Caritas Nyt #1 2021

Page 1

Caritas Caritas Nyt Danmark #1 mar ts 2021

N Y H E D S B L A D F O R C A R I TA S D A N M A R K

Giv cykler til børn og unge i Burkina Faso Børn og unge i Burkina Faso har ofte langt til skole. De må tit gå den lange vej uden morgenmad. Det kan derfor være svært for dem at passe deres skolegang. En cykel gør det lettere at komme frem og tilbage og kan derfor være med til at fastholde dem i skolen og på deres ungdomsuddannelser. CARITAS NYT #1 2021

1


Caritas Danmark #1

Kære læser, I skrivende stund er det et år siden Danmark første gang lukkede ned for at hindre smitten med coronavirus. I det år der er gået, har vi haft rig lejlighed til at reflektere over de verdensomspændende forandringer som virussen har været med til at accelerere. Uligheden er på ingen måde blevet mindre, og de fattigste bliver hårdt ramt af de økonomiske konsekvenser. Hos os på sekretariatet har det været afgørende, at det at vi selv var ramt, ikke måtte gå ud over arbejdet for verdens fattigste. Vi har haft blikket stift rettet mod vores partnere rundt omkring i verden, men samtidig har vi øget indsatsen for mennesker i nød i Danmark.

CARITAS NYT Marts 2021 Redaktør/Ansvarshavende: Jacob Nue Sønderstrup jns@caritas.dk Grafisk design: Rikke Melson Jürgensen Forsidebillede: Alamy Trykoplag: 3.000 ISSN: 13978578 Redaktionen af Caritas Nyt #1 blev afsluttet den 8. marts. UDGIVELSE Caritas Nyt sendes til alle Caritas’ bidragydere og samarbejdspartnere. Adresseændring eller afmelding: caritas@caritas.dk eller tlf. 38180000 Caritas’ kontonummer: 2191-3487254516 UDGIVER Caritas Danmark Gammel Kongevej 15, 3 1610 København V. E-mail: caritas@caritas.dk Generalsekretær: Maria Krabbe Hammershøy Bestyrelsesformand: Christa Bonde Læs mere om Caritas Danmark: www.caritas.dk

Vi har især fokus på arbejdsmigranter, som kommer i knibe i Danmark, og vi har arbejdet tæt sammen med bispedømmet om etableringen af Stella Maris som nu for alvor har sat sejl. Derudover har vi øget bemandingen i national afdeling med Ditte Dandanell, som tidligere har stået for vores Au Pair Netværk, der drives sammen med Fagforeningen FOA og Kirkernes Integrations Tjeneste. Krige, fattigdom og katastrofer har på ingen måde været sat på pause under pandemien. I et af vores ’gamle’ partnerlande, Myanmar, har militæret taget magten ved et kup, hvor de også har fængslet det meste af den demokratisk valgte regering. Det har bl.a. betydet, at Covid-vacciner ikke kan komme ind i landet og at bankerne er lukkede, hvilket gør det svært for Caritas Danmark at overføre økonomisk hjælp i øjeblikket. Vi har i fasteindsamlingen fokus på et af de ’glemte’ lande, Burkina Faso, hvor fattigdommen er ødelæggende for børn og unges fremtidsudsigter. Indsamlingen går blandt andet til at give børn og unge i Burkina Faso en cykel. De har ofte langt til skole og en cykel gør det lettere at komme frem og tilbage og er med til at sikre, at de får en uddannelse. De har brug for vores økonomiske støtte og for at vi tager deres fremtid med i vores bønner. Fasteindsamlingen er heldigvis kommet rigtig godt fra start og vi håber, alle fortsat vil støtte op, helt frem til påsken. Børnene i Burkina Faso har brug for det. Med ønsket om en velsignet påsketid

Caritas Danmark arbejder solidarisk for og med mennesker med henblik på at fjerne nøden og dens årsager. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis (CI) – Den katolske Kirkes humanitære organisation for udvikling og nødhjælp. 165 nationale Caritas-organisationer er medlem af CI, som er verdens største humanitære netværk.

2

CARITAS NYT #1 2021

Maria Krabbe Hammershøy Generalsekretær i Caritas Danmark


Beirut efter eksplosionen Det er lidt mere end et halvt år siden, at den voldsomme eksplosion på havnen i Beirut lagde store dele af byen i ruiner. Omkring 200 mennesker omkom, 6000 blev såret og mange flere mistede deres hjem. Omstændighederne omkring eksplosionen i Libanon fik den allerede eksisterende utilfredshed med landets regering blandt store dele af befolkningen, til at tage til i styrke. Landets premierminister endte med at gå af, og Libanon har i mere end fire måneder ikke haft en fungerende regering. Den økonomiske situation i Libanon var allerede kritisk inden eksplosionen og er yderlige blevet forværret af Covid-19. Halvdelen af landets befolkning lever nu under fattigdomsgrænsen og gamle slidte biler holder i lange køer med familier, der har brug for at få udleveret det næste måltid mad.

Smidt på gaden

Mange familier kan ikke længere betale deres husleje

og kæmper hver måned en kamp for at undgå at blive smidt på gaden. Mange kommer til Caritas Libanon for at få økonomisk hjælp og støtte til både mad, husleje og udgifter til medicin og lægehjælp. En stor del af det libanesiske sundhedsvæsen er privatiseret og derfor svært tilgængeligt for de fattigste i landet. Som i mange andre lande er hospitalerne i Libanon desuden også presset til det yderste på grund af Covid-19 – og fordi fire af Beiruts vigtigste hospitaler blev ødelagt af eksplosionen i august sidste år. Alle landets hospitaler er på nuværende tidspunkt på deres maksimale kapacitet. Caritas Libanon prøver, med støtte fra caritas-netværket, at dække de mest akutte behov så godt som muligt og har givet økonomisk støtte og renoveret huse samt uddelt medicin, hygiejnepakker og mad til tusindvis af mennesker. Tak til alle de mange Caritas-støtter i Danmark, som har bidraget til dette vigtige arbejde. CARITAS NYT #1 2021

3


FASTEINDSAMLING 2021

Burkina Faso

Giv cykler til børn og unge i Burkina Faso

Børn og unge i Burkina Faso har ofte langt til skole. De må tit gå den lange vej uden morgenmad. Det kan derfor være svært for dem at passe deres skolegang. En cykel gør det lettere at komme frem og tilbage og kan være med til at fastholde børnene i skolen og på deres ungdomsuddannelser. Derfor har Caritas Danmark valgt, at dette års fasteindsamling skal gå til at give cykler og hjælpe børn, unge og deres mødre i det konfliktramte Burkina Faso. 4

CARITAS NYT #1 2021


OM BURKINA FASO • Burkina Faso ligger i Vestafrika og har en befolkning på over 20 mio. indbyggere. • Burkina Faso har trods fattigdom, barskt klima og perioder med politiske uroligheder formået at opretholde en unik tolerance og social sammenhængskraft i befolkningen. • Mere end 2.500 skoler har været lukkede landet over som konsekvens af terrorangreb og/eller trusler mod skolerne fra voldelige ekstremistiske grupper, hvilket betyder, at 350.000 børn ikke har haft adgang til skolegang. • I løbet af det seneste år er antallet af internt fordrevne i Burkina Faso femdoblet. I august 2020 var mere end en million mennesker internt fordrevne som følge af voldelige angreb eller trusler i deres landsbyer/byer. • Regeringen har appelleret til Caritas’ partner i landet om at hjælpe den hårdt trængte befolkning.

Cykler hjælper børn og unge i Burkina Faso Først kom terroristerne, så Corona. Nu kan fordrevne og udsatte børn og unge i Burkina Faso endelig få et åndehul. Det hidtil fredelige og socialt harmoniske Burkina Faso har de seneste år været plaget af konflikter og nød. Voldelige terrorangreb mod civile, skoler og hospitaler samt fattigdom, klimaforandringer og COVID-19 pandemien har bragt landene Niger, Mali og Burkina Faso i det centrale Sahel ud i verdens hurtigst voksende humanitære krise. I følge UNHCR er der nu over en million internt fordrevne i det engang så fredelige land Burkina Faso. Særligt for børn og unge er det en svær situation. De har mistet deres hjem og er revet ud af den hverdag de kender. Sammen med deres familier skal de nu starte forfra et nyt sted. Nogle af de fordrevne børn har været heldige og har fået mulighed for at komme i skole igen, mens andre ikke har den samme mulighed. Desuden har sikkerhedssituationen i perioder gjort det nødvendigt at lukke skolerne i landet midlertidigt.

Et fristed

Caritas har derfor åbnet to fritidshjem i byerne Tougan og Ouahigouya i oktober 2020. Fritidshjemmene er tænkt som et helle og et fristed for børn af internt fordrevne og udsatte børn og unge i lokalområdet. Mange af børnene har traumer med sig i bagagen og fritidshjemmene har derfor rekreative områder, hvor de kan lege frit. Fritidshjemmene tilbyder også sociale aktiviteter såsom rollespil, musik og sport. Det er med til at øge børnenes selvværd og gøre dem modstandsdygtige overfor radikalisering. Fritidshjemmene er også med til at holde dem væk fra gaden. Corona-nedlukningen har gjort mange forældre ekstra pressede økonomisk, hvilket kun har øget behovet for fritidshjemmene i Burkina Faso, hvor børn kan få lov til at være børn og hvor CARITAS NYT #1 2021

5


FASTEINDSAMLING 2021

Burkina Faso

de ansatte står klar til at give dem et åndehul. Målet er, at børnene kan vende tilbage til en normal hverdag. Souleymane Ganamé er et af de mange børn, som har måtte forlade deres skole, deres venner og det liv de kendte. Souleymane boede med sin familie i Yoro, en lille landsby i det sydlige Burkina Faso tæt på grænsen til Ghana, indtil de en dag måtte flygte væk fra kampene til et mere sikkert sted i landet. Familien endte ca. 400 kilometer nordpå i Ouahigouya på grænsen til Mali, og netop i Ouahigouya ligger et af Caritas’ fritidshjem, og her kommer Souleymane hver dag. ”Jeg er meget glad for at komme på fritidshjemmet. Jeg kommer her hver dag for at lære noget nyt, siger han. En af de ansatte, som er med til at give børnene en

tiltrængt pause fra urolighederne, er Abel Koussoube. Han arbejder på fritidshjemmet i Touganhan. ”Jeg søgte jobbet på Caritas fritidshjemmet for at hjælpe nogle af de mange fordrevne børn, der droppede ud af skolesystemet, da de måtte flygte fra deres hjem,” fortæller Abel Koussoube. Han håber, at børnene vil kunne vende tilbage til det officielle skolesystem igen, når freden forhåbentligt snart vender tilbage til Burkina Faso.

Flere børn i skole

De fleste børn har langt til både skole og fritidshjem. Ofte kommer de for sent. Nogle ender med at droppe ud af skolen, fordi de er trætte og sultne efter den lange gåtur. En cykel kan mindske transporttiden og være med til at fastholde dem i deres skolegang. Cykler kan være med til at øge antallet af børn der går i skole, da transport og udmattelse ikke længere vil være et problem i samme grad. Cykler sørger for at børnene kan komme hurtigt og sikkert frem og tilbage. Cyklerne skal gå til børn, der er tilknyttet Caritas´ fritidshjem og deres mødre samt unge mennesker, der tager tekniske uddannelser som f.eks en skrædderuddannelse. Mødrene skal bruge cyklerne til at aflevere de mindste børn i skole. De værst stillede mødre kan desuden bruge deres cykel til at komme til og fra arbejde og transportere produkter, de kan sælge, mens børnene er i skole.

”Jeg er meget glad for at komme på fritidshjemmet. Jeg kommer her hver dag for at lære noget nyt" Caritas fritidshjemmet hjælper nogle af de mange fordrevne børn, der er droppet ud af skolesystemet.

6

CARITAS NYT #1 2021

Souleymane Ganamé


På fritidshjemmet i Ouahigouya bliver køkkkenhaven passet og plejet.

COVID-19 i Burkina Faso Ligesom resten af verden, er Burkina Faso ramt af COVID-19. Det første tilfælde blev registreret i marts 2020 og regeringen var hurtig til at lukke landet ned. Mange frygtede at pandemien ville få store konsekvenser for landets skrøbelige sundhedssystem, men den største udfordring har vist sig at være de negative økonomiske konsekvenser, som følge af nedlukningen af samfundet, hvor mange mennesker har mistet hele eller dele af deres indtægt. Som en del af COVID-19-restriktionerne lukkede regeringen desuden alle skoler og højere læreanstalter d. 16. marts 2020. Det har øget presset på de sparsomme ressourcer i lokalsamfundene og været et stort psykisk pres for de børn, der er blevet sendt hjem. Under de første måneder af Corona-pandemien havde Caritas' arbejde i Burkina Faso derfor et særligt fokus på oplysning om COVID-19-forebyggelse og uddeling af sæbe og beskyttelsesudstyr. Arbejdet foregik dør-til-dør og blev gennemført af både det lokale Caritas-personale og frivillige. Udover at informere om god hygiejne og social afstand, i henhold til WHO og regeringens retningslinjer, fortsatte Caritas også arbejdet for at sikre de internt fordrevnes rettigheder og integration i de lokalsamfund, de flygtede til.

CARITAS NYT #1 2021

7


NATIONALT

Med og for folket

Med og for

folket

8

CARITAS NYT #1 2021


Caritas Danmarks tætte samarbejdspartner i Myanmar Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) er bekymret for Myanmars befolkning og landets fremtid efter militærkuppet den 1. februar 2021.

som fjerner livsgrundlaget for millioner, og dette seneste ”chok” knuser deres i forvejen skrøbelige økonomi. Vi forudser øget fattigdom, akut fødevareusikkerhed og mennesker, der er tvunget til at forlade deres hjem. Men KMSS forsikrer befolkningen, at vores støtte ikke vil blive mindre, men kun tage til i styrke.

AF JACOB NUE SØNDERSTRUP, NATIONAL CHEF CARITAS

Lad os som nation vælge fred. Lad os vende tilbage til demokratiet." - KMSS, Myanmar

I en udtalelse med overskriften Med og for folket udtrykker KMSS chok og smerte over den seneste udvikling i Myanmar og stiller sig side om side med folket i deres appel til magthaverne om en fredelig løsning på denne krise. I udtalelsen står blandt andet: "Vi ønsker at dele med folket, venner og partnere vores bekymringer, vores håb og vore bønner i denne svære tid i vores lands historie. Mens vi ser tusindvis af mennesker, som dag efter dag demonstrerer fredeligt, fyldes vores øjne med tårer, men vi styrkes også af deres håb for en bedre fremtid, en fredeligere fremtid og et værdigt Myanmar. Vi står i fredelig modstand sammen med de mange mennesker, som samles hver dag og risikerer deres liv og deres fremtid for at folkets stemme ikke bliver ignoreret. Myanmars befolkning er ramt af en global pandemi

• Den 5. februar udtalte præsidenten for den katolske Bispekonference i Myanmar kardinal Charles Bo sig om militærkuppet på twitter, og appellerede til at alle anholdte, heriblandt Aung San Suu Kyi, vil blive løsladt. • Det internationale pres for at finde en fredelig løsning på krisen i Myanmar stiger, og den 25. februar annoncerede facebook, at de havde blokeret militæret i Myanmar fra det sociale medie på grund af den eskalerende vold med dødsfald blandt demonstranterne til følge.

CARITAS NYT #1 2021

9


NATIONALT

Au Pair Network

Rådgivning for au pairs Caritas er engageret i projektet Au Pair Network for at sikre udenlandske au pairs adgang til støtte og rådgivning samt medvirke til at forbedre vilkårene for de migranter, der opholder sig midlertidigt i landet under den danske au pair ordning.

Au pairs forbedrer deres praktiske færdigheder på et af Au Pair Networks førstehjælpskurser.

AF DITTE DANDANELL, PROGRAMKOORDINATOR MIGRANTARBEJDE

Der befinder sig ca. 1700 au pairs i Danmark. De er kommet hertil for at bo hos en dansk familie, arbejde, lære sprog og kultur at kende. Udenlandske au pairs, der opholder sig midlertidigt på en au pair kontrakt i Danmark, er primært kvinder og unge, da det ikke er tilladt at have stiftet familie som au pair.

sagsbehandling og juridisk bistand ved eksempelvis manglende lønudbetaling. Au Pair Network afholder informationsmøder for nytilkomne au pairs, udbyder kurser i praktiske færdigheder som førstehjælp og har telefonisk rådgivning.

Der kan være mange udfordringer forbundet med at komme som udlænding til landet, problemer med arbejdsforhold eller med det at bo under samme tag som sin arbejdsgiver. De fleste au pairs oplever heldigvis et trygt og udviklende ophold i deres værtsfamilie. Men en del af dem oplever dog også problemer, og dem kan de få hjælp til at løse med rådgivning fra Au Pair Network, som Caritas Danmark er den del af.

Au pairs henvender sig til rådgivningen med spørgsmål omkring udbetaling af lommepenge, hvilke arbejdsopgaver de forventes at udføre eller arbejdstidens varighed. Henvendelserne kan også dreje sig om muligheden for at etablere et lokalt netværk, sprogundervisning eller konflikter med værtsfamilien.

Sikrer au pairs rettigheder

Caritas er engageret i arbejdet for at støtte au pairs, da vi ønsker at støtte migranter. Som migrantarbejdere er au pairs rettigheder og muligheder på den ene side reguleret som ikke-ansatte, der deltager i kulturel udveksling og bidrager med huslige pligter i en værtsfamilie. På den anden side indgår de i praksis typisk som ansatte husarbejdere og udfører egentlige arbejdsopgaver. Au Pair Network er etableret i et samarbejde mellem Kirkernes Integrations Tjeneste, FOA og Caritas. Formålet med projektet er at sikre, at au pairs rettigheder bliver mødt samt at de har et sted at henvende sig og få rådgivning. Projektets indsats er centreret omkring informationsdeling, rådgivning og sagsbehandling. Dermed har au pairs mulighed for at få viden om regler og rettigheder under au pair-ordningen, de kan få rådgivning om deres situation eller tvivlsspørgsmål samt egentlig 10

CARITAS NYT #1 2021

Konflikt og tvister

I nogle tilfælde følges henvendelserne op med sagsbehandling og juridisk bistand. Det gælder hovedsageligt tvister omkring udbetaling af lommepenge, afholdelse samt udbetaling af feriepenge og opsigelse af au pair kontrakten. Au Pair Network sikrer, at au pairs har en organisation på deres side og at de får en stemme som arbejdstagere.

Nye regler

Stigende udgifter til sprogundervisning, politisk fokus på ordningens berettigelse samt lukkede grænser i forbindelse med corona-pandemien har alle været medvirkende til at antallet af au pairs i Danmark er drastisk faldende samt at nytilkomne au pairs risikerer større udsathed. I den forbindelse er det endnu mere vigtigt, at Au Pair Network får kontakt til så mange au pairs som muligt og sikrer, at deres rettigheder bliver mødt og de får hjælp til at etablere netværk og kendskab til deres muligheder i Danmark.


Vil du gerne i kontakt? Au Pair Networks rådgivning Telefon

46973880

E-mail info@aupairnetwork.dk Facebook

AuPairNetwork CARITAS NYT #1 2021

11


NATIONALT Ny International chef

Ny international chef i Caritas Danmark Cecilie Winther er ny international chef i Caritas Danmark. Cecilie har mange års erfaring med internationalt hjælpearbejde i organisationer som Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og FN. Hun har haft udstationeringer i Sri Lanka, Malawi og som Landechef for Folkekirkens Nødhjælp i Etiopien. AF JACOB NUE SØNDERSTRUP, NATIONAL CHEF CARITAS

Cecilie Winther, der kommer fra en stilling som senior advisor i internationale programmer i Røde kors, er ofte stødt på Caritas når hun har været udsendt til internationale projekter, og mødet med det store globale netværk har også været afgørende for hendes beslutning om at takke ja til jobbet som international chef i Caritas. ”Jeg har to afgørende grunde til at ville arbejde for Caritas. For det første hviler Caritas’ arbejde på stærke og tydelige værdier om menneskeligt ligeværd, fællesskab og solidaritet. For det andet, arbejder Caritas tæt sammen med lokale trosbaserede partnerorganisationer med frygtløse ledere i front, som kan gøre en stor forskel, både politisk og i forhold til økonomisk udvikling af lokalsamfund.”, fortæller Cecilie og tilføjer: ”Corona-pandemien har vist os, at fattige og marginaliserede mennesker rundt om i verden stadig lever i meget sårbare og skrøbelige livssituationer. Som international chef i Caritas vil jeg være med til at styrke indsatsen for større retfærdighed og varige forandringer for disse mennesker.”

Mødte nye kollegaer på skift

Cecilie har nu lagt de første godt tre måneder i Caritas bag sig, og Covid-19 har gjort det en smule mere omstændigt at få hilst på alle de nye kollegaer. 12

CARITAS NYT #1 2021


EN STOR GLÆDE FOR CARITAS Det er mig en stor glæde at Cecilie Winther har takket ja til jobbet som International Chef i Caritas Danmark. Man mærker med det samme Cecilies empati og retfærdighedssans, og hun har fagligheden og erfaringerne til at styre Caritas Danmarks arbejde ind i fremtiden. Hendes resultater for verdens fattigste er veldokumenterede og hun er vellidt og respekteret blandt partnere, medarbejdere og beslutningstagere. - Caritas Danmarks generalsekretær Maria Krabbe Hammershøy

Caritas Danmark kører som de fleste andre arbejdspladser på nødbemanding, og størstedelen af organisationens medarbejdere arbejder hjemmefra. Det er specielt og slet ikke som det plejer at være at skulle starte på en ny arbejdsplads, når der er corona restriktioner, men Cecilie ser alligevel meget positivt den første tid i Caritas. ”I de første uger med sne, frost og vintermørke har det været et privilegium og et lyspunkt at kunne cykle til kontoret hver dag og på skift møde mine nye kollegaer i Caritas Danmark. Jeg har mødt kollegaer med kæmpe engagement, som hver dag bestræber sig på at

fortsætte organisationens støtte til sårbare grupper i Danmark eller ude i verden, også selvom corona-krisen har tvunget alle til at arbejde på en anderledes måde. Det er kollegaer med en stærk faglighed, som hver især trods afstand har god og regelmæssig kontakt til vores lokale partnere i syd,” fortæller hun.

Partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Den første store opgave, ikke bare for det internationale team, men for hele Caritas Danmark, er at få en ny partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet på plads. Den opgave møder Cecilie med sindsro og en tro på, at Caritas Danmark kan levere et godt resultat, hvilket hun netop begrunder med Caritas Danmarks tætte samarbejde med Caritas-organisationerne i Afrika, Mellemøsten og Asien og et hold af dygtige og engagerede medarbejdere på kontoret i Danmark. ”Som ny leder i det internationale team ser jeg dette som en enormt vigtig brik i vores fortsatte internationale arbejde. Vi står netop overfor at skulle lave en ny 4-årig strategi og søge om forlængelse af vores strategiske partnerskab med Udenrigsministeriet. Vi vil være i hård konkurrence med andre danske organisationer, men netop det stærke partnerskab med Caritas-organisationer i syd og et stærkt team i Danmark giver mig tro på, at vi nok skal få skruet en stærk ansøgning sammen. Jeg er naturligvis på en stejl læringskurve i Caritas og møder også vanskelige situationer og udfordringer. Men det er som regel noget jeg kan genkende fra mit tidligere professionelle liv og som jeg derfor imødegår med sindsro og en tro på gode pragmatiske løsninger,” forklarer Cecilie Winther.

Nye sognerepræsentanter Ny sognerepræsentant i Horsens Lise Steffensen afløser Margareth Bergmann som sognerepræsentant i Horsens. En stor tak til Margareth og velkommen til Lise.

Ny sognerepræsentant i Slagelse Tanja Hansen har sagt ja til at varetage rollen som sognerepræsentant i Slagelse. Velkommen til Tanja.

Ny sognerepræsentant i Hellerup Therese Silcowitz er ny sognerepræsentant i Sankt Therese Kirke. Therese afløser Michala Lange på posten. Tak til Michala og velkommen til Therese.

CARITAS NYT #1 2021

13


NATIONALT Stella Maris

En lyskegle i mørket AF DIAKON DAVID NOVAL – ANSVARLIG FOR STELLA MARIS I DANMARK

Vi må nok sige, at coronaen har lagt sin klamme hånd på samfundet, og det kan være svært at holde modet oppe. Men der er lyspunkter – ja måske ligefrem lyskegler. Stella Maris’ indtog i Danmark er bestemt en af dem.Takket være opbakningen fra Caritas og de mange private bidrag til sidste års Caritas Kollekt er der fine fremskridt i arbejdet for at hjælpe havets migrantarbejdere, og det er tydeligt, at der er et stort behov for katolsk støtte til de søfarende i Danmark. Herunder en aktuel historie fra min første tid i Stella Maris: En torsdag aften blev jeg kontaktet fra England, hvor en kollega var blevet kontaktet af en sømand, som kollegaen tidligere har besøgt på et skib. Sømanden fortalte, at han og hans kolleger var strandet på et hotel i Svendborg. De havde været der i to måneder, og forinden da havde de været 18 måneder til søs.

Fanget i Danmark

De kommer alle fra øriget Kiribati og vidste ikke hvornår eller hvordan de skulle hjem. En af sømændene døde på hotellet i julen og sømændene tænker nu, at døden er deres eneste måde at komme hjem på. 14

CARITAS NYT #1 2021

Jeg sagde til min kollega, at jeg ville pakke bilen med hvad jeg havde af forskellige ting de kunne bruge; hygiejneartikler, mobilt internet, hjemmestrik og lidt andet. Imens skulle han holde kontakten og få kontaktoplysninger på sømanden, så jeg kunne få fat i ham, når jeg nåede frem. Ikke mindst skulle jeg vide hvilket hotel de boede på. Jeg vil være fremme om fredagen og forsøge at hjælpe de sømænd, som vi forestillede os var blevet efterladt af rederiet. Sømanden var ikke interesseret i at oplyse sit navn, da han var bange for repressalier fra sin arbejdsgiver, men han fortalte, at de var på Mærsks træningscenter i Svendborg. Jeg ved at Mærsk bruger stedet til uddannelse af officerer i deres flåde, så der er uden tvivl rimelige forhold og både internet og mad på stedet.

Gode forhold og fuld forplejning

Fredag morgen sendte jeg en mail til den maritime HRdirektør i Maersk. Vi vil meget gerne have et godt forhold til Mærsk, men samtidig også kunne være der for sømændene, hvis de har behov for vores hjælp. På vej til Svendborg fik jeg kontakt med den ansvarlige på træningscenteret. Han kunne oplyse, at der var 52 sømænd fra forskellige besætninger og at de havde det fysisk godt. De fik fuld forplejning og spiste sammen med personalet på stedet. Hver weekend arrangeres aktiviteter og det var under en fodboldkamp, at en af sømændene faldt om med et hjertestop og døde. De har internet og kan sende penge hjem til deres familier. Den store udfordring er, at Kiribati ikke vil have dem hjem af frygt for COVID-19 – selvom de reelt har være i isolation i 20 måneder. På centeret var de var taknemmelige for at Stella Maris gerne vil hjælpe de strandede sømænd, men de ville helst ikke lukke mig ind uden to negative corona-tests. Hvis jeg tog smitte med ind til sømændene, ville deres forhandlinger med Kiribati om sømændenes mulighed for at rejse hjem, været ødelagt. Det havde jeg


naturligvis stor respekt for og takkede de ansvarlige på træningscenteret for at tage sig godt af deres ansatte og sagde, at de til enhver tid er velkomne til at kontakte Stella Maris, hvis der er behov for hjælp.

Videre til Vejle

Allerede tirsdag var jeg i Vejle, hvor jeg mødtes med Nicolaj Wibe, der er generalsekretær for Sømandsmissionen. Han er meget begejstret for at Stella Maris nu er etableret i Danmark og fortalte, at langt de fleste sømænd i danske havne er katolikker og at der er ting som lutheranere ikke kan tilbyde dem. For eksempel er det vigtigt for sømændene, at der kommer en rundt med vievand på skibet efter dødsulykker eller selvmord. Årligt tager 2.000 søfarende livet af sig selv, mens de er ombord på et skib. Jeg er derfor ved at samle en god håndfuld frivillige og forventer, at jeg over sommeren, hvis corona tillader det, kan besøge forskellige menigheder og høre om der er flere, som har lyst til at engagere sig i arbejdet. Stella Maris har lige nu fire frivillige i hovedstaden, to på Sjælland, én på Lolland, to i Århus og så mig selv. Og der er flere der har givet udtryk for at de gerne vil være med. Målet er at lave et team i hver region, så Danmark bliver fornuftigt dækket ind og vi kan hjælpe sømand i alle de store havne. Læs mere om Stella Maris Nordic her: www.smdk.dk eller www.stellamarisnordic.dk

CARITAS NYT #1 2021

15


id nr.: 46663

STØT

Fasteindsamlingen Så er du med til at give børn i det konfliktramte Burkina Faso cykler og en mulighed for at komme i skole eller på fritidshjem, hvor de kan lege og få lov til at være børn i trygge rammer.

Du kan støtte via: Nedenstående indbetalingskort eller www.caritas.dk

16

CARITAS NYT #1 2021