Page 1

magazine van Carinova no3 herfst 2014

 Alles geregeld vanuit de wijk  Nieuwe zorgtaken  voor gemeenten  Johan Gerestein  neemt afscheid

 Blij met de pedicure aan huis

Lekkere multi-culti

pietenkoekjes

 Liever thuis  Het Carinova Cliëntmodel


voorwoord

inhoud

Een groot compliment aan alle medewerkers In opdracht van ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, wordt jaarlijks een vergelijkingsonderzoek Benchmark in de Zorg uitgevoerd. Carinova heeft als enige grote organisatie hierin de ‘Triple A-status’ verworven!

d

THUISZORG

Dit is de hoogst haalbare status op het gebied van klantervaring, medewerkerstevredenheid en bedrijfsvoering en een groot compliment aan alle medewerkers en vrijwilligers. Vooral nu Carinova een bewogen tijd achter de rug heeft met veel veranderingsprocessen, waarbij veel wordt gevraagd van de medewerkers. Ingrijpende hervormingen Om ook in de toekomst uitstekende ouderenzorg te kunnen leveren moeten we afscheid gaan nemen van goed functionerende medewerkers en voor andere medewerkers is hun positie nog steeds onzeker. Dat is zeer ingrijpend.

Voor de toekomstige exploitatie van huishoudelijke hulp zijn nieuwe ontwikkelingen van groot belang en dienen nadrukkelijk te worden doorgerekend door alle betrokken partijen. ‘Zorgen dat’ We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, wat betekent dat we de cliënt zoveel mogelijk zelfregie willen geven en in samenwerking met familie, mantelzorg, vrijwilligers en lokale netwerken de zorg gaan realiseren. Daarbij krijgen wijkteams en woonzorgteams meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheden. Wat dat precies voor u betekent, hebben we ook nog eens geïllustreerd door middel van het Carinova Cliëntmodel. En ondergetekende, Johan Gerestein, neemt in deze editie afscheid van Carinova.

Johan Gerestein en Leontine Verhoeven Raad van bestuur Carinova

“Carinova heeft de hoogst haalbare status in ouderenzorg”

colofon

Pag 16 Dubbelinterview Nieuwe zorgtaken gemeenten Pag 20 Document Het Carinova Cliëntmodel

EN MEER.. WOONZORG Pag 9 Vraagbaak Verzorgende washanden Pag 10 Uit en thuis Carinova bouwt aan de toekomst Pag 14 Innovatie Het Familienet Pag 19 Drijfveer Iedereen raakt betrokken Pag 23 Column Eerste contactpersoon

LEDENSERVICE Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 15 Blij met De pedicure aan huis Pag 24 Servicepakket Korting op uw zorgverzekering

Pag 4 In de wijk Korte lijnen en vertrouwde gezichten Pag 8 Interview Afscheid Johan Gerestein Pag 13 Op stap Wandelen door witbevroren landschappen Pag 18 Aan tafel Zwarte Piet of niet? Pag 22 Puzzel Win een vogelverwenpakket Pag 23 Lezersaanbieding Dichtbij verloot 10 Vivara-nestkastjes voor tuinvogels

Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie en PR-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: René de Graaff, Roel de Leeuw, Ferdinand Pronk, Erno Reuvekamp, Diana Roos, Sarah Saarberg, Marjolein Straatman, Chris von Koettlitz Beeldbewerking: Marcel van Dugteren Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova, Huub Eggen, Neeltje Kleijn, Saskia van Oosten, Erno Reuvekamp Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

3


in de wijk

TEKST Conny Verweij

De meningen over de kwaliteit van zorg in Nederland lopen vaak uiteen. Dichtbij inventariseert welke opvattingen er leven ‘in de wijk’.

Korte lijnen en vertrouwde gezichten BIJNA ALLES GEREGELD VANUIT DE WIJK

Dit jaar is Carinova gestart met de voorbereiding van structurele veranderingen per 1 januari 2015. Dan krijgen de wijkteams en de woonzorgteams meer zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheden. Uiteraard worden de medewerkers daarop voorbereid door extra scholing. Voor de cliënt betekent het dat de zorg nog dichterbij komt.

w

Wat er gaat veranderen? Om te beginnen draagt de centrale organisatie een aantal taken en verantwoordelijkheden over aan de wijkteams en de woonzorgteams. Daardoor kunnen deze kleinschalig georganiseerde teams zelf bepaalde beslissingen nemen. Verandert er iets in uw situatie, waardoor u meer of andere zorg nodig heeft, dan kunnen ze daar onmiddellijk op inspelen. Korte lijnen dus én vertrouwde gezichten. Want de coördinerend wijkverpleegkundige die aan het hoofd van het wijkteam staat, kent veel cliënten persoonlijk. Dat geldt natuurlijk ook voor de woonzorgcoördinator. En over korte lijnen gesproken: als cliënt kunt u binnenkort rechtstreeks bellen met het zelfstandige wijkteam. U heeft dan meteen iemand aan de lijn die op de hoogte is van uw situatie. Alleen tussen 23.00 uur ’s nachts en 7.00 uur ’s ochtends is het wijkteam niet rechtstreeks bereikbaar, maar krijgt u iemand van het nachtzorgteam. De coördinerend wijkverpleegkundige is een soort spin in het web. Hij of zij is ook het eerste aanspreekpunt voor de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en andere organisaties. Bovendien heeft deze verpleegkundige nauw contact met de sociale wijkteams. Stel dat u tijdelijk opge-

4 dichtbij

nomen moet worden, bijvoorbeeld om te revalideren, dan zorgen zij er samen voor dat zowel de opname als het weer naar huis gaan – waarbij u misschien tijdelijk extra zorg nodig heeft – soepel verloopt. Zelfredzaamheid stimuleren Een andere verandering is de overschakeling van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Niet alleen vanwege de bezuinigingen in de zorg, maar ook omdat mensen graag zelf de regie voeren over hun leven. Wij zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. De zelfredzaamheid staat voorop. Heeft u als cliënt een hulpvraag? Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing. Misschien kunnen buren of familieleden bijspringen. Wij ondersteunen ze met praktische adviezen. Een maaltijdservice inschakelen of vrijwilliger voor bepaalde klusjes kan natuurlijk ook. De coördinerend wijkverpleegkundige kent alle mogelijkheden. Misschien heeft u baat bij een hulpmiddel of een technische voorziening als Personenalarmering. En als het thuis wonen niet meer verantwoord is, dan regelen we de overstap naar een woonzorglocatie. Dat kan een aanleunwoning zijn of een kleinschalige woonvorm in de wijk, vertrouwd dichtbij. Samen met de cliënt kijken we wat een geschikte plek is, een plek waar hij of zij zich thuis kan voelen.

*

5


in de wijk

servicepagina

Ingrid Schouw (45)

COÖRDINEREND WIJKVERPLEEGKUNDIGE TEAM KEIZERSLANDEN woont samen met haar man en drie kinderen (van 12, 14 en 17) in Deventer. Ze werkt vanaf 2006 voor Carinova en heeft een fijn team met collega’s om haar heen. In haar vrije tijd coacht ze ook het hockeyteam van haar jongste zoon en ze is dol op koken.

“We zitten letterlijk midden in de wijk” “We werken vanuit het Gezondheidscentrum Sint Jozef in Deventer. In ditzelfde centrum zitten onder andere ook een apotheek, een diëtiste, een huisartsenpraktijk. Daardoor zijn de lijnen kort. We lopen makkelijk bij elkaar binnen om iets te overleggen. Niet alleen voor ons netwerk, ook voor de cliënten zijn we letterlijk zichtbaar, het gezondheidscentrum is namelijk midden in de wijk gevestigd. De overgang van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ betekent dat de cliënt van zorgvrager is veranderd in een bewuste zorggebruiker, iemand die actief met ons meedenkt. Iedere cliënt geeft hieraan een eigen invulling, afhankelijk van zijn mogelijkheden. Daarop inspelen vergt creativiteit van de medewerkers.” Preventie “Een ander aspect waar we ons nu veel meer op richten, is preventie. Zo is er een cliënt die op zó’n manier uit zijn stoel opstaat en zijn rollator beetpakt, dat hij weleens zou kunnen vallen. Dat willen we voorkomen, mensen op leeftijd breken immers makkelijk een heup. Daarom hebben we Hilda Dun, de fysiotherapeute van de woonzorglocatie Sint Jozef, mee laten kijken bij hem thuis. Zij is gespecialiseerd in valpreventie en heeft hem nu geleerd hoe hij veilig uit de stoel kan opstaan. Daarnaast hebben we voor deze cliënt Personenalarmering aangevraagd. Mocht hij toch vallen, dan is er snel iemand van ons ter plaatse.”

6 dichtbij

BEREIKBAARHEID Het thuiszorgwijkteam kan met ingang van 1 januari 2015 rechtstreeks gebeld worden, maar natuurlijk kunt u ook nog steeds – dag en nacht – het algemene nummer van Carinova bellen: 0900 86 62. Dit is het Klantservicecentrum. PLANNINGSSYSTEEM Met ingang van 1 januari 2015 worden de zorgplanning en het inroosteren van de medewerkers niet meer door de centrale organisatie geregeld, maar doen de wijkteams dit zelf. Dit betekent dat ze flexibeler zijn en sneller kunnen schakelen. Hiervoor zullen ze gebruikmaken van een tablet met het softwareprogramma Recare, dat speciaal bedoeld is voor het plannen van zorg. Er zijn naar tevredenheid pilots mee gedraaid, waarbij is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheden van de mobiele app.

“Cliënt en mantelzorger worden veel meer bij alles betrokken” “Wat de reorganisatie voor ons betekent? Wij gaan ons nóg meer op de wensen en de mogelijkheden van de cliënt richten. Zo werken we met het familiegesprek. Dit organiseren we als iemand van de revalidatieafdeling voldoende hersteld is om naar huis te kunnen of naar een andere woonvorm te gaan. Het is een gesprek met onder andere de cliënt, zijn of haar familie, de arts en de eerstverantwoordelijke verzorgende. Soms wordt de coördinerend wijkverpleegkundige ook uitgenodigd. We vragen de cliënt: wat wilt u? Wat kunt u? Wat zijn de mogelijkheden? Misschien zijn er aanpassingen in huis nodig of is extra zorg gewenst. Is het niet verantwoord de cliënt naar huis te laten gaan, dan zoeken we een aangepaste woonvorm. Uiteraard ook in nauw overleg met de cliënt en de mantelzorger. Dat kan op onze langverblijfafdelingen zijn. Ook op deze afdelingen worden de cliënt en zijn of haar familie nu veel meer overal bij betrokken. Cliënten worden geprikkeld om meer te doen, bijvoorbeeld bepaalde huishoudelijke werkzaamheden die ze thuis ook deden: aardappels schillen, koffie zetten, strijken. Ook zal er een groter beroep worden gedaan op de mantelzorgers of op vrijwilligers als aanvulling op de zorg.” Budget voor scholing “Vanaf 2015 krijgen we meer planningstaken én meer zelfstandigheid. Zo kunnen we bijvoorbeeld zelf scholingsonderwerpen aandragen. We krijgen daarvoor een budget dat we zelf beheren. Dat maakt het mogelijk om cursussen te volgen over bepaalde ziektebeelden die we tegenkomen. Zo kunnen we zorg verlenen die nóg beter op de cliënt is afgestemd.”

Marleen de Lange (25)

WAARNEMEND WOONZORGCOÖRDINATOR SINT JOZEF woont met haar man in Deventer. Ze hebben een enthousiaste bruine labrador als huisgenoot. Marleen startte haar carrière bij Carinova in 2008 als mbo-leerling-verpleegkundige. Inmiddels volgt ze de hbo-opleiding Verpleegkunde. Ze loopt twee dagen per maand stage in de thuiszorg.

Als abonnee van het Carinova Servicepakket krijgt u korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel: 0900 86 62.

Over de overgang In samenwerking met het Carinova Servicepakket heeft Care for Women in november vier presentaties gepland over de overgang.

1ko5% rtin

Overgang

g

Tijdens de overgang schommelen uw hormonen en uw lichaam moet hard werken om in balans te blijven. Nachtelijk transpireren, opvliegers, rusteloosheid en stemmingswisselingen horen daarbij. Hoe kunt u het best omgaan met deze vervelende klachten? Care for Women geeft advies en tips.

Opticien aan huis

Een slechter wordend zicht hoort bij het ouder worden, maar u kunt er wel iets aan doen! Met een goede bril kunt u langer actief blijven en valt u minder snel. De Nederlandse Huisopticiens komen gratis bij u thuis uw ogen meten en abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen 15% korting bij aanschaf van een nieuwe bril en gratis een loep met verlichting. *1 Optiek Animo kan in de gemeenten Hardenberg en Ommen binnen twee dagen bij u thuis aanwezig zijn voor een oogmeting en abonnees krijgen eveneens 15% korting op een nieuwe bril en een gratis leeslineaal of medicijnenbox.*2 Bel met Carinova voor het maken van een afspraak via 0900 86 62.

Waar en wanneer

gratis

De bijeenkomsten vinden plaats in Hardenberg op 17 november, in Raalte op 24 november, in Zwolle op 25 november en in Deventer op 26 november.

Gratis bijeenkomsten Voor de abonnees van het Carinova Servicepakket zijn de bijeenkomsten gratis, anderen betalen € 10,-. Aanmelden kan tot uiterlijk één week voor de desbetreffende datum. Bel met 0900 86 62 van Carinova voor de locaties.

*1 en *2 deze acties lopen tot en met 31 maart 2015

Uw stoep sneeuwvrij

% 1k5 orting

Huisstofmijt in uw matras?

Een goede matras gaat tien tot twintig jaar mee en kan niet gewassen worden! Huisstofmijten en bacteriën vinden uw matras een perfecte woonplaats, omdat deze warm en vochtig is. Met een speciale stofzuiger maakt Matrascleaner uw matras in een halfuur weer helemaal fris. Daarna wordt hij ingespoten met een antibacteriële, allergeen neutraliserende spray. Abonnees van het Carinova Servicepakket krijgen 15% korting. Bel voor het maken van een afspraak met 0900 86 62.

De sneeuw levert mooie plaatjes op maar ook winterse ongemakken, zoals een gladde besneeuwde stoep. Onze tuinmannen Teun de Jong, Jeroen van Schoonhoven en Jurrie Baas komen graag uw stoep sneeuw- en ijsvrij maken. Abonnees van het Carinova Servicepakket betalen € 28,- per uur met een minimumtarief van € 25,-. U kunt nu al uw naam laten noteren via 0900 86 62 van Carinova. Dan ontvangt u vrijblijvend de gegevens van de tuinman die in uw buurt werkzaam is. Zodra het gaat sneeuwen en u uw stoep geveegd wilt hebben, kunt u zelf met hem contact opnemen.

Gratis 1 kilo strooizout

7


interview

1

TEKST EN FOTOGRAFIE Erno Reuvekamp

Waarom gebruikt Carinova tegenwoordig verzorgende washanden bij het wassen van sommige cliënten?

AFSCHEID Johan Gerestein

GEERY VAN HUISSTEDE, 123FRIS:

Per 1 november 2014 is de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van Carinova met pensioen. Dichtbij kijkt samen met hem terug op zijn loopbaan in de zorg en bij Carinova en blikt vooruit naar de tijd nà zijn werkzame leven (Red.: zie kaders).

c

ALTIJD IN DE ZORG GEWERKT…

EERST HELEMAAL NIETS DOEN EN DAN…

Als 17-jarige begon Johan Gerestein als verpleeghulp bij Bosch & Duin in zijn geboorteplaats Zeist en studeerde vervolgens aan de Sociale Academie voor groepswerker. Bij zorgorganisatie Bartimeus maakte Johan stap voor stap carrière om uiteindelijk voorzitter van de Raad van Bestuur van De Leiboom Groep te worden. Ondertussen had hij ortho- en sociale pedagogiek gestudeerd en zijn MBA gehaald. Johan begeleidde de fusie van verschillende ‘huizen’ binnen De Leiboom Groep en uiteindelijk in 2008 ook de fusie met Carinova.

“Na mijn afscheid ga ik eerst helemaal niets doen!”, zegt hij met grote nadruk. “Nee echt, ik heb volstrekt geen plannen. Ik word niet meteen ergens adviseur of ga iets anders bestuurlijks doen. Ik wil eerst gewoon helemaal niets doen en verder zie ik wel hoe het loopt. Ik moet bovendien ook om de gezondheid van mijn vrouw en van mijzelf denken; een nieuw, druk bestaan past daar niet bij. Mijn vrouw en ik zouden wel nog graag naar Jeruzalem willen wandelen, we zijn al tot Bari gekomen vanuit Nederland”.

CARINOVA BIJNA KLAAR NIEUWE TOEKOMST Voor Johan Gerestein is 2008 een cruciaal jaar in de ontwikkeling van Carinova. “In de thuiszorg waren er toen grote tekorten. Een gezamenlijke stip op de horizon was er niet en die moest er echt komen, want anders zou Carinova het nog moeilijker krijgen dan het al was”. HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION In een benchmark van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, kwam toen het concept van de High Performance Organization naar boven. Binnen dat concept zijn drie speerpunten belangrijk: cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Gerestein: “Daar heeft Carinova vol op ingezet door veel aandacht te geven aan leiderschap, dialoog en kwaliteit & veiligheid. Vooral dat eerste – leiderschap – krijgt nu in de volle omvang gestalte. Zelfstandige teams, zowel in thuiszorg als in

8 dichtbij

woonzorg, nemen hun eigen verantwoordelijkheid en dragen die met verve. Centrale regie (het hoofdkantoor) maakt plaats voor kleinschaligheid en beslissingen aan de basis. Dit hele programma onder de naam ‘Dóórontwikkeling Vertrouwd Dichtbij’, stoomt Carinova klaar voor een nieuwe toekomst met een belangrijke focus op ouderenzorg.”

twee ‘zware dossiers’ positief af te ronden. De dreigende boete die de NMA (nu de Autoriteit Consument & Markt, red.) Carinova destijds heeft opgelegd moet – bij voorkeur – helemaal van tafel. Later dit jaar wordt bekend of dat lukt. Eén ander dossier is nu al positief afgesloten. Carinova heeft als zorgorganisatie de Triple A-status gekregen. Carinova is de enige grote zorgorganisatie die deze prijs in de wacht sleepte. Gerestein: “Dat is het hoogste wat je als zorgorganisatie kunt bereiken; je scoort dan de allerhoogste rating op het gebied van Cliënten, Medewerkers en Bedrijfsvoering. Dat is voor iedereen een geweldige pluim op de hoed en het beste bewijs dat we met Carinova op de goede weg zijn en er aan het eind van de tunnel ook weer licht gloort.”

“Een nieuwe toekomst met een focus op ouderenzorg”

MINDER MOOIE ASPECTEN… Terugkijkend op zijn loopbaan bij Carinova vindt Johan Gerestein ‘het gedwongen afscheid moeten nemen van goede collega’s’ het zwaarste aan zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur. “Het went nooit dat mensen hun baan moeten verliezen, hoe noodzakelijk dat soms ook is voor een gezond Carinova.” Voor zijn vertrek hoopt Johan Gerestein nog

vraagbaak Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan servicepakket@carinova.nl

“Verzorgend wassen met 123Frisdoekjes is een nieuwe manier van wassen van het hele lichaam. De doekjes worden al jaren met succes in ziekenhuizen gebruikt en zijn ideaal voor mensen die minder mobiel zijn, pijn hebben of op bed worden verzorgd. 123Frisdoekjes zijn washanden met reinigende en verzorgende lotion en vervangen het wassen met water en zeep. Het gebruik ervan is minder belastend voor de cliënten én voor de verzorgers. Afspoelen en afdrogen is namelijk niet nodig en het bespaart beddengoed. 123Frisdoekjes zijn beter voor de huid en u kunt ze nu ook thuis gebruiken. Wilt u meer weten over 123Frisdoekjes of een proefpakket opvragen, neem dan contact op met 123Fris via telefoon 06 13001772 of info@123fris.nl." voor extra comfort kunt u de washanden opwarmen in de magnetron.

TIP:

*

2

Hoe kijkt de Cliëntenraad naar de structurele verandering van Carinova?

GERARD SCHEFFER, VOORZITTER VAN CARINOVA’S CENTRALE CLIËNTENRAAD (CCR): “Eind 2013 werden we geconfronteerd met de financiële vooruitblik van de Raad van Bestuur. We zagen eigenlijk direct dat Carinova het alleen zou redden met een nieuwe, innovatieve visie en een slanker ingerichte organisatie. Per 1 januari 2015 ‘moet de nieuwe organisatie staan’, maar we vinden het wel belangrijk om bij elke stap een vinger aan de pols te houden. Temeer omdat nog niet voor elk onderwerp scherp is hoe het gaat worden. Bijvoorbeeld de organisatie van de maaltijden in de woon-zorglocaties, zoiets is voor

Is er een behandeling voor de ziekte van Parkinson? LEONIE EEKTIMMERMAN, LOGOPEDIST BIJ CARINOVA:

bewoners heel belangrijk. Overigens vinden we wel dat we goed betrokken worden door de Raad van Bestuur. En ik wil ook een compliment uitspreken aan de medewerkers die boventallig zijn en straks hun baan gaan verliezen. Zij hebben meestal best begrip en werken zelfs met volle inzet mee aan de omslag die Carinova moet maken. Daar heb ik diep respect voor.”

3

*

“De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel die nog niet is te genezen. De symptomen, zoals traagheid, beven en problemen bij het praten en slikken, nemen langzaam toe. De behandeling richt zich op het verminderen van deze klachten. Het is belangrijk dat de zorgvrager bij enige achteruitgang al start met therapie, ook al ervaart men het nog niet als een echt probleem. ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners die zijn gespecialiseerd in de ziekte. Samen met de mantelzorger kunnen zij de behandeling en begeleiding van de patiënt optimaal op elkaar afstemmen. Ook op de directe omgeving van de patiënt heeft de ziekte namelijk veel invloed. Binnen Carinova zijn logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en een maatschappelijk werkster aangesloten bij ParkinsonNet. Zij werken nauw samen met de neuroloog en Parkinsonverpleegkundige.”

*

*

9


uit en thuis

TEKST Sarah Saarberg

Nieuwbouw Sint Jozef en De Hartkamp

Carinova bouwt aan de toekomst

BOUWPERIODE Zoals het er nu uitziet, zal de ver- en nieuwbouw van het Sint Jozef begin 2015 van start gaan. Nog dit jaar zal de sloop van beide bestaande beddenvleugels aan de Van Oldenielstraat beginnen. Naar verwachting zal het totale project rond de zomer van 2016 zijn afgerond.

Carinova bouwt letterlijk aan zijn toekomst. De bouwplannen zijn rond voor het voormalige Sint Jozef-ziekenhuis in Deventer en de werkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw op de woonzorglocatie van De Hartkamp in Raalte zijn al begonnen.

10 dichtbij

HISTORIE Het van oorsprong katholieke ziekenhuiscomplex Sint Jozef is een naoorlogs rijksmonument. Het statige kloostercomplex met kapel werd in 1956 opgeleverd. Het Sint Jozef was tot 2008 eigendom van het Deventer Ziekenhuis, daarna ging het over naar Carinova.

Er wordt geleefd als in een normale thuissituatie SINT JOZEF IN DEVENTER Het heeft even geduurd, maar voor het aangepaste plan is nu dan toch groen licht gekomen van de welstandscommissie: nieuw- en verbouw voor het huidige verpleeghuis dat op de locatie Sint Jozef in Deventer is gevestigd. Een eerder plan bleek te duur en Carinova wilde het nog eens testen aan de ontwikkelingen in de zorg, waardoor mensen minder snel in een woonzorg-

centrum terechtkomen. Maar na een herberekening wordt nu toch het prachtige, rijksmonumentale deel van het pand door een zorgvuldige restauratie verbonden met de nieuwbouw. KLEINSCHALIG WONEN In de nieuwe woonzorglocatie kunnen in totaal 96 mensen gehuisvest worden. Het zal hierbij vooral

gaan om mensen met psychogeriatrische klachten (dementie) die langdurige zorg nodig hebben. Er wordt zoveel mogelijk geleefd als in een normale thuissituatie, maar wel met de noodzakelijke ondersteuning en behandeling. In elke woning verblijven acht bewoners in kleinschalige wooneenheden. Met elkaar delen ze een huiskamer en keuken, maar er is voldoende privacy. De ingangen van de

woonvormen bevinden zich aan de binnentuin, die vrij toegankelijk is voor de bewoners. In het monument zelf zullen in de toekomst kantoorfuncties ten behoeve van de zorg worden gehuisvest, evenals gespreks- en overlegruimtes. Tussen de nieuwbouw en het monument wordt een horecapaviljoen gebouwd, dat ook voor buurtbewoners toegankelijk is.

11


uit en thuis

op stap

TEKST Chris von Koettlitz

Vol verwachting klopt ons hart… Van winterkoninkje tot ijskoningin, oliebollen, kaarslicht, vreugdevuren, kerstmarkten en wandelen door witbevroren landschappen: er is deze winter weer van alles te doen in de regio!

deze winter... BOUWPLANNING Het Centraal Hart en Jan van Arkel 3 zullen naar verwachting in juli 2015 worden opgeleverd. De afdelingen Gaarden (PG) en Marke (Revalidatie) en het kantoorgedeelte in de hoogbouw aan de Jan van Arkelstraat blijven nog een aantal jaren bestaan. Deze afdelingen zijn inmiddels wel, evenals de drie JvA-afdelingen, ingericht als kleinschalige woonvorm.

Het Centraal Hart wordt een ontmoetingscentrum

Kerstsamenzang met orgel Lemelerveld, 13 december

Harderwijk op ijs 28 november-4 januari

Snuif de kerstsfeer op met een mooie samenzang onder begeleiding van organist Ad Huetink. De netto-opbrengst is voor goede doelen. Reserveren is aanbevolen. Toegang: € 10,- p.p., kinderen tot 12 jaar gratis. Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17, Lemelerveld

Of het nu vriest of dooit, vanaf 27 november is er weer volop ijspret op de markt in Harderwijk. Kinderen kunnen de schaatsen onderbinden en naar lieve lust rondjes draaien, terwijl ouders en grootouders genieten van winterse versnaperingen in het paviljoen. Toegang: € 4,- p.p., schaatshuur € 2,- p.p.

www.huetink-royalmusic.nl

Science Café Deventer, 10 december, 14 januari, 11 februari (elke tweede woensdag van de maand) Wetenschap ‘dichtbij’, zonder dikdoenerij of slaapverwekkende monologen. Deskundigen vertellen met passie en humor over hun kennisgebied in een informele setting met muziek, een drankje en goed gezelschap. Toegang is gratis. Burgerweeshuis, Bagijnerstraat 9, Deventer. 20.00 uur.

Rob de Nijs Rock, Romantiek en Kerst Zwolle, 20 december

www.odeondespiegel.nl

12 dichtbij

ëerd waar cliënten, bezoekers en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er komen een keuken, kantoorfuncties, paramedische functies en ook de dagbehandeling wordt hier ondergebracht. Gelijktijdig met de bouw van het nieuwe centrale hart wordt ook de nieuwbouw van Jan van Arkel 3 (JvA3) gerealiseerd. Net als JvA1 en JvA2 is dit een kleinschalige woonvorm.

Het biedt huisvesting en zorg aan 32 cliënten. Zodra Jan van Arkel 3 is opgeleverd zullen de afdelingen Meent en Hoeve hier hun intrek nemen. Na realisatie van de nieuwbouw zal ook de zogenaamde zusterflat aan de Hartkampweg worden gesloopt.

Heerlijk een frisse neus halen op tweede kerstdag in het mooie winterlandschap van Overijssel. Er zijn diverse routes, van 3,5 tot 12 km, en onderweg is het dubbel genieten met stomende chocolademelk, krentenwegge en diverse activiteiten voor de kinderen. Tarief: € 2,50 p.p., kinderen onder 4 jaar gratis. 10.30-15.00 uur. www.landschapoverijssel.nl

www.sciencecafedeventer.nl

De legendarische ‘stem’ van Nederland pakt nog steeds graag stevig uit, maar meer dan ooit is er ook ruimte voor subtiele akoestische arrangementen. Uiteraard zal in deze periode van het jaar het klassieke kerstrepertoire niet ontbreken. Toegang vanaf € 18,50. De Spiegel, Rabozaal, Zwolle. 20.15 uur.

DE HARTKAMP IN RAALTE Aan de verbouwing van woonzorglocatie De Hartkamp wordt in verschillende fases gewerkt. Momenteel wordt het Centraal Hart gerealiseerd ter vervanging van een deel van de huidige algemene voorzieningen. Door deze nieuwbouw, die grenst aan de verblijfsruimten van de bewoners, wordt een echt sociaal hart gecre-

Kerstwandeling door het Reestdal Balkbrug, 26 december

Crea Weekend Hardenberg, 20-22 februari Winter is de ideale tijd om gezellig creatief te zijn bij de open haard. Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ga naar het Crea Weekend voor de nieuwste hobbymaterialen, advies, demo’s en workshops voor volwassenen en kinderen. Toegang: € 7,- p.p., 65+ en kinderen 6-11 jaar € 3,50, kinderen onder 6 jaar gratis. In hetzelfde weekend vindt de beurs Kampeer Totaal plaats en met één kaart kunt u beide beurzen bezoeken! Evenementenhal, 10.00-17.00 uur

Paleisconcert Apeldoorn, 28 februari De talentvolle musici van het Goeyvaerts String Trio bewijzen dat eigentijdse ‘klassieke’ muziek niet ‘moeilijk’ hoeft te zijn. Speciaal voor de paleisconcerten stelden ze een inspirerend programma samen met werken van Sergej Taneyev, Alfred Schnittke, Anton Webern en Oleg Paiberdin. Een belevenis! Paleis Het Loo, ingang Loseweg, 20.15 uur. Toegang: vanaf € 25,-, jongerenprijs t/m 30 jaar € 12,50 (inclusief pauzedrankje). www.vvvheerde.nl

En ook: Wintermarkten en grote evenementen IJsbeeldenfestival Zwolle,

6 december-25 januari

Kerstmarkt Kasteel de Cannenburch,

12-14 december Winterfeest Putten, 13 december Snuffelmarkt Zwolle, 21 december Dickensfestijn en Kerstbrocante, Deventer, 20 december

Voor meer informatie: www.vvvdeventer.nl www.vvvzwolle.nl www.vechtdaloverijssel.nl

www.evenementenhal.nl/crea-hb

*

13


innovatie

blij met

TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

BLIJ MET DE PEDICURE AAN HUIS

HET FAMILIENET Social media voor woonzorglocaties

d

Op woonzorglocatie De Hartkamp in Raalte is in april 2013 gestart met een werkgroep voor het onderzoeken van een ‘sociaal platform’, waarmee medewerkers en cliënten informatie kunnen uitwisselen met familie en vrienden. En dit alles via internet binnen een beveiligde omgeving, zodat ieders privacy is gewaarborgd.

De pilot bij De Hartkamp resulteerde in een test met www.hetfamilienet.nl. Anita Blom, helpende op De Hartkamp, had er vanuit een vorige werkgever al ervaring mee. Anita vertelt: “Het Familienet is vooral bedoeld om allerlei kleine nieuwtjes, leuke gebeurtenissen, foto’s en dergelijke met elkaar uit te wisselen. Het is niet bedoeld voor medische of andere privacygevoelige zaken, de berichten gaan primair over het welzijn van de cliënt.” “HET FAMILIENET IS EEN VERRIJKING” De moeder van Carolien Roeterdink woont op De Hartkamp en Carolien valt Anita bij: “Als bijvoor-

beeld de shampoo van mama op is, krijg ik daar via een medewerker op de afdeling een berichtje over. Ik kan dan meteen afspreken met de familie wie het eerstvolgende bezoek heeft gepland, zodat diegene shampoo kan meebrengen. Ook wordt een ‘agenda van het huis’ gepubliceerd, zodat ik precies weet wanneer mama een activiteit heeft. Maar ’t allerleukste vind ik zelf dat ik ook een goede indruk heb van moeders leven als ik niet op bezoek ben. Dat levert weer gespreksstof op voor een volgend bezoek. Dat is een verrijking. Er ontstaat langzamerhand op Het Familienet een compleet fotoalbum met mama in de hoofdrol, dat is hartstikke leuk!” HET FAMILIENET WORDT CARINOVA-BREED Volgens Anita Blom is de pilot zeer geslaagd en zal Het Familienet verder worden uitgerold binnen alle woonzorglocaties. Dat zal wel stapsgewijs gebeuren. Er wordt bijvoorbeeld nog gewerkt aan wifi-verbindingen binnen woonzorglocaties. Om iedereen, met name familie en vrienden, bekend te maken met Het Familienet zullen er te zijner tijd informatieavonden op de woonzorglocaties worden georganiseerd.

*

14 dichtbij

Anita Blom (links) en Carolien Roeterdink

FAMILIENET IN HET AVERBERGEN Tegelijkertijd met de pilot in De Hartkamp is een proef gestart in Het Averbergen in Olst. Daar wordt Het Familienet vooral gebruikt voor alles wat met activiteiten en welzijn te maken heeft en (nog) niet voor zorggerelateerde zaken. Marita Timmer, seniormedewerker dagbesteding en vrijwilligerscoördinator, verwacht vooral de betrokkenheid van de familie te vergroten.

“Alleen maar complimenten” Over zichzelf hoeft ze niet zoveel kwijt, maar als het gaat over de diensten van Carinova, wil mevrouw van Helden*) best haar zegje doen. “We zijn heel erg tevreden en hebben nooit klachten gehad. Dankzij Carinova kunnen we hier fijn blijven wonen.”

h

*) De echte naam is bij de redactie bekend

Carin Verkru y (54) sse we

rkt ongev eer vijftie n jaar als pedic ure voor h e t Servicep akket van Carinova . Ze is ge trouwd, heeft drie kinderen en e en cockersp aniël, wa a rmee ze graag lange wa n d elingen maa kt. Ook ri jd t ze wekelijks paard en werkt ze als vrijwil liger in W oonzorg centrum Rosenga erde in Dalfsen.

‘Hier’, dat is in een verbouwde boerderij op een prachtig plekje in Dalfsen, waar de heer en mevrouw van Helden al meer dan zestig jaar wonen. Ze brachten er tien kinderen groot en zijn inmiddels gezegend met meer dan dertig kleinkinderen en – “even tellen” – zeven achterkleinkinderen. Mevrouw van Helden (80) en haar man schakelen regelmatig Carinova in, bijvoorbeeld voor het aantrekken van therapeutische elastische kousen of het toedienen van oogdruppels. “Eigenlijk komt alles wat we hier aan hulp hebben via Carinova. Daar zijn we heel tevreden over.” Ook heel blij is mevrouw van Helden met pedicure Carin Verkruysse (omdat mevrouw van Helden abonnee is van het Carinova Servicepakket kan zij met korting gebruik maken van deze dienst aan huis). Vroeger kwam ze bij Carin in heeft ouwd, r t e g r de praktijk, maar tegenwoordig komt a tig is 61 ja im der ren, ru e Carin bij haar aan huis. Wel zo prettig, d in n k e v tien en ze want nu hoeft mevrouw van Helden de deren in k Z in kle en. e kinder trap niet meer op. “Bovendien is ook in le k r e zzelen acht zen, pu mijn man nu onder behandeling bij Cale n a v e houdt eien: z rin, omdat we beiden diabetes hebben. l op br ns e n is do k e e er d Het is erg fijn dat dat gewoon aan huis der me n o l. it e e br de do kan en Carin doet haar werk geweldig.” et goe voor h Wilt u ook gebruik maken van de dienst ‘Pedicure aan huis’? Word dan abonnee van het Carinova Servicepakket. Bel 0900 86 62.

uw MevrHoelden J. van(80)

*

15


dubbelinterview

Zo lang mogelijk thuis

Dalfsen en Deventer klaar voor nieuwe zorgtaken

TEKST Ferdinand Pronk FOTOGRAFIE de Beeldredaktie

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor het helpen van mensen die hulp of zorg nodig hebben en die niet in een instelling wonen. Het is de bedoeling om de zorg zo te organiseren dat mensen zo lang mogelijk op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Wethouders Jan Jaap Kolkman (Deventer) en Maurits von Martels (Dalfsen) zijn blij dat het Rijk deze taken aan de gemeenten geeft.

Jan Jaap Kolkman (1960)

werd geboren in Deventer. Hij vertrok op zijn 18e naar Rotterdam maar keerde in 2005 weer terug. Geschiedenis is zijn grote hobby. Hij reist graag en bezoekt dan veel musea. Ooit speelde hij de derde ronde in de tv-quiz Per seconde wijzer.

Maurits von Martels (1960) werd in 2010 wethouder en heeft nog steeds zijn melkveebedrijf met B&B waar hij drie keer per week de 90 koeien melkt. Op zondagmorgen voetbalt hij bij vvVilsteren. Hij zou graag tijd vinden om wedstrijdverslagen bij de lokale radio te maken.

h

Het bestaande systeem waarmee mensen zorg en welzijn kregen was aan een vernieuwing toe, vinden de wethouders. Kolkman: “Het huidige zorgsysteem werd vanaf de jaren ’50 opgebouwd. Het was de tijd van de verzorgingsstaat, waarbij iedereen het logisch vond dat er grote gezamenlijke voorzieningen kwamen zoals bejaardenhuizen. Maar de manier waarop mensen leven is veranderd. Tegenwoordig willen veel mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, zo nodig met wat hulp. Daar sluiten we met het organiseren van de zorg op aan: we bekijken samen met hen welke ondersteuning ze nodig hebben, hoe ze dat kunnen organiseren en wat er eventueel extra nodig is.”

ontwikkelt en of de huisvesting nog betaalbaar is. Als ingrijpen nodig is, dan zorgen we samen voor goede oplossingen in de buurt.” EFFICIËNTE TEAMS Deventer heeft bijna 100.000 inwoners en Dalfsen een kleine 30.000. Ondanks dat verschil organiseren ze de zorg op een vergelijkbare manier. Ze vormen teams met de organisaties die in een gebied actief zijn. Dalfsen noemt ze ‘sociale kernteams’ en Deventer spreekt van ‘sociale teams in de wijk’. In elk van de drie grote kernen van Dalfsen komt er een en Deventer krijgt er in totaal negen. Er zitten mensen in zoals buurtcoaches, maatschappelijk werkers, MEE (ondersteuning van mensen met een beperking), wijkverpleegkundigen en de Wmoconsulent van de gemeente. De teams hebben een goede samenstelling en schaalgrootte om met mensen ‘aan de keukentafel’ te bespreken welke zorg ze nodig hebben en hoe die kan worden georganiseerd. Kolkman: “We willen de teams geleidelijk uitbreiden met andere taken, zoals de aanpak van werkloosheid. Maar we halen niet alles tegelijk overhoop.” De Deventer teams hebben een eigen budget om werkzaamheden uit te voeren en Dalfsen gaat daar op den duur ook naartoe.

PLAATSELIJKE NETWERKEN Het is logisch dat gemeenten een belangrijke rol gaan spelen, vinden de wethouders. Gemeenten staan immers dichter bij de inwoners en zijn onderdeel van plaatselijke netwerken. Von Martels: “We zijn er klaar voor: er komen regelmatig doemscenario’s in het nieuws van wat er allemaal mis kan gaan, maar als ik zie hoe we elkaar kennen en in netwerken denken, heb ik er alle vertrouwen in.” Het Rijk blijft overigens verantwoordelijk voor hulp aan “Organisaties mensen die 24 uur per dag zoals Carinova worden zorg in de nabijheid en/of meer gericht op de permanent toezicht nodig gezamenlijke uitvoering hebben.

NIEUWE MANIER VAN DENKEN De veranderingen vragen bij organisaties zoals Carinova een andere manier van denken, merken de wethouders. Von Martels: “Ze zullen meer gericht worden op de gezamenlijke van werkzaamheden uitvoering van werkzaamheONGERUSTHEID NIET en gaan zich meer den en zich vanuit de wijken NODIG vanuit de wijken organiseren. Daar past minder Veel mensen zijn onzeker organiseren” management bij. Ook het vinden over wat er in hun persoonlijke van een goede balans tussen de inzet situatie gaat veranderen. Deventer van professionals en het inschakelen van haalde zelfs de landelijke media toen vrijwilligers is belangrijk.” Er zal in de toekomst een verzorgingshuis sloot, omdat te weinig een groter beroep worden gedaan op deze vrijwilligers, bewoners de juiste zorgindicatie kregen om er te gaan liefst uit de buurt. Kolkman: “Het kan prettiger zijn als je wonen. De bewoners van aanleunwoningen die wel buurvrouw wat boodschappen voor je meeneemt, dan bleven, kregen een conflict met de verhuurder over de wanneer een wildvreemde dat doet. Het is opvallend kwaliteit van de voorzieningen. Kolkman stelt mensen dat we in een regio wonen waar veel mensen vrijwilgerust: “We willen dergelijke schrijnende situaties ligerswerk willen doen, maar dat aan de andere kant voorkomen. Met woningcorporaties en zorgverleners mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. Daar ligt kijken we of verpleeg- en verzorgingshuizen nog aan de nog een uitdaging!” eisen voldoen, hoe de bevolking zich in de omgeving

*

16 dichtbij

17


aan tafel

TEKST Diana Roos FOTOGRAFIE Neeltje Kleijn M.M.V. Saskia van Oosten

drijfveer

TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE: de Beeldredaktie

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Vanaf 1 januari 2015 gaat Carinova decentraal werken met zelfstandige teams. Het team op de verpleegafdeling van Iesselvaart draait mee in de pilot om dit uit te proberen.

Géke Bannink, coördinator Zorg Verpleegafdeling Iesselvaart (Woonzorglocatie Het Averbergen, Olst):

Zwarte Piet of niet?

h

Multi-culti pietenkoekjes Het is bijna zover. Dan barst het grootste kinderfeest van Nederland weer los. Maar door de discussie over ‘Zwarte Piet en racisme’ liggen de zoetigheden dit jaar misschien zwaar op de maag. Dat er veranderingen op komst zijn is niet meer te vermijden. Wij hebben alvast ons best gedaan om iets leuks te bedenken voor het heerlijk avondje. Maak ook eens deze lekkere multiculti pietenkoekjes. Door fondant in verschillende kleuren te gebruiken maak je het zo kleurrijk als je zelf wilt.

*

18 dichtbij

TIPS

1.

Wil je kruidige koekjes maken, meng dan speculaas- en/of koekkruiden door je deeg.

2.

Wil je geen snoepjes gebruiken om de pieten te versieren, neem dan rozijntjes, abrikozen en noten, dit geeft ook een heerlijk resultaat.

Voor de koekjes:

Om te versieren:

1 EI

50 G FONDANT IN

150 G KOUDE BOTER

VERSCHILLENDE KLEUREN

100 G WITTE BASTERDSUIKER

1 POTJE DR. OETKER MINIFEEST

200 G BLOEM

1 POTJE REGENBOOGFANTASIE

SNUFJE ZOUT

CHOCOLADESTIFTEN

Splits het ei en gebruik alleen de eidooier. Meng alle ingrediënten in de keukenmachine tot het deeg korrelig wordt. Kneed de deegkruimels met koele handen tot een samenhangend deeg. Rol tot een bal, verpak in vershoudfolie en laat 30 minuten in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 175 °C. Bestuif het werkblad met bloem en rol het deeg uit tot een lap van 3-4 millimeter dik. Steek met uitsteekvormpjes of een glas koekjes uit het deeg. Leg de koekjes op enige

afstand van elkaar op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak de koekjes in het midden van de oven in 15-20 minuten lichtbruin en gaar. Laat ze op een rooster afkoelen. Rol nu het fondant heel dun uit. Om te voorkomen dat het plakt strooi je wat poedersuiker op je werkblad. Steek een rondje uit dat net iets kleiner is dan het koekje en druk het op het koekje vast. Maak een pietengezichtje door er de snoepjes op te plakken met wat glazuur (poedersuiker gemengd met een paar druppels water).

“Zo raakt iedereen echt betrokken”

h

Hoe is de pilot opgezet? “Er zijn vier teamrollen verdeeld: ‘Kwaliteit en veiligheid’, ‘Planning’, ‘Klaar voor de toekomst’ en ‘Vitale medewerker’. Elke teammedewerker heeft een van die rollen toegewezen gekregen. Vroeger werden deze taken vervuld door iemand buiten het team of door de teamcoördinator. Nu vervullen we dus alle taken met elkaar. We doen het echt samen en dragen samen de gehele verantwoordelijkheid.”

Géke Bannink (43)

pittig: de taken komen boven op woont in Laren (Gelderland). Ze werkt het ‘gewone’ werk in de zorg. 36 uur per week en vult haar vrije tijd Sommige mensen zitten al aan hun met haar vele hobby’s als lezen, fitness, tax en vinden het lastig om nog wandelen en tuinieren. Daarnaast speelt meer verantwoordelijkheden erbij ze al sinds haar achtste accordeon: ze zit te krijgen. Aan de andere kant levert in een accordeonorkest met zo’n twintig het veel inzicht en meer begrip op. mensen en treedt regelmatig op. Bijvoorbeeld als het om budgetten gaat: als je zelf betrokken wordt bij de inkoop, begrijp je dat, als het fout dreigt te gaan, ik de neiging ook beter waarom zal hebben om het naar me toe te trekken, je bewuster om moet gaan maar daar help je een ander niet mee. Er komt met bepaalde zaken.” voor mij een stuk coaching bij kijken. Dat is Wat vind jij als zorgcoördi- leuk, maar soms ook lastig. Het is in gang gezet als doorontwikkeling van het Carinova nator het moeilijkst? cliëntmodel (cliënt centraal). Daarnaast levert “Loslaten! Ik ben natuurlijk gewend het ook bezuinigingen op. Nu we ermee aan om alles zelf op te lossen en nu doen mijn de slag zijn, zie ik veel voordelen.” teammedewerkers dat. Ik kan me voorstellen

“Het levert veel inzicht op en meer begrip”

Werkt het op deze manier beter? “De zelfstandige manier van werken heeft veel voordelen. De lijnen zijn korter, de beslissingen worden sneller gemaakt en iedereen is meer betrokken. Maar soms is het ook

*

19


document

a

Liever thuis In de praktijk: PREVENTIE, ZORG EN DIENSTEN

1

JAN VAN AKKEREN (68) is na een vervelende val behandeld in het ziekenhuis. Hij mag naar huis, maar kan de eerste dagen nog niet zoveel. Gelukkig staat zijn buurvrouw Tinie (50) voor hem klaar. Zij helpen elkaar vaker met de boodschappen en Jan snoeit altijd hun gezamenlijke heg. Via Carinova heeft hij nu Personenalarmering gekregen en als abonnee van het Carinova Servicepakket krijgt hij hierop ook nog eens korting. In geval van nood kan hij op een knopje drukken en er wordt dan contact gelegd met de alarmcentrale van Carinova. Koken hoeft hij even niet zelf: apetito brengt zijn maaltijden bij hem thuis. Zowel ’s ochtends als ’s avonds komt er een verzorgende van de thuiszorg van Carinova om hem te wassen en aan en uit te kleden. Twee keer per week komt er een technisch verpleegkundige van Carinova om zijn wond te verzorgen. Jan is blij met de hulp en herstelt gelukkig snel. Na enkele weken kan hij weer alles zelf. Alleen koken doet hij niet meer: via het Servicepakket van Carinova bestelt hij nu voordelig zijn maaltijden aan huis! En het smaakt hem goed!

20 dichtbij

Het Carinova Cliëntmodel

Als het aan de overheid ligt, blijven mensen zo lang mogelijk thuis wonen, ook op latere leeftijd. Mensen die in het ziekenhuis een behandeling hebben ondergaan, gaan ook zo snel mogelijk naar huis om daar te herstellen. In de praktijk blijkt dat veel mensen dat zelf ook graag willen,

zolang zij de benodigde hulp kunnen krijgen. Dat kan hulp uit de buurt zijn of van vrijwilligers. Als er meer preventie en zorg nodig is, kan hulp van Carinova worden ingeschakeld, ook in een later stadium als de zorg intensiever en gespecialiseerd wordt. Twee praktijkvoorbeelden.

Huisarts De huisarts kan vaak goed oordelen welke extra zorg de patiënten in zijn praktijk nodig hebben. Zo kan hij doorverwijzen naar een specialist en/of naar de thuiszorg.

De Coördinerend Wijkverpleegkundige De Coördinerend Wijkverpleegkundige (CWV) werkt wijkgericht in kleine teams. Zij is de spin in het web. Door het werken met kleine teams, krijgen cliënten daardoor steeds met dezelfde medewerkers te maken.

Technisch verpleegkundig team Voor specialistische zorg beschikt Carinova over een team van goed opgeleide specialistische verpleegkundigen. Zij kunnen worden ingezet voor handelingen als palliatieve sedatie, pijnbestrijding, infuusbehandeling, specialistische wondbehandeling, het inbrengen van sondes en advies en voorlichting.

Aanvullende diensten Via Carinova kunt u gebruikmaken van de Personenalarmering en het Servicepakket biedt korting op (comfort)diensten aan huis. Denk bijvoorbeeld aan de kapper, de tuinman en de pedicure ‘aan huis’, of een voordelige maaltijdservice.

Thuiszorg Verzorgenden van Carinova bieden verzorging aan thuiswonende zieken, gehandicapten en ouderen. U kunt hierbij denken aan: hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan.

Woonzorg Als thuiswonen niet meer lukt heeft Carinova acht woonzorglocaties beschikbaar en biedt hier kleinschalig wonen en ook dagbesteding.

Steunpunt Mantelzorg Het Steunpunt Mantelzorg van Carinova biedt individuele en groepsgewijze ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd.

Zorgbegeleiding Carinova kan cliënten ondersteunen met de dienst casemanagement geheugenproblemen en dementie, ook wel zorgbegeleiding genoemd. U kunt dan denken aan onderzoek- en behandelingsmogelijkheden, maar ook aan steun bij het inrichten van het leven en bij de verwerking.

2

TEKST Sarah Saarberg

In de praktijk: INTENSIEVE ZORG EN DIENSTEN BIJ DEMENTIE MEVROUW TER BEEK (79) is dementerend en slecht ter been. Ze woont samen met haar man, die steeds meer zorgtaken op zich neemt. Het wordt hem eigenlijk te zwaar en hun dochter schakelt de huisarts in. Die adviseert contact op te nemen met Carinova. Een coördinerend wijkverpleegkundige van Carinova komt bij het gezin thuis en in overleg wordt een zorgplan opgesteld. Via de thuiszorg van Carinova wordt mevrouw Ter Beek vanaf nu dagelijks geholpen met wassen en aankleden. Mevrouw Ter Beek heeft veel moeite met haar beginnende dementie. Daarom wordt de zorgbegeleiding van Carinova Mantelzorgondersteuning ingeschakeld. Een zorgbegeleider is een speciaal opgeleide zorgverlener en voor mevrouw Ter Beek en haar mantelzorgers het vaste aanspreekpunt. De zorgbegeleider praat met haar en geeft haar tips en advies bij de verwerking van het feit dat ze dementerend is. Ook de heer Ter Beek krijgt hulp. Hij heeft veel aan het Carinova Steunpunt Mantelzorg. Zo bezoekt hij onder meer een bijeenkomst voor partners van dementerenden, waar hij met lotgenoten kan praten en adviezen krijgt van deskundigen. Ook van het aanvullend Servicepakket van Carinova wordt dankbaar gebruikgemaakt: de kapper en pedicure komen tegenwoordig aan huis, wat voor mevrouw Ter Beek een stuk prettiger blijkt te zijn.

MEER INFORMATIE? Carinova zorgt dat u bij ziekte, een beperking of ouderdom zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, of ‘zo thuis als mogelijk’ op een van onze zorglocaties. Kunnen wij wat voor u betekenen? Bel ons en wij helpen u graag verder: 0900 86 62.

21


puzzel

lezersaanbieding

Van dichtbij genieten

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn -in alle richtingenin het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. 123FRISDOEKJES

PEDICURE

BEZUINIGINGEN

PREVENTIE

BRIL

PRIVACY

BUREN

REORGANISATIE

COMFORTDIENSTEN

RUSTELOOSHEID

DEMENTEREN

SCHOLING

DIETISTE

SERVICEPAKKET

ERGOTHERAPIE

STEMMINGSWISSELINGEN

FAMILIELEDEN

TRANSPIREREN

FYSIOTHERAPEUT

VERPLEEGHUIS

GEHANDICAPTE

VOORLICHTING

KORTING

WOONZORGCOORDINATOR

MAALTIJD

WOONZORGLOCATIE

MANTELZORGER

WOONZORGTEAMS

MEDICIJNENBOX

ZELFREDZAAMHEID

OPTICIEN PALEISCONCERT PARKINSON

van het vogelleven

Maak kans op een van de tien duurzame nestkastjes van Vivara!

1e prijs Een compleet vogelverwenpakket t.w.v. € 162,59! In dit pakket zit alles wat je nodig hebt voor een vogelvriendelijke tuin: • Voederhuis Mercurius • Adventurer Voedersilo Grijs 40 cm • Nestkast Sevilla Grijs • Waterschaal Poseidon • Bufferpakket (10 kg Hi-Energy Mix,

Wat moet u doen?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 31 december 2014 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of stuur een e-mail naar

een voorraademmer en een zaadschep)

• Jupiter Pakket (Voederhuisje Jupiter, 1 kg premium pinda’s)

Kijk op www.vivara.nl voor meer informatie.

2ee en 3 prijs 2 Jaarabonnementen Plus Magazine Plus Magazine wordt door ruim 1 miljoen mensen gelezen. Dat is niet voor niets. Elke maand brengt Plus Magazine ruim 200 pagina’s met betrouwbare en praktische informatie over uw gezondheid, geldzaken en rechten, mens en samenleving, cultuur, reizen en vrije tijd. www.plusonline.nl

dichtbij@brandingmedia.nl.

De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

TEKST Chris von Koettlitz

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘‘Kleine teams houden het geheel draaiende’ De winnaars zijn: 1e prijs (picknicken op de mooie Vecht voor 4 personen) Jacquelien Dunnink, Nieuwleusen, 2e en 3e prijs (vogelvoederhuis van Marjolein Bastin) P.G. Huijsmans, Lettele (2e prijs) en D. Benjamins-Snippe, De Krim (3e prijs)

Wanneer een witte winterdeken het land bedekt en ijskristallen de bomen versieren levert dat prachtige beelden op, maar ook de nodige uitdagingen voor het dierenleven om ons heen. Gelukkig zijn er vele manieren waarop wij de natuur een handje kunnen helpen. We kunnen op verschillende plaatsen voer neerzetten voor onze gevederde vrienden en in onze tuin of op het balkon een nestkastje ophangen waarin ze kunnen overnachten en schuilen bij slecht weer. Is het heel knus, dan is er kans dat sommige vogels er in het voorjaar hun broedplaats van maken en kunt u het wel en wee van de vogelfamilie van dichtbij volgen. Een fascinerend en onderhoudend spektakel waar u veel plezier aan zult beleven.

Deze winter verloot Dichtbij 10 Vivara-nestkastjes De groene Alicante Woodstone-nestkast is gemaakt van houtbeton, een mengsel van houtvezels (FSC-gecertificeerd) en beton. Het materiaal is bijzonder duurzaam en bestendig tegen alle weertypen. De buitenkant biedt ook bescherming tegen nestrovers als eekhoorns, marters en grotere vogels. Met een invliegopening van 32 mm is deze nestkast geschikt voor de meest voorkomende tuinvogels zoals mezen en mussen, maar ook boomklevers, bonte vliegenvangers en gekraagde roodstaarten voelen zich er prima thuis! Meedoen aan deze mooie winter-winactie is heel eenvoudig: vul uw gegevens in op www.vivara.nl/dichtbij en wie weet wint u een van de tien duurzame Vivara-nestkastjes (winkelwaarde € 22,95)! Deze actie is geldig tot en met 31 december 2014. Ga voor meer informatie en deelname naar de hierboven vermelde webpagina.

column Eerste contactpersoon

Bij de cliëntvertrouwenspersoon worden zeer uiteenlopende klachten gemeld. Hieronder een kijkje in de praktijk. Om de privacy te waarborgen is de hier beschreven klacht ontleend aan een andere, vergelijkbare zorginstelling buiten Overijssel. Toen Jan en Els een paar jaar geleden hun moeder naar haar nieuwe woning in het verzorgingshuis begeleidden, werd gevraagd wie de eerste contactpersoon zou worden. Dat werd Jan, omdat hij het dichtst bij woont. Jaren was dat geen probleem, maar toen moeder begon te dementeren en tegelijkertijd de relatie tussen Jan en Els er niet beter op werd, realiseerde Els wat haar positie ten opzichte van haar moeder was. In alles stond ze op de tweede plaats. De verzorging luisterde wel naar haar, maar de beslissingen moesten door Jan genomen worden. Ook toen Els wilde klagen over de verzorging van haar moeder werd haar te verstaan gegeven dat ze dat met haar broer moest regelen. Els schakelt de cliëntvertrouwenspersoon in en legt hem het probleem voor. Met het aanwijzen van een contactpersoon werd Jan, onbedoeld, de aangewezen vertegenwoordiger van zijn moeder, zoals dat volgens de wet mogelijk is. Nu pas blijkt dat het verzorgingshuis alleen maar met Jan ‘zaken’ mag doen en dat Els juridisch het nakijken heeft. Nu moeder niet meer in staat is om duidelijk te maken wat zij wil, zit Els met het probleem. Voor Els bleek er juridisch niets meer te veranderen, wel is in goed overleg met het huis besloten haar meer te informeren over de toestand van haar moeder. Verder is er een folder gemaakt die uitleg geeft over de positie van de eerste contactpersoon en er is aan de verantwoordelijke medewerkers uitgebreide scholing gegeven. Wanneer het niet lukt om uw probleem op te lossen met een medewerker van Carinova, of wanneer u er moeite mee heeft het eerst met een medewerker te bespreken, kunt u contact opnemen met Roel de Leeuw, de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Carinova, die samen met u kan proberen het probleem op te lossen. U kunt hem bereiken op 06 23 10 01 26 of cvpcarinova@quasir.nl..

*

23


servicepakket

Ook in 2015 korting op uw zorgverzekering! Als u volgend jaar gebruik wilt maken van de aantrekkelijke collectiviteitskortingen van het Carinova Servicepakket, kunt u tot en met 31 januari 2015 overstappen van zorgverzekeraar. Carinova heeft met drie verzekeraars afspraken gemaakt. Salland Zorgverzekeringen Abonnees van het Carinova Servicepakket ontvangen bij Salland Zorgverzekeringen 5% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekeringen, waaronder óók de tandartsverzekering. Dat zijn al gauw tientallen euro’s per jaar!

Zilveren Kruis Achmea Ook bij Zilveren Kruis Achmea ontvangen abonnees van het Carinova Servicepakket 5% korting op drie varianten van de basisverzekeringen, waardoor u zelf kunt kiezen uit de mate van keuzevrijheid van zorgverleners. U ontvangt ook 10% korting op de aanvullende verzekeringen.

Univé Bij Univé Zorgverzekeringen kunt u als abonnee van het Carinova Servicepakket rekenen op 10% korting op de basisverzekering en modulaire aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best pakket. En…, Univé betaalt uw abonnement 2015 van het Carinova Servicepakket. Univé is de zorgverzekeraar zonder winstoogmerk.

U bent al abonnee voor

€16

per jaar* Wie vanaf nu abonnee wordt betaalt over het jaar 2014 geen contributie meer!

Abonnement 2015 U bent al abonnee van het Carinova Servicepakket voor maar € 16,- per kalenderjaar. Het abonnement geldt voor het gehele huishouden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner,

Word abonnee van het Carinova Servicepakket en ontvang tientallen euro’s korting per jaar op uw ziektekostenverzekering! kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die het Carinova Servicepakket u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding  contact op met Carinova via 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl.

Kijk voor de algemene voorwaarden en een compleet overzicht van kortingen op zorgverzekeringen via het Carinova Servicepakket op www.carinova.nl (Servicepakket).


TEKST Conny Verweij

WIJKTEAM WOONZORG

HUISARTS ZORGEN DAT

KORTE LIJNEN FAMILIEGESPREK

PERSONENALARMERING? 26

Dichtbij - no 3 najaar 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you