Sofia finner en sang

Page 1

Det er morgen, og byen summer

og synger

og banker

og gynger

og nynner

og tøffer

og tuter

og klinger

og kimer

og drypper

og Sofia lytter, for dette er Sofias by og det er ikke tilfeldig at det er hun som oppdager den først.

Hun får øye på den i det fjerne.

Den skinner, den lyser, den har sin egen farge.

Et sekund senere (et sekund er veldig lite) kryper den langs husveggen, opp gjennom gulvet, den forsvinner inn i skoene, danser med lissene, kiler henne på tærne, kiler henne bak knærne, den piler oppover ryggen, forvandler seg til sommerfugler i magen, til stjerner i øynene, og nå banker hjertet i takt.

Hva er det som skjer?

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.