Page 1

magazine van Carinova no1 zomer 2017

 Dubbelinterview Veilig medicijngebruik  Florence Nightingale Lichtdraagster  Document Zorgkaart Nederland  In de Wijk Medezeggenschap via de cliëntenraad

 Warm welkom i n grand café Sint Jozef

Onze wens... een Tovertafel


colofon

Dichtbij is een uitgave van Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie Branding Media B.V. Redactie Communicatie- en pr-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee Ruud Gosse, René de Graaff, Chris von Koettlitz, Ferdinand Pronk, Sarah Saarberg, Conny Verweij Grafisch ontwerp Tein Traniello Fotografie Active Cues, De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

voorwoord

Laat uw mening horen!

d

Zorgkaart Nederland is een vergelijkingssite die openheid in de zorg stimuleert en waar cliënten een stem krijgen. Dankzij de reviews op deze site kunnen mensen een zorgverlener kiezen die het beste bij hen past. Zorgaanbieders kunnen hun voordeel doen met deze informatie en daarom neemt Carinova sinds kort actief deel aan Zorgkaart Nederland.

Carinova ziet graag tevreden cliënten. Al onze medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in. Toch kan het zijn dat er zaken zijn waarop u ons wilt attenderen of waar u een klacht over wilt indienen. Dan horen wij graag van u! Komt u er met de directe medewerkers niet uit dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenbemiddelaar. Deze is niet in dienst van Carinova en daardoor onpartijdig. Hier zijn overigens geen kosten voor u aan verbonden. Uiteindelijk vinden wij het belangrijk dat onze zorg maximaal aansluit bij de individuele wensen. De cliëntenraden van Carinova voegen ook veel toe aan de kwaliteit van de zorgverlening. U kunt daar als cliënt, familielid of mantelzorger zelf lid van worden. Zo kunt u direct meepraten en meebeslissen. Hoe beleven mensen de zorg? Wat zou er beter kunnen worden geregeld? Carinova roept (vertegenwoordigers van) cliënten daarom graag op om lid van de cliëntenraad te worden, zodat wij de kwaliteit van de zorg kunnen blijven waarborgen.

“Wordt u ook lid van de cliëntenraad?”

Henk van Zwam en Leontine Verhoeven Raad van Bestuur Carinova


inhoud THUISZORG Pag 4 Interview Veilig medicijngebruik speerpunt bij Carinova Pag 14 Ontwikkelingen Medicatie Controle App Pag 18 Actualiteit Huishoudelijke ondersteuning terug in Olst-Wijhe en Staphorst Pag 19 Drijfveer Mirjam Rozendal, moderne Florence Nightingale Pag 20 Document Zorgkaart Nederland

EN MEER… WOONZORG Pag 6 Carinova wenst Een Tovertafel op de Diessenplas Pag 8 Blij met Roel de Leeuw, klachtenbemiddelaar Pag 10 Uit & Thuis Welkom in grand café Sint Jozef Pag 16 In de wijk Medezeggenschap cliënten

LEDENSERVICE Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 9 Vraagbaak Korting op koelverse maaltijden

Pag 13 Op stap De zomer bruist Pag 22 Puzzel Win twee entreekaarten met privérondleiding Pag 23 Lezersaanbieding Kunstwerken in de kijker

Pag 24 Servicepakket Een kleurrijke zomer met verf en behang

Pag 23 Column Mevrouw Hoefnagels

3


dubbelinterview

Veilig medicijng Medicijnen slikken is geen pretje, maar voor de meeste mensen geen groot probleem. Toch geldt dat niet voor iedereen: soms kan het een puzzel zijn om op het goede moment de juiste medicijnen in te nemen. In dat geval is er hulp in de buurt. Apotheker Frank Bruggeman en Carinova-wijkverpleegkundige Jolanda Hilbrands vertellen hoe dat in Ommen wordt georganiseerd.

h

Het niet op tijd of niet op de juiste manier medicijnen innemen kan erg vervelende gevolgen hebben. Het is de reden dat jaarlijks ongeveer 50.000 ouderen in het ziekenhuis belanden. En dat aantal stijgt, doordat we in Nederland steeds ouder worden. Maar ook zonder in het ziekenhuis te belanden, kan verkeerd medicijngebruik veel problemen en ongemakken geven. Zoals de oudere vrouw die ’s nachts klaarwakker is en overdag suffig, omdat ze haar slaappil ’s morgens inneemt en het pilletje om wat energie te krijgen voor het naar bed gaan. Speerpunt Medicijngebruik verdient aandacht van onder anderen thuiszorgmedewerkers, huisartsen en apothekers. Voor Carinova is medicatieveiligheid een van de speerpunten. Het gaat er niet alleen om dat patiënten op het juiste moment hun medicijnen innemen, maar ook om in de gaten te houden of de dosering nog wel past bij de leeftijd, het gewicht en de conditie van de patiënt. Bij een goede ondersteuning van het medicijngebruik spelen diverse partijen een rol, zoals ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg en apothekers. Overzichtelijke schaal Apotheker Frank Bruggeman is blij met de situatie in Ommen, waar de schaal overzichtelijk is en mensen in de zorg elkaar kennen: “Patiënten worden na een ziekenhuisopname sneller dan vroeger ontslagen. Dat betekent dat ingewikkelde

4 dichtbij

Speerpunt

therapieën of behandelingen waarvoor mensen eerder in het ziekenhuis moesten blijven, nu thuis worden uitgevoerd. Door goed met elkaar te overleggen, kunnen we dat optimaal organiseren. We verdiepen ons in elkaars werkprocessen en proberen elkaar daarbij te ondersteunen. We helpen huisartsen bijvoorbeeld met een makkelijk systeem om elektronisch herhaalrecepten aan te vragen, dat scheelt veel telefonische aanvragen. Ook met thuiszorgmedewerkers denken we mee: ze komen vaak dagelijks naar de apotheek en dan is het zonde van de tijd als ze op hun beurt moeten wachten. Daarom mogen ze doorlopen achter de balie en direct een medewerker aanspreken, als ze als zorgmedewerker herkenbaar zijn. En als ze even bellen, staan een kwartier later de medicijnen klaar. Daarnaast zorgen we samen met de dienstapotheek in het ziekenhuis dat er 24 uur per dag geneesmiddelen beschikbaar zijn.” Slimme hulpmiddelen “Vanuit de thuiszorg komen we bij de mensen thuis. Dan signaleren we vaak snel als er iets mis is met het medicijngebruik,” zegt wijkverpleegkundige Jolanda Hilbrands. “Vaak zijn er oplossingen: we overleggen bijvoorbeeld met de huisarts of iemand een Baxterrol kan krijgen. De apotheek

Jolanda Hilbrands (56) is gek op dieren en sportief. “Ik houd van hardlopen, skiën en spinning. Trials vind ik leuk: natuurlopen in het bos. En lange afstanden lopen, tussen 10 kilometer en de halve marathon. Bij de Cascadeloop in Hoogeveen ontbreek ik nooit!”


TEKST Ferdinand Pronk, FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

gebruik

bij Carinova

Frank Bruggeman (49), al 22 jaar apotheker in Ommen. “Ik ga graag met mijn kinderen mee naar het sporten. Zelf golf ik op een gemiddeld niveau voor iemand die werkt. Als vrijwilliger ben ik penningmeester van het inloophuis voor kankerpatiënten, het Vechtgenotenhuis.”

maakt dan een rol met plastic zakjes met daarop de datum en de tijd van innemen. Een ander systeem – de Medido – is nog geavanceerder en zorgt dat op het moment van innemen een signaal afgaat en een zakje medicijnen uit de machine rolt. Reageert de patiënt niet, dan volgt er een herhaling, of eventueel een melding bij de zorgpost.” Vier-ogenprincipe De techniek helpt ook op andere manieren, zegt Jolanda: “Bepaalde medicijnen zijn bij verkeerd gebruik zo riskant, dat we ze alleen mogen toedienen volgens het ‘vier-ogenprincipe’. Een collega moet dus meekijken. Het is niet haalbaar om samen met een collega naar de patiënt te gaan, daarom gebruiken we een medicatieapp waarop we met een foto gegevens zoals de naam van de patiënt, de noodzakelijke dosering en het aantal tabletten vastleggen. Pas als de collega toestemming geeft, dienen we het middel toe.” Respectvol overlijden Er is een bijzondere vorm van samenwerking als mensen besluiten thuis te overlijden. Frank: “We kunnen mensen ondersteunen in hun laatste levensfase. Zo zijn er medicijnen die zorgen dat benauwdheid weggaat en de pijn vermindert. Daardoor kunnen mensen rustig inslapen.” Jolanda: “Veel patiënten kennen de mogelijkheden niet, of vinden het bijvoorbeeld eng om morfine te slikken. Ze zijn bang om direct verslaafd te raken. Wij kunnen daar goed over informeren en dat geeft rust.” Frank: “Die laatste fase is altijd erg bijzonder om mee te maken, want alle betrokkenen hebben een heel nauw contact en leven mee. Daarbij valt me op dat in het verleden vooral ouderen thuis overleden, maar dat tegenwoordig ook jongere mensen ervoor kiezen en dat ook kinderen soms thuis overlijden. Door een goed beeld te hebben van de wensen en achterliggende vragen, proberen we ons werk zo veel mogelijk op de patiënt af te stemmen.”

*

5


carinova wenst…

TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE Active Cues

Tovertafel op de Diessenplas

Spelen en bewegen Ze staan op uit hun stoelen, hangen over de tafel en hebben het grootste plezier met elkaar: de cliënten van Woonzorglocatie Diessenplas in Holten zijn razend enthousiast over hun nieuwe aanwinst: de Tovertafel.

h

Hoe kun je met een product de kwaliteit van leven van ouderen met dementie verbeteren? Dat was de opdracht die ontwerpster Hester Le Riche zichzelf had gegeven bij haar promotieonderzoek. Uiteindelijk bedacht Hester de Tovertafel: een speels product voor ouderen in de midden- tot late fasen van dementie. Eigenlijk is het product zelf geen tafel, maar een beamer, die van een tafel een Tovertafel maakt. Met interactieve spellen, die gecreëerd worden door lichtprojecties op een tafel en die reageren op hand- en armbewegingen, worden ouderen zowel in hun fysieke als sociale interactie gestimuleerd. GROTE GLIMLACH Wendy Koning ter Heege is werkzaam op de dagbesteding van Diessenplas en is minstens zo enthousiast als de cliënten. “We hebben verschillende spellen en vrijwel iedereen doet actief mee. Ze kunnen bijvoorbeeld lieveheersbeestjes zoeken, of ballen naar elkaar over vegen op de tafel. Er gebeurt van alles en ze hebben enorm

6 dichtbij

veel plezier ermee. In het vuur van het spel zie je ze regelmatig uit hun stoel opstaan of over tafel hangen. We proberen onze cliënten altijd te laten bewegen en met de Tovertafel is dat geen enkel probleem meer.” Niet alleen over het fysieke element is Wendy goed te spreken: “Een van onze cliënten zit in een aangepaste rolstoel en is vrij passief en moeilijk tot iets te bewegen. Zij heeft nu op de Tovertafel de strandballen ontdekt en met een enorme glimlach op haar gezicht doet ze actief aan dat spel mee. Prachtig vinden we dat.” VEELBELOVEND In Diessenplas wordt de Tovertafel, die geschonken is door de Vrienden van de Diessenplas, op vier verschillende locaties gebruikt: in de dagverzorging, in het restaurant of in een van de twee huiskamers van de Verpleegunit. “De beamer is eenvoudig te verhuizen,” zegt Wendy. “We hebben uitgebreid uitleg gehad met familie en vrienden erbij en krijgen de komende maanden ook nog elke week een Tovertafel-buddy om iedereen ermee bekend te maken.” Inmiddels zijn er steeds meer locaties in Nederland en België waar een Tovertafel wordt geplaatst. Ook wordt er nog steeds onderzoek gedaan en de eerste resultaten zijn veelbelovend: zowel op het gebied van emotie, sociale interactie als fysieke activiteit zijn duidelijk positieve effecten te zien.

*

Wendy Koning ter Heege

woont samen in Goor en heeft een dochter van anderhalf. Omdat ze vanuit haar eigen werk in de Diessenplas weet hoe blij men is met vrijwilligers, is ze zelf net ook weer begonnen met vrijwilligerswerk: ze helpt bij paardrijden met gehandicapten.

PROMOTIEONDERZOEK De Tovertafel Original is ontwikkeld tijdens het vierjarige promotieonderzoek van Hester Le Riche. De ontwikkeling vond voor een groot deel plaats in samenwerking met de doelgroep zelf, waardoor de Tovertafel perfect aansluit op hun behoeften en wensen. Inmiddels zijn er ook spellen ontwikkeld voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Meer informatie: http://activecues.com


Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel met Carinova via telefoon 0900 86 62.

korting uurtarief

EEN ZOMER LANG

genieten van uw eigen tuin

Een eigen tuin is een heerlijke plek om te relaxen. Als trotse tuineigenaar wilt u nog jarenlang genieten van een goed onderhouden tuin die er prachtig bij staat. Het meest tijdrovende aspect van een tuin is het onderhoud en via het Carinova Servicepakket kunt u dat uitbesteden. Denk aan periodiek grasmaaien, snoeien, bladruimen en onkruid wieden. U kunt uw tuin zomer- of winterklaar laten maken, maar ook alleen de potten op uw balkon met gezellige zomerbloeiers laten vullen. Abonnees van het Carinova Servicepakket betalen voor de eerste 16 uur een uurtarief van € 29,00 (exclusief btw), daarna betaalt u het gebruikelijke tarief van de tuinman. Afvoer van groenafval en brandstof voor gemotoriseerd gereedschap zijn niet bij de prijs inbegrepen. Bel voor meer informatie met Carinova via 0900 86 62.

MATRAScleaner

% 1k5 orting

Voor een schone en gezonde nachtrust

Elk object dat even intensief wordt gebruikt als een matras wordt regelmatig schoongemaakt; denkt u aan uw auto, kleding of beddengoed. Huisstofmijten en bacteriën in een vervuild matras kunnen schadelijk zijn als u astmatisch bent of last heeft van huidproblemen of allergieën. Een matras past niet in een wasmachine, maar MatrasCleaner biedt de oplossing voor een gezond, schoon en hygiënisch bed. Met een speciale stofzuiger maakt MatrasCleaner uw matras helemaal schoon. Daarna wordt hij ingespoten met antibacteriële, allergeen neutraliserende spray. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 15% korting op de behandeling. Bel voor meer informatie met 0900 86 62.

servicepagina

2ko5rt% ing

Care for Women Vrouwspecifieke zorg

Het lichaam van een vrouw is wezenlijk anders dan dat van een man. Vooral verstoring van het vrouwelijk hormoon oestrogeen heeft invloed op de gezondheid. Care for Women is een landelijke organisatie van verpleegkundigen waar u terechtkunt voor hormonale vragen en problemen. Bijvoorbeeld over de overgang, menstruatie, zwangerschap, anticonceptie of borst-, eierstok- of baarmoederhalskanker. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen tijdens een consult 25% korting op de zelfzorg- en behandelingsproducten van Care for Women, naast de vergoeding die u eventueel via uw ziektekostenverzekering krijgt. Bel met Carinova via 0900 86 62 voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Kom in beweging

ZWEM U FIT

Bij gezond ouder worden hoort sportief bewegen om langer mobiel te blijven. Het zwembad is voor senioren een prima plek om aan de conditie te werken. De kans op blessures is klein bij oefeningen in het water. ‘Zwem u fit’ is een gevarieerd lesprogramma dat zwembad De Slag in Hardenberg speciaal voor abonnees van het Carinova Servicepakket heeft opgesteld. Geen week is hetzelfde en de instructeur past de oefeningen aan op de individuele deelnemer. Abonnees van het Carinova Servicepakket kunnen drie lessen gratis uitproberen. Daarna betaalt u het reguliere tarief per les of kiest u voor een 10-badenkaart met nog een gratis les. Bel voor meer informatie met Zwembad De Slag via 0523 28 94 65.

3sen

les tis gra

7


blij met...

TEKST Conny Verweij FOTOGRAFIE de Beeldredaktie

Roel de Leeuw, klachtenbemiddelaar

Het bespreken van klachten laagdrempelig maken Sinds 1 januari 2017 is er in de zorg een nieuwe wet van kracht voor het afhandelen van klachten. Elke zorgaanbieder moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie. Wat verandert er voor Carinova?

e

“Eigenlijk niet veel,” zegt klachtenbemiddelaar Roel de Leeuw. “Een klachtenfunctionaris had Carinova namelijk al. ”Ik ben al zo’n 5 jaar direct betrokken bij Carinova. Als klachtenbemiddelaar ben ik niet in dienst van Carinova en daardoor onafhankelijk en onpartijdig.” Wat wel veranderd is: vóór 1 januari 2017 konden cliënten met hun klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie die uitsluitend voor Carinova werkte. Deze commissie is opgeheven. Wie nu niet tevreden is over de afhandeling van een klacht, kan daarvoor terecht bij een landelijke geschillencommissie.” Roel de Leeuw legt uit dat de klachtenprocedure aangepast is om het bespreken van klachten laagdrempeliger te maken en de afhandeling sneller te laten verlopen. “De beste manier om je klacht te verhelpen is door het gesprek aan te gaan met degene die het

8 dichtbij

probleem op kan lossen. Hiermee bereik je vaak meer dan naar een commissie stappen. Soms weten mensen niet bij wie ze moeten zijn of vinden ze het moeilijk om die persoon erop aan te spreken. Ik breng de twee partijen dan met elkaar in contact. Als de mensen er met elkaar niet uit komen, treed ik op als bemiddelaar. Ik probeer te achterhalen waarom ze er niet uit komen en wijs ze op mogelijkheden. Het gebeurt ook wel dat we met z’n drieën rond de tafel gaan zitten. Ik oordeel niet, maar probeer de twee partijen op één lijn te krijgen door bepaalde vragen te stellen of opmerkingen te maken.” Het belangrijkste is volgens Roel dat de klacht serieus wordt genomen. “Volgens de nieuwe regels moet de klacht binnen tien weken afgehandeld zijn. Houden we ons niet aan die termijn, dan kan de cliënt in principe naar de

Roel de Leeuw (62) werkt inmiddels vijf jaar als klachtenbemiddelaar bij Carinova. Hij vervult deze functie ook bij andere zorginstellingen. Roel houdt van actief bezig zijn in de buitenlucht: mountainbiken, wandelen, duiken. Hij woont alleen, heeft twee kinderen en er is een kleinkind op komst.

geschillencommissie stappen. Maar als het complexe klachten zijn, dan red je het misschien niet binnen tien weken. Als er echter aandacht is voor zijn klacht, zal de cliënt er geen probleem van maken als de behandeling wat langer duurt. Die tien weken zijn dus niet heilig.”

*

Meer informatie Roel de Leeuw is elke donderdag op een locatie van Carinova aanwezig. Voor een afspraak: 06-231 001 26 of stuur een email: kbcarinova@quasir.nl. Algemene informatie over de klachtenprocedure bij Carinova: www.carinova.nl/klacht. Zie ook: www.degeschillencommissiezorg.nl


1

vraagbaak Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

Ik heb gelezen dat je korting krijgt op de bestelling van koelverse maaltijden, hoe zit dit precies?

HERMA VOS, KLANTENSERVICE ETEN & ZO THUIS:

,1 € korting

“Eten & Zo Thuis biedt gezonde en smaakvolle koelverse maaltijden aan huis. Deze maaltijden kunt u heel eenvoudig met behulp van een papieren bestelkaart of via de webshop bestellen. Vervolgens wordt de bestelling op een met u afgestemd tijdstip bij u thuisbezorgd. De koelverse maaltijden van Eten & Zo Thuis worden met verse ingrediënten bereid en na bereiding direct gekoeld, zodat de smaak en versheid gewaarborgd blijven. U kunt de maaltijden zelf eenvoudig opwarmen in de magnetron of oven. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen € 1,00 korting op de bezorgkosten bij Eten & Zo Thuis. Stel dat u elke week op twee momenten maaltijden laat bezorgen, dan loopt uw voordeel al snel op tot bijna € 10,00 per maand. Wilt u meer informatie of eens een maaltijd proberen? Bel dan met de klantenservice van Eten & Zo Thuis via 088 - 38 36 300 of kijk op www.carinova.nl/koelverse-maaltijden3. Op onze website vindt u ook onze actuele prijzen.”

2 3

*

Nu het warm weer wordt heb ik veel last van vermoeide voeten. Kan ik hier iets aan doen?

EILEEN WEICHELT, MEDISCH PEDICURE CARINOVA SERVICEPAKKET: “Met beide voeten stevig op de grond staan is alleen mogelijk als we er goed voor zorgen. Aan een goede voetverzorging wordt soms minder aandacht besteed, bijvoorbeeld omdat ze in de winter zitten ingepakt in dichte schoenen. U kunt zelf aan een goede voetverzorging werken zodat ze mooi en gezond blijven, maar een pedicure kan hierbij helpen. Tijdens een behandeling van een pedicure worden uw voeten lekker verwend en er wordt gekeken of er voetproblemen zijn, zoals vermoeide voeten. Bent u abonnee van het Carinova Servicepakket? Dan ontvangt u 10% korting op het standaardtarief voor een basisvoetbehandeling thuis. Dit tarief kan per pedicure verschillen en geldt alleen voor de basisvoetbehandeling. Bel met het Carinova Servicepakket via 0900 86 62 voor het maken van een afspraak.”

€o2rt5in0g k

10% korting

*

Mijn vader is ernstig ziek. Wat moet ik allemaal regelen als hij komt te overlijden?

ROBERT SCHEPERS, UITVAARTBEGELEIDER MONUTA ZWOLLE: “Als u een begrafenis of crematie moet laten verzorgen, wilt u kunnen vertrouwen op de deskundigheid van een ervaren uitvaartondernemer. U kunt het overlijden beter een plek geven als u een goede herinnering overhoudt aan de uitvaart. Met onze jarenlange ervaring staan wij van Monuta klaar om u te helpen met het regelen van de uitvaart. Uw vader kan zijn persoonlijke wensen voor de begrafenis vastleggen in Monuta Uitvaartwens. Via www.monuta.nl kan hij hiervoor een formulier opvragen. Indien de uitvaart door Monuta wordt uitgevoerd, ontvangen abonnees van het Carinova Servicepakket € 250,00* korting op de producten en diensten van Monuta. Bel voor meer informatie met het Carinova Servicepakket via 0900 86 62.” *Deze korting geldt niet voor de premie van uw Monuta Uitvaartverzekering en ook kan de korting niet worden toegepast bij een uitvaart met een Monuta Naturaverzekering.

*

9


uit en thuis

Vertrouwd dichtbij

Warm welkom in grand café Sint Jozef In het grand café Sint Jozef merk je wat Carinova bedoelt met ‘vertrouwd dichtbij’. Iedereen kan er op werkdagen van 9.30 tot 17 uur terecht. Dat geldt voor bewoners van de woonzorglocatie en hun familie, de buurt die iets te bespreken heeft, medewerkers van het gezondheidscentrum die een workshop volgen of ‘gewoon’ iemand die zin heeft in een goede cappuccino met een lekker broodje. En zo is er een natuurlijke verbinding tussen de woonzorglocatie en de omgeving

Raoul Nervel (25)

“Plaats voor verbinding, ontmoeting en participatie”

10 dichtbij

e

had diverse baantjes in de horeca, van afwassen tot bediening, maar vond niet echt zijn plek. Raoul wil bij het grand café graag in de keuken gaan werken en hij hoopt een horecadiploma te kunnen halen.

Een bezoekje aan het grand café is voor veel inwoners in Deventer en omstreken extra leuk, omdat ze de locatie kennen. Het Sint Jozef Ziekenhuis begon in 1875 in de binnenstad en verhuisde in 1956 naar deze plek aan de Van Oldenielstraat. Als ziekenhuislocatie verloor het in 2008 z’n functie, toen het nieuwe Deventer Ziekenhuis in gebruik werd genomen. In het kloostergedeelte kwam een gezondheidscentrum

en in het oude monumentale ziekenhuisgebouw neemt Carinova z’n intrek. De officiële opening van de geheel vernieuwde Jozeflocatie en van het kantoor is in juni en Dichtbij kijkt nu al binnen. Rustig uitbreiden Wouter Lanjouw heeft de leiding van het grand café: “Ik heb vier jaar als kok bij restaurant Vidiveni in Zwolle


TEKST Ferdinand Pronk FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

Wouter Lanjouw (25) wilde als kind graag werk met dieren gaan doen. Een oom grapte: dan moet je kok worden. Dat is gebeurd… Ook zijn hobby is ‘iets met dieren’. Hij vindt het leuk om te vissen. Liefst bij de grote rivieren.

“Voor een goede cappuccino en een lekker broodje”

gewerkt en mag nu in Deventer deze locatie opzetten. Dat is leuk: ik stel het menu samen, heb de koffiemachine uitgezocht en selecteer medewerkers. We schakelen zo veel mogelijk lokale leveranciers in en gebruiken veel producten van het seizoen. Ik houd van producten met een verhaal: de appeltaart gaan we in de toekomst zelf bakken, maar nu betrekken we die nog van

Bert Heinsman (49) werkte eerst in de psychiatrie. Dat bleek erg zwaar en hij werd ziekenverzorger in een verpleeghuis. Na wat omzwervingen is hij blij om in het grand café te werken. Hij hield ooit duiven, maar is nu vooral bezig om weer uit zijn sociaal isolement te komen.

11


uit en thuis

“Zoveel mogelijk lokale leveranciers en seizoensproducten”

de Parabool in Schalkhaar. Daar werken mensen met een beperking. We beginnen met koffie en lunches en breiden rustig uit. Er komt in ieder geval nog een groot terras.” Werkervaring Naast ontmoeting en verbinding heeft het grand café participatie als thema. Carinova heeft het RIBW gevraagd om deze locatie op te zetten en cliënten van diverse organisaties de kans te geven werkervaring op te doen en geschoold te raken.

12 dichtbij

Daarmee heeft het RIBW veel ervaring, onder andere bij restaurant Vidiveni, waar Wouter vandaan komt. Hij zal bij Sint Jozef de medewerkers begeleiden. Ze komen in een werkritme, doen werkervaring op en kunnen mogelijk een horecaopleiding gaan volgen. ‘Uit het arbeidsproces’ Bert Heinsman is een van de medewerkers. Hij werkte jaren in de zorg, maar raakte uit het arbeidsproces: “Ik deed de afgelopen vijf jaar in-

pakwerk bij Werktalent. Mijn begeleider vroeg me of ik zin had om bij het grand café te gaan werken en dat trok me erg. Werken in de horeca lijkt me leuk, zeker hier, waar ook een verbinding is met de zorg.” Bert begint in de bediening en heeft Raoul Nervel als collega. Ook Raoul kan op dit moment niet in een ‘gewone’ baan aan de slag.

*


op stap

TEKST Chris von Koettlitz

Met de zomer voor de deur loopt de agenda weer vol met leuke, gezellige, mooie, leerzame en ontroerende activiteiten. Ga erop uit, herontdek oud-Hollands speelgoed en kunstwerken, geniet van de natuur, lekker eten, dweilorkesten, wandelen en fietsen.

De zomer bruist bij… Frion Festival Zwolle, 21 mei Het Frion Festival is een grensverleggend evenement waarbij het veelzijdig talent van mensen met en zonder een beperking centraal staat. In en rondom theater De Spiegel, van 13.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis. www.frionfestival.nl

Het Vechtdal Binnenstebuiten! Hardenberg, t/m 31 december

Spelen op de Brink Deventer, 30 april t/m 29 mei

Twenterandrun Vriezenveen, 2 juni

Neem de (klein)kinderen mee uit spelen met oud-Hollands en modern speelgoed, zoals hoge bi’s, hoepels, tollen, stelten, vliegende hollanders en nog veel meer. Op de omliggende terrasjes kunt u genieten van een drankje met zicht op het speelgebied. Meespelen is gratis.

Mooi sportfestijn in het centrum van Vriezenveen, waar lopers van jong tot oud hun best zullen doen om een topprestatie neer te zetten. Daarna is het tijd voor gezelligheid in de feesttent op het Manitobaplein.Toegang: € 4,00 18.00 uur, Manitobaplein, Vriezenveen

Beleef het water en de natuur van het Vechtdal tijdens deze leuke ‘handson’-expositie. Loop als een waadvogel, neem een kijkje in een nest, luister, tast en ruik… Natuuractiviteitencentrum De Koppel, Vechtstraat 8, Hardenberg Toegang: een vrije gift wordt op prijs gesteld. www.vechtdaloverijssel.nl/

www.deventer.info/nl/agenda/ jaarkalender/agenda_id,71915/

www.twenterandrun.nl

Expositie Roofkunst Deventer, 12 mei t/m 27 augustus Deze bijzondere expositie richt de schijnwerper op kunstwerken van Joodse kunsthandelaars en particulieren die tijdens de Tweede Wereldoorlog door gedwongen verkoop, confiscatie en georganiseerde roof in Duitse handen kwamen en wat er na 1945 mee gebeurde. Een aantal van de werken is na de oorlog zelden of nooit getoond. Bergkerk, Bergkerkplein 1 Open: di t/m zo 11.00-17.00 uur Entree: volwassene: € 15, jeugd 12 t/m 24 jr: € 10,-, kind t/m 11 jr: € 5,-

Lezersaanbieding:

€ 2,50 korting op entree Aanbieding geldig op vertoon van deze pagina in de Bergkerk.

bon

Trekkerslep Diepenveen, 1 juli De Trekkerslep Diepenveen, da’s genieten van stoere trekkers, bulderende motoren, enthousiaste deelnemers en een lekker koel biertje. Toegang: gratis 13.00-20.00 uur, Schapenzandweg (naast de ijsbaan) www.deventer.info/nl/agenda/ jaarkalender/agenda_id,67311/

agenda-item/51020/ Het-Vechtdal-Binnenstebuiten!/

Andere evenementen

Zwolle unlimited, 2 t/m 4 juni Brocante aan de IJssel, Deventer,

24 juni t/m 26 augustus Zwolse grachtenrace, 17 juni

Nationale Modderdag, Ulebelt in Deventer, 29 juni Deventer op Stelten, 7-9 juli Zwolse Blauwvingerdagen,

5, 12, 19 en 26 juli

Fietsvierdaagse Hardenberg, 1 t/m 4 augustus

Deventer boekenmarkt, 6 augustus Bathmense kunstmarkt, 2 september Open monumentendag, 9 en

Op de pedalen! Heerlijk fietsen door de mooie natuur van het Vechtdal en een stukje Duitsland. Gezond en gezellig! Toegang: € 2,50 per dag, € 8 per 4 dagen. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Start tussen 9.00 en 13:.0 uur, De Boshoek, Hessenweg.

www.deventer.info www.zwolletouristinfo.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.wandel.nl

10 september

Voor meer informatie

www.tchwv.nl

www.terborchstichting.nl

13


ontwikkelingen

Soms moet iemand voor langere tijd aan een infuus blijven. Bijvoorbeeld als er een antibioticakuur nodig is voor het behandelen van een infectieziekte. Zijn er verder geen complicaties, dan kan de patiĂŤnt in veel gevallen met het infuus naar huis. Natuurlijk is er dan wel thuiszorg nodig. Daarvoor worden de specialistisch verpleegkundigen van Carinova ingeschakeld. De dubbelcheck die nodig is bij de voorbehouden handelingen die zij uitvoeren, wordt mogelijk gemaakt door een speciale app.

14 dichtbij

Medicatie Controle App Dubbelcheck op afstand


TEKST Conny Verweij

v

Via een infuus toegediende medicatie doet efficiënter haar werk dan medicatie in tabletvorm. Daarom wordt er bijvoorbeeld bij de ziekte van Lyme – een bacteriële infectie veroorzaakt door een tekenbeet – vaak gekozen voor een antibioticakuur per infuus. Zo’n behandeling kan enkele weken duren. Maar het is niet altijd nodig om die hele periode in het ziekenhuis te blijven. “Veel mensen weten niet dat je naar huis kunt met een infuus,” zegt Angela Velthuis, specialistisch verpleegkundige Team Midden. “Maar gelukkig gebeurt dat steeds vaker. Het is beter voor de patiënt, want thuis voel je je prettig. En dan genees je sneller.” Team Midden heeft zeven specialistisch verpleegkundigen die kunnen worden ingeschakeld voor het verzorgen en controleren van het infuus in de thuissituatie. Ze zijn bevoegd om de ‘voorbehouden handelingen’ uit te voeren die in dit geval nodig zijn. Hun deskundigheid leidt natuurlijk geen twijfel. Maar in de wet is vastgelegd dat er een collega moet meekijken. Dankzij een speciale app van het bedrijf Boomerweb kan deze check op afstand worden gedaan.

8,3

DICHTBIJ KRIJGT EEN VAN DE LEZER

Zorgcentrale Noord De specialistisch verpleegkundigen van Team Midden hebben een tablet waar de Medicatie Controle App op is geïnstalleerd. Via deze app hebben ze contact met Zorgcentrale Noord. Dit is een overkoepelende organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. De Medicatie Controle App werkt met foto’s. Angela: “Ik maak eerst een foto van de schriftelijke opdracht van de arts. Dan fotografeer ik de medicatie die ik toe ga dienen. Dat staat op de sticker. En vervolgens fotografeer ik de inloopsnelheid die op het pompje aangegeven staat. Dus hoeveel milliliter vloeistof er toegediend wordt per uur. Via de app stuur ik de foto’s naar de Zorgcentrale. Daar zitten verpleegkundigen met kennis van zaken. Zij zijn zorgvuldig geïnstrueerd, ze weten waar ze de foto’s op moeten beoordelen. Binnen een paar minuten hoor ik dan of het is goedgekeurd of dat er nog nadere informatie nodig is.” Beveiligde omgeving Iedereen met een tablet of smartphone kan natuurlijk foto’s versturen. Maar de app biedt de garantie dat niemand die daar niet toe bevoegd is, de foto’s kan zien. Het is een beveiligde omgeving. Angela: “Hebben we de foto’s eenmaal verstuurd, dan kunnen we er zelf ook niet meer bij. Nadat de check uitgevoerd is, gaan de gegevens en foto’s naar Boomerweb. Daar worden ze online – volgens de gestelde eisen – bewaard. Dus hebben we altijd een bewijs dat de dubbele controle is uitgevoerd.”

Deskundige collega kijkt mee Angela: “In de thuiszorg ben je altijd alleen op pad. Dus hoe laat je dan iets checken door een collega? Je kunt natuurlijk wel iemand bellen, maar die ziet niet wat je gedaan hebt. Door middel van de app kun je een deskundige mee laten kijken.” Angela legt uit hoe het werkt. “Het gaat om cliënten die uit het ziekenhuis komen. Ze hebben al een infuusnaaldje in de arm. MEER INFORMATIE Wij worden ingeschakeld om Boomerweb ontwikkelt “De app biedt de infuuszak te vervangen, de apps die zorg op afstand een beveiligde medicatie toe te voegen of mogelijk maken. De omgeving” bijvoorbeeld de dosering aan Medicatie Controle App te passen. We doen dit in opis een efficiënte vorm van dracht van de behandelend arts. toedienregistratie. De arts zet de opdracht altijd op Meer informatie: papier. Wij ontvangen dat per fax. Het https://boomerweb.nl gaat trouwens niet alleen om antibiotica-infusen, maar ook om morfinepompjes of pompjes met slaapmiddel bij terminale cliënten. Het komt ook wel voor dat er alleen maar vocht toegediend moet worden.”

*

De mening van de lezer wordt op prijs gesteld! In Dichtbij editie 3 2016 is daarom gevraagd om een cijfer te geven van 1 tot en met 10 als kwaliteitsoordeel. De redactie doet haar uiterste best om een mooi en informatief magazine te maken en is blij om te vernemen dat u, de lezer, Dichtbij gemiddeld waardeert met een cijfer 8,3! Op een enkele uitzondering na wordt Dichtbij makkelijk leesbaar, informatief en mooi gevonden. De redactie wil u bedanken voor uw inzendingen. Ook als u in de toekomst tips of suggesties heeft ter verbetering, vernemen wij dat graag via 0900 86 62 of info@carinova.nl. Wij wensen u veel leesplezier met de komende edities.

ZORGZUSTER SALLAND GAAT VERDER ONDER EIGEN CARINOVA-NAAM De dienstverlening van Zorgzuster Salland is aan het begin van dit jaar, onder de vleugels van Carinova, overgenomen door Zuster Plus. Zuster Plus biedt huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging en begeleiding. Zuster Plus kijkt daarbij verder dan de zorgvraag alleen. Het maken van een match tussen de beste zelfstandige zorgverlener en de zorgvraag staat centraal. Carinova draagt ondernemende zorgverleners een warm hart toe en bemiddelt graag tussen zelfstandige zorgverleners en mensen die behoefte hebben aan thuiszorg. Heeft u een zorgvraag of wilt u zelf aan de slag als zelfstandig zorgverlener? Neem dan contact op met Zuster Plus. Dit kan per e-mail: m.nooij@carinova.nl of telefonisch: 0570-518393.

15


in de wijk

TEKST ConnyVerweij

Medezeggenschap cliënten Invloed uitoefenen door mee te praten Carinova roept (vertegenwoordigers van) cliënten op om lid van de cliëntenraad te worden. In een lokale cliëntenraad kan de cliënt meepraten over dingen die zich afspelen op de betreffende woonzorglocatie. In de Centrale Cliëntenraad komt onder meer het beleid van Carinova aan de orde. In deze rubriek leest u er meer over.

16 dichtbij

Laat uw stem horen of word lid! Heeft u vragen of opmerkingen over de zorg- en dienstverlening van Carinova? Geef ze door aan de cliëntenraad. Als cliënt, familielid, mantelzorger of vrijwilliger kunt u ook zelf lid worden van de cliëntenraad. U praat en beslist dan mee over de onderwerpen die voor cliënten van Carinova van belang zijn. Voor de lokale cliëntenraad kunt u terecht bij Astrid Brouwer, secretarieel ondersteuner Cliëntenraden Woonzorg via telefoon 0570 - 518 108 of A.Brouwer@carinova.nl. Voor de Centrale Cliëntenraad: 0570 – 518 201 of ccr@carinova.nl. Meer informatie: www.carinova.nl/medezeggenschap


Wybrich Hettema, lid Centrale Cliëntenraad: “Wij houden

de vinger aan de pols”

Hanneke Vellinga-Spit (66) woont met haar man in Colmschate. Ze werkte veertig jaar als docent Nederlands en marketingcommunicatie. Ze was mantelzorger voor haar moeder, die in Huize Salland woonde. Nu is haar streven het welbevinden van de huidige bewoners te bevorderen. Hobby’s: naaien, boetseren, lezen, tuinieren.

Hanneke Vellinga-Spit, voorzitter lokale cliëntenraad Huize Salland Colmschate en lid Centrale Cliëntenraad:

“Elke cliënt kan meepraten over de dagelijkse gang van zaken”

“Als lid van de cliëntenraad behartig je de belangen van de cliënt. Daarom is het belangrijk om te weten wat er leeft. Hoe beleven de mensen de zorg? Wat zou er beter geregeld kunnen worden? Ik onderhoud contact met de cliënten in Huize Salland door regelmatig naar binnen te lopen en mensen te spreken. Daarnaast probeer ik de ontwikkelingen in de zorg te volgen. Dat laatste doe ik met name omdat ik ook in de Centrale Cliëntenraad zit. Met de lokale cliëntenraad van Huize Salland komen we één keer in de zes weken bij elkaar. We bespreken vragen van bewoners, dagelijkse dingen zoals de was of het eten, maar ook beleidszaken. En dan vooral beleid dat consequenties voor de bewoners van Huize Salland heeft. Het is belangrijk dat elke cliënt weet dat hij of zij mee kan praten. Als lokale cliëntenraad hebben we aardig wat invloed. Zo is het maandelijkse themabuffet dat na een reorganisatie was afgeschaft, nu weer in ere hersteld. Tot groot genoegen van de cliënten uiteraard. De cliëntenraad zou veel breder bekendheid moeten krijgen. Sommige thuiszorgcliënten weten niet dat ze door de Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigd worden. Hopelijk melden zich naar aanleiding van dit stukje nieuwe kandidaten voor de cliëntenraad aan.”

“Het bestuur heeft als taak de medezeggenschap zo te organiseren dat de cliënten – of degenen die hen vertegenwoordigen – weten welke belangrijke zaken er spelen. Als Centrale Cliëntenraad kunnen we meelezen, meedenken en meepraten over onderwerpen die heel Carinova betreffen: de jaarrekening, beleid, reorganisaties, verbouw- en nieuwbouwprojecten. Bij alles wat voorbijkomt, vragen wij ons af: wat merken de cliënten hiervan? Hoe raakt het hen? We volgen ook de landelijke ontwikkelingen. Zoals de actuele vraag ‘Hoeveel zorgmedewerkers moeten worden ingezet op een bepaalde groep cliënten?’ Nadat we door de Raad van Bestuur over een onderwerp zijn geïnformeerd, gaan we eerst met elkaar om tafel zitten om ons standpunt te bepalen. De wet bepaalt of we instemmingsof adviesrecht hebben. Instemmingsrecht betekent dat het bestuur voor sommige besluiten onze toestemming nodig heeft. We kunnen ook ongevraagd advies geven of kritische vragen stellen. Je kunt als lid van de Centrale Cliëntenraad niet overal verstand van hebben. Daarom zijn er binnen de cliëntenraad commissies zoals de Commissie Financiën en een commissie voor Kwaliteit en Veiligheid. Deze laatstgenoemde buigt zich bijvoorbeeld over de uitslag van het tevredenheidsonderzoek. Wat zijn de bevindingen en hoe gaat de organisatie daar beleid op maken? En op welke termijn wordt dat beleid uitgevoerd, geëvalueerd en weer bijgesteld? Zo houden wij de vinger aan de pols.”

Wybrich Hettema (61) werkte als directeur/bestuurder in het onderwijs en de welzijns- en zorgsector. Nu wil ze bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor cliënten van Carinova. Ze houdt van kunst en cultuur, uitgebreid (bij)praten met vriendinnen en is mantelzorger voor haar ouders (87 en 90 jaar oud). Woonachtig in Deventer met man en hond.

Henk van Zwam (56) woont met zijn vrouw en drie kinderen (twee dochters en een zoon) in Deventer, het werkgebied van Carinova. Naast zijn werk is hij voorzitter van de zwemvereniging. Hij en zijn kinderen gaan graag zwemmen en paardrijden. Zijn vrouw werkt in het basisonderwijs.

Henk van Zwam, Raad van Bestuur Carinova: “Een cliëntenraad

voegt veel toe aan de kwaliteit van leven van cliënten”

“Carinova heeft ruim drieduizend medewerkers: in de woonzorg, de thuiszorg en de huishoudelijke ondersteuning. Deze medewerkers willen zich gesteund voelen door een bestuur dat weet wat er bij de cliënten leeft. Het is immers belangrijk dat de zorg maximaal aansluit bij de wensen en de verlangens van de cliënt. Maar het is voor ons als bestuur onmogelijk om met alle cliënten persoonlijk overleg te voeren. Daarom zijn we blij dat we geholpen worden door mensen die hen vertegenwoordigen. De lokale cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad bestaan uit gepassioneerde vrijwilligers die weten waar ze het over hebben. Een cliëntenraad voegt veel toe aan de kwaliteit van leven van cliënten. Wij faciliteren de cliëntenraden door transparant te zijn, hen over alle onderwerpen te laten meelezen en onder meer kantoor- en vergaderruimte beschikbaar te stellen. De wetswijziging die bepaalt dat de cliëntenraad over sommige onderwerpen instemmingsrecht heeft in plaats van verzwaard adviesrecht, verandert voor ons niet veel. Bij ons gaat het belang van de cliënt altijd voor. Het is wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle cliënten goed vertegenwoordigd worden, dus zowel uit de woonzorg, de thuiszorg als de huishoudelijke zorg. Daarom nodig ik lezers die denken dat ze een bijdrage zouden kunnen leveren, graag uit voor een gesprek.”

*

17


actualiteit

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Terug van weggeweest in Olst-Wijhe en Staphorst Goed nieuws voor cliënten in de regio Olst-Wijhe en Staphorst. Met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning kunnen zij (opnieuw) bij Carinova terecht. Ook huishoudelijke medewerkers met cliënten in deze regio zijn van harte welkom om (weer) bij Carinova te komen werken.

d

TEKST Conny Verweij FOTOGRAFIE de Beeldredaktie

“De gemeenten Olst-Wijhe en Staphorst behoren van oudsher tot het werkgebied van Carinova,” vertelt manager backoffice Herman Kamp. “Cliënten hebben hier heel lang huishoudelijke hulp van Carinova gehad. De cliënttevredenheid in deze regio is altijd erg hoog geweest. We scoorden een 8,6. Dus is het goed nieuws voor de cliënten dat Carinova er opnieuw huishoudelijke ondersteuning kan bieden. Nieuwe cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning krijgen een lijst van zorgaanbieders waar wij ook tussen staan. Cliënten die nu huishoudelijke hulp van een andere zorgaanbieder ontvangen en graag terug willen naar Carinova, kunnen bellen met de gemeente om te vragen hun indicatie naar Carinova om te laten zetten. De cliënt heeft immers de vrije keuze als het gaat om welke aanbieder de hulp levert.” Alles onder één dak “Voor cliënten in Olst-Wijhe en Staphorst die thuiszorg of verpleegkundige zorg van Carinova afnemen, is het prettig dat zij nu ook weer huishoudelijke hulp via Carinova kunnen krijgen. Wie meerdere vormen van zorg nodig heeft, kan deze immers het beste van één aanbieder ontvangen. In bepaalde situaties – bijvoorbeeld bij opname in het ziekenhuis – hoef je dan maar één telefoontje te plegen en alles wordt centraal geregeld. Alles onder één dak heeft ook als voordeel dat de lijnen kort zijn. Wanneer een cliënt achteruitgaat ziet de huishoudelijke hulp dat vaak als eerste. Hij of zij heeft een signaalfunctie. Binnen één organisatie is het makkelijker om – bijvoorbeeld bij de thuiszorgmedewerkers – aan de bel te trekken.” Van harte welkom “Inmiddels hebben we al verschillende reacties gehad van cliënten die graag weer gebruik van onze diensten zouden maken. Ook oud-medewerkers hebben gereageerd. Het is alweer een paar jaar geleden dat we moesten stoppen met leveren in deze gemeenten door het verliezen van aanbestedingen. Deze medewerkers zijn natuurlijk van harte welkom om samen met hun cliënt weer bij Carinova te komen.”

*

Huishoudelijke ondersteuning loopt via de gemeente Herman Kamp (48 jaar) is getrouwd en heeft twee zoons (9 en 13 jaar). Het gezin woont in Rijssen. Hermans echtgenote heeft ook een baan in de zorg. In zijn vrije tijd onderneemt Herman graag leuke dingen met zijn zoons. Ook houdt hij van muziek en lezen.

18 dichtbij

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor het bieden van huishoudelijk ondersteuning sluit zij contracten met zorgorganisaties. Carinova kwam destijds niet in aanmerking, omdat de tarieven die door de gemeente werden geboden voor Carinova niet kostendekkend waren. Inmiddels zijn de tarieven vanuit de overheid bijgesteld. Sinds 1 maart mag Carinova weer huishoudelijke ondersteuning leveren in Olst-Wijhe en Staphorst.


drijfveer

FOTOGRAFIE de Beeldredaktie

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Mirjam Rozendal, coördinerend wijkverpleegkundige Schalkhaar, volgde het opleidingstraject Ambassadeur voor de wijkverpleegkundige vanuit de brancheorganisatie V&VN. Mirjam is voor Carinova de eerste ambassadeur en met deze opleiding kan zij de wijkverpleging goed vertegenwoordigen binnen Carinova zelf, maar ook op lokaal, regionaal en landelijk beleidsterrein.

“160 jaar geleden: Florence Nightingale. Lichtdraagster”

i

Is Florence Nightingale een geromantiseerd verhaaltje van lang geleden? “Welnee! Ook nu, anno 2017 komen we, bijgeschenen door de zaklamp in onze iPhone, binnen via de deel bij een oud boerderijtje aan het eind van een doodlopende weg. Daar woont de heer Jansen. Samen met zijn zoon. Nooit zijn erf verlaten. Zijn hoofd vol herinneringen, zijn mond vol verhalen over hoe het was toen hij nog een flinke sterke boerenzoon was. Zijn levensfilosofie vervat in de woorden: ‘Wat is ’t levn’? Boks an, boks oet.’”

om mensen de “poeperd” te wassen?’ (Hij was er een uit Oost-Groningen en daar zijn ze verbaal gezien niet van de lintjes en de strikjes.) Ik doe dit omdat ik denk dat door mijn komst, en door wat ik heb gezegd en gedaan, de mensen zin hebben om aan hun dag te beginnen. Het gaat om verschil maken. Liefde, passie en respect voor het menselijk bestaan is basis en uitgangspunt.”

“Liefde, passie en respect voor het menselijk bestaan”

Wat vind je zo aantrekkelijk aan de wijkverpleging? “Mijn schoonvader vroeg me dat eens: ‘Waarom doe je dit werk? Vind je het zo leuk

Je klinkt erg gedreven en strijdbaar. Ben je een moderne lichtdraagster? “De mensen maken voor mij het verschil! Zoals mevrouw De Vries. In haar mooie lavendelblauwe blouse, die zo mooi past bij de kleur van haar ogen: ‘Wat leuk, zuster, dat u dat zegt. Dat

Mirjam Rozendal (58)

is getrouwd en heeft vier kinderen, die niet meer thuis wonen. Ze hebben een hond en een kat (waar ze volgens de kinderen nog drukker mee zijn dan dat ze ooit met hen waren). Ze vindt het heerlijk om met vriendinnen naar het filmhuis te gaan, heeft een passie voor literatuur en filosofie. Houdt ervan over ‘Het Leven’ na te denken, er met anderen over te praten en haar kennis uit te breiden.

zei mijn man ook altijd dat die kleur me zo mooi staat.’ Vervolgens komen de trouwfoto’s en foto’s van een jonge mama De Vries op tafel. Er is een gelukkige jonge vrouw te zien, die met haar stralende lach en stralende ogen het leven omarmt en de hele wereld aan lijkt te kunnen. Of de heer Pietersen. Bij opname in het ziekenhuis komt de onvermijdelijke vraag: ‘Wie zijn uw contactpersonen?’ Antwoord: ‘De meisjes van Carinova. Zij kennen me, weten wie ik ben en wat ik wil. Schrijf die maar op als mijn contactpersonen.’”

*

19


document

Goede zorg kies je samen

Carinova hecht veel waarde aan de mening van cliĂŤnten en hun sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en contactpersonen. Zijn ze tevreden over de zorg en ondersteuning die Carinova biedt? Met Zorgkaart Nederland, de vergelijkingssite voor de zorg, kan de dienstverlening worden geĂŤvalueerd en zo nodig verbeterd.

20 dichtbij

Carinova omarmt Zorgkaart Nederland


z

TEKST Sarah Saarberg

Hoe werkt het?

Zorgkaart Nederland is een grote, publieke vergelijkingssite voor de gezondheidszorg. Op internet zijn veel van dit soort vergelijkingssites te vinden, bijvoorbeeld voor reizen of voor elektronische producten. Het zijn sites die voor iedereen toegankelijk zijn en waarop iemand zijn of haar mening kan geven over een dienst, product of organisatie. Op Zorgkaart Nederland, ontwikkeld door Patiëntenfederatie Nederland, kunnen mensen hun ervaringen met de gezondheidszorg met elkaar delen. Dat is nuttig, want mede dankzij deze reviews kunnen andere mensen een zorgaanbieder of zorgverlener kiezen die het best bij ze past. De website stimuleert hiermee openheid in de zorg: patiënten krijgen een stem. Die stem wordt steeds belangrijker. Maandelijks plaatsen gemiddeld 10.000 patiënten hun waarderingen en de website trekt elke maand 900.000 bezoekers. Zorgkaart Nederland is dus een heel interessant platform voor patiënten of mensen die zorg nodig hebben, want de website geeft een goed en betrouwbaar beeld van de kwaliteit van zorg. Maar ook zorgaanbieders kunnen hun voordeel doen met deze informatie. Wat waarderen hun patiënten of cliënten? Wat gaat goed en wat kan beter?

Wilt u ook een beoordeling geven of zorgaanbieders vergelijken op Zorgkaart Nederland? Op de website www.zorgkaartnederland.nl kunt u eenvoudig zoeken: bijvoorbeeld op zorgaanbieder, gemeente of op postcode. Op die manier kunt u een zorgaanbieder of bijvoorbeeld een ziekenhuis of privékliniek zoeken en de beoordelingen van andere mensen lezen. Ook kunt u zelf een beoordeling geven. Dit is altijd anoniem. U geeft aan het einde van de beoordeling weliswaar uw naam en mailadres op, maar die worden niet gepubliceerd. Heeft u moeite met het werken op een computer of heeft u geen computer? Dan kunt u natuurlijk ook hulp vragen. Zo schreef iemand in januari: “Mijn tante ontvangt zorg van Carinova Thuiszorg en is daar erg over te spreken. Ze geeft hun een waardering van 9 en dat geef ik graag door omdat ze zelf niet met een pc werkt.’” Op de website vindt u ook diverse vergelijkingshulpen. Hiermee kunt u per aandoening ziekenhuizen of zelfstandige klinieken vergelijken. Zo kunt u nagaan welk ziekenhuis of welke kliniek het best bij uw wensen past.

Zorgkaart Nederland. Het is iets wat Carinova zo veel mogelijk wil stimuleren. Hoe meer, hoe beter Het grote voordeel van Zorgkaart Nederland is dat mensen anoniem hun mening kunnen geven, op elk moment dat hun dat uitkomt. Door middel van enkele vragen kunt u uw zorgverlener een rapportcijfer geven, met eventueel een toelichting. Het kan gaan over uw huisarts, uw specialist, uw tandarts of bijvoorbeeld uw thuiszorg- of woonzorgorganisatie. Carinova hoopt dat veel cliënten gebruik zullen maken van Zorgkaart Nederland, want dan kan Carinova de informatie verzamelen, volgen en evalueren, zelfs tot gemeentelijk niveau. Het einddoel is dat de cliënt en zijn of haar sociale omgeving zo tevreden mogelijk blijven met het zorgaanbod van Carinova. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is ook enthousiast over de vergelijkingssite. Demissionair minister Schippers hecht veel waarde aan transparantie in de zorg en roemt daarom Zorgkaart Nederland als website met betrouwbare informatie. Maar natuurlijk geldt wel: hoe meer beoordelingen, hoe beter. Daar komt Carinova dus graag aan tegemoet, door de bekendheid van Zorgkaart Nederland te vergroten en het gebruik van de website te bevorderen.

Patiënten krijgen een stem en die stem wordt steeds belangrijker

Interviews Carinova gebruikt diverse manieren om de kwaliteit van zorg en de dienstverlening te kunnen monitoren. Sinds kort neemt Carinova ook actief deel aan Zorgkaart Nederland. Zo is een (onafhankelijk) onderzoeksbureau begonnen om onder een willekeurige selectie van thuiszorgcliënten per gemeente een enquête te houden. Ook zijn er teams naar meerdere woonzorglocaties van Carinova gegaan om interviews te houden. Hoe verliep het maken van afspraken? Vindt u dat de medewerkers verstand van zaken hebben? Sluit de zorg aan op wat u belangrijk vindt? Deze en andere vragen komen tijdens die interviews bijvoorbeeld aan de orde. De resultaten worden allemaal (anoniem) op Zorgkaart Nederland gezet. Natuurlijk kunt u ook zelf uw mening plaatsen op

*

Nieuw kwaliteitscertificaat Carinova is in het trotse bezit van het kwaliteitskenmerk ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Een onafhankelijk bureau onderzoekt of een organisatie voor deze kwaliteitsnorm in aanmerking komt. Dat wordt een ‘audit’ genoemd. Eind vorig jaar kreeg Carinova zo’n externe audit en werden er diverse gesprekken gevoerd met medewerkers van Thuiszorg, Woonzorg en Wmo diensten BV. Het bureau sprak

met zowel uitvoerende medewerkers als leden van raad van bestuur en directie. De uitkomst hiervan is dat Carinova een nieuw kwaliteitscertificaat heeft ontvangen voor de jaren 2017 tot en met 2019. Via tussentijdse audits wordt er de komende drie jaar ook periodiek getoetst. Natuurlijk zijn er ook enkele verbeterpunten gesignaleerd, die door Carinova nu geanalyseerd worden en waarop actie zal worden ondernomen.

21


puzzel

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan één keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. AAN TAFEL

SLAAPMIDDEL

ABONNEE

TEKENBEET

AMBASSADEUR

THUISZORG

ANTIBIOTICAKUUR

VERF

AUDIT

VERPLEEGKUNDIGE

BEGELEIDING

VRAAGBAAK

BEHANG

ZIEKENHUIS

CLIENTENRAAD

ZIEKTE VAN LYME

DAGBESTEDING

ZORGAANBIEDER

GESCHILLENCOMMISSIE

ZORGKAART

HARDENBERG

ZORGMEDEWERKER

HOLTEN

ZORGZUSTER SALLAND

INFUUS

ZUSTER PLUS

KLACHTENBEMIDDELAAR ZWOLLE KLINIEK LEZERSAANBIEDING MAALTIJD MANTELZORGER MOZZARELLA OMMEN OUDEREN OVEN RAALTE RECEPT SERVICEPAKKET

Wat moet u doen?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 1 augustus 2017 in naar Dichtbij, Postbus 4040, 2003 EA Haarlem of stuur een e-mail naar

12 eentreekaarten prijs tentoonstelling Roofkunst

met een privérondleiding door een gids over de tentoonstelling in de Bergkerk, Bergkerkplein 1, Deventer. Open di t/m zo 11.00-17.00 uur.

2ee en 3 prijs

2 x ‘Het 1ste BezigBoek voor niet meer de jongste’.

Een lichtvoetig lees-, kleur-, denken puzzelboek van maar liefst 122 pagina’s dik. Speciaal voor ouderen die de kostbare hersens op een leuke en ongedwongen wijze willen trainen. Meer informatie via post@bezigboek.nl of u kunt bellen met 0499 425200.

dichtbij@brandingmedia.nl.

De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Het is belangrijk om weer vertrouwen te krijgen in je eigen lichaam’ De winnaars zijn: 1e prijs (Proeverij uit de streek voor 2 personen bij Streekrestaurant de Vechtdalkok in Dalmsholte) T.L. Klein Woolthuis, Raalte, 2e en 3e prijs (twee exemplaren van Social Media voor Senioren) A. Rabèl, Raalte (2e prijs) en H. Broenink, Heino (3e prijs).


lezersaanbieding

TEKST Chris von Koettlitz

column

Mevrouw Hoefnagels

Op een ochtend belt mevrouw Hoefnagels. We hebben al vaker contact gehad, haar man is inmiddels diep dement en woont al een tijdje in het verpleeghuis. Zelf heeft mevrouw Hoefnagels toenemend last van vergeetachtigheid. Vanochtend wil ze graag praten over de EVV’ster van haar man. Telkens als ze met haar wil spreken is ze er niet of ze luistert niet. Verder is ze een beetje boos omdat haar man heeft verteld dat hij misselijk wordt van zijn medicijnen. Toen mevrouw Hoefnagels daar bij de arts naar vroeg kon deze daarover niets in het dossier vinden. Ze heeft het gevoel dat zij en haar man niet serieus genomen worden.

Uit het zicht verdwenen

kunstwerken in de kijker

De Deventer Ter Borg Stichting is een particulier initiatief dat het grote publiek kennis wil laten maken met zelden of nooit getoonde kunstschatten uit de rijkscollectie. Soms zijn deze jarenlang verborgen gebleven in de immense depots, zodat hele generaties de werken nooit gezien hebben. Deze zomer organiseert de stichting onder het thema ‘Roofkunst’ een expositie in de Bergkerk. De tentoonstelling vertelt over Joodse kunsthandelaars en particulieren van wie kunstwerken tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse handen terechtkwamen en wat er na 1945 mee gebeurde. Naast stukken uit de rijkscollectie en Nederlandse musea hebben ook enkele families hun met succes geclaimde werk voor deze bijzondere gelegenheid in bruikleen gegeven.

Dagarrangement Roofkunst • Start van de dag met 1 kopje koffie/ • Keuze uit: Bergkwartier, Noorden thee met echte Deventer koek bij de bergkwartier, Snijramen & GevelDeventer Koekwinkel (Brink 84) of Grand stenen of Raambuurt & HavenCafé Hans & Grietje (Brink 76) kwartier (1 boekje per 2 personen) • Stadswandeling door de • L unch: Luxe belegd broodje historische binnenstad naar keuze bij Bistro De Rode Kater VVV Deventer Brink 89

(Grote Kerkhof 25-26) of Hollands

(Penninckshuis)

€ 20,-

Glorie (Brink 88)

•E  ntree tentoonstelling Roofkunst

p.p.

in de Bergkerk (Bergkerkplein 1)

Wanneer: 12 mei t/m 27 augustus 2017 Waar: Bergkerk, Bergkerkplein 1. Open di t/m zo 11.00-17.00 uur. Korting: op vertoon van deze pagina bij de VVV Deventer, Brink 89 (Penninckshuis).

Kortingsbon: € 5,- korting

Kortingsbon: 15% korting

op de publicatie behorend bij de tentoonstelling Roofkunst in de Bergkerk (Bergkerkplein 1), normale prijs € 19,95.

op aankopen van Deventer koek in de Deventer Koekwinkel (Brink 84).

Als de klachtenbemiddelaar contact opneemt met de EVV’ster herkent deze het verhaal wel een beetje. Mevrouw komt meestal één keer per week en de EVV’ster werkt niet altijd op die dag. Ze heeft daarom met mevrouw afgesproken dat ze vragen ook per mail kan stellen. Wat de misselijkheid van meneer Hoefnagels betreft, daar kan ze zich niets van herinneren en ook haar collega’s niet. Misschien heeft meneer Hoefnagels het wel aan zijn vrouw en niet aan de medewerkers gemeld? Het wordt niet duidelijk. De EVV’ster geeft aan dat er een zorgoverleg gepland staat en dat daar ook de arts van de instelling bij is en dat ze daar met mevrouw graag verder praten over hoe de contacten te verbeteren. Als de klachtenbemiddelaar mevrouw Hoefnagels weer spreekt, zegt ze niets af te weten van de afspraak dat ze ook mag mailen, maar ze is wel blij met die mogelijkheid. Ze is ook blij met het komende zorgoverleg. Na het zorgoverleg laat mevrouw Hoefnagels weten dat ze heel tevreden is over de nieuwe afspraken: ze zal vaker per mail worden geïnformeerd en de medewerkers zien extra toe of haar man zich lekker voelt en zullen noteren als dat niet zo is. Ze voelt zich erg gehoord. Wanneer het niet lukt om uw probleem op te lossen met een medewerker van Carinova, of wanneer u er moeite mee heeft het eerst met een medewerker te bespreken, kunt u contact opnemen met Roel de Leeuw, de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon voor Carinova, die samen met u kan proberen het probleem op te lossen. U kunt hem bereiken op tel. 06 23 10 01 26 of kbcarinova@quasir.nl.

23


servicepakket

Gun uzelf een kleurrijke zomer Combineer verf en behang Trakteer uw huis op een opgeknapte nieuwe uitstraling. Als u eens een nieuwe kleur uitprobeert voor uw muren en combineert met een vrolijk behang, gaat u in een modern en fris interieur de zomer tegemoet.

15% KORTING

voor abonnees van het Carinova Servicepakket

Abonnement 2017 U bent al abonnee van het Carinova Servicepakket voor maar € 16,25 per kalenderjaar. Het abonnement geldt voor het gehele

LAAT U INSPIREREN Welke kleuren u ook kiest, van een nieuw behang knapt u zelf ook op. U kunt inspiratie opdoen bij een woonwinkel bij u in de buurt en via het Carinova Servicepakket kunt u de schilderen behangservice inhuren. Henk Bijsterveld is voor het Carinova Servicepakket werkzaam in Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Holten, Neil Rozema werkt in Hardenberg en Ommen en Dennis Ludwig in Staphorst, Dalfsen, Zwolle, Epe en Heerde.

korting op de schilderen behangservice Het tarief voor is € 35,00 per uur. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 15% korting op de eerste twee uur per klus en betalen geen voorrijkosten.

huishouden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die het Carinova

Servicepakket u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova via 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl

DichtbijZomer2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you