Page 1

magazine van Carinova no2 zomer 2016

 Blij met de longverpleegkundige

 Thuiszorg en huisartsen werken samen  Document Palliatieve zorg  Nieuw meerjarenbeleidsplan We willen nog beter worden  Broodje ethiek Omgaan met morele dilemma’s

Gastvrij Salland op de fiets


voorwoord

v

Carinova blijft ‘Vertrouwd dichtbij’ Carinova heeft een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2018 gemaakt. Het motto blijft ongewijzigd ‘Vertrouwd dichtbij’. Want hoewel onze cliënten en medewerkers nog steeds mooie rapportcijfers geven voor onze dienstverlening, streven we voortdurend naar verbetering. Bijvoorbeeld door inzet van de nieuwste technologie en aandacht voor veiligheid en opleiding van personeel.

Vrijwilligers blijven daarbij een speciale en zeer gewaardeerde rol spelen. Dankzij hun inzet kunnen onze cliënten net dat beetje extra aandacht krijgen dat zij nodig hebben. Ook in de palliatieve fase van mensen hebben vrijwilligers een belangrijke rol in de persoonlijke begeleiding van de cliënt en van de mensen om hem of haar heen. Carinova biedt daarbij zoveel mogelijk scholing en cursussen, zodat vrijwilligers en medewerkers optimaal kunnen blijven functioneren. Er worden bijvoorbeeld trainingen georganiseerd onder de titel ‘Scholingscarrousel Palliatieve Zorg’ of lunchbijeenkomsten ‘Broodje ethiek’, over het omgaan met morele dilemma’s op de werkvloer.

“Vrijwilligers hebben een belangrijke en zeer gewaardeerde rol”

Carinova kan haar rol steeds beter vervullen door blijvend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In de wijkteams ontstaat door de nauwe samenwerking met onder meer huisartsen een optimaal op elkaar ingewerkt team van medisch specialisten. Bij onverwachte problemen kunnen zij snel en effectief tot een gerichte oplossing komen.

Henk van Zwam en Leontine Verhoeven Raad van Bestuur Carinova

colofon Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie- & pr-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: Ruud Gosse, René de Graaff, Chris von Koettlitz, Ferdinand Pronk, Sarah Saarberg, Marjolein Straatman, Ida Stroosnijder, Conny Verweij Grafisch ontwerp: Tein Traniello Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova, Martin Dijkman, Salland Marketing Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

Rectificatie Bij de indeling van de wijkteams voor verpleging en verzorging uit editie 1 2016 zijn de plaatsen Schalkhaar en Diepenveen buiten beschouwing gelaten. Deze teams zijn niet opnieuw ingedeeld en zijn derhalve niet genoemd op het herziene kaartje. Uiteraard horen de teams Schalkhaar en Diepenveen gewoon bij de wijkteams van Deventer.


inhoud THUISZORG Pag 4 Interview Nauwe samenwerking thuiszorg en huisartsen

Pag 8 Blij met… De longverpleegkundige

WOONZORG

Pag 14 Ontwikkelingen Nieuw meerjarenbeleidsplan

Pag 6 Carinova wenst… Broodje ethiek

Pag 19 Drijfveer We willen graag persoonlijk iets voor iemand betekenen

Pag 9 Vraagbaak Cultuurspecifieke zorg voor Turkse ouderen

Pag 20 Document Palliatieve zorg in de laatste levensfase

Pag 16 In de wijk De onmisbare vrijwilliger Pag 23 Column Een lentewandeling

EN MEER…

LEDENSERVICE Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 10 Uit & Thuis Fietsen door Salland Pag 24 Servicepakket Bruisend kuren in Bad Bevensen

Pag 13 Op stap Oeverloos genieten Pag 18 Aan tafel Sallandse kruudmoes Pag 22 Puzzel Win een grachtentocht door Zwolle Pag 23 Lezersaanbieding Een zwoele zomervaartocht

3


interview

Judith Martens (42) houdt van hardlopen, dat is overal in Hardenberg heerlijk, langs het kanaal bijvoorbeeld of lekker met de hond de rode paaltjes-route. En ze leest veel: “Ik heb een uitwisselingssysteem met vriendinnen. We lenen elkaars boeken.”

Een mooie samenwerking tussen thuiszorg en huisartsen Bij onverwachte problemen is de hulp snel geregeld “Het is belangrijk dat we elkaar goed kennen, snel weten te vinden en vertrouwen.” Volgens huisartsen Evelien Kotte en Gerben Altena uit Hardenberg is dat een belangrijke reden waarom de samenwerking met thuiszorginstellingen zoals Carinova soepel verloopt. En dat is een erg prettige gedachte voor iemand die vanwege zijn gezondheid tijdelijk of permanent hulp nodig heeft.

w

We spreken de huisartsen en coördinerend wijkverpleegkundige van Carinova Judith Martens in het gloednieuwe gezondheidscentrum De Brink in Hardenberg. Vanuit het gebouw werken drie huisartsenpraktijken, de wijkteams van Carinova, een fysiotherapiepraktijk, verloskundigenpraktijk, een diëtiste, orthopedagoog, psycholoog en podotherapeut. Dat maakt de samenwerking tussen ver-

4 dichtbij

Gerben Altena (40) voetbalt niet onverdienstelijk in het vijfde van SV Gramsbergen (er zijn acht teams). En hij houdt van reizen: “Azië vind ik prachtig, vanwege de mooie cultuur. Leuk om veel van de wereld te zien.”

schillende vormen van zorg en welzijn erg makkelijk. Maar ook op andere locaties heeft Carinova een prima samenwerking met huisartsen. Volledig vertrouwen Thuiszorg en huisartsen vormen een belangrijke schakel in de zorg, merkt Altena. Hij geeft een voorbeeld uit de praktijk: “Of je nu alleen of met z’n tweeën woont, er kunnen zich

situaties voordoen waarin je je niet kunt redden. Als huisarts zijn we bijna altijd bij zo’n probleem betrokken. Soms moeten mensen met spoed naar het ziekenhuis, maar er kan ook iets minder ingrijpends gebeuren waardoor iemand niet naar het toilet kan, of niet voor z’n eten kan zorgen. Als dat zich voordoet, vragen we de thuiszorg om hulp in te zetten. Vervolgens kan ik het dan loslaten, want ik weet dat er actie


TEKST Ferdinand Pronk, FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

vensfase zijn. We bespreken hoe het met ze gaat, delen onze kennis en bepalen hoe we zo goed mogelijke zorg kunnen bieden.” Korte lijnen Carinova kan haar rol beter vervullen dan een paar jaar geleden, zegt Martens: “Het is een groot voordeel dat we nu in overzichtelijke teams werken. Voor het centrum van Hardenberg hebben we er drie, met elk zo’n zestien tot zeventien medewerkers. De teams zijn gekoppeld aan huisartsenpraktijken. Daardoor kennen we elkaar goed en zijn de lijnen kort.” Altena: “Ik heb in mijn telefoonboek telefoonnummers van drie wijkverpleegkundigen van Carinova. Zij zijn onze aanspreekpunten, dat is helder. Het is fijn dat thuiszorg steeds meer Evelien Kotte (32) medische handelingen kan kreeg afgelopen jaar een dochverrichten, zoals wondter: “Het was een druk jaar door zorg, injecties geven en de bevalling, het met een collega een katheter plaatsen. Het opzetten van de huisartsenprakis voor cliënten handig tijk en een verhuizing. Af en toe dat dat bij hen thuis kan vind ik nog tijd voor aquafitness.” worden gedaan en voor ons prettig dat we wat meer tijd krijgen voor andere belangrijke dingen.” Snel handelen Martens vindt een andere ontwikkeling ook belangrijk: “We mogen tegenwoordig zelf indicaties stellen. Dat is prettig, want daardoor kunnen iemand zien. Soms komen we tot wordt ondernomen. Thuiszorg houdt delgangen tegen maar hebben ook wij direct doen wat nodig is, zonder ons op de hoogte hoe het vervolgens gestructureerd overleg. Altena: “We de conclusie dat iemand meer hulp hebben vier keer per jaar een patiënt- nodig heeft, of dat het bijvoorbeeld eerst uitgebreid met andere instangaat.” Dat vertrouwen is er over en bespreking. Daarbij vullen we elkaar nuttig is om een dementieonderzoek ties te overleggen. En als we vinden weer, zegt Kotte: “Als wij beloven dat dat we wat meer tijd moeten nemen te doen.” Kotte: “We hebben ook we later op de dag even bij een patiënt goed aan. Carinova komt veel bij iedere twee maanden het Palliatieve om te zien hoe een situatie zich mensen thuis en weet vaak ook op langsgaan, weten de mensen van ThuisZorg (PATZ)-overleg. Dat is met ontwikkelt, dan is die ruimte er. Dat andere terreinen dan alleen dat van thuiszorg dat we dat ook doen.” is prettig voor de cliënten en voelt de gezondheid hoe het met iemand de thuiszorgorganisaties die in Harook voor ons goed: het laat zien dat gaat. Als huisartsen brengen we juist denberg werken en alle huisartsen. Regelmatig contact In het overleg gaat het om palliatieve er vertrouwen is in onze deskundigThuiszorgmedewerkers en huisartsen de medische kant in. We spreken cliënten: mensen die in hun laatste le- heid.” door welke ontwikkelingen we bij komen elkaar regelmatig in de wan-

*

5


carinova wenst…

TEKST Marjolein Straatman

Broodje ethiek

i

Ieders normen en waarden verschillen. Prettig samenleven doen we door dat te respecteren. Toch zijn dilemma’s aan de orde van de dag. “Het is natuurlijk de taak van medewerkers om goede zorg te blijven bieden. Maar wat is goed? Morele dilemma’s bespreken met collega’s brengt je vaak op nieuwe ideeën. Je denkt met elkaar mee,” zegt Anna van der Maas. Ze is geestelijk verzorger in verschillende woonzorgcentra van Carinova in de regio Deventer en probeert met behulp van trainingen en instrumenten aandacht te vragen voor ethiek en morele dilemma’s. Lunchbijeenkomsten Een van de instrumenten die Anna gebruikt is ‘Broodje ethiek’. Dit zijn lunchbijeenkomsten waarin medewerkers dilemma’s in hun werk kunnen bespreken om zo van elkaar te leren. “Een dilemma heeft altijd verschillende kanten. Eerst bekijken we alle invalshoeken: hoe is de situatie voor de cliënt, de familie, de arts en de andere

6

dichtbij

medewerkers. Daarna komen we tot een keuze over hoe we het best kunnen handelen. Een praktijkvoorbeeld kan een cliënt zijn die zich niet meer wil wassen. Niet echt wenselijk voor zijn omgeving, maar er bestaat natuurlijk ook zoiets als persoonlijke vrijheid. Wat moeten we doen? Iedereen doet zijn zegje. Voor veel medewerkers is het sowieso al prettig als ze horen dat ze niet als enige met een dergelijk probleem rondlopen,” zegt Anna. Moreel beraad Een moreel beraad is net als het Broodje ethiek een overlegvorm, maar dan voor morele dilemma’s die complexer zijn en waarop een eenduidig antwoord moeilijk gegeven kan worden. Zoals hoelang er door moet worden gegaan met behandelen van een cliënt als er geen kans meer op genezing is. Wanneer zijn de nadelen voor de bewoner groter dan de voordelen? Hoe staat de bewoner er zelf in, en de familie? De betrokken zorgmedewerkers bespreken ethische

N

D

M ER

A AS

ANN

Stel dat… een bewoonster in de gemeenschappelijke woonkamer voortdurend heel hard roept. Zij is dat zelf gauw weer vergeten, maar andere bewoners ergeren zich. Op haar eigen kamer zetten? Of toch niet? Ze heeft immers net zo veel recht als de anderen om daar te zitten. Het is een dilemma dat zich kan voordoen in een woonzorgcentrum en daarmee op de werkvloer van Carinova-medewerkers. Op verschillende manieren worden zij uitgenodigd in gesprek te gaan over morele dilemma’s om handvatten te krijgen in het omgaan met ethiek. Zo komen er oplossingen, en uiteindelijk goede zorg.

AV A

Omgaan met morele dilemma’s

dilemma’s aan de hand van een stappenplan. Door er samen naar te kijken, komen er verschillende oplossingen. Zo ontstaat er betere zorg die rekening houdt met de wensen van cliënten.

*

TOOLBOX EN TRAININGEN De medewerkers van Carinova hebben de beschikking over een digitale toolbox. Hierin vinden zij achtergrondinformatie over normen en waarden, morele dilemma’s en het oplossen daarvan. Zo kunnen zij nog betere zorg bieden. En daar is iedereen bij gebaat. Tijdens de medewerkersdag werd een dilemmaspel gespeeld en er is ook een training over morele dilemma’s.


servicepagina Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel met Carinova via 0900 86 62.

RIJBEWIJSKEURING

Hoge korting

slechts

€30,-

Als u 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt, dan is iedere vijf jaar een medische keuring verplicht bij het verlengen van uw rijbewijs. Bij de keuring wordt gekeken of u lichamelijk en geestelijk gezond genoeg bent om zelfstandig een voertuig te besturen. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen een hoge korting en betalen slechts € 30,-. Ook beroepschauffeurs die abonnee zijn ontvangen korting en betalen € 50,-. Bel met Carinova voor meer informatie: 0900 86 62.

% 1k0 orting Wilt u beter horen?

Audicien aan huis

Mensen met gehoorverlies wachten vaak lang voordat zij naar een audicien gaan. Dat is niet nodig, want het grootste deel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekeraar en door het gebruik van de nieuwste technieken worden hoortoestellen tegenwoordig steeds kleiner, onopvallender en comfortabeler. De audicien van Beter Horen komt gratis aan huis bij abonnees van het Carinova Servicepakket voor een hoortest en zij ontvangen 10% korting* op hooraccessoires en gehoorbeschermers. Iets voor u? Maak vrijblijvend een afspraak via 0900 86 62. * Kortingen gelden op de eigen bijdrage en zijn niet geldig in combinatie met een andere actie.

Mooie zomervoeten

1ko0% rtin g

Pedicure aan huis

Nu de zon zich weer uitbundig laat zien, komen de sandalen uit de kast. Tijd voor een opknapbeurt van uw voeten! Door een afspraak te maken bij de pedicure kunnen de meest voorkomende voetproblemen op een eenvoudige manier worden opgelost. Denk aan pijnlijke voeten, eeltvorming of likdoorns. Ook diabetici en mensen met reumatische klachten kunnen terecht bij de pedicures die graag bij u thuis komen. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 10% korting op het standaardtarief voor de basisvoetbehandeling, dat per pedicure kan verschillen. Bel met Carinova om een afspraak te maken via 0900 86 62.

Doe een schoonheidsspecialiste CADEAU Laat u eens heerlijk verwennen door een schoonheidsspecialiste. En wat een luxe en gemak: uw eigen woonkamer kan fungeren als schoonheidssalon! De schoonheidsspecialiste neemt alles mee, van de verzorgingsproducten tot en met de handdoeken. Of verras uw moeder, zus of vriendin met een heerlijke gezichtsbehandeling aan huis. Als u zelf abonnee bent kunt u een cadeaubon voor dit bijzondere verwenidee aan iemand weggeven. De gemiddelde prijs voor een behandeling is € 30,- per half uur, u betaalt geen voorrijkosten en abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 10% korting. Bel voor meer informatie met Carinova via 0900 86 62.

verwen-

idee

7


blij met...

TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE de Beeldredaktie

De longverpleegkundige

“Het is prettig om af en toe de zaken te bespreken”

Coby van Dijk (56)

is getrouwd en heeft vier kinderen, de jongste is 19 en de oudste 31. Ze houdt van wandelen, handwerken, zingen en tuinieren. Ze is mantelzorger voor haar schoonouders, werkt als kinderverpleegkundige voor de GGD en, sinds 1981, als wijk/ longverpleegkundige voor Carinova.

TIP voor longpatiënten

Mevrouw Annie Gerrits (71)

is getrouwd met Albert en heeft drie zonen. Ze houdt van wandelen en fietsen en zingt al vijftig jaar in het Hervormd Zangkoor in Ommen.

m

Mevrouw Gerrits is geboren met chronische astmatische bronchitis. Ze is een boerendochter en op de boerderij heeft ze als kind vreselijke astma-aanvallen gehad. Ze trouwde al jong en toen ze eenmaal uit huis ging, hielden die aanvallen gelukkig op.

8 dichtbij

Coby van Dijk: “Voor mensen met longproblemen geldt: VMBO. De V van goede Voeding, goed Ventileren, Vernevelen en Vitamine D. De M van goed gebruik van de Medicijnen en Meeleven met de Mantelzorg (iemand die weinig adem heeft, kan soms snauwend overkomen). De B van Bewegen, vooral het Bovenlijf, want daar zitten de hulpademhalingsspieren. Zingen is dan heel goed! De O staat voor het aanpassen van de Omgeving: een bureaustoel op wieltjes bij het aanrecht bijvoorbeeld, of keukenkastjes plaatsen op zo’n hoogte dat je niet hoeft te rekken.”

Mevrouw Gerrits: “Later kwam de benauwdheid wel weer terug, maar ik ben ervan overtuigd dat rust roest. Daarom doe ik van alles, maar ik moet wel goed op mijn energie letten. Ik werk nog steeds één ochtend in de twee weken en ik wandel, meestal twee keer per week, zo’n tien tot twaalf kilometer. Het begin is soms moeilijk, maar hoe langer je loopt, hoe meer lucht je krijgt.” “Ik zing in een koor en heb ook in het bestuur ervan gezeten, maar dat laatste werd mij te veel. ’s Avonds is het echt wel klaar. Je moet naar je lichaam luisteren. Gezond eten, veel bewegen, de juiste medicijnen en wilskracht, dat zijn volgens mij de beste ingrediënten. Toen het slechter met me ging, kwam Coby vaker langs. Nu het weer beter gaat, komt ze af en toe. Ik wil haar tijd niet verspillen, zeg ik altijd, maar zij zegt dat ze weer van mij leert. Natuurlijk is het voor mij fijn om even te praten, tips en adviezen te krijgen en de medicatie te bespreken. Dus van mij mag ze blijven komen!”

*

Technisch Verpleegkundig Team COPD Carinova beschikt over een gespecialiseerd team van Long- en Eczeemverpleegkundigen die individuele problemen gericht en slagvaardig aanpakken. Bel voor meer informatie met Carinova via 0900 86 62.


1

Voor mijn moeder, die geestelijk erg achteruit gaat, ben ik op zoek naar een woonzorglocatie waar zij zich als Turkse vrouw het meest thuis zal voelen. Wie kan mij adviseren?

ZUBEYDE AKMAN, MANTELZORGCONSULENT CARINOVA: “Langzamerhand vergrijst de eerste generatie van de Turkse gemeenschap in Deventer. Daardoor stijgt de vraag naar cultuurspecifieke zorg die past binnen de Turkse leefstijl en die rekening houdt met taal en cultuur. Eten, sfeer en woonomgeving bepalen voor iedereen een groot deel van de kwaliteit van leven. In 2014 is Carinova gestart met een specifieke opleiding ‘verzorgenden’ voor medewerkers met een Turkse achtergrond, die de betekenis van de cultuuraspecten als geen ander begrijpen. Zij worden nu ook betrokken bij het inrichten van appartementen voor deze specifieke doelgroep binnen de nieuwbouw van woonzorglocatie Sint Jozef. Met onder meer huisartsen met een Turkse achtergrond is overleg over de ontwikkeling van specifieke zorg en behandeling. In totaal is er in de nieuwe woonzorglocatie Sint Jozef straks plaats voor zestien Turkse cliënten met een psychogeriatrische indicatie.”

2

*

Waar kan ik terecht als ik ideeën heb voor nieuwe producten of diensten voor het Carinova Servicepakket? JENNITA UILEN, COÖRDINATOR CARINOVA SERVICEPAKKET: “Het Carinova Servicepakket biedt u gemaks- en comfortdiensten die u ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook ontspannende activiteiten zijn in het aanbod opgenomen. Abonnees van het Carinova Servicepakket profiteren daarbij vaak van aantrekkelijke kortingen. Wij zijn met ons team voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. We streven ernaar om het aanbod binnen het Carinova Servicepakket optimaal af te stemmen aan de wensen en behoeften van de abonnees. Daarom zijn wij altijd blij met ideeën en suggesties van (potentiële) abonnees en waarderen het enorm als deze met ons worden gedeeld. Heeft u een idee, vraag of suggestie? Dan kunt u dit mailen naar Servicepakket@carinova.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met het Carinova Servicepakket via 0570 – 518 485.”

*

3

vraagbaak

Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

Ik wil graag vrij zijn om ’s avonds op bezoek te gaan bij een vriendin, zonder rekening te moeten houden met de vaste afspraken voor het uittrekken van mijn therapeutische elastische kousen. ANJA TE VELDE, WIJKZIEKENVERZORGENDE CARINOVA, TEAM HARDENBERG-CENTRUM: “Om het aan- en uittrekken van uw therapeutische elastische kousen makkelijker te maken zijn specifieke hulpmiddelen ontwikkeld. Dit zijn handige aan- en uittrekhulpen die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen ten goede komen. Producten als de Easy Slide of de Sim Slide zorgen ervoor dat u uw vrijheid terugkrijgt, omdat u zonder dagelijkse hulp van de verzorgenden van Carinova uw kousen kunt aan- en uittrekken. Na een paar keer oefenen met medewerkers van Carinova heeft u vaak snel geen hulp meer nodig. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen bovendien 15% korting op de aanschafprijs en in sommige gevallen wordt een deel van de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Bel voor meer informatie met Carinova via 0900 86 62.”

*

1ko5% rtin g

9


uit en thuis

Fietsen door

Salland Glooiend en gastvrij coulisselandschap Nederland is een fietsland bij uitstek. Ook Salland is een prachtige regio met mooie dorpjes, glooiend coulisselandschap, stille loofbossen, heide, bijzondere vergezichten, een Landbouwmuseum, een Klompenatelier en zelfs een Mariagrot.

10 dichtbij


TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE Martin Dijkman, Salland Marketing

i

In Salland vindt u maar liefst 400 kilometer aan bewegwijzerde fietsroutes. Van de website route.nl kozen wij voor een bijzondere route door het mooie Sallandse coulisselandschap, van Luttenberg richting Haarle, via Hellendoorn naar Lemele, met een kleine omweg richting Lemelerveld en dan weer via een mooi ommetje terug naar Luttenberg (www.route.nl, fietsroute 346963). In het prachtige coulisselandschap proeft u de rust en historie van deze gastvrije streek. Onderweg afstappen Onderweg kunt u leuke stops maken. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het Sallands landbouwmuseum De Laarman, gevestigd in een voormalige maalderij op de Luttenberg (www.delaarman.nl). In het dorp Luttenberg zelf vindt u een niet zo alledaags bouwwerk: een Mariagrot die in 1915 gebouwd is.

11


uit en thuis

2ko0rt% ing

Fietspech onderweg? Wie pech heeft met de auto, belt bijvoorbeeld de wegenwacht. Gelukkig is er ook een pech-onderweg-service voor de fiets. De fietsenmakers van FietsNed komen direct bij pech onderweg en repareren de fiets van pashouders gratis (exclusief de onderdelen). En als uw fiets echt niet te maken is, brengt de fietsenmaker u kosteloos, met fiets en al, terug naar uw vertrekpunt. Ideaal dus. De kosten voor de Pechpas zijn € 32,50 per jaar voor een gewone en een elektrische fiets, € 39,- voor een tandem, lig- of bakfiets, € 49,voor een elektrische scooter en € 69,- voor een scootmobiel. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 20% korting op de Pechpas. Bel met Carinova 0900 86 62 voor meer informatie.

Heel handig is de gratis route.nl-App

Pech voorkomen

Bijzonder Klompenatelier Een andere bijzondere afstaplocatie is Dijkman Klompenatelier. Een wereld waar ambacht, kunst, humor en avontuur samenkomen. Martin Dijkman noemt zichzelf wel ‘de ambassadeur van de klomp’ en van ons mag hij. Hij wordt vaak uitgenodigd voor internationale beurzen over de hele wereld, maar gelukkig is hij ook vaak in zijn eigen atelier, waar hij (meestal op afspraak) demonstraties geeft over het maken van klompen en tegelijkertijd leuke en interessante verhalen vertelt. In het atelier kunt u ook het bijzondere klompenmozaïek van De Nachtwacht bewonderen en vanaf april 2016 is er een tijdelijke tentoonstelling van Franse klompen.

12 dichtbij

Minstens zo leuk is de mooie cadeaushop die door Marijke, de vrouw van Martin, wordt gerund. www.klompen.nl Route.nl: voor fietser en wandelaar De fietsroute door het mooie Sallandse coulisselandschap vindt u op de website www.route.nl. U kunt de route hier downloaden of uitprinten. Heel handig is de speciale en gratis route.nl-App, waarmee u de route altijd bij de hand heeft op uw smartphone of tablet. Op de website én op de App vindt u meer dan 35.000 wandel- en fietsroutes door heel Nederland, maar ook in België en Duitsland.

*

Het is natuurlijk nóg beter om pech aan uw (elektrische) fiets, elektrische scooter of rollator te voorkomen. Abonnees van het Carinova Servicepakket hoeven hiervoor niet meer naar de fietsenmaker, want hij komt tegenwoordig gewoon bij u aan huis. Het Carinova Servicepakket is een samenwerking aangegaan met een fietsenmaker van FietsNed, die een bus heeft ingericht als mobiele werkplaats. Ook voor een APK van uw rollator, wat erg belangrijk is voor een veilig gebruik. De monteur van FietsNed voldoet aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid en sleutelvaardigheid. De fiets- en rollatorservice kost € 50,- per uur (exclusief onderdelen). Een speciale APK voor uw rollator kost € 32,50 (exclusief onderdelen). Abonnees van het Carinova Servicepakket betalen geen voorrijkosten en ontvangen 10% korting. Voor meer informatie of aanmelden voor deze dienst kunt u bellen met Carinova 0900 86 62.

1ko0rt% ing


op stap

TEKST Chris von Koettlitz

Met de zomerzon lekker warm op je huid wandelen in de vrije natuur, aan een ijsje likkend rondstruinen op een braderie, aan de waterkant genieten van lekkere streekhapjes op het picknickkleed of met luie weemoed toekijken hoe vroeger de was gedaan werd… Ook deze zomer is er is weer van alles te doen in de regio!

Oeverloos genieten… Oeverloos genieten aan de Vecht Hardenberg, 11 juni, 16-21 uur Cultureel zomerfestival vol theater, beeldende kunst, muziek, natuurbeleving en streekproducten. Dit jaar voor het eerst met theaterdiner en in de uiterwaarden nodigt een kunstenaar het publiek uit om samen een ‘community art’-project te maken. Leuk en stimulerend. www.vechtdalzomerfestival.nl/oeverloos.html

Schatkamer Deventer Boekenstad Deventer, t/m eind juni Boekenstad Deventer opent de deuren van zijn schatkamer! In deze expositie staat ‘het boek als kunstwerk’ centraal met mooie voorbeelden van boekversieringen van onder anderen Jan Toorop en S.H. de Roos. Toegang: gratis Hal Athenaeumbibliotheek, Klooster 12 in Deventer www.obdeventer.nl/agenda-ab/352-hetboek-als-kunstwerk

ANWB Vechtdal Wandelweekend Dalfsen, Hardenberg, Ommen, 24 t/m 26 juni De paden op, de lanen in… Een weekend vol wandelplezier in het Vechtdal met voor elk wat wils, van natuurliefhebbers en fanatieke wandelaars tot gezinnen met kinderen, avonturiers en bourgondische levensgenieters. Afstanden: 15, 25 en 40 kilometer. Elke dag wordt in een andere plaats gestart en zijn er ook een kinderwandeling en drie culinaire smaakroutes. Prijs: € 7,50 www.vechtdalwandelvierdaagse.nl

Eten op rolletjes Deventer, 22 t/m 24 juli Rondreizend foodfestival in de openlucht voor alle leeftijden. Plof met de hele familie neer op een picknickkleed en deel hapjes, maak nieuwe vrienden of schuif aan in de knutselbus. Worpplantsoen. Toegang: gratis

Nostalgische wasdag Sibculo, 2 juli

www.etenoprolletjes.nl

Wastobbe, wringer, duveltje en stamper: zo verliep de wasdag vroeger. Even geen zin in de was? Geen probleem, want hier gaat het om een demonstratie door in kledij van vroeger gestoken toneelspelers bij het museum Zichtbaar Verleden. U kunt dus gewoon genietend toekijken hoe de borstrokken ouderwets worden behandeld en de lange onderbroeken op ‘de bleek’ worden gelegd. Toegang: gratis

Slobberfeest Hardenberg, 18 en 19 augustus

www.visithardenberg.nl/evenement/ nostalgische-wasdag/

www.slobberfeest.nl

Ook dit jaar vormt dit gezelligste gratis vakantiefestival van het Oosten weer de traditionele afsluiter van de bouwvak. Twee dagen lang bruist het Hardenbergse Wilhelminaplein met vakantieverhalen, muziek en overvloedig gerstenat. Diverse artiesten maken het feestje compleet.

Vliegerfestijn Gramsbergen, 27 en 28 augustus Tweedaags vliegerfestijn voor jong en oud. Met vliegershows, demonstraties, zelf vliegers maken en een verlichte avondshow. www.gramsbergen.nl

Verrukkelijk Vechtdal Smaakevent 2016 Landgoed Het Laer, Ommen, 2 t/m 4 september Sfeervol culinair evenement met kookworkshops, allerlei leuke exposanten, een kidsprogramma en uiteraard volop streekproducten en de heerlijkste lekkernijen uit het Vechtdal. Hotel de Zon, Voorburg 1, 7731 BB Ommen www.verrukkelijkvechtdal.nl

Andere evenementen Banthumloop 2016, Bergentheim, 24 juni Brunink Drakenbootrace, haven centrum Hardenberg, 25 juni, Vilsteren bruist, 2 juli Lepeltje lepeltje, Zwolle, 8 t/m 10 juli Ommer Bissingh Sport en Voices, 20 juli Visserijdag en braderie, Familiepark de Vechtvallei Diffelen, 6 augustus Springkussenfestival, Hardenberg, 6 augustus Trekkertrek en Rommelcross, Schuinesloot, 11 september Smaakmakersfestival Reestdal, 24-25 september Zomerexpositie beeldentuin Witharen, t/m 2 oktober

Voor meer informatie: www.vvvdeventer.nl www.vvvzwolle.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.wandel.nl

13


ontwikkelingen

We willen nóg beter worden Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Carinova Carinova heeft een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2018 gemaakt. Daarin staan onze doelen voor de komende jaren. Voor cliënten zal er niet veel veranderen, want ons motto blijft ‘Vertrouwd dichtbij’. We willen dat u onze zorg zo ervaart en dat onze medewerkers ernaar handelen. Er is ook weinig reden voor grote veranderingen, want zowel cliënten als medewerkers geven ons mooie rapportcijfers. Thuiszorg scoorde bijvoorbeeld bij de cliënten in 2015 een 8,6 en Huishoudelijke Hulp een 8,4.

14 dichtbij


i

In die mooie cijfers zien we geen reden om achterover te leunen, want we willen onze dienstverlening waar mogelijk verbeteren, nieuwe mogelijkheden benutten en inspelen op veranderingen in de maatschappij en de politiek. Net als in voorgaande jaren is ons uitgangspunt dat we u helpen om zo lang mogelijk thuis, of zo thuis als mogelijk, te blijven wonen. Daarbij bent u zo zelfstandig mogelijk: uw wensen en mogelijkheden staan op de eerste plaats en u organiseert de zorg voor zover dat kan zelf. En lukt het zelfstandig wonen tijdelijk of blijvend niet, dan bent u welkom in een van onze woonzorginstellingen.

TEKST Ferdinand Pronk

op vooraf ingestelde tijden een piepsignaal geeft. U drukt dan op een knop en het zakje met de juiste medicatie komt opengesneden uit de dispenser. Doet u dat niet binnen het afgesproken tijdskader, dan waarschuwt de Medido automatisch Carinova. Door inzet van de Medido heeft u meer regie en bent u minder afhankelijk van anderen. U kunt bijvoorbeeld de deur uit op het moment dat u dat wilt. U hoeft niet te wachten op de verpleegkundige voor de medicatie.

Goede medewerkers Ook onze medewerkers krijgen aandacht in het beleidsplan, want zij bepalen grotendeels hoe tevreden u bent. Voor ons is belangrijk dat de medewerkers staan voor wat ze doen. Ze moeten professioneel en betrouwbaar zijn. We zorgen onder meer door opleidingen dat medewerkers alert blijven en zich ontwikkelen. Carinova werkt sinds 2015 in zelfstandige teams waarin medewerkers meer verantwoordelijkheid en ruimte hebben om hun werk te organiseren. We gaan deze manier van werken met allerlei activiteiten verder verbeteren. Netwerken Carinova is een belangrijke zorgaanbieder, maar vaak niet de enige waarmee onze cliënten te maken hebben. Door een goede samenwerking zorgen we samen dat u zo goed mogelijk wordt geholpen. We zijn onderdeel van allerlei netwerken op het terrein van wonen, zorg, welzijn en diensten, zoals woonservicegebieden. Ze hebben diverse deelnemers, zoals huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, winkels, vrijwilligers en kerken. Cliënten hebben veel aan die samenwerking: een soepele terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname is een voorbeeld.

*

Over de inhoud van het plan heeft de cliëntenraad op twee hoofdpunten opmerkingen gemaakt: “Het eerste is dat we vinden dat Carinova zich wat groener mag ontwikkelen. Er zou meer aandacht moeten zijn voor onderwerpen zoals energie, milieu en gezonde voeding. Het is niet zo dat er niets gebeurt – we vergaderen bijvoorbeeld papierloos met een tablet – maar

FFE R S

er kan nog wel een tandje bij. Een tweede is dat Carinova domotica nog beter kan benutten. Bijvoorbeeld voor mensen in aanleunwoningen kan een eenvoudig systeem nuttig zijn voor de veiligheid en het wooncomfort.”

G ER

CLIËNTENRAAD DACHT MEE De centrale cliëntenraad van Carinova dacht mee over de inhoud van het beleidsplan. Voorzitter Gerard Scheffers is tevreden over de manier waarop dat gebeurde: “De Raad van Bestuur vroeg ons in de beginfase om bij een bijeenkomst te zijn waarin ook sleutelpersonen binnen Carinova aanwezig waren. We bespraken samen de gewenste koers. Dat hebben we erg gewaardeerd: cliënten zijn belangrijk voor Carinova en het is goed dat dat op deze manier zichtbaar werd. We blijven ook graag nauw betrokken als Carinova dit beleidsplan verder gaat uitwerken.”

S

E CH

AR

D

Waardigheid en trots Ook veiligheid is een onderwerp waar we veel aandacht aan besteden. Mondzorg, medicatieveiligheid, hygiëne en privacy zijn enkele belangrijke thema’s. Daarnaast willen we de samenwerking tussen mantelzorgers en onze medewerkers verbeteren. We nemen deel aan een vernieuwingsprogramma van het ministerie Techniek helpt een handje van VWS. Het heet ‘WaardigDe techniek maakt steeds heid en trots’ en gaat over meer mogelijk en kan Thuiszorg goede zorg aan ouderen goed helpen om de scoorde een 8,6 in woonzorgcentra. Die kwaliteit van leven te veren Huishoudelijke zorg moet passen bij de beteren. Wij houden de Hulp een 8,4! wensen en mogelijkheden ontwikkelingen goed in de van de cliënt, met warme gaten en kijken welke innobetrokkenheid van familie en vaties nuttig zijn. Aan de ene naasten. Het doel is dat cliënten kant om de zorg te verbeteren en en familieleden nog meer tevreden zijn aan de andere kant om onze kosten te over de kwaliteit van zorg. We passen ook verminderen. Want ondanks de krimpende de woonzorglocaties aan. In de afgelopen budgetten willen we onze kwaliteit op jaren realiseerde we diverse kleinschalige peil houden en waar mogelijk verbeteren. woonvormen. In 2015 opende de vierde Domotica is er een voorbeeld van, zoals de kleinschalige woonvorm in Raalte bij De Medido. Dit is een medicijndispenser die

Hartkamp. In 2016 voltooien we de nieuwbouw voor kleinschalige woonvormen bij woonzorglocatie Sint Jozef in Deventer.

De cliëntenraad heeft vertrouwen in de toekomst van Carinova: “Het is goed dat de organisatie een paar jaar geleden is aangepast. Er wordt nu gewerkt in teams die dicht bij de cliënt zijn georganiseerd en daardoor zijn de overheadkosten sterk verminderd. De teams zijn nog vrij nieuw, dus hier en daar moeten ze zich nog wat verder ontwikkelen, maar dat is begrijpelijk. Cliënten geven medewerkers een hoge waardering en dat vinden we terecht.”

15


in de wijk

TEKST ConnyVerweij

De onmisbare vrijwilliger Een warm hart en persoonlijke aandacht

Woonzorg

Vrijwilligers vormen een belangrijke kracht binnen Carinova. Dankzij hun inzet krijgen cliënten net dat beetje extra dat zij nodig hebben: persoonlijke aandacht, een gezellig praatje, ondersteuning bij activiteiten, begeleiding naar de kerk of het ziekenhuis. Of de cliënt nog thuis woont of op een van de woonzorglocaties, op alle fronten zijn vrijwilligers actief.

16 dichtbij

Vrijwilligers werken in woonzorgcentra, zoals Sparrenheuvel waar de cliënten in eigen appartementen wonen. Maar ook binnen een kleinschalige woonvorm, bedoeld voor zes tot acht cliënten, kan de vrijwilliger worden ingezet. In een woonzorglocatie is hulp van vrijwilligers heel welkom bij gezamenlijke activiteiten. Vrijwilliger worden? Heeft u affiniteit met een bepaalde woning of een bepaalde locatie, dan kunt u dat aangeven. U kunt zich ook ‘blanco’ aanmelden (dan wordt er een passende plek voor u gezocht) of reageren op een vacature. Meer informatie: www.carinova.nl, kijk bij Woonzorg/Vrijwilligerswerk of bel 0900 86 62.

Thuiszorg Vrijwillige Thuiszorg is actief in de gemeenten Deventer en Raalte (exclusief Heino). Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Zoekt u een vrijwilliger of een buddy? Neem contact op met de Vrijwillige Thuiszorg van Carinova, telefoon: 0570 518 181 (werkdagen 9-17 uur), mail met vrijwilligethuiszorg@carinova.nl, kijk op www.carinova.nl en klik op ‘Vrijwilligers’ in de balk rechts of kijk op www.youtube.com/zorgvancarinova.


Ria Krabbendam (64)

Patricia Holla (43) is pas naar Diepenveen verhuisd om met haar partner te gaan samenwonen. Haar hobby’s zijn wandelen en zingen in een band. Ze werkt al 21 jaar bij Carinova, waarvan de laatste tien jaar als senior medewerker dagbesteding bij Sparrenheuvel. PATRICIA HOLLA, SENIOR MEDEWERKER DAGBESTEDING SPARRENHEUVEL IN DIEPENVEEN:

“Vrijwilligers hebben tijd voor een praatje” “Alleen al in woonzorglocatie Sparrenheuvel werken ongeveer honderdtien vrijwilligers. De meesten worden ingezet bij centrale activiteiten: bingo, handwerken, schilderen. Ook heb je vrijwilligers die koffie schenken of helpen in het restaurant én zijn er bezoekvrijwilligers. Deze laatsten hebben individueel contact met bepaalde cliënten en begeleiden hen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. De vrijwilligers hebben altijd tijd voor een praatje. Door de verhalen van een vrijwilliger – die vaak uit de omgeving komt – voelt de cliënt zich ook meer bij de gemeenschap betrokken. Als coördinator begeleid ik de vrijwilligers. De vrijwilliger geeft zelf aan wat hij of zij wil en kan. Na zes weken evalueren we of iemand op de goede plek zit. Ook daarna houden we in de gaten of het betreffende vrijwilligerswerk niet lichamelijk of psychisch te belastend wordt. Vindt een vrijwilliger bepaalde dingen lastig, dan is de senior medewerker dagbesteding het vaste aanspreekpunt waarmee naar oplossingen kan worden gezocht. Wie dat wil, kan bepaalde scholing volgen: omgaan met dementie bijvoorbeeld. Maar soms leren vrijwilligers dat liever in de praktijk: door te vragen, te doen en te ervaren. Vrijwilligers zijn vaak erg betrokken bij de cliënten. Ze spelen veelal uit zichzelf goed in op bepaalde situaties. Daarnaast hebben ze een signalerende rol. Zij laten het aan de professionals weten als zij iets signaleren waarvan zij denken dat dit het welzijn van de cliënt kan vergroten.”

PATRICK WITHAAR, VRIJWILLIGER RESTAURANT SPARRENHEUVEL:

“Als vrijwilligers horen we echt bij het team” “Nadat ik me had aangemeld als vrijwilliger, kreeg ik eerst een intakegesprek met Patricia Holla. Daarna kon ik een paar keer meelopen. Zo kijken ze of je geschikt bent. Ik heb ervoor gekozen in het restaurant te werken, omdat ik altijd lekker aan de gang wil blijven. Een bewoner de krant voorlezen bijvoorbeeld zou niets voor mij zijn. Het restaurantproject is met vrijwilligers opgezet. Voorheen aten de bewoners individueel op de kamer. Nu gebruiken ze tussen de middag gezellig met elkaar de maaltijd in een gezamenlijke ruimte. De bewoners leven daar echt naartoe. De ruimte, waar normaal gesproken activiteiten plaatsvinden, wordt omgetoverd tot restaurant. Wij dekken de tafels, helpen de mensen die slecht ter been zijn om te gaan zitten, nemen de bestelling op en serveren de maaltijden uit. Zo nodig helpen we de bewoners met het snijden van vlees bijvoorbeeld. Er zijn altijd zorgmedewerkers aanwezig om mensen met slikproblemen te helpen. De zorgmedewerkers dragen sinds kort weer een uniform, waardoor ze goed herkenbaar zijn voor de bewoners. Voorheen liepen zij net als wij in hun eigen kleren. Toen werden wij vaak voor zorgmedewerker aangezien. Dan moesten we elke keer uitleggen dat we niet bevoegd zijn bepaalde dingen te doen. Het is een ontzettend leuke sfeer. Als vrijwilligers horen we echt bij het team. Ik ga dan ook elke keer met plezier naar Sparrenheuvel.”

Patrick Withaar (52) woont in een laagbouwwoning in Deventer. Hij is vrijgezel, zijn hobby’s zijn fietsen en wandelen. Patrick was zorg-assistent bij een andere zorginstelling, maar zijn functie werd opgeheven. Hij hoopt weer een betaalde baan in de zorg te vinden.

woont met haar man in een nieuwbouwwijk in Kampen. Ze heeft een oppasgezin, waar ze één dag per week op de twee kinderen past. Verder gaat ze graag samen met haar man naar theatervoorstellingen en houdt ze van reizen. Ria werkt nu vier jaar bij Carinova.

RIA KRABBENDAM, COÖRDINATOR VRIJWILLIGE THUISZORG CARINOVA:

“Het geeft voldoening als er een klik is” “Onze vrijwilligers komen bij de mensen thuis in hun privésituatie. Dat is heel anders dan vrijwilliger zijn op een woonzorglocatie. Je bent er niet voor een bepaalde taak, je bent er voor een bepaalde persoon. Het gaat erom de cliënt wat afleiding te geven: samen een spelletje doen, wandelen, een boodschapje halen of ergens naartoe gaan. Vaak is dit bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Het is de kunst om de juiste vrijwilliger bij de juiste hulpvrager te plaatsen. Het geeft voldoening als er een klik is. Ik ben coördinator voor de doelgroep dementerenden. Werken met mensen met deze aandoening is behoorlijk specifiek. Daarom informeer ik de vrijwilliger goed en geef ik adviezen. Andere doelgroepen waar we vrijwilligers voor inschakelen, zijn mensen met een lichamelijke beperking, chronisch zieken en kinderen – of volwassenen – met een verstandelijke beperking. Een vrijwilliger kan altijd aangeven naar welke doelgroep zijn of haar voorkeur uitgaat. Werven doen we onder meer via de vrijwilligerscentrale in Raalte en in Deventer. Maar mensen kunnen zich ook rechtstreeks bij ons melden. Het zou leuk zijn als (oud-)medewerkers van Carinova zich opgeven. Wanneer werven het meeste succes heeft? Als dat door een vrijwilliger zelf wordt gedaan. Wanneer iemand uit eigen ervaring vertelt hoeveel voldoening het werk geeft, werkt dat heel enthousiasmerend.”

*

17


aan tafel

Sallandse kruudmoes van de Bottermarkt in Raalte

i

In Gelderland en Overijssel wordt traditioneel kruudmoes gegeten. Het wordt ook wel ‘gruunmoes’ of ‘melkmoes’ genoemd en in vroeger tijden was het een voedzame maaltijd voor hardwerkende boeren op het land. De boerin kwam ’s middags met een volle pan naar de akkers waar de boer aan het maaien of hooien was en in de buitenlucht werd samen de kruudmoes gegeten. Het is een echt zomers streekrecept dat in Salland nog steeds in veel gezinnen zelf wordt gemaakt. Kruudmoes dankt zijn naam aan de lekkere verse kruiden die worden gebruikt, zoals kervel, peterselie, selderie, dille, venkel, kruizemunt, mint en zuring. U kunt de kruudmoes kopen in Raalte maar ook eenvoudig zelf maken volgens het onderstaande recept.

*

18 dichtbij

Niet alleen Raaltenaren zelf, maar ook vele honderden toeristen komen in de zomer graag naar de plaatselijke Bottermarkt, waar ‘pufferties’ (oliebollen) worden gebakken en versgemaakte kruudmoes wordt verkocht.

tips

1.

Kruudmoes kan zowel warm, lauw als koud gegeten worden

2.

Als u minder tijd heeft kunt u ook een pak vluggort gebruiken

Recept voor 4 personen . 400 GRAM GEW EEKT

E GORT . 250 GRAM MAG ER GEROOKT SPEK . EEN ROOKWOR ST . 250 GRAM GEW ELDE ROZIJNEN . VERSE KRUIDEN ZOALS PETERSEL IE, SELDERIJ, KERVEL, DILLE NA AR SMAAK . 2 LITER KARNEM ELK . 50 GR BOTER . STROOP Nadat u hem een na cht heeft laten weke n, kookt u de gort 2 uur in he t eigen weekwater. Voeg de rookworst, het stukje spek en de rozijnen toe en laat alles nog een uurtje zachtjes koken. Ve rvolgens het rookspek uit de pa n in dobbelsteentjes snijden en de worst in plakjes. Hi erna doet u spek en worst terug bij de gort en de ro zijnen, samen met de boter en de fijngesneden kruide n. Roer alles nog ev en door en verwarm het nog ev en. Voeg als laatste de karnemelk toe, nadat de kruud moes al een beetje is afgekoeld. Dit voorkomt dat de karnemelk gaat schift en. Serveer de stroop erbij.


Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

SPTO-vrijwilligers waken ’s nachts of overdag bij iemand in zijn of haar laatste levensfase die thuis wil sterven. Vrijwilligers Garda Vroom Ruijg en Mieke Steen willen er voor de patiënt zijn én voor de mensen om hem of haar heen.

TEKSTI Ida Stroosnijder FOTOGRAFIE de Beeldredaktie

drijfveer

Garda Vroom,

haar man is zeven jaar geleden overleden. Ze heeft vier kinderen en negen kleinkinderen. Ze is als verpleegkundige in Oldenhaghen werkzaam geweest en is de laatste 22 jaar tot nu werkzaam als vrijwilligster bij de SPTO. Haar hobby’s: klassieke muziek, tuinieren, wandelen, lezen en handwerken.

Mieke Steen

“We willen graag persoonlijk iets voor iemand betekenen”

w

Wat is jullie motivatie? “Wij willen heel graag persoonlijk iets voor iemand betekenen,” zegt Mieke. Zij is al sinds 1990 vrijwilligster, toen de Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal (SPTO Vechtdal), werd opgericht. Ook Garda, twintig jaar aan SPTO verbonden, spreekt uit een ruime ervaring. Beiden zijn van origine verpleegkundigen, maar dat hoeft niet om vrijwilliger bij SPTO te kunnen zijn, benadrukken zij. Mieke: “Er zijn is het

allerbelangrijkste. Je moet een toegankelijke instelling hebben, goed kunnen luisteren en flexibel zijn.” Hoe beantwoorden jullie de hulpvraag? Mieke en Garda vinden een eerste wacht altijd spannend. Mieke: “Je weet nooit wat je precies aantreft. Natuurlijk heb je wel voorinformatie, maar het is toch wederzijds altijd even wennen.” Gemiddeld wordt een vrijwilliger vijfentwintig keer per jaar ingezet, zo’n

“Je krijgt er energie van, een voldaan gevoel dat je dit mag doen”

is getrouwd en woont met haar man in Ommen. Haar twee dochters wonen allebei in het buitenland. Miekes hobby’s zijn tennissen, lezen en handwerken. Ze is verpleegkundige geweest en heeft 26 jaar als vrijwilligster gewerkt bij de SPTO. In april 2016 is ze hiermee gestopt.

tweemaal per week zolang de hulpvraag duurt. Voor de vrijwilligers is het weliswaar inspannend om ook ’s nachts in touw te zijn, maar, zeggen Garda en Mieke: “Je krijgt er ook energie van, een voldaan gevoel dat je dit mag doen.” Hoe houden jullie de energie vast? Beiden hebben zo hun eigen uitlaatkleppen: wandelen, tuinieren, muziek. Ze zeggen tegelijkertijd dat wat zij doen niet voor iedereen geschikt is. Als een vrijwilliger zich meldt als kandidaat, krijgt hij of zij een intensieve training van een paar maanden in het omgaan met de dood. Garda: “Sommigen haken dan af.” Is iemand eenmaal vrijwilliger, dan is er maandelijks een themaochtend en zijn er ook vaak bijeenkomsten waar de vrijwilligers elkaar spreken en ervaringen kunnen uitwisselen.

*

19


document

“Er zijn voor stervenden en hun naasten�

Palliatieve zorg in de laatste levensfase

De schoonvader van Simone was ernstig ziek. Hij zou binnen afzienbare tijd overlijden. Hijzelf en zijn naasten wilden heel graag dat hij thuis kon sterven, maar merkten dat de zorg voor hen te zwaar dreigde te worden. Bovendien was er daardoor minder tijd en energie om op een fijne, rustige manier afscheid te nemen.

20 dichtbij


t

TEKST Ida Stroosnijder en Marjolein Straatman

Tot Simone zich een folder herinnerde van de Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal (SPTO Vechtdal). En zo belde op een avond een van de SPTO-vrijwilligsters aan om die nacht te komen waken. Simone: “We voelden meteen: dit komt goed. We konden even de zorg uit handen geven. Het is zó nodig dat mensen weten van het bestaan hiervan. Dat er iemand ’s nachts bij pa zat en wij daardoor weer konden slapen, gaf ons de rust om helder te blijven denken. Ook voor pa zelf voelde het heel veilig en warm.” Goed afscheid nemen Simone wil graag vertellen wat deze inzet voor hen heeft betekend. “Wij wisten niet hoe lang de laatste levensfase van mijn schoonvader zou duren, maar wij wilden hem graag zo lang mogelijk thuis houden. Intussen zag ik mijn schoonmoeder moe worden. Ze sliep niet meer want ze durfde mijn schoonvader niet alleen te laten, uit angst dat hij zou vallen. Toen de vrijwilligster bij hem kon waken, had ze de rust om te gaan slapen. Wij hadden met z’n allen echt hulp nodig om goed afscheid te kunnen nemen.”

medewerkers kunnen hen met alle zorg en liefde omringen in die periode, met behoud van de eigen huisarts en de mogelijkheid om thuiszorg te ontvangen. De Cirkel Hospice De Cirkel in Raalte bevindt zich op een relatief nieuwe locatie en heeft een eigen team van vrijwilligers. Medische en lichamelijke zorg worden verleend door thuiszorgorganisaties en de eigen huisarts. Het wordt ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. Gasten moeten zich er thuis kunnen voelen en rust ervaren. Dat laatste geldt overigens ook voor familie, want een hospiceverblijf neemt de familie zorgen uit handen. Uiteraard is familie altijd welkom in De Cirkel. De vrijwilligers nemen alle tijd voor de gasten. ‘Er zíjn’ is hun motto. Hospice Zwolle Een ander bijna-thuis-huis dat ook bijna helemaal draait op vrijwilligers, staat in Zwolle. Hospice Zwolle is in januari van dit jaar geopend en ontvangt sinds die tijd mensen die nog maar korte tijd hebben te leven, van alle gezindten en leeftijden. Zo biedt het eveneens specifieke voorzieningen voor jongeren, zoals een jongerenkamer en vrijwilligers in dezelfde leeftijdscategorie. In Hospice Zwolle staat de kwaliteit van leven én sterven centraal, evenals de wens van de gast.

Kwaliteit van leven én van sterven

SPTO-vrijwilligers De SPTO-vrijwilligers waken ’s nachts en overdag bij iemand in zijn of haar laatste levensfase die thuis wil sterven. Als de hulp van SPTO wordt ingeroepen, voert de coördinator een intakegesprek en schakelt een van de vrijwilligers in. Dat gebeurt zo snel mogelijk nadat de hulpvraag is binnengekomen. Hospices Uiteraard zijn de vrijwilligers van SPTO lang niet de enige ‘handen bij het bed’. Professionele zorgverleners zoals de reguliere thuiszorg en de huisarts blijven hun taken vervullen. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen in Nederland hospices te vinden. Binnen het werkgebied van de SPTO in Hardenberg en Dalfsen. Verder in Salland bijvoorbeeld in Zwolle en Raalte. Deze huizen zijn bedoeld voor mensen die de laatste fase van hun leven, om wat voor reden dan ook, niet thuis kunnen doorbrengen. De hospice-

*

Handige adressen Heeft u een vraag over de mogelijkheden voor palliatieve zorg in uw omgeving of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen? Dan zijn onderstaande adressen van instanties mogelijk handig. SPTO Vechtdal, Ommen, 06 - 519 39 573, www.sptovechtdal.nl Hospice De Cirkel, Raalte, 0572 - 365 755, www.decirkelraalte.nl De Hartkamp, Raalte, 0900 86 62 Hospice Zwolle, 038 - 76 32 505 www.hospicezwolle.nl Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 033 4616886, www.landelijksteunpuntrouw.nl Data en locaties van Café Doodgewoon vindt u op: www.netwerkpalliatievezorg.nl/salland/ Patiëntenennaasten/CaféDoodgewoon.aspx

Scholingscarrousel Palliatieve Zorg De vergrijzing stijgt en daarmee het aantal mensen dat komt te overlijden. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor het belang van tijdig praten over het eigen levenseinde. Dit zorgt ervoor dat medewerkers in de zorg meer kennis moeten (en willen) hebben van palliatieve zorg. Veel medewerkers van Carinova hebben daarom de Scholingscarrousel Palliatieve Zorg gevolgd. In deze training leerden zij aan de hand van thema’s meer over sterven, hoe ze hierover het best met patiënten kunnen praten en hun werk nog beter op hen kunnen afstemmen. Een van de instrumenten is de signaleringsset, die duidelijke handvatten biedt om symptomen te herkennen, en er ook is voor uitvoering en evaluatie van zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden signaleren vaak als eersten een verandering in conditie, lichaamsfuncties of gedrag. Juist en tijdig signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg.

Café Doodgewoon Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek voor palliatieve patiënten en hun naasten, hoewel andere belangstellenden net zo welkom zijn. Elke bijeenkomst vindt plaats in een caféachtige setting en biedt een lezing door een relevante spreker. “Wel of niet behandelen?” is bijvoorbeeld een van de thema’s. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en een nazit. U treft de nodige informatie in het café, waaronder veel foldermateriaal. Met anderen in contact treden kan ook maar is absoluut geen must. In Deventer draait Café Doodgewoon al meer dan vijf jaar, in Raalte voor het eerst in juni. Toekomstige gespreksthema’s worden afgestemd op de behoefte van de doelgroep.

Voor vragen belt u met netwerkcoördinator Berdine Koekoek: 06 - 221 87 443. Voor ondersteuning bij levensvragen kunt u terecht bij UITzicht: www.netwerkpalliatievezorg.nl/ salland/Patiëntenennaasten/SpirituelezorgSalland.aspx Voor contactgegevens van zorgconsulenten palliatieve zorg: www.netwerkpalliatievezorg.nl/salland/ Hulpverleners/Organisatie/Zorgconsulenten.aspx Een overzicht van organisaties die palliatieve patiënten kunnen verder helpen vindt u hier: www.netwerkpalliatievezorg.nl/salland/ Patiëntenennaasten/Zorgaanbod.aspx

21


puzzel

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan één keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. ARTS

STAPPENPLAN

AUDICIEN AAN HUIS

THUISZORG

BOEKENSTAD

TROTS

BOTTERMARKT

VAARTOCHT

COMFORTDIENSTEN

VERPLEEGKUNDIGE

DIENSTVERLENING

VOEDING

DILEMMA

WAARDIGHEID

ETHIEK

WANDELWEEKEND

GRACHTENTOCHT

WELZIJN

HANZESTEDEN

WERKVLOER

HUISARTS

WOONZORGCENTRUM

HYGIENE

WIJNDRAGERSTOREN

KLOMPENATELIER

IJSJE

KRUUDMOES

ZIEKENHUIS

LIKDOORNS MONDZORG NORMEN EN WAARDEN PUFFERTIES RAALTE RIJBEWIJSKEURING SALLAND SAMEN LEVEN SERVICEPAKKET SLOBBERFEEST STADSGRACHT

WAT MOET U DOEN?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 15 september 2016 in naar Dichtbij, Postbus 4040, 2003 EA Haarlem of stuur een e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

1e prijs

Grachtentocht op de Zwolse stadsgracht

met de luxe sloep Blauwvinger, inclusief schipper: 1 uur voor 30 personen, ter waarde van € 249,-. De luxe sloep is voorzien van een gezellige rondzit met zachte kussens en aan boord is een toilet aanwezig en heteluchtverwarming onder de banken. Heerlijk voor de kille avonden. Ook regen is geen probleem, want dan gaat de kap erop. www.hiawatha-actief.nl

2ee en 3 prijs

En paar prachtige spijkerbroekblauwe klompen uit de nieuwe collectie van

Dijkman Klompenatelier. Modebewust met een knipoog. Een verrassend en trendy cadeau, met de hand gemaakt in het hart van Salland. Voor iedereen die van jeans én van klompen houdt! Bezoek ook eens het atelier in Luttenberg en treed binnen in een wereld waarin ambacht, kunst, humor en avontuur samenkomen. Kijk voor meer informatie op www.klompen.nl.

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Op de markt boodschappen doen met een hulpstudent’. De winnaars zijn: 1e prijs (Deventer geschenkpakket met lokale souvenirs en streeklekkernijen en een stadswandeling voor 20 personen) Maarten Hooikammer, Rouveen, 2e en 3e prijs (twee raamvoederhuisjes van Vivara) J. v.d. Beek, Luttenberg (2e prijs) en J.J. Dijkhuis – Van Gogh, Deventer (3e prijs).


lezersaanbieding

TEKST Chris von Koettlitz

column Een lentewandeling Bij de cliëntvertrouwenspersoon worden zeer uiteenlopende klachten gemeld. Hieronder een kijkje in de praktijk. Om de privacy te waarborgen is de hier beschreven klacht ontleend aan een vergelijkbare zorginstelling buiten Overijssel.

Zwoele zomervaartocht 2ko0rt% ing door Zwolle Water heeft altijd een centrale rol gespeeld in ons kleine kikkerlandje. En zeker ook bij het ontstaan en de ontwikkeling van onze mooie Hanzesteden, waar de rivier de IJssel een onmisbare schakel in de middeleeuwse handelsketen vormde. Vanaf het water ziet alles er anders uit en krijgt de stad een bijzondere glans. En zeg nou zelf, wat is er aanlokkelijker dan op een zinderende zomerdag door de grachten te glijden en een stukje kleurrijke vaderlandse geschiedenis aan je voorbij te zien trekken? Van Peperbus tot Wijndragerstoren: de schipper van de Blauwvinger neemt u graag mee op een gezellige sloeptocht door de Zwolse binnenstad.

Rondvaart voor 2 personen op de Zwolse stadsgracht met luxe sloep Blauwvinger Speciaal voor de lezers van Dichtbij een spetterende korting van meer dan 20%! Prijs: € 15,- (i.p.v. € 19,-/2 personen) Prijs voor 1 persoon: € 7,50 (i.p.v. € 9,50); kinderen: € 5,50 (i.p.v. € 6,50) Reserveren is niet nodig, u hoeft alleen maar deze Dichtbij aan de schipper te laten zien. Wanneer: april t/m oktober. Woensdag t/m zondag in de schoolvakanties, om 14.00 uur. Zie de website voor meer openingstijden en informatie of neem contact op met de organisatie: 0529 - 43 60 66, info@hiawatha-actief.nl, www.hiawatha-actief.nl/uitjes_in_ zwolle/luxe-sloep-blauwvinger/ Waar: Steiger Potgietsingel, Zwolle.

Hiawatha-actief organiseert ook veel andere originele groepsuitjes in de regio, van een retro-racefietsentour compleet met ploegleidersauto tot een Lelijke Eendentocht, drakenbootrace en een ludieke Zwolse versie van ‘Wie is de Mol’. (www.hiawatha-actief.nl/ topuitjes) Kijk voor de evenementenkalender en ideeën voor een dagje uit ook op www.vechtdaloverijssel.nl, www.vvvzwolle.nl.

Op een mooie voorjaarsdag wordt de afdeling Anemoon van Huize de Breevoort gebeld door het plaatselijke cafetaria. Er staat een licht verwarde mevrouw bij hen die zegt dat ze in Huize de Breevoort woont maar de weg kwijt is. Als mevrouw De Veer is opgehaald komt het verhaal eruit. Ze woont sinds een paar weken in de Anemoon en is na het bezoekuur samen met een andere, eveneens licht dementerende, bewoonster gaan wandelen. Onderweg zijn ze elkaar kwijtgeraakt. Een paar dagen later meldt de afdeling het voorval aan de familie, als die bij moeder op bezoek is. De familie reageert geschrokken omdat ze eerder geïnformeerd had willen worden. Maar ook het hoofd van de afdeling vindt dat die zorgen niet nodig zijn. Alles is toch goed afgelopen. Het is immers een open afdeling en dan kan het gebeuren dat bewoners weglopen. Dat komt wel vaker voor en dan komt diegene altijd vanzelf terug. De familie laat het er niet bij zitten en er volgt een gesprek met de directeur Zorg. Maar als het ook daar niet lukt om de bezorgdheid over te brengen schakelt de familie de klachtenfunctionaris van Huize de Breevoort in. Ze besluiten samen een gesprek te regelen met de directeur Zorg, het afdelingshoofd en de evv’er van moeder. Doel is om aan te geven dat de familie zich niet steeds zorgen wil maken over de veiligheid van moeder en dat het niet alleen om het naleven van regeltjes gaat. Uiteindelijk is het een lang en moeizaam gesprek maar er ontstaat wel begrip voor elkaars standpunten. Er zal beter op moeder worden gelet. De directeur Zorg vertelt later aan de klachtenfunctionaris erg blij te zijn geweest dat zij erbij was. Haar neutrale rol heeft tot een betere communicatie met de familie geleid tijdens het gesprek. Wanneer het niet lukt om uw probleem op te lossen met een medewerker van Carinova, of wanneer u er moeite mee heeft het eerst met een medewerker te bespreken, kunt u contact opnemen met Roel de Leeuw, de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon voor Carinova, die samen met u kan proberen het probleem op te lossen. U kunt hem bereiken op tel. 06 23 10 01 26 of cvpcarinova@quasir.nl.

23


servicepakket

Bruisend kuren in Bad Bevensen

Het kuuroord Bad Bevensen in Duitsland staat garant voor een heerlijke ontspannen vakantie. Het stadje is bekend om zijn geneeskrachtige jodium- en zouthoudende thermale bronnen, maar het is ook een bijzonder bruisend stadje. Zo zijn er regelmatig kunst- en vlooienmarkten.

ACCOMMODATIE, OOK GESCHIKT VOOR MINDERVALIDEN U verblijft in Gasthuis Bad Bevensen. Het hotel beschikt over 78 comfortabele en smaakvol ingerichte kamers die zijn aangepast aan de wensen van de reiziger met een lichamelijke beperking. De kamers zijn voorzien van een telefoon, televisie en alarm. Het hotel heeft een restaurant, bibliotheek, spa met sauna, stoombad en een mooi zonneterras met tuin.

Reisprijs o.b.v. een 2-persoonskamer: € 1.225,00 p.p. Inclusief: reisarrangement per luxe touringcar, lunchpakket op de heenreis, 7 overnachtingen op basis van halfpension, excursies, 24-uurs bereikbaarheidsdienst Exclusief: reis- en/ of annuleringsverzekering, boekingskosten à € 17,50 per boeking, uitgaven van persoonlijke aard, zoals entreekosten, kosten van uw persoonlijke zorgbehoefte.

5%

korting

voor abonnees van het Carinova Servicepakket

6 tot en met 13 augustus 2016

INCLUSIEF EXCURSIES

naar Hamburg....

.... of het middeleeuwse Lüneburg en een rondrit door de fruitstreek ‘Altes Land’

Abonnement 2016 U bent al abonnee van het Carinova Servicepakket voor maar € 16,00 per kalenderjaar. Het abonnement geldt voor het gehele

24 dichtbij

huishouden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die het Carinova

Servicepakket u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova tel. 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl

Dichtbijzomer2016def  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you