Page 1

magazine van Carinova no1 lente 2016

 Opleidingseisen verschuiven door ontwikkelingen zorg  In de wijk Op elke vraag een antwoord  Ontwikkelingen Nieuwe indeling wijkteams Deventer  Mantelzorgen Vind de juiste balans

 Drijfveer “ Er valt veel te halen in deze tijden”

Koningsdag in Zwolle


inhoud

voorwoord

n

Gezondheidszorg in ontwikkeling Koning Willem Alexander draagt de gezondheidszorg in Nederland een warm hart toe. Dat bleek weer eens toen hij in januari van dit jaar vooral vertegenwoordigers van organisaties uit de thuiszorg uitnodigde voor de traditionele nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Het feit dat dit jaar Koningsdag in Zwolle zal worden gevierd door de Koninklijke familie willen we dan ook niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan.

Net als Koning Willem Alexander heeft Carinova continu aandacht voor de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Voor de medewerkers verandert daardoor het takenpakket. Carinova staat voor kwaliteit van wonen, zorg en behandeling en onze medewerkers moeten voldoen aan steeds hogere eisen. Door nauw samen te werken met de opleidingsinstituten in de regio en door het initiëren van de Carinova Academy zorgen wij ervoor dat het opleidingsniveau van de medewerkers op peil blijft. Er valt veel winst te halen in deze tijden, ook omdat er vanaf de werkvloer meer wordt meegedacht. Door de wijkteams voor verpleging en verzorging in Deventer opnieuw in te delen wordt er aansluiting gezocht bij de sociale wijkteams waarbinnen ook andere zorg- en welzijnsorganisaties actief zijn. Cliënten hebben daardoor zoveel mogelijk met dezelfde medewerker te maken en zien niet steeds nieuwe gezichten. Dus bel met Carinova als u een zorgvraag heeft of ook als u bijvoorbeeld hulp wenst als mantelzorger. Wij kunnen u helpen.

“Medewerkers moeten voldoen aan steeds hogere eisen”

Henk van Zwam en Leontine Verhoeven Raad van Bestuur Carinova

EN MEER… Pag 4 Interview Opleidingseisen verschuiven door ontwikkelingen zorg

THUISZORG Pag 8 Blij met… De ergotherapeut Pag 14 Ontwikkelingen Nieuwe indeling wijkteams voor verpleging en verzorging Pag 19 Drijfveer Er valt veel te halen in deze tijden Pag 20 Document Mantelzorgen: vind de juiste balans

WOONZORG Pag 10 Uit & Thuis Carinova met bewoners naar Koningsdag in Zwolle Pag 23 Column Gehoord worden

LEDENSERVICE Pag 6 Carinova wenst… Een hulpstudent om samen naar de markt te gaan Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 9 Vraagbaak Wie kan mij helpen met mijn digitale belastingaangifte? Pag 24 Servicepakket Zet de bloemetjes buiten

Pag 13 Op stap Waar de wind weelderig waait Pag 16 In de wijk Op elke vraag een antwoord Pag 18 Aan tafel Oranje tompoezen Pag 22 Puzzel Win een geschenkenpakket Pag 23 Lezersaanbieding Een dagje uit in Deventer

colofon Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie- & pr-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: Ruud Gosse, René de Graaff, Chris von Koettlitz, Ferdinand Pronk, Sarah Saarberg, Marjolein Straatman, Conny Verweij Grafisch ontwerp: Tein Traniello Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

3


interview

De zorg in ontwikkeling

Judith van der Sande (52),

TEKST Ferdinand Pronk, FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

stagecoördinator/docent Saxion Academie Gezondheidszorg. Ze woont bij Carinova-Deventer om de hoek en werkte er ooit in de invalpool. Ze is opgeleid als revalidatieverpleegkundige. Haar grote hobby: cello spelen bij het Deventer Kamerorkest.

Opleidingseisen verschuiven mee Carinova staat voor kwaliteit van wonen, zorg en behandeling. Om dat waar te kunnen maken moeten de medewerkers voldoen aan hoge eisen, die door actuele ontwikkelingen in de zorg steeds zwaarder worden. Zorgvragen worden complexer en diverser, zorgverleners moeten meer maatwerk bieden, zorgplannen maken, de regie nemen in multidisciplinair overleg en goed kunnen communiceren met cliënten, familie, vrijwilligers en mantelzorgers. Nog een verandering is dat het werk wordt gedaan vanuit zelfstandig werkende teams. Met een breed pakket aan opleidingsmogelijkheden houden de medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

d

De opleidingseisen verschuiven mee over de hele linie. Praktijkopleider Veroni Welling heeft er dagelijks mee te maken: “We werken bij Carinova vanuit zelfstandige teams. Elke medewerker heeft een rol in de organisatie van het team, bijvoorbeeld voor kwaliteit en veiligheid, roostering of ziekteverzuim. De rolverantwoordelijke ‘klaar voor de toekomst’ kijkt met het team welke functies en opleidingsniveaus er nodig zijn om het takenpakket goed te kunnen blijven uitvoeren. Vaak blijkt het dan onvermijdelijk dat medewerkers extra (bij)scholing moeten

4 dichtbij

volgen. Die mogelijkheid is er: meerdere malen per jaar starten opleidingstrajecten en krijgen medewerkers de kans en de ruimte om zich verder te ontwikkelen.” Samen met opleidingsinstituten Voor de mbo-opleidingen Verzorgende individuele gezondheidszorg en Verpleegkundige werkt Carinova samen met Regionale Opleidingscentra (ROC’s), zoals het Alfa College, Deltion College, Veroni Welling (50) Aventus en Landstede. De leeris praktijkopleider, begeleidt leerlingen en lingen volgen de theorie op stagiaires, coacht werkbegeleiders en beschool en krijgen de beroepsoordelaars en coördineert stageplaatsen. praktijkvorming bij een erkend Houdt van skiën, wandelt graag en doet leerbedrijf zoals Carinova. Minie aan fitness. Ze is net begonnen aan ‘Je bent Nijenkamp heeft als docent/intaker wat je doet’ van Roos Vonk. Een boeiend van ROC De Landstede Salland al boek over omgaan met mensen: Wat zit er veel medewerkers van Carinova in onder het gedrag dat ik zie? de schoolbanken gezien: “In 2000 begon de eerste groep en inmiddels hebben we al drieëntwintig groepen opgeleid. Door de veranderingen in ‘zorgland’ hebben we vooral studenten die van niveau 2 naar 3 worden geschoold of van kunnen ze wijkverpleegkundige en 3 naar 4. Regelmatig hebben we gastlessen coördinator Zorg worden. van zorgprofessionals van Carinova, zoals een wondconsulent, praktijkverpleegkundige, Intake fysiotherapeut of diëtiste.” Voor de hbo-V (niVeroni: “Voordat medewerkers aan veau 5)-opleiding werkt Carinova samen met een opleidingstraject beginnen, hogescholen zoals de VIAA, Windesheim en doorlopen ze bij ons een werving- en Saxion. Judith van der Sande coördineert de selectieprocedure, waarbij we een opleidingsactiviteiten als stagecoördinator/ eerlijk beeld geven over het hele docent van de Saxion Academie Gezondtraject. In een capaciteiten- en perheidszorg: “Carinova-medewerkers volgen soonlijkheidstest kijken we of iemand bij ons de opleiding hbo-V. Met hun diploma het opleidingstraject aankan en welke

Minie Nijenkamp is docent/intaker bij ROC De Landstede Salland. Oorspronkelijk is ze verpleegkundige. Ze is vrijwilliger bij de Stichting Leergeld. Ze vindt het fijn om grenzen te verleggen en nieuwe dingen te ontdekken. Ook wandelend: ze liep ooit naar Rome!

ontwikkelingskansen iemand heeft. Je doet zo’n opleiding er niet even bij, er gaat ook veel vrije tijd in zitten doordat je actief werkt aan kennis, inzicht, houding en vaardigheden.” Ook Saxion en Landstede doen intakes. Judith: “Wij geven iemand op basis daarvan het advies om wel of niet te starten. Dat advies gaat ook naar de werkgever, zo voorkom je teleurstellingen.” Minie: “Bij Landstede doen scouts de intakegesprekken. Dan bekijken ze aan de hand van een quickscan ook welke competenties iemand al heeft en op welk niveau hij of zij kan instromen. Soms kan een medewerker versneld door een traject gaan, waardoor de studiebelasting wat vermindert.”

Meer modulair onderwijs De zorg is voortdurend in ontwikkeling en dat geldt ook voor de opleidingen. Judith: “In 2020 gaan alle hbo’s Verpleegkunde het onderwijs op een nieuwe manier aanbieden. Er is dan meer aandacht voor de eisen die aan een moderne verpleegkundige worden gesteld, zoals het ondersteunen van zelfmanagement van de zorgvrager, diagnostisch redeneren, toepassen van technologie in de zorg, ketenzorg en financiële stromen. Daarnaast starten we volgend jaar met de ‘parttime school’ voor mboverpleegkundigen en zij-instromers. Ze volgen enkele verplichte modules en kiezen er zelf een paar. Studenten

volgen de opleiding in hun eigen tempo en kunnen modules blijven inkopen.” Ook Landstede gaat meer flexibiliteit bieden, zegt Minie: “Volgend schooljaar start het nieuwe kwalificatiedossier binnen het mbo. Na het basisdeel kiest de student een profiel en een aantal keuzedelen. Dat zijn bijvoorbeeld wijkgericht werken, zorg geven aan mensen met niet aangeboren hersenletsel en ondernemen.” Carinova Academy Niet iedereen wil of kan een complete opleiding doen, maar vaak wel z’n kennis verbreden of op onderdelen verdiepen. Daarvoor zijn de e-learningmodules van de

Carinova Academy. Ze gaan onder meer over werken met dementerende zorgvragers, kleinschalig wonen, ziektebeelden of vraag- en belevingsgerichte zorg. Een aantal modules wordt vanuit de wet- en regelgeving of organisatie verplicht gesteld, zoals hygiëne. Het aanbod van de modules breidt zich steeds meer uit. Na afronding van de module maakt de medewerker een toets om te kijken of hij/zij de stof beheerst. Al met al zorgen de ontwikkelingen ervoor dat een diploma belangrijk is, maar het opbouwen van een goed portfolio nog meer. Daarin staat wat ze hebben geleerd en welke ervaring ze hebben.

*

5


TEKST Marjolein Straatman

carinova wenst…

Een hulpstudent

1ko0rt% ing

Ook om samen naar de markt te gaan!

S

Waar hulpstudenten vroeger vooral computerhulp aan huis boden, is het pakket aan diensten nu aardig uitgebreid. De studenten van Hulpstudent vinden het leuk om u gezelschap te houden, samen met u te gaan wandelen of naar de markt te gaan. Maar hulp bij verhuizing en het in- en uitruimen van de woning(en) zijn ook

6

dichtbij

1ko0% rtin g

PERSONENALARMERING

Geknipt voor u!

Een veilig gevoel

Iedereen kan zo nu en dan persoonlijke aandacht en gezelschap gebruiken. Mevrouw Huisman (70) ook. Haar zoon is vorig jaar verhuisd naar Brabant en daarom krijgt ze tegenwoordig elke week bezoek van hulpstudent Tessa. Voor hulp bij het boodschappen doen, maar ook om samen koffie te drinken. Gezellig.

Soms zijn er zaken waarbij u een helpende hand kunt gebruiken. Bij het installeren van uw nieuwe laptop of tablet bijvoorbeeld, maar ook om met u te gaan winkelen. Geen probleem. Een hulpstudent wil graag met u leuke dingen ondernemen. Bij mevrouw Huisman komt Tessa elke week twee uurtjes langs. “Het was erg fijn dat Tessa mij uit de brand heeft geholpen toen mijn e-mail het ineens niet meer deed. Ze wist me toen te vertellen dat Hulpstudent kon helpen met de meest uiteenlopende zaken en ook graag mensen gezelschap wil houden. En het is altijd gezellig als Tessa langskomt! Tijdens de koffie nemen we de week door en dan hoor ik alles over haar studie. Binnenkort gaan we samen op stap naar de Lentefair in Diepenveen. Heel leuk! Daar verheug ik me nu al op.”

servicepagina Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel met Carinova via 0900 86 62.

De kapper aan huis knipt heren, dames en ook hele gezinnen tegelijk. Via het Carinova Servicepakket kunt u een vakbekwame, gezellige, betaalbare en betrouwbare kapper bij u thuis laten komen. Wassen, knippen, kleuren en permanenten; via de kapper aan huis van het Carinova Servicepakket krijgt u naast veel gemak ook nog eens 10% korting op het basistarief. Bel voor het maken van een afspraak met 0900 86 62.

Als u zelfstandig woont maar zich thuis niet meer helemaal zeker voelt, kunt u gebruikmaken van de personenalarmering van Carinova. In noodsituaties maakt u met één druk op de alarmknop contact met de meldcentrale. Daar wordt direct met een mantelzorger gebeld die uw huissleutel heeft of u kiest voor professionele alarmopvolging van Carinova. Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen 10% korting en betalen € 14,85 per maand. Als u kiest voor professionele alarmopvolging van Carinova betaalt u € 4,55 per maand extra. Neem voor meer informatie contact op met Carinova via 0900 86 62.

Goed geregeld CARINOVA SERVICEPAKKET

met het

LINDA TAKEN voorbeelden van de diensten. Naast ouderen maken ook steeds meer tweeverdieners met (jonge) kinderen gebruik van een hulpstudent. Voor het uitlaten van de hond, maar ook voor bijles, ondersteuning bij het huiswerk of om op te passen. Hoe het werkt Linda Taken is de coördinator van Hulpstudent in het werkgebied van het Carinova Servicepakket. Linda komt samen met een geselecteerde student vooraf bij u thuis om goed in kaart te brengen wat uw wensen zijn en om te kijken of het klikt. Linda ziet vooraf alle studenten persoonlijk en zij streeft ernaar dat de geselecteerde student zo goed mogelijk bij uw situatie past en waar mogelijk gemeenschappelijke interesses heeft. Is er een match, dan heeft u in het vervolg zelf contact met de student om afspraken af te stemmen. Bij vragen of problemen kunt u

U zoekt…

natuurlijk altijd terecht bij Hulpstudent. Veel van de studenten die werken voor Hulpstudent hebben een zorgachtergrond. Ze vinden het leuk om u te helpen en verdienen daarmee een (vaak broodnodig) zakcentje. Zij geholpen, u geholpen. Mooi toch?

EEN MOOIE PRUIK?

*

TARIEVEN Een hulpstudent kost voor abonnees van het Carinova Servicepakket € 13,00 per uur, inclusief btw. (Normale prijs is € 13,50) Dit is een vast tarief en geldt dus voor alle diensten. Voor meer informatie kijkt u op www.hulpstudent.nl maar bellen met Carinova kan ook via 0900 86 62.

gerrzoargtiinsgs-

v

t pakke

Kapsel en haar bepalen in hoge mate ons uiterlijk en door haarverlies kunt u zich erg onzeker voelen. Via het Carinova Servicepakket kunt u een pruikenspecialist bij u thuis laten komen en in alle rust verschillende pruiken of haarstukjes uitproberen. Een mooi haarstukje of pruik hoeft voor de buitenwereld niet zichtbaar te zijn. Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen 10 tot 15% korting op de eigen bijdrage én een pruikenverzorgingspakket ter waarde van € 37,00 gratis bij aanschaf van een haarwerk. Bel met Carinova via 0900 86 62.

Nieuwe

CATALOGUS

maaltijdenservice

tandprothetische zorg

schoonheidsspecialistes

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

De nieuwe catalogus met het complete overzicht van alle services en diensten van het Carinova Servicepakket is 2016 uit. In het aanbod zijn ook activiteiten opgenomen die uw welzijn bevorderen of eenzaamheid tegengaan. Abonnees van het Carinova Servicepakket hebben de catalogus inmiddels in hun brievenbus gekregen. U bent al abonnee voor € 16,00 per jaar. Alle inwonende gezinsleden kunnen gebruikmaken van de services en diensten. U kunt de catalogus ook bekijken op www.carinova.nl/servicepakket of voor meer informatie bellen met Carinova via 0900 86 62. BEWAAREXEMPLAAR

08-12-15 13:09

0325 Carinova Fld2016.indd

gratis 1

7


blij met...

1

TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE de Beeldredaktie

De ergotherapeut “In korte tijd is er veel vooruitgang geboekt”

De Belastingdienst zegt vaarwel tegen de blauwe envelop, maar ik heb geen computer om mijn belastingaangifte digitaal te doen. Wie kan mij adviseren?

Renske van Basten (38) is getrouwd en heeft twee zoontjes van 5 en 8 jaar. Ze is naast haar werk erg actief op de school van de jongens en zit ook in de ouderraad. Ze werkt sinds 2000 als ergotherapeut, sinds acht jaar doet ze dat bij Carinova.

PETER VAN DE BOVENKAMP, BELASTINGADVISEUR VOOR ROWEN ADVIES: “De kogel is nu echt door de kerk en de Belastingdienst gaat stap voor stap stoppen met het per post versturen van de vertrouwde blauwe enveloppen. De overstap van papieren post naar digitale post is niet voor iedereen eenvoudig. Als u geen computer heeft, kunt u een familielid of kennis vragen om uw belastingzaken te regelen. U kunt ook Rowen Advies inschakelen. Tijdens een adviesgesprek bij u thuis kunnen wij u tevens adviseren over het aanvragen van toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Vaak laten mensen nog geld liggen en dat is niet nodig. Via onze envelopservice hoeft u daarna alleen de benodigde documenten op te sturen en wij regelen de rest. Bel met het Carinova Servicepakket voor meer informatie via 0900 86 62. Zij kunnen ook Mariska Hilgenkamp van Geldwijs of Sandra Vonk van Spark Administratie voor u inschakelen voor hulp bij uw belastingaangifte.”

Eerstelijns behandeldiensten van Carinova

Mevrouw Gera Gort (67)

m

heeft twee dochters en vier kleinkinderen. Ze woont samen met haar nieuwsgierige poes in Deventer. Ze schildert graag en zingt al jaren in een gospelkoor.

Een bacterie in het bloed veranderde vier jaar geleden het leven van mevrouw Gort. Het gevolg was veel pijn, slecht lopen en zelfs sondevoeding. Twee keer per dag komt de thuiszorg, maar de laatste tijd werd de situatie er niet beter op. Daarom werd in december de ergotherapeut in huis gehaald.

8 dichtbij

Mevrouw Gort: “Ik heb hulp nodig om in bed te worden gelegd. Helaas kan de thuiszorg dat alleen doen om halftien ’s avonds en dat is wel erg vroeg voor mij. Bovendien wordt dan ook de pijnlijke nacht te lang. Renske is gekomen om te kijken hoe we dat kunnen veranderen. Ze heeft eerst de praktische problemen en mijn beperkingen in kaart gebracht. Nu bekijkt ze hoe ik zoveel mogelijk mijn zelfstandigheid kan terugkrijgen. In korte tijd is er veel vooruitgang geboekt. Nadat we alles op een rijtje hebben gezet en gekeken hebben hoe ik dingen doe – hoe ga ik de trap op, hoe lig ik in bed, hoe kleed ik me uit en aan – heeft Renske

Carinova biedt ergotherapie aan voor zowel bewoners van het verpleeghuis, cliënten in de thuissituatie als woonzorgcentra. Net als fysiotherapie, logopedie, diëtiek, valtraining en behandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson valt deze dienst onder de eerstelijnsbehandelingen. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bel voor meer informatie met Carinova: 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl.

Tip van Renske: “Verspreid uw activiteiten en taken goed over de dag en de week en neem regelmatig pauzes”

ideeën gegeven om dat te verbeteren. Bovendien heeft ze diverse hulpmiddelen aangedragen die het leven een stuk prettiger maken. Hulpmiddelen die zij bovendien aanvraagt bij de gemeente en de verzekering. Een douchestoel met leuningen, beugels bij het bed en een traplift bijvoorbeeld. Ik ben er natuurlijk enorm blij mee, omdat het mijn leven echt veel aangenamer maakt!”

vraagbaak Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

*

2

Wie kan mij helpen als ik ‘voorjaarskriebels’ krijg en graag de muren in mijn keuken een frisse laag verf wil geven?

HENK BIJSTERVELD, KLUSSENBEDRIJF BIJSTERVELD: “Door een nieuwe heldere verflaag of mooi up-to-date behang ziet uw huis er direct weer opgefrist en levendig uit. In de winter ontstaan met name in de keuken soms vocht- of condensplekken omdat er minder wordt gelucht. Daardoor heeft u in het voorjaar zin in een fris geschilderd interieur. De schilderklus brengt wel het nodige werk met zich mee en als u ertegen opziet, kunt u hulp inschakelen. In het hele werkgebied van Carinova kunt u gebruikmaken van de schilder- en behangservice die wordt geleverd door Neil Rozema, Dennis Ludwig of ondergetekende, Henk Bijsterveld. Abonnees van het Carinova Servicepakket betalen € 35,00 per uur en krijgen 15% korting op de eerste twee uur en u betaalt geen voorrijkosten. Bel met Carinova voor meer informatie via 0900 86 62.”

3

*

Ik ga binnenkort verhuizen naar een kleiner appartement, maar ik weet nog niet goed hoeveel meubels ik kan terugplaatsen.

JENNITA UILEN, COÖRDINATOR CARINOVA SERVICEPAKKET: “Als u via het Carinova Servicepakket de verhuisservice van UTS Hersevoort inschakelt, kunnen zij bij u langskomen om uw spullen te bekijken en u hierover adviseren. Via hun opslagservice kunt u mooie meubels nog een tijdje bewaren, om later pas te beslissen of u ze echt weg wilt doen. Tijdens de verhuizing wordt alles veilig verpakt en in uw nieuwe appartement direct op de juiste plaats gezet. U kunt uw spullen ook laten in- en uitpakken en meubels laten demonteren. Praktische zaken, zoals het oversluiten van gas en licht, kunnen ze ook voor u regelen. Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen 10% korting op de verhuisservice. Bel voor het maken van een afspraak met 0900 86 62.”

*

*

9


uit en thuis

TEKST Sarah Saarberg

TEKST Sarah Saarberg

Koningsdag Zwolle Ouderen naar Koningsdag dankzij vrijwilligers “Geweldig, het is een hele eer dat je als stad bent uitverkozen. Het is een mooie manier om onze stad te laten zien en tegelijk ook een uitdaging om een programma neer te zetten dat klinkt als een klok.” Zo reageerde burgemeester Henk Jan Meijer toen de Rijksvoorlichtingsdienst in oktober 2015 bekendmaakte dat Koningsdag 2016 in Zwolle zal worden gevierd. Op woensdag 27 april a.s. kleurt de Hanzestad oranje, maar dat kan niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. Carinova is erbij!

10 dichtbij

p

PRINSESSEDAG, KONINGINNEDAG, KONINGSDAG Het begon allemaal met Prinsessedag: op 31 augustus 1885 werd de vijfde verjaardag van de nog jonge Wilhelmina voor het eerst gevierd. Toen haar vader, koning Willem III, overleed, werd Prinsessedag opgevolgd door Koninginnedag, nog steeds op de verjaardag van Wilhelmina. Het was toen vooral een feestdag voor kinderen en de koninklijke familie was nooit aanwezig bij de festiviteiten. Juliana bracht daar verandering in: na haar aantreden werd Koninginnedag gevierd op haar verjaardag, 30 april, en zij kreeg jaarlijks een bloemenhulde en defilé op Paleis Soestdijk. Steeds meer mensen kregen die dag vrij, zodat Koninginnedag uitgroeide tot een nationale feestdag. Koningin Beatrix besloot 30 april aan te houden, deels als eerbetoon aan haar moeder, maar ook omdat het weer op haar eigen verjaardag, op 31 januari, zich niet goed leende voor een buitenfestijn. Zij wijzigde ook de vorm en bezocht tussen 1981 en 2012 op Koninginnedag, samen met zo veel

Onder Juliana groeide Koninginnedag uit tot een nationale feestdag

Oproep vrijwilligers

Carinova is blij dat zij mede dankzij vrijwilligers enkele cliënten in de gelegenheid kan stellen om aanwezig te zijn bij de festiviteiten tijdens Koningsdag in Zwolle. Hulp van vrijwilligers die mensen een leuke dag willen bezorgen is altijd welkom. Wilt u zich hier ook eens voor inzetten? Belt u dan met Carinova via 0900 86 62 om te horen wat de mogelijkheden zijn.

11


uit en thuis

op stap

TEKST Chris von Koettlitz

Het voorjaar is bij uitstek het jaargetijde om de openlucht op te zoeken, of het nu gaat om een ontdekkingstocht door de vrije natuur, een picknick langs het water of een mooie stadswandeling in een van onze kleurrijke Hanzesteden. Paddentrek, insectenhotel, IJsselloop en theater in de huiskamer… er is weer van alles te doen in de regio!

Waar de wind weelderig waait

mogelijk volwassen leden van de koninklijke familie, één of (meestal) twee plaatsen in Nederland. Sinds het aantreden van koning Willem-Alexander wordt Koningsdag op zijn verjaardag gevierd, op 27 april. Hij bezoekt één plaats in Nederland. In 2015 werd Koningsdag nieuwe stijl in Dordrecht geïntroduceerd en dit jaar is Zwolle aan de beurt. KONINGSDAG DORDRECHT:

Succes mede dankzij vrijwilligers De gemeente Dordrecht kreeg de primeur: Koningsdag nieuwe stijl. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie kinderen, Amalia, Alexia en Ariane, arriveerden, vergezeld door familieleden, per waterbus op de kade in Dordrecht, waar zij vervolgens een prachtige ‘grande parade’ op het water voorgeschoteld kregen. Daarna hebben zij een twee uur durende tour langs de iconen van Dordrecht gevolgd. Tijdens het koninklijk bezoek waren er zo’n 35.000 mensen in de binnenstad. Veel vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de dag een groot succes is geworden. Er waren teams van gastheren, gastvrouwen en gidsen die het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers waren.

Ook hebben veel mensen de handen uit de mouwen gestoken voor de op - en afbouw en de aankleding van de stad. Koningsdag Zwolle: OOK ALS U MINDER GOED TER BEEN BENT

Carinova gaat Koningsdag in Zwolle bezoeken samen met enkele cliënten van woonzorglocatie De Hartkamp uit Raalte en met hulp van vrijwilligers. Voor bewoners die dat willen wordt een plekje gezocht langs de route waar zij het koninklijk bezoek voorbij kunnen zien trekken. De gemeente Zwolle gaat voor alle senioren en mensen die minder goed ter been zijn een deel van de route inrichten die goed bereikbaar voor hen is. Hier kunnen bijvoorbeeld rolstoelbusjes in de buurt parkeren en er zal een bescheiden toiletvoorziening worden gepland. Zodra alle informatie over de exacte locatie van het gereserveerd deel van de route bekend is, zal deze door de gemeente Zwolle op het internet worden gepubliceerd. Speciaal voor Koningsdag is de site koningsdag.zwolle.nl gelanceerd (zonder www). Hier vind u alle relevante informatie en het volledige programma van de Koningsdag in Zwolle.

Ook toegankelijk als u minder goed ter been bent

12 dichtbij

*

Koninklijke attentie De cliënten van Carinova in Zwolle ontvangen op Koningsdag en de week daarvoor een oranje tompoes mét Carinova logo van de verzorgenden en verpleegkundigen. U kunt deze ook eenvoudig zelf bakken. Kijk voor het recept op pagina 18.

HuiskamerTheaterTour Deventer, 3 april

Classics aan het Kotermeer Dedemsvaart, 15 mei, 20.00-01.30 uur

Beleef toneel eens in een andere omgeving! Elke twee jaar organiseert Kunstcircuit in samenwerking met de Vereniging Cultuur een theatertour in huiskamers rond het centrum van Deventer. Een leuke manier om in een gezellige, ongedwongen sfeer van theater te genieten en nieuwe vrienden te maken.

Ga op eerste pinksterdag terug in de tijd om lekker te swingen en oude bekenden te zien met hits uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Opdoffen in stijl is niet verplicht, maar wel zo leuk! Voorverkoop € 7,50, deurverkoop € 12,50 www.dedemsvaartnatuurlijk.nl/

www.kunstcircuit.nl/amateurkunst/ producties/huiskamertheatertour/

Paddentrekwandeling Hardenberg, 3 mei Maak met een ervaren natuurgids een wandeling door het leefgebied van de knoflookpad en laat de paddentrek beginnen! Deelname voor volwassenen: € 12,50 Bospaviljoen De Rheezerbelten Grote Beltenweg 1, Hardenberg, 0523-270012 www.vechtdaloverijssel.nl/agenda-item/40453/ Paddentrekwandeling/

Nationale Molendag 14 en 15 mei Molens zijn het symbool van onze trotse waternatie, waar de wind weelderig waait, maar weet u ook hoe alles in zijn werk gaat? Neem eens een kijkje achter de schermen van de molenaar in een van onze vele mooie molens. Op de nationale molendag natuurlijk! Enkele molens in de regio: Korenmolen De Leeuw in Lettele, Oliemolen De Passiebloem in Zwolle en de Bolwerksmolen in Deventer www.korenmolendeleeuw.nl, www.molendepassiebloem.nl, www.bolwerksmolen.nl

festival/classic-aan-het-kotermeer/

De Smaak van Deventer Kazernetuin Boreel, Boreelplein, 19 t/m 22 mei Dit jaar is het alweer de derde editie van hét culinaire evenement van Deventer, waar de beste restaurateurs, traiteurs, wijnspecialisten en smaakmakers uit onze mooie Hanzestad alles uit de kast halen om lekkerbekken en levensgenieters eens extra te verwennen. Kijk op de website voor details en toegangsprijzen. www.desmaakvandeventer.nl

Week van de amateurkunst Ommen, Dalfsen en Hardenberg, 28 mei t/m 5 juni Tijdens de WAK bruist het Vechtdal van de amateurkunst en laten enthousiaste kunstenaars van allerlei pluimage iedereen gratis meegenieten van hun talenten op het gebied van dans, muziek, theater, beeldende kunst en nog veel meer. www.vechtdalwak.nl

Vechtival 2016 Hardenberg, 4 juni 12.00-16.00 uur Onder het motto ‘Wat is er dit seizoen te doen in het groen?’ organiseren Natuuractiviteitencentrum De Koppel en Staatsbosbeheer dit onderhoudende festival in de uitgestrekte tuinen direct aan de Vecht. Bootexcursie, blotevoetenroute, insectenhotel… Nieuwsgierig? Toegang is gratis! Natuuractiviteitencentrum De Koppel, Vechtstraat 8, Hardenberg, 0523-273388

Kunstfietsroute van Hier tot Ginder Okkenbroek en Deventer 10 t/m 12 juni Een gezellige familiefietstocht met kunst-, theater- en muziekvoorstellingen door het prachtige Sallandse landschap. Bijzondere locaties vormen het podium voor kunst, theater en muziek! www.kunstvanhiertotginder.nl

Andere evenementen IJsselloop, Brink, Deventer, 10 april LOS Festival, havenkwartier Deventer, 16 april Lentefair Diepenveen, 5 mei Zeldzaam mooi, Schalkhaar, 16 mei Kunsten op Straat, Dalfsen, 3 juni Feest an de Reest 2016, Balkbrug, 3 juni

Voor meer informatie: www.vvvdeventer.nl www.vvvzwolle.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.wandel.nl

www.dekoppel.com

13


ontwikkelingen

TEKST Ferdinand Pronk

Kleine teams en meer vertrouwde gezichten bij de cliënt 2238

2232

Platvoet

Borgele

Coördinerend Wijkverpleegkundige MARLEEN DE LANGE wijkverplegingplatvoet@ carinova.nl 0570 - 51 86 89

Coördinerend Wijkverpleegkundige MARIT DENIJS wijkverplegingborgele@ carinova.nl 0570 - 51 88 84

2242

Zandweerd

Platvoet

2239

2234

Keizerslanden

Voorstad

Coördinerend Wijkverpleegkundige ASTRID WAALDERS wijkverplegingkeizerslanden@ carinova.nl 0570 - 51 83 94

Coördinerend Wijkverpleegkundige MARTIJN EILANDER wijkverplegingvoorstad@ carinova.nl 0570 - 51 88 86

2214

Borgele

Colmschate Noord en Vijfhoek

Keizerslanden

Coördinerend Wijkverpleegkundige FRANCIEN KUTTSCHREUTTER wijkverplegingzandweerd@ carinova.nl 0570 - 51 80 22

Zandweerd

Tuindorp

Voorstad

Colmschate Noord en Vijfhoek

Coördinerend Wijkverpleegkundige CAROLIEN JONASSE wijkverplegingvijfhoek@ carinova.nl 0570 - 51 86 40

Binnenstad en de Worp

2231

Binnenstad en de Worp Colmschate Zuid

Coördinerend Wijkverpleegkundige DENISE LAMMERS wijkverplegingbinnenstad@ carinova.nl 0570 - 51 85 96

2233

Tuindorp

Coördinerend Wijkverpleegkundige MIRJAM WAGENVOORDE wijkverplegingtuindorp@ carinova.nl 0570 - 51 88 85

14 dichtbij

Rivierenwijk

2243

Rivierenwijk Coördinerend Wijkverpleegkundige PETRA MEIBERG wijkverplegingrivierenwijk@ carinova.nl 0570 - 51 80 38

2226

Colmschate Zuid Coördinerend Wijkverpleegkundige VERA LUIJMES wijverplegingcolmschatezuid@ carinova.nl 0570 - 51 88 83

Carinova heeft de wijkteams voor verpleging en verzorging in Deventer opnieuw ingedeeld. Dat heeft voordelen voor cliënten. De indeling sluit nu namelijk precies aan bij die van de sociale wijkteams, waarin ook andere zorg- en welzijnsorganisaties actief zijn. Daardoor weten de professionals elkaar makkelijker te vinden en wordt het eenvoudiger om cliënten direct de juiste hulp te bieden. Een ander voordeel is dat de teams nu zo zijn ingedeeld dat cliënten zo veel mogelijk met dezelfde medewerker te maken hebben.

d

lijk zijn voor respectievelijk de binnenstad, de Worp en de Zwolse wijk. Cliënten vinden dat erg prettig: door de week zien ze ’s ochtends maximaal twee of drie verschillende mensen. Dan kun je een band met elkaar opbouwen. Helaas kunnen we er niet voor zorgen dat de hele dag dezelfde medewerkers bij cliënten langsgaan, want sommige mensen hebben drie of meer keren per dag zorg nodig.”

Denise Lammers is wijkverpleegkundige voor de binnenstad van Deventer, De Worp ‘aan de overkant van de IJssel’ en de Zwolse wijk. “Ons team bestond eerst uit ongeveer 21 medewerkers en dat zijn er dertien geworden. Zandweerd viel ook binnen dit gebied, De medewerkers organiseren tussen 7 en 23 maar dat is een apart team geworden. Met uur de planbare verzorging, verpleging en de dertien personen die we nu hebben, past begeleiding van (chronisch) zieken, gehandide grootte goed bij onze werkzaamheden. capten en ouderen thuis, variërend van wasNet als onze collega’s werken we namelijk sen tot wondverzorging, medicijnen geven vanuit zelfstandige teams, waarin we het en terminale zorg. In de nachtperiode voert werk grotendeels zelf organiseren. Binnen de nachtdienst de werkzaamheden uit. Elk ons team zijn er vier rollen, namelijk kwaliteit/ team heeft een eigen bereikbaarheidsnumveiligheid, vitaliteit, planningen en roosters maken en ‘klaar voor de toekomst’. Die laatste mer voor alarmeringen en ongeplande zorg. Een cliënt die belt, krijgt dus iemand aan de rol houdt onder andere in dat er wordt telefoon die op dat moment in de gekeken naar de personeelssterkte: wijk aan het werk is en direct in hoeveel medewerkers van welk actie kan komen. De medeniveau hebben we nodig om “Cliënten werkers van het wijkteam als team het werk goed te hebben zo veel hebben bij voorkeur hun kunnen doen. mogelijk met werkplek in huisartsenprakdezelfde medetijken, omdat veel cliënten Alle medewerkers van het werker te daar voor het eerst met team vervullen in groepjes zorg in aanraking komen. een van deze rollen. Toen maken” Daarnaast zijn er goede conwe nog 21 medewerkers tacten met onder andere ziekenhadden, was dat aantal menhuizen en de sociale wijkteams. In die sen te groot voor het aantal rollen. teams zitten professionals vanuit verschillende Bovendien hadden we zoveel collega’s dat het onoverzichtelijk werd: de communicatie in organisaties op het gebied van onder andere maatschappelijk werk, buurtwerk, financiën een klein team verloopt een stuk makkelijker en schulden. Over en weer weten de mensen en beter. van het sociale wijkteam en wij wie we moeten hebben: zo kunnen we cliënten met Binnen het team van de binnenstad is er nog problemen snel helpen die op te lossen of te een verdere onderverdeling gemaakt. We verminderen.” werken in kleine groepjes, die verantwoorde-

*

MEER ONTWIKKELINGEN BIJ CARINOVA: Voor iemand die veel medicijnen gebruikt, is het soms lastig om op het goede moment de juiste pillen in te nemen. De Medido helpt: het is een slim apparaatje dat een signaal geeft als het tijd is om medicijnen te slikken. Na een druk op de knop komt er een opengesneden zakje uit met de juiste pillen. De apotheek heeft die gevuld. Worden de pillen niet gepakt, dan krijgt de alarmcentrale van Carinova een melding en neemt een zorgmedewerker contact op. De Medido is landelijk bij vijftienhonderd mensen getest en blijkt goed te werken. Ook Carinova begint ermee: eerst voor geselecteerde cliënten in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld.

NIEUWBOUW SINT JOZEF KRIJGT VORM Het hoogste punt van het nieuwe woonzorgcentrum Sint Jozef in Deventer wordt naar verwachting medio april bereikt. Er wordt druk gebouwd aan de huisvesting van 96 bewoners die hier in groepen van acht personen gaan wonen. Ze krijgen een eigen zit-/slaapkamer en kunnen de gezamenlijke huiskamer en mooie binnentuin gebruiken. Een centraal paviljoen vormt de verbinding met kleinschalige woongebouwen. Hier komt ook een grand café. Onderdeel van het project is ook de renovatie van het voormalige Sint Jozefziekenhuis, een rijksmonument. Hier komt kantoorruimte. Alle karakteristieke elementen zoals de natuurstenen vloeren, muurschilderingen en mozaïeken blijven behouden.

15


in de wijk

TEKST ConnyVerweij

?

Gea Klein Heerenbrink (46) is getrouwd. Ze woont met haar man en dochters (7 en 8 jaar) in Brummen. Gea werkt inmiddels twaalf jaar bij Carinova en is lid van de ondernemingsraad. Het leuke van werken bij de klantenservice is volgens haar dat je de organisatie zo heel goed leert kennen. Gea’s hobby is hardlopen.

Op elke vraag een antwoord

GEA KLEIN HEERENBRINK, AFDELING KLANTENSERVICE:

“Cliënten van Carinova kunnen met al hun vragen bij ons terecht”

Carinova als gids door het zorglandschap

INFO

Bel 0900 86 62 voor de klantenservice of voor specifiek zorgadvies met 0570 518 518 of zorgadvies@carinova.nl

Meer informatie:

Door de hervormingen in de zorg is het niet voor iedereen even duidelijk hoe je voor bepaalde zorg in aanmerking kunt komen. Gelukkig doet Carinova er alles aan om u wegwijs te maken door het doolhof van de nieuwe regels en wetten. Of het nu een zorgadviseur is, een medewerkster van de klantenservice of de wijkverpleegkundige, ze staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

16 dichtbij

www.rijksoverheid.nl (algemene informatie over onder meer WLZ, Zvw en Wmo. Typ bijvoorbeeld WLZ in als zoekwoord) CIZ: www.ciz.nl (indicatiestelling wanneer u 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig heeft) Per Saldo: www.pgb.nl (belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget) www.regelhulp.nl (wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning) Ook op de website van uw gemeente en de website van uw zorgverzekeraar kunt u veel informatie vinden.

“Meestal zijn wij het eerste telefonische contact met de cliënt. De cliënten – en medewerkers – van Carinova kunnen met al hun vragen bij ons terecht. Weten wij zelf het antwoord niet, dan verwijzen we door naar iemand die het wel weet. Vaak gaat het om het aanvragen voor thuiszorg, zoals persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg. Zo’n nieuwe zorgaanvraag komt via de huisarts of rechtstreeks van de cliënt. Wij nemen dan contact op met de wijkverpleegkundige in de desbetreffende wijk. De wijkverpleegkundige maakt vervolgens een afspraak met de cliënt en regelt de indicatie. Heeft iemand na een operatie tijdelijk thuiszorg nodig, dan worden we gebeld door het transferbureau van het ziekenhuis. Of het transferbureau geeft aan ons door dat een cliënt die al bij ons in zorg was, weer uit het ziekenhuis naar huis komt. Zo wordt alles goed geregeld. Natuurlijk kan de cliënt ook bellen met vragen over huishoudelijke hulp of over het servicepakket van Carinova, zoals de service van een tuinman, klusjesman, opticien aan huis, et cetera. We beschikken verder over de telefoonnummers van de verschillende afdelingen van alle woonzorglocaties en weten altijd op welk nummer het thuiszorgteam in een bepaalde wijk bereikbaar is. Als het goed is, weet de cliënt die thuiszorg van Carinova krijgt dat zelf ook. Maar het gebeurt weleens dat cliënten die vergeetachtig beginnen te worden, dat telefoonnummer kwijt zijn.”

Peter Walterbos (58) ALLIEN NIENS, WIJKVERPLEEGKUNDIGE TEAM HARDENBERG-CENTRUM:

“Als wijkverpleegkundige regel ik de indicatie voor thuiszorg” “Het is niet voor iedereen duidelijk wat onder welke financiering valt. Als wijkverpleegkundige krijg ik daar vaak vragen over. Blijvende opname in een verpleeghuis valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Thuiszorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg, is ondergebracht bij de Zorgverzekeringswet (ZVW). Huishoudelijke ondersteuning of dagopvang valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarvoor kan de cliënt terecht bij de gemeente. Wil iemand thuiszorg aanvragen, dan regel ik als wijkverpleegkundige in principe de indicatie. Maar eerst beoordelen we de hulpvraag. Als een cliënt bijvoorbeeld hulp wil bij het douchen, omdat hij of zij bang is om te vallen, dan kijken we of de cliënt dit met bepaalde hulpmiddelen misschien toch zelf kan. Een douchestoeltje zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden. Het aanvragen van een indicatie voor dagopvang of huishoudelijke ondersteuning loopt via de gemeente. Het is de bedoeling dat de cliënt of een familielid dit zelf regelt. Maar als dat echt niet lukt, dan neem ik de regie over. En door als sociaal wijkteam samen te werken, voorkomen we dat er dingen dubbelop worden gedaan. Stel dus dat iemand dagopvang heeft aangevraagd. Komen wij toch al bij deze cliënt, dan hoeft er geen medewerker van de gemeente meer langs te gaan. Zij kunnen de intake voor de indicatieaanvraag dan telefonisch doen. Dat is wel zo praktisch en prettiger voor de cliënt zelf natuurlijk.”

Allien Niens (30) is getrouwd en heeft drie dochters (8 maanden, 2 jaar en 4 jaar oud). Het gezin woont in een twee-ondereen-kapwoning in Ommen. Allien werkt drie dagen per week, haar hobby is volleybal.

woont met zijn vrouw in Schalkhaar. Hun twee zoons wonen inmiddels zelfstandig. Peter heeft als hobby houtbewerking en maakt meubels, zoals tafels en kasten. Hij werkt vanaf 1989 bij Carinova.

PETER WALTERBOS, ZORGADVISEUR:

“Wij zijn goed op de hoogte van alle wetten en regels” “Mijn collega’s en ik geven niet alleen advies aan de cliënten van Carinova, maar ook aan professionals, dus wijkverpleegkundigen, huisartsen, et cetera. Wij zijn goed op de hoogte van alle wetten en regels. Een veelvoorkomende vraag is welke zorg iemand kan krijgen bij een bepaalde indicatie. Stel dat een cliënt dementerend is en eigenlijk in aanmerking komt voor opname in een verpleeghuis. In afwachting van een plek moet de cliënt echter nog thuis worden verzorgd; het gaat dan om persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg. Het CIZ (Centrum voor indicatiestelling zorg) heeft voor deze cliënt een indicatie voor zorgprofiel 5 (ZZP 5) afgegeven. Maar met een ZZP 5 kom je maar voor een beperkt aantal uren thuiszorg in aanmerking. Je loopt in zo’n situatie tegen de grenzen van de zorg aan. Wat zijn de mogelijkheden als de cliënt meer uren zorg nodig heeft? Dat zijn vragen waar wij ons samen met de betrokken professionals en bijvoorbeeld familieleden over buigen. We zijn niet alleen vraagbaak op het gebied van regelgeving, maar hebben ook een overzicht van beschikbare plekken voor opname. Verder verwijzen we regelmatig door, naar de coördinator zorg van een bepaald verzorgingshuis bijvoorbeeld als de mantelzorger een rondleiding wil om zich te oriënteren. En natuurlijk kennen we alle concrete zorgmogelijkheden die Carinova biedt of die binnen het werkgebied van Carinova worden aangeboden.”

17


aan tafel

Heel Holland bakt

oranje tompoezen

Werken in de zorg: is dat in deze tijd van bezuinigingen en onrust nog een aantrekkelijke keuze? Juist wel, vindt Marleen de Lange, wijkverpleegkundige thuiszorg, wijk Platvoet Deventer. “Het werk biedt nu veel uitdaging.”

“Er valt veel te halen in deze tijden”

Zoals blijkt uit het succes van de gelijknamige televisie-uitzending, zijn wij een bakgrage natie. Voor Koningsdag of als het Nederlands elftal speelt, maken we graag oranje tompoezen.

w

Wij vinden de tompoes een traditionele Nederlandse lekkernij, maar waarschijnlijk zijn ze onder de naam ‘millefeuille’ in de achttiende eeuw voor het eerst in Frankrijk gebakken. Daar worden ze uitsluitend met witte glazuur bedekt. De Italianen zijn er echter van overtuigd dat het gebakje – ‘mille foglie’ – zijn oorsprong heeft in Napels, in België wordt het ‘boekske’ of ‘glacéke’ genoemd, in de Verenigde Staten een ‘napoleon’ en de Engelsen kennen de ‘custard slice’. Wij laten ons er echter niet van weerhouden om op 27 april het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zwolle te vieren met een heerlijke traditionele oranje tompoes.

*

18 dichtbij

Marleen de Lange (27)

Recept voor 4 stuks tips

1.

U kunt de glazuur zelf maken of gebruikmaken van fondant in een oranje kleur.

2.

In plaats van bladerdeeg kunt u filodeeg gebruiken.

4 PLAKJES BLADERDEEG

250 ML MELK

75 GR POEDERSUIKER

80 GR SUIKER

25 GR BOTER

ORANJE VOEDINGS-

30 GR CUSTARDPOEDER

1 EIDOOIER

KLEURSTOF

40 GR MAÏZENA

3 ML VANILLE-EXTRACT

1

Snijd de 4 bladerdeegplakjes doormidden tot 8 rechthoekige plakjes. Verwarm de oven voor op 200 graden en leg de bladerdeegplakjes op de bakplaat. Bak ze ongeveer 15 minuten, tot ze krokant zijn.

2

Meng de suiker, custardpoeder en maïzena in een sauspan. Mix de melk er geleidelijk door tot er een glad papje ontstaat en voeg daarna de boter toe. Verwarm dit mengsel op middelhoog vuur, onder voortdurend roeren tot het dik wordt. Laat het vervolgens al roerend nog 2 minuten doorkoken. Haal van het vuur en mix de eidooier en vanille erdoor.

3

Verspreid nu over 4 rechthoekige plakjes bladerdeeg het custardmengsel en dek het geheel af met de andere 4 plakjes.

4

TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE: de Beeldredaktie

drijfveer Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Voor de glazuur: meng de poedersuiker met een beetje water en een paar druppels oranje voedingskleurstof. Verspreid dit over de bovenste laag bladerdeeg. Zet het geheel in de koelkast tot de custardlaag stevig is. Prettige Koningsdag!

h

is getrouwd en woont met haar man in Deventer. Ze hebben een bruine labrador, Kenzo. Ze houdt van haken, knutselen en schilderen en wandelt en leest graag. Ze is net geslaagd voor haar opleiding hbo-V niveau 5 aan het Saxion College. In januari is ze begonnen als wijkverpleegkundige bij Carinova.

Hoe ziet je opleiding en carrière in de zorg eruit? “Ik heb eerst de opleiding Verzorgende IG met kraamaantekening gedaan, maar twee weken na mijn afstuderen dacht ik: Is dit het nou? Ik wilde verder leren. Daarom heb ik mbo-V niveau 4 gedaan en vervolgens ook hbo-V. Ik werkte inmiddels voor Carinova, bij de geriatrische revalidatie in woonzorglocatie Sint Jozef. Daarnaast liep ik tijdens mijn opleidingen stage op verschillende afdelingen binnen de woonzorg en later ook in de thuiszorg. Dat laatste vond ik zo leuk, dat ik, toen

de mogelijkheid zich voordeed, de overstap heb gemaakt.” Wat vind je aantrekkelijker aan de thuiszorg? “Ik miste het cliëntcontact. In de woonzorg is het belangrijk dat je als coördinator aan bed staat, maar het was lastig te plannen. Daar lag het belang meer bij de coördinatie. Bij de thuiszorg zie ik de cliënten veel meer. De intake, het indiceren, soms het eerste zorgmoment: het komt er allemaal bij. Dat is waarom ik ooit de zorg ben ingegaan, omdat ik iets

“Er wordt nu vanaf de werkvloer meer meegedacht”

voor cliënten wil betekenen. Niet alleen vanaf een bureau, maar ook in levenden lijve.” Zou je mensen adviseren om in de zorg te gaan werken? “Wie twijfelt, zou ik zeker adviseren: doe het wel. Juist in deze tijd, waarin er veel veranderingen zijn, valt er veel te halen. Je krijgt nu meer vrijheid om je eigen inbreng te geven en je kennis en ervaring in je functie toe te passen. Een heel positief punt van de transitie vind ik dat er vanaf de werkvloer meer wordt meegedacht. Het blijft ook belangrijk om jezelf te ontwikkelen. Daarom heb ik zelf al die opleidingen doorlopen.”

*

19


document

TEKST Conny Verweij

De juiste balans vinden als mantelzorger Of het nu gaat om een partner met een chronische ziekte, een kind met een beperking of bijvoorbeeld een ouder met dementie, mantelzorgen voor een dierbare kan heel zwaar zijn. Daarom is het belangrijk dat de mantelzorger ook goed voor zichzelf blijft zorgen. Carinova Mantelzorgondersteuning helpt daarbij. Mantelzorgconsulent Petra Koerts: “Wij proberen mantelzorgers in hun kracht te zetten.”

Petra Koerts:

“Grenzen aangeven is heel belangrijk”

d

“De eerste stap is erkennen dat je mantelzorger bent,” vertelt Petra Koerts, mantelzorgconsulent bij Carinova. “Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor mantelzorgen, op de website van Carinova, in de krant, in de sociale media, dankzij de sociale wijkteams. Overal hoor of lees je erover. Als mantelzorger is het belangrijk een goede balans te vinden tussen zorgen voor de ander en tijd nemen voor jezelf. Maar die balans is voor iedereen weer anders. Dat is afhankelijk van opvoeding, van karakter, et cetera. Waar de een, in een gelijkwaardige situatie, al helemaal tegen het plafond zit, ervaart een ander nog veel ruimte.” Grenzen herkennen en bespreekbaar maken Petra: “Bij het Steunpunt Mantelzorg geven we begeleiding op maat. Mantelzorgers vinden het soms moeilijk om – een deel van – de zorg uit handen te geven. Ze voelen zich daar schuldig over. Wij zeggen dan: ‘U kunt dat allemaal wel blijven doen, maar dan hebben we straks twee patiënten.’ Wij houden de mantelzorger een spiegel voor. Wat zijn uw grenzen? Die grenzen herken je door op bepaalde signalen te letten, zoals slecht slapen, steeds minder energie, prikkelbaarheid, bepaalde fysieke klachten, bij iedereen uit zich dat weer anders. En als je die grenzen herkent, maak dit dan ook bespreekbaar. Bespreekbaar maken is essentieel. De verzorgde wil natuurlijk graag dat de mantelzorger alle taken op zich neemt, want dat is veilig en vertrouwd. Maar hij of zij zal zich moeten realiseren dat de mantelzorger het niet alleen kan, dat die de zorg af en toe moet overdragen om het vol te houden.” Een beroep doen op het netwerk “Het is belangrijk dat een mantelzorger hulp durft te vragen en te accepteren. Samen met de mantelzorger kijken we of er misschien mensen zijn binnen zijn of haar netwerk die bij kunnen springen. Bij oudere mensen zie je vaak dat ze hun kinderen niet om hulp willen vragen, omdat ze ervan uitgaan dat de kinderen veel te druk zijn met hun gezin, hun werk, et cetera. Dat wordt bij voorbaat al ingevuld. Maar als je het de kinderen dan vraagt, blijken ze best iets te willen doen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de buurvrouw of iemand anders in het netwerk van de mantelzorger.”

20 dichtbij

Petra Koerts (53) heeft drie kinderen en twee kleinkinderen. Haar kleindochter is tweeënhalf jaar oud en haar kleinzoon negen maanden. Petra woont samen, ze hebben een huis in OlstWijhe. Een van Petra’s grote hobby’s is het maken van stedentrips. Op het moment van het interview verheugt ze zich op een tripje naar Napels met een collega. Familiebijeenkomst “Soms hebben familieleden niet in de gaten hoe zwaar de mantelzorger het heeft. Een CVA-patiënt of iemand met dementie bijvoorbeeld kan zich in gezelschap heel goed voordoen. De familieleden denken dan dat het wel meevalt met de hulpvraag. De familiebijeenkomsten die wij organiseren, zijn bedoeld om het netwerk goed te informeren, zodat de familie ziet waar de mantelzorger allemaal tegenaan loopt.” Professionele of vrijwillige ondersteuning “Biedt het netwerk niet voldoende ondersteuning, dan gaan we verder kijken. Zo nodig kan er professionele thuiszorg van Carinova worden ingeschakeld, bijvoorbeeld voor de persoonlijke verzorging zoals douchen. En via Vrijwillige Thuiszorg kunnen we ook vrijwilligers inzetten die de verzorgde bijvoorbeeld een middag per week gezelschap houden of eens een keer in de rolstoel mee naar buiten nemen. Dat geeft de mantelzorger de gelegenheid iets voor zichzelf te doen om zo de accu weer op te laden. Mantelzorgers willen graag voor hun dierbare zorgen, maar soms wordt het te veel. Wij helpen mantelzorgers weer in hun kracht te zetten.” Werk en mantelzorg “Voor mantelzorgers met een baan is het ook belangrijk om dit op hun werk bespreekbaar te maken. Misschien kunnen ze gebruikmaken van een speciale regeling, mantelzorgverlof bijvoorbeeld, of kunnen ze – in overleg met de werkgever – hun werktijden flexibeler indelen. Door het bespreekbaar te maken kweek je begrip. Als er dan eens wat is, waardoor je verstek moet laten gaan, zul je niet zo snel met scheve ogen aangekeken worden.”

MANTELZORGONDERSTEUNING Het Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van Carinova Mantelzorgondersteuning. U kunt hier terecht voor kosteloze ondersteuning en begeleiding in de vorm van persoonlijke gesprekken. Daarnaast organiseert het Steunpunt onder meer bijeenkomsten voor lotgenoten, Alzheimercafés en respijtdagen (uitstapjes voor mantelzorgers). Het Steunpunt Mantelzorg is actief in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Ommen, Raalte (excl. Heino) en Staphorst. Voor informatie over de inzet van vrijwilligers kunt u contact opnemen met Vrijwillige Thuiszorg van Carinova. Het werkgebied van Vrijwillige Thuiszorg is de gemeente Deventer en Raalte (exclusief Heino). In beide gevallen kunt u bellen naar 0900 86 62 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur), mailen met mantelzorgondersteuning@carinova.nl of kijken op www.carinova.nl/ mantelzorgondersteuning Bij het zoeken naar oplossingen wordt er ook samengewerkt met het sociale wijkteam.

ANDERE ORGANISATIES: www.mezzo.nl Landelijke vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg, ook voor informatie over verlofregelingen www.werkenmantelzorg.nl Tips voor een mantelzorgvriendelijke werkomgeving

Mantelzorgpas Deventer Wie mantelzorger is in de gemeente Deventer, krijgt een mantelzorgpas. Vraag ernaar bij het Steunpunt Mantelzorg van Carinova. Op deze pas staat een tegoed van 50 euro, dat u bij diverse winkels kunt besteden. Ook geniet u met deze pas veel voordeel. Kijk op www.deventer.nl/mantelzorg

21


puzzel

lezersaanbieding

TEKST Chris von Koettlitz

Woordzoeker

Gehoord worden

De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan één keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. BEGELEIDING

SONDEVOEDING

BEZUINIGEN

STAGIAIRES

BUURTWERK

TOMPOEZEN

CARINOVA ACADEMY

VALTRAINING

CLIENTEN

VECHTDAL

COMPUTER

VERPLEEGKUNDE

DALFSEN

VERPLEGING

DEVENTER

VRIJWILLIGERS

DIETIEK

WILLEM-ALEXANDER

ERGOTHERAPIE

WIJKTEAM

FYSIOTHERAPIE

IJSSELLOOP

HARDENBERG

ZORGCENTRUM

KAPPER

ZORGVERLENERS

KNOFLOOKPAD

ZORGVRAGEN

KONINGSDAG

ZWOLLE

Bij de cliëntvertrouwenspersoon worden zeer uiteenlopende klachten gemeld. Hieronder een kijkje in de praktijk. Om de privacy te waarborgen is de hier beschreven klacht ontleend aan een vergelijkbare zorginstelling buiten Overijssel.

Dagje uit… in Deventer!

Deventer is een van onze gezelligste Hanzesteden, met een prachtig bewaard gebleven bruisend centrum en veel mooie monumenten (meer dan 500!), leuke winkeltjes, eethuisjes en volop streeklekkernijen uit grootmoeders tijd.

LEMELERVELD MANTELZORG MEDICIJNEN MEDIDO MELDCENTRALE NIEUWLEUSEN ORANJE PADDENTREK PRUIK RAALTE REVALIDATIE

WAT MOET U DOEN?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 25 april 2016 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of stuur een e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

column

1e prijs Deventer geschenkpakket met diverse lokale souvenirs en streeklekkernijen (t.w.v. € 50,-). Inclusief het boek De Historische Atlas van Deventer van Clemens Hogenstijn (t.w.v. € 29,95), een stadswandeling door het historische stadscentrum van Deventer en voor wie durft een torenbeklimming van de Lebuinustoren van 1,5 uur onder leiding van een ervaren stadsgids voor maximaal 20 personen (t.w.v. € 72,-). www.deventer.info

2ee en 3 prijs Deze raamvoederhuisjes hangt u gewoon aan het glas! Deze raamvoederhuisjes (t.w.v. € 12,95) hangt u gewoon aan het glas! Alle voederhuisjes voor aan het raam van Vivara zijn voorzien van sterke zuignappen. Hiermee zijn ze zeer eenvoudig aan het raam te bevestigen. Zo kunt u ook binnen genieten van de capriolen van uw favoriete tuinvogels. Meer informatie over deze en andere natuurbeschermingsproducten vindt u op www.vivara.nl.

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Goede mondhygiëne draagt bij aan uw gezondheid en welzijn’ De winnaars zijn: 1e prijs (groepsrondleiding voor 10 personen in het Natuurdiorama, inclusief een fiets- en wandelpakket) Hennie Bolink, Lemelerveld, 2e en 3e prijs (twee exemplaren Het 1ste BezigBoek voor niet meer de jongste) H. Mulder-Nijboer, Staphorst (2e prijs) en K. Hengsteboer – Beukman, Balkbrug (3e prijs).

Het is de stad ‘van de koek’ én ‘van het boek’. Beide worden er al eeuwenlang gemaakt en de Deventer boekenmarkt is de grootste van Europa. De VVV van Deventer helpt u graag dit prachtige erfgoed te ontdekken, met veel informatie, stadswandelingen met en zonder gids en zelfs een compleet arrangement ‘Dagje Hanzestad Deventer’. Inclusief bijzondere extra’s en een kortingsbon voor de Deventer Koekwinkel, waar u deze legendarische stadsdelicatesse zelf kunt proeven. Nadat u op verkenning geweest bent, kunt u in de VVV-winkel terecht voor een leuk aandenken in de vorm van prachtige lokale artikelen of de heerlijkste streekproducten. Dagje Deventer dit voorjaar? Doen!

Een heerlijke chocoladereep met historische afbeelding van Deventer CADEAU bij besteding van € 10,- aan lokale souvenirs en streekproducten in de winkel van VVV Deventer (m.u.v. boeken en cadeaubonnen) Wanneer: april t/m oktober 2016 Waar: VVV Deventer, Brink 56, Deventer, telefoon: 0570 710 120 Vermeld bij de kassa dat het om een lezersaanbieding van Dichtbij gaat. Kijk voor de evenementenkalender en ideeën voor een dagje uit ook op www.deventer.info

Mevrouw Kamstra woont al een paar jaar in een woonzorgcentrum. Ze heeft altijd goed voor zichzelf kunnen zorgen maar de laatste jaren wordt ze wat vergeetachtig. Haar dochter Els neemt steeds meer taken van haar over en heeft ook steeds vaker contact met de medewerkers van het huis. Els wil de zaken graag goed regelen en spreekt regelmatig met de medewerkers. Daarbij is ze niet altijd even geduldig of tactvol en dat leidt ertoe dat de onderlinge relatie stroever wordt. Na een tijd is het zelfs zo erg dat de medewerkers van alles proberen om maar geen contact met Els te hoeven hebben. De coördinator heeft Els al een paar keer aangesproken over de manier waarop ze mensen benadert, maar dat lijkt niet tot haar door te dringen. Ze blijft medewerkers bestoken met wensen en eisen. Na enkele vruchteloze pogingen om tot een betere manier van communiceren te komen wendt de coördinator zich tot mij met de vraag of ik zou kunnen helpen. In ons gesprek geeft Els aan dat ze zich steeds minder gehoord voelt en daardoor steeds geïrriteerder wordt. Dat ze nogal dwingend overkomt, herkent ze niet zo. Ze vind dat wel vervelend, zo is ze helemaal niet, zegt ze. Els geeft aan zich zorgen te maken over haar moeder en wil daarom hele duidelijke afspraken. Na een lang gesprek waarin iedereen erg open is over wat er allemaal dwars zat worden er een paar afspraken gemaakt die de relatie voor de toekomst moeten verbeteren. Zo zal Els vaker met de evv’ster van haar moeder en de coördinator overleggen en niet meer zomaar een willekeurige medewerker aanschieten. Als ik een paar weken later de coördinator weer eens spreek, geeft die aan dat de relatie met Els stukken beter is en dat ook Els zich weer gehoord voelt in de zorgen die ze over haar moeder heeft. Wanneer het niet lukt om uw probleem op te lossen met een medewerker van Carinova, of wanneer u er moeite mee heeft het eerst met een medewerker te bespreken, kunt u contact opnemen met Roel de Leeuw, de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon voor Carinova, die samen met u kan proberen het probleem op te lossen. U kunt hem bereiken op tel. 06 23 10 01 26 of cvpcarinova@quasir.nl.

23


servicepakket

Zet de bloemetjes buiten Lobelia, Salvia of Petunia Als u in april of mei uw tuin laat onderhouden door de ‘tuinmannen aan huis’ van het Carinova Servicepakket ontvangt u gratis een doosje met twaalf leuke perkplantjes, inclusief een zak potgrond van 40 liter.

Leuke attentie voor abonnees van het Carinova Servicepakket

VOORDELIG TARIEF Als abonnee van het Carinova Servicepakket kunt u de ‘tuinman aan huis’ inhuren, zelfs als u alleen een balkon heeft met plantenbakken. Ook voor grafonderhoud maken ze graag een afspraak met u. U betaalt voor de eerste zestien uur € 29,- excl. btw per uur voor de arbeidskosten. Afvoer van groenafval en brandstof voor gemotoriseerd gereedschap zijn niet bij de prijs inbegrepen. Daarna betaalt u het gebruikelijke tarief van de tuinman. Carinova werkt met drie tuinmannen: Jeroen van Schoonhoven en Teun de Jong voor de regio Deventer en omstreken en Jurrie Baas voor de regio Ommen. Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak met Carinova via 0900 86 62.

In april en mei:

gratis twaalf vrolijke perkplantjes én een zak potgrond van 40 liter

Abonnement 2016 U bent al abonnee van het Carinova Servicepakket voor maar € 16,00 per kalenderjaar. Het abonnement geldt voor het gehele

24 dichtbij

OPTIMAAL GENIETEN In het voorjaar en de zomer kunt heerlijk in de zon zitten in uw eigen tuin en optimaal genieten. Via het Carinova Servicepakket kunt u hulp inhuren voor het onderhoud; het maaien van het gras, schoffelen, snoeien en het knippen van de heg. In april en mei ontvangt u bovendien een leuke attentie in de vorm van een doosje éénjarige bloemetjes om uw terras op te vrolijken.

huishouden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die het Carinova

Servicepakket u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova tel. 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl

Dichtbij no. 1 - Lente 2016  

Magazine van Carinova. Nummer 1, Lente 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you