt-tot-stressmaatschappij

Waar we in het jaar 2012 nog met het ene been in het offline bestaan stonden en het andere in het online bestaan, staat de meerderheid van de maatschappij het huidige jaar met beide benen in het online bestaan. De noodzaak om continu te presteren en het toegenomen werktempo van de laatste jaren, maakt onze samenleving steeds meer een ‘stressmaatschappij’. Stress is er al zolang de mensheid bestaat, maar het heeft de laatste

jaren zo’n belangrijke plek in de samenleving ingenomen dat we soms onszelf niet bewust zijn van het feit dat we ook onze rust nodig hebben. Werknemers staan onder constante druk, ze moeten blijven ontwikkelen en bijleren om hun baan te kunnen behouden. Volgens Janneke Kreek van De Baak Adviesbureau geldt het volgende: “Toen we tien jaar geleden begonnen met timemanagement was er sprake van A, B en C-prioriteit. Inmiddels zou je het hele alfabet daarvoor kunnen gebruiken, zoveel vakken, activiteiten en taken hebben mensen op dit moment.” (Kreek, 2015) Dit kinetische standbeeld is weliswaar niet alleen bedoeld voor jongeren, maar zal toch veel betrekking hebben tot hen. Sprekende uit onze eigen ervaring zouden wij, als we dit standbeeld tegen zouden komen, het zeker willen delen op onze social media nadat we het geobserveerd zouden hebben. Het verwondert, inspireert en kalmeert ons. En deze kernpunten komen overeen met de missie die Saskia over wil dragen door middel van haar lyengar yoga.


Signaleringsverslag

77

groep 03

Signaal 4

Meditaitie in plaats van strafwerk

Impact Meditatie als ‘straf’ zullen kinderen minder erg vinden dan strafwerk schrijven of nablijven. Het is door dit idee niet de bedoeling dat leerlingen denken dat ze dus voortaan slecht gedrag kunnen vertonen omdat de straf toch niet erg is, maar het is de bedoeling dat leerlingen na gaan denken over hun fouten en hier even bij stil staan. Meditatie biedt de leerlingen daarnaast de ruimte om tot rust te komen en even alleen maar aan zichzelf te denken. Door deze meditatielessen als strafwerk-vervanger zal er misschien ook meer animo zijn voor meditatie buiten schooltijd om, omdat studenten en leerlingen merken dat het rustgevend en stress verminderend werkt. Het zal per leerling verschillen wat ze van de meditatielessen vinden, maar wij zijn ervan overtuigd dat het een heel goed idee is. Demografisch Volgens Studentrum heeft 40-50% van de studenten last van psychische klachten, met name stress

en oververmoeidheid (Studentrum, 2012). Een groot deel van deze klachten kan verminderd worden door meditatie. Sociaal-cultureel Door deze vervanging voor strafwerk zullen kinderen een beter beeld krijgen van normen en waarden. Door iemand strafwerk te laten schrijven of voor straf in een saai nablijf-lokaal te laten zitten leer je fout gedrag waarschijnlijk minder snel af dan dat je de ‘stoute leerlingen’ na laat denken over wat ze fout hebben gedaan en na laat denken over: “Waarom heb ik dit gedaan?”. Dit willen ze bij meditatie proberen. Kinderen zullen zo beter beseffen wat wel niet mag en zullen het de volgende keer minder snel doen. Ook geven de leraren door strafwerk zoals: ’10 keer alle woordjes van het vak Frans overschrijven’, de indruk dat leren een straf is en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Leraren horen juist de leerlingen aan te zetten tot leren. Daarnaast is de combinatie van school en meditatie voor de

meeste studenten en kinderen erg goed. Er zijn namelijk erg veel studenten maar ook kinderen die veel last hebben door stressproblemen en daarop gebaseerde klachten. Door meditatie heb je even een momentje, tussen al het leren door, om tot rust te komen en je hoofd leeg te maken. Dit zou voor veel leerlingen erg stress verminderend kunnen zijn. Relevantie opdrachtgever Wij denken dat dit relevant is voor de Yogastudio, omdat onze opdrachtgever ook yogalessen geeft aan kinderen en jongeren. Wij konden dat ons in eerste instantie nog niet goed voorstellen maar na research over dit signaal werd het ons al snel duidelijk dat het heel goed kan zijn voor jongeren en kinderen om te mediteren. Wij wisten niet dat je op zo’n vroege leeftijd al last kon hebben van stress. Nu wij meer over dit signaal gevonden hebben leek het ons misschien interessant voor Saskia om dit soort meditatie ‘strafwerk’ ook op scholen te gaan geven.

http://www.upworthy.com/this-school-replaced-detention-with-meditation-the-results-are-stunning http://www.rtlnieuws.nl/editienl/mediterenin-plaats-van-strafwerk-tot-tien-tellen-anno-2016 http://www.studentrum.nl/psychisch-welzijn/ chronische-stress-en-burn-out#>-stress-jebent-niet-de-enige-45-lijdt-met-je-mee

39

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/48148-stress-bij-kinderen-wat-tedoen-als-je-kind-stress-heeft.html


Signaleringsverslag

groep 01

Signaleringsverslag

79

groep 03

Signaal 5

Sleep Yoga

40

Impact Een goede houding is erg belangrijk. Als je een goede lichaamshouding hebt kan je lichaam beter functioneren, het helpt je de druk op je ruggengraat kleiner te maken en het zorgt voor een vrijere ademhaling. Daarnaast wordt je bloedsomloop door een juiste houding verbeterd, je energieniveau stijgt en pijn wordt verminderd. De kussens van Sleep Yoga zorgen ervoor dat jij van je nachtrust kan genieten in de goede houding, waardoor je fit wakker wordt zonder spierpijn en slaapproblemen. Bijna niemand slaapt in de goede houding ’s nachts, daardoor wordt je de volgende dag toch vaak moe wakker na een hele nacht slaap. Tot nu toe gebruiken mensen soms als oplossing een slaappil om toch te kunnen slapen, maar dit werkt maar voor één nacht en hierdoor wordt de oorzaak van je slaapproblemen niet aangepakt. Ten tweede zijn slaapmedicijnen niet goed voor je. Ouderen kunnen hierdoor een verhoogde kans op een heupfractuur krijgen

en andere mogelijke complicaties zijn bijvoorbeeld geheugenverlies en een verminderd prestatievermogen overdag. We moeten de oorzaak aanpakken van onze slaapproblemen en vermoeidheid, hier zijn de kussens van Sleep Yoga een hele goede oplossing voor!

verminderen. Ook krijg je er meer energie door en zal je dus fitter wakker worden. Door goede nachtrust hou je het overdag ook langer vol zonder vermoeidheid. De kussens van Sleep Yoga zorgen voor de perfecte houding tijdens je slaap.

Demografisch In Nederland heeft 20-30% van de volwassenen last van slapeloosheid, hiervan meldt slechts 10-15% van deze mensen de slaapklachten bij een arts. Dit is niet slim, want bij 40% van de onbehandelde slapeloosheid-patiënten leidt kortdurende slapeloosheid tot chronische slapeloosheid. (Nederlands huisartsen genootschap, 2016)

Relevantie opdrachtgever Saskia is door haar Yogatechnieken en oefeningen heel veel bezig met haar lichaamshouding. Maar let zij hier ook op tijdens haar slaap? Dat kunnen wij natuurlijk niet raden, maar het leek ons wel erg interessant voor haar om meer over deze kussens te lezen. Het zou natuurlijk erg jammer zijn om ’s nachts te slapen in een ongezonde, foute houding terwijl je overdag en tijdens je lessen er zo op let om het goed te doen.

Sociaal-cultureel Mensen proberen tegenwoordig steeds meer aan ‘fit zijn’ te werken; door te sporten, gezonder te eten en meer te slapen. Maar we zien daarbij iets over het hoofd; de houding tijdens je slaap. Een goed houding tijdens je slaap kan erg veel klachten en pijnen

http://sleep-yoga.com http://www.trendhunter.com/trends/improve-slumberhttp://www.trendhunter.com/ trends/aromatherapy-pillow https://www. linenspa.com/products/z-dough-memoryfoam-zoned-pillow-by-malouf/ https://www. maloufsleep.com/blog/product-highlight-th new-zoned-dough-memory-foam-pillows-1/


81

‘Aanbeveling’ Hierbij de aanbeveling, met betrekking tot de bevindingen die wij hebben gedaan tijdens het signaleringsverslag en met name uit de top vijf. Dit is een aanbeveling gericht aan Yoga Studio Breda en tot de doelgroep jongeren. Wij hebben in de top vijf geprobeerd zo relevant mogelijke signalen voor onze opdrachtgever te selecteren. Wanneer de vijf topsignalen naast elkaar gezet worden, komt er duidelijk naar voren dat elk signaal staat voor positieve beweging of het creëren van rust en ruimte. De signalen zijn te koppelen aan yoga doordat ze zich net als yoga richten op lichamelijk en mentale gezondheid. Yoga richt zich namelijk niet alleen op een juiste houding, juiste doorbloeding et cetera, maar ook op het mentale gedeelte waarbij het creëren van rust en ruimte in je hoofd centraal staat. De signalen laten zien dat de ontwikkelende behoefte van mensen aan positieve beweging en het creëren van rust en ruimte perfect aansluiten op de visie van yoga. Bij het maken van dit signaleringsverslag, hebben wij ondervonden dat er veel informatie te vinden is over jongeren en stress in de negatieve zin. Deze stress kan verholpen worden door yoga, omdat dit aansluit bij de behoeften die nu spelen.

41

Dus wij bevelen het aan om goed te kijken naar de top vijf signalen. Laat je inspireren!


83

‘Nawoord’ U bent belandt bij het nawoord, dat betekent dat dit het einde is van het signaleringsverslag voor Yoga Studio Breda. Het betekent ook dat wij na heel wat uren zoeken, lezen en typen de laatste puntjes op de ‘i’ mogen zetten voordat wij het signaleringsverslag in zullen leveren. Het maken van dit signaleringsverslag was erg interessant en leerzaam omdat alle opgedane kennis van de afgelopen periode toegepast wordt. In het begin hebben wij een aantal moeilijkheden ondervonden zoals het selecteren van kwalitatief goede signalen, met relevantie voor de opdrachtgever. Het was erg lastig in te schatten of een bron een actualiteit of signaal is. De samenwerking verliep over het algemeen goed. We hebben geen grote problemen ondervonden. Graag willen wij u als lezer bedanken. 42

Tilburg, Oktober, 2016


Signaleringsverslag

groep 01

Signaleringsverslag

85

groep 03

Onderzoeksplan Plan van aanpak

Achtergrond van het onderzoek Het schrijven van een signaleringsverslag is het eerste project voor de eerstejaars studenten van International Lifestyle Studies. Door middel van het schrijven van een signaleringsverslag zal er ervaring opgedaan worden met het zoeken naar inspirerende en bruikbare signalen naar eigen inschatting, het correct formuleren ervan en projectmatig werken. Het onderzoek zal worden gedaan in opdracht voor Yoga Studio Breda, onder supervisie van Fontys Academy for Creative Industries. Dit signaleringsverslag is bedoeld als inspiratiebron, voornamelijk gefocust op de jongere generatie en kan als fundament dienen voor verdere ontwikkelingen in de toekomst voor het bedrijf van de opdrachtgever.

43

Probleemanalyse Het grootste probleem waar de opdrachtgever op stuitte, zoals beantwoord bij de debriefing, is het feit dat haar leerlingen

(voornamelijk de jongere generatie) steeds vermoeider zijn. Dit was volgens Saskia, de oprichtster van Yoga Studio Breda, te wijten aan het feit dat het werken en functioneren in een prestatiemaatschappij steeds meer energie vraagt. Graag wil Saskia dan ook doormiddel van haar Iyengar yoga lessen meer rust en ruimte creĂŤren in zowel lichaam als geest. Doelgroep De doelgroep waarop dit signaleringsverslag gebaseerd zal worden, zijn de jongeren. De leeftijdscategorie van 18 tot 30, the Millenials, zal hierbij worden aangehouden. Opdrachtgever Yoga Studio Breda is een yoga studio van Saskia Hugers. Saskia is gecertificeerd Iyengar yogadocent (Junior Intermediate III) en geregistreerd houder van het Iyengar Yoga Certification Mark. Iyengar yoga is de enige vorm van yoga die in desbetreffende studio wordt

uitgeoefend. Samen met International Lifestyle Studies heeft Yoga Studio Breda de mogelijkheid gegeven tot het opleveren van een signaleringsverslag wat relevante trends en ontwikkelingen zal bevatten voor de opdrachtgever, om zo verder te kunnen groeien als organisatie. Trends Voor het maken van het desbetreffende beroepsproduct is het analyseren van trends rondom het probleem niet relevant. Dit omdat we juist een signaleringsverslag zullen opleveren wat cool hunts en trends bevat die interessant kunnen zijn voor onze opdrachtgever Yoga Studio Breda. Sector Van de zes Lifestylesectoren: Living, Human Movement, Health, Food, Appearance en Leisure, is ons signaleringsverslag voor de opdrachtgever Yoga Studio Breda terug te koppelen aan de sector Health.


Signaleringsverslag

87

groep 03

Vervolg onderzoeksplan Plan van aanpak

Doelstelling De doelstelling is het schrijven van een signaleringsverslag waarin wij, als student, signalen zullen verzamelen die zowel relevant als interessant zijn voor de opdrachtgever. Het voornaamste doel van deze uitgewerkte signalen is het inspireren van de opdrachtgever voor ontwikkelingen in het heden of in de toekomst. Onderzoeksvraag Hoe kunnen wij de opdrachtgever inspireren en helpen in verdere ontwikkeling van het bedrijf? Methodologie Het verzamelen van informatie voor dit signaleringsverslag zal gebeuren door zowel desk research als field research. De signalen die wij als projectgroep inspirerend en tegelijkertijd relevant vinden kunnen zowel online als offline te vinden zijn. 44 ‘plan van aanpak’

Desk research Door middel van desk research kunnen we signalen uit bestaande literatuur, voorgaande onderzoeken of databases halen. Er zal gekeken worden in de kaders van tijdschriften, kranten, en foto’s tot televisie programma’s, blogs en social media posts. Field research Bij het onderdeel field research zullen we afgaan op onze eigen interpretatie en bevindingen. We zullen een field trip maken naar Yoga Studio Breda om zo kennis te maken met onze opdrachtgever en om haar vragen te kunnen stellen. Bibliografie De bibliografie zal aan het einde van het uiteindelijk opgeleverde signaleringsverslag worden bijgevoegd als een bijlage. De bibliografie zal volgens APA-richtlijnen worden geformuleerd.


Signaleringsverslag

89

groep 03

Bibliografie a t/m e

ANP. (2014, april 16). Fors meer kinderen met levensbedreigend overgewicht. Opgehaald van NU.nl: http://www.nu.nl/gezondheid/3752958/fors-meer-kinderen-met-levensbedreigend-overgewicht.html ANP, A. @. (sd). Afbeelding 19. http://www.rtlnieuws. nl/nederland/erben-wennemars-laat-schoolkinderen-elke-dag-een-kwartier-rennen. Artcom. (2012). ART+COM Studios | Kinetic Rain. Opgehaald van Artcom: https://artcom.de/project/ kinetic-rain/ Belly Bar. (2016). Opgehaald van Belly Bar: http://www.bellybar.net CBS. (2016, juli 11). Nederlanders zitten veel, jongeren het meest. Opgehaald van Centraal Bureau voot de Statistiek: https://www. cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/28/ nederlanders-zitten-veel-jongeren-het-meest

Changi Airport Group. (2012). Kinetic Rain at Changi Airport Terminal 1. Opgehaald van Changi airport: http://m.changiairport. com/terminal1/ Cohen, T. (sd). Afbeelding 14 en 15. http://worldarchitecture.org/articles-links/cgphn/asif_khan_s_ mini_living_forests_for_london_ design_festival_explores_the_possibilities_of_third_places.html. College voor de Rechten van de Mens. (2014). Mensenrechten op een rij | College voor de Rechten van de Mens. Opgehaald van Mensenrechten: https:// www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij Custers, T. (2016, september 26). Luisteren naar je onderbuik is zo verkeerd nog niet | MUNCHIES. Opgehaald van Munchies: https:// munchies.vice.com/nl/articles/ luisteren-naar-je-onderbuik-is-zoverkeerd-nog-niet?utm_source=munchiesfbned

Designdo. (sd). Afbeelding 06. http://designdo.se/70-most-beautiful-print-magazine-covers/#. Dutch Cowboys. (2016, september 22). Muzo: persoonlijke stilte in een klein doosje? Opgehaald van Dutch Cowboys: http://www.dutchcowboys.nl/gadgets/muzo-persoonlijke-stilte-in-een-klein-doosje Edd Gent, L. S. (2016, september 19). ‘Smart Textile’ Turns Body Movements Into Power Source. Opgehaald van Live Science: http:// www.livescience.com/56139-tex tile-harvests-energy-from-bodymovements.html Educatie, n. (2005). Informatie over slapen | Slapen. Opgehaald van ntr: http://educatie. ntr.nl/beterslapen/index.jsp?nr=574728&site=site_beterslapen Edwards, J. (sd). Afbeelding 16 en 17. http://www.yankodesign. com/2016/09/20/back-to-the-future/. 45


Signaleringsverslag

91

groep 03

Bibliografie

Bibliografie

e t/m k

Everytable Inc. (2016). Everytable-Our Mission - Healthy Food For All | Everytable. Opgehaald van Everytable: http://www.everytable. com/mission Foundation, H. L. (sd). Afbeelding 29,30 en 39. http://www.upworthy. com/this-school-replaced-detention-with-meditation-the-resultsare-stunning. Froot. (2016). Deze extreem lange schoenen dwingen je langzamer te lopen. Opgehaald van Froot: http:// www.froot.nl/posttype/froot/dezeextreem-lange-schoenen-dwingenje-om-langzamer-te-lopen/ Gaines, J. (2016, september 22). This school replaced detention with meditation. The results are stunning. Opgehaald van UPWORTHY: http://www.upworthy.com/ this-school-replaced-detentionwith-meditation-the-results-arestunning

l t/m n

Garfield, L. (2016, juli 25). Healthy fast food restaurant Evertable changes its price based on the neighborhood - INSIDER. Opgehaald van INSIDER: http://www. thisisinsider.com/everytablehealthy-fast-food-chain-changesprices-depending-on-neighborhood-2016-7 Gaudette, R. (2014). Afbeelding 03. http://apostrophe9.tumblr.com/ post/70670618226/larsen-robert-gaudette-robertgaudette. Harris, S. (sd). Afbeelding 35. http://www.artsthread.com/profile/shaun-harris/. Hemsworth, M. (2016, september 21). The ‘Dullahan’ Device Indicates Bad Posture Through LEDs. Opgehaald van Trendhunter Art and Design: http://www.trendhunter. com/trends/bad-posture Hols, M. (sd). Afbeelding 13. Https://indebuurt.nl/utrecht/nieuws/modebloggers-geven-shopadvies-in-the-sting~12387/.

Hugers, S. (sd). Yogastudio Breda. Opgehaald van Yogastudio Breda: www.yogastudiobreda.nl Inc., K. (2016). Kello - Smart Clock Alarm | Become A Morning Person. Opgehaald van Kello: http://www. getkello.com/ Iquinn. (2016, mei 10). Four ways to make your workplace fitter. Opgehaald van Fitmagazine: https:// www.fitmagazine.ie/magazine/ article/four-ways-to-make-yourworkplace-fitter Kalvapalle, R. (2016, september 21). Proactive Alarm Clock : smart alarm clock. Opgehaald van Trendhunter Lifestyle: http://www. trendhunter.com/trends/proactive-alarm-clock Kreek, J. (2015, juli 9). Prestatiemaatschappij leidt tot stressmaatschappij - de Baak. Opgehaald van De Baak: https:// debaak.nl/inspiratie/artikelen/2015/07/prestatiemaatschappij-leidt-tot-stressmaatschappij

Leeuwen, V. B. (2009). Slim textiel - Technotheek. Opgehaald van Technotheek | Universiteit Twente: http://technotheek.utwente.nl/ wiki/Slim_textiel Leijenhorst, A. S. (2013, december 5). Bewegen is goed voor alles. Opgehaald van Gezondheidsnet: https://www.gezondheidsnet.nl/ sporten/bewegen-is-goed-vooralles Lemereis, B. (2016, september 9). Powernap op de zaak? In dit Amsterdamse kantoor kan het gewoon | LINDA. Opgehaald van LINDA: http://www.lindanieuws.nl/ nieuws/powernap-op-zaak-amsterdamse-kantoor-gewoon/ Linenspa. (2016). Zoned Dough | Linenspa. Opgehaald van Linenspa: https://www.linenspa.com/ products/z-dough-memory-foamzoned-pillow-by-malouf/

Malouf. (2014, april 25). Product Highlight : The New Zoned Dough Memory Foam Pillows | Malouf Sleep. Opgehaald van Malouf: https://www.maloufsleep.com/ blog/product-highlight-the-newzoned-dough-memory-foam-pillows-1/ Mantel, A. (2016, juli 11). Jongere zit zich ziek. Opgehaald van Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/ binnenland/26183789/__Jongere_ zit_zich_ziek__.html Margriet.nl, I. (2014, september 22). Wat is het belang van een goede houding? Gezond leven, Gezondheid - Margriet. Opgehaald van Margriet: http://www.margriet.nl/fitengezond/wat-het-belangvan-een-goede-houding/ Munchies. (sd). Afbeelding 34. http://munchies-images. vice.com/wp_upload/14438 992_10210733933609644_ 2106616062_o.jpg?crop=1xw:0.85396590066716xh;*,*&resize=1000:* .

Muzo Team @ Celestial Tribe. (2016). Muzo - Your Personal Zone Creator with Noise Blocking Tech. by Celestial Tribe - Kickstarter. Opgehaald van Kickstarter: https://www.kickstarter.com/ projects/1280803647/muzo-yourpersonal-zone-creator-with-noiseblockin/description Muzo Team | Celestial Tribe. (2016). Muzo - State of the Art Vibration Monitoring Sys. | Indiegogo. Opgehaald van Indiegogo: https://www.indiegogo.com/projects/muzo-state-of-the-art-vibration-monitoring-sys-sound-sleep#/ NHG. (2016). NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen | NHG. Opgehaald van Nederlands Huisartsen Genootschap | NHG: https://www.nhg.org/standaarden/ volledig/nhg-standaard-slaapproblemen-en-slaapmiddelen#idp27348512


Signaleringsverslag

93

groep 03

Bibliografie

Bibliografie

n t/m o

NL, E. (2016, september 28). Mediteren in plaats van strafwerk: ‘Tot tien tellen anno 2016’ - RTL Nieuws. Opgehaald van Editie NL: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/ mediteren-in-plaats-van-strafwerktot-tien-tellen-anno-2016 Omar, M. (2016, augustus 22). Life-Saving Blankets : first aid blanket. Opgehaald van Trendhunter Lifestyle: http://www.trendhunter. com/trends/first-aid-blanket Omar, M. (2016, augustus 17). Relaxing Aromatherapy Pillows : aromatherapy pillow. Opgehaald van Trendhunter Lifestyle: http:// www.trendhunter.com/trends/aromatherapy-pillow Onbekend. (sd). Afbeelding 01. http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com/blogs/goodletters/ files/2013/05/tumblr_mbyzv5wf5e1qahakgo1_500.jpg. Onbekend. (sd). Afbeelding 02. https://nl.pinterest.com/ pin/468726273701812592/.

o t/m r

Onbekend. (sd). Afbeelding 04. http://livewithnoremorse.tumblr. com.

Onbekend. (sd). Afbeelding 12. http://www.trendhunter.com/ trends/first-aid-blanket.

Onbekend. (sd). Afbeelding 05. http://donald-j.tumblr.com/ post/55108561443/nikki-sikkema-by-donald-j.

Onbekend. (sd). Afbeelding 18. http://www.lindanieuws.nl/nieuws/powernap-op-zaak-amsterdamse-kantoor-gewoon/.

Onbekend. (sd). Afbeelding 08. http://figtny.com/2014/09/insta-x-aug/.

Onbekend. (sd). Afbeelding 20. Walk with Yeshi. http://www. prnewswire.com/news-releases/ lokai-innovates-with-facebookmessenger-and-invites-the-worldto-walk-together-for-charity-water-300320033.html.

Onbekend. (sd). Afbeelding 09. http://www.froot.nl/posttype/ froot/deze-extreem-lange-schoenen-dwingen-je-om-langzamer-telopen/. Onbekend. (sd). Afbeelding 10. http://www.froot.nl/posttype/ froot/deze-extreem-lange-schoenen-dwingen-je-om-langzamer-telopen/. Onbekend. (sd). Afbeelding 11. http://www.trendhunter.com/ trends/first-aid-blanket.

Onbekend. (sd). Afbeelding 21. Walk with Yeshi. https://img.evbuc. com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc. com%2Fima%2F23502198%2F328 88109451%2F1%2Foriginal.jpg?w= 1000&rect=0%2C147%2C2160%2C 1080&s=ec13381093f46b29da86b8c17b7d6f75

Onbekend. (sd). Afbeelding 23. https://ksr-ugc.imgix.net/assets/013/412/909/81292f45b2ffb9de5b31a1e0849c3aa1_original. png?w=1024&h=576&fit=fill&bg=000000&v=1474361692&auto=format&q=92&s=cc3bbc720914e6647966e22100649912 .

Onbekend. (sd). Afbeelding 28. http://www.feld.is/content/3. projects/201207.kinetic-rain/_teaser/6_stripes.jpg .

Onbekend. (sd). Afbeelding 24. https://www.fitmagazine.ie/magazine/article/four-ways-to-makeyour-workplace-fitter.

Onbekend. (sd). Afbeelding 32 en 33. http://www.trendhunter.com/ trends/aromatherapy-pillow .

Onbekend. (sd). Afbeelding 25. http://static4.thisisinsider.com/image/5798b05ddd0895fb558b478d-1200/packaging%20-%20side.jpg . Onbekend. (sd). Afbeelding 26. https://www.bright.nl/nieuws/ nu-te-koop-telefoonkluisje-tegen-afleiding . Onbekend. (sd). Afbeelding 27. https://supplier.community/muzocreate-quiet-world-thin-air/.

Onbekend. (sd). Afbeelding 31 en 40. http://www.trendhunter.com/ trends/improve-slumber.

Onbekend. (sd). Afbeelding 36. http://www.froot.nl/posttype/ froot/deze-extreem-lange-schoenen-dwingen-je-om-langzamer-telopen/. Onbekend. (sd). Afbeelding 37. https://www.fitmagazine.ie/magazine/article/four-ways-to-makeyour-workplace-fitter. Onbekend. (sd). Afbeelding 38. http://www.nu.nl/mobiel/4156803/mobiel-dataverbruik-in-jaar-tijd-verdubbeld-opkomst-4g.html .

Onbekend. (sd). Afbeelding 41. http://livewithnoremorse.tumblr. com/archive. Onbekend. (sd). Afbeelding 44. http://blessmyweeds.com/easytips-for-growing-lavender/. Onbekend. (sd). Afbeelding 45. http://www.reciclaredecorar.com/2014/08/para-viver-com-mais-delicadeza.html. Oosterhoud, M. v. (2016, september 28). Stilte was nog nooit zo fijn: met de Muzo kun je geluid blokkeren - WANT. Opgehaald van WANT: http://www.want.nl/geluid-blokkeren-met-muzo/ Plumes&Feathers. (sd). Afbeelding voorblad. http://plumes-feathers. tumblr.com/post/139534211883. Redactie. (2016, april 30). Door overgewicht meer ongevallen op het werk. Opgehaald van Personeelsnet: https://www.personeelsnet.nl/bericht/door-overgewicht-meer-ongevallen


Signaleringsverslag

95

groep 03

Bibliografie

Bibliografie

r t/m u

-op-het-werk/ Redactie. (2016, september 28). Nederlandse burgers kunnen kwart van alle stroom opwekken. Opgehaald van Energie Overheid: http://www.energieoverheid. nl/2016/09/28/nederlandse-burgers-kunnen-kwart-van-alle-stroom-opwekken/ Redactie NU.nl Tech. (2015, november 2). Mobiel dataverbruik in jaar tijd verdubbeld door opkomst 4G | NU - Het laatste nu het eerst op NU.nl. Opgehaald van NU.nl: http://www.nu.nl/ mobiel/4156803/mobiel-dataverbruik-in-jaar-tijd-verdubbeld-opkomst-4g.html Richie, C. (2015). De weldaad van stilte - minder geluid, meer welzijn | Innerlijke Focus. Opgehaald van Innerlijke Focus: https://innerlijkefocus.nl/de-weldaad-van-stilteminder-geluid-meer-welzijn/

v t/m w

Roony. (sd). Afbeelding 42. http://thlacked.tumblr.com/ post/28435649505, San Diego, CA. RTL Nieuws. (2016, juli 5). Erben Wennemars: ‘Laat schoolkinderen elke dag een kwartier rennen’. Opgehaald van RTL Nieuws: http:// www.rtlnieuws.nl/nederland/erben-wennemars-laat-schoolkinderen-elke-dag-een-kwartier-rennen Saban, M. (2016, augustus 29). Sleep-Inducing Pillows : improve slumber. Opgehaald van Trendhunter Tech: http://www.trendhunter.com/trends/improve-slumber SCAN SYS BV. (2016, juli 1). Het Nieuwe Werken betekent digitalisering. Opgehaald van Scansys: http://www.scansys. eu/2016/07/01/nieuwe-werken-imagecapture/ Sleep Yoga. (2015). Sleep Yoga - Better Posture. Better Sleep. Opgehaald van Sleep Yoga: http:// sleep-yoga.com

Springwise. (2016, september 21). Workplaces compete via connected fitness platform. Opgehaald van Springwise: http://www. springwise.com/workplaces-compete-via-connected-fitness-platform/ Studentrum. (2012). Gerust Studeren - Chronische Stress en Burnout. Opgehaald van Studentrum: http://www.studentrum.nl/psychisch-welzijn/chronische-stressen-burn-out#>-stress-je-bent-nietde-enige-45-lijdt-met-je-mee Tech, G. (sd). Afbeelding 22. http:// www.livescience.com/56139-textile-harvests-energy-from-bodymovements.html . Unfreshed. (sd). Afbeelding 43. http://thatcoffeehouse.tumblr. com/post/61682407845.

Verdanov. (2009, december 21). Stress bij kinderen: wat te doen als je kind stress heeft? | Mens en Gezondheid: Aandoeningen. Opgehaald van Info Nu: http:// mens-en-gezondheid.infonu.nl/ aandoeningen/48148-stress-bijkinderen-wat-te-doen-als-je-kindstress-heeft.html Wicker, N. (sd). Afbeelding 07. https://www.behance.net/gallery/B-W-SELFPORTRAITS/5259975. Wikimedia Foundation, I. (2016, september 29). Plaatsbepaling. Opgehaald van Wikipedia: https:// nl.wikipedia.org/wiki/Plaatsbepaling#Toepassingen Willems, N. (2015, september 20). ‘Opgaan in overdaad prikkels zorgt voor burn-out-klachten’ | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl. Opgehaald van NU.nl: http://www. nu.nl/werk-en-prive/4129260/ opgaan-in-overdaad-prikkels-zorgtburn-out-klachten-.html

International Lifestyle Studies - Signaleringsverslag Yoga Studio Breda 1.1  

Blok 1, jaar 1. Signaleringsverslag ILS

International Lifestyle Studies - Signaleringsverslag Yoga Studio Breda 1.1  

Blok 1, jaar 1. Signaleringsverslag ILS

Advertisement