__MAIN_TEXT__

Page 1


Ben ja

a h n r ukka e r i m i n fe


til min n

e om oljeundere

l e e t p . m e T i t


Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD HANUKKA!


Toktok Fest og feiring God hanukka! © Cappelen Damm AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Illustrasjoner: Malgorzata Piotrowska Prinsippdesign: Cecilie Ellefsen Sats/ombrekking: Cappelen Damm AS Omslagsfoto/illustrasjon: Malgorzata Piotrowska Forlagsredaktør: Ane Ramm Fagkonsulent: Beate Børresen Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia, 2016 1. utgave 1. opplag 2016 Boka inngår i Toktok Fest og feiring. ISBN 978-82-02-54837-7 toktok.cdu.no


Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD HANUKKA!


I første etasje i den blü gürden bor Benjamin sammen med mamma og pappa.


Tvers over gangen bor Bobben som er så flink til å spille saksofon at han er verdensberømt. Men nå har ikke Bobben spilt på lenge – ikke siden snøen kom. – Han har nok gått i vinterhi allerede, sier mamma.

Profile for Cappelen Damm AS

Gudny Ingebjørg Hagen Fest og feiring God hanukka!  

Vinneren av Brageprisen 2016 kategori åpen klasse: Sakprosa for barn og unge! Benjamin er nabo med den verdensberømte saksofonisten Bobben....

Gudny Ingebjørg Hagen Fest og feiring God hanukka!  

Vinneren av Brageprisen 2016 kategori åpen klasse: Sakprosa for barn og unge! Benjamin er nabo med den verdensberømte saksofonisten Bobben....