Forlisets vannlilje

Page 1CHARLOTTE VAILLOT KNUDSEN

Forlisets vannlilje DIK T

Materie_3k.indd 1

05.01.2021 09:56


Til den bevandrete tusenfryd av Buttes-Chaumont

Til Pål Til Eva

Materie_3k.indd 2

05.01.2021 09:56


Preludium universets dansende soldryss ballader rundt korallrevene her leker vi fritt ute i kosmisk støv

Materie_3k.indd 3

05.01.2021 09:56


* *

Materie_3k.indd 4

*

05.01.2021 09:56


veggene brytes opp og faller ned taket løfter seg, forvandles til lerkefalker av origami som flagrer

~

~ ~

~

~

~

~

~

~

Materie_3k.indd 5

~

~

05.01.2021 09:56


huden min – gjennomskinnelig blodårene – glødende bergsmelte

Materie_3k.indd 6

05.01.2021 09:56


årene ulmer og utvides, summer seg litt, favner om barkarolen merker du at jeg herdes, størkner raskt, når du medgjørlig vugger meg med opphøyet stemmeleie?

Materie_3k.indd 7

05.01.2021 09:56


jeg varmer meg over den vulkanske åpningen krydrer med rhodonitt når ordene ikke oppfører seg noen hopper i takt, andre bjeffer, noen biter, andre lar seg skulptere den mineraliserte kroppen min forføres av ((()))((((((()))))))((())) vibrerende masser ((()))((((((()))))))((()))

Materie_3k.indd 8

05.01.2021 09:56


bardehvalen suller under vannet

~~~~~~~~~~~ jeg tror den har noe å berette så jeg lener meg ut av robåten for å stimulere dens syngespill med oppriktige fagott-toner

~~~~~~~~~~~

Materie_3k.indd 9

05.01.2021 09:56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.