Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2018 ISBN 978-82-02-57266-2 1. utgave, 1. opplag 2018 Omslag og illustrasjoner: Ella K. Okstad Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2018 Satt i 12/18 pkt. Janson Text og trykt på Munken Lynx 150 g Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


Først er det berre mamma og eg. Mamma har flat mage. Ein dag byrjar magen til mamma å vekse. Det er eit frø i magen. Ikkje eit blomsterfrø. Ikkje eit eplefrø. Ikkje ein plommestein. Eit menneskefrø. Det gjer mamma trøyt. No er det mamma, magen til mamma og eg. Du skal bli storesøster, seier mamma. Eg vil ikkje bli storesøster, seier eg, eg vil ha ei storesøster! Det er jo ikkje akkurat det same. Det er for seint å få seg storesøster, seier mamma.   Mamma viser meg ultralydbiletet. Det liknar ikkje på så mykje. Det er som om det kan vere kva som helst der inne.  


Profile for Cappelen Damm AS

Korleis bli kvitt ei veslesøster  

Veronika Erstad har skrive ei søt og morosam historie om å bli storesøster – når det du eigentleg ynskjer deg, er ei storesøster. Ella Okst...

Korleis bli kvitt ei veslesøster  

Veronika Erstad har skrive ei søt og morosam historie om å bli storesøster – når det du eigentleg ynskjer deg, er ei storesøster. Ella Okst...