Caritas Danmark - Årsrapport 2022

Page 1

Årsrapport 2022

CARITAS DANMARK

Kære læser

Velkommen til Caritas Danmarks årsrapport, hvor vi på de følgende sider vil give overblik og indblik i resultaterne for 2022.

Vores internationale arbejde er stadig rygraden i Caritas Danmark, og vi har støttet de mest udsatte og bakket op om vores partnerorganisationer rundt omkring i verdens brændpunkter. Ukraine har naturligt taget meget fokus, men vi har også støttet arbejdet for de allerfattigste i Niger, Burkina Faso, Libanon, Jordan, Myanmar, Bangladesh og Uganda.

I Danmark har vi især været der for ukrainske flygtninge og arbejdsmigranter. Vi har åbnet et migranthus, i tillæg til Caritas Center Stenosgade og Caritas-klinikken på Amerikavej på Vesterbro i København. Vi har også støttet en række lokale initiativer i sognene.

Vi bruger kulturen som brobygger i vores fortalerskab for verdens fattigste, og mange har haft glæde af vores podcasts, bogklubmøder og filmforevisninger.

2022 var året hvor Caritas fejrede 75-års jubilæum, og vi mærkede i den grad opbakningen fra myndigheder, donorer og bagland. Det mest håndfaste bevis på den øgede opbakning og tilliden fra vores donorer, store som små, er, at vores årsregnskab er vokset med over 30 %. Vi har således en omsætning

på 82,5 mio. kr. mod hhv. 58,8 og 62,9 mio. kr. i de foregående år.

Verdens fattigste fortjener støtte og hjælp af den højeste kvalitet, og det forsøger vi at leve op til hver eneste dag. Vores kvalitetssikring er skærpet yderligere i 2022, og Caritas står godt rustet til en uforudsigelig fremtid.

Tak fordi du læser med – og tak for din solidaritet med verdens udsatte.

CARITAS ÅRSRAPPORT 2022

Redaktør/ansvarshavende:

Grafisk design:

Forsidebillede:

Trykoplag:

Peter Christian Rude og Jacob Nue Sønderstrup

Westring kbh

Caritas Ukraine

2.500

Maria Krabbe Hammershøy
2 | ÅRSRAPPORT | 2022
”Verdens fattigste fortjener støtte og hjælp af den højeste kvalitet, og det forsøger vi at leve op til hver eneste dag.”

Fremhævede resultater

12.600

Det forgangne år har Caritas Jordan, med støtte fra Caritas Danmark, leveret sundhedsydelser til i alt 12.600 syriske flygtninge og udsatte jordanere.

10.000 afspilninger

Knud Ballin

I november 2022 åbnede vi Caritas Migranthus i København, opkaldt efter stifteren af Caritas Danmark, pastor Knud Ballin.

Caritas Danmarks nye podcast Jeg har set verden styrte i grus nåede i 2022 op på 10.000 afspilninger og blev fremhævet under ’nyt og spændende’ på Apple Podcast.

Skolemåltid

Nyt program i Uganda sikrer, at sydsudanesiske og ugandiske børn og unge kan få et måltid mad i skolen.

2,5 mill. kr.

Caritas Danmarks bagland støttede i 2022 ofre for krigen i Ukraine med 2,5 millioner kr.

242 patienter

242 patienter fik hjælp i Caritas Klinik på Vesterbro i København.

Samarbejde

I 2022 igangsatte Caritas Danmark et foreløbigt fireårigt samarbejde med Caritas Libanon.

ÅRSRAPPORT | 2022 | 3

Caritas Danmark: Stiftet for 75 år siden i 2022

Caritas Danmark blev stiftet i 1947 af pastor Knud Ballin og dr. Kaj F. Meldahl for at organisere nødhjælp til de tyske flygtninge i Europa efter 2. verdenskrig og kunne som en af de ældste humanitære organisationer herhjemme sidste år markere sit 75-års jubilæum. Siden grundlæggelsen er Caritas Danmark vokset fra at være et lille kirkeligt initiativ båret af få ildsjæle til at blive en stadig mere professionaliseret organisation, der er engageret i de største humanitære kriser. Fokus er stadig på det enkelte menneske, der alt for ofte blot optræder som et tal i nyhedshistoriernes triste statistikker.

Caritas Danmark er en del af Caritas Internationalis, et globalt netværk af over 160 nationale Caritas-organisationer, der tilsammen udgør verdens næststørste humanitære organisation. Værdigrundlaget er baseret på Den katolske Kirkes sociallære og FN’s Menneskerettighedserklæring. Den tætte forbindelse til Kirken betyder, at nødhjælpsarbejdet gennem sognene har en tydelig lokal forankring og når bredt ud.

Caritas Danmark har i 2022 fortsat kunnet støtte sårbare befolkningsgrupper i Burkina Faso, Niger, Uganda, Jordan, Bangladesh og Myanmar. Derudover er listen af programlande blevet udvidet med Libanon, der ifølge Verdensbanken befinder sig i en af de værste økonomiske kriser på globalt plan siden den industrielle revolution, og Ukraine, der den 24. februar uventet blev invaderet af russiske styrker. Indsatsen for de mest udsatte herhjemme er også blevet intensiveret, blandt andet med åbningen af vores migranthus.

Pavelig audiens i anledning af Caritas Danmarks 75-års jubilæum, oktober 2022.

Fra venstre ses bestyrelsesformand Christa

Bonde, generalsekretær Maria Krabbe Hammershøy, fuldmægtig i Udenrigsministeriet Kristian Westad Bertelsen, pave Frans, biskop Czeslaw Kozon, Danmarks ambassadør til Vatikanstaten

Odd Sinding, international chef Cecilie Winther og programkoordinator Jesper Juel Rasmussen.

© Vatican Media

4 | ÅRSRAPPORT | 2022

Caritas Danmark er aktiv i følgende lande:

Danmark

Ukraine

Libanon

Burkina

Jordan

Niger

Bangladesh

Myanmar

Uganda

Faso

Krig i Ukraine

I dagene efter den 24. februar 2022, hvor russiske styrker invaderede Ukraine, igangsatte netværket af nationale Caritas-organisationer en hjælpeaktion af hidtil usete proportioner for at afbøde de lidelser, som krigen medførte for civilbefolkningen i landet.

Caritas Danmark fik via en hurtig indsats en ekstrabevilling på 8,7 millioner kr. fra Udenrigsministeriet til Ukraine, og på grund af vores deltagelse i TV-indsamlingen ’Sammen for Ukraine’ i marts kunne yderligere 3,35 millioner kr. sendes til det krigsramte land og nabolandene.

Vi har siden invasionen løbende samlet ind til Ukraine, og som en følge af de intensiverede russiske angreb på vand-, el- og varmeforsyningerne i landet henimod slutningen af året gik vores adventsind-

samling til at hjælpe ukrainske familier med at komme igennem vinteren og holde varmen.

Alt i alt har vores bagland støttet ofrene for krigen med 2,5 millioner kr. Vores midler er fortrinsvist blevet kanaliseret til Caritas Ukraine, hvis medarbejdere og frivillige ydede og fortsætter med at yde en nærmest overmenneskelig indsats, mens krigen raser omkring dem, men også til Caritas Moldova og Caritas Rumæniens utrættelige og kompetente arbejde for de tilstrømmende flygtninge.

I 2022 formåede Caritas-netværket at hjælpe i alt 3 millioner mennesker i selve Ukraine og 2,3 millioner mennesker i nabolandene.

Ilyena med sin ni-måneder gamle søn. Hun er blot en af mange millioner ukrainere, der siden krigens udbrud den 24. februar sidste år er flygtet ud af landet. © Caritas Internationalis

Ilyena flygtede ud af landet med sin nyfødte søn. Faren måtte blive tilbage.

Den 4. marts 2022 forlod Ilyena sit hjem i Kharkiv i den østlige del af Ukraine. Da bomberne begyndte at falde, søgte hun tilflugt på en metrostation sammen med sin mand, Andrej, og sin ni-måneder gamle søn, Bagdan. Her lå folk og sov,

6 | ÅRSRAPPORT | 2022

nogle i senge, andre på jorden, og der blev mere og mere overfyldt dag for dag.

Udenfor kunne hun høre bomber. Nogle gange rystede væggene. Hun frygtede for sin søns sikkerhed. Far, mor og barn begav sig derfor alle afsted til hovedbanegården for at tage toget til Lviv i den vestlige del af landet, der ikke på samme måde var udsat for angreb.

Men da de nåede frem til banegården, var det umuligt at få en plads ombord på toget, og de besluttede sig for at flygte i deres bil, der holdt parkeret foran deres lejlighed – seks metrostationer væk. Det var mørkt, den offentlige transport kørte ikke, og der var udgangsforbud.

De gik langs skinnerne i timevis. Da de var fremme, havde de kun få minutter til at pakke. Efter seks dages kørsel nåede Ilyena sammen med sin søn, Bagdan, frem til den polske grænse, hvor de blev taget imod af frivillige fra Caritas, der indkvarterede dem. Forinden havde hun været nødt til at tage afsked med sin mand, Andrej, der var i den kampdygtige alder og derfor ikke måtte forlade landet.

Ilyenas historie er typisk for flygtningefamilier fra Ukraine. I 2022 er 7,9 millioner ukrainere flygtet ud af landet, mens 6,5 millioner er internt fordrevne.

Koncert på Rådhuspladsen: Sammen for Ukraine

Blot få uger efter udbruddet af krigen – lørdag den 12. marts – arrangerede DR og TV2 en koncert på Rådhuspladsen for at støtte civilbefolkningen i Ukraine. Det var en minderig aften, der samlede folk i en svær tid, og hvor man tydeligt kunne mærke danskernes store opbakning til det krigsramte land. Sammen med 17 andre civilsamfundsorganisationer sad vi backstage og tog imod donationer.

Caritas er i Ukraine kendt for at varetage meget af det sociale arbejde i landet og driver blandt andet børnehjem og suppekøkkener. Her er det albertinersøstrene, der med støtte fra Caritas uddeler mad til fattige og hjemløse i byen Lviv i det vestlige Ukraine.

Styrket sundhedsprogram i Jordan

Jordan er, foruden Libanon og Tyrkiet, det land, der er mest påvirket af den syriske flygtningekrise. Der er flere end 760.000 registrerede flygtninge i landet og tæt på en million, når man tæller de uregistrerede med, fortrinsvis fra Syrien, men også fra Irak, Yemen, Sudan og Somalia. Som følge af krigen i Ukraine og andre kriser globalt har mange nødhjælpsorganisationer ikke desto mindre reduceret deres støtte til Jordan i 2022, hvilket har fået flere aktører til at advare om risikoen for en humanitær krise i landet, der spiller en vigtig, stabiliserende rolle i en ellers skrøbelig region.

Det gælder dog ikke for Caritas Danmark, der siden slutningen af 1990’erne har samarbejdet med Caritas Jordan om den humanitære indsats for de mest udsatte grupper i landet. Et særligt fokus har lige fra begyndelsen været at sikre adgang til sundhed, blandt andet ved at investere i de syv sundhedskli-

nikker rundt omkring i landet, som Caritas Jordan driver, og det er kun blevet udbygget i 2022.

Det forgangne år har Caritas Jordan, med støtte fra Caritas Danmark, leveret sundhedsydelser til i alt 12.600 syriske flygtninge og udsatte jordanere. Herunder har 1609 kronisk syge patienter modtaget livsreddende medicin, og 645 kvinder er blevet støttet i deres graviditets- og fødselsforløb.

Caritas Jordan har samtidig styrket involveringen af frivillige i sundhedsprogrammet. Planen er, at tidligere patienter fremover skal facilitere lokale gå-grupper og dele erfaringer fra deres sygdomsforløb. Derudover har Caritas Jordan øget sin oplysningsvirksomhed om sundhed ved at engagere elever og studerende på lokale skoler og universiteter.

8 | ÅRSRAPPORT | 2022
Sundhedspersonale på en af Caritas Jordans klinikker © Caritas Jordan

Nyt program i kriseramte Libanon

Libanon befinder sig ifølge Verdensbanken midt i en af de værste økonomiske kriser på globalt plan siden den industrielle revolution. Krisen, der begyndte i 2019, er kun blevet forværret af covid-19, eksplosionen på havnen i Beirut og den verdensomspændende fødevare- og energikrise, der fulgte i hælene på Ruslands invasion af Ukraine. Leveomkostningerne er på få år mangedoblet og kan ikke tilnærmelsesvis dækkes af en gennemsnitlig løn. Udsatte libanesere, flygtninge og migranter over hele landet har akut brug for hjælp.

På baggrund af en bevilling fra Udenrigsministeriet indgik Caritas Danmark i 2022 i et fireårigt engagement med Caritas Libanon. Indsatsen har i det forgangne år koncentreret sig om at definere det nye program, der skal adressere de stigende udfordringer med kønsbaseret vold i landet ved at støtte et af Caritas Libanons krisecentre for kvinder, så det kan tilbyde psykologisk førstehjælp, sundhedsråd og retshjælp. Kvinderne får også mulighed for at modtage undervisning, der har formål at styrke deres færdigheder inden for landbrug og skrædderi, så de er bedre rustet til at finde sig et arbejde, når de fraflytter krisecenteret.

Da arbejdsløsheden blandt unge er eksponentielt voksende, er Caritas Danmark og Caritas Libanon derudover gået sammen med Caritas Schweiz om et projekt, der på den ene side skal kapacitetsopbygge unge libanesere og syriske flygtninge og på den anden side opstartsstøtte lokale mirkovirksomheder inden for landbrug, byggeri og informations- og kommunikationsteknologi for at skabe flere arbejdspladser.

Adventsindsamling: Børn med særlige behov vender tilbage til skole

Caritas Libanon driver fire specialskoler til børn med fysiske og mentale handicap, men de stigende priser på benzin og diesel betyder, at mange forældre ikke har råd til at sende deres børn i skole. Da det er børn med indlæringsvanskeligheder, er den tætte kontakt og ekstra opmærksomhed, de kan få på skolerne, ikke desto mindre altafgørende for deres personlige udvikling.

Det var derfor glædeligt, at Caritas Danmark sammen med Caritas Libanon på grund af de mange bidrag til adventsindsamlingen i 2021 kunne dække transportomkostningerne til og fra skole for 300 børn med særlige behov i seks måneder.

”Vi har nu en ting mindre at bekymre os om,” fortalte Hanane Saliba, der er mor til to børn på en af Caritas Libanons specialskoler.

”Mine børn er glade, de går ikke glip af skole, de har fået det bedre med de forskellige aktiviteter, der tilbydes på skolen, og deres karakterer bliver bedre og bedre.”

ÅRSRAPPORT | 2022 | 9
Hanane Saliba med sine to drenge © Caritas Libanon
Unge libanesere og syrere til jobtræning. © Caritas Libanon.

Krisen i Sahel

Over de seneste år er situationen i Sahel blevet alvorligt forværret. Væbnede konflikter og terrorangreb har drevet tre millioner på flugt i regionen, der omfatter Burkina Faso, Tchad, Mali og Niger. Samtidig har klimaforandringerne, Ruslands krig i Ukraine og de økonomiske konsekvenser af covid-19 medført mangel på fødevarer og prisstigninger på de lokale markeder i de respektive lande, der hører til blandt verdens fattigste. Caritas Danmark har i 2022 kunnet fortsætte med at støtte de nationale Caritas-organisationer i Burkina Faso og Niger med at bekæmpe sult og fattigdom, skabe indkomstgenerende aktiviteter og arbejde for en fredelig sameksistens mellem flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund.

Til kamp mod underernæring

Der er store problemer med underernæring blandt spædbørn i Burkina Faso og Niger. Med et svækket immunforsvar er børnene i øget risiko for at dø, inden de fylder fem år. Det gøres værre af, at der ofte ikke er tilstrækkeligt med ressourcer på sundhedsklinikkerne til at behandle børnene, og at forældrene tit ikke opdager, at deres børn ikke vokser, som de skal.

Caritas Danmark har støttet Caritas-organisationer i begge lande med at uddanne sundhedspersoner til at screene familier for underernærende børn og komme med kostråd til forældrene. I Niger bliver de kaldt ’lysmødre’ og udvælges blandt de mest ressourcestærke kvinder i lokalsamfundene.

Haoua Yacouba, der bor i Niger, og hvis søn led af svær underernæring ved fødslen, føler sig i dag rustet til at skabe bedre rammer for sig selv og sin familie efter forløbet hos lysmødrene. ”Jeg sætter pris på de råd, jeg får fra lysmoren, da det ikke kun er begrænset til ernæring, men også hygiejnespørgsmål og mit barns og min egen generelle sundhed,” fortæller hun til Caritas.

I Niger har vi derudover været med til at opstarte to køkkenhaver i hovedstaden, hvor kvinder, der er internt fordrevne, flygtninge eller en del af værtssamfundet, kan dyrke grøntsager til sig selv og deres familier med klimasmarte metoder og sikre sig en indtægt ved at sælge overskuddet.

10 | ÅRSRAPPORT | 2022
Haoua Yacouba med sin søn. © Caritas Niger.

Indkomstgenerende aktiviteter

Sammen med de lokale partnere i Burkina Faso og Niger har Caritas Danmark igangsat en række forskellige indkomstgenerende aktiviteter for at styrke udsatte menneskers sociale og økonomiske integration i samfundet.

I Burkina Faso har Caritas Danmark støttet oprettelsen af to uddannelsescentre for unge mænd og kvinder. Her kan de lære efterspurgte håndværk som at klippe hår, at sy eller at svejse. Når uddannelsen er færdig, modtager de et diplom og en pakke med basalt udstyr inden for deres håndværk, så de kan begynde som selvstændige. Der har været stor succesrate blandt især syerskerne, som på grund af de økonomiske muligheder, som deres fag åbner for, er bedre i stand til at tage hånd om deres eget liv.

Noget lignende har Caritas Danmark også været med til at opstarte i Nigers hovedstad, Niamey. Her

Fredelig sameksistens

Værtssamfund, internt fordrevne og flygtninge kæmper om de samme knappe ressourcer i Niger og Burkina Faso. Det skaber splid, og derfor arbejder Caritas Danmark for fredelig sameksistens mellem befolkningsgrupperne i de to lande.

Vi har i den forbindelse været med til at indføre en træplantningsdag på to skoler i områderne

er flere end 100 piger mellem 12 og 18 år fra sårbare familier kommet i uddannelse som henholdsvis kokke, syersker, elektrikere eller producenter af hygiejneprodukter.

Flere end 300 kvinder har i 2022 derudover deltaget i de spare-lånegrupper, vi støtter i Niger. Grupperne har både en finansiel og en social dimension. Kvinderne sparer op sammen, så de kan tage små lån, starte en virksomhed eller dække uforudsete udgifter som en hospitalsregning. De får et grundigt indblik i regnskabsføring, bliver oplyst om deres rettigheder og taler sammen om fælles udfordringer.

Endelig har vi i landkommunen Ayorou i det vestlige Niger støttet et projekt, der har givet flere end 200 mennesker penge for korttidsarbejde, som gavner både dem selv og hele lokalsamfundet.

Dédougou og Tougan i Burkina Faso med deltagelse af grundskoleelever fra fordrevne familier og udsatte værtssamfund, lærere og lokale miljø- og naturressourceforvaltningsteknikere.

Det var også en anledning til at undervise eleverne om træernes betydning for klimaet og om den enkeltes ansvar for planeten. Der blev plantet 250 træer på de to skoler.

En gruppe kvinder lærer at sy på et af Caritas’ uddannelsescentre i Burkina Faso. © OCADES Caritas Burkina.

Udvikling og humanitær bistand i Uganda

Uganda er et af de fattigste lande i verden. Størstedelen af befolkningen udgøres af småbønder, der har svært ved at brødføde deres familier, til dels fordi de bliver udnyttet af mellemmænd, der tilbyder dem urimeligt lave priser for deres afgrøder. Caritas Danmark har sammen med Caritas Uganda og tre andre lokale partnere i mere end 20 år arbejdet for at organisere disse småbønder i kooperativer, hvorved de kan springe mellemhandlerne over, købe maskineri til at forarbejde afgrøderne og opnå økonomiske fordele. Arbejdet har også bestået i at

kæmpe for småbøndernes rettigheder ved at styrke fortalervirksomheder på nationalt plan.

Den massive tilstrømning af flygtninge fra Sydsudan de seneste år har derudover medført et øget fokus på humanitær bistand til de mest udsatte grupper i landet. Caritas Danmark støtter i den sammenhæng en række initiativer i Bidi Bidi-flygtningelejren i det nordvestlige Uganda, der er den største af sin slags i hele Afrika og den næststørste globalt med over en kvart million flygtninge.

12 | ÅRSRAPPORT | 2022

Et overraskende godt år for småbønderne

Egentlig var det forgangne år præget af udfordringer for Uganda. Brændstofpriserne blev fordoblet, og det øgede inflationen. På landsplan producerede bønderne kun halvdelen af det, de plejer, på grund af dårligt vejr, hvilket vil få betydning for fødevaresikkerheden i 2023. Og lige som corona-restriktionerne begyndte at klinge af, kom der et større udbrud af ebola, der lukkede transport og handel ned i en længere periode.

Alligevel var der en bemærkelsesværdig positiv udvikling i vores program. To af Caritas Danmarks partnere oplevede således en fordobling af kaffeproduktionen som følge af en større tillid til kooperativerne og en forøget medlemstilgang. En anden partner kunne rapportere, at et kooperativ forøgede sit salg af majsmel med 84 %, efter at det havde indkøbt en bedre kværn.

Caritas Danmark støtter to nationale sammenslutninger af unge og landmænd i Uganda, der med fortalervirksomhed forsøger at påvirke det politiske system. De oplevede sidste år en øget bevågenhed, hvilket førte til konkret støtte til kooperativernes drift og infrastruktur samt favorable handelsaftaler med regeringen, og et kooperativ opnåede derved en firedobling af kassavaproduktionen sammenlignet med 2021.

Udvidelse af aktiviteterne i Bidi Bidi

Siden 2017 har Caritas Danmark støttet Caritas Uganda i at gøre en forskel for de mest udsatte i Bidi Bidi-flygtningelejren. Vi har arbejdet for at skabe fredelig sameksistens mellem sydsudanesiske flygtninge og værtssamfundene og oprettet indkomstgenerende aktiviteter og spare-lånegrupper. På opfordring af FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, har vi sidste år udvidet vores aktiviteter, så vi nu dækker et endnu større område af lejren.

Sammen med organisationen Community Integrated Development Initiatives (CIDI), som er en mangeårig partner på udviklingsdelen af vores program i Uganda, har vi sidste år udrullet et program med henblik på, at sydsudanesiske og ugandiske børn og unge kan få et måltid mad i skolen for at fastholde dem og skabe de bedst mulige rammer for indlæringen. Seks skoler har i den forbindelse oprettet køkkenhaver. Eleverne vil her blive undervist i landbrug og klimasmarte dyrkningsmetoder, som de kan viderebringe til deres forældre, der har et stykke jord tilknyttet deres hus.

ÅRSRAPPORT | 2022 | 13
Caritas Danmark støtter flygtninge i Bidi Bidi-flygtningelejren i det nordvestlige Uganda, der er den største af sin slags i hele Afrika og den næststørste globalt med over en kvart million flygtninge. En gruppe drenge spiser morgenmad på en af de skoler, som Caritas Danmark støtter. © CIDI

Myanmar efter kuppet

Den økonomiske nedtur i Myanmar, der fulgte i hælene på covid-19-pandemien og militærkuppet den 21. februar 2021, har skabt en ekstrem humanitær krise i det sydøstasiatiske land. I 2022 blev millioner af mennesker kastet ud i stor fattigdom eller drevet på flugt af væbnede konflikter og overgreb.

Sammen med Caritas Myanmar, Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), har vi tilpasset og videreført de igangværende udviklingsprogrammer med støtte til spare-lånegrupper og andre bondegrupper. En del af midlerne har for eksempel været øremærket diverse anlægsarbejder i landsbyerne, herunder reparation af broer og veje, hvorved særligt fattige kunne sikre sig en ekstra indtægt som daglejere.

Vi har ligeledes ydet humanitær bistand til et stort antal internt fordrevne familier, der på grund af militære angreb på deres landsbyer har måttet flygte ud i junglen.

Spare-lånegrupper løfter samfund ud af fattigdom

67-årige Saw Nyunt Hel bor i en landsby i den sydøstlige del af Myanmar nær grænsen til Thailand. Han mødtes for nogle år siden med ansatte fra Caritas, der var rejst til landsbyen for at hjælpe indbyggerne med at danne en spare-lånegruppe. Det blev besluttet, at han skulle være formand for gruppen, der hidtil har været en stor succes. ”Til at begynde med havde vi ingen penge, men de ansatte fra Caritas gav os gode råd til, hvordan vi kan spare sammen. I dag er vi ni medlemmer i vores spare-lånegruppe, og vi planlægger at købe et stykke land sammen, som vi kan bruge til at dyrke landbrug,” fortæller han.

Saw Nyunt Hel med sine geder. © KMSS

Saw Nyunt Hel opdrætter nu, takket være lån fra gruppen, både høns og geder. På sigt håber han, at han vil kunne sælge så mange af sine geder, at han vil få råd til også at kunne anskaffe sig en okse. ”Vores fælles opsparing og de indkomstgenerende aktiviteter betyder, at jeg, på trods af pandemien og den politiske krise, ikke behøver at bekymre mig om at få mad på bordet,” siger han.

14 | ÅRSRAPPORT | 2022

Op mod en million flygtninge i Bangladesh

Verdens største flygtningelejr, Kutupalong, ligger i Cox’ Bazar i det sydøstlige Bangladesh. Siden 2017 er flere end 900.000 mennesker fra det muslimske rohingya-mindretal flygtet hertil fra etnisk udrensning i Rakhine-delstaten i nabolandet Myanmar. Eftersom området er kuperet og tæt på Den Bengalske Havbugt, er det særligt udsat for jordskred og cykloner, og den store tilstrømning af flygtninge har tæret på lokale ressourcer, infrastrukturen og de offentlige ydelser.

Siden 2019, hvor Caritas Danmark implementerede et humanitært program i Cox’ Bazar, har vi sammen med Caritas Bangladesh støttet rohingya-flygtningene og lokalsamfundene i området. I 2022 har vi især haft fokus på at give flygtningene anstændige og sikre boliger og bygge samt vedligeholde broer, stier, trapper og anden infrastruktur med henblik på at mindske risikoen for ulykker i hverdagen og reducere faren for jordskred, særligt i monsuntiden. I de omkringliggende landsbyer har vi også bidraget til renoveringen af veje og broer.

Det er i et vist omfang flygtningene selv og mænd og kvinder fra landsbyerne, der i kortere perioder bliver ansat til at udføre de forskellige infrastrukturarbejder, som programmet understøtter. På den måde kan de øge deres indtægt. Et antal kvinder i de omkringliggende landsbyer har desuden fået støtte til at opstarte indkomstgenerende aktiviteter som opdræt af dyr, landbrug og små butikker.

Forbedret infrastruktur redder liv

Meget har ændret sig siden sensommeren 2017, hvor flygtningetilstrømningen til Cox’ Bazar tog fart. Selvom forholdene langt fra er optimale i dag, måtte de hundredetusinde af rohingya-flygtninge, der først ankom til Kutupaling-flygtningelejren tage til takke med yderst primitive livsbetingelser.

Det var for eksempel tilfældet for det ældre ægtepar Lal Mohamed og Aleya. De besluttede sig for at flygte fra Myanmar til Bangladesh, efter deres landsby var blevet udsat for gentagne militære angreb.

Da de kom frem til flygtningelejren, efter en farefuld færd gennem Myanmar, hvor de blev overfaldet af militære styrker, og Lal Mohammed blev skudt i benet, blev de indkvarteret i en hytte, der befandt sig på en bakkeskråning.

”Jeg var meget bekymret for regnsæsonen, for blot en smule nedbør ville have oversvømmet hele området. Jeg plejede at være bange for, at huset ville falde sammen,” fortæller Lal Mohamed, der som følge af bagholdsangrebet på vej mod flygtningelejren var meget dårligt gående. Siden blev han og hans kone, Aleya, og deres to børnebørn flyttet til en anden del af flygtningelejren, hvor Caritas er aktive og havde udbygget infrastrukturen.

”Vi er i sikkerhed nu,” fortæller Aleya. ”Vi behøver ikke længere bekymre os om monsunen. Nu kan vi sove fredeligt, når det regner. Vi kan begive os sikkert rundt omkring, selv om natten, da der er lys overalt, og der er rent drikkevand lige ved siden af vores hus.”

Lal Mohamed. © Caritas Bangladesh

Flygtningehistorier: De menneskelige ansigter bag statistikkerne

Der er i dag over 100 millioner flygtninge på verdensplan. Det er dobbelt så mange som for 10 år siden og flere end på noget andet tidspunkt i historien. Men hvad er det, der får mennesker til at forlade alt? Bag enhver beslutning om at rive tilværelsen op med rode er der selvfølgelig en personlig historie. Nogle af de historier – om savn og desperation, men også om viljestyrke og håb –har vi i løbet af 2022 haft fokus på for at grave et spadestik dybere end statistikkerne og skabe en bedre forståelse for mennesker i sårbare situationer.

Caritas Læseklub: Litteratur og empati

Noget af det, som litteraturen kan, er at få os til at se verden på en ny måde. Gennem et sæt andre øjne. Den kan give forståelse for den menneskelige tilværelse i hele dens dybde og bredde. Det er afsættet for Caritas Læseklub, der første gang mødtes i midten af 2021 for at tale om romanen En bøn til havet (2018) om den syriske flygtningekrise. Forfatteren bag, Khaled Hosseini, sendte dengang klubben en videohilsen.

Siden da har Caritas Læseklub mødtes regelmæssigt for at diskutere, hvordan litteratur kan skabe empati for de mennesker, der har det sværest. I løbet af 2022 er der blevet afholdt i alt ni læsemøder – fortrinsvis med fokus på flygtninge og deres situation – under overskrifterne ’Et andet sted, et andet liv’ og ’Barmhjertighed, en ledsager i urovækkende tider’.

”Vi har haft mellem fire og syv deltagere på de enkelte læsemøder. Gennemsnitsalderen er dalet, og der har været flere mænd blandt deltagerne. Deltagerne har udtrykt stor begejstring for møderne. Diskussioner har bølget, og det har resulteret i en større forståelse for de andre deltagere, men også for mennesket generelt og dermed også for verdens flygtninge. Det har været udviklende møder for alle,” fortæller aktivitetsleder Nya Guldberg, der gennem hele sit arbejdsliv har beskæftiget sig med skønlitteratur – aktuelt som rettighedskonsulent hos Gads Forlag.

”Nogle gange glemmer vi de individuelle historier, de menneskelige ansigter og de almindelige liv, der ligger bag statistikker og nyhedsoverskrifter, men bøger kan hjælpe med at skabe forbindelse mellem mennesker.”

16 | ÅRSRAPPORT | 2022
– Khaled Hosseini, forfatteren til En bøn til havet

Podcast: Jeg har set verden

styrte i grus

Det var en stor oplevelse, da vi i september havde premiere på vores podcast Jeg har set verden styrte i grus til et lyttebiografarrangement i Cinemateket. Lyset i salen blev slukket, så publikum uforstyrret kunne koncentrere sig om fotograf Daniel Ryes øjenvidneberetning fra Malawi om en familie i landsbyen Kakoma, der kæmper for at tilpasse deres landbrug til de ekstreme klimaforandringer. De har intet ønske om at flygte, men er prisgivet omstændighederne. Der var bomstille, og man kunne mærke, at historien gjorde indtryk.

Siden fulgte resten af sæsonens i alt 10 episoder med personbårne fortællinger fra hele verden, herunder Fransk Polynesien, Borneo, Svalbard, Colombia, Afghanistan og Ukraine. Jeg har set verden styrte i grus, der er produceret af bureauet hearHEAR, nåede i 2022 op på 10.000 afspilninger, blev fremhævet under ’nyt og spændende’ på Apple Podcast og høstede positiv omtale i Kristeligt Dagblad.

Udover Daniel Rye var gæsterne tv-vært Mikkel

Beha Erichsen, Eleonora Danilova, der flygtede fra Ukraine til Danmark i begyndelsen af krigen, forfatter Emmy Laura Perez Fjalland, filminstruktør Jonas Poher Rasmussen og Jacob Nue Sønderstrup, chef for engagement og IT i Caritas Danmark.

Filmvisninger: Flygtninge i Sahel og Bangladesh

I anledning af Caritas Danmarks 75-års jubilæum bød vi sammen med Cinemateket i sensommeren inden for til filmvisning af dokumentaren The Last Shelter (2021). The Last Shelter, der vandt hovedprisen på CPH:DOX i 2021, foregår på et migrantcenter på kanten af Sahara drevet af Caritas Mali. Her møder vi nogle af dem, der har kurs mod Europa, og dem, der er på vej tilbage. Inden filmen var der velkomst ved generalsekretær Maria Krabbe Hammershøy og oplæg ved Lotte Niemann Jørgensen, der er programkoordinator for Sahel.

Samarbejdet med Cinemateket fortsatte i december, hvor vi i forbindelse med vores skoleindsamling til Bangladesh viste dokumentaren Wandering: A Rohingya Story (2020) om leveforholdene i verdens

”Det at være flygtning er et livsvilkår. Det er ikke en identitet. Det er noget, som kan ske for alle.”

– Jonas Poher Rasmussen, instruktøren af den tre gange Oscar-nominerede Flugt

største flygtningelejr i Cox’ Bazar i det sydøstlige Bangladesh. Her bor der flere end 900.000 mennesker fra det muslimske rohingya-folkeslag fra Myanmar, der er blevet drevet på flugt af etnisk og religiøs forfølgelse i hjemlandet. I alt deltog seks skoleklasser fra fem skoler, og efter visningen besvarede Jesper Juel Rasmussen, der er programkoordinator for Bangladesh, spørgsmål fra elever og lærere, der var tydeligt påvirkede af det, de lige havde set.

”The Last Shelter viser Caritas-personalets imponerende kamp for den menneskelige værdighed, og det berører mig dybt. Filmen er en stærk påmindelse om livsvilkårene for vores brødre og søstre i Sahel.”

– Maria Krabbe Hammershøy, generalsekretær, Caritas Danmark

Projekter i Danmark

De seneste år har vi i Caritas Danmark udvidet vores indsats for de mennesker, der har det sværest herhjemme. Den indsats er taget til i 2022, og i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine tilpassede vi også vores aktiviteter til de flygtninge, der kommer hertil fra det krigshærgede land, for at give dem den bedst mulige start på tilværelsen i Danmark. Fokus har været beskæftigelse, sundhed og rettighedsoplysning. Endelig kunne vi henimod slutningen af året slå dørene op til vores migranthus, hvor nye og allerede eksisterende tilbud blev samlet under ét tag.

Succeshistorie: På blot en uge fik Anna Ivanenko en stilling gennem Caritas

Anna Ivanenko var egentlig i relativ sikkerhed i Ukraine, men krigen føltes alligevel tæt på. ”Man kunne hele tiden høre sirener, og det tærede på sindet,” fortæller hun. I begyndelsen af juni sidste år besluttede hun sig derfor for at flygte fra Ukraine til

Danmark, hvor nogle af hendes venner opholdt sig. Og der gik ikke lang tid, før Anna fik foden inden for på det danske arbejdsmarked. ”Blot en uge efter jeg ankom til Danmark, fik jeg et job gennem Caritas,” fortæller hun.

Noget af det første, hun gjorde, var nemlig at tage til et informationsmøde for ukrainske flygtninge, som Caritas Danmark afholdt sammen med Migrantcenter Hovedstaden, med i alt 150 deltagere. Da hun så, at København Syd HF & VUC med støtte fra Caritas Danmark udbød engelskkurser til ukrainere, gik hun straks hen til standen og lagde sit cv. I Ukraine havde hun undervist i både spansk og engelsk, og hun tænkte, at hendes sprogkundskaber måske kunne komme skolen til gavn.

Snart herefter kontaktede skolen Anna for at høre, om hun ville ringe rundt til den lange liste af ukrainere, der havde meldt sig til kurserne. ”De var rigtig glade for, at jeg ringede,” husker hun fra telefonsamtalerne med sine landsmænd. ”De bare gik og ventede på opkaldet.” Så gik det ellers slag i slag, og Anna fik tilbudt en af stillingerne som engelskunderviser for ukrainere på skolens to afdelinger i Hvidovre og Kastrup. ”Jeg vil rigtig gerne hjælpe de her mennesker,” fortæller hun. ”De er både dygtige og topmotiverede, men det er bare svært at finde arbejde, når man hverken kan tale dansk eller engelsk.”

I alt har 98 ukrainere deltaget i engelskkurserne i 2022.

18 | ÅRSRAPPORT | 2022
Anna Ivanenko foran indgangen til København Syd HF & VUC

Juletræsfest i Lyngby: Klippeklistre, småkager og gaver

Søndag den 4. december havde vi fornøjelsen af at byde ukrainske børn og deres forældre inden for til juletræsfest på Sankt Knud Lavard Skole i Lyngby. Det var en hyggelig dag med klippeklistre, småkager og besøg af julemanden. Takket være sponsorater fra blandt andre Nordic Computer A/S fik alle børnene en gave med hjem. Der deltog i alt 180 børn og voksne.

Terapiforløb for ukrainere: Fokus på mentalt helbred

Det er vigtigt at have nogen at tale med, når man fra den ene dag til den anden har været nødt til at forlade alt. Derfor har vi først i vores lægeklinik og siden i vores migranthus i løbet af 2022 udbudt terapiforløb til i alt 40 herboende ukrainske flygtninge. En af vores frivillige terapeuter er Natalya

Ben. Hun havde sin egen praksis som psykolog i Kiev, men flygtede til Danmark med sin 15-årige datter, da krigen brød ud. ”Jeg ville gerne fortsætte min praksis, være nyttig, lære dansk og møde nye mennesker,” fortæller hun om sin motivation for at gøre en forskel for sine landsmænd.

Pastor Ballins Migranthus

Det har i det forgangne år været en politisk prioritering at hæve arbejdsudbuddet, blandt andet ved at skrue op for den udenlandske arbejdskraft. I takt med at antallet af arbejdsmigranter stiger, er der dog stadigt flere, der kommer i klemme, og derfor er det vigtigt at huske på, at vi som samfund har et socialt ansvar over for disse mennesker.

Migrantarbejdere er nemlig ikke en kosteffektiv ressource, men rettighedsbærende individer med en umistelig værdighed. Vi møder mange af dem i Caritas Danmark, og ofte udspringer deres problemer af, at de ikke har et ordentlige sikkerhedsnet, der kan gribe dem, når det hele brænder på. Det kan være dårlige arbejdsvilkår eller en uventet fyreseddel. Men det kan også være udfordringer med at

”Mange af migrantarbejderne kommer fra det globale syd og Syd- og Østeuropa og kender allerede til Caritas. Det er dér, de uvilkårligt går hen, når de ankommer til landet. Med etableringen af migranthuset kan vi forhåbentligt imødekomme alle deres behov på ét sted.”

– Ditte Dandanell Bihl, leder af det nationale arbejde, Caritas Danmark

20 | ÅRSRAPPORT | 2022

Nøgletal

komme ind på boligmarkedet, dårlig adgang til sundhedssystemet og et manglende netværk, der gør, at den enkelte pludselig kan stå meget alene i en uoverskuelig situation.

På grund af det øgede pres på vores aktiviteter åbnede vi i november 2022 vores migranthus, opkaldt efter stifteren af Caritas Danmark, pastor Knud Ballin. Migranthuset ligger tæt ved Københavns Hovedbanegård på Reventlowsgade 10. Her er der psykologtilbud, socialrådgivning og retshjælp samt erhvervsrelaterede kurser med henblik på at få dem i arbejde, der har mistet deres job, eller som er kommet til vores land under falske forudsætninger.

Fællesskaber

Rådgivning

ÅRSRAPPORT | 2022 | 21
242 unikke patienter i Caritas Klinik Sundhed 232 henvendelser i Caritas Retshjælp 156 unikke henvendelser i SOS Forbøn 26 unikke henvendelser i Åben Rådgivning
Greens on
Wheels
396 deltagere i Caritas Gåklub 55 unikke deltagere i Madfællesskabet 46 unikke deltagere i Ældrecaféerne 25 unikke deltagere i Caritas Læseklub
704 kasser frugt og grønt uddelt gennem Greens on Wheels
Økologi
Pastor Ballins Migranthus

Regnskab

22 | ÅRSRAPPORT | 2022
Indtægter 2021 2022 Bidrag Indsamlinger Fonde og gaver Arv Offentlige midler Danmarks indsamling, Novo Nordisk m.v. 1.669.813 2.166.971 1.020.000 2.665.764 49.771.788 1.546.840 1.914.342 4.036.496 2.049.994 4.116.932 61.298.374 9.160.813 Total 58.841.176 82.576.951 Nøgletal 2021 Administrationsprocent 5,71 2022 4,74
ÅRSRAPPORT | 2022 | 23 Forbrug internationalt 2022 Forbrug nationalt 2022 % % 5 6 21 4 5 8 28 12 4 2 5 Bangladesh Libanon Burkina Faso Myanmar Jordan Niger Uganda Ukraine Fleksmidler Oplysningi DK mv. Adm. og rev. 5 3 10 7 3 57 15 Åben rådgiving og retshjælp Ældregruppe SOS Forbøn Madfællseskab og Green og Wheels Gåklub og læseklub Caritas Klinik Migranthus

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.