Drabant

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2012 Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond 1. utgave, 1. opplag 2012 Sjekk Drabant på Facebook og nettsidene til illustratør og forfatter: http://www.noguchi.no/ og http://oyvindholen.wordpress.com/ Illustrasjoner: Mikael Noguchi Omslagsdesign: Mikael Noguchi og Sigurd Kristiansen Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2012 Satt i SF Toontime v1.0 og trykt på 150 g G-print Smooth 0,97 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Takk til: Joachim Barrum, Power, Sigurd Kristiansen, Duck, Ease, Skil, Hawk og familiene våre.

Drabant_Materie.indd 4

26.04.12 13.47


Drabant_Materie.indd 5

26.04.12 13.47


Drabant_Materie.indd 6

26.04.12 13.47


Drabant_Materie.indd 7

26.04.12 13.47


Drabant_Materie.indd 8

26.04.12 13.47


Drabant_Materie.indd 9

26.04.12 13.47


Drabant_Materie.indd 10

26.04.12 13.47


Drabant_Materie.indd 11

26.04.12 13.47