Vitseløve 9 Skolevitser

Page 1


b

Skolevitser_materie2.indd 2

26.04.2021 09:31


c

Skolevitser_materie2.indd 3

26.04.2021 09:31


d

Skolevitser_materie2.indd 4

26.04.2021 09:31


VITSELØVE 9 Illustrert av Thomas

Skolevitser_materie2.indd 1

Kirkeberg

26.04.2021 09:31


Hva er favorittfaget til slangen? Sss-løyd.

2

Skolevitser_materie2.indd 2

26.04.2021 09:31


Hvorfor har rektor med seg en bildør til ørkenen? Så han kan åpne vinduet hvis det blir for varmt! Hva sa den ene matteboka til den andre? Jeg har så mange problemer. Hvordan lærer alver seg å lese? De studerer alvabetet. Hva har en mattelærer og en sky til felles? Begge kan regne. Hvilken frukt liker iPaden best? Eple.

3

Skolevitser_materie2.indd 3

26.04.2021 09:31


Hva er 1 og 1? 11. Alle barna går ut i friminuttene, unntatt Marte. Hun er inne og lærer matte. Alle barna satt på stolen, unntatt Nina. Hun hang i gardina.

4

Skolevitser_materie2.indd 4

26.04.2021 09:31


Alle barna kastet snøball på læreren, unntatt Svein. Han kastet stein. Alle barna gikk på skole, unntatt Siv. Hun hadde et liv.

5

Skolevitser_materie2.indd 5

26.04.2021 09:31


Alle barna løp fra klasserommet da det ringte ut, unntatt Finn. Han løp inn. Alle barna var i dusjen, unntatt Trym. Han ville ha gym. Alle barna skrev skoledikt, unntatt Per. Han kunne ikke rime.

6

Skolevitser_materie2.indd 6

26.04.2021 09:31


Finn, Finn og Bjarne lekte ute i friminuttet. Så forsvant Finn, og Bjarne ropte: Finn, finn Finn! Da svarte Finn: Bjarne Bjarne Bjarne! Klarer du å tegne en rett strek med linjal? Ja, så klart! Oj, da er du god! Jeg klarer ikke å tegne en rett strek uten blyant.

7

Skolevitser_materie2.indd 7

26.04.2021 09:31


8

Skolevitser_materie2.indd 8

26.04.2021 09:31


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.