Caritas Nyt #3 December 2021

Page 1

Caritas Caritas Nyt Danmark #3 December 2021

Adventsindsamling 2021 Hjælp børn med særlige behov i det kriseramte Libanon med at komme i skole


Caritas Danmark #3 CARITAS NYT December 2021 Redaktør/Ansvarshavende: Jacob Nue Sønderstrup jns@caritas.dk Grafisk design: Rikke Melson Forsidebillede: Caritas Internationalis Trykoplag: 2.300 ISSN: 13978578 Redaktionen af Caritas Nyt #3 blev afsluttet den 29. november UDGIVELSE Caritas Nyt sendes til alle Caritas’ bidragydere og samarbejdspartnere. Adresseændring eller afmelding: caritas@caritas.dk eller tlf. 38180000 Caritas’ kontonummer: 2191-3487254516 UDGIVER Caritas Danmark Gammel Kongevej 15, 3 1610 København V. E-mail: caritas@caritas.dk Generalsekretær: Maria Krabbe Hammershøy Bestyrelsesformand: Christa Bonde Læs mere om Caritas Danmark: www.caritas.dk Caritas Danmark arbejder solidarisk for og med mennesker med henblik på at fjerne nøden og dens årsager. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis (CI) – Den katolske Kirkes humanitære organisation for udvikling og nødhjælp. 165 nationale Caritas-organisationer er medlem af CI, som er verdens største humanitære netværk.

2

CARITAS NYT #3 2021

Kære Læser Adventstiden handler om forventningens glæde, og jeg glæder mig til jul, men jeg glæder mig også til det der kommer i det nye år. Næste år har Caritas Danmark 75-års jubilæum, og det skal vi naturligvis fejre sammen med vores bagland. I den forbindelse er vi de seneste måneder dykket ned i Caritas Danmarks historie, de mennesker der er og har været en del af Caritas Danmark og de frivillige, som med deres store indsats, også har været med til at forme Caritas Danmark. Den første store fejring bliver Caritas Danmarks årsmøde og Caritas-dagen. Arrangementet bliver afholdt i Aalborg fra den 30. april til den 1. maj, og vi håber selvfølgelig, at rigtig mange fra hele landet vil komme og være med. Samtidig med at vi fejrer de første 75 år, går vi også ind i en fremtid med en ny strategi, som gælder for perioden 2022-2025. Strategiens titel er Én menneskelig familie, Ét fælles hjem, og du kan læse hele strategien sidst i bladet. Caritas Danmark deler pave Frans’ drøm om en kirke, der bidrager til en inklusiv og bæredygtig udvikling, baseret på omsorg for vores fælles hjem planeten Jorden og hele den menneskelige familie. Det er udgangspunktet for vores nye strategi. Fra hjertet af en kirke af fattige og for de fattige, understreger vi behovet for at lytte og arbejde sammen og give en stemme til de stemmeløse i kirken og i samfundet. I 2021 har Caritas Danmark igangsat flere nye projekter og initiativer i Danmark. I september åbnede vi Caritas Klinik, hvor frivillige læger, sygeplejersker, værter og psykologer sikrer, at socialt udsatte har lige adgang til sundhed. Caritas Gåklub er endnu et nyt initiativ, som er etableret for at kombinere fællesskab og motion. Endelig har vi i samarbejde med gode partnere startet Caritas Madfællesskab, som inkluderer bekæmpelse af madspild, fællesskab omkring madlavning samt støtte til voldsramte kvinder og børn.


Vi har iværksat mange nye initiativer i tjenesten for de mest sårbare og vi fortsætter den udvikling med Caritas Retshjælp, som fra næste år tilbyder udlændingeretlig rådgivning af frivillige jurister til sårbare migranter.

Caritas Retshjælp

Caritas Danmarks bagland var en stærk støtte for Caritas Libanon i tiden lige efter den enorme eksplosion i Beirut i 2020, men de seneste års politiske uro og COVID-19 har efter eksplosionen ført Libanon ud i en dyb økonomisk, politisk og sundhedsmæssig krise. Priserne er steget voldsomt, hvilket betyder, at mange har svært ved at få råd til bl.a. fødevarer og basale ydelser.

Nyt rådgivningstilbud til migranter

Derfor har vi igen valgt at støtte de mest udsatte i Libanon, og Caritas adventsindsamling går til at hjælpe en gruppe børn med særlige behov. Børnene har forskellige mentale og fysiske handicap.

Rådgivningen er åben for alle med et behov for udlændingeretlig rådgivning – og som ikke har ressourcer til at opsøge advokatbistand. Vi ønsker at sikre, at udlændinges rettigheder bliver mødt samt sikre lige adgang til information og viden om eget opholdsgrundlag, status og muligheder indenfor opholdstilladelse, uddannelse, EU-ret m.m.

For at hjælpe børnene, driver Caritas Libanon fire specialskoler. Skolerne sørger for at børnene modtager undervisning og får hjælp med fysioterapi og hvad de ellers har brug for af særlig støtte. Jeg håber, at alle vil støtte op om indsamlingen til fordel for de udsatte børn i Libanon. Endelig skal der herfra lyde et STORT tillykke til min kollega Dolores Halpin Bachmann, som netop er blevet dekoreret med Sankt Sylvester Ordenen. Se mere herom på side 13. Med ønsket om en velsignet juletid,

Maria Krabbe Hammershøy

Caritas Retshjælp er et nystartet projekt, der tilbyder juridisk rådgivning indenfor det udlændingeretlige område. Rådgivningen er gratis og kræver ikke tidsbestilling. Rådgivningen drives af frivillige, der bidrager med deres tid og kompetencer, og yder gratis juridisk bistand.

Caritas Retshjælp bemandes af et kompetent frivilligteam, som er det solide fundament under rådgivningen. Caritas Retshjælp vil, til at starte med, have åbent for fremmøde én aften om ugen – onsdag fra kl. 17-19.30. Rådgivningen er beliggende centralt på Vesterbro i København. Caritas Retshjælp søger frivillige jurister eller jurastuderende, der har • erfaring med udlændingeret • tid til at tage én vagt om måneden • ønsker at hjælpe en udsat målgruppe • lyst til at blive frivillig i Caritas Interesseret? Så send en mail til legal-aid @caritas.dk – vi ser frem til at høre fra dig.

CARITAS NYT #3 2021

3


INDSAMLING

Adventsindsamling

Adventsindsamling 2021

Libanon er ramt af flere alvorlige kriser på én gang og situationen i landet forværres fra dag til dag. Caritas Danmarks adventsindsamling går derfor i år til at hjælpe en gruppe børn, som er blandt de mest sårbare i Libanon lige nu. De seneste års politiske uro, COVID-19, krigen i Syrien og eksplosionerne i Beirut har ført Libanon ud i en dyb økonomisk, politisk og sundhedsmæssig krise. Inflationen er eksploderet og priserne er i nogle tilfælde steget med mere end 300%, hvilket betyder, at mange har svært ved at få råd til bl.a. fødevarer og basale 4

CARITAS NYT #3 2021

ydelser. 55% af Libanons befolkning lever ifølge FN nu under fattigdomsgrænsen. Der bor desuden omkring 1,5 millioner syriske flygtninge Libanon, hvilket udgør ca. en fjerdedel af landets befolkning. Libanon har åbnet grænserne for at hjælp de syriske familier, men nu er landet selv ramt af flere katastrofer på samme tid.


Krisen har mange ofre, men det er ofte børn, der lider mest Caritas Danmarks adventsindsamling går til at hjælpe en gruppe børn med særlige behov i Libanon. Børnene har forskellige mentale og fysiske handicap. Det er børn som f.eks. er døve, har Downs syndrom, autisme og forskellige indlæringsvanskeligheder. De er i en meget sårbar situation, da mange af dem er børn af syriske flygtninge eller migrantarbejdere. Forældrene er fattige og har derfor ringe muligheder for at hjælpe deres børn og give dem den ekstra støtte de har behov for. Skoler for børn med særlige behov For at hjælpe børnene driver Caritas Libanon fire specialskoler. Skolerne sørger for at børnene modtager undervisning og får hjælp med fysioterapi, og hvad de ellers har brug for af særlig støtte. Børnenes forældre får rådgivning i, hvordan de bedst kan understøtte deres børns udvikling og trivsel. Derudover får børnene mad på skolen, hvilket er vigtigt, da mange familier i Libanon har måtte skære ned på det daglige antal måltider.

Caritas Libanon har stor erfaring med inkluderende uddannelse og har i mange år været med til at holde hånden under det libanesiske uddannelsessystem. Omkring 41.000 børn får hjælp til at få en uddannelse og en mulighed for en bedre fremtid af Caritas Libanon. Børnene dropper ud af skolerne Lige nu er Caritas Libanon desværre nødt til at bede om ekstra og akut hjælp til de mest udsatte børn på de fire specialskoler. Mange elever har været tvunget til at droppe ud af skolen, fordi forældrene ikke har råd til at betale for transporten til og fra skolen, da priserne på benzin og transport er mangedoblet. Dette års adventsindsamling hjælper børnene med at komme tilbage og blive i skolen, så de kan få en uddannelse under de omstændigheder, der er nødvendige for at imødekomme deres særlige behov. Du kan støtte adventsindsamlingen via indbetalingskortet på bagsiden af dette Caritas Nyt eller på Caritas Danmarks hjemmeside www.caritas.dk

CARITAS NYT #3 2021

5


NATIONALT

Madfællesskab

Fyldte maver og hjerter Én gang om ugen mødes Madfællesskabet. Madfællesskabet er Caritas Danmarks nyeste projekt, der samler og skaber fællesskaber på tværs af kulturer og generationer. Ældre minoritetskvinder, som primært kommer fra Pakistan, omdanner donerede overskudsprodukter til smagfulde og velduftende måltider. Efter at have tilbragt et par hyggelige timer i køkkenet nyder kvinderne i fællesskab med engagerede elever fra Rysensteens Gymnasium, de velsmagende retter. Når maden er spist og snakken har gået, står gymnasieeleverne for at tage opvasken og rydde af i køkkenet, imens de ældre får et velfortjent hvil efter flere timer i køkkenet. Herefter kører eleverne ud og afleverer den færdiglavede mad på et nærtliggende krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Livsglæde, madlavning og generationsmøde Madfællesskabet hører under Caritas’ ældreindsats og har fokus på at skabe fællesskaber og livsglæde for ældre. I det nye madfællesskab får de ældre kvinder en mulighed for at styrke deres fællesskab indbyrdes og indgå i et kulturelt møde og et generationsmøde med eleverne fra Rysensteens Gymnasium. Et møde som både de ældre og de unge sætter stor pris på.

6

CARITAS NYT #3 2021

”Elever og ældre får et unikt indblik i hinandens liv, når de mødes over maden. De ældre kommer hjem med fornyede oplevelser, som de deler med deres egne børn og børnebørn. Ting de har hørt eleverne fortælle om, eller hvordan de har lavet mad med græskar eller grønkål. Ingredienser som ikke er almindelige i det pakistanske køkken” fortæller programkoordinator Christa Kranich. Et frisklavet måltid mad til voldsramte kvinder Maden bliver lavet i store gryder, og hver gang laves der omkring 25 ekstra portioner, så voldsramte kvinder og børn på et nærliggende krisecenter, kan få et varmt måltid mad. Med denne lille håndsrækning får mødrene på centeret en aften, hvor de ikke behøver at tænke på at lave mad, men i stedet kan få et par ekstra timer uden stress sammen med deres børn. Denne mulighed for at være noget for andre sammen med eleverne bringer stor glæde til gruppen. Madfællesskabet er et smukt eksempel på, hvad samarbejde med lokale aktører kan gøre. Projektet udsprang som et samarbejde mellem Caritas og Vesterbro Mad – en forening som siden 2017 har uddelt overskudsvarer fra lokale supermarkeder.


NATIONALT

Verdens bedste nyheder

Verdens

bedste morgen

Den 10. september skulle vækkeurene hjemme hos masser af caritas-frivillige og medarbejdere på Caritas Danmarks sekretariat igen sættes til "ekstra-tidligt" for at de kunne nå ud på gaderne og være med til uddelingen af Verdens Bedste Nyheder. Og igen i år var Caritas talstærkt repræsenteret med flere end 200 avisuddelere fordelt på Gentofte Station, Bernstorffsvej, Skt. Hans Torv, Kalundborg St., Lyngby St., Vibenshus Runddel og Hovedbanegården. 1000 tak til alle jer der på en smuk morgen i september deltog i kampagnen og var med til at sprede de gode nyheder om hvordan det danske udviklingssamarbejde gør en forskel for mennesker og er med til at skabe en mere bæredygtig verden.

Vi ses i 2022! CARITAS NYT #3 2021

7


NATIONALT

Ny rådgivning

Rådgivning til sårbare arbejdsmigranter Migrant Center Hovedstaden er et arbejdsretligt rådgivningstilbud til migranter, der oplever udfordringer i deres ansættelsesforhold. Manglende udbetaling af løn, problemer med kontrakt eller farligt arbejdsmiljø kan være nogle af de problemer migranterne henvender sig til rådgivningstjenesten med. Caritas Danmark ønsker at udvide den nationale indsats med en rådgivningstjeneste for sårbare migranter, der mangler rettigheder, har usikre arbejdsforhold og oplever ikke at kunne få dækket basale behov. Derfor har Caritas Denmark indledt et samarbejde med Migrant Center Hovedstaden, der er et tilbud til arbejdsmigranter, der har brug for rådgivning og bistand i arbejdsretlige spørgsmål. Projektet er oprettet af både fagbevægelse og ngo’er i fællesskab og bygger på et behov for en fokuseret indsats for målgruppen af arbejdsmigranter på tværs af fagforeningssektorer og brancher. Migrant Center Hovedstaden blev etableret for halvandet år siden, har til huse i lokaler på Nørrebro i København og er drevet af frivillige rådgivere.

sygedagpenge og arbejdsmiljø er eksempelvis vigtige områder for nytilkomne migranter at blive rådgivet om, hvis de skal have imødekommet deres rettigheder som arbejdstagere.

Bekæmper social dumping Migrant Center Hovedstaden er etableret som en forening, og har nedsat en bestyrelse som øverst ansvarlige organ. Den daglige drift sikres af koordinator Zahra Roustamova, som med en baggrund indenfor udlændingeret, koordinerer rådgivningens frivillige, sikrer at brugere møder en ensrettet og kvalificeret rådgivning, sikrer opfølgning og i nogle tilfælde henviser brugere til relevante fagforeninger for yderligere sagsbehandling. Zahra Roustamova beskriver Migrant Centrets formål med tre punkter: ”Først og fremmest handler det om at hjælpe arbejdsmigranter med en lettere integration ind i det danske samfund. Derudover kan rådgivningen assistere med at være bindeled til fagbevægelsen, og endeligt ønsker vi at bidrage til bekæmpelsen af social dumping”. Hvor eksempelvis Caritas´nye Klinik blev etableret for at sikre migranter og andre sårbare grupper lige adgang til sundhedsstyrelser, er Migrant Centers rådgivning et tilbud, der sikrer lige rettigheder for migranter på arbejdsmarkedet. Viden om ansættelseskontrakter,

Færre migranter på grund af covid-19 Migrant Center Hovedstadens indsats blev etableret i 2020, og ramte som nyt projekt ind i covid-19 restriktioner fra dets begyndelse. Det har kunne mærkes på aktiviteten og antallet henvendelser, da der i en lang periode har været færre arbejdsmigranter i landet på grund af indrejserestriktioner. Men rådgivningen oplever nu en stigning i antallet henvendelser og ser frem til at kunne hjælpe endnu flere i det kommende år.

8

CARITAS NYT #3 2021

Brugere henvender sig til Migrant Centret med forskellige problemer, men især manglende lønudbetaling går ifølge koordinator Zahra igen. Brugerne henvender sig også med uberettigede opsigelser, dårlige arbejdsforhold og spørgsmål om skatteregler. Rådgivningen hjælper også med oplysning og vejledning omkring oprettelse af NemID, sygesikring og generel vejledning i at blive registeret ved Borgerservice.

At kende til egne rettigheder og få vejledning i tilfælde af tvister er fundamentalt for at kunne få et godt ophold i landet og have gode arbejdsvilkår. Med Migrant Centrets rettighedsbaserede tilgang til arbejdsmigranter er centrets indsats på linje med Caritas Danmarks aktiviteter – både nationale og internationale. Caritas Danmark ser frem til samarbejdet med rådgivningscentret og til sparring og udvikling gennem Caritas Danmarks plads i Migrant Centers bestyrelse.


Har du brug for rådgivning? Migrantcenter Hovedstadens adresse er Bregnerødgade 8, 2200 København N. Rådgivningen er åben tirsdag og torsdag 16.00-18.00. Der er ingen tidsbestilling – man møder bare op. Mere information:

Hjemmeside: www.migrantcenter.dk

Facebook: Migrantcenter Hovedstaden | Facebook

CARITAS NYT #3 2021

9


NATIONALT

Frivillig i Caritas

Tak for jeres frivillige engagement I Caritas Danmark er frivilige rygraden i mange af de nationale aktiviteter og indsamlinger. Deres store engagement er afgørende for Caritas Danmarks evne til at gøre en forskel for udsatte, både globalt og i Danmark. Her kan du møde et lille udpluk af de mange frivilige.

Harish er frivillig i Caritas Gåklub

Hvorfor er du frivillig i Caritas? Jeg vil gerne a) hjælpe andre b) lære mere c) hygge mig. At gå med andre i Caritas Gåklub er rigtig sjovt. Hvad består din rolle som frivillig i? Jeg har rollen som gåvært i Gåklubben. Det betyder, at jeg sørger for at stå klar ved mødestedet og sikre at vi kommer godt afsted. Vi besøger mange steder omkring Storkøbenhavn sammen med personer, der har viden om forskellige emner. De personer der kommer har god tid, og sammen danner vi et godt fællesskab. Hvad giver det dig at være frivillig? Så mange ting! Fællesskab, viden fra andre, godt selskab, og så glæder det mig at være en del af en god aktivitet. Fortæl om en god oplevelse du har haft som

10

CARITAS NYT #3 2021

frivillig i Caritas Den sidste gang vi var i Dyrehaven, så vi en hjorteflok der løb meget tæt på. Det var så smukt. Vi følte et kammeratskab, da vi sad lige overfor dyrene, og vi tog mange billeder. Bonus viden om Harish: Jeg kommer fra Indien og har boet i Danmark siden 2016. Jeg elsker at gå, elsker at møde nye mennesker, og jeg synes, at Danmark er det bedste land i hele verden. Jeg arbejder som data scientist, og i min fritid elsker jeg at gå, læse og for nylig - træne fordi jeg måtte tabe mig - hehe. Fun fact: Jeg ved ikke hvorfor, men når jeg taler med andre, kopierer jeg deres accent.


Nya er frivillig aktivitetsleder i Caritas Læseklub

Hvorfor er du frivillig i Caritas? Fordi jeg gerne vil bidrage til Caritas’ arbejde, som jeg har hørt om siden jeg var barn. Jeg har overskud og vil gerne give af det. Samtidig får jeg så rigeligt tilbage ved at engagere mig i arbejdet og de mennesker jeg møder. Hvad består din rolle som frivillig i? Den består i at afholde læsegrupper én gang om måneden i Caritas. Jeg udvælger romaner, både danske og udenlandske, som læsegruppen læser og derefter mødes og taler om. I udgangspunktet handler romanerne om at være flygtning, at være tvunget til at efterlade alt og alle, selv de døde. Romanerne spænder både geografisk og tidsmæssigt vidt og giver anledning til mange gode samtaler og dejligt samvær. Hvad giver det dig at være frivillig? Det giver mig meget! Næsten hele mit arbejdsliv har jeg brugt til at formidle litteratur til andre mennesker, og det er noget jeg finder stor glæde ved. Mødet med

mennesker og samtaler om litteraturen og livet er så interessant og opløftende! Og det er dejligt at det sker på en baggrund af næstekærlighed. Fortæl om en god oplevelse du har haft som frivillig i Caritas Under Corona-nedlukningen, der jo umuliggjorde at læsegruppen kunne mødes i Caritas’ lokaler, var vi så heldige at få lov til at sidde i Domkirkens præstehave. Det var en særlig dejlig sommerdag, hvor vi sad under et æbletræ og talte mens duerne kurrede og vi var helt væk fra byens larm. Bonus viden om Nya: Under Corona har Nya danset udendørsballet på kajen på Christianshavn. De dansede indtil det regnede så meget, at de ikke kunne se ud af brillerne.

Fortsættes på næste side CARITAS NYT #3 2021

11


NATIONALT

Frivillig i Caritas

Joanna er sognerepræsentant og frivillig i Caritas Danmark Hvorfor er du frivillig i Caritas? Jeg er frivillig i Caritas fordi jeg er en del af en hjælpeorganisation som ser værdi i alle mennesker uanset deres race, nationalitet eller indkomst. Caritas støtter mange som har brug for hjælp. Hvad består din rolle som frivillig i? Min rolle som frivillig består af at støtte de projekter, som Caritas prioriterer fra gang til gang, og jeg prøver at bidrage med mine egne kreative løsninger. Hvad giver det dig at være frivillig? At være frivillig i Caritas giver mig endnu mere lyst til at

hjælpe andre mennesker, der har brug for hjælp. Det glæder mig når jeg kan være med til at gøre en forskel. Fortæl om en god oplevelse du har haft som frivillig i Caritas En god oplevelse er, at hver gang man støtter et Caritas projekt lokalt i sin egen menighed, så mærker man medmenneskelighed og kærlighed til et andet menneske. Folk vil meget gerne bidrage, hvis de ved, at de er med til at gøre en god gerning. Det er den bedste oplevelse ever!

Elizabeth er frivillig i Caritas Klinikken

Hvorfor er du frivillig i Caritas? Jeg ville gerne bruge mine kompetencer til at hjælpe andre. Jeg kender det danske sundhedsvæsen og ved at det nogle gange kan være svært at finde rundt i, særligt hvis man ikke har så mange ressourcer. Hvad består din rolle som frivillig i? Jeg er læge i Caritas Klinik. 12

CARITAS NYT #3 2021

Hvad giver det dig at være frivillig? Det giver mig glæde og overskud, at jeg kan gøre en forskel for andre. Fortæl om en god oplevelse du har haft som frivillig i Caritas Den gode stemning blandt de frivillige, og at det er tydeligt, at alle gerne vil bidrage, til at skabe den bedste klinik.


INTERNATIONALT

Pavelig orden

En Pavelig Orden for ekstraordinær tjeneste i Caritas Det var en både stolt og rørt Dolores Halpin Bachmann, som den 16. november fik overrakt den Pavelige St. Sylvester Orden for sin ekstraordinære og mangeårige tjeneste for Caritas og verdens fattige. Den pavelige orden blev overrakt af biskop Kozon på vegne af pave Frans. ”Dolores engagement og iver efter at tjene de fattigste iblandt os er helt uden sidestykke. Hendes fokus er altid hvad der er bedst for de fattigste og for Caritasorganisationen, og hun har aldrig en personlig dagsorden. Dolores netværk og den respekt, der over hele verden står om hendes arbejde, er helt uden sidestykke. Uanset hvor jeg har rejst - Jordan, Niger, Rom, Myanmar - så kender alle Dolores og alle har anekdoter om Dolores, som de brænder for at fortælle”, siger Caritas Danmarks generalsekretær Maria Hammershøy. Dolores har siden 1993 arbejdet for Caritas over hele verden med base i Caritas Danmark og Caritas Internationalis i Rom. I de seneste år har hun i samarbejde med Caritas Jordan arbejdet for at give syriske flygtninge, herunder gravide og nybagte mødre, adgang til sundhedspleje og lægehjælp. Samtidig med, at hun har de allerfattigste for øje, arbejder hun også på højt politisk niveau: i foråret 2019 arrangerede hun en studietur for jordanske politikere og embedsmænd, som besøgte Danmark for at lære om kvalitet i sundhedsvæsenet. Dette har medført stor respekt i det danske Udenrigsministerium, hvor de også kender Dolores som en engageret fortaler for de fattigste, og en stærk ambassadør for det katolske verdenssamfund.

CARITAS NYT #3 2021

13


Caritas Gåklub Caritas Gåklub er kommet rigtig godt i gang. Her fortæller Zelia de Oliveira, hvad hun får ud af at være med i Caritas Gåklub. Jeg hørte om Caritas Gåklub i et opslag på facebook i gruppen Sydhavnens bedste karmagruppe, og turen den 23. juni fra Valbyparken til Sydhavnstippen var den først tur, jeg gik med på. Ny i byen Jeg flyttede fra Fyn midt i maj 2021, så jeg er stadig meget ny i København. Derfor var det også dejligt, at turen var tæt på hvor jeg boede, så jeg fik mulighed for at lære både området og nye mennesker bedre at kende. Under Corona-restriktioner har det været særligt rart, at jeg igennem gåklubben alligevel har fået mulighed for at lære både København og nye mennesker at kende. Det var netop det der fik mig til at deltage i gåklubben; nysgerrighed og det at få en mulighed for at møde nye mennesker og være med i ‘walk and talk’. For mig er det en meget afslappende måde at møde og være sammen med nye mennesker på. Jeg er også med i gåklubben for at få noget motion, men det er fællesskabet, der giver mig mest. Det er dejligt at møde nye mennesker, få nye venner, få frisk luft, få set noget nyt og få snakket med folk med forskellige baggrunde. Gruppen er godt blandet og der er plads til hunde, børn, unge og ældre. Alle er velkommen og alle bliver taget rigtig godt imod. Nye venskaber og en kop kaffe Jeg har virkeligt fået rigtig meget ud af at være med i gåklubben. Jeg har mødt spændende mennesker fra forskellige steder i verden og jeg har fået nye venner. Vi har udvidet vores ture til flere aktiviteter, og vi er også selv begyndt at mødes og lave andre ting sammen udover gåklubben. Fællesskabet i gåklubben er meget afslappet og der er plads til forskelligheder og der bliver draget omsorg for hinanden. Der er også altid en rigtigt god stemning og der er plads til masser af gode grin og en 14

CARITAS NYT #3 2021

Zeila de Oliveira tv) kop kaffe efter turen, hvis man har lyst til det. Den sidste tur, vi var på og den tur der står tydeligst i min hukommelse, var turen til Louisiana. Det var en virkelig spændende dag. Den flotte natur rundt om selve museet er unik og smuk, også selvom det regnede meget den dag. Og museet var noget helt for sig selv. Der kan jeg få mange spændende timer til at gå. Jeg blev faktisk så betaget af oplevelsen, at jeg fik lavet klubkort til museet, og da jeg fortalte to af de andre, som også var med på turen den dag, fik de også lavet et klubkort. Vi aftalte, at vi kunne tage på flere ture til Louisiana sammen på vores klubkort. Det er så dejligt, at vi har hinanden i gruppen og at vi kan mødes på en uforpligtende måde. Jeg er taknemlig for at have lært så mange søde mennesker at kende. Det er virkelig givende og livsbekræftende at være med på turene. Og tusind tak til Caritas Danmark og en særlig tak til Christa fra Caritas for alt.

Caritas Gåklub er et åbent gåfællesskab, hvor alle kan være med! Vi går hver lørdag, og udforsker forskellige områder i Storkøbenhavn. Gåklubben er gratis, og man kan tilmelde sig fra gang til gang. Se mere på vores hjemmeside www.caritas.dk/ud-at-gaa. Caritas Gåklub modtog i efteråret en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen, som gjorde det muligt at kombinere gåture i naturen med kulturel inspiration.


God start for Caritas Klinik Caritas Klinik vinder initiativ-konkurrence I oktober blev Caritas Klinikken nomineret til Kristeligt Dagblads Initiativpris. I november blev vinderne kåret, og Caritas Klinikken vandt 20.000 kr. som støtter vores sundsarbejde for socialt udsatte og udsatte migranter i Danmark. Tusind tak til alle, der stemte på klinikken! Caritas-kollekt 2021: rekordindsamling til Caritas Klinikken Der blev indsamlet mere end 250.000 kroner til Caritas-kollekten i år. Indsamlingen overgår dermed rekorden for sidste års Caritas-kollekt, som også fik en meget flot opbakning med et resultat på 237.000 kroner. Stor check fra Velliv Foreningen Det store smil var fremme hos både Caritas Danmarks generalsekretær Maria Hammershøy, den behandlingsansvarlige læge og sygeplejerskerne på Caritas klinikken, da Keld Volder som repræsentant for Velliv Foreningen i København den 9. november overrakte Caritas Danmark og klinikken en check på 40.000 kr.

CARITAS NYT #3 2021

15


16

CARITAS NYT #3 2021


Caritas Danmark

Én menneskelig familie, ét fælles hjem CARITAS DANMARK 2022-2025Indholdsfortegnelse Forord

Side 4

Én menneskelig familie, ét fælles hjem

Side 5

Caritas Danmarks værdier

Side 6

Caritas Danmarks vision og mission: At tjene, ledsage og forsvare de fattige

Side 7

Caritas Danmarks arbejde i Danmark: Et værdigt liv gennem fællesskab, rådgivning og sundhed

Side 8

Caritas Danmarks internationale arbejde: Kirken til tjeneste

Side 9

Kommunikation og fundraising: At give stemme til de stemmeløse

Side 10

Administration og resurser: Professionalisme, ansvarlighed og økonomisk stabilitet

Side 11

CARITAS NYT #3 2021

19


Forord

Nærværende strategi ’Én menneskelig familie, ét fælles hjem’ erstatter den overordnede strategi for 2018-2022. Med udgangspunkt i det, der er sket i verden og i Caritas i den foregående strategiperiode, angiver den strategiske ramme for 2022-2025 det arbejde, Caritas Danmark ønsker at udføre i Danmark og i verden, gennem en bred vifte af karitativt arbejde.

er brødre og søstre i menneskeheden. Samarbejdet mellem den katolske kirke og FN er forstærket i de senere år og kirken har vist handlekraft i forhold til at arbejde for de bæredygtige verdensmål. Det er blevet tydeligt, at det er muligt at bekæmpe fattigdom og fremme en bæredygtig udvikling, når målene er klare, midlerne tilstrækkelige og viljen ligeså. FN’s bæredygtige verdensmål er også Caritas’ mål.

Vi står midt i en pandemi, som har kostet millioner af menneskeliv, og som fortsat raser i mange af vores partnerlande. Samtidig er Mellemøsten fortsat ustabil, krigen i Syrien har nu varet i 10 år, der har været militærkup i Myanmar, knapt en million rohingyaer sidder fortsat fast i Cox Bazar i Bangladesh, Sahel-regionen er præget af eskalerende skrøbelighed, konflikt, klimaforandringer og et hidtil uset højt antal internt fordrevne, og migrationen over Middelhavet og via balkanruten fortsætter. Senest har Taleban overtaget Afghanistan. Alt dette har udstillet, hvor afmægtigt verdenssamfundet er overfor menneskeskabte katastrofer. I klimaspørgsmålet er der en stigende erkendelse af problematikken, men der er lang vej til fælles politisk handling. I Danmark ser vi fortsat en høj grad af ensomhed, sociale problemer, marginalisering og i nogen grad fattigdom blandt prekariatet og vores ældre medborgere.

Caritas Danmark tror på at forandring og forbedring er muligt, og at verdens goder kan blive mere retfærdigt fordelt, samtidig med at vi passer på vores fælles hjem planeten Jorden og dens økosystemer. Den måde verden udvikler sig i øjeblikket er ikke bæredygtig, hverken for menneskene eller for planeten. Vi ser symptomerne i voldelige konflikter, voksende ulighed, en brug-og-smid-væk-kultur og tvungen migration. Pave Frans foreslår en anden vej, nemlig “et menneskeligt alternativ til ligegyldighedens globalisering: At sikre at økonomiske systemer tjener menneskene; at arbejde for fred og retfærdighed; og at forsvare Moder Jord”.

Som kristne opgiver vi dog aldrig håbet, og Pave Frans’ encyklikaer Laudato Si’ og Fratelli Tutti har været til stor inspiration. Pave Frans’ insisteren på at beskytte klimaet og de fattigste, og fx hans rejse til Irak i 2021 er en stærk manifestation af, at vi alle

Christa Bonde Formand for Caritas Danmarks Bestyrelse

20

CARITAS NYT #3 2021

Nærværende strategi er blevet til med input fra personale, partnere, sognerepræsentanter og frivillige. Hvordan den overordnede strategi konkretiseres i de enkelte arbejdsområder, kan ses i de underlæggende afdelingsstrategier for internationalt arbejde, nationalt arbejde, kommunikation og administration og resurser. Godkendt af Caritas Danmarks bestyrelse. København, efterår 2021

Maria Krabbe Hammershøy Generalsekretær Caritas Danmark


Én menneskelig familie, ét fælles hjem Caritas Danmark deler pave Frans’ drøm om en kirke, der bidrager til en inklusiv og bæredygtig udvikling, baseret på omsorg for vores fælles hjem planeten Jorden og hele den menneskelige familie. Vi stræber efter altid at være menneskecentreret og aldrig selvcentreret. Fra hjertet af en kirke af fattige og for de fattige, understreger vi behovet for at lytte og arbejde sammen, at give en stemme til de stemmeløse i kirken og i samfundet, så alle fuldt ud kan deltage i beslutninger, der påvirker dem. Ved at arbejde sammen med de fattigste, kan vi fungere som forandringsagenter og hjælpe folk til at skabe fremgang og ændre de strukturer, der skaber ulighed. Bæredygtig udvikling skal være for alle og udvikling må handle om hele mennesket, ikke kun den materielle dimension. Udvikling må altid foregå i samspil med planeten, dvs vi skal passe på miljø og klima og ikke kun udnytte naturressourcerne til økonomisk vækst. Vi er fast besluttet på at være en del af en udadvendt kirke, der når helt ud i periferien. Vi vil være der for ofrene for katastrofer, for bekæmpelse af sygdomme, for ændring af uretfærdige strukturer, for opretholdelse af værdighed, for støtte til

anstændigt arbejde, for migranter, fordrevne og flygtninge. Vi ønsker lige muligheder for kvinder og mænd, og vi fremmer fred og omsorg for vores fælles hjem. Vi anerkender vores forpligtelse til at handle i fællesskab med andre aktører i den katolske kirke og i partnerskaber med andre uden for kirken. Caritas Danmark ønsker at udnytte vore betroede resurser optimalt i tjenesten for de fattigste, vi ønsker at levere høj professionel kvalitet og vi ønsker at bidrage til en fortsat stærkere Caritas-konføderation. Vi er ansvarlige, økonomisk stabile, omsorgsfulde og arbejder professionelt i forskellige kulturelle omgivelser og i tæt og ligeværdigt samarbejde med de mennesker, vi tjener. Caritas Danmark er en lærende organisation, der løbende udvikler og tilpasser kompetencer og programmer. Vi hylder diversiteten blandt medarbejdere, samarbejdspartnere og de fattigste, vi tjener. Vi leder gennem vore værdier – solidaritet, respekt for den enkelte, inddragelse af fællesskabet, og opgaver løses og beslutninger træffes så tæt på de berørte medarbejdere og frivillige som muligt.

CARITAS NYT #3 2021

21


Caritas Danmarks værdier: Caritas Danmark er en institution i den katolske kirke dedikeret til at tjene de fattige og fremme velgørenhed og retfærdighed. Pave Frans siger bl.a. »For Kirken er næstekærlighed ikke en form for velfærdsaktivitet, som lige så godt kunne overlades til andre, men er en del af hendes natur, et uundværligt udtryk for selve hendes væsen.«

5. Det fælles gode. Det enkelte menneskes livsbetingelser kan kun forbedres, hvis man også fremmer det fælles gode. Det fælles gode er ikke summen af de enkelte personers goder, men noget, der tilhører alle og som forbliver fælles, fordi det ikke kan deles, og fordi det kun kan opnås, bevares og øges i fællesskab.

1. Den menneskelige persons umistelige værdighed. Caritas Danmark tror, at ethvert menneske er enestående og skabt i Guds billede. Derfor har alle mennesker samme værdi, uanset hvem de er, hvad de tror på og hvilken situation, de befinder sig i.

6. Subsidiaritetsprincippet sikrer, at opgaver løses og beslutninger træffes så tæt på de berørte personer som muligt. Kun på den måde kan det enkelte menneske og de nære fællesskaber yde deres unikke bidrag til samfundsudviklingen.

2. Mennesket er socialt af natur og skabt til at leve i fællesskab. Ægteskabet, mellem mand og kvinde, og familien er samfundets grundsten. Med dette udgangspunkt er målet, at hele menneskeheden knyttes sammen i et søskendefællesskab, hvor enhver yder sit, og alle får, hvad de har behov for. 3. Ethvert menneske har en række universelle rettigheder, blandt hvilke retten til livet er den første og vigtigste. Men ethvert menneske har også en række pligter, herunder pligten til at respektere alle andres rettigheder. 4. De fattiges forrang. Den vigtigste målestok for et samfunds udvikling er, hvordan dets fattigste medlemmer lever, og i hvilket mål, de får del i samfundets fremgang og goder.

7. Solidaritet er ikke blot en vag følelse af sympati eller en abstrakt indstilling, men en konkret og fast dedikation til i praksis at kæmpe for det fælles gode og for alles rimelige adgang til at nyde godt af jordens værdier og til at deltage i samfundslivet. 8. Mennesket er forvalter af Skaberværket. Caritas Danmark tror, at alting er skabt af Gud og fører tilbage til Gud. Skaberværket står til menneskets disposition men ikke på vilkårlig vis: Alt skabt er godt og afkræver respekt, og derfor skal mennesket anvende det med ansvarlighed.


Caritas Danmarks vision og mission: At tjene, ledsage og forsvare de fattige Vision:

Strategiske fokuspunkter:

Caritas Danmark stræber efter en verden, hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental og som er baseret på kærlighed, retfærdighed og fred. En verden der er baseret på fællesskab og ansvar for de fattige og udsatte, og hvor skaberværket betragtes som et fælles gode.

• Transformering af liv: Caritas Danmark fremmer bæredygtig integreret menneskelig udvikling, så de dårligst stillede er i stand til at blomstre og leve i fred og værdighed. Caritas Danmark arbejder for at sikre, at naturen respekteres og forvaltes ansvarligt og bæredygtigt i hele den menneskelige families og hele Guds skabelses interesse.

Mission: Caritas Danmark er forpligtet til at fremme fællesskab mellem den universelle kirke og den danske kirke i udøvelsen af næstekærlighed, og i forfølgelsen af det fælles bedste. Caritas tager sig af de fattigste, reagerer på katastrofer, leverer sociale ydelser, fremmer integreret menneskelig udvikling, taler imod årsagerne til fattigdom og vold og indkalder alle mennesker med god vilje til at tale og agere for en verden bygget på kærlighed, fred og retfærdighed. Integreret menneskelig udvikling omfatter en dyb omsorg for Jorden som en gave fra Gud til hele den menneskelige familie, herunder de kommende generationer. Vi ønsker at opbygge samfund baseret på kærlighed, inspireret af den katolske kirkes sociallære og menneskerettighederne, og vi ønsker altid at inddrage livserfaringer og håb fra mennesker, der lever i fattigdom og andre umenneskelige forhold.

• Opfordring til en bedre verden: Caritas søger en verden, hvor de fattiges stemmer høres, en verden, hvor regeringer og institutioner er retfærdige og ansvarlige, således at kvinder og mænd, selv i de fattigste samfund, er i stand til at påvirke de systemer og beslutninger, der påvirker dem. • Mindskelse af risici, redning af liv, genopbygning af samfund: Caritas reagerer hurtigt og effektivt på humanitære kriser såsom konflikter, tvangsfordrivelse af folk, naturkatastrofer og virkningerne af klimaændringerne. Caritas redder liv, lindrer lidelser og hjælper med at opbygge jobs og samfund. • Caritas Danmark fremmer den professionelle kvalitet og det broderlige samarbejde mellem andre Caritas-organisationer for at øge deres autonomi ved at gennemføre mobilisering, koordinering, kommunikation, repræsentation og kapacitetsopbygning.

CARITAS NYT #3 2021

23


Caritas Danmarks arbejde i Danmark: Et værdigt liv gennem fællesskab, rådgivning og sundhed Igennem professionelt og frivilligt engagement rækker Caritas Danmark ud til udsatte og marginaliserede mennesker i Danmark og giver dem adgang til aktiviteter og ydelser, som er med til at give dem et værdigt liv. • Det gør vi igennem fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter, der knytter mennesker sammen og modvirker ensomhed. • Med kompetent og gratis rådgivning hjælper vi på flere forskellige sprog socialt udsatte med at få adgang til sociale og juridiske ydelser.

24

CARITAS NYT #3 2021

• Caritas Danmark støtter igennem Caritas Klinikken dem som ikke selv kan navigere i rammerne af de eksisterende sundhedstilbud. De gør vi i tæt samarbejde med patientens praktiserende læger og andre relevante aktører på sundhedsområdet. • Caritas Danmark vil gennem deltagelse i relevante netværk og partnerskaber søge at påvirke politiske beslutninger til gavn for udsatte i Danmark. Caritas Danmark drager desuden nytte af og bidrager til den stærke faglighed indenfor socialt arbejde, der er i andre europæiske Caritas organisationer.


Caritas Danmarks internationale arbejde: Kirken til tjeneste Caritas Danmark arbejder internationalt med det overordnede formål at bidrage til realiseringen af de globale verdensmål – Sustainable Development Goals (SDG). Vi er en del af konføderationen Caritas Internationalis (CI) og vores internationale arbejde er afstemt med den strategiske retning og prioritering i konføderationen, inklusiv et fortsat stærkt fokus på klimaforandringer. Derudover lægger vi stor vægt på subsidiaritetsprincippet og tror på at lokale partnerorganisationer er bedst placeret til effektivt at drive varige sociale og retfærdige forandringer i de lande, hvor vi engagerer os. Dette inkluderer også aktiv involvering af ofte marginaliserede målgrupper som unge og kvinder. Vi er stærke fortalere for en lokaliseringsagenda som udtrykt bl.a. i Grand Bargain og Charter4Change. Via vores fortalerskab engagerer vi os derfor i nøje udvalgte netværk inklusiv CI, Caritas Europa, Caritas Africa samt danske netværk med henblik på koordineret analyse og effektiv kommunikation. Vi støtter også partnerne i deres bestræbelser på gennemsigtighed og professionalisering af arbejdet med udgangspunkt i bl.a. Core Humanitarian Standards (CHS) eller de fælles CI management-standarder. Vi arbejder altid med et menneskerettighedsperspektiv og ”Leave no one behind”.

med Caritas organisationer eller andre lokale og internationale organisationer. Vi samarbejder med vores lokale partnere både i forhold til de pludseligt opståede katastrofer og i de langvarige kriser med fokus på flygtninge eller fordrevne og lokalsamfund ramt af klimaforandringer. Vi anlægger en Humanitarian-Development-Peace (HDP) nexus tilgang for at styrke koordination, kohærens og komplementaritet med andre aktører på tværs af humanitær indsats, udviklingssamarbejde og fredsopbygning. Vi arbejder med respekt for de humanitære principper om uafhængighed, upartiskhed og neutralitet. Vi har som trosbaseret organisation ofte en særlig rolle i forhold til at adressere skrøbelighed og social sammenhængskraft i lokalsamfundene. Caritas Danmarks internationale arbejde er fokuseret omkring fire strategiske hovedindsatser:

Vi koncentrerer det internationale udviklingsarbejde i primært seks lande, hvor vores indsats sker i tæt samarbejde med lokalsamfundene. Caritas Danmark støtter også pludseligt opståede katastrofer i andre lande via CI’s appelsystem. Vi vil, hvor vi har en særlig komparativ fordel, indgå i konsortier

• Caritas Danmark vil give de fattige og undertrykte en stemme.

• Caritas Danmark vil redde liv, genopbygge efter katastrofer og forebygge fremtidige humanitære kriser ved at styrke både den humanitære indsats og katastrofeberedskabet. • Caritas Danmark vil bekæmpe fattigdom og fremme bæredygtig menneskelig udvikling, der bidrager til et værdigt liv for alle.

• Caritas Danmark vil styrke Caritas konføderationen.


Kommunikation og fundraising: At give stemme til de stemmeløse Caritas Danmark giver de fattige en stemme og taler deres sag både nationalt og internationalt igennem fælles kampagner i det globale Caritas-netværk. Caritas Danmarks kommunikation engagerer relevante målgrupper til gavn for verdens fattigste. Caritas Danmark udnytter organisationens unikke forankring i forskellige migrantgrupper i Danmark gennem den katolske kirke, til at engagere nye målgrupper på deres modersmål. • Caritas Danmarks kommunikation, engagement og fundraising-aktiviteter har til formål at understøtte og bidrage til visionen om en verden præget af fred og retfærdighed, hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental. En verden, der er baseret på fællesskab og på ansvar for de fattige og for de udsatte, og hvor Skaberværket betragtes som et fælles gode. • Konkret gøres dette ved at øge den økonomiske støtte til Caritas Danmarks programmer og styrke engagement, opbakning og kendskab til Caritas Danmarks arbejde, dansk udviklingssamarbejde generelt og FNs bæredygtige verdensmål. • Caritas engagerer de frivillige, bidragsydere og de relevante målgrupper i kommunikationsaktiviteterne således, at de selv er både talerør for verdens fattigste og modtagere af budskabet. Det handler om at engagere og ikke blot informere, og om også at række ud til og gå i dialog med målgrupper, der er skeptiske overfor udviklingsbistanden.

26

CARITAS NYT #3 2021


Administration og resurser: Professionalisme, ansvarlighed og økonomisk stabilitet Caritas Danmark er ansvarlig, økonomisk stabil, omsorgsfuld og arbejder professionelt i forskellige kulturelle omgivelser og i tæt og ligeværdigt samarbejde med de mennesker, vi tjener. • Caritas Danmarks økonomiske rapportering er transparent, og vi har faste procentuelle mål for administration, overførsler til vort arbejde i programlandene, og krav til den frie egenkapital. Vi arbejder med flere donortyper, for at sikre en uafhængighed af særlige interesser. Vi ønsker, at bæredygtig økonomisk udvikling skal gå hånd i hånd med globalt klimaansvar. • Caritas Danmarks administration er båret af vores politikker vedr etik, korruption, beskyttelse

af børn og udsatte voksne, Caritas Internationalis’ Management Standards og samarbejdet med lokale søsterorganisationer eller andre ligestillede. Vi benytter os af nødvendig teknologi, eksterne specialkonsulenter og har professionelle samarbejdspartnere inden for alle relevante områder. • Caritas Danmarks medarbejdere er engagerede, fagligt højt kompetente, uddanner sig løbende, deltager aktivt i fællesskabet, og bidrager med respekt og menneskelighed over for de mennesker vi møder, enten det er vort katolske bagland, vore samarbejdspartnere eller den fattige, der har brug for vor hjælp. Vi deltager i relevante netværk, såvel nationalt som internationalt.

CARITAS NYT #3 2021

27


Caritas Danmark


id nr.: 46663

Advents indsamling

2021

Støt børn med specielle behov og hjælp dem med at bevare muligheden for at få en uddannelse. Caritas i Libanon driver fire skoler for børn med særlige behov. Lige nu kan mange af børnene ikke komme i skole på grund af voldsomme prisstigninger på varer og ydelser i Libanon – blandt andet benzin og transport. Med din støtte til adventsindsamlingen kan børnene igen komme i skole.

CARITAS NYT #3 2021

29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.