Page 1

Kristin Bortolotti Y DEN MAGISKE Z

PAPPESKENVoksne stresser uten stans og legger ting i bokser. Sorterer, lukker, stabler dem til tårn som bare vokser. Ingenting er bedre enn å pakke livet bort. Og sette kryss på listen over ting som har blitt gjort.Men en pappeske kan reise langt i drømmers tid og rom. Den flyr så lett som bare det, når ikke den er tom. Her trengs det en oppdager og en eventyrerske, med hjerter dunkende av mot og øyne som vil se.


Opp, opp, opp og vekk fra biler, bråk og byer. Vår klode spinner uavbrutt, beskyttet under skyer. Hav og land forenes, orkaner glir forbi. Helt øverst dingler pappesken, bekymringsløs og fri.