Dyrk økologisk

Page 1


Dyrk økologisk_materie.indd 2

17.01.2019 10:50


Dyrk økologisk_materie.indd 3

17.01.2019 10:51


Dyrk økologisk_materie.indd 4

17.01.2019 10:51


EVA ROBILD

Dyrk økologisk Oversatt av Tommy Tønsberg Foto av Pernilla Bergdahl

Dyrk økologisk_materie.indd 1

17.01.2019 10:51


Dyrk økologisk_materie.indd 2

17.01.2019 10:51


Innhold Forord

4

Hva er en økologisk hage?

7

Økologisk på forskjellige måter Det begynner med jorda

41 58 70 84 96

Grønne grønnsaker Spiselig i hagen

26

15

Økologisk i hele hagen Biologisk mangfold

Ugress og skadedyr Register

Dyrk økologisk_materie.indd 3

110

17.01.2019 10:51


Økologisk dyrking – det er jo en selvfølge å unngå bruk av gift og kjemikalier Å dyrke økologisk – det er vel en selvfølge! Stadig flere hager, parseller, kolonihager og balkonger dyrkes etter økologiske prinsipper. Men hva innebærer det egentlig? Å finne kunnskap om hvordan man dyrker økologisk i hagen eller i kolonihagen er ikke alltid så lett. Hvor går grensen for hva som er greit eller ikke greit å gjøre? Hvilken gjødsel er best? Kan man ta livet av snegler og lus, og hvordan gjør man det i så fall? Er det best å grave eller å la det være? Fungerer det like bra i potter på balkongen? I Dyrk økologisk gjør jeg rede for hva du kan og ikke kan gjøre for at du skal kunne kalle dyrkingen din økologisk. Allerede da du kjøpte boken, tok du et valg om at du har lyst til å dyrke økologisk. Nå skal jeg lose deg gjennom alle b ­ egrepene og gi deg praktiske tips om hvordan du går frem. Å avstå fra å bruke gift og kjemikalier er det første steget. Når du har lært deg å ­an­legge en velfungerende kompost, legge til rette for biologisk mangfold, og fremme mikro­livet i jorda blir det enklere å lykkes med den økologiske dyrkingen din. Dersom du vil, kan du ta steget videre og høste egne frø, lage din egen jord og prøve å bli selvforsynt. Det viktigste er ikke hvor på skalaen du befinner deg, men heller det at du har tatt det første steget. Det går fint an å begynne forsiktig med økologisk dyrking uten at du forkaster alt du har lært om konvensjonell hagedyrking tidligere. Etter som engasje­ mentet øker, blir det enklere å finne økologiske planter og produkter, og dersom tiden strekker til, kan du heve ambisjonsnivået. Du skal kunne ha god samvittighet selv om du ikke tar steget fullt ut og blir en «hard core» økologisk dyrker med det samme. For hvert økologiske steg du tar, er du med på å skape en bedre verden. Bli med, så setter vi spaden i jorda.

Dyrk økologisk_materie.indd 4

17.01.2019 10:51


Dyrk økologisk_materie.indd 5

17.01.2019 10:51


Dyrk økologisk_materie.indd 6

17.01.2019 10:51


HVA ER EN ØKOLOGISK HAGE?

d

Å dyrke økologisk innebærer å dyrke giftfritt og samtidig bidra til en bedre verden. Den overordnede målsettingen er en levende planet som kan arves av kommende generasjoner i god stand. Å dyrke økolo­ gisk innebærer å dyrke giftfritt og samtidig bidra til en bedre verden. Det går fint an å skape en blomstrende hage uten kjemiske plantevernmidler, kunstgjødsel (uorganisk gjødsel) og gen­ modifiserte planter. Økologisk dyrking handler om å fremme økologisk mangfold, velge planter tilpasset miljøet og mikro­ klimaet på plassen, gjødsle naturlig og ikke bruke gift. Skade­ dyr og plantesykdommer bekjempes ved hjelp av metoder som ikke skader mennesker, dyr og natur. Å dyrke giftfritt uten kunstgjødsel gir næringsrike grønn­ saker med mye smak. Økologisk er bra for helsen, og å dyrke er bra for sjelen.

En giftfri hage Det er påvist at glyfosat, et middel som er vanlig i plantevern­

Forkultiverte småplanter får et forsprang i forhold til planter som sås direkte på plassen.

midler, kan trekke ned i grunnvannet, og WHO advarer om at

Til venstre: Når barna er med, øker

middelet kan være kreftfremkallende. Insektmidler basert på

motivasjonen for å dyrke økologisk.

7

Dyrk økologisk_materie.indd 7

17.01.2019 10:51


Siden fiberpotter plantes

neonikotinoider mistenkes å være en av grunnene til biedød.

­direkte i jorda, forstyrres ikke

Mange andre midler er etsende, de kan ha langtidsvirkende

røttene. Pottene brytes ned i jorda. Småplanter kan forkultiveres i nesten hva som helst. Her er det brukt en vanlig plastboks.

­effekt på organismer som lever i vann, og det er en risiko for at de kan skade fostre, og så videre. Disse midlene er derfor ikke tillat i økologisk dyrking. I stedet brukes metoder for å forebygge eller hindre skade­ dyr fra å komme inn i hagen. Småfugler og enkelte bladvepser er eksempler på nyttedyr som lever av skadeinsekter. Fiberduk og gjerder bidrar til å holde skadedyr unna dyrkingen. Plante­ sykdommer som soppsykdommer og rust motvirkes ved å bruke motstandsdyktige planter, riktig mengde gjødsel og vekstskifte. Som siste utvei brukes miljø­vennlige midler som raskt brytes ned i naturen uten å etter­late seg skadelige stof­ fer. Ugress bekjempes med forebyggende midler og luking for hånd.

8

Dyrk økologisk_materie.indd 8

17.01.2019 10:51


Naturlig gjødsel Næring finner vi naturlig i jorda, men den finnes av og til i for små mengder, eller plantene kan ha problemer med å ta til seg næringsstoffene. Da må gartneren forbedre jorda og gjødsle. De gangene vi må tilføre næring i den økologiske hagen, brukes gjødsel fra dyreriket (husdyrgjødsel), planteriket (gjød­

Toalettruller er spesielt gode å så frø av planter som utvikler seg raskt i, som for eksempel erter og bønner. Sett dem tett på en avis, så velter de ikke. Å samle regnvann i tønner er en god måte å ta vare på naturressursene på.

sel laget av plantedeler) og mineralgjødsel, men ikke kunst­ gjødsel (som også kalles uorganisk gjødsel). Kunstgjødsel som produseres i energislukende fabrikker og ved utvinning av fosfor fra dype gruver, tærer på jordas ressurser, og det settes spørsmålstegn ved produksjonen av miljømessige hensyn. Mykorrhiza, sopper som hjelper plantene å ta opp fosfor, nitrogen og kalsium fra bakken, og dermed minsker behovet for bruk av gjødsel, kan skades av kunstgjødsel, som verken

9

Dyrk økologisk_materie.indd 9

17.01.2019 10:51


Dyrk økologisk_materie.indd 10

17.01.2019 10:51


tilfører humus eller mikroliv til jorda. Og uten et rikt mikroliv kan ikke plantene ta opp all næringen, noe som øker risikoen for at gjødsel og næringsstoffer lekker ut i elver og innsjøer. Naturgjødsel beriker jorda med så vel næringsstoffer som humus, noe som bidrar til bedre mikroliv og mykorrhiza.

Hele hagen Giftfri dyrking omfatter ikke bare grønnsakhagen ettersom et velfungerende

Vær sparsommelig med vannet

økosystem påvirker

Det er en kunst å vanne, og å gi riktig mengde vann til rett tid

­levende organismer i

krever erfaring og et godt øye. Øvelse gjør mester, og er den beste måten å lære seg hvor mye vann en plante trenger. Som økologisk dyrker bør du være sparsommelig med

hele hagen. Glem ikke: • Hekker • Prydbusker • Trær

vannet og samle regnvann i bøtter eller tønner. Vær takk­

• Blomster

nemlig dersom du har egen brønn på tomten. Vurder alltid om

• Gressplen

du trenger å vanne, det er for eksempel unødvendig å vanne

• Potter

plenen annet enn når den er nyanlagt, siden gresset går i hvile

• Uteplasser og terrasser

i tørre perioder og henter seg inn igjen så snart det begynner å regne. Du trenger heller ikke å vanne etablerte trær, busker og stauder annet enn i langvarige tørkeperioder. Et automatisk dryppvanningssystem vil også gjøre at du bruker mindre vann. Det samme gjør vanning med kanne. Dersom du bruker spreder, bør du helst vanne om morgenen når fordampingen er mindre enn midt på dagen. Vanning på

Til venstre: Kjøkkenhagen er

kveldstid fungerer også, men dersom jorda ikke rekker å tørke

hagens hjerte og er det beste

før natten kommer, vil soppsykdommer lettere kunne utvikle seg og snegler vil trives bedre.

stedet å begynne med økologisk dyrking.

11

Dyrk økologisk_materie.indd 11

17.01.2019 10:51


Andre tips Bruk håndredskap når det er praktisk mulig, for eksempel en gressklipper uten motor i stedet for en elektrisk eller bensin­ drevet gressklipper. Dersom du bruker en bensindrevet gress­ klipper, kan du bruke alkylatbensin som er mer miljøvennlig. Bruk mindre plast og betong, og velg i stedet komposter­ bare materialer og naturstein så langt det er praktisk mulig. Gjenbruk og resirkuler når det er mulig. Til trekonstruksjoner og hagemøbler velger du norskdyrket trevirke fremfor uten­ landsk, og velg alltid FSC-merket dersom du velger ekso­ tiske treslag. Unngå bruk av trykkimpregnert tre, spesielt til dyrkingskasser der jorda kommer i direkte kontakt med treverket. Velg miljømerket maling som lar treverket puste.

En politisk handling Å dyrke økologisk er en politisk handling. Selv om hagen din er liten og din innsats for miljø og klima begrenset, så påvir­ ker dine valg av frø, planter og hagetilbehør både produsen­ ter og forhandlere. Når du får større forståelse for hvordan naturen fungerer, gjør du flere økologiske valg og inspirerer kanskje naboer og bekjente til å gå over til økologisk dyrking. Med ny kunnskap og innsikt blir det vanligere å sette spørsmålstegn ved de varene du kjøper på torget eller i daglig­ varehandelen, og i større grad kjøpe økologisk. Produsenter og butikker merker en økt etterspørsel og tilpasser tilbudet.

12

Dyrk økologisk_materie.indd 12

17.01.2019 10:52


Dyrk økologisk_materie.indd 14

17.01.2019 10:52