Ankers bedste jul (uddrag)

Page 1Far laver risengrød og synger sange med juleord. Han har også tændt lys i køkkenet, selvom det er morgen. „Er det ikke bare hyggeligt, Anker?“ siger far. Anker spiser sin risengrød. Det er i hvert fald dejligt med grød.„Nøj, hvor jeg glæder mig til juleaften. Hvad med dig, Anker?“ Anker ser ned i sin skål med grød, den er snart tom. Det gik hurtigt.„Hvad glæder du dig mest til?“ Far har slet ikke så travlt, som han plejer at have om morgenen. „Til hvad?“ spørger Anker. „Til jul! Hvad glæder du dig allermest til?“ „Jeg ved ikke, hvad jul er.“ „Jamen, Ankerbasse, kan du slet ikke huske JULEN?!“I bussen på vej til børnehaven fortæller far om julen. „Man spiser brunede kartofler og and og flæskesteg, og så spiser man risalamande og får en mandelgave og synger julesange rundt om træet og pakker gaver op, og det er så hyggeligt! Og så skal du lave en ønskeliste, så øh, vi kan give den til julemanden.“


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.