Page 1

magazine van Carinova no3 winter 2016

 In de wijk Waardigheid en trots  De Medido houdt de tijd in de gaten  Goed geregeld Transmuraal Logistiek Bureau  Een ‘nieuw begin’ Woonzorglocatie Sint Jozef

 Vitaal Vechtdal Stroomlijnt de zorg

High Tea Na een winterse wandeling


voorwoord

Carinova en cliënten zijn trots

n

Bewoners van verpleegen verzorgingshuizen moeten zelf kwaliteit van leven ervaren. Zij verhuizen niet uit vrije wil naar een woonzorglocatie, maar vanwege een intensieve zorgvraag. Om aan hun welzijn bij te kunnen dragen, neemt Carinova deel aan het plan ‘Waardigheid en trots’. Dit project is in 2015 door staatssecretaris Van Rijn opgestart en ‘meer regie voor de cliënt zelf’ is een belangrijk onderdeel ervan.

Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag van cliënten moeten we in dialoog blijven met elkaar. Met cliënten en familie over hun specifieke wensen en mogelijkheden, en met de vele externe partijen die met de zorg bezig zijn. Denk daarbij aan ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en gemeenten. Vitaal Vechtdal stroomlijnt de zorg door deze samenwerkingsverbanden in de regio Vechtdal te optimaliseren. Ook als een patiënt na een ziekenhuisopname wordt ontslagen moet vaak het nodige worden geregeld tussen zorgpartners onderling. De ziekenhuizen waar Carinova mee samenwerkt, nemen de patiënt gelukkig veel van het regelwerk uit handen. In het Deventer Ziekenhuis wordt dit gedaan door het Transmuraal logistiek Bureau. Carinova blijft zo werken aan de vernieuwing van de zorg. We zijn dan ook trots op een ‘nieuw begin’ voor woonzorglocatie Sint Jozef. Het paviljoen van het verbouwde complex vormt een ontmoetingspaats voor bewoners, kantoormedewerkers en bezoekers. Ook deze plek zal de dialoog tussen alle betrokkenen blijven bevorderen.

“Een ‘nieuw begin’ voor woonzorglocatie Sint Jozef”

Henk van Zwam en Leontine Verhoeven Raad van Bestuur Carinova

colofon Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie- & pr-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: Ruud Gosse, René de Graaff, Chris von Koettlitz, Karin Köster, Ferdinand Pronk, Marjolein Straatman, Conny Verweij Grafisch ontwerp: Tein Traniello Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova, Cees Rutten. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij


inhoud THUISZORG Pag 4 Interview Vitaal Vechtdal stroomlijnt de zorg Pag 6 Carinova wenst Echt gezond begint bij de mond Pag 8 Blij met Carinova brengt het zonnetje in huis Pag 14 Ontwikkelingen De Medido houdt de tijd in de gaten Pag 19 Drijfveer De Edwin van der Sar Foundation Pag 20 Document Vervolgzorg na ontslag ziekenhuis

LEDENSERVICE

WOONZORG

Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten

Pag 10 Een ‘nieuw begin’ voor woonzorglocatie Sint Jozef

Pag 9 Vraagbaak Waar kan ik terecht voor krukken?

Pag 16 In de wijk ‘Waardigheid en trots’

Pag 24 Servicepakket Korting op uw zorgverzekering

Pag 23 Column Kritische houding

EN MEER… Pag 13 Op stap Lichtpuntjes in donkere dagen Pag 18 Aan tafel Mals gemarineerd Pag 22 Puzzel Win een ‘proeverij uit de streek’ Pag 23 Lezersaanbieding De Vechtdalkok

3


interview

Vitaal Vechtdal stroomlijnt de zorg

Optimalisatie van samenwerkingsverbanden Vitaal Vechtdal ondersteunt diverse activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, onder andere met publiciteit. ‘Vroeg Erbij in het Vechtdal’ is een voorbeeld van een campagne die sinds juni 2015 loopt. De bedoeling is dat baby’s in het Vechtdal de best mogelijke start van hun leven krijgen. Dat gebeurt door niet alleen te kijken naar de (medische) begeleiding, maar te zorgen dat verloskundigen en gynaecologen ook oog hebben voor de sociale omstandigheden van een zwangere. Het is een voorbeeld van de onderwerpen waar Vitaal Vechtdal mee bezig is: stimuleren dat zorgorganisaties hun dienstverlening goed op elkaar afstemmen.

e

Er zijn veel partijen met de zorg bezig: ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, gemeenten en thuiszorgorganisaties zoals Carinova, om er maar een paar te noemen. Stuk voor stuk professionele organisaties die hun eigen specialisme hebben. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen vaak met een aantal van deze organisaties te maken.

4 dichtbij

Henk Bloten (1961) En dan is het fijn als ze onderling goed samenwerken. Daaraan wordt gewerkt binnen Vitaal Vechtdal. “We zijn in 2012 gestart op initiatief van het Röpke Zweers Ziekenhuis en een huisarts in Ommen”, vertelt regio-coördinator Marga Haveman. “Zij wilden in de zorg meer het accent gaan leggen op voorkomen dat je ziek wordt. Het leidde tot een convenant tussen ziekenhuis, huisartsen en de gemeenten en sinds 2015 zijn we een coöperatie. Onze manier van werken verandert: we waren aanvankelijk vooral achter de schermen bezig en tegenwoordig treden we meer naar buiten, bijvoorbeeld met een nieuwsbrief en berichten in de sociale media.” Progez is een van de partners binnen Vitaal Vechtdal. Adviseur Henk Bloten: “Onze organisatie stimuleert samenwerking en vernieuwing in de zorgketen. Progrez ondersteunt gemeenten bij samenwerking met eerstelijns gezondheidszorg. Dat is belangrijk voor patiënten, die willen dat de zorg goed is georganiseerd en dat hulpverlening op elkaar aansluit. Bovendien kunnen door een goede samenwerking de kosten omlaag. Dat is nodig, want de zorgvraag neemt toe, terwijl er minder geld beschikbaar is. Vaak organiseren we deze activiteiten onder

startte zijn carrière als fysiotherapeut. Hij speelt voetbal en soms tennis en muziek. Hij heeft een gezin met twee jonge meiden. Hij klust graag in en om het huis en verzorgt het paard en twee pony’s van de naastgelegen zorgboerderij.

onze eigen vlag, maar in deze regio sluiten we graag aan bij het initiatief Vitaal Vechtdal.” Kennis bundelen Vitaal Vechtdal zorgt dat initiatieven van de grond komen en dat er samenwerkingsverbanden ontstaan. Marga: “Er zijn regelmatig bijeenkomsten van mensen die in de zorg werken. Ze leren elkaar (beter) kennen, wisselen ervaringen uit en bespreken wat er in de zorgketen beter kan. Zo bleek dat er behoefte is aan een sociale kaart: een handzaam overzicht van de organisaties die op de een of andere manier met zorg te maken hebben. Zo’n overzicht is niet alleen handig voor de zorgprofessionals, maar ook voor inwoners en mantelzorgers. Die


TEKST Ferdinand Pronk, FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

Marga Haveman (1956) is van oorsprong psychiatrisch verpleegkundige en heeft veel ervaring als interimmanager bij zorginstellingen. Ze heeft drie uitwonende kinderen. Haar vrije tijd besteedt ze vooral aan tuinieren.

goed geregeld zijn en daar zijn verschillende partijen voor nodig, zoals het ziekenhuis en de wijkverpleging. Hoe organiseer je bijvoorbeeld langdurige wondzorg: Carinova heeft daar afspraken over gemaakt met ziekenhuizen. En zo speelt Carinova ook op andere terreinen binnen Vitaal Vechtdal een belangrijke rol.” Henk: “Ook met de zorg voor kwetsbare ouderen zijn we bezig. We helpen organisaties om samen die kwetsbaarheid te verkleinen. Daar speelt de huisarts een rol bij, maar ook de oudere zelf, het sociaal team, de wijkverpleging en vrijwilligers. Een ander voorbeeld is de ‘Week van de Ontmoeting - Samen tegen Eenzaamheid’ met informatieavonden voor professionals en vrijwilligers. En Vitaal Vechtdal nodigde iedereen natuurlijk uit om vooral mee te doen aan Burendag.”

*

kaart wordt nu ontwikkeld. We willen graag dat de kaart uitgroeit tot een app, waar je bijvoorbeeld ziet wie met verslavingszorg bezig is, maar ook waar je kunt bootcampen.” Stoptober Hoe de samenwerking in de praktijk werkt, is gedemonstreerd met de campagne ‘Stoptober’. Deze landelijke actie om in oktober te stoppen met roken heeft in het Vechtdal veel

aandacht gekregen. Zo veel mogelijk organisaties zijn gestimuleerd om er aan mee doen. De campagne is overal gepromoot: op scholen, het werk, in het ziekenhuis en in de media. Een enorme Stoptober-bal is de hele maand van de ene organisatie naar de andere gerold. Marga: “Een van de onderdelen van Stoptober was ‘gezonde werknemers’. We hebben met werkgevers gekeken hoe we medewerkers kunnen stimuleren om

te stoppen met roken. We vroegen iemand van een huisartsenpraktijk om trainingen te geven.” Zorgketen “De zorgketen krijgt veel aandacht”, zegt Marga. “We brengen bijvoorbeeld in kaart wat er bij komt kijken als je naar een ziekenhuis gaat. Hoe bereid je je voor, wat gebeurt er in het ziekenhuis en wat is er nodig bij thuiskomst. Die hele keten moet

Vitaal Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio. In het samenwerkingsverband worden mensen van jong tot oud gestimuleerd om actief aandacht te besteden aan hun gezondheid. Dat maakt het leven leuker en zorgt dat mensen langer gezond blijven en daardoor minder gebruik hoeven maken van de zorg. De website www.vitaalvechtdal.nl geeft veel informatie over het aanbod op het gebied van zorg en welzijn.

5


TEKST Marjolein Straatman

carinova wenst…

“Echt gezond begint bij de mond” Met dit uitgangspunt gaan mondhygiënisten Annet Boode, Dianne Heimeriks en Fieke von Pickartz (van links naar rechts op de foto) voor abonnees van het Carinova Servicepakket op pad.

d

De mond heeft veel belangrijke functies zoals ademen, lachen, praten, zingen, kussen, huilen, bijten en eten. Het is de toegangspoort tot de rest van ons lichaam en de spiegel van onze gezondheid. Goede mondzorg is heel belangrijk. Dit geldt zeker voor de kwetsbare, zorgafhankelijke groep die te maken heeft met een afnemende gezondheid. Zo kan het natuurlijk gebeuren dat u bijvoorbeeld last heeft van bloedend of terugtrekkend tandvlees, tandsteen, een slechte adem, losstaande tanden of kiezen, of van pijnlijke slijmvliezen. Mondgezondheid Mondproblemen hebben in sommige situaties ook een relatie met andere gezondheidsproblemen, zo is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Daarnaast zijn er de bijwerkingen van medicijnen die invloed hebben op de mondgezondheid. Een heel bekende is de droge mond. Hierdoor wordt de kans op tandbederf, tandvleesontstekingen en irritatie van de slijmvliezen en de tong groter. Consult aan huis Heeft u vragen of problemen? Dan bent u bij Annet, Dianne en Fieke aan het juiste adres voor een consult, eventuele preventieve voorlichting, individueel advies en als een behandeling noodzakelijk is. Voor sommige mensen die afhankelijk zijn van zorg kan een afspraak buiten de deur

6 dichtbij

lastig zijn. Geen man overboord. De mondhygiënisten kunnen dan ook bij u thuis komen. Een consult aan huis kan bestaan uit een controle, het verwijderen van plaque en tandsteen, het geven van voorlichting en een mondhygiëne-instructie. Is er meer nodig, dan kunnen de mondhygiënisten daarover advies uitbrengen en samenwerken met een tandarts. Nieuwe dienst De drie mondhygiënisten kennen elkaar maar werken in verschillende praktijken. Mondhygiënist Annet Boode, initiatiefneemster van deze nieuwe dienst van het Carinova Servicepakket, hoopt dat er meer bewustwording komt met betrekking tot het belang van goede mondzorg. Ze besluit: “Wat mij een dankbaar gevoel geeft is dat we een groep kwetsbare en minder mobiele mensen, die het echt niet lukt naar de praktijk te komen, toch kunnen helpen.”

*

nieuw IN HET CARINOVA SERVICEPAKKET

Heeft u het idee dat een mondhygiënist u kan helpen en bent u niet in staat een praktijk te bezoeken? Neem dan contact op met Carinova via 0900 86 62. Afhankelijk van uw woonplaats neemt een van de mondhygiënistes vervolgens contact met u op om een consult aan huis in te plannen. Als abonnee van het Carinova Servicepakket krijgt u bij het eerste bezoek een mondverzorgingspakket dat speciaal voor u is samengesteld.

gratis

verzorgin g pakket s-


servicepagina Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel met Carinova via 0900 86 62.

1ko0% rtin

vanaf

€ 4,

95

VERSE MAALTIJDEN

Thuisbezorgd Wilt u graag gevarieerd en gezond eten zonder zelf te hoeven koken? Via het Carinova Servicepakket kunnen vriesverse of koelverse maaltijden aan huis worden bezorgd. Lekkere en verantwoorde vriesverse maaltijden komen van onze leverancier apetito. Deze worden wekelijks afgeleverd en u bewaart ze in de vriezer. U bestelt telefonisch of met een bestelbon wanneer u dat wilt, zonder verdere aankoopverplichtingen. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 10% korting. Koelverse maaltijden worden elke dag vers bereid. Als u online bestelt via de maaltijd- en boodschappenservice Eten & Zo Thuis van Huuskes*, kunt u tegelijkertijd uw dagelijkse boodschappen laten meebrengen. U bestelt al heerlijk vers gekookte gerechten vanaf € 4,95 per maaltijd. Makkelijker kan het niet! Bel 0900 86 62 voor meer informatie en vraag naar onze kortingen voor abonnees. * Beschikbaar in de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en de plaats Holten

% 1k0 orting Personenalarmering

Een veilig gevoel

Als u alleen woont en valt, maar ook indien u onraad vermoedt, dan is de personenalarmering van Carinova ideaal. U kunt 24 uur per dag hulp inroepen door eenvoudig op de knop te drukken die u om uw pols of hals draagt. U bepaalt zelf welke contactpersoon daarna wordt gewaarschuwd. Bijvoorbeeld een van uw kinderen of de buren, maar u kunt ook kiezen voor de professionele alarmopvolging van Carinova. Abonnees krijgen 10% korting en betalen slechts € 14,85 per maand. Professionele alarmopvolging kost € 4,55 per maand extra. Bel met Carinova voor meer informatie via 0900 86 62.

g

Voetklachten?

Bezoek de podoloog Podologie is ‘voetkunde’. Bij pijn en vermoeidheid of beperkingen in uw bewegingsvrijheid door voetproblemen kan een podoloog uitkomst bieden. Deze zal kijken of er sprake is van bijvoorbeeld een verkeerde stand van de voeten, overbelasting of voetproblemen door diabetes of reuma. In veel gevallen gelden vergoedingsmogelijkheden via uw zorgverzekeraar. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 10% korting op het eerste consult of een attentie. Meer weten? Bel met het Carinova Servicepakket via 0900 86 62.

2e kerstdag:

EEN ‘GALA-DINER’? Studio Gala presenteert de Dinnershow Holland goes Vegas speciale kersteditie. Hoogwaardig theater met zang, dans, humor, illusie, speciale effecten, licht- en videoprojecties en uiteraard een verrassend ‘Gala-diner’. U wordt ontvangen met een welkomstcocktail en kunt daarna genieten van een spetterende all-inclusive 4-gangen dinnershow. De prijs is inclusief vervoer per luxe touringcar, middagvullend showprogramma, welkomstcocktail, voor-, hoofd- en nagerecht, koffie/thee met friandises en alle consumpties (bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd). Ook als u wat minder goed ter been bent, kunt u gewoon mee. Kosten € 95,00 per persoon en abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 10% korting, en betalen € 85,50.* Kijk voor meer informatie www.tcr-tours.nl of bel naar 0572 – 35 35 35. * Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, kortingen of speciale tarieven.

1ko0% rtin g

7


blij met...

TEKST Karin Köster FOTOGRAFIE de Beeldredaktie

Carinova doet mij denken aan Lou Bandy “Zij brengen bij mij het zonnetje in huis” Joop Duhne (86) is een groot liefhebber van sportwedstrijden op de tv, vooral van voetbal. Ook gaat hij graag naar de tenniswedstrijden van zijn kleinkinderen kijken.

Vera Luijmes (28) is coördinerend wijkverpleegkundige bij Carinova en wandelt in haar vrije tijd graag met haar hond. En ze houdt net als Joop Duhne van tennis.

Joop Duhne steekt het niet onder stoelen of banken: voor hem zijn de twee dagelijkse bezoekjes van Carinova de lichtpuntjes van de dag. Maar los van de zorg en aandacht van de thuiszorg is hij heel blij dat hij dankzij Carinova langer zelfstandig thuis in Colmschate kan blijven wonen.

8 dichtbij

j

De (achter)kleinkinderen ziet Joop regelmatig, onder andere bij de tennisvereniging. Joop: “Maar iedere morgen om 8.00 uur en iedere avond om 19.00 uur gaat de bel en staat daar een aardige medewerker van de thuiszorg. Ze helpen mij met mijn steunkousen en ondertussen kletsen we wat af. Nooit te lang, want er is een strak schema, maar altijd net lang genoeg. Het valt mij op dat de medewerkers van Carinova echt geïnteresseerd zijn in mij en met mij meeleven als er iets gebeurt, bijvoorbeeld in mijn familie. En altijd is er weer de vraag: ‘Kan ik verder nog iets voor u doen?’ en dat doet mij echt heel erg goed.” Terwijl Joop spreekt wordt hij er emotioneel van en het is duidelijk hoe belangrijk die thuiszorgmomenten voor hem zijn. Carinova heeft Joop twee maanden geleden geleerd om zelf insuline te spuiten. Daar is hij heel erg Tip blij mee, “want wat je zelf kan Senioren willen graag moet je zo lang mogelijk zelf oud worden in hun eigen blijven doen”, aldus Joop. huis. De wijkverpleegHet geeft hem ook de vrijkundigen van Carinova heid om overdag van huis kunnen u adviseren en te gaan en niet te hoeven ondersteunen, zodat u wachten op de thuiszorg.

Joop merkt het aan den zo lang mogelijk zelflijve: ouder worden gaat standig kunt blijven. “En waarom nu die Lou gepaard met lichamelijke Bandy?” vraag ik Joop. Ik ben achteruitgang waardoor je duidelijk wat jonger dan hij want steeds minder kunt. Joop: “Ik het lied ‘Breng eens een zonnetje’ heb in het voorjaar besloten dat komt mij niet bekend voor. Joop kent het het niet meer veilig is dat ik auto rijd. uit zijn hoofd: Daardoor ben ik direct een deel van mijn vrijheid kwijt. Ook wordt deelnemen aan het sociale leven Breng eens een zonnetje onder de mensen steeds moeilijker. Zo speelde ik jarenlang bij de Een blij gezicht te zien dat doet je goed bridgeclub, maar doordat ik moeite heb met lang Vervult zo nu en dan wat kleine wensen. zitten ben ik hiermee gestopt. Zo wordt je leefweHet spreekwoord zegt: wie goed doet goed reld steeds een stukje kleiner.” ontmoet. :

*


1

vraagbaak Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

Ik heb mijn leesbril nu een paar jaar, maar ik kan ’s avonds bij het lamplicht de krant steeds minder goed lezen.

% 1k5 orting

ANITA POST, OPTICIEN BIJ OPTIEK ANIMO: “Het is verstandig om iedere twee jaar uw ogen te laten controleren, vooral als u ouder wordt of diabetes heeft. Door goed voor uw ogen te zorgen kunt u onnodige klachten voorkomen. Als u weinig tijd heeft om een opticien te bezoeken of slecht ter been bent, kan de opticien bij u thuis komen en een gratis oogmeting doen met professionele apparatuur. U kunt direct een nieuwe bril uitzoeken of glazen voor uw oude bril bestellen. Het Carinova Servicepakket werkt samen met twee mobiele opticiens. De Nederlandse Huisopticiens bezoeken cliënten in het hele werkgebied van Carinova. Ondergetekende, Anita Post van Optiek Animo, komt graag bij u langs voor een nauwkeurige oogmeting in de gemeenten Ommen en Hardenberg. Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 15% korting op materiaalkosten, monturen en glazen. Bel met Carinova via 0900 86 62 om een afspraak te maken.”

2

*

Ik heb gehoord dat het uitleenpunt van Vegro aan de Zwolseweg in Deventer gesloten is. Waar kan ik nu terecht als ik hulpmiddelen of krukken nodig heb?

JENNITA UILEN, COÖRDINATOR CARINOVA SERVICEPAKKET: “Bij Vegro kunt u hulpmiddelen kopen of huren die oplossingen bieden voor alledaagse obstakels. Denk aan keukenhulpmiddelen of binnenhuisrollators. U kunt ook terecht voor de gratis uitleen van hulpmiddelen die vergoed worden volgens de Zorgverzekeringswet, zoals een rolstoel, toiletverhoger of hoog-laagbed. Eenvoudige loophulpmiddelen en krukken vallen hier niet onder en worden verhuurd door Vegro. Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijke vergoedingen. Binnen het werkgebied van Carinova heeft Vegro drie uitleenpunten: in Dalfsen, Hardenberg en Nieuwleusen. In Deventer en Zwolle bevinden zich thuiszorgwinkels van Vegro die over een showroom beschikken. Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen 10% korting op het verhuur- en verkoopassortiment en op vijf aantrekhulpen zelfs 15% korting. Als u rechtstreeks via de website bestelt gelden de kortingsregelingen ook. U kunt bellen met Vegro via 0800 288 77 66 of kijken op www.vegro.nl.”

3

*

tot

1ko5% rtin g

Het is weer tijd om de griepprik te halen, maar hoe zinvol is die eigenlijk?

LENNIE BECKER, COÖRDINEREND WIJKVERPLEEGKUNDIGE CARINOVA: “Mensen met een verlaagde weerstand en ouderen hebben een hoger risico om ernstig ziek te worden of complicaties te krijgen van de griep. Het verlagen van dit risico is de belangrijkste reden om de griepprik te nemen. Ondanks het halen van een griepprik kunt u wel ziek worden, maar de verschijnselen zullen minder heftig zijn. De kans om besmet te raken met het virus is wel kleiner na een vaccinatie. U kunt het daardoor ook minder vaak overdragen op uw omgeving. Dat is de reden waarom mensen die in de zorg werken een griepprik kunnen krijgen. Als u bij de risicogroep hoort, ontvangt u elk jaar een uitnodiging voor een kosteloze vaccinatie bij uw huisarts. De beste tijd om hiervan gebruik te maken is tussen half oktober en half november. De vaccinatie werkt na twee weken. Wacht er dus niet mee tot de griep al is uitgebroken.”

*

9


uit en thuis

Woonzorglocatie een ‘nieuw begin’ voor hoogwaardige zorg

d

Wij zijn trots! De nieuwbouw van de woonzorglocatie Sint Jozef en de renovatie van het monumentale kantoorpand zijn gereed (bouwkundige oplevering op 5 december). In onze kleinschalige en huiselijke woonomgeving kan de cliënt zijn vertrouwde gewoontes behouden. Er is alle ruimte voor privacy, maar ook voor gezellig samenzijn.

Directeur Zorg Jan Griepink: “We vinden het belangrijk dat cliënten zo veel mogelijk vast kunnen houden aan hun eigen manier van leven. Ze verhuizen niet uit vrije wil, maar vanwege de intensieve zorgvraag. Om goed in te kunnen spelen op hun wensen zijn we voortdurend in dialoog met elkaar. Op iedere woongroep wonen acht cliënten. Hoewel de dagbesteding voornamelijk plaatsvindt in de gezamenlijke huiskamer of in het paviljoen, kan iemand ook de privacy van de eigen kamer opzoeken.” Paviljoen Het nieuwe woonzorgcentrum en de kantoren zijn gecentreerd rondom een paviljoen. Dit paviljoen is een gezellige ontmoetingsplaats voor de bewoners, kantoormedewerkers en bezoekers. Het is de schakel tussen het monument en de nieuwbouw en daarmee tussen wonen en werken. Een huiselijke sfeer Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen is van begin af aan betrokken bij de nieuwbouwplannen van Carinova. “We hebben de opdracht gekregen om een sfeervolle en functionele woonzorglocatie te realiseren”, aldus projectarchitect

10 dichtbij

Bewoner Reg van Veen (83): “Ik vind het prettig dat er per woongroep wordt gekookt en ik ben ook heel blij met de privacy van mijn eigen kamer”


TEKST Sarah Saarberg

Sint Jozef

Kloostertuin Dankzij de ‘werkgroep kloostertuin Sint Jozef’ en financiële bijdragen van twee Lionsclubs (Centrum en Zuid) uit Deventer en het Rabobank Coöperatiefonds wordt de voormalige kloostertuin in ere hersteld. Hoveniersbedrijf Luijendijk gaat het inrichten als een onderhoudsarme tuin. Het wordt een ontmoeting- en ontspanningsplek voor de cliënten van woonzorglocatie Sint Jozef. Ook buurtbewoners, bezoekers en medewerkers kunnen straks genieten van een mooi aangelegde kloostertuin.

11


uit en thuis

TURKSE GEMEENSCHAP Verpleegkundige in opleiding Cigdem Doruk is heel blij met de woongroep voor cliënten met bijvoorbeeld een Turkse achtergrond: “Het is prachtig dat Carinova voor hen een vertrouwde omgeving creëert, die aansluit bij hun eigen gebruiken. De medewerkers in dit zorgteam spreken Turks en er worden Turkse gerechten gekookt. Ook in de aankleding is de eigen cultuur duidelijk zichtbaar. Er is nog meer kleur gebruikt en er is een aparte gebedsruimte.”

DUURZAAM Via een warmtepomp kunnen ruimtes en tapwater worden verwarmd. Dit vormt een aanvulling op de energiebehoefte en door middel van vloerverwarming, ledverlichting en luchtbehandelingskasten kan het energieverbruik nog meer omlaag worden gebracht. Gestreefd wordt naar een rendement van meer dan 80%. aanpak dan een ‘reguliere’ verbouwing. Albert-Jan Snijders. “Op een plezierige De visie van Carinova om transparant te en efficiënte manier zorg kunnen handelen, is ook in het kantoorgedeelte verlenen was een belangrijke eis. Twaalf duidelijk zichtbaar. De ruimtes zijn woongroepen zijn verdeeld over open en er werken meerdere twee verdiepingen. In totaal is collega’s in één ruimte. In er plaats voor zesennegentig de brede gangen is alle cliënten die over een Het paviljoen is ruimte om even te onteigen appartement met een gezellige ontspannen en informeel sanitaire voorzieningen moetingsplaats voor met elkaar te praten.” beschikken. De bewoners, kantoorwoonkamers zijn medewerkers en Bouw in beeld per twee aan elkaar bezoekers In het voorjaar van 2015 verbonden. We hebben is de bouw officieel gestart. gekozen voor hoge ramen en Volgens Gert Ligtenberg, regisseur lage vensterbanken. Ook vanuit ‘de vastgoed en huisvesting, is het voorcomfortabele stoel’ is voldoende zicht op spoedig verlopen. “De aannemer heeft er wat er buiten gebeurt.” alles aan gedaan om de strakke planning te halen. De elektrische installatie is zo Werken in een rijksmonument veel mogelijk voorzien van domotica. Het De kantoorlocatie van Carinova is door One systeem is zo ingericht dat we dit bij nieuwe Architecture ontwikkeld in het gerenoveerontwikkelingen eenvoudig verder uit kunde rijksmonument naast de Sint Jozeflocatie. nen breiden. We zijn met het nieuwe pand Architect Bart Aproot: “De renovatie van klaar voor de toekomst.” een rijksmonument vraagt om een andere

*

12 dichtbij


op stap

TEKST Chris von Koettlitz

Lichtpuntjes in donkere dagen…

Zal het vriezen of dooien deze winter? Wat de rayonhoofden ook te zeggen hebben en of we nu de schaatsen onderbinden of niet, er zijn meer dan genoeg lichtpuntjes om de ‘donkere dagen’ goedgemutst door te komen. Van dampende erwtensoep tot Dickensfestijn, kerstmarkten, nieuwjaarsvliegeren of een high tea: het wordt weer een gezellige tijd in de regio!

Duurzaam Natuurlijk: Watt LED je Hardenberg, tot eind november Helpt het echt, als je je huis isoleert? Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een ledlamp en een spaarlamp? Ontdek het op deze leuke en leerzame expositie. Naast ernstige onderwerpen is er ook ruimte voor plezier, zoals racen met solarautootjes. Toegang: gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Alle middagen, behalve maandag. Natuuractiviteitencentrum De Koppel, Vechtstraat 8, Hardenberg www.vechtdaloverijssel.nl

High Tea op het Laer Ommen, elke zondag het hele jaar door Heerlijk nippen aan een kopje thee, knabbelen aan een lekkere scone of muffin: kom na de winterse wandeling in hogere Engelse sferen bij de High Tea op Landgoed Het Laer en gun uzelf zo’n geluksmomentje. Vooraf reserveren aanbevolen. www.teatimeommen.nl

Pauwergirls Dedemsvaart, 20 november Nostalgisch muzikaal feestje op de zondagmiddag. Met een knipoog, een snufje theater en retrosausje. Met hun grote oude radio op wieltjes brengen de Pauwergirls een wervelende show met muziek, zang, theater en humor en vele leuke liedjes uit de jaren 40, van de Andrew Sisters tot de Everly Brothers, Brel en Adele. Gashouder Podium, Oude Zuidwolderstraat 13, Dedemsvaart Toegang: € 12,50 www.gashouderdedemsvaart.nl

Kerst-puzzelwandeltocht Hardenberg, 26 december, 13.00-16.00 uur Een leuke activiteit op tweede kerstdag waar iedereen welkom is: jong en oud, met of zonder beperking. Er zijn twee routes, een korte van 1 km voor de jongsten en een tocht van 7 km met wat moeilijker vragen. Midwinterhoornblazers, verwarmde kersttent, knuffel- en speelhoek, schminken, lekkere hapjes, drankjes en mooie prijzen te winnen. De Zwieseborg, Gramsbergerweg 52C www.visithardenberg.nl

Rondleiding Canadese Begraafplaats Holten, 3 januari, 14.00 uur Rondwandeling over de begraafplaats en het ereveld, met informatie en indrukwekkende verhalen over de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland door de Canadezen. Deelname: € 3, basisschool-kinderen € 1,50 www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Nieuwjaarsvliegeren Twenterand Westerhaar-Vriezenveensewijk, 28 januari Een ludieke manier om het nieuwe jaar in te luiden. Toegang: € 16, inclusief onbeperkt koffie/thee/glühwein, kop soep met een broodje worst en avondmaaltijd. Johanneshoeve, Dalweg 39 www.vliegerfeesttwenterand.nl

Fabian Fransiscus – VLA Bathmen, 14 januari Een beetje humor kunnen we allemaal wel gebruiken, vooral tijdens de grauwe wintermaanden. Bekroond cabaretier Fabian Fransiscus verstaat de kunst om zijn onnavolgbare en onbegrijpelijke chaos bijzonder grappig te verwoorden. In VLA staat een schoolreünie van de millenniumgeneratie centraal, die opgroeide in de jaren ’90. Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6a, Bathmen. Toegang: € 10

Andere winterevenementen Kerstmarkt Hardenberg, 15-17 december, Hardenberg Dickensfestijn, 17-18 december, Deventer Kerstevent Zwolle, 17 december Kerstbrocante aan de IJssel, 18 december, Deventer

Voor meer informatie: www.vvvdeventer.nl www.vvvzwolle.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.wandel.nl

www.cultuurhuusbraakhekke.nl

13


ontwikkelingen

De Medido

houdt de tijd in de gaten

Het team van Carinova Wijhe heeft onlangs de Medido ingezet bij cliĂŤnten. Een Medido, hoor ik u denken, wat is dat? Zo verging het onze zorgmedewerkers ook, maar na een gesprek met Bert en Agaath Blaauwgeers uit Wijhe en de nieuwe wijkverpleegkundige Marit Denijs was ons team direct heel erg enthousiast.

14 dichtbij


TEKST Karin Köster

m

Mensen moeten soms veel medicijnen gebruiken en die op verschillende momenten van de dag innemen. Het is voor hen vaak ingewikkeld om deze niet te vergeten. Daarom is de Medido ontwikkeld, een slimme medicijndispencer die werkt met een volautomatisch uitgiftesysteem. Indien de medicatie niet op tijd wordt uitgenomen, krijgt de alarmcentrale van Carinova een melding en neemt een zorgmedewerker contact met de cliënt op. Een veilig idee voor de hele familie. Geruststellend Sinds kort heeft het echtpaar Blaauwgeers een Medido in huis. Ze vinden het een superhandig apparaat dat hen waarschuwt op het moment dat het tijd is voor medicijnen en ogen moeten worden gedruppeld. Meneer Blaauwgeers: “Het is voor ons heel geruststellend dat we niet steeds weer aan de medicijnen moeten denken. Wij krijgen een pieptoon te horen op het moment dat er iets moet gebeuren. Daarna kunnen we op een schermpje lezen wat we moeten doen. Dit is van tevoren precies afgestemd op de juiste tijden.” Mevrouw Blaauwgeers: “Het apparaat geeft niet alleen aan dat ik medicijnen moet innemen, maar op dat moment komt er ook een zakje uit waar de medicijnen van dat moment in zitten. Daarbij is het ook nog handig dat het zakje al een klein beetje is opengescheurd, zodat het openen niet meer veel moeite kost.”

“De Medido is voor veel mensen een uitkomst”

Een uitkomst Naast de dagelijkse verzorging die Bert en Agaath Blaauwgeers van Carinova ontvangen, komt er een medewerker eenmaal per week langs om de Medido weer te vullen. De zakjes medicijnen worden door de apotheek in een lange sliert aangeleverd en door Carinova in het apparaat gedaan. Ook worden wijzigingen in het apparaat doorgegeven aan een centrale die de programmering doet. Zo kunnen tijden veranderen (je kunt zelfs aangeven dat je in het weekend een uurtje langer wilt slapen), maar kunnen er ook handelingen worden toegevoegd of weer uit gehaald. De Medido is voor veel mensen een uitkomst! Praktisch in gebruik Marit Denijs is voor de familie Blaauwgeers de nieuwe wijkverpleegkundige. Zij volgt Yvonne van Vilsteren op, die jarenlang een van de bekende gezichten was van het Carinova-team Wijhe. Marit: “Ik ben ontzettend blij dat ik dit team mag versterken. Het is voor mij een droombaan, met veel afwisseling in taken, zowel op kantoor als in de wijk zelf, leuke samenwerking met allerlei andere disciplines in de zorg en heerlijk om zorg te verlenen bij mensen thuis.” Marit heeft de opleiding Verpleegkunde op Windesheim gevolgd. Ze heeft daarna in Dalfsen, Ommen en Deventer gewerkt en heeft dus nu haar vaste stek gevonden in Wijhe. Zelf is ze ook zeer te spreken over de Medido. “Het is een apparaat dat ervoor kan zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, zonder zorgen te hebben over het vergeten van het innemen van hun medicijnen. Het is erg praktisch in gebruik en kan zelfs mee op vakantie.”

*

MEER ONTWIKKELINGEN BIJ CARINOVA: Daglichtlamp Daglicht bepaalt onze biologische klok, zorgt voor de aanmaak van vitamine D, heeft effect op onze stemming, lichaamstemperatuur en ons algehele welbevinden. Bij mensen met dementie leidt een gebrek aan daglicht ertoe dat ze overdag vermoeid kunnen zijn en niet of nauwelijks actief, terwijl ze ’s nachts niet kunnen slapen en gaan dwalen. Bij woonzorgcentrum De Diessenplas in Holten zijn daarom daglichtlampen met wit licht in gebruik genomen. Zij zorgen ervoor dat de ouderen actiever worden en zich beter gaan voelen. Op de afdeling voor dementerenden probeert het personeel het in de woonruimten zo licht mogelijk te maken. Zij hebben gemerkt dat goede verlichting en een huiselijke inrichting een groot effect op het welzijn van de cliënten hebben.

Hospice Familie Assenhuis in Dedemsvaart Als aanvulling op de adressenlijst uit het artikel over palliatieve zorg in Dichtbij 2, zomer 2016 (terug te lezen via de bibliotheek op www.carinova.nl), moet nog de hospice in Dedemsvaart vermeld worden. Sinds de oprichting in 2014 biedt deze ondersteuning aan ernstig zieke mensen in de laatste levensfase. De zorg op maat voor de gasten staat centraal. Dit gebeurt in samenwerking met de professionele zorg, mantelzorg/familie en een groep van ruim dertig VPTZ-opgeleide vrijwilligers. De gasten hebben een eigen kamer met terras, sanitaire ruimte en gebruik van de gezamenlijke huiskamer en keuken. Familie, vrienden en bekenden zijn altijd welkom en kunnen gebruikmaken van de logeerkamers. Hospice Dedemsvaart biedt een gastvrije, huiselijke en warme omgeving aan gasten en familie. Er is ruimte om te zijn wie je bent, er wordt de mogelijkheid gegeven om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Hospice Familie Assenhuis,Baron van Dedemlaan 2, 7701 HT Dedemsvaart, 0523 - 23 40 13

15


in de wijk

TEKST ConnyVerweij

Project ‘Waardigheid en trots’ Meer eigen regie voor de cliënt op de woonzorglocaties

In februari 2015 presenteerde staatssecretaris Van Rijn het plan ‘Waardigheid en trots’. Hij pleit ervoor dat bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen’zelf meer kwaliteit van leven ervaren’. Het plan is bedoeld als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Speerpunten hierbij zijn kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. “Beleefde kwaliteit is gebaseerd op vrijheid, eigen regie en samenredzaamheid”

16 dichtbij


Gerlinde Rutterkamp (33) Ingrid Schouw (47) is getrouwd en heeft drie kinderen (14, 16 en 19). Het gezin woont in Diepenveen. Bij mooi weer gaat Ingrid graag fietsen, bij slecht weer is spinning op de sportschool haar grote hobby. Ook coacht ze het hockeyteam van haar zoon.

INGRID SCHOUW, BELEIDSADVISEUR KWALITEIT EN VEILIGHEID:

“Om beter aan te sluiten bij de behoefte, moet je soms van de regels afwijken” “Beleefde kwaliteit – kwaliteit door de ogen van de bewoner – is iets anders dan wettelijk vastgelegde kwaliteit met betrekking tot hygiëne, vakbekwaamheid, medicatiebeleid, et cetera. Beleefde kwaliteit is hoe de cliënt de kwaliteit ervaart. Waar geniet de cliënt van? Voelt hij of zij zich thuis? Met de projectgroep hebben we een visie geformuleerd. Beleefde kwaliteit is gebaseerd op drie pijlers: vrijheid, eigen regie en samenredzaamheid. Oftewel: de regie hebben om het eigen leven te kunnen leiden. Laat de cliënt ervaren dat hij er mag zijn. Bied de cliënt de mogelijkheid om de dingen te doen die belangrijk voor hem zijn en die aansluiten bij de behoefte van dat moment. Daarvoor zullen de medewerkers soms bewust moeten afwijken van de regels. Een voorbeeld? Stel dat alle bewoners normaal gesproken om tien uur gewassen en aangekleed aan het ontbijt zitten. Maar als een bewoner een slechte nacht heeft gehad en om halftien nog ligt te slapen? Laat hem dan lekker slapen, wijk eens af van de gebaande paden. Doe eens gek! Haal eens een visje op de markt als de bewoners daar trek in hebben. Het leuke is ook dat je dan werkt vanuit je hart. En dat is waar je als zorgverlener voor hebt gekozen.”

MARIAN BERGMAN, COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS EN PARTICIPATIE BIJ WOONZORG:

“Het is heel belangrijk om de familie te betrekken”

“In de nieuwe opzet is de mens het uitgangspunt. Wat wil de bewoner? Hoe de bewoner de kwaliteit beleeft, daar kom je alleen maar achter door met die bewoner en zijn of haar familie in gesprek te gaan én te blijven. Die familie is heel belangrijk. De familie kent de bewoner immers het beste. Een van de pijlers waarmee we aan ‘beleefde kwaliteit’ bouwen is dan ook samenredzaamheid. Dat wil zeggen dat we samen met het netwerk van de bewoner de zorg vormgeven. Elke persoon die bij ons wordt opgenomen, neemt zijn eigenheid mee, dingen die hij graag doet en de mensen uit zijn omgeving. Wij willen de partner, de kinderen, de buren, kortom iedereen uit het netwerk de kans geven om betrokken te blijven. Hoe meer familie en bekenden bij het welzijn betrokken zijn, hoe hoger de beleefde kwaliteit voor de bewoner. Vaak dunt het netwerk op een gegeven moment uit. Gelukkig kunnen we ook vrijwilligers inzetten. Vrijwilligers hebben de tijd om de bewoner extra aandacht te geven. Zij helpen de bewoner de dingen te blijven doen die hij leuk vindt. Verder ontwikkelen we steeds meer samenwerkingsverbanden, met scholen bijvoorbeeld. Zo hebben we pas met de leerlingen van een beroepsopleiding een beautymiddag georganiseerd. Je ziet de bewoners dan helemaal opleven.”

Marian Bergman (55) woont met haar man in Schalkhaar. Ze hebben twee zoons van 17 en 19 jaar oud. Haar hobby’s zijn fietsen, koken en met vriendinnen op stap. In haar vrije tijd is Marian zelf vrijwilliger bij de Deventer IJsclub.

en haar vriend hebben een samengesteld gezin dat uit vier kinderen bestaat. Ze wonen in Rijssen en gaan graag met het gezin eropuit. Ook al is ze nog maar één jaar in dienst, Gerlinde is er trots op om bij Carinova te werken.

GERLINDE RUTTERKAMP, VERPLEEGKUNDIGE:

“We moeten leren om door de ogen van de cliënt te kijken” “In mei hebben we op enkele woonzorglocaties een pilot gehouden om deze nieuwe manier van werken uit te proberen. Het vergt een andere houding van het team. Je moet reflecteren, je voortdurend afvragen waarom je iets op een bepaalde manier doet. Het gaat erom door de ogen van de cliënt te leren kijken. Stel hem vragen. Wat zijn de wensen rondom activiteiten? Hoe laat wil hij naar bed? En wat wil hij eten? Het is belangrijk voor de cliënt om zo veel mogelijk door te gaan met het leven zoals hij dit thuis ook leidde. We willen in de toekomst vóór de opname bij de cliënt op huisbezoek gaan. Zo kunnen we de cliënt beter in kaart brengen. Het team kan dan meteen inspelen op zijn of haar behoeften. De reacties op de pilot waren positief. Ik ben trots op deze nieuwe manier van werken. Of het wennen is? Ja, zeker voor mensen die het werk al heel lang op dezelfde manier doen. Je moet per dag weer andere prioriteiten stellen, afhankelijk van de wensen van de bewoners. Soms pas je een dienst aan of doe je bepaalde werkzaamheden op een andere dag dan gepland. Hoe dan ook is nu geen enkele dag hetzelfde. Maar dat maakt het werk juist veel leuker.”

17


aan tafel

Mals gemarineerd

Oosterse inspiratie In de tijd waarin er nog geen koelkasten bestonden werden vlees en vis gemarineerd om het langer te kunnen bewaren. Zure, zoute of vette marinades vertragen de groei van schadelijke bacteriën en maken vlees bovendien heerlijk mals en makkelijk te verteren. Door de toevoeging van kruiden en smaakmakers ontstaat uw eigen favoriete recept; traditioneel kruidig, oosters zoet of pittig fris.

a

Oosters varkensvlees

Aan de hand van een aantal basisprincipes voor marinades kunt u naar believen variëren. Hoe zachter de structuur van het product, hoe korter u het in de marinade legt. Zalm neemt een marinade veel sneller op dan vlees of wild, dat steviger is. BASISINGREDIËNTEN Een lekkere marinade voor vlees of vis heeft minimaal drie ingrediënten nodig: 1. Een (zoet)zure of alcoholhoudende vloeistof, zoals wijn, azijn of citroensap 2. Olie: olijfolie of zonnebloemolie 3. Smaakmakers: knoflook en ui, bacteriewerende kruiden zoals laurier, tijm en rozemarijn of u kunt kiezen voor een zoete, op de oosterse keuken geïnspireerde variant met honing, gember en ketjap

*

18 dichtbij

voor 2 personen:

tips

1.

Als u het vlees in stukjes snijdt kan de marinade sneller zijn werk doen.

2.

Deze marinade is ook heel geschikt voor kip en rundvlees.

300 G HAMLAPPEN, IN DUNNE PLAKJES 2 EL OLIJFOLIE OF ZONNEBLOEMOLIE 1 EL KETJAP 1 EL HONING 1 TL GEMBERSIROOP OF 1 TL GEMBERPOEDER 1 FIJNGESNEDEN RODE PEPER, ZONDER ZAADJES 1 TEENTJE KNOFLOOK, FIJNGEHAKT SAP VAN 1 HALVE CITROEN

1

Meng alle ingrediënten in een schaal of kom waarin het vlees ondergedompeld kan worden. Dek het vlees af met plastic folie en laat het minimaal 3 uur in de koelkast marineren.

2

Schep het vlees uit de marinade en bak het in olijfolie aan beide kanten bruin. Voeg de marinade weer toe en laat het in ongeveer 10 minuten gaar worden.


FOTOGRAFIE: Cees Rutten

drijfveer Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke beperkingen. Denkt u aan problemen met eten of aankleden. De behandeling vindt vaak plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk. Ergotherapie is zorg op maat. De Edwin van der Sar Foundation heeft aan Carinova Ergotherapie koffers cadeau gedaan met ergotherapeutische hulpmaterialen, die direct ingezet kunnen worden bij de behandeling en daar ook kunnen worden achtergelaten. Carinova Ergotherapie Thuis is werkzaam in de regio Deventer en de plaatsen Holten en Olst.

“Onze Foundation wil graag bijdragen aan het zelfstandig maken van mensen met hersenletsel”

w

Waarop is de inhoud van de koffer gericht? “De Edwin van der Sar Foundation verspreidt – in samenwerking met Ergotherapie Nederland en Vegro Thuiszorgwinkels – jaarlijks vijftig koffers vol handige hulpmaterialen voor ergotherapeuten in Nederland. De inhoud van de koffers is specifiek samengesteld voor ergotherapie bij hersenletsel.” Waarom doen jullie de koffers cadeau? “Mensen met hersenletsel die na de medische fase weer naar huis gaan, zijn in veel gevallen aangewezen op de diensten van een fysio- en

Edwin van der Sar

is getrouwd met Annemarie van Kesteren en samen hebben ze twee kinderen, Joe en Lynn. Edwin was keeper van het Nederlands elftal, Ajax en andere buitenlandse clubs als Juventus en Manchester United. Als recordinternational kwam hij 130 keer uit voor het Nederlandse voetbalelftal. In 2011 speelde hij zijn afscheidswedstrijd in de Amsterdam ArenA. In 2012 richtte Edwin samen met zijn vrouw Annemarie de Edwin van der Sar Foundation op. 

ergotherapeut. De cliënten van Carinova Ergotherapie krijgen met de inhoud van deze koffer een oplossing op maat aangereikt. Handige hulpstukken of verpleegartikelen ondersteunen en verbeteren de oefenstof. Dat maakt hen meer zelfstandig in het dagelijks leven. En dat is iets waar wij als Foundation graag aan bijdragen.”

“Het is belangrijk om weer vertrouwen te krijgen in je eigen lichaam”

Wat is de persoonlijke motivatie om deze koffers samen te stellen? “Mijn vrouw Annemarie heeft in 2009 een hersenbloeding gehad. Wij

hebben dus zelf ervaren wat de uitdagingen en behoeften zijn bij hersenletsel. De zorg in het ziekenhuis en revalidatiecentrum is vaak goed geregeld, maar de mogelijkheden daarna zijn beperkt. Bij thuiskomst begint het pas en word je geconfronteerd met alle ‘normale’ dingen die je niet meer kunt. Het is belangrijk om weer vertrouwen te krijgen in je lichaam en dingen die je niet meer kunt opnieuw of op een andere manier aan te leren. Een ergotherapeut kan daarbij helpen. Met de hulpmiddelen in de koffer komen we nu echt bij de mensen thuis.”

*

19


document

Vervolgzorg na ontslag uit het ziekenhuis

Goed geregeld

TLB DEVENTER ZIEKENHUIS Het TLB regelt niet alleen de zorg, maar ook de indicatiestelling die nodig is. Of dat nu voor huishoudelijke hulp is (geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning), verpleegkundige zorg of persoonlijke verzorging (Zorgverzekeringswet) of tijdelijke opname in een verpleeghuis (Wet langdurige zorg). Het zorgloket van het TLB vindt u in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis. Het TLB is telefonisch bereikbaar op 0570-536540. Ook vindt u informatie op www.dz.nl. Typ ‘TLB’ in als zoekwoord.

20 dichtbij

Na – of voor – een ziekenhuisopname heeft iemand soms tijdelijk zorg of ondersteuning nodig. Wellicht moet de thuiszorg die een cliënt al krijgt voor een bepaalde periode aangepast worden. Daar moet het nodige voor geregeld worden. De ziekenhuizen waar Carinova mee samenwerkt, nemen de patiënt gelukkig veel van dat regelwerk uit handen. Bij het Deventer Ziekenhuis wordt dit bijvoorbeeld gedaan door de medewerkers van het Transmuraal Logistiek Bureau.

w


TEKST Conny Verweij FOTOGRAFIE Bert de Graaf

w

Wie het Deventer Ziekenhuis binnenloopt, treft in de centrale hal het zorgloket, waar op werkdagen (van 8.30 tot 17.00 uur) een verpleegkundige van het Transmuraal Logistiek Bureau (TLB) klaarstaat om vragen te beantwoorden. Het TLB regelt voor patiënten die in het Deventer Ziekenhuis zijn opgenomen alle vormen van vervolgzorg die nodig zijn na ontslag uit het ziekenhuis. Dat kan thuiszorg zijn, hulp bij het douchen bijvoorbeeld, verpleegkundige zorg, zoals het toedienen van een injectie, of tijdelijke opname in een verpleeghuis als de patiënt ten gevolge van een bepaalde aandoening niet thuis kan wonen. Bespreken thuissituatie “We zijn er ook voor patiënten die op de polikliniek of onze afdeling spoedeisende hulp zijn geweest en vervolgzorg nodig hebben,” vertelt Karen Janssen, transferverpleegkundige en coördinator Transmuraal Logistiek Bureau (TLB). “Als er problemen kunnen ontstaan bij het naar huis gaan, komen we in actie. In een gesprek met de patiënt en zijn of haar familie proberen we duidelijk te krijgen waar behoefte aan is. Eerst inventariseert de transferverpleegkundige hoe iemand in het ziekenhuis functioneert. Waar heeft hij of zij hulp bij nodig? Vervolgens bespreken we de thuissituatie. Stel dat iemand de eerste weken na de operatie niet mag bukken. Dan wordt aan- en uitkleden misschien lastig. Als die patiënt een gezonde partner heeft, dan redden ze het samen vaak wel. Maar als die persoon alleen woont of een partner heeft die zelf hulpbehoevend is, dan is er een zorgprobleem. Wij zorgen dat dat zorgprobleem – al dan niet tijdelijk – opgelost wordt, bijvoorbeeld door het inschakelen van thuiszorg.” Planning thuiszorgorganisatie Karen benadrukt dat zij en haar collega’s niet het werk van de wijkverpleegkundige over willen of kunnen nemen. “Wij geven een

eerste aanzet tot wat wij denken dat minimaal nodig is. Bijvoorbeeld dat er twee keer per dag iemand van de thuiszorg langsgaat. De patiënten weten dan waar ze op kunnen rekenen en “De neuzen de thuiszorgorganisaties staan altijd kunnen er hun planning dezelfde kant op. op afstemmen. Die Het belang van twee keer per dag is het de patiënt weegt uitgangspunt, passend bij bij iedereen het de zorgvraag op het moment zwaarst” van ontslag. Maar natuurlijk kan dat worden aangepast. De wijkverpleegkundige die bij de cliënt thuis komt, ziet immers beter wat er thuis nodig is. Die zet vervolgens de puntjes op de i.” Zorgpartners Het Deventer Ziekenhuis heeft meerdere zorgpartners, een daarvan is Carinova. Karen: “Wanneer we welke zorgpartner inschakelen? Die keuze is helemaal aan de patiënt zelf. Heeft de patiënt geen voorkeur, dan geven wij een advies. Stel dat iemand moet revalideren na een CVA en dat het liefst in Deventer doet, bijvoorbeeld omdat daar de familie woont, dan verwijzen we hem of haar naar de revalidatie van Carinova. Daar hebben ze net even wat meer ervaring in revalidatie na een CVA dan op andere plekken. Bij het Sint Jozef in Deventer en De Hartkamp in Raalte is dit echt een speerpunt.” Goede samenwerking Natuurlijk onderhoudt het TLB nauw contact met de zorgpartners. “Krijgt iemand al thuiszorg – bijvoorbeeld van Carinova – en wordt deze persoon bij ons opgenomen, dan houden we Carinova op de hoogte. Als het ontslag in beeld komt, laten we weten wanneer de cliënt weer thuiskomt en of er uitbreiding of verandering van de zorg nodig is.” Karen roemt de samenwerking met Carinova en de andere zorgpartners. “De neuzen staan altijd dezelfde kant op. Het belang van de patiënt weegt bij iedereen het zwaarst. En daar gaat het om. Aan de ene kant proberen we de opnametijd zo kort mogelijk te houden. Aan de andere kant mag een patiënt pas het ziekenhuis verlaten op het moment dat we zeker weten dat de vervolgzorg goed is geregeld. Dat dat vrijwel altijd heel snel kan, kan alleen omdat de zorgpartners er zijn en zo goed met ons samenwerken.”

*

ANDERE ZIEKENHUIZEN IN DE REGIO

Isala

Als u na ziekenhuisopname of poliklinische behandeling in Isala bepaalde zorg nodig heeft, dan kan de transferverpleegkundige van Isala u helpen bij het regelen hiervan. Uitgebreide informatie hierover vindt u op: www.isala.nl/ zorgnaziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Isala kunt u ook voor vragen over nazorg bij de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek terecht. Het Transferbureau is telefonisch bereikbaar via: 038-424 50 00.

Röpcke-Zweers Ziekenhuis

In de ontvangsthal van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg (Saxenburgh Groep) vindt u het zorgloket waar meerdere zorgorganisaties (waaronder Carinova) zijn vertegenwoordigd. Ook kunt u een beroep doen op een transferverpleegkundige. Voor informatie vooraf kunt u contact opnemen met de afdeling zorgcontact: 0523-276670. De eventuele nazorg wordt ook besproken bij de intake. Zie ook: www.saxenburgh.nl bij Contact/ Zorgcontact.

21


puzzel

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan één keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. ADEM

ROLLATORS

APPARTEMENT

SCHREEUWEN

BIJTEN

SINT JOZEF

COMFORTDIENSTEN

SLIJMVLIEZEN

COMPLICATIES

SPAARLAMP

DAGBESTEDING

TANDEN

EDWIN VAN DER SAR

TANDVLEES

ERWTENSOEP

THUISSITUATIE

ETEN

TROTS

KERSTMARKT

VACCINATIE

KIEZEN

VITAAL

KLACHTENBEMIDDELAAR

WAARDIGHEID

KLOOSTERTUIN

WEERSTAND

KRUKKEN

ZORGLOKET

LED-LAMP

ZORGPARTNERS

LICHAAM MEDIDO MONDHYGIENIST NIEUWJAARSVLIEGEREN OPTICIEN

1e prijs

OUDEREN

‘Proeverij uit de Streek’.

OOGMETING

PRATEN RAALTE RENOVATIE RISICOGROEP

WAT MOET U DOEN?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 15 februari 2017 in naar Dichtbij, Postbus 4040, 2003 EA Haarlem of stuur een e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

Laat u verwennen door lekkere streekproducten uit het Vechtdal en diverse authentieke streekgerechten. Een compleet verzorgd diner voor 2 personen bij Streekrestaurant de Vechtdalkok in Dalmsholte. www.vechtdalkok.nl

2 en 3 prijs e e

2 x Social Media voor senioren – 4e herziene druk Met dit boek heeft u snel de verschillende social media onder de knie, of u nu wilt facebooken met uw kleinkinderen of skypen met uw zus in Australië. Nu ook met informatie over tablet en smartphone. www.scriptum.nl

GEEFT U EEN CIJFER? De redactie van Dichtbij doet haar uiterste best om een mooi en informatief magazine voor u te maken. Maar wat vindt u daar zelf van? Mogen wij u vragen om uw waardering voor Dichtbij kenbaar te maken via een cijfer van 1 tot en met 10? U kunt dit cijfer bij uw inzending op de prijspuzzel vermelden. Ook zonder oplossing van de puzzel is uw reactie meer dan welkom! En als u suggesties heeft ter verbetering van Dichtbij, zouden wij u willen verzoeken om dat ook aan te geven.

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘De fietsenmaker komt gewoon bij u aan huis’. De winnaars zijn: 1 e prijs (Grachtentocht op de Zwolse stadsgracht) familie D. Roo, Staphorst, 2 e en 3 e prijs (twee paar prachtige spijkerbroekblauwe klompen) Martin Top, Deventer (2 e prijs) en M. Poolman-Meijer, Dedemsvaart (3 e prijs).


lezersaanbieding

TEKST Chris von Koettlitz

column

Kritische houding

Bij de cliëntvertrouwenspersoon worden zeer uiteenlopende klachten gemeld. Hieronder een kijkje in de praktijk. Om de privacy te waarborgen is de hier beschreven klacht ontleend aan een vergelijkbare zorginstelling buiten Overijssel.

‘Proeverij uit de streek’ bij de Vechtdalkok

Streekrestaurant de Vechtdalkok maakt gebruik van Vechtdalproducten, die geproduceerd zijn met respect voor de omgeving en het milieu. De liefde voor dier, natuur en landschap staat voorop. Dit leidt tot een aanzienlijk hogere voedselkwaliteit. Een gerecht uit de eigen omgeving heeft een belangrijke meerwaarde. Er worden geen onnodige kilometers gemaakt en het prachtige landschap wordt gebruikt en benut. Producten uit het Vechtdal zijn een puur stukje natuur. Onze specialiteit is ambachtelijk roken & authentiek koken. De smaak van vroeger in een modern jasje!

‘Vechtdalkok’ Johan Drenth heeft verschillende prijzen gewonnen: • Winnaar Vechttrofee 2012 • Mosselchef van Nederland 2012/2013 STREEKRESTAURANT DE VECHTDALKOK

bon

Dalmsholterdijk 6a - 8146PG - Dalmsholte - Vechtdal Telefoon: 0572 – 76 90 13 Mobiel: 06 - 21 214 260 E-mail: info@vechtdalkok.nl www.vechtdalkok.nl

Tegen inlevering van deze bon: ‘Proeverij uit de Streek’ met een dessert naar keuze van de kaart! Voor € 29,50 p.p. (normaal € 32,50)

Het zit mevrouw De Feijter dit jaar niet mee. In januari glijdt ze uit in de badkamer en breekt haar heup. Nadat ze in het ziekenhuis een nieuwe heup heeft gekregen, gaat de revalidatie voorspoedig en na enkele weken is ze weer thuis bij haar man. In het voorjaar gaat het echter weer mis, ze krijgt een herseninfarct en wordt met verlammingsverschijnselen opgenomen. Ze moet opnieuw revalideren. Haar man heeft haar al die maanden liefdevol begeleid en is zeer betrokken. Hij krijgt wel steeds meer zorgen over haar gezondheid en langzamerhand begint hij te twijfelen of ze nog wel naar huis kan komen. Deze twijfel maakt hem onzekerder en dat uit zich onder andere in een steeds kritischer houding tegenover de verzorgenden. Als hij op een dag ziet dat ze geen alarmknop meer om heeft, meldt hij dit bij de verpleging. Het laconieke antwoord is dat ze die waarschijnlijk wel zelf zal hebben afgedaan. Dat schiet hem in het verkeerde keelgat. Een goed gesprek levert niets meer op, integendeel, iedereen gaat in de verdediging en een oplossing lijkt ver weg. Hij neemt contact op met de klachtenbemiddelaar en doet daar zijn verhaal. Het wordt de klachtenbemiddelaar duidelijk dat meneer De Feijter zich erg veel zorgen maakt en zich helemaal niet gehoord voelt door de verzorgenden van zijn vrouw. In een gesprek met de coördinator van de afdeling en de klachtenbemiddelaar krijgt meneer De Feijter ruim de gelegenheid om zijn zorgen te uiten. Voor de coördinator wordt daarmee ook duidelijk waar de kritische houding van meneer vandaan komt en ze kan meer begrip voor zijn houding opbrengen. Ze belooft om dit in een werkoverleg met alle medewerkers te bespreken. Snel na dit werkoverleg verbetert de verstandhouding tussen meneer De Feijter en het personeel. Hij is achteraf erg blij dat hij de klachtenbemiddelaar ingeschakeld heeft. Wanneer het niet lukt om uw probleem op te lossen met een medewerker van Carinova, of wanneer u er moeite mee heeft het eerst met een medewerker te bespreken, kunt u contact opnemen met Roel de Leeuw, de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon voor Carinova, die samen met u kan proberen het probleem op te lossen. U kunt hem bereiken op tel. 06 23 10 01 26 of cvpcarinova@quasir.nl.

23


servicepakket UNIVÉ

Ook in 2017

korting op uw zorgverzekering! Als u volgend jaar gebruik wilt maken van de aantrekkelijke collectiviteitskortingen via het Carinova Servicepakket, kunt u tot en met 31 januari 2017 overstappen van zorgverzekeraar. Carinova heeft met verschillende verzekeraars afspraken gemaakt.

U bent al abonnee voor € 16,25 per jaar*

Bij Univé krijgt u 10% korting op de collectieve aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best. Kiest u voor een collectieve basisverzekering en een collectieve aanvullende verzekering van Univé? Dan betaalt Univé uw abonnement van het Carinova Servicepakket in 2017!

SALLAND ZORGVERZEKERINGEN Ook bij Salland Zorgverzekeringen ontvangen leden van het Carinova Servicepakket 5% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekeringen, waaronder óók de tandartsverzekering. Dat zijn algauw tientallen euro’s per jaar!

ZILVEREN KRUIS Leden van het Carinova Servicepakket ontvangen 5% korting op drie varianten van de basisverzekering van Zilveren Kruis, waardoor u zelf kunt kiezen uit de mate van keuzevrijheid van zorgverleners. U ontvangt zelfs 10% korting op de aanvullende verzekeringen.

VITAAL VECHTDAL Woont u in de gemeente Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Coevorden of Twenterand? Dan profiteert u bij een verzekering van Zilveren Kruis, ONVZ of Avéro Achmea van een korting én van de Vitaal Vechtdal voordelen. Kijk voor meer informatie op vitaalvechtdalpolis.nl/carinova Kijk voor een compleet overzicht van kortingen op zorgverzekeringen via het Carinova Servicepakket op www.carinova.nl (Servicepakket).

Word lid van het Carinova Servicepakket en

ontvang tientallen euro’s korting per jaar op uw ziektekostenverzekering Bel voor meer informatie naar Carinova via 0900 86 62

* Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door inflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen we op 1 januari ons abonnementstarief 2017 met € 0,25. Het nieuwe abonnementstarief voor 2017 bedraagt dan €16,25. Hiermee kunt u blijven rekenen op de producten en dienstverlening van het Carinova Servicepakket tegen een kwaliteit die u gewend bent.

Abonnement 2017 U bent al abonnee van het Carinova Servicepakket voor maar € 16,25 per kalenderjaar. Het abonnement geldt voor het gehele huishouden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, ser vices en kortingsmogelijkheden die het Carinova Servicepakket u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova via 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl.

Dichtbijnajaar2016def  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you