Caritas Nyt #2 2019

Page 1

Caritas Caritas Nyt Danmark #2 Juni 2019

SÆRNUMMER

To antropologistuderende har vĂŚret med Caritas i Myanmar


Caritas Danmark #2 SÆRNUMMER CARITAS NYT Juni 2019 Redaktør/Ansvarshavende: Jacob Nue Sønderstrup jns@caritas.dk Grafisk design: Elise Nimand Madsen Forsidebillede: Jannik Degn Grann Trykoplag: 16.200 ISSN: 13978578 Redaktionen af Caritas Nyt #2 blev afsluttet den 28. maj. UDGIVELSE Caritas Nyt sendes til alle Caritas’ bidragydere og samarbejdspartnere. Adresseændring eller afmelding: caritas@caritas.dk eller tlf. 38180000 Caritas’ kontonummer: 2191-3487254516 UDGIVER Caritas Danmark Gammel Kongevej 15, 3 1610 København V. E-mail: caritas@caritas.dk Konstitueret generalsekretær: Mariann Uhrlund Due Bestyrelsesformand: Christa Bonde Læs mere om Caritas Danmark: www.caritas.dk Caritas Danmark arbejder solidarisk for og med mennesker med henblik på at fjerne nøden og dens årsager. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis (CI) – Den katolske Kirkes humanitære organisation for udvikling og nødhjælp. 165 nationale Caritas-organisationer er medlem af CI, som er verdens største humanitære netværk.

2

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

Ny generalsekretær i Caritas Danmark Velkommen til Maria Krabbe Hammershøy, der tiltræder som generalsekretær den 1. august 2019. Et enigt ansættelsesudvalg har på vegne af Caritas Danmarks bestyrelse peget på Maria Krabbe Hammershøy til stillingen som ny generalsekretær. Maria Krabbe Hammershøy har en stærk ledelsesprofil og brænder for katolsk sociallære og de fattiges forrang. Bestyrelsesformand Christa Bonde glæder sig til at byde den nye generalsekretær velkommen og er overbevist om, at ansættelsesudvalget har valgt den helt rigtige kandidat til jobbet. ”Med valget af Maria Krabbe Hammershøy får vi en visionær og empatisk leder, der grundlæggende brænder for socialt og politisk arbejde, og for hvem katolsk sociallære og de fattiges forrang har været en stærk drivkraft de sidste mange år. Samtidig får vi en topleder med et godt blik for udvikling og fremdrift af organisationen”, udtaler Christa Bonde. 48-årige Maria Krabbe Hammershøy har tyve års erfaring fra forlagsbranchen, bl.a. med strategiske partnerskaber og samarbejder mellem den offentlige og private sektor. Hun besidder stor international ballast inden for formidling, ledelse, fundraising, forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde og har et indgående kendskab til frivilligt arbejde på flere niveauer. Forventningerne til jobbet som generalsekretær i Caritas Danmark er også høje hos hovedpersonen selv. Hun ser Caritas Danmarks forankring i det danske samfund som afgørende for indflydelsen i resten af verden og glæder sig til at sætte sine kernekompetencer inden for politisk og netværksbaseret arbejde i spil. ”Caritas er en enestående og nødvendig organisation, som arbejder for de svageste overalt i verden. Det er med stor ydmyghed og glæde at jeg tiltræder stillingen som generalsekretær. Jeg ser frem til at arbejde mere konkret med fællesskab og sammenhængskraft både i Danmark og internationalt, og til at følge og styrke Caritas Danmarks innovative og nyskabende projekter inden for nødhjælp og udvikling”, siger Maria Krabbe Hammerhøy.


NATIONALT

Arv og testamente

Del nemt din arv med verdens fattigste AF SIDSE SUREL MOGENSEN, INDSAMLINGSKOORDINATOR I CARITAS DANMARK

Caritas Danmark får jævnligt henvendelser fra mennesker, der ønsker at betænke Caritas i deres testamente. En stor del af de midler som Caritas modtager fra private bidragydere, stammer fra testamentariske gaver. Det sætter vi utrolig stor pris på! Ny online platform gør det nemmere at oprette et testamente Caritas oplever en stigende interesse for at efterlade testamentariske gaver til organisationens arbejde. Caritas har derfor indgået et samarbejde med den nye online platform TestaViva. Caritas vil gerne gøre det nemmere for dig, der ønsker at betænke Caritas i dit testamente. Undersøgelser viser nemlig, at 82 % af alle danskere gerne vil oprette et testamente, men kun 9 % får det gjort. Af samme årsag går 50 % af alle arvesager ikke som den afdøde har ønsket sig. Mange tror desuden, at det kun er relevant at betænke organisationer som Caritas, hvis man ikke har nogle arvinger. Men man disponerer frit over 75 % af sin arv og kan derfor godt give en mindre del af arven, f.eks. én procent, til velgørenhed og samtidig betænke sine kære. En testamentarisk gave til humanitære organisationer som Caritas er fritaget for arveafgift og går derfor ubeskåret til verdens fattigste.

Løsningen er gratis for dig og sparer Caritas penge At oprette et testamente igennem TestaViva er gratis for den, der opretter testamentet. Caritas betaler, hvad der svarer til 10 % af et advokatsalær. Et testamente tegnet igennem TestaViva er juridisk gyldigt. Dit testamente vil automatisk blive sendt til den skifteret du tilhører. Sådan gør du Du går ind på www.caritas.dk/arv. Her finder du et link til TestaViva. Du vil nu blive guidet igennem oprettelsen af dit testamente. Det er både nemt og intuitivt og tager 15-30 min. Du skal have dit NemID klar. Har du brug for juridisk rådgivning undervejs, kan du ringe og tale med en af TestaVivas jurister, hvilket også er gratis. Testamentet færdiggøres ved at det underskrives af to vitterlighedsvidner (kræver NemID) eller ved at notere testamentet hos en notar, hvilket du skal gøre på et notarkontor. Det koster 300 kr. Du kan bestille tid hos notaren online. Har du spørgsmål til oprettelse af testamente eller TestaVivas platform, kan du kontakte indsamlingskoordinator Sidse Surel Mogensen på 38 18 00 28 eller ssm@caritas.dk.

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

3


UDVIKLING

Myanmar

Turisterne begynder at komme, men fattigdommen er stadig stor i Myanmar Mellem stormagterne Kina og Indien ligger Myanmar. Landet er på størrelse med England og Frankrig tilsammen. AF JACOB NUE SØNDERSTRUP, NATIONAL TEMALEDER I CARITAS

Fra 1962 til 2011 var Myanmar regeret af militæret og præget af flere væbnede konflikter internt i landet. Indtil 2011 var landet også lukket for omverdenen. Caritas Danmark har dog, igennem landets syv bispedømmer, været til stede i Myanmar siden 2005. Nu begynder turisterne også langsomt at komme til landet, men den politiske situation i Myanmar er fortsat usikker flere steder. De mange konflikter har skabt kløfter mellem etniske grupper. Myanmars geografiske beliggenhed mellem Kina og Indien gør Myanmar til et potentielt regionalt handelscenter, men udviklingen går langsomt, og store dele af landets befolkning lever i fattigdom. Fattigdommen er størst på landet, hvor befolkningen først og fremmest arbejder med og lever af landbrug. Her må mange klare sig for en meget lille indkomst og er derfor sårbare over for små udsving i deres levevilkår. I Myanmar arbejder Caritas Danmark sammen med den lokale partner Karuna Mission Social Solidarity (KMSS). Vores mål er at fremme bæredygtig landbrugsudvikling, styrke civilsamfundet og forbedre fattige landbrugsgruppers rettigheder gennem organisering og uddannelse. 4

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER


Den bedste pris Myanmar er et af de lande i verden, som er i størst risiko for at blive ramt af naturkatastrofer som jordskælv, oversvømmelser og cykloner. Derfor arbejder Caritas for at mindske de negative konsekvenser af klimaforandringer og naturkatastrofer for fattige. Specielt landbruget, som er mange menneskers levebrød i Myanmar, bliver påvirket, når klimaet ændrer sig og sæsonerne ikke skifter som de plejer. Caritas støtter landmænd i at organisere sig i selvhjælpsgrupper. Grupperne modtager træning i landbrug, så de kan forbedre deres produkter både i kvantitet og kvalitet og gøre deres landbrug bedre i stand at modstå ekstremt vejr. Vi rådgiver også grupperne i hvad der skal til, for at de kan få en bedre pris for deres afgrøder.


UDVIKLING

Vejen til Mandalay

I Myanmar deles okser og firhjulstrækkere om motorvejen Caritas Danmarks nationale teamleder Jacob Nue Sønderstrup besøgte for nylig Myanmar og Caritas’ projekter i landet for første gang. AF JACOB NUE SØNDERSTRUP, NATIONAL TEMALEDER I CARITAS

En time efter jeg er landet i Yangon International Airport i Myanmar, sidder jeg i en bil sammen med min kollega Waing Thinzar Moe fra Caritas i Myanmar. Vi er på vej til byen Taungoo og kører på en stor og bred motorvej med to til tre kørebaner i hver retning. På den fire timer lange tur har vi dog ofte vejen helt for os selv. Og lige efter vi er blevet overhalet af en stor SUV Toyota, møder vi i den anden retning en fattig bonde på en oksekærre. For selvom der er sket meget i Myanmar siden militærstyret i 2011 åbnede op for landets grænser og for en bevægelse mod et demokratisk styre, så har store dele af landets befolkning endnu ikke mærket meget til udviklingen. Vejen til Mandalay Waing fortæller mig, at motorvejen strækker sig godt 630 kilometer mod nord fra Yagon til Mandalay, hvilket minder mig om sangen On the Road to Mandalay. Teksten i Oley Speaks sang fra 1907 bygger på et digt skrevet af den engelske forfatter Rudyard Kipling. Sangen er blevet indspillet og sunget af utallige kunstnere siden. 6

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

Digtet handler om en engelsk soldat, der drømmer sig tilbage til sin tid i Burma under det britiske imperium. Med længsel og romantik ser han tilbage på landet i øst. Landet, som 41 år efter sin uafhængighed fra den britiske kolonimagt, i 1948 ændrede sit navn til Myanmar i stedet for det engelske Burma. Landets befolkning hedder dog stadig burmesere, ligesom det nationale sprog er burmesisk. Konflikter har bremset udviklingen Det nye navn Myanmar var en symbolsk sidste løsrivelse fra en tid, der for de fleste burmesere var knap så romantisk, som den unge soldat i digtet beskriver den. Det britiske kolonistyre satte sig både på magten og økonomien, slog hårdt ned på enhver form for oprør og pustede til eksisterede etniske konflikter i landet. Arven efter kolonistyret påvirker desværre stadigvæk landet, og siden selvstændigheden har Myanmar været præget af gentagende interne konflikter, som har sat en prop i udviklingen og fastholdt tusinder i fattigdom. Thit Khawat Taung Efter en god nats søvn og en varm velkomst på Caritas’ kontor i Taungoo skal jeg besøge den lille bjerglandsby Thit Khawat Taung. Her har Caritas i godt et år hjulpet familier og små grupper med at få et bedre og mere


Waing Thinzar Moe.

James og hans kone hjemme i deres hus, som også er landsbyens købmand.

stabilt økonomisk fundament. På kortet ser det ikke ud til, at Thit Khawat Taung ligger langt fra Taungoo, men turen tager alligevel mere end tre timer. Jo højere vi kommer op i bjergene, jo dårligere bliver vejen. Det sidste stykke vej er som at køre på store kampesten, der er smidt tilfældigt på vejen, og mine to kollegaer fra Myanmar ser ud til at være bekymrede for bilen. Vi vælger at gå de sidste ca. 300 meter ned til landsbyen ad en stejl vej, og i bunden bliver vi budt velkommen af byens leder James, som inviterer os ind på traditionel burmesisk kaffe og kage. Fattigdom er et relativt begreb Thit Khawat Taung ligger vidunderligt smukt i bjergene omgivet af tæt jungle til alle sider. Der bor små 80 familier i byen, og jeg kan se, at de fleste ikke er helt så fattige som familierne i mange af de andre landsbyer, vi er kørt igennem. Alligevel har kun syv familier i landsbyen råd til at betale for at få adgang til den strøm, som for nyligt er blevet ført til byen. Den burmesiske regering bryster sig netop af at have fået bragt elektricitet ud til store dele af landet, som et symbol på Myanmars udvikling. Problemet er bare, at mange ikke har råd til at betale for elektriciteten.

Burmesisk kaffe.

Burmesisk kaffe fra Italien Hjemme hos James og hans kone er der elektricitet og børnene går i skole. Deres hus er også byens købmand, og kælderen er fuld af sække. Sække som er årsagen til, at James har råd til at have strøm i huset og give sine børn en uddannelse. Sækkene er fyldt med kaffe, for i James familie har de dyrket kaffe i mere end 100 år. Kaffen er økologisk og plantagens første planter kom oprindeligt til landsbyen med en missionær hele vejen fra Italien. I dag lever næsten alle i landsbyen af at dyrke kaffe, og den populære bønne ser nu ud til at være deres vej ud af fattigdom. Værdifulde bønner James er nemlig også leder af en såkaldt værdikædegruppe i byen. Gruppen er startet med støtte fra Caritas, og Caritas har blandt andet rådgivet og hjulpet gruppen med at få testet og certificeret kaffens kvalitet. Kaffen fik en flot certificering og kan derfor nu sælges for mere end det dobbelte af hvad den kunne før. Gruppen med ca. 30 medlemmer hjælper nu alle de andre i byen med at få certificeret deres kaffe, så de også kan øge deres indtjening. Det er bæredygtig udvikling med lokalt ejerskab.

Mange familier har svært ved bare at få råd til at sende deres børn i skole. En familie i dette områder tjener i gennemsnit 20.000 kyat om måneden, og det koster 15.000 kyat om måneden at have et barn i de ældre klasser. CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

7


UDVIKLING

Jagten på de perfekte ris

Mikrokøkkener

og fremtidsdrømme i Myanmar De to antropologistuderende Laura og Jannik fra Aarhus Universitet har været i Myanmar for at studere, hvordan det solcelledrevet mikrokøkken ECOCA gavner fattige familier. AF JANNIK DEGN GRANN & LAURA ØSTERGÅRD CARSTENSEN

Caritas Danmark har igennem flere år arbejdet tæt sammen med lokale partnere i Myanmar. Et nyt projekt involverer også den private virksomhed Pesitho, som har udviklet et solcelledrevet mikrokøkken kaldet ECOCA. Det har til formål at skåne miljøet og forbedre levevilkårene for fattige og udsatte mennesker, som ikke har adgang til elektricitet. Det er et nyt innovativt samarbejde, og som en del af vores speciale i Antropologi på Aarhus Universitet, er vi ansat af Caritas til at undersøge, hvordan et teknologisk produkt som ECOCAen kan fungere i landsbyerne Kapen og Kapaungpin i Karenstaten i Myanmar. Her undersøger vi blandt andet familiernes hverdagsliv, madlavningsrutiner og fremtidsdrømme, som alt sammen er en del af den kontekst, køkkenet skal fungere i. 8

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

Konflikt og usikkerhed Under vores rejse til Myanmar oplevede vi en enorm venlighed, positivitet og håb, men det er også tydeligt, at landet stadig er præget af de mange års militærstyre og utallige væbnede konflikter. De mange konflikter har skabt kløfter mellem etniske grupper, og Karenfolket har været nogle af de hårdest ramte. Gennem flere årtier er mange flygtet eller tvunget væk fra deres hjemland. Tilstanden af konstant usikkerhed har en massiv indflydelse på alle aspekter af deres liv, blandt andet i form af tab af jord og ejendom. I Kapen og Kapaungpin har familierne mulighed for at købe eller leje et stykke jord, og landbruget er en central brik i familiernes drømme om fremtiden.


Familierne bliver inviteret til en fælles workshop om ECOCA, hvor de har mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til forbedringer.

Drømme I vores samtaler med de forskellige familier er det vigtigt at lytte til deres tanker, ideer og drømme for fremtiden, og hvordan de selv forestiller sig, ECOCAen kan gøre en positiv forskel i deres liv. Særligt to drømme går igen, når vi taler med familierne: Drømmen om at kunne forbedre deres bambushytter, så de ikke bliver ødelagt under regntiden og drømmen om at kunne give deres børn en uddannelse. ECOCA giver familierne mere tid Hvordan hænger drømmene sammen med madlavning? Jo, centralt for familierne i landsbyerne er det, at ECOCAen giver dem mere tid. De fleste familier bruger ca. 12 timer om ugen på at finde og samle brænde til madlavning, som foregår over bål i bambushytten, de bor i. Madlavning over bål indendørs

er både sundhedsskadeligt og en stor brandfare i de let antændelige bambushytter. Ofte er de også nødt til at gå langt for overhovedet at finde brænde, og turene er både fysisk udmattende og enormt tidskrævende. ECOCAen kræver ingen brænde, blot sol. Og sol er der masser af i Myanmar. Når familierne får en ECOCA, så får de også mere tid. Tid som gør det muligt for dem at dyrke og sælge flere afgrøder, hvilket de også får støtte og vejledning til gennem et andet af Caritas’ projekter. Familierne kan på den måde øge deres indkomst og forhåbentligt få mulighed for, på længere sigt, at bygge et nyt hus og sende deres børn i skole. De får en mulighed for at gøre deres drømme til virkelighed. Forsættes på næste side >

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

9


UDVIKLING

Jagten på de perfekte ris

Familierne bor i traditionelle bambushytter. De er charmerende men brandfarlige, når der bliver lavet mad over åben ild indenfor. De har også svært ved at modstå det voldsomme vejr under regntiden.

Laura og Jannik brugte ofte flere timer på at tale med hver enkelt familie. Familierne drømmer om at få mere tid til at dyrke deres marker, så de kan sælge af afgrøderne og give deres børn en uddannelse.

Nye rutiner skal give mening Men for at kunne skabe værdi i familiernes liv skal det give mening for dem at bruge ECOCAen, og den skal derfor tilpasses deres hverdag, rutiner og madlavningsvaner. Madlavning er en universel menneskelig praksis, som bevæger sig mellem både økonomiske, sociale og kulturelle normer og traditioner. Det kan være et spørgsmål om, hvilken mad der laves, hvem der laver den og hvordan den skal spises. 10

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

Da ECOCAen blev introduceret i landsbyerne, gik det nye mikrokøkken også ind og rykkede ved mange af de normer og traditioner, som har været en fast del af familiernes liv igennem flere generationer. For at projektet skal blive en succes, er det derfor fundamentalt, at familierne er en tæt samarbejdspartner som vi lytter til og inddrager flere gange undervejs. På den måde kan vi forstå netop deres behov.


Kunsten at koge ris Familierne spiser eksempelvis ris til hvert måltid, og det er derfor vigtigt, at ECOCAen kan koge dem ordentligt. Det viste sig at være lidt af en udfordring, og det ledte os ind i et hidtil ukendt univers af forskellige ristyper, kogetider og tilberedningsmetoder. Både Pesitho, Caritas og de lokale modtagere af ECOCAen arbejder derfor sammen på højtryk for at finde den helt rigtige metode til riskogning. Samarbejdet om disse udfordringer, som først bliver tydelige, når vi lytter til de lokale, er et godt eksempel

på, hvordan et ellers godt projekt kan falde til jorden på grund af små men afgørende detaljer. Detaljer som kan være svære at forudse, men er nødvendige at kende til for at kunne skabe en langsigtet og bæredygtig udvikling. Snart rejser vi igen til Myanmar, og vi er spændte på at høre om familiernes erfaringer og tanker om ECOCAen, når de har haft endnu længere tid til at bruge den.

Myanmars historie er præget af interne konflikter, og mange børn er vokset op i stor usikkerhed.

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

11


Brobygger - rejs ud med Caritas

Turen går til Uganda I september 2019 er der igen mulighed for at rejse ud med Caritas. Som Brobygger får du et unikt indblik i Caritas’ arbejde for at forbedre vilkårene for bønder i Uganda. Du vil desuden opleve, hvordan Caritas arbejder med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og klima. LÆS MERE OG ANSØG OM AT BLIVE BROBYGGER PÅ WWW.CARITAS.DK 12

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER


KORT NYT

Fra ind- og udland

Flere benytter anonym rådgivning

Nye sognerepræsentanter

De frivillige rådgivere har i Caritas Center Stenosgade på Vesterbro i København oplevet et stigende behov for den åbne rådgivning. I løbet af årets første fire måneder har flere mennesker allerede benyttet rådgivningen end hele sidste år. Den frivillige indsats er derfor blevet styrket med både flere frivillige rådgivere og værter, der sikrer en behagelig atmosfære for dem, der venter på en ledig rådgiver. De frivillige socialrådgivere rådgiver mennesker omkring familierelaterede udfordringer, økonomisk rådgivning og agerer bisiddere i sager med kommunen.

Agnieszka Joanna Wolska er tiltrådt efter Irene Deshaies som sognerepræsentant for menigheden i Sankt Hans Kirke i Køge. Margareth Bergman er tiltrådt efter Thora Huld Magnusdottir som sognerepræsentant i Sankt Josefs Kirke i Horsens. Steffan Mulle Markussen er tiltrådt efter Dorte Janik Small som sognerepræsentant for menigheden i Sankt Peters Kirke i Herning.

Velkommen til de nye og en stor tak for indsatsen til de afgående sognerepræsentanter!

Ny ældregruppe åbnet i Caritas Center Stenosgade I april slog Caritas Center Stenosgade dørene op for en gruppe pakistanske kvinder. Gruppen er en del af en større indsats hos Caritas, for at modvirke ensomhed blandt ældre. Det er ikke første gang, de pakistanske kvinder har haft en ældregruppe. De har tidligere været faste besøgende hos Danmissions Mødestedet, som lukkede med udgangen af marts på grund af besparelser. Da Caritas Center Stenosgade allerede har andre ældregrupper med mange deltagere, var det oplagt at byde velkommen til en gruppe af de tidligere gæster fra Mødestedet.

Terrorangreb i Sri Lanka Efter de tragiske terrorangreb i Sri Lanka etablerede Caritas Sri Lanka, sammen med flere andre katolske organisationer, et program, som har hjulpet pårørende med krisehjælp. Caritas Sri Lanka har også taget initiativ til en række tv-programmer med repræsentanter fra både muslimske, buddhistiske, hinduistiske og katolske trossamfund med henblik på at sikre fred og forsoning.

Fornemt besøg fra Jordan Caritas Danmark havde i april besøg af en delegation fra Jordan bestående af medlemmer fra The High Health Councel, Sundhedsministeriet, Caritas Jordan og The Institute of Family Health. Formålet med besøget var at give delegationen et indblik i det danske sundhedssystem. “Vi har lært utrolig meget i løbet af de få dage vi har været her, og vi har fået masser af gode ideer til hvordan, vi kan forbedre og styrke sundhedssystemet i Jordan. Det har været en stor øjenåbner. Vi takker Caritas Danmark og Udenrigsministeriet for at have givet os denne berigende oplevelse", udtaler en af deltagerne.

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

13


NATIONALT

Opbakning fra skoler og menigheder

Sankt Ansgars Skole, Kbh.

Sammen rækker vi ud til Den store opbakning fra de katolske skoler og menigheder er afgørende for Caritas Danmarks arbejde. Hvert år er der et væld af aktiviteter og et stort engagement over hele landet. Det er en vigtig del af Caritas Danmarks fundament og evne til at række ud til de mennesker i nød. AF SIDSE SUREL MOGENSEN, INDSAMLINGSKOORDINATOR I CARITAS DANMARK

Der er gang i indsamlingsaktiviteterne på de katolske skoler! Sct. Mariæ Skole i Aalborg afholdt i marts motionsløbet "Løb for Afrika". Løbeturen gik bl.a. igennem Aalborg Zoo. 740 børn og voksne deltog og der blev samlet 48.000 kr. ind. Super godt gået af arrangørerne og alle der har deltaget! Skolen har i alt bidraget med 59.000 kr. til de katolske skolers indsamling i år. Sct. Norberts Skole i Vejle har samlet 35.000 kr. ind til at hjælpe småbønder i Uganda med at klimatilpasse deres landbrug. Eleverne var særdeles opfindsomme og solgte alt fra hjemmebag til aflagt legetøj. Skolen havde sat sig som mål at samle 15.000 kr. ind, hvilket i den grad må siges at være nået. Godt gået! DE KATOLSKE SKOLER De katolske skoler i Danmark samler ind til deres eget udviklingsprojekt igennem Caritas Danmark. Projektet løber over to år og hjælper småbønder med børn i Uganda med at klimatilpasse deres landbrug. 14

CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

Der blev kastet med lagkage, spillet musik og bagt pandekager til markedsdagen på Sankt Ansgars Skole på Nørrebro i København den 10. maj. Markedsdagen er en del skolens indsamling til Caritas Danmarks arbejde og en tilbagevendende begivenhed - nu på 5. år. Inden markedsdagen havde skolen indsamlet godt 14.000 kroner. Også Sankt Birgitta Skole i Maribo har haft Caritas og klima på skoleskemaet og har i den forbindelse samlet 5.354 kr. ind. En stor tak for det! Derudover har Vor Frue Skole i Næstved bidraget med 7579,5 kr., Sankt Michaels Skole i Kolding med 5.794,50 kr., og Sankt Knud Lavard Skole i Lyngby med 13.451 kr. En kæmpe stor tak til alle de elever, lærere og forældre som på forskellig vis har bidraget til de katolske skolers indsamling!


Sct. Mariæ Skole, Aalborg.

Sct. Norberts Skole, Vejle.

mennesker i nød

Stor opbakning til fastebruncharrangementer Jesu Hjerte Kirke i København, Sankt Knud Lavard Kirke i Lyngby, Sankt Kjelds Kirke i Viborg, Sankt Michaels Kirke i Kolding, Sankt Mariæ Kirke i Kalundborg og Sankt Hans Kirke i Køge holdt i forbindelse med fasteindsamlingen en fastebrunch søndag d. 31. marts (Lætare). Idéen til bruncharrangementerne opstod på Caritas Danmarks årsmøde sidste år. Sognerepræsentanterne ville gerne lave et socialt arrangement, der sætter fokus på fasteindsamlingen og samler penge ind til årets projekt. Mere end 300 mennesker deltog i arrangementerne

og der kom lidt over 22.000 kr. ind til de seks arrangementer. Alle har givet udtryk for at det var en meget vellykket dag og at de vil gøre det igen til næste år. Vi håber at endnu flere menigheder vil tage idéen til sig. Fødevarebanken sponsorerede en palle med fødevarer til bruncharrangementet i Jesu hjerte Kirke i København. En stor tak til dem for at støtte arrangementet. Og en kæmpe stor tak til alle de frivillige, der på forskellig vis var med at gøre dagen til en succes. CARITAS NYT #2 2019 SÆRNUMMER

15


id nr.: 46663

HJÆLP CARITAS MED AT HJÆLPE FLERE BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER OG UDFYLD ALLE RUBRIKKER

Jeg ønsker at bidrage:

Navn Adresse

Foto: Caritas Internationalis

Postnr

By

Telefon E-mail

Hver måned

50kr.

Hvert kvartal

150kr.

Hvert år

300kr.

Andet beløb :

Pengeinstitut Reg. nr. CPR. nr.

Konto nr.

Dato Underskrift

Udfyld kuponen og send i en lukket kuvert til: Caritas Danmark, Gammel Kongevej 15, 3. 1610 København V