Marg&bein: 8 grøss

Page 1


Les mer om Marg & Bein på margogbein.com

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2019 ISBN 978-82-02-61925-1 1. utgave, 1. opplag 2019 Illustrasjon, design og sats: Torill Gaarder Logodesign: Motorfinger Trykk og innbinding: ScandBook UAB, Litauen 2019 Novellen Pyramiden er inspirert av og basert på en historie fra ungdomsromanen Mumiens mysterium (Aschehoug, 2015), som også er skrevet av Tom Egeland. Sitatene som kommer mellom novellene er hentet fra tidligere utgitte bøker i serien Marg&Bein. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no www.ArneSvingen.no www.margogbein.com

M&B_8 grøss_materie.indd 2

19.03.2019 11:55


TOM EGEL AND, ARNE SVINGEN OG INGUNN AAMODT

8 GRØSS

M&B_8 grøss_materie.indd 3

19.03.2019 11:55


M&B_8 grøss_materie.indd 4

19.03.2019 11:55


Innhold Hva skjuler seg i kjelleren? . . . . . . . . . . 7 Klovn i veien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Åndebrettet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Et mareritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Gutten i speilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pyramidens forbannelse . . . . . . . . . . . . . 67 Nettvennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Levende begravd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

M&B_8 grøss_materie.indd 5

19.03.2019 11:55


M&B_8 grøss_materie.indd 6

19.03.2019 11:55


Hva skjuler seg i kjelleren? AV I N G U N N A A M O D T

Sanna har overhodet ikke lyst til å være sammen med M ­ or­gan. Han tenker aldri på andre enn seg selv og blåser langt i alle andre. Mamma pleier å si at han antage­lig ville solgt hele familien om han hadde fått penger for det. Det er pappa som har presset på. Han er tross alt fet­teren din, sier pappa alltid. Du må

gi ham en sjanse. Kanskje han ikke er så ille som du skal ha det til. De fleste vet at Morgan er en drittsekk. Selv pap­ pa innser nok det. Men han tror at Sanna kan ha god innflytelse på ham. Om bare Morgan får noen hyg­ gelige venner, vil han kanskje skjerpe seg, sier pappa. Mamma fikk nok den gangen han ga Sanna en fl ­ as­ke med piss i bursdagspresang. Han har kalt henne ­Pisse-Sanna siden de var fire. Familiene hadde vært på hyttetur sammen og Sanna hadde hatt et mareritt om natta og tisset på seg. Hun husker det ikke selv. 7

M&B_8 grøss_materie.indd 7

19.03.2019 11:55


8 GRØSS

Men det gjør Morgan, og han bruker hver anledning å minne henne på den episoden. Sanna stirrer på dørklokka. Pappa har lovet hen­ ne kino og en burger om hun holder ut to timer med Morgan. Hun trekker pusten og ringer på. Like etterpå står tante Nina i døråpningen. – Sanna, så koselig! Er du her for å leke med yndlings­fetteren din? Sanna skjerper seg så hardt hun makter og presser frem noe som skal forestille et smil. Han er langt fra hennes yndlingsfetter, og hun liker heller ikke å bli beskyldt for å leke. Hun er altfor stor til det. – Er Morgan hjemme? spør hun og håper inderlig han ikke er det. Da kan hun i hvert fall si til pappa at hun har gjort et forsøk, så blir det kanskje kino og burger likevel. – Ja, visst, sier tante Nina. – Morgan! roper hun innover. Morgan kommer tuslende. Han har på seg en svart T-skjorte med bilde av en pistol på. Sjarmerende, tenker Sanna ironisk. – Hei, mumler han og himler med øynene. – Har du lyst å bli med på en sykkeltur? spør hun anstrengt. Sykkeltur. Det var det pappa hadde foreslått at 8

M&B_8 grøss_materie.indd 8

19.03.2019 11:55


H va s k j uler seg i k j elleren ?

hun skulle spørre om. Hun håper han ikke vil. Morgan gjør en grimase. En sånn man gjør hvis man oppdager mugg i maten. Si nei, si nei, tenker Sanna. Men så smiler han plutselig skeivt, som om han har kommet på noe. – Okei da, sier han. De sykler innover i marka. Det er høye trær på begge siden av den smale veien. Morgan sykler foran. Det var han som ville hit. – Hei, Pisse-Sanna. Har du sett den gamle hytta? roper han bakover til henne. – Hvilken da? spør hun. – Det er flere hytter her. – Den kjempegamle som verken har dør eller vin­ duer. Sanna kan ikke huske å ha sett en slik hytte. – Folk sier at det spøker der. Det er nesten ingen som tør å gå inn. Sanna svarer ikke. – I hvert fall ikke pysejenter, fortsetter han. – De er så utrolig feige. Han begynner å snakke med pipestemme: – Å, hjelp. Alt er så farlig. Jeg er redd for spøkelser og troll. Jeg kommer til å få mareritt og pisse i buksa. 9

M&B_8 grøss_materie.indd 9

19.03.2019 11:55


8 GRØSS

Det er så skummelt med gamle hytter. Tenk om taket faller sammen. – Vis meg den! roper Sanna frem til ham. – Oioioi, er du sikker på det da? Han flirer høyt. – Tenk om det kommer spøkelser og tar deg. Veien deler seg i to. De tar inn på den smaleste veien. En bred sti som raskt blir smalere. Snart er det ikke mulig å sykle lenger. Morgan hopper av sykkelen og slenger den på bakken. Sanna stiller sin opp mot en kjempestor stein. Trærne står enda tettere her. Sånn at selv om det er midt på dagen, er det mørkt inne mellom trærne. Etter å ha gått i nesten et kvarter kommer de fram til hytta. Den er minst like falle­ ferdig som Morgan påsto. Ingen vinduer, og rester av en gammel dør ligger på bakken. Taksteinene har falt av flere steder. En tynn, grå gardin henger i strimlete filler ut av det ene vinduet. – Tør du å gå inn? utfordrer Morgan. Det knytter seg i Sannas mage. Hun har slett ikke lyst til å gå inn. Tenk om det spøker der på ordentlig, kanskje det ikke var noe han fant på. Men hun vil ikke vise Morgan at hun er redd. Han kommer helt sikkert til å skremme henne hvis de går inn der. Hoppe frem og rope ett eller annet. Eller ta 10

M&B_8 grøss_materie.indd 10

19.03.2019 11:55


H va s k j uler seg i k j elleren ?

på seg en maske. Hun vet hvordan han er. – Kom igjen, sier hun og nikker mot hytta. Hun må sørge for at han ikke går bak henne. Da kommer han garantert til å skremme henne. Han går inn først. Sanna går en meter bak. Det knirker i gulvplankene. Rester av knuste tallerkener og flasker ligger spredt utover gulvet. Stoffet i sofaen er spjæret opp, og pol­ stringen tyter ut. Et lite kaffebord er helt smad­ret. – Det har vært noen her, sier Morgan overrasket. – Hva mener du? Morgan ser seg rundt. Han virker forundret. San­ na kan nesten ikke huske å ha sett ham sånn før. – Sofaen har alltid pleid å stå inntil veggen der borte. Morgan peker. – Den gjorde det for bare et par dager siden. – Så noen har flyttet den? – Ja. Jeg trodde ikke det var så mange som visste om denne hytta, sier han. – Og det gulvteppet var i det andre rommet, fort­ setter han. Han peker på det fillete teppet som sofaen står på. Det har antagelig vært rødt en gang i tiden, men nå er det for det meste grått og brunt. – Du! sier Morgan plutselig. – Under det teppet 11

M&B_8 grøss_materie.indd 11

19.03.2019 11:55


8 GRØSS

finnes det en luke som går ned til en jordkjeller. Det var ikke noe særlig nedi der sist jeg sjekket. – Kanskje noen har gjemt noe i kjelleren og satt sofaen og teppet over for at ingen skal oppdage luka, fortsetter Sanna. – Kanskje et lik, foreslår Morgan og gliser. Sanna grøsser. – Skal vi sjekke? spør han. Sanna har mest lyst til å dra hjem. De har ikke noe her å gjøre, og hvem vet hva de kan finne i den kjelleren. Tenk om det faktisk er et lik. – Vi gjør det, sier Morgan med dirrende stemme. – Kom igjen, vi flytter sofaen! Han stiller seg i den ene enden av sofaen og venter på at hun skal ta tak i den andre. Sanna blir stående. – Jeg vet ikke helt ... – Åh, kom igjen, sier Morgan. – Dette er s­ pennende. Han har ikke kalt henne Pisse-Sanna på en stund. Bare det er såpass hyggelig at hun bestemmer seg for å hjelpe. Sanna går bort til den andre enden av sofaen og tar tak. De løfter den til siden. Sanna børster av hendene. Morgan begynner å sparke gulvteppet til side. En 12

M&B_8 grøss_materie.indd 12

19.03.2019 11:55


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.