Page 1

#4

DECEMBER 2011

N Y H E D S B L A D F O R C A R I TA S D A N M A R K

Kaffe hjælper børn i Uganda /4 Ikke alle har råd til juL /7

Vi skal være endnu bedre! Caritas´ position som de fattiges fortaler og forkæmper skal styrkes – både internationalt og i Danmark / 11

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

1


f o r o r d

Redaktion

Toke Nyborg (Redaktør) Jann Sjursen (Ansvarshavende) Grafisk design/grafik

Kim Broström

#4

Tryk

Arco Grafisk A/S Oplag

Lyset i mørket

5.325 ISSN

DECEMB E R 2 011

1397-8578

Kære læser,

Forsidebillede

Foto: Toke Nyborg Grafik: Kim Broström Udgives

fire gange om året og sendes gratis til alle bidragsydere. Næste nummer udkommer februar 2012 Adresseændringer eller afmelding

tny@caritas.dk eller tlf: 38180000 Caritas Danmark

Generalsekretær Jann Sjursen Formand Jan Lange Gammel Kongevej 15, 3 1610 København V. Tlf: 38180000 Giro:404-3979 E-mail: caritas@caritas.dk www.caritas.dk Flere oplysninger om Caritas Danmark og kontaktinfo på ansatte finder du på www.caritas.dk

Caritas Danmark arbejder solidarisk for og med mennesker med henblik på at fjerne nøden og dens årsager. Caritas Danmark er en selvstændig humanitær organisation med tilknytning til Den katolske Kirke. Caritas hjælper mennesker uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold, race eller etnisk gruppe.

2

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

I Indien fejrer hinduerne i slutningen af oktober måned “festival of lights”. Gadebelysning i almindelighed er der ikke meget af i Indien. Lysfesten tog sig derfor meget smuk og hyggelig ud med tusinder af lys i by og på land, sådan som jeg oplevede det i forbindelse med mit besøg hos Caritas’ partnere i Nordøstindien i oktober. Hyggeligt er det også med lys i alle afskygninger i jule- og adventstiden i Danmark. Og når dagtimerne sidst i december igen tiltager og bliver lysere, så er et vendepunkt nået. Julen er en lystfest og et vendepunkt. Det drejer sig om langt mere end hygge og antallet af lyse timer. Jesu fødsel markerede et vendepunkt i verdenshistorien. Jesus er verdens lys, der skinner uanset hvad! Og Frelseren er den, der med sit Lys skaber liv og glæde – og evigt håb for fremtiden! Det er julens evangelium, som skal forkyndes. Vi kan være med til at bære vidnesbyrd om evangeliets konsekvenser ved at tænde håb i andres liv her og nu. Som medmenneske i dagligdagen i forhold til vores nærmeste og vores næste. Caritas giver dig muligheden for at udstrække din hjælp. I adventstiden ved at støtte op om Katastrofefonden. Glædelig advent, Jann Sjursen [G e n e r a l s e k r e t æ r

for

C a r i ta s]


K ata s t ro f efonden

Juleindsamling 2011

[ T e k s t : S i d s e H e l e n e S u r e l M o g e n s e n . F o t o : S ch a l k V a n Z u y d a m - A P ]

Når katastrofen rammer, skal Caritas handle hurtigt! Ofte hurtigere end det er muligt at stable en indsamling på benene. Hver krone og hvert minut tæller! Caritas´ verdensomspændene netværk gør det muligt at iværksætte en nødhjælpsindsats få timer efter, katastrofen indtræder. Pengene fra dette års juleindsamling går til opfyldning af katastrofefonden, så Caritas hurtigt kan rykke ud, når katastrofen rammer!

Men der er mange glemte katastrofer, som vi ikke hører noget om i de danske medier. Eksempelvis hjalp Caritas i 2011 ofrene for jordskælvet i Burma og oversvømmelserne i Thailand med midler fra katastrofefonden.

Caritas-netværk gør det muligt at få hjælp hurtigt frem

Caritas er en del af verdens største humanitære netværk og arbejder altid igennem lokale samarbejdspartnere, der allerede er på stedet. Det sikrer hurtig adgang til oplysninger om krisea Afrikas Horn i sommers blev ramt af situationer og hurtig, effektiv hjælp til menneden værste tørke i 60 år, sendte Caritas sker i isolerede områder. Det gør det muligt for straks 85.000 kroner fra katastrofefonCaritas at iværksætte en nødhjælpsindsats, kun den til Kenyas befolkning. Penge som var indfå timer efter en katastrofe er indtruffet. samlet ved forårets fasteindsamling. Caritas hjælper langsigtet og har også foHvert år rammes verden af katastrofer. 2010 var et af de værste katastrofeår i to årtier. kus på tiden efter katastrofen. Det betyder, at 300.000 mennesker omkom i 373 naturkatastro- vi gennem vores lokale partnere bliver i de katastroferamte områder, indtil landet er på fode fer, og mere end 200 millioner blev berørt af igen. ødelæggelserne. Vi ved endnu ikke hvilke katastrofer, der 2011 har ikke været nogen undtagelse med vil ramme verden i 2012, men at katastrofer vil jordskælv i Japan, tørken på Afrikas Horn og indtræffe, det ved vi med sikkerhed. Derfor bemassive oversvømmelser i Asien for at nævne der vi dig om hjælp til at fylde katastrofefonden nogle af de katastrofer, som har fået medieopop, inden en ny katastrofe rammer. mærksomhed.

D

– at katastrofer vil indtræffe, det ved vi med sikkerhed

Når katastrofen rammer

»

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

3


u g a n d a

KAFFE

hjælper børn i Uganda

Det er maj måned. Solen brænder ned over bushen og de hårdtarbejdende bønder. Der er aktivitet på markerne for det er høstsæson for kaffe. Nikibinge John Chribestom og hans familie er også i gang med at plukke kaffe.

A

[ Te k s t

lle hjælper til, for når kaffen er plukket, tørret og solgt, er der igen penge i husholdningskassen. Indtægterne for kaffen skal blandt andet dække skolepenge, skoleuniformer og skolematerialer.

og foto:

To k e N y b o r g ]

Kaffebønder snydes Kaffe er den afgrøde, som kan give bønderne den største fortjeneste sammenlignet med andre afgrøder. Men det er ofte private opkøbere og mellemmænd, som skummer fløden på landets kaffeproduktion. Mange bønder har ikke selv mulighed for at transportere, forarbejde eller sælge kaffen til udenlandske kaffeimportører: “Bønderne er tvunget til at sælge kaffen til private opkøbere, som kører fra bonde til bonde og tilbyder at købe deres kaffe. De presser ofte prisen. Bønderne kender ikke markedspriserne og har ikke mulighed for at veje deres kaffesække eller vurdere kaffens kvalitet,” forklarer Grace Lwanga. Han er projektkoordinator i Caritas Kampala – en af syv organisationer i paraplyorganisationen CAPCA, som Caritas støtter. 4

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

Bønderne skal have en fair pris Den lave kilopris er med til at holde familierne fast i fattigdom. Det skal der laves om på. Sammen med CAPCA har Caritas stiftet 22 lokale kaffeforeninger med hver ca. 300 medlemmer. De får træning i økologisk dyrkning, markedsføring og forarbejdning af kaffe. Bæredygtigt landbrug og økologisk dyrkning er centralt for Caritas´ landbrugsaktiviteter både af hensyn til sundhed og miljø, og for at øge prisen på kaffebønnerne.

Formændene får cykler Bønderne er i dag ansvarlige for første skridt i forarbejdningen af kvalitetskaffe: “Det er vigtigt at sikre, at kaffen behandles og opbevares ordentlig. For at undgå fugt skal bærrene tørres på store presninger og tages ind om natten, ligesom bærrene må vendes flere gange om dagen, for at tørringen kan foregå jævnt,” forklarer Nakibinge John Chribestom. Han er formand for den lokale forening i Kintuntu-kommunen og ansvarlig for at sikre kaffens kvalitet. CAPCA har sikret de lokale foreninger


I høstsæsonen cykler Nikibinge John Chribestom rundt til kaffebønderne, hvor han kvalitetstjekker deres kaffe. I Uganda støtter Caritas kaffebønder i produktion af kvalitetskaffe. Det har øget bøndernes indtjening med 60 procent!

deres egne vægte, så bønderne selv kan holde øje med vægten på kaffen. Foreningernes formænd har ligeledes fået cykler, så de kan komme rundt på gårdene og kvalitetstjekke medlemmernes kaffe.

Organisering er vejen frem Organiseringen af bønderne i lokale foreninger har øget bøndernes indtjening betydeligt. Kaffebønderne er blevet mere bevidste handelsmænd, og det kan mærkes på bøndernes pengepunge. Tidligere solgte bønderne friske bær til kaffeopkøberne. Det gav en kilopris på godt fire kroner. Idag renses bærrene for kviste og blade og lægges til tørre i solen. De tørrede kaffebær sælges for ti kroner kiloet, hvis kvaliteten er i orden: “Jeg er utrolig glad for den træning, jeg har fået af Caritas – jeg har i dag råd til at sende mine børn i skole,” forklarer Nakibinge John Chribestom.

Vil satse på kaffe Opfordret af Caritas har Nakibinge valgt at øge sin kaffeproduktion. Han har plantet 2000 små kaffeplanter, som han vil kunne høste fra om to år. Hver plante giver ca. tre kilo kaffe, så Nakibinge regner med at kunne høste 6000 kilo kaffe! Med en kilopris på 10 kroner giver det en årlig indtjening på næsten 60.000 kroner og sikrer derved hans børns uddannelse.

Hele familien hjælper til i høstsæsonen, for når kaffen er plukket, tørret og solgt, er der igen penge til børnenes uddannelse.

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

5


nordøst ind ien

Fra land til by [ Te k s t : ja n n s j u r s e n]

J

eg genkender Chamesey med det samme, selvom det nu er som ejer af en restaurant i byen Khonsa i Nordøstindien og ikke som “bondekonen” fra Utupi. Landsbyen Utupi besøgte jeg i foråret 2009. Dengang var Chamesey et meget engageret medlem af en spare-lånegruppe. Kvinderne i Utupi hjalp hinanden med at inddrage endnu mere jord i landbrugsproduktionen og til at fremme mindre hold af dyr.

Restaurant og hjem Nu har Chamesey imidlertid åbnet en lille restaurant i Khonsa, der ligger ti kilometer fra Utupi. Restaurant er måske så meget sagt. Et lokale på højst 20 m2 er både restaurant og soverum for Chamesey og hendes tre børn. Et forhæng markerer forskellen på forretning og hjem. Selvom det er svært at vride nogle 6

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

konkrete tal ud af Chamesey, så er det vist ikke nogen dårlig forretning. Indtjeningen dækker udgifter til leje af lokale og til livets opretholdelse for Chamesey og hendes børn. Helt afgørende er det, at der lidt længere nede af gaden ligger et hotel, som ikke serverer mad. Det giver et vist kundeunderlag.

Besøg gav ideen ”Jeg fik ideen til en restaurant i forbindelse med, at jeg deltog i et besøg til en anden by. Besøget var organiseret af AIDA. Her så jeg, hvordan kvinder havde etableret små restauranter eller cafeer. Havde det ikke været for AIDA, var jeg aldrig kommet på den ide. Det har betydet, at mine børn har kunnet fortsætte deres skolegang i byen, og at jeg har mulighed for fortsat at følge dem,” forklarer Chamesey. AIDA er en af Caritas´ partnerorganisationer i det nordøstlige Indi-

en. AIDA arbejder blandt andet med at etablere spare-låne-grupper. Det er projektets manager, John, der har lokket mig med på restaurant. Jeg får lov til at give en kop kaffe til ca. 1,25 kroner.

Uddannelse har topprioritet Chamesey´s mand bor fortsat i Utupi og passer deres landbrug. Så livet leves også der. Chamesey og hendes mand vil gerne give deres børn det bedste, de ved for fremtiden – og det er en god uddannelse. Gennem Caritas og AIDA har de fået øje på hvordan. Børnene får nu en solid uddannelse, selvom prisen er, at hele familien ikke er samlet i dagligdagen.


j U l e h j æ l p

Efterspørgslen på julehjælp fortsætter med at vokse. Frelsens Hær regner med, at antallet af ansøgninger igen i år vil sætte rekord.

[ Te k s t : A n d r e a s R i i s . F o t o : J e n s D r e s l i n g / P o l f o t o ]

D

e mange ansøgninger øger presset på den kirkelige organisation: “Stigningen i julehjælpen gør, at der er behov for hjælp med alt. Først og fremmest kroner og ører, men også hele logistikken lige fra indtastning af ansøgninger til selve uddelingen af hjælpen,” forklarer informations- og forvaltningschef Lars Lydholm. Caritas har derfor igangsat et samarbejde mellem Frelsens Hærs lokale korps og de katolske menigheder i Roskilde, Køge, Ringsted og Kolding. De katolske menigheder hjælper med at skaffe frivillige til både indtastning af ansøgninger, pakning og uddeling af julehjælp: “Når Caritas forsøger at skabe opbakning til julehjælpen, så er det fordi, vi kan se, at der er et reelt behov. Mange familier i Danmark har hårdt brug for en håndsrækning. Derfor håber jeg

Ikke alle Har råd Til jul også, at rigtig mange vil give en hånd med julehjælpen i år,” siger Jann Sjursen, generalsekretær i Caritas.

lem 2.000 og 4.000 kroner om måneden, når de faste udgifter er betalt,” forklarer Lars Lydholm. Det kan dække et beskedent husholdningsbudget, men det rækker ikke til at holde jul. Fattige børn i Danmark Sidste år modtog Frelsens Hær Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lever 65.000 børn i fattigdom i Dan- 11.000 ansøgninger, hvoraf 7.000 fik julehjælp. Hjælpen består typisk af et gamark. Deres forældre er ofte enlige med en indkomst, der kun lige slår til i vekort til mad og julegaver eller en pohverdagen. De har ikke råd til at holde se med madvarer. Frelsens Hær prioriterer først og fremmest børnefamilier jul, og det går ud over børnene: ved årets juleuddelinger. “En stor del af ansøgerne om julehjælp har et rådighedsbeløb på mel-

»

I 2011 igangsatte Caritas en række projekter med henblik på at yde en indsats for socialt udsatte og isolerede grupper i Danmark. Samarbejdet ned Frelsens Hær om julehjælp er ét af tre konkrete projekter. Caritas´ nationale arbejde sker i samarbejde med de katolske sogne og danske hjælpeorganisationer og er baseret på frivillige kræfter. Ambitionen med projekterne er at organisere og udbygge den indsats som ordenssamfund, katolske sogne og enkeltpersoner allerede yder.

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

7


kort nyt

[ T e k s t : T o k e N y b o r g / C h r i s t a K l ø v e K r a n i ch / S i d s e S u r e l M o g e n s e n ]

Caritas indsamler 2,4 millioner til Afrikas Horn

Verdens Bedste Nyheder på Hovedbanegården

Opbakningen fra baglandet har fra starten været imponerende! I mange menigheder har der været indsamlinger. DUK har været på gaden i København med raslebøsser, Caritas´ virksomheds-sponsorer har alle givet generøse bidrag, og der er kommet mange fine enkeltbidrag fra private bidragydere. Caritas og netværket forventer at hjælpe en million mennesker. Caritas takker for de mange bidrag til Afrikas Horn – uden baglandets og danskernes støtte ville nødhjælpsindsatsen ikke have været mulig!

Bedste Nyheder´. En række politikere hjalp Caritas med at sprede budskabet. Blandt andet politisk ordfører for Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen. 6500 æbler og aviser uddelte Caritas. Det er andet år i træk at danske udviklingsorganisationer - i samarbejde med FN og Danida - går sammen om at fortælle danskerne om fremskridtene i ulandene. Caritas har været med i kampagnen begge år.

[Fo t o: Co e r r]

Der er sket store fremskridt i ulandene på grund af vores indsats for at bekæmpe fattigdom. Det budskab var mere end 50 Caritas-frivillige med til at sprede på Hovedbanegården. Under kyndig koordinering af Caritas blev æbler og aviser med positive nyheder om ulandsbistand uddelt til morgenfriske pendlere på Københavns Hovedbanegård. Det skete som led i landskampagnen `Verdens

Caritas har siden juli måned i år indsamlet penge til fordel for ofrene for sultkatastrofen på Afrikas Horn. Via tv-showet Afrika Nu og ikke mindst sogne og den årlige kollekt har Caritas indsamlet 2,4 millioner kroner til nødhjælp. Pengene går til uddeling af mad til underernærede børn og kvinder i Etiopien og Kenya. Børnene modtager hver anden uge 4,5 kilo vitaminberiget kosttilskud. Gravide eller ammende kvinder modtager 15 kilo korn og 0.45 liter olie hver måned. Alle varer købes lokalt for at støtte den lokale økonomi.

Oversvømmelser i Thailand Voldsomme regnskyl har forårsaget store oversvømmelser i Thailand. Særligt de store flygtningelejre langs grænsen til Burma er hårdt ramte af mudderskred. Her lever tusindvis af burmesere, som er flygtet fra den væbnede konflikt i deres hjemland. Caritas har sendt 50.000 kroner fra Katastrofefonden til partnerorganisationen COERR i Thailand. Pengene skal gå til genopbygning af infrastruktur i tre flygtningelejre. Caritas har gennem 25 år hjulpet burmesiske flygtninge.

8

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4


Bliv ved med at hjælpe lav din egen indsamling på BetterNow:

Styrk parforholdet Y I februar 2012 tilbyder Caritas et kursus i konflikthåndtering og kommunikation for ægtepar. Meget af tiden på kurset vil gå med opgaveløsning og samtaler med egen partner. Kurset afholdes af diakon Kaare Nielsen og pastor Daniel Nørgaard. Sted: Stenosgade 4, 1616 København V. Pris: 250 kroner per par for hele forløbet (inkluderer undervisningsmateriale). Tidspunkt: 19:00-22:00 på følgende dage: 2/2, 9/2, 16/2, 23/2 og 1/3. Tilmelding: PREP@caritas.dk – inden 15. januar 2012.

To k e N y b o r g ]

Camilla Ida Ravnbøl, 30 år, tiltrådte den 1. oktober som ny pro-

gramkoordinator for Nordøstindien. Camilla har en kandidatgrad i antropologi fra Københavns Universitet og en europæisk mastergrad i menneskerettigheder. Camilla har tidligere arbejdet som forsker for UNICEF i Bolivia, Geneve og Firenze, og som projektkoordinator hos Raul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder og Humanitær Lov med ansvar for Sydøstasien-programmet. Camilia bliver sammen med Caritas´ Burma-koordinator, Peter Blum Samuelsen, ansvarlig for det nye Sydøstasien-program.

og foto:

Maria Ally, 43 år, tiltrådte den 1. oktober som bogholder hos Caritas. Maria medbringer 13 års erfaring indenfor økonomifeltet, hvor hun har arbejdet i den private sektor med såvel regnskabsmæssige som revisionsmæssige opgaver. Maria vil fremover primært varetage regnskabsføringen vedrørende drift og indsamling. Hun afløser Anders Nielsen, som er gået på pension efter næsten 30 år i Caritas’ tjeneste.

[ Te k s t

Ny medarbejderE

Farvel og stor tak til Anders

Du kan følge DUK´ernes gode eksempel ved at starte din egen indsamling til Caritas. Læs mere på www.betternow.org Efter 29 år og 10 måneders trofast engagement i Caritas gik Anders Nielsen på pension ved udgangen af oktober måned. Det blev markeret ved en reception på sekretariatet i København, hvor bestyrelse, gamle og nye kollegaer, familie og forretningsforbindelser var mødt op. Anders fik tak og mange rosende ord med på vejen, blandt andet fra tidligere generalsekretær Anne Lise Timmermann og nuværende Jann Sjursen. Begge fremhævede Anders´ solide arbejdsindsats, store engagement, hjælpsomhed og stille humor: “Du har gode tanker og ideer om de principper, vi baserer vores arbejde på som kirkelig og humanitær organisation. Det har gavnet Caritas,” sagde Jann Sjursen. Anders har været en del af organisationens udvikling i næsten 30 år og har beskæftiget sig med alle facetter af arbejdet, indtil det i de sidste mange år blev økonomien, der var hans virkefelt. Meget er sket siden han blev ansat tilbage i 1982 - dengang lejede Pastor Ballin et lille kontor på loftet hos Folkekirkens Nødhjælp i Skt. Peders Stræde, og der var blot to ansatte udover Anders. Siden voksede Caritas til en organisation med 17 medarbejdere og et globalt engagement i udvikling og nødhjælp. Bestyrelsesformand Jan Lange og generalsekretær Jann Sjursen udtrykte da også begge, at det er en institutionel hukommelse og en historiebærer, som forlader Caritas: “Mange sager har passeret gennem dine hænder og mange mennesker har du hjulpet på din dine rare og venlige måde,” sagde Jan Lange. Og kollegaer og gæster i Caritas vil netop huske Anders for hans imødekommende og venlige væsen og sikre sans for den enkelte persons værdighed. Caritas takker for trofast tjeneste og ønsker Anders Nielsen et velfortjent otium.

Caritas-kollekten sAtte rekord! Caritas-kollekten, som fandt sted i menighederne søndag d. 29. august 2011, satte indsamlingsrekord med 240.000 kroner! Det er utrolig flot! Særligt taget i betragtning, at Caritas siden begyndelsen af juli måned har kørt en katastrofeindsamling til fordel for Afrikas Horn. Pengene fra dette års kollekt går til Afrikas Horn. Vi glæder os over opbakningen og takker for de mange fine bidrag!

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

9


kommentar

Mild vind blæser

Kommentar af generalsekretær Jann Sjursen

efter pind

[ Te k s t : J a n n S j u r s e n . F o t o : To k e N y b o r g / K i m B r o s t r ö m ]

D

»

Ulandsbistanden skal igen op på en proCent

10

anmark har fået en ny regering og en ny Udviklingsminister. Christian Friis Bach fra de Radikale har overtaget posten efter Søren Pind fra Venstre. Christian Friis Bach er bl.a. tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke og har senest været international chef for Folkekirkens Nødhjælp. Men den ny minister var også medlem af Anders Fogh Rasmussens Afrika-kommission. Der er ingen tvivl om, at Christian Friis Bach ved sin udnævnelse kender stofområdet langt bedre, end de fleste af hans forgængere gjorde i udgangspunktet.

Småbønder i fokus Hvor Søren Pind beskrev sig selv som frihedsminister, så kalder Christian Friis Bach sig rettighedsminister. Der er næppe tvivl om, at en mere gennemført rettighedsbaseret tilgang i forhold til udviklingspolitikken får langt mere plads under Bach end Pind. Det samme gør landbruget og småbønder som en drivkraft for udvikling i ulandene. Sød musik for Caritas! Meget tyder altså på ændringer og nye prioriteringer. Det gælder sammentænkningen mellem udvikling og sikkerhed, hvor VK-regeringen var tilbøjelig til at lade ulandsbistanden følge militæret.

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

Ulandsbistanden skal igen op på en procent af BNI. Fint nok, men kravet må være, at regeringen snarest fremlægger en plan for, hvordan og hvornår ulandsbistanden skal genoprettes.

Skuffer på Robin Hood skat Det er skuffende, at Danmark med den nye regering fortsat modarbejder den såkaldte Robin Hood Skat i EU – altså en skat på finansielle transaktioner til fordel for mere ulandsbistand. EU-kommissionen er kommet med et gennemarbejdet forslag, og globalt har ideen stærk opbakning. Senest har Paven og Vatikanet stærkt opfordret til, at den gennemføres. Der er med andre ord brug for at følge den ny regering og udviklingsminister tæt. Det kan ministeren være sikker på, at ulandsorganisationerne vil. Det økonomiske råderum for Christian Friis Bach synes ikke at være stort, og på flere politik-områder skal han nok få sin sag for i regeringen som helhed. Men en ny mild vind blæser efter Pind.


» ÅRSMØDE

C A R IT A S

Caritas er fortsat en af de organisationer, som har færrest omkostninger i forbindelse med indsamlinger.

VI SKAL VÆRE ENDNU BEDRE Caritas´ position som de fattiges fortaler og forkæmper skal styrkes – både internationalt og i Danmark

[ Te k s t og foto:

D

To k e N y b o r g ]

en 23. og 24. september afholdt Caritas årsmøde for organisationens bagland på Magleås kursuscenter i Nordsjælland. To dejlige dage med gode diskussioner, spændende oplæg, gruppearbejde og hygge. Årsmødet gav også anledning til at takke Jan Lange for mange års solid og engageret indsats på posten som formand for Caritas´ bestyrelse. I 15 år har Jan Lange sammen med resten af bestyrelsen forestået den overordnede ledelse af organisationen.

te med at sætte fokus på 2015 Målene. Det vil fremover betyde et mere synligt Caritas. Der udformes strategier for pressearbejdet og arbejdet med fortalervirksomhed, der skal sikre en forankring i Caritas´ institutionelle værdisæt.

Danske katolikker husker verdens fattigste på trods af finanskrisen

Caritas´ samlede indtægter nåede i 2010 op på 44,7 millioner kroner, hvoraf 4,4 millioner kroner var bidrag fra private bidragsydere og indsamlinger. Et mere synligt Caritas Beløbet er en stigning på knap en milJann Sjursen, generalsekretær i Carilion kroner i forhold til 2009, og Caritas, stod for beretningen på årsmødet tas kan konstatere, at der blandt Danmed fremlæggelse af nøgletal. Jann marks katolikker er en vilje til at huSjursen lagde vægt på de aktuelle udfordringer i arbejdet i Caritas. Bekæm- ske verdens fattigste på trods af finanskrisen. En halv million fattige og pelse af den globale fattigdom og udnødlidende fik i 2010 gavn af Caritas´ vikling af småbønders landbrug er udviklings- og nødhjælpsarbejde! stadig den vigtigste del af Caritas´ arVed gennemgangen af de vigtigbejde, men fremover skal Caritas også ste nøgletal for indtægterne i 2010 blev fortale på vegne af verdens fattigste. Caritas vil i den sammenhæng advoke- Ekstra Bladets kritik af Caritas´ administrationsprocent vendt. Caritas er re for én procents ulandsbistand, skat på finansielle transaktioner og fortsæt- fortsat en af de organisationer, som

har færrest omkostninger i forbindelse med indsamlinger. Det skyldes, at Caritas har besluttet maksimalt at bruge 16 procent sammenlagt til administration og fundraising.

Nyt værdigrundlag Programkoordinator i Caritas, Peter Blum Samuelsen, holdt oplæg om mikrofinans, og national koordinator, David Vincent Nielsen, fortalte om Caritas´ nye engagement i Danmark, hvor Caritas fremover skal arbejde med socialt udsatte. I den forbindelse blev Caritas´ nye værdigrundlag præsenteret. Værdigrundlaget udtrykker principperne for det fundament, som Caritas´ arbejde beror på. Deltagerne på årsmødet fik lejlighed til at stille spørgsmål undervejs, og mange gode emner blev vendt. Arbejdet med socialt udsatte bragte spørgsmålet om et øget samarbejde med kirkelige institutioner på banen. Baglandet udtrykte opbakning til aktiviteterne, som kun kan realiseres med støtte fra sognene. C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

11


Juleindsamling 2011 Når katastrofen rammer, skal Caritas handle hurtigt! Hurtigere end vi kan nå at stable en indsamling på benene. Hver krone og hvert minut tæller! Derfor har vi brug for din hjælp til opfyldning af katastrofefonden. SMS ordet BISTAND til 1231 og giv et bidrag til katastrofefonden på 150 kroner.

Tak for støtten!

12

C A R I TA S N Y T 2 0 1 1 | 4

[ F o t o : F o t o : S ch a l k V a n Z u y d a m - A P ]

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP – INDEN KATASTROFEN RAMMER!

2011 caritas nyt #4 issuu enkeltsidet  

2011 caritas nyt #4

2011 caritas nyt #4 issuu enkeltsidet  

2011 caritas nyt #4

Advertisement