Page 1

#3

S E P T E M B E R 2 0 1 2 N Y H E D S B L A D F O R C A R I TA S D A N M A R K

verdens bedste nyheder:

iNDIANSKE KVINdER HAR SUCCES PÅ VERDENSMARKEDET /6

HÅB TIL BURMESISKE FLYGTNINGE /3

NØDHJÆLPEN SKAL VÆRE LANGSIGTET /4

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

1


forord

CARITAS NYT

Redaktør: Toke Nyborg - tny@caritas.dk Skribent: Malene Staal Broholm - msb@caritas.dk Ansvarshavende: Jann Sjursen Korrektur: Marianne Lipka Layout: Nanna G. Ørsted Tryk: Arco Grafisk

»

Hold Fokus på 2015 målene!

Papir: 100 gram Silk. Svanemærket

SE P TEMBER 2 0 1 2

DETTE NUMMER

Caritas Nyt #3 – SEPTEMBER - 2012 Trykoplag: 3.100 ISSN: 1397-8578 Forsidebillede: Toke Nyborg

Kærer Læser, ABONNEMENT

Caritas Nyt udkommer fire gange om året. Caritas Nyt fremsendes til de, der har givet et bidrag til Caritas´ arbejde indenfor det sidste år og til samarbejdspartnere. Næste nummer udkommer december 2012 Adresseændring eller afmelding: tny@caritas.dk eller tlf: 38180000 UDGIVER

Caritas Danmark Gammel Kongevej 15, 3 1610 København V. Tlf: 38180000 E-mail: caritas@caritas.dk www.caritas.dk Generalsekretær: Jann Sjursen Bestyrelsesformand: Christa Bonde Bankkonto: Reg. Nr. 2191 Kontonr. 3487254516

Flere oplysninger om Caritas Danmark og kontaktinfo på ansatte finder du på www.caritas.dk

Caritas Danmark arbejder solidarisk for og med mennesker med henblik på at fjerne nøden og dens årsager. Caritas Danmark er en selvstændig humanitær organisation med tilknytning

”Prøv nu lige at holde fokus” sagde min datter, da hun lagde an til at læse en historie samtidig med, at børnene i børnehaven gjorde klar til at spise madpakken til frokost. Maria var da også med det samme godt klar over, at det ikke var den nemmeste besked at forstå for børnehavebørnene. De så måbende på hende. Sophia begyndte at rode rundt i sin madkasse og erklærede hurtigt: "Jeg har ikke noget krokus!" Hvad skal jeg så holde fast i? Og så blev alle madpakker tjekket for krokus, inden oplæsningen kunne begynde… Det gælder om at holde fokus. FN vedtog derfor i år 2000, at antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, skal være halveret i 2015. Det ser ud til at lykkes, hvilket er en fantastisk nyhed. Nyheden bekræfter, at udviklingen kan vendes ved en fælles indsats og fælles mål. Ikke alle otte 2015 Mål er blevet opfyldt, og der er på trods af den gode nyhed fortsat over en milliard mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. Det er derfor afgørende at fokus fastholdes på alle 2015 Målene, og at Danmark i FN kæmper for, at der bliver sat nye mål for indsatsen efter 2015. Den globale indsats for at bekæmpe fattigdom må ikke forsvinde ud af fokus, og derfor er Caritas en del af den danske 2015-kampagne.

til Den katolske Kirke. Caritas hjælper mennesker uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold, race eller etnisk gruppe.

2

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 3 2

[G eneralsekretær for Caritas]


flygtninge

håb til burmesiske flygtninge [Tekst: Malene Broholm Staal Foto: Narciso Contreras]

OPPOSITIONSLEDER AUNG SAN SUU KYI HAR MED ET BESØG I EN FLYGTNINGELEJR SKABT OPTIMISME BLANDT FLYGTEDE BURMESERE. ALLIGEVEL ER ETNISKE MINORITETER I LANDET SKEPTISKE OVER FOR, HVAD FREMTIDEN BRINGER. DER ER FORTSAT BRUG FOR HJÆLP, UNDERSTREGER CARITAS.

D

et vakte stor glæde, da oppositionslederen Aung San Suu Kyi aflagde besøg blandt flygtede burmesere i den største flygtningelejr i det vestlige Thailand på grænsen til Burma. Mere end tusinde flygtninge var stimlet sammen bag massive sikkerhedsforanstaltninger for at få et glimt af Aung San Suu Kyi, som blev valgt til det burmesiske parlament i foråret efter at have været i husarrest i 15 ud af de sidste 21 år:

”Jeg har aldrig set hende, så derfor er jeg her,” fortæller Ma Tway Yee der flygtede for et år siden, da der udbrød kampe nær hendes hjem, til Irin News.

"Jeg tror, at jeg gerne vil tilbage til min landsby, hvis der bliver fred i Burma. Men ikke nu, fordi der er militærbaser i min by”. Aung San Suu Kyi lovede ved sit besøg, at hun vil kæmpe for, at beboerne kan vende tilbage:

i de etniske områder, som før parterne begyndte at forhandle om våbenhvile:

"Aung San Suu er et ikon, der skaber glæde og fortrøstning i Burma, men landet er fortsat mærket af etniske kampe og konflikter. Der er et stort behov for hjælp både i Burma, hvor det vurderes at "En dag bliver det muligt for jer at kom400.000 burmesere lever internt fordrevet, me hjem. Det vil jeg forsøge at sørge for. og i Thailand hvor der stadig strømmer Og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at hjælflygtninge til,” fortæller hun og underpe med at imødekomme de basale behov, streger, at der kan gå en rum tid endder er her i flygtningelejren”, sagde Aung nu, inden de burmesiske flygtninge i San Suu Kyi til de flygtninge, der hav- Thailand kan vende hjem. de fået lov til at møde hende. Caritas støtter ni flygtningelejre i det vestlige Thailand langs grænsen til Selvom oppositionslederen bragte Burma. Der bor godt 150.000 burmesehåb til de flygtninge, der er flygtet til re i lejrene, men det vurderes, at et par Thailand, er det ikke alle, som er lige millioner uoficielle migrantarbejdere optimistiske. Nødhjælpskoordinator lever illegalt i Thailand. hos Caritas, Dolores Halpin Bachmann, peger på, at selvom Aung San Suu Kyi skubber udviklingen i den rig- Caritas har gennem 28 år hjulpet tige retning, er der lang vej endnu, før burmesiske flygtninge i samarbejde med den lokale partner Catholic Office der er fred og forsoning i Burma. Det for Emergency Relief and Refugees er svært at skabe tillid mellem styret og de etniske grupper, så længe styrets (COERR). tropper er lige så synlige og aktive C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2 3

3


Nødhjælp

Afrikas Horn – et år efter katastrofen:

Nødhjælpen skal være langsigtet

[Tekst: Malene Broholm Staal Foto: Niel Palmer]

SELVOM FN OFFICELT HAR ERKLÆRET HUNGERSNØDEN PÅ AFRIKAS HORN FOR OVERSTÅET, ER DER STADIGVÆK BEHOV FOR HJÆLP. ET LANGSIGTET PERSPEKTIV PÅ NØDHJÆLPINDSATSEN ER VIGTIG, LYDER DET FRA BÅDE EU OG CARITAS.

E

n hurtig og effektiv nødhjælpsindsats var medvirkende til, at FN kunne erklære hungersnøden, der sidste år hærgede Afrikas Horn, for overstået. Alligevel er der fortsat behov for hjælp. Risikoen, for at en ny sultkatastrofe indtræffer, er stadig til stede, og regionen er derfor afhængig af en humanitær indsats, fortæller Caritas’ nødhjælpskoordinator Dolores Halpin Bachmann: "Et langsigtet perspektiv i den humanitære indsats er lige så afgørende for stabilitet og udvikling i regionen som hurtig og effektiv uddeling af medicin og fødevare4

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2 3

hjælp. Følges nødhjælpen ikke op af langsigtet udvikling og katastrofeforebyggelse, vil risikoen for en ny sultkatastrofe fortsat eksistere”. Det synspunkt deles af EU’s kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva. Hun løftede i foråret sløret for et initiativ fra EUkommissionen, der sigter mod at bryde den onde cirkel af kriser på Afrikas Horn. Initiativet, der kaldes SHARE, skal blandt andet give befolkningen bedre adgang til rent drikkevand og sanitære faciliteter samt støtte til husdyravl: "Vi vil bygge bro mellem den humanitære kriseindsats og den længere udviklingsbistand”, sagde Kristalina Georgieva i forbindelse med præsentationen af initiativet: "Det er en helt ny og meget nødvendig måde at tænke de to ting sammen på”.

Da FN erklærede Afrikas Horn for ramt af hungersnød, skønnede organisationen, at 12 millioner sultede. Manglen på regn betød, at afgrøderne visnede, brøndene tørrede ud, ligesom meget af kvæget i regionen døde. Den akutte nødhjælpsindsats, der blev iværksat i området, fokuserede blandt andet på at brødføde befolkningen og sikre adgangen til rent drikkevand. Den langsigtede indsats i den østafrikanske region skal gøre befolkningen i stand til at sørge for sig selv og på den måde forebygge sultkatastrofer. Udviklingsminister Christian Friis Bach er meget begejstret for den sammenkobling mellem nødhjælp og udviklingsarbejde, der nu sker gennem EU’s SHARE-initiativ. Han peger på, at katastrofer tidligere er blevet afhjulpet gennem hurtig nødhjælp, men at indsatsen ofte har fundet sted uden link


SOMALIA ETIPOPIEN til en mere langsigtet udvikling. Nødhjælpen skal i stedet for gives, så den understøtter udviklingen: "For eksempel hvis man giver de fattige i en nødhjælpssituation penge i stedet for mad, så får de mulighed for at købe såsæd, dyrke afgrøder, købe kogegrej og så videre, og så bliver det mere holdbart”, forklarer udviklingsministeren til Kristeligt Dagblad. Caritas-netværket fokuserer allerede på både den akutte og den langsigtede nødhjælp. Det er vigtigt for netværket at bygge en bro mellem nødhjælp og udvikling, så levevilkårene forbedres, og katastrofer forebygges. Generalsekretær i Caritas Danmark, Jann Sjursen, anerkender EU’s initiativ, samtidig med at han understreger vigtigheden af et langsigtet perspektiv, når der ydes nødhjælp:

"Det er udemærket, at EU har vedtaget initiativet. Der er stadig brug for meget hjælp. Det er vigtigt, at nødhjælpen har et udviklingsorienteret perspektiv, og at modstandskraften i lokalbefolkningen bliver styrket, så man kan forebygge fremtidige katastrofer”. Caritas-netværkets fokus på at sammenkoble den akutte og den langsigtede nødhjælp har udmøntet sig i, at netværket tilsammen har doneret 27 millioner kroner til de hungersnødsramte områder. Pengene er blevet brugt til fødevarehjælp, uddeling af såsæd, vaccination af husdyr, udgravning af vandreservoirer og forbedring af landbrug og indkomstskabende aktiviteter. En kvart million mennesker har allerede fået hjælp, og den lokale Caritasorganisation fortsætter arbejdet i

KENYA

regionen i samarbejde med det globale Caritas-netværk: ”Disse aktiviteter skal ruste befolkningen til at modstå klimaforandringer og naturkatastrofer fremover”, forklarer Caritas’ nødhjælpskoordinator Dolores Halpin Bachmann.

Du kan læse mere om EU’s SHARE-initiativ på: http://eu2012.dk/da/NewsList/Marts/Uge-11/Danida 3 C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

5


kooperativ

INDIANSKE KVINDER HAR SUCCES PÅ VERDENSMARKEDET

[Tekst og Foto: Toke Nyborg , kommunikationskoordinator . ]

ORGANISERING OG FORBEDRET KAFFEPRODUKTION BANER VEJEN TIL INTERNATIONALE MARKEDER FOR INDIANSKE KVINDER I BOLIVIAS HØJLAND.

S

usanna Portugal Osz fremviser stolt indholdet af de halvtreds kilo tunge sække med tørrede kaffebønner. De er resultatet af mange års intens arbejde og træning i produktion af kvalitetskaffe: ”Vi har endda vundet en pris for den bedste kaffe i regionen ved en lokal kaffe-smagningskonkurrence”, smiler Susanna Portugal Osz. Hun er 50 år gammel og har, så længe hun kan huske, dyrket kaffe på de frodige og stejle skråninger i det bjergrige Yungas-område nord for hovedstaden La Paz.

KVINDERNES INDKOMST ER SYVDOBLET Kooperativet er på fem år vokset til 230 medlemmer, og kvinderne sælger i dag deres kaffe til det amerikanske marked til en pris, som ligger syv gange over den lokale pris på kaffe! Det kan mærkes på husholdningsbudgetterne i det fattige område, hvor analfabetismen er på knap 23 procent, og den gennemsnitlige indkomst ligger under FN’s fattigdomsgrænse på en dollar om dagen.

FOKUS PÅ KVALITET

PACHAMAMA ELLER MODER JORD

Marketingsansvarlige i den lokale Caritas-organisation i Bolivia, Pamela Rocha, forklarer kooperativets succes med kløgtig organisering, arbejdsomhed og fokus på høj kvalitet:

Gennem en årrække har Caritas støttet indianske kvinder i Bolivias højland med at organisere og forbedre deres kaffeproduktion. Susanna har været med fra begyndelsen. I 2007 stiftede hun sammen med 25 aymará-indianske kvinder kaffekooperativet Pachamama. Pachamama er navnet på gudinden Moder Jord, som dyrkes af de quechua- og aymarátalende folkeslag i Andesbjergene.

“Det er nemmere som gruppe end som enkeltperson at få adgang til markedet, ligesom den skærpede konkurrence på verdensmarkedet betyder, at en høj produktkvalitet ofte er en forudsætning for salg”, forklarer hun. Den lokale Caritasorganisation rådgiver de indianske kvinder og bistår kooperativet i dets organiseringsproces.

6

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2 3


KAMPAGNE

HJÆLPEN HJÆLPER - VÆR MED OG SPRED BUDSKABET

de danske udviklingsorganisationer i samarbejde med danida og Fn

Kampagnen skal styrke den folkelige opbakning til FN’s otte udviklingsmål – også kaldet 2015 Målene - ved at sætte fokus på de mange positive fremskridt, der sker i udviklingslandene. FN’s 2015 Mål er den bredt anerkendte målestok for verdens udvikling.

LOKALE OG INTERNATIONALE MARKEDER Kooperativet dyrker kaffe efter økologiske principper, og der er bud efter Pachamama-kooperativets kvaliteskaffe. Udover salget til den amerikanske kaffeopkøber har en række supermarkeder i Bolivia vist interesse for Pachamama-kaffen, og flere hoteller i de mere turistede dele af Bolivia har Pachamama på menu-kortet. Desuden har kooperativet etableret deres egen lille butik i turistbyen Coroico. Her kan kaffetørstige bolivianere og rygsæksrejsende nyde en god kop kaffe brygget på kvindekooperativets kaffebønner.

Caritas har støttet op om kampagnen siden 2010 og deltager også i år, hvor Caritas traditionen tro vil uddele Verdens Bedste Nyheder i form af en avis på Hovedbanegården den 14. september klokken 7.30. Alle, som har lyst til at være med til at sætte fokus på 2015 Målene, er velkomne. Ret henvendelse til Caritas’ kampagnekoordinator Sidse Mogensen på mail: ssm@caritas.dk eller tel: 38180028.

DEN POSITIVE HISTORIE BAG KAFFEN Men Caritas og kvinderne er ambitiøse og drømmer om at eksportere under eget brand til blandt andet Danmark. Og det er muligt, mener Pamela Rocha. Hun fremhæver Pachamama-kaffens merværdi: "Vi sælger mere end god kaffe. Vi sælger en historie – en fortælling om hvordan en gruppe kvinder har taget kampen op mod fattigdom. Det er den positive historie bag kaffen”, forklarer hun.

2 C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 3

7

[Tekst: Toke Nyborg , kommunikationskoordinator .]

Z

Den 13. august blev den landsdækkende oplysningskampagne – Verdens Bedste Nyheder – skudt i gang. Det er tredje år i træk at danske udviklingsorganisationer, FN og Danida lancerer den fælles oplysningskampagne. Den bakkes op af 76 danske virksomheder og mere end 80 danske organisationer.


kort nyt

FRIVILLIGE TIL HAVEFEST HOS DRONNINGEN Nanna G. Ørsted-Christiansen, 22 år, tiltrådte den 2. august som studentermedhjælper hos Caritas. Nanna er studerende på Københavns Erhvervsakademi KEA i København, hvor hun studerer multimediedesign og kommunikation. Nanna vil fremover layoute Caritas Nyt og informationsmateriale for Caritas samt bistå i arbejdet med at udarbejde linjerne for Caritas' visuelle identitet. Iben Rasmine Østergaard Marcussen, 33 år, tiltrådte den 1. august som programkoordinator for Nordøstindien. Iben vikarierer for Camilla Ida Ravnbøl, som er på barselsorlov frem til april 2013. Iben har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet for den kirkelige udviklingsorganisation ADRA som teknisk rådgiver inden for monitorering og evaluering.

Malene Broholm Staal, 28 år, tiltrådte den 1. august som studentermedhjælper i et seks måneders vikariat. Malene læser sociologi på Københavns Universitet, og er i gang med at skrive speciale. Malene bliver primært ansvarlig for Caritas' digitale kommunikation og vil bidrage til journalistiske opgaver. Malene har netop afsluttet et halvt års praktik hos Kristeligt Dagblad, hvor hun sad som kommunikationspraktikant på avisens netredaktion. Hans Christian Christensen og Benedikte Svane tiltrådte den 8. august som frivillige receptionister for Caritas. De vil begge indgå i et team af i alt fire frivillige, som betjener Caritas's reception på sekretariatet på Gl. Kongevej i København.

HJÆLPEN HJÆLPER - VÆR MED OG SPRED BUDSKABET

de danske udviklingsorganisationer i samarbejde med danida og Fn

8

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 3 2

[foto: Toke Nyborg]

NYE MEDARBEJDERE PÅ SEKRETARIATET

Ti frivillige fra Caritas deltog i regentparrets haveselskab for det frivillige Danmark. Invitationen er en cadeau til alle frivillige i Caritas, siger generalsekretær Jann Sjursen. Næsten 1000 ildsjæle var midt i juni mødt op på Fredensborg Slot for at være en del af kongehusets haveselskab for frivillige. Blandt deltagerne var ti frivillige, der har gjort en særlig indsats i Caritas, sammen med Caritas' generalsekretær, Jann Sjursen og Caritas' formand Christa Bonde. Generalsekretæren var begejstret for invitationen, som han ser som en anderkendelse af det ulønnede arbejde: ”Det er en cadeau til alle frivillige i Caritas, at vi er 11, der har fået mulighed for at deltage i kongeparrets haveselskab og re-

præsentere Caritas. Vores frivillige udfører en kanon indsats både på sekretariatet og lokalt. De frivillige udfører ikke kun værdifuldt arbejdet, men de udgør også rygraden i Caritas som frivillig organisation,” udtaler Jann Sjursen. Det er første gang, kongehuset inviterer de frivillige til selskab. Deltagerne var aktive fra mange forskellige områder såsom humanitære og kirkelige organisationer, social- og sundhedsområdet, idrætsforeninger og kulturlivet. Blandt de royale deltagere var kronprinsesse Mary, prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte samt regentparret.


[foto: Caritas Internationalis]

[foto: Bob Shand]

VERDENSKENDT ROCKSTJERNE SENDER PENGE VIDERE TIL CARITAS

EKSTRAORDINÆR BEVILLING TIL SAHEL Udenrigsministeriet har bevilliget 5,25 millioner kroner til Caritas’ arbejde i Niger, som ligger i Sahel-bæltet. Niger er ramt af svær tørke, samtidig med at landet må tage imod tusinder af flygtninge fra nabolandet Mali, som præges af væbnede opgør. Bevillingen skal bruges til at yde akut nødhjælp i form af fødevarer og drikkevand, ligesom den skal styrke modstandskraften hos de 10.500 mennesker, indsatsen retter sig mod.

[foto: Toke Nyborg]

Den amerikanske musiker Bruce Springsteen har udvalgt Caritas som modtager af 1,5 millioner kroner. Rockmusikeren var hovednavn på sommerens Roskilde Festival, og festivalen havde bedt ham udvælge en dansk organisation som modtager af festivalens ”Orange donation”. Springsteen pegede på Caritas, og kort inden hans optræden på Orange Scene mødtes han med medarbejderne fra Caritas for at overrække donationen: ”Vi er meget beærede over, at Bruce Springsteen har peget på Caritas Danmark. En stor tak til festivalen og sidste års deltagere for denne store gave. Pengene skal bruges i kampen mod fattigdom

i Uganda", siger generalsekretær Jann Sjursen. I Uganda lever hver tredje ugander under fattigdomsgrænsen. Caritas arbejder med at styrke udviklingen af bæredygtige landbrug i landet, så flere ved egen hjælp kan bryde ud af fattigdom. Derudover organiserer Caritas bønderne, så de bliver i stand til at kæmpe for deres rettigheder og opnå indflydelse på lokale beslutningsprocesser. Desuden skal et mindre beløb af donationen, som kommer fra overskuddet fra sidste års Roskilde Festival, gå til Caritas’ arbejde med au pairs i Danmark.

INDSAMLINGER Årets fasteindsamling har foreløbig indbragt 720.000 kroner. Det betyder, at Caritas kan sende syv majsmøller til Uganda. Møllerne er af afgørende betydning for de fattige familiers økonomiske fremdrift og kommer mere end 5000 mennesker til gode. Beløbet er noget lavere end sidste år, hvor der blev indsamlet 886.000 kroner. Der kommer dog stadig bidrag ind fra både menigheder og private. Det endelige resultat vil blive offentliggjort i årets sidste nummer af Caritas Nyt, der udkommer i november. Ud over indkøb af majsmøller til bondeforeningerne i Uganda, går de indsamlede midler til opfyldning af katastrofefonden. I forbindelse med årets kollekt blev der søndag d. 26. august 2012 samlet ind til Caritas i alle landets katolske menigheder. Caritaskollekten er Kirkens håndslag til Caritas og går til Caritas' generelle nødhjælps- og udviklingsarbejde. Kollektresultatet er endnu ikke opgjort, men vil blive offentliggjort i det næste nummer af Caritas Nyt.

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2 3

9


Portræt [Tekst og Foto: Toke Nyborg , kommunikationskoordinator .]

Interview med Caritas' nye bestyrelsesformand Christa Bonde

FORMAND SÆTTER FOKUS PÅ FRIVILLIGHED Christa Bonde tiltrådte den 1. juni som ny formand for Caritas’ bestyrelse. Hun peger på, at det er vigtigt at styrke relationen mellem Caritas og de frivillige.

E

n ny formand har sat sig for bordenden i Caritas Danmark. Christa Bonde, som har sagt ja til at være bestyrelsesformand de næste fire år, er en erfaren kvinde, der har et stort kendskab til Den katolske Kirke. Christa har siddet i adskillige bestyrelser, udvalg og styrelser inden for Kirken, ligesom hun til dagligt er skoleleder på Sankt Knud Lavard skole i Lyngby. Alligevel krævede det ikke megen overvejelse fra Christas side, da den katolske biskop Czeslaw Kozon spurgte hende, om hun ville være bestyrelsesformand for Caritas: "Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville arbejde for Caritas. Det ligger så indgroet i mig, at Caritas 10 C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 3 2

er en del af Kirkens arbejde. Selvom jeg har siddet på mange ansvarsposter, kan jeg ikke se nogen fornemmere opgave end et virke for Kirken". Trods sine erfaringer og kirkeligt kendskab er det med en vis ydmyghed, Christa har takket ja til hvervet som formand for Caritas: ”Hele udviklings- og nødhjælpsverden er ny for mig, og der bliver meget jeg skal læse op på, og rigtig meget jeg skal sætte mig ind i, men det glæder jeg mig kun til”, smiler Christa, som er vokset op med Caritas og historierne om det nødhjælpsarbejde, Caritas’ grundlægger Knud Balin stod i spidsen for: ”Jeg er opdraget med, at det er vores fælles opgave at hjælpe de fattigste. Selvom Caritas er gået fra at være en græsrodsbevægelse til i dag at være en professionel organisation, betyder det ikke, at vi kan læne os tilbage. Tværtimod! Der er stadig brug for


VALG

alles hjælp i arbejdet med at bekæmpe fattigdom og ulighed i verden”, forklarer Christa og understreger, at det ikke kun er en statslig opgave. Den danske regering og Folketing skal også holdes i ørene af en engageret befolkning og folkelige organisationer som Caritas. Den nye formand, som afløser Jan Lange, der døde den 16. april i år, peger ligeledes på, at den hjælp, mennesker skal have i for eksempel nødhjælpssituationer, kræver en kompetent indsats og professionalisme: ”Næstekærlighed i stor skala må organiseres, når en million mennesker skal hjælpes efter et jordskælv. Det gør ikke Caritas mindre folkelig eller ”næstekærlig”, at arbejdet udføres professionelt”, forklarer Christa, der også er klar i mælet i forhold til, hvad det katolske betyder: ”Caritas er en katolsk organisation. Det er afgørende for vores værdigrundlag og gør, at den samlede indsats når mennesker i over 200 lande. Caritas er ikke kun for katolikker, ligesom vores ønske om at hjælpe mennesker i nød ikke gælder katolikker specielt, men alle mennesker, der har brug for hjælp”. Den nye formand ser det som sin vigtigste opgave at agere bindeled mellem Caritas og baglandet. Særligt i forhold til børn og unge ligger der ifølge Christa, som er uddannet lærer, en stor opgave forude for hende som bestyrelsesformand og for Caritas som organisation: ”Det er vigtigt, at vi hele tiden har baglandet med, engagerer og værdsætter de frivilliges og skolernes store indsats,” forklarer Christa. Den nye formand håber også at kunne bidrage til en udvidelse af det nationale arbejde i Danmark. Samtidig peger hun på vigtigheden af at styrke Caritas' rolle som fortaler for verdens fattigste. Hun ser gerne, at Caritas også fremover får en endnu stærkere fortalerrolle både nationalt og internationalt: ”Caritas bør være talerør for udsatte grupper og medvirkende til at gøre opmærksom på, hvis der er forhold i samfundet, som bør ændres,” forklarer Christa.

VALG TIL CARITAS' BESTYRELSE I år skal sognerepræsentanterne vælge ny repræsentant til Caritas' bestyrelse. Præsentation af kandidater til bestyrelsesvalget samt valghandlingen foregår på årsmødet, og alle opfordres til at stille op, hvis de ønsker indflydelse på den store indsats Caritas yder i ind- og udland. Bestyrelsen er Caritas' øverste organ og forestår den overordnede ledelse af Caritas. Bestyrelsen træffer principielle og overordnede beslutninger samt godkender budget og regnskab. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Det er fungerende bestyrelsesmedlem og sognerepræsentant for sognet i Herlev, Jette Svane, som er på valg. Ud over valghandlingen sættes der på årsmødet fokus på au pair-ordningen. Årsmøde-repræsentanterne vil debattere ordningen med henblik på at give input til bestyrelsens videre arbejde og stillingtagen til denne. Generalsekretær Jann Sjursen fremlægger årets beretning med nøgletal og strategiske overvejelser for fremtiden. Årsmødet samler bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, sognerepræsentanter og centrale samarbejdspartnere fra Den katolske Kirke, og udgør et vigtigt forum, hvor baglandet via deres repræsentanter kommer til orde og får indflydelse. Caritas' årsmøde afholdes den 22. og 23. september i Nordsjælland. Du kan læse hele programmet på Caritas' hjemmeside

www.caritas.dk/årsmøde.

2 C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 3

11


ID NR: 46663

VÆR MED TIL AT HJÆLPE MENNESKER PÅ FLUGT, OFRE FOR KATASTROFER OG FAMILIER, DER MANGLER DET DAGLIGE BRØD.

STØT CARITAS DIT

bidrag gør en forskel! Benytter du netbank, skriv venligst “Afrikas Horn”

www.caritas.dk

Afrives inden betaling

82224009 Gl. Kongevej 15, 3. sal 1610 København V

12

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

82224009

2981

Gl. Kongevej 15, 3. sal 1610 København V

2012 caritas nyt #3 issuu enkeltsidet  

2012 caritas nyt #3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you