Page 1

#2

MAJ 2012

Caritas roser fokus på skrøbelige stater i Danidas nye udviklingsstrategi

N Y H E D S B L A D F O R C A R I TA S D A N M A R K

Udviklingsbistand til skrøbelige Stater /3

hjælp til syrien og sahel /7 kornbanker forebygger sultkatastrofer /4 C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

1


forord

Redaktion

Toke Nyborg (Redaktør) Jann Sjursen (Ansvarshavende) Grafisk design/grafik

Kim Broström Tryk

Kære Læser

Arco Grafisk A/S Oplag

3000 ISSN

MAJ 20 1 2

1397-8578 Forsidebillede

Foto: Ben Curtis Udgives

Fire gange om året. Caritas Nyt fremsendes til de, der har givet et bidrag til Caritas´ arbejde indenfor det sidste år og til samarbejdspartnere. Næste nummer udkommer september 2012 Adresseændringer eller afmelding

tny@caritas.dk eller tlf: 38180000 Caritas Danmark

Generalsekretær: Jann Sjursen Konstitueret bestyrelsesformand: Christian Guldager Gammel Kongevej 15, 3 1610 København V. Tlf: 38180000 Bankkonto: Reg. Nr. 2191 Kontonr. 3487254516 E-mail: caritas@caritas.dk www.caritas.dk Flere oplysninger om Caritas Danmark og kontaktinfo på ansatte finder du på www.caritas.dk

Caritas Danmark arbejder solidarisk for og med mennesker med henblik på at fjerne nøden og dens årsager. Caritas Danmark er en selvstændig humanitær organisation med tilknytning til Den katolske Kirke. Caritas hjælper mennesker uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold, race eller etnisk gruppe.

2

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

Caritas har ikke bare blik for de fattigste. De skal helt konkret opleve forandringer i deres liv i de udviklingslande, vi arbejder. At fattige familier får mad nok på bordet, at de kan betale for den medicin, der kan gøre dem raske for malaria og andre sygdomme, og at børnene kan komme skole. Det lykkes, selvom der fortsat er fattigdom og nød i verden. Strukturelle og økonomiske forandringer i større stil end det, som Caritas og andre hjælpeorganisationer kan præstere, er nødvendige. Regeringer i syd må i langt højere grad stå til regnskab for deres fattige borgere i forhold til, hvordan de bruger de ressourcer, de har til rådighed. Regeringer i nord må prioritere fattigdomsbekæmpelse langt højere end tilfældet er i dag, hvor bistanden til udvikling og nødhjælp er på vej ned i EU. Samtidig kniber det gevaldigt med at samordne de forskellige politikker, så udviklingslandene får en chance, når det for eksempel gælder handel og landbrug. Derfor bruger Caritas energi på at påvirke den danske regering – både selvstændigt og gennem NGO FORUM, som er sammenslutningen af udviklings- og nødhjælpsorganisationer i Danmark. Gennem Caritas-netværket påvirkes internationale institutioner. Som repræsentant for Caritas Europa var jeg således i april i Bryssel med til at fremlægge en rapport for 27 medlemslande i EU og Kommissionen om principper og praksis for EU’s humanitære bistand. Caritas skal være med til at ændre politiske holdninger og skabe forandring for fattige gennem konkrete handlinger. Det giver håb for fremtiden. Jann Sjursen [G eneralsekretær for Caritas]


Ulandsbistand

Udenrigsministeriet skønner, at der på verdensplan er 43 skrøbelige stater

Udviklingsbistand til skrøbelige stater [Tekst: Toke Nyborg , kommunikationskoordinator . Foto: Gianluca Grossi D emotix]

Caritas roser fokus på skrøbelige stater i Danidas nye udviklingsstrategi, men advarer om sammenblanding af nødhjælp, udviklingsbistand og sikkerhedspolitik.

en indsats i skrøbelige stater passer godt på Caritas’ prioriteter og ligger i god tråd med strategiens omdrejningspunkt. Caritas arbejder med bæredygtig landbrugsudvikling og flygtningehjælp i Niger, Tchad, Zimbabwe og Burma anmark fik som bekendt ny re- som alle bærer prædikatet skrøbelige gering sidste år og dermed også stater. Caritas har derudover udvikny udviklingsminister. I år præ- lingsaktiviteter i Nordøstindien, som senteres en ny udviklingsstrategi, der på sin vis karakteriseres som en skrøbelig region grundet væbnede grupper. har fattiges rettigheder som omdrejningspunkt: “Strategien indeholder mange gode Adskil militære mål og elementer, som det er svært at være uenig humanitær bistand i. Den er ambitiøs, og Danmark forventes Den nye udviklingsstrategi har fået båat spille en aktiv rolle på mange felter og i de skarp kritik og rosende ord med på forhold til komplekse spørgsmål, der kræ- vejen. Særligt fokus på stabilitet og bever mange ressourcer,” forklarer Jann skyttelse i skrøbelige stater som straSjursen, generalsekretær i Caritas. tegisk prioritetsområde har fået debatI processen med udarbejdelse af ten til at rulle internt i udviklingsverstrategien har Caritas argumenteret for den. Flere organisationer, herunder en aktiv dansk rolle i skrøbelige stater, Caritas, understreger vigtigheden af da det ofte er der, nøden er størst og en adskilles af nødhjælp, udviklingsbibefolkninger er hårdest prøvet af fatstand og sikkerhedspolitik: tigdom og fravær af rettigheder. Stra“Når humanitær bistand og udviktegiens overordnede prioritering af lingsbistand bliver brugt til at legitimere

D

tvivlsomme regimer, så går det let galt. Så vender befolkninger sig ikke bare mod deres illegitime magthavere, men også fremmede indsatser, det være sig militært som bistandsmæssigt,” forklarer Jann Sjursen.

»

Skrøbelige stater Skrøbelige stater er en samlet betegnelse for meget forskellige lande. Nogle er præget af voldelige konflikter. Andre har just lagt borgerkrige bag sig. Atter andre har magthavere, der i forskellig grad er mere optaget af magten end af deres lands udvikling. Og så er der nogle af verdens fattigste lande, som nok gerne vil gøre noget ved deres situation, men som har meget få økonomiske og menneskelige ressourcer til det. [Kilde: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)]

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

3


NIGER

[Tekst: Toke Nyborg , kommunikationskoordinator . Foto: Franziska Koller /Caritas Suisse og Nick Harrop/Cafod. Kort: Kim Broström]

Kornbanker skal forebygge sultkatastrofe i Niger

F

»

Kornbankerne er med til at sikre mad på bordet til sociale priser året rundt

Caritas har bygget 20 kornbanker i Niger. De kommer tusindvis af familier til gode, når der i den tørre periode, bliver rift om kornet. 4

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

attige mennesker er typisk dem, der rammes hårdest af klimaforandringer, naturkatastrofer og voldelige konflikter. De kan på få øjeblikke ødelægge resultaterne af mange års udvikling og nedbryde menneskers levevilkår. Det ser vi blandet andet i Sahel-området i Nordafrika, hvor mennesker i tusindvis kæmper en daglig kamp mod sult og underernæring. I Niger har Caritas iværksat en række initiativer, som skal sikre familiernes fødevaresikkerhed og ruste lokalbefolkningen, så de kan modstå fødevarerkriser. Niger ligger i Sahelbæltet og er verdens næstfattigste land. Fødevarekrisen, som har ramt landene i Nordafrika, har også bragt Niger på kanten af en sultkatastrofe. Over 85 procent af befolkningen lever for under to dollar om dagen, som er Verdensbankens fattigdomsgrænse: “Niger er et land, som konstant balancerer på kanten af en fødevarekrise. Dårlig høst, mangel på regn og det seneste års eksplosivt stigende fødevarepriser, gør det næsten uoverkommeligt for den trængte befolkning at skaffe mad nok," forklarer Susanne Møller Andersen, programkoordinator i Caritas, og tilføjer, at den voldsomt stigende


[foto: David Vincent Nielsen , Grafik: Kim Broström]

befolkningstilvækst skaber et yderligere pres på familier, som i forvejen lever på sultgrænsen.

Kornbanker giver råd til mad Arbejdet med udvikling og katastrofeforebyggelse baserer sig blandt andet på etableringen af lokale kornbanker. Bankerne opkøber korn, hirse og majs umiddelbart efter høsten, hvor priserne er lave. Derefter lukkes kornlagerne. De åbnes først et halvt år efter, når de enkelte familiers kornlagre er sluppet op og den nye høst endnu ikke er i hus. I den periode er familierne normalt tvunget til at købe mad til høje markedspriser. Det har mange ikke råd til. De må enten tage lån eller sulte. Kornbankerne er på den måde med til at sikre mad på bordet til sociale priser året rundt – også i krisetider.

Banker baseret på bæredygtighed Caritas har bidraget til etableringen af 20 kornbanker i 20 landsbyer i det vestlige Niger. Landsbyerne har selv bygget kornbankerne af lokale materialer, og har efterfølgende - med

hjælp fra Caritas - dannet lokale komitéer, som er ansvarlige for salg og indkøb af korn til bankerne. Kornbankerne bruger indtjeningen til at opkøbe nyt korn. En kornbank kan på få år være selvkørende. Udover træning i budgethåndtering og alfabetisering modtager hver kornbank startkapital fra Caritas.

Hele Sahel-bæltet sulter

Sahel er betegnelsen for

I skyggen af den nuværende fødevarekrise i Niger har Caritas indkøbt fødevarer, som videresælges til kornbankerne. Priserne på basisvarer ligger i øjeblikket to til tre gange højere end normalt. Caritas opkøber til markedspris, men videresælger til en langt lavere pris. Det sikrer, at lokalbefolkningen har råd til at købe basisvarer under fødevarekrisen: “Det er vigtigt, at organisationer som Caritas inddrager de mennesker, vi forsøger at hjælpe i hele udviklingsprocessen. Derfor forærer vi ikke fødevarer til landsbyerne. Nødhjælp og fødevareuddeling er sidste udvej, når alt andet er slået fejl,” forklarer Susanne Møller Andersen.

det busk- og græssteppe landskab, der syd for Sahara danner randområdet op til ørkenen. Sahel-bæltet løber gennem Mauretanien, Senegal, Burkina Faso, Mali, Niger og Tchad.

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

5


burma

Demokratiske vinde blæser over Burma [Tekst: Toke Nyborg , kommunikationskoordinator . Foto: Loviny Christophe]

D

en 1. april vandt oppositionsleder og menneskerettighedsforkæmper, Aung San Suu Kyi, Burmas andet demokratiske valg, efter en civil regering i 2010 overtog magten fra det tidligere militærregime. Suppleringsvalget er en foreløbig kulmination på det reformarbejde, som Burmas militær og den civile regering indledte i fjor. Reformarbejdet, som både er af politisk og økonomisk karakter, har blandt andet ført til løsladelse af politiske fanger herunder Aung San Suu Kyi. Hun har været spærret inde i sit hus af militærstyret i sammenlagt 15 år siden 1989. Aung San Suu Kyi´s politiske parti, Myanmars Nationale Liga for Demokrati (NLD), vandt 43 ud af de 44 pladser, der var på valg. NLD´s og oppositionens valgsejr rykker altså ikke på magtbalancen i parlamentet, hvor hæren og dens støtter stadig sidder solidt på overvældende 4/5 af pladserne. 6

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

Valget er et vigtigt skridt Selvom kun ti procent af parlamentets 664 sæder var til valg, ser Caritas´ programkoordinator, Peter Blum Samuelsen, valget som et vigtigt skridt i retning af udviklingen af et mere demokratisk Burma med et styrket civilsamfund: “Regeringen synes i dag at være mere åben overfor dialog med civilsamfundet og vi er sikre på, at befolkningens stemme nu endelig kan begynde at komme til udtryk overfor institutioner og myndigheder,” forklarer Peter Blum Samuelsen.

Mange krænkelser Men der er lang vej endnu. Menneskerettighedskrænkelser er fortsat udbredte, og militærets interesser har endnu ikke for alvor været truet. En tredjedel af den burmesiske befolkning lever under fattigdomsgrænsen, og det anslås, at mellem en og tre millioner lever som internt fordrevne på flugt

fra væbnede kampe mellem etniske grupper og militæret. Men Caritas er både optimistisk og ambitiøs: “Det er planen, at mindst 60 procent af de Caritas-støttede landsbykomitéer og selvhjælpsgrupper vil være i stand til at kæmpe for deres rettigheder og øge politisk indflydelse inden udgangen af 2016,” forklarer Peter Blum Samuelsen.

»

DET GØR CARITAS I det nordvestlige Burma støtter Caritas landbrugsprojekter og organiserer bønder med henblik på at bekæmpe landets enorme fattigdomsbyrde. I det østlige Burma, hvor forskellige etniske grupper kæmper for selvstændighed, hjælper Caritas internt fordrevne.


nødhjælp

Caritas får to millioner mere til nødhjælp [Tekst : Toke Nyborg , kommunikationskoordinator .Foto: Jean-Philippe D ebus/Catholic Relief Services]

C

aritas har indgået en partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet på det humanitære område. Aftalen tildeler Caritas to millioner kroner ekstra til akut nødhjælp i verdens brændpunkter udover de 16 millioner kroner, Caritas i forvejen modtager til den langvarige indsats i flygtningelejre i Tchad, Thailand og Jordan. Det betyder, at Caritas i større omfang end tidligere kan reagere på akutte kriser og nødhjælpsappeller udsendt af Caritas Internationalis. Den ekstra nødhjælpspulje på to millioner kroner kan supplere Caritas´ egen Katastrofefond og indsamlede midler i forbindelse med katastrofer: “Partnerskabsaftalen er en anerkendelse af Caritas som humanitær organisation og som en “first responder”. Den giver os en mere forudsigelig støtte til langstrakte kriser, mens den indbygge-

de nødhjælpspulje på to millioner forbedrer vores akutte beredskab,” forklarer Dolores Halpin Bachmann, nødhjælpskoordinator i Caritas. Alene i år har Caritas kanaliseret halvanden million kroner gennem Caritasnetværket til syriske flygtninge i Libanon, maliske flygtninge i Niger samt ofrene for fødevarerkrisen ligeledes i Niger. Det vidner om et stort behov, og understreger Caritas-netværkets globale kompetencer i forhold til at yde effektiv nødhjælp overalt i verden. Men det er selvfølgelig begrænset, hvor mange appeller Caritas kan støtte rundt omkring i verden med to millioner kroner: “Med et stigende antal katastrofer hvert år, hvoraf en del overhovedet ikke når tvskærmene, håber vi naturligvis på en øgning af akut-puljen i de kommende år,” forklarer Dolores Halpin Bachmann.

»

Syrien og Sahel I Syrien støtter Caritas Libanon 3.000 flygtninge-familier med akut nødhjælp i form af tøj, madrasser og hygiejnepakker samt med adgang til basale sundhedstjenester via mobile klinikker og husly. Med nødhjælpsmidler fra Udenrigsministeriet støtter Caritas Danmark med 500.000 kroner. I Niger har Caritas Danmark, i samarbejde med Caritas Niger og andre Caritasorganisationer, iværksat en større nødhjælpsindsats der skal forhindre at situationen i landet udvikler sig til en regulær hungersnød som på Afrikas Horn. Parallelt hermed hjælper Caritas Niger 14.000 maliske flygtninge, som opholder sig i interimistiske lejre i Niger, med bilaterale nødhjælpsmidler fra Caritas Danmark. Caritas Danmark støtter indsatsen i Sahel med i alt en million kroner.

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

7


kort nyt

Der er foreløbigt indsamlet en kvart million kroner i forbindelse med årets fasteindsamling, som sluttede tirsdagen efter påske. Omkring samme tid sidste år lå det indsamlede beløb på samme niveau, så Caritas´ kampagnekoordinator, Sidse Surel Mogensen, er tilfreds: “Jeg er sik-

Krigsramte børn i Uganda

8

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

lærer afgørende redskaber til konflikthåndtering, som de har stor brug for i deres hverdag, i skolen, i familien og i lokalsamfundet. Mange af de unge er blevet aktive konfliktløsere og spiller en vigtig rolle i at vedholde en fredelig sameksistens i et samfund, der er mærket af Lords Resistance Army’s blodsudgydelser. De to måneder indsamlingen har løbet, er der indsamlet 47.614 kroner.

ker på, at vi når et flot indsamlingsresultat igen i år. Sidste år fik vi de sidste indbetalinger i august måned, så der går lidt tid endnu, inden vi har overblik over det samlede resultat”. Fasteindsamlingen 2011 gik til børn i Afrika og katastrofehjælp. Der blev i alt indsamlet 871.108 kroner.

Ny REKORD Eleverne på Sankt Joseph Skole i Nykøbing Falster har løbet 1798 kilometer for Caritas. Med sponsorbidrag fra forældre, familie og venner samt virksomheder blev resultatet på hele kr. 33.099 til majsmøller i Uganda. Det er det bedste indsamlingsresultat nogensinde for skolen med 303 elever. [Tegning: Kim Broström]

Caritas kan fortsætte sit arbejde med konflikthåndtering og traumebehandling i Uganda takket være en stor opbakning fra gavmilde danskere. De indsamlede midler vil blive fordelt på 50 ungdomsgrupper, som mangler ca. 50.000 kr. for at kunne fortsætte deres arbejde. Grupperne giver de unge rum til at italesætte deres frustrationer og bearbejde traumatiserende hændelser. De

[foto: Sidse Helene Surel Mogensen]

[Foto: Pierre Holtz]

Foreløbig opgørelse på årets fasteindsamling


kort nyt

[Foto: Caritas Europa]

Caritas i EU Caritas Danmark har på vegne af Caritas Europa fremlagt hovedlinjerne i en ny rapport, som har til formål at styrke EU´s humanitære bistand. Caritas Europa har lagt mange kræfter i at påvirke EU´s principper i forhold til nødhjælp, og Caritas Danmark har under det danske EU formandskab haft mulighed for at bringe synspunkter-

ne helt til tops i EU-systemet: “Konkret har vi været med til at promovere EU’s humanitære konsensus i forhold til EU’s 27 medlemslande. Det er der brug for. Men vi skal også præge revisionsarbejdet, der går i gang i år,” forklarer generalsekretær i Caritas Jann Sjursen.

KALENDER

Kursus redder par i krise Caritas har netop afsluttet et succesfuldt PREP-kursus for par med brug for redskaber til god kommunikation og nye perspektiver på samlivet. PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold, og er et undervisningsforløb, der udruster par til at håndtere og forebygge konflikter og til at få et bedre samliv – til gavn for både dem selv og deres børn. Kurset har været en succes: "Vi har kun fået positive tilbagemeldinger, og i menighederne er der flere, der har spurgt, om vi kan komme hen i deres områder," forklarer Diakon Kaare Nielsen, som har undervist på kurset. Han mener, at kursets succes skyldes, at det går lige til kernen og er meget praktisk anlagt: “Jeg oplever, at parrene øjeblikkeligt kan bruge kurset, netop fordi det er så praktisk. Jeg ville ønske at alle gifte par, ville give sig selv tid til at være med,” siger Kaare Nielsen. Caritas vi i løbet af 2012 udbyde to PREP-kurser. Se efter annoncering i kalenderen på www.caritas.dk.

Caritas har brug for frivillige! Caritas har brug for frivillige til at løse praktiske og administrative opgaver på sekretariatet. Tirsdag d. 12. juni kl. 17.00 – 19.00 holder vi informationsmøde, hvor vi vil vise rundt på sekretariatet, byde på lidt at spise og fortælle mere

om opgavernes art og omfang. Meld dig til mødet ved at sende en mail til kampagnekoordinator Sidse Helene Surel Mogensen på ssm@caritas.dk eller ring på 38 18 00 00 for mere information.

Caritas takker for bidrag i forbindelse med begravelse I forbindelse med Biskop Hans Martensens begravelse den 17. marts blev Caritas betænkt. Gaverne som Caritas har modtaget, vil indgå i Caritas´ og Bispedømmets fasteindsamling til gavn for verdens fattigste. 7.050 kroner blev samlet ind i anledning af begravelseen. Caritas takker for de mange fine bidrag.

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

9


Dødsfald

[Tekst Jann Sjursen , generalsekretær & Christian Guldager , konstitueret formand. Foto: Toke Nyborg & Jann Sjursen]

Jan Lange for bordenden ved årsmødet i Caritas i 2010.

Et liv i tjeneste

C

aritas´ formand gennem næsten 16 år, Jan Lange, døde mandag den 15. april. Et par måneders hospitalsindlæggelse fulgte efter en rejse til Uganda for Caritas samt en skulderoperation. Hospitalsopholdet bragte desværre ikke klarhed over Jans sygdom. Lægerne kunne ikke stille en diagnose. Jan Lange voksede op i Brønshøj i Sankt Antoni sogn, hvor Knud Ballin var sognepræst. Pastor Ballin stiftede Caritas tilbage i 1947. Caritas var en stor del af sognearbejdet. I Jan Langes formandstid blev Caritas mere velorganiseret med årsmøde og sognerepræsentanter. Stillingen som generalsekretær kom til, og Jan har samarbejdet med alle hidtidige generalsekretærer! Han har på den måde bundet Caritas’ historie sammen lige fra Knud Ballin og til i dag.

10 C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

Omsorg for den enkelte Alle, der har deltaget i et årsmøde i Caritas vil huske formandens omsorg for den enkelte deltager og for fællesskabet. Og for hans engagement for sagen. Med hjemmelavede navneskilte, potteplanter, guitar og det hele. Jan var en stærk fortaler for, at Kirken og den enkelte katolik skal tage ansvar for de fattigste – og meget gerne gennem Caritas. Og han var primus motor for, at Caritas også skulle påbegynde et nationalt arbejde, som det skete sidste år.

Lys i verden Han har vedholdende sammen med bestyrelsen arbejdet for, at Caritas skal levere en professionel indsats for at hjælpe bedst muligt. Samtidig var Jan til stadighed optaget af, hvor-


mindeord

Jan Lange besøgte Uganda i år. Målet var at opleve nogle af de aktiviteter, som Caritas er involveret i, og møde nogle af de mennesker, som får gavn af Caritas’ hjælp.

Et smerteligt tab dan sognene, skolerne og DUK kunne blive stadig mere knyttet til Caritas’ hjælpearbejde. Over for personalet på sekretariatet og medlemmerne af bestyrelsen var Jan altid opmærksom på runde dage og særlige begivenheder. Mange vil huske Jan for at give et par indviede lys ved særlige anledninger. Til minde om den opgave vi er betroet: At være lys i verden og at tjene andre. Med Jan Langes bortgang er det nu Christian Guldager, der har været medlem af bestyrelsen siden 2002, der fungerer som formand.

»

I Jan Langes formandstid blev Caritas mere velorganiseret med årsmøde og sognerepræsentanter.

Mindeord Af Biskop Czeslaw i anledning af Jan Langes død Jan Langes død er et smerteligt tab. Trods hans lange komplicerede sygeleje er det alligevel ikke længere siden end januar i år, at jeg var på rejse til Uganda sammen med ham og hans kone. Vi var alle meget begejstrede, over det vi så af tydelige frugter af Caritas’ arbejde. Så meget desto mere er det svært at forstå, at Jan ikke længere er iblandt os. Et liv med mange gøremål, også inden for Kirken er fuldendt for tidligt. Menigheden i Sankt Andreas og Sankt Therese sogn, Pastoralrådet og Caritas, hvor Jan var formand i næsten 16 år, har sammen med mange andre nydt godt af hans engagerede indsats. Jeg takker Gud for, hvad Jan fik lov at udføre i livet, og jeg beder for ham, hans hustru Kirsten og familien, at Gud må omslutte dem med sin kærlighed. Biskop Czeslaw C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

11


[Foto: David Vincent Nielsen]

VÆR MED TIL AT HJÆLPE MENNESKER PÅ FLUGT, OFRE FOR KATASTROFER OG FAMILIER, DER MANGLER DET DAGLIGE BRØD.

STØT CARITAS DIT

bidrag gør en forskel!

12

C A R I TA S N Y T 2 0 1 2 | 2

2012 caritas nyt #2 issuu enkeltsidet  

2012 caritas nyt #2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you