Carinova Dichtbij nummer 1, 2022

Page 1

Magazine van Carinova no1 voorjaar/zomer 2022

Het behandelcentrum

therapie op locatie en thuis

Betere ouderenzorg

samen met Solis

Blij met...

huishoudelijke hulp op zaterdag

Zorgadvies over

de weg naar woonzorg

Ontzettend leuk

bij de dagbesteding

Trek eropuit in de regio


colofon

Dichtbij is een uitgave van Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie Branding Media B.V. Redactie Communicatie- en pr-afdeling Carinova, Carinova Thuizz en Branding Media Aan dit nummer werkten mee Hester Bruning Ruud Gosse René de Graaff Moniek Moorman Sarah Saarberg Léonie Schutter - de Boer Marjolein Straatman Els Wiegant Grafisch ontwerp Tein Janmaat Fotografie De Beeldredaktie Branding Media Carinova Wouter van der Linde Masterphoto Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

inhoud

voorwoord

Samen mogelijk maken Vooruitgaan, verbeteren en vernieuwen past bij Carinova. Het maakt ons tot de zorgorganisatie die wij met zijn allen vormen. Dat vooruitgaan doen we in een (zorg)wereld waarin nu en de komende jaren enorm veel gebeurt. Er is een noodzakelijke beweging in de zorg gaande om deze aan te laten blijven sluiten bij de zorgprofessionals en cliënten van nu en van de toekomst. We worden in Nederland steeds ouder en we moeten steeds meer doen met minder mensen.

o

Op veel vlakken zijn we al een nieuwe weg ingeslagen. Met een aangepaste organisatie en nieuwe systemen bijvoorbeeld. Op die weg gaan we gewoon verder. Niet radicaal het roer omgooiend, maar vooruitlopend op wat overmorgen en over-overmorgen nodig is. Daar heb je een koers bij nodig. Een kompas. Dat is onze meerjarenbeleidsvisie voor 2022-2026. (Zie www.carinova.nl/ meerjarenbeleidsvisie-2022-2026) Zijn wie u bent, leven zoals u wilt. Carinova wil dat mogelijk maken. Ook als bij het ouder worden “Ons nieuwe beperkingen horen. We staan voor kompas is de veelzijdige zorg, op kwetsbare meerjarenmomenten in het leven, in een zo beleidsvisie voor vertrouwd mogelijke omgeving.

2022-2026”

De komende jaren gaan we hiermee aan de slag. Bij Carinova zijn we gewend om te denken in mogelijkheden, zodat tevreden zorgprofessionals kunnen blijven zorgen voor cliënten die goed ouder kunnen worden met maximale zelfstandigheid.

EN MEER… COLLEGA

Samen maken we het mogelijk

ORGANISATIE

Carinova maakt mogelijk Pag 14 BLIJ MET De huishoudelijke hulp op zaterdag Pag 15 ONTWIKKELINGEN De juiste eczeemzorg Pag 19 DRIJFVEER Opleiding tot leefstijlcoach Pag 20 DOCUMENT Zorgadvies over de weg naar woonzorg

CLIËNT

Zo persoonlijk mogelijke zorg Pag 6 CARINOVA WENST Zorg op vakantie Pag 7 VOOR LEDEN Welzijnsbellen Pag 8 BLIJ MET De dagbesteding

Pag 4 INTERVIEW Samen betere ouderenzorg Pag 9 VRAAGBAAK Cliëntenraad Pag 10 UIT EN THUIS Het behandelcentrum Pag 16 IN DE WIJK Corona achter de rug

Pag 13 OP STAP Jaarmarkten en vertelmiddagen Pag 18 AAN TAFEL Feestelijk voorjaar Pag 22 PUZZEL & waardering voor Dichtbij Pag 23 LEZERSAANBIEDING Wijnen van Nederlandse bodem Pag 24 CARINOVA THUIZZ Doe- & Beleefdag

Pag 23 CARINOVA THUIZZ Dienstenpakket

Henk van Zwam en Jan Griepink

raad van bestuur Carinova

3


Jeroen Hu

interview

Betere ouderenzorg

izing (46) is specialist ouderengeneeskunde bij Carinova. Heeft de huisartsenop leiding gedaan. Wilde juist géén eigen praktijk: te veel sores. De rui mte voor het persoonlijke contac t vindt hij aantrekkelijk aan zijn werk. “Dat levert zoveel kwaliteit op.”

Samen met Solis

Betere ouderenzorg in de regio kan niet zonder goede samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen. Het nieuwe ambulant team ouderengeneeskunde (ATO) gaat daaraan bijdragen. Het is een centraal punt waar huisartsen terechtkunnen met hun (zorg)vragen rond ouderen. Jeroen Huizing, SO bij Carinova, manager Judith Spekschoor van Zorggroep Solis en huisarts Hannelieke Zevenhuijzen vertellen erover.

h

Hannelieke is ruim vijf jaar huisarts in een praktijk die is gevestigd in woonzorgcentrum Sparrenheuvel van Carinova, hartje Diepenveen. Als zij een oudere patiënt met ingewikkelde problematiek heeft, schakelt ze Jeroen soms in. Hij denkt met haar mee of ziet de patiënt zelf, in haar praktijk of aan huis. “Ouderen wonen langer thuis. Dan kan het systeem om ze heen – partner, familieleden, andere mantelzorgers – overbelast raken. Hoe voorkom je dat? Het kan ook erg gevoelig liggen als iemand begint te dementeren en dat zelf niet wil weten. Het is fijn dat je er dan niet alleen voor staat.”

4 dichtbij

Judith Spekschoor (41) is

Hannelieke Zevenhuijzen (44) wilde

een eigen huisartsen praktijk. Haar zoektocht leidde naar een ouder huisartsenechtpaar in Diepenveen . dat net wilde stoppen j.” “Een lot uit de loteri lt ee Hannelieke sp viool en piano. Ze zingt in het Deventer Vocaal Ensemble.

fysiotherapeut van oorsprong. Ze werkt sinds tien jaar bij Zorggroep Solis. Als manager van de behandeldienst is ze verantwoordelijk voor alle behandelaren, met uitzondering van de artsen. Ze sport graag: volleybal en – sinds corona – mountainbiken.

TEKST Els Wiegant FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

helemaal gelukt –, want door privacywetDe samenwerking tussen huisartsenprakgeving kan een SO niet beschikken over tijk Diepenveen en een specialist oudede benodigde patiëntgegevens van de rengeneeskunde is vrij uniek in de regio, huisarts. Dat inrichten heeft de meeste tijd vertelt Jeroen. “Met sommige andere en afstemming gekost.” praktijken heb ik ook contact, maar met Geen vast team vele helemaal niet. Ik verlangde ernaar meer samen met de collega’s van Solis op Het ambulant team ouderengeneeskunde is geen vast team, maar een wisselende te trekken om huisartsen betere ondersamenstelling zorgverleners. Naast SO’s steuning te bieden.” Zo’n anderhalf jaar zijn er ook psychologen en paramedici begeleden kwam een intensief overleg op trokken. Het ATO is ondergebracht bij het gang tussen Jeroen, zijn zes collega-SO’s regionaal transferpunt (RTP) in het Deventer en Annemarlies Huizinga – de manager ziekenhuis. Het RTP werd een aantal jaren behandeldienst van Carinova –, Judith en geleden opgericht om crisisopvang in de de zes SO’s van Zorggroep Solis, en een regio te coördineren. beleidsmedewerker en kaderVanaf 1 maart vervult huisarts van de Huisartsen het eenzelfde rol voor Coöperatie Deventer en vragen rond kwetsOmstreken (HCDO). bare ouderen. Judith: Dat is de overkoe"Samenwerken “Een huisarts hoeft pelende organiom huisartsen niet voor Carinova satie waarbij zo’n betere onderof Solis te kiezen, er honderd huisartsen steuning te zit geen organisain de regio Deventer bieden" tiebelang achter het zijn aangesloten. Bij RTP. De medewerkers, Solis viel Jeroens wens transferverpleegkundiin vruchtbare aarde, vergen, kunnen verschillende telt Judith. “Ook wij zien een diensten aanbieden: een eenmatoename van de complexiteit in lig consult van een SO, meebehandelen of de problematiek van ouderen. Daarvoor een geriatrisch assessment (onderzoeken wil je multidisciplinair werken: met een of er sprake is van dementie, red.). Voorarts, een psycholoog, een SO…” deel is ook dat we de schaarse capaciteit Vergoeding mogelijk voor specialistische ouderenzorg zo beter Maar meer samenwerking kende een strui- kunnen benutten.” kelblok: de inzet van een SO of psycholoog aan thuiswonende ouderen werd niet Een mooi begin Natuurlijk hopen ze alle drie dat het ATO vergoed. Eerst met behulp van subsidies en later dankzij een wijziging in de wet- en goed gaat lopen. Tegelijkertijd vinden ze het spannend. Judith: “We weten niet regelgeving is vergoeding nu wél mowat er op ons afkomt. Hoeveel huisartsen gelijk. Het was niet het enige dat moest gaan dit omarmen en met hoeveel vragen worden geregeld. Judith: “Dat Carinova komen ze?” Hoe het ook zij, Jeroen is in en Solis nu zo samenwerken is bijzonder, ieder geval blij dat er weer een stap is gewant dat gebeurt nog nauwelijks. Dat vergde afstemming: hoe doen jullie dit? Is zet op weg naar betere ouderenzorg in de regio. “Er komen steeds meer ouderen en iedereen het eens met deze werkwijze? de problematiek rond het thuis wonen zal Is er onderling vertrouwen? En dan zijn alleen maar complexer worden. Daarin zuler nog allerlei praktische problemen. Je len wij, de huisartsen en andere disciplines wilt dat een huisarts maar één belletje meer en meer moeten samenwerken. Daar hoeft te plegen en dat het proces daarna is dit een mooi begin voor.” volledig digitaal gaat lopen. Dat laatste was het meest ingewikkeld – en is ook niet Samenwerken

5


carinova carinovawe wenst nst

TEKST Léonie Schutter-de Boer FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

“Heeft u een vraag over uw vakantie en zorg? Stel ’m gerust. Wij denken graag mee!"

Zorg nodig op vakantie? Dat kan worden geregeld!

n

Sanne Jonkman is gewend te denken in mogelijkheden. Als coördinerend wijkverpleegkundige regelt en plant zij de zorg die team Ommen 3 van Carinova biedt aan mensen die hulp nodig hebben op hun vakantieadres, zowel voor vaste cliënten als voor mensen die elders in Nederland thuiszorg krijgen.

“Natuurlijk kun je naar een vakantiehuisje of camping gaan als je door ziekte of een beperking afhankelijk bent van thuiszorg. Krijg je bijvoorbeeld dagelijks hulp bij het wassen en aankleden, dan regelen wij dat je die zorg ook op je vakantieadres krijgt. Ook een familielid dat zorg nodig heeft, kan gewoon op bezoek komen, mits er natuurlijk personeel beschikbaar is om die zorg te geven.” Sanne Jonkman werkt sinds twee jaar bij Carinova in het zorgteam dat actief is in de regio van Ommen, zoals in Vilsteren, Beerze en Stegeren. De zorg die Sanne regelt is zowel voor cliënten van Carinova als voor mensen die op een andere plek in Nederland wonen en in de regio Ommen op vakantie gaan.

6 dichtbij

“Ik check of in de gewenste periode ruimte is in de routes van ons team zodat we de gevraagde zorg kunnen leveren. Naast praktische hulp bij wassen, douchen en aankleden ondersteunen we ook bij het spoelen van een wond of het zwachtelen van een been. Als het nodig is, kan ook een technisch verpleegkundig team worden ingezet. Zo kon met hulp van een wensambulance vorig jaar zomer een terminaal zieke jonge vrouw die medicatie en dagelijkse verzorging nodig had, toch met haar man en kinderen een weekendje weg. Hun dankbaarheid was zó groot. Het geeft veel voldoening om mee te werken aan zingeving voor cliënt en familie.”

Sanne Jonkman (30) werkt sinds 2014 bij Carinova en sinds 2020 in team Ommen 3 als coördinerend wijkverpleegkundige. Ze woont in Zwartsluis met haar vriend en ze verwacht in april hun eerste kindje. Ze houdt van volleybal, afspreken met vrienden, puzzelen en lezen.

Waar mogelijk worden mensen geholpen op hun wenstijd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan bespreekt Sanne wat er wel kan. “Soms nemen mensen latere zorg voor lief omdat ze dan toch even weg kunnen. Ook onderzoek ik mogelijkheden bij een ander team. Toch gebeurt het helaas ook weleens dat onze capaciteit simpelweg ontoereikend is.” Meestal komt een zorgvraag binnen via de zorgorganisatie van vakantiegangers. Soms bellen mensen zelf. “Wil een cliënt van ons team op vakantie, bijvoorbeeld naar Zeeland, dan neem ik contact op met de thuiszorgorganisaties in die regio. Ook regel ik de afhandeling met de verzekeraar. Wilt u weten wat uw team voor u kan betekenen? Stel gerust uw vraag. Wij zijn altijd bereid met mensen mee te denken.”*

Hoe vraag ik zorg aan op mijn vakantieadres? Neem voor de regio Ommen contact op met Sanne Jonkman, coördinerend wijkverpleegkundige regio Ommen via s.jonkman@carinova.nl of 0570-518 593. Vermeld duidelijk uw zorgvraag, locatie en gewenste vakantieperiode. Of u kunt bellen met 0900 86 62.

voor leden

Welzijnsbellen Een luisterend oor Een gezellig gesprekje voor wat afleiding. Het klinkt zo gewoon, maar soms is er niemand in de buurt met wie u even een praatje kunt maken. Bij Carinova zitten Greet, Jolanda, Jeanette en Trudie voor u klaar en nemen wekelijks of maandelijks de tijd voor wat afleiding. Het maakt niet uit waar u het over wilt hebben. U kunt beeldbellen via de Thuizz-tablet of gewoon telefoneren. Voor een eerste gesprek hoeft u geen lid te zijn van Carinova Thuizz. Als het bevalt kunt u daarna lid worden voor € 21,95 per jaar. Kijk op www.carinova.nl/ welzijnsbellen of bel met 0900 86 62.

Koppelbed Samen slapen Soms slapen mensen al meer dan veertig jaar samen en het is enorm waardevol als zij dit ook in de laatste levensfase kunnen blijven doen. Carinova Thuizz heeft, met behulp van de bijdrage van leden, koppelbedden aangeschaft voor palliatieve zorg thuis. Deze kunnen worden aangekoppeld bij een hoog-laag zorgbed, waardoor mensen beschikken over een volwaardig tweepersoonsbed. Mensen die palliatieve zorg krijgen van Carinova kunnen gebruikmaken van dit koppelbed. Bel met 0900 86 62 voor meer informatie.

Orchideeën Hoeve Dagtocht 2e Pinksterdag De Orchideeën Hoeve biedt onderdak aan een wereld vol kleur en fleur. Duizenden soorten wilde en zeldzame orchideeën, tropische vogels, reptielen, koikarpers en vrolijke papegaaitjes zijn te bewonderen in de tuinen van de Orchideeën Hoeve. Carinova Thuizz heeft in samenwerking met TCR Tours een dagtocht samengesteld voor tweede pinksterdag 6 juni en leden ontvangen 10% korting. Zij betalen geen € 59,- maar € 53,10. Opstapplaatsen Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Heeten en Raalte. Kijk voor meer informatie op www.tcr-tours.nl of bel met 0572 35 35 35.

Personenalarmering Alarmopvolging Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Met personenalarmering maakt u in geval van nood, met één druk op de knop van een armband of halsketting, contact met de zorgcentrale. Zij schakelen uw eigen contactpersoon in die bij u kan komen kijken: familie, buren of mantelzorger. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke zorgcentrale voor u wordt vergoed. U kunt er ook voor kiezen om een zorgprofessional van Carinova in te schakelen voor een alarmopvolging. Deze professionele alarmopvolging is een uitbreiding op de personenalarmering en nieuwe klanten krijgen een buitenlamp cadeau. Kijk op www.carinova.nl/personenalarmering voor meer informatie of bel met 0900 86 62.

7


blij met...

TEKST Marjolein Straatman FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

1

Annemiek Groen (37) is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze werkt als verzorgende IG voor Carinova. In haar vrije tijd gaat ze graag op pad met vriendinnen. Verder houdt ze van puzzelen en koken.

Ik ben bang dat mijn zelfstandig wonende moeder straks ongelukken veroorzaakt

De dagbesteding “Ik verheug me er elke week op om te gaan”

t

8 dichtbij

Tiny Vrieling (84) is getrouwd en heeft vier kinderen. Ze is altijd dol geweest op zwemmen. Nu dat niet meer kan, trekt ze er graag op uit om te wandelen als het niet regent.

Niet-geïndiceerde dagbesteding biedt mensen met beginnende dementie een fijne dag. Ook ontlast het mantel-zorgers. Carinova-medewerker Annemiek Groen treft wekelijks een vaste groep deelnemers. Zo ook mevrouw Vrieling. Haar favoriete bezigheden? Breien en bingo!

“Tegen de eerste keer zag ik een beetje op. Ik vond het spannend. Na een half uur was dat gevoel helemaal weg. Het is ontzettend leuk bij de dagbesteding. Ik verheug me er elke week op. Aan het einde van de dag ziet mijn man altijd aan me dat ik het weer goed naar mijn zin heb gehad,” vertelt Tiny Vrieling enthousiast. Mevrouw Vrieling bezoekt al enige tijd de niet-geïndiceerde dagbesteding in De Olmen in Nieuwleusen. Deze maakt deel uit van een project van Carinova, Saam Welzijn en de gemeente Dalfsen, dat ook in Hoonhorst loopt. De activiteiten zijn

2

Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl

bedoeld voor mensen die wat vergeetachtig of vaak alleen zijn. Er zijn ook vrijwilligers die helpen bij de activiteiten. ’s Ochtends is het verzamelen bij de koffie. Vervolgens maakt een deel van de mensen een wandeling. Anderen blijven binnen om bijvoorbeeld te breien. Net waar iemand zin in heeft, vertelt Annemiek. “Vaste prik is dat we ’s middags met zijn allen soep eten. Wie het leuk vindt, kan die ook helpen klaarmaken. Ook bakken we weleens een lekkere cake,” vertelt ze. ’s Middags is er tijd om te rusten en

wat te luieren voordat de volgende activiteit zich aandient: bingo. Het is een van de favoriete activiteiten van mevrouw Vrieling. Zij is ook te spreken over de medewerkers. “Annemiek doet het geweldig. Ze is altijd vrolijk en maakt met iedereen een leuk praatje. Het is hier altijd gezellig.”*

Iets voor u? Voor niet-geïndiceerde dagbesteding is geen indicatie nodig. Per keer bedraagt de eigen bijdrage € 8,00. Heeft u of een naaste interesse? Een keertje kennismaken kan altijd. Bel voor meer informatie met Carinova via 0900 86 62.

Ik heb meegedaan aan de woordzoeker in de Thuizz-bewaargids van 2022. Zijn er al winnaars getrokken?

Mickey Joe Waterman, adviseur communicatie & marketing Carinova Thuizz

De gelukkige prijswinnaars van de puzzel zijn inmiddels bekend. De familie B. te Punthorst heeft de eerAnja Winkelaar, directeur Woonzorg ste prijs gewonnen. Gefeliciteerd Carinova: met deze schitterende hoofdprijs! Een tablet van Lenovo. In de vorige “De zorg voor ouderen en mensen met editie van de Thuizz bewaargids dementie moet zoveel mogelijk op voor Thuizz-leden was deze prachvrijwillige basis plaatsvinden. Alleen tige prijs te winnen. Iedereen van als uw naaste niet meer voor zichzelf wie een e-mailadres bij ons bekend kan zorgen en er gevaar dreigt voor de was maakte kans op deze prijs. Alle persoon zelf of voor anderen, kan onvrij- andere winnaars hebben inmiddels willige zorg of opname nodig zijn. Uw bericht van ons gehad en hebben contactpersoon of de leidinggevende de prijzen in ontvangst mogen van Carinova kan u hierover informeren nemen. en begeleiden. Ook kunt u worden bijgestaan door een speciale cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Vanwege recente wijzigingen in de wet- en regelgeving heeft Carinova aangepaste cliëntenfolders beschikbaar. U kunt deze inzien via www.carinova.nl/klacht en via www.carinova.nl/klachtwetzorgendwang. Ook kunt u de folders op papier toegestuurd krijgen. U kunt ze aanvragen via info@carinova.nl of 0900 86 62.”

vraagbaak

3

Bij wie kan ik terecht met suggesties voor de zorgverlening in mijn woonzorglocatie?

Dieuwke Dijk, lid cliëntenraad Carinova:

“Ideeën, opmerkingen en vragen die u heeft over het beleid van uw zorginstelling zijn welkom bij de cliëntenraad. Als u wilt meepraten over praktische aangelegenheden op uw eigen locatie, dan kunt u uw stem laten horen in het lokaal overleg. Hierbij is een contactpersoon van de cliëntenraad aanwezig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw locatiemanager of teamleider. De cliëntenraad ziet erop toe dat Carinova haar afspraken over de inspraak van cliënten goed geregeld heeft. De cliëntenraad denkt actief mee met de raad van bestuur en geeft ongevraagd en gevraagd advies. Uw signalen zijn voor de cliëntenraad een belangrijke informatiebron. U kunt de cliëntenraad bereiken via cliëntenraad@carinova.nl of via Marianne Hijlkema, ambtelijk secretaris, telefoon 06 10648085.”

vraagbaak

9


uit en thuis

TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE Masterphoto

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig, maar soms hebben zij therapie nodig om mobiel en actief te blijven, zoals logopedie, ergotherapie of fysiotherapie. Ook cursussen op het gebied van valpreventie zijn voor veel ouderen bijzonder zinvol.

“Een belangrijk aandachtsgebied is valpreventie”

Het behandelcentrum van Carinova

zijn heel specifieke ziektebeelden. Deze logopedisten zijn uiterst deskundig in het onderzoeken, begeleiden, adviseren en behandelen. Zij werken immers ook met de bewoners van onze zorgcentra, dus zij hebben veel ervaring.” De logopedisten behandelen op de twee locaties en doen thuisbezoeken in een groot gebied rond Deventer en Raalte.

Therapie op locatie en aan huis

d 10 dichtbij

De twee zorglocaties van Carinova in Deventer en Raalte beschikken over een behandelcentrum waar cliënten diverse therapieën kunnen volgen. “Maar het is niet bij iedereen bekend dat onze therapeuten ook bij mensen thuis komen,” vertelt manager behandeling en revalidatie Annemarlies

Ergotherapie Thuis

Huizinga. “Het kan gaan om mensen die na een operatie oefeningen met een fysiotherapeut gaan doen. De ergotherapeut kan worden ingeschakeld om te inventariseren welke aanpassingen thuis nodig zijn; denk bijvoorbeeld aan een traplift of er is training nodig met de scootmobiel. Als iemand de ziekte van Parkinson heeft en moeite krijgt met praten is logopedie nodig.”

Fysiotherapie

Annemarlies vervolgt: “De fysiotherapeuten die in het behandelcentrum van Carinova werken, zijn gespecialiseerd in de behandeling en revalidatie van ouderen. Zij zijn goed bekend met problemen die het gevolg zijn van een beroerte of van valincidenten, en met de behandeling van etalagebenen door hartproblemen. Ook hebben ze veel ervaring met COPD

of parkinson of met neurologische problemen. En we hebben fysiotherapeuten die zich helemaal richten op oedeemtherapie, wat vaak voorkomt bij oudere mensen. Wie thuis woont, kan door de huisarts of de specialist worden doorverwezen naar een van de twee locaties, maar het is dus ook mogelijk dat de fysiotherapeut bij de cliënten thuis komt.”

Wie een beperking heeft door ziekte, een handicap of bijvoorbeeld een ongeluk, Gespecialiseerde logopedie kan problemen ondervinden met dageDe logopedisten van het behandel- lijkse handelingen. Dat kan gaan om jezelf centrum bieden hulp als mensen wassen, maar ook opstaan uit een stoel of door ziekte of een aandoening pro- huishoudelijke werkjes doen, of misschien blemen hebben gekregen op het met je huissleutel het slot omdraaien. Het gebied van stem, spraak, mimiek, zijn allemaal dagelijkse bezigheden die taal, ademen of slikken. “Bij onze lo- belangrijk zijn om langer zelfstandig te gopedisten komen volwassenen die blijven. Daarom biedt het behandelcenbijvoorbeeld een beroerte hebben trum Ergotherapie Thuis. “Een ergotheragehad of de ziekte van Parkinson peut komt dan naar de mensen toe om ze of MS,” vertelt Annemarlies. “Dat ter plekke advies op maat te geven en te

11


uit en thuis oefenen. Er wordt gekeken naar wat kan en wat echt niet meer kan, of misschien met wat hulp tóch kan,” vertelt Annemarlies. Samenwerken

In het behandelcentrum wordt goed samengewerkt door de diverse therapeuten en de disciplines kunnen op elkaar worden afgestemd. Annemarlies: “Iemand met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson heeft vaak behoefte aan fysiotherapie, maar ook aan logopedie of een diëtist, als het slikken of praten moeilijk gaat. Het is dan fijn dat die allemaal onder één dak zitten. Ook onze diëtisten zijn toegespitst op ouderen en behandelen veel mensen die kauw- en slikproblemen hebben door parkinson, en ze geven adviezen aan mensen met COPD of diabetes, of na een beroerte.”

op stap De gezellige zomer vol activiteiten staat weer voor de deur! Tijd om eropuit te trekken in de regio. U kunt genieten van jaarmarkten en vertelmiddagen tot een pluktuin. Wat houdt u nog binnen?

Valpreventie

Een belangrijk aandachtsgebied binnen het behandelcentrum van Carinova is valpreventie. “Heel belangrijk voor mensen die langer zelfstandig willen wonen,” benadrukt Annemarlies. “In ons centrum geven we diverse erkende cursussen om vallen te voorkomen. Die cursussen zijn vooral geschikt voor mensen die nog relatief goed ter been zijn en graag tips willen hebben om de kans op vallen in de toekomst te verkleinen. Wie al wat vaker is gevallen, kan in aanmerking komen voor een multidisciplinaire behandeling, waarbij de ergotherapeut en de fysiotherapeut samenwerken met de cliënt. Dan worden balans, spierkracht van de benen en het uithoudingsvermogen getraind, maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de mobiliteit thuis. En men krijgt advies over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen in huis.”

“"Er wordt gekeken naar wat met een beetje hulp tóch kan”

Vilsteren elke derde zaterdag van de maand

Annemarlies Huizinga (40) is getrouwd en heeft twee dochters. Vijf jaar geleden verhuisde het gezin van de Randstad naar Laren, waar ze nu landelijk wonen in een boerderij met een boomgaard, konijnen, katten en een hond. Annemarlies volgt momenteel een master of Health Administration in Utrecht. Als ze tijd heeft, is ze graag met muziek en theaterproducties bezig; ze volgde ooit gedurende twee jaar lessen aan het conservatorium en deed in haar vorige woonplaats veel aan zang en amateurtoneel.

Behandelcentrum van Carinova Het behandelcentrum van Carinova is een eerstelijnsbehandelcentrum, gevestigd op de Carinova-locaties Sint-Jozef in Deventer en de Hartkamp in Raalte. Voor meer informatie belt u met Carinova via 0900 86 62. U kunt ook een e-mail sturen naar het mailadres van het behandelcentrum: carinova@zorgmail.nl

12 dichtbij

De rijke natuur en de lokale boeren rondom Vilsteren zorgen samen voor mooie streekproducten. Elke derde zaterdag van de maand wordt een boerenmarkt georganiseerd. Van 11.00 tot 16.00 uur staan lokale boeren en collega-boeren uit het Vechtdal in het centrum van Vilsteren voor de kerk met eerlijke en heerlijke producten. Klaar voor uw bord of glas. www.landgoedvilsteren.nl

Bathmen woensdag 25 mei en woensdag 25 juli

Wat te doen met uw favoriete jas waarvan de rits kapot is of uw koffiezetapparaat dat kuren vertoont? In Cultuurhuis Braakhekke helpen vrijwilligers u met het repareren van uw kapotte huishoudelijke spullen. Check van tevoren of u zich moet aanmelden. Het Infopunt is te bereiken via infopunt@bathmen.nl of telefoon 0570 540 839. www.bathmen.nl/praktisch/repair-café

Zwolle Sassenpoort, iedere laatste zondag van de maand vanaf eind mei

Een poort vol verhalen: de rijke geschiedenis van de Hanzestad Zwolle wemelt van de prachtige verhalen. Iedere vertelzondag worden deze door vrijwilligers in de Sassenpoort opgehaald. Sassenpoort, Sassenstraat 53, Zwolle

vanaf april

Heerlijk relaxen in fluisterstille elektrische bootjes. U kunt op drie locaties opstappen en genieten van de rust en de ruimte op de Vecht. Er passen zes personen in ieder bootje, dus een vaartochtje is bij uitstek geschikt als gezellig familie-uitje. U boekt minimaal voor 2 uur en betaalt € 40,- per uur. www.vechtfloat.nl

Dagelijks in de zomermaanden van 9.00 tot 18.00 uur

In de pluktuin van Hetty Hondeveld in Markelo kunt u naar hartenlust zelf bloemen plukken. Ieder jaar worden allerlei eenjarige bloemen gezaaid die geschikt zijn als snijbloem. De prijs van de bos bloemen wordt bepaald door de steeldikte. Getselaarseweg 5, Markelo. www.pluktuin.nl

Studiekring50plus

Een studiekring houdt het hoofd jong en bevredigt de nieuwsgierigheid. Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 senioren, die regelmatig bij elkaar komt, bijvoorbeeld in bibliotheken of buurthuizen. Een van de leden presenteert een onderwerp en daarna is er mogelijkheid voor discussie. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan info@studiekringen50plus.nl of bellen met 088 197 03 00.

Voor meer informatie: www.deventer.info/nl www.zwolletouristinfo.nl www.vechtdaloverijssel.nl

www.studiekringen50plus.nl

Themawandelingen Wandelzoekpagina.nl biedt suggesties voor wandelroutes in Nederland. Door de zoekfunctie kunt u filteren op afstand of een bepaald thema. Zo kunt u genieten van lokale ommetjes, die een rondje beschrijven door de buurt. Vaak uitgezet door omwonenden die de mooie kleine paadjes kennen. www.wandelzoekpagina.nl

sassenpoortzwolle.nl

Beerze , Hardenberg of Rheeze

Markelo

13


blij met...

Maria (64) In haar vrije tijd geniet ze volop van haar kleinkinderen en haar achterkleinkind. Verder houdt ze van tvkijken, spelletjes en puzzelen.

De zaterdaghulp “Een vertrouwd gezicht zien is heel fijn”

v

Carinova biedt sinds kort ook op de zaterdagochtend huishoudelijke hulp aan. Dat heeft verschillende voordelen. Zo werd Maria snel geholpen en kan haar schoonmaakhulp Tabitha dit werk combineren met haar studie.

“Vóór ik huishoudelijke hulp kreeg van Carinova heb ik acht weken zonder gezeten. Dat was niet te doen,” vertelt Maria. “Ik loop met een rollator en kan best wat hulp gebruiken bij het schoonmaken. Zielsgelukkig was ik, toen Tabitha me kwam helpen.” Een verpleegkundige van Carinova had Maria er kort daarvoor op gewezen dat er tegenwoordig niet alleen doordeweeks, maar ook op zaterdagochtend huishoudelijke hulp wordt verleend. Omdat dit voor haar geen enkel probleem was, was er snel hulp gevonden. Tabitha dus. Elke zaterdag pakt de jonge studente

14 dichtbij

‘het grote werk’ aan; van stofzuigen en dweilen tot het schoonmaken van de badkamer en het lappen van de ramen. Ze is blij met haar bijbaan. “Bovendien ben ik doordeweeks heel druk met mijn studie, dus is het ideaal dat ik zaterdag aan de slag kan. Maria heeft drie uur hulp. Voor mij is dat fijn, omdat ik daardoor minder tijdsdruk heb en we ook nog even thee kunnen drinken,” zegt Tabitha. Een ander voordeel is dat Maria haar vaste cliënt is. Zo leren de twee elkaar steeds beter kennen. Maria is heel blij met het vertrouwde

TEKST Marjolein Straatman FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

Tabitha Schouten (21) Ze studeert Taal- en Cultuurstudies, met hoofdrichting Taalkunde. Haar studie neemt het grootste deel van haar tijd in beslag, al houdt ze ook van lezen.

gezicht. De zaterdag begint gezellig. Ze vervolgt: “Het contact met Tabitha is fijn. Soms plaag ik haar een klein beetje door te zeggen dat ze wel haar huiswerk moet blijven doen. Dan moet ze lachen. Het leuke is dat we altijd over van alles praten. En nadien is het huis weer schoon en fris.”*

Huishoudelijke hulp nodig? Kunt u ook wat hulp gebruiken in de huishouding en wilt u weten hoe u die aanvraagt? Dan kunt u bij Carinova terecht. Kijk voor meer informatie op www.carinova.nl/ aanvragen-huishoudelijke-hulp/ Bellen kan ook: 0900 86 62

ontwikkelingen

FOTOGRAFIE Wouter van der Linde

De juiste eczeemzorg op de juiste plek “Nou, mevrouw, dit mag u zelfs wel op haar boterham smeren!” Zo stapt Dinie van der Linde in 1991 de spreekkamer uit bij haar dermatoloog, met een receptje voor hormoonzalf voor haar dochter van een paar maanden oud. Als kinderverpleegkundige heeft ze eerder met hem samengewerkt en ze komt bij hem vanwege haar eigen handeczeem. Omdat ze hem al jaren kent vertrouwt ze hem. Maar als hij voor haar zoon teerzalf voorschrijft treft zij haar baby in de wieg met een compleet nattende hoofdhuid. “In paniek belde ik de dermatoloog: Is die koolteer zoiets als homeopathie? Moet het eerst erger worden voor het beter wordt?” Kortom, 35 jaar oud, haar hele leven al eczeem, twee kindjes met eczeem, maar ze heeft geen idee van de hoed en de rand.

d

Dinie werkt als wijkverpleegkundige en overal treft ze ouders die evenals zij geen idee hebben hoe het nou precies zit met eczeem en hormoonzalven. “Ook zij zitten met de handen in het haar. Hoe pak je dat aan, eczeem bij een zuigeling? Een huisarts die een receptje geeft voor hormoonzalf met daarbij het advies: ‘Dun smeren hoor, mevrouw!’” Vanaf 2004 richt Dinie zich daarom volledig op het begeleiden van kinderen met astma en eczeem in de thuiszorg. Oud-collega’s van het consultatiebureau verwijzen regelmatig kindjes met eczeem. Dinie leert ouders smeren met behulp van afbouwschema’s en via F.T.U. (finger-tip-unit) de juiste hoeveelheid zalf aanbrengen. Ze leert ze omgaan met de juiste sterkte van de hormoonzalf voor de ernst van het

Dinie van der Linde (64) woont sinds het uitvliegen van de kinderen met haar man in Deventer. In haar vrije tijd leest ze graag en houdt ze van fietsen, wandelen en tijdens vakanties wandelen in de bergen.

eczeem. Ze geeft tips om triggers te vermijden, hoe de droge huid te behandelen, welk zalfplan ter preventie, zodat eczeem niet telkens oplaait. In 2008 ontstaat een intensieve samenwerking met kinderarts-allergoloog Monique Gorissen. “Inmiddels verzorgt ons team van vijf collega’s long-eczeemverpleegkundigen in het Carinova-werkgebied rondom Deventer de eerstelijns-eczeemzorg. Daarnaast zijn we gedetacheerd bij het Kinderallergie Behandelcentrum van het Deventer ziekenhuis. Goede primaire eczeemzorg is in ons werkgebied gemeengoed geworden. In het ziekenhuis zien we bijna geen kinderen meer met mild eczeem, maar hoofdzakelijk kinderen met moeilijk behandelbaar eczeem. Dat

betekent dat we de juiste zorg op de juiste plek leveren. Veel goedkoper voor de ziektekostenverzekeraars. En niet onbelangrijk: ouders leren door goede begeleiding met vertrouwen hormoonzalf te smeren binnen de juiste grenzen. Voor kinderen betekent het opgroeien zonder jeuk en stress en geen slapeloze nachten meer.” *

Meer informatie Dinie van der Linde Long-eczeemverpleegkundige Carinova en Kinderallergie Behandelcentrum Deventer ziekenhuis Telefoon 0900 86 62.

15


in de wijk

TEKST EN FOTOGRAFIE Hester Bruning

Mario:

CORONA ACHTER DE RUG Drie cliënten vertellen

16 dichtbij

Wie corona heeft gehad heeft een verhaal te vertellen. De een is er heviger door geraakt dan de ander. Carinova heeft zijn cliënten op allerlei manieren en op verschillende locaties bijgestaan. Het was continu schakelen en inspringen op de instructies van het RIVM en de overheid. Het personeel van de woonzorglocaties heeft het er razend druk mee gehad. En voor de thuiszorgmedewerkers was dat net zo. In De Hartkamp in Raalte en Sint Jozef in Deventer werd een speciale corona-afdeling geopend. Nu lijkt het ergste gelukkig achter de rug, en kunnen we terugkijken en ervaringen delen.

Gerrie:

Jaap:

“Met veel kracht en moeite”

“Blij dat ik er nog ben”

“Soli Deo gloria”

“Na verschillende operaties door een tumor in mijn nek kwam ik in 2011 helemaal in een rolstoel terecht. Ik woon nu ruim drieënhalf jaar in woonzorgcentrum Graaf Florishof. Tijdens corona probeerde ik zoveel mogelijk bij andere bewoners uit de buurt te blijven. Droeg een mondkapje, was heel voorzichtig. Deze afdeling hebben ze heel lang schoon kunnen houden. Maar eind vorig jaar begon het met een beetje hoesten, dat werd erger en dan blijk je corona te hebben. Ik werd met zwaaiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Mijn moeder en het personeel van Carinova dachten: die komt niet meer terug. Ik was daar een week. Daarna zat ik hier drie weken in quarantaine. Dat is heftig, hoor. Niemand mocht op bezoek komen. Ik was al blij als ik even aanspraak had van de zorg. Ik zie ook dat ze veel werkdruk hebben. Ik ben blij dat ik het te boven ben gekomen, met veel kracht en moeite. Bij verpleegkundige Loulou kan ik altijd mijn ei kwijt. Dat is heel fijn.”

“April 2020 kreeg ik corona, maar dat stuk ben ik helemaal kwijt. Ik weet dat ik twee maanden op de IC heb gelegen en toen een maand op de verpleegafdeling. Daarna ging ik voor revalidatie naar Sint Jozef, een dikke zes maanden. De verzorging op Sint Jozef was goed, hoor! Ik had een eigen kamer, en er was een grote eetkamer. Ik kreeg daar ergotherapie en fysiotherapie. En logopedie, want ik kon helemaal niet meer praten. Ik leerde ook weer zelfstandig koken en scootmobiel rijden. Mijn man heeft ook een scootmobiel en dan gaan we samen op stap. Want fietsen kan ik niet meer. Dat vind ik wel jammer, maar ik ben blij dat ik er nog ben. Mijn eerstverantwoordelijke verzorger was Silvia, zo’n lieve meid. Allemaal trouwens. Mijn man kwam elke dag op bezoek, en ’s avonds kwamen mijn zoon en schoondochter met hun hondje Whoopy. Het eerste wat hij deed was op schoot springen en me een kusje geven.”

“Ik ben ontslagen uit het ziekenhuis op oudejaarsavond. Drie weken daarvoor was ik ziek geworden. De thuiszorg was hier juist voor mijn vrouw, maar ik was helemaal afwezig en de thuiszorg heeft toen 112 gebeld. Ik kon niet terecht bij ziekenhuis Deventer en daarom hebben ze me naar de corona-afdeling van De Hartkamp in Raalte gebracht. Van de eerste week daar weet ik helemaal niets meer. Het eerste moment dat ik me herinner is dat ik visite zag zitten. Toen was ik alleen maar blij en dankbaar. Met de nadruk op dankbaar, soli Deo gloria (alleen aan God de eer). Daarna knapte ik vrij snel weer helemaal op. De verzorging en ook het eten waren heel goed. Absoluut. De arts, de verzorgenden, de stagiaires, de therapeute, allemaal. Of ik nou ’s nachts belde of overdag, er was gelijk iemand. De therapeute ging met mij wandelen en dat ging steeds beter. Toen mocht ik van de arts naar huis op voorwaarde dat ik hier de lift naar ons appartement zou nemen en niet zou autorijden.”

Mario de Vries (53) is geboren en getogen Deventenaar. Hij werkte bij Go Ahead Eagles als materiaalman, voetbalde zelf en was twintig jaar jeugdtrainer bij lokale voetbalclubs. Elke dinsdag gaat hij met plezier naar Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld in Diepenveen. Hij kijkt graag voetbal en films op tv.

Gerrie Westerink (67) en haar man Hans wonen in Deventer. Gerrie houdt veel van honden. Voorheen deed ze vrijwilligerswerk in de huiskamer van Ravelijn, een kleinschalig woonproject van Carinova.

Jaap Vrijenhoek (84) woont met zijn vrouw Riet in Rijssen. Samen hebben ze zes kinderen (van wie er één is overleden) en 23 kleinkinderen. Jaap werkte tot zijn 65e bij een groothandel in Deventer. Hij leest graag.

17


aan tafel

drijfveer

TEKST Moniek Moorman FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Miranda van Rossum is gespecialiseerd verpleegkundige bij het Long- en Eczeemteam van Carinova in Deventer. Daarnaast volgt ze met veel plezier de opleiding tot leefstijlcoach.

Feestelijk voorjaar

Kleurrijke quiche Eenvoudig te maken voor bij de borrel of lunch en verrassend lekker door het gebruik van de mascarpone. U kunt de quiche warm of koud serveren en bovendien prima invriezen. Zo heeft u altijd iets lekkers achter de hand.

Quiche van de bakplaat

Een quiche is een hartige taart die aan de bovenkant open is. De vulling bestaat traditioneel uit een mix van eieren en room. Daar worden naar wens verse ingrediënten aan toegevoegd. De Franse quiche met spek en ui is niet voor niets befaamd, maar u kunt eindeloos variëren met verse groente, zalm en kaas. De bodem van de quiche is meestal gemaakt van een deeg van bloem, water en boter. Een ondiepe quichevorm wordt met dit deeg bekleed. Maar waarom zou u het uzelf niet makkelijk maken? Leg plakjes bladerdeeg op een bakplaat en bekleed ze met de feestelijke voorjaarsingrediënten. *

VOOR DE GARNERING:

e 18 dichtbij

VOOR 4 TOT 8 PERSONEN 8 VELLETJES BLADERDEEG (ONT-

VERSE VOORJAARSGROENTE

DOOID UIT DE DIEPVRIES)

NAAR KEUZE, ZOALS ASPERGES,

BAKPAPIER

WORTELTJES, KLEINE TOMAATJES,

OLIJFOLIE

RADIJSJES

250 GRAM MASCARPONE

PEPER EN ZOUT

3 EIEREN

SESAMZAADJES, GESCHAAFDE AMANDELEN, BASILICUM

Verwarm de oven voor op 200 graden. Maak de groenten schoon en snijd ze klein. Kook de worteltjes en de asperges 10 minuten en schrik ze af met koud water. Ze moeten nog een beetje knapperig zijn. Tomaatjes en radijsjes kunnen ongekookt worden gebruikt. Maak de vulling door 2 eieren in een kom los te kloppen. Voeg de mascarpone toe en roer glad. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg daarop de ontdooide plakjes bladerdeeg. Verdeel de mascarponevulling over de plakjes en versier deze met de verse groenten. Bestrijk de randen van de Lekker met een plakjes met een losgeklopt ei, zodat ze goudgeel groene salade worden. Bak 25 minuten in het midden van de oven. Bestrooi daarna met het sesamzaad, de geschaafde amandelen en basilicum. Eet smakelijk!

tip:

Miranda van Rossum (53)

“Kleine veranderingen kunnen al echt verschil maken”

w

Waarom heb je gekozen voor de zorg?

“Ik ben begonnen als kinderverpleegkundige omdat ik het zorgen voor kinderen hartstikke leuk vind. Inmiddels werk ik met patiënten van alle leeftijden; ook dat vind ik geweldig om te doen.” En waarom bij Carinova?

Waarom koos je voor de opleiding leefstijlcoach?

“Ik heb altijd interesse gehad in het voorkomen van ziekten. In deze opleiding leer je niet alleen veel over gezonde voeding, beweging en ontspanning, maar ook over hoe je “Als leefstijlmensen van het belang coach laat ervan kunt overtuigen. ik mensen verHet is mooi om te zien anderingen zelf hoe kleine veranderinin de praktijk gen al echt een verschil brengen” kunnen maken.”

“Hier kan ik de drie aspecten combineren die ik het mooiste vind aan mijn werk: thuiszorg, longzorg plus begeleiding en voorlichting. Binnen Carinova verzorg ik ook het stoppen-met-roken-programma, waarbij ik mensen persoonlijk begeleid. Het is afwisselend en dankbaar werk.”

Wat ga je straks met de opleiding doen?

“Dat is nog niet concreet, maar ik kan de kennis goed gebruiken in mijn huidige werk.

is getrouwd met Rudy en werkt al heel wat jaren in de zorg. Haar passie ligt bij preventie. Dat brengt ze zelf in praktijk door veel te wandelen, zwemmen, fietsen, gezond te eten en tijd voor ontspanning te nemen, het liefst met een goed boek.

Als verpleegkundige ben je gewend om mensen te helpen en als leefstijlcoach laat ik mensen veranderingen zelf in praktijk brengen. Door goed te luisteren, te motiveren en te begeleiden. Het is een hele gave, werkzame methode.”

*

Opleiding leefstijlcoach De opleiding van Miranda bij Van Sonnevelt Opleiders wordt op meerdere locaties in Nederland gegeven. Zij bestaat uit veertien bijeenkomsten (inclusief examen) van 9.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op: www.sonneveltopleidingen.nl

19


TEKST Marjolein Straatman FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

document

samenwerking met maatschappelijk werk nauwgezet afgewogen of de benodigde zorg geboden kan worden op de locatie van voorkeur of dat er alternatieve (passende) locaties moeten worden besproken. “Er zijn meerdere factoren die meespelen in de beoordeling wanneer iemand moet verhuizen naar een woonzorglocatie. Het proces is complex. De reden dat iemand die als derde op de wachtlijst staat niet altijd automatisch ook als derde wordt geholpen schuilt in meerdere factoren. Zo is er ook doorstroming van mensen op een crisisbed, de revalidatieafdeling of mensen die in het ziekenhuis liggen,” zegt Melanie. “Carinova beschikt over KDO (kortdurende opname)kamers. Deze worden gebruikt voor het zogeheten eerstelijnsverblijf (ELV), als zorghotel of als overbrugging naar een definitief appartement. Deze kamers zijn op basis van beschikbaarheid.”

De weg naar woonzorg Verhuizen naar een locatie met zorg. Het kan nu of in de toekomst zomaar realiteit worden voor u of een naaste. Gelukkig zijn er vooraf vaak al wat zaken te regelen. Bovendien staat het team van Zorgadvies van Carinova altijd met raad en daad klaar in het werkgebied van Carinova.

u

U ziet dat uw vader of moeder steeds meer moeite heeft met zelfstandig wonen. Of misschien is actie geboden omdat u zelf merkt dat wonen op uw huidige adres zonder zorg niet veel langer een optie is. Een eerste stap is het inzetten van thuiszorg. De overheid stimuleert het langer thuis wonen en er worden minder snel indicaties voor woonzorg afgegeven dan vroeger. Daardoor zijn er veel mogelijkheden om zorg aan huis te ontvangen. Maar soms is die niet (meer) toereikend.

20 dichtbij

Indicatie vereist

HENNIE BOTH, MELANIE VAN DEN BERG, SUZAN HAVERKAMP, SANNE TOL

Eerste aanspreekpunt

Weet u niet precies welke stappen u dan moet zetten? U bent de enige niet. Dagelijks komen verschillende telefoontjes over dit onderwerp binnen bij het team van Carinova Zorgadvies. “Mensen willen vaak weten waar ze terechtkunnen als een van hun ouders niet meer thuis kan

wonen. Voor hen zijn wij soms het eerste aanspreekpunt,” zegt Suzan Haverkamp. Samen met Hennie Both, Melanie van den Berg en Sanne Tol maakt ze deel uit van het Zorgadvies-team. Dit is de spin in het web van Carinova die adviseert over alles wat met woon- en thuiszorg te maken heeft. Naast het verstrekken van advies verwer-

Iedereen die zichzelf of een naaste wil aanmelden voor de wachtlijst voor woonzorg heeft een indicatie nodig. Het gaat hier om een indicatie van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze biedt uitsluitsel over de vraag of iemand recht heeft op langdurige “Voor het zorg. “In de praktijk aanmelden voor betekent dit dat iemand woonzorg is continu 24 uur zorg een indicatie in de nabijheid nodig nodig van heeft. Wat veel mensen het CIZ” niet weten, is dat we zonder indicatie niets kunnen. Zonder kun je niet op de wachtlijst worden geplaatst,” vertelt Sanne. “U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. Een cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Als er al thuiszorg betrokken is, kan de wijkverpleegkundige in ken de adviseurs ook de aanmelding samenspraak met u de aanvraag doen. Het voor de wachtlijst van de woonzorgCIZ heeft vanaf de aanvraag zes weken de centra. tijd om de aanvraag te beoordelen.” Wachtlijsten

“Maak het bespreekbaar”

Om de persoonlijke situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden, levert het team maatwerk. Per aanvraag wordt in

Gemiddeld neemt de termijn tussen aanvraag en verhuizing naar de woonzorg in ieder geval enkele maanden in beslag. Het

komt voor dat er een plek vrij is, maar dat dit voor de persoon in kwestie toch te vroeg komt. Het is dan mogelijk om de aangeboden plek te weigeren zonder dat dit direct consequenties heeft voor de plaats op de wachtlijst. Het is wel goed om u te realiseren dat sommige plekken schaars zijn en dat het lang kan duren voordat er weer een aanbod komt. Vanwege dat tijdspad – en ook omdat er een wachttijd geldt voor de CIZ-indicatie binnen is – is het slim om in ieder geval op tijd over dit onderwerp na te denken. Ook door mantelzorgers, zoals Sanne opmerkt: “Maak het thema tijdig bespreekbaar. Vraag bijvoorbeeld aan een naaste waar hij of zij naartoe wil als het thuis ooit niet meer gaat. En vraag op tijd een indicatie aan.”

Meer weten? Heeft u vragen? Neem dan contact op met Carinova Zorgadvies via 0900-86 62 of kijk op www.carinova.nl/zorgadviseurs. Voor meer informatie over indicaties aanvragen of wilt u een indicatie aanvragen, ga dan naar: www.ciz.nl

Stappenplan *Heeft iemand 24/7 zorg nodig, dan is er een indicatie van het CIZ vereist. De aanvraag moet worden onderbouwd. Voor het beoordelen heeft het CIZ een medische onderbouwing nodig (van de huisarts). *Ontvangt de persoon in kwestie al thuiszorg? Dan hebben medewerkers of de wijkverpleegkundige vaak al goed zicht op de situatie. U kunt dan samen met de wijkverpleegkundige de aanvraag doen. *Is de indicatie binnen, dan kunt u een kopie van het CIZ-besluit, gegevens zoals het adres, de geboortedatum en BSN en de locatie van voorkeur doorgeven aan Carinova Zorgadvies. Door Carinova wordt beoordeeld of de zorg geboden kan worden op de voorkeurslocatie.

21


puzzel

lezersaanbieding

thuizz

Woordzoeker

CarinovaThuizz

‘Thuizz is de beste plek om oud te worden’, dat is het motto van Carinova Thuizz. Daarom hebben wij verschillende gezondheids- en comfortdiensten aan huis voor u geselecteerd. Zo zijn leden van Carinova Thuizz altijd verzekerd van de beste dienstverlening en een vertrouwd gezicht. Kijk voor meer informatie op www.carinova.nl of bel met 0900 86 62.

De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan één keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. ADEMEN

SAMEN SLAPEN

BELEIDSVISIE

SCHOONMAAKHULP

BOERENMARKT

SCOOTMOBIEL

CLIENTENRAAD

SOLIS

COLLEGA

SPARRENHEUVEL

COPD

SPECIALIST

CORONAPANDEMIE

SPEERPUNTEN

DAGBESTEDING

SPIERKRACHT

DIEPENVEEN

STEM

FRISSE MOND

VAKANTIEADRES

GEZONDHEID

VALINCIDENT

HORMOONZALF

VERHUIZEN

HUISARTS

VERTELMIDDAG

KOMPAS

VOORLICHTING

LOGOPEDIE

WANDELING

MANTELZORGER

ZWACHTELEN

Natuurlijke wijnen van Nederlandse bodem Wijngoed de Reestlandhoeve

Op de grens tussen Overijssel en Drenthe ligt een uniek en ongeschonden beekdal. Door het dal stroomt het kronkelige riviertje de Reest. Het Reestdal is een eeuwenoud dal. Een kleinschalig cultuurlandschap met bos, heide, hooilanden en oude boerderijen. Midden in dit idyllische landschap ligt Wijngoed de Reestlandhoeve. De grond hier zit vol ijzeroer. Ideaal voor de druiventeelt. Op de Reestlandhoeve wordt het land met natuurlijke meststoffen en mineralen bewerkt. En in de zomermaanden klinkt er klassieke muziek door de wijngaard. Al deze elementen dragen bij aan de beste conditie voor onze druiven.

MASCARPONE MONDZORG ONGELUK OPMERKINGEN OPNAME ORCHIDEEENHOEVE OUDERENZORG PLUKTUIN PUZZELEN RECEPT RIVM

Wat moet u doen? Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 1 september 2022 in naar Dichtbij, Postbus 4040, 2003 EA Haarlem of stuur een e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl.

De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

1e prijs Een wijnproeverij van 5 proefglazen inclusief Boerenplank voor 2 personen. Een Boerenplank is een plank gevuld met kazen en vleeswaren uit de streek en groenteknabbels zoveel mogelijk uit eigen tuin en kas. www.reestlandhoeve.nl

Waardering De redactie van Dichtbij doet haar uiterste best om een mooi en informatief magazine voor u te maken, dat een bijdrage kan leveren aan welzijn, welbevinden en gezondheid. Maar wat vindt u daar zelf van? Mogen wij u vragen om uw waardering voor Dichtbij kenbaar te maken via een cijfer van 1 tot en met 10? e e U kunt dit cijfer sturen aan 2 x Gouden Jaren. Annedichtbij@brandingmedia.nl of greet van Bergen vertelt in bij uw inzending op de prijspuzzel deze bestseller het verhaal van vermelden. En als u suggesties heeft de ongekende naoorlogse ter verbetering van Dichtbij, zouden groei die ons leven op alle wij u willen verzoeken om dat ook fronten heeft veranderd. Ter aan te geven. Onder de inzendingen waarde van € 12,50. wordt 10x Het 1ste BezigBoek voor www.atlascontact.nl niet meer de jongste verloot.

2 en 3 prijs

Kom wandelen door onze wijngaard, beleef de sfeer en proef van onze wijnen in de Wijnbarn of op het Wijnterras. Wij vertellen u graag over onze filosofie en werkwijze op het Wijngoed en de Zorghoeve. Breid uw bezoek uit met een rondleiding door de wijngaard en een wijnproeverij. Of loop zelf het informatieve wandelpad door de wijngaard. U kunt ook een wandel- of fietsroute starten vanaf de Reestlandhoeve en de dag borrelend afsluiten in onze Wijnbarn. Een unieke en onvergetelijke belevenis.

Voor lezers van Dichtbij: Tegen inlevering van deze bon krijgen lezers van Dichtbij € 2,50 korting p.p. voor een wijnproeverij van 5 proefglazen.*

50 € 2 , korting p.p.

*Deze bon is geldig vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022. Niet inwisselbaar voor een wijnproeverij van 3 proefglazen. Graag vooraf reserveren. Wijngoed de Reestlandhoeve Hoofdweg 21, 7707RB Balkbrug info@reestlandhoeve.nl, www.reestlandhoeve.nl, 0523-648612 keuze 1

Gezond Thuizz Audicien Kapper Geestelijke verzorging Mondhygiëniste Opticien Pedicure (medisch) Schoonheidsspecialiste Stoppen met roken Korting op uw zorgverzekering Gemak Thuizz Belastinghulp Klussendienst Maaltijden aan huis Schilder- en behangservice Tuinman Verhuisservice

Uit & Thuizz Dagtochten met de bus Doe- en Beleefdag Praatje of luisterend oor Rijbewijskeuring Thuizz Journaal Thuizz tablet Zwemmen Veilig Thuizz Acute hulp Thuizz Bijeenkomst mantelzorgers Hulpmiddelen Hardenberg Hulpmiddelen Overijssel Personenalarmering Professionele alarm-opvolging Training scootmobiel Training valpreventie Klantenpanel In de Thuizz-brochure van 2022 kon u tot 7 maart jongstleden meedoen aan de woordzoeker. We hebben veel inzendingen binnengekregen, zowel via de post als via e-mail. De juiste oplossing was: Oost west thuis best. De winnaars hebben bericht gekregen en inmiddels hun prijzen ontvangen. Vindt u het leuk om elke week een puzzel te ontvangen? Schrijf u dan in voor ons Thuizz Journaal: www.carinova.nl/ nieuwsbrief

23


Carinova Thuizz

Nieuwe datum

Donderdag 12 mei 2022, dat is de nieuwe datum voor de Doe- en Beleefdag. De dag staat in het teken van gezelligheid, informatie over diensten en services, interessante lezingen en leuke workshops. Hieraan kunt u gratis deelnemen en de koffie, thee of frisdrank met iets lekkers staat klaar. We zien ernaar uit om persoonlijk kennis te maken en onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen verwelkomen wij u graag in Zaal Mulder in Hardenberg van 16.00 tot 20.00 uur.

i 2022 Donderdag 12 me

Registreren Wij houden u op de hoogte van het programma als u zich aanmeldt via www.carinova.nl/beleefdag of u kunt bellen met 0900 86 62.

Doe- en Beleefdag Abonnement 2022 U bent al lid voor slechts € 21,95 per jaar. Het lidmaatschap geldt voor het gehele huishouden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die Carinova Thuizz u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova via 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl

Toegang gratis DONDERDAG 12 MEI 2022, 16.00 UUR, IN ZAAL MULDER IN HARDENBERG


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.